Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA

"MARITIMA"

CONSTANTA
NAVALA

FACULTATEA ELECTROMECANICA

PROIECT SISTEME DE BORD SI PUNTE

PROFESOR INDRUMATOR
PROF.DR.ING.NOVAC ION

STUDENT LUCIAN TERZIMAN ANULllIFR

CONSTANTA

2010

CALCULUL HIDRODINAMIC AL CARMELOR


Pentru
0

nava de 18000 tdw


RNR

Simbol de clasificare:
TONAJE TB

-c~f~·'o
10394 5616 18295

TN
DWT DIMENSIUNI

Lmax 145.1m Lpp 132.70m 21.00m B D 13.20m d 10.14m CARACTERISTICI CORP CONSTRUCTOR S.N. GALATI MATERIAL OTEL IMBINARE SUDURA NRPUNTI 1

CARACTERISTICI MASINI CONSTRUCTOR LICENTA TIP diesel PRINCIPIU reversibil DE 2 timpi FUNCTIONARE simplu efect NRCILINDRI 6 DIAM. CURSA 680*1250mm nOOCPE(5296KW) PUTERE 135rpm TURATIE TRANSMISIE Directa PROPULSOR EPF TIP COMB. Pacura BUNKER 2107t AUTONOMIE 16000Mm VITEZA 15.0 noduri 1*CAUX-ACV-AZL(6617) CALDARINE 1*CAUX-ACV -GEV(l3617) GENERATOARE Radiocasetofon Sonda ultrason Statie radio

ECHIP AMENT DE NAVIGATIE SI RADIOCOMUNICATII Girocompas Loch electric Radar Radiogonoimetru

CARACTERISTICI TRANSPORT CAPACITATE MARFURI VRAC 20479m3 CAPACITATE MARFURI GENERALE 19635m NRMAGAZII 4 NR GURI MAGAZII 4 LUNGlME MAGAZII 22,4 3*24,64 DIMENSIUNI GURI MAGAZII 15,40*10,00 3*(16.94*10) NAVESURORI Targu Bujor Targu Lapus Targu Ocna Targu Trotus Targu Frumos Targu Neamt Targu Secuiesc
j

Tipul carmei : semicornpensata Recomandari privind amplasarea carmei : distanta dintre carrna si elice a=0,3m pentru nave cu lungimea mai mare de 120m se adauga 0,025m pentru fiecare 15m ce depaseste aceasta lungime.

Prescurtari
D b h t d A A' C x'A, Diametru elicei, D=4,7m Lungimea penei carmel, bmed=4,14m Inaltimea penei carmei, hmed=6,5m Grosimea maxima a profilului carmei , t=(O, 170, 125)D t=4, 7* 1,2=0,5875m Distanta de la muchia de atac a carmei la axului carmel Aria safranului carmei =26,3m Parte din aria safranului carmei aflata in prova axului carmel (partea compensata) C=0,142 Grosimea relativa a profilului (0,0670,25), Pozitia relativa a grosimii maxime a profilului Alungirea relativa a carmei =h*bmed sau hLIA (0,573), 'A,= Coeficient de compensare al carmei A'IA (0,0570,25) Unghiul de bandare a carmel Unghiul de bandare critic Lungimea navei L=145,lm Pescajul navei d=10,14m Coeficienti determinat de tipul navei si viteza (a fost ales f=55, 1-1=0,01570,025) 1,0 pentru carme care lucreaza in imediata apropiere a elicei Coeficient pentru nave = 1,0 (pentru remorchere = 1.25) Coeficientul portantei Coeficientul rezistentei la inaintare Coeficientul momentului Coeficientul componentei normale Coeficientul rezultantei presiunilor Densitatea apei p = 1025 kg/mViteza cu care curentul de apa intalneste carrna Portanta profilului Rezistenta Ia inaintare a profilului

Ra acr L d f,1-1 q Cy Cx Cm Cn Cd p Vr Py Px Pn PI-e Mr bI b2

Componenta normals
Componenta tangentiala Distanta de la muchia de atac la centrului de presiune (e=0,33b2) Momentpe ax Lungimea Lungimea penei carmei

Determinarea ariei safranului penei carmel A= L·d = 145,1·10,14 =2675m2 f 55 ' ~.


In

. L'd'(075+ p q 100 '


aJ r ) . X

150 )=1.1.145,1.10,14.(0,75+ L+75 100

150 )=21,035m2 145,1+75

v r' = 0 515 . v s . (1 OJr OJ

= 0,8· OJ

v, = 0,515·7,717· (1- 0,06) ·1.05 = 3.923m/s


OJr

= 0.8 ·0.075 = 0.06 0,165·0,626·

= 0, 165· en B

.
e

ai ~

m~

0,D75

A'e x=I+-·(Ke·b'-I)
A

x=1,05
0

unde t = (0,5 -;-0,7)· ca pentru nave cu

canna t = 0,6·0,075 = 0,045

unde : C, - Coeficient bloc al carenei n - numarul de elicii aI navei v- - Viteza cu care curentul de apa intalneste carrna co - Coeficient de siaj Vs - Viteza de serviciu a navei x - Coeficient de influenta datorita curentului V - Volumul carenei A' e~- Suprafata penei carmel scaldata de curentul elicei T - Impingerea elicei o - Coeficient de impingere a elicei Ke - Coeficient de influenta a vitezei datorita impingerii R - Rezistenta total a la inaintare a navei t - Coeficient de sectiune

= 0,626
=1

m/s 0.075 = 15 Mmlh =27780mlh=7.717m/s = 1.05 = 18661m3 = 3.84 m2


=

= 3.914

A=263m2 , t=0,5875m

bmed

= 4,10m
b
4,10
2

r =!_ = 0,5875
A=

= 0 143 '

h = _h_ = 6,5 = 1,58 in aceasta situatie se va lua 11,=1,5 Asafranului bmed 4,10 '
Py P = C . _!_ . p . v2 • A
y

C=
y

2· p·vr·A

~
2

Y2

=> Py = Cy ·0,5 .1,025.3,9232.26,3

= Cy . 207.437 ~ 207.5

Cx1 =
2

Px

~ r

-·p·v
2

·A
~

px = C x2 . _!_ . p . v2 • A => Px = C x" ·0 5 ·1 025·3 , 9232 ·26 'x = C ·207.5 3 r

C; = 1 P", 2 -·p·v ·A
2
r

Pm = C; . ~ . p-

V; • A

=>

P;

= Cm ·0,5 ·1,025 .3,9232 ·26,3 = Cm ·207.5

C; = 1

s::
r

Pn

P; = C; .

·A

±.

p-

V; • A

=> Pn = C; ·0,5 .1,025.3,9232.26,3

= C; ·207.5

Cr= 1 ~ -·p·v2·A

=Cr·cosa-Cy·sina~Cr=Cx·cosa-Cy·sina

1 -·p·v 2

2 r

~
·A ~p ·A

= CI . _!_ • p . v2r 2
=C ·_·p·V d 2
1

A => PI = C 1"·05·1025·3

9232 ·263 = C I ·207 • 5 ,

Cd =

P 1 -·p·v
2~

2
r

·A => P = C, ·0,5 .1,025.3,9232.26,3

= Cd· 207.5

I P ro fil NACA

Cx Cy Cn Cd Crnz Py Px
M

0 0.04 0 0 0 0 8.3 0 0 0 0.04 8.3 0 0

°,021 - Mars I
4 0.046 0.1 0.1 -0.07

napor 8 0.069 @.26 0.26 -0.95 -0.247 14.3175 53.95

-0.17 9.545 20.75 -35.275 20.75 0.045613 9.464623 -14.525 -6.97

12 0.125 0.43 0.43 -0.715 -0.311 25.9375 89.225 -64.5325 89.225 0.3362081 69.7631807 -148.3625 -2.9653488

16 0.191 0.54 0.54 -0.724 -0.392 39.6325 112.05 -81.34 112.05 -0.0274452 -5.6948727 -150.23 -2.9762963

20 0.28 0.546 0.581 -0.775 -0.45 58.1 113.295 -93.375 120.5575 -0.3842051 -79.722564 -160.8125 -3.1755594

24 0.374 0.582 0.587 -0.78 -0.458 77.605 120.765 -95.035 121.8025 0.68568956 142.280583 -161.85 -3.1989779

28 0.385 0.45 0.45 -0.748 -0.337 79.8875 93.375 -69.9275 93.375 -0.4925109 -102.196 -155.21 -3.0704444

32 0.455 0.41 0.41 -0.73 -0.3 94.4125 85.075 -62.25 85.075 0.1534867 31.848488 -151.475 -3

36 0.517 0.42 0.445 -0.682 -0.453 107.2775 87.15 -93.9975 92.3375 0.35038989 72.7059024 -141.515 -4.17370787

Pn Ct Pt P
e

-51.2525 53.95 -0.2672726 -55.459074 -197.125 -3.895

Profil NACA 0,021- Mars Inainte


A

Cx Cy Cn Cd
Cm,

0 0.0165 0 0 0 0 3.42375 0 0 0 0.0165 3.42375 0 0

4 0.0239 0.15 0.121 0.188 0.0228 4.95925 31.125 4.731 25.1075 0.09789829 20.3138955 39.01 0.77256198

8 0.038 0.32 0.26 0.184 0.048 7.885 66.4 9.96 53.95 -0.32212364 -66.8406553 38.18 0.756923077

12 0.0607 -- 0.48 0.41 0.187 0.077 12.59525 99.6 15.9775 85.075 0.30877694 64.0712142 38.8025 0.77

16 0.0985 0.67 0.488 0.198 0.116 20.43875 139.025 24.07 101.26 0.09856576 20.4523959 41.085 0.97459016

20 0.147 0.835 0.716 0.215 0.154 30.5025 173.2625 31.955 148.57 -0.7023212 -145.73165 44.6125 0.88184358

24 0.214 0.99 0.827 0.26 0.215 44.405 205.425 44.6125 171.6025 0.9872969 204.8641 53.95 1.0659008

28 0.294 0.875 1.02 0.275 0.281 61.005 181.5625 58.3075 211.65 -0.5200487 -107.9101 57.0625 1.1295098

32 0.348 0.57 0.749 0.35 0.262 72.21 118.275 54.365 155.4175 -0.024003 -4.980722 72.625 1.4341789

36 0.421 0.53 0.723 0.372 0.269 87.3575 109.975 55.8175 150.0225 0.4717701 97.892291 77.19 1.5254495

Py Px
M

Pn Ct Pt P
e

d e (0,2· b;0,3 -b) ~ dE (0,8 + 1,23)

NACA - 0,021 MARS INAPOI


d1= 0.85 0 20.75 53.95 89.225 112.05 120.1558 121.8025 93.375 85.075 92.3375

Pn

e 0 -6.97 -3.895 -2.96535 -2.9763 -3.17556 -3.19898 -3.07044 -3 -4.17371

0 0 -162.265 20.75 -255.9928 53.95 -340.4246 89.225 -428.7369 112.05 -483.6942 120.1558 -493.1759 121.8025 -366.0711 93.375 -327.5388 85.075 -463.8768 92.3375

Mr

d2= 0.9

d3= 0.95 0 0 -163.3025 20.75 -258.6903 53.95 -344.8859 89.225 -434.3394 112.05 -489.702 120.1558 -499.266 121.8025 93.375 -370.7398 -331.7925 85.075 -468.4937 92.3375

d4= 1.2 0 0 -164.34 20.75 53.95 -261.3878 -349.3471 89.225 112.05 -439.9419 -495.7098 120.1558 -505.3561 121.8025 93.375 -375.4086 -336.0463 85.075 -473.1106 92.3375

Pn

e 0 -6.97 -3.895 -2.96535 -2.9763 -3.17556 -3.19898 -3.07044 -3 -4.17371

Mr

Pn

e 0 -6.97 -3.895 -2.96535 -2.9763 -3.17556 -3.19898 -3.07044 -3 -4.17371

Mr

Pn

e 0 -6.97 -3.895 -2.96535 -2.9763 -3.17556 -3.19898 -3.07044 -3 -4.17371

0 -169.5275 -274.8753 -371.6534 -467.9544 -525.7487 -535.8068 -398.7523 -357.315 -496.1949

Mr

NACA - 0,021 MARS INAINTE


d1= 0.85 d2= 0.9 d3= 0.95 0 -3.1997 -7.719166 -11.05975 7.552983 -2.698031 28.46885 48.57579 83.02092 93.83157 d4= 1.2 0 -4.455075 -10.41667 -15.3135 2.489983 -10.12653 19.88873 37.99329 75.25005 86.33045

Pn
0 25.1075 53.95 85.075 101.26 148.57 171.6025 211.65 155.4175 150.0225

e 0 0.77256 0.75692 0.77 0.97459 0.88184 1.0659 1.12951 1.43418 1.52545

Mr

0 0 -1.944325 25.1075 -5.021666 53.95 -6.806 85.075 12.61598 101.26 4.730469 148.57 37.04898 171.6025 59.15829 211.65 90.7918 155.4175 101.3327 150.0225

Pn

e 0 0.77256 0.75692 0.77 0.97459 0.88184 1.0659 1.12951 1.43418 1.52545

Mr

0 25.1075 53.95 85.075 101.26 148.57 171.6025 211.65 155.4175 150.0225

Pn

e 0 0.77256 0.75692 0.77 0.97459 0.88184 1.0659 1.12951 1.43418 1.52545

Mr

Pn
0 25.1075 53.95 85.075 101.26 148.57 171.6025 211.65 155.4175 150.0225

e 0 0.77256 0.75692 0.77 0.97459 0.88184 1.0659 1.12951 1.43418 1.52545

0 -10.73195 -23.90417 -36.58225 -22.82502 -47.26903 -23.0119 -14.91921 36.39567 48.82482

Mr

NACA - 0,021 MARS INAPOI

a
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

d1=0.85 Mr 0 -162.27 -255.99 -340.42 -428.74 -483.69 -493.18 -366.07 -327.54 -463.88

d2=0.9 d3=0.95 Mr Mr 0 0 -163.3 -164.34 -258.69 -261.39 -344.89 -349.35 -434.34 -439.94 -489.7 -495.71 -499.27 -505.36 -370.74 -375.41 -331.79 -336.05 -468.49 -473.12

d4=1.2 Mr 0 -169.53 -274.88 -371.65 -467.95 -525.75 -535.81 -398.75 -357.32 -496.19

8.

12

16

20

24

28

32

36

011=0,85 012=0,9 013=0,95 - .. -014=1,2

-----_

NACA - 0,021 MARS INAINTE

a
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

d1=0.85 d2=0.9 d3=0.95 d4=1.2 Mr Mr Mr Mr 0 0 0 0 -1.944 -4.45 -10.73 -3.199 -5.02 -7.719 -10.41 -23.9 -6.806 -11.059 -15.31 -36.58 12.61 7.55 2.48 -22.82 4.73 -2.69 -10.12 -47.26 37.048 28.46 19.88 -23.01 59.15 48.57 37.99 -14.91 90.79 83.02 75.25 36.39 101.33 93.83 86.33 48.82
36

o 8 4 12 16 20 24 28 32 400.---------------------------------.
300r-------------------------------~ 200r-------------------------------~

011=0,85
012=0,9
-0---

013=0,95 014=1,2

- ...- ...-

-100 r-------------------------_:__--------l -200r---------------------------_:__--------l -300~----------------~--~--~--~~

MARS INAINTE dopt pentru Momentul minim d 0.85 0.9 0.95 1.2 Mmin 4.73 2.69 10.12 47.26 Mmax 101.33 93.83 86.33 48.82
1,10 1,15 1,20 1,25 0,85 0,90 0,95 LOO 1,05 125.---~--~--~--~--~----~--~~

50

--<>---0--

Ml"'lin
Ml'lo.x

10

MARS INAINTE dopt pentru Lucrul mecanic minim d 0.85 0.9 0.95 1.2
A

Al=263)2~ A2=230)~9~

263.28 230.43 209.55 233.05

A3=209,5~74

dopt=1,02

A4=233,0531
~

L::::::J

O;8S

0;90

0)95

1)00

l;OS

300~----------------------~--------~

250~~
I

200~------------~=-~T---=~~----------~
I

150r------------------~'----------------~ I
I

100

r-----------------~:------------------~
I
I I

I I

50

I I
I I
L_I ~

o ~------------

11

Media celor doua distante optime (1.21+ 1.02):2=2.23:2=1.115 => dopt=l, 115. Determinarea pozitiei axului carmei astfel in cat lucrul mecanic necesar pentru manevrarea carmel sa rezulte minim. M; = ko' (M - Pn • dopt) Kn= 1,25 coeficient care tine cont de suprasarcinile accidentale si de valuri.

a
0 4 8
12 16 20 24 28 32 36

Pn

Mr

0
4.731 9.96 15.977 24.07 31.955 44.612 587307 54.365 55.817

25.107 -29.079 53.95 -62.743 85.075 -98.602 101.26 -111.04 148.57 -167.13 171.6 -183.4 211.65 733839 155.41 -148.65 150.02 -139.32

12

~ revizie

-5

10

Nr.Ref

Cantitate

Titlu/nume.dest.material.destinatie Checked by NOVAC_' Approved by - date NOVAC_'

Article nr.lReferinta File name Date BK18000-[ARMA 24/04/09 Scara 1:60

Designed by MOSCALlUC_L

U.M.C. F ACUL TATEA DE ELECTRDMECANICA NAVALA

CARMA BK18000
DESEN1 Sheet SHEET

RevNo

Deserlere re:vlzla

==

',.,

'1"""'"

, '1'

I,.,

!..

I,

'!.

l.'

Seara 1,300

U.M,C, F ACUL T A TEA DE ELECTRDMECANICA NAVALA

DESENI

Verslun 1

Paglna 1