Sunteți pe pagina 1din 2

DISEO DE LOSA DE ENTREPISO

PROYECTO:
CALCULADO POR:
DATOS
f`c [ Kg/cm 2 ] =
CV[ Kg/m 2 ] =
LL[ cm ] =
Ls[ cm ] =
Espesor de losa
Asumir

gHC [ Kg/m ] =
3

4200
210
500
470
410

e[ cm ] =
Wpiso + contr.[ Kg/m 2 ] =
Wcielo[ Kg/m 2 ] =
Wacces.[ Kg/m 2 ] =

r[ cm ] = 1.5
t[ cm ] = 9.777777778
t[ cm ] = 10

2200
5 Espesor contrapiso
110
12
10

gHA [ Kg/m ] =
3

2400
WPP[ Kg/m ] = 240
d[ cm ] = 8.5
b[ cm ] = 100 ancho unitario

Ls

Fy [ Kg/cm 2 ] =

LL

DETERMINACION DE CARGAS
CM[ Kg/m 2 ] = 372
WT[ Kg/m 2 ] = 1.4CM+1.7CV
WT[ Kg/m 2 ] = 1370.8
m = Ls/LL
m = 0.87

DETERMINACION DE LOS MOMENTOS NEGATIVOS


Tabla (12,3, 12,4, 12,5) Diseo de Estructuras.C. Artur N.
Maneg [ kgm ] = CaWtLs
Ca = 0.06
Maneg [ kgm ] = 1382.589
Mbneg [ kgm ] = CaWtLL

Caso 2

Cb = 0.031
Mbneg [ kgm ] = 938.710

DETERMINACION DE LOS MOMENTOS POSITIVOS


WCM[ Kg/m 2 ] = 1.4CM
WCM[ Kg/m 2 ] = 520.8

WCV[ Kg/m 2 ] = 1.7CV


WCV[ Kg/m 2 ] = 850

Tramo corto
2
Ma post = CaWtLs

CM
CV

Ca = 0.024
Ca = 0.037

MS CM post [ kgm ] = 210.112


MS CV post [ kgm ] = 528.675
MS post [ kgm ] = 738.786

Tramo largo
Ma post = CaWtLL2
CM
CV

Cb = 0.012
Cb = 0.019

ML CM post [ kgm ] = 138.054


ML CV post [ kgm ] = 356.754
ML post [ kgm ] = 494.807

DETERMINACION DE LOS MOMENTOS NEGATIVOS EN LOS TRAMOS DISCONTINUOS


Ma neg dis = 1/3Momento positivo
MS neg dis [ kgm ] = 246.262
ML neg dis [ kgm ] = 164.936

DETERMINACION DEL REFUERZO DE ACERO MINIMO

As min = 0.0018db
Asmin [ cm 2

= 1.53

N de barras 5 8
Separacin [ cm ] = 25

2.513277
8 c/20

[ cm

a= 0.591359247
Mr min [ kgm ] = 779.426

DETERMINACION DEL REFUERZO DE ACERO


As = Mu / (0.9Fy(d-a/2))

a = Asfy / 0.85fcb

Tramo corto
Ms (+) [ kgm ] = 738.786

<Mr min

Ass (+) [ cm 2

2.51328

Ms (-) [ kgm ] = 1382.589

>Mr min

Ass (-) [ cm 2

4.6058

ML (+) [ kgm ] = 494.807

<Mr min

AsL (+) [ cm 2

2.51328

ML (-) [ kgm ] = 938.710

>Mr min

AsL (-) [ cm 2

3.05475

2.513277

[ cm 2 ]

Tramo largo

Ass (+) [ cm 2

= 2.380204

Ass (-) [ cm 2

= 4.605801

Ass (+) [ cm 2

= 1.575431

Ass (+) [ cm 2

N de barras 5 8
Separacin [ cm ] = 25

3.05475

N de barras 6 10
Separacin [ cm ] =
N de barras 6
Separacin [ cm ] =
N de barras 6
Separacin [ cm ] =

20
10
20
10
20

8 c/25
4.712394
8 c/21
4.712394
8 c/22
4.712394
8 c/23

[ cm 2 ]

[ cm 2 ]
[ cm 2 ]