Sunteți pe pagina 1din 84

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIESTI

FACULTATEA I.M.E.
CATEDRA D.M.G.
DISCIPLINA ORGANE DE MASINI
PROIECTUL NR. 2
LA
ORGANE DE MASINI
TRANSMISII MECANICE

Student:
Anul: III
Grupa: 1146
PLOIESTI 2010
FISA DE ELABORARE A PROIECTULUI
Nr. Sed.
Data
Fazele de elaborare a proiectului
OBS. Lucrari planificate Lucrari eleborate
Text - calcule Desen Text -
calcule
Desen
I
03.03.2010
Primirea temei
II
10.03.2010
1. Introducere
2. Constructia
si functionarea
sistemului de transmisii
mecanice
III
17.03.2010
3. Calculul cinematic
si dinamic
3.1. Calculul
cinematic
3.2. Calculul unor
Elemente dinamice
IV
24.03.2010
4. Calculul de rezistenta
al organelor de masini
ale reductoarelor de
turatie
4.1. Calculul angrenajului
cilindric (1-2)
4.2. Calculul
angrenajului
cilindric (2-3)
Desen de
ansamblu
V
31.03.2010
4.3. Calculul unor
elemente ale
carcasei
Desen de
ansamblu
VI
07.04.2010
4.4. Calculul elementelor
subansamblului
arborelui I
4.4.1. Calculul
arborelui I
4.4.2.Calculul asamblarii
cu pana
4.4.3. Calculul de
alegere al
rulmentilor
Desen de
ansamblu
2
VII
14.04.2010
4.5. Calculul
elementelor
subansamblului
arborelui II
4.5.1. Calculul
arborelui II
4.5.2. Calculul
asamblarii cu
pana
4.5.3. Calculul de
alegere al
rulmentilor
Desen de
ansamblu
VIII
21.04.2010
4.6. Calculul
elementelor
subansamblului
arborelui III
4.6.1. Calculul
arborelui III

4.6.2. Calculul
asamblarii cu
pana
4.6.3. Calculul de
alegere al
rulmentilor
Desen de
ansamblu
IX
28.04.2016
5. Calculul de alegere
al cuplajelor
6. Calculul transmisiei
cu roti
Desen de
ansamblu
X
05.05.2010
Instructiuni tehnice si
norme de tehnica
securitatii muncii
Bibliografie
XI
12.05.2010
Cuprins
XII
19.05.2010
Predarea proiectului
3
1. INTRODUCERE
Obiectul proiectului il constituie proiectarea unui sistem de transmisii
mecanice compus din urmatoarele mecanisme:
o Reductorul de turatie (RT);
o Transmisia cu lant (TL).
Organele de masini proiectate sunt:
Rotile dintate cilindrice (1-2) si (2-3);
Rotile de lant: 1
L
si 2
L
;
Arborii rotilor dintate cilindrice;
Arborii rotilor de lant;
Asamblarile cu pana;
Rulmentii etc.
La elaborarea proiectului se utilizeaza cunostintele dobandite la orele de curs
si proiect precum si cele cuprinse in literatura tehnica de specialitate precum si in
standardele in rigoare.
La realizarea ecestui proiect se folosesc cunostintele si de la alte discipline ca
de exemplu Desen tehnic, Mecanica, Rezistenta materialelor, Tehnologia
materialelor etc.
Acest proiect are rolul de a forma la studenti deprinderi de proiectare.
Prin intelegerea tuturor aspectelor lecate de calculul si constructia
reductoarelor studentul, viitor specialist, poate rezolva cu competenta problemele
tehnica viitoare.
2. CONSTRUCTIA SI FUNCTIONAREA SISTEMULUI DE
TRANSMISII MECANICE
Sistemul de transmisii mecanice de proiectat se compun din:
o Reductor de turatie (RT);
o Transmisia cu lant (TL).
Principalele organe de masini proiectate sunt:
La reductorul de turatie (RT):
o Rotile dintate cilindrice (1-2) si (2-3);
o Arborii rotilor dintate cilindrice I, II, III;
o Penele paralele necesare pentru fixarea rotilor de arbori;
o Lagarele cu rulmenti;
o Carcasa.
La transmisia cu lant (TL):
o Rotile de lant: 1
L
, 2
L
;
o Arborii rotilor de lant: I
L
, II
L
;
o Lagarele cu rostogolire;
o Penele paralel pentru fixarea rotilor de lant pe arbori;
4
o Carcasa.
Legatura dintre mororul de actionare si arborele de intrare a reductorului se
face prin cuplajul C
1
, iar legatura dintre arborele de iesire al reductorului si transmisia
cu lant se face prin cuplajul C
2
.
Functionarea sistemului de transmisii mecanice consta in transmiterea energiei
mecanice de la motor la arborele condus al transmisiei cu lant cu reducerea vitezei
unghiulare si cresterea corespunzatoare a momentului de torsiune.
In timpul functionarii sistemului de transmisii mecanice o parte din energia
mecanica se consuma pentru invingerea frecarilor dezvoltate in cuplele cinematice ale
mecanismelor.
Luarea in considerare a acestor pierderi prin frecare se face pe baza
randamentului cuplelor cinematice.
3. CALCULUL CINEMATIC SI DINAMIC
3.1. Calculul cinematic
a. Determinarea rapoartelor de transmitere partiale si totale
In functie de datele de proiectare, raportul de transmitere al sistemului de
transmisii mecanice este:
76 , 10
130
1400
2
1

L
t
n
n
i

Raportul de transmitere al reductorului de turatie este:
78 , 9
1 , 1
76 , 10
12

L
t
RT
i
i
i

Se alege:
26 , 3
3
78 , 9
3
12
3 ' 2 12

i
i
i i
RT

b. Determinarea numarului de dinti al rotilor dintate
Numarul de dinti al rotilor dintate conducatoare:
Pentru roata 1:
20 69 , 19 10 cos
1 3
2
40 cos
1
2
12
max 1

+

+

u m
a
z
n
w

20
max 1 1
z z
15 ... 6
, pentru roti cementate si calite
10

50 ... 40
n
w
m
a
, pentru roti cementate si calite
Rotile angrenajului (1-2) se vor efectua din otel de cementare.
5
Pentru roata 2:
28 , 36 15 cos
1 26 , 3
2
80 cos
1
2
3 ' 2
max ' 2

+

+

u m
a
z
n
w
Deoarece
28 26
max ' 2
< z
, se adopta: 26
' 2
z

20 ... 12
, pentru roti imbunatatite
15

100 ... 75
n
w
m
a
, pentru roti imbunatatite
Rotile angrenajului (2-3) se vor efectua din otel de imbunatatire.
Pentru roata de lant 1
L
:
25
1

L
z
o Numarul de dinti ale rotilor dintate conduse:

60 20 3
1 12 2
z i z

26 . 3
' 2 3 ' 2 3
z i z
*26 - 85

5 , 27 25 1 , 1
1 12 2

L L L
z i z
Se adopta:
28
2

L
z
c. Recalcularea rapoartelor de transmitere
Intrucat numarul de dinti ale rotilor conduse s-au rotunjit la valori intregi este
necesar recalcularea raportului de transmitere:
3
20
60
1
2
12 12

z
z
i u


26 , 3
26
85
' 2
3
3 ' 2 3 ' 2

z
z
i u

52 , 1
25
28
1
2
12 12

L
L
L L
z
z
i u

d. Calculul turatiilor si al vitezelor unghiulare
[ ] min / 1400
1
rot n

[ ] min / 6667 , 466
3
1400
12
1
2
rot
i
n
n

[ ] min / 6667 . 466
2 ' 2
rot n n
[ ] min / 14 , 143
26 , 3
6667 , 466
3 ' 2
' 2
3
rot
i
n
n

[ ] min / 14 , 143
3 1
rot n n
L


6
[ ] min / 12 . 130
1 , 1
14 . 143
12
1
2
rot
i
n
n
L
L
L


Cunoscand turatiile se calculeaza vitezele unghiulare:
[ ] s rad
n
/ 607 , 146
30
1400
30
1
1[ ] s rad
n
/ 86 , 48
30
6667 , 466
30
2
2[ ] s rad / 86 , 48
2 ' 2

[ ] s rad
n
/ 98 , 14
30
14 , 143
30
3
3[ ] s rad
L
/ 98 . 14
3 1


[ ] s rad
n
L
L
/ 62 , 13
30
12 , 130
30
2
23.2. Calculul unor elemente dinamice
a. Determinarea randamentelor mecanice ale cuplelor cinematice
Pentru a tine seama de pierderile prin frecare in cuplele cinematice se
recomanda urmatoarele valori:
o La angrenaje:
( ) 98 , 0 ... 96 , 0
a

. Se admite:
97 , 0
a

o La rulmenti:
( ) 99 , 0 ... 98 , 0
r
. Se admite: 98 , 0
r

o La cuplaje:
( ) 995 , 0 ... 99 , 0
c

. Se admite:
99 , 0
c

o La transmisia cu lant:
( ) 96 , 0 ... 92 , 0
L
. Se admite: 94 , 0
L

In aceste conditii se determina randamentul mecanic al celor doua mecanisme.
o La reductorul de turatie (RT):
833 . 0 98 . 0 97 . 0 98 . 0 97 . 0 98 . 0
2 2 2 2 2 2

r a r a r RT


o La transmisia cu lant (TL):
86 . 0 98 . 0 94 . 0 98 . 0
2 2 2 2

r L r TL

Randamentul total al sistemului de transmisii mecanice este:
69 . 0 86 . 0 99 . 0 833 . 0 99 , 0
TL c RT c t


7
b. Determinarea puterilor maxime
Se calculeaza puterile maxime in principalele sectiuni ale reductorului de
turatie.
o La piesele de pe axa geometrica I:
o La motor:
[ ] kW P k P
s m
4 , 50 42 2 , 1

In care:
s
k
=coeficient de suprasarcina
( ); 3 , 1 ... 1 , 1
s
k

2 , 1
s
k

o La arborele I ( exterior)
[ ] kW P P
c n arbext
89 , 49 99 , 0 4 . 50
1


o La roata dintata cilindrica conducatoare 1:
[ ] kW P P
r arbext a
89 , 48 98 , 0 89 , 49
2 2
1 1

o La piesele de pe axa geometrica II:
o La roata dintata cilindrica condusa 2:
[ ] kW P P
a a
39 , 48 97 , 0 89 . 49
1 2


o La roata dintata cilindrica conducatoare 2:
[ ] kW P P
a
39 , 48 .
2 ' 2


o La piesele de pe axa geometrica III:
o La roata dintata cilindrica condusa 3:
[ ] kW P P
a a
93 , 46 97 , 0 39 . 48
' 2 3


o La arborele III (in exterior):
[ ] kW P P
r arbext
99 , 45 98 , 0 93 , 46
3 3


o La piesele de pe axa geometrica
L
I :
o La roata de lant
L
1 :
[ ] kW P P
r c arbext L
61 . 44 98 , 0 99 , 0 99 , 45
2
3 1


o La piesele de pe axa geometrica
L
II :
o La roata de lant
L
2 :
[ ] kW P P
L L L
93 , 41 94 , 0 61 . 44
1 2

o La utilajul de actionare:
[ ] kW P P
c r L p
68 , 40 99 , 0 98 , 0 93 , 41
2


8

c. Determinarea momentelor de tensiune maxime
In scopul dimensionarii principalelor organe de masini este necesar sa se
calculeze momentele de tensiune maxime.
[ ] cm daN
P
M
t

4
10 02 , 1

o La piesele de pe axa geometrica I:
o La motor:
[ ] cm daN
P
M
I
m
tm
68 , 3506
60 , 146
4 , 50
10 02 , 1 10 02 , 1
4 4


o La arborele I (in exterior):
[ ] cm daN
P
M
I
arbext
arbext t
2 , 3471
60 , 146
89 , 48
10 02 , 1 10 02 , 1
4 1 4
1


o La roata dintata cilindrica conducatoare 1:
[ ] cm daN
P
M
a
a t
62 , 3401
607 , 146
89 , 48
10 02 , 1 10 02 , 1
4
1
1 4
1o La piesele de pe axa geometrica II:
o La roata dintata cilindrica condusa 2:
[ ] cm daN
P
M
t
81 , 10099
87 . 48
39 . 48
10 02 , 1 10 02 , 1
4
2
2 4
2o La roata dintata cilindrica conducatoare 2:
[ ] cm daN
P
M
a
t
81 . 10099
87 , 48
39 , 48
10 . 02 , 1 . 10 . 02 , 1
4
2
' 2 4
' 2


o La piesele de pe axa geometrica III:
o La roata dintata cilindrica condusa 3:
[ ] cm daN
P
M
III
t
31955
98 , 14
93 , 46
10 02 , 1 10 02 , 1
4 3 4
3o La arborele III (in exterior):
[ ] cm daN
P
M
arbext
arbext t
95 , 31314
98 , 14
99 , 45
10 02 , 1 10 02 , 1
4
3
3 4
3o La piesele de pe axa geometrica
L
I :
oLa roata de lant
L
1 :
9
[ ] cm daN
P
M
L
L
L t
3 . 30375
98 . 14
61 , 44
10 02 , 1 10 02 , 1
4
1
1 4
1o La piesele de pe axa geometrica
L
II :
oLa roata de lant
L
2 :
[ ] cm daN
P
M
L
L
L t
32 , 31401
62 . 13
93 . 41
10 02 , 1 10 02 , 1
4
2
2 4
2oLa pompa:
[ ] cm daN
P
M
L
p
tp
198 , 30465
65 , 14
36 , 45
10 02 , 1 10 02 , 1
4
2
410


4. CALCULUL DE REZISTENTA AL PRINCIPALELOR ORGANE
DE MASINI ALE REDUCTORULUI DE TURATIE
4.1. Calculul angrenajului cilindric cu dinti inclinati (1 2)
4.1.1.1 Date de proiectare
1.Puterea la roata conducatoare:
[ ] kW P
a
89 , 48
1


2.Turatia pinionului: [ ] min / 1400
1
rot n
3.Raportul de angrenare: 3
12
u
4.Durata de functionare a angrenajului:
( ) 20000 ... 10000
h
L
.
Se adopta:
15000
h
L
5.Numarul de roti cu care angreneaza pinionul respectiv roata condusa:
1
1
; 2
2

6. Profilul cremalierei de referinta:
n fn n an n
m c h 38 , 0 ; 25 , 0 ; 1 ; 20
0
*
0
*
0 0

4.1.2. Alegerea materialelor si stabilirea tensiunilor limita
1. Alegerea materialelor rotilor dintate si stabilirea tratamentelor termice
Rotile dintate cilindrice 1 2 se executa dintr-un otel de cementare.
Viteza periferica este: [ ] s m
i
n P
v
a
/ 11 , 8 1 , 0 36 , 1 1 , 0
4
12
2
1 1In functie de viteza periferica v, se alege otelul avand urmatoarele caracteristici
mecanice:
OLC 10
HRC = 56
HB = 170

[ ] MPa
r
500

MPa 290
02

r C C TT
e
+ + :
11
2. Stabilirea tensiunilor limita pentru solicitarea de contact respectiv de incovoiere
[ ]
2
1 lim
/ 1500 mm N
H

[ ]
2
2 lim
/ 1400 mm N
H

[ ]
2
1 lim
/ 700 mm N
F

[ ]
2
2 lim F
/ 600 mm N
4.1.3. Calculul de predimensionare
1. Numarul de dinti al pinionului, respectiv al rotii dintate:
60 ; 20
2 1
z z
2. Raportul de angrenare real:
3
20
60
1
2

z
z
u

3. Calculul rezistentelor admisibile pentru solicitarea de contact, respectiv de
incovoiere, la predimensionare:
[ ] MPa Z Z
w N H HP
85 , 1526 17 , 1 1 1500 87 , 0 87 , 0
1 1 lim 1


[ ] MPa Z Z
w N H HP
06 , 1425 17 , 1 1 1400 87 , 0 87 , 0
2 2 lim 2

( ) [ ] MPa
HP HP HP
06 , 1425 , min
2 1

[ ] MPa Y Y
N F FP
6 . 537 96 , 0 1 700 8 , 0 8 , 0
1 1 1 lim 1[ ] MPa Y Y
N F FP
6 . 465 97 , 0 1 600 8 , 0 8 , 0
2 2 2 lim 217 , 1
w
Z

7
1 1 1
10 126 1 15000 66 . 466 60 60
h L
L n N
1
1

N
Z

6
2 2 2
10 9 , 41 1 15000 66 , 466 60 60
h L
L n N
1
2

N
Z
56 , 1 92 , 20
10 cos
20
cos
1
3 3
1
1


sa n
Y
Z
z


96 , 0
1

Y

76 , 1 78 . 62
10 cos
60
cos
2
3 3
2
2


sa n
Y
Z
z


97 , 0
2

Y
4. Numarul critic de dinti al pinionului, la predimensionare:
( ) 37 , 0 370 , 0
10 cos
20
cos
arctg
tg tg
tg
t
n
t


30 , 20
t


( ) 165 , 0 28 , 20 cos 10 cos arctg tg tg tg
b t b39 , 9
b


( ) ( )
b HP
FP
H E Fa sa cr n
Z Z Z
u
u
Y Y z

2 2
1
2
1 1 1
cos
1 1
3 , 1 ... 1
+

12
6 , 0 ; 25 , 1 ; 99 , 0 cos ; 47 . 2 cos 49 , 2 ; 8 , 189 Z
E

a A H
K Z Z

( )


+

39 . 9 cos
1
06 . 1425
6 . 537
99 , 0 47 , 2 8 , 189
3
1 3
2 , 1
2 2
2
1 1 1 Fa sa cr n
Y Y z
96 . 21 10 cos 23 cos
23 25 , 94
3
1
1 1 1 1

cr n cr
cr Fa sa cr n
z z
z Y Y z
5. Criteriul sigurantei in functionare a angrenajului, la predimensionare:
< 96 . 21 20
1 1 cr
z z
solicitarea principala este solicitarea de
contact
6. Distanta intre axe:
( ) ( ) ( ) 3
2
2
1
1 9 , 0 ... 8 , 0
H E A
HP a
a t
w
Z Z Z K
u
M
u a

+
( ) ( ) 814 . 93 99 , 0 47 , 2 8 , 189 25 . 1
3 06 , 1425 6 , 0
10 62 . 3401
1 3 8 , 0
3
2
2
2

+
w
a
( ) ( ) 54 . 105 99 , 0 47 , 2 8 , 189 25 . 1
3 06 . 1425 6 , 0
10 62 , 3401
1 3 9 , 0
3
2
2
2

+
w
a


7. Momentul de torsiune la arborele pinionului:
[ ] Nmm
n
P
M
a
a t
1
1 6
1
10 55 , 9
8. Coeficientii de latime:
22 ; 1 ; 6 , 0
m d a
4.1.4.Calculul de dimensionare si verificare
1. Modulul danturii
min
2 1
cos
2
m
z z
a
m
w
n

+


[ ] mm m
n
31 , 2 10 cos
60 20
814 . 93 2
0
1

t


[ ] mm m
n
598 , 2 10 cos
60 20
54 , 105 2
0
2

+

13

[ ] mm m
n
5 , 3
2. Calculul elementelor geometrice ale rotilor si angrenajului
2.1. Date initiale privind definirea geometrica a danturii angrenajului
1. Numar de dinti: 20
1
z ; 60
2
z ;
2. Modulul normal:
[ ] mm m
n
5 , 3
;
3. Unghiul de inclinare de divizare:
0
10 ;
4. Unghiul de presiune de referinta (normal) de divizare:
0
0
20
n
;
5. Coeficientul (normal) al capului de referinta a dintelui: 1
*
0

an
h ;
6. Coeficientul (normal) al jocului de referinta la capul dintelui:
25 , 0
*
0

n
C ;
2.2. Calculul elementelor geometrice de baza ale angrenajelor si
rotilor dintate cu dinti inclinati
1. Distanta intre axe de referinta:
( ) ( )
[ ] mm
z z m
a
n
77 . 141
10 cos 2
60 20 5 , 3
cos 2
0
2 1


[ ] mm a
w
142
2. Unghiul de presiune de referinta (frontal):

0
0
0
28 . 20
10 cos
20
cos

1
]
1

1
]
1

tg
arctg
tg
arctg
n
t


3. Unghiul de angrenare (frontal), (unghiul de presiune (frontal) pe cilindrul de
rostogolire):

1
]
1


1
]
1

53 , 20 28 , 20 cos
142
77 . 141
arccos cos arccos
0
t
w
tw
a
a


4. Involuta unghiului
t

:
016011 , 0
t t t
tg inv

5. Involuta unghiului
tw

:

017004 , 0
tw tw tw
tg inv


6. Coeficientul (nornal) al deplasarilor de profil insumate:
14
( ) ( ) 109 , 0 016011 . 0 017004 , 0
20 2
60 20
2
0
2 1

tg
inv inv
tg
z z
x
t tw
n
ns


7. Coeficientul (frontal) al deplasarilor de profil insumate:
( ) ( ) 107 , 0 016011 , 0 017004 , 0
28 , 20 2
60 20
2
0
2 1

tg
inv inv
tg
z z
x
t tw
t
ts


8. Coeficientul (normal) al deplasarilor de profil:
2 1 n n ns
x x x +
2 1 2 1
2 1
2
2
1
1
z z
x
z z
x x
z
x
z
x
ns n n n n
+

+
+

a. La pinion (1):
027 , 0 109 , 0
60 20
20
2 1
1
1

+

+

ns n
x
z z
z
x


b. La roata (2):
082 , 0 109 , 0
60 20
60
2 1
2
2

+

+

ns n
x
z z
z
x


9. Coeficientul frontal al deplasarilor de profil:
a. La pinion (1):
025 , 0 10 cos 027 , 0 cos
0
1 1

n t
x x

b. La roata (2):
081 , 0 10 cos 082 , 0 cos
0
2 2

n t
x x

10. Modulul frontal:

[ ] mm
m
m
n
t
55 , 3
10 cos
5 . 3
cos
011. Diametrul de divizare:
a. Al pinionului (1):
[ ] mm z m d
t
71 20 55 , 3
1 1


Al rotii (2):
[ ] mm z m d
t
213 60 55 , 3
2 212. Raportul de angrenare:

15
3
20
60
1
2
12

z
z
u

13. Diametrul de rostogolire:
a. Al pinionului (1):
[ ] mm
u
a
d
w
w
71
1 3
142 2
1
2
12
1

+


b. Al rotii (2):
[ ] mm
u
u a
d
w
w
213
1 3
3 142 2
1
2
12
12
2

+


14. Coeficientul (normal) de modificare a distantei intre axe:
066 , 0
5 , 3
77 . 1141 142

n
w
n
m
a a
y

15. Coeficientul (normal) de micsorare a jocului de referinta la cap:
043 , 0 066 , 0 109 , 0
n ns n
y x y

16. Diametrul de picior:
a. Al pinionului (1):
( )
( ) [ ] mm d
m x C h d d
f
n n n an f
43 , 62 5 , 3 027 , 0 25 , 0 1 2 71
2
1
1
* *
1 1
+
+

b. Al rotii (2):

( )
( ) [ ] mm d
m x C h d d
f
n n n an f
82 , 204 5 , 3 082 , 0 25 , 0 1 2 213
2
2
2
* *
2 2
+
+


17. Inaltimea dintelui:
( ) ( ) [ ] mm m C h h
n n an
875 . 7 5 . 3 25 , 0 1 2 2
* *
+ +

18. Inaltimea dintelui scurtat (in scopul restabilirii jocului la cap egal
cu cel de referinta):
[ ] mm m y h h
n n sc
72 . 7 5 , 3 043 . 0 875 , 7

19. Diametrul de cap de referinta (cu dinti nescurtati):
16
a. Al pinionului (1):
[ ] mm h d d
f a
18 , 78 875 , 7 2 439 . 62 2
1 1
+ +


b. Al rotii (2):
[ ] mm h d d
f a
57 , 220 875 , 7 2 82 , 204 2
2 2
+ +


20. Diametrul de cap scurtat (cu dinti scurtati in scopul restabilirii
jocului la cap egal cu cel de referinta):
a. Al pinionului (1):

[ ] mm h d d
sc f sc a
88 , 77 72 , 7 2 439 , 62 2
1 1
+ +

b. Al rotii (2):
[ ] mm h d d
sc f sc a
26 , 220 2 , 7 2 82 , 204 2
2 2
+ +

17
Toate elementele geometrice s-au determinat conform schemei urmatoare:
3. Viteza periferica pe cercul de divizare
[ ] s m
n d
v / 20 , 5
10 60
1400 71
10 60
3 3
1 14. Alegerea treptei de precizie a rotilor dintate si angrenajelor si stabilirea corelatiei
dintre procedeul tehnologic final de executie arotii dintate si treapta de precitie
rezultata
Se alege corespunzator conditiilor de functionare, domeniului de utilizare
si vitezei periferice a angrenajului.
Se alege treapta de precizie: 8 corespunzatoare angrenajelor de precizie
medie (ale reductoarelor de uz general, cele importante pentru masini agricole, masini
de ridicat, respectiv mai putin importante din industria aeronautica si auto). Angrenaje
de masini unelte care nu intervin in lanturile de divizare.
5. Alegerea rugozitatii flancurilor si a zonei de racordare si stabilirea corelatiei dintre
procedeul tehnologic final de executie a rotii dintate si rugozitatea flancurilor
Se alege rugozitatea:
[ ] m R
a
2 , 3
2 , 1

corespunzatoare frezarii ingrijite.
6. Alegerea lubrifiantului
18
Se alege lubrefiantul (tipul si vascozitatea cinematica a castuia):
vascozitatea cinematica (se alege in functie de materialul rotii dintate de dimensiune
mare din angrenaj)

, in ( ) cSt s mm
1 2
, determinata la temperatura de C 50 ,
recomandata pentru viteza [ ] s m v / 20 . 5 este: ( ) cSt s mm
1 2
120

.
In functie de vascozitate se alege lubrifiantul: TIN 125 EP.
7. Calculul factorilor din relatiile de verificare a tensiunilor
a. Factorul inclinarii dintelui pentru solocitarea de contact respectiv de incovoiere:
99 , 0 10 cos cos
m
Z


89 , 0
120
10
21 , 1 1
120
1
0

m
Y21 , 1
10 sin
22
sin

m

b. Factorul zonei de contact:
47 , 2
53 . 20 28 . 20 cos
2 39 . 9 cos
cos
cos 2
2


tg tw tg
Z
t
b
H


c. Factorul concentratorului de tensiuni:
56 , 1
1

sa
Y

76 , 1
2

sa
Y
d. Factorul de forma al dintelui:
81 , 2
1

Fa
Y 27 , 2
2

Fa
Y
e. Factorul gradului de acoperire pentru solicitarea de contact, respectiv de
incovoiere:
( )
1
1
]
1

,
_

+
+

,
_

t
t
an
t
an
tg z z z
h z
z
h z

2 1
2
2
2
*
2 2
1
2
*
1
cos
cos 2
cos
cos 2
2
1
( ) 63 , 1 28 , 20 60 20 60
28 , 20 cos
10 cos 1 2 60
20
28 , 20 cos
10 cos 1 2 20
2
1
2
2
2
2

1
1
]
1

+
,
_

+
+
,
_

+
tg

63 , 1


78 , 0
63 , 1
1 1

Z

19
( )
1
1
]
1

,
_

+
+

,
_

t n n n
t
an n
n
t
an n
m
tg z z z
h z
z
h z

2 1
2
2
2
*
2 2
1
2
*
1
cos
cos 2
cos
cos 2
2
1
( ) 28 . 2 64 . 20 78 . 62 92 . 20 78 . 60
28 . 20 cos
10 cos 1 2 78 . 62
92 . 20
28 , 20 cos
10 cos 1 2 92 . 20
2
1
2
2
2
2

1
1
]
1

+
,
_

+
+
,
_

+
tg
m


66 , 0
28 . 2
1 1

m
v
Z


66 , 0
v
Z


57 , 0
28 . 2
75 , 0
25 , 0
75 , 0
25 , 0 + +
m
v
Y


57 , 0
v
Y

f. Factorul dinamic:
( ) precizie de treapta z v f K
v
_ _ , ,
1

. Se adopta: Kv=1,1
g. Factorul repartitiei sarcinii pe latimea danturii pentru solicitarea de contact,
respectiv de incovoiere:
25 , 1
H
K

3 , 1
F
K

h. Factorul repartitiei frontale a sarcinii pe perechile de dinti aflate simultan in
angrenare, pentru solicitarea de contact, respectiv de incovoiere:
( ) ( ) 69 , 2 1
78 , 0
1
5 , 0 82 , 1 2 1 1
1
5 , 0 2 1
2 2

,
_

,
_


Z
q K
H
44 ; 82 . 1
2 . 85
02 . 9582
4 44
1 , 0 4
4
1 , 0 4

,
_

,
_

+
pbr
t
pbr
f
b
F
f
q

02 . 9582
71
10 62 . 3401 2 2
2
1
1d
M
F
a t
t
2 . 85 142 6 , 0
w a
a b

96 , 2 82 , 1 63 , 1

q K
F


8. Rezistentele admisibile pentru calculul de verificare
20
[ ] MPa
Z Z Z Z Z
S
Z
HP
x w v R L
H
N H
HP
72 . 1509 1 17 , 1 98 , 0 98 , 0 03 , 1
15 , 1
1 1500
1
min
1 1 lim
1


[ ] MPa
Z Z Z Z Z
S
Z
HP
x w v R L
H
N H
HP
1409 1 17 , 1 98 , 0 98 , 0 03 , 1
15 , 1
1 1400
2
min
2 2 lim
2

( ) [ ] MPa
HP HP HP
1409 , min
2 1

03 , 1
L
Z
98 , 0
R
Z

98 , 0
v
Z

17 , 1
w
Z

1
x
Z

15 , 1
min

H
S
25 , 1
min

F
S
[ ] MPa Y Y Y
S
Y
x R
F
N F
FP
85 . 526 1 98 , 0 96 , 0
25 , 1
1 700
1 1 1
min
1 1 lim
1[ ] MPa Y Y Y
S
Y
x R
F
N F
FP
29 . 456 1 98 . 0 97 , 0
25 , 1
1 600
2 2 2
min
2 2 lim
2

1
2 , 1

N
Y
97 . 0
96 , 0
2
1

Y
Y


98 . 0
2 , 1

R
Y


1
2 , 1

x
Y
9. Numarul critic de dinti al pinionului, la verificare
( )
b HP
FP
H E
F F
H H
Fa sa cr n
Z Z Z Z
u
u
Y Y K K
K K
Y Y z
2 2
1
2
1 1 1
cos
1 1 +

( ) 59 , 82
39 . 9 cos
1
1409
85 . 526
47 , 2 99 ., 0 78 , 0 8 , 189
3
1 3
89 , 0 57 . 0 96 , 2 3 , 1
69 , 2 25 , 1
2 2
2
1 1 1

Fa sa cr n
Y Y z
13 . 20 cos cos
59 . 82
2
1 1
1 1 1

b cr n cr
Fa sa cr n
z z
Y Y z

10. Criteriul sigurantei in functionare a angrenajului pentru dimensionare si
verificare
21
13 . 20 20
1 1

cr
z z
, solicitarea principala este solicitare de contact.
11. Distanta intre axe
( ) ( ) 3
2
2
2
2
1
cos
cos
2
1
tw
t
H E H H v A
HP a
a t
w
Z Z Z Z K K K K
u
M
u a

+
( ) ( )
3
2
2
2
2
2
53 . 20 cos
28 . 20 cos
47 , 2 98 , 0 66 , 0 8 , 189 69 . 2 25 , 1 1 , 1 25 , 1
3 1409 6 , 0 2
10 62 . 3401
1 3

+
w
a
[ ] mm a
w
09 . 109
1
A
K .25
12. Recalcularea coeficientului de latime
27 , 0
142
09 . 109
6 , 0
3
3

,
_

,
_


wSTAS
w
a arec
a
a

Se verifica indeplinirea conditiei:
12 , 0 ... 10 , 0 ; 55 , 0
6 , 0
27 , 0
1 1 >

a a
a
arec
13. Latimea pinionului si rotii
[ ] mm a b
wSTAS arec
1 . 78 142 55 , 0
2


( ) [ ] mm b b 1 . 92 7 2 1 . 78 10 ... 5 2
2 1
+ +
14. Verificarea angrenajului la cealalta solicitare
( )
1 1 1
2
2
2
1
2
1 1
1
cos
cos
cos 2
1
FP Fa sa F F v A
tw
t
w
a t
F
Y Y Y Y K K K K
a b
u z M

( )
19 . 378 8 , 2 89 , 0 57 , 0 96 , 2 3 , 1 1 , 1 25 . 1
53 . 20 cos
28 . 20 cos
10 cos 09 . 109 1 . 92 2
1 3 20 10 62 . 3401
2
2
2
2 2
1


2
1
2
1
2
2
1
1 2 FP
sa
sa
Fa
Fa
F F
Y
Y
Y
Y
b
b

[ ] MPa
F
92 . 407
56 , 1
76 , 1
8 , 2
27 , 2
1 . 78
1 . 92
19 . 378
2

22
[ ] [ ] MPa MPa
FP F
29 . 456 92 , 407
2 2
<
4.2. Calculul angrenajului cilindric cu dinti inclinati (2 3)
4.2.1.1 Date de proiectare
1.Puterea la roata conducatoare:
[ ] kW P
a
39 . 48
' 2


2.Turatia pinionului: [ ] min / 67 , 466
' 2
rot n
3.Raportul de angrenare:
26 , 3
3 ' 2
u

4.Durata de functionare a angrenajului:
( ) 20000 ... 10000
h
L
.
Se adopta:
15000
h
L
5.Numarul de roti cu care angreneaza pinionul respectiv roata condusa:
1
' 2
;
1
3

6. Profilul cremalierei de referinta:
n fn n an n
m c h 38 , 0 ; 25 , 0 ; 1 ; 20
0
*
0
*
0 0

4.2.2. Alegerea materialelor si stabilirea tensiunilor limita
1. Alegerea materialelor rotilor dintate si stabilirea tratamentelor termice
Rotile dintate cilindrice 2 3 se executa dintr-un otel de imbunatatire.
Viteza periferica este: [ ] s m
i
n P
v
a
/ 57 , 4 36 , 1 1 , 0
4
3 ' 2
2
' 2 ' 2


In functie de viteza periferica v, se alege otelul avand urmatoarele caracteristici
mecanice:
OLC40Cr10
HRC 56
HB = 260

[ ] MPa
r
1000

[ ] MPa 560
02

: TT imbunatatire si calire superficiala
2. Stabilirea tensiunilor limita pentru solicitarea de contact respectiv de incovoiere
[ ]
2
' 2 lim
/ 800 mm N
H

[ ]
2
3 lim
/ 750 mm N
H

23
[ ]
2
' 2 lim
/ 600 mm N
F

[ ]
2
3 lim F
/ 550 mm N
4.2.3. Calculul de predimensionare
1.Numarul de dinti al pinionului, respectiv al rotii dintate:
85 ; 26
3 ' 2
z z
2.Raportul de angrenare real:
26 , 3
26
85
' 2
3

z
z
u

3.Calculul rezistentelor admisibile pentru solicitarea de contact, respectiv de
incovoiere, la predimensionare:
[ ] MPa Z Z
w N H HP
48 , 786 13 , 1 1 800 87 , 0 87 , 0
' 2 ' 2 lim ' 2


[ ] MPa Z Z
w N H HP
325 , 737 13 , 1 1 450 87 , 0 87 , 0
3 3 lim 3

( ) [ ] MPa
HP HP HP
25 , 737 , min
3 ' 2

[ ] MPa Y Y
N F FP
4 . 470 98 . 0 1 600 8 , 0 8 , 0
2 2 2 lim 2

[ ] MPa Y Y
N F FP
440 1 1 550 8 , 0 8 , 0
3 3 3 lim 313 , 1
w
Z

1
' 2

N
Z

1
3

N
Z
` 59 , 1 22 . 27
15 cos
26
cos
' 2
3 3
' 2
' 2


sa n
Y
Z
z


98 , 0
' 2

Y

75 , 1 99 , 88
15 cos
85
cos
3
3 3
3
3


sa n
Y
Z
z


999 . 0
3

Y
4.Numarul critic de dinti al pinionului, la predimensionare:

73 . 20
15 cos
20
cos
tg tg
arctg
n
t


73 , 20
t

01 . 15 067 . 14 73 , 20 cos 15 cos


b t b
tg tg arctg

01 , 15
b

( ) ( )
b HP
FP
H E Fa sa cr n
Z Z Z
u
u
Y Y z

2 2
' 2
2
' 2 ' 2 ' 2
cos
1 1
3 , 1 ... 1
+

=
( ) 16 , 252
02 . 15 cos
1
32 . 737
4 . 470
47 , 2 99 ., 0 8 , 189
26 . 3
1 26 , 3
1
2 2
2
1 1 1

Fa sa cr n
Y Y z
24
6 , 0 ; 25 , 1 ; 99 , 0 ; 47 , 2 ; 8 , 189 Z
E

a A H
K Z Z

64 16 . 252
' 2 1 1 1

cr Fa sa cr n
z Y Y z
Z2cr 10
5.Criteriul sigurantei in functionare a angrenajului, la predimensionare:
< 12 . 61 26
' 2 ' 2 cr
z z
solicitarea principala este solicitarea de
contact
6.Distanta intre axe:
( ) ( ) ( ) 3
2
2
' 2
1 9 , 0 ... 8 , 0
H E A
HP a
t
w
Z Z Z K
u
M
u a

+
( ) ( ) ] [ 37 , 228 47 , 2 99 , 0 8 , 189 25 , 1
26 , 3 32 . 737 5 , 0
10 81 . 10099
1 26 , 3 8 , 0
3
2
2
2
mm a
w

+
[ ] mm a
w
37 . 228

( ) ( ) ] [ 91 . 256 47 , 2 99 , 0 8 , 189 25 , 1
26 , 3 32 . 737 5 , 0
10 81 . 10099
1 26 , 3 9 , 0
3
2
2
2
mm a
w

+
[ ] mm a
w
91 . 256

7.Coeficientii de latime:
20 ; 8 , 0 ; 5 , 0
m d a
4.2.4.Calculul de dimensionare si verificare
1.Modulul danturii
min
3 ' 2
cos
2
m
z z
a
m
w
n

+


[ ] mm m
n
97 . 3 15 cos
85 26
37 , 228 2
0

+


[ ] mm m
n
47 . 4 15 cos
85 26
91 . 256 2
0

+

[ ] mm m
n
5 , 4
2.Calculul elementelor geometrice ale rotilor si angrenajului
2.1. Date initiale privind definirea geometrica a danturii angrenajului
1. Numar de dinti: 26
' 2
z ;
85
3
z
;
2. Modulul normal:
[ ] mm m
n
5 , 4
;
25
3. Unghiul de inclinare de divizare:
0
15 ;
4. Unghiul de presiune de referinta (normal) de divizare:
0
0
20
n
;
5. Coeficientul (normal) al capului de referinta a dintelui: 1
*
0

an
h ;
6. Coeficientul (normal) al jocului de referinta la capul dintelui:
25 , 0
*
0

n
C ;
2.2. Calculul elementelor geometrice de baza ale angrenajelor si
rotilor dintate cu dinti inclinati
1. Distanta intre axe de referinta:
( ) ( )
[ ] mm
z z m
a
n
56 , 258
15 cos 2
85 26 5 , 4
cos 2
0
3 ' 2


[ ] mm a
w
259
2. Unghiul de presare de referinta (frontal):

0
0
0
647 , 20
15 cos
20
cos

1
]
1

1
]
1

tg
arctg
tg
arctg
n
t


3. Unghiul de angrenare (frontal), (unghiul de presiune (frontal) pe cilindrul de
rostogolire):

1
]
1


1
]
1

89 . 20 64 , 20 cos
259
56 . 258
arccos cos arccos
0
t
w
tw
a
a


4. Involuta unghiului
t

:
017517 , 0
t t t
tg inv

5. Involuta unghiului
tw

:

018620 , 0
tw tw tw
tg inv


6. Coeficientul (nornal) al deplasarilor de profil insumate:
( ) ( ) 168 , 0 017517 , 0 01862 , 0
20 2
85 26
2
0
3 ' 2

tg
inv inv
tg
z z
x
t tw
n
ns


7. Coeficientul (frontal) al deplasarilor de profil insumate:
( ) ( ) 162 , 0 017517 , 0 018620 , 0
64 , 20 2
85 26
2
0
3 ' 2

tg
inv inv
tg
z z
x
t tw
t
ts


8. Coeficientul (normal) al deplasarilor de profil:
26
162 . 0
3 ' 2
+
n n ns
x x x
3 ' 2 3 ' 2
3 ' 2
3
3
' 2
' 2
z z
x
z z
x x
z
x
z
x
ns n n n n
+

+
+

a. La pinion (2):
039 , 0 168 , 0
85 26
26
3 ' 2
' 2
' 2

+

+

ns n
x
z z
z
x


b. La roata (3):
12 , 0 168 , 0
85 26
85
3 ' 2
3
3

+

+

ns n
x
z z
z
x


9. Coeficientul frontal al deplasarilor de profil:
a. La pinion (2):
0037 , 0 15 cos 0039 , 0 cos
0
' 2 ' 2

n t
x x

b. La roata (3):
11 , 0 15 cos 12 , 0 cos
0
3 3

n t
x x

10. Modulul frontal:


[ ] mm
m
m
n
t
65 , 4
15 cos
5 , 4
cos
0


11. Diametrul de divizare:
a. Al pinionului (2):
[ ] mm z m d
t
9 , 120 26 65 , 4
' 2 ' 2


b. Al rotii (3):
[ ] mm z m d
t
25 , 395 85 65 , 4
3 312. Raportul de angrenare:

26 , 3
26
85
' 2
3
3 ' 2

z
z
u

13. Diametrul de rostogolire:
a. Al pinionului (2):
27
[ ] mm
u
a
d
w
w
6 , 121
1 26 , 3
259 2
1
2
3 ' 2
' 2

+


b. Al rotii (3):
[ ] mm
u
u a
d
w
w
5 . 396
1 26 , 3
26 , 3 259 2
1
2
3 ' 2
3 ' 2
3

+14. Coeficientul (normal) de modificare a distantei intre axe:
0977 , 0
5 , 4
56 , 258 259

n
w
n
m
a a
y

15. Coeficientul (normal) de micsorare a jocului de referinta la cap:
070 . 0 097 , 0 168 , 0
n ns n
y x y


16. Diametrul de picior:
a. Al pinionului (2):
( )
( )
1
mm d
m x C h d d
f
n n n an f
110 5 , 4 039 , 0 25 , 0 1 2 9 . 120
2
' 2
' 2
* *
' 2 ' 2
+
+b. Al rotii (3):

( )
( ) 08 . 385 5 , 4 12 , 0 25 , 0 1 2 25 , 395
2
3
3
* *
3 3
+
+
f
n n n an f
d
m x C h d d17. Inaltimea dintelui:
( ) ( ) [ ] mm m C h h
n n an
125 , 10 5 , 4 25 , 0 1 2 2
* *
+ +


18. Inaltimea dintelui scurtat (in scopul restabilirii jocului la cap egal
cu cel de referinta):
[ ] mm m y h h
n n sc
80 , 9 5 , 4 070 , 0 12 , 10


19. Diametrul de cap de referinta (cu dinti nescurtati):
a. Al pinionului (2):

[ ] mm h d d
f a
24 , 130 12 , 10 2 110 2
' 2 ' 2
+ +


b. Al rotii (3):
[ ] mm h d d
f a
32 . 405 12 , 10 2 08 , 385 2
3 3
+ +

28
20. Diametrul de cap scurtat (cu dinti scurtati in scopul restabilirii
jocului la cap egal cu cel de referinta):
a. Al pinionului (2):

[ ] mm h d d
sc f sc a
60 . 129 805 . 9 2 110 2
' 2 ' 2
+ +
b. Al rotii (3):
[ ] mm h d d
sc f sc a
68 , 404 80 . 9 2 08 , 385 2
3 3
+ +

Toate elementele geometrice s-au determinat conform schemei urmatoare:
3.Viteza periferica pe cercul de divizare
[ ] s m
n d
v / 95 , 2
10 60
66 . 466 9 . 120
10 60
3 3
' 2 ' 24.Alegerea treptei de precizie a rotilor dintate si angrenajelor si stabilirea corelatiei
dintre procedeul tehnologic final de executie arotii dintate si treapta de precitie
rezultata
Se alege corespunzator conditiilor de functionare, domeniului de utilizare
si vitezei periferice a angrenajului.
29
Se alege treapta de precizie: 8 corespunzatoare angrenajelor de precizie
medie (ale reductoarelor de uz general, cele importante pentru masini agricole, masini
de ridicat, respectiv mai putin importante din industria aeronautica si auto). Angrenaje
de masini unelte care nu intervin in lanturile de divizare.
5.Alegerea rugozitatii flancurilor si a zonei de racordare si stabilirea corelatiei dintre
procedeul tehnologic final de executie a rotii dintate si rugozitatea flancurilor
Se alege rugozitatea:
[ ] m R
a
2 ., 3
3 , ' 2

corespunzatoare frezarii ingrijite.
6.Alegerea lubrifiantului
Ales la angrenajul 1-2.
7.Calculul factorilor din relatiile de verificare a tensiunilor
a. Factorul inclinarii dintelui pentru solocitarea de contact respectiv de incovoiere:
98 , 0 15 cos cos
m
Z


8 , 0
120
15
64 , 1 1
120
1
0

m
Y647 , 1
15 sin
20
sin

m

b. Factorul zonei de contact:
31 , 2
64 , 20 2 sin
15 cos
2
2 sin
cos
2


t
m
H
Z


c. Factorul concentratorului de tensiuni:
6 , 1
' 2

sa
Y

77 , 1
3

sa
Y
d. Factorul de forma al dintelui:
58 , 2
' 2

Fa
Y 21 , 2
3

Fa
Y
e. Factorul gradului de acoperire pentru solicitarea de contact, respectiv de
incovoiere:
( )
1
1
]
1

,
_

+
+

,
_

t
t
an
t
an
tg z z z
h z
z
h z

3 ' 2
2
3
2
*
3 2
' 2
2
*
' 2
cos
cos 2
cos
cos 2
2
1
( ) 70 . 1 64 , 20 85 26 85
64 , 20 cos
15 cos 1 2 85
26
64 , 20 cos
15 cos 1 2 26
2
1
2
2
2
2

1
1
]
1

+
,
_

+
+
,
_

+
tg

30
70 . 1


76 , 0
70 . 1
1 1

Z

651 , 0

Z
( )
1
1
]
1

,
_

+
+

,
_

t n n n
t
an n
n
t
an n
m
tg z z z
h z
z
h z

3 ' 2
2
3
2
*
3 2
' 2
2
*
' 2
cos
cos 2
cos
cos 2
2
1
( ) 65 . 1 64 , 20 99 . 88 22 . 27 99 . 88
64 , 20 cos
15 cos 1 2 99 . 88
22 , 27
64 , 20 cos
15 cos 1 2 22 . 27
2
1
2
2
2
2

1
1
]
1

+
,
_

+
+
,
_

+
tg
m

=
65 , 1
m


77 , 0
65 , 1
1 1

m
v
Z7 , 0
65 , 1
75 , 0
25 , 0
75 , 0
25 , 0 + +
m
v
Y


70 , 0

Y
f. Factorul dinamic:
( ) precizie de treapta z v f K
v
_ _ , ,
1

. Se adopta:
01 , 1
v
K
g. Factorul repartitiei sarcinii pe latimea danturii pentru solicitarea de contact,
respectiv de incovoiere:
04 , 1
H
K

01 , 1
F
K

h. Factorul repartitiei frontale a sarcinii pe perechile de dinti aflate simultan in
angrenare, pentru solicitarea de contact, respectiv de incovoiere:
( ) ( ) 55 . 2 1
77 , 0
1
5 , 0 63 . 1 2 1 1
1
5 , 0 2 1
2 2

,
_

,
_


Z
q K
H
44 ; 63 . 1
5 . 129
80 . 16380
4 44
1 , 0 4
4
1 , 0 4

,
_

,
_

+
pbr
t
pbr
f
b
F
f
q

[ ] N
d
M
F
t
t
14 . 16711
9 . 120
10 81 . 10099 2 2
2
' 2
' 2[ ] mm a b
w a
5 . 129 259 5 , 0

77 , 2 70 . 1 63 . 1

q K
F

8.Rezistentele admisibile pentru calculul de verificare
31
x w v R L
H
N H
HP
Z Z Z Z Z
S
Z
min
' 2 ' 2 lim
' 2


[ ] MPa
HP
18 . 715 1 15 , 1 95 , 0 84 , 0 03 , 1
15 , 1
1 800
' 2[ ] MPa
Z Z Z Z Z
S
Z
HP
x w v R L
H
N H
HP
45 . 616 1 15 , 1 95 , 0 84 , 0 03 , 1
15 , 1
1 750
3
min
3 3 lim
3

( ) [ ] MPa
HP HP HP
45 . 616 , min
3 ' 2


03 , 1
L
Z
84 , 0
R
Z
15 , 1
w
Z

1
x
Z

15 , 1
min

H
S
25 , 1
min

F
S

[ ] MPa Y Y Y
S
Y
x R
F
N F
FP
456 1 97 , 0 98 , 0
25 , 1
1 600
' 2 ' 2 ' 2
min
' 2 ' 2 lim
' 2


[ ] MPa Y Y Y
S
Y
x R
F
N F
FP
068 . 431 1 97 , 0 01 , 1
25 , 1
1 550
3 3 3
min
3 3 lim
3


1
3 , ' 2

N
Y
01 , 1
98 , 0
3
' 2

Y
Y


97 , 0
3 , ' 2

R
Y

003 , 1
3 , ' 2

x
Y
9.Numarul critic de dinti al pinionului, la verificare
( )
b HP
FP
H E
F F
H H
Fa sa cr n
Z Z Z Z
u
u
Y Y K K
K K
Y Y z
2 2
' 2
2
' 2 ' 2 ' 2
cos
1 1 +

( ) 293
012 . 15 cos
1
45 . 616
29 . 456
31 , 2 98 , 0 76 , 0 8 , 189
26 , 3
1 26 , 3
79 , 0 70 , 0 77 . 2 1 03 , 1
55 . 2 04 , 1
2 2
2
' 2 ' 2 ' 2

Fa sa cr n
Y Y z
51 . 67 012 , 15 cos 15 cos 75 cos cos
293
2
' 2 ' 2
' 2 ' 2 ' 2

b cr n cr
Fa sa cr n
z z
Y Y z

10. Criteriul sigurantei in functionare a angrenajului pentru dimensionare si
verificare
32
81 . 67 26
' 2 ' 2

cr
z z
, solicitarea principala este solicitare de contact.
11. Distanta intre axe
( ) ( )
3
2
2
2
2
' 2
cos
cos
2
1
tw
t
H E H H v A
HP a
a t
w
Z Z Z Z K K K K
u
M
u a

+
( ) ( ) 12 . 270
89 , 20 cos
64 , 20 cos
3 , 2 98 , 0 76 , 0 8 , 189 55 , 2 04 , 1 01 , 1 2 , 1
26 , 3 45 . 616 5 , 0 2
10 81 . 10099
1 26 , 3
3
2
2
2
2
2

+
w
a
25 . 1
A
K
12. Recalcularea coeficientului de latime
56 . 0
259
12 . 270
5 , 0
3
3

,
_

,
_


wSTAS
w
a arec
a
a

Se verifica indeplinirea conditiei:
12 , 0 ... 10 , 0 ; . 12 , 0
5 , 0
56 . 0
1 1 >

a a
a
arec
13. Latimea pinionului si rotii
[ ] mm a b
wSTAS arec
04 . 145 259 56 . 0
3


( ) [ ] mm b b 04 . 155 5 2 78 . 108 10 ... 5 2
3 ' 2
+ +

14. Verificarea angrenajului la cealalta solicitare
( )
' 2 ' 2 ' 2
2
2
2
' 2
2
' 2 ' 2
' 2
cos
cos
cos 2
1
FP Fa sa F F v A
tw
t
w
t
F
Y Y Y Y K K K K
a b
u z M

( )
25 . 208 58 , 2 60 , 1 79 , 0 79 , 0 77 , 2 13 , 1 01 , 1 25 , 1
89 . 20 cos
64 , 20 cos
15 cos 12 . 270 041 . 155 2
1 26 , 3 26 10 81 . 10099
2
2
2
2 2
' 2

F

[ ] [ ] MPa MPa
FP F
29 , 456 25 . 208
' 2 ' 2
<
3
' 2
3
' 2
3
3
' 2
' 2 3 FP
sa
sa
Fa
Fa
F F
Y
Y
Y
Y
b
b

[ ] MPa
F
98 . 210
6 . 1
77 , 1
58 , 2
21 , 2
04 . 145
04 . 155
25 . 208
3[ ] [ ] MPa MPa
FP F
06 . 431 98 . 210
3 3
<
4.2.5. Calculul fortelor dezvoltate in angrenajele reductorului de turatie
33
Se face pe baza schemei urmatoare:
Fortele dezvoltate in cele doua angrenaje sunt:
La angrenajul (1 2):
[ ] daN
d
M
F
a t
t
20 , 958
71
10 62 . 3401 2 2
1
1
1[ ] daN tg tg F F
t a
95 . 168 10 20 . 958
1 1

[ ] daN
tg tg
F F
n
t r
13 , 354
10 cos
20
20 . 958
cos
1 1

Pe baza principiului actiunii si reactiunii rezulta:


[ ] daN F F
t t
20 . 958
1 2

[ ] daN F F
a a
95 . 168
1 2

34
[ ] daN F F
r r
13 . 354
1 2

La angrenajul (2 3):

[ ] daN
d
M
F
a t
t
77 . 1670
9 . 120
10 81 . 10099 2 2
' 2
' 2
' 2
[ ] daN tg tg F F
t a
68 . 447 15 77 . 1670
' 2 ' 2


[ ] daN
tg tg
F F
n
t r
56 . 629
15 cos
20
77 . 1670
cos
' 2 ' 2

Pe baza principiului actiunii si reactiunii rezulta:


[ ] daN F F
t t
77 . 1670
' 2 3

[ ] daN F F
a a
68 . 447
' 2 3

[ ] daN F F
r r
56 . 629
' 2 3

4.13. Calculul unor elemente ale carcasei
a. Unele elemente constructive ale reductorului de turatie se prezinta in figura
urmatoare
35
Dimensiunile constructive ale reductorului de turatie sunt:
Distanta de la roata dintata la peretele reductorului: [ ] mm a 15 10 ; pentru reductoare
mari a se ia mai mare (se alege functie de precizia de executie si montaj a
reductorului)
Latimea butucului rotilor dintate: se determina pe baza latimii calculate si in functie de
constructia rotii
[ ]
[ ] mm b
mm a b
a
110
50 10 5
1


Latimea lagarelor: se alege functie de diametrul arborelui din catalogul de rulmenti, valori
apreciate pentru rulmenti de serie mijlocie
STAS 3920-87
Rulment 30308 T1=25.25
Rulment 32212 T2=33.5
Rulment 30314 T3=38

36
Distanta intre rotile dintate montate pe aceeasi axa: sunt valabile indicatiile date la cota a
[ ] mm c 15 10
Distanta minima intre rotile dintate si peretele interior al carcasei reductorului:
> 2 , 1
grosimea peretelui carcasei reductorului
Distanta intre lagarele arborelui cu consola:
( ) [ ] mm d l 138 3 ... 5 , 2 '
d diametrul arborelui
Lungimea arborelui intre punctele de reazem (valoarea luata in calculul arborilor):
[ ] mm l 258
Distanta de la organele de antrenare ale arborelui la punctul de reazem:
[ ] mm
l
l l
B
l 45 , 82
2 2
5
4 3 1
+ + +
Distanta de la elementul rotitor pana la capacul lagarului di carcasa:
[ ] mm l 20 15
4

Lungimea partii din arbore pe care se monteaza elementele de actionare: se alege in
functie de lungimea portiunii canelate sau a penei necesare fixarii rotii pe arbore
( ) [ ]
] [ 54 36 5 . 1 .
102 5 , 1 2 , 1
5
52
mm l
mm d l


] [ 68 mm d
diametrul arborelui
Distanta de la cuplaj la capacul lagarului: se alege in functie de tipul cuplajului si
de posibilitatile de montaj:
[ ] mm l 72
6

Distanta dintre rotile dintate si arbori:
[ ]
[ ] mm l
mm l
72
20
7
7

b. Unele elemente ale carcasei


37
Aceste elemente sunt:
1. Grosimile peretilor si nervurilor:
corpului:
mm a 5 ... 2 03 , 0 +
capacului: ) 1 8 , 0 (
1

nervurilor corpului si capacului:
) 1 8 , 0 ( s
2. Latimile si grosimile flanselor:
latimea exterioara:
R b a k
e
+
latimea totala:
+ + b a k
t
grosimea flansei corpului:
) 2 5 , 1 ( h
grosimea flansei capacului:
) 2 5 , 1 (
1
h
3. Diametrele suruburilor:
de fixare a talpii:
) 2 5 , 1 ( d
de fixare a lagarelor: d d 75 , 0
1

de fixare a flanselor: d d 5 , 0
2

distanta dintre suruburi: mm S 200 150
4. Latimile si grosimile talpii:
latimea superioara:
2 , 0 + + b a l
s
latimea fetei de rezemare:
2 , 1 + + b a l
r
grosimea talpii fara proeminente:
) 75 , 2 25 , 2 ( t
grosimea talpii cu proeminente:
5 , 1
1
t
inaltimea proeminentelor:
) 5 , 0 25 , 0 (
2
t
5. Inaltimea axei (standardizate R 20):
38

'

. 560 ; 450 ; 400 ; 355 ; 315


; 280 ; 250 ; 225 ; 200 ; 180
; 160 ; 140 ; 125 ; 112 ; 100
H
6. Jocul minim dintre roata si carcasa:
2 , 1
c. Verificarea la incalzire a angrenajului
In timpul functionarii angrenajului se incalzesc rotile datorita frecarilor dintre
dintii acestora. De asemenea, frecarile din lagarele arborilor rotilor dintate produc
incalzirea acestora si a carcasei angrenajului.
Incalzirea rotilor dintate are ca efect modificarea caracteristicilor mecanice ale
materialelor acestora si a caracteristicilor fizico-chimice ale lubrifiantului, accentuand
astfel uzura dintilor.
Calculul termic al angrenajelor cilindrice urmareste stabilirea unor relatii de
determinare a temperatutii maxime de incalzire a lubrifiantului si a elementelor
angrenajului in timpul functionarii cu scopul limitarii acestei temperaturi la valori
admisibile, care sa nu determine scaderea capacitatii de ungere a lubrifiantului.
Calculul termic al angrenajului se face pe baza ecuatiei de echilibru termic al
angrenajului in ipotezele :
Lucrul mecanic al fortelor de frecare din cuplele cinematice ale angrenajului se
transforma in caldura ;
Intreaga cantitate de caldura este radiata de peretii carcasei in mediul ambiant.
Cantitatile de caldura dezvoltata si radiata in unitatea de timp, prin racire
naturala, se determina cu relatiile :
( )
( ) ( ) +

1
10
0
3
1
S t t K Q
P l Q
t r
t d

P
1
puterea transmisa prin angrenaj, [kW] ;
t

randamentul mecanic total al cuplelor cinematice ale mecanismului cu


roti dintate :
702 , 0
TL c RT c t

( ) 995 , 0 ... 99 , 0
c

83 , 0
2 2 2

r a r a r RT

86 , 0
2 2

r L r TL

K
t
factorul de transmitere a caldurii;
( ) C m W K
t
/ / 10 ... 8
2
, pentur o circulatie slaba a aerului;
( ) C m W K
t
/ / 18 ... 14
2
, pentur o circulatie buna a aerului;
[ ]
2
m S - suprafata libera de racire a carcasei transmisiei in care se include si
50% di suprafata nervurilor carcasei;
coeficient care tine seama de cantitatea de caldura evacuata prin suprafata
de sprijin a carcasei (<0,3) ;
t temperatura lubrifiantului ;
t
0
temperatura mediului ambiant.
In perioada de functionare a reductorului in regim stationar, pe baza ecuatiei
bilantului termic (Q
d
= Q
r
) rezulta relatia de verificare:
39
( )
( )
( ) C C t t
S K
P
t
a
t
t
+
+

70 ... 60 46
1
10 1
max 0
3
1

Daca relatia nu este satisfacuta se prevede racirea angrenajului cu ajutorul


unui ventilator, sau racirea lubrifiantului cu ajutorul unei serpentine prin care circula
apa de racire.
4.4. Calculul elementelor subansamblului arborelui I
4.4.1. Calculul arborelui I
a.Fortele si momentele care actioneaza asupra arborelui I
Asupra arborelui I actioneaza urmatoarele forte si momente:
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ] daNcm
a t
M
daNcm
arbext t
M
daNcm
d
a
F
a
M
daN
r
F
daN
a
F
daN
t
F
62 , 3401
1
20 , 3471
1
772 , 599
2
71
95 . 168
2
1
1 1
13 . 354
1
95 . 168
1
20 . 958
1

b.Schema de incarcare, diagrama de eforturi, forma constructiva a arborelui I


40
( )
[ ]
( )
[ ] daN
b a
M a F
H
a F b a H M M
daN
b a
b F M
H
b F b a H M M
a r
r a h
r a
r a h
95 , 253
5 . 7 25
72 . 599 25 13 . 354
0 0
18 . 100
5 . 7 25
77 , 599 5 , 7 13 . 354
0 0
1 1
2
1 2 1 1
1 1
1
1 1 1 2

+ +

+
+

+
+

+ +
41
[ ]
[ ] daNcm M M M
daNcm a H M
a
stg
h
dr
h
stg
h
23 , 1904 77 , 599 5 . 2504
5 . 2504 25 18 . 100
1 3 3
1 3
+ +

( )
[ ]
( )
[ ]
[ ] daNcm b V a V M
V F V Verificare
daN
b a
a F
V
a F b a V M
daN
b a
b F
V
b a V b F M
v
t
t
t v
t
t v
5528 25 12 . 221
0 07 . 737 20 . 958 123 . 221 :
07 . 737
5 . 7 25
25 20 . 958
0 0
12 . 221
5 . 7 25
5 . 7 20 . 958
0 0
2 1 3
2 1 1
1
2
1 2 1
1
1
1 1 2

+ +

+
c.Felul si caracterul solicitarii
Arborele este supus la incovoiere alternant simetric si la torsiune
pulsatorie.
d.Calculul reactiunilor
In plan orizontal:
[ ]
[ ] daN H
daN H
95 . 253
18 . 100
2
1

In plan vertical:
[ ]
[ ] daN V
daN V
07 . 737
12 . 221
2
1

Reactiunile rezultante:
[ ]
[ ] daN V H R
daN V H R
59 . 779 07 . 737 95 . 253
75 . 242 12 , 221 18 . 100
2 2 2
2
2
2 2
2 2 2
1
2
1 1
+ +
+ +
In sectiunea 4:
[ ] daNcm M M
arbext t t
20 . 3471
1 4

In sectiunea 3:
42
[ ]
[ ]
[ ] daNcm M M M
daNcm M
daNcm M
iv ih i
iv
ih
09 . 8464 5528 5 . 6656
5528
5 . 6656
2 2 2
3
2
3 3
3
3
+ +


e.Momente active in sectiunea 3
( ) [ ] daNcm M M M
a t i ech
aII
aIII
33 . 8683 62 . 3401 57 . 0 09 . 8464
57 , 0
350
250
2 2 2
1
2
3 3
+ +

f. Alegerea materialului si stabilirea rezistentelor admisibile


Arborele se confectioneaza dintr-un otel aliat de tipul 41MoCr11, avand
urmatoarele caracteristici mecanice:
( ) . 819 1300 63 , 0 65 , 0 ... 60 , 0 ;
1300
; 750
; 4500 6 , 0
; 3000
; 3000
; 7500
; 9500
2
2
2
2
2
1
2
, 1
2
2 , 0
2
1
]
1


1
]
1

1
]
1

1
]
1


1
]
1

1
]
1

1
]
1


1
]
1

cm
daN
cm
daN
cm
daN
cm
daN
cm
daN
cm
daN
cm
daN
cm
daN
aiII aII
aiII
aiIII
c c
i
rp c
r

g.Calculul de dimensionare a arborelui in principalele sectiuni


In sectiunea 4:
[ ] [ ]
[ ]
[ ] [ ] cm mm t d d
mm t
mm cm
M
d
c
aII
arbext t
c
18 , 3 8 , 31 4 8 , 27
4
8 , 27 78 , 2
819
20 . 3471 16 16
4 4
3
3
1
4
+ +


43
Se adopta: [ ] mm d 32
4

In sectiunea 3:
[ ] [ ]
[ ]
[ ] mm t d d
mm t
mm cm
M
d
c
aIII
ech
c
50 4 03 , 45
4
03 , 45 53 . 4
950
33 . 8683 32 32
3 3
3
3
3
3
+ +


h. Calculul de verificare la oboseala al arborelui I
Aceasta consta in calculul coeficientului de siguranta la solicitari
variabile:
o In sectiunea 3:

d=50mm
( ) 2 ... 5 , 1 52 . 2
33 . 13 56 . 2
33 . 13 56 . 2
2 2 2 2
>
+

a
c
c c
c c
c


In care marimile prezentate in relatia de mai sus au urmatoarele expresii:
56 . 2
4500
9 . 734
88 , 0 77 , 0
66 , 1
1 1
1

,
_

,
_

v
k k
k
c

factorul de concentrare al tensiunilor;


; 66 , 1
k

factorul dimensional;
; 77 , 0
k

factorul de calitate a suprafetei;


. 88 , 0
k

( )
1
]
1


1
]
1


1
1
]
1


3
27 . 12
32
3
5
32
3
3
3
3
53 . 11 27 .. 12 94 , 0
3
95 , 0 ... 90 , 0
3
2
cm
daN
09 , 734
53 . 11
09 . 8464
3
3
max
cm
d
z
W
cm
z
W
net z
W
net z
W
i
M
v


44
2
33 . 13
4500
96 . 72
3000
96 . 72
88 , 0 77 , 0
45 , 1
1
1
1
cm
daN
c
m v
k k
k
c
+
,
_

,
_

factorul de concentrare al tensiunilor;


; 45 , 1
k

factorul dimensional;
; 77 , 0
k

factorul de calitate a suprafetei;


. 88 , 0
k

( ) [ ]
[ ]
3
3 3
3
3
3
3 3
2
3
1
max
54 . 24
16
5
16
27 . 23 5 . 24 95 , 0 95 , 0 ... 90 , 0
96 . 72
31 . 23
62 . 3401
2
1
2
1
2
1
cm
d
W
cm W W
cm
daN
W
M
p
p net p
net p
a t
m v


1
]
1
o In sectiunea 4:
( ) 2 ... 5 , 1 206 , 2
85 , 3 7 . 2
854 . 3 7 . 2
2 2 2 2
>
+

a
c
c c
c c
c


In care marimile prezentate in relatia de mai sus au urmatoarele
expresii:
1
]
1

,
_

,
_

2
1
7 . 2
4500
53 . 726
88 , 0 77 , 0
66 , 1
1 1
cm
daN
c
v
k k
k

factorul de concentrare al tensiunilor;


; 66 , 1
k

factorul dimensional;
; 77 , 0
k

factorul de calitate a suprafetei;


. 88 , 0
k

45
( )
1
]
1


1
]
1


1
1
]
1


3
27 . 12
32
3
5
32
3
3
3
3
65 . 11 27 . 12 95 , 0
3
95 , 0 ... 90 , 0
3
2
cm
daN
53 . 726
65 . 11
09 . 8464
3
3
max
cm
d
z
W
cm
z
W
net z
W
net z
W
i
M
v


1
1
]
1

+
,
_

,
_

2
85 , 3
4500
52 . 284
3000
52 . 284
88 , 0 77 , 0
45 , 1
1
1
1
cm
daN
c
m v
k k
k
c

factorul de concentrare al tensiunilor;


; 45 , 1
k

factorul dimensional;
; 77 , 0
k

factorul de calitate a suprafetei;


. 88 , 0
k

( ) [ ]
[ ]
3
3 3
4
4
3
4 4
2
4
1
max
43 . 6
16
2 , 3
16
10 , 6 43 . 6 95 , 0 95 , 0 ... 90 , 0
52 . 284
10 . 6
20 . 3471
2
1
2
1
2
1
cm
d
W
cm W W
cm
daN
W
M
p
p net p
net p
arbext t
m v


1
]
1
46
4.4.2. Calculul asamblarii cu pana
Dimensiunile penei se aleg in functie de diametrul arborelui conform schemei:
oIn sectiunea 4:
Conform STAS pentru diametrul [ ] mm d 32
4
se aleg dimensiunile
penei [ ] mm h b 8 10 .
In functie de elementele geometrice ale arborelui si rotii dintate se
obtine:
( ) [ ]
( ) [ ]
[ ] mm b l l
mm l l
mm d l
c
b
b
44 10 6 . 47
54 5 2 64 10 ... 5 2
64 32 2 2 ... 5 , 1
4Cu aceste elemente geometrice stabilite se face calculul de verificare al
asamblarii cu pana paralela:
overificarea la presiune de contact:
1
]
1

2
4
1
58 , 1232
2 . 3 4 , 4 8 , 0
20 . 3471 4 4
cm
daN
d l h
M
p
c
arbext t
ef
overificarea la forfecare:
1
]
1

2
4
1
75 . 401
2 . 3 4 , 5 1
20 . 3471 2 2
cm
daN
d l b
M
arbext t
ef

47
4.4.3. Calculul de alegere al rulmentilor arborelui I
Dimensiunile arborelui in principalele sectiuni au fost precizate prin calculul
de rezistenta, stabilindu-se diametrul arborelui in zona de rezemare in carcasa prin
intermediul rulmentului.
Schema de calcul al rulmentilor este:
[ ]
[ ] daN R F
daN R F
r
r
30 . 742
104 , 346
2 2
1 1


Conform diametrului adoptat se alege din STAS 3920 rulmentul avnd:
d

= 35 [mm]
D

= 80 [mm]
B = 23[mm]
C
cat
= 68 [kN]
e = 0,31
Y = 1,9
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ] [ ]
[ ]
[ ]
[ ] daN F P
daN F F
daN F F F S F F F
daN daN F F F
daN F
daN F F
daN
Y
F
F
daN
Y
F
F
r
a a
e
a a a
a
F
a a
e
a a
a
e
a a
a
e
a a
r
a
r
a
30 . 742
34 . 195
19 . 364
79 , 91 85 , 168 34 . 195
85 . 168
19 . 364 85 . 168 34 , 195
34 . 195
9 , 1
30 . 742
5 , 0 5 , 0
79 , 91
9 , 1
104 . 346
5 , 0 5 , 0
2 2
'
2 2
1
'
2 1
1
'
1 1
'
2
'
1 1
'
2
'
1
1
'
2
2 '
2
1 '
1


+ + +
> + > +

+ +[ ]
( ) [ ] daN P P P
X V
daN F Y F VX P
e
F
F
a r
r
a
40 . 830 , max
4 , 0 ; 1
40 . 830 19 . 364 9 , 1 10 . 346 4 , 0 1
31 , 0 05 , 1
10 . 346
38 . 364
2 1
1 1 1 1 1
1
1


+ +
>
48
Se calculeaza capacitatea de incarcare dinamica de baza necesara.
[ ] kN
n
n
h
h
P
n
n
h
h
P
f
f
P C
p
p
p
n
h
70 . 53
1400
33 , 33
500
6000
40 . 830
10
3
1
1
0
0
1
1
0
1
0

,
_

,
_

,
_

,
_


[ ] [ ]
[ ] [ ] min / 1400 ; min / 33 , 33 ; 3 / 10 ; 500 ; 6000
2 . 68 85 . 50
1 0 0
rot n rot n p h h
kN C kN C
cat

<
4.5. Calculul elementelor subansamblului arborelui II
4.5.1. Calculul arborelui II
a. Fortele si momentele care actioneaza asupra arborelui II
Asupra arborelui II actioneaza urmatoarele forte si momente:
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ] daNcm
a t
M
daNcm
d
a
F
a
M
daN
r
F
daN
a
F
daN
t
F
daNcm
t
M
daNcm
d
a
F
a
M
daN
r
F
daN
a
F
daN
t
F
81 , 10099
' 2
22 , 2706
2
10 9 , 120
68 . 447
2
' 2
' 2 ' 2
56 , 629
' 2
68 , 447
' 2
77 , 1670
' 2
81 , 10099
2
31 . 1799
2
10
1
213
95 , 168
2
2
2 2
13 , 354
2
95 , 163
2
20 . 958
2
1

b. Schema de incarcare, diagrama de eforturi, forma constructiva a arborelui II


49
]
50

( ) ( )
( )
( )
[ ] daN H
c b a
M c F c b F M
H
M c F c b F c b a H M M
a r r a
a r r a h
54 . 489
4 . 7 8 . 14 2 . 10
31 , 1799 4 . 7 13 , 354 4 . 7 8 . 14 56 . 629 22 , 2706
0 0
1
2 2 ' 2 ' 2
1
2 2 ' 2 1 ' 2 2

+ +
+ + +

+ +
+ + +

+ + + + +
[ ]
[ ]
( )
[ ] daNcm M M M
b F M b a H M
daNcm M M M
daNcm a H M
a
stg
h
dr
h
r a
stg
h
a
stg
h
dr
h
stg
h
43 . 1584 31 . 1799 88 . 214
88 . 214 8 , 14 56 . 629 22 . 2706 ) 8 . 14 2 , 10 ( 54 . 489
11 . 2287 22 . 2706 36 . 4993
36 . 4993 2 . 10 54 . 489
2 4 4
' 2 ' 2 1 4
' 2 3 3
1 3
+ +
+ + + + + +
+ +


In plan vertical
( ) ( )
( )
[ ]
( ) ( )
( )
[ ] daN
c b a
b a F a F
V
b a F a F c b a V M
daN
c b a
c F c b F
V
c b a V c F c b F M
t t
t t v
t t
t t v
34 , 1265
4 . 7 8 . 14 2 , 10
) 8 . 14 2 . 10 ( 20 . 958 2 . 10 77 . 1670
0 0
63 . 1363
4 . 7 8 . 14 2 . 10
4 . 7 20 . 958 ) 4 . 7 2 , 10 ( 77 . 1670
0 0
2 ' 2
2
2 ' 2 2 1
2 ' 2
1
1 2 ' 2 2

+ +
+ +

+ +
+ +

+ + +

+ +
+ +

+ +
+ +

+ + + +
[ ]
( ) [ ]
[ ] daN F F H F F H
daNcm b F b a V M
daNcm a V M
V F F V Verificare
a a h a a h
t v
v
t t
73 . 278 95 . 168 68 . 447 0
24 , 9364 8 . 14 71 , 1670 ) 8 , 14 2 . 10 ( 63 . 1363
026 , 13909 2 . 10 63 . 1363
0 34 . 1265 20 . 958 77 . 1670 63 . 1363 :
2 ' 2 1 2 ' 2 1
' 2 1 4
1 3
2 2 ' 2 1
+
+ + + +

+ +
c. Felul si caracterul solicitarii
Arborele este supus la incovoiere alternant simetric si la torsiune pulsatorie.
d. Calculul reactiunilor

( ) ( )
( )
( )
11 . 214
90 100 90
31 . 1799 8 . 14 2 . 10 13 . 354 2 . 10 56 . 629 22 . 2706
0 0
2
2 2 ' 2 ' 2
2
2 2 2 ' 2 ' 2 1

+ +
+ + +

+ +
+ + +

+ + + + +
H
c b a
M b a F a F M
H
M c b a H b a F a F M M
a r r a
a r r a h


51
In plan orizontal:
[ ]
[ ] daN H
daN H
11 . 214
54 . 489
2
1

In plan vertical:
[ ]
[ ] daN V
daN V
34 . 1265
63 . 1363
2
1

Reactiunile rezultante:

[ ]
[ ] daN V H R
daN V H R
32 . 1283 34 . 1265 113 . 214
83 , 1448 63 . 1363 54 . 489
2 2 2
2
2
2 2
2 2 2
1
2
1 1
+ +
+ +
e. Calculul momentelor incovoietoare si reduse in principalele sectiuni
In sectiunea 4:

[ ]
[ ]
[ ]
( ) ( ) [ ] daNcm M M M
daNcm M M M
daNcm M
daNcm M
t i ech
iv ih i
iv
ih
6 . 12179 81 . 10099 57 , 0 33 . 9497
33 . 9497 24 . 9364 43 . 1584
24 . 9364
43 . 1584
2 2 2
2
2
4 4
2 2 2
4
2
4 4
4
4
+ +
+ +

In sectiunea 3:
[ ]
[ ]
[ ]
( ) ( ) [ ] daNcm M M M
daNcm M M M
daNcm M
daNcm M
a t i ech
iv ih i
iv
ih
88 , 15859 81 , 10099 57 , 0 17 . 14778
17 . 14778 02 . 13909 36 . 4993
026 . 13909
36 . 4993
2 2 2
' 2
2
3 3
2 2 2
3
2
3 3
3
3
+ +
+ +

f. Alegerea materialului si stabilirea rezistentelor admisibile


Arborele se confectioneaza dintr-un otel aliat de tipul 41MoCr11, avand
urmatoarele caracteristici mecanice:
52
( ) . 780 1300 65 , 0 65 , 0 ... 60 , 0 ;
1300
; 750
; 4500 6 , 0
; 3000
; 3000
; 7500
; 9500
2
2
2
2
2
1
2
, 1
2
2 , 0
2
1
]
1


1
]
1

1
]
1

1
]
1


1
]
1

1
]
1

1
]
1


1
]
1

cm
daN
cm
daN
cm
daN
cm
daN
cm
daN
cm
daN
cm
daN
cm
daN
aiII aII
aiII
aiIII
c c
i
rp c
r

g. Calculul preliminar de dimensionare al partilor portante


In sectiunea 4:

[ ] [ ]
[ ]
[ ] mm t d d
mm t
mm cm
M
d
c
aIII
ech
c
8 . 59 5 8 , 54
5
8 , 54 48 . 5
750
6 . 12179 32 32
4 4
3
3
4
4
+ +


Se adopta: [ ] mm d 60
4

o In sectiunea 3:

[ ] [ ]
[ ]
[ ] mm t d d
mm t
mm cm
M
d
c
aIII
ech
c
94 , 64 5 94 , 59
5
94 . 59 99 , 5
750
88 . 15859 32 32
3 3
3
3
3
3
+ +


Se adopta:
[ ] mm d 65
3

53
h. Calculul de verificare la oboseala al arborelui II
Aceasta consta in calculul coeficientului de siguranta la solicitari variabile:
o In sectiunea 3:
( ) 2 ... 5 , 1 37 , 2
52 , 10 43 , 2
52 , 10 43 , 2
2 2 2 2
>
+

a
c
c c
c c
c


In care marimile prezentate in relatia de mai sus au urmatoarele expresii:
1
]
1

,
_

,
_

2
1
43 , 2
3000
04 , 577
88 , 0 77 , 0
45 , 1
1 1
cm
daN
c
v
k k
k

factorul de concentrare al tensiunilor;


; 45 , 1
k

factorul dimensional;
; 77 , 0
k

factorul de calitate a suprafetei;


. 88 , 0
k

( )
1
]
1


1
]
1


1
1
]
1


3
96 . 26
32
3
5 . 6
32
3
3
3
3
61 . 25 96 . 26 95 , 0
3
95 , 0 ... 90 , 0
3
2
cm
daN
04 . 577
61 . 25
17 . 14778
3
3
max
cm
d
z
W
cm
z
W
net z
W
net z
W
i
M
v
1
1
]
1

+
,
_

,
_

2
52 , 10
4500
81 , 101
3000
81 , 101
88 , 0 77 , 0
45 , 1
1
1
1
cm
daN
c
m v
k k
k
c

factorul de concentrare al tensiunilor;


; 45 , 1
k

factorul dimensional;
; 77 , 0
k

54

factorul de calitate a suprafetei;


. 88 , 0
k

o In sectiunea 4:
( ) 2 ... 5 , 1 83 , 4
7 , 9 57 , 5
7 , 9 57 , 5
2 2 2 2
>
+

a
c
c c
c c
c


In care marimile prezentate in relatia de mai sus au urmatoarele expresii:

factorul de concentrare al tensiunilor;


; 66 , 1
k

factorul dimensional;
; 77 , 0
k

factorul de calitate a suprafetei;


. 88 , 0
k


55

factorul de concentrare al tensiunilor;


; 45 , 1
k

factorul dimensional;
; 77 , 0
k

factorul de calitate a suprafetei;


. 88 , 0
k


56
4.5.2. Calculul asamblarii cu pana
Dimensiunile penei se aleg in functie de diametrul arborelui conform schemei:
oIn sectiunea 4:
Conform STAS pentru diametrul [ ] mm d 64
4
se ale dimensiunile penei
[ ] mm h b 12 20 .
In functie de elementele geometrice ale arborelui si rotii dintate se
obtine:
Cu aceste elemente geometrice stabilite se face calculul de verificare al
asamblarii cu pana paralela:
overificarea la presiune de contact:
57
overificarea la forfecare:
oIn sectiunea 3:
Conform STAS pentru diametrul
[ ] mm d 68
3

se ale dimensiunile penei
[ ] mm h b 12 20 .
In functie de elementele geometrice ale arborelui si rotii dintate se
obtine:
Cu aceste elemente geometrice stabilite se face calculul de verificare al
asamblarii cu pana paralela:
overificarea la presiune de contact:
overificarea la forfecare:
4.5.3. Calculul de alegere al rulmentilor arborelui II
Dimensiunile arborelui in principalele sectiuni au fost precizate prin calculul
de rezistenta, stabilindu-se diametrul arborelui in zona de rezemare in carcasa prin
intermediul rulmentului.
Schema de calcul al rulmentilor este:
58
Conform diametrului adoptat se alege din STAS 3920 rulmentul avnd:
d

= 60 [mm]
D

= 110 [mm]
T = 35.5 [mm] Rulment 32212
C
cat
= 118 [kN]
e = 0,35
Y = 1,8
Se calculeaza capacitatea de incarcare dinamica de baza necesara. Se foloseste
metoda DIN:
59
4.6. Calculul elementelor subansamblului arborelui III
4.6.1. Calculul arborelui III
a. Fortele si momentele care actioneaza asupra arborelui III
Asupra arborelui III actioneaza urmatoarele forte si momente:
b. Schema de incarcare, diagrama de eforturi, forma constructiva a arborelui III
60

61
c. Felul si caracterul solicitarii
Arborele este supus la incovoiere alternant simetric si la torsiune
pulsatorie.
62
d. Calculul reactiunilor
In plan orizontal:
In plan vertical:
Reactiunile rezultante:
In sectiunea 4:
In sectiunea 3:
e. Momente active in sectiunea 3
63
f. Alegerea materialului si stabilirea rezistentelor admisibile
Arborele se confectioneaza dintr-un otel aliat de tipul 41MoCr11, avand
urmatoarele caracteristici mecanice:
( ) . 780 1300 65 , 0 65 , 0 ... 60 , 0 ;
1300
; 750
; 4500 6 , 0
; 3000
; 4500
; 7500
; 9500
2
2
2
2
2
1
2
, 1
2
2 , 0
2
1
]
1


1
]
1

1
]
1

1
]
1


1
]
1

1
]
1

1
]
1


1
]
1

cm
daN
cm
daN
cm
daN
cm
daN
cm
daN
cm
daN
cm
daN
cm
daN
aiII aII
aiII
aiIII
c c
i
rp c
r

g. Calculul preliminar de dimensionare al partilor portante


In sectiunea 4:
Se adopta: [ ] mm d 68
4

In sectiunea 3:

Se adopta:
[ ] mm d 80
3

64
h. Calculul de verificare la oboseala al arborelui III
Aceasta consta in calculul coeficientului de siguranta la solicitari variabile:
*In sectiunea 3:
In care marimile prezentate in relatia de mai sus au urmatoarele expresii:

factorul de concentrare al tensiunilor;


; 66 , 1
k

factorul dimensional;
; 77 , 0
k

factorul de calitate a suprafetei;


. 88 , 0
k

factorul de concentrare al tensiunilor;


; 45 , 1
k

factorul dimensional;
; 77 , 0
k

factorul de calitate a suprafetei;


65
. 88 , 0
k

o In sectiunea 4:
In care marimile prezentate in relatia de mai sus au urmatoarele expresii:

factorul de concentrare al tensiunilor;


; 66 , 1
k

factorul dimensional;
; 77 , 0
k

factorul de calitate a suprafetei;


. 88 , 0
k

66

factorul de concentrare al tensiunilor;


; 45 , 1
k

factorul dimensional;
; 77 , 0
k

factorul de calitate a suprafetei;


. 88 , 0
k


4.6.2. Calculul asamblarii cu pana
Dimensiunile penei se aleg in functie de diametrul arborelui conform schemei:
67
oIn sectiunea 4:
Conform STAS pentru diametrul [ ] mm d 68
4
se ale dimensiunile penei
[ ] mm h b 12 20 .
In functie de elementele geometrice ale arborelui si rotii dintate se
obtine:
Cu aceste elemente geometrice stabilite se face calculul de verificare al
asamblarii cu pana paralela:
overificarea la presiune de contact:

overificarea la forfecare:

o In sectiunea 3: Conform STAS pentru diametrul [ ] mm d 80
4
se ale dimensiunile
penei [ ] mm h b 14 22 .
Cu aceste elemente geometrice stabilite se face calculul de verificare al
asamblarii cu pana paralela:
overificarea la presiune de contact
68

o verificarea la forfecare
4.6.3. Calculul de alegere al rulmentilor arborelui III
Dimensiunile arborelui in principalele sectiuni au fost precizate prin calculul
de rezistenta, stabilindu-se diametrul arborelui in zona de rezemare in carcasa prin
intermediul rulmentului.
Schema de calcul al rulmentilor este:
Conform diametrului adoptat se alege din STAS 3920 rulmentul avnd:
d

= 70 [mm]
D

= 150 [mm]
T = 38 [mm] Rulment 30314
C
cat
= 156[kN]
e = 0,34
Y = 1,8
69
Se calculeaza capacitatea de incarcare dinamica de baza necesara. Se foloseste
metoda DIN:

70
5. CALCULUL DE ALEGERE AL CUPLAJELOR
Legatura dintre motorul de actionare si arborele de intrare al reductorului de
turatie se face prin intermediul unui cuplaj elastic cu bolturi:
Cuplajele fiind standardizate pentru cazul nostru ele se aleg in functie de
diametrului arborelui pe care se monteaza si momentul de torsiune de lucru.
[ ] [ ]
[ ] [ ] Nm M Nm M
Nm daNcm M c M
n l
arbext t s l
112 91 , 52
5291 06 . 4070 3 , 1
1
>

Semicuplajul stanga se va adopta la diametrul [ ] mm d 25
4
sau
[ ] mm d 35
3

.
Semicuplajul se construieste dintr-un otel turnat OT-60-3 cu urmatoarele
dimensiuni:
[ ]
[ ]
[ ]
( )[ ]
[ ]
[ ]
[ ] mm d
mm d
mm d
mm d
mm d
rot n
Nm M
n
33
50
55
34 ... 13
12
min / 6000
112
*
4
3
2
0
1
max

71
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ] mm l
mm l
mm l
mm l
mm l
mm l
mm l
mm l
mm D
mm D
mm D
mm sau M d
b
18
2
5 , 5 1 5 , 6
5 , 10
42
24
38
58
62
85
112
6 6
7
6
5
4
3
2
1
1
5

Cu dimensiunile astfel alese se face calculul de verificare al elementelor


componente.
o Verificarea la incovoiere:
[ ]
[ ]
[ ] [ ]
[ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ] cm mm j l l l
cm mm d d
rot n n
cm mm D D
daN
n D
M K
F
cm daN
d
j
l
F
W
M
b
s
s
s s
arbext t s
tc
b
tc
z
i
i
2 20 2 34 52
6 , 0 6
min / 6000
5 , 8 85
697 . 2
6000 5 , 8
52910 3 , 1 2 2
/ 3790 . 115
32
6 , 0
2 , 0
2
2
690 . 2
32
2
2 3
5
max
1
1
2
3 3
max
max
+ +


,
_

,
_

o Verificarea la presiune de contact:


[ ] ( )[ ]
[ ]
[ ]
2
3 3
max
max
2
1
2 2
/ 29 . 1
32
6
2
2
20
67 , 0
32
2
07 . 2
6000 85
10 06 . 4070 3 , 1 2 2
/ 3 ... 1 / 022 , 0
20 6
69 . 2
mm N
d
j
l
F
W
M
N
n D
M K
F
mm N p mm N
l d
F
p
b
tc
z
i
i
s s
arbext t s
tc
a
b
tc
ef

,
_

,
_<

72
6. CALCULUL TRANSMISIEI CU LANT
6.1.Determinarea pasului si a tipului de lant cu eclise, bucse, bolturi articulate si role
Transmisiile cu lant cu bucse si role, la care sunt precizate ca date initiale:
- puterea care trebuie transmisa, [ ] kW P
L
24 . 49
1
;
- turatia arborelui conducator, [ ] min / 01 , 140
1
rot n
L
;
- raportul de transmitere, 1 , 1
12

L
i ;
- pozitia liniei centrelor rotilor de lant fata de orizontala;
- conditiile de functionare: natura sarcinii, in functie de tipul elementului antrenor si
celui antrenat; sistemul de reglare a intinderii lantului si de ungere a transmisiei;
numarul orelor de functionare etc., pot fi calculate, de regula, conform urmatoarelor
etape.
a. Numarul de dinti al rotii conducatoare, 30
1

L
z .
b. Numarul de dinti al rotii conduse,
L
z
2
se determina cu relatia:
33
1 12 2

L L L
z i z
c. Factorul de exploatare al transmisiei cu lant,
e
K
se determina cu relatia:
25 , 1
8 , 0
1
1
9 , 0
1
9 , 0 25 , 1 8 , 0 1 1 9 , 0 1


f
u
p
L
A
s
f u p L A s e
K
K
K
K
K
K
K K K K K K K
d. Presiunea de contact admisibila dintre bolt si bucsa,
ca
p
, se calculeaza cu relatia:
[ ]
[ ]
91 , 0 75 , 4
8 , 1 1
/ 40
10000
1 , 1
1 , 6
/ 9 , 13
4 , 1
8 , 0
1
/ 11 , 10 9 , 13 91 , 0 8 , 0 1
3
2 *
2 *

,
_

+
+


p p
c
mm N p
c
c
c
mm N p c c c p
f
ca
s
rs
u
ca f rs u ca
e. Coeficientul de pas, , se determina cu relatia:
( ) 3 , 0 31 , 0 ... 24 , 0
2


p
73
f. Numarul de randuri de zale:
3 , 2 , 1
f
j
(calculul se va efectua simultan pentru 1, 2,
respectiv 3 randuri de zale).
g. Pasul lantului, p, se calculeaza cu formula:
h. Se estimeaza pasul lantului conform STAS 5174-66, precum si sarcina de rupere F
r
si masa unitara liniara q:
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ] daN q
daN q
daN q
daN F
daN F
daN F
mm p
mm p
mm p
r
r
r
5 , 7
9 , 9
20 , 17
68800
22700
35400
45 , 44
80 , 50
50 , 63
3
2
1
3
2
1
3
2
1

i. Viteza medie a lantului se determina cu relatia:


[ ]
[ ]
[ ]
[ ] s m
n z p
v
s m
n z p
v
s m
n z p
v
s m
n pz
v
L L
L L
L L
L L
/ 42 , 3
10 60
44 , 248 30 45 , 44
10 60
/ 91 , 3
10 60
01 , 154 30 80 , 50
10 60
/ 04 , 5
10 60
01 . 154 30 50 , 63
10 60
/
10 60
3 3
1 1 3
3
3 3
1 1 2
2
3 3
1 1 1
1
3
1 1

j. Forta utila de transmis, F


u
, se calculeaza cu relatia:
74
[ ]
[ ]
[ ]
[ ] daN
v
P
F
daN
v
P
F
daN
v
P
F
daN
v
P
F
L
u
L
u
L
u
L
u
766 , 1439
42 , 3
24 , 49
10 10
799 , 33 , 1259
91 , 3
24 , 49
10 10
98 , 976
04 , 5
24 , 49
10 10
10
2
3
1 2
3
2
2
1 2
2
2
1
1 2
1
1 2


k. Forta de intindere a ramurii de lant dezvoltata de fortele centrifuge ale zalelor


infasurate pe rotile de lant,
*
c
F , se determina cu formula:
[ ]
[ ]
[ ]
[ ] daN
g
v q
j F
daN
g
v q
j F
daN
g
v q
j F
daN
g
qv
j F
c
c
c
c
82 , 26
81 , 9
42 , 3 5 . 7
3
50 , 21
81 , 9
91 , 3 9 , 9
2
53 , 44
81 , 9
04 . 5 20 . 17
1
2 2
3 31
3
*
3
2 2
2 2
2
*
2
2 2
1 1
1
*
1
2
*

l. Forta de intindere datorata greutatii ramurilor transmisiei se calculeaza cu relatia:


[ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ]
[ ]
[ ] daN A q c F
daN A q c F
daN A q c F
m mm p A
m mm p A
m mm p A
daN qA c F
t g
t g
t g
t g
2 , 79 76 , 1 5 , 7 6
582 , 120 03 , 2 9 , 9 6
128 . 262 57 , 2 20 , 17 6
76 , 1 1778 45 , 44 40 40
03 , 2 2032 80 , 50 40 40
54 , 2 2540 50 , 63 40 40
3 3 3
2 2 2
1 1 1
3 3
2 2
1 1

m. Forta dinamica din ramura conducatoare,


1 d
F
, se determina cu expresia:
( )
( ) [ ] [ ]
( ) [ ] [ ]
( ) [ ] [ ] daN N F
daN N F
daN N F
K qA
p
F
d
d
d
e d
6 . 7 37 , 76 1 1 76 , 1 5 , 7
2
126 , 16 10 45 , 44
5 , 0
27 , 13 74 . 132 1 1 03 , 2 9 . 9
2
126 , 16 10 8 , 50
5 , 0
07 . 36 7 . 360 1 1 54 , 2 20 , 17
2
126 . 16 10 50 , 63
5 , 0
1
2
2 3
3 , 1
2 3
2 , 1
2 3
1 , 1
2
1
1
+

n. Forta statica echivalenta a socului de angrenare dinte-rola, dezvoltata in ramura


conducatoare,
1 as
F
, se calculeaza cu relatia:
75
( )
( ) ( )
[ ]
[ ]
[ ] kg
j A q
m
kg
j A q
m
kg
j A q
m
qAj m
m
z
c m
p
F
Ls
Ls
Ls
L
Ls
s
L
L Ls s es
6 , 6
6
3 76 . 1 5 . 7
6
69 . 6
6
2 03 . 2 9 . 9
6
, 28 . 7
6
1 54 . 2 20 . 17
6
6 6
41 , 0
2
15 33 , 13 2 sin
2
2 sin
15 19 ... 13
33 , 13
27
360 360
2
3 3 3
3
2 2 2
2
1 1 1
1
1 1
1
1 1
1
1
1
1 1

( )
[ ]
[ ]
[ ] kg
A
F j
c
kg
A
F j
c
kg
A
F j
c
A
jF
c
r
L
r
L
r
L
r
L
3
3
3 3
3
3
2
2 2
2
3
1
1 1
1
10 9 , 1326
76 , 1
17300 3
45 45
10 8 . 2012
03 . 2
45400 2
45 45
10 1 . 627
54 . 2
35400 1
45 45
50 ... 40

[ ]
[ ]
[ ] daN F
daN F
daN F
es
es
es
3 . 1119 10 10 9 . 1326 6 , 6
2
126 . 13 10 45 . 44
41 , 0
7 , 1948 10 10 8 . 2012 69 . 6
2
126 , 16 10 8 . 50
41 , 0
3 . 1418 10 10 1 . 627 28 . 7
2
126 . 16 10 5 . 63
41 , 0
3
3
3 , 1
3
3
2 , 1
3
3
1 , 1

o. Forta totala maxima dezvoltata in ramura conducatoare a transmisiei cu lant,


max 1
F
,
se determina cu formula:
p. Coeficientul de siguranta efectiva are expresia:
76
47 . 6
2673
17300
74 . 6
3363
22700
993 , 12
2737
35400
3 , 1
3
3
2 , 1
2
2
1 , 1
1
1
1


F
F
c
F
F
c
F
F
c
F
F
c
r
ef
r
ef
r
ef
r
ef
q. Coeficientul de siguranta admisibil,
( )
L a
n p f c
1
,
:
( )
( )
( ) 12 , 4 ,
86 , 2 ,
47 , 3 ,
1 3 3
1 2 2
1 1 1L a
L a
L a
n p f c
n p f c
n p f c
r. Coeficientul de siguranta se calculeaza cu formula:
35 . 2 12 . 4 47 . 6
56 . 4 18 , 2 74 . 6
52 . 9 47 , 3 993 . 12
3 3 3
2 2 2
1 1 1
a ef
a ef
a ef
a ef
c c c
c c c
c c c
c c c
s. Alegerea lantului, se alege lantul cu pasul p corespunzator, pentru care 0 c este
minim:
50 . 63 p
6.2.Calculul elementelor geometrice ale transmisiei cu lant
Calculul elementelor geometrice ale transmisiilor cu lant se face pe baza
urmatoarelor ipoteze:
a) ramurile transmisiei se considera perfect intinse;
b) zalele sunt rigide;
c) nu se iau in considerare abaterile dimensionale de executie ale elementelor
transmisiei.
Aceste ipoteze nu corespund realitatii, iar abaterile se accentueaza pe durata
exploatarii. Pentru diferentierea parametrilor geometrici calculati pe baza schemei
teoretice de parametrii geometrici reali, se ataseaza indicele t parametrilor teoretici.
Elementele geometrice ale transmisiei cu lant se determina pe baza schemei
urmatoare:
77
Relatiile de calcul pentru principalele elemente geometrice ale transmisiilor
cu lant sunt prezentate in continuare.
o Numarul de dinti al rotii conducatoare,
1 l
z se alege in functie de raportul de
transmitere si de tipul lantului, in functie de turatia rotii conducatoare si de tipul
lantului, sau se poate calcula cu relatia:
27 8 . 26 1 . 1 2 29 2 29
12 min 1

L
i z
o Numarul de dinti al rotii conduse:
30 7 . 29 27 1 , 1
1 12 2

L L
z i z
o Pasul lantului:
( )[ ] [ ] mm mm p 50 . 63 50 . 63 ... 4 , 25
o Pasul unghiular:

33 , 13
27
360 360
1L
z

o Diametrele cercurilor de divizare ale rotilor de lant se determina astfel:


[ ]
[ ] mm
z p
D
mm
z p
D
L
d
L
d
3 . 606
50 . 63
74 . 545
27 50 . 63
2
2
1
1o Distanta teoretica dintre axe poate fi impusa sau se alege in functie de pasul
lantului astfel:
( ) [ ] [ ] m mm p A
t
81 . 3 3810 50 . 63 60 80 ... 20
o Lungimea lantului se calculeaza cu relatia stabilita la transmisiile prin curele, in
conditiile transmisiei cu lant teoretic (avand ramurile rectilinii):
78
( ) ( )
( ) ( ) [ ] [ ] m mm L
z z
A
p
z z
p
A L
L L
t
L L t
429 . 9 99 . 9429 27 30
3810 4
50 . 63
30 27
2
50 . 63
3810 2
4 2
2
2
2
2
2
1 2
2
2
2 1

+ + +
+ + +

o Numarul de zale al lantului:


( ) 148 50 , 148
50 . 63
9429
4 2
2
2
1 2
2
2 1
+
+
+
L L
t
L L t
l
z z
A
p z z
p
A
p
L
z

o Distanta teoretica dintre axe recalculata se obtine din formula:


[ ] mm A
z z z z
z
z z
z
p
A
rec
L L L L
l
L L
l rec
007 . 3794
27 30
2
2
30 27
148
2
30 27
148
4
5 . 63
2
2 2 4
2 2
2
1 2
2
2 1 2 1

1
1
]
1

,
_

,
_

+
+
+

1
1
]
1

,
_,
_

+
+
+

Valoarea
rec
A
obtinuta se micsoreaza cu A , pentru a asigura, la
montaj, o sageata
A f 02 , 0
, deci distanta reala dintre axe este:
[ ]
( ) [ ] mm A A
mm A A A
rec
rec real
17 . 15 3794 004 , 0 004 , 0 ... 002 , 0
8 . 3778 15 00 , 3794


o Unghiul dintre ramurile transmisiei cu lant:
( ) ( )

1 . 11
3794 2
27 5 . 63 5 . 63
arcsin 2
2
arcsin 2
1 2

rec
L L
A
z z p
o Unghiurile de infasurare a lantului pe rotile de lant:
+ +

56 , 185 56 , 5 180
44 , 174 56 , 5 180
2
1


6.3.Rotile de lant pentru lantul cu role si zale scurte
Elementele geometrice se stabilesc pe baza figurilor urmatoare:
79
Forma si dimensiunile profilelor limita frontale pentru dantura rotilor de lant
Forma si dimensiunile profilului axial al danturii rotilor de lant pentru
lantul cu trei randuri de zale
Elementele geometrice ale rotilor de lant sunt:
o Pasul pe coarda, p, este egal cu pasul lantului (conform standardelor de lanturi in
vigoare):
[ ] mm p 5 . 63
o Numarul de dinti ai rotii, z, se alege intre 9 si 150:
27 z
o Diametrul nominal al rolei lantului, d
1
, se stabileste conform standardelor in
vigoare:
80
[ ] mm d 58 , 28
1

o Diametrul de divizare, D
d
, se determina cu relatia:
[ ] mm
z
p
D
d
97 . 546
27
180
sin
5 . 63
180
sin

o Diametrul de fund, D
i
, se afla astfel:
[ ] mm d D D
d i
39 . 518 58 . 28 97 . 546
1

o Diametrul de varf, D
e
, are valorile extreme:
[ ]
[ ] mm d
z
p D D
mm d p D D
d e
d e
12 . 578 58 . 28
27
6 , 1
1 5 . 63 97 . 546
6 , 1
1
765 . 597 58 . 28 5 . 63 25 , 1 97 . 546 25 , 1
1 min
1 max

,
_

,
_

+
+ +
o Diametrul rolei calibru, d
c
, este:
[ ] mm d d
c
58 , 28
1

o Dimensiunea peste role se determina cu formula:
[ ] mm d D M
cnom d
55 . 575 58 . 28 97 . 546 + +
o Raza locasului rolei este cuprinsa in domeniul limitat de valorile:
[ ]
[ ] mm d d R
mm d R
64 , 14 23 , 22 069 , 0 58 , 28 505 , 0 069 , 0 505 , 0
43 . 14 58 . 28 505 , 0 505 , 0
3 3
1 1 max 1
1 min 1
+ +

Unghiul locasului rolei are valorile extreme:


66 , 116
27
90
120
90
120
66 , 136
27
90
140
90
140
min
max
z
z

o Raza flancului dintelui este cuprinsa intre limitele:


( ) ( ) [ ]
( ) ( ) [ ] mm z d R
mm z d R
833 . 207 180 27 58 , 28 008 , 0 180 008 , 0
45 , 99 2 27 58 . 28 12 , 0 2 12 , 0
2 2
1 max 2
1 min 2
+ +
+ +
o Inaltimea dintelui la poligonul de divizare apartine intervalului:
[ ]
( ) ( ) [ ] mm d p K
mm d
z
p K
d
d
46 . 17 58 . 28 5 . 63 5 , 0 5 , 0
27 . 27 58 . 28 5 , 0
27
8 , 0
625 , 0 5 . 63 5 , 0
8 , 0
625 , 0
1 min
1 max

,
_

,
_

+
o Latimea dintelui:
[ ] mm a B 195 . 36 1 . 38 95 , 0 95 , 0
min 1

o Tesirea dintelui:
( ) [ ] mm p f 89 . 8 50 . 63 14 , 0 15 , 0 ... 10 , 0
81
o Raza de tesire minima:
[ ] mm p R 50 . 63
min 3

o Raza efectiva de racordare la obada rotii are urmatoarele valori recomandate:
[ ] mm R 4 , 0
4

o Diametrul obezii rotii:
[ ] mm ctg D
R b
z
ctg p D
52 . 469 4 , 0 2 1 89 . 54 05 , 1
27
180
5 . 63
2 1 05 , 1
180
5
4 max 1 5


o Toleranta bataii radiale:
[ ]
[ ][ ] mm TB
mm D TB
r
d r
76 , 0 ... 15 , 0
51 , 0 08 , 0 97 . 546 0008 , 0 08 , 0 0008 , 0

+ +
o Toleranta bataii frontale:
[ ]
[ ][ ] mm TB
mm D TB
f
i f
14 , 1 ... 25 , 0
54 , 0 08 , 0 39 . 518 0009 , 0 08 , 0 0009 , 0

+ +
BIBLIOGRAFIE
82
1. Grigore N., Minoiu t. Mecanisme i organe de maini
Editura U.P.G.
Ploieti, 1991
2. Minoiu I., Tatu N. Organe de maini
Editura Didactic i Pedagogic
Bucureti, 1964
3. Drghici I., .a. ndrumar de proiectare n construcii de maini (vol.
1)
Editura Didactic i Pedagogic
Bucureti, 1981
4. Posea N. Rezistena materialelor
Editura Didactic i Pedagogic
Bucureti, 1979
5. *** Organe de maini - standarde i comentarii (vol.
1)
Editura tehnic, 1970
6. Grafieanu M., .a. Organe de maini (vol.1)
Editura Didactic i Pedagogic
Bucureti, 1981
7. Grigore N., Organe de maini (vol. 2)
Transmisii prin curele i lanuri partea a II-a
Editura U.P.G.
Ploieti, 2000
8. Grigore N. - Organe de masini
Transmisii mecanice
Editura U.P.G.
Ploiesti, 2003
9.Grigore N. - Organe de masini
Transmisii mecanice
Editura Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti.
Ploiesti, 2008
10.Mihai Musat -Indrumar de proiectare transmisii mecanice
Gina Stoica
Cuprins :
83
84