Sunteți pe pagina 1din 155

LOTO 6/49 {I NOROC GHID PRACTIC

Edi]ie rev\zut\ [i ad\ugit\ de .......................... arhitect Sorin Ghi[oiu Tehnoredactare ........................ economist Roberto Puiu Au mai colaborat .................... inginer Marian Vl\descu .................... informatician Sorin Mihai B\sceanu .................... economist Viorel Juncu Coperta .................... arhitect Sorin Ghi[oiu

CUPRINS Generalit\]i Descrierea biletului LOTO 6/49 Figura 1. Biletul LOTO 6/49 Cum se face marcarea biletului Figura 2. Modalit\]i de marcare a biletului LOTO 6/49 Figura 3. LOTO 6/49 - 3 variante simple Jocul LOTO 6/49 Tipurile de variante care se pot juca Variante simple Variante combinate Figura 4. LOTO 6/49 - O variant\ combinat\ Scheme reduse predefinite Figura 5. LOTO 6/49 - O schem\ redus\ predefinit\ Tabelul 1. Schemele reduse predefinite LOTO 6/49 cu cte 6 numere ^n variant\ Variante combinate compuse Figura 6. LOTO 6/49 - O variant\ combinat\ compus\ Tabelul 5. Posibilit\]ile de formare a variantelor combinate compuse de tip A x B sau B x C Tabelul 6. Posibilit\]ile de formare a variantelor combinate compuse de tip A x B x C Combina]ii CAP DE POD Figura 7. LOTO 6/49 - Combina]ie CAP DE POD de 5 numere Figura 8. LOTO 6/49 - Combina]ie CAP DE POD de 8 numere Variante combinate compuse cu scheme reduse predefinite Figura 9. LOTO 6/49 - O variant\ combinat\ compus\ dintr-o variant\ combinat\ [i o schem\ redus\ predefinit\ Figura 10 - LOTO 6/49 - O variant\ combinat\ compus\ din 2 scheme reduse Tabelul 7. Schemele reduse predefinite pentru variante combinate compuse Tabelul 8. Posibilit\]ile de formare a variantelor combinate compuse

6 6 7 8 9 10 11 11 11 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 20 21 22 22 23 24 25

Figura 11. LOTO 6/49 - O variant\ combinat\ compus\ din 2 scheme reduse predefinite [i o variant\ combinat\ Sumarul posibilit\]ilor de joc pe biletele LOTO Jocul NOROC Figura 12. LOTO 6/49 - O variant\ NOROC Figura 13. LOTO 6/49 - 16 variante NOROC Informa]iile imprimate pe biletul LOTO 6/49 Figura 14. Informa]iile imprimate pe biletul LOTO 6/49 jucat pe terminal on-line Indexuri de participare Tabelul 9. Num\rul de variante simple componente ale variantelor combinate Tabelul 10. Num\rul de variante simple componente ale variantelor combinate de 1, 2, 3, 4 sau 5 numere Tabelul 11. Num\rul de variante simple componente ale combina]iilor CAP DE POD Indexuri de c[tiguri Tabelul 12. Indexuri de c[tiguri pentru variante combinate Indexuri de c[tiguri pentru variante combinate compuse Metoda de determinate manual\ a c[tigurilor unei variante combinate compuse Exemplul 1 Figura 15. O variant\ combinat\ compus\ A x B Exemplul 2 Figura 16. O variant\ combinat\ compus\ A x B xC Exemplul 3 Figura 17. O variant\ combinat\ compus\ A(variante combinate de 3 numere) x B(schem\ redus\ predefinit\ cu 3 numere ^n variant\ Indexuri de c[tiguri variante combinate [i Combina]ii "CAP DE POD" Tabelul 17. Indexul de c[tiguri pentru variante combinate de 1 num\r Tabelul 18. Indexul de c[tiguri pentru variantele combinate de 2 numere Tabelul 19. Indexul de c[tiguri pentru variantele combinate de 3 numere

26 26 27 28 29 29 31 33 34 35 36 37 38-39 40 40 40 41 44 44 47

48 51 52 53 54-55

Tabelul 20. Indexul de c[tiguri pentru variantele combinate de 4 numere Tabelul 21. Indexul de c[tiguri pentru variantele combinate de 5 numere Tabelul 22. Indexul de c[tiguri pentru combina]iile CAP DE POD Scheme reduse predefinite (cu variante de 6 numere) Schema redus\ cod 48 (9 numere, 12 variante) Schema redus\ cod 49 (10 numere, 15 variante) Schema redus\ cod 50 (10 numere, 30 variante) Schema redus\ cod 56 (11 numere, 66 variante) Schema redus\ cod 57 (12 numere, 22 variante) Schema redus\ cod 58 (12 numere, 132 variante) Schema redus\ cod 59 (16 numere, 112 variante) Scheme reduse predefinite cu variante de 2 numere Schema redus\ cod 10 (10 numere, 5 variante) Schema redus\ cod 16 (12 numere, 6 variante) Schema redus\ cod 17 (14 numere, 7 variante) Schema redus\ cod 18 (16 numere, 8 variante) Schema redus\ cod 19 (18 numere, 9 variante) Schema redus\ cod 20 (20 numere, 10 variante) Scheme reduse predefinite cu variante de 3 numere Schema redus\ cod 26 (7 numere, 7 variante) Schema redus\ cod 27 (9 numere, 12 variante) Schema redus\ cod 28 (13 numere, 26 variante) Schema redus\ cod 29 (15 numere, 35 variante) Schema redus\ cod 30 (19 numere, 57 variante) Schema redus\ cod 36 (21 numere, 70 variante) Schema redus\ cod 37 (25 numere, 100 variante) Scheme reduse predefinite cu variante de 4 numere Schema redus\ cod 38 (8 numere, 14 variante) Schema redus\ cod 39 (10 numere, 30 variante) Schema redus\ cod 40 (16 numere, 140 variante) Schema redus\ cod 46 (20 numere, 285 variante) Schema redus\ cod 47 (32 numere, 1.240 variante)

56-57 58-59 60 61 62 63 65 67 69 71 76 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 94 96 99 102 106 107 109 111 115 123

Generalit\]i
Sistemul LOTO 6/49 este un joc cu mare audien]\ printre participan]ii din Romnia, el fiind introdus cu pu]in ^nainte de automatizarea prelucr\rii datelor, n anul 1993, sub denumirea de LOTO SPECIAL. Trebuie men]ionat c\ n Romnia s-a mai jucat sistemul loteristic 6/49 cu mul]i ani n urm\, sub denumirea de PRONOEXPRES. Pe scurt, LOTO 6/49 este un joc de tip LOTO, n care numerele dintre care participan]ii [i aleg pe cele pe care le joac\ sunt cuprinse ntre 1 [i 49, o variant\ simpl\ avnd 6 numere. Principiile de joc pentru acest sistem sunt acelea[i ca la celelalte jocuri de tip LOTO, particulariznd la 6 numere din 49. Tragerea la sor]i a numerelor c[tig\toare se face prin extragerea din urn\ a 6 numere, participan]ilor oferindu-li-se 4 categorii de c[tiguri, dup\ cum urmeaz\: Categoria I: Categoria a II-a: Categoria a III-a: Categoria a IV-a: toate cele 6 numere extrase; 5 numere din cele 6 extrase; 4 numere din cele 6 extrase; 3 numere din cele 6 extrase.

Men]ion\m c\ ultima categorie (a IV-a), ^n care se c[tig\ cu 3 numere c[tig\toare (dintre cele 6 extrase) prezente pe o variant\, este introdus\ recent, pn\ ^n anul 2010 c[tigurile acordndu-se doar la categoriile I, a II-a [i a III-a. Participarea la acest sistem se face pe bilete speciale, de forma celui din fig. 1. O particularitate a sistemului LOTO 6/49 o constituie faptul c\ pe acela[i bilet se poate juca [i un alt joc, denumit NOROC. Acesta const\ n faptul c\, odat\ cu acceptarea biletului de c\tre terminalul pe care se joac\, se produce (genereaz\) automat un num\r ntmpl\tor de 7 cifre care va participa la o tragere separat\ n urma c\reia se vor atribui mai multe categorii de premii, dup\ cum se va specifica ulterior, n cuprinsul acestei bro[uri.

Descrierea biletului LOTO 6/49


Biletul LOTO 6/49 care se joac\ pe terminalul on-line este format din dou\ p\r]i. n partea stng\ a biletului, participantul specific\, prin marcare (cu stiloul, pixul cu past\ sau gel [.a), numerele pe care dore[te s\ le joace, eventualele op]iuni asupra variantelor, precum [i participarea la tragerea NOROC. Cealalt\ parte a biletului LOTO 6/49 (partea dreapt\) este alb\ (necompletat\). Dup\ jucarea biletului, adic\ dup\ trecerea lui prin terminalul

Figura 1. Biletul LOTO 6/49

on-line de joc, n partea dreapt\ a acestuia, terminalul imprim\ o serie de informa]ii, de exemplu: data tragerilor LOTO 6/49 [i NOROC la care particip\ biletul respectiv, numerele jucate pentru tragerea LOTO 6/49, num\rul de variante jucate, costul total pl\tit, dac\ s-a jucat NOROC, num\rul sau numerele ntmpl\toare care particip\ la tragerea NOROC [.a. Partea stng\ a biletului de joc, cea pe care participantul marcheaz\ numerele [i op]iunile sale asupra celor dou\ jocuri, imprimat\ ntr-un caroiaj de culoare ro[ie, se compune din trei cmpuri: - cmpul 1 - pentru marcarea numerelor jucate pentru tragerea LOTO 6/49; - cmpul compuse; 2 pentru scheme reduse [i variante combinate

cmpul 3 - pentru jocul NOROC.

Cmpurile 1 [i 2 sunt mp\r]ite n trei zone, notate A, B [i C, a[a cum se vede pe bilet. Aceste dou\ cmpuri sunt utilizate numai pentru jocul LOTO 6/49, n timp ce cmpul 3 este folosit numai pentru jocul NOROC. Cmpul 1 este destinat marc\rii de c\tre participant a numerelor pe care dore[te s\ le joace. n fiecare din cele trei zone ale cmpului 1 sunt preimprimate, n culoare ro[ie, cele 49 numere pe care participantul le poate juca, fiecare num\r fiind ncadrat ntr-un p\trat cu linii, de asemenea, ro[ii. Fiecare din cele trei zone A, B, C ale cmpului 1 corespunde unei variante (simple sau combinate). Cmpul 2 este format din dou\ coloane [i are fond ro[u. n aceste coloane sunt preimprimate, pentru fiecare din cele trei zone A, B, C, cifrele 1, 2, 3, 4, 5 n prima coloan\ [i cifrele 6, 7, 8, 9, 0 n a doua coloan\. Fiecare din aceste cifre este plasat\ ntr-un cercule] cu fond alb. Cmpul 2 este destinat unor marcaje pe care participantul le face atunci cnd dore[te s\ joace scheme reduse sau variante combinate compuse, care vor fi explicate detaliat pu]in mai departe. Trebuie re]inut c\ cele trei zone A, B, C ale cmpului 2 sunt strict corespunz\toare celor trei zone ale cmpului 1. Cmpul 3 este o linie format\ din dou\ p\r]i: partea din stnga, cu fond ro[u, cuprinde 8 c\su]e n care sunt nscrise cifrele de la 1 la 8, fiecare cifr\ fiind plasat\ ntr-un cercule] cu fond alb; partea din dreapta, cu fond alb, cuprinde 4 c\su]e n care sunt nscrise numerele 5, 8, 10, 20, fiecare dintre aceste numere avnd deasupra sa semnul x (ori).

Cum se face marcarea biletului


Marcarea biletului LOTO 6/49, n vederea particip\rii la o tragere, const\ din nsemnarea numerelor care se joac\ n cmpul 1 [i / sau a unor cifre n cmpul 2; atunci cnd participantul dore[te s\ joace [i jocul NOROC, se nsemneaz\ [i unul sau mai multe numere din cmpul 3. Aceast\ nsemnare se face cu cerneal\ sau pix cu past\, de culoare albastr\ sau neagr\; nu este permis\ marcarea cu cerneal\ sau past\ de culoare ro[ie, deoarece nscrisurile [i fondul general al biletului sunt ro[ii, iar dispozitivului de citire al terminalului i va fi practic imposibil s\ fac\ distinc]ie ntre cifrele sau numerele preimprimate [i marcajele f\cute de juc\tor. Marcarea se poate face fie prin X-uri, fie prin linii groase, fie prin cercule]e mici total umplute (l). Oricum, trebuie avut n vedere c\ marcarea trebuie s\ fie f\cut\ astfel nct c\su]a n care este nscris num\rul s\ fie ct mai umplut\ [i s\ nu se dep\[easc\ conturul c\su]ei. Pentru a se realiza siguran]a citirii unui marcaj, este indicat ca acesta s\ fie f\cut cu linii ct mai groase f\r\ a se dep\[i c\su]ele. Pe biletul LOTO 6/49 (fig. 1), n prima linie de c\su]e de deasupra cmpului 1, este trasat\ o linie neagr\.

Semnifica]ia acestei linii negre este de a indica participantului grosimea minim\ a marcajelor pe care le face pe bilet. Cele mai frecvente erori de marcare a biletelor pentru jocurile loteristice automatizate constau n: linii prea sub]iri, dep\[irea c\su]elor sau insuficienta umplere a c\su]elor. De asemenea, s-au constatat [i cazuri de murd\rire a cmpului de joc cu pete de cerneal\ sau past\, situa]ii care pot genera citirea de c\tre terminal a unor numere pe care participantul nu le-a marcat. n figura 2 se pot vedea cteva exemple de marcare a biletelor LOTO 6/49.

Figura 2. Modalit\]i de marcare a biletului LOTO 6/49

Mai trebuie re]inut [i faptul c\ biletele care se introduc n terminal, n vederea particip\rii la un joc, nu trebuie s\ fie p\tate, ndoite, bo]ite etc., deoarece terminalul nu prime[te asemenea bilete, sau poate genera erori de citire a variantelor jucate de participant.

Mai trebuie men]ionate [i alte cteva aspecte legate de completarea de c\tre participan]i a biletelor LOTO 6/49. Este vorba de cteva prevederi ale Regulamentului privind organizarea [i administrarea jocurilor LOTO. n acest regulament, se men]ioneaz\ c\ Participantul poart\ ntreaga r\spundere pentru orice neconcordan]\, nenscrieri sau marc\ri neregulamentare ale numerelor [i ale tuturor celorlalte date necesare a fi nscrise sau marcate pe biletele care-i apar]in [i pe care le depune.

Figura 3. LOTO 6/49 - 3 variante simple

De asemenea, n regulament, se specific\: La oricare din jocurile LOTO, participantul este obligat s\ verifice pe proprie r\spundere dac\ biletul jucat a fost validat de terminal pentru tragerea respectiv\, n condi]iile de joc dorite [i dac\ numerele marcate au fost preluate n totalitate [i n mod corect de acesta.

JOCUL LOTO 6/49


Tipurile de variante care se pot juca
Tipurile posibile de variante LOTO 6/49 care se pot juca pe biletul prezentat mai nainte sunt urm\toarele: - variante simple; - variante combinate; - scheme reduse; - variante combinate compuse; - combina]ii CAP DE POD.

Variante simple
Varianta simpl\ - forma]ia etalon a jocului LOTO 49 - este format\ din 6 numere diferite din cele 49 care se pot juca. Din punct de vedere pozi]ional, o variant\ simpl\ corespunde unei zone dintre cele trei ale biletului, respectiv A, B, C. Pentru a juca variante simple pe biletul LOTO 6/49 este suficient\ marcarea numerelor alese (cte 6 pentru fiecare variant\) n cele trei zone ale cmpului 1, cmpul 2 r\mnnd nemarcat. Pe un bilet LOTO 6/49 se pot juca una, dou\ sau trei variante simple, n oricare din cele trei zone A, B, C. Figura 3 prezint\ un bilet LOTO 6/49 completat cu trei variante simple.

Variante combinate
O variant\ combinat\ este format\ din minimum 7 numere, ea reprezentnd de fapt mai multe variante simple; num\rul acestor variante simple este dat de:
6 Cn

(combin\ri de n luate cte 6), unde n este num\rul de numere jucate. O variant\ combinat\ este jucat\ prin marcarea celor cel pu]in 7 numere alese n oricare din cele trei zone A, B, C ale cmpului 1.

Figura 4. LOTO 6/49 - O variant\ combinat\

Pe un bilet LOTO 49 pot fi jucate una pn\ la trei variante combinate, n oricare din cele trei zone. Figura 4 prezint\ un exemplu de completare a biletului LOTO 6/49 cu o variant\ combinat\ de 8 numere; se observ\ c\ num\rul de variante simple jucate este 28: combin\ri de 8 numere luate cte 6. Indexul de c[tiguri pentru variantele combinate este prezentat n tabelul 12 de la pagininile 38-39.

Scheme reduse predefinite


Orice participant este convins de faptul c\ jucnd o variant\ combinat\ de 7, 8, 9, numere, [ansele de c[tig cresc. Cu ct num\rul de numere jucate este mai mare, cu att [ansele de c[tig sunt mai mari, dar [i costul achitat este mai mare. Schemele reduse reu[esc s\ fac\ un compromis ntre num\rul de numere jucate [i costul total, cu o sc\dere minim\ a [anselor de c[tig. Pentru un num\r oarecare de numere jucate, o schem\ redus\ este reprezentat\ printr-un num\r de variante simple mai mic (chiar mult mai mic) dect num\rul total de variante ale desf\[ur\rii variantei combinate de acela[i num\r de numere [i care - n condi]iile n care la tragere ies 6, 5, 4 sau 3 numere din cele jucate - asigur\ unul sau mai multe c[tiguri. Pentru a n]elege schemele reduse, vom prezenta o astfel de schem\ pentru 9 numere. Dac\ participantul joac\ toate combina]iile posibile de 9 numere luate cte 6, adic\ o variant\ combinat\ de 9 numere, el va achita un cost 6 = 84 variante simple. O schem\ redus\ pentru 9 numere, corespunz\tor celor C9 avnd 12 variante simple, este dat\ n tabelul de mai jos, n care cele 9 numere sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 4 4 4 6 5 6 6 5 7 7 8 7 8 6 8 9 9 8 9 7) 8) 9) 10) 11) 12) 1 1 2 2 2 3 3 4 3 3 4 4 5 5 4 5 6 5 7 6 5 6 7 6 8 7 7 8 8 7 9 9 9 9 9 8

Aceast\ schem\ redus\ asigur\ ob]inerea urm\toarelor c[tiguri, n func]ie de num\rul de numere din cele 9, ie[ite la tragere, astfel: - pentru 6 numere ie[ite la tragere: * 1 c[tig cat. I, 9 c[tiguri cat. a III-a [i 2 c[tiguri cat. a IV-a - pentru 5 numere ie[ite la tragere: * 1 c[tig cat. a II-a, 3 c[tiguri cat. a III-a [i 7 c[tiguri cat. a IV-a * 6 c[tiguri cat. a III-a [i 4 c[tiguri cat. a IV-a - pentru 4 numere ie[ite la tragere: * 2 c[tiguri cat. a III-a [i 4 c[tiguri cat. a IV-a sau * 1 c[tig cat. a III-a [i 7 c[tiguri cat. a IV-a sau sau * 3 c[tiguri cat. a II-a, 6 c[tiguri cat. a III-a [i 3 c[tiguri cat. a IV-a

- pentru 3 numere ie[ite la tragere: * 3 c[tiguri cat. a IV-a * 2 c[tiguri cat. a IV-a n sistemul manual, jucarea unei scheme reduse presupunea completarea pe bilete a tuturor variantelor simple componente ale schemei. n sistemul de joc automatizat, jucarea schemelor reduse se face foarte simplu, participantul trebuind s\ completeze doar numerele alese (n exemplul de mai sus, cele 9 numere) [i codul prin care terminalul identific\ schema redus\. Mai concret, maniera de joc a schemelor reduse pe biletele LOTO 6/49 const\ din marcarea n una din zonele cmpului 1 a numerelor ce se vor juca [i marcarea n aceea[i zon\ din cmpul 2 al aceleia[i zone a codului schemei reduse alese care va trebui s\ fie ^n concordan]\, ^n mod obligatoriu, cu num\rul de numere alese. sau

Figura 5. LOTO 6/49 - O schem\ redus\ predefinit\

Prin urmare, pentru a putea juca scheme reduse LOTO 6/49, participantul trebuie s\ [tie care sunt schemele reduse recunoscute de terminal (predefinite), adic\ s\ [tie codurile acestora, cte numere se joac\ pentru fiecare schem\ redus\

[i cte variante simple cuprinde fiecare schem\. Toate aceste informa]ii sunt date n tabelul 1. Pentru compara]ie, n ultima coloan\ este prezentat, pentru fiecare schem\ predefinit\, num\rul de variante ale combina]iei complete din numerele jucate luate cte 6. Num\r de numere jucate 9 10 10 11 12 12 16 Num\r variante schem\ redus\ 12 15 30 66 22 132 112 Num\r variante combina]ie complet\ 84 210 210 462 924 924 8008

COD 48 49 50 56 57 58 59

Tabelul 1. Schemele reduse predefinite cu cte 6 numere ^n variant\ la LOTO 6/49

Codul unei scheme reduse predefinite LOTO 6/49 este ntotdeauna format din 2 cifre, aceste dou\ cifre se marcheaz\ cte una n fiecare din cele dou\ coloane ale zonei corespunz\toare din cmpul 2 al biletului. Schema redus\ predefinit\ prezentat\ mai nainte este chiar schema cu codul 48 din tabelul 1. Pentru a juca aceast\ schem\, participantul alege 9 numere pe care dore[te s\ le joace, de exemplu: 2, 10, 13, 19, 24, 28, 35, 37, 46 pe care le marcheaz\ n zona A a cmpului 1, iar ^n cmpul 2 al aceleia[i zone A marcheaz\ cifrele 4 [i 8, semnificnd codul schemei reduse predefinite. Biletul astfel completat este prezentat n fig. 5. Pe un bilet se pot juca una, dou\ sau trei scheme reduse predefinite. Evident, aceste scheme reduse pot fi diferite, dar pot fi [i acelea[i sau cu alte numere. Pentru participan]i, n afar\ de informa]iile cuprinse n tabelul 1, sunt importante [i indexurile de c[tiguri posibile pentru fiecare schem\, precum [i variantele simple componente. Indexurile de c[tiguri, precum [i desf\[ur\rile schemelor reduse predefinite vor fi prezentate la sfr[itul acestei bro[uri.

Variante combinate compuse


Acest tip de variante constituie o modalitate inedit\ de participare, jucarea lor fiind facilitat\ de sistemul automatizat. O variant\ combinat\ compus\ este rezultatul compunerii a dou\ sau trei variante combinate obi[nuite, care au particularitatea c\ sunt formate din variante simple de mai pu]in de 6 numere, variantele rezultate avnd exact 6 numere. Pentru a n]elege structura [i modul de joc al variantelor combinate compuse, vom prezenta un exemplu simplu. 1 2 3 4 1 2 3 5 6 7 1 2 4 5 6 8 1 3 4 5 7 8 2 3 4 5
Tabelul 2. Desf\[urare zona A Tabelul 3. Desf\[urare zona B

1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3

3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4

4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Tabelul 4. Desf\[urarea variantei combinate compuse A x B

n zona A a biletului (cmpul 1) se joac\ 5 numere - 1, 2, 3, 4, 5 - ntr-o variant\ combinat\ de 4 numere varianta simpl\, iar n zona B se joac\ 3 numere - 6, 7, 8 - ntr-o variant\ combinat\ de 2 numere varianta simpl\. Altfel spus, n 4 =5 variante simple de cte 4 numere, iar n zona B se joac\ zona A se joac\ C5 2 =3 variante simple de cte 2 numere. C3

Figura 6. LOTO 6/49 - O variant\ combinat\ compus\

Compunerea celor dou\ variante combinate se face astfel: la fiecare variant\ de 4 numere din zona A se lipesc pe rnd toate variantele de 2 numere (4+2=6) din zona B. n tabelele 2 [i 3 sunt date desf\[ur\rile celor dou\ variante combinate din zonele A, respectiv B, iar n tabelul 4 este dat\ desf\[urarea variantei combinate compuse. Num\rul de variante simple ale variantei combinate compuse se ob]ine prin nmul]irea numerelor de variante simple ale celor dou\ combinate componente:
4 2 = 5x 3 = 15 C5 xC 3

Completarea biletului cu varianta combinat\ compus\ de mai sus se face astfel: - n zona A a cmpului 1 se marcheaz\ cele 5 numere ale primei variante combinate; - n zona A a cmpului 2 se marcheaz\ num\rul de numere ale variantei simple componente (4);

- n zona B a cmpului 1 se marcheaz\ cele 3 numere ale celei de a doua variante combinate; - n zona B a cmpului 2 se marcheaz\ num\rul de numere ale variantei simple componente (2). Va rezulta biletul completat din figura 6. Aceea[i variant\ combinat\ compus\ poate fi jucat\ nu doar n zonele A [i B, ci [i n zonele B [i C. O condi]ie necesar\ este ca cele dou\ variante combinate componente s\ fie marcate n zone vecine, respectiv A [i B sau B [i C. n mod similar se poate juca [i o variant\ combinat\ compus\ din trei variante combinate marcate n zonele A, B [i C, cu respectarea condi]iei ca suma numerelor de numere ale variantelor simple componente s\ fie 6. Pentru simplitate, variantele combinate compuse se mai folosesc [i sub denumirile de variante de tip A x B, B x C sau A x B x C. Recapitulnd cele spuse mai sus, rezult\ urm\toarele trei condi]ii necesare n jocul variantelor combinate compuse: - suma numerelor marcate n cmpul 2 al biletului pentru cele dou\ (trei) variante combinate componente trebuie s\ fie 6; - numerele marcate n cele dou\ (trei) zone (cmpul 1) trebuie s\ nu se repete; - n cazul compunerii a dou\ variante combinate, acestea trebuie s\ fie marcate n zone vecine: A [i B sau B [i C. Posibilit\]ile de alegere a numerelor din cmpul 2 pentru jucarea de variante combinate compuse sunt date n tabelele 5 [i 6 pentru variante combinate de tip A x B, respectiv A x B x C. Zona A (Zona B) Zona B (Zona C) TOTAL 1 5 6 2 4 6 3 3 6 4 2 6 5 1 6

Tabelul 5. Posibilit\]ile de formare a variantelor combinate compuse de tip A x B sau B x C

Zona A Zona B Zona C TOTAL

1 1 4 6

1 2 3 6

1 3 2 6

1 4 1 6

2 1 3 6

2 2 2 6

2 3 1 6

3 1 2 6

3 2 1 6

4 1 1 6

Tabelul 6. Posibilit\]ile de formare a variantelor combinate compuse de tip A x B x C

Din cele ar\tate mai sus, rezult\ c\ pe un bilet LOTO 6/49 poate fi jucat\ o singur\ variant\ combinat\ compus\; dac\ aceast\ variant\ compus\ este de tip A x B sau B x C, atunci n zona r\mas\ liber\ (C sau A) poate fi jucat\ o variant\ simpl\, o variant\ combinat\ sau o schem\ redus\.

Combina]ii CAP DE POD


Cu ajutorul variantelor combinate compuse participan]ii pot juca [i combina]ii CAP DE POD. Analiznd biletul LOTO 6/49 comparativ cu biletele altor jocuri de tip LOTO, se observ\ c\ acesta nu are posibilitatea marc\rii combina]iilor CAP DE POD; de aceea, participantul care dore[te s\ joace acest tip de variante, trebuie s\ o fac\ cu ajutorul variantelor combinate compuse.

Figura 7. LOTO 6/49 - Combina]ie CAP DE POD de 5 numere

Pentru a n]elege maniera de completare a unui bilet LOTO 6/49 cu o combina]ie CAP DE POD prin intermediul variantelor compuse de tip A x B, s\ vedem mai nti care este formula matematic\ a combina]iilor CAP DE POD pentru n (n 5) numere:
5 6 5 6 Cn xC(149 - n) + Cn = Cn x (49 - n) + Cn

Din formul\ rezult\ c\ o combina]ie CAP DE POD este, de fapt, o variant\ combinat\ compus\ plus o variant\ combinat\; varianta combinat\ compus\ este format\ dintr-o variant\ combinat\ de n numere luate cte 5 [i o variant\ combinat\ din restul numerelor pn\ la 49 luate cte 1, iar varianta combinat\ este una obi[nuit\ de acelea[i n numere (luate cte 6).

Cnd n = 5 (num\rul minim de numere cu care se pot juca combina]ii CAP DE POD la LOTO 6/49) termenul al doilea al formulei este zero; prin urmare, n acest caz, combina]ia CAP DE POD este o variant\ combinat\ compus\ ale c\rei componente sunt o variant\ combinat\ de 5 numere luate cte 5 [i o variant\ combinat\ din restul de 49 - 5 = 44 numere luate cte 1. Figura 7 arat\ modul de completare a unei combina]ii CAP DE POD pentru 5 numere, iar figura 8 arat\ modul de completare a unei combina]ii CAP DE POD pentru 8 numere. Recapitulnd, regulile de completare a unei variante CAP DE POD pentru n numere (n 5) sunt: a) pentru 5 numere: - se marcheaz\ cele 5 numere alese n zona A, cmpul 1; iar n zona A, cmpul 2 se marcheaz\ cifra 5; - se marcheaz\ celelalte 44 numere n zona B, cmpul 1; iar n zona B, cmpul 2 se marcheaz\ cifra 1. b) pentru 6, 7, numere; - se marcheaz\ cele 6, 7, ... numere alese n zona A, cmpul 1; iar n zona A, cmpul 2 se marcheaz\ cifra 5;

Figura 8. LOTO 6/49 - Combina]ie CAP DE POD de 8 numere

- se marcheaz\ restul de numere pn\ la 49 n zona B, cmpul 1; iar n zona B, cmpul 2 se marcheaz\ cifra 1; - se marcheaz\ n zona C, cmpul 1 cele 6, 7, ... numere. Datorit\ faptului c\ o combina]ie CAP DE POD se completeaz\ de participant ca o variant\ combinat\ compus\, terminalul va imprima toate numerele marcate, adic\: pentru zona A, va imprima cele n numere marcate, pentru zona B, va imprima celelalte 49-n numere, iar, dac\ num\rul de numere pentru care se joac\ CAP DE POD este mai mare dect 5, se vor imprima cele n numere [i pentru zona C.

Variante combinate compuse cu scheme reduse predefinite


Sistemul de joc LOTO 6/49 automatizat permite ca variantele combinate compuse s\ aib\ drept componente nu numai variante combinate, ci [i scheme reduse predefinite. Regulile [i condi]iile de joc sunt acelea[i ca la variantele combinate compuse prezentate n paragraful anterior. n acest caz, o variant\ combinat\ compus\ poate fi rezultatul compunerii unei variante combinate cu o schem\ redus\ predefinit\ sau chiar a dou\ (trei) scheme reduse. Schemele reduse prezentate mai nainte n tabelul 1 nu pot fi

Figura 9. LOTO 6/49 - O variant\ combinat\ compus\ dintr-o variant\ combinat\ [i o schem\ redus\ predefinit\

ns\ folosite pentru aceste compuneri, deoarece ele au ca rezultat variante simple de 6 numere. Este necesar s\ fie folosite alte scheme reduse predefinite, ale c\ror variante componente s\ aib\ mai pu]in de 6 numere, pentru a le putea compune cu variante combinate sau chiar cu alte scheme reduse predefinite. Sistemul automatizat LOTO 6/49 are un num\r de 18 astfel de scheme reduse predefinite care produc variante de mai pu]in de 6 numere. Acestea sunt prezentate n tabelul 7.

Figura 10. LOTO 6/49 - O variant\ combinat\ compus\ din 2 scheme reduse predefinite

Se observ\ c\ exist\ 3 categorii de asemenea scheme reduse predefinite: - care con]in variante de 2 numere (6 scheme); - care con]in variante de 3 numere (7 scheme); - care con]in variante de 4 numere (5 scheme). Toate posibilit\]ile de formare a variantelor combinate compuse, inclusiv cu ajutorul schemelor reduse predefinite din tabelul 7, sunt prezentate n tabelul 8. Cnd joac\ variante combinate compuse, indiferent dac\ sunt cu sau f\r\ scheme reduse predefinite, participantul trebuie s\ aib\ tot timpul n vedere ca variantele rezultate din compunere s\ aib\ exact 6 numere. Modul de completare a unei scheme reduse predefinite ntr-o variant\ combinat\ compus\ este identic cu cel al complet\rii schemelor reduse predefinite normale (de 6 numere varianta), prezentat mai nainte. Cu alte

cuvinte, pentru zona n care se joac\ o schem\ redus\ predefinit\ din tabelul 7, n cmpul 2 nu se marcheaz\ num\rul de numere ale variantei simple componente, ci codul schemei reduse predefinite. n figura 9 este prezentat un exemplu de bilet LOTO 6/49 completat cu o variant\ combinat\ de 5 numere luate cte 3 compus\ cu o schem\ redus\ predefinit\ (cod 30) care con]ine variante de cte 3 numere.

6.

Num\rul de numere ale variantei simple din varianta combinat\


Num\rul de numere jucate 10 12 14 16 18 20 7 9 13 15 19 21 25 8 10 16 20 32

Num\rul de numere ale variantei simple din schema redus\ 30


Num\rul de variante schem\ 5 6 7 8 9 10 7 12 26 35 57 70 100 14 30 140 285 1.240 Num\rul de variante combina]ie complet\ 45 66 91 120 153 190 35 84 286 455 969 1.330 2.300 70 210 1.820 4.845 35.960

Cod schem\ 10 16 17 18 19 20 26 27 28 29 30 36 37 38 39 40 46 47

Numere n variant\ 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

Tabelul 7. LOTO 6/49 - Scheme reduse predefinite pentru variante combinate compuse

Num\rul de variante simple este:


3 x nr. var. schema 30 = 10 x 57 = 570 C5

a[a cum, de altfel, se vede imprimat [i pe biletul jucat. n fig. 10 este prezentat\ o variant\ combinat\ compus\ din 2 scheme reduse predefinite - coduri 19 [i 40; num\rul de variante simple componente este: nr. var. schema 19 x nr. var. schema 40 = 9 x 140 = 1260 Figura 11 prezint\ o alt\ variant\ combinat\ compus\ din dou\ scheme reduse predefinite - coduri 16 [i 26 - [i o variant\ combinat\ de 5 numere luate cte 1; n acest caz, num\rul de variante componente este: = 6 x 7 x 5 = 210 nr. var. schema 16 x nr. var. schema 26 x C1 5 ZONA A variant\ combinat\ schem\ redus\ variant\ combinat\ schem\ redus\ variant\ combinat\ variant\ combinat\ variant\ combinat\ variant\ combinat\ schem\ redus\ schem\ redus\ schem\ redus\ schem\ redus\ ZONA B variant\ combinat\ variant\ combinat\ schem\ redus\ schem\ redus\ variant\ combinat\ variant\ combinat\ schem\ redus\ schem\ redus\ variant\ combinat\ variant\ combinat\ schem\ redus\ schem\ redus\ ZONA C variant\ combinat\ schem\ redus\ variant\ combinat\ schem\ redus\ variant\ combinat\ schem\ redus\ variant\ combinat\ schem\ redus\

Tabelul 8. Posibilit\]ile de formare a variantelor combinate compuse

Figura 11. LOTO 6/49 - O variant\ combinat\ compus\ din 2 scheme reduse predefinite [i o variant\ combinat\

Sumarul posibilit\]ilor de joc pe biletele LOTO 49


n paragrafele anterioare s-au ar\tat posibilit\]ile de joc pentru fiecare tip de variant\ admis\ de sistemul LOTO 6/49. Pe un bilet se pot ns\ juca nu numai variante de un singur tip, ci orice combina]ie posibil\ ntre tipurile de variante. ]innd cont de faptul c\ variantele combinate compuse ocup\ 2 sau 3 zone, posibilit\]ile de joc pe biletul LOTO 6/49 pot fi rezumate astfel: a) 1 - 3 variante simple; b) 1 - 3 variante combinate; c) 1 - 3 scheme reduse predefinite; d) 1 variant\ combinat\ compus\ de tip A x B sau B x C; e) 1 combina]ie CAP DE POD de 5 numere; f) orice combina]ie a pct. a) - e), n num\r de 1 - 3; g) 1 variant\ combinat\ compus\ de tip A x B x C; h) 1 combina]ie CAP DE POD de 6 sau mai multe numere.

JOCUL NOROC
NOROC se poate juca numai pe bilete LOTO 6/49 completate cu variante LOTO 6/49; cu alte cuvinte, nu este posibil s\ se joace NOROC f\r\ a juca [i LOTO 6/49. n momentul accept\rii unui bilet LOTO 6/49, terminalul produce un num\r ntmpl\tor de 7 cifre, care este num\rul NOROC. Participantul poate s\ joace un num\r NOROC sau mai multe - pn\ la 64.000 numere. Atunci cnd opteaz\ pentru mai multe numere, acestea vor fi de fapt un interval de numere consecutive care ncepe cu num\rul ntmpl\tor produs de terminal. Astfel, de exemplu, dac\ terminalul a produs num\rul ntmpl\tor 2853119, iar participantul dore[te s\ joace 10 numere NOROC, atunci numerele cu care el particip\ la tragere sunt de la 2853119 pn\ la 2853128. Dac\ intervalul de numere ntmpl\toare dep\[e[te num\rul maxim (9999999), atunci el se continu\ de la zero; astfel, de exemplu, dac\ num\rul ntmpl\tor generat este 9999995 [i se joac\ 8 numere NOROC, atunci numerele care particip\ la tragere sunt date de intervalul 9999995 - 0000002. A[a cum s-a spus la nceput, acest num\r (sau aceste numere) NOROC particip\ la o tragere special\, separat\ de tragerea LOTO 6/49, n urma c\reia se atribuie urm\toarele categorii de c[tiguri: categoria I: categoria a II-a: categoria a III-a: categoria a IV-a: categoria a V-a: categoria N+3: categoria N-3: toate cele 7 cifre ale num\rului (tot num\rul); ultimele 6 cifre ale num\rului; ultimele 5 cifre ale num\rului; ultimele 4 cifre ale num\rului; ultimele 3 cifre ale num\rului; tot num\rul + 3; tot num\rul - 3.

Pentru exemplificarea modului ^n care se pot ob]ine c[tigurile la categoriile N+3 [i N-3, vom prezenta un exemplu ^n care presupunem c\ num\rul generat de terminal ([i jucat de participant, prin marcarea cifrei 1 din cmpul 3 al buletinului de participare) este 8734253, iar la tragerea pentru care acesta va fi fost jucat cele 7 cifre ale num\rului c[tig\tor sunt 8734256. ~n aceast\ situa]ie participantul care a jucat respectivul bilet va ob]ine un c[tig de categoria N-3 (8734256-3=8734253).

Pentru a opta pentru jocul NOROC participantul are la dispozi]ie cmpul 3 al biletului unde trebuie s\ marcheze cel pu]in o c\su]\. Semnifica]ia numerelor din cmpul 3 este de factor de repetare pentru jocul NOROC. Acest factor de multiplicare se completeaz\ astfel:

Figura 12. LOTO 6/49 - 1 variant\ NOROC

- n partea stng\ a cmpului 3 (partea cu fond ro[u [i c\su]ele de la 1 la 8) participantul poate marca o singur\ cifr\ sau nici una; - n partea dreapt\ a cmpului 3, unde sunt preimprimate numerele 5, 8, 10, 20, se pot marca 4, 3, 2, 1 c\su]e sau nici una. Factorul de multiplicare se ob]ine prin nmul]irea tuturor numerelor marcate n cmpul 3. Factorul de multiplicare maxim se ob]ine prin nmul]irea num\rului celui mai mare din partea stng\ (8) cu toate cele patru numere din partea dreapt\, adic\: 8 x 5 x 8 x 10 x 20 = 64.000 Important de re]inut este faptul c\ cel pu]in o c\su]\ din cmpul 3 trebuie marcat\ atunci cnd participantul dore[te s\ joace NOROC.

Capetele intervalului de numere NOROC sunt imprimate pe bilet [i ncadreaz\ cuvntul "DA" dac\ participantul joac\ NOROC sau "NU" dac\ participantul nu joac\ NOROC.

Figura 13. LOTO 6/49 - 16 variante NOROC.

Num\rul ntmpl\tor este generat de terminal chiar [i n cazurile cnd participan]ii nu joac\ NOROC. Figura 12 ilustreaz\ un bilet completat pentru LOTO 6/49 (o schem\ redus\ predefinit\ [i o variant\ simpl\) [i NOROC cu factor de multiplicare 1, iar figura 13 arat\ un bilet cu o variant\ compus\ de tip A x B x C [i NOROC , cu factor de multiplicare 16(2x8). Informa]iile imprimate pe biletul LOTO 6/49 Dup\ jucarea unui bilet, terminalul on-line imprim\, n partea dreapt\ a biletului care ini]ial era alb\ (necompletat\), o serie de informa]ii. Dup\ achitarea sumei nscrise pe bilet, acesta este nmnat participantului [i r\mne n posesia sa. Participantul trebuie s\ verifice conformitatea dintre numerele marcate pe bilet [i cele imprimate de terminal (n partea dreapt\ a biletului). Pentru a-[i verifica biletul sau biletele jucate, participantul are nevoie s\ cunoasc\ semnifica]ia anumitor informa]ii imprimate de terminalul on-line pe bilet.

n acest scop, pe biletul din fig. 14, informa]iile care se imprim\ pe un bilet LOTO 6/49 sunt numerotate, semnifica]ia acestora fiind urm\toarea: 1. Codul de bare (barcode-ul) biletului [i reprezentarea numeric\ (23 cifre) a acestuia; 2. Codul agen]iei la care este jucat biletul (6 cifre); 3. Num\rul de ordine al biletului n cadrul jocului LOTO 6/49 (5 cifre); 4. Data la care se nchide jocul, n cazul de fa]\ LOTO 6/49, n formatul zz/ll/aa (zz ziua, ll luna, aa ultimele dou\ cifre ale anului); 5. Codul terminalului din agen]ie pe care s-a jucat biletul (A, B, C, D, ); 6. Denumirea codificat\ a jocului (LOTO_49); 7. Num\rul de variante simple jucate pe bilet, pentru jocul LOTO 6/49; 8. Valoarea, n lei, a biletului jucat, inclusiv pre]ul biletului [i al variantelor jucate la NOROC; 9. Informa]ie specific\ fiec\rei zone jucate a biletului: - litera de nceput (A, B, C) reprezint\ zona; - cifrele care urmez\ au urm\toarele semnifica]ii: 6 - n zona A s-a jucat o variant\ simpl\; 0048 n zona B s-a jucat o schem\ redus\ al c\rei cod este 48. Informa]ia apare sub aceast\ form\ att n cazul schemelor reduse de 6 numere n variant\, ct [i n cazul schemelor reduse cu variante de mai pu]in de 6 numere (componente ale unei variante combinate compuse); x - n zona C s-a jucat o variant\ combinat\ pentru care x are valoarea 6 sau o variant\ combinat\ care este component\ a unei variante combinate compuse, x reprezentnd num\rul de numere ale variantei simple componente; 10. Numerele marcate de participant n zona respectiv\; 11. Informa]ie asupra jocului NOROC. Cuvntul NU nseamn\ neparticiparea la jocul NOROC, n timp ce DA semnific\ participarea la acest joc; 12.xxxxxxx yyyyyyy capetele intervalului de numere generate de terminalul on-line pentru jocul NOROC; numerele generate au cte 7 cifre;

Figura 14. Informa]iile imprimate pe biletul LOTO 6/49 jucat pe terminal on-line.

13. Informa]ie referitoare la transmiterea biletului ^n Sistemul Central; litera "V" semnific\ faptul c\ biletul respectiv a fost transmis [i ^nregistrat ^n Sistemul Central, iar literea "N" semnific\ faptul c\ biletul este ^nregistrat ^n memoria terminalului [i va fi transmis ^n sistem atunci cnd terminalul va avea comunica]ie cu Sistemul Central; ^n ambele cazuri biletul jucat este valid [i particip\ la tragere.

LOTO 6/49 INDEXURI DE PARTICIPARE

LOTO 6/49 - INDEXURILE DE PARTICIPARE


Indexurile de participare, adic\ costurile corespunz\toare, num\rului de numere jucate folosind tipurile de variante care se pot juca la LOTO 6/49, se calculeaz\ dup\ cum urmeaz\ mai jos. Pentru VARIANTE COMBINATE, costul se calculeaz\ prin nmul]irea num\rului de variante simple componente, cu pre]ul stabilit pentru varianta simpl\ (de 6 numere). Num\rul de variante simple componente pentru toate variantele combinate se cite[te din tabelul 9. Pentru SCHEME REDUSE PREDEFINITE, costul se afl\ prin nmul]irea num\rului de variante simple componente, cu pre]ul stabilit pentru varianta simpl\. Num\rul de variante simple componente pentru schemele reduse LOTO 6/49 se cite[te din tabelul 1. Pentru VARIANTE COMBINATE COMPUSE - f\r\ scheme reduse predefinite - costul se afl\ prin nmul]irea a 2 (3) valori citite din tabelul 10, cu pre]ul unei variante simple (de 6 numere). Cele 2 (3) valori reprezint\ num\rul de variante simple (de 1, 2, 3, 4 sau 5 numere) componente ale fiec\rei variante combinate ce compun varianta combinat\ compus\. Mai clar, pentru a afla costul de pl\tit pentru o variant\ combinat\ compus\ - f\r\ scheme reduse - participantul trebuie s\ nmul]easc\: - pentru combinate compuse de tip A x B sau B x C: dou\ valori, ce reprezint\ fiecare, num\rul de variante simple (de 1, 2, 3, 4 sau 5 numere) ale variantelor combinate ce se compun, citite din coloanele 1, 2, 3, 4 sau 5, cu pre]ul unei variante simple (de 6 numere); - pentru combinate compuse de tip A x B x C: trei valori, ce reprezint\ fiecare, num\rul de variante simple (de 1, 2, 3, 4 sau 5 numere) ale variantelor combinate ce se compun, citite din coloanele 1, 2, 3, 4 sau 5, cu pre]ul unei variante simple (de 6 numere). Pentru VARIANTE COMBINATE COMPUSE cu scheme reduse predefinite - costul se afl\ prin nmul]irea a 2 (3) valori citite din tabelul 7, cu pre]ul unei variante simple (de 6 numere). Cele 2 (3) valori vor fi cele care reprezint\ num\rul de variante simple (de 2, 3 sau 4 numere) componente ale fiec\rei scheme ce compun varianta combinat\ compus\. Pentru COMBINA}IILE CAP DE POD, costul se calculeaz\ prin nmul]irea num\rului de variante simple (de 6 numere) componente, cu pre]ul stabilit pentru varianta simpl\. Num\rul de variante simple componente pentru toate combina]iile CAP DE POD se cite[te din tabelul 11.

Num\r de numere jucate 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Num\r de variante simple componente 7 28 84 210 462 924 1.716 3.003 5.005 8.008 12.376 18.564 27.132 38.760 54.264 74.613 100.947 134.596 177.100 230.230 296.010 376.740 475.020 593.775 736.281 906.192 1.107.568 1.344.904 1.623.160 1.947.792 2.324.784 2.760.681 3.262.623 3.838.380 4.496.388 5.245.786 6.096.454 7.059.052 8.145.060 9.366.819 10.737.573 12.271.512 13.983.816

Tabelul 9. LOTO 6/49 - Num\rul de variante simple componente ale variantelor combinate

Num\r de numere jucate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Variante combinate de 1 num\r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 -

Variante combinate de 2 numere 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 120 136 153 171 190 210 231 253 276 300 325 351 378 406 435 465 496 528 561 595 630 666 703 741 780 820 861 903 946 990 -

Variante combinate de 3 numere 1 4 10 20 35 56 84 120 165 220 286 364 455 560 680 816 969 1.140 1.330 1.540 1.771 2.024 2.300 2.600 2.925 3.276 3.654 4.060 4.495 4.960 5.456 5.984 6.545 7.140 7.770 8.436 9.139 9.880 10.660 11.480 12.341 13.244 14.190 15.180 -

Variante combinate de 4 numere 1 5 15 35 70 126 210 330 495 715 1.001 1.365 1.820 2.380 3.060 3.876 4.845 5.985 7.315 8.855 10.626 12.650 14.950 17.550 20.475 23.751 27.405 31.465 35.960 40.920 46.376 52.360 58.905 66.045 73.815 82.251 91.390 101.270 111.930 123.410 135.751 148.995 163.185 178.365 -

Variante combinate de 5 numere 1 6 21 56 126 252 462 792 1.287 2.002 3.003 4.368 6.188 8.568 11.628 15.504 20.349 26.334 33.649 42.504 53.130 65.780 80.730 98.280 118.755 142.506 169.911 201.376 237.336 278.256 324.632 376.992 435.897 501.942 575.757 658.008 749.398 850.668 962.598 1.086.008 1.221.759 1.370.754 1.533.939 1.712.304

Tabelul 10. LOTO 6/49 - Num\rul de variante simple componente ale variantelor combinate de 1, 2, 3, 4 sau 5 numere

Num\r de numere jucate 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Num\r variante simple componente 44 259 889 2.324 5.124 10.038 18.018 30.228 48.048

Tabelul 11. LOTO 6/49 - Num\rul de variante simple componente ale combina]iilor CAP DE POD

LOTO 6/49 INDEXURI DE C{TIGURI

Numere c[tig\toare din cele jucate 6 Num\rul de variante c[tig\toare, pe categorii I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 126 3.150 120 2.850 114 2.565 19.380 22.800 26.600 108 2.295 16.320 102 2.040 13.600 18 19 20 21 22 96 1.800 11.200 17 90 1.575 9.100 16 84 1.365 7.280 15 525 600 680 765 855 950 1.050 1.155 78 1.170 5.720 14 455 72 990 4.400 13 390 66 825 3.300 12 330 2.200 2.860 3.640 4.550 5.600 6.800 8.160 9.690 11.400 13.300 15.400 60 675 2.400 11 275 1.650 54 540 1.680 10 225 1.200 48 420 1.120 9 180 840 45 55 66 78 91 105 120 136 153 171 190 210 231 253 42 315 700 8 140 560 36 36 225 400 7 105 350 28 30 150 200 6 75 200 21 140 224 336 480 660 880 1.144 1.456 1.820 2.240 2.720 3.264 3.876 4.560 5.320 6.160 7.084 24 90 80 5 50 100 15 80 18 45 20 4 30 40 10 40 12 15 3 15 10 6 16 10 20 35 56 84 120 165 220 286 364 455 560 680 816 969 1.140 1.330 1.540 1.771 2.024 6 2 5 3 4 4 II III IV II III IV III IV IV 5 4 3

Numere jucate

Variante simple componente

28

84

10

210

11

462

12

924

13

1.716

14

3.003

15

5.005

16

8.008

17

12.376

18

18.564

19

27.132

20

38.760

21

54.264

22

74.613

23

100.947

24

134.596

25

177.100

26

230.230

27

296.010

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 258 13.545 246.820 252 12.915 229.600 43 246 12.300 213.200 42 240 11.700 197.600 41 234 11.115 182.780 40 3.900 4.100 4.305 4.515 228 10.545 168.720 39 3.705 222 9.990 155.400 38 3.515 216 9.450 142.800 37 3.330 77.700 84.360 91.390 98.800 106.600 114.800 123.410 210 8.925 130.900 36 3.150 71.400 204 8.415 119.680 35 2.975 65.450 198 7.920 109.120 34 2.805 59.840 595 630 666 703 741 780 820 861 903 192 7.440 99.200 33 2.640 54.560 561 186 6.975 89.900 32 2.480 49.600 528 180 6.525 81.200 31 2.325 44.950 496 19.840 21.824 23.936 26.180 28.560 31.080 33.744 36.556 39.520 42.640 45.920 49.364 174 6.090 73.080 30 2.175 40.600 465 17.980 168 5.670 65.520 29 2.030 36.540 435 16.240 162 5.265 58.500 28 1.890 32.760 406 14.616 4.060 4.495 4.960 5.456 5.984 6.545 7.140 7.770 8.436 9.139 9.880 10.660 11.480 12.341 156 4.875 52.000 27 1.755 29.250 378 13.104 3.654 150 4.500 46.000 26 1.625 26.000 351 11.700 3.276 144 4.140 40.480 25 1.500 23.000 325 10.400 2.925 138 3.795 35.420 24 1.380 20.240 300 9.200 2.600

376.740

132

3.465

30.800

23

1.265

17.710

276

8.096

2.300

29

475.020

30

593.775

31

736.281

32

906.192

33

1.107.568

34

1.344.904

35

1.623.160

36

1.947.792

37

2.324.784

38

2.760.681

39

3.262.623

40

3.838.380

41

4.496.388

42

5.245.786

43

6.096.454

44

7.059.052

45

8.145.060

46

9.366.819

47

10.737.573

48

12.271.512

49

13.983.816

Tabelul 12. LOTO - Index de c[tiguri pentru variante combinate

LOTO 6/49 - INDEXURI DE C{TIGURI PENTRU VARIANTE COMBINATE COMPUSE


Dup\ cum s-a v\zut, variantele componente ale combinatelor compuse pot avea 1, 2, 3, 4 sau 5 numere. Pentru fiecare dintre acestea, pe paginile care urmeaz\ este prezentat un tabel n care participan]ii g\sesc num\rul de variante (de 1, 2, 3, 4 sau 5 numere, n func]ie de combina]ia jucat\) care au numere c[tig\toare (tabelele 17 - 21). Metod\ de determinare manual\ a c[tigurilor unei variante combinate compuse Determinarea num\rului exact de c[tiguri pe categorii la LOTO 6/49 se face de c\tre participant, folosind 2 sau 3 din cele 5 tabele de indexuri, conform unei metodologii explicate mai jos prin dou\ exemple. Exemplul 1 Presupunem c\ n zona A a biletului LOTO 49 s-a jucat o combinat\ de 7 numere 7 14 22 28 32 38 46

cu variante de 4 numere, iar n zona B s-a jucat o combinat\ de 5 numere 1 8 13 23 31

cu variante de 2 numere. Aceast\ variant\ combinat\ compus\ este prezentat\ pe biletul din figura 15. Presupunem, de asemenea, c\ numerele c[tig\toare ie[ite la tragere sunt: 7 31 46 13 28 1 ceea ce nseamn\ c\ din zona A au ie[it c[tig\toare 3 numere (7, 28, 46), iar din zona B au ie[it c[tig\toare 3 numere (1, 13, 31). Mai nti privim n tabelul 20 (indexul variantelor combinate de 4 numere), n care - la intersec]ia liniei 7 numere jucate cu coloana 3 numere c[tig\toare - vom g\si: 0 4 18 12 ceea ce nseamn\ c\ n combinata de 7 numere cu variante de 4 numere sunt: 0 variante cu 4 numere c[tig\toare; 4 variante cu 3 numere c[tig\toare; 18 variante cu 2 numere c[tig\toare; 12 variante cu 1 num\r c[tig\tor

Privim apoi tabelul 18 (indexul variantelor combinate de 2 numere), n care - la intersec]ia liniei 5 numere jucate cu coloana 3 numere c[tig\toare - vom g\si 3 6 1 ceea ce nseamn\ c\ n combinata de 5 numere cu variante de 2 numere sunt: 3 variante cu 2 numere c[tig\toare; 6 variante cu 1 num\r c[tig\tor; 1 variant\ cu 0 numere c[tig\toare.

Figura 15. Loto 6/49 - O variant\ combinat\ compus\ A x B

Vom a[eza toate aceste date ntr-un tabel de forma celui de mai jos (tabelul 13), astfel nct n c\su]ele primei linii vom nscrie num\rul de numere c[tig\toare ale variantelor de 4 numere pentru zona A - 4, 3, 2, 1, iar n c\su]ele primei coloane vom nscrie num\rul de numere c[tig\toare ale variantelor de 2 numere pentru zona B - 2, 1, 0. Totodat\, n linia a 2-a, respectiv n coloana a 2-a ale tabelului, complet\m valorile corespunz\toare citite mai nainte din indexuri.

ZONA A 4 0 2 Z O N A B 0 1 3 3 4 2 18 1 12

Tabelul 13 n continuare vom lucra pe acela[i tabel. Din motive de claritate a expunerii, vom prezenta urm\toarea form\ a tabelului sub denumirea de tabelul 14. Mai nti complet\m c\su]ele mici cu sumele numerelor c[tig\toare din variantele zonelor A [i B, adic\: 2 + 4 = 6 2 + 3 = 5 2 + 2 = 4 2 + 1 = 3 1 + 4 = 5 1 + 3 = 4 1 + 2 = 3 0 + 4 = 4 0 + 3 = 3 Se observ\ c\ tabelul este astfel construit nct variantele rezultate cu mai pu]in de 3 numere nu sunt luate n considerare.

n continuare, complet\m numerelor de variante, astfel: 3 x 3 x 3 x 3 x 6 x 6 x 6 x 0 x 0 x

c\su]ele mari ale tabelului 14 cu produsele 0 4 18 12 0 4 18 0 4 = = = = = = = = = 0 12 54 36 0 24 108 0 0

Aceste rezultate constituie numerele de variante cu 6, 5 [i 4 numere c[tig\toare, deci tabelul va ar\ta astfel: ZONA A 4 0 2 3 6 0 5 0 4 0 Tabelul 14 Pentru a afla rezultatul final, este suficient s\ facem sumele valorilor din c\su]ele mari pentru 5 [i 4 numere c[tig\toare. Vom ob]ine: 0 variante cu 6 numere c[tig\toare (categoria I) 0+12 = 12 variante cu 5 numere c[tig\toare (categoria a II-a) 78 variante cu 4 numere c[tig\toare (categoria a III-a) 0+24+54= 3 4 4 24 5 12 3 108 3 4 4 54 2 18 3 36 1 12

Z O N A B

4+108+36= 148 variante cu 3 numere c[tig\toare (categoria a IV-a)

Exemplul 2 Al doilea exemplu se refer\ la determinarea num\rului de variante cu 6, 5, 4 [i 3 numere c[tig\toare, n cazul unei variante combinate compuse de tip A x B x C. Presupunem c\ n zona A a biletului s-a jucat o combinat\ de 5 numere 4 8 34 38 46

n variante de 3 numere, n zona B s-a jucat o combinat\ de 7 numere 1 13 18 22 23 29 32

n variante de 1 num\r, iar n zona C s-a jucat o combinat\ de 5 numere 7 14 19 28 35

n variante de 2 numere. Varianta combinat\ compus\ este prezentat\ pe biletul din figura 16.

Figura 16. Loto 6/49 - O variant\ combinat\ compus\ A x B x C

Presupunem c\ numerele ie[ite la tragere sunt: 28 7 46 22 34 19 ceea ce nseamn\ c\ din zona A au ie[it c[tig\toare dou\ numere (34, 46), din zona B a ie[it un singur num\r (22), iar din zona C au ie[it c[tig\toare trei numere (7, 19, 28). Metodologia de determinare a num\rului de variante cu 6, 5, 4 [i 3 numere c[tig\toare este similar\ celei prezentate la exemplul 1, cu deosebirea c\ se face n dou\ etape: mai nti se determin\ num\rul de variante pentru combina]ia A x B [i apoi num\rul de variante c[tig\toare pentru combina]ia jucat\, A x B x C. Pentru combina]ia A x B vom completa un tabel similar tabelelor 13 [i 14. n indexul variantelor componente de 3 numere, la intersec]ia liniei 5 numere jucate cu coloana 2 numere c[tig\toare g\sim: 0 3 6 1 iar n indexul variantelor componente de 1 num\r, la intersec]ia liniei 7 numere jucate cu coloana 1 num\r c[tig\tor g\sim: 1 6 Se ob]ine tabelul 15, completat dup\ acelea[i reguli ca la exemplul 1. ZONA A 3 0 Z O N A B 1 1 4 0 3 0 6 0 2 18 Tabelul 15 Din acest tabel rezult\ c\ n combina]ia par]ial\ A x B avem:
4 numere c[tig\toare 0 3 numere c[tig\toare 3 2 numere c[tig\toare 24 1 num\r c[tig\tor 37

2 3 3 3 1 2

1 6 1 6

0 1 1

36

Construim acum tabelul 16, pentru ntreaga combina]ie A x B x C, n care pentru combina]ia A x B a[ez\m rezultatele de mai sus. Tot n tabelul 16 vom a[eza [i elementele corespunz\toare combinatei din zona C, citite n tabelul cu

variante componente de 2 numere, la intersec]ia liniei 5 numere jucate cu coloana 3 numere c[tig\toare: 3 6 1 Ignornd, ca [i n exemplul anterior, variantele care furnizeaz\ mai pu]in de 3 numere c[tig\toare, ob]inem urm\torul tabel: COMBINA}IA A X B 4 0 Z O N A C 2 1 0 3 6 1 6 0 5 0 4 0 3 3 4 18 5 6 3 144 3 3 4 72 2 24 3 111 1 37

Tabelul 16 Conform celor ar\tate la exemplul 1, f\cnd nsum\rile pe variante de 6, 5, 4 [i 3 numere c[tig\toare, ob]inem: 6 numere c[tig\toare 0 5 numere c[tig\toare 9 4 numere c[tig\toare 90 3 numere c[tig\toare 258

Exemplul 3 Metod\ de determinare manual\ a c[tigurilor pentru variantele combinate compuse ^n care se folosesc, pe de o parte, combinatele ^ntregi, cuplate cu, pe de alt\ parte, schemele reduse predefinite care con]in mai pu]in de 6 numere ^n variant\ (cu cte 2, 3 sau 4 numere). Pentru aceast\ situa]ie vom presupune c\ ^n zona A a biletului Loto 6/49 s-a jucat o combinat\ de 6 numere 2 19 26 30 31 43

cu variante de cte 3 numere, iar ^n zona B s-a jucat o schem\ redus\ cu cte 3 numere ^n variant\, respectiv schema predefinit\, cu codul 28, care desf\[oar\ 13 numere 13 25 28 34 36 37 38

40

41

44

45

48

49

pe parcursul a 26 de variante cu cte 3 numere, conform tabelului aferent acesteia de la pag. 92, modul de marcare pe buletin fiind conform notific\rilor din figura 17. La tragerea pentru care se vor fi jucat aceste numere ^n respectiva combina]ie, care totalizeaz\ 520 de variante (20, ^n zona A x 26, ^n zona B), vom presupune c\ au fost extrase numerele 25 43 28 1 34 13

Pentru a afla care este num\rul de variante c[tig\toare, precum [i categoriile ^n care ele se ^ncadreaz\, este necesar ca, pe de o parte, ^n cazul combinatei de [ase numere, s\ afl\m, asem\n\tor cu modul cum s-a procedat ^n exemplele precedente, c\rui tip ^i corespunde situa]ia ^n care ^n zona A au ie[it c[tig\toare 2 numere (2 [i 43); astfel, dac\ vom consulta indexul pentru variantele combinate de 3 numere (tabel 19), vom g\si la intersec]ia linie 6 numere jucate cu coloana 2 numere c[tig\toare

12

ceea ce ^nseamn\ c\ ^n combinata de 6 numere cu variante de 3 numere sunt 0 variante cu 3 numere c[tig\toare 4 variante cu 2 numere c[tig\toare 12 variante cu 1 num\r c[tig\tor 4 variante cu 0 numere c[tig\toare

Figura 17. LOTO 6/49 - O variant\ combinat\ compus\ A (variante combinate de 3 numere) x B (schem\ redus\ prdefinit\ cu 3 numere ^n variant\)

Pe de alt\ parte, datorit\ faptului c\ ^n zona B a fost jucat\ o schem\ redus\ predefinit\, ^n tabelul din care vor fi deduse variantele c[tig\toare se vor trece datele aferente indexului schemei reduse, dup\ ce, ^n prealabil, numerele ap\rute printre cele jucate ^n cadrul acesteia vor fi fost verificate conform metodologiei care presupune parcurgerea variantelor desf\[ur\rii cu ajutorul unui "martor" ^n care sunt marcate numerele ap\rute dintre cele 13 numere (^n cazul de fa]\) jucate, dispuse ^n ordine cresc\toare ^n locul celor teoretice din "capul de tabel" al desf\[ur\rii de la pag. 93, dup\ urm\torul model

numere teoretice numere jucate numere ap\rute

1 13 X

2 25 X

3 28 X

4 34 X

5 36

6 37

7 38

8 40

9 41

10 44

11 45

12 48

13 49

Corobornd indexul schemei cu codul 28 cu modalitatea de parcurgere descris\ mai sus (pentru aceast\ opera]iune nefiind necesar\ dect compararea "martorului" cu primele 7 variante ale desf\[ur\rii, ^n acest caz), se va putea constata c\ situa]ia ^n care se ^ncadreaz\ cazul descris, ^n care apar 4 numere c[tig\toare, este prima dintre cele dou\ posibile ([i care are o probabilitate de 36,36%, rezultat\ din raportarea num\rului de variante de 4 numere ale acestei situa]ii - 260 - la num\rul total de variante din combina]ia complet\ de 13 numere combinate cte 4 - 715), schema avnd ^n componen]\ 1 variant\ cu 3 numere c[tig\toare 3 variante cu 2 numere c[tig\toare 15 variante cu 1 num\r c[tig\tor

Avnd toate aceste date cunoscute, vom putea ^ntocmi un tabel asem\n\tor celor anterioare, dup\ cum urmeaz\: ZONA A 3 0 3 Z O N A B 0 3 0 2 1 1 3 15 6 0 5 0 4 0 3 60 4 12 5 4 3 36 2 4 4 12 1 12 3 4 0 4

~n conformitate cu modul de aflare a variantelor c[tig\toare de la exemplul 1, prin ^nsumarea variantelor cu cte 6, 5, 4 [i 3 numere c[tig\toare vom ob]ine 6 numere c[tig\toare 0 5 numere c[tig\toare 4 4 numere c[tig\toare 24 3 numere c[tig\toare 100

Dup\ cum se observ\, metodologia de determinare a variantelor c[tig\toare este destul de laborioas\. Oricum, calculatorul stabile[te exact num\rul [i categoriile c[tigurilor. Prezentarea de mai sus este f\cut\ pentru acei participan]i care doresc s\-[i stabileasc\ singuri c[tigurile.

LOTO 6/49
INDEXURI DE C{TIGURI VARIANTE COMBINATE {I COMBINA}II "CAP DE POD"

Numere jucate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Variante de 1 num\r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 0 -

Numere c[tig\toare din cele jucate 3 2 1 Num\r variante cu 1, 0 numere c[tig\toare 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1 3 2 1 1 2 3 1 2 2 1 3 3 2 2 3 1 4 3 3 2 4 1 5 3 4 2 5 1 6 3 5 2 6 1 7 3 6 2 7 1 8 3 7 2 8 1 9 3 8 2 9 1 10 3 9 2 10 1 11 3 10 2 11 1 12 3 11 2 12 1 13 3 12 2 13 1 14 3 13 2 14 1 15 3 14 2 15 1 16 3 15 2 16 1 17 3 16 2 17 1 18 3 17 2 18 1 19 3 18 2 19 1 20 3 19 2 20 1 21 3 20 2 21 1 22 3 21 2 22 1 23 3 22 2 23 1 24 3 23 2 24 1 25 3 24 2 25 1 26 3 25 2 26 1 27 3 26 2 27 1 28 3 27 2 28 1 29 3 28 2 29 1 30 3 29 2 30 1 31 3 30 2 31 1 32 3 31 2 32 1 33 3 32 2 33 1 34 3 33 2 34 1 35 3 34 2 35 1 36 3 35 2 36 1 37 3 36 2 37 1 38 3 37 2 38 1 39 3 38 2 39 1 40 3 39 2 40 1 41 3 40 2 41 1 42 3 41 2 42 1 43

0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 -

Tabel 17. Indexul de c[tiguri pentru variante combinate de cte 1 num\r

Numere Variante de 2 jucate numere

5 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 0 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

4 1 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 120 136 153 171 190 210 231 253 276 300 325 351 378 406 435 465 496 528 561 595 630 666 703 741 780 820 861 903 946 990

Numere c[tig\toare din cele jucate 3 2 1 Num\r variante cu 2, 1, 0 numere c[tig\toare 0 2 1 0 2 1 0 2 1 1 1 3 1 2 2 3 3 1 4 1 3 3 6 1 1 6 3 4 3 9 3 1 8 6 5 3 12 6 1 10 10 6 3 15 10 1 12 15 7 3 18 15 1 14 21 8 3 21 21 1 16 28 9 3 24 28 1 18 36 10 3 27 36 1 20 45 11 3 30 45 1 22 55 12 3 33 55 1 24 66 13 3 36 66 1 26 78 14 3 39 78 1 28 91 15 3 42 91 1 30 105 16 3 45 105 1 32 120 17 3 48 120 1 34 136 18 3 51 136 1 36 153 19 3 54 153 1 38 171 20 3 57 171 1 40 190 21 3 60 190 1 42 210 22 3 63 210 1 44 231 23 3 66 231 1 46 253 24 3 69 253 1 48 276 25 3 72 276 1 50 300 26 3 75 300 1 52 325 27 3 78 325 1 54 351 28 3 81 351 1 56 378 29 3 84 378 1 58 406 30 3 87 406 1 60 435 31 3 90 435 1 62 465 32 3 93 465 1 64 496 33 3 96 495 1 66 528 34 3 99 528 1 68 561 35 3 102 561 1 70 595 36 3 105 595 1 72 630 37 3 108 630 1 74 666 38 3 111 666 1 76 703 39 3 114 703 1 78 741 40 3 117 741 1 80 780 41 3 120 780 1 82 820 42 3 123 820 1 84 861 43 3 126 861 1 86 903 -

0 0 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 120 136 153 171 190 210 231 253 276 300 325 351 378 406 435 465 496 528 561 595 630 666 703 741 780 820 861 903 2 1 0 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 120 136 153 171 190 210 231 253 276 300 325 351 378 406 435 465 496 528 561 595 630 666 703 741 780 820 861 903 -

Tabel 18. Indexul de c[tiguri pentru variante combinate de cte 2 numere

Numere c[tig\toare din cele jucate


6 5 4 3 2 1 0

Numere jucate

Variante de 3 numere

Num\r de variante cu 3, 2, 1, 0 numere c[tig\toare


2 10 170 4 108 612 10 160 4 102 544 1 1 10 150 4 96 480 1 51 54 57 10 140 4 90 420 1 48 360 408 459 513 10 130 4 84 364 1 45 315 10 120 4 78 312 1 42 273 364 455 560 680 816 969 10 110 4 72 264 1 39 234 286 10 100 4 66 220 1 36 198 220 13 14 15 16 17 18 19 20 10 90 4 60 180 1 33 165 165 12 10 80 4 54 144 1 30 135 120 11 110 132 156 182 210 240 272 306 342 380 10 70 4 48 112 1 27 108 84 10 90 120 165 220 286 364 455 560 680 816 969 1.140 10 60 4 42 84 1 24 84 56 9 72 84 10 50 4 36 60 1 21 63 35 8 56 56 10 40 4 30 40 1 18 45 20 7 42 35 28 36 45 55 66 78 91 105 120 136 153 171 190 210 10 30 4 24 24 1 15 30 10 6 30 20 21 35 56 84 120 165 220 286 364 455 560 680 816 969 1.140 1.330 10 20 4 18 12 1 12 18 4 5 20 10 15 20 10 10 4 12 4 1 9 9 1 4 12 4 10 10 10 4 6 1 6 3 3 6 1 6 4 4 1 3 2 2 3 1 4 10 20 35 56 84 120 165 220 286 364 455 560 680 816 969 1.140 1.330 1.540 1 1 1 1 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0

20

20

10

20

20

20

35

20

56

20

84

20

10

120

20

11

165

20

12

220

20

13

286

20

14

364

20

15

455

20

16

560

20

17

680

20

18

816

20

19

969

20

20

1.140

20

21

1.330

20

22

1.540

20

23 10 410 4 252 3.444 10 400 4 246 3.280 1 1 10 390 4 240 3.120 1 123 126 129 10 380 4 234 2.964 1 120 10 370 4 228 2.812 1 117 2.223 2.340 2.460 2.583 2.709 10 360 4 222 2.664 1 114 2.109 8.436 9.139 9.880 10.660 11.480 12.341 10 350 4 216 2.520 1 111 1.998 7.770 10 340 4 210 2.380 1 108 1.890 7.140 37 38 39 40 41 42 43 10 330 4 204 2.244 1 105 1.785 6.545 36 10 320 4 198 2.112 1 102 1.683 5.984 35 1.190 1.260 1.332 1.406 1.482 1.560 1.640 1.722 1.806 10 310 4 192 1.984 1 99 1.584 5.456 34 1.122 10 300 4 186 1.860 1 96 1.488 4.960 33 1.056 5.456 5.984 6.545 7.140 7.770 8.436 9.139 9.880 10.660 11.480 12.341 10 290 4 180 1.740 1 93 1.395 4.495 32 992 4.960 10 280 4 174 1.624 1 90 1.305 4.060 31 930 4.495 496 528 561 595 630 666 703 741 780 820 861 903 10 270 4 168 1.512 1 87 1.218 3.654 30 870 4.060 465 10 260 4 162 1.404 1 84 1.134 3.276 29 812 3.654 435 4.060 4.495 4.960 5.456 5.984 6.545 7.140 7.770 8.436 9.139 9.880 10.660 11.480 12.341 10 250 4 156 1.300 1 81 1.053 2.925 28 756 3.276 406 3.654 10 240 4 150 1.200 1 78 975 2.600 27 702 2.925 378 3.276 10 230 4 144 1.104 1 75 900 2.300 26 650 2.600 351 2.925 10 220 4 138 1.012 1 72 828 2.024 25 600 2.300 325 2.600 2.925 3.276 3.654 4.060 4.495 4.960 5.456 5.984 6.545 7.140 7.770 8.436 9.139 9.880 10.660 11.480 12.341 10 210 4 132 924 1 69 759 1.771 24 552 2.024 300 2.300 2.600 10 200 4 126 840 1 66 693 1.540 23 506 1.771 276 2.024 2.300 10 190 4 120 760 1 63 630 1.330 22 462 1.540 253 1.771 2.024

1.771

20

10

180

114

684

60

570

1.140

21

420

1.330

231

1.540

1.771

24

2.024

20

25

2.300

20

26

2.600

20

27

2.925

20

28

3.276

20

29

3.654

20

30

4.060

20

31

4.495

20

32

4.960

20

33

5.456

20

34

5.984

20

35

6.545

20

36

7.140

20

37

7.770

20

38

8.436

20

39

9.139

20

40

9.880

20

41

10.660

20

42

11.480

20

43

12.341

20

44

13.244

20

45

14.190

20

46

15.180

20

Tabel 19. Indexul de c[tiguri pentru variante combinate de cte 3 numere

Numere c[tig\toare din cele jucate


6 5 4 3 2 1

Numere jucate

Variante de 4 numere

Num\r variante cu 4, 3, 2 1, numere c[tig\toare


4 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 5 190 1.710 1 5 180 1.530 1 76 80 5 170 1.360 1 72 918 1.026 1.140 5 160 1.200 1 68 816 5 150 1.050 1 64 720 2.240 2.720 3.264 3.876 4.560 5 140 910 1 60 630 1.820 5 130 780 1 56 546 1.456 15 16 17 18 19 20 21 5 120 660 1 52 468 1.144 14 5 110 550 1 48 396 880 13 234 273 315 360 408 459 513 570 630 5 100 450 1 44 330 660 12 198 660 858 1.092 1.365 1.680 2.040 2.448 2.907 3.420 3.990 5 90 360 1 40 270 480 11 165 495 5 80 280 1 36 216 336 10 135 360 5 70 210 1 32 168 224 9 108 252 5 60 150 1 28 126 140 8 84 168 36 45 55 66 78 91 105 120 136 153 171 190 210 231 5 50 100 1 24 90 80 7 63 105 28 5 40 60 1 20 60 40 6 45 60 21 70 112 168 240 330 440 572 728 910 1.120 1.360 1.632 1.938 2.280 2.660 3.080 5 30 30 1 16 36 16 5 30 30 15 40 5 20 10 1 12 18 4 4 18 12 10 20 5 10 1 8 6 3 9 3 6 8 5 1 4 2 3 3 2 4 10 20 35 56 84 120 165 220 286 364 455 560 680 816 969 1.140 1.330 1.540 1.771 1 1 1 1 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

15

15

35

15

70

15

126

15

10

210

15

11

330

15

12

495

15

13

715

15

14

1.001

15

15

1.365

15

16

1.820

15

17

2.380

15

18

3.060

15

19

3.876

15

20

4.845

15

21

5.985

15

22

7.315

15

23

8.855

15

24

10.626

15

25 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 5 420 9.030 1 172 5 410 8.200 1 168 5.166 5.418 5 400 7.800 1 164 4.920 5 390 7.410 1 160 4.680 39.520 42.640 45.920 49.364 5 380 7.030 1 156 4.446 36.556 5 370 6.660 1 152 4.218 33.744 39 40 41 42 43 5 360 6.300 1 148 3.996 31.080 38 2.109 2.223 2.340 2.460 2.583 2.709 5 350 5.950 1 144 3.780 28.560 37 1.998 5 340 5.610 1 140 3.570 26.180 36 1.890 21.420 23.310 25.308 27.417 29.640 31.980 34.440 37.023 5 330 5.280 1 136 3.366 23.936 35 1.785 19.635 5 320 4.960 1 132 3.168 21.824 34 1.683 17.952 5 310 4.650 1 128 2.976 19.840 33 1.584 16.368 561 595 630 666 703 741 780 820 861 903 5 300 4.350 1 124 2.790 17.980 32 1.488 14.880 528 5 290 4.060 1 120 2.610 16.240 31 1.395 13.485 496 9.920 10.912 11.968 13.090 14.280 15.540 16.872 18.278 19.760 21.320 22.960 24.682 5 280 3.780 1 116 2.436 14.616 30 1.305 12.180 465 8.990 5 270 3.510 1 112 2.268 13.104 29 1.218 10.962 435 8.120 5 260 3.250 1 108 2.106 11.700 28 1.134 9.828 406 7.308 5 250 3.000 1 104 1.950 10.400 27 1.053 8.775 378 6.552 5 240 2.760 1 100 1.800 9.200 26 975 7.800 351 5.850 3.276 3.654 4.060 4.495 4.960 5.456 5.984 6.545 7.140 7.770 8.436 9.139 9.880 10.660 11.480 12.341 5 230 2.530 1 96 1.656 8.096 25 900 6.900 325 5.200 2.925 5 220 2.310 1 92 1.518 7.084 24 828 6.072 300 4.600 2.600 5 210 2.100 1 88 1.386 6.160 23 759 5.313 276 4.048 2.300

12.650

15

380

200

1.900

84

1.260

5.320

22

693

4.620

253

3.542

2.024

26

14.950

15

27

17.550

15

28

20.475

15

29

23.751

15

30

27.405

15

31

31.465

15

32

35.960

15

33

40.920

15

34

46.376

15

35

52.360

15

36

58.905

15

37

66.045

15

38

73.815

15

39

82.251

15

40

91.390

15

41

101.270

15

42

111.930

15

43

123.410

15

44

135.751

15

45

148.995

15

46

163.185

15

47

178.365

15

Tabel 20. Indexul de c[tiguri pentru variante combinate de cte 4 numere

Numere c[tig\toare din cele jucate 6 Num\r variante cu 5, 4, 3, 2 numere c[tig\toare 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 285 3.420 1 100 1.900 270 3.060 1 95 1.710 255 2.720 1 90 1.530 8.160 9.690 11.400 240 2.400 1 85 1.360 6.800 225 2.100 1 80 1.200 5.600 210 1.820 1 75 1.050 4.550 16 17 18 19 20 21 195 1.560 1 70 910 3.640 15 420 480 544 612 684 760 840 180 1.320 1 65 780 2.860 14 364 165 1.100 1 60 660 2.200 13 312 1.716 2.184 2.730 3.360 4.080 4.896 5.814 6.840 7.980 150 900 1 55 550 1.650 12 264 1.320 135 720 1 50 450 1.200 11 220 990 120 560 1 45 360 840 10 180 720 105 420 1 40 280 560 9 144 504 45 55 66 78 91 105 120 136 153 171 190 210 231 90 300 1 35 210 350 8 112 336 36 75 200 1 30 150 200 7 84 210 28 168 252 360 495 660 858 1.092 1.365 1.680 2.040 2.448 2.907 3.420 3.990 4.620 60 120 1 25 100 100 6 60 120 21 105 45 60 1 20 60 40 5 40 60 15 60 30 20 1 15 30 10 4 24 24 10 30 15 1 10 10 3 12 6 6 12 1 5 2 4 3 3 4 10 20 35 56 84 120 165 220 286 364 455 560 680 816 969 1.140 1.330 1.540 1.771 1 1 1 1 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2

Numere jucate

Variante de 5 numere

21

56

126

10

252

11

462

12

792

13

1.287

14

2.002

15

3.003

16

4.368

17

6.188

18

8.568

19

11.628

20

15.504

21

20.349

22

26.334

23

33.649

24

42.504

25

53.130

26 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 630 17.220 1 215 9.030 123.410 615 16.400 1 210 8.610 114.800 600 15.600 1 205 8.200 106.600 585 14.820 1 200 7.800 98.800 41 42 43 570 14.060 1 195 7.410 91.390 40 3.120 3.280 3.444 3.612 555 13.320 1 190 7.030 84.360 39 2.964 540 12.600 1 185 6.660 77.700 38 2.812 50.616 54.834 59.280 63.960 68.880 74.046 525 11.900 1 180 6.300 71.400 37 2.664 46.620 510 11.220 1 175 5.950 65.450 36 2.520 42.840 495 10.560 1 170 5.610 59.840 35 2.380 39.270 480 9.920 1 165 5.280 54.560 34 2.244 35.904 595 630 666 703 741 780 820 861 903 465 9.300 1 160 4.960 49.600 33 2.112 32.736 561 450 8.700 1 155 4.650 44.950 32 1.984 29.760 528 16.368 17.952 19.635 21.420 23.310 25.308 27.417 29.640 31.980 34.440 37.023 435 8.120 1 150 4.350 40.600 31 1.860 26.970 496 14.880 420 7.560 1 145 4.060 36.540 30 1.740 24.360 465 13.485 405 7.020 1 140 3.780 32.760 29 1.624 21.924 435 12.180 390 6.500 1 135 3.510 29.250 28 1.512 19.656 406 10.962 375 6.000 1 130 3.250 26.000 27 1.404 17.550 378 9.828 3.654 4.060 4.495 4.960 5.456 5.984 6.545 7.140 7.770 8.436 9.139 9.880 10.660 11.480 12.341 360 5.520 1 125 3.000 23.000 26 1.300 15.600 351 8.775 3.276 345 5.060 1 120 2.760 20.240 25 1.200 13.800 325 7.800 2.925 330 4.620 1 115 2.530 17.710 24 1.104 12.144 300 6.900 2.600 315 4.200 1 110 2.310 15.400 23 1.012 10.626 276 6.072 2.300

65.780

300

3.800

105

2.100

13.300

22

924

9.240

253

5.313

2.024

27

80.730

28

98.280

29

118.755

30

142.506

31

169.911

32

201.376

33

237.336

34

278.256

35

324.632

36

376.992

37

435.897

38

501.942

39

575.757

40

658.008

41

749.398

42

850.668

43

962.598

44

1.086.008

45

1.221.759

46

1.370.754

47

1.533.939

48

1.712.304

Tabel 21. Indexul de c[tiguri pentru variante combinate de cte 5 numere

Numere ie[ite c[tig\toare 6 Num\r de variante pe categorii de c[tiguri I 1 1 1 1 1 1 1 1 258 4.095 15.820 1 83 1.820 10.920 258 3.555 11.500 1 78 1.575 8.260 16 18 258 3.000 7.800 1 73 1.335 5.950 14 441 532 630 258 2.430 4.760 1 68 1.100 4.000 12 357 2.540 3.584 4.816 6.240 258 1.845 2.420 1 63 870 2.420 10 280 1.680 258 1.245 820 1 58 645 1.220 8 210 1.000 30 45 63 84 108 135 258 630 1 53 425 410 6 147 496 18 274 480 755 1.106 1.540 2.064 2.685 258 1 48 210 4 91 164 9 130 1 43 2 42 3 41 II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 4 16 40 80 140 224 336 480 660 5 4 3 2

Numere jucate

Variante simple componente

44

259

889

2.324

5.124

10

10.038

11

18.018

12

30.228

13

48.048

Tabelul 22 . Index de c[tiguri pentru combina]ii CAP DE POD

LOTO 49 SCHEME REDUSE PREDEFINITE (CU VARIANTE DE 6 NUMERE)

LOTO 6/49
SCHEMA REDUS| COD 48 Numere jucate Num\r variante schem\ Num\r variante combina]ie complet\ INDEX DE C{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau 5 sau 4 sau 3 sau Num\r variante c[tig\toare la categoria I II III IV 1 0 9 2 0 3 6 3 1 3 7 0 6 4 2 4 1 7 3 2 Num\r cazuri 12 72 72 54 54 72 72 12 9 12 84 REDUCERE 85,71 %

% 14,29 85,71 57,14 42,86 42,86 57,14 85,71 14,29

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 X X X X X X X X 2 X X X X X 3 X X X X X X X X X X X 4 X X X X X X X X X X X X X 5 X X X 6 X X X X X X X X 7 X X X X X X X X 8 X X X X X X X X X X X X X X X X 9

LOTO 6/49
SCHEMA REDUS| COD 49 Numere jucate Num\r variante schem\ Num\r variante combina]ie complet\ INDEX DE C{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau sau 5 sau sau 4 sau sau 3 sau Num\r variante c[tig\toare la categoria I 1 0 0 II 0 2 0 1 0 0 III 6 6 12 2 5 4 3 1 0 IV 8 6 0 8 5 8 0 6 8 3 2 Num\r cazuri 15 180 15 90 72 90 15 180 15 60 60 10 15 210 REDUCERE 92,86 %

% 7,14 85,72 7,14 35,71 28,58 35,71 7,14 85,72 7,14 50,00 50,00

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 49 1 X X X X X 2 X X X X X 3 X X 4 5 X X X X X X X 6 X X X 7 X 8 X 9 X X X 10 X X X

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

X X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

LOTO 6/49
SCHEMA REDUS| COD 50 Numere jucate Num\r variante schem\ Num\r variante combina]ie complet\ INDEX DE C{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau 5 sau 4 sau 3 Num\r variante c[tig\toare la Num\r categoria cazuri I II III IV 1 0 0 4 1 0 18 12 6 10 3 2 8 12 16 10 8 12 5 30 180 180 72 30 180 120 10 30 210 REDUCERE 85,71 %

% 14,29 85,71 71,43 28,57 14,29 85,71 100,00

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 50 1 X X X X X X X X X X 2 X X X X X X X X X X 3 X X X X X 4 X X X 5 X 6 X 7 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8 X X X X X X X 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 X X X X X X X X

3 X X X X X

4 X X

5 X X X

6 X X X X X

7 X

8 X

9 X X

10 X X X X

X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X

X X X X X X

X X X X X

X X X X X

LOTO 6/49
SCHEMA REDUS| COD 56 Numere jucate Num\r variante schem\ Num\r variante combina]ie complet\ INDEX DE C{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau 5 sau 4 3 Num\r variante c[tig\toare la categoria I 1 0 II 0 5 1 0 III 30 20 10 15 3 IV 20 30 30 20 20 8 Num\r cazuri 66 396 396 66 330 165 11 66 462 REDUCERE 85,71 %

% 14,29 85,71 85,71 14,29 100,00 100,00

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 X X X X X X X X X X X X X X X X 2 X X X X X X X X X X X X X X X X 3 X X X X X X X X 4 X X X 5 6 X X X X X X X 7 X X 8 X X X X 9 X X X X X X 10 X X X X X X X X X X X X X 11 X

X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 X X

3 X X X X X X X X X X

4 X X X X X

5 X X X X X

6 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

7 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8 X X X X X X X X X X X X

9 X X X X X X X X X X X X X

10 X X

11 X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X

X X

X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X

X X X X X X

LOTO 6/49
SCHEMA REDUS| COD 57 Numere jucate Num\r variante schem\ Num\r variante combina]ie complet\ INDEX DE C{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau sau 5 sau 4 sau 3 Num\r variante c[tig\toare la categoria I 1 0 0 II 0 1 0 1 0 III 0 5 9 0 3 1 0 IV 20 10 4 10 8 4 8 2 Num\r cazuri 22 792 110 132 660 330 165 220 12 22 924 REDUCERE 97,62 %

% 2,38 85,72 11,90 16,67 83,33 66,67 33,33 100,00

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 57 1 X X X X X X X X X 2 X X X X X 3 X X 4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 5 X 6 X 7 X X 8 X X X 9 X X X X X X X X X X X X 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 X X

4 X X

5 X

6 X X

7 X X

8 X X

9 X X

10 X X X

11 X X X X

12

X X X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X

X X X

X X X

X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X

LOTO 6/49
SCHEMA REDUS| COD 58 Numere jucate Num\r variante schem\ Num\r variante combina]ie complet\ INDEX DE C{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau 5 4 3 Num\r variante c[tig\toare la categoria I 1 0 II 0 6 1 III 45 30 15 4 IV 40 60 50 32 12 Num\r cazuri 132 792 792 495 220 12 132 924 REDUCERE 85,71 %

% 14,29 85,71 100,00 100,00 100,00

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 58 1 X X X X X X X X X X X X 2 X X X X X X X X X X X X 3 X X X X X X X X X X X X 4 X X X X 5 X 6 X 7 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8 9 10 X X X 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4 X X X X X X X X

5 X X X

7 X

8 X

9 X

10

11 X

12

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X

X X X X X

X X X

X X

X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X

X X

X X X X X X X X X X

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 X X

7 X X

8 X

9 X X

10 X

11 X

X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X

12 X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

X X X

X X X X X

X X

X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X

1 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 X X X X

6 X

7 X X

8 X X X

9 X X X

10

11 X

X X X

12 X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X

X X X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X

X X

X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X

X X

X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X

X X X

X X

X X

X X X

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X

X X X

LOTO 6/49
SCHEMA REDUS| COD 59 Numere jucate Num\r variante schem\ Num\r variante combina]ie complet\ INDEX DE C{TIGURI
Numere din schem\ ie[ite la tragere

16 112 8.008

REDUCERE 98,60 %

Num\r variante c[tig\toare la categoria I 1 0 0 0 II 0 1 0 0 1 0 0 III 0 9 15 12 0 5 4 1 0 IV 60 34 20 32 30 20 24 12 16 4

Num\r cazuri 112 6.720 336 840 672 2.016 1.680 1.680 140 560

% 1,40 83,92 4,20 10,48 15,38 46,16 38,46 92,31 7,69 100,00

6 sau sau sau 5 sau sau 4 sau 3

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 59


1 1 2 3 4 5 6 X X X X X X 2 X X X X X X 3 X X X X X X X X X X 4 X 5 X 6 X X X X X X X X X X X X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 X X X X X X X X

4 X

5 X X X

7 X

10 X

11 X X

12

13 X

14

15 X

16

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X

X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X

1 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 X X X

8 X X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X X

15

16 X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X

X X

X X

X X X X X

X X X X X X X X

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

3 X X X X X X X X X X X X X X X X

4 X X X X X

5 X

6 X X X

7 X

10 X X

11 X

12

13 X

14

15 X

16

X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X

X X X X

X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X

X X X X X

X X X

X X

1 106 107 108 109 110 111 112

5 X

6 X X X X X X

7 X X X

8 X

9 X X X

10 X

11

12 X

13 X X

14 X X

15

16 X

X X

X X

X X X X X

X X X

X X X X X X X

X X

LOTO 6/49 SCHEME REDUSE PREDEFINITE CU VARIANTE DE 2 NUMERE

LOTO 6/49
SCHEMA REDUS| COD 10 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE C{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 5 sau sau 4 sau sau 3 sau 2 sau 1 0 Num\r variante de 2 numere cu 2 numere c[tig\toare 2 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 num\r c[tig\tor 0 2 4 1 3 0 2 1 0 0 numere c[tig\toare 3 2 4 3 4 5 Num\r cazuri 60 160 32 10 120 80 40 80 5 40 10 1 % 23,81 63,49 12,70 4,76 57,14 38,10 33,33 66,67 11,11 88,89 100,00 100,00 10 2 5 REDUCERE 88,89 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 10 1 X 2 X X X X X X X 3 4 5 6 7 X 8 9 X 10

1 2 3 4 5

LOTO 6/49
SCHEMA REDUS| COD 16 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE C{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 5 sau sau 4 sau sau 3 sau 2 sau 1 0 Num\r variante de 2 numere cu 2 numere c[tig\toare 2 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 num\r c[tig\tor 0 2 4 1 3 0 2 1 0 0 numere c[tig\toare 4 3 5 4 5 6 Num\r cazuri 120 480 192 15 240 240 60 160 6 60 12 1 % 15,15 60,61 24,24 3,03 48,485 48,485 27,27 73,73 9,09 90,91 100,00 100,00 12 2 6 REDUCERE 90,91 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 16 1 X 2 X X X X X X X X X 3 4 5 6 7 8 X 9 X 10 11 12

1 2 3 4 5 6

LOTO 6/49
SCHEMA REDUS| COD 17 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE C{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 5 sau sau 4 sau sau 3 sau 2 sau 1 0 Num\r variante de 2 numere cu 2 numere c[tig\toare 2 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 num\r c[tig\tor 0 2 4 1 3 0 2 1 0 0 numere c[tig\toare 5 4 6 5 6 7 Num\r cazuri 210 1120 670 21 420 560 84 280 7 84 14 1 % 10,49 55,94 33,57 2,10 41,96 55,94 23,08 76,92 7,69 92,31 100,00 100,00 14 2 7 REDUCERE 92,31 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 17 1 X 2 X X X X X X X X X 3 4 5 6 X X X 7 8 9 10 11 12 13 X 14

1 2 3 4 5 6 7

LOTO 6/49
SCHEMA REDUS| COD 18 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE C{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 5 sau sau 4 sau sau 3 sau 2 sau 1 0 Num\r variante de 2 numere cu 2 numere c[tig\toare 2 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 num\r c[tig\tor 0 2 4 1 3 0 2 1 0 0 numere c[tig\toare 6 5 7 6 7 8 Num\r cazuri 336 2240 1792 28 672 1120 112 448 8 112 16 1 % 7,69 51,28 41,03 1,54 36,92 61,54 20,00 80,00 6,67 93,33 100,00 100,00 16 2 8 REDUCERE 93,33 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 18 1 X 2 X X X X X X X X X X X X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 X X 12 13 14 X 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8

LOTO 6/49
SCHEMA REDUS| COD 19 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE C{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 5 sau sau 4 sau sau 3 sau 2 sau 1 0 Num\r variante de 2 numere cu 2 numere c[tig\toare 2 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 num\r c[tig\tor 0 2 4 1 3 0 2 1 0 0 numere c[tig\toare 7 6 8 7 8 9 Num\r cazuri 504 4032 4032 36 1008 2016 144 672 9 144 18 1 % 5,88 47,06 47,06 1,18 32,94 65,88 17,65 82,35 5,88 94,12 100,00 100,00 18 2 9 REDUCERE 94,12 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 19 1 X 2 X X X X X X X 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X X X X X X X X X X 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

LOTO 6/49
SCHEMA REDUS| COD 20 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE C{TIGURI Num\r variante de 2 numere cu Numere din schem\ 2 numere 1 num\r 0 numere ie[ite la c[tig\toare c[tig\tor c[tig\toare tragere 5 2 sau 1 sau 0 4 2 0 sau 1 2 sau 0 4 3 1 1 8 sau 0 3 7 2 1 0 9 sau 0 2 8 1 0 1 9 0 0 0 10 DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20 2 10

REDUCERE 94,74 %

Num\r cazuri 720 6720 8064 45 1440 3360 180 960 10 180 20 1

% 4,64 43,34 52,02 0,93 29,72 69,35 15,79 84,21 5,26 94,74 100,00 100,00

1 X X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 10

X X X X X X X X X X X

LOTO 6/49 SCHEME REDUSE PREDEFINITE CU VARIANTE DE 3 NUMERE

LOTO 6/49
SCHEMA REDUS| COD 26 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE C{TIGURI
Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 5 4 sau 3 sau 2 1 0 Num\r variante de 3 numere cu 3 numere c[tig\toare 4 2 1 0 1 0 0 0 0 2 numere c[tig\toare 4 3 6 0 3 1 0 0 1 num\r c[tig\tor 3 0 6 3 4 3 0 0 numere c[tig\toare 0 1 2 4 7 Num\r cazuri 7 21 28 7 7 28 21 7 1 % 100,00 100,00 80,00 20,00 20,00 80,00 100,00 100,00 100,00

7 3 7

REDUCERE 80,00 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 26


1 X X X 2 X 3 X 4 X X X X X X X X X X 5 X X X X X X 6 7

1 2 3 4 5 6 7

LOTO 6/49
SCHEMA REDUS| COD 27 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE C{TIGURI Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau 5 sau 4 sau 3 sau 2 1 0 Num\r variante de 3 numere cu 3 numere 2 numere 1 num\r c[tig\toare c[tig\toare c[tig\tor 3 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 4 7 3 6 0 3 1 0 0 7 4 9 6 6 4 0 0 numere c[tig\toare 2 3 5 8 12 Num\r cazuri 72 12 54 72 72 54 12 72 36 9 1 % 85,71 14,29 42,86 57,14 57,14 42,86 14,29 85,71 100,00 100,00 100,00 9 3 12 REDUCERE 85,71 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 27 1 1 2 3 4 5 X X X X X X X 2 X X X X 3 4 X X X X 5 6 7 8 9

6 7 8 9 10 11 12

X X X X X X X X X

X X X

X X X X X X X

LOTO 6/49
SCHEMA REDUS| COD 28 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE C{TIGURI
Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau sau sau sau 5 sau sau 4 sau 3 sau 2 1 0 Num\r variante de 3 numere cu 3 numere c[tig\toare 4 3 2 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 numere c[tig\toare 4 7 10 3 6 0 3 1 0 0 1 num\r c[tig\tor 15 12 15 12 10 6 0 0 numere c[tig\toare 10 11 15 20 26 Num\r cazuri 8 228 958 488 34 195 780 312 260 455 26 260 78 13 1 %

13 3 26

REDUCERE 90,91 %

0,47 13,29 55,83 28,44 1,98 15,15 60,61 24,24 36,36 63,64 9,09 90,91 100,00 100,00 100,00

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 28


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 X X X X X X 2 X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4 5 6 7 X 8 X X X X X X 9 10 11 12 13

LOTO 6/49
SCHEMA REDUS| COD 29 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE C{TIGURI
Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau sau sau sau 5 sau sau 4 sau 3 sau 2 1 0 Num\r variante de 3 numere cu 3 numere c[tig\toare 4 3 2 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 numere c[tig\toare 4 7 10 3 6 0 3 1 0 0 1 num\r c[tig\tor 19 16 18 15 12 7 0 0 numere c[tig\toare 16 17 22 28 35 Num\r cazuri 10 380 2.230 2.060 325 315 1.680 1.008 420 945 35 420 105 15 1 % 0,20 7,59 44,56 41,16 6,49 10,49 55,94 33,57 30,77 69,23 7,69 92,31 100,00 100,00 100,00

15 3 35

REDUCERE 92,31 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 29


1 X X X X X 2 X 3 X X X X X X X 4 5 6 7 8 9 10 X 11 12 13 X 14 15

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1 X X

7 X

8 X

9 X

10

11 X

12

13

14

15

X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X

LOTO 6/49
SCHEMA REDUS| COD 30 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE C{TIGURI
Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau sau sau sau 5 sau sau 4 sau 3 sau 2 1 0 Num\r variante de 3 numere cu 3 numere c[tig\toare 4 3 2 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 numere c[tig\toare 4 7 10 3 6 0 3 1 0 0 1 num\r c[tig\tor 27 24 24 21 16 9 0 0 numere c[tig\toare 32 33 40 48 57 Num\r cazuri 15 852 7.842 13.620 4.803 684 5.472 5.472 912 2.964 57 912 171 19 1 % 0,06 3,14 28,90 50,20 17,70 5,88 47,06 47,06 23,53 76,47 5,88 94,12 100,00 100,00 100,00

19 3 57

REDUCERE 94,12 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 30


1 2 3 4 5 6 1 X X X X X X 2 X 3 X X X X X 4 5 6 7 8 9 10 11 X 12 X X X X X 13 14 15 16 17 18 19

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 X X X

8 X

9 X

10

11

12

13

14

15

16

17 X

18 X

19

X X X X X X X X

X X X X X X X

X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

53 54 55 56 57

X X

X X X X

X X X X X X

X X X

LOTO 6/49
SCHEMA REDUS| COD 36 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE C{TIGURI
Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau sau sau sau 5 sau sau 4 sau 3 sau 2 1 0 Num\r variante de 3 numere cu 3 numere c[tig\toare 4 3 2 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 numere c[tig\toare 4 7 10 3 6 0 3 1 0 0 1 num\r c[tig\tor 31 28 27 24 18 10 0 0 numere c[tig\toare 42 43 51 60 70 Num\r cazuri 22 1.172 12.942 27.632 12.496 945 8.820 10.584 1.260 4.725 70 1.260 210 21 1 %

21 3 70

REDUCERE 94,74 %

0,04 2,16 23,85 50,92 23,03 4,64 43,35 52,01 21,05 78,95 5,26 94,74 100,00 100,00 100,00

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 36


1 1 2 3 4 5 6 7 8
9

2 X

3 X

10

11

12 X

13 X

14

15

16

17

18

19

20

21

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

5 X X

10

11

12 X

13

14 X

15

16 X

17

18

19 X

20

21

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

LOTO 6/49
SCHEMA REDUS| COD 37 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE C{TIGURI
Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau sau sau sau 5 sau sau 4 sau 3 sau 2 1 0 Num\r variante de 3 numere cu 3 numere c[tig\toare 4 3 2 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 numere c[tig\toare 4 7 10 3 6 0 3 1 0 0 1 num\r c[tig\tor 39 36 33 30 22 12 0 0 numere c[tig\toare 66 67 77 88 100 Num\r cazuri 30 2.080 29.880 87.880 57.230 1.650 19.800 31.680 2.200 10.450 100 2.200 300 25 1 %

25 3 100

REDUCERE 95,65 %

0,02 1,17 16,87 49,62 32,32 3,10 37,27 59,63 17,39 82,61 4,35 95,65 100,00 100,00 100,00

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 37


1 1 2 3 X X 2 3 X X X 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X X

X X

1 4 5 6 7 8 9 X X X X X X

5 X

6 X

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

10 X 11 X 12 X 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

X X X X

X X X

X X

1 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

4 X X X X

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LOTO 49 SCHEME REDUSE PREDEFINITE CU VARIANTE DE 4 NUMERE

LOTO 6/49
SCHEMA REDUS| COD 38 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE C{TIGURI Num\r variante de 4 numere cu Numere din Num\r schem\ cazuri 4 numere 3 numere 2 numere 1 num\r ie[ite la tragere c[tig\toare c[tig\toare c[tig\toare c[tig\tor 6 5 4 sau 3 2 1 3 1 1 0 0 0 0 8 6 0 4 1 0 0 6 12 6 6 3 0 0 4 6 8 7 28 56 14 56 56 28 8 8 4 14 REDUCERE 80,00 %

100 100 20 80 100 100 100

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 38 1 X X X 2 X X X 3 X 4 X 5 X 6 X X X 7 8

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X

X X

X X

LOTO 6/49
SCHEMA REDUS| COD 39 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE C{TIGURI
Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau 5 sau 4 sau 3 2 1 Num\r variante de 4 numere cu 4 numere c[tig\toare 3 2 1 0 1 0 0 0 0 3 numere c[tig\toare 8 12 6 10 0 4 1 0 0 2 numere c[tig\toare 16 10 18 12 9 4 0 1 num\r c[tig\tor 8 12 15 16 12 Num\r cazuri 30 180 180 72 30 180 120 45 10 %

10 4 30

REDUCERE 85,71 %

14,29 85,71 71.43 28,57 14,29 85,71 100,00 100,00 100,00

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 39


1 X X X X X X X X X 2 X X X X 3 X 4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 5 6 7 X 8 9 10 X

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 X X X

5 X X

6 X

7 X X

8 X

10 X X

X X X X X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X

X X X

LOTO 6/49
SCHEMA REDUS| COD 40 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE C{TIGURI
Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau sau sau 5 sau 4 sau 3 2 1 Num\r variante de 4 numere cu 4 numere c[tig\toare 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 numere c[tig\toare 8 12 16 20 6 10 0 4 1 0 0 2 numere c[tig\toare 46 40 36 30 18 7 0 1 num\r c[tig\tor 64 68 66 56 35 Num\r cazuri 344 1.488 5.232 944 1.680 2.688 140 1.630 560 120 16 % 4,29 18,58 65,34 11,79 38,46 61,54 7,69 92,31 100,00 100,00 100,00

16 4 140

REDUCERE 92,31 %

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 40


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X X X X X X X X X 2 X X X X X X X 3 X 4 X 5 X 6 X X X X X X X X X X X X X X X X X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 X X X X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14

15 X

16

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X

X X

X X X

1 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

2 X X X X X X X X X

6 X

7 X X X X

9 X

10 X

11

12

13 X X

14

15 X

16 X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X

1 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

4 X X

5 X X X X X X X X X X X X X

6 X X X X X

7 X

8 X X X

10

11 X

12 X

13

14 X

15

16 X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X X

LOTO 6/49
SCHEMA REDUS| COD 46 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE C{TIGURI
Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau sau sau 5 sau 4 sau 3 2 1 Num\r variante de 4 numere cu 4 numere c[tig\toare 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 numere c[tig\toare 8 12 16 20 6 10 0 4 1 0 0 2 numere c[tig\toare 66 60 48 42 24 9 0 1 num\r c[tig\tor 128 132 120 96 57 Num\r cazuri 462 5.454 21.906 10.938 4.560 10.944 285 4.560 1.140 190 20 % 1,19
14,07

20 4 285

REDUCERE 94,12 %

56,52 28,22 29,41 70,59 5,88 94,12 100,00 100,00 100,00

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 46


1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X X X X X X X X X 2 X X X X X X X X X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X 4 5 6 7 X X

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 X X X X X X X X

4 X

5 X

6 X

9 X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

1 X X X X X X X X

9 X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X

X X

1 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

2 X X X X X X X X X X X X X X X X

8 X X X X X X

9 X

X X X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X

X X

1 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

3 X X X X X X X X X X X X X X X X

7 X

8 X X X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X X X X X X X X X X X

X
X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209

4 X X X X X X X X X

9 X X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

X X X X X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X

1 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249

6 X X X X X X X X X X X X X X X X

7 X

8 X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285

8 X

9 X X X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X

LOTO 6/49
SCHEMA REDUS| COD 47 Numere jucate Numere ^n variant\ Num\r variante ^n schem\ INDEX DE C{TIGURI
Numere din schem\ ie[ite la tragere 6 sau sau sau 5 sau 4 sau 3 2 1 Num\r variante de 4 numere cu 4 numere c[tig\toare 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 numere c[tig\toare 8 12 16 20 6 10 0 4 1 0 0 2 numere c[tig\toare 126 120 84 78 42 15 0 1 num\r c[tig\tor 448 452 378 280 155 Num\r cazuri 2.902 43.374 373.266 486.650 34.720 166.656 1.240 34.720 4.960 496 32 %

32 4 1.240

REDUCERE 96,55 %

0,32 4,79 41,19 53,70 17,24 82,76 3,45 96,55 100,00 100,00 100,00

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 47


1 1 2 3 4 5 6 7 8 X X X X X X X X 2 X X X X X X X X 3 X 4 X X X X X X X X X X X X X X X 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 X X X X X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X

1 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5 X X X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X

X X

X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X

X X X X X

1 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

9 X X X X X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X

X X X X X

X X X X

1 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218

2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4 X X X X X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

7 X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X

X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302

2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

1 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344

3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

4 X X X X X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X

X X

X X X X X X X X X

X X

X X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386

3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

7 X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X

1 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470

4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5 X X X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512

4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

9 X X X X X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554

4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X

1 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596

5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

7 X X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

X X X X X X X X X X X X X x

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X

1 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638

5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X X X

1 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680

6 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

7 X X X X X X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722

6 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764

7 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8 X X X X X X X X X X X X

9 X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X

1 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806

7 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

1 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848

8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890

8 X X X X X X X X X X X X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X

X X X X X X X

X X X X

X X X X X

X X

X X X X X X X X X X X X

1 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932

9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189

10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240

10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

S-ar putea să vă placă și