Sunteți pe pagina 1din 37

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE DOMENIUL: FINANE SPECIALIZAREA: FINANE I BNCI ANUL: II GRUPA: 3

Lucrare la Gestiunea Financiara a Intreprinderii

TITULAR CURS: Emil Chirila TITULAR SEMINAR: Laurentiu Droj

STUDENT:Mester Florina

Oradea 2010

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

CUPRINS
Cap. 1. Consideraii generale Cap. 2. Realizarea diagnosticului financiar 2.1. Analiza structurii bilanului 2.1.1. Analiza ratelor de structur ale activului 2.1.2. Analiza ratelor de structur ale pasivului 2.2. Analiza echilibrului financiar 2.2.1. Situaia net 2.2.2. Fondul de rulment 2.2.3. Nevoia de fond de rulment 2.2.4. Trezoreria net 2.3. Analiza soldurilor intermediare de gestiune 2.3.1. Marja comercial 2.3.2. Producia exerciiului 2.3.3. Valoarea adugat 2.3.4. Excedentul brut de exploatare 2.3.5. Rezultatul din exploatare 2.3.6. Rezultatul curent 2.3.7. Rezultatul net 2.4. Analiza ratelor de structur a capitalului 2.4.1. Ratele de echilibru 2.4.2. Ratele de lichiditate 2.4.3. Capacitatea de autofinanare 2.4.4. Ratele de ndatorare 2.5. Analiza ratelor cinetice 2.5.1. Durata de rotaie a stocurilor 2.5.2. Durata de ncasare a creanelor 2.5.3. Durata de achitare a furnizorilor 2.6. Analiza rentabilitii 2.6.1. Rata de rentabilitate economic brut nominal 2.6.2. Rata de rentabilitate economic brut real 2.6.3. Rata de rentabilitate economic net 2.6.4. Rata rentabilitii financiare

Pagina 2

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

2.7. Analiza pragului de rentabilitate din exploatare 2.8. Analiza riscului de faliment 2.8.1. Metoda Altman 2.8.2. Metoda centralei bilanurilor franceze 2.8.3. Metoda Conan-Holder Cap. 3. Concluziile diagnosticului financiar 3.1. Punctele tari 3.2. Punctele slabe 3.3. Msuri propuse pentru mbuntirea strii financiare Anexe

Pagina 3

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

Capitolul 1. Consideraii Generale


Evoluia cifrei de afaceri, a rezultatului net i a activelor totale ale societii S.C. MIKIM S.R.L. a fost nfiinat la data de 23.09.1999. Activitatea principal a firmei este fabricarea altor produse din lemn, cod CAEN 1629.Pe platforma industrial, proprietatea firmei, se produce o gam larg de ambalaje din lemn: Europalei, palei atipici, containere din lemn si cutii din lemn de mari dimensiuni pentru ambalare utilaje i linii tehnologice i cutii pentru transport terestru, aerian si maritim. Locaie: firma este situat n centrul rii, ceea ce constituie un avantaj n acoperirea pieei locale regionale i naionale. Tehnologia utilizat este modern. Firma MIKIM este certificat pe Sistemul de Management de Mediu conform SR EN ISO 14001:2004 i pe Sistemul de Calitate conform SR EN ISO 9001:2001 DESCRIERE GENERAL SOCIETATE Principalii indicatori financiari ai societii comerciale SC MIKIM SRL pentru anii AN I i ANII sunt: Indicator An I An II % 760.969 2.022.722 1.361.753 278,95% Cifra de Afaceri 29.009 111.530 82.521 384,47% Rezultatul Net 785.956 718.855 -67.101 91,46% Active totale PREZENTARE REZULTATE TABEL Asa cum se poate observa din tabelul de mai sus societatea inregistreaza o crestere a cifrei de afaceri si a rezultatului net si o scadere a activelor totale.Astfel cifra de afaceri creste cu 278,95% iar rezultatul net cu 384,47% iar in ceea ce priveste activele totale aceste scad cu 8,54%.

Pagina 4

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

2,500,000 2,000,000 1,500,000


Cifra de afaceri

1,000,000 500,000 0 2007 2008

Rezultatul net Active totale

Pagina 5

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

Capitolul 2. Realizarea diagnosticului financiar 2.1. Analiza structurii bilanului


2.1.1 Analiza ratelor de structur ale activului
AN I valoric procentual 0 0,00% 224.306 28,54% 1.760 0,22% 226.066 28,76% 121.603 15,47% 401.281 51,05% 0 37.006 559.890 0 785.956 0,00% 4,71% 71,23% 0,00% 100,00% AN II valoric Procentual 0 0,00% 261.010 36,31% 2.260 0,31% 263.270 36,62% 43.508 6,05% 381.886 53,12% 0 30.191 455.585 0 718.855 0,00% 4,20% 63,37% 0,00% 100,00%

Denumire indicator Imobilizri necorporale Imobilizri corporale Imobilizri financiare Active imobilizate Stocuri Creane Investiii financiare pe TS Disponibiliti bneti Active circulante Cheltuieli in avans TOTAL ACTIV

0 36.704 500 37.204 -78.095 -19.395 0 -6.815 -104.305 0 -67.101

% 0 7,77% 0,09% 7,86% -9,42% 2,07% 0,00% -0,51% -7,86% 0,00% 0,00%

Rata activelor imobilizate masoara gradul de investire a capitalului fix. In anul 2008 are loc o crestere a ponderii acestei rate, de la 28,76% la 36,62%, pe plan valoric are loc o cretere de 37.204RON. Rata imobilizrilor necorporale este 0 att n anul 2007, ct i n anul 2008. Rata imobilizrilor financiare are o crestere de 0,09% in anul 2008 fata de 2007 iar valoric creste cu 500 lei. Rata imobilizrilor corporale. corporale este cea care deine o ponderea semnificativ n cadrul activului si creste de valoric de la 224.306 RON la 261.010 RON in 2008. Rata activelor circulante exprim ponderea activelor circulante n totalul activelor i are loc o reducere a ponderii acestei rate de la 71,23% in 2007 la 63,37% in 2008 desi pe plan valoric are loc o scadere 104.305 RON. Rata stocurilor prezinta o tendinta de scadere in 2008 fata de 2007 cu 9,42%.
Pagina 6

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

Rata creanelor desi inregisteaza o scadere valoric de 19.395 RON, din punct de vedere procentual in anul 2008 se realizeaza o crestere de 2,07% fata de 2007. Rata disponibilitilor bneti este influenat de raportul dintre durata medie de ncasare a creanelor i durata medie de plat a obligaiilor. Observm o scadere a disponibilitilor bneti cu 0,51% n intervalul 20072008.
600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2007 2008
Active imobilizate Active circulante Cheltuieli n avans

2.1.2 Analiza ratelor de structur ale pasivului


2007 valoric procentual 5.000 0,64% 0 0,00% (-)586 0,07% 29.009 3,69% 0 0,00% 33.423 4,25% 0 0,00% 752.533 95,75% 0 0,00% 752.533 95,75% 33.423 4,25% 785.956 100,00% 2008 valoric Procentual 5.000 0,70% 1.000 0,14% 28.423 3,95% 111.530 15,51% 1.000 0,14% 144.953 20,16% 0 0,00% 573.902 79,84% 0 0,00% 573.902 79,84% 144.953 20,16% 718.855 100,00%

Denumire indicator Capital social Rezerve Rezultatul reportat Profit net Repartizarea profitului Capital Propriu Datorii pe termen lung Datorii pe termen scurt Venituri in avans Datorii totale Capital permanent TOTAL PASIV

0 1.000 29.009 82.521 1000 111.530 0 -178.631 0 -178.631 111.530 -67.101

% 0,06% 0,14% 3,88% 11,82% 0,14% 15,91 0,00% -15,91% 0,00% -15.91% 15,91% 0,00%

Pagina 7

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

Rata autonomiei financiare exprim gradul de independen financiar a societii, adic ponderea capitalului propriu n totalul pasivului. Aceasta pondere a crescut n anul 2008 fa de anul 2007, cu 15,91%.Valorile ridicate ale ratei evideniaz faptul ca societatea se bucur de o buna autonomie financiara, mai ales n anul 2008. Rata stabilitii financiare exprim ponderea capitalului permanent n pasivul total. In 2007, capitalul permanent a fost de 33.423RON, iar in 2008 atingea nivelul de 144.953RON Rata de ndatorare global exprim ponderea datoriilor totale n totalul pasivului. Aceast rat atinge valori mari, att n anul 2007, ct i n anul 2008, ns prezint o tendin favorabila de scdere, datorita achitrii din datorii.

800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2007 2008
Capital propriu

Datorii

Pagina 8

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

2.2 ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR


2.2.1 Situaia neta(SN) SN=AT-DT AT=AI+AC+Cheltuieli in avans AT=active totale DI=datorii totale AC= active circulante AI= active imobilizate AT0=226.066+559.890+0=785.956 AT1=263.270+455.585+0=718.855 DT=DTS+DTL+Venituri n avans DTS= datorii pe termen scurt DTL= datorii pe termen lung DT0= 752.533+0+0=752.533 DT1= 573.902+0+0=573.902 SN0=AT0-DT0=785.956-752.533=33.423 SN1=AT1-DT1=718.855-573.902=144.953 SN=SN1-SN0=144.953-33.423=111.530 Situaia net pozitiv i cresctoare reflect creterea valorii patrimoniale a societii, adic activul net, degrevat de datorii. Situaia net pozitiv este rezultatul profitului obinut de societate din activitatea desfaurat . Situaia net reflect valoarea capitalurilor proprii ale societii, acestea avnd o evoluie cresctoare, n anul 2008 fa de anul 2007. .

Pagina 9

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

2.2.2 Fondul de rulment(FR) FR=Cperm-AInete Cperm=Cpr+DTL


Cperm=capitaluri permanente Cpr=capital propriu AInete=active imobilizate nete

Cperm0=33.423+0=33.423 Cperm1=144.953+0=144.953 FR0=33.423-226.066=-192.643 FR1=144.953-263.270=-118.317 FR=FR1-FR0=-118.317-(-192.643)=74.326 Fondul de rulment negativ reflect dezechilibrul financiar pe termen lung al societii, adic faptul ca societatea nu i-a achiziionat imobilizrile numai din surse permanente. Desi fondul de rulment are o evoluie cresctoare favorabil n perioada analizat acesta ramane tot negativ, deoarece capitalul permanent este mai mic dect activele imobilizate. Datorit fondului de rulment negativ, societatea nu dispune de o marj de securitate, pentru evenimente neprevzute.
FRP=Cp - AInete FRP=fondul de rulment propriu

FRP0=33.423-226.066=-192.643 FRP1=144.953-263.270=-118.317 FRP=FRP1-FRP0=-118.317-(-192.643)=74.326 FRI=Datorii pe termen lung si mediu FRI0=0 FRI1=0 FRI=FRI1-FRI0=0-0=0 FRI= fondul de rulment mprumutat

Pagina 10

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

Sau ! FRI=FR-FRP ! n periada 2007-2008 fondul de rulment propriu este negativ dar in 2008 se observa o crestere fata de 2007, ceea ce nseamn c societatea nu a contractat noi datorii financiare fa de perioada precedent. n periada 2007-2008, fondul de rulment propriu este negativ de aici rezulta ca finantarea investitiilor in imobiizari corporale nu s-a putut face numai din surse proprii . Fondul de rulment mprumutat este 0 ceea ce evideniaz faptul c societatea nu are datoriile pe termen lung si mediu.

2.2.3 Nevoia de fond de rulment(NFR) NFR=Nevoi temporare-Surse temporare Nevoi temporare=stocuri+creante+cheltuieli in avans Surse temporare=datorii de exploatare+venituri in avans NFR0=(121.603+401.281+0)-(752.533+0)= 522.884-752.533=-229.649 NFR1= (43.508+381.886+0)-(573.902+0)=425.394-573.902=-148.508 NFR=NFR1-NFR0=-148.508-(-229.649)=81.141 Att n anul 2007 ct i n anul 2008, nevoia de rulment este negativ, ceea ce reflect un surplus al surselor temporare, fa de resursele temporare posibil de mobilizat, adica societatea nu mai are nevoie de finantare.. Nevoia de fond de rulment NFR reprezinta expresia realizarii echilibrului financiar pe termen scurt.

Pagina 11

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

2.2.4 Trezoreria neta(TN) TN=FR-NFR TN0=FR0-NFR0=-192.643-(-229.649)=37.006 TN1=FR1-NFR1=-118.317-(-148.508)=30.191 TN=TN1-TN0=30.191-37.006=-6.815 Trezoreria net este pozitiv pe ansamblul perioadei studiate, ceea ce reflect echilibrul financiar al societii pe termen scurt i foarte scurt. Fiind pozitiv, trezoreria net reflect un surplus monetar la sfritul exerciiului, adic o cretere a capacitii reale de finanare a investiiilor.

Evolutia FR, NFR, TN


50000 0 -50000

37006

30191

FR
-100000 -150000 -200000 -192643 -250000 2007 2008

-148508 -118317
-229649

NFR TN

. 2.3 ANALIZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE 2.3.1 Marja comerciala(Mcom) Mcom=Venituri din vnzarea mrfurilor-Cheltuieli cu mrfurile Mcom0=0-0=0 Mcom1=0-0=0
M com M com1 M com0

0-0=0
Pagina 12

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

M com % =

M com 100 Venituridinvanzareamarfurilor

M0com0% = M1com0% =

0 100=0% 0
0 100=0% 0

Mcom0%=0%

Societatea nu a desfurat activitate de comer n anii de analiz. 2.3.2 Producia exercitiului(Qex) Q ex = Q vanduta + Q imobilizat a + Q stocata Q ex 0 =760.969+0+51.638=812.607 Q ex 1 =2.022.722+0+0=2.022.722
Qex = Q ex 1 - Q ex 0 =2.022.722-812.607=1.210.115

Producia exerciiului este format din productia vanduta i producia stocat in anul 2007 si doar din productia vanduta in 2008. Producia vndut prezint o tendin favorabil de cretere. 2.3.3 Valoarea adugat(VA) VA=Mcom+Qex-Consumurile externe Consumurile externe=Cheltuieli materiale+Cheltuieli cu serviciile executate de teri Cons.ext0=322.189+96.694+16.654+211.848=647.385 Cons.ext1=1.067.693+57.245+48.090+527.281=1.700.309 VA0=0+812.607-647.385=165.222
Pagina 13

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

VA1=0+2.022.722-1.700.309=322.413 VA=VA1-VA0=322.413-165.222=157.191 Valoarea adugat reflect creterea de valoare rezultat din utilizarea factorilor de producie munc i capital peste valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, lucrrilor i serviciilor executate de teri. n cazul societii analizate n ambele perioade valoarea adugat prezint valori pozitive. Valoarea adugat nregistreaz o tendin favorabil cresctoare, n special datorit creterii produciei exerciiului dar i a adaosului comercial, practicat de societate. 2.3.4 Excedentul brut de exploatare(EBE) EBE=VA+subvenii de exploatare-cheltuieli cu personalul-cheltuieli cu alte impozite si taxe EBE0=165.222+0-70.704-409=94.109 EBE1=322.413+0-161.297-1.804=159.312 EBE=EBE1-EBE0=159.312-94.109=65.203 Excedentul brut de exploatare reflect capacitatea de autofinanare a investiiilor, de rambursare a datoriilor ctre bugetul statului i de remunerare a creditorilor i acionarilor. EBE nregistreaz o tendin favorabil cresctoare, n special datorit creterii produciei exerciiului realizate de ctre societate.

2.3.5 Rezultatul exploatarii(RE) RE=EBE+alte venituri din exploatare-alte cheltuieli din exploatare(cont 658) +venituri din provizioane din exploatare-cheltuieli cu amortizrile i provizioanele din exploatare RE0=94.109+0-22.202+0-28.890=43.017 RE1=159.312+1.800-8.991+0-34.580=117.541 RE=RE1-RE0=117.541-43.017=74.524

Pagina 14

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

Profitul din exploatare reflect mrimea absolut a rentabilitii activiti de exploatare. Acesta nregistreaz o tendin favorabil cresctoare, n special datorit creterii EBE 2.3.6 Rezultatul curent(RC) RC=RE+venituri financiare-cheltuieli financiare RC0=43.017+175-4.540=38.652 RC1=117.541+95.339-80.106=132.774 RC=RC1-RC0=132.774-38.652=94.122 Rezultatul curent are o tendin favorabil de cretere i este influenat n special de EBE, care crete n 2008 fa de anul 2007 dar si de cresterea veniturilor financiare in raport cu cheltuielile financiare in 2008.

2.3.7 Rezultatul net(RN) RN=RC+venituri extraordinare-cheltuieli extraordinare-impozit pe profit RN0=38.652+0-0-9.643=29.009 RN1=132.774+0-0-21.244=111.530 RN=RN1-RN0=111.530-29.009=82.521 n ambii ani, societatea a nregistrat profit net. n anul 2008, acesta a fost considerabil mai mare decat n anul 2007, acest lucru datorndu-se creterii excedentului brut de exploatare.
350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2007 2008
Pagina 15

Valoarea adugat Excedentul brut de exploatare Rezultatul exploatrii Rezultatul curent Rezultatul net

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

2.4 ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE CAPITALULUI 2.4.1 Ratele de echilibru 2.4.1.1 Rata de finanare a imobilizarilor(RFR) R FR =
C perm AI nete

C perm = capital permanent AI nete = active imobilizate nete R FR 0 = R FR 1 = =0,15 =0,55

Rata de finanare a activelor fixe (imobilizrilor) este subunitara dar in cretere pe ntreaga perioad de analiz i reflect dezechilibrul financiar pe termen lung al societii, adic faptul c societatea are un fond de rulment negativ, deci i nu isi finaneaz imobilizrile corporale din surse permanente.

2.4.1.2 Rata de finantare a fondului de rulment propriu(RFRP) R FRP =


C propriu Anete

R FRP 0 = R FRP 1 =

0,15 =0,55
Pagina 16

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

n perioada 2007-2008, rata de finanare a fondului de rulment propriu este subunitar, datorit fondului de rulment propriu negativ. Rata reflect slaba autonomie financiar i faptul c societatea i-a finanat investiiile n imobilizri corporale, contractnd noi datorii financiare.

2.4.1.3 Rata de finanare a nevoii de fond de rulment(RNFR)


FR NFR

R NFR = R NFR 0 = R NFR 1 =

=0,84 =0,80

Deoarece NFR este negativa, nu are relevanta calculul acestei rate, pt ca NFR = surplus de surse temporare in raport cu nevoile temporare, adica societatea nu mai are nevoie de finantare.

2.4.2 Ratele de lichiditate 2.4.2.1 Rata lichiditatii generale(R lg ) R lg =


AC DTS

AC = active circulante DTS = datorii pe termen scurt R lg 0 = =0,74

Pagina 17

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

R lg 1 =

0,79

Rata lichiditii generale are valori subunitare n ambele perioade ceea ce dovedete c societatea nu are capacitatea de a-i achita datoriile exigibile pe termen scurt numai din activele circulante deinute n patrimoniu.

2.4.2.2. Rata lichiditii reduse (R lr )


Creante DB DTS

R lr =

DB = disponibiliti bneti DTS = datorii pe termen scurt R lr 0 = R lr 1 = =0,58 =0,70

Atat in 2007 cat si in 2008 rata lichiditatii reduce este peste nivelul de referinta de 0.6 inregistrand o tendinta de crestere in 2008.Societatea nu se abate prea mult de la acest interval, astfel ca nu produce dificulti n condiiile n care societatea dispune de stocuri semnificative, uor lichidabile pe pia.

Pagina 18

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

2.4.2.3. Rata lichiditii imediate (R li ) R li =


DB DIE

DB = disponibiliti bneti DIE = datorii imediat exigibile (datorii pe termen scurt) R li 0 = =0,05

R li 1 = =0,05 Avnd n vedere c nivelul de referin conform standardelor bancare este de 0,3 observm ca atat in 2007 cat si in 2008 societatea nregistreaza valori sub acest nivel deoarece desi in 2008 datoriile pe termen scurt scad si disponibilitaile banesti inregistreaza tot o scadere.

2.4.3 Capacitatea de autofinanare(CAF)

Metoda deductiv

CAF = EBE + Alte venituri din exploatare - Alte cheltuieli de exploatare(cont 658) + Venituri financiare - Cheltuieli financiare+Venituri extraordinare - Cheltuieli extraordinare Impozitul pe profit

CAF0=94.109+0-22.202+175-4.540+0-0-9.643=57.899 CAF1=159.312+1800-8.991+95.339-80.106+0-0-21.244=146.110 CAF=CAF0-CAF1=146.110-57.899=88.211

Pagina 19

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

Metoda aditionala CAF=Profitul net + Cheltuieli cu amortizri i provizioane Reluri asupra amortizrilor i provizioanelor CAF0=29.009+28.890-=57.899 CAF1=111.530+34.580-0=146.110 CAF=CAF1-CAF0=146.110-57.899=88.211 Capacitatea de autofinanare reprezint un surplus financiar obinut la sfritul exerciiului care nu are dect un caracter potenial dac nu este susinut de mijloace financiare efective. n ambele perioade societatea are o capacitate de autofinanare pozitiv.

2.4.4. Ratele de ndatorare 2.4.4.1. Rata levierului (L)

L=

DT C propriu

DT = datorii totale =22,52 =3,96

L0 = L1 =

Levierul(rata ndatorrii) compar mrimea datoriilor totale cu cea a capitalului propriu. Normele bancare impun o rat mai mic de 1. Societatea studiat depete acest nivel, lucru care se datoreaz datoriilor mari pe care le are. Totui, levierul prezint o tendin favorabil de reducere in anul 2008.

Pagina 20

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

2.4.4.2. Rata datoriilor financiare ( R DF )

R DF =

DTL C perm

R DF 0 = R DF 1 =

=0 =0

Avnd n vedere c valorile acestui indicator sunt situate sub 0,5, limita stabilit de normele bancare, putem constata faptul c societatea nu are datorii pe termen lung i mediu, i deci poate contracta, fr probleme, un credit pe termen lung.

2.4.4.3. Rata capacitii de rambursare a datoriilor financiare prin capacitatea de autofinanare (R CAF )
DTL CAF

R CAF =

R CAF 0 = R CAF 1 =

=0 =0

Rata capacitii de rambursare exprim n numr de ani capacitatea societii de a-i rambursa datoriile pe termen lung contractate. Limita impus este de 3 ani. Att n anul 2004 ct i n anul 2005 aceasta este mult sunt 0 dovedind o capacitate excelent de rambursare a datoriilor financiare prin autofinanare.

Pagina 21

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

2.4.4.4. Rata de prelevare a cheltuielilor financiare ( R Ch . fin . )

R Ch . fin . =

Ch. fin EBE

R Ch . fin . 0 = R Ch . fin . 1 =

=0,05 =0,50

Rata de prelevare a cheltuielilor financiare separ societile sntoase de cele falimentare. Limita maxim impus de normele bancare este de 0,6. Valorile acestei rate mult sub aceasta limita mai ales in anul 2007 indica faptul ca societatea are capacitatea de a-i achita costul ndatorrii cu dobnzile i comisioanele bancare din excedentul su brut de exploatare.

2.5. ANALIZA RATELOR CINETICE (DE GESTIUNE) 2.5.1. Durata de rotaie a stocurilor (D ST )

D ST =

Soldul.stocurilor 360 CA

D ST 0 = D ST 1 =

=57,53 zile =7,74 zile

n activitatea comercial se consider c durata medie de rotaie a stocurilor trebuie s fie mai mic de 30 zile, deoarece este mai eficient un stoc mai mic care se rotete rapid prin cifra de afaceri dect un stoc mai consistent care se rennoiete mai greu.

Pagina 22

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

In anul 2007 valoarea acestei rate depasete 30 zile dar in anul 2008, societatea a nregistrat valori mult sub limita maxim, iar durata de rotaie a stocurilor este n scdere ajungnd n 2009 la o durat de rotatie a stocurilor de numai 7,74zile.

2.5.2. Durata de ncasare a creanelor (D CR )

D CR =

Soldul.creantelor 360 CA

D CR 0 = D CR 1 =

=189,83 zile =67,97 zile

Durata de ncasare a creanelor reprezint numrul de zile n care fondurile financiare ale societii sunt imobilizate n gestiunea clientului. Se dorete ca durata de ncasare a creanelor s fie ct mai mic i s nu depeasc 30 de zile. In perioada analizat, durata de ncasare a creanelor este de peste 30 de zile, aspect nefavorabil, care prezint, ns, o tendin favorabil de scdere, datorit creterii considerabile a cifrei de afaceri.

Pagina 23

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

2.5.3. Durata de achitare a furnizorilor (D FZ )


D FZ =
Soldul. furnizorilor 360 CA

- Soldul furnizorilor este soldul contului 401 - Deoarece la realizarea analizei nu dispunem de balan de verificare pentru anul 2007, identificm, din analiza balanei de verificare pe anul 2008, i stabilim c datoriile fa de furnizori sunt n anul 2007 de 760.969 RON, respectiv n anul 2008 n sum de 335.018 RON..

D FZ 0 = D FZ 1 =

=163,31 zile =59,62 zile

- n perioada analizat societatea a nregistrat durate medii de achitare a furnizorilor mai mari de 30 zile. Observm c n anul 2007, societatea i ncaseaz creanele n 189,83 zile i pltete furnizorii n 163,31 zile. n anul 2008, societatea MIKIM SRL ncaseaza creanele n aproximativ 67,97 zile i pltete furnizorii n 59,62 zile. Avnd n vedere faptul c durata de achitare a furnizorilor este mai mica dect durata de ncasare a creanelor, menionm acest lucru ca un aspect nefavorabil, deoarece plata furnizorilor se face mai rapid decat ncasarea creanelor.

Pagina 24

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

2.6 ANALIZA RENTABILITII 2.6.1 Rata de rentabilitate economic brut nominal(RebN)


EBE * 100 Cap.inv

R ebN =

Cap.inv.=Active fixe brute+NFR+Disponibiliti bneti Cap inv0=224.306-229.649+37.006=31.663 Cap inv1=261.010-148.508+30.191=142.693 R ebN 0 = R ebN1 = *100=297,22% *100=111,64%

2.6.2 Rata de rentabilitate economica bruta reala(RebR) R ebR =


Re bN Ri *100 , daca Ri>10 1 Ri

R ebR = RebN-Ri, daca Ri<10


Ri0=4,84%

Ri1=5,88% RebR0=RebN0-Ri0=297,33%-4,84%=292,49% RebR1=RebN1-Ri1=111,64%-5,88%=105,75% In ambele perioade, societatea nregistreaz o rat a rentabilitii economice brute peste rata inflaiei, ceea ce nseamn c avem o cretere real din activitatea de exploatare. n anul 2008, societatea nregistreaza o scadere semnificativ a ratei rentabilitii economice brute, datorit faptului c excedentul brut de exploatare a crescut ntr-o msur mai mica dect capitalul investit.

Pagina 25

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

2.6.3 Rata rentabilitii economice nete nominale(RenN) R enN = R enN 0 =


Pr ofit din exp loatare * 100 Capital investit

*100=135,85%

R enN1 = *100=82,37% In perioada analizata, rata rentabilitatii economice nete este superioara ratei inflatiei, lucru favorabil pentru societate.Acest fapt arata ca societatea isi poate pastra intregul activ economic.

2.6.4 Rata rentabilitii financiare(Rf) Rf = R f0 = R f1 =


Pr ofitnet * 100 Cpr

*100=86,79% *100=76,94%

Rentabilitatea financiar reflect randamentul utilizrii capitalurilor proprii. Ea trebuie sa fie superioar ratei medii a dobnzii pe piata interbancar. Nivelurile ridicate ale rentabilitii financiare ne indic o activitate financiar profitabil a SC MIKM SRL fiind cu adevrat relevante pentru analiza rentabilitii. Se observ o scadere aratei rentabilitatii financiare in 2008 datorita cresterii capitalului propriu mai accentuata decat a profitului net.

Pagina 26

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

2.7 ANALIZA PRAGULUI DE RENTABILITATE DIN EXPLOATARE

INDICATOR Cifra de afaceri neta(reala) CA Cheltuieli variabile(CV) Marja asupra cheltuielilor variabile MCV=CA-CV Marja asupra cheltuielilor variabile(%) MCV% =
MCV *100 CA

2007 760.969 693.780,95 67.188,05 8,83%

2008 2.022.722 1.753.322,15 269.399,85 13,32%

Cheltuieli fixe(CF) 75.809,05 Pragul de rentabilitate din exploatare(punctul critic) 8.585,40 CA PR =


CF MCV %

153.658,85 11.537,98

Pragul de rentabilitate in zile


CAPR CA PRzile = * 360zile CA

4,06 zile

2,05 zile

Rata riscului de exploatare


CAPR R PR = *100 CAneta

1,12%

0,57%

Indicele de securitate
CAneta CAPR IS = CAneta

0,98 752.383,6

0,99 2.011.184,02

Pozitia absoluta fata de CA PR (flexibilitatea absoluta) =CAreala- CA PR Pozitia relativa fata de CA PR (coeficientul de volatilitate) ` =

CAPR

87,63

174,30

Pagina 27

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

CF=5%*(consumuri externe+cheltuieli cu marfurile) +20%*(cheltuieli cu personalul) +cheltuieli cu amortizarile si provizioanele de expl+cheltuieli cu alte impozite si taxe CF0=5%*(322.189+96.694+16.654+211.848+0)+20%*(70.704)+28.890+40 9=5%*647.385+20%*70.704+29.299=32.369,25+14.140,8+29.299= 75.809,05 CF1=5%*(1.067.693+57.245+48.090+527.281+0)+20%*(161.297)+34.580+ 1.804=5%*1.700.309+20%161.297+36.384=85.015,45+32.259,4+36.384= 153.658,85

CV=95%*(consumuri externe+cheltuieli cu marfurile)+80%*cheltuieli cu personalul+cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate CV0=95%*647.385+80%*70.704+22.202=615.015,75+56.563,2+22.202= 693.780,95 CV1=95%*1.700.309+80%*161.297+8.991=1.615.293,55+129.037,6+8.991 =1.753.322,15 Societatea analizat nu prezint un risc de exploatare ridicat, deoarece rata riscului de exploatare este extrem de redus. Se observ o tendin favorabil de scdere a acesteia n anul 2008 la jumatate. Aceast mbuntire a valorilor ratei, corelat cu creterea indicelui de securitate reduc riscul de exploatare al societii. Poziia absolut a societii este foarte mare, acest lucru evideniind capacitatea societii de a-i adapta producia la cerinele pieei i indicnd un risc de exploatare sczut. Pozitia relativ nregistreaz valori mai mari cand riscul este minim, aa cum este cazul societii analizate unde poziia relativ are valori extrem de mari i n crestere n perioada analizat.

Pagina 28

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

2.8 ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT 2.8.1 Metoda lui Altman Z=1,2*R5+1,4*R4+3,3*R1+ 0,6*R3+ R2 R1 = R2 = R3 = R4 = R5 =
RC AT

RC=rezultatul curent AT=active totale

CA AT
Valoarea.de. piata.a.capitalurilor. proprii Valoarea.datoriilor.totale Pr ofitul.reinvestit AT

CA=cifra de afaceri

AC AT

R 12007 =

=0,05

R 12008 =

=0,18

R1 are semnificaia unei rate de rentabilitate economic, sau de eficien a utilizrii activelor i este de dorit sa fie ct mai mare i s creasc. R 22007 = =0,97

R 22008 = =2,81 R2 este un indicator de eficien a utilizrii activelor care exprim rotaia activului prin cifra de afaceri. Cu ct activitatea societii este mai eficient, cu att vanzrile sunt mai mari, iar activele se vor rennoi mai rapid prin cifra de afaceri.
Pagina 29

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

R 32007 =

=0,04

R 32008 = =0,25 R3 semnific gradul de ndatorare al ntreprinderii prin imprumuturi pe termen scurt, mediu sau lung. Se recomand ca aceast rat s fie de o valoare ct mai mare.

R 42007 =

=0,03

R 42008 = =0,15 R4 are semnificaia capacitii de finanare intern a societii i se recomand ca valoarea sa fie ct mai mare. R 52007 = =0,71

R 52008 = =0,63 R5 are semnificaia flexibilitii societii i arat ponderea activului circulant n activul total i se recomand ca acest raport sa fie ct mai mare. Z2007=1,2*0,71+1,4*0,03+3,3*0,05+0,6*0,04+0,97=0,85+0,04+0,16+0,02+ 0,97=2,04 Z2008=1.2*0,63+1,4*0,15+3,3*0,18+0,6*0,25+2,81=0,75+0,21+0,59+0,15+ 2,81=4,51 Doar in anul 2008, Z este mai mare dect 3, sugernd o situaie a societatii bun. Din punct de vedere bancar societatea beneficiaz de un grad crescut de ncredere, deoarece este solvabil.

Pagina 30

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

2.8.2 Metoda centralei bilanurilor franceze 100Z=-1,225R1+2,003R2-0,824R3+5,221R4-0,689R51,164R6+0,706R7+1,408R8-85,544 R1 = R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8


Cheltuieli financiare EBE Capital permanent = Capitalinvestit CAF = Datoriitotale EBE = CA SoldFurnizor * 360 = Cumparari VA VA0 = 1 VA0 SoldCreane = * 360 CA Investitiicorporale = VA

R 12007 = R 12008 = R 22007 = R 22008 = R 32007 = R 32008 =

=0,04 =0,50 =1,05 =1,01 =0,07 =0,25

Pagina 31

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

R 42007 = R 42008 = R 52007 = 0,07 *360=191,96

R 52008 = *360=70,93 Presupunem c VA este n anul 2006 este 4.500.000 lei R6 2007 = =-0,96 R6 2008 = R7 2007 = R7 2008 = R8 2007 = R8 2008 = =0,52 0,18 =1,35 =0,81 =-0,92

Z2007=-1,225*0,04+2,003*1,05-0,824*0,07+5,221*0,12-0,689*191,961,164*-0,96+0,706*0,52+1,408*1,35-85,544=-2,1 Z2008=-1,225*0,5+2,003*1,01-0,824*0,25+5,22*0,07-0,689*70,93-1,164*0,92+0,706*0,18+1,408*0,81-85,544=-1,32 Deoarece valoarea lui Z este n ambele perioade negativ i mai mic de 0,25 putem spune c situaia ntreprinderii este riscant, ntreprinderea prezentnd o vulnerabilitate mare i avnd anse sigure s cunoasc dificulti economico- financiare importante.

Pagina 32

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

2.8.3 Metoda Conan-Holder Z=16*R1+22*R2-87R3-10R4+24R5 R1 = R2 = R3 = R4 = R5 =


AC stocuri AT Capitaluri. permanente AT Cheltuieli. financiare CA Cheltuieli.cu. personalul Valoarea.adaugata EBE Datorii.totale

R 12007 = R 12008 = R 22007 = R 22008 = R 32007 = R 32008 = R 42007 = R 42008 = R 52007 = R 52008 = =0,04 =0,20 =0,01 =0,03 =0,42 =0,50 =0,12 =0,27

=0,55 =0,57

Pagina 33

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

Z2007=16*0,55+22*0,04-87*0,01-10*0,42+24*0,12=8,8+0,88-0,87-4,2+2,88 =7,49 Z2008=16*0,57+22*0,2-87*0,03-10*0,5+24*0,27=9,12+4,4-2,61-5+6,48 =12,39 Deoarece valoarea lui Z este n ambele perioade extrem de apropiat de 16 sau mai mare de 16, nivelul de referin, putem trage concluzia c situaia ntreprinderii este foarte bun, iar riscul de faliment este mai mic de 10%.

Pagina 34

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

Capitolul 3. Concluzii
3.1 Puncte tari 1.Societate cunoaste o crestere seminficativa a principalilor indicatori financiari:dar mai ales la nivelul rezultatului financiar care creste cu 384,47%.Cifra de afaceri inregistreaza o crestere de 278,95% iar activele totale scad cu 8,54%. 2.Societatea se bucura de o buna autonomie financiara mai ales in anul 2008 aspect evidentiat de cresterea aestei rate cu 15,91% fata de 2007.Societatea se bucura si de o rata a stabilitatii financiare ridicate care creste cu 111.503 Ron in 2008. 3.Cresterea valorii capitaluiui propriu influenteaza si situatia neta care este pozitiva si crescatoare. 4.Din punct de vedere al fondului de rulment imprumutat putem spune ca societatea nu are datorii pe termen lung deoarece acesta este 0.Si pe termen scurt putem spune ca societatea prezinta un echilibru financiar deoarece nevoia de fond de rulment este negativa ceea ce reflect un surplus al surselor temporare, fa de resursele temporare posibil de mobilizat, adica societatea nu mai are nevoie de finantare. Echilibrul financiar pe termen scurt este reflectat si de trezoreria neta care este positiva in perioada studiata. 5.Excedentul brut de exploatare nregistreaz o tendin favorabil cresctoare, n special datorit creterii produciei exerciiului realizate de ctre societate reflectand o capacitate de autofinantare a investitiilor si de rambursare a datoriilor. 6.Profitul din exploatare reflect mrimea absolut a rentabilitii activiti de exploatare. Acesta nregistreaz o tendin favorabil cresctoare, n special datorit creterii EBE 7.n ambii ani, societatea a nregistrat profit net. n anul 2008, acesta a fost considerabil mai mare decat n anul 2007 crescand cu 82.521 RON.

Pagina 35

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

8.Rata lichiditatii reduce este peste nivelul de referinta de 0.6 inregistrand o tendinta de crestere in 2008 astfel societatea dispune de stocuri semnificative, uor lichidabile pe pia. 9.n ambele perioade societatea are o capacitate de autofinanare pozitiv Societatea analizat nu prezint un risc de exploatare ridicat, deoarece rata riscului de exploatare este extrem de redus. Poziia absolut a societii este foarte mare, acest lucru evideniind capacitatea societii de a-i adapta producia la cerinele pieei i indicnd un risc de exploatare sczut. 10.Risc de faliment scazut al societatii . 11.In concluzie societatea realizeaza un progres in anul 2008 fata de 2007 prin cresterea urmatorilor indicatori:valoarea adaugata, nevoia de fond de rulment, profit net, rezultat curent, rezultatul exploatarii.

3.2 Puncte slabe 1.Dezechilibrul de termen lug al societatii este reflecat de fondul de rulment negativ acestea determinand un risc al societatii pentru evenimente neprevazute. 2.Rata de finanare a activelor fixe (imobilizrilor) este subunitara dar in cretere pe ntreaga perioad de analiz i reflect dezechilibrul financiar pe termen lung al societii, adic faptul c societatea are un fond de rulment negativ, deci i nu isi finaneaz imobilizrile corporale din surse permanente. 3.Rata lichiditii generale are valori subunitare n ambele perioade ceea ce dovedete c societatea nu are capacitatea de a-i achita datoriile exigibile pe termen scurt numai din activele circulante deinute n patrimoniu. 4.Avnd n vedere faptul c durata de achitare a furnizorilor este mai mica dect durata de ncasare a creanelor, menionm acest lucru ca un aspect nefavorabil, deoarece plata furnizorilor se face mai rapid decat ncasarea creanelor.
Pagina 36

Nume student: Mester Florina Sectie _Finante Banci_ Grupa__3__

Lucrare la Gestiunea Financiar a ntreprinderii


[2010]

3.3 . Msuri propuse pentru mbuntirea strii financiare 1.Achitarea datoriilor si reducerea gradului de indatorare.Incercarea realizarii echilibrului financiar pe termen scurt prin incercarea finantarii imobilizarilor corporale din surse permanente. 2.Marirea duratei de plata a furnizorilor si micsorarea duratei de incasare a creantelor. 3.Reinvestirea profitului net intr-un grad mai mare.

Pagina 37