Sunteți pe pagina 1din 4

Statia de clorare Luand in considerare datele preliminare referitoare la chimia apei si prevederile STAS 1342/91, s-a considerat necesar

clorarea apei prelevata de la captarea izvorului Feredeu. Prin prezentul proiect se prevede dezinfectarea apei in doua puncte, inainte de distribuita acesteia catre consumatori: - in incinta actualei captari, pe conducta existenta ce transporta apa direct in reteaua de distributie; - in incinta rezervoarelor de inmagazinare existente, pe conductele de admisie a apei in cele trei rezervoare. Pentru dezinfectarea apei ce este distribuita direct consumatorilor, se va utiliza o instalatie de clorare amplasata in constructia actualei statii de pompare din incinta captarii; clorul va fi injectat direct in conducta existenta, dupa racordarea noii conducte de aductiune la aceasta. Pentru a dezinfecta apa ce este distribuita consumatorilor prin intermediul celor trei rezervoare, se va prevedea o statie de clorare containerizata, amplasata in incinta imprejmuita a rezervoarelor. Clorul va fi injectat in cele trei conducte de admisie a apei in rezervoarele existente. Statiile de clorare vor fi dimensionate pentru urmatoarele debitele de tranzit: 24.5 l/s pentru instalatia de clorare amplasata in incinta actualei captari si 20 l/s pentru statia de clorare amplasata in incinta rezervoarelor de inmagazinare existente. Pentru monitorizarea functionarii statiilor de clorare, acestea vor fi dotate cu echipamente de integrare in sistemul SCADA. Zonele de protectie sanitara aferente statiilor de clorare vor fi asigurate de incintele existente ale captarii (152,000 mp), respectiv a rezervoarelor de inmagazinare (2,550 mp) Descrierea tehnologiei de dezinfectare adoptata Instalatiile vor utiliza pentru dezinfectarea apei clorul gazos. Clorul va fi introdus in apa in conducta de distributie a apei catre consumatori (in incinta actualei captari), respectiv in conducta de aductiune, inainte de a ajunge in rezervoarele de inmagazinare existente. Apa pentru prepararea solutiei de clor va fi preluata din conducta de aductiune si va fi pompata prin ejector care va dizolva clorul in apa, fiind reintrodusa cu ajutorul injectorului in conducta de distributie, respectiv in cele trei conducte de alimentare a rezervoarelor de inmagazinare, la o presiune mai mare decat cea din conducta. Timpul de contact intre clor si apa se va realiza in conducta de distributie catre consumatori, respectiv in rezervoarele de inmagazinare existente. Clorul va fi transportat sub forma de clor lichid, sub presiune, in recipienti special construiti in acest scop. Recipientii utilizati vor fi cu capacitatea de 40 l (50 Kg de clor). Schema de principiu a unei statii de clorare cuprinde: - butelii de clor 1 buc in functiune plus rezerva din depozitul de clor; - aparate de clorare cu regulator de vacuum cu capacitatea q = 0 200 g Cl/h 2 buc., unul in functiune si unul de rezerva; - pompe booster pentru ridicarea presiunii 2 buc., una in functiune si una de rezerva; - ejector, pentru amestecul clorului gazos cu apa de preparare, rezultand solutia de clor 1 buc.; - injector, pentru amestecul solutiei de clor cu apa de tratat 1 buc. Pentru controlul si siguranta procesului de clorare, schema unei statii va mai cuprinde: - tablou de comanda si control 1 buc.; - balanta pentru o butelie 1 buc.; - analizor de clor gazos in aer 2 buc., cate unul in cele doua incaperi;
Proiect pentru servicii municipale Contract 2 Studiu de Fezabilitate Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bihor Pagina 169

- analizor de clor rezidual in apa 1 buc. - conducta de aductiune, vane, apometru, conexiuni, canalizare - ventilatie si instalatie de incalzire Instalatia de clorare ce va dezinfecta apa distribuita consumatorilor va fi amplasata in constructia statiei de pompare existenta in incinta actualei captari. Constructia statiei de pompare existenta este compartimentata astfel: camera pompelor, camera de comanda, birou, laborator, depozit piese de schimb, grup sanitar, precum si doua incaperi ale aferente instalatiei de clorare existenta: depozitul buteliilor de clor si camera de clorare. Noua instalatie de clorare va folosi aceste doua compartimente existente ale statiei de pompare. Constructia statiei de clorare din incinta rezervoarelor de inmagazinare existente va fi containerizata si va avea de asemenea doua compartimente: unul in care se afla buteliile de Cl 2 si aparatul de dozare, iar celalalt in care se afla pompa pentru ejectorul de clor, instalatia de contorizare si instalatiile anexe. Cele doua compartimente ale celor doua statii de clorare vor fi incalzite electric astfel incat temperatura sa fie intre limitele de +15 O C si +30O C. Radiatoarele pot functiona manual sau automat, in functie de temperatura din interior. Instalatiile de clorare vor fi prevazute cu dispozitive si instalatii de protectie a personalului de exploatare, precum detectoare ale scaparilor de clor, ventilatii naturale si mecanice, masti de gaze etc. In interiorul statiilor de clorare se va prevedea o instalatie de neutralizare a recipientilor ce prezinta scapari de clor, ce va contine solutie de tamponare (de ex: lapte de var). Conductele si armaturile pentru transportul clorului si a solutiei de clor in apa vor fi realizate din materiale rezistente la actiunea coroziva a clorului. De asemenea, in zona de introducere a solutiei de clor si 20 m aval de acest punct, conductele ce transporta apa clorata trebuiesc realizate din materiale rezistente la actiunea coroziva a clorului. Protectia interioara a cladirii statiei de clorare va fi realizata din materiale rezistente la coroziune. Trecerile conductelor prin peretii celor doua camere vor fi etanse. Depozitul de clor Consumul necesar de clor se calculeaza cu formula: C = (Q x D)/1000 [kg/h] Q1 = 24.50 [l/s] = 88.20 [mc/h] debitul de apa de clorat aferent statiei de clorare din incinta actualei captarii Q2 = 20.00 [l/s] = 72.00 [mc/h] debitul de apa de clorat aferent statiei de clorare din incinta rezervoarelor de inmagazinare D = cca 1.0 [mg Cl/l] = 1.0 [g Cl/mc] doza de clor de calcul (doza de clor se va stabili in exploatare, pe baza analizelor de laborator din probe prelevate din rezervor si de la capetele retelei de distributie) C1 = (88.20 [mc/h] x 1.0 [g Cl/mc])/1000 = 88.20 [g Cl/h] = 2.12 [Kg Cl/zi] = 772.63 [KgCl/an] C2 = (72.00 [mc/h] x 1.0 [g Cl/mc])/1000 = 72.00 [g Cl/h] = 1.73 [Kg Cl/zi] = 630.72 [KgCl/an] Utilizandu-se butelii de clor de 50 Kg (40 l), rezulta ca intr-un an sunt necesare utilizarea a cca 16 butelii pentru statia de clorare din incinta actualei captari, respectiv cca 13 butelii de clor pentru statia de clorare din incinta rezervoarelor de inmagazinare existente..
Proiect pentru servicii municipale Contract 2 Studiu de Fezabilitate Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bihor Pagina 170

Marimea depozitului de clor se calculeaza tinand cont de asigurarea necesarului de clor pentru o perioada T de 30 zile (cf STAS 9296/1996). Marimea depozitului de clor se calculeaza cu formula: Cd = C [Kg Cl/zi] x T [zile] Cd1 = 2.12 [Kg Cl/zi] x 30 [zile] = 63.60 [kg Cl] Cd2 = 1.73 [Kg Cl/zi] x 30 [zile] = 51.90 [kg Cl] Pentru a asigura rezerva de clor necesara pentru 30 zile, in depozitul de clor din cele doua statii de clorare se vor pastra cate 2 butelii de clor. Combaterea scaparilor de clor Clorul este o substanta foarte toxica. Din aceasta cauza personalul de exploatare trebuie protejat. Evaluarea integritatii sistemului de clorare se va face periodic prin verificarea etanseitatii tuturor imbinarilor instalatiilor tehnologice, cu solutie de amoniac. Prezenta clorului va produce clorura de amoniac, ce se prezinta sub forma unui fum de culoare albicioasa. Protectia impotriva scaparilor de clor se va face prin: - asigurarea ventilatiei mecanice si fortate a celor doua compartimente ale statiei de clorare, prin evacuarea scaparilor de clor in exterior; - neutralizarea clorului ce iese din recipient prin cufundarea acestuia in bazinul cu solutie de tamponare (de ex: lapte de var); Ventilatoarele vor fi amplasate in partea de jos a incaperilor. Actionarea ventilatoarelor pentru aspiratia clorului din incapere se face manual odata cu comanda iluminatului, sau automat, la depasirea nivelului de avertizare al senzorului care indica scapari de clor. Camerele aferente statiei de pompare din incinta captarii, in care se va instala noua instalatia de clorare, dispune de trei guri de aerisire amplasate la nivelul pardoselii, prin care se realizeaza ventilarea naturala a incaperilor. Prin prezentul proiect se prevede suplimentar asigurarea ventilatiei artificiale, prin prevederea a doua ventilatoare, ce vor fi amplasate langa gurile de ventilatie naturala existente. Pentru marirea gradului de siguranta in exploatare si protectia personalului, statiile de clorare vor fi prevazute cu instalatii suplimentare de detectare si avertizare automata a scaparilor de clor in aer, desi art. 2.4.14. din SR 9296-1996 Statii de clorare a apei cu clor gazos prevede necesitatea acestor instalatii numai pentru statii de clorare cu capacitatea de peste 2 kg clor/ora. In cazul municipiului Beius, capacitatea de clorare a dozatoarelor de clor este 0 200 g clor/ora. Semnalizarile aferente detectorului de clor gazos in aer vor fi optice si acustice. Detectoarele de clor vor fi amplasate in ambele camere ale statiei de clorare, la partea de jos a incaperilor, la 30 cm deasupra pardoselii. Acestea vor fi reglate, pentru atentionare, la concentratia de 3 ppm, in conditiile in care, din materialele de specialitate, este permisa o expunere de 8 ore la o concentratie a clorului in aer de 1 ppm sau de 15 min. la o concentratie a clorului in aer de 3 ppm. Personalul statiei de clorare trebuie instruit periodic pentru interventie in caz de accidente, trebuie sa cunoasca regulamentul de exploatare al statiei si sa fie dotat cu echipamentele de protectia munci aflate in dotarea statiei (masti de gaze, etc.)

Proiect pentru servicii municipale Contract 2 Studiu de Fezabilitate Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bihor

Pagina 171

Tabel 3-68

Lista de echipamente aferente unei statii de clorare (Beius)

Denumire 1 Aparat de clorare cu regulator vacuum Analizor de clor rezidual in apa Pompe Booster Apometru Detector clor in atmosfera Tablou electric Ventilator axial Radiator electrice

U.M. 2 buc. buc. buc. buc. buc. buc. buc. buc.

Cantitate 3 1+1 1 1+1 1 2 1 2 2

Caracteristici 4 Capacitatea 0 - 200 gr Cl/h Analizeaza si avertizeaza abaterile fata de valorile maxime / minine admisibile Q = 0.5 - 1mc/h, H=20 mCA, P = 0,5 kW cu transmitator impulsuri tip analogic 220 W Q = 375 mc/h, P = 0,55 kW P = 2 kW

3.4.7.3 Retele de alimentare cu apa Prin prezentul proiect se propun lucrari de extindere a retelelor de distributie in zonele periferice ale municipiului Beius, in lungime totala de 8,797 m, astfel:
PEID, PE 100, SDR 27.6, PN 6 De 63 mm De 90 mm De 110 mm 4,408 1,994 2,395 8,797

Avand in vedere presiunile disponibile in unele zone unde sunt prevazute extinderi ale retelei de distributie a apei potabile, sunt necesare prevederea a cinci camine de pompare a apei potabile, pentru asigurarea presiunii de serviciu de min. 16 m la toti consumatorii. Caminele de pompare vor fi constructii alcatuite din elemente prefabricate, cu diametrul de 1.5 m si vor fi echipate cu urmatoarele echipamente: SP1: (1+0) electropompe + 1 rezerva in depozit, cu Qp = 5 l/s, Hp = 35 m, P = 4 kW; SP2: (1+0) electropompe + 1 rezerva in depozit, cu Qp = 3 l/s, Hp = 20 m, P = 1.1 kW; SP3: (1+0) electropompe + 1 rezerva in depozit, cu Qp = 3 l/s, Hp = 20 m, P = 1.1 kW; SP4: (1+0) electropompe + 1 rezerva in depozit, cu Qp = 1.5 l/s, Hp = 30 m, P = 1.1 kW; SP5: (1+0) electropompe + 1 rezerva in depozit, cu Qp = 5 l/s, Hp = 30 m, P = 3 kW;

Caminele de pompare vor fi amplasate pe marginea drumului (a se vedea planul de situatie), pe teren apartinand Domeniului Public al Primariei municipiului Beius. Electropompa din camin va functiona automatizat, in functie de presiunea din retea. Pentru monitorizarea functionarii statiei de pompare, aceasta va fi dotata cu echipament de integrare in sistemul SCADA. Conductele aferente extinderilor de pe reteaua de distributie a apei potabile au fost dimensionate in conformitate cu prevederile STAS 1343-1/2006 si SR 4163-2/1996, utilizandu-se un program de calcul specializat, care a luat in considerare ca date de intrare cotele de teren in punctele
Proiect pentru servicii municipale Contract 2 Studiu de Fezabilitate Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bihor Pagina 172

S-ar putea să vă placă și