Sunteți pe pagina 1din 14

ROMNIA

NAL fA CURTE DE JLSTlfIE


SECTIA DE CO'\ITENCIOS ADMINISTRATIV'"l FISC'\.!
Dosar m.6957/z!2010
de la lS martie 2012
;oana.lz:_cob
5-EHorL l\Iarcu
Ca!"lr;cia
!)2T:]p]a Tudor
&&&
]u(f!,=toy

- ]u .... lf:'cf:b:_'(J"
asistent
L:.-"'. dat"<.:. l!t' ::4 (ebruarjc 2012 leat 1'n 2xanlinarL' C:>Il'H:<1
Je ]'-'ulidl C:urina-Hrisi privind sesl/drea de
1.LH',:i FlHcpene pentru unei hotarj.ri ;')relitniF:l'C
-:="c71- -lf'TiI-" au fost conSCffilli:lte in nchcicI"ea de
de", ace:) aLi hot.:lrrii d _rost pentru data
_<,-: j,-rr :lpoi la data de 7 lllart1e 2012 daL. de 15
ZOJ:: c.nd .- nul-, _1 .- 'urte a
NALTA CURTE
Asu'0ra de sesizare a de J a Uniu:;"tii

-Dn actelor lu Tarilor C&l..::li_-i ,-:!,
: r,;-:()loarl'Jp
LCi-rcunwtattte!c cauzei. Cadrul procesttal
J'dn ('('refe'} 11 la Curtea de Apel - ci
'-'J11-o ulll1:eJ:I'<i.os ad.rnini.strativ {isca) la dat-il J:;? .5 august 2010,
Curina - Hr.isl a sohcirat; in contradictoriu
de j\dministrare _. Directia. d;?
Soi .} n art din
nr.554/2004 jFlvind eontenciosul ,mubrea Decizie;
i\N;;,[ m.112/J9.0'1.2010 de a prealabile, il
DecizIei de '!:apunere nr.866405/02.10.2009 E Raportului Of
fiseali, /1) ).66405j01.10.2009 emise de de
L
2
Coordonare pe cale de constatarea ca
a sumei de 1.650.685 lei (respectiv TV A n de
1.039.474 lei de ntrziere de 611.211 lei) prin
decizia de impunere
2. de fapt
Reclamanta Corina - Hrisi, avnd
domiciliul cHncheiat n perioada anilor 2007-2008 un
nu:rnr de 134 contracte de vnzare- privind terenuri,
din 44 contracte n valoare de 13.156.828 lei n anul 2007
90 contracte n valoare de 21.496.875 lei n anul 2008.
Dintre cele 134 contracte, 133 au avut ca obiect terenuri
un contract, ncheiat la data de 21 februarie 2008, a
de 83.500 mp n intrav ilanu 1
Giurgiu, acestei din fiind de
5.470.920 lei (echivalentul a 1.503.000 euro). Nu s-a contestat
acest teren este construibil.
juridice au fost ncheiate de
a fi n scopuri de TV A.
urma fiscale finalizate prin Raportul de
nr. 866405/1 octombrie 2009, s-a Corina -
a ndeplinit de nregistrare ca
n scopuri de TV A ncepnd cu data de 28 septembrie 2007 (data
ncheierii contractului nr.3382/28 septembrie 2007),
fiscale fiind calculate de la data de 21 februarie 2008, data
terenului intravilan construibil, de fisc ca reprezentnd
din punctul de vedere al TV A.
n acest context, s-a stabilit reclamanta ar datora suma de
1.039.474 lei cu titlu de TV A, precum accesorii de
ntrziere) n cuantum de 611.211 lei, calculate pentru perioada
ntre momentul n care TV A era 21 februarie
2008 data ncheierii Raportului de
3. de drept
Att n etapa ct n cea a
litigiului de au fost supuse
a) - prerogativa a fiscului de a impune o
voluntar n scopuri de 1V Ai
b) - ncadrarea juridice cu imobile din perioada
anilor 2007 - 2008 n conceptul de "activitate
\
I
7
1
:t
L,
e

.e

ta
le
ie
ie
ia
'le
a
da
3
c) - detennnarea bazei impozabile a TVA - aceasta este problema
de drept pentru a decis adreseze
ntrebarea
d) - beneficiului scutirii speciale la art.
141 alin.(2) lit.fl din Codul fisca!, precum
prejudiciu n bugetul statului, n considerarea dreptului
persoane juridice nregistrate n scop de TV A, de a
deduce TV A pe care reclamanta ar fi avut o
colecteze.
n bazei de impozitare a TV A, reclamanta
Corina - Hrisi prta de Administrare
s-au situat pe opuse referitor la modul de aplicare a
art. 137 din Codul fiscal.
reclamanta a procedeul fiscului de a calcula
TV A la cuvenit de contractante
mai multe principii de drept, ntre care principiul
contractuale principiul puterilor n stat.
S-a argumentat sunt libere contracteze
unui n mod liber (art. 962 969 din Codul
civil), contractul astfel ncheiat trebuie executat cu
(art. 970 Cod civil). TV A este o a iar
nu un care se la acesta, nct nu este deloc
evident n preconizate de fisc, ar mai
fi achizitionat imobilul. Ca atare, s-a mai sustinut de
, I
1V A de fisc nu mai poate fi de
Ia ntruct excede obiectului neputndu-i fi
nici ca nici ca extra-
(art. 970 Cod civil).
De asemenea, s-a mai de punctul
de vedere al prtei prerogativele legiuitorului de a stabili
prin intermediul legilor criterii clare sau n materia
ori ale care are atributul
chestiunilor legate de interpretarea reale a
contractante, neexistnd nicio pentru ca
de Administrare le aroge.
La rndul n de drept,
de Administrare invocnd art. 137
din Codul fiscal, a 1V A se avnd ca
de calcul convenit de contractante.
J

4
din nscrisurile administrate de Curtea de apel (de
exemplu din adresa nr. 430909 3 mai 2010 de
Ministerul Publice - de n domeniul
TV A) organele fiscale teritoriale erau preocupate de
problema este pentru
de care se vede pus n de a
TVA contractul nu prevedea acest lucru. Este posibil,
mai ales n cazul celor care au luat credite, nu mai fie posibil
un credit suplimentar pentru plata TV A" .
4. de apel
Prin nr. 1061/14 februarie 2011 Curtea de Apel
- a VlII-a contencios administrativ fiscal a respins
ca reclamantei Corina - Hrisi.
Prima n raport natura multitudinea
efectuate n perioada controlului fiscal,
a constatat aceasta a devenit, n fapt, n
scop de TV A", fiind acesteia de a terenuri
ulterior a le revinde n scopul unor venituri,
caracter repetat (134) continuu (n perioada 2007-
2008).
Curtea de apel a TV A a fost corect de
organele fiscale, n raport de prevederile art. 137 din Codul
fiscal, singurul reper reprezentndu-l stabilit de n
contractul de vnzare ncheiat pentru terenul intravilan
construibil, pentru care reclamanta datora TV A.
De asemenea, a considerat reclamanta nu poate
beneficia de scutirea la art. 141 alin.(2) lit.f) din
Codul fiscat n vigoare la 31 decembrie 2007, ntruct ea nu
se n de legiuitor, de exercita ori
de a fi avut dreptul exercite dreptul de deducere a TVA total
sau Chiar ncepnd din anul 2008,
a fost s-a apreciat din interpretarea
textului scutirea numai persoana
n scopuri d TV A, ceea ce nu este cazul reclamantei.
5. Recursul declarat de reclamanta Corina - Hrisi.
Procedura n recurs
mpotriva de Apel - a VIII-a
contencios administrativ fiscal a formulat recurs reclamanta
Corina - Hrisi, acesta fiind nregistrat la data de 23 martie
2
a
a
E
11
l
It
d
s:
I
11
P
d
Si
V
a
d
V
II
e:
P
II
CI
Se

V
1
;1
l,

a

lS
>r
t
n
n

7-
le
ul
n
tn
te
in
lU
)!l
:al
:Ia
ea

SI.
[-a
tta
tie
2011 pe rolul naltei de
administrativ fiscal.
n cererea de recurs, Corina - Hrisi a reiterat, ntre
altele, critica referitoare la determinare a bazei impozabile.
Pe argumentele expuse a mai invocat Decizia
Europene de n cauza C-317/1994 Elida Gibbs Ltd,
insistnd asupra paragrafelor 26 27 din
Pe parcursul recursului, recurenta Corina
- Hrisi a formulat o cerere de sesizare a de a
Uniunii Europene pentru unei preliminare n
cu interpretarea art.9 alin.(l) paragraful al
doilea, art. 73 78 din Directiva Consiliului 2006/112/CE privind
sistemul comun al TV A (Directiva),

Articolul 9 alin. (1) paragraful al doilea din
trebuie interpretat n sensul vnzarea de bunuri imobile din
patrimoniul personal al unei persoane fizice o activitate
de "exploatare" a bunurilor corporale n scopul
venituri cu caracter de continuitate?
2.) Articolele 73 78 din trebuie interpretate n
sensul n n care stabilesc prin contractul de
un final irevocabil, iar ulterior
fiscale de vnzare ca fiind
statutului de a
taxa pe valoarea se
n sau se peste acest Cu alte cuvinte, care
este baza pentru o astfel de livrare?
3.) n cazul de efectuate anterior de o
de ca fiind
articolul 167 din trebuie interpretat n sensul
dreptului de deducere a TV A la momentul
taxei (spre exemplu la momentul la care respectivei persoane i-a
fost factura de prin care furnizorul a
colectat TV A) sau doar ulterior, la momentul sale n
scopuri de TV A? Cu alte cuvinte, n vederea TV A de
a de ntrziere, trebuie n
vedere att colectarea TV A, ct acordarea dreptului de deducere?
Delibernd asupra acestei nalta Curte a ajuns la
concluzia pentru justa a recursului este necesar
6
sesizeze Curtea de a Uniunii Europene cu privire la
ntrebarea a doua.
n celorlalte formulate de parte, nalta
Curte este n prin prisnla
n materia 1V A care a transpus Directiva
2006/112/CE a Consiliului Uniunii Europene din 28 noiembrie
2006 a de a Uniunii Europene n
materie (de exemplu n cauza 186/89 - Van
Tiem recent, a n cauzele conexate C-180 /10
C-181/10). naltei a se n
decizia pe care o va cu privire la recursul declarat de
Corina - Hrisi.
legale relevante
interne
1.) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, n
Monitorul Oficial nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu
ulterioare, n forma n vigoare n perioada de
-- Codul fiscal.
Titlul VI - 1V A
Art: 125 - taxei pe valoarea
uTaxa, pe valoarea este un impozit indirect datorat la
bugetul statului care este colectat conform prevederilor prezentului
titlu" .
Art. 125
1
- Semnificatia unor termeni expresii
A '
,,(1) In sensul prezentului titlu, termenii expresiile de mai jos au

p
s,
d
p
p
c
a
e
c
p
c
d
e
r,
a
5. baza de impozitare contravaloarea unei de Il
bunuri sau de servicii impozabile, a unui import impozabil sau a a
unei intracomunitare impozabile, conform cap. VII; e,
6. bunuri bunuri corporale mobile imobile, prin natura v
lor sau prin Energia energia gazele naturale,
agentul frigorific altele de se bunuri corporale
d
8. codul de nregistrare n scopuri de TV A codul
la art. 154 alin. (1), atribuit de competente din Romnia c
.a
n
n
o
n
.e
n
.e
.e
ta
u
u
re
a
'a
re
tt
a
7
persoanelor care au se nregistreze conform art. 153 sau 153
1
,
sau un cod de nregistrare similar, atribuit de competolte
dintr-un alt stat membru;
18. are art. 127 alin. (1)
persoana grupul de persoane, persoana
precum orice entitate o activitate
20. persoana care nu
art. 127 alin. (1) pentru a fi
Art. 126 - impozabile
II (1) Din punct de vedere al taxei sunt impozabile in
Romnia care ndeplinesc cumulativ
a) care, n sensul art. 128- 130, constituie sau sunt
asimilate tu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, n sfera taxei,
cu
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este
considerat a fi n Romnia, n conformitate cu prevederile art. 132 133;
, bunurilor sau prestarea sen,iciilor este de o
astfel cum este la art. 127 alin. (1),
ca atare;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor rezulte din una
dintre economice la art. 127 alin. (2);"
Art.127 - Persoane impozabile activitatea
ff (1) Este orice care
de o indiferent de loc,
economice de natura celor la alin. (2), oricare ar fi scopul sau
rezultatul acestei
f
(2) n sensul prezentului titlu, economice cuprind
sau prestatorilor de servicii,
inclusiv extractive, agricole profesiilor libere sau
asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate
exploatarea bunurilor corporale sau necorporale n scopul de
venituri cu caracter de continuitate".
Art. 128 - Livrarea de bunuri
,,(1) Este livrare de bunuri transferul dreptului de a
dispune de bunuri ca un proprietar.
1I
Art. 134 - Faptul generator exigibilitatea -
II (1) Faptul generator faptul prin care sunt realizate
legale necesare pentru exigibilitatea taxei.
8
(2) Exigibilitatea taxei data la care autoritatea
devine n baza legii, solicite plata de persoanele
obligate la plata taxei, chiar plata acestei taxe poate fi
(3) Exigibilitatea taxei data la care o are
de a taxa la bugetul statului, conform prevederilor art. 157
alin. (1). momentul de la care se
de ntrziere pentnl neplata taxei".
Art. 134
1
- Faptul generator pentru de bunuri
de servicii
0(3) Pentru de bunuri imobile, faptul generator intervine
la data la care sunt ndeplinite legale pentru transferul
titlului de proprietate de la la
Art. Baza de impozitare pentru de bunuri
de servicii efectuate n interiorul
It de impozitare a taxei pe valoarea este
din:
pentru de bunuri de servicii, ... , din tot ceea ce
constituie contrapartida sau care a fi de
furnizor ori preS ta tor din partea beneficiarului sau a unui
inclusiv direct legate de acestor
(2) Baza de impozitare cuprinde
a) impozitele taxele, prin lege nu se prevede altfel, cu
taxei pe valoarea
b) cheltuielile accesorii, cum sunt: comisioanele, cheltuielile de
am ba la re, transport asigurare, solicitate de furnizor/prestator
sau beneficiarului. Cheltuielile facturate de jurnizorul de
bunuri sau de prestatorul de servicii care fac obiectul
unui contract separat care sunt legate de de bunuri sau de
de servicii n se cheltuieli accesorii."
Art. 141 - Scutiri pentru din interiorul
,,(2) sunt, de asemenea, scutite de
!J livrarea de de a terenurilor pe care
sunt construite, precum a altor terenuri. Prin scutirea
nu se pentru livrarea de noi, de de noi
sau de terenuri construibile. n sensul prezentului articol, se definesc

1. teren construibil orice teren amenajat sau neamenajat,
pe care se pot executa conform n vigoare;
v
:1
e
e
7ce
te
'11
la
de
or
de
ul
de
rre
'ea
lOZ
?SC
at,
9
2. orice n sau pe A
3. livrarea unei noi sau a unei din aceasta Y\
livrarea cel trziu la data de 31 decembrie a anului
anuJui printei oti a sau a unei a
acesteia, caz, n urma
4. o cuprinde orice sau
parte a unei costul exclusiv
taxa, se la lninimum 50% din valoarea de a sau a
din construc,tie, astfel cum aceasta este printr-un raport de
exclusiv valoarea terenului, ulterior
ncepnd cu 1 ianuarie 2008 acest text s-a modificat n partea sa
avnd cuprins:
"j) li'grarea de orice a unei a unei a
acesteia terenului pe care este precum a alt
"
teren. scutirea nu se pentru livrarea de
noi, a urzei a acesteia sau a unui teren construibil. 1n sensul
prezentului artzcol, se definesc
Art. - nregistrarea persoanelor impozabile n scopuri de
TVA
" 'Persoana care are sediul economice n
Romnia sau realizeze o activitate
ce taxabile scutite de taxa pe valoarea
cu drept de. deducere trebuie solicite nregistrarea n scopuri de TV A la
organul fiscal competent, n continuare nregistrare n
scopuri de cum
a) nainte de realizarea unor astfel de n
cazurz:
1. realizeze o de afaceri care atinge
sau plafonul de scutire la art. 152 alin. (1) - 35.000
Euro - cu privire la regimul special de scutire pentru ntreprinderile mici;
2. realizeze o de afaceri
plafonului de scutire la art. 152 alin. (1), dar pentru
aplicarea regimului normal de
b) n cursul unui an calendaristic atinge sau plafonul
de scutire la art. 152 alin. (1), n termen de 10 zile de la
lunii n care a atins sau a acest plafon;
c) cifra de afaceri n cursul unui an calendaristic este
plafanului de scutire la art. 152 alin. (1), dar
pentru aplicarea tegimului normal de
10
(6) Organele fiscale competente vor nregistra n scopuri de TVA,
conform prezentului articol, toate persoanele care, n conformitate cu
prevederile prezentului titlu, sunt obligate solicite nregistrarea,
conform alin. (1), (2), (4) sau (5).
(7) n cazul n care o este se nregistreze, n
conformitate cu prevederile alin. (1), (2), (4) sau (5), nu
nregistrarea, organele fiscale competente vor nregistra persoana
din oficiu."
2.) RG nr. 44/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, n
Monitorul Oficial al Romniei Partea 1, nr.112 din 6 februarie
'(
2004, cu ulterioare, n forma n
vigoare ncepnd cu 1 ianuarie 2007
n sensul art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, n cazul n care
persoana a atins sau a plafonul de scutire nu a
solicitat nregr:strarea conform art. 153 din Codul fiscal, n termenul
de lege, organele fiscale competente vor proceda cum

a) n cazul n care nerespectarea prevederilor legale este
de organele fiscale competente nainte de nregistrarea persoanei
impozabile' n scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea
vor solicita plata taxei pe care persoana ar fi datorat-o ar fi
fost normal n scopuri de conform art. 153 din Codul
fiscal, pe perioada ntre data la care persoana ar fi fost
n scopuri de ar fi solicitat n termenul de
lege nregistrarea data prevederilor legale.
organele de control vor nregistra din oficiu aceste persoane n
scopuri de conform art. 153 alin. (7) din Codul fis ca 1; ti
3.) Codul civil (vechiul cod, n vigoare n perioada de

Art. 962. "Obiectul este acela la care sau numai
una din se
Art. 969. legal au putere de lege intre
con tracfan te .
Ele se pot revoca prin mutual sau din cauze
au toriza te de lege fF.
Art. 970. "Conventiile trebuie executate cu
, ,
(

pl
pr
eCi
ob
COl
pel
act
spe
ten
stn
prez
stab
prec
livrd
lizn'{j
respl
orzce
I
'1
v
:a
:e
tn
ie
n
zre
'a
'luI
um

meI
nfi
)dul
fost
't de
sale.
le n
l de
umar

I
cauze
11
Ele nu numai la ceea ce este expres ntr-nsele, dar la
toate ce echitatea, obiceiul sau legea natura
sa."
II. Dreptul Uniunii Europene
1.) Directiva 2006j112/CE a Consiliului Uniunii Europene
din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al TVA,
n Jurnalul Oficial L 347 din 11 decembrie 2006
Articolul 9
(1) orice care, n mod
lIzdepende"lzt, in orice loc orice activitate indiferent
de scopul ',au rezultatele respective.
activitate a sau persoanelor care
servicii, inclusiv miniere agricole
prestate cadrul projesiunilor liberale, este "activitate
. Exploatarea bunurilor corporale sau necorporale n scopul
venituri cu caracter de continuitate este de asemenea
activitate
Articolul 12
(1) Statele membre pot considera ca orice
care n mod ocazional, o de
la articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf n
special, una dintre
(a) livrarea unei sau a unor ale unei a
terenului pe care se naintea printei
(b) livrarea de terenuri construibile.
(2) n sensul alineatului (1) litera (a), orice
pe Satl n
Statele mernbre pot stabili norme detaliate de aplicare a criteriului
la alineatul (1) litera (a) n cazul de pot
stabili de "teren pe care se o
Statele membre pot aplica alte criterii dect cel al primei
p1'ecum perioada ntre data data primei
sau perioada ntre data primei data
cu ca perioadele respective nu cinci ani
1"espectiv, doi ani.
(3) n sensul alineatului (1) litera (b), ff teren construibil"
orice teren neamenajat sau amenajat, definit ca atare de statele membre.
12
Articolul 73
"Pentru livrarea de bunuri sau prestarea de senJicii,. altele dect cele
n articolele 74 - 77,. baza de impozitare include toate
elemen tele care contrapartida sau care a fi
de furnizor ori p7'estator, n schimbul sau al de
la client sau de la inclusiv direct legate de
sau al
Articolul 78
uBaza de impozitare include elemente:
(a) impozite, drepturi, taxe, cu TV A n sine;
(b) cheltuielile accesorii, cum sunt: comisioanele, cheltuielile de
ambala re, asigurare, solicitate de jurnizorjprestator
sau beneficiarului.
n sensutprimului paragraf, litera (b), statele membre pot considera
drept accesorii cheltuielile care fac obiectul unei
separate.
u
de a Uniunii Europene
Europene de n cauza C-317/94
Elida Gibbs Ltd.
2. de a Uniunii Europene n cauzele
conexate C-180/10 C-181/10 Slaby Kuc
6. Motivele care au determinat instanta de recurs
,
formuleze ntrebarea
nalta Curte a ajuns la concluzia este necesar adreseze
de a Uniunii Europene o ntrebare
referitoare la interpretarea art. 73 78 din
din perspectiva stabilirii bazei de impozitare, n cazul specific al
statutului de n
scopuri de TV A, care nu pare fi fost avut n vedere de
legiuitorul cu ocazia transpunerii directivei n materia
TVA.
nalta Curte cauza de n
, , ,
La data prezentei ncheieriI pe rolul
specializate de contencios administrativ fiscal din Romnia se
n diverse stadii ale procedurii, numeroase cauze pentru a
dezlegare la ntrebarea este decisiv.
n
20-
de
14(
cor
me
Gli
liv
col
C01
Gtl
cu
pn
VI
44.
1i1)

adi
nu
au
el
lIT
ali
pI
n
C
co
CI'
fi
11
a
'1
e
1
r
13
de drept a suscitat dezbateri
literatura de specialitate (de ex. n Curierul fiscal din 3 iunie \
2010 - www.curierulfiscaLro/2010/06/03), dar n alte .
de interes generaL Nu au fost identificate
prin care se fi problema n
Pe parcursul recursului, s-a publicat n
Monitorul Oficial al Romniei din 20 aprilie 2011 Decizia Comisiei
fiscale centrale nr. 2/2011, prin care s-a stabilit
"n interpretarea aplicarea a a1't. 137 alin. (1) Zit. a) art.
140 din Legea n1'. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
ulterioare, a pct. 23 alin. (1) (2) din titlul VI al N01'melo1'
metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin
GuvernulLfi nr. 44/2004, cu ulterioare, pentru
de de terenuri, taxa pe valoarea
se n de din
contracte sau alte mijloace de administrate conform
Guve1'nului n1'. 92/2003 privind Codul de
cu ulterioa1'e, cum
. aplicarea cotei de TVA la contravaloarea [conform
23 alin. (1) din Normele metodologice de aplica1'e a titlului
Vi " pe valoarea aprobate prin Guvernului nI'.
44/2004, cu ulterioare], n cazul n care

1. au convenit TVA nu este n contravaloarea
1 sau
2. nu au convenit nimic cu privire la TVA;
b) prin aplicarea procedeului sutei la pct. 23 alin.
(2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea
a II , aprobate prin Guvernului n r.44/2 004, cu
ulterioare], n cazul n care
au convenit TVA este n contravaloarea
Cu toate acestea, n raport de de drept nalta
Curte nu se n contextul n care baza de
impozitare astfel cum din prevederile art. 137
alin. (1) lit.a) alin. (2) lit.a) din Codul fiscal, care transpun
prevederile Directivei, art. 73 art. 78 lit.a), au n vedere
"contrapartida iar aceasta a fost de
contractante TV A.
art. 244 alin.(l) pct.l Cod

14
PENTRU ACESTE MOTIVE
N NUMELE LEGII
DISPUNE:
n temeiul ari. 267 din TFUE Curtea
de a Uniunii Europene cu ntrebare

- n cazul statutului de
n scopuri de TV A, contrapartida
bunului imobil fiind de nicio mentiune cu
I ,
privire la TV;A, art. 73 78 din directiva 2006/112/CE a
,
Consiliului trebuie interpretate n sensul baza de impozitare
o
a) contrapartida bunului de
cu,cota de TV A; sau
b) contrapartida bunului de
Suspenda judecarea recursului la de
Curtea de a Uniunii Europene a preliminare.

15 martie 2012.
Red,
'!'ehnored,
S.M,
T.M.j4ex,
AT ASISTENT,
D.Tudor


IFv