Sunteți pe pagina 1din 20

ACTIV Brevete, marci, inventii Mijloace de transport Materii prime Obiecte de inventar Debitori Clienti Marfuri Conturi curente

banci Acreditive Casa TOTAL ACTIV

PASIV 4.000 20.000 1.000 3.000 12.000 7.000 15.000 29.000 6.000 6.000 100.000 Capital social 7.000 Rezerve legale 2.000 Credite bancare pe terman lung 45.000 Dobanzi aferente creditelor pe temen lung 9.000 Rezultatul reportat(profit) 7.000 Provizioane pentru litigii 1.000 Furnizori 4.000 Furnizori de imobilizari 15.000 Creditori diversi 3.000 Credite bancare pe termen scurt 7.000 TOTAL PASIV 100.000

In cursul lunii au loc operatii: 1. Se inregistreaza aprovizionarea cu marfuri, conform facturii, in valoare de 2.000 lei + TVA 24% Natura operaiei: Conturi corespondente: Aprovizionare cu marfuri c/f facturii fiscale 371 Marfuri 4426 TVA deductibila 401 Furnizori % = 401 2480 371 2000 4426 480 A(+)D A(+)D P(+)C

Formula contabil:

2. Se dau in consum materii prime in suma de 1000 lei,.

Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil:

Darea in consum de materii prime c/f bonului de consum 601 Cheltuieli cu materiile prime A(+)D 301 Materii prime A(-)C 601 = 301 1000

3. Se achita datoria fata de furnizori astfel: 2.000 lei din contul curent de la banca, conform extrasului de cont, iar restul din numerarul din casierie, conform ordinului/dispozitiei de plata catre casierie. Natura operaiei: Conturi corespondente:
Achitarea datoriei fata de furnizori c/f extr de cont si ordin de plata

Formula contabil:

401 Furnizori 5121 Cont curent la banca 5311 Casa in lei 401 = % 2480 5121 2000 5311 480

P(-)D A(-)C A(-)C

4. Se obtin produse finite in baza bonului de predare in valoare de 4.0000lei. Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Obtinere produse finite in baza bonului de predare 345 Produse finite A(+)D 711 Venituri afer. costurilor stocurilor de prod. P(+)C 345 = 711 4000

5. In baza facturii, se inregistreaza vanzarea produselor finite unui client in valoare de 5.000 lei, TVA 24%. Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Vanzare produse finite in baza facturii 701 Venituri din vz. prod. finite 4111 Clienti 4427 TVA colectata % = 701 6200 4111 5000 4427 1200 P(+)C A(+)D P(-)D

6. Se inregistreaza descarcarea gestiunii de produsele vandute, conform dispozitiei de livrare si a facturii la pret de productie de 4.000 lei. Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Scoaterea din evidenta dispozitiei de livrare si a facturii la pret 711 Venituri afer. costurilor stocurilor de prod. P(-)D 345 Produse finite A(-)C 711 = 345 4000

7. Se primeste factura de la societatea ALFA SRL, reprezentand o reparatie efectuata in valoare de 2.000 lei plus TVA 24%.

Natura operaiei: Conturi corespondente:

Formula contabil:

Sosirea facturii 401 Furnizori 611 Ch. cu intretinerea si reparatiile 4426 TVA deductibila % = 401 611 4426

P(+)C A(+)D A(+)D 2480 2000 480

8. Se achita contravaloarea facturii, dintr-un acreditiv pus la dispozitia furnizorului. Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Achitarea contravalorii facturii 401 Furnizori 5411 Acreditive in lei 401 = 5411 2480 P(-)D A(-)C

9. Plata din contul de la banca a unei parti din dobanda dataorata bancii in suma de 2.000 lei, pe baza ordinului de plata. Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Plata unei parti din dobanda pe baza ordinului de plata 1682 Dobanzi af. CBTL P(-)D 5121 Cont curent la banca A(-)C 1682 = 5121 2000

10. Se vand marfuri clientilor in valoare de 10.000 lei, TVA 24, conform facturii. Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Vanzarea marfurilor conform facturii 4111 Clienti 707 Venituri din vz. marfurilor 4427 TVA colectata 4111 = % 12400 707 10000 4427 2400 A(+)D P(+)C P(+)C

11. Se scot din gestiune la cost de achizitie de 8.000 lei, conform notei de receptie. Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Scoaterea din gestiune a marfii conform notei de receptie 607 Cheltuieli privind mf. A(+)D 371 Marfuri A(-)C 607 = 371 8000

12. Se incaseaza in contul de la banca, de la clienti o parte din creanta, in valoare de 6.200 lei, in baza extrasului de cont. Natura operaiei: Conturi corespondente: Incasarea unei parti din creanta in baza extrasului de cont 5121 Cont curent la banca A(+)D 4111 Clienti A(-)C

Formula contabil:

5121

4111 6200

13. Se emite o factura in valoare de 4.500 lei, TVA 24%, reprezentand o lucrare efectuata
unui client.

Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil:

Emiterea facturii 4111 Clienti 704 Venituri din servicii prestate 4427 TVA colectata 4111 = % 5580 704 4500 4427 1080

A(+)D P(+)C P(+)C

14. In baza statului de plata se inregistreaza salariile brute cuvenite angajatilor in suma de 25.000 lei. Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Inregistrare salarii in baza statului de plata 641 Ch. cu salariile pers. 421 Pers. salarii datorate 641 = 421 25000 A(+)D P(+)C

15. In baza statului de plata se inregistreaza retinerile din salarii cuventite angajatilor astfel: impozit pe salarii 16 % , contributia la CAS 10,5% , contributia la fondul de somaj 0,5%, contributii sanatate CASS 5,5%. Natura operaiei: Conturi corespondente: Inregistrare retineri salariale in baza statului de plata 421 Pers. salarii datorate P(-)D 4312 CAS P(+)C 4314 CASS P(+)C 4372 CFS P(+)C 444 Impozit P(+)C 421 = % 8125 4312 2625 4314 1375 4372 125 444 4000

Formula contabil:

16. In baza cecului de numerar se ridica de la banca si se depune in casierie suma ce reprezinta restul de plata al salariatilor. Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Depunere numerar in casierie; Ridicarea sumei din banca in baza cecului de numerar 581 Viramente interne A/P(+)D 5121 Cont curent la banca A(-)C 581 = 5121 16875

Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil:

Depunere in casierie 5311 Casa in lei 581 Viramente interne 5311 = 581 16875

A(+)D A/P(-)C

17. In baza statului de plata se achita restul de plata cuvenit salariatilor. Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Plata salarii 421 Pers. salarii datorate 5311 Casa in lei 421 = 5311 16875 P(+)C A(-)C

18. Se achita de la furnizorii de imobilizari un program informatic in valoare de 1.200 lei plus TVA 24% conform facturii fiscale. Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Achizitionare program informatic conform facturii fiscale 404 Furnizori de imobilizari P(+)C 208 Alte imobilizari necorporale A(+)D 4426 TVA deductibila A(+)D % = 404 1488 208 1200 4426 288

19. Se vinde o marca de produs la valoarea de 2.500 lei c/f nota contabila. Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Vanzare marca de produs catre terti c/f nota contabila 461 Debitori diversi A(+)D 7583 Venituri din vz. actv. si alte op. de cap. P(+)C 4427 TVA colectata P(+)C 461 = % 3720 7583 3000 4427 720

20. Se scoate din evidenta marca de produs la valoarea de 2.500 lei c/f notei contabile. Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Scoaterea din evidenta a marcii de produs c/f notei contabile 6581 Despagubiri, amenzi si penalitati A(+)D 205 Marci comerciale A(-)C 6581 = 205 2500

21. Se ramburseaza din contul curent de la banca, pe baza ordinului de plata, suma de 5.000 lei reprezentand o parte din creditul bancar pe termen lung contractat anterior. Natura operaiei: Conturi corespondente: Rambursarea unei parti din CBTL pe baza ordinului de plata 1621 CBTL A(+)D 5121 Cont curent la banca A(-)C

Formula contabil:

1621

5121 5000

22. Conform facturii se inregistreaza obligatia de plata fata de furnizorul de energie electrica, in suma de 620 lei, TVA 24%. Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Inregistrare factura la energie electrica conform facturii 401 Furnizori P(+)C 605 Cheltuieli privind energia si apa A(+)D 4426 TVA deductibila A(+)D % = 401 768,8 605 620 4416 148,8

23. Se incaseaza de la clienti un efect comercial reprezentand contravaloaresa serviciilor prestate in valoare de 5.580 lei. Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Incasarea unui efect comercial 413 Efecte de primit de la clienti 4111 Clienti 413 = 4111 5580 A(+)D A(-)C

24. In baza extrasului de cont se inregistreaza virarea la bugetul statului a urmatoarelor obligatii: impozit pe salarii, contributia la CAS, contributia la fondul de somaj, contributia la sanatate CASS. Natura operaiei:
Virarea la bugetul statului a retinerilor salariale c/f extr. de cont

Conturi corespondente: Formula contabil:

5121 Cont curent la banca 4312 CAS 4314 CASS 4372 CFS 444 Impozit % = 5121 8125 4312 2625 4314 1375 4372 125 444 4000

A(-)C P(-)D P(-)D P(-)D P(-)D

25. Se incaseaza o creanta de la debitori in valoare de 10.000 lei conform extrasului de cont . Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Incasare creanta debitori conform extrasului de cont 5121 Cont curent la banca A(+)D 461 Debitori diversi A(-)C 5121 = 461 10000

26. Se inregistreaza factura in avans a chiriei platita anticipat aferenta spatiului inchiriat pe un an de zile de catre o firma in suma de 4.800 lei conform contractului si facturii fiscale. Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil:
Inregistrarea facturii unei cladiri inregistrate in avans c/f contractului si facturii fiscale

4111 Clienti 472 Venituri inreg. in avans 4111 = 472 4800

A(+)D P(+)C

27. Se inregistreaza incasarea facturii reprezentand avansul de 4.800 lei conform extrasului de cont. Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Inregistrare factura reprezentand un avans c/f extr. de cont. 5121 Cont curent la banca A(+)D 4111 Clienti A(-)C 5121 = 4111 4800

28. Repartizarea veniturilor inregistrate in avans, asupra veniturilor exercitiului financiar la care se refera in suma de 400 lei (4.800 lei/12 luni). Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Repartizarea venitului 472 Venituri inreg. in avans 706 Venituri din locatii de gestiune 472 = 706 400 P(-)D P(+)C

29. Obtinerea unei subventii de la bugetul statului pentru achitarea unui echipament tehnologic de la furnizorii de imobilizari in valoare de 4.000 lei plus TVA 24%. Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Obtinerea unei subventii pe baza notei de fundament 445 Subventii A(+)D 4751 Subventii pentru investitii P(+)C 445 = 4751 4000 Depunerea subentiei in CCB 5121 Cont curent la banca 445 Subventii 5121 = 445 Achizitionare echipament 404 Furnizori de imobilizari 2131 Echipament tehnologic 4426 TVA deductibila % = 404 2131 4426

A(+)D A(-)C

P(+)C A(+)D A(+)D

30. Echipamentul se amortizeaza liniar in 5 ani apoi se scoate din evidenta. Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Inregistrarea amortizarii 6811 Ch. de expl. priv. amortizarea imobil. 2814 Amortizarea altor imob. corporale 6811 = 2814 Scoaterea din evidenta 2131 Echipament tehnologic 2814 Amortizarea altor imob. corporale 6583 Ch. prv. activele cedate % = 2131 4000 2814 800 6583 3200 A(+)D P(+)C

A(-)C P(-)D A(+)D

31. Entitatea achizitioneaza echipament de lucru de la furnizori la cost de achizitie de 3.000 lei, plus TVA 24% pe baza de factura fiscala. Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Achizitie echipamente de lucru pe baza de factura fiscala 401 Furnizori P(+)C 303 Materiale de natura obc. de inventar A(+)D 4426 TVA deductibila A(+)D % = 401 1500 303 750 4426 750

32. Se achita datoria comerciala pe baza acreditivului pus la dispozitia furnizorului in suma de 3.720 lei. Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Achitare chirie 401 Furnizori 5411 Acreditive in lei 401 = 5411 3720 P(-)D A(-)C

33. Predarea echipamentului catre angajatii societatii pe baza bonului de consum si a tabeluiui nominal cu salariatii. Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil:
Predare echipamente catre angajati pe baza bonului de consum

603 Ch. obc. de inventar 303 Materiale de natura obc. de inventar 603 = 303 3720

A(+)D A(-)C

34. Contabilizarea cotei de 50% din valoarea echipamentului de lucru de 1.500 lei plus TVA 24% si retinerea pe statul de salarii a sumei reprezentand echipamentul de lucru.

Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil:

Contabilizarea echipamentelor de lucru 303 Materiale de natura obc. de inventar 4282 Alte creante in legatura cu personalul 603 Ch. obc. de inventar % = 303 1500 4282 750 603 750

A(-)C A(+)D A(+)D

Natura operaiei: Conturi corespondente:

Inregistrare TVA 4282 Alte creante in legatura cu personalul A(+)D 4427 TVA colectata P(+)C Formula contabil: 4282 = 4427 360 35. In baza notei contabile si a decontului de TVA se inregistreaza regularizarea TVAului. Regularizare TVA 4427 TVA colectata 4426 TVA deductibila 4423 TVA de plata 4427 = % 5760 4426 2788,8 4423 2971,2 P(-)D A(-)C P(+)C

Natura operaiei: Conturi corespondente:

Formula contabil:

36. In baza extrasului de cont se plateste TVA-ul. Natura operaiei: Conturi corespondente: Formula contabil: Plata TVA 4423 TVA de plata 5121 Cont curent la banca 4423 = 5121 2971,2 P(-)D A(-)C

37. In baza notei contabile se inchid conturile de cheltuieli. Natura operaiei: Conturi corespondente: Inchidere conturi cheltuieli 121 Profit sau pierdere 603 Ch. obc. de inventar 601 Ch. cu materiile prime 611 Ch. cu intretinerea si reparatiile 607 Cheltuieli privind mf. 641 Ch. cu salariile pers. 6583 Ch. privind activele cedate 605 Cheltuieli privind energia si apa 6811 Ch. de expl. priv. amortizarea imobil. 121 = % 603 601 611 607 641 A/P(+)D A(-)C A(-)C A(-)C A(-)C A(-)C A(-)C A(-)C A(-)C 43640 3720 1000 2000 8000 25000

Formula contabil:

6583 605 6811

2500 620 800

38. In baza notei contabile se inchid conturile de venituri. Natura operaiei: Conturi corespondente: Inchiderea conturilor de venituri 121 Profit sau pierdere 701 Venituri din vz. prod. finite 707 Venituri din vz. marfurilor 704 Venituri din servicii prestate 706 Venituri din locatii de gestiune 7583 Venituri din vz. actv. si alte op. de cap = 121 24100 % 6200 701 10000 707 4500 704 400 706 3000 7583 A/P(-)C P(-)D P(-)D P(-)D P(-)D P(-)D

Formula contabil:

nregistrarea sistematic: D 461 Deb. div. 10000 RC 10000 TSC 10000 SFD 5720 C D 7583 3000 RD 3000 TSD 3000 Venit. vz. act. C 3000 RC 3000 TSC 3000

SI 1200 3720 RD 3720 TSD15720

205

Marci com.

658

Alte ch. expl. C

SI 4000 RD 0 TSD 4000

2500 RC 2500 TSC 2500 SFD 1500

2500 RD 2500 TSD 2500

2500 RC 2500 TSC 2500

1621 5000 RD 5000 TSD 5000 SFD40000

CBTL SI 45000 RC 0 TSC 45000

605 620 RD 620 TSD 620

Ch. en. si apa C 620 RC 620 TSC 620

413 5580 RD 5580 TSD 5580

Efecte RC 0 TSC O SFD 5580

706 400 RD 400 TSD 400

Venituri 400 RC 400 TSC 400

472 400 RD 400 TSD 400 SFC 4200

Vnt. in. avans C 4800 RC 4800 TSC 4800

445 4000 RD 4000 TSD 4000

Subventii 4000 RC 4000 TSC 4000

4751 RD 0 RSD 0 SFC 4000

Subv. pt inv. C 4000 RC 4000 TSD 4000

2131 4000 RD 4000 TSD 4000

Echip. tehn. C 4000 RC 4000 TSC 4000

2814 800 RD 800 TSD 800

Amortizare C 800 RC 800 TSC 800

6811 800 RD 800 TSD 800

Ch. expl. 800 RC 800 TSC 800

6583 3200 RD 3200 TSD 3200

Ch. act cedate C RC 0 TSC 0 SFC 3200

D 371 SI 15000 2000 RD 2000 TSD 17000

Marfuri 8000 RC 8000 TSC 8000 SFD 9000

D 2480 2480 3720 RD 8680 TSD8680

401

Furnizori C SI 4000 2480 2480 768,8 3720 RC 9448,8 TSC13448,8

5121 SI 29000 6200 1000 4800 4000 RD25000 TSD 54000

SFC4768,8

CCB C 2000 16875 5000 8125 2971,2 2000 RC 36971,2 TSC 36971,2 SFD 17028,8

D 5311 SI 3000 16875 RD 16875 TSD 19875

Casa in lei 480 16975 RC 17355 TSC 17355 SFD 2520

345 4000 RD 4000 TSD 4000

Prod finite C 4000 RRC 4000 TSC 4000

711 4000 RD 4000 TSD 4000

Venituri 4000 RC 4000 TSC 4000

701 6200 RD 6200 TSD 6200

Venituri C 6200 RC 6200 TSC 6200

D 4111 SI 7000 5000 12400 5580 4800 RD 27780 TSD34780

Clienti 6200 5580 4800 RC 16580 TSC 16580 SFD 18200

4427 5760 1200 RD 6960 TSD 6960

TVA colec. 2400 1080 720 360 RC 4560 TSC 4560 SFD 2400

611 2000 RD 2000 TSD 2000

Ch. cu repar. C 2000 RC 2000 TSC 2000

5411 SI 6000 RD 0 TSD 6000 SFC 200

Acreditive 2480 3720 RC 6200 TSC 6200

1682 2000 RD 2000 TSD 2000 SFC 7000

Dobanzi SI 9000 RC 0 TSC 9000

707

RD 0 TSD 0 SFC 10000

Venituri 10000 RC 10000 TSC 10000

607 8000 RD 8000 TSD 8000

Ch. mf. 8000 RC 8000 TSC 8000

704 4500 RD 4500 TSD 4500

Venituri serv. C 4500 RC 4500 TSC 4500

641 25000 RD 25000 TSD 25000

Ch. sal. pers. C 25000 RC 25000 TSC 25000

421 8125 16875 RD 25000 TSD 2500

Pers. sal. dat. C 25000 RC 25000 TSC 25000

4312 2625 RD 2625 TSD 2625

CAS 2625 RC 2625 TSC 2625

4314 1375 RD 1375 TSD 1375

CASS 1375 RC 1375 TSC 1375

C 125 RD 125 TSD 125 125 RC 125 TSC 125

444 4000 RD 4000 TSD 4000

Impozit 4000 RC 4000 TSC 4000

581 16875 RD 16875 TSD 16875

Viram. int. C 16875 RC 16875 TSC 16875

208 1200 RD 1200 TSD 1200

Alte im. nec. C RC 0 TSC 0 SFC 1200

404

RD TSD 0 SFC 21448

Fz. imob. SI 15000 1488 4960 0 RC 6448 TSC21448

303 SI 3000 3000 RD 3000 TSD 6000

Obc. inventar C 3720 1500 RC5220 TSC5220 SFD 780

603 3720 750 RD 4470 TSD 4470

Ch. obc inv. C 3720 RC 3720 TSC 3720 SFD 750

4282 750 360 RD 1110 TSD 1110

Alte creante C RC 0 TSC 0 SFD1110

4423 2971,2 RD 2971,2 TSD 2971,2

TVA plata 2971,2 RC 2971,2 TSC 2971,2

121 44390 RD 44640 TSD44640

Profit/pierdere C 24100 RC 24100 TSC 24100 SFD20540

2133 Mijl. transp. C SI 20000 RD 0 TSD RC 0 20000 TSC 0 SFD 20000

101

Capital

1061

Rezerve leg. C

RD 0 TSD 0 SFC 7000

SI 7000 RC 0 TSC 7000

RD 0 TSD 0 SFC 2000

SI 2000 RC 0 TSC 2000

1171 RD 0 TSD 0 SFC 7000

Rez. raportat C SI 7000 RC 0 TSC7000

462 RD 0 TSD 0 SFC 3000

Cred. diversi C SI 3000 RC 0 TSC 3000

5191 RD 0 TSD 0 SFC 7000

CBTS SI 7000 RC 0 TSC 7000

SIBOL CONT
101 1001 121 1171 1682 2131 1621 205 208 2133 2814 371 345 303 444 4372 4314 4312 421 4423 4282 404 4427 4111 401 4751 445 472 413 461 5121 5311 581 641 611 607 603 6811 6583 658 605 706 7583 701 704 707 462 5191 511 711 5411

SOLD INIT. DEB.


X X X X X X X 4000 X 20000 X 15000 X 3000 X X X X X X X X X 7000 X X X X X 12000 29000 3000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 6000

SOLD INIT. CRED.


7000 2000 X 7000 9000 X 45000 X X X X X X X X X X X X X X 25000 X X 4000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3000 7000 1000 X X

RULAJE DEB.
X X 44640 X 2000 4000 5000 X 1200 X 800 2000 4000 3000 4000 125 1375 2625 82500 2971,2 1110 X 6960 27780 8680 X 4000 400 5580 3720 25000 16875 16875 25000 2000 8000 4470 800 32000 25000 620 400 3000 6200 4500 X X X X 4000 X

RULAJE CRED.
X X 24100 X X 4000 X 2500 X X 800 8000 4000 5220 4000 125 1375 2625 2500 2971,2 X 6448 4560 16580 9448,8 4000 4000 4800 X 10000 36971,2 17355 16875 25000 2000 8000 3720 800 X 25000 620 400 3000 6200 4500 10000 X X X 4000 6200

TOTAL SUME DEB.


X X 44640 X 2000 4000 5000 4000 1200 20000 17000 17000 4000 6000 4000 125 1375 2625 25000 2971,2 1110 X 6960 34780 8680 X 4000 400 5580 15720 54000 19875 16875 25000 2000 8000 4470 800 32000 25000 620 400 3000 6200 4500 X X X X 4000 6000

TOTAL SUME CRED.


7000 2000 24100 7000 9000 4000 45000 2500 X X 8000 8000 4000 5220 4000 125 1375 2625 2500 2971,2 X 21448 4560 16580 13448,8 4000 4000 4800 X 10000 36971,2 17355 16875 25000 2000 8000 3720 800 X 25000 620 400 3000 6200 4500 10000 3000 7000 1000 4000 6200

SOLD FINAL DEB.


X X 20540 X X X 1500 1200 20000 9000 9000 780

SOLD FINAL CRED.


7000 2000 X 7000 7000 40000 X X X X X X

1110 X 2400 18200 X X X 5580 5720 17028,8 2520

X 21448 X X 4768,8 4000 4400 X X X X

750

X X X X X

10000 3000 7000 1000 200