Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Centrii germinali care se gasesc in rgeiunea corticala a gangl limf si in rge perif a tesutului limfatic periarteriolar splenic: a) favorizeaza dezvoltarea cel B si T imature b)indeparteaza eritrocitele altareate din circulatie c)actioneaza ca sursa majora de celule stem si astfel ajuta la mentinerea hematopoiezei d) ofera o infrastuctura care, in urma stimularii antigenice, contine populatii numeorase de limf B si plasmocite e)sunt sediul diferentierii celulelor NK. 2. Notiunea de Ag este asociabila cu urm afirmatii, mai putin una: a) induce obligatoriu RI , odata amdinistrat in gazda b) poate induce un RI umoral c) poate induce un TI celular d) poate, in prezenta Ac de tip IgM, activa complemetul e) poate induce toleranta specifica 3. Not de imunogen se refera la: a) structuri care pot interactiona ca molecule de Ac si pot genera astfel complexe imune b) str care pot activa limf B in mod direct, fara aj limf T c) str care cuplate la mol carrier genereaza un RI d) str care pot activa limfocitele e) str care recunoscute de catre rec TLR vor determina activarea cel SI nespecific 4. Comutrarea de clasA(swich) la Ig defineste rearanjarea intre: a) dif lanturi grele si usoare b) portiuni constante si variabile ale diferitelor lanturi c) portiuni constante ale lnt grele d) gene codand pt domenii constante dif cu gene ale aceleasi sevcente variabile e) gene codand pt dom variabile dig cu geme ale aceleasi secv constante 5. Care din urm afirm despre NK este adev: a) prolif ca raspuns la stimularea Ag b) ucid celule tinta prin fagocitoza si digestie intarcell c) sunt un subset de cel polimorfonucl d) ucid celule tinta prin mecanisme extracel e) sunt in mod particular efieciente fata de anumite bacterii 6. In activ limf B se regasesc urm cu o exceptie: a) legarea incrucisata a rec idiotipici de suprafata b) atasarea coreceptorilor TAPA-1-CD21-CD19 c) fosforilarea si activarea kianzelor syc d) fosforilarea si activarea kinazei Zap70 e) activarea fosfolipazelor PLC 7. Pt determinarea un RI antigenul trebuit administrat in: a) doze mici la interval de cca 1 sapt b) doze mici, la interv de cca 1 zi c) doze mari la interv de cca o sapt d) doze mici la interval de cca o zi e) doze adaptate de la ag la ag, la interval de cca o sapt 8. Celulele provenite din proliferarea unui limf B activat de catre ag se diferentiaza in plasmcoite care secreta Ig: a)de acelasi idiotip cu celula parenterala b)de acelasi izotip ca cel parenterala c) de acelasi alotip

d) de idiotip diferit e) de izotip diferit 9. Inteleukina 2 este secretata de: a) limf B b) limf T c) macrofage d) eozinofile e) masoticte 10. Care din urm Nu det imunogenicitatea unei str: a) caract non-self b) greutatea moleculara c) complxtate structurala d) asociere cu carrier e) asociere cu adjuvanti 11. Haptenele a) necesita molecule carrier pt a fi imunogenice b) reactioneaza cu ac specifici cand moleculele carrier omoloage nu sunt utilizate c) interact cu ac specifici chiar daca haptena este monovalenta d) nu poate stimula rasps secundat in ac fara molecul purtatoare e)toate de mai sus 12. adm vaccinurilor antivirale au ca scop principal a) actvarea celulelor NK b) obt de anticorpi c) activarea macrofagelor si generararea unui RI sustinut de tip hipersensibilitate IV d) generarea le limf cu memorie e) uciderea virurislor inainte ca acestea sa se poata repplica 13. elementul critic pt inductia un RI secundar este: a) interact CD40-CD40L b) natura polimerica a epitopilor antigenului inductor c) semnalizare prin intermediu recpetorilor Nod d) activarea caii de semnalizare tirozin kinazica Pkr e) semnalizarea prin intermediul rec pt IL-15 14. un adjuvant este o subst care: a) creste dimensiunea imunogenului b) faciliteaza imunogenicitatea unei haptene c)creste complexitatea chg a imunogenului d) faciliteaza RI la imunogen e) faciliteaza cross-reactivitatea imunologica 15. Urm afirmatii sunt adev cu excetptia: a)Lps este un antigen T independent care la conc mari poate actiona ca mitogen b)flagelina este un antigen T indepdentn de tip 2(TI-2) c) antigenele recunoscute preferential de care limf b-1 sunt carbohidranti d) autoreactivitatea si capacitatea de automentinere sunt trasaturi ale limf B-2 e) celeulele pre B exprima atat lant usor surogat ccat si CD25 16. propr funct ale Ig precum legarea la rec Fc sunt asociate cu: d) lanturile grele 17. reginea balama(hinge) a unei mol de IgG este situata intre:

c) CH1-CH2 18. liganzii moleculelor mhc de clasa 1: d) TCR si CD8 19. cele mai bune cai de administrare ale ag in scopul obt unui RI: a) per os b) intravenos c)intrarahidian d)respiratorie e) parenteral 20. factorii transcriptionali ticipi precursori limf B exculd: a) EBF(early B factors) b) E2A c) FOXP3 d) BSAP(B cell specific activator protein, coadate de gena Pax, 5) 2) Sox-4 21: care din urm poate favoriza opsonizarea prin fixare la recpe cel coresp: a)C3B b) IgM C) C3A D) C5a e)Iga 22. abilitatea unei cel B de a exprima atat molec IgM cat si IgD pe supraf ina celasi timp este proidusa de: a) excludere alelica b) comutarea izotipului c) recun simultana a doua Ag distcince d) imbinarea ARN alternativa e) utilizarea de gene din ambii cromozomi parentali 23. diferenterea in liimf Tc si Th: c) are loc in timus si este o consecinta a proc de selectie pozitiv 24. urm afirmatii privind implicarea in interactia paratop-epitop sunt corecte cu exceptia: a) leg de hidrogen, formate intre gurparile hidorxil si gr O=C(X)-NI-12 b) interact hidrofobe c) leg ionice intre grupari terminale amino si 0-C(=O)- X d) interactii van der waals e) leg covalnte de tip C-C 25. ig cea mai abundenta la niv mucoaselor: d) IgA 26. urm afirmatii privind genetica anticorpilor sunt corecte cu exceptia: a)reg genice umane alocate codarii lanturilor H, kappa si lamda se gasesc pe crs 14, 2, 22 b) un segm exonic VH/v kappa/V lambda codeaza tipic primele 25 de pozitii in peptidul corespt c) varite segm exonice (tip V D J) exista fie ca secvente dunct fie ca pseudogene d) rearanjar de tip D-J nu succes comutarii de clasa e) exculuzia alelica etse un fenomen absolut pt genele cogand lant grele 27. lantruile CD3 contin motive ITAM bogate in a) arginina

b) threonina c) tirozina d) serina e)prolina 28. antigenele T independenta: c)determina activarea direnta a limf B fara aj limf Th 29. Moleculele MHC de clasa I sunt imp pt: a) legare la molecule cd8 de pe cel t b) prezentare de antigene exogene catre limf b c) prez de proteine virale intacte ctre cel T d) leg la molecule cd4 de pe cel t e) leg la Ig de supraf de pe limf B 30. coreceptorul limf B este format din urm molecule a) Cd 19, CD21, CD81 31. urm afirmatii sunt corecte cu exceptia: e) celulele dendritice mautre sunt activatoare eficiente ale limf B1. datorita expresiei mari de mol mhc2 si b7 32. un limfocit stationeaza in ggl limf aprox: e)12 ore 33. specificitatea antigenia a unui anume limg b: c) este determinata de sec reg variabile a lanturilor grele si usoare 34. nr aprox de aa intro molecula de Ig G este de: d) 1320 35. care din urm afirmatii privind genele TCR si Ig este incorecta: c) atat Ig cat si TCR sunt capabile sa comute reg C 36. proceusl de comutare de clasa are loc: d) la nivellu limfocitelor B ajunse la stadiul de centrocit 37. urm afirmatii sunt adevarate cu exceptia: e) atat TAP cat si proteaze;e din calea de degradare citorsolica sunt inalt conservate(non polimorfe) pt a putea genera pepride citopasmatice cat mai puitn variate 38. care din urm afirmatii privind caracteristicile cel T care parasesc timusul este corecta? d) exprima fie CD4, CD8 si TCR care are afinitate inalta pt MHC+ antigen self 39. urm afirmatii privind ac sunt corecte cu exceptia: c) izotipurile transportate in ext mucoaselor sunt IgA1, IGA2, Ig M, IgE 40. sistemul complement nu are urm functii: a) liza cel bacteriene b) liza cel tumorale c) opsonizarea in vederea fagocitoze d) activarea raspunsului inflamator e) clearance-ul complexelor imune 41: prod final al atcivarii cascadei sist fibrinolitic este": d)plasmina

42. care din urm perechi de proteine de pe supraf celulare nu ibteractioneaza intre ele? e) Ig de membrana de le limf B cu CD4 de limf T 43. urm afirmatii sunt corecte cu exceptia: e) defectele protenilor componente ale proteazomului compromit eficienta prez antigenice prin mhc 2 44. dinfernetele intre Ctl si precursorii ctl nu constau in: a) stringentele de activare la intalnire cu antigenyl b) specificitatea pt antigen c) raportul izoformelor CD40 RO si RA d) moleculele de adeziune de pe supraf e) durata de viata 45. hiperactivitatea macrofagelor de catre limf th1 este descrica cel mai bn ca: b) hipersensibilitate intarziata 46. paratopul unei molecul de ig: a) este un contect structural format din alaturarea reg CDR 47. calmodulina si calcineurina sunt: c) proteine cu rol in activ limf, ce genereaza NF-AT 48. urm enunturi sunt adev cu exceptia: c) selectia pozitiva imprima fneomenul de restrictie mhc pt limf b 49, care din urm fam de citokine nu exista? a) superfamilia imunoglob b) familia hematopoietinelor c) fam IFN d) familina Tnf e) chemokinelor 50, polarizarea diferentieii cel t CD4+ naive catre lineajul th2 este asociata cu una din urm citokine: b) IL-4

S-ar putea să vă placă și