Sunteți pe pagina 1din 1

CRITERII DE EVALUARE ASISTENT MANAGER

1. COMPETENTA PROFESIONALA:

- Administreaza documentatia si gestionaza informatiile; - Corespondeaza cu partenerii; - Aplica actiuni corective si preventive pentru inbunatatirea continua a calitatii;; - Participa la interactiuni orale si in scris legate de indeplinirea de sarcini de serviciu, in contexte profesionale semnificative; - Actioneaza pentru implementara si buna functionare a sistemelor de management al calitatii; 2. DISCIPLINA IN MUNCA: - Respectarea relatiilor de munca; - Utilizeaza in mod responsabil documentatia de lucru; - Mentine in buna stare echipamentele din dotare; - Mentierea unor relatii de munca eficace; - Respectarea programului de lucru si folosirea integrala a timpului normal de munca; 3. APTITUDINI SI CALITATI ADIACENTE SARCINILOR DE SERVICIU CURENTE: - Cunoaste si respecta instructiunile de lucru aplicabile; - Dovedeste responsabilitate in gestionarea si arhivarea documentelor si inregistrarilor; - Capacitate de planificare si organizare.