Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea crestina Dimitrie Cantemir Facultatea de management Turistic si Comercial Constanta

- Proiect de practica economica

Student : Blendea Ecaterina Anul II-FR

Cuprins

A. Date despre SC.Dan & Mihaita Auto S.R.L. B. Activitatea firmei C. Organizarea firmei: 1) Structura firmei 2) Atributiile si responsabilitatile directorului si angajatilor D. Activitatea de practica: 1) Notiuni generale despre contabilitatea firmei 2) Registrele contabile 3) Raportul zilnic de operare al inregistrarilor contabile : sistem de documente privind organizarea contabilitatii materialelor principalele documente utilizate in activitatea de inventariere

E.Bibliografie

A. DATE DESPRE FIRMA

SC. Dan & Mihaita Auto S.R.L. este parc de dezmembrari de autovehicule secondhand in Romania. Activitatea firmei a inceput in anul 2009 pe data de 10 aprilie, conform numarului de inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului Constanta de pe langa Tribunalul Constanta avand ca numar de ordine in Registrul Comertului J13/998/2009, in baza Legii nr. 26/1990 care spune ca sediul social al unei firme cu capital romanesc trebuie sa aiba sediul social in Romania. Sediul social al societatii se afla in localitatea Agigea , Str. Virgil Teodorescu. nr. 1, bloc E, Sc. C, etaj 1, ap 8, judetul Constanta, punctul de lucru fiind in localitatea Lumina Str. Micusunelelor nr.2. Societatea cu raspundere limitata este platitoare de TVA (total valoare adaugata), dupa cum rezulta din urmatorul cod unic de inregistrare: RO13463147, avand RO scris in fata codului. Societatea mai sus amintita se constitue sub forma de societatea cu raspundere limitata cu un asociat si functioneaza in baza Legii 31/1990 asa cum a fost modificata si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 32/29 ianuarie 1998, fiind persoana juridica romana. Capitalul subscris initial este in valoare de 890 lei in numerar iar capitalul social este format din 89 de parti in valoare de 10 lei.Avandu-se in vedere acest aspect, aceasta societate constanteana indeplineste prevederile Legii nr. 441 din 27/11/2006 privind modificarea si completarea Legii 31/1990, privind societatile comerciale si a Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comertului, Art. 11, alin. 1, care spune ca : Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 200 de lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei

B. ACTIVITATEA FIRMEI Obiectul principal de activitate descris in Codul CAEN al certificatului de Inregistrare al firmei este : 4532Comertul cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule Domeniul principal de activitate este acela de intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific (piese si accesorii auto pentru intretinerea autovehiculelor). Gama completa de produse comercializate de catre firma cuprinde totalitatea componentelor si pieselor autovehiculelor : Accesorii (bandouri usi, capace roti, covorase auto, jante ) Ambreiaj (cablu, cilindru, conducta lichid, placa de presiune, rulment de presiune) Caroserie (balamale capota, capota fata si spate,oglinzi retrovizoare,lonjeroane,praguri, trapa, traversa s.a) Cutia de viteze (levier cautator viteze, tampon cutie viteze,support cutie viteze s.a) Distributie (capac, curea, intinzator,pinion distributie,etc) Echipament interior (bancheta, bord s.a.) Electrice motor (alternator, bloc de sigurante s.a.) Instalatie electrica (accumulator, ansamblu stergatoare s.a) Motor (filtru aer,ulei, ghid supapa, piston s.a) C. ORGANIZAREA FIRMEI 1) Structura Firmei SC.DAN & MIHAITA AUTO S.R.L. este condusa de un administrator, in persoana domnului Balasa Dan- Florin, care are in subordinea sa intra 2 responsabili sef-depozit avand functia de gestionari 2 asistenti vanzari, respectiv in subordinea sa intra si compartimentul financiar-contabilitatea, care este condus de catre un director economic,in subordinea caruia intra doamna contabil-economist Anca Vatamanu si cei 2 casieri.Firma nu are secretar si jurist. Programul de lucru al parcului de dezmembrari auto se desfasoara de luni pana sambata, sambata fiind program scurt. 2) Atributiile si responsabilitatile directorului economic si al angajatilor din cadrul compartimentului financiar-contabil

a) Atributiile si responsabilitatile directorului economic sunt: asigura indeplinirea obligatiilor societatii catre bugetul de stat, unitati bancare, furnizori etc

organizeaza contabilitatea societatii in conformitate cu dispozitiile legale si asigura efectuarea la timp a inregistrarilor -asigura intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare, bilanturilor semestriale si anuale, precum si a situatiilor lunare privind principalii indicatori economico-financiari; raspunde de indeplinirea atributiilor ce revin biroului financiar-contabil; exercita controlul financiar preventiv; asigura identificarea la timp a fenomenelor negative, a deficientelor de gestionare a activitatii unitatii si ia masurile cu caracter preventiv pentru asigurarea bunului mers a activitatii economico-financiare; organizeaza analiza periodica a utilizarii mijloacelor circulante si propune impreuna cu sefii compartimentelor de resort masuri pentru readucerea in circuitul economic a stocurilor disponibile, precum si pentru prevenirea unor imobilizari de fonduri; dispune intocmirea planului de amortizare si a plafonului de casa, dispune inventarierea mijloacelor fixe, mijloacelor circulante si a altor bunuri materiale sau banesti care intra in patrimoniul societatii.

Relatii la locul de munca: - de subordonare: director general si/sau titulatura unui alt post superior ierarhic - de supraordonare: economisti, contabili, casieri (din cadrul departamentului financiar-contabil) si/sau alte posturi aflate in subordine directa - de colaborare/ functionale: se completeaza toate posturile cu care exista astfe de relatii.

b) Atributiile si responsabilitatile doamnei Anca Vatamanu contabil-economist : Raspunde de desfasurarea in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare a activitatii financiar-contabile din cadrul societatii Elaboreaza in baza analizelor efectuate, proiectui bugetului de venituri si cheltuieli (b.v.c. ) pentru anul care incepe, in vederea aprobani de catre conducerea societatii Urmareste realizarea b.v.c. in forma si cu imbunatatirile aprobate de conducerea organizatiei Colaboreaza cu subunitatile pentru intocmirea documentelor necesare in vederea decontarii lunare a productiei sau serviciilor realizate de societate

Asigura legatura intre societate si organele bancare si cele fiscale in vederea efectuarii operatiunilor de incasari si plati, inclusiv a celor in numerar, unnarind si verificind respectarea legalitatii in cadrul operatiunilor respective Intocmeste documentele prevazute de actele normative in vigoare in vederea impozitarii beneficiului realizat de societate Intocmeste documentele necesare pentru eliberarea sumelor reprezentind salariile, stimulentele si recompensele acordate personalului din cadrul societatii, in conditiile respectarii legalitatii in acest domeniu Gestioneaza si asigura securitatea mijioacelor banesti preluate in cadrul societatii si raspunde de respectarea plafonului de casa in numerar, potrivit reglementarilor in vigoare; raspunde de efectuarea in deplina legalitate a operatiunilor de casa Urmareste si asigura respingerea la plata a produselor livrate de furnizori si depistate ca neconforme Raspunde de aplicarea in activitatea de contabilitate desfasurata in cadrul societatii, a sistemului de evidenta contabila prevazut in reglementarile specifice actuale. Asigura efectuarea la termenele stabilite a inregistrarilor contabile in conditii de corectitudine si legalitate deplina Organizeaza si asigura intocmirea, circulatia rationala si pastrarea docurnentelor primare care stau la baza inregistrarilor contabile; controleaza completitudinea si corectitudinea datelor inscrise in documentele respective Raspunde de evidenta mijioacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in patrimoniul societatii, colaborind in acest sens cu santierele si celelalte functiuni implicate. Urmareste si asigura realizarea programelor stabilite in vederea amortizarii mijioacelor fixe Controleaza din punct de vedere al contabilitatii niaterialelor, activitatea gestiunilor de resurse tehnico-materiale organizate in cadrul societatii, in privinta tinerii la zi a evidentei intrarilor si iesirilor, a intocrnirii corecte si la timp a documentelor specifice, precum si a respectarii masurilor stabilite referitor la circulatia documentelor utilizate la efectuarea inregistrarilor contabile Participa la organizarea si efectuarea inventarierilor periodice ale tuturor bunurilor din patrimoniul societatii, precum si a celor ocazionale (la predarea-primirea gestiunilor, in cazurile producerii unor pagube determinate de calamitati naturale, incendii, neglijente, sustrager etc.)

Asigura intocmirea in conformitate cu reglementarile aplicabile, a documentatiilor privind casarea mijioacelor fixe si a obiectelor de inventar amortizate si/ sau iesite din

uz, colaborind in acest scop cu celelalte compartimente si cu subunitatile din cadrul societatii c) Atributiile si responsabilitatile celor 2 casieri:
-

La primirea chitantierelor le verifica fila cu fila, urmarind cursivitatea numerelor si semneaza pe ultimul exempla- Raspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind activitatile de incasari si plati prin casierie. Intocmeste corect si la zi chitantele pentru sumele incasate de la clienti la vinzarea cu plata pe loc, conform facturilor intocmite. Incaseaza sumele de bani de la clienti, prin numarare faptica, in prezenta acestora. Preda personalului din vinzari care au sarcina si au aprobare pentru aceasta (agenti , inspectorii de vinzari, agenti de livrare, directori, etc.) chitantiere , pe baza de semnatura , preluind cotorul celui anterior. Nu elibereaza alt chitantier pana la epuizarea celui anterior decat in cazul in care chitantierul aflat la utilizator r. Intocmeste zilnic Registrul de casa fara corecturi, stersaturi sau taieturi, iar daca se fac totusi, din greseala, suma gresit trecuta se bareaza cu o linie si se semneaza de catre casierul care a efectuat corectura. Intocmeste zilnic Registrul de casa fara corecturi, stersaturi sau taieturi, iar daca se fac totusi, din greseala, suma gresit trecuta se bareaza cu o linie si se semneaza de catre casierul care a efectuat corectura. Respecta plafonul de casa, plafonul de plati/zi si incasarea maxima /client/zi, conform legislatiei in vigoare. Elibereaza numerar din caserie numai pe baza unei Dispozitii de plata semnata de contabilul sef si director economic. Are obligatia de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispozitia organului de control a tuturor documentelor contabile, evidentelor si a oricaror altor elemente materiale sau valorice solicitate pe care le detine, in vederea cunoasterii realitatii obiectelor si surselor impozabile sau taxabile. Raspunde material si disciplinar pentru pagubele produse, daca prin fapta si in legatura cu munca a cauzat pagube materiale societatii. Are obligatia sa raporteze in scris conducerii direct si in timp util orice nereguli pe care le observa in modul de executare a sarcinilor ce revin oricarui angajat al societatii, indiferent de functia pe care o detine, daca din cauza acestor nereguli s-ar putea crea ori s-au creat deja prejudicii.

d) Activitatile principale ale celor 2 gestionari : Conform ART. 3 din Legea nr.54 din 8 iulie 1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii i raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste, gestionarii trebuie sa indeplineasca anumite criterii pentru exercitarea acestei profesii, si anume: Art. 3Poate fi gestionar cel care a mplinit virsta de 21 ani, a absolvit coala general sau o coala echivalenta i are cunotinele necesare pentru a ndeplini aceasta funcie. de primire in gestiune a marfii; intocmirea, verificarea si asumarea responsabilitatii notelor de inregistrare receptie (NIR-uri), impreuna cu operatorul de facturare / avizare; planificare stoc necesar vanzarilor preconizate control al ordonarii si aranjarii pe rafturi depozit a marfurilor primite pe sortimente verificarea si pregatirea comenzilor catre clienti conform dispozitiilor (avizelor) de livrare; inventarierea periodica a stocurilor (cantitativ, pe grupe de produse); evaluarea permanenta a stocurilor (valoric); efectuarea inventarului periodic si anual; - control al intretinerii spatiului de depozitare; intocmirea de rapoarte de stoc, intrari si iesiri de marfuri in / din gestiune - direct responsabil de lipsa din stoc a marfurilor, cu imputare directa si personala a pierderilor cauzate firmei

- arhivarea documentelor avute in grija sa - intretinerea spatiului de depozitare;

D. ACTIVITATEA DE PRACTICA

1). Notiuni generale despre contabilitatea firmei Conform Legii Contabilitatii de mai sus amitite, in cadrul firmei SC Dan & Mihaita Auto SRL, activitatea de practica in domeniul contabilitatii am desfasurat-o in limba romana in conformitate cu ART. 3 alin (1), care spune: Contabilitatea se ine n limba romn i n moneda naional. Toate operatiunile de natura contabila si fiscala le-a inregistrat nu doar in programul de contabilitate a firmei Expert Contabil, ci si in Registrul Jurnal, Registrul Cartea Mare si in Registrul de Casa.De mentionat este faptul, ca Registrul Jurnal este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza, in mod cronologic, toate operatiunile economico-financiare...si....Orice inregistrare in Registrul Jurnal trebuie sa cuprinda elemente cu privirela: felul, numarul si data documentului justificativ, explicatii privind operatiunile respective si conturile sintetice debitoare si creditoare in care s-au inregistrat sumele corespunzatoare operatiunilor efectuate.1, iar datele consemnate n documentele justificative sunt nregistrate n ordine cronologic i grupate n registrele contabile Iata cateva elemente importante de retinut despre registrele de contabilitate descrise mai jos la punctul B, si anume. 2) Registrele contabile: Acestea se prezint sub forma unor registre legate, fie i situaii ale cror coninut i form corespund scopului pentru care se in. Principalele registre ce se folosesc, obligatoriu, n contabilitate sunt: -- Registrul Jurnal, - Cartea Mare -Registrul Inventar. Insa pe langa cele 3 registre contabile mai sunt inca 3 registre pe care fiecare firma este obligata sa le detina, si anume: - Registrul General de Evidenta a Salariatilor - Registrul de Evidenta Fiscala. a) Registrul Jurnal este documentul contabil obligatoriu n care se nregistreaz, prin articole contabile, n mod cronologic, operaiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii documentelor, dup data de ntocmire sau intrare a acestora n unitate. In cadrul firmei SC Dan & Mihaita Auto SRL acest jurnal este emis de programul de contabilitate Expert Contabil , pe baza inregistrarilor efectuate zilnic. Se listeaza la sfarsitul lunii, iar totalurile (rulajul) se inscrie manual in registrul jurnal (formularul tipizat) snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice la data infiintarii firmei. .

b) Registrul Cartea-mare este un document contabil obligatoriu n care se nscriu lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, nregistrrile efectuate n registrul-jurnal, stabilindu-se situaia fiecrui cont, respectiv soldul iniial, rulajele debitoare, rulajele creditoare i soldurile finale. Formularele folosite drept registru Cartea-mare pot mbrca diverse forme, cum ar fi: fie de cont pentru operaiuni diverse, fie de cont ah sau pe conturi corespondente, forma Cartea-mare centralizatoare. Forma folosita drept registru Cartea Mare de firma SC Dan & Mihaita Auto SRL, este cea de fise de cont pentru operatiuni diverse. Aceasta fisa (Carteamare) este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveza o data pe an la sfarsitul anului. Insa, de mentionat mai este si faptul ca, Registrul Cartea-mare poate fi inlocuit cu fisa de cont pentru operatiuni diverse.2 c) Registrul Inventar este documentul contabil n care se nregistreaz toate elementele de activ i de pasiv, grupate n funcie de natura lor, conform posturilor din bilanul contabil, inventariate potrivit normelor legale. Elementele patrimoniale nscrise n Registrul Inventar au la baz listele de inventariere sau alte documente care justific coninutul fiecrui post din bilanul contabil. Registrul Inventar cuprinde dou pri: - listele de inventariere - listele de inventariere n cadrul recapitulaiei, datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ i pasiv. Acest registru in cadrul firmei SC Dan &Mihaita Auto SRL se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune(materii prime , materiale auxiliare, marfuri si produse) si in fiecare departament (mijloacele fixe si obiectele de inventar). . d) Registrul General de Evidenta a Salariatilor. Se numeroteaza pe fiecare pagina si va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca. Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca. Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor, data incheierii contractului individual de munca , data inceperii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata acestuia , durata muncii eta in ore/zi, respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii Ocupatiilor din Romania (C.O.R.), salariul de baza la data incheierii contractului, data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia, numele, prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea. In cazul SC Dan &Mihaita Auto SRL, Registrul se completeaza si se pastreaza la sediul firmei. . e) Registrul Unic de Control are ca scop evidentierea tuturor controalelor

desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate, in domeniile : financiar-fiscal, inspectia muncii, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea in constructii, protectia consumatorului, protectia impotriva incediilor, precum si in alte domenii prevazute de lege, asadar in acest context, controlul, este la nivel macro si microeconomic, o functie eficienta si necesara In activitatea de practica am efectuat pe parcursul celor trei saptamani mai multe operatiuni economice, si anume:
ZIUA 1 (20.05.2011)

In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu dna Anca Vatamanu, contabilul economist, care mi-a prezentat aflat cateva lucruri despre societate, obiectul de activitate si cateva din obiectivele pe termen lung ale societatii. ZIUA 2, 3, 4 si 5 (21, 22, 23 ,si 24 MAI 2011) In fiecare zi de sambata mi s-a facut evaluarea activitatii mele de practicant si era ziua de lecturare a monitoarelor oficiale ce apareau in decursul saptamanii de natura financiar-contabil. In aceaste zile am intocmit am efectuat operatiuni cu numerar; operatiunile care se desfasoara cu numerar sunt, si anume: - incasarile cu chitanta fiscala de la clienti: PRECIZARE: Mai jos am sa prezint doar cateva exemple de operatiuni contabile la care am participat activ, si anume: - am incasat de la SC Powertek SRL 530 lei in baza facturii fiscale serie JAR nr. 4701154, si am inregistrat in programul de contabilitate conform conturilor specifice: 1. - 24.05.2011 Registru de Casa Plata factura nr. JAR 4701154 5311=411 530 LEI 5311=411 Aceasta a fost o plata efectuata catre un furnizor. O alta operatiune inregistrata in programul de contabilitate conform conturilor specifice a fost acea a unei plati de 1000 lei pentru un birou nou. De la SC Mob-Expert SRL, Sibiu pe baza Facturii fiscale cu seria MAX Nr. 23 din 27.05.2011 Sa platit pentru un birou 1000 lei 530 lei

ZIUA 6, 7, 8 si 9 (25, 27,28 si 30 MAI 2011)

In aceaste zile am ordonantat state de plata, am arhivat documentele justificative si am sortat documentele justificative de operatii, documente ce stau la baza inregistrarilor in contabilitate. 2. 25.05.2011 Registru de Casa Plata Factura nr MAX 23 401=5311 1000LEI ZIUA 10 (31 MAI 2011) As putea sa spun ca aceasta zi a fost una lejera din punct de vedere al volumului de munca, deoarece am facut doar o inregistrare contabila si am arhivat in ordinea numerica Monitoarele Oficiale care fac referire la activitatea economicofinanciara a firmei, si anume: - dispozitii de plata pentru un angajat. I-am acordat 100 lei pentru achizitii marfa (hartie,stilouri etc) d-lui Balasa Dan-Florin 3. 30.05.2011 Dispozitie de Plata Nr. 1 Acordat avans de trezorerie D-lui Balasa Dan- Florin 542.01=5311 100 LEI 542.01 = 5311
542.01 = 5311 100 LEI

ZIUA 11 12, 13, 14, 15, 16 si 17 (1, 2, 3, 4, 6 si 7 IUNIE 2011 ) Sambata, fiind zi scurta de lucru pentru mine era ziua evaluarii muncii in calitate de practicant si de lecturare, iar ziua de 06.06.2011 a fost una din zilele in care s-a simtit efectiv munca de practicant, fiind pentru mine un prilej de a invata in mod practic metodele de inregistrare a statelor de plata a contributiilor obligatorii catre stat de catre SC Dan & Mihaita Auto SRL. Am efectuat operatiuni si cu banca si am inregistrat in programul de contabilitate conform conturilor specific:. Aproximativ 98 % din operatiunile firmei se desfasuara prin banca (atat incasari, dar si plati). - ridicare numerar de la banca in cuantum de 800 lei 5.1.06.2011 Registru de Casa Ridicat numerar de la banca 581=5121 - 800 LEI -depunere numerar in caseria unitatii sumei de 300 lei 6. 3.06.2011 Registru de Casa Depuneri numerar in casieria unitatii -5311=581 800 LEI 7. Am ridicat banii de catre un angajat pentru achizitie materii prime de 150 lei

ZIUA 18, 19, 20, 21(6, 7, 8, 9 IUNIE 2011) La data de 9 Iunie mi s-a facut o evaluare finala si ampla la sediul firmei de catre dna economist Anca Vatamanu, iar in aceste 4 zile am efectuat diverse operatiuni contabile de incasari pe baza facturilor fiscale, si anume: Am incasat de la SC Transmixt SA, Sibiu
pentru 3 conducte lichid 100 lei cu tva inclus in baza Facturii fiscale TMX nr. 22.08.2009 1245 din

8. 7.06.2011 Registru de Casa Factura fiscala TMX nr. 1245 5311=411 100 LEI 5311=411 100 LEI

CONCLUZII In concluzie activitatea de practica la SC Dan &Mihaita Auto SRL, a ajutat atat la aprofundarea cat si la consolidarea cunostintelor mele teoretice dobandite anterior. A fost o experiente placuta, din care am invatat multe lucruri atat de specialitatea cat si de viata.

E. BIBLIOGRAFIE
1. Legea Nr. 26/1990 privind registrul cometului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 49 din 04.02.1998 cu modificarile si completarile ulterioare, 2. Legea nr. 31/1990, modificata si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.33/29 ianuarie 1998 si respectiv, ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, 3. Legea Contabilitatii Nr. 82 din 24.12.1991 publicata in Monitorul Oficial Nr. 265 din 27 decembrie 1991, 5. Reglementari contabile pentru agentii economici, Ministerul Finantelor, Editura Economica, Bucuresti 2002, 6. Legea Nr. 441 din 27.11.2006, privind modificarea si completarea Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale si a Legii Nr. 26/1990 privind registrul cometului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 955 din 28 noiembrie 2006, 7. Lacramioara-Rodica Haiduc, Odi Mihaela Zarnescu, MANAGEMENTUL FINANCIARCONTABIL AL SOCIETATILOR COMERCIALE, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, Romania, 2007, 8. Lacramioara-Rodica Haiduc, Carmen Mitea-Popia, Ramona-Maria Chivu, MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR FINANCIAR-CONTABILE, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, Romania, 2006.