Sunteți pe pagina 1din 3

ANALIZA POZITIEI FINANCIARE

Indicatorii de chilibru financiar ( FR, NFR si TN) si variatia acestora

Analiza pe baza bilantului financiar sau analiza patrimoniala isi propune identificarea starii de echilibru la nivelul firmei. Scopul acestei analize este de a stabili modul de realizare a echilibrului intre resurse (pasive) si nevoi (active) pe termen lung si pe termen scurt. Fondul de Rulment (FR)- este un indicator de echilibru financiar pe termen lung care reprezint acea parte a capitalului permanent destinat i utilizat pentru finanarea activitii curente de exploatare. Fondul de rulment poate fi antecalculat i efectiv utilizat.
1.

FR= Resurse Permanente Nevoi Permanente =(Capitaluri Proprii+Provizioane+Subventii pentru investitii+Datorii>1an)Active Imobilizate; FR0= (281.973.086+ 13.879.170+ 111.578+ 0) 79.731.933= 216.231.901 FR1= (339.350.535+ 10.652.940+ 94.735+ 0) 72.928.626= 277.169.584 Rezulta faptul ca : Capitalurile permanente>Activele imobilizate; echilibru financiar-> surplus de resurse; Variatia FR = FR1 - FR0 = 277.169.584 216.231.901 = 60.937.683

Societatea a inregistrat un FR>0 (POZITIV) atat la sfarsitul anului 2009 cat si la sfarsitul anului 2010, crescand cu 60.937.683. Capitalul permanent a reusit sa finanteze deci, activele imobilizate. Cresterea FR1 fata de FR0 provine in special din cresterea capitalurilor proprii cu 57.377.449. Un FR>0 inseamna excedent de resurse permanente, utilizabil pentru finantarea activelor circulante. Capitalurile permanente finanteaza o parte din activele circulante, dupa finantarea integral a imobilizarilor nete. Aceasta situatie pune in evident FR ca expresie a echilibrului financiar pe termen lung (intreprinderea poate sa faca fata fara dificultate riscurilor diverse pe termen scurt).

2. Nevoia de fond de Rulment (NFR)- este un indicator de echilibru financiar pe termen scurt care reprezint partea din activele ciclice ce trebuie finannate din surse stabile, respectiv activele cu termen de lichiditate sub un an care urmeaz s fie finannate din surse cu exigibilitate peste un an. Suntem n situatia n care asiguram finantarea activelor circulante din resurse stabile, care reprezinta partea din fondul de rulment pozitiv neutilizata pentru finantarea nevoilor permanente. Utilizarea de surse permanente pentru finantarea nevoilor pe termen scurt poate deveni nerentabil din cauza costurilor pe care il au n special creditele bancare pe termen lung. NFR=(Nevoi Temporare- Nevoi de Trezorerie)(Resurse Temporare Resurse de Trezorerie) NFR=Stocuri+Creante+Cheltuieli in avans-Datorii din exploatare-Venituri inreg. in avans NFR0=27.708.874+123.077.655+474.343-33.966.038-0= 117.294.834 NFR1=21.365.086+96.262.280+576.500-45.391.801-0= 72.812.065 Rezulta faptul ca : nevoi>resurse -> exista un dezechilibru; este necesara finantarea FR (apelarea la resurse pe termen scurt) Variatia NFR= NFR1-NFR0=72.812.065-117.294.834= -44.482769 Societatea a inregistrat un NFR<0 (NEGATIV). Scaderea NFR1 fata de NFR0 provine in special din scaderea stocurilor cu 6.343.788 dar mai ales a creantelor cu 26.815.375 dar si din cresterea cheltuiellor in avans cu 102.157. Un NFR<0 reflecta un surplus de resurse temporare, aceasta stare este acceptata doar daca este rezultatul accelerarii vitezei de rotatie a activelor circulante si al angajarii unor datorii cu scadente mai relaxate. Altfel semnifica aprovizionarea defectuoasa a stocurilor. (NFR>0; NFR<FR) -> Nevoia de fond de rulment este finantata in intregime prin fondul de rulment, rezultand si un excedent de trezorerie. 3. Trezoreria Neta (TN)- este expresia cea mai concludent a desfsurrii unei activitti echilibrate si eficiente. Ea relev calitatea echilibrului general al ntreprinderii att pe termen lung ct si pe termen scurt. TN = Nevoi de Trezorerie - Resurse de Trezorerie TN = FR NFR;

TN0 = FR0 NFR0 = 216.231.901 - 117.294.834 = 98.937.067 TN1 = FR1 NFR1 = 277.169.58472.812.065= 204.357.519 Rezulta faptul ca: FR> NFR -> exista un surplus monetar; Variatia TN= TN1 TN0 = 204.357.519 -98.937.067 = 105.420.452 = Variatia FR Variatia NFR =60.937.683 (-44.482769) = 105.420.452

Societatea a inregistrat o TN>0 (POZITIVA) atat lainceputul anului cat si la sfarsitul anului, crescand chiar spre sfarsitul anului cu 105.420.452, aceasta crestere datorandu-se cresterii FR spre sfarsitul anului mai mari decat cresterea NFR-ului spre sfarsitul anului. TN pozitiva evidentiaza faptul ca exercitiul s-a incheiat cu un surplus monetar, expresia concreta a profitului net din pasivul bilantier si a altor acumulari banesti. Cresterea TN1 fata de TN0 reprezinta cash-flow-ul ce revine actionarilor sub forma de dividende de incasat si/sau profit de reinvestit. TN>0 -> exista surse cu caracter permanent peste nevoia de finantare pe termen scurt, adica exista lichiditati disponibile in casa, cont la banca, etc.