Sunteți pe pagina 1din 7

Monografie contabila marfuri cu amanuntul Aplicatia I. a) Pe data de 25.01.2011 se cumpara marfuri in valoare de 5000 lei , TVA 24%.

. Cota de adaos comercial este de 30%. Pe baza NIR ( nota de receptie) se intocmeste nota contabila de aprovizionare cu marfa. 371 = % 8060 lei 401 5000 lei 378 1500 lei ( 5000 x 30% ) 4428 1560 lei ( 5000 + 1500 ) x 24 / 100 4426 = 401 1200 lei ( 5000 x 24 /100 ) b) Se cumpara marfuri in valoare de 5000 de lei, TVA 24%. Marfurile se vand la valoarea cu amanuntul de 8060 lei. 371 = % 401 378 4428 4426 = 401 8060 5000 1500 1560 1200 lei lei lei ( 8060 5000 1560 ) lei ( 8060 x 24 / 124 ) lei ( 5000 x 24 /100 )

In data de 28.01.2011 se vand marfuri in valoare de 1000 lei care se incaseaza in numerar. Pe baza raportului Z zilnic emis de casa de marcat se intocmeste monetarul la sfarsitul zilei. Sa se efectueze descarcarea de gestiune aferenta marfii vandute: 1. metoda prin care se ia in calcul total sume ( cont 378, 371 ), dar coeficientul K aferent contului 378 se aplica la soldul contului 371. 2. metoda prin care se ia in calcul total sume ( cont 371, 378 ) din care se scade total sume al contului 4428, iar coeficientul K se aplica la rulajul creditor al contului 707. Recomand prima metoda. 1. Aplicarea primei metode: TSC 378 TSD 371

K378

x 100

K378 x SFD 371 = SFC 378

TSC 378 reprezinta totalul sumelor creditoare al contului 378 adica soldul initial creditor la 1 ianuarie N si rulajele cumulate creditoare; TSD 371 reprezinta totalul sumelor debitoare al contului 371; SFD 371 reprezinta soldul final debitor al contului 371;

SFC 378 reprezinta soldul final creditor al contului 378. Se inregistreaza in contabilitate incasarea din vanzarea marfurilor prin casierie(in numerar) si descarcarea de gestiune, adica dererminarea costului de vanzare al marfurilor (cont 607). TVA este inclus in valoarea de vanzare a marfurilor. 5311 = % 707 4427 % = 371 607 378 4428 1000 lei 806,45 lei 193,55 lei

( 1000 x 24/124 )

1000 lei 620,34 lei ( 1000 186,11 193,55 ) 186,11 lei 193,55 lei

Rulajul debitor al contului 4428 se preia din rulajul creditor al contului 4427. Urmeaza sa aflam rulajul debitor al contului 378 cu ajutorul coeficientului K si prin diferenta sa stabilim costul marfurilor vandute ( cont 607 ). K378

TSC 378 TSD 371

x 100 =

1500 x 100 = 18,6104 % 8060

K378 x soldul final debitor 371 = soldul final creditor 378 18,6104 % x 7060 = 1313,89 lei Astfel, am aflat soldul final creditor aferent contului 378 ( 1313,89 lei ) si prin diferenta din fisa de cont stabilesc de fapt rulajul debitor al contului 378 pe care il trec in nota contabila de descarcare de gestiune. SIC 378 + RC 378 RD 378 = SFC 378 Din formula precedenta cunoastem soldul final creditor al contului 378, rulajul creditor al contului 378 din nota contabila de intrare, solduri initiale nu avem => trebuie sa calculam RD 378 . RD 378 = SIC 378 + RC 378 - SFC 378 RD 378 = 0+1500-1313,89 = 186,11 lei aceasta suma o trec in rulajul debitor al contului 378 si in nota contabila de descarcare de gestiune de la sfarsitul lunii.

Conturile se prezinta astfel:

Debit RD ian SFD ian

371 8060 7060 1000

Credit RC ian

Debit RD ian

4428 193,55

Credit 1560 RC ian 1366,45 SFC ian

Debit RD ian

378 186,11

Credit 1500 RC ian 1313,89 SFC ian

2. Aplicarea celei de a doua metode


S IC 378 + RC 378

K378 = ( S x 100 ID 371 + R D 371 ) ( S IC 4428 + RC 4428 )


0 + 1500 1500 K378 = ( 0 + 8060 ) ( 0 + 1560 ) x 100 = x 100 = 23,07692 % 6500

Acest coeficient K378 de 23,07692 % se inmulteste de aceasta data cu rulajul creditor al contului 707 aferent vanzarilor de marfuri. K378 x RC 707 = RD 378 RD 378 = 23,07692 % x 806,45 = 186,11 lei Prin cele doua metode s-au obtinut aceleasi rezultate. Mod de verificare daca am aplicat corect metoda: Sold final debitor ian 371 x 24 / 124 = Sold final creditor ian 4428 7060 x 24 / 124 = 1366,45 lei Intrucat am avut o singura cota de adaos comercial ar trebui ca aceeasi cota de 30% de adaos comercial sa fie reflectata in soldul final creditor al contului 378.

Cota adaos com. =

S FC 378 Val.marf .aflate in stoc fara TVA

x 100 =

S FC 378 S FD 371 S FC 4428 S FC 378

x 100 =

1313,89 1313,89 x 100 = x 100 = 30% 7060 1366,45 1313,89 4379,66

Aplicatia II. O societate comerciala are urmatoarea situatie: SID 371 la 01 ianuarie anul N = 7060 lei RD 371 in luna ianuarie anul N = 8060 lei RC 371 in luna ianuarie anul N = 1000 lei SIC 378 la 01 ianuarie anul N = 1313,89 lei RC 378 in luna ianuarie anul N = 1500 lei RD 378 in luna ianuarie anul N = 186,11 lei SIC 4428 la 01 ianuarie anul N = 1366,45 lei RC 4428 in luna ianuarie anul N = 1560 lei RD 4428 in luna ianuarie anul N = 193,55 lei RC 707 in luna ianuarie anul N = 806,45 lei In cursul lunii februarie anul N firma se aprovizioneaza cu marfuri in valoare de 5000 lei, TVA 24%, cota de adaos 30%. 371 = % 8060 401 5000 378 1500 4428 1560 lei lei lei ( 5000 x 30% ) lei ( 5000 + 1500 ) x 24 / 100

4426 = 401 1200 lei ( 5000 x 24 /100 ) Se incaseaza in numerar marfuri in valoare de 8000 lei ( TVA inclus). 5311 = % 707 4427 8000 lei 6451,61 lei 1548,39 lei ( 8000 1548,39) ( 8000 x 24/124)

Sa se efectueze descarcarea de gestiune ( calculul costului marfurilor vandute cont 607 ).

1. Metoda 1 de determinare a coeficientului K Atentie: Rulajul din ianuarie + rulajul din februarie reprezinta rulajul cumulat, astfel ca in total sume avem de fapt rulajele cumulate + soldurile initiale. K378

TSC 378 TSD 371

x 100 =

S IC 378 ian + RC 378 ian + RC 378 feb S ID 371 ian + R D 371 ian + RD 371 feb

1313,89 + 1500 + 1500 x 100 = 7060 + 8060 + 8060 x 100= =

4313,89 x 100 = 18,61039 % 23180 K378 x SFD 371 feb = SFC 378 feb SFC 378 feb = 18,61039 % x 14180 = 2638,95 lei Aflam acum RD378 feb RD 378 feb = SIC 378 feb + RC 378 feb - SFC 378 feb = 2627,78 + 1500 2638,95 = 1488,83 lei Debit 371 SID ian 7060 RD ian 8060 SFD ian 14120 RD feb 8060 Rcumulat D ian+feb 16120 SFD feb 14180 Credit 1000 RC ian

8000 RC feb 9000 Rcumulat C ian+feb

In creditul contului 371 este valoarea din incasari in numerar ( 8000 lei ) adica ce avem in debitul contului 5311. Debit RD ian 378 186,11 Credit 1313,89 SIC ian 1500 RC ian 2627,78 SFC ian 1500 RC feb 3000 Rcumulat C ian+feb 2638,95 SFC feb Credit SIC ian RC ian SFC ian RC feb

RD feb 1488,83 Rcumulat D ian+feb 1674,94

Debit RD ian

4428 193,55

RD feb 1548,39 Rcumulat D ian+feb 1741,94

1366,45 1560 2732,90 1560 3120 Rcumulat C ian+feb 2744,51 SFC feb

Verificare sold 4428 14180 x 24 / 124 = 2744,51 lei Se inregistreaza descarcarea de gestiune in luna februarie: % = 371 607 378 4428 8000 lei 4962,78 lei ( 8000 1488,83 1548,39 ) 1488,83 lei 1548,39 lei

Metoda 2 de determinare a coeficientului K


S IC 378 + RC 378 K378 = ( S x 100 ID 371 + R D 371 ) ( S IC 4428 + RC 4428 )

Rulajele din formula sunt rulaje cumulate ( in cazul nostru ian + feb ).
S IC 378 ian + RC 378 ian + RC 378 feb K378 = ( S x 100 ID 371 ian + R D 371 ian + R D 371 feb ) ( S IC 4428 ian + RC 4428 ian + RC 4428 feb ) 1313,89 + 1500 + 1500 4313,89 K378 = ( 7060 + 8060 + 8060 ) (1366,45 + 1560 + 1560 ) x 100 = 23180 4486,45 x 100 = 4313,89 = x 100 = 23,07689 % 18693,55

Se observa ca acest coeficient K378 nu este la fel in cazul celor doua metode, deoarece formula este diferita, dar in final rulajul debitor al contului 378 trebuie sa fie la fel. In cele doua metode, baza de calcul la care se aplica K378 este diferita de asemenea. Acum se inmulteste K378 = 23,07689 % cu rulajul creditor din luna februarie al contului 707. K378 x RC feb 707 = RD feb 378 RD feb 378 = 23,07689 % x 6451,61 = 1488,83 lei Avand in vedere ca si in luna februarie am practicat o cota de adaos comercial de 30%, ar trebui ca marfurile aflate in sold sa aiba aceeasi cota de adaos. Pentru verificarea cotei de adaos comercial ne folosim de urmatoarea formula:

Cota adaos com. =

S FC

feb 378

Val.marf .aflate in stoc fara TVA

x 100 =

S FC feb 378 S FD feb 371 S FC feb 4428 S FC feb 378

x 100=

2638,95 2638,95 x 100 = x 100 = 30% 14180 2744,51 2638,95 8796,54

Daca am practica cote diferite de adaos comercial, aceasta cota de adaos ar reflecta cota medie de adaos comercial, intrucat marfurile cu amanuntul se inregistreaza global-valoric. In practica se folosesc cote diferite de adaos comercial, dar am luat exemplul numai cu cota de 30% ca sa demonstram calculul corect al cotei medii de adaos comercial si ca cele doua metode duc la un cost cu cheltuiala identic, de asemenea si descarcarea contului de diferente de pret la marfuri este la fel ( debitul contului 378 reprezentand adaosul comercial aferent marfurilor vandute ).