Sunteți pe pagina 1din 245

Sfntul Siluan Athonitul

ntre iadul dezn dejdii i iadul smereniei

ntreaga pagin C ri Pagina principal Magazin virtual

15

Partea I

Tnjirea dup Dumnezeu

Sufletul meu tnje te dup Domnul i cu lacrimi l ca ut. Cum a putea s nu Te caut? Tu m-ai g sit mai nti i mi-ai dat desf tarea Sfntului T u Duh, i sufletul meu Te-a iubit. Tu vezi, Doamne, ntristarea mea i lacrimile Dac nu m-ai fi atras prin iubirea Ta, nu Te-a c uta a a cum Te caut. Dar Duhul T u mi-a dat s Te cunosc i sufletul meu se bucur c Tu e ti Dumnezeul i Domnul meu i pn la lacrimi tnjesc dup Tine.
1

Sufletul meu tnje te dup Dumnezeu i l caut cu lacrimi. Milostive Doamne, Tu vezi c derea i ntristarea mea, dar cu smerenie cer mila Ta: revars asupra mea, a p c tosului, harul Sfntului T u Duh. Amintirea lui atrage mintea s g seasc iar i milostivirea Ta. Doamne, d -mi duhul smereniei Tale, ca s nu pierd iar i harul T u i s nu plng n hohote dup el, cum plngea Adam dup rai i dup Dumnezeu. In primul an al vie ii mele n m n stire sufletul meu a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfnt. Mult ne iube te Domnul; tiu aceasta de la Duhul Sfnt pe Care mi L -a dat Domnul prin singur milostivirea Lui. Sunt un om b trn i m preg tesc de moarte, i scriu adev rul de dragul norodului. Duhul lui Hristos, pe Care mi L-a dat Domnul, vrea mntuirea tuturor, ca to i s cunoasc pe Dumnezeu. Domnul a dat tlharului raiul; tot a a va da raiul i oric rui p c tos. Pentru p catele mele sunt mai r u dect un cine rios, dar m-am rugat lui Dumnezeu s mi le ierte, i mi-a dat nu numai iertarea, dar i Duhul Lui, i n Duhul Sfnt am cunoscut pe Dumnezeu.

Vezi iubirea lui Dumnezeu fa milostivirea Sa?

de noi?

i cine ar putea descrie

O, fra ii mei, cad n genunchi i v rog: crede i n Dumnezeu, crede i c Duhul Sfnt Cel ce d m rturie despre El n toate bisericile i n sufletul meu. Duhul Sfnt este iubire; i aceast iubire se revars n toate sufletele sfinte care sunt la Dumnezeu, i acela i Duh Sfnt este pe p mnt n sufletele care iubesc pe Dumnezeu. In Duhul Sfnt, toate cerurile v d p mntul i aud ru g ciunile noastre i le duc la Dumnezeu.

Domnul este milostiv; sufletul meu tie aceasta, dar nu poate s o descrie. El este foarte blnd i smerit, i atunci cnd sufletul l vede, se preschimb n ntregime n iubire de Dumnezeu i aproapele i se face el nsu i blnd i smerit. Dar dac omul pierde harul, atunci va plnge ca Adam la izgonirea din rai. El hohotea i ntreaga pustie auzea suspinul s u; lacrimile lui erau amare de ntristare i ani mul i le-a v rsat el. Tot a a i sufletul care a cunoscut harul lui Dumnezeu, atunci cnd l pierde, tnje te dup Dumnezeu i spune: Sufletul meu tnje te dup Dumnezeu i l caut cu lacrimi.

Sunt un mare p c tos, dar am v zut marea iubire i milostivire a Domnului fa de mine. n anii cnd eram fl c u m rugam pentru cei ce m oc rau; spuneam: Doamne, nu le socoti lor p catele lor fa de mine. Dar, de i iubeam s m rog, totu i n-am sc pat de p cat. Domnul ns nu i-a adus aminte de p catele mele i mi-a dat s iubesc oamenii, i sufletul meu dore te ca lumea ntreag s se mntuiasc i s fie n mp r ia cerurilor, s vad slava Domnului i s se desf -teze de iubirea lui Dumnezeu. Judec dup mine nsumi: dac Domnul m-a iubit att, aceasta nseamn c pe to i p c to ii El i iube te ca i pe mine. O, iubire a Domnului! N-am putere s o descriu, c ci e nem surat de mare i minunat . Harul lui Dumnezeu d putere de a iubi pe Cel iubit; i sufletul e nencetat atras spre rug ciune i nu poate uita pe Domnul nici m car pentru o secund . ubitorule de oameni, Doamne, cum n-ai uitat pe robul T u p c tos, ci cu milostivire Te-ai uitat la mine din slava Ta i n chip nen eles mi Te -ai ar tat mie? Te-am sup rat i ntristat totdeauna, dar Tu, Doamne, pentru o mic schimbare mi-ai dat s cunosc marea Ta milostivire i nem surata Ta bun tate.
3

Privirea Ta lini tit

i blnd a atras sufletul meu.

Ce s - i dau n schimb, Doamne, sau ce laud s - i cnt? Tu dai harul T u, ca sufletul s se aprind nencetat de iubire i s nu cunoasc odihn nici ziua, nici n oaptea de la iubirea lui Dumnezeu. Amintirea Ta nc lze te sufletul meu; nic ieri pe p mnt el nu- i g se te odihn afar de Tine. De aceea Te caut cu lacrimi i iar i Te pierd, i iar i mintea mea vrea s se desfete de Tine, dar Tu nu- i ar i Fa a Ta, pe Care sufletul meu o dore te ziua i noaptea. Doamne, d -mi s Te iubesc numai pe Tine. Tu m-ai zidit, Tu m-ai luminat prin Sfntul Botez, Tu mi-ai iertat p catele i mi-ai dat mp rt irea Preacuratu lui T u Trup i Snge; d -mi i puterea de-a r mne totdeauna ntru Tine. Doamne, d -ne poc in a lui Adam i sfnta Ta smerenie. Tnje te sufletul meu pe p mnt i dore te cerul. Domnul a venit pe p mnt ca s ne ridice acolo unde sade El, Preacurata Sa Maic , Care I-a slujit pe p mnt spre mntuirea noastr , ucenicii Lui i cei ce au urmat Domnului. Acolo ne cheam Domnul cu toate p catele noastre. Acolo vom vedea pe Sfin ii Apostoli care sunt ntru slav pentru c au vestit Evanghelia; acolo vom vedea pe sfin ii proroci, i pe sfin i ii ierarhi nv torii Bisericii; acolo vom vedea pe cuvio ii care s-au nevoit n posturi s - i smereasc sufletul; acolo sunt prosl vi i nebunii pentru Hristos, c ci ei au biruit lumea. Acolo vor fi prosl vi i to i c i s-au biruit pe ei n i i, c i s-au rugat pentru ntreaga lume i c i au purtat ntristarea ntregii lumi, c ci au fost plini de iubirea lui Hristos, iar iubirea nu rabd s piar nici m car un singur suflet.

Acolo vrea s se veseleasc i sufletul meu, dar nimic necurat nu intr aici unde se intr prin mari ntrist ri, cu duh nfrnt i cu multe lacrimi; numai copiii care au p zit harul Sfntului Botez intr aici f r ntrist ri, i acolo prin Sfntul Duh cunosc pe Domnul. Sufletul meu tnje te totdeauna dup Dumnezeu i se roag ziua i noaptea, c ci numele Domnului e dulce i desf t tor pentru sufletul care se roag i aprinde sufletul de iubire pentru Dumnezeu.

Mult am tr it pe p mnt i am v zut i am auzit multe. Am auzit mult muzic , i ea a desf tat sufletul meu. i m-am gndit: dac aceast muzic e att de desf tat , cum va desf ta sufletul cntarea cereasc , unde prin Duhul Sfnt Domnul este sl vit pentru p timirile Lui? Sufletul tr ie te mult pe p mnt i iube te frumuse ea p mntului; iube te cerul i soarele, iube te gr dinile frumoase, marea i rurile, p durile i cmpiile; iube te sufletul i muzica i toate aceste lucruri p mnte ti desf teaz sufletul. Dar cnd cunoa te pe Domnul nostru Iisus Hristos, atunci nu mai vrea s vad nimic p mntesc. Am v zut mp ra i ai p mntului n slava lor i am pre uit acest lucru, dar cnd sufletul cunoa te pe Domnul, atunci va socoti pu in lucru toat slava mp ra ilor; sufletul tnje te atunci nencetat dup Domnul i, nes turat, ziua i noaptea, dore te s vad pe Cel Nev zut, s pip ie pe Cel Nepip it. Dac sufletul t u l cunoa te, Duhul Sfnt i va da s n elegi cum nva El sufletul s cunoasc pe Domnul i ce dulcea e n aceasta. Milostive Doamne, lumineaz noroadele Tale ca s Te cunoasc pe Tine, s cunoasc cum ne iube ti Tu pe noi. Minunate sunt lucrurile Domnului: din p mnt 1 -a alc tuit pe om i acestei rani i-a dat s -L cunoasc prin Duhul Sfnt, a a nct omul spune: Domnul meu i Dumnezeul meu; i spune aceasta din plin tatea credin ei i iubirii. Ce lucru mai mare mai poate c uta sufletul pe p mnt?

Mare minune: dintr-o dat sufletul cunoa te pe Ziditorul Lui i iubirea Lui. Cnd sufletul vede pe Domnul, ct de blnd i smerit este, atunci se smere te i pe sine nsu i pn la sfr it i nu mai dore te nimic cum dore te smerenia lui Hristos; i ct timp va tr i sufletul pe p mnt, nu va nceta s doreasc i s caute aceast smerenie nen eleas pe care n -o poate uita. Doamne, ct de mult l iube ti Tu pe om! Milostive Doamne, d harul T u tuturor noroadelor p mntului, ca ele s Te cunoasc pe Tine, c ci f r Duhul T u Cel Sfnt omul nu poate s Te cunoasc i s n eleag iubirea Ta. Doamne, trimite peste noi pe Duhul T u Cel Sfnt, c ci Tu i toate ale Tale se cunosc numai prin Sfntul Duh, pe Care L-ai dat la nceput lui Adam, apoi sfin ilor proroci i pe urm cre tinilor. Doamne, d tuturor noroadelor Tale s n eleag iubirea Ta i dulcea a Duhului Sfnt, ca oamenii s uite durerea p mntului i s lase tot r ul, s se alipeasc de Tine prin iubire i s tr iasc n pace, f cnd voia Ta spre slava Ta. Doamne, nvrednice te-ne de darurile Sfntului Duh, ca s cunoa tem slava Ta i s tr im pe p mnt n pace i iubire, ca s nu mai fie nici ur , nici r zboi, nici du mani, ci s mp r teasc numai iubirea i s nu mai fie nevoie nici de armate, nici de nchisori i s fie u or de tr it pentru to i pe p mnt. M rog ie, Milostive Doamne, d tuturor noroadelor p mntului s Te cunoasc prin Duhul Sfnt. Cum mi-ai dat mie, p c tosului, s Te cunosc prin Duhul Sfnt, a a d tuturor noroadelor p mntului s Te cunoasc i s Te laude ziua i noaptea. i

tiu, Doamne, c Tu iube ti oamenii T i, dar oamenii nu n eleg iubirea Ta, i pe p mnt toate noroadele se vnzolesc iar gndurile lor sunt ca norii mna i de vnt n toate p r ile.

Oamenii Te-au uitat pe Tine, F c torul lor, i caut libertatea lor nen elegnd c Tu e ti milostiv i-i iube ti pe p c to ii care se poc iesc i le dai harul Sfntului T u Duh. Doamne, Doamne, d puterea harului T u tuturor no roadelor, ca s Te cunoasc prin Sfntul Duh i s Te la ude cu bucurie, a a cum mie, necuratului i tic losului,mi-ai dat bucuria doririi Tale i sufletul meu e atras spre iubirea Ta ziua i noaptea, nes turat. O, nem surat e milostivirea lui Dumnezeu fa de noi! Mul i boga i i puternici ar da mult s vad pe Domnul sau pe Preacurata Lui Maic , dar nu bog iei i Se arat Dumnezeu, ci sufletului smerit. i la ce bun banii? Spiridon cel Mare a pref cut un ar pe n aur, i noi navem nevoie de nimic afar de Domnul: n El este plin tatea vie ii. Dac Domnul nu ne-a dat s cunoa tem multe din n tocmirile acestei lumi, aceasta nseamn c n-avem nevoie; nu putem cunoa te cu mintea toat f ptura. Dar nsu i F c torul cerului i al p mntului i a toat f ptura ne-a dat s -L cunoa tem prin Duhul Sfnt. n Ace- la i Duh Sfnt cunoa tem pe Maica lui Dumnezeu, pe ngeri i pe sfin i, i sufletul nostru arde de iubire pentru ei. Dar cine nu iube te pe vr jma i, acela nu poa te cunoa te pe Domnul, nici dulcea a Duhului Sfnt. Duhul Sfnt ne nva s iubim pe vr jma i pn ntr -att nct sufletului s -i fie mil de ei ca de propriii copii. Sunt oameni care doresc vr jma ilor lor sau du mani lor Bisericii pierire i chinuri n focul iadului. Ei gndesc a a pentru c n-au nv at de la Duhul Sfnt iubirea lui Dumnezeu, c ci cel ce a nv at aceasta va v rsa lacrimi pentru ntreaga lume. Tu zici: Cutare e un criminal i e bine s ard n focul iadului. Dar te ntreb: Dac Dumnezeu i-ar da un loc bun n rai i de acolo ai vedea arznd n foc pe cel c ruia i-ai dorit chinurile iadului, nu- i va fi mil de el, oricine ar fi, chiar dac e un du man al Bisericii?
7

Sau vei avea i tu o inim de fier? Dar n rai nu e nevoie de fier. Acolo e nevoie de smerenie i de iubirea lui Hris -tos, care are grija de to i. Cine nu iube te pe vr jma i n-are n el harul lui Dumnezeu. Milostive Doamne, nva -ne prin Duhul T u Cel Sfnt s -i iubim pe vr jma i i s ne rug m pentru ei cu lacrim i. Doamne, d Duhul Sfnt pe p mnt ca toate noroadele s Te cunoasc s nve e iubirea Ta. i

Doamne, a a cum Te-ai rugat pentru vr jma i, a a nva -ne i pe noi prin Duhul Sfnt s -i iubim pe vr jma i. Doamne, toate noroadele sunt zidirea minilor Tale; ntoarce-le de la ur i r u spre poc in , ca s cunoasc toate iubirea Ta. Doamne, Tu ai poruncit s -i iubim pe vr jma i, dar aceasta este greu pentru noi p c to ii, dac nu e cu noi harul T u. Doamne, revars pe p mnt harul T u; d tuturor no roadelor p mntului s cunoasc iubirea Ta, s cunoasc c Tu ne iube ti ca o mam i mai mult chiar dect o mam , fiindc o mam i poate uita copilul, dar Tu nu ui i niciodat , c ci Tu iube ti nem surat zidirea Ta i iubirea nu poate uita. Milostive Doamne, ntru bog ia milei Tale, mntuie te toate noroadele!

Bisericii noastre Ortodoxe i s-a dat prin Duhul Sfnt s n eleag tainele lui Dumnezeu, i ea este tare prin cu getul ei sfnt i r bdarea ei. Sufletul ortodox e nv at de har s se alipeasc cu t rie de Domnul i de Preacurata Lui Maic , i duhul nostru se vesele te v znd pe Dumnezeu pe care-L cunoa te. Dar Dumnezeu este cunoscut numai prin Duhul Sfnt, i cel ce n mndria sa vrea s cunoasc pe F c torul cu mintea sa, acela e orb i nebun. Cu mintea noastr nu putem cunoa te nici m car cum s-a f cut soarele; i atunci cnd cerem lui Dumnezeu s ne spun cum s-a f cut soarele, primim
8

n suflet acest r spuns limpede: Smere te-te i vei cunoa te nu numai soarele, ci i pe F c torul lui. Dar cnd sufletul cunoa te pe Domnul, el uit de bucu rie soarele i ntreaga zidire i las grija pentru cunoa te rea p mnteasc . Dumnezeu i descoper tainele Sale sufletului smerit. Toat via a lor sfin ii s-au smerit i au luptat cu mn dria. i eu m smeresc ziua i noaptea i, cu toate acestea, nu m -am smerit cum trebuie. Dar prin Duhul Sfnt sufle tul meu a cunoscut smerenia lui Hristos, pe care ne -a po runcit s o nv m de la El, i sufletul meu e atras spre El nencetat. O, smerenia lui Hristos! Ea d sufletului o bucurie de nedescris n Dumnezeu i din iubirea lui Dumnezeu su fletul uit i p mnt, i cer, i toat dorin a lui se avnt spre Dumnezeu. O, smerenia lui Hristos! Ct de dulce i pl cut este ea. Dar se g se te numai n ngeri i n sufletele sfin ilor. Noi ns trebuie s ne socotim mai r i dect to i, i atunci Dom nul ne va da i nou s cunoa tem smerenia lui Hristos prin Duhul Sfnt. Domnul, slava Lui i toate cele cere ti se cunosc numai prin Duhul Sfnt. Domnul ne-a dat Duhul Sfnt i noi am nv at cnt rile Domnului, iar de dulcea a iubirii lui Dumnezeu uit m p mntul. Iubirea lui Dumnezeu e arz toare i nu ne ng duie s ne mai aducem aminte de p mnt. Cine a ncercat-o o caut neobosit ziua i noaptea i este atras spre ea. Ea se pierde ns de noi pentru mndrie i nfumurare, pentru du m nirea i osndirea fratelui, pentru pizm ; ne las i pentru un gnd desfrnat, ca i pentru alipirea de cele p mnte ti; pentru toate acestea harul pleac i atunci, pustiit i ab tut, sufletul tnje te dup Dumnezeu cum tnjea p rintele nostru Adam la iz gonirea din rai. Cu lacrimi Adam striga c tre Dumnezeu a a: Sufletul meu tnje te dup Tine, Doamne, i cu lacrimi Te caut. Vezi ntristarea mea i lumineaz ntunericul meu, ca sufletul meu s se veseleasc din nou.
9

Nu Te pot uita. Cum Te-a putea uita? Privirea Ta lini tit i blnd a atras sufletul meu i duhul meu se bucura n rai unde vedea fa a Ta. Cum a putea uita raiul unde m veselea iubirea Tat lui Ceresc? Dac lumea ar cunoa te puterea cuvntului lui Hristos: nv a i de la Mine smerenia i blnde ea, atunci lumea ntreag ar l sa toate celelalte tiin e i nv turi i ar nv a numai aceast tiin cereasc . Oamenii nu cunosc puterea smereniei lui Hristos i de aceea sunt atra i spre cele p mnte ti. Dar omul nu poate cunoa te puterea acestui cuvnt al lui Hristos f r Duhul Sfnt; dar cine a cunoscut -o, acela n-ar mai l sa aceast tiin , chiar dac ar avea ca bog ie toate mp r iile p mntului. Doamne, d -mi smerenia Ta, ca s se s l luiasc ntru mine iubirea Ta i s fie vie ntru mine sfnt frica Ta. Grea este via a f r iubirea de Dumnezeu; sufletul este ntunecat i posomort, dar cnd vine iubirea, bucuria su fletului e cu neputin de descris. Sufletul meu nseteaz s c tige smerenia lui Hristos i tnje te dup ea ziua i noaptea, i uneori urlu strignd: Sufletul meu tnje te dup Tine i cu lacrimi Te caut! Doamne, cum iube ti Tu zidirea Ta! Sufletul vede n chip nev zut harul T u i ntru fric i iubire i mul ume te cucernic. Fra ii mei dragi, cu lacrimi scriu aceste rnduri. Cnd sufletul cunoa te pe Domnul prin Duhul Sfnt, n fiecare minut este cuprins de nencetat uimire naintea milostivirii lui Dumnezeu, a m re iei i atotputerniciei Lui. Dar dac sufletul n-a c tigat nc smerenia, ci numai n zuie te spre ea, vor fi n el schimb ri: dup o vreme va fi n lupt cu gndurile i nu-va avea odihn , dar uneori va primi slobozenie de gnduri i va vedea pe Domnul i va n elege iubirea Lui. De aceea i zice Domnul: nv a i de la Mine blnde ea i smerenia i ve i g si odihn sufletelor voastre [Mt 11, 29]. i dac omul nu nva smerenia, iubirea i ner utatea, Domnul nu -i va da s -L cunoasc . Dar sufletul care a cu noscut pe Domnul prin Duhul Sfnt,
10

acela e r nit de iubirea Lui i nu-L poate uita, ci, ca un bolnav care - i aduce aminte mereu de boala lui, a a i sufletul care iube te pe Domnul i aduce ntotdeauna aminte de El i de iubirea Lui pentru ntreg neamul omenesc. Ce- i voi da n schimb, Doamne? Tu, Cel Milostiv, ai nviat sufletul meu din p cate i mi-ai dat s cunosc mila Ta fa de mine, inima mea a fost fermecat de Tine i nencetat atras spre Tine, Lumina mea. Ce- i voi da n schimb, Doamne? Tu ai nviat sufletul meu ca s Te iubesc pe Tine i pe aproapele meu i mi-ai dat lacrimi ca s m rog pentru ntreaga lume. Fericit sufletul care a cunoscut pe F c torul lui i s-a ndr gostit de El, c ci s-a odihnit ntru El cu odihn de s vr it . Domnul e nem surat de milostiv. Sufletul meu cunoa te milostivirea Lui fa de mine, i eu scriu despre ea cu n dejdea c m car un singur suflet se va ndr gosti de Domnul i se va aprinde pentru El cu jarul poc in ei. Dac Domnul nu mi-ar fi dat s cunosc mila Sa prin Duhul Sfnt, a fi dezn d jduit din pricina mul imii p catelor mele, dar acum El a fermecat sufletul meu, i el s-a ndr gostit de El i uit tot ce-i p mntesc. Doamne, smere te inima mea, ca s fie ntotdeauna pl cut ie.

In elege i, voi, toate noroadele p mntului, ct de mult v iube te Domnul i cu ct milostivire v cheam la El: Veni i la Mine i v voi odihni pe voi. V voi odihni i pe p mnt i n cer, i ve i vedea slava Mea. Acum nu pute i n elege aceasta, dar Duhul Sfnt v va da s n elege i iubirea Mea pentru voi.

11

Nu z bovi i, veni i la Mine. Cu dor v a tept pe voi ca pe ni te copii dragi. Eu v voi da pacea Mea i voi v ve i bucura i bucuria voastr va fi ve nic . Fra ii mei dragi, cu lacrimi scriu aceste rnduri. Cnd sufletul cunoa te pe Domnul prin Duhul Sfnt, n fiecare minut el se minuneaz nencetat naintea milos tivirii lui Dumnezeu, a m re iei i atotputerniciei Lui, i Domnul nsu i nva sufletul prin harul S u milostiv, ca o mam copilul ei preaiubit, gnduri bune i smerite i -i d sim mntul prezen ei i al apropierii Lui. i n smerenie sufletul vede pe Domnul f r nici un fel de gnduri. Domnul l iube te pe om i harul Lui va fi n Biseric pn n vremea nfrico atei Judec i, a a cum a fost n vremurile trecute. Domnul l iube te pe om i, de i 1 -a alc tuit din rn , 1-a mpodobit prin Duhul Sfnt. Prin Duhul Sfnt este cunoscut Domnul i tot prin Duhul Sfnt este iubit Domnul, dar f r Duhul Sfnt omul nu este dect p mnt p c tos. Domnul i cre te copiii S i prin Duhul Sfnt, i hr ne te cu Preacuratul Lui Trup i Snge, i to i cei ce urmeaz Domnului se fac asemenea Domnului, Tat l lor. Duhul Sfnt ne-a nrudit cu Domnul i s tii c dac sim i n tine o pace dumnezeiasc i o iubire pentru to i oamenii, sufletul t u s -a asem nat Domnului. Harul dumnezeiesc ne-a nv at aceasta i sufletul tie cnd se mbog e te de har; dar cnd pierde harul, sufletul simte deopotriv apropierea vr jma ului. nainte nu tiam aceasta, dar acum, cnd am pierdut harul, acest lucru mi se face v dit din experien . Pentru aceasta, fra ilor, cu toate puterile voastre p zi i pacea dumnezeiasc dat nou n dar i, cnd cineva ne va sup ra, s -1 iubim, chiar

12

dac aceasta nu este u or, i Domnul, v znd osteneala noastr , ne va ajuta cu harul Lui. A a gr iesc Sfin ii P rin i, i experien a multor ani ara t c osteneala e de neap rat trebuin . Harul Sfntului Duh face nc de pe p mnt pe tot omul asemenea Domnului Iisus Hristos. Cine este n Duhul Sfnt, acela e asemenea Domnului nc de pe p mnt, dar cine nu se poc ie te i nu crede, acela se aseam n vr jma ului. Domnul ne-a nvrednicit s fim asemenea Lui. i tii ct de blnd i de smerit este Domnul! Dac L-ai vedea, bucuria ta ar fi att de mare c ai vrea s -i spui: Doamne, m topesc de harul T u! Dar n acel minut nu vei putea spune nici m car un singur cuvnt despre Dumnezeu, c ci sufletul t u e schimbat de mbel ugarea Sfntului Duh. A a i Cuviosul Serafim din Sarov, cnd L -a v zut pe Domnul, n-a putut vorbi. Domnul ne porunce te s -L iubim din toat inima i din tot sufletul, dar cum e cu putin s -L iubim pe Cel pe care nu L-am v zut niciodat i cum s nv m aceast iubire? Domnul Se face cunoscut dup lucrarea Lui n su flet. Cnd Domnul l cerceteaz , sufletul tie c a fost un Oaspete drag i, cnd a plecat, atunci sufletul tnje te du p El i l caut cu lacrimi: Unde e t i Tu, lumina mea? Unde e ti Tu, bucuria mea? Trecerea Ta a l sat o bun -mireasm n sufletul meu, dar Tu nu e ti aici i sufletul meu tnje te dup Tine, i inima mea e ab tut i bolnav , i nimic nu m mai vesele te, pentru c am ntristat pe Domnul i El S-a ascuns de mine. Dac am fi simpli ca ni te copii, Domnul ne -ar ar ta raiul i L-am vedea n slava heruvimilor i a serafimilor, a tuturor puterilor cere ti i a sfin ilor, dar noi n-avem sme renie i de aceea ne chinuim pe noi n ine i pe cei ce tr iesc mpreun cu noi. Ce bucurie pentru noi c Domnul nu numai c ne iart p catele noastre, dar Se i face cunoscut pe Sine sufletului, de ndat ce el se smere te. Fiecare, chiar i ultimul s rman, se poate smeri i cunoa te pe Domnul prin Duhul Sfnt. Pentru a cunoa te pe Domnul nu e nevoie nici de bani, nici de averi, ci numai de smerenie. Domnul Se d n dar pe Sine nsu i numai pentru milostivirea Sa. Odinioar nu tiam aceasta, dar acum n fiecare zi i n
13

fiecare ceas v d limpede n fiece mi nut milostivirea lui Dumnezeu. Domnul d pacea Sa chiar i n somn, dar f r Dumnezeu nu e pace n suflet. Din pricina mndriei min ii lor Domnul nu Se face cunoscut multora, dar cu toate acestea ei cred c tiu multe. Dar ce este tiin a lor dac nu cunosc pe Domnul, dac nu cunosc harul Sfntului Duh, dac nu tiu cum vine i de ce se pierde? S ne smerim , fra ilor, i Domnul ne va ar ta toate, a a cum un tat iubitor arat totul copiilor lui.

Prive te cu mintea ce se lucreaz n sufletul t u. Dac se afl n el nu mult har, atunci n suflet este pace i sim i iubire fa de to i; dac se afl mai mult har, atunci n suflet e lumin i o mare bucurie; iar dac se afl i mai mult har, atunci i trupul simte harul Sfntului Duh. Nu e am r ciune mai mare ca pierderea harului. Atunci sufletul tnje te dup Dumnezeu. i cu ce a putea asem -na aceast tnjire? O asem n plnsului unei mame care i-a pierdut singurul ei fiu preaiubit i strig : Unde e ti, copilul meu preaiubit, unde e ti bucuria mea? A a, i mai mult nc , tnje te sufletul dup Domnul cnd pierde harul i dulcea a iubirii dumnezeie ti. Unde e ti Tu, milostivul meu Dumnezeu? Unde e ti Tu, Lumin nenserat ? Pentru ce te ascunzi de mine i nu mai v d fa a Ta blnd i luminoas ? Rare sunt sufletele care Te cunosc i pu ini oamenii cu care se poate vorbi despre Tine: cei mai mul i oameni se vor mntui prin credin . Dar a a cum Tu nsu i ai spus Apostolului Toma: Tu M-ai v zut i M-ai pip it, dar ferici i cei ce n-au v zut i au crezut [In 20, 29], tot a a nu to i simt Duhul Sfnt, dar cei ce se tem de Domnul i p zesc poruncile Lui se vor mntui to i, c ci Domnul ne iube te nem rginit de mult i eu n-a fi putut cunoa te aceast iubire, dac nu m-ar fi nv at Duhul Sfnt Cel ce nva tot binele.

14

Inima mea s-a ndr gostit de Tine, Doamne, i de ace ea tnjesc dup Tine i cu lacrimi Te caut. Tu ai mpodobit cerul cu stele, v zduhul cu nori, p mntul cu m ri, ruri i gr dini nverzite n care cnt p s ri, dar sufletul meu s-a ndr gostit de Tine i nu mai vrea s priveasc aceast lume, cu toat frumuse ea ei. Numai pe Tine Te dore te sufletul meu, Doamne. Pri virea Ta lini tit i blnd nu o pot uita i cu lacrimi Te rog: Vino i Te s l luie te ntru mine i cur e te-m de toat ntin ciunea. Tu vezi din n l imea sfintei Tale slave cum tnje te sufletul meu dup Tine; nu m l sa pe mine, robul T u; auzi-m cnd strig ie ca Prorocul David: Miluie te-m , Dumnezeule, dup mare mila Ta [Ps 50,1]. Sfin ilor Apostoli, voi a i propov duit ntregului p mnt: Cunoa te i iubirea lui Dumnezeu!. Sufletul meu p c tos a cunoscut i el aceast iubire prin Duhul Sfnt, dar am pierdut acest Duh i tnjesc dup El. V rog, ruga i pe Domnul s -mi dea napoi darul Duhului Sfnt, pe Care sufletul meu l cunoa te, i m voi ruga pentru toat lu mea ca s vin pacea pe p mnt. Sfin ilor to i, ruga i pe Domnul Dumnezeu pentru mi ne. Voi vede i slava Domnului n cer, c ci pe p mnt L-a i iubit pe Dumnezeu din tot sufletul i din tot cugetul vostru; voi a i biruit lumea prin puterea harului pe care vi 1 -a dat Dumnezeu pentru smerenia voastr ; voi a i ndurat toate ntrist rile pentru iubirea lui Dumnezeu, i duhul meu arde de ner bdare s v vad , s vad cum vede i slava Domnului. Ziua i noaptea tnje te sufletul meu dup Domnul i dore te s se ndulceasc de iubirea Lui. Stare ii [b trnii iscusi i] buni sunt smeri i i la caracter asemenea lui Hristos. Prin via a lor ei dau un exemplu viu. Au dobndit pacea i, asemenea pomului vie ii din rai, au s turat pe mul i din roadele lor, cu roade ale acestei p ci. Pomul vie ii care este n mijlocul raiului e Hristos. Acum de el se pot apropia to i i toat lumea poate s m nnce i s se sature din el prin Duhul Sfnt. Cnd pov uitori buni nu sunt, trebuie s ne pred m voii lui Dumnezeu ntru smerenie i atunci Domnul ne va n elep i prin harul S u, c ci e cu neputin de spus n cuvnt ct de mult ne iube te Domnul i mintea nu
15

poate n elege aceasta; numai prin Duhul Sfnt e cunoscut Dumnezeu, de minte ea nu este cunoscut .

iu birea lui

Unii discut n contradictoriu despre credin i discu iile [controversele] lor sunt f r sfr it, dar nu e nevoie s ne sf dim, ci numai s ne rug m lui Dumnezeu i Maicii Domnului, i atunci Domnul ne va lumina f r discu ii i ndat ne va lumina. Mul i au studiat toate credin ele [religiile], dar adev rata credin nu au cunoscut-o astfel, a a cum trebuie, dar celui ce se va ruga lui Dumnezeu cu smerenie s -1 lumineze, Domnul i va face cunoscut ct de mult l iube te El pe om. Oamenii mndri cred c n eleg totul cu mintea lor, dar Dumnezeu nu le d aceasta. Dar noi l cunoa tem pe Domnul: El ni S-a ar tat prin Duhul Sfnt, i sufletul l cunoa te, i de atunci se bucur , se vesele te i se odihne te, i n aceasta st via a noastr sfnt . Domnul a zis: ,Acolo unde sunt Eu, acolo va fi i slujitorul Meu i va vedea slava Mea [In 12, 26]. Dar oame nii nu n eleg Scriptura; ea este ca pecetluit . Dar cnd Duhul Sfnt ne nva , totul va fi n eles i sufletul se va sim i ca n cer, c ci acela i Duh Sfnt este i n cer, i pe p mnt, i n Sfnta Scriptur , i n sufletele care iubesc pe Dumnezeu. Dar f r Duhul Sfnt oamenii r t cesc i, de i nva nencetat, nu pot s -L cunoasc pe Dumnezeu i n-au cunoscut odihna n El. Cine a cunoscut iubirea lui Dumnezeu, acela iube te lu mea ntreag i niciodat nu murmur pentru soarta lui, c ci tie c o ntristare vremelnic pentru Dumnezeu duce la bucuria ve nic . Sufletul nesmerit, care nu se pred pe sine voii lui Dumnezeu, nu poate cunoa te nimic, ci trece numai de la un gnd la altul, i astfel nu se roag niciodat cu minte cu rat i nu sl ve te lucrurile mari ale lui Dumnezeu. Sufletul care s-a predat cu smerenie voii lui Dumnezeu l vede nev zut n fiecare secund , dar tot acest lucru e cu neputin de exprimat pentru sufletul nsu i, i el nu poate povesti despre aceasta, ci numai prin experien cunoa te milostivirea lui Dumnezeu i tie cnd Domnul este cu el. Sufletul ce s-a
16

predat Lui e ca un copi l mic care- i prime te zilnic hrana lui f r s tie de unde vine aceast hran ; a a i sufletul se simte bine cu Dumnezeu, dar nu poate l muri cum se ntmpl aceasta. Doamne, lumineaz norodul T u prin Duhul T u Cel Sfnt ca to i s cunoasc iubirea Ta. Domnul ne insufl gndul s ne rug m pentru oameni i tot El ne d puterea pentru aceast rug ciune i r spl te te sufletului pentru aceasta. A a e mila Domnului fa de noi. n copil rie iubeam lumea i frumuse ea ei. Iubeam pomii i gr dinile nverzite, iubeam cmpiile i toat lu mea lui Dumnezeu: ct de frumos este ea alc tuit . mi pl cea s privesc str lucirea norilor, s -i v d trecnd n n l imile azurii. Dar de cnd am cunoscut pe Domnul meu i El a robit sufletul meu, totul s-a schimbat n sufletul meu i nu mai vreau s privesc la aceast lume, c ci sufletul meu este nencetat atras spre acea lume n care tr ie te Domnul. Ca o pas re n colivie a a se chinuie su fletul meu pe p mnt. A a cum pas rea dore te s zboaredin colivia ei strmt spre tufi urile dese, a a este aprins i sufletul meu de dorin a de a vedea din nou pe Domnul, c ci El a atras sufletul meu i acesta tnje te dup El i strig : Unde e ti Tu, Lumina mea? Vezi c Te caut cu lacrimi. Dac nu mi Te-ai fi ar tat, n-a fi putut s Te caut astfel. Dar Tu nsu i m-ai g sit pe mine, p c tosul, i mi-ai dat s cunosc iubirea Ta. Tu mi-ai dat s v d c iubirea Ta pentru noi Te-a dus pe cruce i c ai murit pentru noi n chi nuri. Tu mi-ai dat s cunosc c iubirea Ta Te-a pogort din cer pe p mnt i pn la iad, ca noi s vedem slava Ta. Tu Te-ai ndurat de mine i mi-ai ar tat Fa a Ta i acum sufletul meu e atras de Tine, Doamne, i n nimic nu- i g se te odihn , nici ziua nici noaptea, i plnge ca un copil ce i-a pierdut mama. Dar i copilul i uit mama, i mama i uit copilul cnd Te v d pe Tine. V zndu-Te pe Tine, sufletul uit lumea ntreag . A a este atras sufletul meu spre Tine i tnje te dup Tine i nu mai vrea s vad frumuse ea aces tei lumi. Cnd sufletul cunoa te n Duhul Sfnt pe Maica Dom nului, cnd n Duhul Sfnt el se face rudenie cu apostolii, prorocii, sfin i ii ierarhi, cuvio ii i
17

cu to i sfin ii i drep ii, atunci el este atras nest vilit n aceast alt lume i nu se poate opri, ci tnje te, se chinuie, plnge i nu se poate smulge din rug ciune, i chiar dac trupul e neputincios i vrea s se ntind pe pat, chiar i atunci cnd este ntins pe el, sufletul lui se avnt spre Domnul i n mp r ia sfin ilor. B trne ea a venit, trupul a sl bit i vrea s se ntind pe pat, dar duhul nu st ntins - el se avnt spre Dum nezeu, Tat l s u, rudenia lui cereasc . El ne-a f cut rudenii ale Sale prin Preacuratul Lui Trup i Snge i prin Du hul Sfnt; ne-a dat s cunoa tem ce anume e via a ve nic , n parte tim: Duhul Sfnt e via a ve nic . Sufletul tr ie te n iubirea lui Dumnezeu, n smerenia i blnde ea Duhului Sfnt. Dar Duhului Sfnt trebuie s -I d m un loc mai mare n sufletul nostru, ca El s fie viu ntru el i sufletul s -L simt pip it. Cine r mne pe p mnt prin Duhul Sfnt n iubirea lui Dumnezeu, acela va fi i sus mpreun cu Domnul, c ci iubirea nu poate s piar . Dar s nu ne am gim n gnduri de tepte, s ne smerim pe noi n ine dup cuvntul Domnului: Fi i ca i copiii, c ci a lor este mp r ia lui Dumnezeu [Mt 18, 3]. Vai mie, c ci dup ce am cunoscut pe DomnuLprin Du hul Sfnt, l pierd i nu pot s -L am n deplin tate, de i v d mila lui Dumnezeu cu mine. Domnul ne iube te att de mult, nct noi n ine nu ne putem iubi pe noi n ine a a; dar cnd sufletul e n ntris tare, el crede c Dumnezeu 1-a uitat i c nici m car nu mai vrea s se uite la el, i atunci sufer i se chinuie. Dar nu este a a, fra ilor. Domnul ne iube te f r sfr it, ne d harul Duhului Sfnt i ne mngie, Domnul nu vrea ca sufletul s fie n mhnire i nedumerire despre mntuirea lui. Crede deci cu t rie c suferim numai ct vreme nu ne-am smerit; dar de ndat ce ne smerim, ntrist rile noastre iau sfr it, c ci pentru smerenia lui Duhul lui Dumnezeu d de tire sufletului c se mntuie te. Mare este slava Domnului c ne iube te att de mult, i aceast iubire se face cunoscut prin Duhul Sfnt. Sufletul meu tnje te dup Domnul i l caut cu la crimi.

18

Cum a putea s nu-L caut? El mi S-a ar tat prin Duhul Sfnt i inima mea s-a ndr gostit de El. El a atras sufletul meu i acesta tnje te dup El. Sufletul se aseam n unei mirese, iar Domnul - Mirelui; i ei se iubesc mult unul pe altul i suspin unul dup altul. n iubirea Lui, Domnul tnje te dup suflet i se mhne te dac acesta n-are loc n el pentru Duhul Sfnt; dar sufletul care a cunoscut pe Domnul tnje te dup El, c ci n El e via a i bucuria lui. Via a n p cate e moartea sufletului, dar iubirea lui Dumnezeu e raiul desf t rilor n care tr ia nainte de c dere p rintele nostru Adam. Adame, p rintele nostru, spune-ne cum iubea sufletul t u pe Dumnezeu n rai? A cunoa te acest lucru e cu neputin i abia sufletul care a gustat iubirea lui Dumnezeu l poate n elege ntructva. Dar Maica Domnului, cum iubea Ea pe Domnul Fiul Ei? Nimeni dintre oameni nu poate ti aceasta dect numai Ea ns i. Dar Duhul lui Dumnezeu ne nva iubirea. i n Ea a fost i este acela i Duh al lui Dumnezeu, Care este Iubire, i de aceea cine cunoa te pe Duhul Sfnt poate n elege n parte i iubirea ei. Ce ferici i suntem noi cre tinii: ce Dumnezeu avem! Vrednici de plns sunt oamenii care nu cunosc pe Dum nezeu. Ei nu v d lumina ve nic i dup moarte merg n ntunericul cel ve nic. Noi tim despre aceasta, pentru c n Biseric Duhul Sfnt descoper sfin ilor ce este n cer i ce este n iad. Oameni nenoroci i i r t ci i! Ei nu pot ti care e ade v rata bucurie. Se veselesc uneori i rd, dar rsul i vese lia lor se prefac n plns i ntristare. Dar bucuria noastr e Hristos. Prin p timirile Lui El ne-a scris n cartea vie ii, i n mp r ia cerurilor vom fi ve nic mpreun cu Dumnezeu, vom vedea slava Lui i ne vom ndulci de ea. Bucuria noastr e Duhul Sfnt. Ct e de dulce i de dr ag! El d m rturie sufletului de mntuirea lui.
19

O, fra ilor, v rog i v implor n numele milostivirii lui Dumnezeu, crede i n Evanghelie i n m rturia Sfintei Biserici i ve i gusta nc de aici, de pe p mnt, fericirea raiului, c ci mp r ia lui Dumn ezeu este n untrul nostru [Le17, 21]; iubirea lui Dumnezeu d sufletului raiul. Mul i prin i i vl dici i au p r sit scaunele lor dup ce au cu noscut iubirea lui Dumnezeu. i lucrul e de n eles, pentru c iubirea lui Dumnezeu e aprins ; prin harul Sfn tului Duh, ea ndulce te sufletul pn la lacrimi i nimic p mntesc nu se poate asem na ei. Cele p mnte ti pot fi cunoscute prin mintea ome neasc , dar Domnul i toate cele cere ti se cunosc numai prin Duhul Sfnt i nu pot fi cunoscute numai cu mintea simpl . Cine a cunoscut pe Dumnezeu prin Duhul Sfnt, acela uit p mntul ca i cum n-ar mai fi, dar dup rug ciune i ridic ochii i l vede din nou. Fra ilor, n mp r ia cerurilor sfin ii v d slava lui Dum nezeu, noi ns s ne smerim i Domnul ne va iubi i ne va da pe p mnt tot ce e de folos pentru suflet i trup, i ne va descoperi toate tainele. Oamenii s-au alipit cu sufletul lor de agonisirea bunu rilor p mnte ti i au pierdut iubirea lui Dumnezeu, de aceea nu este pace pe p mnt. Mul i vor s cunoasc , de pild , cum s -a alc tuit soarele, dar uit s cunoasc pe Dumnezeu. Domnul ns nu ne-a vorbit despre soare, ci ne-a descoperit despre Tat l i mp r ia cerurilor. El a spus c n mp r ia Tat lui S u drep ii vor str luci ca soarele [Mt 13, 43]; i Scriptura spune c Domnul va fi Lumina n rai [Ap 21, 23; 22, 5] i Lumina Domnului va fi n sufletul, n mintea i n trupul sfin ilor. Tr im pe p mnt i nu-L vedem pe Dumnezeu i nu-L putem vedea. Dar dac Duhul Sfnt vine n sufletul nos tru, atunci l vedem pe Dumnezeu a a cum L-a v zut Sfntul Arhidiacon tefan. Prin Duhul Sfnt, sufletul i mintea recunosc ndat c acesta este Domnul. A a a re cunoscut prin Duhul Sfnt Sfntul Simeon pe Domnul n micul prunc [adus la templu]; tot a a a recunoscut pe Domnul prin Duhul Sfnt i Sfntul Ioan Botez torul i a trimis poporul la El. Dar, f r Duhul Sfnt, nimeni nu poate cunoa te pe Dumnez eu, nici ti ct de mult ne iube te. i, de i citim c El ne -a iubit i a p timit din iubi re pentru noi, noi ne gndim la aceste lucruri cu mintea, f r a n elege i cu sufletul nostru, a a cum se cuvine aceast iubire a lui Hristos; dar, atunci cnd
20

ne nva Duhul Sfnt, n elegem n chip limpede i sim it aceast iubire i ne facem asemenea Domnului. Milostive Doamne, nva -ne pe noi to i prin Duhul T u Cel Sfnt s tr im dup voia Ta, ca to i s Te cunoa tem n Lumina Ta pe Tine, adev ratul Dumnezeul nostru, fiindc f r Lumina Ta nu putem n elege plin tatea iubirii Tale. Lumineaz -ne prin harul T u i el va aprinde inimile noas tre de iubire pentru Tine.

Cuvnt despre rug ciune

Cine iube te pe Domnul, acela i aduce aminte ntot deauna de El, iar aducerea-aminte de Dumnezeu na te rug ciunea. Dar, dac nu- i vei aduce aminte, atunci nu te vei mai ruga, iar f r rug ciune sufletul nu va r mne n dragostea lui Dumnezeu, c ci prin rug ciune vine harul / Duhului Sfnt. Prin rug ciune se p ze te omul de p cat, fiindc , rugndu-se, mintea e ocupat de Dumnezeu i cu duh smerit st naintea Fe ei Domnului, pe Care -L cunoa te sufletul ce se roag . Fire te, ncep torul are nevoie de o c l uz , c ci pn se d harul Sfntului Duh, sufletul are mare lupt cu vr jma ii i nu- i poate da seama dac vr jma ul i aduce dulcea a sa.Poate deosebi aceasta numai cel ce a gustat el nsu i din experien harul Duhului Sfnt. Cine a gustat Duhul Sfnt recunoa te apoi harul dup gust. Cine vrea s se ndeletniceasc cu rug ciunea f r o c l uz i i nchipuie n mndria lui c poate s o nve e singur dup c r i i nu se va duce la un stare [b trn iscusit], acela a c zut deja pe jum tate n n elare. Dar pe cel smerit Domnul l va ajuta i, chiar dac nu g se te un pov uitor experimentat, dar va merge la duhovnicul lui, oricare ar fi el, Dumnezeu l va ocroti pentru smerenia lui.

21

Gnde te-te c n duhovnic viaz Duhul Sfnt, i el i va spune ce trebuie s faci. Dar dac i spui: Duhovnicul vie uie te n nep sare, cum poate via n el Duhul Sfnt?, pentru un astfel de gnd vei suferi silnic i Domnul te va smeri i, negre it, vei c dea n n elare. Rug ciunea se d celui ce se roag , cum se spune n Scripturi; dar rug ciunea pe care o s vr im numai din obi nuin , f r zdrobire de inim pentru p cate, nu este pl cut Domnului. ntrerup pentru o vreme cuvntul despre rug ciune. Sufletul meu tnje te dup Domnul i l caut fierbinte, i sufletul meu nu sufer s se gndeasc la altceva. Sufletul meu tnje te dup Domnul Cel Viu, i duhul meu se avnt spre El ca spre Tat l Ceresc i o rudenie. Domnul ne nrude te cu El prin Duhul Sfnt. Domnul este drag inimii - e bucuria, veselia i n dejdea noastr tare. Bunule Doamne, caut cu mil la zidirea Ta i arat -Te oamenilor prin Duhul Sfnt a a cum Te-ai ar tat robului T u. Bucur , Doamne, cu venirea Sfntului T u Duh tot su fletul cel ntristat. F , Doamne, ca to i oamenii care se roag ie s cunoasc pe Duhul Sfnt. Oamenilor, s ne smerim to i pentru Domnul i pentru mp r ia cerurilor. S ne smerim i Domnul ne va face cunoscut puterea rug ciunii lui Iisus. S ne smerim i n su i Duhul lui Dumnezeu va nv a sufletul. Omule, nva smerenia lui Hristos i Domnul i va da s gu ti dulcea a rug ciunii. Dac vrei rug ciunea curat , atunci fii smerit, nfrnat, m rturise te-te cu sinceritate, i rug ciunea te va iubi. Fii ascult tor, supune -te cu bun con tiin st pnirilor rnduite, fii mul umit de toate i atunci inima ta se va cura i de gndurile de arte. Adu- i aminte c Domnul te vede i temete s nu ntristezi cumva pe fratele t u; nu-1 judeca i nu-1 dispre ui nici m car cu o privire, i Duhul Sfnt te va iubi i te va ajuta El nsu i ntru toate. Duhul Sfnt se aseam n unei mame pline de dragoste. O mam i iube te copilul i-i este mil de el, tot a a i Duhului Sfnt i este mil de noi,

22

ne iart , ne vindec , ne pov uie te i ne bucur ; Duhul Sfnt se face cunoscut n rug ciunea smerit . Cine iube te pe vr jma i va cunoa te degrab pe Domnul prin Duhul Sfnt, dar despre cel ce nu-i iube te, nu vreau s scriu, ci l plng, c ci se chinuie pe sine nsu i i pe al ii i nu cunoa te pe Domnul. Sufletul care iube te pe Domnul nu poate s nu se roa ge, c ci este atras spre El prin harul pe care 1-a cunoscut n rug ciune. Pentru rug ciune ne sunt date bisericile; n biserici slujbele se s vr esc dup c r i. Dac biserica i c r ile nu le ai totdeauna cu tine, rug ciunea l untric ns e oricnd i oriunde cu tine. n biserici se s vr esc dumnezeie tile slujbe i viaz Duhul Sfnt, dar cea mai bun biseric a lui Dumnezeu e sufletul, i pentru cine se roag n sufletul s u, pentru acela lumea ntreag se face biseric ; dar aceasta nu este pentru to i. Mul i se roag cu buzele i le place s se roage dup c r i, i acesta e un lucru bun, iar Domnul prime te rug ciunea i-i miluie te. Dar dac cineva se roag Domnului i se gnde te la altceva, rug ciunea unuia ca acesta Dom nul no ascult . Cine se roag din obi nuin , n acela nu sunt schimb ri n rug ciune, dar cine se roag din inim n acela sunt multe schimb ri n rug ciune, e o lupt cu vr jma ul, o lupt cu sine nsu i, cu patimile, o lupt cu oamenii i n toate acestea trebuie s fie curajos. Cere sfat celor experimenta i, dac -i g se ti, i roag cu smerenie pe Domnul, i pentru smerenia ta Domnul i va da n elegere. Dac rug ciunea noastr e pl cut Domnului, Duhul lui Dumnezeu d m rturie de aceasta n suflet; El este drag i lini tit; dar odinioar nu tiam dac rug ciunea mea era primit sau nu la Domnul, i dup ce anume poa te fi recunoscut acest lucru. ntrist rile i primejdiile i-au nv at pe mul i s se roage. ntr-o zi vine la mine n magazie un soldat; se ducea la Salonic. Sufletul meu 1-a ndr git i i-am spus: Roag -te Domnului ca ntrist rile s i se mpu ineze! Dar el mi -a zis: tiu s m rog. Am nv at n r zboi, cnd eram pe front. L-am rugat cu t rie pe Domnul s m lase n via . Gloan ele plouau, obuzele explodau i
23

pu ini au sc pat cu via . Am luat parte la multe lupte, i Domnul m-a p zit. n acest timp mi-a ar tat cum se ruga i dup mi carea trupului s u se vedea limpede c era cu totulcufundat n Dumnezeu. Multora le place s citeasc c r i bune, i acesta e un lucru bun, dar s te rogi e mai bine dect toate, ns cine cite te c r i proaste sau gazete e lovit de foame sufleteasc ; sufletul lui fl mnze te pentru c hrana sufletului i desf t rile lui sunt n Dumnezeu. n Dumnezeu e i via , i bucurie, i veselie, i Domnul ne iube te nespus, i aceast iubire e cunoscut prin Duhul Sfnt. Dac mintea ta vrea s se roage n inim i nu poate, atunci roste te rug ciunea cu buzele i ine - i mintea n cuvintele rug ciunii, cum spune Scara. Cu timpul Domnul i va da rug ciunea inimii f r gnduri i te vei ruga cu u urin . Unii i-au v t mat inima, pentru c i -au silit mintea s lucreze rug ciunea n inim i de aceea n -au mai putut-o rosti nici m car cu buzele. Tu ns cuno ti rnduiala vie ii duhovnice ti: darurile sunt date de la Dumnezeu doar sufletului simplu, smerit i ascult tor. Celui ascult tor i nfrnat n toate n hran , cuvinte imi c ri - Domnul nsu i i va da rug ciunea i ea se va s vr i cu u urin n inim . Rug ciunea nencetat vine din iubire, dar se pierde pentru osndiri, vorbe de arte i nenfrnare. Cine iube te pe Domnul, acela poate cugeta la El ziua i noaptea, pen tru c nici un lucru nu te poate mpiedica s iube ti pe Dumnezeu. Apostolii iubeau pe Domnul i lumea nu-i mpiedica, de i ei i aduceau aminte de lume, se rugau pentru ea i propov duiau. E adev rat c Sfntului Arsenie cel Mare i s-a zis: Fugi de oameni!, dar chiar i n pustie Duhul lui Dumnezeu ne nva s ne rug m pen tru oameni i pentru lumea ntreag . n lumea aceasta fiecare i are ascultarea lui: unul e mp rat, altul patriarh, altul buc tar, fierar sau nv tor, dar Domnul i iube te pe to i, i cine iube te mai mult pe Dumnezeu, acela va avea plat mai mult . Domnul ne a dat porunca de a iubi pe Dumnezeu din toat inima, din tot cugetul i din tot sufletul [Mt 22, 37]. Dar cum po i s -L iube ti f r s te rogi? De aceea, mintea i inima omului trebuie s fie ntotdeauna libere pentru rug ciune. Cnd iube ti pe cineva, vrei s te gnde ti la el, s vor be ti despre el, s fii mpreun cu el. Dar pe Domnul sufletul l iube te ca pe Tat l i Ziditorul lui
24

i st naintea Lui cu fric i iubire: cu fric , pentru c este Domnul; cu iubire, pentru c sufletul l cunoa te ca pe un Tat ; El este foarte milostiv i harul S u e mai dulce dect toate. i eu am cunoscut c e u or s te rogi, pentru c harul lui Dumnezeu ne ajut . n mila Sa Domnul ne iube te i ne d s vorbim cu El prin rug ciune, s ne c im i s -I mul umim. N-am putere s scriu ct de mult ne iube te Domnul. Aceast iubire e cunoscut prin Duhul Sfnt, iar pe Duhul Sfnt l cunoa te sufletul ce se roag . Unii zic c de la rug ciune vine n elarea. E o gre eal ns . n elarea vine de la rnduiala-de-sine [idioritmie], iar nu de la rug ciune. To i sfin ii sau rugat mult i ndeamn i pe al ii la rug ciune. Rug ciunea este cel mai bun lucru pentru suflet. Prin rug ciune se ajunge la Dum nezeu; prin rug ciune dobndim smerenie, r bdare i tot lucrul bun. Cine vorbe te mpotriva rug ciunii, acela n-a gustat n chip v dit niciodat ca s vad ct de bun este Domnul i ct de mult ne iube te. De la Dumnezeu nu vi ne ceva r u. To i Sfin ii s-au rugat nencetat; ei nu r mneau nici o secund f r rug ciune. Sufletul care a pierdut smerenia, pierde o dat cu harul i iubirea fa de Dumnezeu, i atunci rug ciunea fierbinte se stinge; dar cnd sufletul are odihn dinspre patimi i- i agonise te smerenie, atunci Domnul i d harul S u i el se roag pentru vr jma i ca pentru sine nsu i i se roag cu lacrimi fierbin i pentru ntreaga lume.

Despre smerenie

Acum sunt pu ini stare i [b trni iscusi i] care s cunoasc iubirea Domnului pentru noi i s cunoasc lupta cu vr jma ii i c , pentru a-i birui, e nevoie de smerenia lui Hristos.

25

Domnul iube te att de mult pe om, nct i d darurile Sfntului Duh, dar pn cnd sufletul se nva s p streze harul, se chinuie mult. n primul an dup ce am primit pe Duhul Sfnt, gn deam: Domnul mia iertat p catele: harul d m rturie de aceasta; de ce mai am nevoie?. Dar n u trebuie s gndim a a. Chiar dac p catele ne -au fost iertate, toat via a trebuie s ne aducem aminte de ele i s ne ntrist m, ca s p zim zdrobirea [inimii]. N-am f cut a a i am ncetat zdrobirea i mult am fost h r uit de demoni. Eram nedumerit de ce se f cea cu mine i-mi spuneam: Sufletul meu cunoa te pe Domnul i iubirea Lui. Cum de-mi vin gnduri rele? Dar Domnului i S-a f cut mil de mine i m-a nv at El nsu i cum trebuie s m smeresc: ine mintea ta n iad i nu dezn d jduit i prin aceasta vr jma ii sunt birui i. Dar de ndat ce las mintea mea s ias din foc, gndurile rele c tig din nou putere. Cel ce, asemenea mie, a pierdut harul, e bine s lupte curajos cu demonii. Cunoa te c tu nsu i e ti vinovat: ai c zut n mndrie i slav de art , i Domnul i d s cuno ti cu milostivire ce nseamn s fii n Duhul Sfnt i ce nseamn s fi n lupt cu demonii. Astfel sufletul n va prin experien v t m rile mndriei i fuge de slava de art , de laudele oamenilor i de gnduri. Atunci sufletul ncepe s se vindece i s nve e s p streze harul. Cum s n elegem dac sufletul e s n tos sau bolnav? Sufletul bolnav se mndre te, dar sufletul s n tos iube te smere nia, a a cum 1-a nv at Duhul Sfnt, i dac nu o cunoa te nc , se socote te pe sine mai r u dect to i. Chiar dac Domnul l-ar n l a la cer n fiecare zi i i-ar ar ta toat slava cereasc n care se afl El, i iubirea serafimilor, a heruvimilor i a tuturor sfin ilor, chiar i atunci, nv at de experien , sufletul s merit va spune: Tu, Doamne, mi ar i slava Ta pentru c iube ti zidirea Ta; mie ns d -mi mai degrab plns i puterea de a- i mul umi. ie i se cuvine slav n cer i pe p mnt, mie ns mi se cuvine s plng pentru p catele mele. Altfel nu vei p zi harul Duhului Sfnt pe care i -l d Domnul dup mila Sa. Domnului i s-a f cut mare mil de mine i mi-a dat s n eleg c trebuie s plng toat via a. Aceasta este ca lea Domnului. i iat , acum scriu din mil fa de oamenii care, asemenea mie, sunt mndr i i din aceast pricin se chinuie. Scriu ca ei s nve e smerenia i s - i g seasc odihna n Dumnezeu.

26

Unii zic c aceasta a fost cndva, de demult, dar c acum toate acestea s-au nvechit; dar la Domnul, nimic nu trece niciodat , numai noi ne schimb m, ne facem r i i astfel pierdem harul; dar celui ce cere Domnul i d toate [Mt 7, 7-8], nu pentru c am merita aceasta, ci pen tru c El este milostiv i ne iube te. Scriu aceasta pentru c sufletul meu cunoa te pe Domnul.

Mare lucru bun este a nv a smerenia lui Hristos; cu ea via a e u oar i bucuroas i toate se fac dragi inimii. Numai celor smeri i li Se arat pe Sine Domnul prin Duhui Sfnt dar, dac nu ne smerim, nu vom vedea pe Dumnezeu. Smerenia e lumina n care putem vedea Lumina -Dumnezeu, dup cum se cnt : ntru lumina Ta vom ve dea Lumina [Ps 35,10]. Domnul m-a nv at s in mintea n iad i s nu dez -n d jduiesc i a a sufletul meu se smere te, dar aceasta nu este nc adev rata smerenie, care e de nedescris. Cnd sufletul vine la Domnul, se nfrico eaz , dar cnd vede pe Domnul, atunci se bucur nespus de frumuse ea slavei Lui, iar iubirea lui Dumnezeu i dulcea a Duhului Sfnt l fac s uite cu des vr ire p mntul. A a este raiul Domnului. To i vor fi n iubire i de la smerenia lui Hristos to i vor fi bucuro i s -i vad pe ceilal i mai presus dect ei n i i. Smerenia lui Hristos s l luie te n cei mici: ei sunt bucuro i c sunt mici. A a mi-a dat s n eleg Domnul. Ruga i-v pentru mine to i sfin ii, ca sufletul meu s n ve e smerenia lui Hristos; sufletul meu nseteaz dup ea, dar nu o poate avea i cu lacrimi o caut, ca un copil mic ce s-a pierdut de mama lui: Unde e ti Tu, Domnul meu? Te -ai ascuns de sufletul meu i cu lacrimi Te caut. Doamne, d -mi puterea de a m smeri naintea m re iei Tale. Doamne, ie i se cuvine slav n cer i pe p mnt, mie ns , micu ei Tale zidiri, d ruie te-mi smeritul T u Duh. M rog bun t ii Tale, Doamne, prive te asupra mea din n l imea slavei Tale i d -mi puterea de a Te sl vi zi ua i noaptea, c ci sufletul meu s-a
27

ndr gostit de Tine prin Duhul T u Cel Sfnt i tnjesc dup Tine i cu lacrimi Te caut. Doamne, d -ne Duhul Sfnt; prin El Te vom sl vi ziua i noaptea, c ci dac trupul nostru e neputincios, Duhul T u e vioi, El d sufletului puterea de a Te sluji cu rvn i nt re te mintea n iubirea Ta i o odihne te ntru Tine cu o odihn des vr it i nu mai vrea s se gndeasc la ni mic altceva dect la iubirea Ta. Milostive Doamne, duhul meu neputincios nu poate ajunge la Tine, de aceea Te chem ca i regele Avgar: Vino i t m duie te-mi r nile gndurilor mele p c toase, i Te voi l uda ziua i noaptea i Te voi propov dui oamenilor, ca toate noroadele s tie c Tu, Doamne, ca i odinioar , s vr e ti minuni, ier i p cate, sfin e ti i dai via . E o mare deosebire ntre omul simplu care a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfnt, i omul, chiar foarte mare, care n-a cunoscut harul Sfntului Duh. E o mare deosebire ntre a crede numai c Dumnezeu exist cunoscnduL din natur sau din Scripturi, i a cunoa te pe Domnul prin Duhul Sfnt. n cel ce a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfnt, duhul arde ziua i noaptea de iubire pentru Dumnezeu i sufletul lui nu se poate s se alipeasc de nimic p mntesc. Sufletul care n-a f cut experien a dulce ii Duhului Sfnt se bucur de slava de art a acestei lumi, de bog ii sau de putere; dar sufletul care L-a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfnt, tnje te numai dup Domnul, iar bog iile i slava lumii nu nseamn nimic pentru el. Sufletul care a gustat Duhul Sfnt l deosebe te dup gust; c ci scris este: Gusta i i vede i c bun este Dom nul [Ps 33, 9]. David a cunoscut aceasta din experien , dar i acum Domnul d robilor Lui s cunoasc din experien harul Lui i i va nv a aceasta pe robii S i pn la sfr itul veacurilor. Cine a cunoscut pe Dumnezeu prin Duhul Sfnt, acela a nv at de la El smerenia, s-a asem nat nv torului s u, Hristos Fiul lui Dumnezeu, i a ajuns asemenea Lui.
28

Doamne, d -ne darul sfintei Tale smerenii! Doamne, d -ne n dar smeritul T u Duh Sfnt, c ci ai venit s mntuie ti pe oameni i s -i nal i la cer ca s vad slava Ta. O, smerenie a lui Hristos! Te cunosc dar nu te pot dobndi. Roadele tale sunt dulci, c ci nu sunt p mnte ti. Cnd sufletul e ab tut, cum s se aprind n el foc, ca el s ard de iubire n tot ceasul? Acest foc este la Dumne zeu i Domnul a venit pe p mnt ca s ne dea acest foc al harului Duhului Sfnt, i cine nva smerenia acesta l are, c ci Domnul d celui smerit harul S u. De multe osteneli i de multe lacrimi e nevoie pentru a ine duhul smerit al lui Hristos, dar f r el se stinge n suflet lumina vie ii i el moare. Trupul poate fi ve tejit repe de prin post, dar nu e deloc u or ca sufletul s se sme reasc a a ca el s r mn mereu smerit, i nu e cu putin degrab . M ria Egipteanca a luptat aptesprezece ani cu patimile ca i cu ni te fiare s lbatice i abia dup aceea a g sit odihn , m car c i uscase repede trupul, fiindc n pustie n-avea nimic cu ce s se hr neasc . Noi ne-am mpietrit cu totul i nu n elegem ce e sme renia sau iubirea lui Hristos. E drept c aceast smerenie i aceast iubire nu se cunosc dect prin harul Duhului Sfnt, dar noi nu credem c e cu putin s -1 atragem la noi. Pentru aceasta e nevoie ca noi s -1 dorim din tot su fletul. Dar cum s doresc ceea ce n-am cunoscut? Pu in cunoa tere avem noi to i i Duhul Sfnt mi c fiecare suflet s caute pe Dumnezeu. O, cum trebuie rugat Domnul ca El s dea sufletului smerit pe Duhul Sfnt! Sufletul smerit are o mare odihn , dar sufletul mndru se chinuie pe sine nsu i. Omul mndru nu cunoa te iubirea lui Dumnezeu i e departe de Dumnezeu. Se f le te pentru c e bogat sau nv at sau sl vit, dar nu cunoa te, nenorocitul, s r cia i c derea sa, pentru c nu cunoa te pe Dumnezeu. Dar pe cel ce lupt mpotriva mndriei Domnul l ajut s biruie aceast patim . Domnul a zis: nv a i de la Mine c sunt blnd i smerit cu inima [Mt 11, 29]. Spre aceasta tnje te sufletul meu ziua i noaptea i l rog pe Dumnezeu, pe to i sfin ii din cer i pe voi to i, care cunoa te i smerenia lui Hristos: Ruga i-v pentru mine ca s se pogoare asupra mea duhul smereniei lui Hristos pe care sufletul meu l dore te cu la -crimi! Nu pot s nu-1 doresc,
29

pentru c sufletul meu 1-a cunoscut prin Duhul Sfnt; dar am pierdut acest dar i, de aceea, sufletul meu tnje te pn la lacrimi. St pne mult milostive, d -ne duh smerit ca sufletele noastre s - i g seasc odihna n Tine! Preasfnt Maic a Domnului, dobnde te -ne, Milostiv , un duh smerit. Sfin ilor to i, voi vie ui i n ceruri i vede i slava Dom nului i duhul vostru se bucur - ruga i-v ca i noi s fim mpreun cu voi. Sufletul meu n zuie te i el s vad pe Domnul i tnje te dup El n smerenie, ca unul nevrednic de acest bine. Milostive Doamne, nva -ne prin Duhul Sfnt smerenia Ta. Mndria nu las sufletul s o apuce pe calea credin ei. Necredinciosului i dau acest sfat: S zic : Doamne, dac exi ti, lumineaz -m i- i voi sluji din toat inima i din tot sufletul. i pentru acest gnd smerit i dispozi ie de a sluji lui Dumnezeu, Domnul l va lumina negre it. Dar s nu spun : Dac exi ti, pedepse te-m , c ci dac vine pedeapsa se poate s nu ai puterea de a mul umi lui Dumnezeu i s aduci poc in . Cnd Domnul te lumineaz , atunci sufletul t u simte pe Domnul; simte c Domnul 1-a iertat i l iube te i cu no ti aceasta din experien , i harul Duhului Sfnt va da m rturie n sufletul t u de mntuirea ta i atunci vei voi s strigi tare lumii ntregi: Ct de mult ne iube te Domnul! Pn cnd nu L-a cunoscut pe Domnul, Apostolul Pavel L-a prigonit, dar cnd L-a cunoscut, a str b tut lumea n treag propov duind pe Hristos. Dac Domnul nu ne face cunoscut prin Duhul Sfnt ct de mult ne iube te, omul nu poate s o tie, c ci e cu neputin pentru mintea p mnteasc s n eleag din tiin ce fel de iubire are Domnul pentru oameni. Dar ca s te mntuie ti trebuie s te smere ti, pentru c omul mndru, chiar dac ar fi b gat cu de -a sila n rai, nu i-ar g si acolo odihna, ar fi nemul umit i ar spune: De ce nu sunt pe primul loc? Dar sufletul smerit e plin de iubire i nu caut ntiet i, ci dore te binele pentru to i i se mul ume te cu orice.
30

Cel st pnit de slav de art sau se nsp imnt de demoni, sau se aseam n lor; dar nu trebuie s ne nsp i mnt m de demoni, ci de slava de art i trufie, c ci prin ele se pierde harul. Cine vorbe te cu demonii i ntineaz mintea, dar min tea celui ce r mne n rug ciune e luminat de Domnul. Domnul ne iube te mult, dar noi to i c dem pentru c nu avem smerenie. Pentru a p stra smerenia, trebuie s omoram trupul i s primim Duhul lui Hristos [Rm 8,13]. Sfin ii au dus lupte crncene cu demonii i i -au biruit prin smerenie, rug ciune i post. Cine s-a smerit pe sine nsu i, acela i-a biruit pe vr jma i. Ce trebuie f cut pentru a avea pace n suflet i n trup? Pentru aceasta trebuie s iube ti pe to i oamenii ca pe tine nsu i i s fii gata de moarte n fiecare ceas. Cnd sufletul i aduce aminte de moarte, el ajunge la smerenie i se pred cu totul voii lui Dumnezeu i dore te s fie n pace cu to i i s iubeasc pe to i oamenii. Cnd pacea lui Hristos vine n suflet, atunci el este bucuros s ad ca Iov pe gunoi i s -i vad pe ceilal i n sla v ; atunci sufletul se bucuros c e mai r u dect to i. Taina acestei smerenii a lui Hristos e mare i cu neputin de dezv luit. Din iubire sufletul dore te fiec rui om mai mult bine dect pentru sine nsu i i se bucur cnd vede c al ii stau mai bine dect el i se ntristeaz cnd i vede c sunt chinui i. Ruga i-v pentru mine to i sfin ii i toate noroadele, ca s vin la mine sfnta smerenie a lui Hristos. Domnul iube te pe oameni, dar ng duie ntrist ri, ca oamenii s - i cunoasc neputin a i s se smereasc i, pentru smerenia lor, s primeasc pe Duhul Sfnt, iar cu Duhul Sfnt toate sunt bune, toate sunt pline de bucurie, toate sunt frumoase.

31

Dac cineva e chinuit mult de s r cie i de boal i nu se smere te, se chinuie f r folos. Dar cine se smere te,, acela va fi mul umit de soarta lui, oricare ar fi ea, pentru c Domnul e bog ia i bucuria lui, i to i oamenii vor fi uimi i de frumuse ea sufletului s u. Tu zici: Via a mea e tare amar . Dar eu i voi spune sau mai degrab Domnul nsu i i spune: Smere te-te i vei vedea c nenorocirile tale se vor preface n odihn a a nct te vei minuna i vei spune: De ce m chinuiam i ntristam att alt dat ?. Acum ns te bucuri pentru c te -ai smerit i harul lui Dumnezeu a venit; acum, chiar dac ai edea singur n s r cie, bucuria nu te va p r si, pentru c ai n suflet pacea despre care a zis Domnul: Pacea Mea dau vou [In 14,27]. A .i fiec rui suflet smerit Domnul i d pace. Sufletul celui smerit e ca marea: dac arunci o piatr n mare, ea tulbur pentru un minut fa a apelor, dup care se scufund n adncuri. A a se cufund Domnului e cu el. i ntrist rile n inima celui smerit, c ci puterea

Unde locuie ti tu, suflet smerit? Cine viaz ntru tine? i cu ce te-a putea asem na? Tu arzi limpede ca soarele, dar nu te mistui i nc lze ti pe to i cu c ldura ta. Al t u este p mntul celor blnzi, dup cuvntul Dom nului. Tu e ti asemenea unei gr dini n floare n mijlocul c reia e o preafrumoas cas n care i place Domnului s locuiasc . Pe tine te iubesc cerul i p mntul. Pe tine te iubesc sfin ii apostoli, prorocii, sfin ii ierarhi i cuvio ii. Pe tine te iubesc ngerii, serafimii i heruvimii. Pe tine te iube te, n smerenia ei, Preacurata Maic a Domnului. Pe tine te iube te i de tine se bucur Domnul.
32

Sufletului mndru nu Se arat Domnul. Chiar dac ar nv a toate c r ile, sufletul mndru nu va cunoa te nicio dat pe Domnul, fiindc mndria lui nu las loc n el pen tru harul Sfntului Duh, iar Dumnezeu e cunoscut numai prin Duhul Sfnt. Lumina i prin Botez, oamenii cred n Dumnezeu, dar sunt unii care l i cunosc. E bine s crezi n Dumnezeu, dar s cuno ti pe Dumnezeu, iat fericirea. Desigur, i cei ce cred sunt ferici i, dup cum a zis Domnul Apostolului Toma: Pentru c M-ai v zut i M-ai pip it, crezi, dar ferici i cei ce n-au v zut i au crezut [In 20, 29]. Dac vom fi smeri i, atunci dup iubirea Lui, Domnul ne va face cunoscute toate, ne va descoperi toate tainele, dar vai nou dac nu ne smerim, ne mndrim i, c znd n slava de art , ne golim i ne chinuim i pe noi n ine i pe ceilal i. De i e milostiv, pentru mndrie Domnul las sufletul s fl mnzeasc i nu-i d harul ct vreme n-a nv at smerenia. A fi pierit de p cate i de mult vreme a fi fost n iad, dac n-ar fi avut mil de mine Domnul i Preacurata N sc toare de Dumnezeu. O, ct de blnd i pa nic e glasul Lui, glas ceresc cum pe p mnt nu auzim niciodat . i iat , acum scriu cu lacrimi despre Domnul Cel Milostiv ca despre propriul meu Tat . Dulce este sufletului s fie mpreun cu Domnul; aceast fericire Adam a gustat -o n rai, cnd vedea pe Domnul fa c tre fa , dar sufletul nostru simte i el c El este cu noi, a a cum a f g duit: Iat , Eu sunt cu voi n toate zilele pn la sfr itul veacu rilor [Mt 28, 20]. Domnul este cu noi. Ce-am putea dori mai mult? Dom nul 1-a zidit pe om ca el s tr iasc ve nic n El i s fie fericit, ca noi s fim cu El i n El. Domnul vrea s fie El nsu i cu noi i n noi. Domnul e bucuria i veselia noastr ; dar cnd, prin mndrie, ne dep rt m de Domnul, atunci ne pred m pe noi n ine chinului: jalea, urtul i gndurile rele ne sf ie. Doamne, ndrepteaz -ne cum ndrepteaz pruncii ei o mam iubitoare. D fiec rui suflet s cunoasc bucuria venirii Tale i puterea ajutorului T u. R core te sufletele chinuite din poporul T u i nva -ne pe noi to i s Te cunoa tem prin Duhul Sfnt. Se chinuie pe p mnt sufletul omenesc, Doamne, i prin minte nu se poate nt ri ntru Tine cu mintea, pentru c nu Te cunoa te pe Tine i bun tatea Ta. Mintea noastr e ntunecat de grijile
33

p mnte ti i nu putem sim i plin tatea iubirii Tale. Lumi -neaz -ne Tu! Toate sunt cu putin milostivirii Tale. Tu ai zis n Sfnta Ta Evanghelie c mor ii vor auzi glasul Fiului Omului i vor nvia [In 5, 25]. F acum a a ca sufletele noastre moarte s aud glasul T u i s nvie n bucurie. Zi, Doamne, lumii: Iertate sunt vou , tuturor, p catele voastre [Mt 9, 2; Le 5, 20] i iertate vor fi. Sfin e te-ne, Doamne, i to i se vor sfin i prin Duhul Sfnt, i toate noroadele Tale Te vor sl vi pe p mnt i voia Ta va fi pe p mnt ca i n cer, c ci la Tine toate sunt cu putin . Omul mndru se teme de repro uri, dar cel smerit nicidecum. Cine a dobndit smerenia lui Hristos dore te totdeauna s i se fac repro uri, prime te cu bucurie oc rile i se ntristeaz cnd este l udat. Dar aceasta nu este dect primul nceput al smereniei. Cnd sufletul cunoa te prin Duhul Sfnt ct de blnd i smerit e Domnul, atunci se vede pe sine nsu i mai r u dect to i p c to ii i se bu cur s stea pe gunoaie n zdren e ca Iov i s vad pe oa meni n Duhul Sfnt str lucitori i asemenea lui Hristos. D , Milostive Doamne, tuturor s guste smerenia lui Hristos care e de nedescris i atunci sufletul nu va mai dori nimic, ci va tr i ve nic n smerenie, iubire i blnde e. Sufletul meu tnje te dup Tine, Doamne: Tu i -ai ascuns fa a Ta de la mine i eu m-am tulburat, i sufletul meu dore te de moarte s Te vad din nou, pentru c Tu ai atras sufletul meu. Dac Tu, Doamne, nu m -ai fi atras prin harul T u, n-a fi putut s tnjesc a a dup Tine, nici s Te caut cu lacrimi. Cum va c uta i ce va c uta cel ce n -a cunoscut i n-a pierdut? Cnd tr iam n lume, de i m gndeam la Tine, nu o f ceam ntotdeauna, dar acum duhul meu arde pn la lacrimi de dorin a de a Te vedea pe Tine, Lumina mea. Tu m-ai nv at prin milostivirea Ta. Te-ai ascuns de la mine, ca sufletul meu s nve e smerenia, pentru c f r smerenie harul nu poate fi p strat i atunci urtul chinuie r u sufletul. Dar cnd sufletul a nv at
34

smerenia, arunci nici urtul, nici ntristarea nu se apropie de suflet, pentru c Duhul lui Dumnezeu l bucur i vesele te. Mi-e mil de s rmanii oameni care nu cunosc pe Dumnezeu. Ei sunt mndri c zboar , dar nu e nimic uimitor n aceasta: i p s rile zboar i sl vesc pe Dumnezeu. Dar omul, zidirea lui Dumnezeu, las pe Ziditorul lui. Dar gn-de te-te cum vei sta naintea lui Dumnezeu la nfrico ata Sa Judecat ? Unde vei fugi i unde te vei ascunde de Fa a lui Dumnezeu? M rog mult lui Dumnezeu pentru voi, ca to i s v mn tui i i s v bucura i ve nic mpreun cu ngerii i sfin ii. i v rog: poc i i-v i smeri i-v , bucura i pe Domnul Care v a teapt cu dor i mil . Sufletului pe care-L iube te. Domnul i d ntristare pentru norod, ca el s se roage cu lacrimi; i sufletul meu e bolnav i se roag mult pentru voi. Slav Domnului i milostivirii Sale, pentru c nou , ro bilor Lui p c to i, ni Se arat prin Duhul Sfnt, i sufletul l cunoa te mai bine dect pe propriul lui tat , pentru c pe tat l nostru l vedem n afara noastr , dar Duhul Sfnt p trunde tot sufletul, precum i mintea i trupul. Fericit sufletul smerit; l iube te pe el Domnul. Pe sfin ii cei smeri i i fericesc tot cerul i p mntul, i Domnul le d slava de a fi mpreun cu El: Unde voi fi Eu, acolo va fi sluga Mea [In 12, 26]. Maica Domnului e mai presus dect to i n smerenie, de aceea o fericesc pe ea toate neamurile pe p mnt i i slujesc toate puterile cere ti; i pe aceast Maic a Sa Domnul ne-a dat-o spre ap rare i ajutor. Nimic nu e mai bun dect a vie ui n smerenie i iubi re; atunci n suflet va fi mare pace i el nu se va ridica dea supra fratelui. Dac vom iubi pe vr jma i, atunci mndria nu va avea loc n suflet, c ci n iubirea lui Hristos nu este ridicare deasupra. Mndria mistuie ca un foc tot ce -i bun, dar smerenia lui Hristos e de nedescris i dulce. Dac oamenii ar ti aceasta, tot p mntul ar nv a aceast tiin . Toat via a, zi i noapte o nv , dar nu pot s -i dau de cap. Sufletul meu se gnde te mereu: n-am atins nc ceea ce doresc i nu pot avea odihn , dar cu smerenie v rog, fra ilor, care cunoa te i iubirea lui Hristos: Ruga i-v pentru mine, ca s fiu izb vit de duhul mndriei i s se s l lu-iasc ntru mine smerenia lui Hristos.
35

Sunt multe feluri de smerenie. Unul e ascult tor i se nvinuie te pe sine nsu i ntru toate; i aceasta e smerenie. Un altul se c ie te pentru p catele sale i se socote te nemernic naintea lui Dumnezeu; i aceasta e smerenie. Dar alta e smerenia celui ce a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfnt; cunoa terea i gustul celui ce a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfnt sunt altele. Cnd prin Duhul Sfnt sufletul vede ct de blnd i smerit e Domnul, atunci se smere te pe sine pn la cap t. i aceast smerenie e cu totul deosebit i nimeni nu o poate descrie. Dac oamenii ar cunoa te prin Duhul Sfnt ce fel de Domn avem, s-ar schimba cu to ii: boga ii ar dis-pre ui bog iile lor, savan ii tiin a lor, ocrmuitorii slava i puterea lor, i to i s-ar smeri i ar tr i n mare pace i iubire, i mare bucurie ar fi pe p mnt. Cnd sufletul se pred voii lui Dumnezeu, atunci n minte nu mai e nimic afar de Dumnezeu i sufletul st naintea lui Dumnezeu cu mintea curat . O, Doamne, nva -ne prin Duhul T u Cel Sfnt s fim ascult tori i nfrna i. D -ne duhul poc in ei lui Adam i lacrimi pentru p catele noastre. D -ne s Te sl vim i s - i mul umim n veci. Tu ne -ai dat Preacuratul T u Trup i Snge, ca noi s tr im ve nic mpreun cu Tine i s fim acolo unde e ti Tu, i s vedem slava Ta [In 6,53-58; 17,24]. Doamne, d noroadelor ntregului p mnt s cunoasc iube ti i ce via minunat dai celor ce cred ntru Tine. ct de mult ne

Despre pace

To i oamenii vor s aib pacea, dar nu tiu cum s ajung la ea. Paisie cel Mare s-a mniat i 1-a rugat pe Domnul s -1 izb veasc de mnie. Domnul i S-a ar tat i i-a zis: Paisie, dac nu vrei s te mnii, nu dori nimic, nu judeca pe nimeni, nu ur pe nimeni, i nu te vei mai mnia.

36

Astfel, orice om, dac - i taie voia lui naintea lui Dum nezeu i a oamenilor, va avea totdeauna pace n suflet, dar cel c ruia i place s - i fac voia sa, nu va avea pace niciodat . Sufletul care s-a predat pe sine voii lui Dumnezeu ndur cu u urin orice ntristare i orice boal , pentru c , atunci i cnd e bolnav, el se roag i vede pe Dumnezeu: Doamne, Tu vezi boala mea. tii c sunt p c tos i neputincios. Ajut -m s ndur totul i s - i mul umesc bun t ii Tale. i Domnul alin boala i sufletul simte ajutorul dumnezeiesc i st naintea lui Dumnezeu vesel i mul umitor. Dac te love te orice fel de nenorocire, gnde te -te: Domnul vede inima mea, i dac i e pe plac, totul va merge bine att pentru mine, ct i pentru ceilal i, i astfel sufletul t u va avea ntotdeauna pace. Dar dac omul va ncepe s murmure: Aceasta n-ar trebui s fie a a aceasta nu e bine, nu va avea niciodat pace n suflet, chiar dac ar posti i s-ar ruga mult. Apostolii au avut o mare predare voii lui Dumnezeu; a a se p streaz pacea. Tot a a i to i marii sfin i au ndu rat toate ntrist rile predndu -se voii lui Dumnezeu. Domnul ne iube te i de aceea nu ne putem teme de nimic, afar de p cat, pentru c prin p cat se pierde harul i f r harul lui Dumnezeu vr jma ul vneaz sufletul, a a cum vntul sau fumul mn o frunz uscat . Trebuie s ne aducem aminte cu t rie c vr jma ii n i i au c zut prin mndrie, c ei se str duiesc mereu s ne mping pe aceea i cale i c pe mul i i-au n elat. Dar Domnul a zis: nv a i de la Mine blnde ea i smerenia i ve i afla odihn sufletelor voastre [Mt 11, 29]. Milostive Doamne, d -ne pacea Ta, cum ai dat pace sfin ilor T i Apostoli zicnd: Pacea Mea dau vou [In 14, 27]. Doamne, d -ne nou s ne desf t m de pacea Ta. Sfin ii Apostoli au primit pacea Ta i au rev rsat-o asupra ntregii lumi i, mntuind noroade, n-au pierdut pacea i ea nu s-a mpu inat n ei. Slav Domnului i milostivirii Lui, c mult ne iube te i ne d pacea Lui i harul Sfntului Duh.
37

Cum s p str m pacea sufletului n mijlocul ispitelor n zilele noastre? Judecnd dup Scriptur i dup caracterul oamenilor din vremurile noastre, tr im vremurile de pe urm i, cu toate acestea, trebuie s p st r m pacea sufletului, f r de care nu este mntuire, cum a spus un mare rug tor al p mntului rusesc: Cuviosul Serafim din Sarov. n timpul vie ii Cuviosului Serafim, Domnul a p zit Rusia pentru rug ciunile lui. Dup el, a fost un alt stlp care s-a ridicat de la p mnt la cer: P rintele Ioan din Kron tadt. S ne oprim pu in asupra lui, c ci el a tr it n vremea noastr i l-am v zut rugndu-se cum nu i-am v zut pe al ii. mi aduc aminte cum, dup Liturghie, cnd i s -a adus calul i tr sura i s-a urcat s ad n ea, norodul 1 -a nconjurat cerndu-i binecuvntarea i chiar ntr-o asemenea nghesuial sufletul lui r mnea nencetat n Dumnezeu i n mijlocul unei asemenea mul imi nu era mpr tiat i nu- i pierdea pacea sufleteasc . Cum a ajuns ns la aceasta? Iat ntrebarea noastr . A ajuns la aceasta i nu era mpr tiat, pentru c iubea norodul i nu nceta rugndu-se pentru el Domnului: Doamne, d pacea Ta poporului T u. Doamne, d robilor T i Duhul T u Cel Sfnt ca El s nc lzeasc inima lor cu iubirea Ta i s -i pov uiasc la tot adev rul i binele. Doamne, vreau ca pacea Ta s fie n tot poporul T u, pe care l-ai iubit f r preget i L-ai dat pe Unul-N scut Fiul T u ca s mntuiasc lumea [In 3,16]. Doamne, d -le lor harul T u ca n pace i iubire s Te cunoasc i s Te iubeasc pe Tine i s spun ca Apostolii pe Muntele Tabor: Bine este nou s fim mpreun cu Tine [Mt 17,4]. Astfel, rugndu-se nencetat pentru norod, el i p stra pacea sufletului, noi ns o pierdem, pentru c nu este n noi iubire pentru norod. Sfin ii Apostoli i to i sfin ii doreau mntuirea norodu lui i, stnd n mijlocul oamenilor, se rugau fierbinte pen tru ei. Duhul Sfnt le d dea puterea de a iubi norodul; i noi, dac nu vom iubi pe fratele nostru, nu vom putea avea pace.
38

E bine ca fiecare s cugete la aceasta. Slav Domnului c nu ne-a l sat orfani, ci ne-a dat pe p mnt pe Duhul Sfnt [In 14,15-18]. Duhul Sfnt nva sufletul o negr it iubire pentru norod i mil pentru to i cei r t ci i. Domnului i-a fost mil de cei r t ci i i a tri mis pe Fiul S u Unul-N scut ca s -i mntuiasc ; iar Duhul Sfnt nva aceea i mil pentru cei r t ci i care merg n iad. Dar cine n-a primit pe Duhul Sfnt, acela nu vrea s se roage pentru vr jma i. Cuviosul Paisie cel Mare se ruga pentru unul dintre ucenicii lui care se lep dase de Hristos i, pe cnd se ruga, i S-a ar tat Domnul i i-a zis: Pentru cine te rogi, Paisie? Nu tii c el s-a lep dat de Mine? Dar cuviosul continua s -i fie mil pentru ucenicul s u, i atunci Domnul i -a zis: Paisie, prin iubirea ta te -ai asem nat Mie. A a se dobnde te pacea, alt cale dect aceasta nu este. Dac cineva se roag mult i poste te, dar n-are iubire pentru vr jma i, nu poate avea pace sufleteasc . Nici eu n-a putea vorbi despre ea, dac Duhul Sfnt nu m-ar fi nv at aceast iubire. Sufletul p c tos, robit patimilor, nu poate avea pace, nici s se bucure de Domnul, chiar dac ar avea toate bo g iile p mntului i chiar dac ar mp ra i peste lumea ntreag . Dac un mp rat, veselindu-se mpreun cu prin ii lui i eznd pe tronul s u n toat slava sa, ar primi dintr-o dat vestea: mp rate, ntr-un ceas vei muri, sufletul lui s-ar tulbura i ar tremura de fric , i i-ar vedea toat neputin a sa. Dar c i s raci sunt a c ror bog ie este numai iubirea de Dumnezeu i care, dac li s-ar spune: ntr-un ceas vei muri, ar r spunde cu pace: Fie voia Domnului. Slav lui Dumnezeu c i-a adus aminte de mine i vrea s m ia acolo unde a intrat cel dinti tlharul cel bun? Sunt s raci care n-au fric de moarte, ci o ntmpin cu pace, asemenea dreptului Simeon, care a cntat: Acum sloboze te, St pne, pe robul T u dup cuvntul T u n pace [Le 2, 29].

39

Ce pace era n sufletul dreptului Simeon pot n elege numai cei care poart n sufletul lor pacea lui Dumnezeu sau au avut ntr-o oarecare m sur experien a ei. Despre aceast pace a zis Domnul ucenicilor S i: Pacea Mea dau vou [In 14, 27]. Cine o are, acela merge n pace spre via a ve nic i spune: Slav ie, Doamne, c vin acum la Tine i voi vedea ve nic fa a Ta n pace i iubire. Privirea Ta lini tit i blnd a atras sufletul Meu i el tnje te dup Tine. Pe fratele trebuie s -1 dojenim cu blnde e i cu iubire. Pacea se pierde dac sufletul e cuprins de slava de art , dac te ridici deasupra fratelui t u, dac judeci pe cineva, dac vei mustra pe fratele t u f r blnde e i iubire, dac vei mnca mult sau te vei ruga cu moliciune - pentru toate acestea se pierde pacea. Dac ne facem obicei s ne rug m din toat inima pentru vr jma i i s -i iubim, pacea va r mne totdeauna n sufletele noastre. Dar dac dispre uim pe fratele nostru sau dac -1 judec m, mintea noastr se ntunec i pier dem pacea i ndr zneala la Dumnezeu. Sufletul nu poate avea pace dac nu va cugeta la legea lui Dumnezeu ziua i noaptea [Ps 1, 2], c ci aceast lege e scris de Duhul Sfnt; dar din Scriptur Duhul Sfnt trece n suflet i sufletul simte n el o dulcea pl cut i nu mai vrea s iubeasc cele p mnte ti, pentru c iubirea celor p mnte ti pustie te sufletul i atunci el cade n urt i nep sare i nu mai vrea s se roage lui Dumnezeu. Vr jma ul ns , v znd c sufletul nu mai e n Dumnezeu, l zdruncin i i seam n liber n minte ce vrea el, gone te sufletul de la un gnd la altul i astfel acesta i pierde toat ziua n aceast neornduial i nu poate vedea curat pe Domnul. Cine poart ntru sine pacea Duhului Sfnt, acela revar s aceast pace asupra celorlal i, i cine poart ntru sine duhul r ului, acela revars acest r u i asupra celorlal i. ntrebare: Cum i poate p stra pacea sufletului un ef, atunci cnd oamenii lui sunt neascult tori? E un lucru anevoios i foarte trist pentru un ef dac oamenii lui nu-1 ascult , dar pentru a- i p stra pacea, el trebuie s - i aduc aminte c , chiar dac oamenii lui sunt neascult tori, totu i Domnul i iube te i a murit n
40

chinuri pentru mntuirea lor. De aceea, el trebuie s se roage din inim pentru ei, i atunci Domnul va da celui ce se roag rug ciune i el va cunoa te din experien cum mintea care se roag are ndr znire c tre Dumnezeu i iubire. i chiar dac e ti un om p c tos, Domnul i va da s gu ti roadele rug ciunii, iar dac i vei face obicei s te rogi a a pentru subordona i, atunci n sufletul t u va fi mare pace i iubire. ntrebare: Cum i poate p stra pacea sufletului un subordonat atunci cnd eful lui e un om ar gos i r u? Omul ar gos ndur el nsu i un mare chin de la duhul cel r u. El ndur acest chin din pricina mndriei lui. Subordonatul, oricine ar fi, trebuie s tie aceasta i s se roage pentru sufletul chinuit al efului s u, i atunci Domnul, v znd r bdarea lui, i va da lui [subordonatului] ier tarea p catelor i rug ciunea nencetat . E mare lucru n fa a lui Dumnezeu s te rogi pentru cei ce te oc r sc i te mhnesc; pentru aceasta Domnul i va da harul Lui, i vei cunoa te pe Domnul prin Duhul Sfnt i atunci vei ndura cu bucurie toate ntrist rile pentru El, i Domnul i va da s iube ti lumea ntreag i vei dori fierbinte binele pentru to i oamenii i te vei ruga pentru to i ca pentru sufletul t u. Domnul a poruncit: Iubi i pe vr jma i [Mt 5, 44], i cine iube te pe vr jma i se aseam n Domnului; dar a iubi pe vr jma i e cu putin numai prin harul Duhului Sfnt i, de aceea, de ndat ce te sup r cineva, roag -te lui Dumnezeu pentru el i atunci i vei p stra n sufletul t u pacea i harul lui Dumnezeu. Dac ns vei murmura mpotriva efului t u i-1 vei njura, vei ajunge tu nsu i ar gos ca i el i se va mplini pentru tine cuvntul proro -cului David: Cu cel ales, ales vei fi i cu cel nd r tnic te vei nd r tnici [Ps 17, 29]. Astfel e greu pentru un ncep tor s - i p streze pacea dac stare ul s u are un caracter urt. A tr i cu un astfel de stare este o mare cruce pentru un ncep tor; el trebuie s ajung s se roage pentru stare i atunci i va p stra pacea sufleteasc i trupeasc .

Dar dac e ti ef i trebuie s judeci pe cineva pentru faptele lui rele, roag -te ca Domnul s - i dea o inim milostiv , pe care o iube te Domnul, i

41

atunci l vei judeca cu dreptate; dar dac vei judeca numai dup fapte, atunci vei gre i i nu vei pl cea Domnului. Trebuie s -1 judeci pentru ca omul s se ndrepte, i trebuie s - i fie mil de orice suflet, de orice f ptur i de toat zidirea lui Dumnezeu, i s i ai ntru toate con tiin a curat , i atunci n sufletul i mintea ta va fi mult pace. Vom tr i n pace i iubire, i atunci Domnul ne va asculta i ne va da tot ceea ce i-am cerut de folos. Duhul Sfnt e n iubire. A a gr ie te Scriptura i arat experien a. E cu neputin ca sufletul s aib pace dac nu vom ce re cu toat puterea de la Domnul s iubim pe to i oamenii. Domnul tia c , dac nu vom iubi pe vr jma ii no tri, nu va fi pace n suflet, i de aceea ne-a dat porunca: Iubi i pe vr jma ii vo tri. Dac nu-i vom iubi pe vr jma i, atunci sufletul va avea uneori o anume odihn , dar dac -i iubim pe vr jma i, pacea r mne n suflet ziua i noaptea. Vegheaz n sufletul t u la pacea harului Duhului Sfnt; nu o pierde pentru lucruri m runte. Dac dai pace fratelui t u, Domnul i va da neasem nat de mult, dar dac ntristezi pe fratele t u, atunci negre it ntristarea se va aba te degrab i asupra sufletului t u. Dac i vine un gnd spurcat, alung -1 de ndat , i atunci i vei p stra pacea sufletului t u, dar dac -1 pri me ti, sufletul t u va pierde iubirea de Dumnezeu i nu vei avea ndr zneal n rug ciune. Dac i tai voia proprie, ai biruit pe vr jma ul i vei c tiga drept cunun pacea sufletului, dar dac i faci vo ia ta, e ti deja biruit de vr jma i urtul va chinui sufletul t u. Cine are patima iubirii de avu ii nu poate iubi pe Dumnezeu i pe aproapele; mintea i inima unui asemenea om sunt necontenit preocupate de bog ii i nu este n el duh de c in i zdrobire pentru p cate, i sufletul lui nu poate cunoa te dulcea a p cii lui Hristos. Sufletul care a cunoscut pe Domnul vrea s -L vad ntotdeauna ntru sine, c ci El vine n suflet n tihn , d sufletului pace i d m rturie de mntuirea lui f r cuvinte.
42

Dac mp ra ii i conduc torii popoarelor ar cunoa te iubirea lui Dumnezeu, n-ar mai face niciodat r zboaie. R zboiul este trimis pentru p cate i nu pentru iubire. Domnul ne-a f cut din iubire i ne-a poruncit s tr im n iubire i s -L sl vim. Dac mai-marii ar p zi poruncile Domnului iar poporul i-ar asculta cu smerenie, mare pace i veselie ar fi pe p mnt, dar din pricina iubirii de st pnire i a neascult rii celor mndri, toat lumea se chinuie. M rog ie, Milostive Doamne, d ntregului norod, de la Adam i pn la sfr itul veacurilor, s Te cunoasc c e ti bun i milostiv, ca toate noroadele s se desfete de pacea Ta i s vad toate lumina Fe ei Tale. Privirea Ta e lini tit i blnd i ea atrage sufletul.

Despre har

N-am adus n m n stire dect p catele mele i nu tiu de ce Domnul mi-a d ruit, pe cnd eram nc tn r nce p tor, att de mult har al Sfntului Duh, c sufletul i tru pul meu erau pline de har, i harul era ca la mucenici, i trupul meu dorea s sufere pentru Hristos. Nu cerusem de la Domnul pe Duhul Sfnt: nici nu tiam c este Duh Sfnt, cum vine i ce lucreaz El n suflet, dar acum scriu cu bucurie despre aceasta. O, Duhule Sfinte, drag e ti Tu sufletului! Nu e cu putin s Te descriu, dar sufletul cunoa te venirea Ta i Tu dai pace min ii i dulcea inimii. Domnul spune: nv a i de la Mine c sunt blnd i smerit cu inima i ve i afla odihn sufletelor voastre [Mt 11, 19]. Aceasta o spune Domnul despre Duhul Sfnt: c ci numai n Duhul Sfnt i g se te sufletul odihna des vr it .

43

Ferici i suntem noi, cre tinii ortodoc i, pentru c mult ne iube te Domnul i ne d harul Duhului Sfnt i n Du hul Sfnt ne d s vedem slava Lui. Dar ca s p str m harul, trebuie s iubim pe vr jma i i s mul umim lui Dumnezeu pentru toate ntrist rile. Domnul a chemat la poc in un suflet p c tos, i acest suflet s-a ntors spre Domnul, i El 1-a primit cu mi-lostivire i i S-a ar tat lui. Domnul e foarte milostiv, smerit i blnd. Dup mul imea bun t ii Lui, El nu i -a adus aminte de p catele sufletului, i sufletul L -a iubit pn la cap t i se avnt spre El cum zboar pas rea din colivia ei strmt spre tufi urile nverzite. Sufletul acestui om a cunoscut pe Dumnezeu, un Dum nezeu milostiv, m rinimos i dulce, i L-a iubit pn la sfr it i dup mul imea dogorii iubirii e atras nes turat spre El, pentru c harul Domnului e nesfr it de dulce i el nc lze te mintea, inima i tot trupul neputincios. i dintr-o dat sufletul pierde acest har al Domnului; i atunci el se gnde te: Trebuie s fi ntristat pe St pnul. Voi cere mila Lui, poate mi va da din nou acest har, pen tru c sufletul meu nu mai dore te nimic din aceast lume dect pe Domnul. Iubirea Domnului e att de arz toare nct o dat ce a gustat-o, sufletul nu mai dore te nimic altceva, i dac o pierde sau dac harul sl be te, ce fel de rug ciuni nu va n l a atunci sufletul c tre Dumnezeu dorind s afle din nou harul Lui. Astfel, Cuviosul Serafim din Sarov a stat n genunchi pe o stnc , zi i noapte, vreme de trei ani de zile, rugnd pe Dumnezeu s aib mil de el, p c tosul, pentru c sufletul lui cunoscuse pe Domnul i gustase harul Lui i L-a iubit pn la sfr it. Sufletul care a cunoscut pe Domnul e atras spre El de iubire, i dogoarea acestei iubiri nu -i ng duie s -L uite nici ziua, nici noaptea, nici m car pentru o singur secund . Iar dac noi iubim att de pu in pe Domnul i sufletul nostru n zuie te att de arz tor spre El, atunci cine va descrie plin tatea iubirii Maicii Domnului pentru Fiul i Dumnezeul ei? Spune-ne, Preacurat , cum l iubeai pe Fiul i Domnul T u i care au fost rug ciunile Tale cnd Fiul T u s-a n l at la cer? Nu putem n elege aceasta. Domnul iube te sufletul fericit care p ze te cur ia sufleteasc i trupeasc i-i d harul Duhului Sfnt, i acest har leag sufletul s iubeasc pe
44

Dumnezeu att, nct din pricina dulce ei Duhului Sfnt el nu se mai poate rupe de Dumnezeu i nes turat n zuie te spre El, pentru c iubi rea lui Dumnezeu nu are sfr it; de i cunosc un om pe care Domnul Cel Milostiv 1-a cercetat cu harul S u i, dac l-ar fi ntrebat pe el Domnul: Vrei s - i dau un har mai mare?, sufletul care e neputincios n trup ar fi spus: Doamne, Tu vezi c dac e mai mare, nu-1 suf r i mor!. Omul nu poate s poarte plin tatea harului; a a pe Tabor, ucenicii lui Hristos au c zut cu fa a la p mnt din pricina slavei Domnului.

n fiecare zi, hr nim trupul nostru i respir m aer ca el s tr iasc . Dar pentru suflet avem nevoie de Domnul i de harul Duhului Sfnt, f r de care sufletul moare. A a cum soarele nc lze te i nvie florile
cmpului i ele se ntorc spre el, a a i sufletul care iube te pe Domnul este atras spre El i- i g se te fericirea n El, i n marea lui bu curie vrea ca n to i oamenii s fie aceea i fericire. Domnul ne-a f cut ca s locuim ve nic n cer mpreun cu El n iubire.

Slav Domnului i milostivirii Sale! El ne-a iubit att de mult, nct ne -a dat pe Duhul Sfnt, Care ne nva tot binele i ne d puterea de a birui p catul. Dup mul imea milostivirii Sale, Domnul ne d harul i noi trebuie s 1 p str m cu t rie ca s nu-1 pierdem, fiindc f r har omul e orb duhovnice te. Orb este cel ce adun comori n aceast lume: aceasta nseamn c sufletul lui nu cunoa te pe Duhul Sfnt, nu tie ct e de dulce i de aceea e nrobit p mntului. Dar cine a cunoscut dulcea a Duhului Sfnt, acela tie c ea ntrece neasem nat toate i nu mai poate fi nrobit de nimic pe p mnt. E nrobit numai de iubirea Domnului, i g se te odihna n Dumnezeu i se bucur i plnge pentru oameni, c n-au cunoscut to i pe Domnul i i este mil de ei. Cnd sufletul este n Duhul Sfnt, el este plin i nu mai tnje te dup cele cere ti, pentru c mp r ia cerurilor este n untrul nostru [Le 17, 21], fiindc Domnul a venit i s-a s l luit ntru noi [In 14, 23]. Dar dac sufletul pierde harul, atunci el tnje te dup cele cere ti i cu lacrimi l caut pe Domnul.

45

nainte de a fi atins de har, omul tr ie te gndind c totul e bine i n bun rnduial n sufletul lui; dar cnd harul l cerceteaz i locuie te n el, atunci se vede pe sine cu totul altfel, iar cnd harul l p r se te din nou, numai atunci i d seama n ce mare nenorocire se g se te. Un fiu de mp rat a plecat departe la vn toare i, pierzndu-se n codrul des, nu s-a mai putut ntoarce la palatul s u. Multe lacrimi a v rsat c utnd calea, dar nu a g sit-o. Pierdut n codrul s lbatic, el tnjea dup mp ratul, tat l Iui, i dup mp r teasa, maica lui, dup fra ii i surorile lui. Cum s tr iasc el, fiul de mp rat, ntr-un co dru s lbatic i des? Hohotea cu amar, gndindu-se la via a sa de alt dat n palatul tat lui s u i suspina cu putere dup mama sa. A a, i mai mult nc , se ntristeaz pierde harul. i tnje te sufletul atunci cnd

Cnd preafrumosul Iosif a fost vndut rob egiptenilor de fra ii s i ntr-o ar str in ndep rtat , el plngea ne mngiat dup tat l s u; i cnd a v zut mormntul Rahi-lei, mama lui, a hohotit cu amar i a zis: Mama mea, vezi oare c sunt dus n robie ntr-o ar ndep rtat ? A a, i mai mult nc , se chinuie i tnje te sufletul care a pierdut harul Duhului Sfnt i a fost dus n robie de gndurile cele rele. Dar cine nu cunoa te harul, acela nici nu -1 caut . i a a, lumea s-a alipit de p mnt i oamenii nu tiu c nimic de pe p mnt nu poate nlocui dulcea a Duhului Sfnt. Coco ul de la ar tr ie te ntr-o mic ograd mul umit cu soarta lui. Dar vulturul care zboar n n l imi i vede de sus dep rt rile azurii, cunoa te multe ri, a v zut p duri i cmpii, ruri i mun i, m ri i ora e; dac ns i tai aripile i-1 pui s tr iasc mpreun cu coco ul n ograda de la ar , ct de mult i vor lipsi cerul albastru i stncile pustii! A a i sufletul, cnd este p r sit de harul pe care 1 -a cunoscut, e nemngiat n nimic i nu- i g se te odihna. Domnul nu ne-a l sat orfani, ca o mam iubitoare care nu- i las orfani copiii, ci ne-a dat Mngietor pe Duhul Sfnt [In 14,16-18] i El ne
46

atrage nes turat s iubim pe Dumnezeu i s tnjim dup El, i cu lacrimi l caut ziua i noaptea. O, ct de r u i este sufletului cnd pierde harul i n -dr znirea; atunci n plnsul inimii strig dup Dumnezeu: Cnd voi vedea iar i pe Domnul i m voi desf ta de pacea i iubirea Lui? De ce te tngui, suflete al meu, i ver i lacrimi? Sau ai uitat ce a f cut Domnul pentru tine, cel vrednic de toat pedeapsa? Nu, n-am uitat ce mare mil a rev rsat asupra mea Domnul i-mi aduc aminte de dulcea a harului Duhului Sfnt i cunosc iubirea Domnului i ct de dulce este ea sufletului i trupului. De ce l crimezi, suflete, dac cuno ti pe St pnul i negr ita Lui milostivire fa de tine? Ce mai vrei de la St pnul, Care i-a ar tat o mil att de mare? Sufletul meu vrea s nu mai piard nicicnd harul Dom nului, c ci dulcea a Lui atrage sufletul meu s iubeasc nencetat pe Ziditorul lui. Cnd harul se mpu ineaz n suflet, atunci el cere ia r i de la Domnul mila pe care a cunoscut-o. Atunci sufletul se fr mnt pentru c l chinuie gndurile rele i caut ocrotire la Domnul, Ziditorul s u, i -L roag s -i dea duh smerit, ca harul s nu mai p r seasc sufletul, ci s -i dea puterea de-a iubi nencetat pe Tat l s u Cel Ceresc. Domnul i retrage adeseori harul Lui de la suflet i prin aceasta pov uie te cu milostivire i n elepciune sufletul, pentru care n mari chinuri i-a ntins bra ele pe cruce, ca el s fie smerit. El las sufletul s - i arate alege- rea liber n lupta cu vr jma ii no tri, dar prin el nsu i sufletul e lipsit de putere pentru a-i birui i, de aceea, sufletul meu e trist i tnje te dup Domnul i l caut cu lacrimi. Doamne, Tu vezi ct de neputincios e sufletul meu f r harul T u, i c nu are nic ieri odihn . Tu, dulcea a noas tr , Tat l nostru Cel Ceresc, d -ne puterea de a Te iubi, d -ne frica Ta sfnt , a a cum tremur i Te iubesc heruvimii.

47

Tu, Lumina noastr , lumineaz sufletul ca el s Te iubeasc nes turat. Tu retragi harul T u de la mine, pentru c sufletul meu nu r mne totdeauna n smerenie, dar Tu vezi ct sunt de trist i cum Te rog: D -mi mie smeritul Duh Sfnt. Prin el nsu i omul este lipsit de puterea de a mplini poruncile lui Dumnezeu, de aceea s-a zis: Cere i i vi se va da [Mt 7, 7]. Dac nu cerem, ne chinuim pe noi n ine i ne lipsim de harul Duhului Sfnt; f r har ns , sufletul se tulbur mult, pentru c nu n elege voia lui Dumnezeu. Pentru a avea harul, omul trebuie s fie nfrnat n toa te: n mi c ri, n cuvinte, n priviri, n gnduri, n hran . i oricui se nfrneaz i vine n ajutor nv tura din cuvntul lui Dumnezeu, care spune: Nu numai cu pine va tr i omul, ci i cu tot cuvntul ce iese din gura lui Dumnezeu. Cuvioasa M ria Egipteanca a luat de la Sfntul Zosima numai pu in linte cu degetul i a zis: mi e de ajuns aceasta, cu harul lui Dumnezeu. Trebuie s te obi nuie ti s m nnci ct mai pu in cu putin , dar aceasta cu jude cat , att ct i ng duie munca ta. M sura nfrn rii tre buie s fie aceea ca dup mas s dorim s ne rug m. Domnul ne iube te mai mult dect iube te o mam pe copiii ei i ne d n dar harul Duhului Sfnt, dar noi trebuie s -1 p zim cu t rie, pentru c nu e nenorocire mai mare dect faptul de a-1 pierde. Cnd sufletul pierde ha rul, el se mhne te tare i se gnde te: Trebuie c l -am ntristat pe St pnul. n aceste minute de ntristare, sufletul e ca i cum a c zut din cer pe p mnt i vede toate ntrist rile de pe p mnt. Ah! Cum roag atunci sufletul pe Domnul s -i dea din nou harul S u. Aceast tnjire dup Dumnezeu nu poate fi descris . Sufletul care a gustat dulcea a Duhului Sfnt n-o poate uita; el nseteaz ziua i noaptea i se avnt nes turat spre Dumnezeu. Cine va descrie dogoarea iubirii sale pentru Dumnezeu pe Care sufletul 1-a cunoscut ca P rintele s u Ceresc? Sufletul nu va avea nici un minut de r gaz pe p mnt, pn cnd Domnul nu-i va da harul S u. Sufletul care a pierdut harul tnje te dup St pnul i plnge ca Adam dup izgonirea din rai. i nimeni nu-1 poate mngia atunci afar de Dumnezeu. Lacrimile lui Adam erau mari i ele udau ca ni te pria e fa a, pieptul i p mntul de sub picioarele lui, i suspinele lui erau adnci i puternice ca foalele unei fier rii: Doamne, Doamne - se tnguia el - ridic -m iar i n rai!
48

Sufletul lui Adam era des vr it n iubirea lui Dumnezeu i cuno tea toat dulcea a raiului, dar era nc lipsit de experien , de aceea el n-a dep rtat ispita Evei, cum a de p rtat ispita so iei sale mult ncercatul Iov [Io v 2, 9-10]. Ce vrei tu, suflete al meu, i pentru ce te ntristezi i ver i lacrimi? Sunt ntristat pe St pnul, c e att de mult vreme de cnd nu L-am v zut i nimeni nu mngie plnsul meu dup El. El mi-a dat s cunosc mila Lui i a vrea ca El s r mn totdeauna ntru mine. Cnd nu 1-a v zut de mult vreme, mama plnge dup fiul iubit i spune: Unde e ti tu, copilul meu preaiubit? Dar iubirea de mam nu e nimic fa de iubirea lui Dum nezeu, att de mare i de nes turat este. Cnd sufletul este plin de iubirea lui Dumnezeu, atunci de bucuria m surat se ntristeaz i se roag cu la crimi pentru toat lumea, ca to i oamenii s cunoasc pe St pnul i Tat l lor ceresc, i nu cunoa te odihn i nici nu vrea odihn ct vreme nu se desfat to i de harul iubi rii Lui. Sufletul meu tnje te dup Tine i nu Te poate g si. Tu vezi, Doamne, ct de atras este el i plnge c utnd harul T u. A fost voia Ta s mi -l dai i tot voia Ta a fost s -l iei de la mine. Cnd nu-l cuno team, nu-l puteam cere a a. i cum puteam cere ceea ce nu cuno team? Dar m rog ie i l cer, pentru c sufletul meu Te-a cunoscut i s-a ndulcit de Duhul T u Cel Sfnt i Te-a iubit pe Tine, Ziditorul lui. Tu ai dat harul T u Sfin ilor T i i ei Te-au iubit pn la cap t i au dispre uit cele lume ti, pentru c dulcea a iubirii Tale nu mai las loc pentru a iubi p mntul i frumuse ea acestei lumi, pentru c ele nu sunt nimic fa de harul T u. O, ct de neputincios e sufletul meu i n -are putere s zboare spre Domnul i s stea naintea Lui cu smerenie i s plng ziua i noaptea. Sufletul care a cunoscut pe Dumnezeu, Ziditorul i Ta t l s u Ceresc, nu mai poate avea odihn pe p mnt. i sufletul se gnde te: Cnd m voi ar ta Domnului, m voi ruga milostivirii Lui pentru tot neamul cel cre tinesc. Dar, n acela i timp, se gnde te: Cnd voi vedea Fa a Lui iubit , de bucurie nu voi putea spune nimic, pentru c de mult iubire omul nu poate gr i nimic.
49

i iar i se gnde te: M voi ruga pentru ntreg neamul omenesc, ca to i oamenii s se ntoarc la Domnul i s - i afle odihna ntru El, pentru c iubirea lui Dumnezeu vrea ca to i s se mn tuiasc .

P stra i harul lui Dumnezeu: cu el via a e u oar , totul se lucreaz bine, dup Dumnezeu, totul e plin de dragoste i bucurie, sufletul are odihn n Dumnezeu i merge ca printr-o gr din minunat n care tr ie te Domnul i Maica Domnului. Lipsit de har, omul nu e dect p mnt p c tos, dar cu harul lui Dumnezeu omul se aseam n dup minte ngerilor. ngerii slujesc lui Dumnezeu i l iubesc prin mintea lor; tot a a i omul e dup minte ca un nger. Ferici i cei care ziua i noaptea se ngrijesc s plac Domnului ca s se fac vrednici de iubirea Lui; ei cunosc prin experien i simt harul Duhului Sfnt. Harul nu vine a a nct sufletul s nu-1 cunoasc i, cnd pierde harul, sufletul tnje te cu putere dup el i -1 caut cu lacrimi. Dac ni te p rin i i-ar pierde copilul preaiubit, cum l-ar mai c uta peste tot ca s -1 g seasc ! Dar sufletul care iube te pe Dumnezeu l caut pe Domnul cu mult mai mult nelini te i putere, a a nct nu- i poate aduce aminte nici de p rin i, nici de cei dragi. Slav Domnului c ne d s n elegem venirea harului i ne nva s cunoa tem pentru ce vine harul i pentru ce se pierde. Sufletul celui ce p ze te toate poruncile va sim intotdeauna harul, chiar dac e pu in. Dar el se pierde u or pentru slava de art , pentru un singur gnd de mn drie. Putem s postim mult, s ne rug m mult, s facem mult bine, dar dac pentru aceasta vom c dea n slav de art , vom fi asemenea unui chimval care r sun , dar n untru e gol [Co 13, 1]. Slava de art face sufletul gol pe din untru i e nevoie de mult experien i de o ndelun gat lupt pentru a o birui. n m n stire am cunoscut din experien i din Scripturi v t marea slavei de arte, i acum, ziua i noaptea, cer de la Domnul smerenia lui Hris -tos. Aceasta e o tiin mare i nencetat . R zboiul nostru e i crud, i greu, i totodat simplu. Dac sufletul iube te smerenia, el sf rm toate cursele vr jma ilor no tri i ia toate
50

nt riturile lor. n lupta noastr duhovniceasc trebuie s ne uit m de asemenea cu grij s nu ne lipseasc muni iile i proviziile. Muni iile sunt aceast smerenie a noastr , iar proviziile sunt harul dum nezeiesc; dac le pierdem, du manii ne biruiesc. R zboiul e crncen, dar numai pentru cei mndri: pentru cei smeri i, dimpotriv , el este u or, pentru c ei l iu besc pe Domnul, iar El le d o arm puternic : harul Duhului Sfnt, de care vr jma ii no tri se tem, fiindc i arde cu focul lui. Iat o cale scurt i u oar spre mntuire: Fii ascult tor, nfrnat, nu osndi, p ze te- i mintea i inima de gndurile cele rele i gnde te c to i oamenii sunt buni i Domnul i iube te.Pentru acest gnd smerit, harul Duhului Sfnt va via ntru tine i vei zice: Milostiv este Domnul! Dar dac osnde ti, murmuri i- i place s - i faci voia, atunci chiar dac te rogi mult, sufletul t u s r ce te i spui: Domnul m-a uitat. Dar nu Domnul te-a uitat pe tine, ci tu ai uitat c trebuie s te smere ti, i pentru aceasta harul lui Dumnezeu nu viaz n sufletul t u; el intr n s cu u urin n sufletul smerit i i d pacea i odihna n Dumnezeu. Maica Domnului a fost mai smerit dect to i i de aceea o pream resc cerul i p mntul; i o ricine se smere te va fi pream rit de Dumnezeu i va vedea slava Domnului. Duhul Sfnt este dulce i pl cut pentru suflet i trup. El ne d s cunoa tem iubirea lui Dumnezeu, i iubirea aceasta este de la Duhul Sfnt. Lucru minunat: prin Duhul Sfnt omul cunoa te pe Domnul, Ziditorul lui; i ferici i cei ce slujesc Lui, pentru c El a zis: Acolo unde sunt Eu, va fi i slujitorul Meu i va vedea slava Mea [In 12, 26; 17, 24]. Dac nc aici pe p mnt e a a, cu ct mai mult l iu besc pe Domnul iL sl vesc n Duhul Sfnt sfin ii n ce ruri; i iubirea aceasta e de negr it. Sufletul care a cunoscut pe Duhul Sfnt n elege ce scriu. Pentru ce ns ne iube te att de mult Domnul? To i suntem p c to i [Rm 3, 23], iar lumea ntreag n r u zace, cum spune Ioan Teologul [In 5,19]. Pentru ce ne iube te deci? Domnul nsu i este numai iubire [cf. In 4,8].
51

A a cum soarele nc lze te tot p mntul, a a i harul Duhului Sfnt nc lze te sufletul s iubeasc pe Domnul, iar el tnje te dup El i -L caut cu lacrimi. Cum s nu te caut? Tu te-ai ar tat n chip nen eles sufletului meu i l-ai nrobit cu iubirea Ta, i harul Duhului Sfnt a desf tat sufletul meu i e cu neputin pentru el s -1 uite. Cum s uit m pe Domnul, cnd El este n noi? Apos tolul a propov duit noroadelor zicnd: Pn cnd Hristos va lua chip ntru voi [Ga 4,19]. O, dac ar cunoa te toat lumea pe Hristos ct de dulce e aceast iubire i cum toate puterile cum toate viaz prin Duhul Sfnt i cum pentru p timirile Lui i cum l sl vesc to i sfin ii! sfr it. i ct de mult ne iube te i cere ti se hr nesc din ea i este pream rit Domnul i slava aceasta nu va avea

Domnul Se bucur de sufletul ce se poc ie te ntru smerenie i i d harul Duhului Sfnt. tiu cum un frate sub ascultare a primit pe Duhul Sfnt dup ase luni de m n stire; al ii L-au primit dup zece ani, iar al ii au tr it patruzeci de ani i chiar mai mult, nainte de a cunoa te harul. Dar nimeni n-a putut ine acest har, pentru c nu suntem smeri i. Cuviosul Serafim [din Sarov] avea dou zeci i apte de ani cnd a v zut pe Domnul; i sufletul s u 1-a ndr git ntr-att pe Dumnezeu, c s-a schimbat cu totul de la dulcea a Duhului Sfnt; mai trziu, n elegnd c acest har nu mai era cu el, s-a dus n pustie i a stat vreme de trei ani pe o stnc rugndu-se: Dumnezeule, milostiv fii mie, p c tosului! Sufletul care a cunoscut pe Dumnezeu prin Duhul Sfnt se avnt spre El; amintirea Lui l atrage cu putere i el uit lumea, iar cnd i aduce din nou aminte de lume, dore te fierbinte acela i har pentru to i i se roag pentru ntreaga lume. Duhul Sfnt nsu i l atrage s se roage ca to i oamenii s se poc iasc i s cunoasc pe Dumnezeu, ct de milostiv este. S ne smerim, fra ilor, i Domnul ne va iubi. C Domnul ne iube te, o tim dup harul pe care Domnul l d sufletului. Cnd harul e n suflet, fie i numai pu in, atunci sufletul iube te pe Domnul i pe aproapele i are pace n tru sine. Dar este o iubire nc i mai mare, i atunci su- flerul uit lumea ntreag .
52

Fericit cel ce nu pierde harul lui Dumnezeu, ci se nal din putere n putere. Eu ns am pierdut harul, dar Domnul a avut mult mil de mine i, mi -a dat s gust un har nc i mai mare, dup singur milostivirea Sa. Neputincios este sufletul! Lipsi i de harul dumnezeiesc, suntem asemenea dobitoacelor, dar prin har, omul e mare la Dumnezeu. Oamenii pun mare pre pe tiin ele p mnte ti sau pe cuno tin a mp ra ilor p mnte ti i se bucur dac sunt mpreun cu ei, dar lucrul cu adev rat mare e a cunoa te pe Domnul i voia Sa. Din toate puterile voastre, fra ilor, smeri i sufletele voas tre, ca Domnul s le iubeasc i s le dea mila Sa. Dar el nu va r mne n noi dac nu-i vom iubi pe vr jma i. Prin Duhul Sfnt sufletul meu a cunoscut pe Domnul i de aceea mi este u or i pl cut s m gndesc Ia El i la lucrurile lui Dumnezeu; dar f r Duhul Sfnt sufletul e mort, chiar dac ar avea toat tiin a lumii. Dac oamenii ar ti c exist o tiin duhovniceasc , ar lep da toate tiin ele i tehnicile lor, i ar vedea numai pe Domnul. Frumuse ea Lui nrobe te sufletul i acesta este atras spre El, dore te s fie ve nic mpreun cu El i nu mai vrea nimic altceva. El se uit la toate mp r iile p mntului ca la ni te nori care trec pe cer. Domnul a zis: Eu sunt n Tat l i Tat l este n Mine i: voi n Mine i Eu n voi [In 14, 20]. Sufletul nostru simte c Domnul este n noi, i de aceea nu-L poate uita nici m car un minut. Ce mil ! Domnul vrea ca noi s fim n El i n Tat l. Dar ce am f cut pentru Tine, Doamne, sau cu ce i -am pl cut, ca Tu s vrei s fii n noi i noi s fim ntru Tine? Prin p catele noastre noi te -am intuit pe cruce i Tu vrei ca noi s fim cu Tine? Ct de mare e mila Ta, i eu o v d rev rsndu-se peste mine. Sunt vrednic de iad i de toate chinurile, dar Tu mi-ai dat harul Duhului Sfnt. Iar dac Tu mi-ai dat mie, p c tosului, s Te cunosc prin Duhul Sfnt, atunci Te rog, Doamne, d tuturor no roadelor s Te cunoasc pe Tine.

53

Partea II

Despre voia lui Dumnezeu i libertate

Mare bine este s te predai voii lui Dumnezeu. Atunci n suflet este numai Domnul i nu alte gnduri, i el se roag lui Dumnezeu cu minte curat i simte iubirea lui Dumnezeu, chiar dac s -ar chinui cu trupul. Cnd sufletul s-a predat cu totul voii lui Dumnezeu, Domnul nsu i ncepe s -1 c l uzeasc i sufletul este n v at n chip nemijlocit de Dumnezeu, n vreme ce nainte era pov uit de nv tori i de Scripturi. Dar rareori se ntmpl ca nv torul sufletului s fie Domn ul nsu i prin harul Duhului Sfnt, i pu ini sunt cei ce cunosc aceasta; numai cei ce vie uiesc dup voia lui Dumnezeu. Omul mndru nu vrea s vie uiasc dup voia lui Dum nezeu: i place s se conduc el nsu i i nu n elege c omul nu are destul minte ca s se conduc pe sine nsu i, f r Dumnezeu. i eu, cnd tr iam n lume i nu cuno team nc pe Domnul i Duhul S u Cel Sfnt, nu tiam ct de mult ne iube te Domnul i m ncredeam n mintea mea proprie. Dar cnd, prin Duhul Sfnt, am cunoscut pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, atunci sufletul meu s-a predat lui Dumnezeu i de atunci primesc toa te ntrist rile care vin asupra mea i zic: Domnul se uit la mine, de ce s m tem? Dar nainte nu puteam tr i a a. Pentru cel ce s-a predat voii lui Dumnezeu via a e mult mai u oar , pentru c i atunci cnd e n boal , n s r cie i n prigoan , el gnde te a a: A a i -a pl cut lui Dumne zeu, iar eu trebuie s ndur aceasta pentru p catele mele.

54

Iat c de mul i ani bolesc de dureri de cap , greu de ndurat dar folositoare, pentru c prin boal sufletul se sme re te. Sufletul meu vrea fierbinte s se roage i s fac pri veghere, dar boala m mpiedic , fiindc trupul bolnav are nevoie de lini te i odihn ; i L-am rugat mult pe Domnul s m vindece, dar El nu m-a ascultat. nseamn c lucrul nu-mi este de folos. Dar iat ce s-a ntmplat cu mine alt dat , cnd Domnul m-a ascultat degrab i m-a izb vit. ntr-o zi de praz nic s-a dat la trapez pe te; i mncnd, am nghi it un os de pe te care a r mas prins n piept. Am chemat pe Sfntul Mare Mucenic Pantelimon cerndu -i s m vindece, pentru c nici doctorul nu putea scoate osul din piept. i cnd am spus: Vindec -m , am primit n suflet r spunsul: Ie i din trapez , respir adnc i osul va ie i cu snge. Am f cut a a: am ie it, am respirat adnc, am tu it i un os mare de pe te a nit afar cu snge. i am n eles c dac Domnul nu m vindec de durerile mele de cap, nseamn c e de folos pentru sufletul meu s bolesc astfel. Lucrul cel mai pre ios pe lume e s cunoa tem pe Dum nezeu i s n elegem, m car n parte, voia Lui. Sufletul care a cunoscut pe Dumnezeu trebuie s se pre dea ntru toate voii lui Dumnezeu i s tr iasc naintea Lui n fric i n iubire: n iubire, pentru c Domnul este Iubire; n fric , pentru c trebuie s ne temem s nu n trist m pe Dumnezeu prin vreun gnd r u. O, Doamne, f ca prin puterea harului Sfntului Duh s vie uim dup sfnta Ta voie. Cnd harul e cu noi, mintea noastr e puternic ; dar cnd pierdem harul, atunci vedem neputin a noastr ; vedem c f r Dumnezeu nu putem nici m car gndi ceva bun. Milostive Dumnezeule, Tu tii neputin a noastr . M rog ie: d -mi duh smerit pentru c , dup milostivirea Ta, Tu dai sufletului smerit puterea de a vie ui dup voia Ta i-i descoperi toate tainele Tale, dndu -i s cunoasc ct de nesfr it ne iube ti. Cum tii dac vie uie ti dup voia lui Dumnezeu?

55

Iat un semn: dac te ntristezi pentru un lucru oareca re, nseamn c nu te-ai predat pe deplin voii lui Dumnezeu, chiar dac ie i se pare c vie uie ti dup voia Lui. Cine vie uie te dup voia lui Dumnezeu, acela nu se n grije te de nimic. i dac are nevoie de vreun lucru, se pred pe sine n su i i lucrul de care are nevoie lui Dumnezeu. i chiar dac nu -1 dobnde te, r mne la fel de lini tit, ca i cum l-ar avea. Sufletul care s-a predat voii lui Dumnezeu nu se teme de nimic: nici de furtun , nici de tlhari, de nimic. i orice i s-ar ntmpla, el spune: A a i-a pl cut lui Dumnezeu. Dac e bolnav, gnde te: nseamn c am nevoie de boal , altfel Dumnezeu nu mi -ar fi trimis-o. i a a se p streaz pacea n suflet i n trup. Cine- i face griji pentru sine nsu i, acela nu se poate preda pe sine voii lui Dumnezeu astfel ca sufletul lui s aib pace n Dumnezeu. Dar sufletul smerit se pred voii lui Dumnezeu i vie u ie te naintea Lui cu fric i iubire: cu fric , ca s nu ntris teze cu nimic pe Dumnezeu; cu iubire, c ci sufletul tie ct de mult ne iube te Domnul. Lucrul cel mai bun este s te predai voii lui Dumnezeu i s nduri ntrist rile cu n dejde. Iar Domnul, v znd ntristarea noastr , nu ne va da niciodat peste puterile noastre. Dar dac ntrist rile noastre ne par mari, aceasta n seamn c nu ne-am predat nc voii lui Dumnezeu. Sufletul s-a predat pe sine voii lui Dumnezeu ntru toate i se odihne te n El, pentru c tie din experien i din Sfnta Scriptur c mult ne iube te Domnul i veghea z asupra sufletelor noastre, ca toate s se fac vii prin ha rul S u n pace i iubire. Cine s-a predat pe sine voii lui Dumnezeu, acela nu se ntristeaz de nimic, chiar dac ar fi bolnav, s rac i pri gonit. Sufletul tie c Domnul poart grij de noi cu milostivire. De lucrurile Domnului d m rturie Duhul Sfnt, pe Care sufletul l cunoa te. Dar cei mndri i neascult tori nu vor s se predea
56

voii lui Dumnezeu, fiindc le place s - i fac voia lor, lucru att de v t m tor pentru suflet. Marele Pimen zicea: Voia noastr este zid de aram ntre noi i Dumnezeu i nu ne las s ne apropiem de El sau s vedem mila Lui. ntotdeauna trebuie s cerem de la Domnul pacea su fletului ca s mplinim mai u or poruncile Domnului; fiindc Domnul iube te pe cei ce se str duiesc s mplineasc voia Lui i astfel ei afl mare odihn n Dumnezeu. Cel ce mpline te voia lui Dumnezeu e mul umit de toate, chiar dac e s rac, bolnav sau se chinuie, pentru c l vesele te harul Domnului. Dar cel nemul umit de soarta lui, care murmur pentru boala lui sau pentru cel care 1 a sup rat, acela e bine s tie c n el se afl un duh de mn drie care a luat de la el mul umirea fa de Dumnezeu. Chiar dac e a a, nu te mhni, ci str duie te -te cu t rie s - i pui n dejdea n Dumnezeu i cere de la El duh smerit; i atunci cnd vine la tine smeritul Duh al lui Dumnezeu, l vei iubi i- i vei g si odihna, chiar de vei avea ntrist ri. Sufletul care are smerenie i aduce aminte ntotdeau na de Dumnezeu i gnde te a a: Dumnezeu m-a f cut, a p timit pentru Mine, mi iart p catele i m mngie, m hr ne te i poart de gri j de mine. De ce s -mi fac atunci griji sau de ce s m tem, chiar dac m-ar amenin a moartea? Domnul pov uie te orice suflet care se pred pe sine voii lui Dumnezeu, fiindc El a zis: Cheam -M n ziua necazului i te voi izb vi, i tu M vei pream ri [Ps 49,16]. Orice suflet tulburat de ceva trebuie s ntrebe pe Dom nul, i Domnul l va pov ui. i aceasta mai cu seam n ceas de nenorocire i tulburare; de obicei, ns , trebuie discutat cu duhovnicul, fiindc acest lucru nseamn smerenie. Bun lucru e a ne nv a s vie uim dup voia lui Dum nezeu. Atunci sufletul r mne nencetat n Dumnezeu i are mare odihn ; i din aceast bucurie omul se roag ca tot sufletul s cunoasc pe Domnul; s cunoasc ct de mult ne iube te i cu ct bog ie ne d Duhul Sfnt Care vesele te sufletul n Dumnezeu.
57

i atunci sufletul e n ntregime drag, pentru c e n n tregime al lui Dumnezeu. Domnul Cel Milostiv l pov uie te pe om c trebuie s ndure ntrist rile cu mul umire. n toat via a mea n -am murmurat o singur dat pentru ntrist ri, ci le-am primit pe toate din minile lui Dumnezeu ca pe un leac mntuitor i am mul umit ntotdeauna lui Dumnezeu, i de aceea Dumnezeu mi-a dat s ndur cu u urin toate ntrist rile. To i oamenii pe p mnt ndur inevitabil ntrist ri i, de i ntrist rile pe care ni le trimite Domnul nu sunt mari, pentru oameni ele par de nendurat i i ntristeaz , i aceasta pentru c nu vor s - i smereasc sufletul, nici s se predea voii lui Dumnezeu.

Dar pe cei ce s-au predat voii lui Dumnezeu, Domnul nsu i i c l uze te cu harul S u, i ei ndur totul cu b r b ie pentru Dumnezeu, pe Care -L iubesc i mpreun cu Care vor fi pream ri i n veci. Pe p mnt nimeni nu poate sc pa de ntrist ri, dar cel ce s-a predat voii lui Dumnezeu, le ndur cu u urin . El vede ntrist rile, dar n d jduie te n Domnul, i ntrist rile trec. Cnd Maica Domnului st tea la picioarele crucii, ntris tarea ei era necuprins de mare, pentru c ea l iubea pe Fiul ei mai mult dect i poate nchipui cineva. i noi tim c cine iube te mult, acela i sufer mult. Dup firea omeneasc , Maica Domnului n-ar fi putut ndura ntristarea, dar ea s-a predat pe sine voii lui Dumnezeu i Duhul Sfnt a nt rit-o i i-a dat puterea de a ndura aceast ntristare. i mai apoi, dup n l area Domnului, Ea s -a f cut pen tru tot poporul lui Dumnezeu mare mngiere n ntrist ri. Domnul a dat pe p mnt pe Duhul Sfnt i cel n care Acesta viaz simte n el raiul. Vei zice poate: De ce nu este i n mine un asemenea har? Pentru c nu te-ai predat voii lui Dumnezeu, ci tr ie ti dup voia ta.

58

Prive te pe cel ce- i iube te voia sa proprie; n-are niciodat pace n suflet i e mereu nemul umit: Asta nu e a a, asta nu e bine. Dar cel ce s-a predat pe sine nsu i n chip des vr it voii lui Dumnezeu, acela are rug ciunea curat n sufletul lui, iube te pe Domnul, i toate ale lui sunt dragi i pl cute. A a s-a predat lui Dumnezeu Preasfnta Fecioar : Iat roaba Ta. Fie mie dup cuvntul t u! [Le 1, 38]. Dac am spune i noi a a: Iat robii T i, Doamne. Fie nou dup cuvntul T u, cele spuse de Domnul i scrise de Duhul Sfnt n Evanghelie ar r mne n sufletele noastre i atunci lumea ntreag s-ar umple de iubirea lui Dumnezeu i ct de minunat ar fi via a pe ntregul p mnt. Dar, de i cuvintele Domnului se aud de attea veacuri n ntreaga lume, oamenii nu le n eleg i nu vor s le primeasc . Dar cine tr ie te dup voia lui Dumnezeu, acela va fi pream rit n cer i pe p mnt. Cine s-a predat pe sine voii lui Dumnezeu nu se preocup numai de Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu l ajut s r mn ntotdeauna n rug ciune. Chiar dac lucreaz sau vorbe te, sufletul lui e preocupat de Dumnezeu, pentru c s-a predat pe sine voii lui Dumnezeu i pentru aceasta Domnul l are n purtarea Sa de grij . O tradi ie spune c , n drum spre Egipt, Sfnta Fami lie a ntlnit un tlhar, dar acesta nu le-a f cut nici un r u, ci, v znd Pruncul, a spus c dac Dumnezeu S-ar ntrupa, n-ar fi mai frumos dect pruncul acesta; i i-a l sat s mearg n pace. Lucru uimitor: un tlhar, care de obicei ca o fiar nu cru pe nimeni, nu a nec jit, nici nu a sup rat Sfnta Familie. La vederea Pruncului i a blndei Sale Maici, sufletul tlharului s-a nmuiat i a fost atins de harul lui Dumnezeu. A a s-a ntmplat i cu fiarele s lbatice care la vederea sfin ilor mucenici sau a b rba ilor cuvio i se f ceau blnde i nu le f ceau r u. Chiar i demonii se tem de sufletul blnd i smerit, care-i biruie prin ascultare i rug ciune. Alt lucru uimitor: tlharului i s-a f cut mil de Domnul-Prunc, dar arhiereii i b trnii L-au predat Iui Pilat s -L r stigneasc . i aceasta pentru c ei nu se rugau i nu cereau de la Domnul s -i pov uiasc ce i cum s lucreze. Astfel, adeseori ocrmuitorii i oamenii mari vor binele, dar nu tiu unde este; nu tiu c este n Dumnezeu i c li se d de la Dumnezeu.
59

ntotdeauna trebuie s ne rug m ca Domnul s ne po -v uiasc ce anume trebuie s facem, i Domnul nu ne va l sa s r t cim. Adam n-a avut n elepciunea s ntrebe pe Domnul despre rodul pe care i 1-a dat Eva, i pentru aceasta a pierdut raiul. David n-a ntrebat pe Domnul: Este bine oare s iau pe femeia lui Urie? i a c zut n p catul uciderii i al preacurviei. A a i to i sfin ii care au p c tuit, au p c tuit pentru c n-au chemat pe Domnul s -i ajute i s -i pov uiasc . Cuviosul Serafim din Sarov zicea: Cnd vorbeam dup mintea mea, se ntmpla s gre esc. Dar sunt i gre eli f r p cat care vin din nedes vr irea noastr ; le vedem chiar i la Maica Domnului. n Evanghelie se spune c atunci cnd a p r sit Ierusalimul mpreun cu Iosif, ea credea c Fiul ei mergea cu rudele sau cunoscu ii i abia la cap tul a trei zile de c ut ri L-au g sit n templu vorbind cu c rturarii [Le 2,44]. Astfel, numai Domnul tie toate, noi ns , oricine am fi, trebuie s ne rug m lui Dumnezeu s ne pov uiasc i s ntreb m pe p rintele duhovnicesc, ca s nu gre im. Duhul lui Dumnezeu pov uie te pe to i n chip deose bit: unul se lini te te [vie uie te n isihie] n singur tate, n pustie, altul se roag pentru oameni; altul e chemat s p storeasc turma cuvnt toare a lui Hristos; altuia i s-a dat s propov duiasc sau s mngie pe cei ce sufer ; al tul sluje te pe aproapele din munca sau averea lui - toate acestea sunt daruri ale Duhului Sfnt i toate sunt date n grade diferite: unuia treizeci, altuia aizeci, altuia o sut [Mc 4, 20]. Dac ne-am iubi unii pe al ii ntru simplitatea inimii, atunci Domnul near ar ta prin Duhul Sfnt multe lucruri minunate i ne-ar descoperi mari taine. Dumnezeu - o iubire de care nu te po i s tura Mintea mea s-a oprit n Dumnezeu i am ncetat s scriu

60

Ct de limpede mi este c Domnul ne conduce. F r El n-am putea nici m car gndi binele; de aceea trebuie s ne pred m cu smerenie voii lui Dumnezeu, fiindc Domnul ne c l uze te. To i ne chinuim pe p mnt i c ut m libertatea, dar pu ini sunt cei ce tiu n ce anume st libertatea i unde se g se te ea. i eu doresc libertatea i o caut zi i noapte. Am n eles c ea este la Dumnezeu i e dat de Dumnezeu inimilor smerite care s-au poc it i i-au t iat voia proprie naintea Lui. Celor ce se poc iesc Domnul le d pacea Lui i libertatea de a-L iubi. i nu e nimic mai bun pe lume dect a iubi pe Dumnezeu i pe aproapele. n aceasta i g se te sufletul odihna i bucuria. Noroade ale p mntului, cad n genunchi naintea voas tr i v rog cu lacrimi: Veni i la Hristos! Eu cunosc iubirea Lui pentru voi. O cunosc i de aceea strig ntregului p mnt. Dac nu cuno ti ceva, cum vei vorbi despre aceasta? Vei ntreba, poate: Dar cum putem cunoa te pe Dumnezeu? Eu, ns , spun c vedem pe Domnul prin Duhul Sfnt. i tu, dac te smere ti, atunci i ie Duhul Sfnt i va ar ta pe Domnul nostru; i atunci i tu vei voi s strigi despre El ntregului p mnt. Sunt b trn i a tept moartea, i scriu adev rul din dragoste pentru norod, pentru care se ntristeaz sufletul meu. Dac a putea ajuta fie i numai un singur suflet s se mntuiasc , i pentru aceasta voi mul umi lui Dumne zeu, dar inima mea sufer pentru ntreaga lume i m rog i v rs lacrimi pentru ntreaga lume, ca to i s se poc iasc i s cunoasc pe Dumnezeu i s tr iasc n iubire i s se desfete de libertate n Dumnezeu. Voi, to i oamenii de pe p mnt, ruga i-v i plnge i pentru p catele voastre, ca Domnul s vi le ierte. Unde este iertarea p catelor, acolo e i o con tiin liber i iubire, chiar dac una mic . Domnul nu vrea moartea p c tosului [Iz 18, 32], iar celui ce se poc ie te i d n dar harul Duhului Sfnt. El d sufletului pacea i libertatea de a fi cu mintea i inima n Dumnezeu. Cnd Duhul Sfnt ne iart p catele, atunci sufletul prime te libertatea de a se ruga lui Dumnezeu cu mintea curat ; atunci
61

el vede liber pe Dumnezeu i r mne ntru El n odihn i bucurie.Aceasta e adev rata libertate. Dar f r Dumnezeu nu poate fi libertate, pentru c vr jma ii tulbur sufletul prin gndurile cele rele. Voi spune adev rul n fa a lumii ntregi: sunt un tic los naintea lui Dumnezeu i a fi dezn d jduit de mntuirea mea dac Dumnezeu nu mi-ar fi dat harul Sfntului S u Duh. i Duhul Sfnt m-a nv at i de aceea scriu despre Dumnezeu f r osteneal , pentru c El m atrage s scriu. Mi-e mil i plng i suspin pentru oameni. Mul i gndesc: Am f cut multe p cate: am ucis, am zburdat, am siluit, am def imat, am desfrnat i am f cut multe alte lucruri, i de ru ine nu vin la poc in . Dar ei uit c na intea lui Dumnezeu toate p catele lor sunt ca o pic tur de ap
n mare.

O, fra ii mei din tot p mntul, c i i -v pn cnd mai e vreme! Dumnezeu a teapt cu milostivire poc in a noas tr . i tot cerul, to i sfin ii a teapt aceast poc in . A a cum Dumnezeu este iubire [1, In 4, 8], a a i Duhul Sfnt n sfin i e iubire. Cere iertare, i Dumnezeu te va ierta. i cnd vei primi iertarea p catelor, atunci n sufletul t u va fi bucurie i veselie, i harul Duhului Sfnt va intra n sufletul t u i vei zice: Iat adev rata libertate; ea este n Dumnezeu i de la Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu nu desfiin eaz libertatea, ci o ajut numai s mplineasc poruncile lui Dumnezeu. Adam era n har, dar voia lui nu era desfiin at . La fel i ngerii r mn n Duhul Sfnt, dar voia lor liber nu este desfiin at . Mul i oameni nu cunosc calea mntuirii, r t cesc n ntuneric i nu v d Lumina Adev rului. Dar El a fost, este i va fi, i pe to i i cheam cu milostivire la Sine: Veni i la Mine to i cei osteni i i mpov ra i, cunoa te i -M i Eu v voi da odihna i libertatea. Iat adev rata libertate: cnd suntem n Dumnezeu, nainte ns nu tiam aceasta. Pn la dou zeci i apte de ani credeam numai c Dumnezeu exist , dar nu-L cuno team, dar de cnd sufletul meu L-a cunoscut prin Duhul Sfnt, el se tope te de dogoarea doririi Lui; i acum cu inim fierbinte l caut ziua i noaptea.
62

Domnul vrea ca noi s ne iubim unii pe al ii; n aceasta st libertatea: n iubirea de Dumnezeu i de aproapele. n aceasta e i libertatea i egalitatea. n rangurile p mnte ti nu poate fi egalitate, dar acest lucru nu conteaz pen tru suflet. Nu se poate ca fiecare s fie mp rat sau prin ; nu se poate ca fiecare s fie patriarh sau egumen sau n-ti-st t tor; dar n oricare rang e cu putin s iube ti pe Dumnezeu i s fii binepl cut Lui i numai aceasta contea z . i cine iube te mai mult pe Dumnezeu pe p mnt, ace la va avea mai mult slav n mp r ie. Cine iube te mai mult, acela se avnt cu t rie spre Dumnezeu, acela va fi aproape de El. Fiecare va fi pream rit pe m sura iubirii lui. i am n eles c iubirea este felurit dup t ria ei. Cineva se teme de Dumnezeu ca s nu -L supere cu ceva - aceasta e ntia iubire. Cineva are mintea curat de gnduri - aceasta e cea de-a doua iubire, mai mare dect prima. Cineva are n chip sim it harul n sufletul s u - aceasta e a treia iubire, nc mai mare. Cea de-a patra i des vr ita iubire de Dumnezeu e atunci cnd cineva are harul Duhului Sfnt n suflet i n trup. Trupul unuia ca acesta se sfin e te i dup moarte se va preface n sfinte moa te. A a a fost la marii sfin i mu cenici, la proroci i la cuvio i. Cine a ajuns la aceast m sur r mne neatins de iubirea trupeasc . El se poate cul ca liber cu o fat , f r a ncerca fa de ea nici un fel de dorin . Iubirea lui Dumnezeu e mai puternic dect iubirea de fat spre care este atras toat lumea, afar de cel ce are harul lui Dumnezeu n deplin tate; pentru c dul cea a Duhului Sfnt rena te omul ntreg i-1 nva s iu beasc pe Dumnezeu n deplin tate. Pentru deplin tatea iubirii dumnezeie ti, sufletul r mne neatins de lume; chiar dac omul tr ie te pe p mnt n mijlocul altora, din iubirea lui pentru Dumnezeu el uit tot ce este n lume.Nenorocirea noastr st n aceea c , din pricina mndriei min ii noastre, nu st ruim n acest har i el p r se te sufletul, i sufletul l caut plngnd i suspinnd, i zice: Sufletul meu tnje te dup Domnul.

Despre poc in

63

Sufletul meu Te-a cunoscut, Doamne, i eu scriu de spre mila Ta norodului T u. Noroadelor, nu v ntrista i c tr i i n osteneli. Lupta i numai cu p catul i cere i ajutor de la Dumnezeu, iar El vi-1 va da, pentru c e milostiv i ne iube te. Noroadelor, cu lacrimi scriu aceste rnduri. Sufletul meu vrea ca voi s cunoa te i pe Domnul i s vede i mila i slava Lui. Am aptezeci i doi de ani; curnd voi muri i scriu despre mila Domnului, pe care Domnul mi -a dat s o cunosc prin Duhul Sfnt; i Duhul Sfnt m-a nv at s iu besc norodul. V-a pune pe un munte nalt, ca de pe vrful lui s pute i vedea fa a blnd i milostiv a Domnului i inimile voastre s salte de bucurie. V spun adev rul: nu tiu nimic bun n mine nsumi i n mine sunt multe p cate, dar harul Duhului Sfnt mi-a ters mul ime de p ca te i tiu c celor ce lupt cu p catul Domnul le d nu numai iertarea, dar i harul Duhului Sfnt, care bucur sufletul i-i d o pace dulce i adnc . Doamne, Tu iube ti zidirea Ta; i cine poate n elege iubirea Ta sau gusta dulcea a ei, dac nu o nve i Tu nsu i prin Duhul T u Cel Sfnt? Te rog, Doamne, revars peste oameni harul Duhului Sfnt ca ei s cunoasc iubirea Ta. nc lze te inimile ab tute ale oamenilor ca ei s Te sl veasc n bucurie uitnd ntrist rile p mntului. Mngietorule bunule, cu lacrimi Te rog: mngie ini mile ntristate ale oamenilor. D noroadelor s aud dulcele T u glas: Iertate sunt p catele voastre. Da, Doamne, st n puterea Ta s faci minuni i nu e minune mai mare dect a-i iubi pe p c to i n c derea lor. S iube ti un sfnt e u or, c ci el este vrednic de ea. Da, Doamne, ascult rug ciunea p mntului. Toate noroadele sunt ntristate; toate sunt ab tute n p cat; toate sunt lipsite de harul T u i tr iesc n ntuneric. O, noroadelor, s chem m la Domnul tot p mntul i auzit va fi rug ciunea noastr , pentru c Domnul se bucur de c in a oamenilor; i toate puterile cere ti ne a teapt , ca i noi s ne bucur m de dulcea a iubirii lui Dumnezeu i s vedem frumuse ea fe ei Lui. Cnd oamenii p zesc frica de Dumnezeu, atunci e les nicios i desf tat lucru a tr i pe p mnt. Dar acum norodul a ajuns s tr iasc dup voia i
64

mintea lui i a l sat poruncile sfinte; el crede c - i afl bucuria pe p mnt f r Domnul, ne tiind c numai Domnul e bucuria noastr i numai n Domnul se vesele te sufletul omului. El nc lze te sufletul a a cum soarele nc lze te florile cmpului, i cum vntul le leag n i le d via . Domnul ne-a dat toate, ca noi s -L sl vim. Dar lumea nu n elege aceasta. i cum ar putea n elege ceea ce n-a v zut, nici n-a gustat? Chiar eu, cnd eram n lume, credeam c aceasta e fericirea pe p mnt: s fiu s n tos, frumos, bogat i iubit de ceilal i. i m mndream n de ert de acestea. Dar cnd L-am cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfnt, atunci m-am deprins s privesc toat fericirea lumii ca un fum purtat de vnt. ns harul Duhului Sfnt bucur i vesele te su fletul, iar el ntr-o adnc pace vede pe Domnul i uit p mntul. Doamne, ntoarce oamenii T i spre Tine, ca to i s cu noasc iubirea Ta i s vad n Duhul Sfnt fa a Ta blnd ; ca to i s se desf teze nc de pe p mnt de aceast vedere i, v zndu-Te cum e ti, s se fac asemenea ie [1 In 3
,2].

Slav Domnului c ne-a dat poc in a, iar prin poc in noi to i ne mntuim, f r excep ie. Nu se mntuiesc nu mai cei ce nu vor s se poc iasc , i n aceasta v d dezn dejdea lor i plng mult, fiindu -mi mil de ei. Ei nu cunosc prin Duhul Sfnt ct de mare e milostivirea lui Dum nezeu. Dar dac fiecare suflet ar cunoa te pe Domnul i ar ti ct de mult ne iube te, atunci nimeni n-ar mai dezn -d jdui i nici n-ar mai murmura vreodat . Orice suflet care i-a pierdut pacea trebuie s se poc iasc i Domnul i va ierta p catele, iar atunci bucuria i pacea vor fi n suflet; i nu e nevoie de alte m rturii, pentru c Duhul nsu i d m rturie c p catele au fost iertate. Iat un semn al iert rii p catelor: dac ur ti p catul n seamn c Domnul i-a iertat p catele tale. Ce mai a tept m? Ca din n l imea cerurilor s ni se cnte un cnt ceresc? Dar n cer totul viaz prin Duhul Sfnt, i pe p mnt Domnul ne-a dat Acela i Duh Sfnt, n bisericile lui Dumnezeu slujbele sunt s vr ite prin Du hul Sfnt; n pustii, n mun i i n pe teri, to i nevoitorii lui Hristos viaz prin Duhul Sfnt; i dac -L vom p stra, vom fi liberi de tot ntunericul, i via a ve nic va fi n su fletele noastre. Dac to i oamenii s-ar poc i i ar p zi poruncile lui Dumnezeu, atunci ar fi raiul pe p mnt, fiindc mp r ia lui Dumnezeu este n untrul nostru
65

[Le 17, 21]. mp r ia lui Dumnezeu e Duhul Sfnt, iar Duhul Sfnt n cer i pe p mnt Acela i este. Celui ce se c ie te Domnul i d raiul i mp r ia ve nic , mpreun cu El. Dup mul imea milostivirii Sale, El nu- i mai aduce aminte de p catele noastre, cum nu i-a adus aminte pe cruce de cele ale tlharului r stignit mpreun cu El. Mare e milostivirea Ta, Doamne; i cine poate s - i mul umeasc cum se cuvine pentru c ne-ai dat pe p mnt pe Duhul Sfnt? Mare e dreptatea Ta, Doamne. Tu ai f g duit Apostolilor T i: Nu v voi l sa orfani [In 14, 18]; i acum noi tr im aceast milostivire, i sufletul nostru simte c Domnul ne iube te. Iar cine nu simte, e bine ca acela s se po c iasc i s tr iasc dup voia lui Dumnezeu i atunci Domnul i va da harul Lui, care va c l uzi sufletul s u. Dar dac vezi un om care p c tuie te i nu i -e mil de el, ha rul te p r se te. Ni s-a poruncit s iubim, dar iubirii lui Hristos i este mil de to i oamenii, i Duhul Sfnt nva sufletul s mplineasc poruncile lui Dumnezeu i-i d puterea s fac binele. Duhule Sfinte, nu ne l sa! Cnd e ti cu noi, sufletul simte prezen a Ta i i g se te fericirea n Dumnezeu, c ci Tu i dai s iubeasc cu nfl c rare pe Dumnezeu. Att de mult i-a iubit pe oameni Domnul, c i-a sfin it prin Duhul Sfnt i i-a f cut asemenea Lui. Domnul e mi lostiv, iar Duhul Sfnt ne d puterea de a fi milostivi. Fra ilor, s ne smerim i prin poc in vom dobndi o inim plin de mil , i atunci vom vedea slava Domnului, care se face cunoscut sufletului i min ii prin harul Duhului Sfnt. Cine se poc ie te cu adev rat e gata s sufere toate ne cazurile: foame i gol tate, frig i c ldur , boal i s r cie, dispre i prigoan , nedreptate i def imare, fiindc sufletul se avnt spre Domnul i nu se mai grije te de cele p mnte ti, ci se roag lui Dumnezeu cu minte curat .

66

Dar cel alipit de averi i de bani, acela nu va putea avea niciodat mintea curat n Dumnezeu, fiindc n adncul sufletului s u sade grija: ce s fac cu ace ti bani? i dac nu se poc ie te sincer i nu se va ntrista pentru c L-a ntristat pe Dumnezeu, va i muri n patimi f r s fi cu noscut pe Dumnezeu. Cnd i se ia ceea ce ai, d tu acel lucru, pentru c iubi rea dumnezeiasc nu poate refuza nimic; dar cine n -a cu noscut iubirea, acela nu poate fi milos tiv, pentru c n sufletul lui nu e bucuria Duhului Sfnt. Dac prin patimile Lui Domnul Cel Milostiv ne -a dat pe p mnt pe Duhul Sfnt de la Tat l, ba ne-a dat nsu i Trupul i Sngele Lui, e limpede c El ne va da i toate cele de care avem nevoie. S ne pred m voii lui Dumnezeu i atunci vom vedea purtarea de grij [pronia] a lui Dum nezeu i Domnul ne va da i ceea ce nu a tept m. Dar cine nu se pred voii lui Dumnezeu, acela nu va putea vedea niciodat purtarea de grij [pronia] a lui Dumnezeu fa de noi. S nu ne ntrist m de pierderea averilor noastre: acesta e un lucru nensemnat. Tat l meu dup trup m -a nv at aceasta. Cnd se ntmpla o nenorocire n cas , el r m nea lini tit. Dup ce casa noastr a ars oamenii spuneau: Ivan Petrovici, i-a ars gospod ria, dar el r spundea: D Dumnezeu, i mi-o voi pune pe picioare. ntr -o zi mergeam la ogorul nostru i eu i-am spus: Uite, ne-au furat snopii de gru, dar el mi-a r spuns: Ei i? Fiule, Domnul a f cut s rodeasc pentru noi bucate din destul , dar cine fur nseamn c are nevoie de ele. Mi s-a n tmplat s -i spun: Dai mult de poman , dar iat acolo oamenii tr iesc mai bine dect noi i dau mai pu in, iar el mi-a r spuns: Las , fiule, Domnul ne va da ce ne trebu ie! i Domnul n-a n elat n dejdea lui. Celui milostiv, Domnul i iart ndat p catele. Omul milostiv nu- i aduce aminte de r u. Chiar dac e oc rt sau i se ia ce-i al lui, el r mne lini tit, c ci cunoa te milostivirea Domnului; i de mila Domnului nimeni din tre oameni nu se poate lipsi, pentru c ea este sus, este la Dumnezeu. To i oamenii feciorelnici i smeri i, ascult tori i nfr na i i care se c iesc pentru p catele lor, sunt n l a i la cer, v d pe Domnul nostru Iisus Hristos ntru slav i aud cntul heruvimilor i uit de p mnt. Dar noi, pe p mnt, suntem r scoli i ca praful pe care-1 ridic vntul i mintea noastr se lipe te de cele p mnte ti.

67

Neputincios este duhul meu! Ca o candel plpitoare, el se stinge la cea mai mic suflare de vnt; dar duhul sfin ilor ardea n fl c ri ca rugul ce ardea i nu se mistuia, i ei nu se temeau de vnt. Cine -mi va da o asemenea dogoare, ca s nu cunosc odihn de la dragostea lui Dumne zeu nici ziua, nici noaptea? Arz toare e iubirea Domnului. Pentru ea, sfin ii au n durat toate ntrist rile i au dobndit puterea de a face minuni. Vindecau bolnavi, nviau mor ii, mergeau pe ape, erau ridica i n v zduh la vremea rug ciunii; eu ns vreau s nv doar smerenia i iubirea lui Hristos, ca s nu sup r pe nimeni, ci s m rog pentru to i oamenii ca pen tru mine nsumi. Vai, mie! Scriu despre iubirea lui Dumnezeu, dar eu nsumi iubesc pu in pe Dumnezeu i de aceea plng mult i m ntristez ca Adam cnd a fost izgonit din rai i suspin i strig: Miuie te-m , Dumnezeule, pe mine, zidirea Ta c zut . De cte ori nu mi-ai dat harul T u, i eu nu l-am p zit din pricina slavei de arte din sufletul meu; dar sufletul meu Te cunoa te pe Tine, Ziditorul i Dumnezeul meu, i de aceea Te caut suspinnd, a a cum suspina Iosif dup tat l s u, Iacob, la mormntul maicii sale, cnd a fost dus rob n Egipt. Te-am ntristat cu p catele mele, i Tu pleci de la mi ne, iar sufletul meu tnje te dup Tine. Duhule Sfinte, nu m l sa. Cnd Tu pleci de la mine, gndurile rele se apropie de mine i sufletul meu tnje te dup Tine cu multe lacrimi. Preasfnt St pn , N sc toare de Dumnezeu, Tu vezi mhnirea mea: am ntristat pe Domnul i El m-a p r sit. Dar rog bun tatea ta: Mntuie te -m pe mine, f ptura c zut a lui Dumnezeu, mntuie te -m pe mine, robul T u. Dac gnde ti r u despre oameni, aceasta nseamn c un duh r u viaz n tine i i insufl gnduri rele mpotriva oamenilor. i dac cineva nu se poc ie te i moare f r s fi iertat fratelui s u, sufletul lui se va pogor acolo unde s l luie te duhul r u care-i st pne te sufletul. Asta e legea pentru noi: dac ier i, aceasta nseamn c Domnul te-a iertat; dar dac nu ier i fratelui t u, nseam n c p catul t u r mne cu tine.

68

Domnul vrea ca noi s iubim pe aproapele; i dac tu gnde ti despre el c Domnul l iube te, aceasta nseamn c iubirea Domnului e cu tine; i dac crezi c Domnul iube te mult f ptura Sa i i -e mil de ntreaga zidire i i iube ti pe vr jma ii t i, iar pe tine nsu i te socote ti mai r u dect to i, aceasta nseamn c e cu tine un mare har al Duhului Sfnt. Cine poart n sine pe Duhul Sfnt, chiar dac nu mult, acela se ntristeaz pentru to i oamenii ziua i noaptea, i n inima lui i este mil de orice zidire a lui Dumnezeu i mai cu seam de oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau se mpotrivesc Lui i care, pentru aceasta, merg n fo cul chinurilor. El se roag pentru ei ziua i noaptea, mai mult dect pentru sine nsu i, ca to i s se poc iasc i s cunoasc pe Domnul. Hristos S-a rugat pentru cei ce-L r stigneau: P rinte, iart -i c nu tiu ce fac [Le 23, 34]. Arhidiaconul tefan se ruga pentru cei ce-1 omorau cu pietre, ca Domnul s nu le socoteasc p catul acesta [FA 7, 60]. i noi, dac vrem s p str m harul, trebuie s ne rug m pentru vr jma i. Dac nu i-e mil de p c tosul care se va chinui n foc, aceasta nseamn c nu este ntru tine harul Duhului Sfnt, ci n tine viaz un duh r u; i ct vreme e ti nc n via , sile te-te prin poc in s te eliberezi de el.

Despre cunoa terea lui Dumnezeu

Att de mult ne-a iubit pe noi Tat l, nct ne -a dat pe Fiul S u [In 3, 6]; dar i Fiul nsu i a voit aceasta i S-a ntrupat i a vie uit cu noi pe p mnt. Att Sfin ii Apostoli, ct i o mul ime de oameni au v zut pe Domnul n trup, dar nu to i L-au cunoscut ca pe Domnul; dar mie, mult p c tosului, mi s-a dat s cunosc prin Duhul Sfnt c Iisus Hristos e Dumnezeu [1 Co 12,3]. Domnul l iube te pe om i i Se arat cum El nsu i vrea. i cnd vede pe Domnul, sufletul se bucur cu sme renie de St pnul Cel milostiv i nu mai poate iubi nimic altceva cum iube te pe Ziditorul s u; chiar dac vede toate i iube te pe to i, dar mai mult dect orice iube te pe Domnul.
69

Sufletul cunoa te aceast iubire, dar nu o poate reda n cuvinte: ea este cunoscut numai prin Duhul Sfnt, pe care l d Domnul. Sufletul vede dintr-o dat pe Domnul i-L recunoa te. Cine putea descrie aceast bucurie i veselie? Domnul este recunoscut n Duhul Sfnt, iar Duhul Sfnt r mne n omul ntreg: n suflet, n minte i n trup. A a este cunoscut Dumnezeu att n cer, ct i pe p mnt. n nem rginita Sa milostivire, Domnul mi-a dat acest har, mie, p c tosului, i va da oamenilor s cunoasc pe Dumnezeu i s se ntoarc la El. Scriu n numele milostivirii lui adev rul. Martorul meu este nsu i Domnul. Dumnezeu. Da, acesta este

Domnul ne iube te ca pe propriii S i copii i ne iu be te mai mult dect iube te o mam , c ci o mam i poate uita copilul, dar Domnul nu ne uit niciodat . i dac Domnul nsu i n-ar fi dat Duhul Sfnt poporului ortodox i marilor no tri p stori, n-am fi putut ti ct de mult ne iube te El. Slav Domnului i marii Lui milostiviri, c unor oa meni p c to i El le d harul Duhului Sfnt. Boga ii i m p ra ii nu cunosc pe Domnul, dar noi, ni te monahi i p s tori i s rmani, l cunoa tem pe Domnul prin Duhul Sfnt. Pentru a cunoa te pe Domnul n -avem nevoie nici de bog ii, nici de nv tur , ci e nevoie s fim ascult tori i nfrna i, s avem duh smerit i s -1 iubim pe aproapele, i Domnul va iubi un asemenea suflet i Se va ar ta pe Sine nsu i sufletului i l va nv a iubirea i smerenia, i -i va da tot ceea ce are nevoie pentru a- i g si odihna n Dumnezeu. Orict am nv a, e cu neputin s cunoa tem pe Dom nul dac nu vom vie ui dup poruncile Lui, pentru c nu prin tiin , ci prin Duhul Sfnt se face cunoscut Domnul. Mul i filozofi i savan i au ajuns la credin a c Dumnezeu exist , dar nu L-au cunoscut pe Dumnezeu. i noi, mona hii, nv m ziua i noaptea Legea Domnului, dar nu to i ajung s -L cunoasc , chiar dac cred n El.

70

A crede c Dumnezeu exist e un lucru, dar a -L cunoa te pe Dumnezeu e altceva. Iat o tain : exist suflete care au cunoscut pe Dom nul; exist suflete care nu L-au cunoscut, dar cred n El; i, n sfr it, exist oameni care nu numai c n-au cunoscut pe Dumnezeu, dar care nici m car nu cred n El, i printre ace tia din urm exist mul i oameni nv a i. La necredin se ajunge din mndrie. Omul mndru vrea s cunoasc toate prin mintea i prin tiin a lui, dar nu-i este dat s cunoasc pe Dumnezeu, pentru c Domnul nu Se descoper dect sufletelor smerite. Sufletelor smerite Domnul le face cunoscute lucrurile Sale, care sunt de nen eles pentru mintea noastr , dar se descoper prin Duhul Sfnt. Numai cu mintea omul nu poate cunoa te dect cele p mnte ti i pe acestea numai n parte, dar Dumnezeu i toate cele cere ti nu se cunosc dect prin Duhul Sfnt. Unii se ostenesc toat via a lor s cunoasc ce este pe soare sau pe lun sau aiurea, dar aceasta nu e de folos pentru sufletul lor. Dar dac ne vom str dui s cunoa tem ce este n untrul inimii omului, iat ce vom vedea: n sufletul unui sfnt - mp r ia cerurilor, iar n sufletul unui p c tos - ntuneric i chin. i e de folos s tim aceasta, pentru c vom locui ve nic fie n mp r ie, fie n chinuri. Cel lene la rug ciune cerceteaz cu nesa tot ce vede pe p mnt i n cer, dar cum este Domnul nu tie i nici nu se str duie te s cunoasc , iar cnd aude nv tura despre Dumnezeu, el spune: Cum e cu putin a cunoa te pe Dumnezeu? i tu de unde l cuno ti? i voi spune: Duhul Sfnt d m rturie despre Dumne zeu [1 In 5, 6]. El l cunoa te i ne nva i pe noi. Dar oare Duhul se vede? Apostolii L-au v zut pogornd n chip de limbi de foc, dar noi l sim im n noi. Este mai dulce dect tot ce -i p mntesc. Pe El L-au gustat prorocii i au vorbit norodului, i norodul le d dea ascultare. Sfin ii Apostoli au primit pe Duhul Sfnt i au propov duit oamenilor mntuirea nete -mndu-se de nimic, fiindc Duhul lui Dumnezeu i nt rea. Guvernatorului care-1 amenin a cu r stignirea dac va mai propov dui, Apostolul Andrei i -a spus: Dac m-a teme de cruce, n-a mai propov dui-o.
71

A a i to i ceilal i apostoli i apoi mucenicii i, mai apoi, sfin ii cuvio i mergeau cu bucurie la chinuri i suferin . i toate acestea pentru c Duhul Sfnt e bun i dulce i el atrage sufletul s iubeasc pe Domnul i din pricina dulce ii Duhului Sfnt sufletul nu se teme de suferin e. Mul i sfin i mucenici au cunoscut n suferin e pe Domnul i ajutorul Lui. Mul i monahi s vr esc mari nevoin e i sufer aspre osteneli pentru Domnul; i ei au cunoscut pe Domnul i se tem s nu fie birui i n patimile lor i se roag pentru ntreaga lume i harul lui Dumnezeu i nva s iubeasc pe vr jma i, pentru c cine nu iube te pe vr jma i nu poate s cunoasc pe Domnul, Care a murit pe cruce pentru vr jma i, ne-a dat pild n El nsu i i ne-a dat porunca de a-i iubi pe vr jma i [Mt 5,44]. Domnul este iubire i ne-a poruncit s ne iubim unii pe al ii [In 13, 34] i s -i iubim pe vr jma i; Duhul Sfnt ne nva aceast iubire [1 In 4,12 -13]. Sufletul care n-a cunoscut pe Duhul Sfnt nu n elege cum e cu putin a-i iubi pe vr jma i i nu prime te aceasta; dar Domnul are mil de to i i cine vrea s fie cu Domnul, acela trebuie s -i iubeasc pe vr jma i. Cine a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfnt, acela se face asemenea Domnului, dup cum a zis Ioan Teologul: Vom fi asemenea Lui, fiindc l vom vedea a a cum este [1 In 3,2] i vom vedea slava Lui [In 17,24]. Tu zici c mul i oameni sufer de tot felul de nenoro ciri i de la oamenii r i; dar eu te rog: smere te-te sub mna cea tare a lui Dumnezeu i atunci harul te va nv a i tu nsu i vei voi s suferi pentru iubirea Domnului. Iat ce te nva Duhul Sfnt pe Care L-am cunoscut n Biseric . Dar cine-i oc r te pe oamenii r i i nu se roag pentru ei, acela nu va cunoa te niciodat harul lui Dumnezeu. Dac vrei s tii ct de mult ne iube te Domnul, ur te p catul i gndurile rele i roag -te din adncul inimii ziua i noaptea, i atunci Domnul i va da harul Lui i vei cunoa te pe Domnul prin Duhul Sfnt, iar dup moarte, cnd vei ajunge n rai, i acolo vei cunoa te pe Domnul prin Duhul Sfnt, a a cum L-ai cunoscut pe p mnt. n cer i pe p mnt Domnul este cunoscut numai prin Duhul Sfnt i nu din tiin . Chiar i pruncii care n-au nv at nc nimic l cunosc pe Domnul
72

prin Duhul Sfnt [Mt 11, 2]. Sfntul Ioan Botez torul a sim it nc pe cnd era n pntecele maicii lui venirea Domnului [Le 1,14]. Simeon Stlpnicul de pe Muntele Minunat [24 mai] era un b iat de apte ani atunci cnd i S-a ar tat Domnul i el L-a cunoscut. Cuviosul Serafim era n puterea vrstei [27 de ani] cnd Domnul i S-a ar tat n vremea Liturghiei. Iar [dreptul] Simeon era la adnci b trne i atunci cnd L -a cunoscut pe Domnul i L-a luat n bra ele sale [Le 2,24-25]. Astfel, Domnul Se potrive te nou ca s mngie orice suflet. Iubirea Domnului se face cunoscut nu altfel dect prin Duhul Sfnt; dar un suflet pa nic care- i p ze te con tiin a curat cunoa te din f pturi pe Dumnezeu, c El a f cut cerul i p mntul. i aceasta e o lucrare a harului, chiar dac una mic ; lipsit ns de har, mintea noastr nu poa te cunoa te pe Dumnezeu, ci este nencet at atras spre cele p mnte ti: spre bog ii, spre slav , spre desf t ri. Ca i iubirea lui Iisus Hristos, tot a a i p timirile Lui au fost prea mari ca noi s le putem pricepe, pentru c iu bim prea pu in pe Domnul. Dar cine iube te mult, acela poate n elege mult i din p timirile Domnului. Iubirea este mic , este mijlocie, dar este i des vr it , i cu ct mai des vr it e iubirea, cu att mai des vr it e i cu no tin a. ndeob te, fiecare dintre noi poate n elege despre Dum nezeu att ct i-a f cut cunoscut harul Duhului Sfnt, c ci cum am putea gndi sau judeca despre ceea ce n-am v zut sau n-am auzit i nu cunoa tem? Iat , sfin ii zic c ei au v zut pe Dumnezeu; dar sunt oameni care zic c Dumne zeu nu exist . Este limpede c ei vorbesc a a pentru c n-au cunoscut pe Dumnezeu, dar aceasta nu nseamn deloc c El nu exist . Sfin ii vorbesc despre ceea ce au v zut i au cunoscut aievea. Ei nu vorbesc despre ceva ce n-au v zut. Nu spun, de pild , c au v zut un cal lung de un kilometru sau un vapor de zece kilometri - ceea ce nici nu exist . i eu cred c dac Dumnezeu n-ar exista, nu s-ar mai pomeni despre El pe p mnt; dar oamenii vor s tr iasc dup voia lor i de aceea zic c Dumnezeu nu exist , i prin aceasta demonstreaz c El exist . Chiar i la p gni sufletul sim ea c Dumnezeu exist , de i ei nu tiau cum s cinsteasc pe adev ratul Dumne zeu [Rm 1, 21]. Dar Duhul Sfnt i-a
73

nv at pe sfin ii proroci, apoi pe apostoli, apoi pe sfin ii p rin i i episcopi, i a a credin a cea adev rat a ajuns pn la noi. i noi L -am cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfnt i, cnd L-am cu noscut, sufletul nostru s-a nt rit ntru El. Sufletul care a cunoscut pe Domnul simte n chip nev zut prezen a F c torului s u i r mne n El foarte lini tit i bucuros. i cu ce s-ar putea asem na aceast bucurie? Este asemenea celei pe care o simte un fiu iubit care se ntoarce dup o lung desp r ire dintr-o ar ndep rtat n casa sa p rinteasc i vorbe te pe s turate cu tat l s u, cu iubita lui mam , cu fra ii i surorile lui dragi. Oamenilor, f pturi ale lui Dumnezeu, cunoa te i pe F c torul! El ne iube te. Cunoa te i iubirea lui Hristos i tr i i n pace i a a bucura i -L pe Domnul. El i a teapt la Sine milostiv pe to i. ntoarce i-v la Dumnezeu toate noroadele p mntului i n l a i spre El rug ciunile voastre i rug ciunea ntre gului p mnt va urca la cer ca un nor preafrumos, lini tit, luminat de soare, i atunci toate cerurile se vor bucura i vor cnta un cnt de slav Domnului pentru p timirile L ui prin care ne-a mntuit. Cunoa te i, noroadelor, c am fost zidi i pentru slava lui Dumnezeu n ceruri, i nu v alipi i de p mnt, fiindc Dumnezeu este Tat l nostru i ne iube te ca pe ni te copii dragi. Domnul Cel Milostiv a dat pe p mnt pe Duhul Sfnt i prin Duhul Sfnt s-a nt rit Sfnta Biseric . Duhul Sfnt nu ne-a descoperit numai cele p mnte ti, ci i cele cere ti. Prin Duhul Sfnt am cunoscut iubirea Domnului. Iubi rea Domnului e arz toare. Plini de iubire, Sfin ii Apostoli au str b tut lumea ntreag i duhul lor ardea ca to i oamenii s -L cunoasc pe Domnul. Prin Duhul Sfnt se desf tau cei iubi i ai lui Dumnezeu - prorocii - i de aceea cuvntul lor era puternic i pl cut, pentru c orice suflet vrea s aud cuvntul Domnului.

74

O, minune! Chiar i pe mine, care sunt un mare p c tos, Domnul nu m-a dispre uit, ci mi-a dat s -L cunosc prin Duhul Sfnt. D -mi, Doamne, duh smerit, ca s - i mul umesc pururea pentru c ai trimis pe p mnt pe Duhul Sfnt. Eu mi aduc aminte de El. El nsu i m ajut s -mi aduc aminte de El. Duhule Sfinte! mp rate mare! Ce- i voi da n schimb eu - p mnt p c tos? Tu mi-ai descoperit taine de nep truns. Tu mi-ai dat s cunosc ct de nem surat ne iube te El. Este cu neputin de tlcuit ct de mult ne iube te Domnul; aceast iubire se face cunoscut numai prin Du hul Sfnt i atunci sufletul simte aceast iubire n chip nen eles. Domnul este prin fire bun i milostiv, blnd i iubitor, i bun tatea Lui nu poate fi descris , dar sufletul simte f r cuvinte aceast iubire i dore te s r mn pu rurea ntr -o asemenea tihn . El a zis: Nu v voi l sa orfani [In 14,18], i noi vedem c , ntr -adev r, nu ne-a p r sit, ci ne-a dat pe Duhul Sfnt. Duhul Sfnt d sufletului cuno tin a n chip nev zut. n Duhul Sfnt sufletul i afl odihna. Duhul Sfnt vesele te sufletul i-i d bucurie pe p mnt. Ce fel de bucurie i ce veselie vor fi ns n ceruri? Prin Duhul Sfnt nv m s cunoa tem iubirea lui Dumnezeu, dar acolo ea va fi des vr it . Sunt un om neputincios! Am cunoscut iubirea lui Dumnezeu n des vr irea ei, dar nu pot s o am, i sufletul meu plnge n fiecare zi i gndesc mereu: N -am ajuns nc la ceea ce caut sufletul meu. Cnd Duhul Sfnt S-a pogort peste Apostoli, atunci ei au cunoscut din experien ce este iubirea lui Dumnezeu i iubirea de oameni. Copiii mei, suf r pn ce Hristos va lua chip n voi, zice Apostolul [Ga 4,19]. O, ct de bucuros a fi dac toate noroadele ar cunoa te pe Domnul! Doamne, d -le Tu nsu i s Te cunoasc prin Duhul Sfnt, a a cum ai dat apostolilor T i pe Duhul Sfnt i ei Te-au cunoscut pe Tine, a a d tuturor oamenilor s Te cunoasc prin Duhul T u Cel Sfnt.

75

Despre iubire

Sufletul meu nseteaz dup Dumnezeul Cel Viu. Su fletul meu caut iar i s se sature de dulcea a Domnului. O, nep truns mila Domnului: din rn l-a zidit Domnul pe om i a suflat n n rile lui suflare de via [Fc 2, 7], i sufletul omului a ajuns nrudit cu Dumnezeu. Att de mult a iubit Domnul zidirea Sa, c a dat omului pe Duhul Sfnt, iar omul a cunoscut pe Ziditorul s u i iube te pe Domnul Iui. Duhul Sfnt e iubire i dulcea sufletului, min ii i trupului; dar cnd sufletul pierde harul sau cnd harul se mpu ineaz , atunci sufletul va c uta iar i pe Duhul Sfnt cu lacrimi, tnje te dup Dumnezeu i zice: Sufletul meu tnje te dup Domnul i -L caut cu lacrimi. Cum s nu Te caut, Doamne? Tu nsu i m-ai aflat nti i mi-ai dat dulcea a Duhului Sfnt; i acum sufletul meu tnje te dup Tine. Inima mea s -a ndr gostit de Tine i m rog ie: D -mi s r mn pn la sfr it n iubirea Ta; d -mi pentru iubirea Ta s ndur toate ntrist rile i bolile. Fric i cutremur cuprind sufletul meu cnd vreau s scriu despre iubirea lui Dumnezeu.

Sufletul meu e s rman i n-are putere s descrie iubirea Domnului. i sufletul e cuprins de spaim , dar, n acela i timp, n zuie te s scrie m car un cuvnt despre iubirea lui Hristos. A scrie aceasta istove te duhul meu, dar m sile te iu birea. Omule - neputincioas f ptur .

76

Cnd harul e n noi, duhul se aprinde i se avnt spre Domnul ziua i noaptea, pentru c harul leag sufletul s -L iubeasc pe Dumnezeu, i el se ndr goste te de El i nu vrea s se smulg de la El, pentru c nu poate s se sature de dulcea a Sfntului Duh. i iubirea lui Dumnezeu nu are sfr it. Cunosc un om pe care Domnul Cel Milostiv L-a cercetat cu harul Lui; i dac Domnul l-ar fi ntrebat: Vrei s - i dau nc i mai mult?, pentru neputin a trupului sufletul ar fi r spuns: Tu vezi, Doamne, c dac mi -ai da mai mult, a muri, pentru c omul e m rginit i nu poate pur ta plin tatea harului. Astfel, pe Tabor, ucenicii lui Hristos au c zut cu fa a la p mnt de slava Domnului. i nimeni nu poate pricepe cum d Domnul sufletului harul S u. Bun e ti Tu, Doamne. Mul umesc milei Tale: Tu ai rev rsat peste mine Duhul T u Cel Sfnt i mi-ai dat s gust iubirea Ta pentru mine, mult gre itul, i sufletul meu e atras spre Tine, Lumin neapropiat . Cine ar putea s Te cunoasc , dac Tu nsu i, Cel Mi lostiv, n-ai binevoi s Te faci cunoscut sufletului? i el Te-a v zut i a cunoscut pe Ziditorul s u ca pe un Dumnezeu bun, i sufletul meu vrea nes turat s fie cu Tine tot deauna, fiindc Tu, Cel milostiv, ai atras sufletul prin dra gostea Ta, i sufletul a cunoscut iubirea Ta. Tu vezi, Doamne, ct de neputincios i p c tos e su fletul omului, dar Tu, Cel milostiv, dai sufletului puterea s Te iubeasc , i sufletul se teme s nu piard smerenia pe care vr jma ii ncearc s o ia de la el, fiindc atunci harul T u p r se te sufletul. Ce s dau n schimb Domnului meu? Sunt un tic los, Domnul tie aceasta, dar mi place s -mi smeresc sufletul i s -1 iubesc pe aproapele meu, chiar dac el m-a oc rt. Nencetat l rog pe Domnul ca, El, Cel milostiv, s -mi dea iubirea de vr jma i, i prin milostivi rea lui Dumnezeu am sim it ce este iubirea lui Dumnezeu i iubirea aproapelui; ziua i noaptea cer de la Domnul iubirea i Domnul mi d lacrimi s plng pentru ntreaga lume. Dar dac osndesc pe cineva sau l privesc de sus,
77

lacrimile seac i atunci n suflet lucreaz urtul; i iar i ncep s cer de la Domnul iertare i, Domnul Cel milostiv m iart pe mine, p c tosul. Fra ilor, scriu naintea fe ei Dumnezeului meu: smeri - i-v inimile voastre i ve i vedea mila Domnului, i nc de pe p mnt ve i cunoa te pe Ziditorul ceresc i sufletul vostru nu va cunoa te saturare n iubire. Nimeni nu poate cunoa te de la sine ce este iubirea lui Dumnezeu, dac nu-L nva Duhul Sfnt; dar n Biserica noastr iubirea lui Dumnezeu se face cunoscut prin Duhul Sfnt i de aceea vorbim despre ea. Sufletul p c tos care nu cunoa te pe Domnul se teme de moarte, gndind c Domnul nu-i va ierta p catele sale. Dar aceasta e pentru c sufletul nu cunoa te pe Domnul i ct de mult ne iube te. Dac oamenii ar ti aceas ta, nici un singur om n-ar mai dezn d jdui, pentru c Domnul nu numai c iart , dar se i bucur de ntoarcerea p c tosului. Chiar i atunci cnd moartea i bate la u , crede cu t rie c , de ndat ce vei cere iertare, o vei i dobndi. Domnul nu e ca noi. El este blnd i milostiv i bun, i atunci cnd sufletul l cunoa te, el se minuneaz f r sfr it i zice: Ah, ce Dumnezeu avem!

Duhul Sfnt a dat Bisericii noastre s milostivirea lui Dumnezeu.

cunoasc

ct de mare este

Domnul ne iube te i ne prime te cu blnde e, f r re pro uri, a a cum n Evanghelie tat l fiului risipitor nu i-a f cut acestuia repro uri, ci a dat porunc slujitorilor s -i dea o hain nou , s -i pun n deget un inel scump i nc l minte n picioare, s junghie vi elul cel gras i s se veseleasc i nu 1-a nvinuit [Le 15]. Cu ct blnde e i r bdare trebuie s ndrept m i noi pe fratele nostru, ca s fie praznic n suflet pentru ntoar cerea lui! Duhul Sfnt nva sufletul n chip negr it s iubeasc pe oameni. O, fra ilor, s uit m p mntul i tot ce e pe el, pentru c el ne abate de la vederea Sfintei Treimi, Care e de ne cuprins pentru mintea noastr , dar pe Care
78

sfin ii n ceruri o v d prin Duhul Sfnt. Noi ns s st ruim n rug ciune f r nici o nchipuire i s cerem de la Domnul duh smerit [Ps 50,18] i Domnul ne va iubi i ne va da pe p mnt tot ce e de folos pentru suflet i trup. Milostive Doamne, d harul T u tuturor noroadelor p mntului, f ca ele s Te cunoasc pe Tine, pentru c , f r Duhul Sfnt, omul nu poate s Te cunoasc i s n eleag iubirea Ta. Copila ilor, cunoa te i pe F c torul cerului i al p mntului. Doamne, trimite mila Ta peste copiii acestui p mnt, pe care i iube ti, i d -le s Te cunoasc prin Duhul Sfnt. Cu lacrimi m rog ie: ascult rug ciunea mea pentru copiii T i i d tuturor s cunoasc slava Ta prin Duhul Sfnt. n anii copil riei mi pl cea s gndesc a a: Domnul S-a n l at la ceruri i ne a teapt la El; dar pentru a fi m preun cu Domnul, trebuie s fim asemenea Lui sau ca ni te copii [Mt 18, 3], smeri i i blnzi, i s -I slujim Lui. Atunci, dup cuvntul Domnului: Acolo unde sunt Eu, va fi i slujitorul Meu [In 12, 26], i noi vom fi mpreun cu El n mp r ia cerurilor. Dar acum sufletul meu e mhnit i ab tut i nu pot s m nal cu minte curat spre Dum nezeu i n-am n mine destule lacrimi ca s plng faptele mele cele rele; sufletul meu e sec tuit i istovit de ntune ricul posomort al vie ii acesteia Ah, cine-mi va cnta cntul pe care-1 iubesc din anii copil riei despre cum S-a n l at Domnul la cer i ct de mult ne iube te i cu ct dor ne a teapt la El. Cu lacrimi ascult acest cnt, pentru c sufletul meu tnje te pe p mnt. Ce s-a ntmplat cu mine? Cum am pierdut bucuria i cum s o g sesc din nou? Plnge i cu mine p s ri i toate fiarele s lbatice! Pln ge i cu mine, p duri i pustii! S plng cu mine toat zi direa lui Dumnezeu i s m mngie n nenorocire i ntristare. Iat ce gnde te sufletul meu: dac eu iubesc att de pu in pe Dumnezeu i sufletul meu tnje te cu atta t rie dup Domnul, ct de mare trebuie s fi fost ntristarea Maicii lui Dumnezeu, cnd a r mas pe p mnt dup n l area Domnului?

79

Ea n-a a ternut n scris ntristarea sufletului S u, i ceea ce tim despre via a ei pe p mnt e pu in, dar trebuie s ne d m seama c nu e cu putin s n elegem plin tatea iubirii ei pentru Fiul i Dumnezeul ei. Inima Maicii Domnului, toate gndurile i tot sufletul ei erau preocupate de Domnul; dar i-a mai fost dat i altceva: ea iubea norodul i se ruga fierbinte pentru oameni, pentru noii cre tini, ca Domnul s ne nt reasc , i pentru toat lumea, ca to i s se mntuiasc . n aceast rug ciune era bucuria i mngierea ei pe p mnt. Nu n elegem n deplin tatea ei iubirea Maicii lui Dumnezeu, dar tim aceasta: Cu ct mai mare e iubirea, cu att mai mari sunt i su ferin ele sufletului; Cu ct mai deplin e iubirea, cu att mai deplin e cu no tin a; Cu ct mai fierbinte e iubirea, cu att mai fierbinte e ru g ciunea; Cu ct mai des vr it e iubirea, cu att mai sfnt e via a. Nimeni dintre noi nu ajunge la deplin tatea iubirii Mai cii lui Dumnezeu; noi avem nevoie de poc in a lui Adam; n parte ns , a a cum ne nva Duhul Sfnt n Biseric , n elegem i noi aceast iubire. Oare nu ardea inima noastr n untrul nostru? [Le 24, 32], au spus apostolii cnd S-a apropiat de ei Hristos. A a cunoa te sufletul pe St pnul s u i-L iube te, i dulcea a iubirii Lui e arz toare. n ceruri, e n to i o singur iubire, dar pe p mnt unii iubesc mai mult pe Domnul, al ii mai pu in, iar al ii nu -L iubesc deloc. Sufletul plin de iubirea lui Dumnezeu uit i cer i p mnt; duhul arde i vede n chip nev zut pe Cel Dorit, i sufletul vars mul ime de lacrimi dulci i nu poate uita pe Domnul fie i numai o secund , pentru c harul lui Dumnezeu d puterea de a iubi pe Cel Iubit. Ah, n ce slav e Domnul i cu ce cnt ri este El prea m rit n ceruri! Ct de dulci sunt aceste cnt ri care izvo r sc din iubirea lui Dumnezeul

80

Cine e vrednic s aud aceste cnt ri cntate prin Duhul Sfnt i n care este pream rit Domnul pentru p timi rile Lui, i care va fi bucuria la auzul acestor cnt ri? Pe p mnt, de-abia e atins sufletul de iubirea lui Dumnezeu, c dulcea a Duhului Sfnt l i poart spre Dumnezeul iubit i Tat l ceresc. Fra ilor preaiubi i, s ne smerim pe noi n ine, ca s fim vrednici de iubirea lui Dumnezeu, ca Domnul s ne mpodobeasc cu smerenia i blnde ea Sa i s ne facem vrednici de l ca urile cere ti pe care ni le -a g tit Domnul [In 14, 2-3]. Domnul iube te pe to i oamenii, dar nc l caut . i mai mult l iube te pe cel care

Pe cei ce M caut i iubesc, zice Domnul, i cei ce M caut vor afla har [Pr 8, 17]. Iar cu el [cu harul] via a e u oar i bun , sufletul e vesel i spune: Domnul meu, eu sunt robul t u. O mare bucurie e n aceste cuvinte: dac Domnul e al nostru, atunci toate sunt ale noastre. Iat ct de bo ga i suntem! Mare i necuprins e Domnul nostru, dar pentru noi El S-a mic orat ca s L cunoa tem i s -L iubim, ca din iubirea lui Dumnezeu s uit m p mntul, s tr im n ceruri i s vedem slava Domnului. Celor pe care i-a ales, Domnul le d un har att de ma re, c n iubirea lor mbr i eaz tot p mntul, lumea n treag , i sufletele lor ard de dorin a ca to i oamenii s se mntuiasc i s vad slava Domnului. Domnul a spus ucenicilor Lui: Copii, ave i ceva de mncare? [In 21, 5]. Ce mare iubire e n aceste cuvinte duioase: Domnul ne nume te copii. Ce bucurie mai mare dect aceasta? Trebuie s cuget m adnc asupra acestor cuvinte i asupra suferin elor Domnului pentru noi pe cruce. Ct de mult iube te Domnul zidirea Sa!

81

i iat c Domnul ne-a dat s vorbim despre aceasta mpreun cu voi, i duhul nostru se bucur c Domnul e cu noi. Cu smerenie v cer: Ruga i-v pentru mine i Domnul v va r spl ti. Fratele R. mi-a povestit c , odat , pe cnd era grav bolnav, mama sa i-a spus tat lui s u: Cum se chinuie copilul nostru. Cu bucurie m-a l sa t iat n buc i, dac aceasta i-ar putea fi drept ajutor i i-ar u ura suferin ele. A a este i iubirea Domnului pentru oameni. El a spus: Nu e iubire mai mare dect s - i pun cineva sufletul pentru aproapele s u [In 15,13]. Domnului i era att de mult mil de oameni, c a dorit s sufere pentru ei ca o mam , i chiar mai mult. Dar nimeni nu poate n elege aceast mare iubire f r harul Duhului Sfnt. Scripturile vorbesc despre aceasta, dar nici Scripturile nu pot fi n elese cu mintea, pentru c i n Scriptur vorbe te acela i Duh Sfnt. Domnul ne iube te att nct vrea ca to i oamenii s se mntuiasc [1 Tim 2, 4] i s fie ve nic mpreun cu El n ceruri i s vad slava Lui [In 17, 24]. Noi nu cunoa tem aceast slav n deplin tatea ei, dar prin Duhul Sfnt o n elegem n parte. Cine n-a cunoscut ns pe Duhul Sfnt nu poate n elege aceast slav , ci crede numai n f g du in ele Domnului i p ze te poruncile Lui. Dar i ei sunt ferici i, a a cum a spus Domnul Apostolului Toma [In 20,29]; i vor fi deopotriv cu cei care au v zut nc de aici slava lui Dumnezeu. Dac vrei s cuno ti pe Domnul, smere te-te pn la sfr it, fii ascult tor i nfrnat n toate, iube te adev rul i negre it Domnul i va da s -L cuno ti prin Duhul Sfnt; i atunci vei ti din experien ce este iubirea lui Dumnezeu i ce este iubirea de oameni. i cu ct mai des vr it e iubirea, cu att mai des vr it e i cuno tin a. Iubirea este mic , este mijlocie, dar este i mare. Cine se teme de p cat acela iube te pe Dumnezeu; cine are, str pungerea inimii acela iube te mai mult; cine are n suflet lumin i bucurie, acela iube te nc i mai mult; dar cine are harul n suflet i n trup, acela are iubirea des vr it . Un astfel de har a dat Duhul Sfnt mucenici lor, i el i ajuta s ndure cu b rb ie toate suferin ele. Poate vorbi cineva despre rai, cum va fi el?
82

Despre rai nu poate vorbi dect cel care prin Duhul Sfnt a cunoscut pe Domnul i iubirea Lui pentru noi. Domnul e att de drag i vrednic de iubit, nct din pricina iubirii Lui sufletul nu- i mai poate aduce aminte de altcineva. Harul Duhului Sfnt e att de dulce i schimb pn ntr-att tot omul, c el uit chiar i de propriii lui p rin i. Sufletul care a cunoscut deplin pe Domnul i s -a desf tat de El nu mai dore te nimic altceva i nu se mai ali pe te de nimic din cele de pe p mnt i, chiar dac i s-ar pune nainte o mp r ie, n-ar voi-o, pentru c iubirea lui Hristos e att de dulce i ea bucur i vesele te att de mult sufletul, nct chiar i o via mp r teasc nu -1 mai poate desf ta. A vrea s spun acum un cuvnt, pe ct m Dumnezeu, despre m surile iubirii lui Dumnezeu. lumineaz harul lui

Cnd omul se teme s nu ntristeze pe Dumnezeu printr-un p cat oarecare, aceasta e prima iubire. Cnd ci neva are mintea curat de gnduri, aceasta e a doua iubi re, mai mare dect prima. A treia, mai mare nc , e atunci cnd cineva are n chip sim it harul n suflet. Iar cnd ci neva are harul Duhului Sfnt i n suflet i n trup, aceasta e iubirea des vr it ; oasele celui ce p ze te acest har vor fi sfinte moa te, ca acelea ale m ucenicilor sau ale prorocilor sau ale cuvio ilor i ale celorlal i mari sfin i. Cine r mne n aceast m sur , pe acela nu -1 mai n eal iubirea fetelor, cu care se desfat toat lumea, c ci dulcea a iubirii dumnezeie ti face sufletul s uite tot ce-i p mntesc. Harul Sfntului Duh atrage sufletul s iubeas c pe Domnul deplin i n aceast plin tate a iubirii Dom nului sufletul nu mai e atins de lume, de i tr ie te pe p mnt. Suntem mndri cu mintea i de aceea nu putem sta n acest har i el se dep rteaz de suflet i atunci sufletul tnje te dup el i l caut din nou cu lacrimi, plnge i suspin , i strig c tre Domnul: Dumnezeule, Milostive, Tu vezi ct de ntristat e sufle tul meu i cum tnjesc dup Tine!

83

N-a fost pe p mnt om att de blnd i plin de iubire ca Domnul nostru Iisus Hristos, n El este bucuria i veselia noastr . S -L iubim, iar El ne va duce n mp r ia Lui, unde vom vedea slava Lui. De patruzeci de ani, iat , de cnd Domnul mi -a dat prin Duhul Sfnt s cunosc iubirea lui Dumnezeu, m n tristez pentru norodul lui Dumnezeu. O, fra ilor, nimic nu e mai bun ca iubirea lui Dumne zeu, cnd Domnul aprinde sufletul de iubire pentru Dumnezeu i aproapele lui. Mare e mila Domnului: sufletul a cunoscut pe Dumne zeu, Tat l s u Ceresc, i plnge i se mhne te: de ce am ntristat att de mult pe Domnul? i Domnul i d iertarea p catelor, i atunci e o bucurie i o veselie s iubeasc pe Ziditorul s u i pe aproapele, chiar i s plng pentru el, ca Domnul Cel Milostiv s ia orice suflet Ia El, acolo unde ne-a g tit loc prin p timirile Sale pe cruce. Cine a cunoscut dulcea a iubirii lui Dumnezeu, cnd sufletul lui e nc lzit de har i iube te pe Dumnezeu i pe fratele lui, acela tie n parte c mp r ia cerurilor este n untrul nostru [Le 17, 21]. Milostive Doamne, mare e iubirea Ta fa de mine, p c tosul. Tu mi-ai dat s Te cunosc, Tu mi-ai dat s gust harul T u. Gusta i i vede i c bun este Domnul [Ps 33, 9].

Tu mi-ai dat s gust bun tatea Ta i mila Ta, i sufletul meu e atras spre Tine nes turat ziua i noaptea, i el nu poate uita pe Ziditorul s u iubit, fiindc Duhul Dumnezeu i d puterea de a iubi pe Cel iubit i sufletul nu cunoa te saturare, ci este atras necontenit spre P rintele s u Ceresc. Fericit sufletul care iube te smerenia i lacrimile i ca re ur te gndurile cele rele. Fericit sufletul care iube te pe fratele s u, c ci fratele nostru este via a noastr . Fericit sufletul care iube te pe fratele: n el viaz n chip sim it Duhul Domnului i i d pace i bucurie, iar el plnge pentru ntreaga lume.
84

Sufletul meu i-a adus aminte de iubirea Domnului i inima mea s-a nc lzit i sufletul meu s-a predat unui plns adnc, pentru c am ntristat att de mult pe Domnul, Ziditorul meu iubit; dar El nu i-a adus aminte de p catele mele, i atunci sufletul meu s-a predat unui plns nc mai adnc, ca Domnul s aib mil de fiece suflet i s -1 ia n mp r ia Sa cea cereasc . i sufletul meu plnge pentru ntreaga lume. Nu pot s tac despre norodul pe care -1 iubesc pn la lacrimi. Nu pot s tac, pentru c sufletul meu se ntristea z mereu pentru norodul lui Dumnezeu i m rog pentru el cu lacrimi. Nu pot s nu v dest inui, fra ilor, despre mila lui Dumnezeu i despre vicleniile vr jma ului. Patruzeci de ani s-au scurs din vremea cnd harul Sfn tului Duh m-a nv at s iubesc pe om i toat zidirea i mi-a descoperit vicleniile vr jma ului care- i lucreaz r ul s u n lume prin n el ciune. Crede i-m , fra ilor. Scriu naintea fe ei lui Dumnezeu, Care n marea Lui milostivire S-a f cut cunoscut sufletului meu prin Duhul Sfnt. Dar dac sufletul nu gust pe Duhul Sfnt, nu poate cunoa te nici pe Domnul, nici iubirea Lui. Domnul e bun i milostiv, dar dac nu ne-ar nv a Du hul Sfnt, n-am putea spune despre iubirea Lui nimic, afar de ce spun Scripturile. Dar tu frate, nu te tulbura dac nu sim i n tine iubirea lui Dumnezeu, ci cuget despre Domnul c e milostiv i nfrneaz -te de la p cate, i harul lui Dumnezeu te va nv a. Iubirea nu se ngrije te de vreme i are totdeauna putere. Unii cred c Domnul a suferit pentru oameni din iubire, dar cum nu g sesc aceast iubire n sufletul lor, aceasta li se pare c ar fi o poveste de demult. Dar cnd sufletul cunoa te iubirea lui Dumnezeu prin Duhul Sfnt, atunci el simte l murit c Domnul e pentru noi un Tat , cel mai apropiat, cel mai bun i mai drag, i c nu e fericire mai mare dect s iube ti pe Dumnezeu din tot cugetul, din toat inima i din tot sufletul, a a cum a poruncit Domnul, i pe aproapele t u ca pe ti ne nsu i [Mt 22, 37-39]. i cnd aceast iubire este n suflet, atunci toate bucur sufletul, dar cnd o pierde, omul nu i mai g se te odihna, se tulbur i se sup r pe ceilal i atunci cnd este
85

sup rat de ei i nu n elege c el nsu i este vinovat: a pierdut iubirea lui Dumnezeu i a osndit sau urt pe fratele lui. Harul vine de la iubirea pentru fratele i se p streaz prin iubirea pentru fratele; dar dac nu iubim pe fratele, harul lui Dumnezeu nu vine n suflet. Dac oamenii ar p zi poruncile lui Hristos, ar fi raiul pe p mnt i cu pu in osteneal to i ar avea ndeajuns tot ce le e de neap rat trebuin , i Duhul lui Dumnezeu ar fi viu n sufletele oamenilor, fiindc El nsu i caut sufletul omului i vrea s vieze n noi; dar dac nu se s l lu ie te n noi, aceasta e numai din pricina mndriei min ii noastre. Acum oamenii s-au f cut mndri i nu se mntuiesc dect prin ntrist ri i poc in , i numai foarte arareori ajunge cineva la iubire. Marele Antonie zicea: De acum nu m mai tem de Domnul, ci l iubesc. El vorbea a a pentru c n sufletul lui era un mare har al Duhului Sfnt, Care d m rturie de aceast iubire, i atunci sufletul nu mai poate vorbi altfel. Dar pe cel care n-are asemenea mare har, Sfin ii P rin i l nva poc in a, i poc in a nu e departe de iubire care vi ne pe m sura simplit ii i smereniei duhului. Dac cineva gnde te bine despre fratele, c Domnul l iube te i mai cu seam dac tu nsu i gnde ti c n sufletul lui viaz Duhul Sfnt, atunci e ti aproape de iubirea lui Dumnezeu. Cineva va spune poate: El se gnde te tot timpul la iubirea lui Dumnezeu. Dar la ce altceva s te gnde ti mai mult dect la Dumnezeu? Doar El ne-a zidit ca s fim ve nic mpreun cu El i s vedem slava Lui. Cine iube te ce va, acela vrea s i vorbeasc de aceasta; dup care ajunge la obi nuin : dac se obi nuie te s se gndeasc la Dumnezeu, l va purta ntotdeauna n suflet; dac se obi nuie te s se gndeasc la cele ale lumii, atunci i cu mintea va fi ntotdeauna n aceasta. Obi nuie te-te s te gnde ti la suferin ele Domnului, obi nuie te-te s cugeti la focul cel ve nic i atunci acestea i se vor ncrusta n suflet. La bine ne ajut Domnul, la r u, vr jma ii, dar aceasta atrn i de voia noastr ; trebuie s ne silim spre bine, dar cu m sur i cunoscndu-ne m sura. Trebuie s nv m s ne cunoa tem sufletele, ca s tim ce ne e de folos. Unuia i este de folos s se roage mult, altuia s citeasc sau s scrie. E
86

folositor s cite ti, dar e mai bine s te rogi f r mpr tiere, i nc i mai de pre este plnsul; fiec ruia ce-i d Dumnezeu. Negre it ns atunci cnd te -ai scu lat din pat, trebuie s -I mul ume ti lui Dumnezeu, dup care c ie te-te i roag -te ndeajuns; dup aceasta cite te, ca mintea ta s se odihne asc ; iar dup aceasta roag -te din nou i munce te. Harul vine de la tot binele, dar mai mult dect de la orice vine de la iubirea de fra i. ntr-o zi de Pa ti, dup vecernia s vr it n biserica Acoper mntului Maicii Domnului, m ntorceam la mine la moar . Pe drum st tea un muncitor. Cnd m-am apropiat de el, m-a rugat s -i dau un ou. Nu aveam i m-am ntors la m n stire, am luat de la duhovnicul meu dou ou i unul l-am dat muncitorului. El mi-a zis: Suntem doi. I-am dat atunci i pe cel lalt i, cnd m-am dep rtat de el, am plns de mil pentru s rmanul norod i mi s -a f cut mil de lumea ntreag i de fiecare f ptur . Alt dat , tot de Pa ti, mergeam de la poarta principal a m n stirii spre corpul nou de cl diri al Schimb rii la Fa i v d venind n fug n ntmpinarea mea un b ie el de vreo patru ani cu fa vesel - harul dumnezeiesc vesele te copiii. Aveam un ou i am dat acest ou b iatului. El s-a bucurat i ndat a alergat la tat l s u s -i arate darul. i pentru acest lucru nensemnat am primit de la Dumnezeu o mare bucurie i am fost cuprins de iubire pentru fiecare zidire a lui Dumnezeu i Duhul lui Dumnezeu s-a f cut sim it n suflet. Ajuns acas la mine, de mil , pentru lume m-am rugat mult lui Dumnezeu cu lacrimi. O, Duhule Sfinte, s l luie te n noi pururea, c ci bine este nou s fim mpreun cu Tine. Dar nu totdeauna este att de bine pentru suflet, fiind c pentru mndrie harul se pierde, i atunci suspin cum suspina Adam dup raiul cel pierdut i zic: Unde e ti Tu, Lumina mea? Unde e ti Tu, bucuria mea? De ce m-ai lep dat i se chinuie inima mea? De ce Te-ai ascuns de mine i se ntristeaz sufletul meu? Cnd ai venit n sufletul meu, mi -ai mistuit p catele. Vino i acum iar i n sufletul meu i mistuie p catele mele, care mi Te ascund a a cum norii ascund soarele. Vino i bucur -m cu venirea Ta!
87

De ce z bove ti, Doamne? Vezi c sufletul meu se chi nuie i Te caut cu lacrimi. Unde Te-ai ascuns? Iat , Tu e ti n tot locul, dar sufletul meu nu Te vede i, bolnav, Te caut cu ntristare. A a Te-au c utat Preacurata Fecioar i Iosif cnd erai mic copil. Oare ce gndea Ea n ntristarea ei cnd nu 1 -a g sit pe Fiul ei Preaiubit? [Le 2, 48]. A a, dup moartea Domnului, inima Sfin ilor Apostoli era bolnav i ntristat , pentru c pierise n dejdea lor. Dar, dup nviere, Domnul li S-a ar tat i ei L-au recunoscut i s-au umplut de bucurie [In 20, 20]. A a Domnul Se arat i acum sufletelor noastre i sufletul l recunoa te prin Duhul Sfnt. Simeon din Muntele Minunat era mic copil cnd i S-a ar tat Domnul; nainte nu cuno tea pe Domnul, dar cnd i S -a ar tat Domnul, el L-a recunoscut prin Duhul Sfnt. Domnul a dat pe p mnt pe Duhul Sfnt i prin Duhul Sfnt e cunoscut Domnul i toate cele cere ti, dar f r Du hul Sfnt omul e p mnt p c tos. Sufletul trebuie s iubeasc nes turat pe Dumnezeu i a a mintea nu va mai fi nrobit de nimic, ci va r mne cu toat puterea n Dumnezeu. Am v zut mult mil de la Dumnezeu, de i dup fap tele mele ar trebui mai degrab s fiu pedepsit nc de aici, de pe p mnt, precum i dup moarte. Dar Domnul l iube te pe om cum nici nu ne putem nchipui. Fericit p c tosul care s-a ntors la Dumnezeu i L-a iubit pe El. Cine ur te p catul, acela a urcat prima treapt a sc rii cere ti. Cnd gndul nu-1 mai mbolde te spre p cat, a urcat deja pe cea de-a doua. Iar cel care, prin Duhul Sfnt, a cunoscut iubirea des vr it a lui Dumnezeu, a urcat pe cea de-a treia. Dar aceasta se ntmpl arareori. Ca s ajungem n iubirea lui Dumnezeu, trebuie s p zim tot ce a poruncit n Evanghelie Domnul. Trebuie s avem o inim plin de mil i nu numai s -i iubim pe oameni, ci s ne fie mil de fiece f ptur , de tot ce a fost f cut de Dumnezeu.

88

Ai v zut n pom o frunz verde i ai rupt -o, f r s fie nevoie. Chiar dac acesta nu e un p cat, totu i mi-e mil i pentru frunz ; inimii care a nv at s iubeasc i este mil pentru orice f ptur . Dar omul e f ptura cea mare. De aceea, dac vezi c s -a r t cit i se pierde, roag -te pentru el i plngi dac po i; iar dac nu po i, atunci suspin cel pu in pentru el naintea lui Dumnezeu. Domnul iube te sufletul care face a a, pentru c atunci el se aseam n Lui. A a se ruga Cuviosul Paisie cel Mare pentru ucenicul lui care se lep dase de Hristos i se c s torise cu o evreic , ca Domnul s -1 ierte. i Domnul a fost att de bucuros de aceast rug ciune, c a vrut s -1 mngie El nsu i pe robul S u i i S-a ar tat i i-a zis: Paisie, de ce te rogi pentru acesta, care s-a lep dat de Mine? Dar Paisie a zis: Doamne, Tu e ti milostiv, iart -l! Atunci Domnul i-a zis: O, Paisie, prin iubirea ta te-ai asem nat Mie! Att de pl cut e Domnului rug ciunea pentru vr jma i. Eu nsumi sunt un mare p c tos, dar scriu despre milos tivirea lui Dumnezeu, pe care sufletul meu a cunoscut-o pe p mnt prin Duhul Sfnt. Sufletul nu poate avea pace dac nu se va ruga pentru vr jma i. Sufletul nv at s se roage de harul lui Dumne zeu iube te i -i este mil de fiece f ptur i mai cu seam de om, pentru care Domnul a p timit pe cruce, i a suferit cu sufletul pentru noi to i. Domnul m-a nv at s iubesc pe vr jma i. F r harul lui Dumnezeu nu putem iubi pe vr jma i, dar Duhul Sfnt ne nva iubirea, i atunci ne va fi mil chiar i de demoni, pentru c s-au dezlipit de bine i au pierdut smerenia i iubirea de Dumnezeu. V rog, fra ilor, face i o ncercare. Dac cineva v oc -r te sau v dispre uie te sau smulge ce e al vostru, sau prigone te Biserica, ruga i pe Domnul zicnd: Doamne, noi to i suntem f pturile Tale. Ai mil de robii T i i n-toarce-i spre poc in ! i atunci vei purta n chip sim it harul n sufletul t u. La nceput sile te inima ta s iubeas c pe vr jma i, i Domnul, v znd dorin a ta cea bun , te va ajuta n toate, i experien a ns i te va pov ui. Dar cine gnde te r u de vr jma i, acela n -are n el iubirea lui Dumnezeu i nuL cunoa te pe Dumnezeu.

89

Dac te vei ruga pentru vr jma i, va veni la tine pacea; iar cnd vei iubi pe vr jma i, s tii c un mare har al lui Dumnezeu viaz ntru tine ; nu zic c este deja un har de s vr it, dar e de ajuns pentru mntuire. Dac ns i oc r ti pe vr jma ii t i, aceasta nseamn c un duh r u via z ntru tine i aduce gnduri rele n inima ta; pentru c a a cum a spus Domnul, din inima omului ies gndurile bune i gndurile rele [Mt 15,19]. Omul bun gnde te: Tot cel ce r t ce te de la adev r piere i, de aceea, i este mil de el. Dar cine n-a nv at de la Duhul Sfnt s iubeasc , acela nu se va ruga pentru vr jma i. Cine a nv at de la Duhul Sfnt s iubeasc , acela se ntristeaz toat via a pentru oamenii care nu se mntuiesc i vars multe lacrimi pentru popor, i harul lui Dumnezeu i d puterea de a iubi pe vr jma i. Dac nu-i iube ti, m car nu-i ponegri i nu-i njura; i acesta va fi un lucru bun. Dar dac cineva i blestem i -i njur , e limpede c un duh r u viaz n el i, dac nu se poc ie te, va merge dup moarte acolo unde s l luiesc duhurile cele rele. S izb veasc Domnul orice suflet de o asemenea nenorocire! n elege i! E att de simplu. Sunt vrednici de mil oa menii care nu cunosc pe Dumnezeu sau care se mpotri vesc Lui. Inima mea sufer pentru ei i lacrimi curg din ochii mei. Pentru noi i raiul i chinurile sunt limpezi: le cunoa tem prin Duhul Sfnt. Aceasta a spus -o i Domnul: mp r ia lui Dumnezeu e n untrul vostru [Le 17, 22]! A a c nc de aici ncepe via a ve nic ; i chinurile ve nice ncep i ele tot nc de aici. Pentru mndrie se pierde harul i, mpreun cu el i iu birea de Dumnezeu i ndr zneala n rug ciune; i atunci sufletul e chinuit de gndurile cele rele i nu n elege c trebuie s se smereasc i trebuie s iubeasc pe vr jma i, fiindc altfel nu poate s plac lui Dumnezeu. Tu zici: Vr jma ii prigonesc Sfnta noastr Biseric . Cum i voi iubi oare?. Dar la aceasta eu i voi spune: Sufletul t u s rman n-a cunoscut pe Dumnezeu, n-a cunoscut ct de mult ne iube te i cu ct dor a teapt ca to i oamenii s se poc iasc i s se mntuiasc . Domnul e iubire i El a dat pe p mnt pe Duhul Sfnt Care nva sufletul s iubeasc pe vr jma i i s se roage pentru ei, ca ei s se mntuiasc . Aceasta i este iubirea. Dar dac i judec m dup fapte, merit s fie pedepsi i.

90

Slav Domnului c ne iube te att de mult, ne iart p catele i prin Duhul Sfnt ne descoper tainele Lui. Domnul ne-a dat porunca: Iubi i pe vr jma ii vo tri [Mt 5, 44]. Dar cum s -i iubim cnd ei ne fac r u? Sau cum s -i iubim pe cei ce prigonesc Sfnta Biseric ? Cnd Domnul mergea spre Ierusalim i samarinenii n-au vrut s -L primeasc , Ioan Teologul i Iacob erau gata s fac s se pogoare foc din cer i s -i nimiceasc pentru aceasta; dar Domnul le-a spus cu mil : N-am venit s pierd, ci s mntui [Le 9, 54-56]. A a i noi trebuie s avem un singur gnd: ca to i s se mntuiasc . Sufletul s aib mil de vr jma i i s se roage pentru ei, pentru c au r t cit de la adev r i merg n iad. Aceasta e iubirea fa de vr jma i. Atunci cnd Iuda se gndea s vnd pe Dom nul, Domnul i-a r spuns cu mil [Afr 26,50]; tot a a i noi trebuie s fim cu mil fa de cei ce se r t cesc i se pierd, i atunci ne vom mntui prin milostivirea lui Dumnezeu. Iubirea e cunoscut prin Duhul Sfnt. Iar pe Duhul Sfnt sufletul l recunoa te prin pace i dulcea . O, cum trebuie s -I mul umim lui Dumnezeu c ne iube te att de mult. Gndi i-v , fra ilor preaiubi i: unui suflet p c tos Domnul i d Duhul Sfnt i-1 face s cunoasc mila Lui. Iar pentru a-L cunoa te pe Dumnezeu nu e nevoie de bo -g ie, trebuie doar s -1 iube ti pe aproapele, s ai duh sme- rit, s fii nfrnat i ascult tor, i pentru aceste fapte bune Domnul ne d s -L cunoa tem. i ce poate fi mai de pre pe lume dect aceast cunoa tere? S cuno ti pe Dumne zeu, s tii cum ne iube te, cum ne nal duhovnice te! Unde g se ti un asemenea p rinte care s moar pe cruce pentru f r delegile copiilor? De obicei, un p rinte se mhne te i i plnge fiul care trebuie pedepsit pentru nelegiuirile lui; dar, de i i e mil de fiul s u, i spune n acela i timp: N-ai f cut bine i e ti pedepsit dup dreptate pentru faptele tale cele rele. Domnul ns nu ne spune niciodat aceasta. Ca i pe Apostolul Petru, El ne va ntreba: M iube ti tu pe Mine? [In 21,15]. Tot a a i n rai va ntreba toate noroadele: M iubi i voi pe Mine? i to i vor r spunde: Da, Doamne, Te iubim. Tu ne-ai mntuit prin p timirile Tale pe cruce i acum ne-ai dat n dar mp r ia cerurilor.
91

i nu va fi n cer nici o ru ine, cum au fost ru ina i Adam i Eva dup c dere, nu va fi dect blnde e, iubire i smerenie. Nu o smerenie a a cum o vedem acum, cnd ne smerim i ndur m repro uri sau cnd ne socotim mai r i dect to i; ci n to i va fi smerenia lui Hristos, care e de nen eles pentru oameni, afar de cei care au cunoscut -o prin Duhul Sfnt. Nu pot n elege de ce oamenii nu cer pacea de la Dom nul. Doar Domnul ne iube te att de mult, nct nu ne va refuza nimic. Odinioar nu tiam aceasta i gndeam: Se va mai griji Domnul de mine, de vreme ce L -am ntristat att de mult? Dar cnd sufletul meu s-a umplut de iubirea lui Dumnezeu i de dulcea a Duhului Sfnt, el a fost umplut att de mult c dac Domnul m-ar fi ntrebat: Vrei s - i dau nc i mai mult din iubirea Mea i din harul Duhului Sfnt?, sufletul meu ar fi spus: Tu vezi, Doamne, c nu pot purta mai mult, pentru c a muri. i dac att de necuprins este minunata mil a Domnului fa de un p c tos, ce s mai spunem de sfin i? Ce fel de har au ei? Cineva ar putea spune: Atunci pentru ce Domnul nu m iube te i pe mine att de mult i nu-mi d i mie un asemenea har? ntr-o zi un b trn 1-a ntrebat pe Antonie cel Mare: De ce, p rinte Antonie, te ostene ti mai pu in dect mine, dar ai mai mult slav ca mine? La care Sfn tul Antonie a r spuns: Pentru c iubesc pe Dumnezeu mai mult dect tine. i noi trebuie s ne gndim la aceasta i s ne aducem aminte c cine iube te pe Dumnezeu iube te i pe fratele lui, cum spune Ioan Teologul [1 In 4, 21]; i atunci cnd cineva ne sup r i ne oc r te trebuie s ne rug m pentru el lui Dumnezeu ca pentru noi n ine, i a a aceasta va ajunge o obi nuin . Noi n ine nu putem face nimic, dar Domnul ne ajut la aceasta, pentru c ne iube te mult.

Ct de mult ne iube te Domnul noi nu putem pricepe. Vedem crucea, tim c a fost r stignit pentru noi i c a murit n chinuri i, cu toate acestea, prin sine nsu i sufletul nu poate n elege aceast iubire; ea nu este cunos cut dect prin Duhul Sfnt. Harul Duhului Sfnt e att de dulce i mila Domnului e att de mare, c e cu neputin s fie descrise, dar sufletul e atras nes turat spre El, c ci este aprins de iubirea Domnului, cu totul nghi it de Dumnezeu i are n El
92

mare odihn , i atunci uit cu des vr ire lumea. Dar Domnul Cel Milostiv nu d ntotdeauna sufletului a a; uneori i d iubire pentru ntreaga lume i atunci sufletul plnge pentru ntreaga lume i l roag pe St pnul Cel Bun i Milos tiv s reverse harul S u peste orice suflet i s -1 miluiasc cu milostivirea Sa. Ce- i voi da n schimb ie, Doamne, pentru att de mul ta mil rev rsat asupra sufletului meu? D -mi, rogu-Te, s -mi v d f r delegile mele i s plng totdeauna naintea a, pentru c Tu iube ti sufletele smerite i le dai harul Sfntului Duh! Dumnezeule Milostive, iart -m ! Tu vezi cum este atras sufletul meu spre Tine, Ziditorul meu. Tu ai r nit sufletul meu cu iubirea Ta i el nseteaz dup Tine, atunci i f r sfr it tnje te i nes turat n zuie te el spre Tine ziua i noaptea i nu mai vrea s vad lumea aceasta, de i o iubesc, pentru c mai presus dect toate l iubesc pe Ziditorul, i sufletul meu te dore te pe Tine. O, Ziditorul meu, de i eu, nensemnata Ta f ptur , Te-am ntristat att de mult, Tu nu i-ai adus aminte de p catele mele. M ntorc napoi i ncep s vorbesc iar i despre aceas ta. A a cum n fiecare zi mnc m pine i bem ap , dar mine trupul viu vrea s m nnce i s bea iar i, a a i aducerea-aminte de binefacerile lui Dumnezeu nu obose te niciodat sufletul, ci l face s se gndeasc nc mai mult la Dumnezeu. Sau nc : cu ct pui mai multe lemne pe foc, cu att mai mult dogoare d ; a a i cu Dumnezeu: cu ct te gnde ti mai mult la El, cu att mai mare se face dogoarea iubirii i rvnei pentru El. Dac ar ti oamenii ce e iubirea Domnului, ar alerga gr mad spre Hristos, i El i-ar nc lzi pe to i cu harul Lui. Milostivirea Lui e negr it . Din iubirea lui Dumnezeu sufletul uit p mntul. Domnul iube te mult p c tosul ce se poc ie te i l strnge cu drag la pieptul S u: Unde ai fost, copilul Meu? De mult vreme te a tept. Domnul i cheam la El pe to i prin glasul Evangheliei, i glasul Lui r sun n lumea ntreag : Veni i la Mine to i cei osteni i i Eu v voi odihni pe voi. Veni i i be i apa cea vie. Veni i i nv a i c Eu va iubesc. Dac nu v-a iubi, nu v-a chema. Nu pot suferi s se piard nici m car una dintre oile Mele. Chiar i pentru una singur P storul se duce n mun i s o caute.
93

Veni i, deci, la Mine, oile Mele. Eu v-am f cut i v iubesc. Iubirea Mea pentru voi M-a adus pe p mnt i Eu am ndurat totul pentru mntuirea voastr , i vreau ca voi s cunoa te i iubirea Mea i s spune i ca apostolii pe Ta -bor: Doamne, bine este nou mpreun cu Tine! Slav Domnului Dumnezeu c ne-a dat pe Unul-N scut Fiul S u pentru mntuirea noastr [In 3,16]. Slav Fiului Celui Unul-N scut c a binevoit s Se nasc din Preacurata Fecioar i s p timeasc pentru mn tuirea noastr , s dea Preacuratul Lui Trup i Snge spre via a ve nic i s trimit Duhul Sfnt pe p mnt. Duhul Sfnt ne descoper tainele lui Dumnezeu. Duhul Sfnt nva sufletul s iubeasc pe oameni cu iubire negr it . Duhul Sfnt mpodobe te trupul i sufletul cu fru muse e pn ntr -att nct omul se face asemenea Domnului n trup i va tr i ve nic cu Domnul n cer i va vedea slava Lui. n via a cea ve nic to i oamenii vor fi asemenea Domnului. Dar nimeni n-ar fi putut cunoa te aceast tain dac nu i-ar fi descoperit-o Duhul Sfnt. Domnul e plin de bucurie i str lucire, i oamenii vor fi str lucitori ca i El, a a cum nsu i Domnul a zis: Iar drep ii vor str luci ca soarele [Mt 13, 4], iar Apostolul Ioan Teologul spune c vom fi asemenea Lui [1 In 3,2]. Prin Duhul Sfnt Tu ai atras la Tine sufletele sfin ilor, Doamne, i ele curg spre Tine ca ni te pria e lini tite. Mintea sfin ilor s-a alipit de Tine, Doamne, i e atras spre tine, Lumina i bucuria noastr , Inimile sfin ilor T i s-au nt rit n iubirea Ta, Doamne, i nu Te pot uita nici pentru o singur clip , nici m car n somn, c ci dulce e harul Duhului Sfnt. Domnul Cel Milostiv ne-a dat nou , p c to ilor, pe Duhul Sfnt i n-a cerut de la noi nici o plat , dar fiec ruia dintre noi i spune ca Apostolului Petru: M iube ti tu pe Mine? [In 21, 15]. Astfel, Domnul vrea de la noi numai iubire i se bucur de ntoarcerea noastr . Milostivirea Domnului fa de om e a a: de ndat ce omul nceteaz s mai p c tuiasc i se smere te naintea lui Dumnezeu, Domnul i i iart milostiv totul i-i d harul Duhului Sfnt i puterea de-a birui p catul.
94

Lucru uimitor: omul se scrbe te de fratele lui atunci cnd acesta e s rac sau nesp lat, de i este un om ca i el, dar Domnul ne iart totul ca o mam iubitoare copilului ei i nu se scrbe te de nici un p c tos, ba mai mult, i d darul Sfntului Duh. Dac oamenii ar cunoa te iubirea Domnului pentru noi, s-ar preda cu des vr ire voii Lui sfinte i ar tr i ntr-o asemenea odihn n Dumnezeu ca ni te copii de mp rat, mp ratul poart de grij de toate: i de mp r ie, i de familie, i de copii, iar fiul s u tr ie te lini tit n palat, to i l slujesc i el se bucur de toate f r nici o grij . Tot a a, eel ce s-a predat voii lui Dumnezeu tr ie te n pace, mul umit de soarta lui, chiar dac ar fi bolnav, s rac sau prigonit. Are odihn pentru c harul Duhului Sfnt e cu el, i dulcea a Duhului l mngie, i se ntristeaz numai de faptul c 1-a sup rat mult pe Domnul s u preaiubit. Ah, cum trebuie s tr im pe p mnt ca sufletul s simt ntotdeauna c r mne cu Dumnezeu. Domnul a zis: Nu v voi l sa orfani! [In 14,18] i ne -a dat Duhul Sfnt i sufletul trebuie s simt c Duhul Sfnt viaz n el; chiar dac harul e mic, sufletul simte totdeauna iubirea Domnului, simte c Domnul e al nostru i noi ai Lui. Dar dac n suflet nu e a a, nseamn c el a pierdut harul. Sufletul simte c Domnul l iube te i El nu se uit la mul imea p catelor. Ca n ziua n care Domnul i -a spus lui Zaheu: Zahee, ast zi trebuie s fiu n casa ta [Le 19, 5], i aceasta numai pentru c voia s vad pe Hristos; a a e i acum cu p c tosul cnd sufletul lui se ntoarce la Dumnezeu. Acum ns , norodul a r t cit de la calea cea bun , i oamenii s-au f cut nemilo i, s-au mpietrit cu to ii i nu mai e iubire; de aceea, nici nu mai simt iubirea lui Dumnezeu. Din pricina mpietririi inimii lor oamenii cred c i Dumnezeu e ca ei, i adeseori i pierd credin a n Dumnezeu. Ah! dac ar fi cu putin , le-a ar ta pe Domnul i le-a spune: Privi i cum este Domnul! n fa a iubirii Lui sufletul omului se tope te ca ceara. Dar aceast iubire nu se poate vedea numai cu mintea simpl ; ea este cunoscut prin Duhul Sfnt. Doamne, d -mi s v rs lacrimi pentru mine nsumi i pentru ntreaga lume, ca noroadele s Te cunoasc i s tr iasc ve nic mpreun cu Tine. Doamne, f -ne vrednici de darul smeritului Duh Sfnt ca s n elegem slava Ta.
95

Sufletul meu e ntristat pn la lacrimi multe: mi -e mil de oamenii care nu cunosc dulcea a str pungerii sfinte [a inimii]. Sufletul meu dore te cu putere ca mila Domnu lui s fie cu to i, ca lumea ntreag , to i oamenii, s tie ct de fierbinte ne iube te Domnul, ca pe ni te scumpi copii.

Partea III

Suntem copii ai lui Dumnezeu i asemenea Domnului


Din pulberea p mntului 1-a zidit Domnul pe om, dar ne iube te ca pe propriii S i copii i ne a teapt cu dor la El. Domnul ne iube te pn ntr-att, nct de dragul nostru S-a ntrupat, i-a v rsat Sngele pentru noi i ni L-a dat b utur , i Trupul Lui Preacurat ni l-a dat spre mncare; i a a ne-a f cut copiii Lui, din Trupul i Sngele Lui, i asemenea Domnului n trup, a a cum oricare a r fi vrsta lor, copiii sunt asemenea tat lui lor, iar Duhul lui Dumne zeu d m rturie duhului nostru c vom fi ve nic mpreun cu El. Domnul ne cheam nencetat la El: Veni i la Mine i Eu v voi odihni pe voi. Ne hr ne te cu Preacuratul Lui Trup i Snge. Ne pov uie te cu milostivire prin Cuvntul S u i prin Duhul Sfnt. Ne-a descoperit taine. Viaz n noi i n Tainele Bisericii i ne duce acolo unde vom vedea slava Lui. Dar fiecare va vedea aceast slav pe m sura iu birii lui. Cine iube te mai mult, acela n zuie te cu putere s fie mpreun cu Domnul Cel Iubit i de aceea se va alipi mai mult de El; cine iube te pu in, acela dore te pu in, iar cine nu iube te nu dore te i nu n zuie te s vad pe Dom nul i r mne n ntuneric. Pn la lacrimi mi-e mil de oamenii care nu cunosc pe Domnul, care nu cunosc milostivirea Lui. Dar nou Domnul ni S-a ar tat prin Duhul Sfnt, i noi tr im n lumina sfintelor Sale porunci. Lucru minunat: harul mi-a dat s n eleg c to i oamenii care iubesc pe Dumnezeu i p zesc poruncile Lui sunt plini de lumin i asemenea Domnului; dar cei ce se m potrivesc lui Dumnezeu sunt plini de ntuneric i aseme nea vr jma ului.

96

i e firesc aceasta. Domnul e Lumin [1 In 1, 5] i El lumineaz pe robii S i, dar cei ce slujesc vr jma ului au primit de la el ntunericul. Am cunoscut odat un b ie el. Era ca un nger: ascul t tor, con tiincios i blnd, alb i mbujorat la fa , cu ochi lumino i, adnci, buni i lini ti i. Dar cnd a crescut, a nceput s tr iasc n necur ie i a pie rdut harul dumnezeiesc; iar cnd a ajuns de treizeci de ani sem na n acela i timp cu un om i cu un demon, cu o fiar s lbatic i un tlhar, i toat nf i area lui era aspr i nfrico toare. Am cunoscut i o fat foarte frumoas , cu o fa att de luminoas i pl cut , c multe fete pizmuiau frumuse ea ei. Dar p catele au f cut -o s piard harul, i abia de te mai puteai uita la ea. Dar am v zut i altceva. Am v zut oameni care veneau n monahism cu fe e ur ite de p cate i de patimi, dar care prin poc in i printr-o via cucernic s-au schimbat i au ajuns foarte pl cu i la vedere. Odat Domnul mi-a dat s v d la Vechiul Russikon un ieromonah duhovnic la vremea m rturisirii n chipul lui Hristos. St tea n picioare n locul n care se ascult m rturisirile, str lucind n chip negr it i, de i p rul s u era cu totul alb din pricina vrstei naintate, fa a lui era fru moas i tn r , ca a unui b iat. Am v zut un asemenea chip i la un episcop n timpul Liturghiei. L-am v zut a a i pe p rintele Ioan din Kron tadt, care prin fire era un om obi nuit la nf i are, dar prin harul lui Dumnezeu fa a sa str lucea ca un nger i voiai s te ui i la ea. Astfel, p catul l ur e te pe om, dar harul l face frumos. Omul a fost f cut din p mnt, dar Dumnezeu 1-a iubit att, nct 1-a nfrumuse at cu harul S u i omul s-a f cut asemenea Domnului. E dureros c sunt att de pu ini cei care tiu acest lu cru, i aceasta pentru c suntem mndri. Dar dac am fi smeri i, Domnul ne-ar descoperi aceast tain , fiindc ne iube te mult. Domnul a zis apostolilor: Copii, ave i ceva de mnca re? [In 21, 5]. Ce iubire se vede n aceste cuvinte. Dar Domnul iube te a a nu numai pe apostoli, ci i pe noi to i.
97

Cnd i s-a spus Domnului: Iat mama Ta i fra ii T i au venit s Te vad , El a r spuns: Cel ce face voia lui Dum nezeu, acela mi este mam i sor i frate [Mt 12,47-50]. Sunt oameni care zic c nu exist Dumnezeu. Ei vor besc a a pentru c n inima lor viaz duhul mndriei, care le insufl minciuni mpotriva Adev rului i mpotriva Bisericii lui Dumnezeu. Ei cred c sunt inteligen i i de tep i, dar n fapt nu n eleg nici m car c aceste gnduri nu sunt ale lor, ci vin de la vr jma ul; dac cineva le pri me te n inima lui i le ndr ge te, acela se nrude te cu du hul cel r u i se face asemenea lui. i s nu dea Dumnezeu nim nui s nu moar n aceast stare. Dar n inimile sfin ilor viaz harul Duhului Sfnt care i nrude te cu Dumnezeu, i ei simt l murit c sunt copii duhovnice ti ai Tat lui Ceresc, i de aceea zic: Tat l nostru [cf. Rm 8,15-16; Ga 4, 6-7]. La aceste cuvinte, sufletul se bucur i se vesele te. Prin Duhul Sfnt el tie c Domnul e Tat l nostru. De i suntem zidi i din p mnt, Duhul Sfnt viaz n noi i ne face asemenea Domnului Iisus Hristos, a a cum copiii seam n cu tat l lor. Omul a fost zidit din p mnt: ce lucru bun poate fi n el? Dar iat c mila lui Dumnezeu 1-a nfrumuse at pe om cu harul Sfntului Duh i el s-a f cut asemenea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Mare este taina aceasta, mare e i mila lui Dumnezeu fa de om. Dac toate noroadele p mntului ar ti ct de mult l iube te Domnul pe om, to i L-ar iubi pe Hristos i smerenia Lui i ar dori s se asemene Lui ntru toate. Dar, prin el nsu i, omul nu poate aceasta, fiindc numai n Duhul Sfnt se face omul asemenea lui Hristos. Omul c zut se cur e te prin poc in , se nnoie te prin harul Duhului Sfnt i se face ntru totul asemenea Domnului. Att de mare e mila lui Dumnezeu fa de noi. i mul umesc, Doamne, c ne -ai dat pe p mnt pe Duhul Sfnt i El nva sufletul cuno tin a a ceea ce nicio dat n-ar fi visat s cunoasc . Duhul Sfnt ne nva smerenia lui Hristos, ca sufletul s poarte n el mereu harul lui Dumnezeu care vesele te sufletul; dar, n acela i timp, Domnul
98

d sufletului s plng pentru oameni i s se roage cu lacrimi ca to i oamenii s cunoasc pe Domnul i s guste dulcea a iubirii Lui. Cine a cunoscut iubirea lui Dumnezeu prin Duhul Sfnt, acela nu cunoa te odihn nici ziua, nici noaptea i chiar dac trupul lui e neputincios i dore te s se ntind pe pat, chiar i pe pat sufletul lui neobosit este atras cu toat puterea spre Dumnezeu, Tat l lui. Domnul ne -a nrudit cu El. Tu, P rinte, n Mine, i Eu n Tine, ca i ei s fie una ntru Noi [In 17, 21]. A a, prin Duhul Sfnt, Domnul face din noi o singur familie cu Dumnezeu -Tat l.

Despre Maica Domnului


Cnd sufletul e n iubirea lui Dumnezeu, ct de bune, ct de pl cute i vesele sunt atunci toate. Dar, chiar i n iubirea lui Dumnezeu sunt ntrist ri i, cu ct e mai mare iubirea, cu att mai mari sunt i ntrist rile. Maica Dom nului n-a p c tuit niciodat , nici m car cu un singur gnd, nici n-a pierdut vreodat harul, dar i n ea au fost mari ntrist ri; iar cnd st tea lng cruce, atunci ntristarea ei a fost nem surat ca oceanul, i chinurile sufletului ei au fost neasem nat mai mari dect chinurile lui Adam la iz gonirea din rai, pentru c i iubirea ei era neasem nat mai mare dect iubirea Lui Adam n rai. i dac a r mas n via , e numai pentru c a nt rit -o puterea Domnului, fiindc Domnul a vrut ca ea s vad nvierea Lui i, dup n l area Lui, s r mn pe p mnt spre mngiere i bucurie apostolilor i noului popor cre tin. Noi nu ajungem la deplin tatea iubirii Maicii Domnului i de aceea nu putem n elege pe deplin ntristarea ei. Iubirea ei era des vr it . Ea iubea nem surat de mult pe Dumnezeul i Fiul ei, dar iubea cu o mare iubire i noro dul. i ce n-a tr it ea atunci cnd oamenii pe care-i iubea att de mult i a c ror mntuire o dorea pn la cap t, au r stignit pe Fiul ei preaiubit? Nu putem pricepe aceasta, pentru c n noi iubirea de Dumnezeu i de oameni e mic . A a cum iubirea Maicii Domnului e nem surat ntristarea ei e nem surat i nen eleas pentru noi.
99

i nen eleas , a a i

O, Fecioar Preacurat , Maica lui Dumnezeu, spune -ne nou , copiilor t i, cum iubeai pe Fiul i Dumnezeul t u cnd tr iai pe p mnt? Cum se veselea duhul t u de Dumnezeu, Mntuitorul t u [Le 1, 47]? Cum priveai fa a Lui preafrumoas cu gndul c El este Cel pe C ruia i slujesc cu fric i dragoste toate puterile cere ti? Spune-ne, ce sim ea sufletul t u cnd ineai n bra ele tale Pruncul minunat? Cum L-ai crescut? Care au fost durerile sufletului t u cnd, mpreun cu Iosif, L-ai c utat vreme de trei zile n Ierusalim? Ce chinuri ai tr it atunci cnd Domnul a fost dat spre r stignire i a murit pe cruce? Spune-ne, care a fost bucuria ta la nviere i cum tnjea sufletul t u dup n l area Domnului? Sufletele noastre sunt atrase s cunoasc via a ta m preun cu Domnul pe p mnt, dar tu n-ai vrut s a terni aceasta n scris i ai nv luit n t cere taina ta. Multe minuni i mile am v zut de la Domnul i de la Maica Domnului i nu pot s dau nimic n schimb pentru aceast iubire. Ce a putea da Preasfintei noastre St pne pentru c nu s-a scrbit de mine n p cat, ci m-a cercetat i luminat cu milostivire? N-am v zut-o, dar Duhul Sfnt mi-a dat s o cunosc din cuvntul ei cel plin de har, i mintea mea se bucur i sufletul meu este atras spre ea cu atta iubire, c i numai chemarea numelui ei e dulce inimii. ntr-o zi, pe cnd eram un tn r frate sub ascultare, m rugam naintea icoanei Maicii Domnului i rug ciunea lui Iisus a intrat n inima mea i a nceput s se rosteasc de la sine. ntr-o zi ascultam n biseric o citire din prorocul Isaia, iar la cuvintele: Sp la i-v i v ve i cura i [Is 1,16], mi-a venit gndul: Poate c Maica Domnului a p c tuit vreodat , chiar i numai cu gndul. i, lucru uimitor, n inima mea, deodat cu rug ciunea, un glas mi -a spus l murit: Maica Domnului n-a p c tuit niciodat , nici m car cu gndul. Astfel, Duhul Sfnt a dat m rturie n inima mea cur iei ei. Dar n timpul vie ii ei p mnte ti i n ea a fost o oarecare nedeplin tate i unele gre eli, dar f r de p cat. Se vede aceasta din Evanghelie atunci cnd, ntor -cndu-se de la Ierusalim, nu tia unde era Fiul ei i L-a c utat mpreun cu Iosif vreme de trei zile [Le 2,44 -46].

100

Sufletul meu se nfrico eaz Maicii lui Dumnezeu.

i se cutremur cnd se gnde te la slava

Mintea mea este slab i inima mea e s rac i nepu tincioas , dar sufletul meu se bucur i e atras s scrie de spre ea m car un cuvnt. Sufletul meu se nsp imnt de o asemenea ndr znea l , dar iubirea m mpinge s nu ascund recuno tin a mea fa de milostivirea ei. Maica Domnului nu i-a a ternut n scris gndurile, nici iubirea ei pentru Dumnezeul i Fiul ei, nici durerile sufletului ei n vremea r stignirii, pentru c nu le-am fi putut nicicum n elege, c ci iubirea Ei pentru Dumnezeu e mai puternic i mai arz toare dect iubirea serafimilor i a heruvimilor, i toate puterile cere ti ale ngerilor i ar hanghelilor sunt mute de uimire n fa a ei. Chiar dac via a Maicii Domnului e ca nv luit ntr-o t cere sfnt , Bisericii noastre Ortodoxe Domnul i-a dat s cunoasc c iubirea ei mbr i eaz ntreaga lume i c , n Duhul Sfnt, ea vede toate noroadele de pe p mnt i, asemenea Fiului ei, i este mil de to i i miluie te pe to i. Ah, dac am ti cum iube te Preasfnta pe to i cei ce p zesc poruncile lui Hristos i ct i este de mil i se ntristeaz pentru cei ce nu se ndreapt . Am sim it acest lucru pe mine nsumi. Nu mint, spun adev rul naintea fe ei lui Dumnezeu, pe Care sufletul meu l cunoa te: cu duhul am cunoscut-o pe Preacurata Fecioar . N-am v zut-o, dar Duhul Sfnt mi-a dat s o cunosc pe ea i iubirea ei pentru noi. Dac n-ar fi fost milostivirea ei, a fi pierit de mult, dar ea a vrut s m cerceteze i s m lumineze s nu mai p c tuiesc. Ea mi-a spus: Nu-i frumos pentru Mine s m uit la tine s v d ce faci! Cuvintele ei erau pl cute, lini tite i blnde, i ele au lucrat asupra sufletu lui meu. Au trecut de atunci mai mult de patruzeci de ani, dar sufletul meu n-a putut uita aceste cuvinte dulci i nu tiu ce i-a putea da n schimb eu, p c tosul, pentru dragostea ei fa de mine, necuratul, i cum voi mul umi bu nei i milostivei Maici a Domnului. Cu adev rat, ea este Ocrotitoarea noastr la Dumnezeu i chia r i numai numele ei bucur sufletul. Or, tot cerul i tot p mntul se bucur de iubirea ei. Lucru minunat i nen eles. Ea viaz n ceruri i vede nencetat slava lui Dumnezeu, dar nu ne uit nici pe noi, s rmanii, i acoper cu milostivirea ei tot p mntul i toate noroadele.
101

i pe aceast Preacurat Maic a Sa Domnul ne -a dat-o nou . Ea este bucuria i n dejdea noastr . Ea este Maica noastr dup duh i, ca om, e aproape de noi dup fire i tot sufletul cre tinesc e atras spre ea cu iubire.

Despre sfin i
Eu iubesc pe cei ce M iubesc i sl vesc pe cei ce M sl vesc, zice Domnul [Pr 8,17; 1 Rg 2,30]. Dumnezeu e sl vit ntru sfin ii Lui, iar sfin ii sunt sl vi i de Dumnezeu. Slava pe care Domnul o d sfin ilor e att de mare c , dac oamenii ar putea vedea un sfnt a a cum este el, ar c dea la p mnt de evlavie i de fric , fiindc omul trupesc nu poate ndura slava unei ar t ri cere ti. Nu v mira i de aceasta. Domnul iube te f pturile Lui att, nct a dat omului rev rsarea Duhului S u Sfnt i n Duhul Sfnt omul se face asemenea lui Dumnezeu. Dar de ce iube te Dumnezeu att de mult pe om? Pen tru c El este Iubirea ns i, i aceast Iubire nu e cunos cut dect prin Duhul Sfnt. Prin Duhul Sfnt cunoa te omul pe Domnul, F c torul s u, i Duhul Sfnt umple de harul Lui tot omul: i suflet, i minte, i trup. Domnul a dat sfin ilor S i harul Lui i ei L-au iubit i s-au lipit de El pn la cap t, fiindc dulcea a iubirii lui Dumnezeu nu te mai las s iube ti lumea i frumuse ea ei. i dac pe p mnt e a a, cu ct mai mult sunt uni i prin iubire cu Domnul sfin ii n cer. Iubirea aceasta e negr it de dulce i ea vine de la Duhul Sfnt, i toate puterile cere ti se hr nesc din ea. Dumnezeu e iubire [1, In 4, 8]; i n sfin i Duhul Sfnt e iubire. Prin Duhul Sfnt este cunoscut Domnul. Prin Duhul Sfnt este m rit Domnul n
102

ceruri. Prin Duhul Sfnt sl vesc sfin ii pe Dumnezeu i prin darurile Duhului Sfnt preasl ve te Domnul pe sfin i, i slava aceasta nu va avea sfr it. Multora li se pare c sfin ii sunt departe de noi. Dar ei sunt departe de cei ce s-au ndep rtat ei n i i i sunt foar te aproape de cei ce p zesc poruncile lui Hristos i au harul Duhului Sfnt. n ceruri toate viaz i se mi c prin Duhul Sfnt. Dar i pe p mnt este acela i Duh Sfnt. El viaz n Biserica noastr , El viaz n Tainele ei, n Sfintele Scripturi, n sufletele credincio ilor. Duhul Sfnt une te pe to i i de ace ea sfin ii sunt aproape de noi; i cnd ne rug m lor, atunci prin Duhul Sfnt ei aud rug ciunile noastre i sufletele noastre simt c sfin ii se roag pentru noi. Ct de noroco i i de ferici i suntem noi, cre tinii ortodoc i, c Domnul ne-a dat via a n Duhul Sfnt; i El vesele te sufletele noastre. Dar El trebuie p strat cu n elegere, fiindc i numai pentru un singur gnd r u El p r se te su fletul i atunci iubirea lui Dumnezeu nu mai e cu noi, i nu mai avem ndr zneal n rug ciune, nici n dejde tare c vom dobndi ceea ce cerem. Sfin ii viaz n alt lume i acolo, prin Duhul Sfnt, v d slava lui Dumnezeu i frumuse ea fe ei Domnului. Dar n acela i Duh Sfnt ei v d via a i faptele noastre. Cunosc ntrist rile noastre i aud rug ciunile noastre fierbin i. Ct au tr it pe p mnt, au nv at de la Duhul Sfnt iubirea lui Dumnezeu; iar cine are iubirea pe p mnt, ace la o ia cu el n via a ve nic , n mp r ia cerurilor, unde iubirea cre te i va fi des vr it . i dac aici iubirea nu poate uita pe fratele, cu ct mai mult nu ne uit pe noi sfin ii i se roag pentru noi. Domnul a dat sfin ilor darul Duhului Sfnt i n Duhul Sfnt ei ne iubesc pe noi. Sufletele sfin ilor cunosc pe Domnul i bun tatea Lui fa de om i de aceea duhul lor arde de iubire pentru norod. Cnd tr iau nc pe p mnt, ei nu puteau auzi f r ntristare de un om p c tos i n rug ciunile lor v rsau lacrimi pentru el. Duhul Sfnt i-a ales s se roage pentru ntreaga lume i le-a dat izvoare de lacrimi. Duhul Sfnt d ale ilor Lui att de mult iubire, c sufletele lor sunt ca nfl c rate de dorin a ca to i oamenii s se mntuiasc i s vad slava Domnului.

103

Sfin ii care au bine-pl cut lui Dumnezeu ajung n mp r ia cerurilor i acolo v d slava Domnului nostru Iisus Hristos; dar n Duhul Sfnt i v d i pe oamenii care se chinuie pe p mnt. Domnul le -a dat un att de mare har, nct ei mbr i eaz prin iubire toat lumea. Ei v d i tiu ct de neputincio i suntem din pricina ntrist rilor i necazurilor, ct a secat l untrul nostru, ct de mhnite au ajuns sufletele noastre, i nu nceteaz s mijloceasc pen tru noi la Dumnezeu. Sfin ii se bucur de poc in a noastr i se ntristeaz cnd oamenii l p r sesc pe Dumnezeu i se aseam n vitelor lipsite de minte. Le este mil c oamenii tr iesc pe p mnt f r s tie c , dac s -ar iubi unii pe al ii, ar fi pe p mnt libertate fa de p cat; iar acolo unde nu este p cat, acolo e bucurie i veselie de la Duhul Sfnt a a c , ori ncotro te-ai uita, totul e pl cut i sufletul se minuneaz de ce i este a a de bine i sl ve te pe Dumnezeu. Chema i cu credin pe Maica lui Dumnezeu i pe sfin i i ruga i-v lor! Ei ascult rug ciunile noastre i cunosc chiar i gndurile noastre. i nu v mira i de aceasta. Cerul i to i sfin ii viaz prin Duhul Sfnt i n ntreaga lume nimic nu e ascuns de Du hul Sfnt. Odinioar , eu nsumi nu n elegeam cum sfin ii care viaz n cer pot vedea via a noastr , dar cnd Maica Domnului m-a v dit n p cate, atunci am n eles c n Du hul Sfnt ei ne v d i cunosc toat via a noastr . Sfin ii ascult rug ciunile noastre i primesc de la Dumnezeu puterea de a ne ajuta. Aceasta o tie tot neamul cel cre tinesc. P rintele Roman, fiu duhovnicesc al p rintelui Dosifei, mi-a povestit c , pe cnd era b iat n lume, a trebuit odat s traverseze Donul iarna i calul lui a c zut ntr-o cr p tur deschis n ghea i se cufunda trnd dup el sub ghea i sania. Atunci micu ul b iat a strigat: Sfinte Ni -colae, ajut -m s scot calul afar !, a tras de hamuri i a izbutit s scoat calul i sania de sub ghea . P rintele Matvei, care era din acel a i sat cu mine, p tea, fiind copil, ca i prorocul David, oile tat lui s u. Nu era mai nalt dect un berbec. Fratele lui mai mare lucra de cealalt parte a unui cmp mare. Deodat , vede o hait de lupi n pustindu-se asupra lui Misa - acesta era numele p rintelui Matvei n lume -, dar micu ul Misa a strigat; Sfinte Nicolae, ajut -m ! i de-abia ce a strigat c
104

lupii au b tut n l turi f r a face nici un r u nici lui, nici tur mei. Mult vreme la noi n sat se rdea i se spunea: Misa s-a speriat tare de lupi, dar Sfntul Nicolae 1-a izb vit pe el!. Cunoa tem o mul ime de cazuri n care sfin ii au venit n ajutorul nostru, de ndat ce i-am chemat. Din aceasta se vede c toate cerurile ascult rug ciunile noastre. Sfin ii se duc la Domnul, dar i to i oamenii care p zesc poruncile lui Hristos se duc la EI, ns cei ce tr iesc dup patimile lor i nu se c iesc se duc la vr jma ul. Cred c dac aceast tain s-ar descoperi oamenilor, ei ar nceta s mai slujeasc vr jma ului i fiecare ar n zui cu toat puterea s cunoasc pe Domnul i s-ar duce la El. Sfin ii au fost oameni ca noi to i. Mul i dintre ei au fost mari p c to i, dar prin poc in au ajuns n mp r ia cerurilor. i to i cei ce intr aici intr prin poc in a pe care Domnul Cel Milostiv ne -a d ruit-o prin p timirile Sale. In mp r ia cerurilor, unde viaz Domnul i Preacu rata Lui Maic , viaz i to i sfin ii. Acolo sunt sfin ii str mo i i patriarhii care au m rturisit cu b rb ie credin a lor. Acolo sunt prorocii, care au primit pe Duhul Sfnt i prin cuvntul lor au chemat poporul la Dumnezeu. Acolo sunt apostolii, care au murit pentru c au propov duit Evanghelia. Acolo sunt mucenicii, care i -au dat via a cu bucurie pentru iubirea lui Hristos. Acolo sunt sfin i ii ierarhi, care au urmat pe Domnul i au luat asupra lor povara turmei lor duhovnice ti. Acolo sunt cuvio ii nevoitori i nebuni pentru Hristos, care au luptat lupta cea bun i au biruit lumea. Acolo sunt to i drep ii, care au p zit porun cile lui Dumnezeu i i-au biruit patimile. Acolo, n aceast minunat i sfnt adunare, pe care a strns-o Duhul Sfnt, e atras i sufletul meu. Dar, vai mie! Pentru c n-am smerenie, Domnul nu-mi d putere spre nevoin (lupta duhovniceasc ), i duhul meu neputincios tremur ca fl c ruia unei candele, n vreme ce duhul sfin ilor ardea cu flac r arz toare i nu numai c nu se stin gea sub vntul ispitelor, dar se aprindea cu i mai mult putere. Cu picioarele ei mergeau pe p mnt i cu minile lucrau, dar duhul lor r mnea mereu n Dumnezeu i mintea lor nu voia s se dezlipeasc de amintirea lui Dumne zeu. Pentru iubirea lui Hristos ei au suferit toate ntris t rile i necazurile pe p mnt i nu se temeau de nici o suferin , ci

105

n acestea pream reau pe Domnul. De aceea Domnul i-a iubit i i-a pream rit i le-a dat n dar mp r ia ve nic mpreun cu El.

Despre p stori i despre duhovnici


Dup n l area Domnului, apostolii s-au ntors, cum se spune n Evanghelie, cu bucurie mare [Le 24,52]. Domnul tia ce fel de bucurie le -a dat, i sufletul lor tr ia aceast bucurie. Prima lor bucurie era aceea c au cunoscut pe adev ra tul Domn, Iisus Hristos. A doua bucurie, c L-au iubit. A treia, c au cunoscut via a ve nic i cereasc .

i a patra bucurie, c doreau mntuirea lumii ca i a lor n i i. n sfr it, ei se bucurau pentru c au cunoscut pe Du hul Sfnt i vedeau cum lucra El n ei. Apostolii umblau pe p mnt i spuneau noroadelor cu vnt despre Domnul i despre mp r ia cerurilor, dar su fletele lor tnjeau i nsetau s vad pe Domnul Cel Iubit i de aceea ei nu se temeau de moarte, ci mergeau cu bu curie n ntmpinarea ei i, dac doreau s tr iasc pe p mnt, era numai pentru norodul pe care-1 iubeau. Apostolii iubeau pe Domnul i de aceea nu se temeau de nici o suferin . Ei iubeau pe Domnul, dar iubeau i norodul, i aceast iubire dep rta de la ei orice fric . Nu se temeau nici de chinuri nici de moarte i de aceea Domnul i-a trimis n lume ca s lumineze pe oameni. Pn n ziua de ast zi sunt monahi care au ex perien a iubirii dumnezeie ti i n zuiesc dup ea ziua i noaptea. i ei ajut lumea prin
106

rug ciune i scrieri. Dar aceast sarcin apas mai mult asupra p storilor Bisericii, care poart n ei un har att de mare, c dac oamenii ar putea vedea slava acestui har, lumea ntreag s -ar minuna de el; dar Domnul a ascuns-o, ca slujitorii Lui s nu se trufeasc , ci s se mntuiasc n smerenie. Domnul cheam episcopi s p storeasc turma Sa i le d n dar harul Sfntului Duh. Duhul Sfnt, se spune, a a ezat n Biseric episcopi [FA 20,28], i n Duhul Sfnt ei au puterea de a lega i dezlega p catele [In 20, 21 22]. Iar noi suntem oile Domnului, pe care El le -a iubit pn la cap t [In 13,1], i ne-a dat sfin i p stori. Ei sunt mo tenitorii apostolilor i, dup harul dat lor, ne duc la Hristos. Ne nva poc in a, ne nva s p zim poruncile Domnului. Ne vorbesc cuvntul lui Dumnezeu, ca s cunoa tem pe Domnul. Ne pov uiesc pe calea mntuirii i ne ajut s ne ridic m la n l imea duhului smerit al lui Hristos. Adun n staulul Bisericii oile ntristate i r t cite ale lui Hristos, ca sufletele lor s - i g seasc odihna n Dumnezeu. Se roag lui Dumnezeu pentru noi, ca s ne mntuim to i. Pot, ca ni te prieteni ai lui Hristos, s roage pe Domnul i s cear pentru cei vii smerenia i harul Duhului Sfnt, pentru cei mor i iertarea p catelor, iar pentru Bise ric pacea i libertatea. Poart n ei pe Duhul Sfnt i prin Duhul Sfnt ne iart p catele. Au cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfnt i, asemenea unor ngeri, v d cu mintea pe Dumnezeu. Au destul putere s desfac i mintea noastr de p mnt i s o statorniceasc n Domnul. Se ntristeaz cnd v d c ntrist m pe Domnul i nu -L l s m pe Duhul Sfnt s vieze ntru noi. Asupra lor apas necazurile i ntrist rile ntregului p mnt, i sufletele lor sunt atrase de iubirea lui Dumnezeu i se roag nencetat ca s dobndim mngiere n ntrist ri i necazuri i pace pentru ntreaga lume. Prin rug ciunile lor fierbin i ei ne atrag i pe noi s slu jim lui Dumnezeu n duh smerit i iubire. Pentru smerenia i iubirea lor de norod i iube te pe ei Domnul. Se afl n mare osteneal i lupt duhovniceasc i de aceea se mbog esc n n elegerea sfin ilor, pe care -i imit n vie ile lor.
107

Domnul ne-a iubit pn ntr-att nct a suferit pentru noi pe cruce; i suferin ele Lui au fost att de mari, nct nu le putem pricepe, pentru c iubim pu in pe Domnul. Tot a a, i p storii no tri duhovnice ti sufer pentru noi, de i adeseori nu vedem suferin ele lor. i pe ct de mare e iubirea p storilor, pe att de mari sunt i suferin ele lor. Noi, oile, trebuie s n elegem aceasta i s -i iubim i cin stim pe p storii no tri. Fra ilor, s r mnem n ascultare de p storii no tri i atunci va fi pace ob teasc i Domnul va r mne prin Duhul Sfnt cu noi to i. Mare fa este preotul, slujitor la altarul lui Dumnezeu. Cine-1 ntristeaz ntristeaz pe Duhul Sfnt Care via z n el. Ce s spunem atunci de episcop? Episcopilor li s-a dat un mare har al Duhului Sfnt; ei stau mai presus dect to i; ca vulturii ei se ridic n n l imi i de acolo v d n dep rt ri nesfr ite i cu o minte de -Dumnezeu-gr itoare [teologic ] p storesc turma lui Hristos. Duhul Sfnt, se spune, a a ezat n Biseric episcopi ca s p storeasc turma lui Hristos [FA 20, 28]; dac credin cio ii i-ar aduce aminte de aceasta, i-ar iubi cu o mare iubire pe p storii lor i s-ar bucura din suflet la vederea p storilor. Cine poart n el harul Duhului Sfnt tie de spre ce vorbesc. Un om smerit i blnd mergea odat cu femeia sa i cei trei copii ai s i pe o cale i au ntlnit un arhiereu care c l torea ntr -o tr sur , i atunci, cnd ranul s-a nchi nat naintea lui cu cucernicie, 1 -a v zut pe arhiereul care -1 binecuvnta n focul harului. Dar poate va ntreba cineva: Dac Duhul Sfnt a a e zat pe episcopi i -i c l uze te, de ce nu este la noi pace i nu naint m [duhovnice te]? Pentru c nu gndim drept despre puterea a ezat de Dumnezeu i prin aceasta ne facem neascult tori. Dar da c ne -am preda voii lui Dumnezeu, am nainta degrab , fiindc Domnul iube te sufletul smerit i ascult tor i -1 c l uze te El nsu i, iar pe cel ne-ascult tor l a teapt cu r bdare i milostivire ca el s se ndrepte. Domnul nva n chip n elept sufletul prin harul S u c a un bun nv tor i un adev rat p rinte. Dar chiar i un p rinte adev rat face gre eli i un nv tor nu tie totul, dar Domnul e atot tiutor.

108

Toate nenorocirile vin din aceea c nu ntreb m pe b trnii [stare ii] care au fost a eza i s ne c l uze asc , iar p storii nu ntreab pe Domnul cum trebuie s proce deze. Dac Adam ar fi ntrebat pe Domnul atunci cnd Eva i -a dat s guste din rodul oprit, Domnul l-ar fi luminat i Adam n-ar fi p c tuit. Spun despre mine nsumi: toate p catele i gre elile m ele au venit pentru c n ceasul is pitei i nevoilor n-am chemat pe Domnul; dar acum am nv at s cer n rug ciune harul lui Dumnezeu i Domnul m p ze te pentru rug ciunile p rintelui meu duhovnicesc. Tot a a i arhiereii: de i au darul Duhului Sfnt, n u n eleg totul a a cum trebuie i, de aceea, n ceas de nevoie trebuie s caute luminare de la Domnul; ei ns lucreaz dup mintea lor, fapt prin care ntristeaz milostivirea lui Dumnezeu i seam n tulbur ri. Cuviosul Serafim [din Sarov] spune c , atu nci cnd d dea sfaturi dup mintea sa, se ntmpla s gre easc , i gre elile pot fi mici, dar pot fi i mari. Astfel, noi to i trebuie s nv m s recunoa tem voia lui Dumnezeu; dar dac nu vom nv a, nu vom cunoa te niciodat aceast cale. Domnul a zis: Cheam -M n ziua necazului i Eu te voi izb vi i tu M vei pream ri [Ps 49, 16]. Domnul lumineaz pe om prin Duhul Sfnt; dar, f r Duhul Sfnt, nici un om nu poate judeca drept. Pn la venirea Duhului Sfnt, apostolii n i i nu erau nici tari, nic i n elep i, a a nct Domnul le -a spus: Pn cnd v voi mai r bda? [Mt 17,17]. Domnul a dat Sfintei Biserici p stori i ei slujesc n chipul lui Hristos i lor le-a fost dat puterea de a ierta p catele prin Duhul Sfnt. Dar poate c vei gndi: cum poate cutare episcop sau duhovnic sau preot s aib Duhul Sfnt, cnd i place s m nnce i are attea sl biciuni? Dar eu i spun: e cu pu tin , dac nu prime te gnduri rele; a a nct, chiar dac are unele defecte, acestea nu mpiedic harul s vieze n sufletul lui, a a cum un pom verde poate avea i ramuri uscate f r ca acestea s -1 vat me, i el aduce road ; sau, ntr-o hold de gru, chiar dac grul este amestecat cu neghin , aceasta nu-1 mpiedic s creasc .

109

Despre duhovnici
In Postul Mare, n timpul vecerniei, la Vechiul Russi -kon, Domnul i-a dat unui monah s vad pe ieromonahul Avraamie n chipul lui Hristos. B trnul duhovnic luase epitrahilul i se preg tea s -1 m rturiseasc . Cnd mona hui acela a venit n locul unde se fac m rturisirile, s-a uitat la duhovnic, un b trn cu p rul alb, i a v zut c fa a lui era tn r ca a unui b iat i str lucea cu totul i era asemenea lui Hristos. Atunci monahul a n eles c duhovnicul st [ i s vr e te slujirea sa] n Duhul Sfnt i c prin Duhul Sfnt i sunt iertate p catele celui ce se poc ie te. Dac oamenii ar vedea n ce slav sluje te preotul, atunci la aceast vedere ar c dea la p mnt; i dac preo tul nsu i s-ar vedea n ce slav cereasc st [ i s vr e te slujirea sa], ar deveni un mare nevoitor [ascet], ca s nu ntristeze cu nimic harul Duhului Sfnt care viaz n el. Scriu aceste rnduri i duhul meu se bucur c p storii no tri sunt asemenea Domnului Iisus Hristos. Dar i noi, oile, chiar dac nu avem dect pu in har, suntem ns to i asemenea Domnului. Oamenii nu cunosc aceste taine, dar Ioan Teologul a spus limpede: Vom fi asemenea Lui [1 In 3, 2], i aceasta nu numai dup moarte, ci nc de acum, fiindc Domnul Cel Milostiv a dat pe p mnt pe Duhul Sfnt i Duhul Sfnt viaz n Biserica noastr ; El viaz n p storii cei neprih ni i, viaz n inima credincio ilor i nva sufletul nevoin a [asceza], d puterea de a mplini poruncile Domnului, ne conduce la tot adev rul i l face pe om att de frumos, nct omul se face asemenea Domnului. Intotdeauna trebuie s ne aducem aminte c duhovni cul i s vr e te slujirea sa n Duhul Sfnt i de aceea tre buie s avem evlavie fa de el. Crede i, fra ilor, c dac s-ar ntmpla cuiva s moar de fa cu un duhovnic i cel ce moare spune: P rinte sfinte, d -mi binecuvntare s v d pe Domnul n mp r ia cerurilor, iar duhovnicul spune: Du-te, copile, i vezi pe Domnul, va fi dup bine cuvntarea duhovnicului, pentru c Duhul Sfnt n cer i pe p mnt Acela i este. Mare putere au rug ciunile unui duhovnic. Am suferit mult din partea demonilor din pricina mndriei mele, dar Domnul m-a smerit i m-a miluit pentru rug ciunile p rintelui meu duhovnicesc, i acum Domnul mi -a descoperit c peste ei odihne te Duhul Sfnt i de aceea i cinstesc mult pe duhovnici.
110

Pentru rug ciunile lor primim harul Sfn tului Duh i bucurie de la Domnul Care ne iube te i ne-a dat tot ce ne e de trebuin pentru mntuirea sufletelor. Dac omul nu spune totul duhovnicului, calea sa e n tortocheat i nu duce la mntuire, dar cine spune totul acela merge drept n mp r ia cerurilor. Un monah m-a ntrebat: Spune-mi, ce s fac s -mi ndrept via a mea? i pl cea s m nnce mult i n afara soroacelor rnduite. I-am spus: Scrie n fiecare zi ct ai mncat i ce ai gndit, iar seara cite te ce ai scris duhovni cului. El ns mi-a zis: Nu pot s fac aceasta. i a a el n-a putut trece peste mica ru ine de a- i m rturisi neputin a i de aceea nu s-a ndreptat i a murit de dambla. Domnul s -i dea iertare fratelui nostru i s ne p zeasc de asemenea moarte. Cine vrea s se roage nencetat trebuie s fie curajos i n elept i n toate s ntrebe pe p rintele s u duhovnicesc. ntreab -1 chiar dac el nsu i n-a trecut prin experien a rug ciunii i pentru smerenia ta Domnul se va milostivi de tine i te va p zi de orice nedreptate; dar dac gnde ti: Duhovnicul este neexperimentat i prins n z d rnicii; m voi c l uzi eu nsumi dup c r i, e ti pe o cale pri mejdioas i nu departe de n el ciune. Cunosc pe mul i care s-au am git a a n gndurile lor i, din pricina dis pre ului fa de p rintele lor duhovnicesc, n-au naintat duhovnice te. Ei uit c n Sfnta Tain [a M rturisirii] lucreaz harul Sfntului Duh, care ne i mntuie te. A a am ge te vr jma ul pe nevoitori [asce i], ca s nu mai fie rug tori, dar Duhul Sfnt n elep e te sufletele atunci cnd ascult m sfaturile p storilor no tri. In Sfnta Tain [a M rturisirii] Duhul Sfnt e Cel ce lucreaz prin duhovnic i, atunci cnd vine de la duhov nic, sufletul simte nnoirea lui printrun sim mnt de pace i iubire fa de aproapele; dar dac pleci de la duhov nic tulburat, aceasta nseamn c te-ai m rturisit nesincer i n-ai iertat din suflet fratelui t u gre eala lui. Duhovnicul trebuie s se bucure atunci cnd Domnul aduce la el un suflet spre poc in i, dup harul care i-a fost dat, trebuie s t m duiasc acest suflet, i pentru aceasta va primi de la Dumnezeu mare mil ca un bun p stor al oilor Sale.

111

Despre monahi
Unii zic c monahii trebuie s slujeasc lumii, ca s nu m nnce pe degeaba pinea norodului; dar trebuie s n elegem n ce anume st slujirea lor i cu ce anume vin monahii n ajutorul lumii. Monahul e un rug tor pentru ntreaga lume; el plnge pentru ntreaga lume i aceasta e lucrarea lui de c petenie. Cine l sile te ns s plng pentru ntreaga lume? Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El d mona hului iubirea Duhului Sfnt i din aceast iubire inima monahului se ntristeaz pururea pentru norod, pentru c nu to i se mntuiesc. Domnul nsu i S-a ntristat pn ntr-att pentru norod, nct S-a dat pe Sine mor ii pe cruce. Maica Domnului a purtat n inima ei aceea i ntristare pentru oameni i, asemenea Fiului ei Preaiubit, a dorit pn la sfr it mntuirea tuturor. Acela i Duh Sfnt L-a dat Domnul apostolilor i sfin i lor no tri p rin i i p storilor Bisericii. n aceasta st slujirea noastr fa de lume. i de aceea, nici p storii Bisericii, nici monahii nu trebuie s se ocupe de treburi lume ti, ci s urmeze pilda Maicii Domnului Care, n templu, n Sfnta Sfintelor, cugeta ziua i noaptea la legea Domnului i st ruia n rug ciune pentru norod. Nu e treaba monahului s slujeasc lumii din osteneala minilor lui. Aceasta e treaba celor din lume [mirenilor]. Omul din lume se roag pu in, dar monahul se roag ne ncetat. Mul umit monahilor, rug ciunea nu nceteaz niciodat pe p mnt; iar aceasta este de folos pentru n treaga lume, fiindc lumea st prin rug ciune; dar cnd rug ciunea sl be te, atunci lumea piere. i ce poate face un monah cu minile lui? Pentru o zi de munc el poate c tiga ceva bani, dar ce este aceasta pen tru Dumnezeu? n vreme ce un singur gnd pl cut lui Dum nezeu face minuni. Vedem aceasta din Sfnta Scriptur . Prorocul Moise se ruga n gnd i Domnul i -a zis: Moise, de ce strigi la Mine? i i-a izb vit pe israeli i de la pieire [I 14,15]. Antonie cel Mare a ajutat lumea prin ru g ciune, iar nu prin lucrul minilor lui. Cuviosul Serghie [din Radonej] a ajutat prin post i rug ciune poporul rus s se elibereze de sub jugul t tarilor. Cuviosul Serafim [din Sarov] s-a rugat n gnd i Duhul Sfnt a
112

pogort asupra lui Motovilov. Iat care este lucrul monahilor. Dar dac monahul e nep s tor i sufletul lui n-ajunge s vad pururea pe Domnul, e bine ca el s slujeasc pelerinilor i s ajute pe cei din lume la ostenelile lor; i acest lucru e pl cut lui Dumnezeu; dar s tie c e departe de monahism. Monahul trebuie s lupte cu patimile i, cu ajutorul lui Dumnezeu, s le biruiasc . Uneori monahul este fericit n Dumnezeu i tr ie te ca n rai lng Dumnezeu, alteori plnge pentru ntreaga lume, fiindc vrea ca to i oamenii s se mntuiasc . Astfel, Duhul Sfnt l nva pe monah s iubeasc pe Dumnezeu i s iubeasc lumea. Vei zice, poate, c acum nu mai sunt asemenea mo nahi, care se roag pentru ntreaga lume; dar eu i spun c atunci cnd nu vor mai fi pe p mnt rug tori, atunci va fi sfr itul lumii, vor veni mari nenorociri i ele sunt deja acum. Lumea st prin rug ciunile sfin ilor, i monahul este chemat s se roage pentru ntreaga lume. n aceasta st slujirea lui i pentru aceasta nu-1 nc rca i cu grijile acestei lumi. Monahul trebuie s vie uiasc ntr -o necontenit n-frnare, dar dac se las prins n grijile lume ti, va fi silit s m nnce mai mult i nu se va mai putea ruga cum trebuie; c ci harului i place s vieze ntrun trup uscat. Lumea crede c monahii sunt un neam nefolositor. Dar oamenii n-au dreptate s gndeasc a a. Ei nu tiu c monahul e un rug tor pentru ntreaga lume, nu v d rug ciunea lui i nu tiu cu ct milostivire le prime te Dom nul. Monahii duc o lupt crncen cu patimile i pentru aceast lupt vor fi mari la Dumnezeu. Eu nsumi nu sunt vrednic s m numesc monah. Am tr it mai mult de patruzeci de ani n m n stire i m socotesc printre fra ii ncep tori afla i sub ascultare; dar cunosc monahi care sunt aproape de Dumnezeu i de Maica Domnului. Domnul e att de aproape de noi, mai aproape dect aerul pe care-1 respir m. Aerul intr n untrul trupului nostru i ajunge la inim , dar Domnul viaz n ns i inima omului. i-mi voi face n ei s la i voi umbla n mijlocul lor i le voi fi Tat , iar ei mi vor fi fii i fiice, zice Domnul [2 Co 6,16-18]. Iat , bucuria noastr : Dumnezeu est e cu noi i n noi. tiu oare to i aceasta? Din nenorocire nu to i, ci numai cei ce s -au smerit naintea lui Dumnezeu i i-au t iat vo-ile proprii, c ci Dumnezeu celor mndri
113

le st mpotriv [1 Ptr 5,5] i El viaz numai ntr-o inim smerit . Domnul se bucur cnd ne aducem aminte de milostivirea Lui i ne facem asemenea Lui prin smerenia noastr . A a cum lui Luca i Cleopa le ardea inima cnd Dom nul mergea mpreun cu ei pe cale [Le 24,32], a a i acum multor monahi inima le arde de iubire pentru Domnul, i n duh smerit i n iubire sufletul lor se alipe te de Unul Dumnezeu. Dar sufletul monahului mp timit dup bani sau lucruri sau ndeob te dup orice lucru p mntesc nu poate iubi pe Dumnezeu cum trebuie, pentru c mintea lui e mp r it ntre Dumnezeu i lucruri, iar Domnul a spus c nu putem sluji la doi domni [Mt 6, 24]. Tot a a i cu mirenii: mintea lor e ocupat de cele p mnte ti i nu pot iubi pe Dumnezeu a a cum l iubesc monahii. Chiar dac se gnde te la cele p mnte ti, monahul o face numai n m sura n care acest lucru e de trebuin pentru via a trupeasc , dar duhul lui arde de iubire pentru Dumnezeu; de i lucreaz cu minile, cu mintea el r mne n Dumnezeu. A a cum Sfin ii Apostoli gr iau cuvnt po porului, dar sufletul lor era ntreg n Dumnezeu, pentru c Duhul lui Dumnezeu era viu n ei i c l uzea mintea i inima lor, a a i monahul, chiar dac cu trupul sade ntr o chilie mic i s rac , cu duhul el vede slava lui Dumnezeu, n toate el i p ze te curat con tiin a ca s nu supere pe fratele i s nu ntristeze prin vreun gnd r u pe Duhul Sfnt Care este n el [cf. Ef 4, 30]. El smere te sufletul s u i prin smerenie ndep rteaz pe vr jma i att de la sine nsu i, ct i de la oamenii care cer rug ciunile lui. Sunt monahi care cunosc pe Dumnezeu, cunosc i pe Maica Domnului, pe sfin ii ngeri i raiul, dar cunosc i pe demoni i chinurile iadului, i cunosc aceasta din experien . n Duhul Sfnt sufletul cunoa te pe Dumnezeu. Duhul Sfnt ne d , pe ct e cu putin acest lucru, s cunoa tem nc de aici deplin tatea bucuriei raiului, pe care f r harul lui Dumnezeu omul n-ar putea-o purta, ci ar muri. Monahul cu mult experien duce lupt cu vr jma ul mndriei, i Duhul Sfnt l nva , l pov uie te i -i d puterea de a-1 birui. Monahul n elept izgone te prin smerenie orice n l are i mndrie. El spune: Nu sunt vrednic de Dumnezeu i de rai. Sunt vrednic de chinurile iadului i voi arde ve nic n foc. Sunt cu adev rat mai r u dect to i i nevrednic s fiu miluit.
114

Duhul Sfnt l nva s gndeasc a a despre sine n su i; i Domnul se bucur pentru noi cnd ne smerim i ne osndim pe noi n ine i d sufletului harul S u. Cine s-a smerit pe sine, acela a biruit pe vr jma i. Dar cel ce se socote te n inima sa vrednic de focul cel ve nic, nici un vr jma nu se poate apropia i nici un gnd lumesc nu p trunde n sufletul lui, ci toat mintea i toat inima lui r mn n Dumnezeu. Iar cine a cunoscut pe Du hul Sfnt i a fost nv at de El smerenia, acela a ajuns asemenea nv torului s u, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, i s-a asem nat Lui. Noi to i, care urm m lui Hristos, norodul ales de Dumnezeu i deosebit al monahilor, ducem o lupt cu vr jma ul. Suntem n r zboi i straja noastr e de fiecare zi i de fiecare ceas. Pe cel c ruia i place s - i taie voia proprie, pe acela vr jma ul nu-1 r pune; dar pentru a birui pe vr j ma ul trebuie s ne nv m smerenia lui Hristos, iar sufle tul care are aceast smerenie, acela a biruit pe vr jma ul.. Dar s nu dezn d jduim, pentru c Domnul e nem su rat de milostiv i ne iube te. Prin harul Sfntului Duh, Dumnezeu d sufletului s cunoasc ce rug ciune este ncep toare, care e de mijloc i care este des vr it . Dar i rug ciunea des vr it Domnul n-o ascult pentru c sufletul ar fi des vr it, ci pentru c El este milostiv i vrea, ca o mam iubitoare de copii, s mngie sufletul, ca el s ard i mai mult i s nu cu noasc odihna nici ziua, nici noaptea. Rug ciunea curat are nevoie de pacea sufletului, dar nu poate fi pace n suflet f r ascultare i nfrnare. Sfin ii P rin i pun ascultarea mai presus dect postul i rug ciunea, pentru c f r ascultare omul poate crede de spre sine nsu i c e un nevoitor [ascet] i un rug tor, dar cine i-a t iat voia sa ntru toate naintea b trnului [stare ului] i a duhovnicului s u, acela are mintea curat . Monahul neascult tor nu va ti niciodat ce este rug ciunea curat . Omul mndru i c ruia i place s - i fac voia proprie, chiar dac a tr it o sut de ani n m n stire, nu va cunoa te nimic duhovnicesc, pentru c prin neascultarea sa ntristeaz pe b trni [stare i] i, n ei, pe Dumnezeu.
115

Vai monahului care n-ascult de b trni [stare i]. Mai bine ar fi fost s r mn n lume. Dar, chiar i n lume, oamenii ascult de p rin ii lor i i cinstesc pe cei b trni, se supun st pnilor i ascult de mai -marii lor. Vai nou ! Domnul, mp ratul cerului i al p mntului i a toat lumea, S-a smerit pe Sine nsu i i S-a supus Maicii Sale i Sfntului Iosif, dar noi nu vrem s ascult m de b trnul [stare ul] nostru pe care -1 iube te Domnul i c ruia El ne-a ncredin at. Dac b trnul are un carac ter r u, m car c aceasta este o mare pacoste pentru ascult tor, acesta trebuie s se roage lui Dumnezeu pentru el ntru smerenia duhului, i atunci Domnul va milui i pe ascult tor i pe b trn. Unii monahi nu au pace i invoc drept pretext felurite pricini: sau c ascultarea [slujirea] nu este bun , sau chilia este rea, sau c b trnul lor are un caracter ursuz. Dar ei nu n eleg c de vin nu e nici chilia, nici b tr nul, ci sufletul bolnav. Nimic nu e pe plac sufletului mn dru, dar toate vor fi bune pentru cel smerit. Dac nti-st t torul este r u, roag -te pentru el i vei avea pace n sufletul t u. Dac chilia e rea sau dac ascultarea nu- i e pe plac sau dac e ti istovit de boal , gnde te n tine nsu i: Domnul m vede i cunoa te starea mea; s fie cum i place lui Dumnezeu, i vei avea pace. Dac sufletul nu se pred voii lui Dumnezeu, nu- i va g si nic ieri pacea, chiar dac ar p zi posturi mari i ar st rui n rug ciune. Cine nvinuie te pe oameni pentru faptul c i fac repro uri, acela nu n elege c sufletul lui e bolnav i c nu repro urile sunt vinovate pentru suferin a lui. Cel c ruia i place s - i mplineasc voia sa proprie, acela nu e deloc n elept, dar cel ascult tor degrab va nainta [du hovnice te], pentru c Domnul l iube te. Cel n care este, chiar i numai pu in, harul Duhului Sfnt, acela iube te orice st pnire rnduit de Dumnezeu i i se supune cu bucurie spre slava lui Dumnezeu. n Bi serica noastr acest lucru e cunoscut prin Duhul Sfnt, i Sfin ii P rin i au scris despre acest lucru. Este cu neputin s ne p str m pacea sufleteasc da c nu veghem asupra min ii noastre, adic dac nu vom dep rta gndurile care nu-I plac lui Dumnezeu i nu le vom p zi, dimpotriv , pe cele pl cute lui Dumnezeu. Trebuie s prive ti cu mintea n inim , ce anume se lucreaz acolo: lucruri de pace sau nu. Dac nu, atunci vezi cu ce anume ai p c tuit. Pentru
116

pacea sufleteasc trebuie s fii nfrnat, pentru c pacea se pierde i din pricina trupului nostru. Nu trebuie s fii curios; nu trebuie s cite ti nici gazete, nici c r i lume ti, care pustiesc sufletul i-i aduc urt i tulburare. Nu osndi pe al ii, fiindc adeseori se ntmpl c , f r s -1 cunoa tem pe om, l vorbim de r u, dar el prin mintea lui e asemenea unui nger. Nu te sili s cuno ti treburi str ine, ci numai pe cele ale tale; nu te n griji dect de ceea ce i s -a poruncit de b trni i atunci, pentru ascultarea ta, Domnul te va ajuta cu harul S u, i vei vedea n sufletul t u roadele ascult rii: pacea i rug ciunea nencetat . In via a de ob te harul lui Dumnezeu se pierde nainte de toate pentru c n-am nv at s iubim pe fratele nostru dup porunca Domnului [1 In 4, 21]. Dac fratele t u te ntristeaz i n clipa aceea prime ti un gnd de mnie mpotriva lui sau dac -1 osnde ti ori l ur ti, vei sim i c harul te-a p r sit i c pacea a pierit. Pentru pacea sufle teasc trebuie ca sufletul s se obi nuiasc s iubeasc pe acela care 1-a ntristat i s se roage de ndat pentru el. Sufletul nu poate avea pace, dac nu va cere cu toat pute rea de la Domnul darul de a iubi pe to i oamenii. Domnul a zis: Iubi i pe vr jma ii vo tri [Mt 5, 44], i dac nu-i vom iubi pe vr jma i, nu va fi pace n suflet. Este neap rat nevoie s dobndim ascultare, smerenie i iubire, altfel toate marile noastre nevoin e i privegheri vor fi doar spre pierzanie. Un b trn a avut urm toarea vedenie: un om c ra ap ntr-un vas al c rui fund era spart; omul i d dea mult osteneal , dar toat apa se scurgea i vasul r mnea gol. A a i noi, tr im n nevoin [ascez ], dar pierdem o singur virtute, i pentru ea sufletul st gol. Fra ilor, nevoitori [asce i] ai lui Hristos, s nu sl bim n nevoin [ascez ] i n rug ciune, ci s ne p str m rvna toat via a. Am cunoscut mul i monahi care au venit n m n stire cu sufletul aprins i mai apoi i-au pierdut rvna de la nceput; dar cunosc i unii care i -au p strat-o pn la sfr it. Pentru a- i p stra rvna, trebuie s - i aduci aminte nencetat de Domnul i s cugeti: Sfr itul meu e aproape i acum trebuie s m nf i ez naintea Judec ii lui Dumnezeu. i dac sufletul va fi nencetat gata s moar , el nu se va mai teme de moarte, ci n smerita rug ciune va veni poc in a, iar de la duhul de poc in mintea ta se va cura i i nu se va mai l sa n elat de lume i vei iubi pe to i oamenii i vei v rsa lacrimi pentru ei. Dar cnd le vei dobn di pe acestea, s tii c sunt un dar al milei lui Dumnezeu; prin sine nsu i omul nu e nimic dect p mnt p c tos.

117

Am v zut oameni buni cnd au venit n m n stire, dar care mai apoi sau stricat; am v zut i al ii care au venit r i, mai apoi ns s-au f cut smeri i i blnzi, c e o bucurie pentru suflet s se uite la ei. Cunosc un monah care, cnd era tn r, nconjura roat sa tul ca s nu cad n ispit , dar care, nu de mult, a r mas dou ceasuri privind cu poft mul imea pasagerilor de pe un vapor i mi-a spus el nsu i c iubea lumea. Astfel, sufletul monahului se poate schimba i ntoarce spre lume. i totu i, el venise n m n stire la aptesprezece ani i tr ise aici treizeci i cinci de ani. Din aceasta se vede ct.de mult trebuie s ne temem s nu se sting n noi acel foc care ne -a mpins s ne lep d m de lume i s iubim pe Domnul. Mul i monahi cunosc harul Duhului Sfnt. Duhul Sfnt este att de dulce i iubit sufletului, c Ia vederea unei fete frumoase omul r mne f r s fie luptat de poft ; dar cine n-are numai har n suflet, acela se teme de p cat, pentru c simte c p catul este viu n el i patimile l atrag. Noi, monahii, ducem un r zboi duhovnicesc. Un soldat care mergea la Salonic a venit s m vad la magazie. Su fletul meu 1 -a ndr git i i-am zis: Roag -te ca necazurile tale s se mpu ineze. Dar el mi -a zis: Am nv at s m rog la r zboi. Am luat parte la multe b t lii. Gloan ele plo uau n jurul meu, dar am r mas n via Iat cum m rugam lui Dumnezeu: Doamne, miluie te! M uitam la el cnd mi ar ta cum se ruga i se vedea limpede c era cu totul cufundat n rug ciune; i Domnul 1 -a p zit. A a se ruga el n nevoi la r zboi, unde e omort numai trupul, dar noi, monahii, ducem n untrul nostru un altfel de r zboi, n care poate pieri sufletul; de aceea trebuie s ne rug m nc i mai mult i cu mai mult rvn ca sufle tul nostru s fie cu Domnul. Nu trebuie numai s alerg m la El, ci s fim nencetat n El; a a cum ngerii slujesc lui Dumnezeu pururea, a a i monahul trebuie s r mn totdeauna cu mintea n Dumnezeu i s cugete la legea Lui ziua i noaptea. Legea lui Dumnezeu se aseam n cu o mare i preafrumoas gr din n care vie uiesc nsu i Domnul i to i sfin ii Lui: prorocii, apostolii, sfin i ii ierarhi, mucenicii, cuvio ii postitori n smerenie; pe to i i -a strns n chip minunat milostivirea lui Dumnezeu, i sufletul se bucur de aceast sfnt , mare i minunat adunare.

118

Mul i vor s cunoasc i s vad mp ra i, care sunt ni te oameni muritori, dar a cunoa te pe Domnul, mp ratul slavei ve nice, e mai de pre dect orice. O, fra ilor, citi i mai mult Evangheliile, Epistolele Apostolilor i scrierile Sfin ilor P rin i; prin aceast nv tur sufletul cunoa te pe Dumnezeu i mintea e att de preocupat de Domnul, c uit cu des vr ire lumea, ca i cum nu s-ar fi n scut m car. Domnul ne-a dat Evangheliile i vrea ca noi s le ur m m, dar, afar de aceasta, Domnul ne nva prin harul S u; nu to i pot n elege aceasta, ci numai unii: cei care prin smerenie i-au t iat voia lor. Noi, ns , trebuie s -i ntreb m pe sfin ii duhovnici i ei ne vor c l uzi la Hris-tos, pentru c lor li s-a dat harul de a lega i dezlega. Mergi la duhovnic cu credin i vei dobndi raiul. E bine pentru monah s fie ascult tor i s se m rturiseasc sincer, ca duhovnicul s tie ce gnduri ndr ge te sufletul lui. Un asemenea monah va avea ntotdeauna pace n Dumnezeu i n sufletul lui se vor na te gnduri dumnezeie ti i mintea lui se va lumina de aceste gnduri i inima lui va afla odihn n Dumnezeu. Un asemenea monah tr ie te pe p mnt n mijlocul am girilor i ispitelor de tot felul, dar nu se teme de ni mic, pentru c sufletul lui e nt rit n Dumnezeu i-L iube te pe El; toat dorin a lui e de a ti cum s - i smereasc sufletul, c ci Domnul iube te sufletul smerit, i sufletul tie ce a teapt de la el Domnul, pentru c Domnul e nv torul s u. Chiar i n vremea noastr sunt mul i nevoitori [asce i] pl cu i lui Dumnezeu, chiar dac nu fac minuni v zute. Dar iat o minune a lui Dumnezeu pe care o putem ve dea n sufletul nostru: dac sufletul t u se smere te a a cum se cuvine, Domnul Cel Milostiv i d o mare bucurie i str pungere [a inimii]; dar dac sufletul nclin ctu i de pu in spre mndrie, cade n urt i n ntuneric. Dar tiu aceasta numai cei ce se nevoiesc. Dac , venind n m n stire, iube ti pe Domnul chiar i numai ntr-o mic m sur i dac crezi c Domnul te-a adus aici i c El i c l uze te pe b trnii [stare ii] t i, atunci harul lui Dumnezeu se va s l lui n tine i Domnul i va da pacea i darul deosebirii binelui i r ului, i sufletul t u va
119

privi spre bine n fiecare zi i n fiecare ceas, pentru c el se desf teaz de legea lui Dumnezeu. Dac ai intrat n via a de ob te, mb rb teaz -te i s nu se tulbure sufletul t u. Dac sluje ti la arhondaric, fii asemenea lui Avraam care s -a nvrednicit s primeasc Trei Pelerini minuna i. Cu smerenie i bucurie sluje te-i pe p rin i, pe fra i i pe pelerini i vei primi plata lui Avraam. Dac lucrezi printre fra i i nduri ispite, fii asemenea nebunilor pentru Hristos: ei se rugau pentru cei ce lucrau ispitele, i pentru aceast iubire Domnul le d dea harul Sfntului Duh i le era u or s tr iasc cu oamenii i s ndure tot felul de necazuri. Domnul e milostiv fa de cel ce e n ascultare, chiar dac uneori acela e cu neb gare de seam ; dar cel ce nu ascult dep rteaz el nsu i de la el harul lui Dumnezeu. Dac te lini te ti [te dedici isihiei] n chilie, imit lini tirea Marelui Arsenie, ca Duhul Sfnt s crmuiasc cora bia sufletului t u. Dac i este greu, adu- i aminte de cuvintele milostive ale Domnului: Veni i la Mine to i cei osteni i i mpov ra i, i Eu v voi odihni pe voi [Mt n, 28]. Aceast odihn n Duhul Sfnt sufletul o prime te prin poc in . Domnul iube te sufletul care-L caut din toat inima, pentru c El a zis: Iubesc pe cei ce M iubesc i cei ce M caut vor afla har [Pr 8,17]. Iar acest har atrage sufletul s -L caute pe Dumnezeu cu lacrimi.

Despre economul m n stirii


Mul i monahi spun c economul n-are cnd s se roage i c nu poate p zi pacea sufletului, pentru c toat ziua el trebuie s fie cu oamenii. Dar eu spun c dac va iubi pe oameni i va gndi despre muncitorii lui: Domnul iube te f pturile Sale, Domnul i va da rug ciunea nencetat , fi indc la Domnul toate sunt cu putin .
120

Economul trebuie s iubeasc i s -i fie mil de muncitorii s i i s se roage pentru ei: Doamne, vesele te sufletele ntristate ale acestor oameni s rmani, trimite-le lor Duhul T u, pe Sfntul Mngietor! i atunci sufletul lui va tr i ca ntr-o pustie lini tit i Domnul i va da rug ciune, str pungere [a inimii] i lacrimi, i harul Duhului Sfnt va via n chip sim it n el i sufletul lui va sim i l murit ajutorul lui Dumnezeu. S-a petrecut la noi urm toarea ntmplare. Economul m n stirii a trimis un muncitor la un lucru oarecare, dar muncitorul, din lips de experien , n-a vrut s se duc . Economul i-a zis: Du-te! Atunci muncitorul s-a nfuriat i n fa a tuturor celor ce erau acolo, ca la vreo patruzeci de oameni, 1-a f cut pe econom cine. Dar economului i s-a f cut mil de muncitor, i-a dat ceai i zah r i i-a spus: Cheam -m ntotdeauna cine. i dintr -o dat munci torul a fost cuprins de o asemenea ru ine, c fa a lui s -a nro it cu totul i, mai apoi, a fost cel mai ascult tor dintre to i. E att de bine s tr ie ti cu iubire; atunci Domnul te ajut cu harul S u ii d o rug ciune fierbinte pentru oameni. Dar dac economul se va nfuria, atunci i va v t ma sufletul s u i-i va tulbura i pe al ii prin mnia lui. Experien a multor ani mi-a ar tat c economul trebuie s -i iubeasc pe oameni a a cum o mam i iube te copiii, iar dac cineva nu este ascult tor, el trebuie s se roage din inim lui Dumnezeu: Doamne, lumineaz pe robul T u, c ci l iube ti pe el, i atunci rug ciunea ta va fi de folos pentru el i tu nsu i vei cunoa te ct de bine e s te rogi pentru muncitori. To i vor iubi un econom bun, pentru c tuturor le place cnd sunt lua i cu blnde e. Experien a mi-a ar tat c nu trebuie s gnde ti r u despre nici un om, c ci pentru aceasta harul Duhului Sfnt pleac din suflet. Dar dac i iubim pe oameni, Domnul ne va da rug ciunea a a nct, chiar i n mijlocul oamenilor, sufletul va putea striga ne ncetat c tre Dumnezeu.

Despre ascultare

121

Rari sunt cei ce cunosc taina ascult rii. Cel ce ascult este mare naintea lui Dumnezeu. El l imit pe Hristos, Care ne-a dat El nsu i pilda ascult rii. Domnul iube te sufletul ascult tor i-i d pacea Lui i atunci totul este bine i sufletul simte iubire pentru to i. Cel ce ascult i-a pus toat n dejdea n Dumnezeu i de aceea sufletul s u este totdeauna n Dumnezeu, i Dom nul i d harul S u i acest har nva sufletul tot binele i-i d puterea de a r mne n bine. El vede r ul, dar acest r u n-are nici o putere asupra sufletului, pentru c e cu el ha rul Sfntului Duh, care-1 p ze te de orice p cat, i el se roag lui Dumnezeu n pace i u or. Duhul Sfnt iube te sufletul celui ce ascult i, de ace ea, el cunoa te degrab pe Domnul i prime te darul rug ciunii inimii. Cel ce ascult s-a predat pe sine voii lui Dumnezeu i, pentru aceasta, i sunt d ruite libertatea i odihna n Dumnezeu i se roag cu mintea curat ; dar cei mndri ineascult tori nu se pot ruga curat chiar dac se nevoiesc mult. Ei nu tiu cum lucreaz harul, nici dac Domnul le -a iertat p catele. Dar cel ce ascult tie limpede c Domnul i-a iertat p catele, pentru c simte n sufletul s u pe Duhul Sfnt. Ascultarea este de trebuin nu numai monahului, ci i fiec rui om. Chiar i Domnul a fost ascult tor. Cei mndri i cei care tr iesc dup rnduial de-sine [n idiorit-mie] nu las harul s vieze n ei i, de aceea, n -au niciodat pace sufleteasc ; dar harul Duhului Sfnt intr u or n sufletul celui ascult tor i-i d bucurie i odihn . To i caut odihna i bucuria, dar pu ini tiu unde s g seasc aceast bucurie i aceast odihn i ce anume trebuie pentru a ajunge la ele. De treizeci i cinci de ani, iat , v d un monah care e mereu vesel la suflet i pl cut la fa , chiar dac e b trn. i aceasta pentru c el iube te ascultarea i sufletul s u s-a predat voii lui Dumnezeu i nu se ngrije te de nimic, ci sufletul s u iube te pe Domnul i-1 vede pe El. Cine poart n sine fie i numai pu in har, acela se su pune cu bucurie oric rei st pniri. El tie c Domnul guverneaz i cerul i p mntul i cele de dedesubt i pe el nsu i i treburile lui i tot ce este n lume, i de aceea are ntotdeauna odihn .

122

Cine ascult s-a predat pe sine voii lui Dumnezeu i nu se teme de moarte, pentru c sufletul lui s-a obi nuit s vie uiasc cu Domnul i-L iube te pe El. El i-a t iat voia proprie i, de aceea, nu are nici n suflet, nici n trup acea lupt care l chinuie pe cel ce nu ascult i pe cel ce lu creaz dup voia sa proprie. Adev ratul ascult tor ur te voia sa proprie i l iube te pe p rintele lui duhovnicesc, i pentru aceasta prime te li bertatea de a se ruga lui Dumnezeu cu minte curat i sufletul s u vede liber, f r gnduri, pe Dumnezeu i se odih ne te ntru El. El vine degrab la iubirea lui Dumnezeu datorit smereniei lui i pentru rug ciunile p rintelui s u duhovnicesc. Via a noastr e simpl dar n eleapt . Maica Domnu lui a spus Cuviosului Serafim [din Sarov]: D -le lor [monahiilor] o ascultare, i cine va p zi ascultarea i n elepciunea va fi cu tine i aproape de mine. Vede i ct de simpl e mntuirea. Dar n elepciunea tre buie nv at printro ndelungat experien . Ea este dat de la Dumnezeu pentru ascultare. Domnul iube te sufletul ascult tor i, dac l iube te, i d ceea ce sufletul a cerut de la Dumnezeu. Ca i odinioar , tot a a i acum Domnul ascult rug ciunile noastre i ne mpline te cererile. De ce Sfin ii P rin i au pus ascultarea mai presus de post i rug ciune? Pentru c din nevoin e [ascetice] f cute f r ascultare se na te slava de art , dar cel ce ascult face totul a a cum i se spune i nu are de ce s se trufeasc . Pe lng aceasta, cel ce ascult i-a t iat ntru toate voia sa proprie i-1 as cult pe p rintele s u duhovnicesc, i de aceea mintea lui e liber de orice griji i prime te darul rug ciunii curate, n mintea celui ce ascult e numai Dumnezeu i cuvntul b trnului s u, dar mintea celui neascult tor e preocupat de tot felul de lucruri i de judecarea b trnului i de aceea nu poate vedea pe Dumnezeu. Am v zut un frate care f cea o ascultare grea. El avea rug ciunea inimii, i Domnul i d dea lacrimi s plng pen tru ntreaga lume; i egumenul Andrei i -a spus: Aceasta i s-a dat pentru ascultarea ta. Prin ascultare omul se p ze te de mndrie; pentru as cultare se d rug ciunea; pentru ascultare se d i harul Duhului Sfnt. Iat de ce ascultarea e mai presus dect postul i rug ciunea.
123

Dac ngerii c zu i ar fi p zit ascultarea, ar fi r mas n ceruri i ar fi cntat ntru slava Domnului. i dac Adam ar fi p zit ascultarea, atunci el i neamul lui ar fi r mas n rai. Dar chiar i acum e cu putin s afl m iar i raiul prin poc in . Domnul ne iube te mult n ciuda p catelor noas tre, numai s ne smerim i s -i iubim pe vr jma i. Dar cine nu iube te pe vr jma i, acela nu poate avea pace, chiar dac ar fi a ezat n rai.

Despre r zboiul duhovnicesc


To i cei ce au urmat Domnului nostru Iisus Hristos duc un r zboi duhovnicesc. Acest r zboi l-au nv at sfin ii printr-o ndelungat experien de la harul Duhului Sfnt. Duhul Sfnt i pov uia, i lumina i le d dea puterea de a birui pe vr jma i, dar f r Duhul Sfnt sufletul nu poate nici m car s nceap acest r zboi, pentru c nu tie i nu n elege cine i unde sunt vr jma ii lui. Ferici i suntem noi, cre tinii ortodoc i, pentru c tr im sub mila lui Dumnezeu. Ne este u or s ducem acest r z boi: Domnului i-a fost mil de noi i ne-a dat pe Duhul Sfnt, Care viaz n Biserica noastr . Un singur lucru m ntristeaz , c nu to i oamenii cunosc pe Dumnezeu i ct de mult ne iube te. Aceast iubire se face sim it n sufletul celui ce se roag , iar Duhul Sfnt d m rturie sufletului de mntuirea lui. Lupta noastr se duce n fiecare zi i n fiecare ceas. Dac faci repro uri fratelui sau l judeci sau l ntristezi, i-ai pierdut pacea. Dac ai c zut n slava de art sau te nal i deasupra fratelui, ai pierdut harul. Dac - i vine un gnd desfrnat i nu-l dep rtezi de ndat , sufletul t u pierde iubirea lui Dumnezeu i ndr z neala n rug ciune.
124

Dac iube ti puterea sau banii, nu vei cunoa te nicio dat iubirea lui Dumnezeu. Dac - i mpline ti voia proprie, e ti biruit de vr jma ul i urtul intr n sufletul t u. Dac ur ti pe fratele t u, nseamn c ai c zut din Dumnezeu i un duh r u a pus st pnire pe tine. Dar dac faci bine fratelui, atunci vei afla odihna con tiin ei. Dac - i tai voia proprie, vei izgoni pe vr jma i i vei dobndi pace n sufletul t u. Dac ier i fratelui t u oc rile i iube ti pe vr jma i, atunci dobnde ti iertarea p catelor tale i Domnul i va da s cuno ti iubirea Duhului Sfnt. Iar cnd te smere ti ntru totul, atunci afli odihna des Dumnezeu. vr it n

Cnd sufletul e smerit i Duhul lui Dumnezeu este n el, atunci omul este fericit cu duhul n iubirea lui Dumne zeu. Cnd simte mila Domnului, sufletul nu se mai teme de nimic, de nici o nenorocire pe p mnt, ci dore te s fie pururea smerit naintea lui Dumnezeu i s iubeasc pe fratele. Dar dac sufletul cade n slava de art , s rb toa rea lui ia sfr it, pentru c harul p r se te sufletul, i de acum el nu se mai poate ruga curat, ci gnduri rele vin i fr mnt sufletul. Pentru ce sufer omul pe p mnt, pentru ce duce ne cazuri i ndur rele? Suferim pentru c nu avem smerenie. n sufletul smerit viaz Duhul Sfnt i El d sufletului libertatea, pacea, iubirea i fericirea. Suferim pentru c nu-l iubim pe frate. Domnul zice: Iubi i-v unii pe al ii i ve i fi ucenicii Mei [In 13, 34-35]. Pentru iubirea de frate vine iubirea lui Dumnezeu. Dulce e iubirea lui Dumnezeu; ea este un dar al Duhului Sfnt i n deplin tatea ei e cunoscut numai prin Duhul Sfnt. Dar este i o iubire mijlocie, pe care omul o are atunci cnd se str duie te s mplineasc poruncile lui Hristos i se teme s nu ntristeze pe Dumnezeu; i aceasta e un lu cru bun.

125

n fiecare zi ns trebuie s ne silim spre bine i s nv smerenia lui Hristos.

m din toate puterile

Domnul a zis ucenicilor Lui: Pacea Mea dau vou [In 14, 27]. Aceast pace a lui Hristos trebuie s o cerem lui Dum nezeu, i Domnul o d celui ce o cere; i cnd o primim, trebuie s o p zim cu sfin enie i s o nmul im; dar cine nu se pred n necazuri voii lui Dumnezeu, acela nu poate cunoa te milostivirea lui Dumnezeu. Dac te love te o nenorocire, nu te l sa ab tut, ci adu - i aminte c Domnul se uit la tine cu mil i nu primi gn dul: Oare se va mai uita Domnul la mine cnd eu l n tristez?, pentru c Domnul este prin fire mil , ci ntoar-ce-te cu credin la Dumnezeu i spune ca i fiul cel risi pitor din Evanghelie: Nu sunt vrednic s m numesc fiul t u [Le 15, 21], i vei vedea atunci ct e ti de drag Tat lui i n sufletul t u va fi atunci o negr it bucurie. Oamenii nu nva smerenia i pentru mndria lor nu pot primi harul Duhului Sfnt i de aceea lumea ntreag sufer . Dar dac oamenii ar cunoa te pe Domnul i ar ti ct de milostiv, smerit i blnd este, ntr-un singur ceas s-ar schimba fa a ntregii lumi i n to i i n toate ar fi o mare bucurie i iubire. Domnul Cel Milostiv ne-a dat poc in a i prin poc in toate se ndreapt . Prin poc in c tig m iertarea p cate lor; pentru poc in vine harul Duhului Sfnt, i astfel cunoa tem pe Domnul. Dac cineva a pierdut pacea i sufer , s se poc iasc pacea Sa. i Domnul i va da

Dac un popor sau un stat sufer , trebuie ca to i s se poc iasc toate se vor ndrepta de la Dumnezeu.

i atunci

Toat lupta noastr este ca s ne smerim pe noi n ine. Vr jma ii no tri [demonii] au c zut din mndrie i ne atrag i pe noi n c derea lor. Dar noi, fra ilor, s ne smerim pe noi n ine i atunci vom vedea slava Domnului nc de aici de pe p mnt [Mt 16, 28; Mc 9,1], pentru c celor smeri i Domnul li Se face cunoscut prin Duhul Sfnt. Sufletul care a gustat dulcea a iubirii lui Dumnezeu este n ntregime n scut din nou i e f cut cu totul altul; iube te pe Domnul i e atras cu toat
126

puterea spre El ziua i noaptea i pn la o vreme r mne odihnindu -se n Dumnezeu, dup care ncepe s se ntristeze pentru norod. Domnul Cel Milostiv d sufletului uneori odihn n Dumnezeu, uneori o inim ce sufer pentru ntreaga lume, ca to i oamenii s se poc iasc i s ajung n rai. Sufletul care a cunoscut dulcea a Duhului Sfnt dore te pentru to i aceasta, c ci dulcea a Domnului nu ng duie ca sufletul s fie iubitor de sine [egoist], ci i d iubirea care ne te din inim . S iubim deci pe Domnul, Care ne-a iubit El cel dinti i a p timit pentru noi [In 4,10]. Nu v voi ascunde pentru ce d Domnul harul S u. Nu vreau s scriu multe, ci v rog numai aceasta: Iubi i -v unii pe al ii i ve i vedea atunci mila Domnului. S iubim pe fratele i ne va iubi pe noi Domnul. Nu gndi, suflete, c Domnul te iube te, dac te ui i la cineva cu du m nie. O, nu! Mai degrab te iubesc demonii, pentru c te-ai f cut slujitorul lor. Dar nu ntrzia, poc ie te-te i cere de la Domnul puterea de a iubi pe fratele, i vei vedea atunci pace n sufletul t u. Din toate puterile cere i de la Domnul smerenie i iubi re fr easc , fiindc pentru iubirea de frate d Domnul harul S u. F aceast experien cu tine nsu i: ntr-o zi cere de la Dumnezeu iubirea de frate iar ntr -alta tr ie te f r iubire, i atunci vei vedea deosebirea. Roadele duhov nice ti ale iubirii sunt v dite: pace i bucurie n suflet, i to i oamenii vor fi pentru tine neamuri i rude dragi i vei v rsa lacrimi din bel ug pentru aproapele i pentru toat suflarea i f ptura. Adeseori, pentru un singur salut sufletul simte n el o schimbare binef c toare; i, dimpotriv , pentru o singur privire du m noas se pierde harul i iubirea lui Dumnezeu. Atunci ns c ie te -te degrab ca pacea lui Dumnezeu s se ntoarc n sufletul t u. Fericit sufletul care iube te pe Domnul i care a fost n v at de El smerenia. Domnul iube te sufletul smerit care n d jduie te cu t rie n Dumnezeu. n fiecare secund el simte mila Lui, astfel nct, chiar dac vorbe te cu oame nii, el este absorbit n Domnul Cel iubit i din ndelungata sa lupt cu vr jma ii sufletul ndr ge te nainte de toate smerenia i nu las pe vr jma i s ia de la el iubirea de fra i.
127

Dac vom iubi din toate puterile pe fratele i ne vom smeri sufletul nostru, biruin a va fi a noastr , pentru c Domnul d harul S u mai cu seam pentru iubirea de frate. Am avut experien a Duhului Sfnt n des vr irea ei, dar nu pot s -L am n mine. Vai mie, c n anii tinere ii mele am tr it r u i n -am imitat pe acel sfnt pl cut lui Dumnezeu Simeon Stlpni-cul [din Muntele Minunat]. Minunat este via a lui. Era de apte ani cnd i S-a ar tat Domnul, i el a tiut de ndat c este Domnul i L-a ntrebat: Doamne, cum Te-am mniat? Domnul a ntins minile i a zis: A a M-ai mniat, dar Eu nsumi te-am ridicat. Tu ns st ruie la Mine n fiecare zi. A a trebuie s ne silim spre bine toat via a i, mai cu seam , s iert m pe cei ce ne gre esc nou , i atunci Domnul nu- i va aduce aminte nici El gre elile noastre i ne va da harul Duhului Sfnt. Cnd eram n lume mi pl cea s iert din suflet i iertam u or i m rugam cu poft pentru cei ce m oc rau, dar cnd am venit n m n stire, pe cnd eram nc frate sub ascultare, am dobndit mare har i el m-a nv at s i iubesc pe vr jma i. Sfntul Apostol Ioan Teologul spune c poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele, ci u oare [ In 5, 3]. Dar ele sunt u oare numai din iubire i, dac nu este iubire, atunci totul e un chin. De aceea p zi i iubirea, nu o pierde i, m car c nu e cu neputin s o aducem napoi, dar aceasta numai cu multe lacrimi i rug ciuni, iar f r iubire via a pe p mnt e un chin. Dar cine r mne n r u, acela omoar sufletul - lucru de care s ne p zeasc pe noi Domnul! Cnd sufletul pierde dintr-o pricin oarecare harul pe care i 1 -a dat Domnul cercetndu-1, se ntristeaz puternic dup el i dore te s -1 dobndeasc din nou. O, ct l roa g pe St pnul ziua i noaptea s se milostiveasc de e l i s reverse iar i peste el mila Lui. i cine poate descrie suspinele sau lacrimile sau plec rile genunchilor lui. i mul i, mul i ani se chinuie sufletul c utnd harul pe care 1-a gustat i de care s-a ndulcit. i vreme lung ncearc Domnul sufletul, s vad dac crede n El; iar sufletul, nev znd n el dulcea a Lui pe care a cunoscut-o, iar i n seteaz dup ea i a teapt cu smerenie i este atras ne s turat spre Domnul de dogoarea iubirii.
128

Cu har e u or s iubim pe Dumnezeu i s ne rug m zi ua i noaptea; dar sufletul n elept rabd i usc ciunea i n d jduie te cu t rie n Domnul, i tie c El nu va ru ina n dejdea i i-1 va da la vremea lui. Harul lui Dumnezeu nu vine niciodat degrab i niciodat nu se d pentru mult vreme; dar sufletul n elept se smere te i iube te pe aproa pele i - i poart cu blnde e crucea sa i a a biruie pe vr j ma ii care se str duie s -i dep rteze de la Dumnezeu. Cnd p catele ascund de la suflet ca un nor lumina mi lostivirii lui Dumnezeu, atunci sufletul, chiar dac nsetea z dup Domnul, r mne neputincios i lipsit de putere, ca o pas re nchis ntr -o colivie; chiar dac aceasta ar fi ntr-o dumbrav nverzit , tot nu poate zbura, ca s cnte n libertate cnt ri de laud lui Dumnezeu. Mult timp m-am chinuit necunoscnd calea Domnului, dar acum, dup mul i ani i multe ntrist ri am cunos cut prin Duhul Sfnt voia lui Dumnezeu. Trebuie mplinite ntocmai toate cte a poruncit Domnul [Mt 28, 20], pentru c aceasta este calea care duce n mp r ia ceru rilor, unde vom vedea pe Dumnezeu. Dar nu gndi c vei vedea pe Dumnezeu, ci smere te -te gndindu-te c dup moarte vei fi azvrlit n temni a ntunecoas , n care te vei chinui i vei tnji dup Domnul. Cnd plngem i smerim sufletul nostru, harul lui Dumnezeu ne p ze te, dar dac lep d m plnsul i smerenia, putem fi am gi i de gnduri sau de vedenii. Sufletul smerit nu are vedenii i nici nu le dore te, ci se roag cu mintea curat lui Dumnezeu; dar o minte c zut n slav de art nu va fi curat de gnduri i de nchipuiri i poate ajunge pn acolo nct s vad demoni i s vorbeasc cu ei. Scriu despre aceasta, pentru c eu nsumi am fost n aceast nenorocire. De dou ori m-am aflat n n elare. Prima dat , chiar la nceput, pe cnd eram nc un tn r frate sub ascultare, din lips de experien , i atunci Domnul m-a miluit degrab . Dar a doua oar a fost din mndrie i atunci am fost ndelung chinuit nainte ca Domnul s m vindece pentru rug ciunile duhovnicului meu. Aceasta s-a ntmplat dup ce primisem o vedenie oarecare. Am descoperit despre aceast vedenie la patru b rba i duhovnice ti, dar nici unul din ei nu mi-a zis c ea era de la vr jma ul, de i n elarea m inea n ghearele slavei de arte. Dar mai apoi am n eles eu nsumi gre eala mea , pentru c demonii au nceput s mi se arate din nou nu numai noaptea, dar i ziua. Sufletul meu i vedea dar nu se temea, pentru c sim eam cu mine i mila lui Dumnezeu. i astfel am p timit mul i ani din partea lor; i dac Domnul nu mi-ar fi dat s -L cunosc prin Duhul Sfnt i dac n-a fi avut ajutorul Prea129

sfintei i bunei St pne, a fi dezn d jduit de mntuirea mea, dar acum sufletul meu n d jduie te cu t rie n mi lostivirea lui Dumnezeu, de i dup faptele mele sunt vrednic de chinuri i pe p mnt i n iad. Mult vreme n-am putut n elege ce este cu mine. mi spuneam: Nu judec pe nimeni, nu primesc gnduri rele, mi fac con tiincios ascultarea, m nfrnez de la hran , m rog nencetat, dar atunci de ce i -au luat demonii obiceiul de a veni la mine? V d c sunt n gre eal , dar nu-mi pot da seama de ce. Cnd m rog, ei pier pentru o vreme, dup care vin din nou. i mult timp sufletul meu a fost n aceast lupt . Am vorbit despre aceasta cu unii b trni, iar ei au t cut; i eram nedumerit. i iat c ntr-o noapte edeam n chilie i demonii au venit la mine i sa umplut chilia de ei. M-am rugat din inim i Domnul i-a alungat, dar ei au venit din nou. Atunci m-am sculat ca s fac nchin ciuni la icoane, dar demonii erau de jur-mprejurul meu, iar unul dintre ei st tea n a a fel c nu m puteam nchina la icoane f r s m nchin naintea lui. Atunci am ezut din nou jos i am zis: Doamne, Tu vezi c vreau s m rog ie cu mintea cu rat , dar demonii nu m las . Spune-mi ce trebuie s fac ca s se dep rteze de la mine. i atunci am primit n sufletul meu acest r spuns de la Domnul: Cei mndri sunt ntotdeauna chinui i a a de c tre de moni. Iar eu am zis: Doamne, Tu e ti milostiv, sufletul meu Te cunoa te; spune-mi ce trebuie s fac ca s se smereasc sufletul meu. i Domnul mi-a r spuns n suflet: ine mintea ta n iad i nu dezn d jdui! O, milostivirea lui Dumnezeu! Sunt un tic los naintea lui Dumnezeu i a oamenilor, dar Domnul m iube te, m lumineaz i m vindec i EI nsu i nva sufletul meu smerenia i iubirea, r bdarea i ascultarea i revars peste mine toat mila Sa.

130

De atunci in mintea mea n iad i ard n focul cel ntunecos i tnjesc dup Domnul i-L caut cu lacrimi i zic: Degrab voi muri i m voi s l lui n temni a ntunecat a iadului i eu singur voi arde acolo i voi tnji dup Domnul i voi plnge: Unde e ti Domnul meu, pe Care Te cunoa te sufletul meu? i mare folos am dobndit de la acest gnd: mintea mea s-a cur it i sufletul meu a aflat odihna. Lucru uimitor: Domnul mi-a poruncit s in mintea mea n iad i s nu dezn d jduiesc. El este att de aproapj de noi: Iat , Eu sunt cu voi pn la sfr itul veacurilor [Mt 28, 20], i nc : Cheam -M n ziua necazului t u, i Eu te voi izb vi i tu M vei pream ri [Ps 49,15]. Cnd Domnul se atinge de un suflet, acesta se face tot nou, dar lucrul acesta e n eles numai de cel ce 1 -a cunoscut din experien , pentru c f r Duhul Sfnt e cu neputin s cunoa tem cele cere ti, i acest Duh e dat pe p mnt de c tre Domnul. Cine va descrie bucuria de a cunoa te pe Domnul i de a n zui nencetat spre El ziua i noaptea? Ah, ct de ferici i i noroco i suntem noi, cre tinii! Nu e nimic mai pre ios dect a cunoa te pe Domnul i nu e nimic mai r u dect a nu-L cunoa te pe El. Dar fericit este i acela care, chiar dac nu cunoa te, totu i crede. Am nceput s fac a a cum m-a nv at Domnul i su fletul meu a aflat odihna n Dumnezeu, i acum ziua i noaptea cer de la Dumnezeu smerenia lui Hristos. O, smerenia lui Hristos! O cunosc de i nu pot s o am. O cunosc din harul lui Dumnezeu, dar nu o pot descrie. O caut ca pe un m rg ritar scump i scnteietor. E mai pl cut i mai dulce sufletului dect lumea ntreag . Am cunoscut-o din experien . i nu v mira i de acea sta. Duhul Sfnt viaz n noi pe p mnt i El ne lumineaz . El ne d s cunoa tem pe Dumnezeu. El ne d s iubim pe Domnul. El ne d s ne gndim la Dumnezeu. El ne d darul cuvntului. El ne d s pream rim pe Domnul. El ne d bucuria i veselia. Duhul Sfnt ne d puterea de a duce lupta cu vr jma ii i de a-i birui. Ii rog fierbinte pe to i oamenii: S priveghem cu poc in i atunci vom vedea mila Domnului. Dar pentru cei ce au vedenii i se ncred n ele m rog s
131

n eleag c din aceasta se arat n ei mndria i mpreun cu ea dulcea a tulbure a slavei de arte, n care nu este poc in a unui duh smerit, i aici e toat nenorocirea, pentru c f r smerenie nu putem birui pe vr jma i. Eu nsumi am fost am git de dou ori. Prima dat , vr jma ul mi-a ar tat o lumin i un gnd mi-a spus: Prime te-o! E harur. A doua oar , am primit o vedenie i am suferit mult pentru ea. Era la sfr itul privegherii, cnd se cnt : Toat suflarea s laude pe Domnul, i am auzit cum mp ratul David n cer cnta laude lui Dumnezeu. St team n stran i mi se p rea c nu mai era nici acoperi , nici turl i c vedeam cerul deschis. Am vorbit de aceasta cu patru b rba i duhovnice ti, dar nimeni nu mi -a spus c vr jma ul i b tea joc de mine. Eu nsumi credeam c demonii nu pot sl vi pe Dumnezeu i c , prin urmare, aceast vedenie nu era de la vr jma ul. n el ciu nea slavei de arte m inea n gheare i iar i am ajuns s v d demoni. Atunci am cunoscut c eram n elat i am descoperit totul p rintelui meu duhovnicesc i i-am cerut s se roage pentru mine; i pentru rug ciunile lui acum sunt mntuit i rog totdeauna pe Domnul s -mi dea duhul smereniei. i dac a fi ntrebat: Ce i-ai dori de la Dumnezeu, ce dar? a r spunde: Duhul smereniei care bucur pe Domnul mai mult dect toate. Pentru smerenia sa Fecioara Maria s-a f cut Maica lui Dumnezeu i este prea m rit mai mult dect to i n cer i pe p mnt. Ea s-a predat cu totul voii lui Dumnezeu: Iat , roaba Domnului [Le 1, 38], a spus ea; i noi to i trebuie s imit m pe Sfnta Fecioar . Pentru smerenie, sufletul dobnde te odihn n Dum nezeu, dar ca s in aceast odihn , sufletul trebuie s se nve e mult vreme. Pierdem aceast odihn pentru c nu suntem nt ri i n smerenie. i pe mine vr jma ii m -au n elat mult. Gndeam n mine nsumi: Sufletul meu cunoa te pe Domnul, tie ct e de bun i ct de mult ne iube te; cum se face ns c -mi vin gnduri rele? i mult vreme n-am putut s m reg sesc, pn cnd nu m-a pov uit Domnul, i atunci am n eles c din mndrie se arat gn durile rele. Un monah lipsit de experien suferea din partea de monilor, i cnd l n p deau, el fugea de ei, dar ei l ur m reau. Dac i se ntmpl i ie ceva asem n tor, nu te nsp i mnta i nu fugi, ci stai cu b rb ie, smere te-te i zi: Doamne, miluie te-m , c sunt un mare p c tos i demonii pier; dar dac vei fugi n chip la , ei te vor goni n pr pastie. Adu- i aminte c n ceasul cnd te n p desc demonii, se uit la tine i Domnul, s vad cum i pui n dejdea n El.
132

Chiar dac l vezi limpede pe Satana i el te va arde cu focul lui i vrea s nrobeasc mintea ta, nu te teme, ci n d jduie te cu t rie n Domnul i spune: Sunt mai r u dect to i i vr jma ul se va dep rta de tine. Nu te speria nici dac sim i c m rturise te-te sincer i cere din toat 50,18] i negre it Domnul i-1 va da, sim i ntru tine harul; iar cnd sufletul odihna des vr it . un duh r u lucreaz n untrul t u, ci inima de la Domnul un duh smerit [Ps i atunci, pe m sura smereniei tale, vei t u se va smeri cu totul, atunci vei g si

Acesta este r zboiul pe care l duce omul toat via a. Sufletul care a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfnt i cade n n elare s nu se nfrico eze, ci, aducndu - i aminte de iubirea lui Dumnezeu i tiind c lupta cu vr jma ii e ng duit din pricina mndriei i a slavei de arte, s se smereasc i s cear de la Domnul s -1 t m duiasc i Domnul va t m dui sufletul uneori degrab , alteori ncet, pu in cte pu in. Cel ascult tor care crede duhovnicului s u i nu crede sie i se va t m dui degrab de orice v t mare pe care i-au pricinuit-o vr jma ii, dar cel neascult tor nu se va ndrepta. R zboiul sufletului cu vr jma ii ine pn la mormnt. i dac la r zboiul obi nuit este omort numai trupul, r zboiul nostru e mult mai chinuitor i mai primejdios, pentru c i sufletul poate pieri. Pentru mndria mea, Domnul a ng duit de dou ori vr jma ului s fac o asemenea lupt cu sufletul meu, c sufletul meu a ajuns n iad, i pot spune c dac sufletul e viteaz, va rezista, iar dac nu, poate s piar pe veci. Scriu tuturor celor care, ca i mine, vor fi ntr-o nenorocire asem n toare: sta i b rb te te i n d jdui i cu t rie n Dumnezeu, i vr jma ii nu vor rezista, pentru c Domnul i-a biruit pe ei. Prin harul lui Dumnezeu am cunoscut c Domnul poart de grij de noi cu milostivire i nici o ru g ciune, nici un gnd bun nu se pierd naintea lui Dumne zeu. Adeseori e ca i cum Domnul nu ne aude; dar aceasta e numai pentru c suntem mndri i cerem ceea ce nu ne este de folos. Chinuitor lucru este a recunoa te mndria n noi n ine, dar Domnul las pe cel mndru s se zbat chinuindu-se n neputin a sa pn ce se smere te. Cnd sufletul se smere te, atunci vr jma ii sunt birui i i sufle tul afl mare odihn n Dumnezeu.

133

De dou ori am fost n Duhul Sfnt i de dou ori am fost n mare nenorocire i supus unei grele ispite. Iar o dat a fost ng duit s fiu ispitit pentru mndrie: harul Sfntului Duh a plecat de la mine i m sim eam ca un dobitoc n trup omenesc. Cu mintea nu-L uitasem pe Dumnezeu, dar sufletul meu ajunsese pustiu ca al unui dobitoc. Am nceput s m c iesc i harul s-a ntors. Aceasta a du rat trei zile. Am fost ispitit i la ceasul rug ciunii, nct nu mai tiam dac eram n trup sau n afar de trup, dar sufletul meu vedea pe Dumnezeu. i iat c acum tiu din experien ce nseamn a fi n Duhul Sfnt i ce nseamn a fi lipsit de El. O, fra ilor, dac a i putea n elege chinul sufletului care a purtat pe Duhul Sfnt, dar apoi L-a pierdut. Acest chin e cumplit. Atunci sufletul se afl ntr-o ntristare i o mhnire de nedescris. E chinul lui Adam dup izgonirea lui din rai. Cine poate n elege raiul? l poate n elege n parte ci ne poart n el pe Duhul Sfnt, pentru c raiul este mp r ia Duhului Sfnt, i Duhul Sfnt n cer i pe p mnt Acela i este. Gndeam n mine nsumi: Sunt un tic los i vrednic de toate pedepsele, dar n loc de pedepse Domnul mi -a dat pe Duhul Sfnt. Duhul Sfnt e mai dulce dect tot ce -i p mntesc. E hrana cereasc , e bucuria sufletului. Dac vrei s ai n chip sim it harul Duhului Sfnt, sme -re te-te ca Sfin ii P rin i. Pimen cel Mare a zis ucenicilor lui: Crede i -m , copiii mei, unde e Satana acolo voi fi i eu. Un curelar din Alexandria gndea: To i se vor mntui, eu singur voi pieri, i Domnul a descoperit lui Anto nie cel Mare c n a ajuns nc la m sura curelarului ace luia. P rin ii au dus o lupt ncrncenat cu demonii i s-au obi nuit s gndeasc smerit despre ei n i i, i pen tru aceasta i-a iubit pe ei Domnul. Domnul mi-a dat s n eleg puterea acestor cuvinte. i cnd in mintea mea n iad, sufletul meu are odihn , dar cnd uit de aceasta, atunci mi vin gnduri care nu plac lui Dumnezeu. Gndeam: Sunt p mnt, i p mnt p c tos. Dar Domnul mi-a ar tat mila Sa i mi-a dat din bel ug harul S u i se bucur duhul meu pentru c , de i sunt un tic los, Domnul m iube te i de aceea sufletul meu e atras spre El n chip
134

nes turat, iar cnd l voi ntlni, voi zice sufletului meu: Uit -te la El! Nu-L pierde ca s nu i se ntmple ceva mai r u [In 5, 14], pentru c sufletul ndur mari chinuri atunci cnd pierde harul Duhului Sfnt. Crede i-m , scriu naintea fe ei Domnului, pe Care su fletul meu l cunoa te. Pentru a p stra harul, trebuie s ne smerim mereu. Iat , Domnul smere te cu milostivire pe cei care slujesc Lui. Antonie cel Mare credea c n pustie era mai b trn i mai des vr it dect to i, dar Domnul 1-a ndreptat spre Pavel Tebeul, i Antonie a v zut pe cel care era mai b trn i mai des vr it dect el. Cuviosul Zosima credea c era monah din copil rie i c nimeni nu putea discuta cu el, dar a fost smerit de Maria Egipteanca i a v zut c era departe de a fi ajuns la m sura ei. Sfntul Tihon [Zadonski] a fost smerit de un nebun ntru Hristos, care i -a dat o palm i i-a zis: Nu te n l a cu n elepciunea! Astfel, Domnul Cel Milostiv smere te pe sfin i, ca ei s r mn smeri i pn la sfr it. Cu att mai mult trebuie s ne smerim noi. De aceea, ziua i noaptea cer i eu de la Dumnezeu smerenia lui Hristos. Duhul meu nseteaz s o dobndeasc , pentru c este darul cel mai nalt al Duhului Sfnt. n smerenia lui Hristos e i iubire, i pace, i blnde e, i nfrnare, i ascultare, i ndelung -r bdare, i toate virtu ile sunt cuprinse n ea. Sufletul smerit care poart n sine din bel ug harul Sfntului Duh i-1 p ze te pe el, are la o vedenie dumneze iasc mult putere ca s o suporte, dar pe cel ce are pu in har, o vedenie l face s cad cu fa a la p mnt, pentru c n el e pu in puterea harului. A a, pe Muntele Taborului, atunci cnd Domnul S-a schimbat la fa , Moise i Ilie st teau n picioare i vor beau cu El, dar apostolii au c zut la p mnt [Mt 17, 6]; mai apoi, ns , cnd s-a nmul it n ei harul Duhului Sfnt, au r mas i ei n picioare la ar t rile Domnului i au putut vorbi i ei cu El. A a i Cuviosul Serghie [din Radonej], la ar tarea Mai cii Domnului st tea n picioare naintea Ei, pentru c avea un mare har al Duhului Sfnt, dar ucenicul s u Miheia a c zut cu fa a la p mnt i nu putea privi la Maica Domnului. i Serafim din Sarov a avut mult har al Duhului Sfnt i st tea n
135

picioare cnd i s-a ar tat Maica Domnului, dar slujitorul s u a c zut cu fa a la p mnt, pentru c avea pu in har. Astfel, dac sufletul are n el har, nu se teme cnd vede demoni, pentru c simte n el puterea lui Dumnezeu. Acum e ceasul al patrulea din noapte. ed n chilia mea ca ntr-un palat, n pace i iubire, i scriu. Dar cnd vine har mai mult, atunci nu mai pot scrie.

Marea tiin
Ct tr im pe p mnt trebuie s ne nv m s ducem r zboi cu vr jma ii. Lucrul cel mai greu dintre toate e a omor trupul pentru Dumnezeu i a birui iubirea de sine. Pentru a birui iubirea de sine e nevoie s ne smerim ntotdeauna. Aceasta este o mare tiin , pe care nu ne-o nsu im degrab . Trebuie s ne socotim mai r i dect to i i s ne osndim la iad. Prin aceasta sufletul se smere te i c tig plnsul poc in ei din care se na te bucuria. E bine s ne obi nuim sufletul s gndeasc : n focul iadului voi ar de. Dar, vai, pu ini n eleg aceasta. Mul i cad n dezn dejde i merg spre pierzanie. Sufletele lor se s lb ticesc i nu mai vor nici s se roage, nici s citeasc , nici chiar s se mai gndeasc la Dumnezeu. Trebuie s ne osndim pe noi n ine n sufletu l nostru, dar s nu dezn d jduim de mila i iubirea lui Dumnezeu. Trebuie s dobndim duh smerit i nfrnt, i atunci vor pieri toate gndurile i mintea se va cura i. Dar nainte de aceasta trebuie s ne cunoa tem m sura, ca s nu ne chi nuim f r folos sufletul. nva s te cuno ti pe tine nsu i i s dai sufletului nevoin a [asceza] dup puterile lui. Nu toate sufletele sunt la fel de puternice: unele sunt tari ca piatra, altele slabe ca fumul. Asemenea fumului sunt sufletele celor mndri; a a cum
136

vntul poart fumul ncotro bate el, tot a a i pe ele vr jma ul le trage unde vrea el, pentru c sau n-au n ele r bdare, sau vr jma ul le am ge te u or. Dar sufletele smerite p zesc poruncile Domnului i stau n ele neclintite ca n mare o stnc de care se sparg valurile. Ele s-au predat voii lui Dumnezeu i cu mintea lor l v d pe Dumnezeu i Domnul le d harul Du hului Sfnt. Cine tr ie te dup porunci, acela simte n fiecare ceas i minut harul n sufletul s u. Dar sunt oameni care nu n eleg venirea lui. Cine cunoa te iubirea lui Dumnezeu, acela va spune: N-am p zit poruncile. De i m rog ziua i noaptea i m silesc s s vr esc toat virtutea, n-am mplinit porunca iubirii de Dumnezeu. Doar n rare minute m ridic la aceast porunc a lui Dumnezeu, de i sufletul meu vrea s r mn tot timpul ntru ea. Cnd n minte p trund gnduri str ine, atunci mintea se gnde te i la Dumnezeu i la lucruri, iar aceasta nseamn c nu este mplinit po runca de-a iubi pe Dumnezeu din tot cugetul i din toat inima [Mt 22, 37]. Dar cnd mintea e toat n Dumnezeu i nu n alte gnduri, atunci e mplinit aceast cea dinti porunc , de i nici atunci ntru totul. Iubirea de Dumnezeu e felurit . Cine se lupt cu gn durile r ut ii, acela iube te pe Dumnezeu n m sura lui. Cine se lupt cu p catul i-L roag pe Dumnezeu s -i dea puterea de a nu p c tui, dar totu i cade n p cat din prici na sl biciunii lui i se ntristeaz de aceasta i se c ie te, acela are harul n adncul sufletului i min ii lui, dar n-a biruit nc patimile. Iar cine a biruit patimile, acela nu mai are lupt , ci numai o aten ie treaz asupra lui nsu i ntru toate, ca s nu cad n p cat; al lui este harul cel mare i sim it. Dar cine simte harul i n suflet i n trup, acela e b rbat des vr it, i dac p streaz acest har, tru pul s u se va sfin i i se va preface n moa te.

Despre gnduri i n elare


Ia aminte la dou gnduri i teme-te de ele. Unul i spune: E ti un sfnt!, altul: Nu te vei mntui! Aceste dou gnduri vin de la vr jma ul i nu este adev r n ele. Tu ns cuget : Sunt un mare p c tos, dar Domnul e mi lostiv, El i iube te mult pe oameni i-mi va ierta p catele mele. Crede aceasta
137

i- i va fi a a: Domnul te va ierta. Dar nu- i pune n dejdea n nevoin ele tale, chiar dac te-ai nevoi mult. Un nevoitor [ascet] mi-a spus: Negre it trebuie s fiu miluit, pentru c n fiecare zi am f cut attea nchin ciuni; dar cnd a venit moartea, i -a rupt de pe el c ma a. Astfel, nu pentru nevoin ele noastre, ci n dar, pentru bun tatea Sa, se milostive te de noi Domnul. Domnul vrea ca sufletul s fie smerit i s ierte tuturor cu iubire; atunci i Domnul l va ierta cu bucurie. Domnul i iube te pe to i, i noi trebuie s -L imit m i s -i iubim i noi pe to i; i dac nu putem, s o cerem, i Domnul nu va z bovi s ne ajute cu harul S u. Inc fiind frate sub ascultare am cunoscut iubirea lui Dumnezeu; i ea e de nedescris. Sufletul simte c este cu Dumnezeu i n Dumnezeu, i duhul se bucur de Domnul, chiar dac trupul este istovit de harul lui Dumnezeu. Dar acest har poate fi pierdut chiar i numai pentru un singur gnd r u. Impreun cu gndurile rele p trunde n noi puterea vr j ma ului, i atunci sufletul se ntunec i gndurile rele l chinuie; omul simte atunci pierzania lui i vede c , f r harul lui Dumnezeu, el este p mnt p c tos i neputincios. Sufletul care a cunoscut pe Domnul nva printr -o ndelungat experien c , dac tr ie te dup poruncile Lui, atunci, chiar dac nu mult, va sim i n el harul i va avea ndr zneal n rug ciune; dar dac p c tuie te printr-un singur gnd i nu se poc ie te, harul se scrbe te, i atunci sufletul tnje te i plnge naintea lui Dumnezeu. Astfel, ntreaga via sufletul i-o petrece n lupta cu gndurile. Tu ns nu sl bi n lupt , pentru c Domnul iube te pe cel ce lupt cu b rb ie. Gndurile rele h r uiesc sufletul mndru i, ct timp nu se smere te, el nu va cunoa te odihn de la ele. Cnd gndurile n v lesc asupra ta, strig c tre Dumnezeu ca Adam: Doamne, F c torul i Ziditorul meu, Tu vezi c sufletul meu e chinuit de gnduri rele Miluie te -m ! i cnd stai naintea fe ei St pnului, adu- i aminte cu t rie c El ascult toate cererile tale i, dac i sunt de folos, le mpline te. A venit un nor, a ascuns soarele i s-a f cut ntuneric. Tot a a, pentru un singur gnd de mndrie, sufletul pierde harul i l n p de te ntunericul. Dar,
138

tot a a, i numai pentru un singur gnd de smerenie harul vine din nou. Am f cut aceast experien pe mine nsumi. S tii c dac mintea ta nclin spre a -i urm ri pe oameni pentru a vedea cum tr iesc, acesta e un semn de mndrie. Ia seama la tine nsu i. Cerceteaz -te pe tine nsu i i vezi: cum se nal sufletul deasupra fratelui t u, cum pentru aceasta i vine un gnd r u care nu place lui Dumne zeu i prin aceasta sufletul se smere te. Dac nu se smere te, atunci vine o ispit mic . Dac iar i nu se sme re te, ncepe lupta curviei. i dac tot nu se smere te, cade ntr-un p cat mic. i dac nici atunci nu se smere te, va veni un p cat mare. i a a va p c tui pn ce se va smeri. Dar de cum sufletul se va poc i, Domnul Cel Milostiv va da sufletului pace i str pungere [a inimii], i atunci tot r ul va trece i toate gndurile se vor dep rta. ine ns i pe mai departe smerenia din toate puterile, ca s nu cazi din nou n p cat. Cnd vede c sufletul nu s-a nt rit nc n smerenie, Domnul i retrage harul. Dar tu nu- i pierde curajul pentru aceasta: harul este n tine, dar ascuns. Obi nuie te-te s tai gndurile de ndat ce se ivesc. Dac ns ui i i nu le dep rtezi de ndat , atunci adu poc in . Sile te -te ca aceasta s ajung o obi nuin . Sufletul are obi nuin e: cum s-a obi nuit, a a va lucra apoi toat via a. Omul bun are gnduri bune, omul r u are gndur i rele; dar fiecare trebuie s nve e s lupte cu gndurile i din rele s le fac bune. Acesta e semnul unui suflet experi mentat. Vei ntreba, poate: Cum se face aceasta? In chipul urm tor: A a cum omul viu simte cnd i este frig sau cald, a a i cel ce a cunoscut din experien pe Duhul Sfnt simte cnd n sufletul lui este harul i cnd se apropie duhurile rele. Domnul d sufletului n elegere s cunoasc venirea Lui, s -L iubeasc i s fac voia Lui. Tot a a, sufletul cunoa te i gndurile care vin de la vr jma ul nu dup nf i area lor din afar , ci dup lucrarea lor asupra sufletului. Aceasta se cunoa te prin experien ; dar pe cel ce n -are experien vr jma ii l am gesc u or.
139

Vr jma ii au c zut din mndrie i, ca s ne atrag i pe noi, ne aduc gnduri de laud . i dac sufletul prime te laudele, harul l p r se te pn cnd sufletul se va smeri. i a a, toat via a sa nva omul smerenia lui Hristos i, pn cnd nu o va fi nv at, sufletul nu cunoa te odihna de la gnduri i nu se poate ruga cu mintea curat . Cine vrea rug ciunea curat nu trebuie nicicum s cu noasc tirile din gazete, nu trebuie s citeasc c r i rele nici, mpins de curiozitate, s caute s tie ceva despre via a altora. Toate acestea aduc n minte gnduri necurate, i atunci cnd omul vrea s le descurce i l mureasc , ele se ncurc din ce n ce mai mult i chinuie sufletul. Cnd sufletul nva iubirea de la Domnul, atunci i este mil de ntreaga lume, de fiecare f ptur a lui Dum nezeu i se roag ca to i oamenii s se poc iasc i s pri measc harul Duhului Sfnt. Dar dac sufletul pierde harul, atunci iubirea l p r se te, fiindc f r har e cu nepu tin a iubi pe vr jma i i atunci se ivesc gndurile rele din inim , dup cum zice Domnul [Mt 15,19; Mc 7,21-22]. E bine s tii c dac te chinuie gndurile rele, aceasta nseamn c nu e ti smerit. Domnul a zis: nv a i de la Mine, c sunt blnd i smerit cu inima, i ve i afla odihn sufletelor voastre [Mt 11,29]. F r smerenia lui Hristos sufletul nu va afla niciodat odihna n Dumnezeu, ci va fi totdeauna r zboit de felurite gnduri care nu-1 las s vad pe Dumnezeu. Fericit cel care s-a smerit pe sine nsu i, pentru c a aflat odihn des vr it n Dumnezeu. n fiecare zi cer de la Domnul smereni a, pentru c sufletul meu a nv at prin Duhul Sfnt ce este smerenia lui Hristos i de ce nsetez s o am. O, smerenia lui Hristos! Cine te-a gustat, acela se avnt Dumnezeu nes turat ziua i noaptea. spre

Ct sunt de neputincios! Scriu pu in i sunt deja istovit i trupul meu caut odihna. i Domnul a cunoscut pe p mnt n trup neputin a omeneasc i, istovit de drum, s-a urcat ntr-o corabie la vreme de furtun i dormea; dar cnd ucenicii L-au trezit, a poruncit m rii i vntului s se potoleasc i s-a f cut lini te mare.
140

Tot a a i n sufletul nostru, cnd chem m sfntul Nu me al Domnului, se face mare pace. O, Doamne, d -ne s Te l ud m pn la suflarea cea mai de pe urm . Omul cade n n elare fie din lips de experien , fie din mndrie. Dac e din lips de experien , Domnul ne va t m dui degrab ; dar dac e din mndrie, atunci su fletul va suferi mult vreme pn cnd se va fi nv at smerenia, i abia atunci l va t m dui Domnul. C dem n am gire cnd credem c suntem mai de tep i i mai experimenta i dect al ii i chiar dect duhovnicul nostru. i eu am gndit a a din lips de experien i am suferit pentru aceasta i sunt foarte mul umitor lui Dumnezeu c prin aceasta m-a smerit i m-a pov uit i nu m-a lipsit de mila Sa. i acum gndesc c , dac nu te m rturise ti duhovnicului, e cu neputin s scapi de n elare, i pentru aceasta s -a dat de la Domnul duhovnicilor pute rea de a lega i dezlega. Dac vezi o lumin n untrul sau n afara ta, nu te n -crede n ea, dac mpreun cu lumina nu sim i n tine zdrobire [de inim ] pentru Dumnezeu, nici iubire pentru aproa-pele; dar nici nu te teme, ci smere te -te i lumina va pieri. Dac vezi vreo vedenie sau un chip sau ai un vis nu te ncrede n aceasta, pentru c dac este de la Dumnezeu, Domnul te va face s n elegi aceasta. Dac n-a cunoscut dup gust pe Duhul Sfnt, sufletul nu poate n elege de unde anume vine vedenia. Vr jma ul d sufletului o anu mit dulcea amestecat cu slav de art i dup aceasta se recunoa te n elarea. P rin ii zic c dac o vedenie e pricinuit de vr jma ul, sufletul simte tulburare. Dar numai sufletul smerit i care nu se socote te pe sine vrednic de vedenii simte tulburare sau fric la lucrarea vr jma ilor; iar omul mndru i c zut n slava de art nu poate ncerca nici fric , nici tulburare, fiindc el vrea s aib vedenii i se socote te pe sine vred nic de aceasta i de aceea vr jma ul l n eal u or. Lucrurile cere ti se cunosc prin Duhul Sfnt, iar cele p mnte ti prin minte: dar cine vrea s cunoasc pe Dumnezeu cu mintea lui din tiin , acela e n n elare, pentru c Dumnezeu este cunoscut numai prin Duhul Sfnt. Dac vezi cu mintea demoni, smere te -te i sile te-te s nu-i vezi i mergi degrab la duhovnicul sau b trnul [stare ul] c ruia ai fost
141

ncredin at. Spune totul duhovnicului i atunci Domnul te va milui i vei sc pa de n elare. Dar dac crezi c tii mai multe n privin a vie ii du hovnice ti dect duhovnicul t u i dac la m rturisire [spovedanie] nu-i spui ce i s-a ntmplat, atunci pentru mndria aceasta va fi ng duit unei n el ri s pun st pnire pe tine spre pov uire. Cu vr jma ii trebuie s lupt m prin smerenie. Cnd vezi c se lupt alt minte cu mintea ta, sme re te-te i lupta va nceta. Dac i se ntmpl s vezi demoni, nu te nsp imnta, ci smere te-te, i demonii vor pieri; dar dac te st pne te frica, nu scapi de o nenorocire. Fii curajos. Adu- i aminte c Domnul te prive te s vad dac - i pui n dejdea n El. Dac i se ntmpl s cazi n n elare i vrei s te izb ve ti de ea, nu dezn d jdui, pentru c Domnul iube te pe oameni i- i va da ndreptare i vei avea odihn de la gndurile pe care le aduc vr jma ii. Dar pentru ca sufletul s afle odihna de la demoni, trebuie s se smereasc i s zic : Sunt mai r u dect to i oamenii, mai r u dect orice dobitoc sau fiar s lbatic i ndat s se m rturiseasc [spovedeasc ] cinstit preotului i atunci demonii vor fi iz goni i. A a cum oamenii intr i ies dintr -o cas , a a i gndurile iscate de demoni vin i iar i pleac dac nu le prime ti. Dac gndul i spune: Fur ! i tu-1 ascul i, ai dat prin aceasta demonului o putere asupra ta. Dac gndul i spune: M nnc mult! pn la ghiftuial i tu vei mnca mult, demonul a luat din nou putere asupra ta. i a a, dac gndul fiec rei patimi te va st pni, vei ajunge un br log de demoni. Dar dac n elegi s te poc ie ti cum se cuvine, vor tremura i vor fi sili i s plece. Cnd plngem pentru p cate i smerim sufletul nostru, atunci n-avem vedenii i sufletul nostru nu le dore te, dar cnd p r sim plnsul i smerenia, atunci putem fi atra i de ele. Mult vreme n-am tiut de ce trebuie s m ntristez, de vreme ce Domnul mi-a iertat p catele. i am cunoscut c cine nu are ntristare nu poate sta n smerenie, pentru c duhurile rele ne insufl mndrie, iar Domnul nva blnde ea, smerenia i iubirea, prin care sufletul afl odihna.
142

In lupta noastr trebuie s fim curajo i. Domnul a zis Prorocului Ieremia: Du-te, veste te i fii curajos, iar Eu i voi porunci [cf. Ir 1, 17]. Domnul iube te sufletul curajos i n elept, iar dac n noi nu este nici una, nici alta, trebuie s le cerem de la Domnul i s ascult m de duhovnici: n ei viaz harul Duhului Sfnt. ndeosebi omul a c rui minte e stricat de lu crarea demonilor nu trebuie s se ncread n sine nsu i i n ei, ci s asculte de duhovnic. Nenorocirea sufleteasc ne vine de la mndrie, iar cea trupeasc este adeseori ng duit de Dumnezeu dup iu birea Lui pentru noi, cum a fost cu mult-ncercatul Iov. A recunoa te n tine nsu i mndria e lucru foarte chinuitor. Dar iat semnele ei: dac te n p desc vr jma ii [de monii] sau te chinuie gndurile rele, aceasta nseamn c n tine nu e smerenie, i de aceea, chiar dac n -ai n eles mndria ta, smere te-te.

Partea IV

Plngerea lui Adam


Adam, p rintele ntregii lumi, a cunoscut n rai dul cea a iubirii lui Dumnezeu i de aceea, atunci cnd pentru p cat a fost izgonit din rai i a pierdut iubirea lui Dumnezeu, a suferit amarnic i cu geam t mare suspina n toat pustia. Sufletul lui era chinuit de un gnd: Am ntristat pe Dumnezeu pe Care l iubesc. Nu-i p rea r u att de rai i de frumuse ea lui, ct de faptul de a fi pierdut iubirea lui Dumnezeu, care n fiece clip i nes turat atrage su fletul spre Dumnezeu.

143

A a tot sufletul care a cunoscut pe Dumnezeu prin Du hul Sfnt, dar mai apoi a pierdut harul, face experien a chinului lui Adam. Sufletul e bolnav i i pare tare r u atunci cnd ntristeaz pe Domnul Cel Preaiubit. Adam tnjea pe p mnt i suspina cu amar, i p mntul nu-i mai era drag. Suspina dup Dumnezeu i gr ia: Sufletul meu tnje te dup Domnul i l caut cu la crimi. Cum s nu -L caut? Cnd eram cu El, sufletul meu era vesel i lini tit, i vr jma ul n-avea intrare la mine; dar acum duhul cel r u a pus st pnire pe mine, i el tul bur i chinuie sufletul meu, de aceea sufletul meu tn je te dup Domnul pn la moarte; duhul meu se avnt spre Dumnezeu i nimic de pe p mnt nu m poate veseli, i sufletul meu nu vrea s se mngie cu nimic, ci vrea s vad din nou pe Domnul i s se sature de El. Nu-L pot uita nici m car pentru un singur minut i sufletul meu sechinuie dup El, i de mul imea ntrist rii plng cu suspine: Miluie te-m , Dumnezeule, pe mine zidirea ta cea c zut ! A a hohotea Adam i lacrimile lui curgeau de pe fa a lui pe piept i pe p mnt, i toat pustia r suna de geme tele lui; dobitoacele i p s rile t ceau lovite de durere i plngeau, iar Adam hohotea, c ci pentru p catul s u toate au pierdut pacea i iubirea. Mare a fost ntristarea lui Adam dup izgonirea din rai, dar cnd a v zut pe fiul s u, Abel, omort de fratele s u, Cain, ntristarea lui s-a f cut i mai mare, i cu sufletul chinuit de durere hohotea i gndea: Noroade vor ie i i se vor nmul i din mine i toate vor suferi i vor tr i n du m nie i oamenii se vor ucide unii pe al ii. i aceast ntristare a lui era mare, ca marea, i o poate n elege numai cel al c rui suflet a cunoscut pe Domnul i tie ct de mult El ne iube te. i eu am pierdut harul i strig mpreun cu Adam: Milostiv fii mie, Doamne! D -mi duh de smerenie i iubire. O, iubirea Domnului! Cine te-a cunoscut te caut nencetat, ziua i noaptea, i strig : Tnjesc dup Tine, Doamne, i cu lacrimi Te caut. Cum s nu Te caut? Tu mi-ai dat s Te cunosc prin Duhul Sfnt, i aceast cunoa tere a lui Dumnezeu atrage sufletul meu s Te caute cu lacrimi.
144

Adam plngea: Nu-mi mai este drag pustia. Nu-mi mai sunt dragi mun ii cei nal i, nici cmpiile, nici codrii, nici cntecul p s rilor; nimic nu-mi mai este drag. Sufletul meu e ntr-o mare mhnire pentru c am ntristat pe Dumnezeu. i dac Domnul m-ar a eza din nou n rai, chiar i acolo a suferi i a plnge pentru c am ntristat pe Dumnezeu pe Care l iubesc. Dup izgonirea din rai, Adam s-a mboln vit cu sufletul i de ntristare a v rsat multe lacrimi. Tot a a, orice su flet care a cunoscut pe Domnul tnje te dup El i spune: Unde e ti Tu, Doamne? Unde e ti Tu, Lumina mea? De ce i-ai ascuns fa a Ta de la mine? De mult vreme sufletul meu nu Te mai vede i tnje te dup Tine i Te caut cu lacrimi. Unde e Domnul meu? De ce nu-L mai v d n sufletul meu? Ce -L mpiedic s vieze n mine? Iat ce: nu este n mine smerenia lui Hristos i iubirea de vr jma i. Dumnezeu este iubire nes turat i cu neputi n de descris.

Adam mergea pe p mnt i de multele sale suferin e plngea din inim , dar cu mintea se gndea la Dumnezeu; i cnd trupul lui era neputincios i nu mai putea v rsa lacrimi, chiar i atunci duhul lui ardea dup Dumnezeu, pentru c nu putea uita raiul i frumuse ea lui; dar, mai mult dect orice, Adam iubea pe Dumnezeu i ns i aceast iubire l atr gea cu putere spre El. O, Adame, scriu despre tine, dar tu vezi: mintea mea slab nu poate n elege cum tnjeai dup Dumnezeu i cum purtai osteneala poc in ei. O, Adame, tu vezi c eu, copilul t u, m chinui pe p mnt; mic este focul n mine i iubirea de-abia nu se stinge. O, Adame, cnt -ne cntarea Domnului, ca sufletul meu s se veseleasc n Domnul i s se lupte s -L laude i s -L sl veasc cum l laud n ceruri heruvimii i serafimii i cum toate cinurile cere ti ale ngerilor i cnt cntarea ntreit-sfnt !

145

O, Adame, p rintele nostru, cnt -ne cntarea Domnului, ca tot p mntul s te aud i to i fiii t i s - i nal e mintea spre Dumnezeu i s se bucure de r sunetul cnt rii cere ti i s uite am r ciunile lor pe p mnt! Duhul Sfnt e iubire i dulcea sufletului, min ii i trupului. i cine a cunoscut pe Dumnezeu prin Duhul Sfnt, acela ziua i noaptea se avnt nes turat spre Dumnezeul Cel Viu, pentru c iubirea lui Dumnezeu e foarte dulce. Dar cnd sufletul pierde harul, atunci caut din nou cu lacrimi pe Duhul Sfnt. Dar cine n-a cunoscut pe Dumnezeu prin Duhul Sfnt, acela nu-L poate c uta cu lacrimi, i sufletul lui e nencetat fr mntat de patimi; mintea lui e ocupat cu gnduri p mnte ti i nu poate ajunge la vedere [contemplare], nici s cunoasc pe Iisus Hristos, Care este cunoscut prin Duhul Sfnt. Adam a cunoscut pe Dumnezeu i raiul, i dup c dere l c uta cu lacrimi. O, Adame, p rintele nostru, vorbe te-ne nou , fiilor t i, despre Domnul. Sufletul t u a cunoscut pe Dumnezeu pe p mnt, a cunoscut i raiul, dulcea a i veselia lui, i acum tu vie uie ti n ceruri i vezi slava Domnului. Spu-ne-ne cum este preasl vit Domnul pentru patima Sa i ce fel de cnt ri se cnt n ceruri i ct de dulci sunt aceste cnt ri, pentru c sunt cntate prin Duhul Sfnt. Vorbe te-ne de slava Domnului, ct de milostiv este El, i ct de mult iube te zidirea Sa. Vorbe te-ne de Preasfnta N sc toare de Dumnezeu, cum este ea m rit n ceruri i cu ce fel de cnt ri este ea fericit . Spune-ne cum se bucur acolo sfin ii i cum str lucesc de har, cum iubesc ei pe Domnul i cu ce smerenie stau naintea lui Dumnezeu. O, Adame, mngie i bucur sufletele noastre ntristate. Spune-ne ce vezi n ceruri? De ce taci? Doar tot p mntul e n ntristare

146

Sau din pricina iubirii lui Dumnezeu nu - i mai po i aduce aminte de noi? Sau vezi pe Maica Domnului n slav i nu te po i smul ge din aceast vedere i nu vrei s ne spui un cuvnt de mngiere, nou , celor ce suntem cople i i de ntristare, ca s uit m am r ciunea ce domne te pe p mnt? O, Adame, p rintele nostru, tu vezi ntristarea fiilor t i pe p mnt. De ce taci? i Adam a zis: Copiii mei, l sa i-m n pace. Nu m pot smulge din iubirea lui Dumnezeu i s vorbesc cu voi. Sufletul meu e r nit de iubirea lui Dumnezeu i se vesele te de frumuse ea Lui, i cum pot s -mi mai aduc aminte de p mnt? Cei ce viaz naintea Fe ei St pnului nu se mai pot gndi la cele p mnte ti. O, Adame, p rintele nostru, ne -ai p r sit pe noi, or fanii t i. Iar noi suntem n am r ciune pe p mnt. Spu -ne-ne ce s facem ca s pl cem lui Dumnezeu? Prive te la copiii t i mpr tia i pe p mnt, mpr tia i i n gndurile inimii lor. Mul i au uitat pe Dumnezeu, tr iesc n ntuneric i se duc n pr pastia iadului. - Nu tulbura i odihna mea. V d pe Maica Domnului n slav i cum m-a putea smulge din aceast priveli te i s gr iesc cu voi? V d pe sfin ii proroci i pe apostoli i to i sunt asemenea Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Umblu prin gr dina raiului i peste tot v d sla va Domnului, pentru c Domnul este n mine i m-a f cut asemenea Lui. A a l pream re te Domnul pe om, nct n face asemenea Lui. O, Adame, suntem doar copiii t i. Spune -ne nou , celor cople i i de ntristare pe p mnt, cum putem mo teni ra iul, ca i noi s vedem, ca i tine, slava Domnului? Sufletul nostru tnje te dup Domnul, ns tu viezi n ceruri i te bucuri de slava Domnului. Rug mu-te, mngie-ne pe noi! De ce striga i la mine, copiii mei? Domnul v iube te i va dat poruncile Lui. P zi i-le: iubi i-v unii pe al ii i ve i afla odihn n Dumnezeu. C i i -v n tot ceasul de p catele voastre, ca s pute i f i gata s ntlni i pe Domnul. Domnul a zis: Iubesc pe cei ce M iubesc i-i voi prea , m ri pe cei ce M pream resc.
147

O, Adame, roag -te pentru noi, copiii t i. Sufletul nostru e mhnit, cople it de multe ntrist ri. Adame, p rintele nostru, tu viezi n ceruri. i vezi pe Domnul eznd n slav de-a dreapta lui Dumnezeu-Tat l. Vezi heruvimii i serafimii i pe to i sfin ii, i auzi cnt rile cere ti, a c ror dulcea a f cut ca sufletul t u s uite p mntul. Dar noi suntem mhni i pe p mnt i tnjim mult dup Dumnezeu. Pu in foc mai este n noi, ca s iubim fierbinte pe Domnul. Spune -ne: Ce trebuie s facem ca s afl m raiul? i Adam a r spuns: L sa i-m n pace, copiii mei, pentru c din pricina dulce ii iubirii lui Dumnezeu nu-mi mai pot aduce aminte de cele de pe p mnt. O, Adame, sufletele noastre tnjesc i ntrist rile ne mpov reaz . Spunene un cuvnt de mngiere. Cnt -ne una din cnt rile pe care le auzi n ceruri, ca tot p mntul s o aud i oamenii s uite am r ciunea lor O, Adame, suntem mhni i foarte. L sa i-m n pace. Vremea ntrist rilor mele a tre cut. Din pricina frumuse ii raiului i a dulce ii Duhului Sfnt nu-mi mai pot aduce aminte de p mnt. Dar v spun: Domnul v iube te, tr i i i voi n iubire, fi i ascul t tori fa de cei ce v st pnesc, smeri i inimile voastre, i Duhul Sfnt va via ntru voi. El vine n suflet cu lini te, i d pacea i f r cuvinte d m rturie de mntuirea lui. Cnta i lui Dumnezeu n iubirea i smerenia duhului, c ci de aceasta se bucur Domnul. O, Adame, p rintele nostru, ce s facem? Cnt m, dar nu este n noi nici iubire, nici smerenie. C i i-v naintea Domnului i cere i. El l iube te pe om i i d toate. i eu m-am c it mult i m-am ntristat mult, pentru c am ntristat pe Domnul i pentru p catul meu am pierdut pacea i iubirea pe p mnt. Lacrimile mele mi iroiau pe fa i mi umpleau pieptul i p mntul; i pustia auzea gemetele mele. Nu pute i n elege n
148
- O,

tristarea mea, nici cum hohoteam dup Dumnezeu i rai. n rai eram bucuros i vesel: Duhul lui Dumnezeu m veselea i nu cuno team nici o suferin . Dar cnd am fost izgonit din rai, frigul i foamea au nceput s m chinuie; fiarele i p s rile care n rai erau blnde i m iubeau, s-au f cut s lbatice i au nceput s se team i s fug de mine. Gndurile rele m chinuiau; soarele i vntul m ar deau; ploaia m muia; bolile i toate suferin ele p mntu lui m chinuiau, dar am ndurat toate i am n d jduit cu t rie n Dumnezeu. Face i i voi ostenelile poc in ei: iubi i ntrist rile, us-ca i-v trupurile voastre, smeri i-v i iubi i pe vr jma i, ca Duhul Sfnt s se s l luiasc ntru voi, i atunci ve i cunoa te i ve i afla mp r ia cerurilor. Dar pe mine s m l sa i n pace: acum iubirea de Dum nezeu m-a f cut s uit p mntul i tot ce se afl pe el, am uitat chiar i raiul pe care l-am pierdut, pentru c v d slava Domnului i slava sfin ilor, care str lucesc i ei de lumina fe ei lui Dumnezeu, asemenea Lui. - O, Adame, cnt -ne o cntare cereasc , ca tot p mntul s o aud i s se desfete n pace de iubirea Iui Dumne zeu. Am vrea s auzim aceste cnt ri: ele sunt dulci, pentru c sunt cntate prin Duhul Sfnt Adam pierduse raiul p mntesc i l c uta plngnd: Raiul meu, raiul meu, raiul meu minunat! Dar prin iubirea Sa, Domnul i-a dat pe cruce un alt rai, mai bun dect cel dinti, n ceruri, unde e Lumina Sfintei Treimi. Ce vom da n schimb Domnului pentru iubirea Lui fa de noi?

Relat ri ale unor experien e tr ite i ale unor ntlniri, i convorbiri cu al i nevoitori
In copil rie sufletului meu i pl cea s cugete cum s -a n l at Domnul la ceruri pe nori i cum au v zut aceast n l are Maica lui Dumnezeu i Sfin ii Apostoli. Dar cnd am pierdut harul lui Dumnezeu (n anii tinere ii mele), sufletul meu s-a s lb ticit i a c zut n robia p catelor i arareori mi mai aduceam aminte de n l area Domnului. Mai apoi ns , sufletul meu i-a cunoscut p catele lui i am fost cuprins de mare mhnire pentru c am ntristat
149

pe Domnul i mi-am pierdut ndr zneala la Dumnezeu i la Maica lui Dumnezeu; mi era scrb de p catele mele i am luat hot rrea de a intra n m n stire ca s m rog lui Dumnezeu pentru ca Domnul Cel Milostiv s -mi ierte p catele mele. Dup ncheierea serviciului militar am venit n m n s tire i curnd dup aceasta m-au n p dit gndurile i ele m alungau din nou n lume s m c s toresc; dar mi-am spus cu hot rre n suflet: Voi muri aici pentru p catele mele. i m-am apucat s m rog cu t rie ca Domnul s -mi ierte mul imea p catelor mele. Dup o vreme m-a n p dit duhul dezn dejdii: mi se p rea c Dumnezeu m-a lep dat cu totul i nu este mntu ire pentru mine, ci n suflet se vede limpede o pieire ve nic . Sim eam n suflet c Dumnezeu este nemilostiv i nenduplecat. Aceast stare a durat un cea s sau ceva mai mult. Duhul acesta era att de cople itor i chinuitor, c este nsp imnt tor i numai s -mi aduc aminte de el. Sufletul n-are putere s -1 ndure mult vreme. n aceste minute po i s pieri pentru vecie. Domnul Cel Milostiv a ng duit ca duhul r ului s duc o astfel de lupt cu sufle tul meu. A trecut pu in timp; m-am dus la biseric pentru vecer nie i, privind la icoana Domnului, am spus: Doamne Iisuse Hristoase, miluie te-m pe mine p c tosul! i o dat cu aceste cuvinte, am v zut n locul icoanei pe Domnul viu i harul Sfntului Duh a umplut sufletul meu i tot trupul meu. i a a am cunoscut prin Duhul Sfnt c Iisus Hristos este Dumnezeu i am fost cuprins de dorin a dulce de a suferi pentru Hristos. Din clipa n care am cunoscut pe Domnul, sufletul meu e atras spre El i nimic nu m mai vesele te pe p mnt. Singura mea veselie este Dumnezeu. El e fericirea mea, El e puterea mea, El e n elepciunea mea, El e bog ia mea. Doamne, lumineaz -ne prin Duhul T u Cel Sfnt ca to i s n elegem iubirea Ta. Prin tlharul de pe cruce i prin fiul cel risipitor Dom nul ne -a ar tat cum vine El cu iubire n ntmpinarea p c tosului care se c ie te. Se spune c tat l 1 -a v zut de departe i i s-a f cut mil i, alergnd, a c zut pe grumazul lui i 1-a s rutat [Le 15, 20], nu i-a f cut nici un repro , ci a junghiat vi elul cel gras i a
150

poruncit ca to i s se veseleasc . A a este mila i iubirea lui Dumnezeu. Dar omului p c tos Domnul i pare nenduplecat, pentru c nu este har n sufletul lui. Un frate sub ascultare de la noi, de la Athos, din m n stirea ruseasc Sfntul Panteleimon, obi nuia s se roa ge nencetat lui Dumnezeu s -i dea iertarea p catelor lui. A nceput s cugete la mp r ia cerurilor i gndea: Da c -L voi ruga pe Dumnezeu din inim s -mi ierte p catele, m voi mntui poate, dar dac n rai nu voi afla p rin ii i rudele mele, m voi mhni pentru ei, fiindc i iubesc. Ce fel de rai va fi ns pentru mine acesta, dac acolo m voi ntrista pentru rudeniile mele ce se vor d uce poate n iad? Acest frate p c tos gndea despre mp r ia cerurilor: A a cum pe p mnt nici un praznic nu este vesel dac nu sunt de fa rudele i cei apropia i, tot a a i n rai voi fi ntristat dac nu voi vedea acolo rudeniile pe care le iubesc. A a a gndit el timp de aproape ase luni. i ntr -o zi, n timpul vecerniei, fratele i-a ridicat privirea asupra icoanei Mntuitorului i a f cut aceast scurt rug ciune de cinci cuvinte: Doamne, Iisuse Hristoase, miluie te -m pe mine p c tosul i vede icoana facndu-se Mntuitorul viu, i sufletul i trupul fratelui s-au umplut de o dulcea negr it , i sufletul lui a cunoscut prin Duhul Sfnt pe Domnul nostru Iisus Hristos i a n eles c Domnul e milostiv, frumos i negr it de blnd i sufletul a n eles c iubirea lui Dumnezeu face ca omul s nu- i mai poat aduce aminte de nimeni, i din acea clip sufletul lui arde de iubire pentru Domnul. Slav , Doamne, milostivirii Tale! Tu ai dat sufletului s cunoasc ct de mult iube ti zidirea Ta i sufletul cunoa te pe St pnul i F c torul s u. Domnul a dat sufletului omului o cunoa tere ndeajun -s a Lui, i sufletul s-a ndr gostit de F c torul lui i se bucur foarte. Milostiv este Domnul nostru. i la acest cuvnt orice gnd nceteaz . Sufletul este cople it de St pnul. El i d odihna i, prin Dumnezeu (r mnnd n El), sufletul uit p mntul i iube te numai pe Domnul i nu- i afl odihna n nimic dect numai n Ziditorul lui, dar din cnd n cnd vars lacrimi fierbin i: De ce am ntristat pe Dumnezeul Cel att de milostiv?

151

Domnul a chemat sufletul p c tos la poc in , i el s -a ntors la Domnul iar El 1-a primit cu milostivire i i S-a ar tat lui. i sufletul omului a cunoscut pe Dumnezeu, un Dum nezeu milostiv, m rinimos i dulce, i s-a ndr gostit de El pn la sfr it, se avnt spre El nes turat dup mul imea dogorii iubirii i nu-L poate uita, pentru c aceast dogoare a iubirii pentru Domnul nu las sufletul s -L uite nici ziua, nici noaptea, nici m car pentru o singur secund . i dac harul se mpu ineaz n suflet, nu tiu cu ce s asem n atunci plnsul sufletului; o, cum cere iar i de la Domnul harul pe care l-a gustat. E o minune pentru mine c Domnul nu m-a uitat pe mine, zidirea Lui cea c zut . Unii cad n dezn dejde, so cotind c Domnul nu le va ierta p catele. Asemenea gn duri vin de la vr jma ul. Domnul e att de milostiv, c nu putem pricepe aceasta. Cel al c rui suflet s -a umplut de iubirea lui Dumnezeu n Duhul Sfnt, acela tie cum iube te Domnul pe om. Dar cnd sufletul pierde aceast iubire, atunci se ntristeaz i tnje te i mintea lui nu vrea s se opreasc , ci caut un asemenea Dumnezeu. Un diacon mi-a povestit: Mi s-a ar tat Satana i mi-a zis: Iubesc pe cei mndri i ei sunt ai mei. Tu e ti mndru i eu te iau cu mine. Dar eu i-am r spuns Satanei: Eu sunt mai r u dect to i, i Satana s-a f cut nev zut. i eu am fost ispitit n chip asem n tor cnd mi se ar tau demonii. Eram pu in nfrico at, dar am spus: - Doamne, Tu vezi c demonii nu m las s m rog. Spune-mi ce trebuie s fac ca demonii s se dep rteze de la mine. i Domnul a gr it n sufletul meu: - Sufletele celor mndri sufer pururea din pricina de monilor. i eu am spus: - Doamne, f -m s n eleg ce trebuie s gndesc pen tru ca sufletul meu s fie smerit. i am primit acest r spuns n sufletul meu:
152

- ine mintea ta n iad i nu dezn d jdui! Din acea clip am nceput s fac a a i sufletul meu i -a g sit odihna n Dumnezeu. Sufletul meu a nv at de la Domnul smerenia. Dom nul mi S-a ar tat ntr-un chip nen eles i a ndulcit sufletul meu cu iubirea Lui, dar apoi S-a ascuns, i acum sunt atras spre El ziua i noaptea. P stor bun i milostiv, El m-a c utat pe mine, oaia Sa r nit de lupi, i i -a alungat. Sufletul meu cunoa te mila Domnului fa de omul p c tos i scriu adev rul naintea fe ei lui Dumnezeu, c noi to i p c to ii ne vom mntui i nici un suflet nu va pieri dac se poc ie te, pentru c nici un cuvnt nu poate descrie ct de bun este dup fire Domnul. ntoarce-te suflete la Domnul i spune: Doamne, iar-t -m ! i nu gndi c Domnul nu iart : mila Lui nu poate s nu ierte, i El iart i sfin e te degrab . A a nva Duhul Sfnt n Biserica noastr . Domnul este iubire. Gusta i i vede i c bun este Dom nul, zice Scriptura [Ps 33,9]. Sufletul meu a gustat aceas t bun tate a Domnului, i duhul meu se avnt spre Dumnezeu nes turat ziua i noaptea. ncep s scriu de spre iubirea lui Dumnezeu i nu m pot s tura de aceasta, pentru c amintirea Dumnezeului Celui Atotputernic nrobe te sufletul meu. Din Duhul Sfnt iese iubirea i f r aceast iubire nimeni nu poate gndi despre Dumnezeu a a cum se cu vine. Prin Duhul Sfnt este cunoscut iubirea lui Dumne zeu pentru noi, pe care Domnul o revars peste robii S i, ca ei s se roage pentru norod. i n-a fi tiut aceasta dac nu m-ar fi nv at harul. S nu crede i c a fi ntr-un mare har sau c sunt n n elare. Nu. Am cunoscut doar harul n des vr irea lui, dar tr iesc mai r u dect ultimul i cel mai ntunecat b rbat. Sunt schimonah, dar sunt nevrednic de aceast stare. Nu doresc dect s m mntuiesc, nevo-in e nu am nici unele. Dar Domnul mi-a dat s gust harul Duhului Sfnt, Care a nv at sufletul meu s cunoasc calea lui Dumnezeu ce duce n mp r ia cerur ilor. Sunt mhnit c nu tr iesc drept, dar nu pot mai mult. tiu c sunt s rac la minte, c am pu in carte i sunt i p c tos, dar Domnul iube te i pe unii ca ace tia, i de aceea sufletul meu e atras din toate puterile lui s lucreze pentru El.
153

O, ct de mare este mila lui Dumnezeu! Sunt un om att de tic los i r u, dar Domnul m iube te att de mult. El este ns i Iubirea i pe to i i iube te a a i-i cheam cu milostivire la El: Veni i la Mine to i cei osteni i i mpov ra i i Eu v voi odihni pe voi [Mt 11, 28]. Aceast odihn n Duhul Sfnt sufletul o prime te pentru poc in . Suntem acum ultimii monahi. Dar chiar i acum sunt nc mul i nevoitori [asce i] pe care Domnul i -a ascuns, pentru c ei nu fac minuni ar tate, dar n sufletul lor se s vr esc n fiecare zi adev rate minuni, numai c oamenii nu le pot vedea. Iat o minune: cnd sufletul nclin spre mndrie, el se cufund n ntuneric i dezn dejde, dar cnd se smere te, atunci vin bucuria, str pungerea [inimii] i lumina. Cine nu se nevoie te, cine nu se c ie te sincer, acela nu cunoa te, nu simte harul. Dar Domnul a dat cu milostivire oamenilor poc in a i cei ce se poc iesc se mantuiesc to i f r excep ie. Celui ce are harul vr jma ii i aduc laude, iar cnd su fletul se las n elat de ele, pierde prin aceasta harul. i sufletul simte c harul pleac , dar la nceput nu n elege c aceasta este pentru mndrie, i numai dup ndelungate lupte nva smerenia. Cnd pierd harul, sufletul meu se mhne te foarte i spune: - De ce am pierdut prin neascultarea mea pe Domnul? Cnd se va s tura iar i sufletul meu de iubirea lui Dumnezeu? Cnd se va bucura iar i de Domnul? Cnd se va veseli iar i inima mea i se va umple de n elepciunea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu s m iubeasc a a cum 1-a iubit pe prorocul David pentru blnde ile lui [Ps 131,1] sau j>e Moise pentru c a fost credincios n toat casa Domnuluj [cf.Eur3,5]? Domnul ne iube te nesfr it de mult. Aceasta din Sfnta Scriptur i din experien a personal . Sufletul meu p c tuie te cu gndul ziua i noaptea, dar Jg cum spun: Iart -m , Doamne, c ci sunt tare neputincios, i d -mi pacea Ta pe care o dai robilor T i!, sufletul i g se te numaidect pacea. Domnul spune: Ferici i f c torii de pace [Mt 5, 9]. i eu m gndeam: O parte din timp m voi lini ti [n isihie], iar n restul timpului voi face pace ntre oameni. i m-am a ezat ntr-o chilie lng un frate iute la mnie i, vorbind cu el, am nceput s -1 ndemn s tr iasc n pace cu to i i s -i ierte
154

pe to i. El m-a r bdat pu in, apoi a iz bucnit la mine att de n prasnic, nct a trebuit s -mi p r sesc chiar i chilia, i de-abia am sc pat de el, i mult am plns atunci naintea lui Dumnezeu pentru c nu s -a p strat pacea. i am n eles c trebuie s c ut m voia lui Dumnezeu i s tr im a a cum vrea Domnul i s nu n scocim nevoin e [ascetice] pentru noi n ine. Am f cut multe gre eli de acest fel. Citeam i mi se p rea c ar fi bine s fac a a [cum citeam], dar n fapt ie ea altceva. E un lucru chinuitor s tr ie ti f r un b trn [stare ]. Sufletul nencercat i lipsit de experien nu n elege voia lui Dumnezeu i ndur multe ntrist ri nainte de a se nv a smerenia. Chiar la nceput, cnd eram tn r frate sub ascultare, am spus duhovnicului c primisem un gnd de curvie i duhovnicul mi-a r spuns: Niciodat s nu-1 mai prime ti; i de atunci s-au scurs patruzeci i cinci de ani i n-am mai primit un gnd de curvie, nici nu m-am mniat vreodat pe cineva, pentru c sufletul meu i aduce aminte de iubi rea Domnului i de dulcea a Duhului Sfnt i uit oc rile. Acum cincisprezece ani, p rintele egumen [arhiman dritul Misail] 1-a trimis pe p rintele S. cu ascultare la bar ca m n stirii, dar el a zis: Nu m duc. Atunci egumenul 1-a ntrebat: Unde vrei s te duci? P rintele S. i -a r s puns: S tai lemne n p dure, i, cnd s -a dus, la pu in timp a c zut peste el un pom i a r mas mult timp bolind la pat i s-a c it pentru neascultarea sa. Tot a a i eu am sfr it prin a dobndi o ascultare dup voia mea. Lucram la economat i doream s m duc s vie uiesc n lini tire [ca isihast] n Vechiul Russikon. Acolose postea post continuu, toat s pt mna se mnca f r ulei, afar de smb ta i duminica, i datorit acestui post pu ini mergeau acolo. La arhondaric era pe atunci p rin tele Serapion care mnca numai pine i ap ; iar dup el a venit la arhondaric p rintele Onisifor. Acesta din urm atr gea mult lume la sine cu blnde ea, smerenia i darul cuvntului. Era att de blnd i smerit, c i f r cuvinte, numai uitndu-te la el, te ndreptai; a a un caracter de lini tit i bun avea. Am tr it mult vreme mpreun cu el. Schimonahul Savin a stat apte ani f r s se culce pe pat ca s se odihneasc . P rintele Dosifei era n toate privin ele un monah model
. P rintele schimonah Anatoli avea darul poc in ei. mi spunea: Mul i ani n -am tiu cum lucreaz harul, dar acum tiu. A primit harul pe cnd era la trapez [la mas ].
155

Aici era i p rintele Izrail, care o v zuse pe Maica lui Dumnezeu. Era foarte b trn; pe cnd tr ia nc n Rusia, el s-a dus la Cuviosul Serafim din Sarov i 1-a v zut n via . P rintele Izrail tr ia ntr-o colib , acolo unde sunt acum gr dinile de zarzavat; acolo era i fnul pe care l coseam. ntr-o zi m-am dus la el; edea pe o b ncu sub un stejar verde; era foarte nalt i foarte slab i edea cu m t niile n mini. Eu eram un tn r monah; m-am ndreptat deci spre el, m-am nchinat adnc, cu evlavie i am zis: Binecuvnteaz , p rinte. El mi-a r spuns cu blnde e: Dumnezeu s te binecuvnteze, copile al lui Hristos! I-am spus: P rinte, iat vie uie ti singur, numai bine ca s te ocupi cu rug ciunea min ii. El mi -a r spuns: Rug ciune f r minte nu este, dar iat c noi suntem f r minte. M-am ru inat i n-am ndr znit s -1 ntreb mai multe, dar n-am n eles sensul cuvintelor lui. Mai trziu ns am n eles ce nseamn noi ns suntem f r minte, pentru c nu tim s vie uim cum se cuvine i s lucr m pentru Dumnezeu. Afar de b trnul Izrail, la noi n m n stire mai erau doi care se duseser la Cuviosul Serafim: p rintele Savin i p rintele Serafim; ei erau din Tambov. Iat la ce nevoitori [asce i] doream s m duc s tr iesc mpreun cu ei i, rugndu-m cu t rie de egumen, am sfr it prin a-1 ndupleca i am l sat economatul. Dar nu i-a pl cut lui Dumnezeu s vie uiesc acolo i, dup un an i jum tate, m-a chemat napoi la vechea
ascultare, pentru c aveam experien la construc ii; dar pentru rnduiala-de-sine [idioritmie], Domnul m-a pedepsit i la Vechiul Russikon am r cit la cap, i de atunci suf r nencetat de dureri de cap.

Astfel e nevoie s cunoa tem voia lui Dumnezeu prin egumen, iar nu s st ruim dup ceva lundu-ne dup noi n ine. Iubirea lui Dumnezeu d puterea de a petrece toat noaptea n rug ciune, dar iat c eu, neputincios fiind, nu mai pot aceasta din pricina durerilor de cap i trebuie s m odihnesc. Durerile de cap mi s -au dat fiindc am st ruit n dorin a mea i am l sat economatul pentru pustie, spre a avea mai mult libertate pentru rug ciune; dar Dom nul a vrut ca eu s fiu toat via a econom n m n stire. De dou ori am fost numit responsabil cu construc iile, o dat economef, dar am refuzat i pentru asta Dumnezeu m-a pedepsit. Mai trziu numai am n eles c de fiecare e nevoie la locul lui i c to i se mntuiesc f r nici o leg tur cu pozi ia sau rangul lor.
156

Cnd soborul m n stirii m-a numit econom n locul p rintelui Severin, dup ce am ajuns n chilie, am nceput s m rog: Doamne, Tu mi ncredin ezi purtarea de grij de marea noastr m n stire, ajut -m s ndreptez bine acest lucru. i n sufletul meu am primit acest r spuns: Adu- i aminte de harul Sfntului Duh i str duie te-te s -1 ai mereu. Sufletul meu e ntristat. Din pricina bolii nu pot sluji Domnului. Durerile de cap m chinuie i harul care biruie durerile nu este cu mine. Cnd are n el un har mare, sufletul dore te s sufere. Astfel n mucenici era un mare har i trupul lor se bucura mpreun cu sufletul cnd erau chinui i pentru Domnul Cel Iubit. Cine a f cut experien a acestui har, acela cunoa te acest lucru: noi ns trebuie s ndur m bolile. Boala i s r cia smeresc pe om pn la cap t. M -am dus s -1 vizitez pe p rintele S. care era bolnav, i i-am zis: Cum i merge? El ns , nfuriindu-se din pricina bolii, n loc de r spuns i-a aruncat fesul la p mnt. I-am spus: Mul ume te-I lui Dumnezeu pentru boal ; dac nu, vei muri r u. Iat , vei fi tuns n schima cea mare, i atunci harul va veni i te va mngia n ntristarea ta. In ziua n care a fost tuns n schima cea mare, m -am dus s -1 v d ca s -1 felicit i l-am ntrebat: Cum i merge? Iar el mi-a r spuns cu bucurie: - Ca la Sfntul Botez, mi-a dat Domnul n dar harul S u. i ncepnd de atunci a ndurat u or boala lui i s-a sfr it n mare pace, pentru c dulcea a Duhului Sfnt covr e te toat dulcea a lumii. Domnul d p c to ilor harul Duhului Sfnt i de aceea e tare credin a noastr . i cum vom mul umi Domnului pentru iubirea Lui pe care o sim im n flecare zi i n fiecare ceas? L-am ntrebat pe un tn r schimonah dac n-a pierdut harul care i s-a dat la tunderea n schima cea mare. Trecu ser dou sprezece zile de la tunderea n schima cea mare. Mi-a spus: - De i sunt bolnav, simt n sufletul meu harul lui Dum nezeu. Au mai trecut zece zile i i-am pus din nou aceea i n trebare i el mi -a r spuns cu fa a vesel :
157

- Slav lui Dumnezeu, simt mila lui Dumnezeu. Am fost ispitit: cnd sufletul meu a pierdut smerenia, atunci m-am f cut ar gos, dar sufletul meu i-a adus aminte de smerenia lui Hristos i a nsetat dup ea; i am nceput s m rog lui Dumnezeu s m ierte, i s cure e duhul meu de mndrie i s -mi dea pacea. i cnd sufletul meu a urt p catul, Duhul Sfnt m-a nv at rug ciunea nencetat i iubirea. i am cunoscut ct de mult iube te Domnul norodul S u, i ndeosebi pe cei mor i, i n fiecare sear v rs m lacrimi pentru ei. Mi-e mil c oamenii se lipsesc pe ei n i i de un Domn att de milostiv. ntr -o zi am spus duhovnicului: - Mi-e mil de oamenii care se chinuie n iad i n fie care noapte plng pentru ei i sufletul meu se chinuie att, nct i este mil chiar i de demoni. i duhovnicul mi-a spus c Dumnezeu. aceast rug ciune e de la harul lui

Un nevoitor [ascet] m-a ntrebat: Plngi pentru p ca tele tale? I-am spus: Pu in, dar plng mult pentru cei mor i. Atunci mi-a zis: Plnge pentru tine nsu i, de ceilal i se va milostivi Domnul. A a spunea egumenul Makari. L-am ascultat i am nceput s fac cum mi-a spus; am ncetat s mai plng pentru cei mor i, dar atunci au ncetat i lacrimile pentru mine nsumi. Am vorbit despre aceasta cu un alt nevoitor [ascet] care avea darul lacrimilor. i pl cea s se gndeasc la p timi rile Domnului, cum Domnul, mp ratul slavei, a suferit att de mult pentru noi, i n fiecare zi v rsa multe lacrimi. L-am ntrebat pe acel nevoitor: - S m rog pentru cei mor i? El a suspinat i a zis: - Dac mi-ar fi cu putin i-a scoate pe to i din iad i numai atunci sufletul meu i-ar g si pacea i s-ar bucura. Zicnd aceasta a f cut o mi care cu bra ele ca i cum ar aduna snopi pe cmp, i lacrimi picurau din ochii lui. Dup aceea nu m-am mai oprit din rug ciunile pentru mor i; lacrimile s-au ntors i suspinam mult rugndu-m pentru ei.

158

Mi-am petrecut via a n lucruri bune i n p cate, i timp de aizeci de ani am cunoscut ce putere are obi nuin a. i sufletul, i mintea pot dobndi obi nuin e. Iar omul face ceea ce este obi nuit s fac . Dac e obi nuit cu p catul, va fi necontenit atras de p cat, i demonii l vor mpinge spre el; dar dac s-a obi nuit cu cele bune, Dumnezeu l va ajuta cu harul S u. Tot a a, dac te obi nuie ti s te rogi nencetat, s iu be ti pe aproapele i s plngi n rug ciune pentru ntreaga lume, atunci sufletul va fi atras spre rug ciune, lacrimi i iubire. i dac te obi nuie ti s dai milostenie, s fii totdeauna deschis fa de p rintele duhovnicesc la spoveda nie, atunci vei lucra totdeauna a a i i vei g si odihna n Dumnezeu. Sufletul c ruia i place s osndeasc pe oameni sau care e neascult tor sau nenfrnat sau care a l sat poc in a, nu poate s scape de cursele demonilor i s se elibereze de gndurile rele; dar dac plnge pentru p catele sale i iube te pe fratele, Domnul i va da lacrimi pentru ntreaga lume. Doamne, d -mi lacrimi ca sufletul meu s plng din iubire pentru fratele ziua i noaptea! i, iat , Domnul ascult rug ciunea i d sufletului la crimi mari. Domnul ne iube te atunci cnd n rug ciune v rs m la crimi din iubire i ne ascult cu milostivire. Mergeam ntr-o zi de-a lungul unui cmp, ducn-du-m de la tab ra Ustijorsk, unde sta iona batalionul nostru de geniu, spre satul Kolpino, ca s pun la po t ni te bani pe care voiam s -i trimit la Sfntul Munte; dar pe drum s-a repezit drept spre mine un cine turbat i, cnd a ajuns aproape de mine, am spus numai: Doamne, mi -luie te!, i la aceste cuvinte o putere nev zut a mpins cinele deoparte, ca i cum s -ar fi izbit de ceva i, ocolin-dum , s-a ndreptat spre Kolpino. Acolo a mu cat pe mul i i a pricinuit mult r u la oameni i la oi. Din aceast ntmplare am n eles ct de aproape este Domnul de omul p c tos i ct de repede ascult rug ciu nea lui. Intr-o zi, f r vreo nevoie anume am omort o musc i ea, nenorocita, se ra n chinuri pe p mnt; trei zile du p aceea am plns pentru cruzimea mea
159

fa de o f ptur a Domnului, i din acea clip mi aduc aminte pururea de aceast ntmplare. La mine n magazie, pe balconul depozitului, erau ni te lilieci, i ntr-o zi am v rsat peste ei ap clocotit , i iar i am v rsat multe lacrimi pentru aceasta, i de atunci n-am mai f cut r u nici unei f pturi. Intr-o zi, mergnd de la m n stire spre Vechiul Russi -kon, am v zut pe c rare un arpe t iat n buc i i fiecare din ele se zb tea nc n convulsii, i am fost cuprins de mil pentru ntreaga zidire, pentru fiecare f ptur care sufer i am suspinat mult naintea lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu nva sufletul s iubeasc tot ce -i viu, a a nct el nu vrea s mai vat me nici m car o frunz verde dintr-un pom i nu mai vrea s striveasc nici o floare a cmpului. Astfel, Duhul lui Dumnezeu ne nva iubirea pentru toate i atunci sufletul suferii mpreun cu fiece fiin , iube te chiar i pe vr jma i i plnge chiar i pentru demoni, pentru c au c zut din bine. De aceea, Domnul ne-a poruncit s -i iubim pe vr jma i i Duhul lui Dumnezeu ne d puterea de a -i iubi. i dac suntem neputincio i i nu este n noi iubire, s rug m fierbinte pe Domnul, pe Preacurata Lui Maic i pe to i sfin ii i ntru toate ne va ajuta Domnul, Care ne iube te att de mult; i cnd atinge El sufletul i trupul, totul n noi se schimb i este mare bucurie n suflet, fiindc l cunoa te pe F c torul S u i milostivirea Lui cea nen eleas . Sunt oameni care se leag de vie uitoare i le privesc, le mngie i vorbesc cu ele. Ei au l sat iubirea lui Dumnezeu i, prin aceasta, se pierde n ei i iubirea de fra i, pentru care Hristos nsu i a murit n mari chinuri. A face aceasta e un lucru lipsit de minte. A hr ni animalele i vie t ile i a nu le bate - n aceasta st mila omului fa de ele; dar a te lega de ele, a le iubi, a le privi i a vorbi cu ele - acestea le face un suflet lipsit de minte. Sufletul care a cunoscut pe Domnul st pururea naintea Lui cu fric i iubire, i atunci cum mai este cu putin ca el s iubeasc i s vorbeasc cu animalele din ograd , cu pisici i cini? Aceasta nseamn c omul a uitat porun ca lui Hristos de a iubi pe Dumnezeu din toat inima, din tot sufletul i din tot cugetul s u [Mt 22,37].

160

Fiarele s lbatice, animalele din ograd i toate vie ui toarele p mnt, i noi nu trebuie s ne leg m mintea de p mnt, ci s iubim cu puterea min ii pe Domnul, pe Maica Sa Preacurat , Ocrotitoarea noastr sfin i, i s -i cinstim; ei se roag pentru noi i se ntristeaz atunci c lc m poruncile lui Dumnezeu.

sunt toat i pe cnd

Intr-o zi mi-a venit gndul s cump r ni te pe te proas p t. N-aveam la mine banii mei, ci numai pe cei ai m n s tirii. A fi putut s cump r, dar nu voiam s ncalc regula vie ii mele. Dar gndul m urm rea ntr -att, nct chiar i n biseric , la liturghie, nu-mi ie ea din minte. Am n eles atunci c aceasta venea de la vr jma ul i mi-am dat sea ma prin mila lui Dumnezeu c harul ne ajut s mnc m pu in, demonii ns ne mping s mnc m mult i s ne procur m mnc ruri c utate. Trei zile m-a chinuit acest gnd i numai cu anevoie l -am alungat prin rug ciune i lacrimi. Att de chinuitor este s lup i chiar i mpotriva unui gnd att de mic. Pe cnd eram la metoc mi s-a ntmplat aceasta: mneam pe s turate, dar dup dou ore puteam mnca din nou aceea i cantitate. Am nceput s -mi supraveghez greutatea pe un cntar i ce v d? n trei zile am pus patru kilograme. i am n eles c aceasta era o ispit , pentru c noi, monahii, trebuie s ne uscam trupurile, ca n ele s nu mai fie nici o mi care care s tulbure rug ciunea. Un trup s tul e o piedic pentru rug ciunea curat i Duhul Sfnt nu vine ntr-un pntece ghiftuit. Pe de alt parte, trebuie postit cu m sur , ca trupul s nu sl beasc nainte de vre me i s r mn n stare s - i fac ascultarea. Am cunos cut un frate sub ascultare care se uscase de atta post, dar care a sl bit i a murit nainte de vreme. Imi aduc aminte c st team odat la vecernie n biseri ca Acoper mntului Maicii Domnului, i p rintele N. citea acatistul. Privindu-1 m gndeam: Ieromonahul e gras, nu se poate nchina dect cu anevoie. n secunda aceea am nceput eu nsumi s fac o metanie i cineva mi-a dat nev zut o lovitur peste rinichi; am vrut s strig: ine i-m !, dar n-am putut din pricina t riei durerii. A a m-a pedepsit cu milostivire Domnul i prin aceasta am n eles c nu trebuie s judec m pe nimeni.

161

Intr-o zi, dup rug ciune, edeam i m gndeam: Nu vreau s mor. i ziceam: Doamne, Tu vezi inima mea, c nu vreau s mor. Cnd cineva nu i-a v zut mult vreme rudele, merge cu bucurie la ele, dar pe Tine, Milostive Doamne, sufletul meu Te cunoa te i, cu toate acestea, nu vreau s mor. i am primit acest r spuns n inima mea: .Aceasta pentru c M iube ti pu in. i ntr-adev r, iubesc pu in pe Domnul. Povestea p rintele Laz r - un c pitan [n lume]. Un mujic mergea n p dure dup lemne. Obosit de mun c , s-a a ezat sub un stejar mare s se odihneasc i, pri vind la crengile stejarului, a v zut o mul ime de ghinde mari i s-a gndit ntru sine: Ar fi fost mai bine dac n stejar ar fi fost dovleci. O dat cu acest gnd i -a fixat privirea i deodat a c zut o ghind i 1-a lovit tare peste buze. Atunci mujicul a zis: Am gre it, Doamne, cu mintea mea, bine ai f cut ca n stejar s creasc ghinde, iar nu do vleci. Dac aceasta ar fi fost un dovleac, m -ar fi omort cu greutatea sa. Astfel, adeseori noi judec m f pturile lui Dumnezeu n loc s ne pred m voii lui Dumnezeu. Cine se pred pe sine voii Lui sfinte, acela afl odihn , dar cine i chinuie mintea s priceap toate, acela e neiscusit n via a duhovniceasc . Ca s cunoasc voia lui Dumnezeu, trebuie s se supun ei, i atunci Domnul l va pov ui prin harul S u i via a i va fi u oar . Chiar dac acel om ar fi bolnav sau nenorocit, va fi bucuros n sufletul lui pentru c e s n tos la suflet i la minte i vede cu mintea pe Domnul i l iube te n smerenia duhului, iar din pricina iubirii Lui uit lumea i chiar dac i aduce aminte de ea, iubirea lui Dumnezeu l nva s se roage pentru lume, i aceasta pn la lacrimi. Att de pl cut e calea Domnului pentru duhul nostru. Nu de mult a fost un foc la Chilia Sfntul tefan. Monahul acelei chilii era afar cnd cl direa luase foc, dar, vrnd s salveze unele lucruri, s -a repezit n untru i a ars i el. Dac s-ar fi rugat ns Domnului i ar fi zis: Doamne, a vrea s salvez cutare sau cutare lucru, spune -mi ce s fac?, Domnul i-ar fi zis negre it: Du-te, dac aceasta ar fi fost cu putin , sau Nu te du, dac nu se putea. Att de aproape de noi este Domnul i att de mult ne iube te.

162

In via a mea am ntrebat de multe ori pe Domnul in ceas de nenorocire i ntotdeauna am primit r spuns. Aceast iubire o n elegem nu cu mintea noastr , ci prin milostivirea lui Dumnezeu de la harul Duhului Sfnt. Poa te cineva va spune: A a ceva se ntmpl numai cu sfin ii, dar eu spun c Domnul iube te i pe cel p c tos i i d mila Sa; numai s se ntoarc sufletul de la p cat i Domnul l prime te cu mare bucurie n bra ele Sale i-1 duce la Tat l, i atunci se bucur de el tot cerul. Pe 14 septembrie 1932 a avut loc la Muntele Athos un puternic cutremur de p mnt. El s-a produs n timpul nop ii, la ceasul al patrulea [din noapte], n timpul privegherii praznicului n l rii Sfintei Cruci. M g seam n stran al turi de p rintele egumen, iar acesta st tea chiar lng locul unde spovedea. O c r mid s-a desprins din tavan i a c zut n acest loc mpreun cu mult moloz. La nceput am fost pu in nfrico at, dar repede m-am lini tit i am zis egumenului: Iat c Domnul Cel Milostiv vrea ca noi s ne poc im. i m-am uitat la ceilal i monahiafla i n biseric i pu ini se temeau; ase oameni au ie it din biseric , dar ceilal i au r mas la locul lor, iar priveghe rea a continuat dup rnduial la fel de lini tit, ca i cum nimic nu s-ar fi ntmplat. i m-am gndit: Ct de mare este harul Duhului Sfnt n monahi! Pentru c avusese loc un puternic cutremur de p mnt, ntreag uria a cl dire a m n stirii se zdruncina, tencuiala c dea, candela brele, candelele i lumn rile se leg nau, clopotele din clopotni ncepuser s sune i nsu i marele clopot s-a auzit sunnd i el o dat din cauza puterii n prasnice a zdruncin turilor, iar ei st teau lini ti i. i m-am gndit iar i: Sufletul care a cunoscut pe Domnul nu se teme de nimic, afar de p cat, i ndeosebi de p catul mndriei. El tie c Domnul ne iube te, iar dac El ne iube te, de ce s ne temem? Domnul Cel Milostiv ne-a trimis prin aceasta pova a: Copiii mei, poc i i -v i tr i i n iubire, fi i ascult tori i nfrna i, nv a i de la Mine smerenia i blnde ea i ve i afla odihn sufletelor voastre [Mt 11, 28]. Intr-o zi m-am dus la m n stirea srbeasc Hilandar. Mi s-a al turat p rintele Nikolai, de la arhondaricul schi tului nostru al Tebaidei. Mergeam noaptea printr-o p dure verde; drumul era pl cut, asemenea i conversa ia. Vorbeam despre iubirea de aproapele i p rintele Nikolai mi-a povestit o ntmplare remarcabil .

163

In sudul Rusiei, n mprejurimile Rostovului, lucra o echip de dou zeci de oameni. Unul din ei, pe numele lui Andrei, avea un caracter i o purtare rea, astfel c era greu de tr it mpreun cu el. Un altul, cel mai tn r dintre to i, era un om foarte bun; iubea pe Dumnezeu i p zea porun cile Domnului; numele lui era Nikolai. Cum Andrei f cuse multe rele i tot felul de nepl ceri tovar ilor lui, ace tia s-au hot rt s -1 omoare, dar tn rul Nikolai n-a fost de acord cu aceast f r delege i i -a ndemnat ca n nici un caz s nu ucid . Muncitorii echipei nu l-au ascultat pe Nikolai i l-au ucis pe Andrei. Crima a fost descoperit . Afacerea a ajuns la poli ie. Atunci Nikolai, v znd nenoroci rea lor, le-a zis: Voi to i ave i so ie i copii, eu ns sunt fecior i singur. Spune i c eu l am omort, i eu voi spune acela i lucru. Mie nu-mi este greu s merg la ocn i, oricum, m voi duce acolo fiind singur. Dar dac v condam n pe voi, ct lume va suferi! La nceput muncitorii n -ati r spuns nimic, c ci se ru inau de Nikolai care-i ndemnase s nu ucid , dar pn la urm acesta a reu it totu i s i conving i s-au n eles s spun c Nikolai a omort. Au venit la locul faptei procurorul, judec torul de in struc ie i jandarmii, i au nceput ancheta: Cine a omo rt? Nikolai spune: Eu am omort. Au fost interoga i i ceilal i; ace tia au spus i ei c Nikolai era f pta ul. Nikolai avea o fa blnd i un caracter smerit i vorbea lini tit i tihnit. Judec torul de instruc ie a f cut interogatorii foarte lungi, c ci nu se putea convinge c un om att de blnd i pa nic era un uciga . Dar afacerea i a urmat cursul ei i a fost naintat tribunalului. i la tribu nal to i s-au minunat cum a putut omori un om att desmerit i lini tit, i nici un judec tor n-a vrut s -1 cread , de i Nikolai sus inea sus i tare c el a ucis. Mult vreme judec torii n-au putut da o sentin . Nimeni nu voia s semneze condamnarea lui. Att Nikolai, ct i to i ceilal i au fost interoga i din nou pentru a elucida misterul i au fost conjura i s spun adev rul.In cele din urm , Nikolai, acuzatul nevinovat, a declarat c , dac adev ratul vi novat nu va fi pedepsit, va spune adev rul. In timpul an chetei, a ie it la iveal c Andrei era un om r u, astfel c to i, procurorul i judec torul, au fost de acord s claseze afacerea dac li se va face cunoscut adev rul. i atunci, nu Nikplai, ci ceilal i au povestit cum se petrecuser lucrurile i cum Nikolai hot rse s ia totul asupra lui, ca s -i salveze de pedeaps . Judecata a fost suspendat i s-a spus c crima lui Nikolai n-a fost stabilit , iar unul din judec tori a spus: Andrei a fost un om r u i dup fapt i r splat , dar ace tia sunt oameni buni: s tr iasc n pace.

164

Din aceast ntmplare se poate vedea ce putere are iu birea de aproapele. n inima tn rului Nikolai era harul lui Dumnezeu i el se oglindea pe fa a lui i lucra asupra tuturor celorlal i.

P rintele Ioan din Kron tadt


Pe p rintele Ioan l-am v zut n Kron tadt. Slujea Sfnta Liturghie. Am fost izbit de puterea rug ciunii lui i pn ast zi, de i s-au scurs aproape patruzeci de ani de atunci, n-am mai v zut pe nimeni slujind ca el. Norodul l iubea i to i st teau cu frica lui Dumnezeu. i nu e de mirare: Duhul Sfnt atrage la Sine inima oamenilor. Vedem din Evanghelii cte mul imi veneau dup Domnul. Cuvntul Domnului i atr gea pe oameni, pentru c era rostit prin Duhul Sfnt i de aceea el era dulce i pl cut sufletului. Cnd Luca i Cleopa mergeau spre Emaus i pe drum s-a apropiat de ei Domnul i le-a vorbit, inimile lor erau aprinse de iubire pentru Dumnezeu [Le 24,32]. i p rintele Ioan avea n el din bel ug pe Duhul Sfnt Care aprindea sufletul lui s iubeasc pe Dumnezeu, i acela i Duh lucra prin el asupra oamenilor. Am v zut ct norod n v lea dup el, ca la un foc, pentru a -i primi binecuvntarea, iar dup ce o primeau, se bucurau pentru c Duhul Sfnt este pl cut i d sufletului pace i desf tare. Unii gndesc r u despre p rintele Ioan i prin aceasta ntristeaz pe Duhul Sfnt Care via ntru el i viaz ntru el i dup moarte. Ei spun c era bogat i se mbr ca bine. Dar ei nu tiu c bog ia nu d uneaz celui ntru care viaz Duhul Sfnt, pentru c sufletul acesta e cu totul n D umnezeu i este preschimbat de Dumnezeu i uit de bog ie i haine. Ferici i oamenii care l iubesc pe p rintele Ioan, pentru c el se va ruga pentru noi. Iubirea lui pentru Dumnezeu este fierbinte; el nsu i era cu totul ntr -o iubire aprins . O, mare p rinte Ioane, tu e ti rug torul nostru! Mul u mesc lui Dumnezeu c te-am v zut i- i mul umesc i ie, bunule i sfntule p stor, c ci prin rug ciunile tale am l sat lumea i am sosit la Sfntul Munte al Athosului, unde am v zut mare mil de la Dumnezeu. i acum scriu cu bucurie, c Domnul mi-a dat s n eleg via a i nevoin a acestui bun p stor.
165

E o mare nevoin a [ascez ] s tr ie ti cu o femeie tn r i s nu te atingi de ea. Pot aceasta numai cei ce poart n ei n chip sim it pe Duhul Sfnt. El este dulce i biruie iubirea unei so ii dr gu e. Mul i sfin i se temeau de apropierea femeilor, dar p rintele Ioan, de i era nconju rat de femei, avea pe Duhul Sfnt, a C rui dulcea covr e te iubirea trupeasc . Mai adaug i aceasta: era att de smerit, c nu pierdea harul Duhului Sfnt, i de aceea l iubea att de mult no rodul, iar el ducea min ile oamenilor spre Dumnezeu. Vezi n el puterea Duhului Sfnt? Cnd cite ti cartea sa Via a mea n Hristos, sufletul simte n cuvintele lui pute rea harului lui Dumnezeu. Tu zici: Eu ns o citesc i o g sesc f r gust. Dar te ntreb: Oare aceasta nu este pen tru c e ti mndru? Iar harul nu se atinge de inima omu lui mndru. P rinte Ioane, acum viezi n cer i vezi pe Domnul, pe Care sufletul t u l iubea nc de pe p mnt. Te rug m: Roag -te pentru noi, ca i noi s iubim pe Domnul i s aducem roade de poc in care bucur pe Domnul. Bunule i sfntule p stor, ca un vultur ce zboar n n l imi te-ai ridicat deasupra marii Rusii i din aceast n l ime la care te-a suit Duhul Sfnt Care viaz ntru tine, ai v zut nevoile norodului t u. Prin puterea Duhului Sfnt ai atras norodul spre Dumnezeu, iar oamenii, auzind din gura ta cuvntul lui Dumnezeu, suspinau i aduceau poc in fierbinte. O, mare i bunule p stor, de i cu trupul ai murit, dar cu duhul e ti mpreun cu noi i, stnd naintea lui Dumnezeu, ne vezi n Duhul Sfnt din cer. Iar noi cu smerenie te cinstim pe tine.

Vulturul i coco ul
Un vultur zbura n n l imi, se desf ta de frumuse ea lumii i gndea n sinea lui: Trec n zbor peste dep rt ri ntinse: peste v i i mun i, m ri i ruri, cmpii i p duri; v d mul ime de fiare i p s ri; v d ora e i sate i cum tr iesc oamenii. Dar coco ul de la ar nu cunoa te nimic n afara ogr zii n care tr ie te i nu vede dect c iva oa meni i cteva dobitoace. Voi zbura la el i-i voi povesti despre via a lumii.
166

i vulturul a venit s se a eze pe acoperi ul gospod riei i a v zut ct de an o i de vesel se plimba coco ul n mijlocul g inilor lui i s-a gndit: nseamn c e mul u mit cu soarta lui; dar, cu toate astea, i voi povesti cele ce cunos. i vulturul a nceput s -i vorbeasc coco ului despre frumuse ea i bog ia lumii. La nceput coco ul 1 -a ascultat cu aten ie, dar nu n elegea nimic. V znd c nu n elege nimic, vulturul s-a mhnit i i-a fost greu s mai vorbeasc cu coco ul. La rndul lui, coco ul, nen elegnd ceea ce-i povestea vulturul, se plictisea i -i era greu s -1 asculte. i fiecare a r mas mul umit de soarta lui. A a se ntmpl atunci cnd un om nv at vorbe te cu unul nenv at i, nc i mai mult, atunci cnd un om du hovnicesc vorbe te cu unul neduhovnicesc. Omul duhovnicesc este asemenea vulturului, dar cel neduhovnicesc este asemenea coco ului. Mintea omului duhovnicesc cu get ziua i noaptea la legea Domnului [Ps 1, 2] i se nal prin rug ciune spre Dumnezeu, dar mintea celui nedu hovnicesc e lipit de p mnt sau e bntuit de gnduri. Sufletul celui duhovnicesc se desf teaz de pace, dar su fletul celui neduhovnicesc st gol i mpr tiat. Omul duhovnicesc zboar ca vulturul spre n l imi, simte cu sufletul pe Dumnezeu i vede lumea ntreag , chiar dac s ar ruga in ntunericul nop ii; dar omul ne -duhovnicesc sebucura sau de slava de art , sau de bog ii, sau caut des f t rile trupe ti. i atunci cnd un om duhovnicesc se ntlne te cu unul neduhovnicesc, leg tura amndurora e lucru plictisitor i anevoios.

P rintele Stratonik
De dou ori a vizitat Sfntul Munte un pustnic din Mun ii Caucaz p rintele Stratonik. Era de neam din gubernia Harkov; n lume fusese trgove i avea un magazin; a avut i copii. Dar sufletul lui s -a aprins de focul unei mari poc in e i, l sndu- i familia i averile, s-a retras n Caucaz. Era un b rbat minunat. La vederea lui sufletul era cu prins de un fream t. Ochii lui erau n permanen inunda i de lacrimi, iar cnd ncepea s vorbeasc despre Dumnezeu, vorbea cu mare sim ire i cu o nf i are smerit , i to i cei ce-1 ascultau primeau bucurie i mngiere. Cuvn tul lui era puternic,
167

p truns de frica lui Dumnezeu i iubire; era, ntr-adev r, ca un vultur printre p rin i. n contact cu el, sufletele oamenilor se preschimbau i, v zndu -i via a sfnt , se smereau. Prin cuvntul lui c lea sufletele i pe mul i i-a ridicat din c dere. Ascultndu-1, sufletul ui ta de p mnt i se ntorcea cu nfl c rare spre Dumnezeu. Statura lui era pu in peste cea mijlocie, avea o fa pl cut , p rul nchis la culoare; pl cea la toat lumea. Nevoitorii din Caucaz l cinsteau, i el era vrednic de aceast cinstire. mplinea nevoin e [ascetice] grele: ndura c ldu ra i frigul, iarna mergea descul suferind din dragoste de Dumnezeu i niciodat n-a avut pe buze vreun murmur mpotriva lui Dumnezeu, ci sufletul s u era predat n ntregime voii lui Dumnezeu i purta toate suferin ele cu bucu rie. Propov duia o poc in fierbinte i pe mul i i -a ridicat dintr-o adnc descurajare la nevoin e pline de rvn . n cuvintele lui se sim ea limpede harul lui Dumnezeu, i el ren tea min ile oamenilor dezlipindu -le de p mnt. Intr-o zi, nevoitorii din Caucaz l-au dus la un demoni-zat, i cnd 1-a v zut, din multa iubire, p rintele Stratonik a plns i a zis: Nenorocit f ptur a lui Dumnezeu, ct e ti de chinuit de demon! i a f cut asupra lui semnul crucii cu aceste cuvinte: Domnul Iisus Hristos s te t m -duiasc ! i bolnavul s-a vindecat n clipa aceea. Att de mare era puterea credin ei i rug ciunea acestui b rbat. Unde e ti acum, dragul nostru p rinte Stratonik, care iubeai att de minunat plnsul? Vino la noi i- i vom zidi o chilie pe un munte nalt, vom privi la sfnta ta via i pe m sura puterilor noastre vom imita marile tale nevoin e [ascetice]. Vremea lacrimilor tale a trecut, p rinte. Acum auzi n ceruri cnt rile heruvimilor i vezi slava Domnu lui, pe Care sufletul t u l iubea pe p mnt i, avntn-du-te spre El, se preda plnsului poc in ei. Domnul iube te pe om i i-a dat acest plns, ca sufletul s u s se spele n apa aceasta i s poat vedea curat pe Domnul n duh de iubire i n fric plin de cucernicie. P rintele Stratonik mai zicea c va veni o vreme cnd monahii se vor mntui n haine lume ti. Din toate puterile i pn la sfr itul vie ii trebuie p s trat rvna de la nceput, c ci mul i au pierdut -o i n-au mai g sit-o. Pentru aceasta trebuie s ne aducem aminte nencetat de moarte; i dac sufletul este gata de moarte,
168

chiar i numai n parte, el nu se mai teme, vine la smere nie i poc in , uit tot ce e lumesc, i p ze te mintea nempr tiat i se roag din toat inima. Cine i aduce aminte de moarte nu mai este n elat de lume, iube te pe aproapele, ba chiar i pe vr jma i, este ascult tor i nfrnat; prin aceasta i p streaz n suflet pacea i vine n el harul Sfntului Duh. Iar cnd cuno ti pe Dumnezeu prin Duhul Sfnt, atunci sufletul t u se va des f ta de Domnul i -L vei iubi, i vei aduce aminte totdeau na de dulcea a Duhului Sfnt, i aceasta este cu adev rat o hran cereasc . Am vorbit mult despre toate acestea cu marele nevoitor care a fost p rintele Stratonik. El mi-a povestit c n Cau-caz ntlnise apte b rba i care gustaser harul Sfntului Duh, dar unii dintre ei nu cuno teau calea Domnului, nu tiau cum pov uie te Domnul sufletele i de aceea au sl bit mai apoi. Despre aceasta se vorbe te n Scriptur i la Sfin ii P rin i, dar trebuie s tr ie ti mult ca s cuno ti toate acestea din experien . La nceput, cnd omul vine s lucreze pentru Domnul, Domnul d sufletului harul S u i o rvn puternic pentru bine, i totul pentru el este atunci u or i pl cut; iar cnd sufletul vede n el aceasta, atunci, n lipsa lui de experien , i spune: Voi avea toat via a aceast rvn . i prin aceasta se nal mai presus de cei ce tr iesc n nep sare i ncepe s -i judece; i a a pierde harul care 1-a ajutat s mplineasc poruncile lui Dumnezeu. i sufletul nu n elege cum s-a ntmplat aceasta totul mergea att de bine, dar acum totul e att de chinuitor i nu mai vrea s se roage. Dar nu trebuie s se nfrico eze: este Domnul Care pov uie te cu milostivire sufletul. De ndat ce se nal mai presus de fratele s u, chiar n acel minut sufletului i vine un gnd r u care nu-i place lui Dumnezeu, i dac sufletul se smere te, harul nu-1 p r se te, dar dac nu se smere te, se ive te o mic ispit , ca sufletul s se smereasc . Dac iar i nu se smere te, atunci ncepe lupta curviei. Dac tot nu se smere te, atunci cade ntr -un p cat oarecare. i dac nici atunci nu se smere te, atunci vine o mare ispit i el va s vr i un p cat mare. i a a ispita se va face tot mai puternic , pn ce sufletul se va smeri; atunci ispita se duce i, dac se smere te mult, vine str pungerea inimii i pacea i tot r ul piere. Astfel, tot r zboiul se duce pentru smerenie. Mndria a pricinuit c derea vr jma ilor i ei ne-au tras n adnc i pe noi. Vr jma ii ne laud , i dac sufletul prime te lauda, harul se retrage de la el pn ce se poc ie te. Astfel, toat via a nva sufletul smerenia lui Hristos i, pn ce nu va avea smerenia, va fi
169

ntotdeauna chinuit de gnduri rele. Dar sufletul smerit g se te odihna i pacea de care vorbe te Domnul [In 14, 27]. Postul i nfrnarea, privegherea i lini tirea [isihia] i celelalte nevoin e [ascetice] ne ajut , dar puterea de c pe tenie st n smerenie. M ria Egipteanca i-a uscat trupul prin post ntr-un singur an, pentru c nu avea nimic de mncare, dar cu gndurile a trebuit s lupte timp de ap tesprezece ani. Smerenia nu se nva dintr-o dat . De aceea a zis Dom nul: nv a i de la Mine smerenia i blnde ea [Mt 11,29]. Ca s nve i ai nevoie de timp. Unii au mb trnit n nevoin e i totu i n-au nv at smerenia i nu pot n elege de ce nu le merge bine, de ce n-au pace i sufletul lor e mhnit i ab tut. A venit la mine p rintele T. - un pustnic. tiind c acest b trn [stare ] era un mare nevoitor [ascet], cre deam c -i place s vorbeasc despre Dumnezeu. Am avut o lung convorbire cu el, dup care l-am rugat s spun un cuvnt sufletului meu, ca s - i ndrepte gre elile. A t cut pu in, apoi mi-a zis: n tine se vede mndrie De ce vorbe ti att de multdespre Dumnezeu? Sfin ii i ascundeau dragostea de Dumnezeu n sufletul lor, n schimb vorbeau bucuros despre plns. P rinte T., tu ai smerit sufletul meu care iube te pe Ziditorul. Sufletul meu iube te pe Domnul i cum voi ascunde acest foc care s-a aprins n sufletul meu? Cum voi ascunde mila Domnului, Care a r pit sufletul meu? Cum voi uita mila Domnului, prin care sufletul meu a cunoscut pe Domnul? Cum voi putea s nu vorbesc despre Dumnezeu, dac sufletul meu a fost nrobit de El? Cum voi t cea despre Dumnezeu, cnd duhul meu arde ziua i noaptea din iubire pentru El? Fi-voi atunci un potrivnic al lacrimilor? Pentru ce, p rinte, ai zis sufletului meu: De ce vorbe ti att de mult despre Dumnezeu?

170

Dar sufletul meu l iube te i cum s ascund dragostea Domnului pentru mine? Sunt vrednic de chinurile ve nice, dar El m -a iertat i mi-a dat harul S u, care nu poate r mne ascuns n suflet. Nu tii oare c te iubesc i c am nceput s vorbesc de Dumnezeu gndindu-m c i sufletul t u l iube te pe Dumnezeu i c e aprins de iubirea lui Dumnezeu? Dar ce s spun sufletului meu? Ascunde n tine cuvintele Domnului? Dar toate cerurile cunosc aceasta i voi fi ntrebat: De ce ai ascuns mila Domnului i n-ai vorbit de ea oamenilor, ca to i s -L iubeasc pe Dumnezeu i s - i g seasc odihna n El? Dar St pnul ne cheam cu milostivire pe to i: Veni i la Mine to i cei osteni i i mpov ra i i Eu v voi odihni pe voi [Mt 11, 28]. Sufletul meu cunoa te aceast odihn n Dumnezeu i de aceea, iubind pe Dumnezeu i pe fra ii mei, vorbesc de spre milostivirea lui Dumnezeu. Gndeam c sufletul t u se vesele te, ca i al meu, de Domnul, dar tu ai smerit sufletul meu spunnd: De ce vorbe ti att de mult despre Dumnezeu?. Dar spun adev rul, c Domnul nostru e milostiv i iart oamenilor p catele lor. Astfel ns voi porunci buzelor mele t cere i voi cnta cntare lui Dumnezeu n suflet, ca Domnul nostru s se veseleasc , pentru c nem rginit este dragostea Lui pentru noi i i-a v rsat sngele S u i ni L-a dat pe Duhul Sfnt. P rintele Kassian spunea c to i ereticii vor pieri. Nu tiu aceasta, dar cred numai n Biserica Ortodox : n Ea este bucuria mntuirii ntru smerenia lui Hristos. i mul umesc, Domnul meu i Ziditorul meu, c ai smerit cu milostivire sufletul meu i mi-ai descoperit calea pe care au mers sfin ii T i. Tu iube ti pe cei ce plng, i pe calea plnsului au venit la Tine sfin ii T i. Tu iube ti pe cei smeri i i prin harul T u i nve i iubirea i smerenia de care se tem

171

vr jma ii no tri, demonii. Tu Te bucuri, Doamne, de sufletul smerit; d -mi s vin la Tine pe calea sfin ilor T i, calea plnsului smerit, pe care mi -ai ar tat-o. Era la noi n m n stire un frate care c zuse dintr-un pom la strnsul m slinelor i nu mai putea merge pe pi cioarele lui. Pe cnd era la infirmerie n corpul de cl diri al bisericii Schimb rii la Fa , monahul care era al turi de el, n patul vecin, a murit. Infirmierul a nceput s preg teasc trupul mortului pentru ngrop ciune i i-a cerut fratelui s -i in o clip acul. Bolnavul i-a r spuns: De ce-mi tulburi odihna? Dar dup acest cuvnt sufletul s u i-a pierdut pacea, i atunci a chemat pe duhovnic i i -a m rturisit p catul neascult rii sale. Cel n elept n elege de ce sufletul fratelui i-a pierdut pacea, dar cel nen elept spune c sunt fleacuri. La 1 iulie 1932 am primit vizita p rintelui Pantelimon de la Vechiul Russikon. L-am ntrebat cum i merge, i el cu o fa bucuroas mi -a r spuns: - Sunt foarte bucuros. De ce te bucuri?, l-am ntrebat. To i fra ii m iubesc. i de ce te iubesc? Ascult de toat lumea, a spus el, oricine ar fi i ori unde a fi trimis - a zis el. i m-am gndit: U oar este calea care duce n mp r ia cerurilor. Acesta i-a g sit odihna prin ascultarea pe care o face pentru Dumnezeu, i de aceea i este bine sufletului s u. P rintele ieromonah I. mi-a povestit c la noi, la Krumitza, un monah tr gea s moar , dar nu putea muri. I s -a spus: Nu i-ai m rturisit p catele i de aceea nu po i muri. El a r spuns: M-am m rturisit de dou ori, dar cred c p catele mele nu-mi sunt iertate i a vrea s m spo vedesc egumenului Makari. S-a f cut dup dorin a sa: egumenul Makari a venit din m n stire i 1-a spovedit pe schimonah, i atunci acesta s-a sfr it n pace i odihn .

172

P rintele ieromonah I. m-a ntrebat de ce s-a ntmplat aceasta i i-am r spuns c , de i se m rturisise, el nu cre dea c p catele lui i -au fost iertate, ba chiar c trebuia s fie a a dup starea lui duhovniceasc , adic dup necre din a lui. Noi ns trebuie s avem credin a tare c n Bise rica noastr toate au fost a ezate de Duhul Sfnt i atunci, dup credin a lui, omul prime te harul de la Domnul. Un monah tn r I i mul umesc, Doamne, c ai trimis azi la mine pe robul T u, un tn r monah, al c rui nume l ascund ca s nu cad din pricina slavei de arte i via a lui sfnt s se iroseasc . Vorbeam mpreun despre iubire i acest tn r monah mi-a spus c n cei treizeci de ani ai vie ii sale nu ntristase pe nimeni. L-am privit i sufletul meu s-a smerit pn n rn naintea lui. Din copil rie sufletul lui iubea pe Dumnezeu, i el, v znd cu duhul pe Domnul, n-a ntristat niciodat pe ni meni i de aceea Domnul 1 -a ferit de p cate. Pentru astfel de oameni, cred, ine Domnul lumea, pen tru c sunt att de dragi lui Dumnezeu, i Dumnezeu as cult pururea pe robii S i cei smeri i i nou tuturor ne merge bine pentru rug ciunile lor. I i mul umesc, Doamne, c mi -ai f cut cunoscut pe robul T u. i c i sfin i nu sunt pe care nu-i putem cunoa te, dar sufletul simte apropierea sfin ilor i se preschimb n smerenia Duhului lui Hristos. n sfin i viaz Duhul lui Dumnezeu, i sufletul simte venirea Lui. Doamne, f ca to i oamenii s fie asemenea acestui t n r monah. Lumea ntreag ar str luci atunci de slav , pentru c harul lui Dumnezeu ar prisosi n lume. Duhul Sfnt d sufletului s cunoasc iubirea lui Dumnezeu i dragostea de oameni. Duhul Sfnt nva sufletul blnde ea i smerenia, i n Dumnezeu el i g se te odihna i uit toate am r ciunile acestei lumi, pentru c l mngie Duhul Sfnt. Sufletele sfin ilor gust Duhul Sfnt nc de pe p mnt. Aceasta e mp r ia lui Dumnezeu care este n untrul nostru, dup cum spune Domnul [Le 17, 21]. Ast zi am vorbit cu p rintele despre noble ea [boie ria] sufletului. El este ntr-adev r nobil, pentru c a primit noble ea de la Domnul nsu i, Care i-a
173

dat-o pentru c o iubea. i noi trebuie s o p str m; dar s p str m nainte de toate acea noble e pe care o d sufletului Domnul. Cnd, dup nviere, Domnul S-a ar tat ucenicilor Lui i a nceput s vorbeasc cu Petru, nu i-a f cut nici un repro , ci 1-a ntrebat cu m rinimie: M iube ti tu pe Mine? [In 21,15]. Acest cuvnt blnd de iubire p rinteasc al Domnului ne nva s facem la fel cu oamenii, cnd cmeya ne sup r . n aceasta st noble ea [boieria] lui Hristos, i ea e de nen eles pentru om i se face cunoscut numai prin Duhul Sfnt. Slav Domnului i milostivirii Lui c ne pov uie te prin Duhul Sfnt, altfel n-am ti cum este Domnul nostru.

Convorbiri cu ni te copii
Ni te copii dr gu i alergau prin lunc , culegeau flori, cntau i se bucurau, pentru c n ei s l luia harul lui Dumnezeu. Dar iat c au v zut un monah i i-au spus: - Prive te! Domnul a mpodobit cerul cu stele i p mntul cu ruri i gr dini; vulturi zboar n n l imi dea supra norilor i se desfat cu frumuse ea naturii, p s rile cnt vesele n dumbr vi i n poieni, dar tu, monahiile, ezi n chilie i nu vezi toat frumuse ea lui Dumnezeu. ezi i plngi. De ce plngi n mica ta chilie cnd soarele str luce te i lumineaz toat lumea n frumuse e i pre tutindeni e bucurie pe p mnt? A a au ntrebat ni te copii pe un monah, iar el le -a r spuns: Copii, voi nu n elege i plnsul meu. Sufletul meu plnge pentru voi, c nu-L cunoa te i pe Domnul Care a f cut toat aceast frumuse e. Sufletul meu l cunoa te i a vrea ca i voi s cunoa te i aceasta i de aceea sunt trist i m rog lui Dumnezeu pentru voi, pentru ca i voi s -L cunoa te i pe Domnul prin Duhul Sfnt. Ce nseamn a cunoa te pe Domnul prin Duhul Sfnt? E cu neputin , copii, a -L cunoa te pe Domnul cu mintea. Dar citi i dumnezeie tile Scripturi, n care viaz harul care v va ndulci, i a a ve i cunoa te pe Domnul i-i ve i fi robi Lui cu bucurie, ziua i noaptea. Cnd ns l cunoa te i pe Domnul, atunci v p r se te dorin a de a v mai uita la aceast
174

lume, iar sufletul se va str dui s vad slava Domnului n ceruri. Dar nou ne plac florile i s hoin rim i s ne veselim. V place s hoin ri i prin poieni i s culege i flori, v place s cnta i i s asculta i cntecele p s rilor, dar n cer sunt lucruri mai frumoase dect toate acestea: e raiul, unde viaz Domnul mpreun cu ngerii i cu sfin ii. i acolo este veselie i se cnt cnt ri, dar mai frumoase, i cnd sufletul ascult aceste cnt ri nu le mai poate uita niciodat i nu-1 mai atrag cntecele p mnte ti. Dar nou ne place s cnt m. Cnta i, copii, Domnului prin Duhul Sfnt; cnta i n smerenie i iubire. Dar tu de ce plngi? Nu n elegem. Plng pentru voi, copila i. M uit la voi, mi-e mil de voi i rog pe Domnul s v p zeasc ca s cunoa te i pe F c torul i Domnul vostru. M uit la voi i voi sem na i cu Copilul Hristos, i vreau ca voi s nu pierde i harul lui Dumnezeu i s nu v asem na i, cnd v mnia i, vr j ma ului, pentru gndurile cele rele. Vreau ca voi s fi i totdeauna asemenea Fiului Preacuratei Maicii lui Dumne zeu. Aceasta v-o dore te sufletul meu. Pentru aceasta m rog. Mi-e mil de to i copiii de pe p mnt i de aceea plng pentru to i copiii nevinova i i orfani. Plng, copii, pentru lume i jelesc pentru tot norodul lui Dumnezeu. Doamne, trimite mila Ta peste copiii p mntului pe ca re i iube ti i d -le s Te cunoasc prin Duhul Sfnt i s nve e s Te sl veasc . . Cu lacrimi Te rog, ascult rug ciunea mea i d tuturor s cunoasc slava Ta prin Duhul Sfnt. - Copii, iubi i-L pe Dumnezeu, cum l iubesc ngerii . - Noi nu L-am v zut niciodat pe Dumnezeu cum putem s -L iubim? Copila ii mei iubi i, crede i totdeauna despre Dumnezeu c v iube te i v d via pentru ca s vie ui i ve nic mpreun cu El i s v ndulci i [desf ta i] de iubirea Lui. Cum putem ti noi c Dumnezeu ne iube te? Dup roade, copila i, se cunosc iubirile: cnd sun tem n iubirea lui Dumnezeu, am biruit p catul, i n suflet e odihn i veselie i vrem s ne aducem aminte de Dumnezeu n toat vremea, vrem s ne rug m i n suflet sunt gnduri bune. Cum s tim ce fel de gnduri viaz n noi, i care din ele sunt bune i care sunt rele?
175

Ca s deosebi i gndurile bune de cele rele, trebuie s ine i mintea voastr curat n Dumnezeu. Nu n elegem, cum putem s ne inem mintea la Dumnezeu, cnd nu L-am v zut pe Dumnezeu i nu L -am cunoscut, i ce nseamn : minte curat ? Copila i, voi s v gndi i c Dumnezeu v vede, chiar dac voi nu-L vede i. A a ve i umbla totdeauna naintea fe ei Domnului. Chiar dac aceasta e o iubire mic , dar dac p zi i cuvntul meu, ea v va duce la o mai mare iu bire, i atunci, prin Duhul Sfnt, ve i cunoa te to i ceea ce v spun i n ceasul acesta nu n elege i.

Gnduri, sfaturi i observa ii ascetice


Gndurile mele m-au fr mntat ani ndelunga i, dar mila Domnului a fost cu mine f r sfr it. i dac Domnul nu m-ar fi pov uit ca un Bun P stor cu harul S u, vr jma ii m-ar fi nghi it. Scriu despre mila Domnului i mi este u or s scriu, fi indc sufletul meu cunoa te pe Domnul prin Duhul Sfnt i tie ct de mult l iube te El pe om. Dup mul imea iubirii i blnde ii Lui, El nu- i aduce aminte de p catele noastre. Duhul meu dore te nes turat cnd s se roage, cnd s scrie sau s vorbeasc despre Dumnezeu, dar sufletul meu nu vrea s aud nimic din cele ale lumii. Dac vorbe ti sau scrii despre Dumnezeu, roag -te i cere de la Domnul s te ajute i s - i lumineze n elegerea, i Domnul te va ajuta i pov ui. Dac este n tine o nedumerire, nchin -te de trei ori pn la p mnt i zi: Mi lostive Doamne, Tu vezi c sufletul meu e n nedumerire i mi-e fric s nu gre esc. Lumineaz -mi n elegerea, Doamne. i Domnul te va lumina negre it, c ci El este foarte aproape de noi. Dar dac te ndoie ti, nu vei primi ceea ce ceri. A a a zis Domnul lui Petru: Pentru ce te-ai ndoit, pu in credinciosule? [Mt 14, 31] atunci cnd acesta ncepea s se scufunde n valuri. A a i sufletul, cnd se nd ieste, ncepe s se scufunde n gndurile cele rele. Doamne, d -ne credin neclintit n Tine prin Duhul Sfnt !.
176

Cnd cel c ruia nu i s-a dat s nve e pe al ii nva pe marele Dumnezeu.

totu i, el ntristeaz

Sunt oameni, i chiar oameni mari, care atunci cnd se ive te o nedumerire, nu se ntorc spre Domnul; or atunci trebuie s spun deschis: Doamne, sunt un om p c tos i nu n eleg ce trebuie s fac, d ar Tu, Milostive, lumineaz -mi n elegerea cum i ce trebuie s fac! Domnul Cel Milostiv nu vrea ca sufletul nostru s se cufunde n z p ceala care vine de la vr jma ul i ne insufl ce trebuie s facem i ce nu trebuie s facem. Cnd tim multe, s mul umim Domnului pentru cu noa terea dat . Dar numai cunoa terea singur nu e de ajuns; trebuie s fie n suflet i roadele Duhului [Ga 5, 22] sau m car un gr unte mic care la vremea lui s creasc i s aduc road mult [In 12,24]. Scriu i mi este u or s scriu, pentru c sufletul meu cunoa te pe Domnul. Dar e mai bine s te rogi f r m-pr tiere, pentru c rug ciunea e mai de pre dect orice. Dar sufletul n-are putere s se roage necontenit cu aceea i aprindere, i de aceea trebuie s i se dea r gaz de odihn de la osteneala rug ciunii; atunci putem citi, sau cugeta, sau scrie despre Dumnezeu - dup cum ne insufl Domnul. Bun lucru este a cugeta la legea Domnului ziua i noap tea. Prin aceasta sufletul i g se te odihna n Dumnezeu i Domnul mbr i eaz tot sufletul, i atunci pentru el nu mai e nimic altceva afar de Dumnezeu. Cnd sufletul este n Dumnezeu, el uit cu totul lumea i atunci sufletul vede pe Dumnezeu. Alteori ns , Domnul mi c prin harul S u sufletul s se roage pentru toat lu mea, i uneori chiar i pentru un singur om. Cnd i cum vrea Domnul. Dar ca s vedem tainele lui Dumnezeu, trebuie s ce rem necontenit de la Domnul s ne dea duh smerit, i atunci le vom cunoa te prin Duhul Sfnt. Cunoa te c atunci cnd o nenorocire love te un norod i sufletul t u plnge pentru el naintea lui Dumnezeu, Dumnezeu se va milostivi de el. Pentru aceasta, Duhul Sfnt se atinge de suflet i i d rug ciune pentru oameni, ca ei s fie milui i. A a iube te Domnul Cel Milostiv zidi rea Sa.

177

Poate va spune cineva: Cum s m rog pentru lumea ntreag , cnd nu m pot ruga nici pentru mine nsumi? Dar a a vorbe te cine n-a n eles c Domnul ascult rug ciunile noastre i ia aminte la ele. Roag -te simplu, ca un copil, i Domnul va asculta ru g ciunea ta, pentru c Domnul nostru este un P rinte att de milostiv c noi nu putem s n elegem sau s ne nchipuim aceasta, i numai Duhul Sfnt ne descoper marea Lui iubire. Celui ce iube te pe cei ntrista i, Domnul i d o rug ciune fierbinte pentru oameni. El se roag cu lacrimi pen tru norodul pe care-1 iube te i pentru care se ntristeaz , i aceast ntristare a lui este pl cut lui Dumnezeu. Domnul i alege rug tori pentru ntreaga lume. Nevoi torului [ascetului] Parfeni din Kiev [secolul XIX], care dorea s tie ce este schima cea mare a monahilor, Maica Domnului i-a spus: Schimnicul e un rug tor pentru ntreaga lume. Domnul vrea s -i mntuiasc pe to i oamenii i n bun tatea Lui cheam la El lumea ntreag . Domnul nu ia voin a de la suflet, ci prin harul S u El o ndrepteaz spre bine i o atrage spre iubirea Lui. Cnd Dumnezeu vrea s miluiasc pe cineva, atunci insufl altora dorin a de a se ruga pentru acesta i-i ajut n rug ciunea aceasta. De aceea, trebuie tiut c atunci cnd se ive te dorin a de a te ruga pentru cineva, e semn c Domnul nsu i vrea s mi luiasc acest suflet i ascult cu milostivire rug ciunile tale. Nu trebuie ns confundat aceast dorin de a te ruga insuflat de Domnul cu dorin a iscat de leg tura p tima fa de cel sau cea pentru care te rogi. Cnd rug ciunea izvor te numai din ntristare fa de cineva aflat n via sau care a murit, ea este liber de ori ce leg tur p tima . n aceast rug ciune sufletul se ntristeaz pentru acesta i se roag din inim , iar aceasta e un semn al milei lui Dumnezeu. Sufletul meu a f cut experien a i a v zut o mare mil fa de mine i fa de cei pentru care m-am rugat. i am n eles a a c atunci cnd Domnul ne d ntristare pentru cineva i ne insufl dorin a de a ne ruga pentru el, aceasta nseamn c Domnul vrea s miluiasc acel om. De aceea, dac te ntristezi pentru cineva, trebuie s te rogi pentru el, fiindc atunci Domnul vrea

178

s -1 miluiasc pentru tine. Tu roag -te i Domnul te va asculta i vei pream ri pe Dumnezeu. Orice mam cnd afl de copiii ei c sunt n nenorociri sufer greu sau chiar i moare. Ceva asem n tor am ncercat i eu. Un copac dobort i cu toate crengile t iate a nceput s se rostogoleasc cu repeziciune pe coast spre un om. l vedeam dar, din pricina marii spaime care m-a cuprins, n-am putut s strig: Repede, fere te-te! Inima mi s-a strns ntr-un hohot de plns i copacul s-a oprit. Omul era un str in pentru mine; nu-1 cuno team, dar, da c ar fi fost rudenie cu mine, nu cred c a mai fi r mas n via . Rug ciunea celor mndri nu e pl cut Domnului, dar atunci cnd se ntristeaz sufletul unui om smerit, Domnul l ascult negre it. Un b trn ieroschimonah, ce tr ia la Muntele Athos, a v zut cum urcau la cer rug ciunile monahilor - i nu m mir de aceasta. Acela i b trn [stare ], n copil rie, v znd sup rarea tat lui s u din pricina unei mari secete care amenin a s nimiceasc ntreaga recolt de grne, s -a dus pe un cmp cu cnep din gr din i a nceput s se roage: Doamne, Tu e ti bun, Tu ne-ai f cut, ne hr ne ti i mbraci. Tu vezi, Doamne, cum se ntristeaz tat l meu pentru c nu plou . F s cad ploaie pe p mnt. i ndat s-au strns nori i a c zut ploaie, i p mntul s-a umplut de ap . Un alt b trn [stare ] ce tr ia pe malul m rii, lng un liman, mi-a povestit urm toarele: Era o noapte ntunecat . Limanul era plin de b rci de pescari. S-a pornit ns o furtun , a c rei t rie cre tea cu repeziciune. B rcile au nceput s se loveasc unele de altele. Oamenii ncercau s le lege de mal, dar lucrul era cu neputin pe ntu neric i pe furtun . To i se tulburau. Pescarii strigau cu voce tare i era groaznic s auzi strig tele nsp imntate ale oamenilor. Am sim it o adnc durere pentru norod i m-am rugat cu lacrimi: Doamne, potole te furtuna, lini te te valurile, ai mil de oamenii T i chinui i i scap -i! i ndat furtuna a ncetat, marea s-a lini tit i oamenii, lini tindu-se, au mul umit lui Dumnezeu.

179

Odinioar , credeam c Domnul face minuni numai la rug ciunile sfin ilor, dar acum am cunoscut c Domnul fa ce minuni i pentru cel p c tos, de ndat ce sufletul lui se smere te, fiindc atunci cnd omul nva smerenia, Domnul ascult rug ciunile lui. Mul i zic din lips de experien : Cutare sfnt a f cut o minune, dar eu am cunoscut c Duhul Sfnt Care viaz n om s vr e te minunile. Domnul vrea ca to i s se mntuiasc i s fie ve nic mpreun cu El, i de aceea ascult rug ciunile omului p c tos pentru folosul altora sau al ce lui ce se roag . Cu lacrimi l rog pe Domnul pentru cei ce mi cer s m rog pentru ei: Doamne, d -le Duhul T u Cel Sfnt, ca ei s Te cunoasc prin Duhul Sfnt!. Domnul ne iube te f r sfr it pe noi, p c to ii, i d omului pe Duhul Sfnt, i prin Duhul Sfnt sufletul cu noa te pe Domnul i i g se te fericirea n El, i mul ume te i-L iube te, i n marea lui bucurie i este mil de ntreaga lume i dore te cu t rie ca to i oamenii s cunoasc pe Dumnezeu, pentru c Domnul nsu i dore te aceasta pentru to i. ns , ntr-adev r, aceasta este cu putin numai prin har, chiar i ntr-o mic m sur . Dar, f r har, sufletul e asemenea unui dobitoc. Ct mi e de mil de oamenii care nu cunosc pe Dum nezeu. Dar noi, cre tinii ortodoc i, suntem noroco i pentru c l cunoa tem pe Dumnezeu. Ne a nv at Duhul Sfnt. El ne nva s -i iubim i pe vr jma i. Pn cnd nu cunoa te mai mult, omul e mul umit cu pu inul pe care-1 are. Seam n cu un coco de la ar , care tr ie te ntr-o mic ograd , vede c iva oameni i cteva dobitoace, cunoa te cteva zeci de g ini i e mul umit cu via a lui, pentru c nu tie mai mult. Dar vulturul ce zboar sus n nori, care mbr i eaz cu privirea-i ager dep rt rile, care respir de departe mi resmele p mntului, care se desfat de frumuse ea lumii i cunoa te multe ri, m ri i ruri, care vede o mul ime de animale i de p s ri, acest vultur n -ar fi mul umit dac ar fi pus ntr-o mic ograd laolalt cu coco ul. Tot a a i omul, ct vreme nu cunoa te mai mult, se mul ume te cu pu inul pe care-1 are. Astfel, adeseori ranul s rac e mul umit s aib ceva hran i haine de mbr cat i pentru aceasta mul ume te lui Dumnezeu.
180

Dar omul nv at i cu tiin mult nu se va mul umi cu o ase menea via c uta spa ii vaste pentru mi ntea lui.

i va

Tot a a e i n via a duhovniceasc . Cine n -a cunoscut harul Duhului Sfnt, acela se aseam n coco ului care nu cunoa te zborul vulturului n n l imile cerului, nu n elege dulcea str pungere a inimii i iubirea dumnezeiasc . Cunoa te pe Dumnezeu din natur i din Scriptur ; se mul ume te cu pravila i aceasta l mul ume te, ca i coco ul care e mul umit cu soarta sa i nu se ntristeaz c nu este vultur. Dar cine a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfnt, acela se roag ziua i noaptea, pentru c harul Sfntului Duh l atrage s iubeasc pe Domnul i dulcea a iubirii lui Dumnezeu l ajut s poarte u or toate ntrist rile p mntului, i sufletul lui tnje te nencetat dup Domnul, i caut tot deauna harul Duhului Sfnt. Cine vrea s se roage nencetat, acela trebuie s fie n toate nfrnat i ascult tor b trnului[stare ului] pe care-1 sluje te. Trebuie s -i m rturiseasc i gndurile, pentru c , prin duhovnicul i b trnul lui, Domnul l ndrepteaz prin harul S u, i atunci nu va avea gnduri rele potriva lui. Pentru ascultarea lui sfnt un asemenea om va fi nv at de har gnduri bune i va nainta n smerenia lui Hristos. Dar dac gnde te: N -am nevoie s m sf tuiesc cu cineva i las ascultarea, va ajunge ar gos i nu numai c nu va nainta, dar va pierde i rug ciunea. Ca s ii rug ciunea, trebuie s iube ti pe oamenii care te oc r sc i s te rogi pentru ei, pn ce sufletul t u se va fi mp cat cu ei, i atunci Domnul i va da rug ciune nencetat , pentru c El d rug ciunea celui ce se roag pentru vr jma i. nv torul n rug ciune e nsu i Domnul, dar cel ce se roag trebuie s smereasc sufletul s u. n sufletul celui ce se roag cum se cuvine e pacea lui Dumnezeu. Inima rug torului trebuie s fie plin de mil pentru toat f ptura. Rug torul iube te pe to i i are mil de to i, pentru c ha rul Duhului Sfnt 1-a nv at iubirea. Rug ciunea e un dar al Duhului Sfnt. Demonii se str duiesc din toate puterile lor s dep rteze pe om de la aduce -rea-aminte de Dumnezeu i de la

181

rug ciune. Dar sufletul care iube te pe Domnul tnje te dup El i se roag Lui a a : Sufletul meu tnje te dup Tine i cu lacrimi Te caut. In inima care se roag rug ciunea ne te f r nici o constrngere; harul nsu i s vr e te rug ciunea din inim . Tu ns , smere te-te ct po i de mult; ine mintea ta n inim i n iad. Cu ct mai mult te vei smeri, cu att mai multe daruri vei dobndi de la Dumnezeu. Slav milostivirii Domnului, c El ne d nou , p c to ilor, s fim n Dumnezeu. Ca s r mi n Dumnezeu, mul ume te-te cu ce ai, chiar dac n-ai avea nimic. Fii mul umit i mul ume te lui Dumnezeu pentru c n-ai nimic. S i fie de ajuns faptul de a sluji lui Dumnezeu i El te va a eza mpreun cu sfin ii. Cine vrea s iubeasc pe Domnul, acela trebuie s iubeasc pe vr jma i i s fie lipsit de r utate; atunci Domnul i d bucuria de a-L sl vi nencetat, ziua i noaptea, i mintea ta va uita lumea i, dac ntorcndu -te n tine nsu i i vei aduce aminte din nou de ea, te vei ruga din inim pentru lume. A a vie uiau sfin ii, fiindc Duhul Sfnt nva sufletul s se roage pentru oameni. Duhul Sfnt ne nva s iubim pe Dumnezeu, iar iubirea p ze te poruncile. Domnul a zis: Cel ce M iube te p ze te poruncile Mele [In 14, 15 -23]. Dac Adam ar fi iubit pe Domnul a a cum L-a iubit Maica Domnului, ar fi p zit porunca Lui. i vedem din experien c mintea celui ce iube te pe Dumnezeu e ndreptat de harul lui Dumne zeu i vede sub ire toate vicleniile vr jma ului. Cnd ns Domnul mngie sufletul, atunci el nu-i mai vede pe vr jma i, ci vede numai pe Domnul. Cine ascult de legea lui Dumnezeu va n elege ct de bune sunt toate poruncile Domnului. Orice porunc ai lua, ea i aduce bucurie i veselie. Ia, de pild , prima porunc : S iube ti pe Dumnezeu. Dac gnde ti c Dumnezeu ne iube te, pentru acest gnd i se va da pacea. Ia a doua po runc : S iube ti pe aproapele t u. Dac gnde ti c Domnul i iube te pe oamenii S i i c n ei viaz Duhul Sfnt, sufletul t u se va desf ta de legea lui Dumnezeu i vei cu geta la ea ziua i noaptea [Ps 1, 2] i i se va da darul deo sebirii binelui i r ului.

182

Cnd Domnul vrea s mngie un suflet ntristat, i d bucurie, lacrimi, str pungerea inimii i pacea sufletului i a trupului; i uneori Se arat pe Sine nsu i sufletului. Apostolii au v zut pe Domnul n slav cnd S -a schimbat la fa pe Tabor; dar mai apoi, n timpul p timirii Lui, au fugit ca ni te la i. A a de neputincios este omul. ntr-adev r, suntem p mnt, i nc p mnt p c tos. De aceea a i zis Domnul: F r de Mine nu pute i face nimic [In 15, 5]. A a i este. Cnd harul este n noi, suntem ntr-adev r smeri i, suntem n eleg tori, ascult tori, blnzi i pl cu i lui Dumnezeu i oamenilor; dar cnd pierdem harul, ne uscam ca o ml di rupt dintr-o vi . Cine nu iube te pe fratele pentru care nsu i Domnul a murit n mari chinuri, acela s-a t iat din Vi a care este Domnul [In 15,1]; dar pe cel ce lupt cu p catul Domnul l va ajuta. Uneori omul e att de neputincios c n -are putere nici s alunge o musc i nu poate alunga din suflet gndurile cele rele, dar chiar i n aceast neputin mila lui Dumnezeu l p ze te pe om: gndurile rele pier i singur Dumne zeu este n suflet, n minte i peste tot. Prin el nsu i omul e firav ca o floare a cmpului: to i o iubesc i to i o calc n picioare. A a e i omul: uneori e n slav , alteori n necinste. Dar cine iube te pe Dumnezeu, acela i mul ume te pentru ori ce ntristare i r mne lini tit att n cinstire, ct i n njosire. Socotesc c trebuie s mnc m att nct, dup ce am mncat, s mai vrem s ne rug m; nct duhul s fie n totdeauna aprins i s n zuiasc nes turat spre Dumnezeu ziua i noaptea. Trebuie apoi s tr im simplu ca pruncii; atunci harul lui Dumnezeu va fi totdeauna n suflet: pentru iubirea lui, Domnul i-1 d f r a-i cere nimic n schimb i, cu acest har, sufletul tr ie te ca i cum ar fi n alt lu me, iar iubirea lui Dumnezeu l atrage att nct nu mai vrea s se uite la aceast lume, de i o iube te. Cum s cunosc dac Domnul m iube te sau nu? Iat cteva semne. Dac te lup i cu t rie cu p catul, Domnul te iube te. Dac iube ti pe vr jma i, e ti i mai mult iubit de Dumnezeu. Iar dac - i pui
183

sufletul pentru oameni, e ti mult iubit Domnului, Care nsu i sufletul pentru noi.

i-a pus El

Odinioar nu tiam ce nseamn s ai sufletul bolnav, dar acum v d aceasta limpede i n mine, i n al ii. Cnd sufletul se smere te i se pred voii lui Dumnezeu, atunci el se face iar i s n tos i este ntr -o mare odihn n Dumnezeu, i din pricina acestei bucurii se roag ca to i s cu noasc pe Domnul prin Duhul Sfnt Care d m rturie limpede sufletului de mntuirea lui. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor s vad de este cel ce n elege sau cel ce-L caut pe Dumnezeu [Ps 13, 2]. Monahul cuget la legea Domnului ziua i noaptea; de asemenea, el duce zi i noapte un r zboi necontenit cu ne prietenul. El trebuie s cucereasc apte nt rituri Prima nt ritur - s - i taie voia proprie. A doua nt ritur - s se predea ascult rii de b trnul [stare ul] s u. A treia nt ritur - s se usuce pe sine nsu i de dragul lui Dumnezeu. A patra nt ritur - s iubeasc s r cia. A cincea nt ritur - s - i biruie iubirea de sine. A asea nt ritur - s se smereasc . A aptea nt ritur - s - i predea sufletul lui Dumnezeu, adic s lase orice lucru pe seama voii lui Dumnezeu. S vedem acum ce decora ii pentru biruin Domnul nc de pe p mnt: Prima - pacea con tiin ei. A doua - sufletul i trupul au pacea care vine de la Domnul. A treia - sufletul iube te pe Domnul i v zndu -L, gnde te c Domnul ne iube te.
184

prime te monahul de la

A patra - din iubirea lui Dumnezeu sufletul iube te pe aproapele lui ca pe sine nsu i. A cincea - sufletul i g se te odihna n Dumnezeu i vede m re ia lui Dumnezeu i mila Lui. A asea - sufletul merge pe p mnt i lucreaz cu mi nile, dar mintea e n Dumnezeu i v zndu-L, uit p mntul, pentru c iubirea lui Dumnezeu atrage sufletul s iubeasc pe Cel Iubit. A aptea - sufletul simte harul lui Dumnezeu n gndurile lui. A opta - sufletul simte harul n inima lui. A noua - sufletul simte harul i n trupul lui. A zecea - iubirea lui Dumnezeu i deschide mp r ia cerurilor i sufletul cunoa te prin Duhul Sfnt cum este Domnul nostru. Pentru cele scrise de mine, vou , celor ce m ve i citi, v cer iertare pentru toate gre elile mele i v cer s v ru ga i pentru mine. Dar am scris acestea atras de iubirea lui Dumnezeu de care nu m tiu s tura. ed la mas i tot sufletul meu e ocupat de Dumnezeu i nici un gnd viclean nu se apropie de mine i nu-mi mpiedic mintea s scriu despre Domnul pe Care-L iubesc. Cnd scriu un cuvnt, nu tiu care va fi urm torul, ci acesta se na te n mine i eu l scriu. Dar cnd sfr esc de scris, gndurile vin din nou i tulbu r mintea mea cea slab i neputincioas , iar atunci plng Domnului Cel Milostiv i Domnul m miluie te pe mine, zidirea Sa cea c zut .

Gnduri de pe urm
Cu trupul zac pe p mnt, dar duhul meu se avnt s vad pe Domnul n slav . De i am p c tuit mult, Domnul mi-a dat s -L cunosc prin Duhul Sfnt i sufletul meu l cunoa te i tie ct de nem surat de milostiv este i ce bu curie este n El.
185

Pn n-a cunoscut harul dumnezeiesc, sufletul se teme de moarte. Se teme i de Dumnezeu, pentru c nu tie ct de smerit, de blnd i de milostiv este. i nimeni nu poate n elege iubirea lui Hristos, dac n -a gustat harul Duhului Sfnt. Fra ii mei preaiubi i ntru Domnul, Domnul Cel Milostiv nsu i e martor pentru sufletul meu c scriu adev rul. S ti i aceasta, fra ilor, i nimeni s nu se am geasc : cine nu iube te pe fratele nu iube te nici pe Dumnezeu. Scrip tura vorbe te precis despre aceasta [In 4, 20-21], iar noi trebuie s mplinim ntocmai acest cuvnt i atunci vei ve dea tu nsu i n sufletul t u mila Domnului care nrobe te sufletul t u, pentru c dulce este harul Domnului. Fl c ul i caut o mireas iar fata i caut un mire. Aceasta e via a p mnteasc , binecuvntat de Dumnezeu. Dar pentru sufletul pe care i 1-a ales Domnul i c ruia i-a dat s guste dulcea a iubirii lui Dumnezeu, via a p mnteasc nu st pe acela i plan cu iubirea lui Dumnezeu, ci el se ngrije te numai de Dumnezeu i nu se alipe te de nimic p mntesc. i dac se apropie de el gnduri p mn te ti, el nu se desfat n ele, pentru c nu poate iubi cele p mnte ti, ci n zuie te cu toat dorirea sa spre cele cere ti. Bolnavi, L-au c utat pe Hristos Maica Domnului m preun cu Iosif cnd Acesta a r mas la Ierusalim discutnd n templu cu b trnii; i l-au g sit numai dup trei zile. Ct de ntristat trebuie s fi fost sufletul Maicii Domnului n acele zile! Ea gndea ntru sine: Unde e ti Fiul meu prea iubit? Unde e ti scumpa mea Lumin ? Unde e ti pntecul meu preaiubit? A a trebuie s caute fiecare suflet pe Fiul lui Dumnezeu i Fiul Fecioarei, pn ce-L va g si. Sufletul care a cunoscut iubirea lui Dumnezeu n Du hul Sfnt ncearc n ceasul mor ii o anume fric atunci cnd ngerii l duc spre Domnul, deoarece, tr ind n lume, se tie vinovat de p cate. Dar cnd vede pe Domnul, se bucur de Fa a Lui milostiv i blnd , c ci dup mul i mea blnde ii i iubirii Lui, Domnul nu- i mai aduce aminte de p catele sale.

186

De la prima privire spre Domnul, n suflet p trunde iu birea Domnului, i de la iubirea lui Dumnezeu i dulcea a Duhului Sfnt se preschimb cu totul. P rin ii no tri s-au mutat de pe p mnt n cer. Ce fac ei acolo sus? R mn n iubirea lui Dumnezeu i v d fru muse ea Fe ei Lui. Frumuse ea Domnului umple tot su fletul de bucurie i iubire. Ac eea i frumuse e e cunoscut i pe p mnt, dar numai n parte, c ci trupul sl b nog nu poate purta iubirea des vr it . Pe p mnt Domnul d sufletului s o poarte numai pe ct o poate purta i pe ct va voi s i-o dea mna darnic a Domnului. Sufletul meu se apropie de moarte i dore te cu t rie s vad pe Domnul i s r mn cu El n veci. Domnul mi-a iertat mul ime de p cate i mi-a dat s cunosc prin Duhul Sfnt ct de mult iube te El pe om. Cerul ntreg se minuneaz de ntruparea Domnului: cum El, St pnul Cel Mare, a venit s ne mntuiasc pe noi p c to ii, i s ne c tige odihn ve nic prin p timirile Sale, i sufletul meu nu mai vrea s se gndeasc la nimic p mntesc, ci e atras acolo unde e Domnul. Dragi inimii sunt cuvintele Domnului, cnd D uhul Sfnt d sufletului s le n eleag . Cnd Domnul tr ia pe p mnt, mul imi de oameni mergeau dup El; zile ntregi ei nu se puteau dezlipi de Domnul, ci ascultau fl mnde dul cile Sale cuvinte. Sufletul iube te pe Domnul i tot ceea ce -1 mpiedic s se gndeasc la Dumnezeu l ntristeaz . i dac nc de pe p mnt sufletul gust att de tare dulcea a Duhului Sfnt, ct de mare va fi atunci desf tarea lui acolo! O, Doamne, cum iube ti zidirea Ta! Privirea Ta lini tit i blnd sufletul n-o poate uita.

Ziua toat i noaptea ntreag sufletul meu se ngrije te de Tine, Doamne, i Te caut pe Tine. Duhul T u m atrage s Te caut i amintirea Ta vesele te mintea mea. Sufletul meu Te-a iubit i se bucur c Tu e ti Dumnezeul i Domnul meu, i pn la lacrimi tnjesc dup Tine. Chiar dac totul ar fi frumos n lume, de nimic p mntesc nu m ngrijesc i sufletul meu dore te numai pe Domnul.
187

Sufletul care a cunoscut pe Dumnezeu nu mai poate fi mul umit cu nimic de pe p mnt, ci, ca un prunc care s-a pierdut de mama sa, se avnt necontenit spre Domnul i strig : Sufletul meu tnje te dup Tine i cu lacrimi Te caut. Din iubire pentru Domnul sufletul ajunge ca unul ce i-a pierdut min ile: sade, tace i nu mai vrea s vorbeas c ; se uit la lume i n -o dore te i nici nu o vede. i oa menii nu tiu c el vede pe Domnul Cel Iubit; sufletul nu mai vrea s se gndeasc deloc la lumea l sat n urm i uitat , pentru c n ea nu e nici o dulcea . A a se ntmpl cu sufletul care a cunoscut dulcea a Duhului Sfnt. Doamne, d aceast iubire n toat lumea Ta!. Duhule Sfinte, vino i Te s l luie te n noi, ca to i cu un glas s sl vim pe F c torul nostru, Tat l, Fiul i Sfntul Duh. Amin.

flori

Insemn ri pe marginea unui catalog de plante de gr din

Sufletul blnd i smerit e mai bun dect aceste flori, i aroma i parfumul s u sunt mai bune i mai frumoase. Domnul a f cut frumoase aceste flori, dar El iube te nc i mai mult omul i i-a dat Duhul Sfnt, iar El este mai dulce dect lumea ntreag i pl cut sufletului. Dumnezeu a f cut florile pentru om, pentru ca sufletul s prosl veasc pe F c torul n f pturi i s -L iubeasc . Nu trebuie s -L uit m pe Dumnezeu nici m car pentru o singur secund din zi i noapte, pentru c El ne iube te. S -L iubim i noi din toate puterile noastre i s -i cerem milostivirea i puterea de a mplini sfintele Sale porunci. Iube ti florile, dar l iube ti pe Domnul i i iube ti oare pe vr jma ii care te mhnesc? Dac i iube ti, atunci e ti un om bun. Sfin ilor le pl cea s verse lacrimi n fa a lui Dumnezeu, pentru c se veseleau cu duhul; dar se ntristeaz pen tru noi, fiindc tr im r u.
188

E bine dac sufletul s-a obi nuit s se roage pentru toat lumea i s verse lacrimi pentru lumea ntreag . Sunt mul i asemenea monahi care plng pentru lumea ntreag : o tiu i o cred. Maica Domnului i iube te pe monahii ascult tori care se m rturisesc des i nu primesc gn durile rele. Maica Domnului se ntristeaz foarte atunci cnd cineva duce o via f r rndu ial i necurat , i Du hul Sfnt nu va veni n acel suflet. i atunci n suflet va fi ntristare, urt i mnie. Dumnezeu e cunoscut prin Duhul Sfnt i nu numai cu mintea. Omul nu-L cunoa te pe Dumnezeu n felul unui dobitoc lipsit de minte. Monahii tiu ct l iubesc ei pe Domnul i ct i iube te pe monahi Domnul. Cel ce M iube te pe Mine va fi iubit de Tat l Meu i -1 voi iubi i Eu [In 14, 21], zice Domnul. i voi sl vi pe cei ce M sl vesc [1 Rg 2, 30]. Bun lucru este s fii cu Dumnezeu: sufletul i g se te odihn n Dumnezeu. Semnul iubirii fa de Dumnezeu e mplinirea poruncilor Lui. Cel mndru nu poate iubi pe Dumnezeu. Cine iube te multa mncare nu poate iubi pe Dumnezeu cum trebuie. Pentru a iubi pe Dumnezeu e nevoie s te lepezi de tot ce-i p mntesc, s nu te alipe ti de nimic, ci s te gnde ti mereu la Dumne zeu, la iubirea Sa i la dulcea a Duhului Sfnt. Ascultarea ne smere te; postul i rug ciunea ns dau na tere uneori gndurilor rele care ne fac s postim i s ne rug m cu mndrie. Dac un frate sub ascultare se obi nuie te s gndeasc : Dumnezeu l ndrepteaz pe b trnul [stare ul] meu, atunci se va mntui u or pentru ascultare. Pentru cel ce ascult , totul e virtute, ca i rug ciunea inimii, care i este dat pentr u ascultare, zdrobirea inimii i lacrimi. El iube te pe Domnul i se teme s nu-L supere prin vreo nc lcare [a poruncilor]; pentru c Dom nul Cel Milostiv i d gnduri sfinte i smerite i el iube te lumea ntreag i nal pentru lume rug ciuni cu lacrimi - a a nva harul sufletul pentru ascultare. Trebuie s gndim: Domnul m-a adus n acest loc i la acest b trn [stare ]: d Doamne s ne mntuim. Vr j ma ul ne ntinde multe curse, dar cel care i va m rturisi gndurile, acela se va mntui, pentru c p rintelui duhov nicesc i se d Duhul Sfnt pentru mntuirea noastr . Domnul se face cunoscut ascult torilor simpli. Regele David era fratele mai mic i p stor [cf. 1 Rg 16, 11], i Domnul 1-a iubit pentru blnde ea sa; cei blnzi sunt ntotdeauna ascult tori. El a scris pentru noi Psaltirea n puterea Duhului Sfnt Care era viu ntru el. i Prorocul Moise a fost p stor la
189

socrul s u [cf. I 3,1]: iat ascultarea. i Maica Domnului era ascult toare i sfin ii Apostoli. Aceasta e calea pe care ne -a ar tat-o nsu i Domnul; s ne inem de ea i vom primi pe p mnt roadele Duhului Sfnt. Cei neascult tori sunt chinui i de gndurile cele rele; Domnul vrea s ne nve e s fim ascult tori i s vedem bogata Sa milostivire nc de pe p mnt. Mintea noastr va fi mereu ocupat n Dumnezeu, sufletul nostru va fi mereu smerit. Cnd eram n lume, oamenii m l udau i eu credeam c sunt bun. Dar cnd am venit la m n stire, atunci ntr -adev r am ntlnit oameni buni - eu nu fac nici ct degetul lor cel mic sau ct un iret de la nc l mintea lor. Iat cum se poate gre i, cum se poate c dea n mndrie i r t ci. Oamenii buni str lucesc de bucurie i veselie, nu ca mine. Noi tr im dup voia noastr i ne chinuim pe noi n ine. Cine tr ie te dup voia lui Dumnezeu e bun, vesel i are odihn . Spune-mi, o, Adame, cum s fugi de ntristare pe p mnt? Nu e mngiere pe p mnt: numai triste e ca re macin sufletul. Pred -te voii lui Dumnezeu: ntristarea se va mpu ina i va fi mai u oar , pentru c sufletul va fi n Dumnezeu i va afla n El mngiere, fiindc Domnul iube te sufletul care s-a predat pe sine voii lui Dumnezeu i p rin ilor. Sufletul nchis n sine nu se deschide p rintelui duhovnicesc i cade n n elare. Vrea s dobndeasc cele nalte, dar aceasta este o dorin dr ceasc , spune Cuviosul Serafim [din Sarov]. Trebuie s izgonim patimile din suflet i din trup i s fugim de n elare. Domnul se arat celor simpli i f r r utate [cf. Mt n, 25] nu numai sfin ilor, dar i p c to ilor: iat cum ne iube te Domnul. Tr im n r zboi. Dac ai c zut n n el ciune (ispit , p cat, tulburare), fugi degrab la p rintele t u duhovnicesc i poveste te-i totul, pentru ca s te acopere cu epitrahilul s u. Crede c ai fost ndreptat, i demonul primit de tine pentru gre eala ta s-a dus de la tine. Dac ns nu te c ie ti, nu te vei ndrepta nainte de mormnt. Ei [demo nii] intr i ies din trupul nostru. Dac omul se mnie, demonul intr n el; dar dac se smere te, demonul l las . Dac ncepi s te rogi lui Dumnezeu i demonul st mpotriva ta i nu- i ng duie s te nchini, smere te-te i spune: Nimeni nu e mai r u dect mine pe p mnt, i n acel ceas demonul va pieri; ei se tem tare de smerenie,
190

de str pungerea inimii i de m rturisirea sincer . Dac sim i c sunt demoni n tine i i auzi vorbind ntre ei, nu dez-n d jdui: ei viaz n trupul t u, dar nu n sufletul t u. Smere te-te, iube te postul i nu bea vodc i nici vin. Da c n-ai ascultat de b trnul [stare ul] t u, atunci e un demon n tine: i a a pentru fiecare p cat. Dac cineva se m rturise te nesincer i i face voia proprie, atunci chiar dac se mp rt e te cu Sfintele Taine, demonii viaz n trupul s u i i tulbur mintea. Dac vrei ca demonii s nu vieze n tine, atunci smere te -te, fii ascult tor i neagonisitor, ndepline te- i cu dragoste i ntocmai ascult rile i m rturise te-te sincer. Cnd mbrac epitrahilul n Duhul Sfnt, p rintele duhovnicesc e ase menea Domnului nostru Iisus Hristos i str luce te n Du hul Sfnt: iat , cnd p rintele duhovnicesc vorbe te, Duhul Sfnt alung p catul prin cuvintele lui. P rintele duhovnicesc i preo ii au pe Duhul Sfnt. Un b trn 1-a v zut pe p rintele s u duhovnicesc n chipul lui Hristos - iat ct de mult ne iube te Domnul! Domnul iube te sufletul curajos, pentru c el i pune cu t rie n dejdea n Domnul. Trebuie s -1 imitam pe Adam n poc in i n r bdare. Trebuie s -i iubim pe p stori i s avem evlavie fa de ei. Dac nu vedem prin ce har al Sfntului Duh au ajuns ei p stori, e pentru mndria noastr i pentru c nu ne iubim unii pe al ii. Sufletului care se c ie te Domnul i d , pentru poc in , darul Duhului Sfnt. Sufletul l iube te pe Dumnezeu i nimeni nu-1 va putea smulge din aceast iubire. Domnul vrea s -L iubim i, din iubire pentru el, s ne smerim. Domnul vrea s i ne rug m simplu ca un copil mamei sale [cf. Ps 131,2]. Dac suntem mndri, trebuie s cerem de la Dumnezeu smerenie i Domnul va da celui smerit s vad cursele vr jma ului. Domnul ne iube te mult i ne d s tim ceea ce se ntmpl n cer i cum tr iesc fra ii no tri care au fost nainte de noi i au bine-pl cut lui Dumnezeu prin smerenia i iubirea lor. Domnul a ar tat raiul sfin ilor smeri i. Imp r ia lui Dumnezeu e n noi [cf. Le 17, 21]. Trebuie s cercet m dac nu cumva p catul e viu n noi. Cnd p rintele duhovnicesc spune un cuvnt, p catul este ars n suflet i sufletul simte libertatea i pacea. i dac apoi sufletul face poc in , atunci Domnul i d s cunoasc bucuria i veselia n Dumnezeu. Atunci va fi n noi mp r ia lui Dumnezeu.

191

Sinaxar
Acest Siluan, cetatean al Ierusalimului cel ceresc, s -a ivit din parinti cucernici de pe pamntul Rusiei n satul numit Sovsk, tinnd de Mitropolia Tambovului. S-a nascut n anul al 1866-lea de la nasterea dupre trup a Cuvntului lui Dumnezeu, si din tinerete a fost chemat la pocainta de nsasi prealaudata Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria.Ajungnd cu vrsta la al 27-lea an, a parasit grijile lumii si ntarindu -se la drum cu rugaciunile celui ntre sfinti Parintele Ioan din Kronstadt, a ajuns n Grecia, la vestitul Munte Athos, lund asupra-si jugul cel monahicesc n Mnastirea Sfntului Mare Mucenic si Tamaduitor Pantelimon. Daruindu-se din tot sufletul lui Dumnezeu, n putina vreme nu numai a primit rugaciunea cea nencetata n dar de la Preasfnta de Dumnezeu Nascatoare, dar si negraitei dumnezeiesti aratari n slava a Domnului nostru Iisus Hristos s-a nvrednicit, n cinstita biserica a Sfntului Prooroc Ilie care se afla n moara zisei mnastiri. Stingndu-se nsa primul har si cuprins fiind cel preacuvios de plns mare, si de multe ori fiind parasit de Dumnezeu si dat ispitirilor vrajmasilor celor ntelegatori, vreme de 15 ani urmnd pasilor lui Hristos, cereri si rugaciuni catre Cela ce putea sa-l mntuiasca pre dnsul din moarte, cu strigare tare si cu lacrami aducnd (Evr 5,7), nvatat de Dumnezeu fiind (vezi In 6,45), de Sus a auzit glasul Datatorului de Lege: Tine -ti mintea n iad si nu deznadajdui, pre carele pazind ca pre un nemincinos ndreptar, alergat-a n calea lui Antonie, lui Macarie, lui Sisoe, lui Pimen si a celorlalti preaslaviti dascali ai pustiei, a caror masura si ale caror daruiri a atins, aratndu-se un nvatator apostolicesc si proorocesc, viu fiind si dupre moarte. Lasat-a si scrieri pline de har si de Duhul Sfnt, pre care le -a facut aratate ucenicul si nvatacelul lui, Staretul Sofronie, ntemeietorul si arhimandritul celei din insula Britaniei mnastiri a binecredinciosilor ortodocsi. Si ce nevoie este ai ci de a nmulti cuvinte despre atotcuviosul
192

Siluan? Caci mai nainte venind acel Avva Sofronie, nsemnat -a si a scris viata si nvatatura aceluia pre larg si cu de -amanuntul la nceputul cartilor dumnezeiestilor si preadulcilor lui scrieri. Carea carte nvata, precum este cu putinta celor ce citesc sa cunoasca si sa vaza, ce fel a fost acest nevoitor al Domnului, si cum, pazind Poruncile cu scumpete, murind vietii ntru totul, dobndit-a pre Hristos, precum zice Sfntul Pavel, viind ntr -nsul (Ga 2, 20); carte, altfel de Dumnezeu insuflata, fiind scrisa cu con -deiul Duhului. Adeveresc cuvntul acesta cei multi cari printr -nsul dintru tot neamul ce este sub cer (FA 2, 5) la cunostinta adevarului (1 Tim 2, 4) au venit, si nca si acuma vin. Caci a fost acest minunat barbat blnd si smerit cu inima (Mt 11, 29), nflacarat rugator catre Dumnezeu pentru mntuirea tuturor oamenilor, si un propovaduitor neasemuit al dragostei pentru vrajmasi, carea este ntarirea cea mai nendoielnica cu putinta a venirii Du hului, cu adevarat Cel dumnezeiesc. Mutatu-s-a de la moarte la viata acest fericit Cuvios Siluan, mplinit n zile dupre Duhul, n luna lui septembrie, ziua a 24 -a, n anul 1938, mparatind Domnul nostru Iisus Hristos, Caruia slava si stapnirea n vecii vecilor. Amin.

Slujba
SLUJBA CUVIOSULUI I DE DUMNEZEU PURT TORULUI P RINTELUI NOSTRU SILUAN ATHONITUL
LUNA SEPTEMVRIE IN 24 DE ZILE

193

Pomenirea Cuviosului i de Dumnezeu purt torului P rintelui nostru Siluan Athonitul. LA VECERNIA MIC La Doamne strigat-am, stihirile pe 4, glas 4: Podobie: Ca pre un viteaz ntre Mucenici Floare nou a nflorit Mo tenirii tale, de Dumnezeu N sc toare, suflnd cea a Duhului dumnezeiasc mireazma, Siluan cel minunat, cel ntocmai cu nevoitorii cei dedemult, i nebune te aprins de iubirea Fiului t u, pre Carele cu st ruin roag s d ruiasc , celor ce cinstesc cuvioas pomenirea lui, ale Harului daruri. Din Rusia ai r s rit, ca un de Dum ne zeu s dit vl star, dar ai auzit de vesti tul Athon, unde ca o vie bineroditoare vinul cel tare al vie ii ngere ti ai a dus, pre carele l dai nede ertat celora ce nseteaz de ale tale cuvinte de Dumnezeu nsuflate, Siluane de trei ori fericite, nv torule ner t cit al mp r iei. De vasul cel de lut al t u nicicum nu te-ai grijit, dor avnd, Cuvioase, s le pezi a celui c zut haina, i ve mntul cel luminos al Noului Adam s m braci, mpreun -lucr tor i ajutor lund poc in ei tale dumnezeiesc pov uitor, pre nti-st t torul purt torilor de chinuri, pre marele Panteleimon. Ca pre o jertf de laud Domnului te-a adus patria ta, Cuvioase, pr znuind pomenirile lumin rii tale i zicnd: Priime te Tu, Mire Iisuse, rodul pn tecelui meu, pre carele Duhul T u au z mislit, dar de veselie Bisericii ceii sfinte, pre fericitul Siluan. Slav glas al 2-lea: Minunatu-te-ai de Domnul, Cuvioase, ntru via a ta cea dumnezeiasc ; c din pruncie pre Acela cu sete c utnd, aflatu -L-ai n sfr it prin cercarea Du hului Sfnt, i de dulcea umplndu -te, a neziditelor daruri, tuturor dai, prin cuvintele tale cele de Dumnezeu scrise, plin tatea vie ii Evangheliei, pre carea prin smerenie nencetat iin du -o, Siluane, d ruie te-o i nou , celora ce pre tine cinstim.

194

i acum, glas acela i: Toat n dejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, p ze te-m subt acoper mntul t u. Lumin lin Prochimenul zilei. nvrednice te -ne, Doamne LA STIHOVN Stihirile, glas al 2-lea: Podobie: Casa Efrathului Harul Duhului, Siluane, d ruie te tu turor celora ce cu dragoste pome ni rea ta s vr esc, i cu cnt ri pre tine cinstesc. Stih: R bdnd, am r bdat pre Domnul Setea cea dupre Dumnezeu, cu scrie rile tale stinge -o, i inimile roureaz , Siluane, precum tii, cu a Duhului rou . Stih: i au pus pre piatr picioarele mele Plnge-m , pre cela ce snt a Str mo ului plngerea, Siluane de trei ori fericite, c f r delegile au covr it via a mea. Slav A Treimii: Slav ie, Dumnezeule, Treime Atot sfnt , Carea acuma d ruie ti mng iere lumii pre Siluan, robul T u. i acum A N sc toarei: Iat acum, St pn , floare nou cu bun mireazm a venit din Mo tenirea ta, pre credincio i cu totul mirezmu ind cu mirezmele Dumnezeescului Duh. Acum sloboze te Sfinte Dumnezeule i celelalte. i otpust: C a Ta este mp r ia Troparul, glas 3:
195

Facerea lui Pavel Ieromonahul Podobie: Al Dumnezee tii credin e Propoveduitor al iubirii lui Hristos, lumii ntregi ai fost dat, de trei ori fericite, ntre cuvnt torii de Dumne zeu cel prea duios, c ci pre Cel smerit i blnd ai v zut, i inima Aceluia o ai cunoscut; pentru ac easta, prin graiu rile tale to i luminndu-ne, Siluane, de Dumnezeu nsuflate, prosl vim Du hul, Carele pre tine-au prosl vit. Altul. Glas 5: Podobie: Pre Cuvntul mpodobit-ai, P rinte, Muntele Atho nului, mai presus de fire vie uind, i cea a Duhului ai ar tat nou , dumne zeiasca lucrare; pentru aceasta, cu cu viin cinstind pomenirea ta, Siluane, din inim sl vim pre Cela ce pre tine Bisericii mare propoveduitor al lui Hristos te-au dat. LA VECERNIA MARE La Doamne strigat-am, stihirile pe 6, glas 1: Podobie: Ceea ce e ti bucuria Cu veselie acum ntru cnt ri s l u d m pre noul vl star al Athonului, ca rele cu vrednicie la soborul Cuvio ilor sa ad ugat, ale c rora bune s vr iri ntocmai a urmat, pre Siluan de Dum nezeu v z torul, c ut torul Harului, i afl torul. Pre Dumnezeu, pre Carele din pruncie c utai, P rinte, iat acuma, nu prin cuno tin a cea me te ugit , ci prin ne gr ita putere a Duhului l ai, i nen cetat aduci rug ciunile tale, Siluane, ca neamurile s se umple de darul dumnezeescului Har. mp r ia lui Dumnezeu nl untrul omu lui este, precum nemincinos zice al nostru D t tor de Lege; pentru ace ea, cu rvn s pnd, Siluane, aflat ai curgerile ei, udnd mbel ugat p mn tul t u cel n eleg tor, i semin ele crescndu-le.

196

Altele, glas al 2-lea: Podobie: Cu ce cnt ri de laud Cu ce cnt ri de mul mit vom r s pl ti ie folosin a cea de la tine, P rin te de Dumnezeu prosl vite, cei cari setea cu scrierile tale ne -am ad pat, i cu prisosin ne-am nv at n iad a ine mintea cea de ne inut, i dobn direa mntuirii a avea ntru n dejdile cele bune, Siluane de trei ori fericite, c ci Duhul pre tine, Cuvioase, lumii ntregi nv tor te -a a ezat, cu totul ner t cit. C dere se ng duie sufletelor b rb te ti, a ndrept rii iconomie, temei cu noa terii de Dumnezeu f cndu-se i pierdere cu totul a vr jma ului; c ci n chip n eleg tor, cu dor, celor cere ti toate puterile supunndu - i, i numai c tre Dumnezeu ndrep tndu-le, m bel ugat se mp rt esc de darurile cele nezidite, i de Adam cel vechi dezbr cndu-se, cu Hristos de un chip a fi se arat . n dar ai luat de la N sc toarea de Dumnezeu poc in a cea mntuitoare; c ci, cnd arpele ai nghi it, Ea atun cea te -a lep dat, nepl cndu-i vie ui rea ta, i dorul de nevoin n sufletul t u a aprins, Siluane preafericite; pen tru aceea, aflat-ai cheia plngerii, cu carea marea milostivirilor Domnului ai deschis, cu cea din Athon a ta prea aleas vie uire. Slav Glas al 6-lea: Preaiubitorul de oameni Dumnezeu, Hristos Domnul, nou mngiere n zilele cele de pre urm , i Evanghelie nsuflat , i neprih nit icoan a Lui, pre Siluan cel preafericit au d ruit nou . C tre carele, ca la un P rinte privind, de duhovniceasc bucurie ne umplem; i c l uz tare pre acesta avnd, calea cea c tre Dumnezeu f r de cl tire s vr im. Pentru aceea, cu mul umit dnd glas, c tre Acela stri g m: Slav ie, Doamne, Cela ce n fie tecare neam pre Sfin ii T i, ca pre ni te stele mult-luminoase i ar i, prin carii pre Tine, Soarele cel nenserat, v zndu -Te, ne lumin m. i acum Cine nu te va ferici pre tine, sau a Praznicului. Vohod: Lumin lin Prochimenul zilei i Paremiile:
197

Dela n elepciunea lui Solomon cetire. Cap. 3, stih 1-3. Sufletele drep ilor snt n mna lui Dumnezeu, i munc de dnsele nu se va atinge. P rutu-sa ntru ochii celor nepricepu i a muri, i sa socotit pe dep sire ie irea lor, i mergerea dela noi sf rmare, iar ei snt n pace. C naintea fe ei oamenilor de vor lua i munc , n dejdea lor este plin de nemurire, i pu in fiind pedepsi i, cu mari faceri de bine se vor d rui; c Dumnezeu au ispitit pre dn ii, i i-au aflat lui i vrednici. Ca aurul n ulcea i au l murit, i ca o jertf de ardere de tot i -au priimit. i n vremea cercet rii sale vor str luci, i ca scnteile prin paie vor fugi. Judeca-vor limbi, i vor st pni noroade, i va mp r i ntru dn ii Domnul n veci. Cei ce n d j duiesc spre dnsul vor n elege ade v rul, i credincio ii n dragoste vor petrece cu dnsul. C har i mil este ntru cuvio ii lui, i cercetare ntru ale ii lui. Dela n elepciunea lui Solomon cetire: (Cap. 4, 7-15) Dreptul, de va ajunge s se s vr eas c , ntru odihn va fi; c ci b trne ile snt cinstite nu cele de mul i ani, i nici cele ce cu num rul anilor se m soar . Ci c runte ea oamenilo r este n elepciunea, i vrsta b trne ii via a cea nepng rit . Binepl cut lui Dumnezeu f cndu -se, Domnul l-au iubit, i tr ind ntre p c to i, sa mutat de pre p mnt. R pitu -sa, ca nu cum va r utatea s schimbe cuno tin a cugetului lui sau vicle ug ul s am geasc sufletul lui. C ci vraja r ut ii ntunec pre cele bune i ame eala poftei schimb mintea cea f r de r u tate. S vr indu -se degrab , cel drept a plinit ani ndelunga i. C ci pl cut era Domnului sufletul s u, pentru ace ea au gr bit s -l scoa din mijlocul vicle ugului. Iar noroadele v znd, nu au chibzuit, nici i-au pus n gnd una ca aceasta, c harul i mila lui Dum nezeu snt ntru cei cuvio i ai Lui i purtarea Sa de grij ntru cei ale i ai Lui. Din Prorocia lui Ioil cetire Cap. 2, stih 28-31. Acestea zice Domnul: i va fi dupre aceasta, i voiu turna din Duhul Meu preste tot trupul i vor proroci fiii vo tri i fiicele voastre, i b trnii
198

vo tri vise vor visa, i tinerii vo tri vedenii vor vedea. i preste robii Mei i preste roabele Mele n zilele acelea voiu turna din Duhul Meu. i voiu da semne n cer i pre p mnt, snge i foc i fumegare de fum; soarele se va schimba n ntuneric i luna n snge, mai nainte de a veni ziua Domnului cea mare i str lucit . LA LITIE Stihirile samoglasnice Glas 1 Ca pre o ncep tur preacinstit lu mea acuma pre tine lui Dumnezeu aduce, Siluane de Dumnezeu cinstite, i ca pre o r sturnare a f r delegii i dulcea pierz toare a am r ciunii p catului. Ci mai ales se bucur de tine Athonul cel n sc tor de sfin enie, cel ntru cuno tin a cugetului mare l ca de nevoin , ca cela ce te are pre tine aprig purt tor de biruin mpro tiva vr jma ului, i dasc l a toat lumea din cele ce nsu i ai p timit, prin ca rele Harul afl m i Domnului casnici ne facem. Glas 2 Afar din lume ie ind, prin rug ciu nile P storului lui Dumnezeu, n cup torul iadu lui ai intrat, P rinte, ca un aur preal murit, i de fl c rile lui arzndu-te, aflatu- i-ai odihna n locul lini tirii ceii dupre Dumnezeu, n Athonul cel de monahi prii mitor, un de Lavra Panteleimonului te -a prii mit ca pre o oaie de Dumnezeu nse tat , i vas preacinstit te -a lucrat, l ca al Mngietorului, trmbi a dumne zeie tii iubiri, al ut a poc in ei, lir a dragostei de adev r, i al neziditelor lucr ri ar t tor. Glas 3 Pus-ai pre piatra poc in ei picioarele tale, Siluane, socotind f r de am na re c Aicea voiu muri pentru p ca te le mele; pentru aceasta, prin nence tat pomenirea Domnului, lucrarea rug ciunii de la Maica lui Dumnezeu ca pre o r splat ai prii mit, prin carea ale dracilor neru inatele n v liri ai biruit, ca un nger vie uind, n prive ghere stnd, i naintea Domnului iin du -te. C ruia har i pre noi nvred ni ce te, cei ce cnt m pomenirea ta. Glas 4
199

Cea a St pnului venirea pururea na intea ochilor t i avnd, ca un credin cios iconom al harului S u la moar fra ilor t i slujeai, unde te -ai i n vrednicit de cea negr it a lui Hristos ar tarea, a Pinii Vie ii; din Care, n chip tainic gustnd, p truns-ai ntru n elegerea i desf tarea tainelor, n multe chipuri, din iconomie, p r sit fiind, ca i mai nsetat s cau i Harul; de carele i pre noi p rta i ne f , P rinte, Siluane de Dumnezeu v z to rule. Slav Glas al 5-lea: n Duhul Sfnt pre Hristos cel Viu v znd, bel ug de via ai luat, Silu ane, preacuvioase. i asemenea icoa nei Lui f cndu -te, mul i pa i ab tu i de povara cea greu de purtat a p ca tului ai ndreptat, i prin ispite nvie rea sufletului tr ind, cea c tre Dum nezeu credin i nt reai, lumi nat mpre jur de lumina Thavorului. Pen tru aceasta, P rinte, propoveduitor te -ai f cut, precum au iconomisit ie Dumnezeu; priime te dar i de la noi neputin cioa sele graiuri de mul mit , pentru carile, cu nebiruitele tale rug ciuni, d ruie te nou Harul Duhului. i acum Fericimu-te pre tine, sau al Praznicului. LA STIHOVN Stihirile glas 5, ns i Podobia: Podobie: Bucur -te c mara Bucur -te, Siluane preaminunate, a Rusiei lauda cea de Dumnezeu r s ri t , a Muntelui Athonului slava, al Bisericii lui Hristos propoveduitorule cel prea mare al dumnezeescului Har, ndreptarea celor ce cad, mngierea celor ce stau tari n credin , nt rirea n Hristos a celor f r de n dejde, a smereniei carte nsuflat , fericite, pen tru aceea, pre tine l udnd ne rug m: F s l cuiasc , Cuvioase, n inimile noastre Duhul Sfnt, cu sfintele tale rug ciuni c tre Dumnezeu, pre Carele n chip curat cu via a ta L -ai sl vit. Stih: R bdnd am r bdat pre Domnul Bucur -te cela ce te-ai unit cu Hristos prin lucrarea darurilor Harului, a c ru ia p r sire nicicum ai suferit -o, Silua ne, pre carea n via a ta n chip nemin cinos o ai cunoscut, rug ciunea lu crnd, pn la snge, Cuvioase, ca pre o tnguire pentru ntreaga zidire, dar mai ales pentru cei adormi i, iubito

200

rule de suflet; pav z pre cale ne este, fericite, vie uirea ta, c suflare nou a Duhului ne d ruie ti, celor lipsi i de duh carii n lume tile griji ne zbatem. Stih: L uda-se-vor cuvio ii ntru slav Bucur -te, risipitorul gndurilor celor n el toare i surparea dracilor, p zi to rul cel treaz al inimii, luminarea sim irilor, preafericit limpezime i uni me, sabie carea tai mi carea slavei ceii de arte, cort prealuminos al lumi nii ceii nezidite, lauda cea mare a Mun telui Athonului, fericite, unde i sau ar tat tainele cele negr ite, pre carile nici ochiul a v zut, nici mintea omului a cuprins, gura Domnului, ca rea veste te oamenilor dumnezeias ca voie. Slav Glas al 8-lea: Priime te i nu lep da, milostive P rinte, aceast mic laud a noastr , ns de p rin i iubitoare. C ci cu ce cuvinte, Cuvioase, vie uirea ta cea mi nu nat voiu l uda? C asemenea ne voi torilor de odinioar te-ai f cut, i ca un luceaf r n noaptea adnc a ntunerecului p catului, sufletele cele r t cite la cuno tin a de Dumnezeu c l uze ti. i dobndirea Duhului n ve i, nu prin cuvinte, ci prin faptele vie ii. Pentru aceea pre tine, Siluane, v znd, ne minun m i fericim inutul carele te -a d ruit nou , patria ta cea cereasc , n carea de sfin enie te-ai umplut. Rug mu-te pre tine, cela ce e ti cea mai de pre urm i mare slav a Athoni ilor, roag pre Domnul pentru noi. i acum Fecioar nenuntit sau al Praznicului. Acum sloboze te Sfinte Dumnezeule, i celelalte. i Otpust. LA UTRENIE La Dumnezeu este Domnul, Troparul Sfntului, de 2 ori. Slav i acum A N sc toarei de Dumnezeu. Dupre Cathisma 1-a, SEDEALNA, glas 1: Podobie: Mormntul T u, Mntuitorule De dragostea c tre Dumnezeu i de aproapele din bel ug te -ai umplut, de Dumne zeu cuget torule, ct i Harul de a pricepe tainele ai priimit, Silu a

201

ne, i a vedea mai dinainte cele ce au s fie; pentru aceea, to i cei ce cuge t m la vie uirea ta de Har izvortoare, stri g m: Hristoase al nostru, slav ie! Slav , tot aceasta. i acum A N sc toarei: Doamn Marie, a Athonului nti st t toare, ca pre o floare cuget toare n gr dina Ta aceasta pre Cuviosul ai r s rit, i pre acesta ai m rit, ar tndu -l n ceata P rin ilor carii mai nainte au aflat aci slava, a ndumnezeirii St p n . Dupre a 2-a Cathism , SEDEALNA, glas al 4-lea: Podobie: Degrab ne ntmpin Se bucur azi n chip luminat a ta M n stire, P rinte, carea pre tine te a a l ptat, i ca pre un dar lui Hristos te-a adus, Cuvioase, iar Biserica se bu cur de vie uirea ta, mare rug tor pre tine avndu -te c tre Dumnezeu i St p nul, pre Carele pururea roag pen tru sufletele noastre. Slav , tot aceasta. i acum A N sc toarei: Sufletele ce se las n voia ta, Prea curat , ca ceea ce e ti de suflete mult iubitoare, feluritele chipuri prin carile de Hristos s se apropie le nve i, cum i pre Siluan al t u l-ai c l uzit, Mai c , nti prin poc in , i mai apoi prin Har, ca pre Domnul s prosl veasc n al Athonului Munte. Dupre Polieleu, Sedealna, glas al 4-lea: Podobie: Pre n elepciunea i Cuvntul n elepciunea Cuvntului prin cercare deprinznd, P rinte, ne nve i cum se cuvine sufletele Aceluia s ni le ncredin m, i Harul cel de via pur t tor al Duhului s c ut m, i lucrarea iindu -o, de patimi s ne cur im, i lu mina s priimim. Pentru aceea, cu bu curie pomenirea ta s vr ind, ne ru g m, Cuvioase, p ze te-ne cu mijloci rile tale, i f ca to i s sporeasc ntru frica
202

preadulcelui Dumnezeu, Carele d ruie te bog ie vecinic celora ce cu credin urmeaz ie, Siluane, cela ce ai cuprins cu mintea pre Hristos. Slav tot aceasta. i acum A N sc toarei: Ceea ce ai priimit n pntecele t u de Maic pre Iubitorul de oameni, Dom nul Iisus, i milosrdiile tale cele iubi toa re de oameni ar tnd, St pn , Mai c te-ai f cut celui ce voie te a se mn tui, Harul des vr irii celor cre dincio i d ruind. Pentru aceea i robu lui t u, carele se roag naintea cin stitei tale icoane, Mireas a lui Dum nezeu, rug ciune nencetat d ruie te -i, ca semn al bun voirii, Cura t , pre carea va s o priimeasc , i a slavei carea o are, cu tine mpreun petre cnd. Antifonul 1 al glasului al 4-lea. Prochimen glas al 4-lea: R bdnd am r bdat pre Domnul, i au c utat spre mine. Stih: Pus-au pre piatr picioarele mele, i pa ii mei au ndreptat. Toat suflarea i Evanghelia Cuviosului (vezi la 5 Decemvrie) Psalmul 50. Slav Glas al 2-lea: Pentru rug ciunile Cuviosului T u Si lu an, Milostive, cur e te mul imea gre alelor noastre. i acum Pentru rug ciunile N sc toarei de Dum nezeu, Milostive, cur e te mul imea gre alelor noastre. Stih: Miluie te-m , Dumnezeule, dupre mare mila Ta

203

Stihira, glas al 6-lea: Plngerea lui Adam celui c zut asu pr - i lund, P rinte, stric ciunea ai le p dat, i chipul lui Hristos ai luat, cu carele i pre noi nvrednice te a ne mbr ca, Siluane de Dumnezeu v z torule, cu rug ciunile tale. CANOANELE Canonul Praznicului, sau al N sc toarei de Dumnezeu, pe 6, i ale Cuviosului dou , pe 8. Cel dinti, glas 4, cu acrostihul: Siluane, d ruie te mie Dumnezeiescul Duh. A(thana sie) Cntarea 1, glas al 4-lea Irmos: Deschide-voiu gura mea, i se va umplea de Duh, i cuvnt r spunde voiu mp r tesei Maici, i m voiu ar ta, luminat pr znuind, i voiu cnta minunile ei bucurndu-m . Umple de n elepciunea Duhului ini ma mea, P rinte, ca s ndr znesc a cnta vie uirea ta cea str lucit , i cu dumnezeie tile tale mijlociri, Siluane de trei ori fericite, nfrneaz mintea mea cea ne inu t . ndrepteaz -mi, preafericite, pornirea c tre Dumnezeu, pre Carele cu nse ta re L-ai c utat, i s l g se ti ai izbu tit, de Carele te-ai lipit, i prin Carele ne-ai i ar tat, P rinte, cele negr ite. Slav Socotitu-sa, Cuvioase, c a tot omul l ca lui Dumnezeu inima este, pre cum a zis Iisus, unde pre nsu i Carele c utai ai aflat, dezlegnd ndoielnicul gnd al celui necre dincios. i acum A N sc toarei: Na terea ta, St pn , cu focul dragos tei a aprins, i n ceata nevoitorilor a c l uzit pre cela ce n vedenie tu ai chemat, Fecioar , duhovnicescul s u urcu nchipuind. Alt canon:
204

Alc tuit dupre scrierile Cuviosului P rinte, avnd acrostihul: Priime te i nu lep da cntarea, o, Athonitule. A(thanasie) Glas al 6-lea Irmos: Ca pre uscat umblnd Israil, cu urme le prin adnc, pre gonaciul Faraon v zndu-1 nnecat, a strigat: Lui Dum nezeu cntare de biruin s cnt m. Ca un lan te-a cuprins dragostea cea c tre Dumnezeu, preaalese i n elepte Siluane, a c reia cercare deslu it ai priimit, i cu mbel ugare o d ruie ti celora ce la tine alearg . Sufletul t u cel plin de dor v znd Hristos, de apa dragostei Lui l -au um plut, prin Duhul Sfnt taina deslu it ar tnd ie, a ntrup rii. Slav Revars dragoste tuturor Iisus, celor ce caut cu credin mila Lui cea dumnezeiasc , i cu putere de Dum nezeu se alipesc, ca de un Iubitor de oameni. A N sc toarei: Cela ce a ta n l ime a cunoscut, Maica lui Dumnezeu, prin Duhul spre Dumnezeu f r de inere este tras, i cere ca noroadele s cunoasc puterea Celuia ce le-au i pl zmuit. Cntarea a 3-a Irmos: Pre ai t i cnt re i, de Dumnezeu N sc toare, ca un izvor viu i ndestulat, pre cei ce sau adunat ceat duhovniceasc , nt re te -i ntru dumnezeiasc slava ta, cununilor slavei nvrednicindu -i. Aprins-a Hristos cea str mo easc a ta bun cinstire, P rinte, c tre carea se avnt voia firii, i unit fiind cu Harul, str lucit lucrarea lui Dumnezeu arat .
205

F r de folos socotind a fi vremea cea f r de pomenirea lui Dumnezeu, minile pre plug ndat i -ai pus, Siluane de Dumnezeu n elep ite, de boldul cuno tin ei cugetului mpungndu -te. Slav C derile tinere ii trepte sau f cut ie, P rinte, c tre Dumnezeu, pre Carele odinioar ai ntristat, iar apoi, n inima ta, prin poc in p strndu -L, mare bucurie I-ai f cut. i acum A N sc toarei: Sem nat-ai, Fecioar , duhul poc in ei, tn rului Simeon, ar tndu -i-te n vedenie, i minunat chemndu -l, cele pl cute lui Dumnezeu s fac i a Lui voie s o s vr easc . Canonul al 2-lea Irmos: Nu este sfnt precum tu, Doamne Dumnezeul meu, carele ai n l at cor nul credincio ilor t i, bunule, i ai nt rit pre noi pre piatra m rturisirii tale. n gndul cel mndru duh de rug ciune nu este, strig cu mare glas Siluan, ci Harul rug ciunii se d celui smerit, i celuia ce face a lui Dum nezeu voie. Inima se une te cu mintea prin rug ciune nencetat i prostimea purt ri lor, iar prin rev rsarea lui Dumnezeu, smerindu-se ndat Domnului, s l luirea Harului priime te. Slav Prin Sfntul Duh, Hristos sufletului se arat , i prin dragoste se nt re te n el cu veselie, bucurndu -l minunat ca pre o mireas pre carea i -a ales. i acum A N sc toarei:

206

Milostiv arat pre al t u Fiu, Maic Preacurat , i cu rug ciunile tale d ru ie te celor ce se roag , precum lui Siluan celui rug tor, rug ciunea s dobndeasc . SEDEALNA, glas al 3-lea: Podobie: De frumuse ea Frumse ea poc in ei tale v znd Domnul, dumnezeiasca mil cu m bel ugare i-a ar tat, n elepte, b rb ia ta r spl tind, i deslu it Sau f cut cunoscut ie, dasc l ntregii lumii pre tine rnduind; de la Carele prin cerca re ai deprins a nv a, Siluane, cum Duhul cel dumnezeiesc n suflete se na te. Slav , tot aceasta. i acum A N sc toarei: F g duin a ta avnd, Fecioar , l cui torii Muntelui, cu carea lui Petru, ne voi torul cel dinti i a Athonului te me lia, te -ai f g duit, se bucur prii mind, ca Siluan, darurile i Harurile tale, Curat , i cu adev rat n d j duiesc mp r ia Cerurilor s ia. Cntarea a 4-a. Irmos: Cela ce ade n slav , pre Scaunul Dumnezeirii, p re lemnul Crucii au venit Iisus cel mai presus Dum nezeu, prin nestricat palm , i au mntuit pre cei ce strig : Slav , Hristoase, puterii Tale. Mul imea poc in ei i-a acoperit su fletul, P rinte, ceasul Judec ii nain tea ochilor zugr vindu- i, i de dorul dumnezeie tii vie uiri aprinzndu -te, prin carea se mntu ie te tot cela ce p ze te poruncile. n eleptul p stor al Kron tadului prin rug ciune te -a nt rit s te lepezi de lume, Siluane, prin sim irea iadului, care cu trosnetul fl c rilor sale calea ta pn n Athon a nso it. Slav

207

Cu scurtimea graiului cinele cel turbat ai izgonit, P rinte, c ci prin cercarea Domnului puterea rug ciunii ai cunoscut, prin carea se dep rteaz urtorii de suflet, i ncep torul P cii n inim se s l luie te. i acum A N sc toarei: Atinsu-sa de tine, fericite, a N sc toarei de Dumnezeu bun voire, i n Muntele Athonului s l cuie ti te-a chemat, i acolo s te desf tezi de f g duin ele carile au dat Cel Preaiu bit Fiul ei. Altul Irmos: Hristos este puterea mea, Dumnezeu i Domnul, cinstita Biseric cu dum nezeiasc cuviin cnt , strignd din cuget curat, ntru Domnul pr znuind. Mare este p zirea Harului, nencetata zdrobire a inimii, cugetarea la iad i lep darea dezn dejdii din suflet, a a ai nv at, P rinte . Harul se d celor cu cuget smerit, iar prin lacr mi cu dumnezeiasc cuviin nflore te, i sufletul ndat n Rai se preschimb , cu ve mntul ndumne zeirii mbr cndu -se. Slav Prin Sfntul Duh vine cuno tin a, a tainelor dumnezeirii, n chip deslu it, i sufletul cel bun pre Iisus simte, precum i Siluan ntru cercare L -a aflat. i acum A N sc toarei: Mai presus de toate e ti, Fecioar Preasfnt , prin smerenie de Cel Sme rit priimit fiind, ca Maic i hr nitoa re a Lui; pentru aceea, pre cei smeri i iube ti, casnici pre dn ii f cnd, ai St pnului t u. Cntarea a 5-a Irmos:
208

Sp imntatu-sau toate de dumneze iasc slava ta, c tu, Fecioar neispi tit de nunt , avut-ai n mitras pre cel preste toate Dumnezeu, i ai n scut f r de ani Fiu, carele d r uie te mntuire tuturor celora ce cnt pre tine. L cuit-ai cu priveghere n al Atho nu lui Munte, i n Lavra Panteleimo nului ca un osta al lui Hristos te-ai o tit, mucenic al cuno tin ei cugetului ar tndu-te, P rinte, pav z avnd pre Marele Mucenic. mp ciuitu-te-ai, Cuvioase, des vr i t iertare a nelegiuirilor tale ntru Domnul lund, ci vr jma ul foarte asupr - i a n v lit, pre carele ai i alungat zicnd: Aici mi voiu afla sfr itul, pentru p catele mele! Slav Cu mil au privit la al t u suflet Dom nul, dasc l ie dnd pre Fecioara, carea a rug ciunii lucrare te -a nv at, pre carea cel ce pizmuie te cele bune n de ert a luat-o, i cu viclene nchi puiri te-a istovit, P rinte. i acum A N sc toarei: O, Preaneprih nit Doamn , singur s nu m la i naintea celui viclean, cel ce asupra mea mare i greu de trecut r zboi ridic ! Pentru aceea, cu P rin tele Siluan mpreun , ie i ntru ntm pinarea mea, St pn , i v paia cea arz toare mi stinge. Altul Irmos: De noapte mnecnd, cnt m pre tine, Hristoase, cela ce e ti mpreun f r de nceput cu Tat l, i Mntu itorul sufletelor noastre: Pace lumii d ru ie te, iubitorule de oameni. Cela ce iube te a face voia sa, departe va alunga a sufletului pace, pre carea o d ruie te Duhul, precum al p cii s la , Siluan, din cercare nva . A a gr ie te, n Duh, Cuviosul: Pacea n suflet prin dragoste vine, i prin cuno tin a dumnezeiescului cuvnt, mp r ind n el Hristos, ncep torul P cii.
209

Slav nt rit fiind sufletul meu prin Duhul, Doamne, ie m rog, p ace s dai noroadelor, ca s se umple de frum se ea Fe ei Tale, strig din adncuri Siluan. i acum A N sc toarei: Pre Doftorul ai n scut, Preacurat , pre st pnitorul p cii, Cela ce puterile su fletului, odinioar dezbinate, prin mila Crucii ntru una le adun . Cntarea a 6-a Irmos: Cu dumnezeiasc str lucirea ta, Bu nule, sufletele celor ce mnec la tine cu dragoste le lumineaz , rogu -m , ca s te vaz , Cuvinte a lui Dumnezeu, pre adev ratul Dumnezeu, cela ce chemi din negura gre alelor. V znd r zboiul dracilor i cunos cndu-l urtor de oameni, aflat-ai, de trei ori fericite, r spl tirea Iubitorului de oameni, pre Carele odinioar , cu cutremur, l socoteai de nenduplecat. Iat , Hristos, Pinea cea preacinstit , la moar ie, Cuvioase, Sau ar tat, de cuno tin a lui Dumnezeu cu totul pre tine umplnd negr it, ntru Duhul cel Sfnt. Slav Cu focul deopotriv te-ai f cut, pre carele Hristos l-au adus prin ntru pare, pre to i r corind, i de lumin te -ai acoperit, de trei ori fericite, cum pre Thavor dumnezeie tii Apostoli. i acum A N sc toarei: ntralt chip cuget , Mireas a lui Dum nezeu, cela ce n lume de Duhul se mp rt e te, Dumnezeu p mntesc prin iubirea de oameni f cndu -se, c ci Siluan dovedirea cuvntului este. Altul
210

Irmos: Marea vie ii v zndu-o n l ndu-se de viforul ispitelor, la limanul t u cel lin alergnd, strig c tre tine: Scoate din stric ciune via a mea, Multmi lostive. Mngietorule Sfinte, vas ai aflat cu rat, pre Siluan de Dumnezeu cuget torul, pre carele cu Harul T u umplut -ai de m rturisire, a cugeta g tindu-l, i nebune te a nseta de dorul lui Hris tos. Din Har c znd, sp imnteaz -se su fletul meu, i v duvit strig : Nu m l sa orfan, Mngietorule, c via a mea cu adev rat Tu e ti, i departe de tine singur moartea este. Slav Plin este tot p mntul de mila Ta, St pne, ntru Carele toat f ptura viaz , i tras fiind spre Tine, ie urmeaz , i ca un prunc, prin Har hr nindu se, c tre des vr ire cre te. i acum A N sc toarei: Marie Preacurat , norodului T u spu ne, c um pre Hristos L-ai iubit tu, i cum, rugndu-te, ai suferit de El s te despar i, cnd L-ai v zut la Tat l n l ndu-Se. CONDACUL, glas al 4-lea: Podobie: Ar tatu-te-ai ast zi Precum mult ai iubit, i mult ai aflat, Harul cel dumnezeiesc al Duhului, Si luane, de la Hristos; pentru aceasta neamurile strig ie: Bucur -te P rin te, podoaba P rin ilor. Altul, glas 8: Facerea lui Pavel Ieromonahul Podobie: Cnd sau pogort

211

Pre p mnt fiind, slujit-ai lui Hristos, pre urmele Aceluia umblnd; acuma, n ceruri, pre Carele ai dorit prive ti, mpreun cu Dnsul petrecnd, pre cum au f g duit. Pentru aceasta, P rinte Siluane, calea m nva , carea ai urmat. ICOS Cercarea Preadulcelui Hristos avn du-o, cinsti ii Lui Ucenici i ziceau: Puterea dragostei nou ai ar tat, i via a aceasta ca pre nimic a o socoti. Doamne, unde ne vom duce? Pre cine vom urma? C ci mai presus de cuvnt de via a Ta ne-am umplut, i f r Tine nu putem tr i. Acestora, n zilele mai de pre urm , urmnd Siluan, uimit -a lumea cu preacuvioasa lui vie uire. C ci pre Hristos, mai presus de fire, v zndu -L, i din cercare tainele Ha rului cunoscnd, c tre dragostea lui Dumnezeu acuma noroadele c l uze te, pentru carile pururea se i roag , ca s se umple de cuno tin a de Dumnezeu i Duhului p rta e s se fac . Pentru aceea, neamurile toate, ca unui dasc l, cu mul mit s -i strig m: Bucur -te, P rinte, podoaba P rin ilor. Sinaxarul zilei i apoi acesta: ntru aceast zi, pomenirea Cuviosului i de Dumnezeu purt torului P rintelui nostru, Siluan Athonitul, carele sa nevoit n Sfntul Munte, n M n stirea Ruseasc a Sfntului Mare Mucenic Panteleimon, i cu pace sa s vr it ntru Domnul, la 24 Septemvrie, anul mntuirii 1938. Stihuri Pre Hristos, pre Carele mai nainte n via L -ai v zut, Siluane, Pre Acela acuma l prive ti, dar nu ca prin oglind . Se vesele te cu firea patria ta, P rinte, se bucur Athonul, carele te-a hr nit ntru Duhul. Priimeasc cerul pre marele Athonit. Acest Siluan, cet ean al Ierusalimului ce resc, sa ivit din p rin i cucernici de pre p mntul Rusiei, n satul numit ovsk, iind de Mitropolia Tambovului. Sa n scut n anul al 1866-lea de la na terea dupre trup a
212

Cuvntului lui Dumnezeu, i din tinere e a fost chemat la poc in de ns i preacntata N sc toare de Dumne ze u i pururea Fe cioara Maria. Ajungnd cu vrsta la al 27-lea an, a p r sit grijile lumii, i nt rindu-se la drum cu rug ciunile celui ntre sfin i P rintele Ioan din Kron tadt, a ajuns n Grecia, la vestitul Munte al Athonului, lund asupr - i jugul cel monahicesc n M n s tirea Sfntului Mare Mucenic i T m duitor Panteleimon. D ruindu -se din tot sufletul lui Dumnezeu, n pu in vreme nu numai a priimit rug ciunea cea nencetat n dar de la Preasfnta de Dumnezeu N sc toare, dar i negr itei dumnezeie ti ar t ri n slav a Domnului nostru Iisus Hristos sa nvred nicit, n cinstita biseric a Sfntului Proroc Ilie, carea se afl n moara zisei M n stiri. Stingndu-se ns cel dinti Har, i cuprins fiind cel preacuvios de plns mare, i de multe ori fiind p r sit de Dumnezeu i dat ispitirilor vr jma ilor celor n eleg tori, vre me de 15 ani urmnd pa ilor lui Hristos, cereri i rug ciuni c tre Cela ce putea s -l mntuiasc pre dnsul din moarte, cu stri gare tare i cu lacr mi aducnd (Evr. 5, 7), nv at de Dumnezeu fiind (vezi Ioan 6, 45), de Sus a auzit glasul D t torului de Lege: ine mintea ta n iad, i nu dezn d jdui, pre carele p zind ca pre un nemincinos dreptar, alergat-a n calea lui Antonie, lui Macarie, lui Sisoe, lui Pimen i a celorlal i preasl vi i Dasc li ai pustiei, a c rora m su r i ale c ror d ruiri a atins, ar tndu-se nv tor apostolicesc i prorocesc, viu fiind i dupre moarte. L sat-a i scrieri pline de Har i de Duhul Sfnt, pre carile le-a f cut ar tate ucenicul i nv celul lui, Stare ul Sofronie, ntemeietorul i arhimandritul ceii din ostrovul Britaniei m n stiri a binecre dincio ilor ortodoc i. i ce nevoie este aici a nmul i cuvinte despre atotcuviosul Siluan? C ci mai nainte venind acel Avva Sofronie, nsemnat-a i a scris via a i nv tura aceluia pre larg i cu de-am runtul, la n ceputul c r ilor dumnezeie tilor i preadul cilor lui scrieri. Mutatu-sa dela moarte la via acest fericit Cuvios Siluan, mplinit n zile dupre Duhul, n luna lui Septemvrie, ziua a 24-a, n anul 1938, mp r ind Dom nul nostru Iisus Hristos, C ruia slava i st pnirea n vecii vecilor. Amin. Cu ale lui sfinte rug ciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluie te i mntuie te pre noi. Amin. Cntarea a 7-a Irmos:

213

Nu au slujit zidirii cuget torii de Dumnezeu, f r numai Ziditorului; ci ngrozirea focului b rb te te c lcn du -o, se bucurau viersuind: Preacn ta te, al P rin ilor Doamne i Dumnezeu, bine e ti cuvntat. Gustat-ai, Cuvioase, din bun tatea lui Dumnezeu cel Milostiv, Carele bel ug de via asupra vie ii tale au rev rsat, pentru aceea ai strigat: Doamne al P rin ilor, nsu i mai cercetat. Pild a fost via a ta celor ce se sr gu iesc, lucrarea Duhului a lua, de carea cu dor apropiindu-ne, sl vim pre Dumnezeu, Cela ce un astfel de ma re martor al iubirii Sale de oameni au ar tat. Slav Negr it este puterea poc in ei tale, Siluane minunate, c ci te -ai silit, P rinte, a nu ntrista pre Iubitorul de oameni Dumnezeu, pacea cuno tin ei cugetului lucrnd prin dragostea de Dumnezeu iubitoare. i acum A N sc toarei: Iad este St pn , i pieire, f r de Cel N scut al t u, Via a cea adev rat ; pentru aceea roag -L, s nu se dep rteze de la inima mea, ci via a mea toat s o veseleasc n veci. Altul. Irmos: Cuptorul cel r corit cu rou , chipul minunii ceii mai presus de fire a n chipuit, c nu a ars pre tinerii pre carii a priimit, precum nici focul dumne zeirii nu a ars pntecele Fecioarei n carele a intrat. Pentru aceasta, cntnd s zicem: S cnte toat f ptura pre Domnul, i s -l preanal e ntru to i vecii. Slobod sufletul se cunoa te, poruncile lui Dumnezeu f cnd, i prin Har se nt re te duhul, i de grijile lume ti se leap d , temelie de aram zidului voii punnd. Tulburarea gndurilor se risipe te cnd l cuie te n suflet smerenia, i mul mirea izvor te, veghind asupra noastr Dumnezeu i iertare dnd no ro dului celui ce de gre ale se c ie te. Slav
214

Se tnguie te inima ce p time te, i cu ct iube te pre Dumnezeu mai mult, dulcea a Lui sim ind, nencetat spre n elegere se avnt , ca degrab s nesocoteasc a patimilor pl cerea. i acum A N sc toarei: Unindu-te cu voia Fiului t u, te-ai n t rit, Preacurat , sabia crucii i moar tea a r bda; tot astfel, mpreun -ajut tor fac -se mie Dumnezeu, precum tuturor celor ce strig Lui: Iat roaba Ta, sufletul meu. Cntarea a 8-a Irmos: Pre cuvio ii Tineri n cuptor, na terea N sc toarei de Dumnezeu i -a mntuit; atunci adic nchipuindu -se, iar acum lucrndu-se, pre toat lumea ridic a viersui: Pre Domnul cnta i, lucrurile, i -l prean l a i ntru to i vecii. Nu este cap t al bunei-s vr iri, c ci Dumnezeu cel nev zut se urmeaz n ea, pentru aceea, P rinte Cuvioase, gr bindu -te spre El, cu fric alergai, n vremea p r sirii Harului, cu care ntrarmat ai fost. Ci mai vrtos pre Cel iubit c utai, prin osteneli de Dumnezeu iubitoare. Munte de rug ciune roditoare sa dat ie smerenia, n elepte, i pogorrea min ii n mp r iile iadului, i iadul dezn dejdii, calea mntuitoare a P rin ilor, pre carea, cu credin p ind, de Dumne zeu purt torule, la m surile Cuviosului Antonie ai ajuns. Slav Vrnd Preabunul St pn s lucreze celor muritori cale u oar spre El, a a ezat mntuirea, ca pre un dumnezeu p mntesc, prin care la unirea cu Acesta sntem tra i aproape, precum prin scrieri Siluan ne-a nv at, cela ce n dragoste de fra i a vie uit. i acum A N sc toarei: Nebuna n elepciune voind Hris tos a alunga, Preacurat , n elepciunea Duhu lui pescarilor au dat, de carea mp rt indu -se robul t u Siluan, lu minat ca soarele sa ar tat lumii, p rta i luminii f cnd pre cei ntuneca i.
215

Altul. Irmos: V paia r corind pre sfin i, iar pre cei necinstitori arznd, ngerul lui Dum nezeu cel puternic o a ar tat Tinerilor, i pre N sc toarea de Dumnezeu o a f cut Izvor de via ncep tor, strica rea mor ii, i via izvornd celor ce cnt : Pre unul F c torul s l ud m cei izb vi i, i s -l prean l m n veci. O, Harul T u cel preamare, Mult mi lostive, Carele tergi p catele de ap tezeci de ori cte apte, i Duhul norodului l d ruie ti , i a iert rii Tale dulcea , precum a zis Siluan. Alt cunoa tere a lui Dumnezeu vine din credin , i alta din cercare, de Acela apropiindu-ne, pre carea oame nii cei muritori, prin Harul Duhului au dobndit, i carea numai celor des vr i i mo tenirea le este. Slav Tnguire cnt inima Str mo ului Adam, la m re ia Domnului cugetnd, i pururea pomenirea p catelor pur tnd, i al Edemului dorind cel veci nic Harul. i acum A N sc toarei: O, Fecioar , a lumii ntregi mijloci toare, p ze te -m f r de p cat, cu ale tale rug ciuni, c tim adncul dra gostei Tale i -al ndr znelii spre dulcele t u Fiu. Cntarea a 9-a Irmos: Tot neamul p mntesc s lteze, cu du hul fiind luminat, i pr znuiasc firea Min ilor celor nematerialnice, cinstind sfntul praznic al Maicii lui Dum ne zeu, i strige: Bucur -te, prea fe ri cit N sc toare de Dumnezeu Cura t , pururea Fecioar . Ia aminte la norodul t u, Preacuvioase al lui Dumnezeu, Siluane, i auzi plnsul lui Adam, i nal minile tale i- i pleac genunchii, i Duhul cel Sfnt d ruie te cu ale tale rug ciuni, celora ce dupre El tnjesc, i mijlocitor pre tine c tre Fiul i Tat l te au.
216

Unde snt cetele ngerilor s l luie ti acuma, i de departe vezi str lucirea tainelor lui Dumnezeu, pre carile ca prin oglind pr iveai ct n lume ai vie uit, i rug ciunea i-o une ti cu smerenia tuturor Sfin ilor, tu, cel preadulce, ndat de dragoste topindu -te. Slav Tn r fiind, pre P rin ii cei din ve chi me i -ai ajuns, proroce m rite, i prin vie uirea ta marginile lumii lu mi nezi, i prin nv turile cuvin telor tale ini mile nal i, c tre cele mai presus de lume; pentru aceea to i pomenirea ta cinstim. i acum A N sc toarei: Auzi pre mine, mp r teasa Muntelui celui Sfnt, i nu m lep da, c ur ciunea pustiirii m-am f cut, tic losul; ci, ndr znind, vin c tre tine i fier binte strig ie: D -mi i mie, St pn , ocrotirea Ta, precum odinioar lui Siluan ai d ruit! Altul. Irmos: Pre Dumnezeu a-l vedea nu este cu putin oamenilor, spre carele nu cu tea z a c uta cetele ngere ti; iar prin tine, Preacurat , sau ar tat oamenilor Cuvntul ntrupat; pre carele m rind, dimpreun cu O tile cere ti, pre tine te fericim. A cugeta slava lui Dumnezeu nu este cu putin oamenilor, i tot a a a Sfin ilor Lui, celora ce au ochi tru pe ti i cuget ntunecat de patimi; i toat d ruirea Harului nemp rt it r mne f r de cur ie. T ria Harului d -o robilor T i, Iisuse, cu rug ciunile celuia ce sa nvred nicit de ea, mare mijlocitor naintea scaunului T u fiind, i lumii ar tnd c Tu e ti pururea, Dumnezeu cel Iubitor de oameni. Ce voiu zice, P rinte, eu cel cu totul f r de ru ine, v znd lucrarea vie ii tale, smerenia, prin carea plin tatea Harului ai luat, asemenea f cndu te Celui ce Sau smerit, lui Iisus, de Carele mam nstre inat? Slav

217

Trupurile Sfin ilor Harul lui Dum ne zeu izvor sc, celora ce pururea spo resc ntru credin , c ci ntru aceasta este ar tarea l murit a dragostei des vr ite, de carea te-ai mp rt it i tu, Siluane, dupre cum i noi prin cercare am aflat. i acum A N sc toarei: Stinge-mi neostoita sete, Fecioar Cu rat , c ci dupre Domnul cel Preadulce tnjesc, n Carele r scump rarea cea din p cate aflu, i Duhul mi se d , precum ncredin eaz Siluan cel preasfnt. Luminnda Glas 2, Podobie: Cu ucenicii s ne suim De darurile Duhului umputu-te-ai, P rinte, Siluane de trei ori fericite; pentru aceea, c tre Domnul cel Iubitor de oameni, prin ale tale dulci cuvinte mul imile c l uze ti, ale celor aprin i de dorul dragostei, i carii pre Acesta, cu sete, n Duhul Sfnt l caut ; pentru aceea, to i nv ceii t i te fericim. Slav , glas al 3-lea: Podobie: Lumina cea nestricat Prin lumina Duhului ai cunoscut, Siluane, pre St pnul, i n aceast lumin r mind, soare te-ai ar tat, luminnd cu dumnezeiasca lum in a nv turilor tale, mo tenitorule al luminii lui Hristos. i acum A N sc toarei: Road gata culeas dai, Maic Fe cioar Doamn , a Celuia ce lumea cuprinde, pre Siluan, slujitorul T u, slava cea mare a Athonului, i al ntregii lumi rug tor. La Hvalite Stihirile pe 4 i cnt m stihirile podobnice. Glas 8, Podobie: O, preasl vit minune

218

P rinte de o cinste cu P rin ii, Siluane minunate, nv torule al ntregii lumi, Apostolilor p rta al darului Duhului, cel de o cinste cu Mucenicii n dragostea Bisericii, slav i laud c tre al t u P rinte, cel rnduit prin Duhul, nencetat pomene te pre cei ce cinstesc preacinstit pomenirea ta. Asem natu-te-ai chipului celui dinti, Siluane minunate, pre Iubitorul de oameni i multmilostiv prin Duhul cunoscnd, C uvioase; pentru aceea, nencetat te roag , ca neamurile toate cunoa terea s dobndeasc , a lui Dumnezeu Celuia ce le-au pl zmuit, pre Carele, P rinte, f s l afl m mai presus de fire, ca pre Cela ce este comoara cea statornic , i a sufletelor dulcea a. Plinirea Legii i a Harului este dra gostea lui Dumnezeu, pre carea, prii mindu-o n inima ta, Dumnezeu te-ai f cut cu a ezarea, n toate zilele arznd, i jertf aducnd cu ardere de tot, nesfr ite rug ciuni i mul ime de lacr mi, pre carile Domnul, ca pre ni te miruri de gnd priimindu-le, cununa sfin eniei ie au d ruit. tiutor al tiutorilor, dupre dreptate pre tine cunoa tem, cela ce ai aflat n elepciune smerenia, ve mntul n dum nezeirii, Cuvioase, prin care n Duhul te-ai unit cu Domnul, n mijlo cul mul imii vie uind precum al ii n pustie l cuiau; pentru aceasta prosl vim pre tine, Siluane, racla Moa telor tale s rutnd. Slav glas al 5-lea: Mare este mila Ta, ntreit-sfinte Doamne! i cum vom spune dupre vrednicie puterniciile Tale? C ci pl zmuit-ai pre noi din nou cu Duhul T u cel Sfnt, i pre cei ce sau dep rtat ntru nestmp rare de la p rinteasca cin , iar i nl untru i aduci, cu porfira Harurilor mbr cndu -i. Pentru aceea, martor nou avnd al darului T u, pre Siluan cel preavest it, minu nndu-ne, prin glasul lui Te rug m: D noroadelor cunoa terea Ta cea mntuitoare, d noroadelor dragostea Ta cea mai presus de cuvnt, ca pre aceasta aflndu -o, cu un glas s Te sl vim cu to ii n veci, pre Tine, F c torul nostru, Iubitorule de oameni, Cela ce ne-ai nvrednicit a ne face dupre al T u chip. i acum Fericimu-te pre tine Slavoslovia mare, troparele, ecteniile i Otpust.
219

LA LITURGHIE Tipica. La Fericiri, Cntarea a 3-a din Canonul nti i a 6-a din Canonul al doilea. Apostolul i Evanghelia, vezi la 5 Decemvrie. CHINONICUL ntru pomenire vecinic va fi dreptul, de auzul viclean nu se va teme. M rimurile Pre al Rusiei vl star minunat, i a Muntelui Athonului binepriimit cu vn t toare jertf , pre a Duhului Sfnt cea de Dumnezeu pur t toare gur , pre Siluan cel mare cu cnt ri s -l cinstim. D n uie te i salt , M n stire a Ma relui Mucenic, c minunat din pn tecele t u ai dat Bisericii, dasc l i cunosc tor al tainelor, pre dumneze escul Siluan, propoveduitorul Harului. Harul Duhului Sfnt cu mbel ugare d ruie te mie, P rinte, cutez torului t u cnt re , c ci rvna i puterile adesea mi se mpu ineaz ; pentru aceea, iart mie, cte am gre it ie.

Tomosul de canonizare
Tomosul de canonizare a Sfntului Siluan Athonitul

Iar aceea ca S-a suit ce altceva inseamna decat ca S-a pogorat in cele mai de jos ale pamantului? (Efeseni 4, 9).

220

Cuvios si preafolositor lucru pentru plinatatea Bisericii este a venera si cinsti cu evlavie si dupa plecarea lor din aceasta viata pe cei ce s -au distins in viata lor dupa in trup prin izbanzi deosebite ale virtutii, slavindu -i prin praznuiri anuale si imnuri de lauda; aceasta pentru ca, pe de -o parte, lauda adusa celor ce au vietuit in virtute trece la Insusi Dumnezeu de la Care vine oamenilor toata virtutea, cum arata teologhisind undeva Grigorie cel numit cu supranumele Teologiei; iar, pe de alta parte, pentru ca lauda celor bune aprinde zelul si imboldeste pe cei usuratici si zabavnici la realizarea virtuti, iar pe cei iubitori de osteneala ii fac e si mai viteji in ostenelile lor.

Asadar, dat fiind ca in asemenea izbanzi exceptionale ale virtutii se distinge si monahul Siluan, de obarsie din Rusia, dar care a vietuit peste o jumatate de veac in sfanta manastire patriarhala si stavropighiala a Sfa ntului si Slavitului Mare Mucenic si Tamaduitor Panteleimon de la Sfantul Munte al Athosului, infatisandu-se pe sine prin cuviosia si sfintenia vietii lui model de vietuire dupa Hristos, iar printre feluritele sale scrieri ortodoxe si de suflet folositoare dascal apostolic si profetic al Bisericii si plinatatii celor ce poarta numele lui Hristos, ajungand la inalte masuri duhovnicesti si facandu -se vas al Sfantului Duh, nevoindu-se ca putini altii in iubirea agapica si cinstit fiind pentru toate acestea de Dumnezeu cu darurile vindecarii celor bolnavi si suferinzi si ale unei uimitoare clarviziuni - smerenia noastra dimpreuna cu preasfintii si preacinstitii mitropoliti din jurul nostru, iubitii nostri frati si impreuna-liturghisitori, privind la vietuirea lui bine-placuta lui Dumnezeu, la faptele si izbanzile lui in virtute si purtand de grija de folosul obstesc al credinciosilor, am hotarat in Duhul Sfant, in acord cu dumnezeiestii Parinti dinaintea noastra si urmand obiceiului comun al Bisericii, sa i se ac orde cinstea cuvenita barbatilor sfinti si dumnezeiesti.

De aceea, decretam in mod sinodal si stabilim si poruncim in Sfantul Duh ca de acum inainte si pe mai departe in tot veacul, staretul Siluan Aghioritul sa fie numarat impreuna cu barbatii cuviosi si sfinti ai Bisericii, fiind cinstit cu praznuiri sfinte si ceremonii religioase anuale si slavit cu imnuri de lauda in ziua de 24 septembrie, in care a plecat fericit la Domnul.

221

Spre dovedire si intarire a acestui fapt s-a intocmit si prezentul nostru act patriarhal si sinodal asternut si susemnat in acest sfant Codice al sfintei si marii noastre Biserici a lui Hristos si trimis identic si neschimbat si sfintei comunitati a Sfantului Munte spre a fi depus in arhivele lor.

In anul mantuirii 1987, 26 noiembrie, al II-lea al indictionului.

Dimitrios, arhiepiscop al Constantinopolului si patriarh ecumenic, membrii Sfantului Sinod al Patriarhiei Ecumenice.

Acatistul
PREACUVIOSULUI PARINTE SILUAN ATHONITUL

Dupa obisnuitul inceput, se zic Condacele si Icoasele CONDACUL 1 alesule nevoitor al Domnului si ingere pamantesc, Preacuvioase Parinte Siluane, acum cu bucurie cantare de lauda iti aducem! In veghe
222

Tie,

neincetata, in postire si in smerenie fiindu -le parintilor athoniti prea-ales urmas, prin insetarea dupa Dumnezeu si dragostea cea arzatoare catre El, har imbelsugat ai agonisit sufletului tau si urmator facandu-te lui Hristos, Cel ce S-a rastingnit, pentru toti oamenii, cu lacrimi te -ai rugat pentru cei ce se chinuiesc in iad, pentru cei vii si pentru cei ce vor mai veni pe lume. Nu ne lipsi nici pe noi de aceasta dragoste a ta, caci in groapa gresalelor aflandu -ne, cerem solirea ta inaintea lui Dumnezeu si cu strapungere strigam: Bucura -te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire in rugaciunea pentru lume! ICOS 1

Facatorul ingerilor si Domnul Puterilor inca din pantecele maicii tale


te-a ales pe tine si dupa cuvantul Psalmistului: inima adanca ti -a daruit, Parinte Siluane, pentru a incapea in ea ca intr -o camara prea-aleasa, neincaputul nume al lui Dumnezeu Celui Preainalt, ca prin puterea si intelepciunea lui Dumnezeu sa urmezi vietii ingeresti. Pentru acestea, laudand minunatele tale fapte si ostenelile pamantesti, cu sfiala te chemam:Bucura -te, rod al curatiei din parinti binecinstitori de Dumnezeu; Bucura-te, ca ai iubit a parintilor tai cucernicie din tot sufletul tau; Bucura-te, ca prin infranare si iubire de Dumnezeu sa te asemeni lor ai voit; Bucura-te, ca din pruncie cautandu -ti bucuria in Dumnezeu, minunat te -ai inteleptit; Bucura-te, ca inima ta sa cunoasca si sa se supuna voii lui Dumnezeu mereu a cautat; Bucura-te, ca spre izvorul harului dumnezeiesc ca un cerb ai insetat; Bucura-te, ca de Cuvantul lui Dumnezeu ca de o miere prea dulce mintea ti -ai indulcit din tinerete; Bucura-te, floare inmiresmata cu fapte de credinta de o nepieritoare frumusete; Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire in rugaciunea pentru lume! CONDACUL AL 2-LEA Vazandu-te pe tine Preabinecuvantata Nascatoare de Dumnezeu afundat in prapastia pierzarii, pe cand dulceata pacatului ca un sarpe rau mirositor patrundea in sanul tineretii tale, ca o maica indurerata te -a chemat in chip minunat: Fiule, ma doare sa te va d spurcandu-te cu fapte pacatoase si
223

pricepand tu, Preacuvioase Parinte, milostivirea ei, sarpele pacatului cu barbateasca intelepciune l -ai izgonit, biruindu-l prin pocainta, smerenie si rugaciune, iar Mantuitorului Iubitor de oameni cantare de multumire I-ai adus pentru Preacurata Sa Maica, pururea strigand: Aliluia! ICOSUL AL 2-LEA

Dumnezeiasca intelepciune te -a umbrit, cand glasul Maicii Domnului


te-ai invrednicit a-l asculta, alesule al lui Dumnezeu, Siluane, si harul Sfantului Duh a umplut inima ta. Prin lucrarea acestuia, ca o caprioara din lat scapand, catre gradina Maicii Domnului - Muntele Athos - ai nazuit, fugind de desertaciunea lumeasca, caci te -ai lipit de Dumnezeu ca un fiu iubitor. Drept aceea, vazand minunata bunavoire a Stapanei lumii fat a de tine, cu umilinta iti cantam: Bucura-te, ca din intunericul pacatului la lumina adevarului lui Hristos de insasi Preacurata ai fost chemat; Bucura-te, ca ai fost ales sa fii lucrator credincios al gradinii ei pamantesti, in chip minunat; Bucura-te, vita dulce a pamantului rusesc care in Muntele Athos imbelsugat ai rodit; Bucura-te, constiinta neadormita, ca prin smerita rugaciune, boldul pacatului l-ai tocit; Bucura-te, ca in Sfanta Manastire Pantelimon, lui Dumnezeu in chip ingeresc ai slujit; Bucura-te, ca prin nevointa, post si isihie pe dusmanul ce lupta impotriva ta desavarsit l-ai plecat; Bucura-te, ca toate maiestriile diavolului prin smerenie le -ai surpat; Bucura-te, ca tanjind dupa Dumnezeu, credinta curata in chip slavit ai dobandit; Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire in rugaciunea pentru lume! CONDACUL AL 3-LEA Cu adevarat, de Dumnezeu iubitorule Parinte Siluane, te -a aparat puterea Celui Preainalt cand duhul iadului si al mortii te -a napadit si sufletul tau il invifora cu momeli pierzatoare si tu, cu totul istovit, cugetai ca Dumnezeu este de neinduplecat; dar Domnul cel Iubitor de oameni indata te -a
224

cercetat prin lumina cea negraita a Taborului si cu focul harului Sfantului Apostol Pavel o noua nastere ai primit, cu frica s i bucurie cantand lui Dumnezeu: Aliluia! ICOSUL AL 3-LEA

Avand bogatia harului, cu duhul la ceruri ai fost inaltat si acolo cuvinte


de negrait cu adevarat ai ascultat. Bucuria ta cine o va povesti, Preacuvioase Siluane? Caci te-ai umplut de dragostea cea negraita a lui Dumnezeu cand, fiind in afara de cele ale lumii, intru vederea duhovniceasca a negraitei frumuseti dumnezeiesti, te-ai invrednicit a vedea Fata lui Hristos-Dumnezeu Cel fara-de-masura iubitor si iertator a toate. Iar noi, minunandu -ne de negraita vedere a lui Dumnezeu, iti cantam: Bucura-te, ca intru credinta nevoindu-te, de cercetarea si mangaierea lui Hristos te-ai invrednicit; Bucura-te, ca ai fost vrednic sa vezi cu ochii tai frumusetea slavei Sale de negrait; Bucura-te, ca in Ceruri la preaminunata frumusete prin Sfantul Duh ai fost inaltat; Bucura-te, ca acolo din darurile harului Sfantului Duh Mangaietor te -ai adapat; Bucura-te, ca de frumusetea de nedescris a Raiului te -ai impartasit; Bucura-te, ca fiind iubit de Dumnezeu, de darurile frumusetii ceresti ai fost coplesit; Bucura-te, ca acelasi har cu lacrimi ai cerut de la Dumnezeu pentru neamurile omenesti; Bucura-te, ca spre zorii vietii vesnice ca o straja pururea veghetoare ne trezesti; Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de i ubire in rugaciunea pentru lume! CONDACUL AL 4-LEA

Furtuna de aspre ispite a trimis asupra ta diavolul cel ucigas de oameni


care dintru inceput a cautat sa piarda sufletele dreptilor; dar tu, Parinte Siluane, povatuind fiind de Domnul Iisus Hristos sa-ti tii mintea in iad si sa nu deznadajduiesti, cu darul Duhului Sfant, prin neintrerupta veghe si smerenie ai preintimpinat uneltirile vrajmasului desavarsind biruindu -l; iar el,
225

rusinat fiind de tine, silit a fost a marturisi ca intru totul este mincinos. Si asa, sufletul tau din cursa neprietenului ca o porumbita blanda a fost izbavit de Dumnezeu, caruia neincetat I -ai cantat: Aliluia! ICOSUL AL 4-LEA despre tine ca in chip minunat ai fost chemat de la desertaciunea lumeasca spre nevointa calugareasca si prin harul lui Dumnezeu rod bun ai facut, Cuvioase, nu numai calugari tineri, dar si cei varstnici, mult incercati in nevointe, catre tine alergau si ca de miere indulcindu-se de faptele si cuvintele tale, viata cea ingereasca au urmat si Domnului s-au asemanat. Iar noi, cu smerita cugetare vazandu -te impodobit, cu bucurie iti strigam: Bucura-te, ca izvor nesecat de smerita cugetare si infranare in Domnul ai devenit; Bucura-te, ca in Muntele Sfant ai fost ca un crin bine mirositor si nevestejit; Bucura-te, ca in nevointa ta jugul cel bun al lui Hristos cu dragoste l -ai purtat; Bucura-te, ca mintea, inima si vointa in Dumnezeu prin rugaciune necontenit ti-ai intarit; Bucura-te, ca plin de ravna, curatia trupeasca si sufleteasca ti -ai pazit; Bucura-te, ca prin rugaciune neincetata la inaltimea nepatimirii ai urcat; Bucura-te, ca pravila Sfintilor Parinti cu sarguinta ai urmat; Bucura-te, ca despre iubirea lui Dumnezeu si ceresca Patrie neostenit ne -ai grait; Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iub ire in rugaciunea pentru lume! CONDACUL AL 5-LEA minte luminatoare ti -a daruit Domnul Harul cel dumnezeiesc, iubitorule de Dumnezeu Parinte Siluane, intarindu -te prin aceasta in nevointa cea mantuitoare ca odinioara pe Proor ocul Ilie la Paraul Horeb si hranindu-te in chip minunat din necheltuitele comori ale Sfantului Duh. Si asa, arzand de iubire pentru iubitorul de oameni Dumnezeu, din tinerete si pana la batranete priveghind si din straja diminetii pana in noapte pentru intreaga lume rugandu-te, ca o alauta dulce cantatoare, neincetat I-ai strigat lui Dumnezeu: Aliluia!

Auzind

Ca pe o stea calauzitoare si de

226

ICOSUL AL 5-LEA pe tine, Preacuvioase Parinte Siluane, intru nevointa cea buna cautand dragostea lui Dumnezeu cum cauta pruncul laptele mamei sal e si catre mangaierea Lui cu dor mare tanjind si cu lacrimi strigand: Ia aminte, suflete al meu, la dragostea lui Dumnezeu si incalzeste -te, o inima a mea, si inca Cine-mi va da mie o astfel de ardere, ca sa nu cunosc odihna nici ziua, nici noaptea; de dragostea lui Dumnezeu? ne cutremuram cu inima si ne umilim cu sufletul in fata unei asemenea iubiri catre Dumnezeu cel Atotindurat si cu strapungere iti cantam unele ca acestea: Bucura-te, ca dreptatea lui Dumnezeu, ca pe o miere mult indulcitoare, pururea ai cerut; Bucura-te, ca in dragostea de Domnul cu ingerii te-ai intrecut; Bucura-te, ca din inima, ca dintr-o candela a rugaciunii curate, flacara focului launtric spre Domnul ti-ai suit; Bucura-te, ca cele de sus si cele de jos cu frumusetea evlaviei t ale ingeresti leai impodobit; Bucura-te, ca inima ta s-a asemanat cu vapaia rugului nemistuit; Bucura-te, ca precum Moise pentru poporul ales, tu pentru toti oamenii inalti mainile catre Dumnezeu; Bucura-te, ca in toata vremea ai dorit judecatile Domnului si indreptarile Sale le-ai cautat cu tot sufletul tau; Bucura-te, ca fara incetare ai strigat: Mantuieste Doamne, poporul tau si binecuvinteaza mostenirea Ta!; Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire in rugaciunea pentru lume! CONDACUL AL 6-LEA

Vazandu-te

Propovaduitor neincetat al isihiei te-ai aratat, cel ce bine ai placut lui


Dumnezeu, cand Domnul cel Iubitor de oameni, incercandu -ti dragostea, te-a lipsit de cercetarea Preasfantului Duh. Pentru aceasta, intelegand ca ai pierdut harul, precum odinioara Adam cand se tanguia de pierderea Raiului, L -ai chemat cu inima mahnita si cu lacrimi: Doamne, Tu mai inainte m -ai cercetat si mai invrednicit de Sfantul Tau Duh si sufletul meu Te -a iubit, dar acum sufletul meu tanjeste dupa Tine; si in acest chip tanguindu-te, dar nadajduind in mila lui Dumnezeu, Ii strigai: Aliluia!
227

ICOSUL AL 6-LEA

Stralucit-ai, iubitorule de Dumnezeu Parinte Siluane, ca un nou vazator


al Tainelor, caci prin smerenie si rugaciune cu lacrimi harul Sfantului Duh ai dobandit si de negraita dragoste inima ti s-a umplut. Si gustand tu si intelegand puterea harului, cu indraznirea lui Ilie ai strigat: Doamne! Nu numai mie, ci intregii lumi daruieste sa cunoasca dragostea Ta si sa se mantuiasca!. Drept aceea, avandu -te pe tine rugator neadormit inaintea lui Dumnezeu, cu umilinta iti cantam: Bucura-te, ca cerul ai deschis cand impreuna cu Domnul te rastigneai rugandu-te pentru cei morti, pentru cei vii si pentru cei ce pe lume inca nu au venit; Bucura-te, ca prin aceasta dragoste Imparati a Cerurilor ai dobandit; Bucura-te, ca adevarata intrupare a credintei curate si a nerautatii te -ai aratat; Bucura-te, ca ai dobandit iertare de la Hristos pentru cei apropiati tie, cazuti in pacat; Bucura-te, lucrator neadormit in gradina Maicii Domnului, care pe cei istoviti in nevointe ii intareste; Bucura-te, dulce alauta a Muntelui Athos, care despre viata cea viitoare vestesti; Bucura-te, visterie a darurilor Sfantului Duh si al Preabinecuvantatei Egumene ascultator slujitor; Bucura-te, cu cei bineplacuti lui Dumnezeu credincios impreuna -nevoitor; Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire in rugaciunea pentru lume! CONDACUL AL 7-LEA

Voind Iubitorul de oamneni Dumnezeu sa arate in tine o noua faclie a


harului, Cuvioase Parinte Siluane, ca pe o ramura de maslin cu radacina in pamantul rusesc al pustiului Athosului te-a rasadit si cu harul Sfantului Duh te-a inrourat, mult roditor facandu-te: ca prin faptele si cuvintele tale, ca printr-un untdelemn de viata-datator, spre curatie si infranare, cucernicie si iubire de frati pe toti i-ai povatuit - iar ei, uniti fiind prin legatura dragostei, supunand cele mai rele prin cele mai bune, cantau lui Dumenzeu: Aliluia! ICOSUL AL 7-LEA

228

pe un nou impreuna nevoitor cu pustnicii, povatuitor si dascal monarhilor si mirenilor te-a aratat pe tine Domnul, Preacuvioase Siluane. Caci tu, inca pe cand traiai in lume, pe un oarecare soldat a carui femeie se lasase ademenita de caderea in pacat si, pentru aceasta, el spre manie se inversunase, l-ai invatat iertarea lui Hristos si astfel, familia lor - mica biserica - de destramare o ai izbavit; pe monahii cazuti in intristare la dobandirea pacii sufletesti i-ai chemat si frica Domnului invatandu -i, la pocainta i-ai adus; si astfel pe toti i-ai pregatit sa devina locuitori ai Raiului. Iar noi, stiindu-te pe tine ca te ingrijesti de mantuirea tuturor, cu dragoste iti cantam, dupa cuviinta datorata: Bucura-te, ca in cautarea lui Hristos impreuna cu iubitorii vietii pusnicesti te-ai nevoit; Bucura-te, ravnitorule traitor al iubirii fratesti si pentru toti fierbinte rugator; Bucura-te, ca pe calea vietii, in dureri si in necazuri, esti celor ce te cheama credincios insotitor; Bucura-te, ca celor aflati in boli, intristari si mahniri sufletesti le esti nefatarnic slujitor; Bucura-te, vestitorule al dragostei lui Dumnezeu, care prin cuvantul tau bland la impacarea cu Dumnezeu si cu aproapele pe toti i -ai chemat; Bucura-te, ca marturisind ca bun este Domnul, sufletele slabanogite de pacate cu nadejdea iertarii le -ai imbarbatat; Bucura-te, Credinciosule nevoitor care mantuirea pentru toti oamenii cu lacrimi o mijlocesti; Bucura-te, ca avand mintea in iad pentru toti pacatosii nepocaiti indurare doresti; Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire in rugaciunea pent ru lume! CONDACUL AL 8-LEA

Ca

Minune negraita ti-a descoperit Domnul, Preacuvioase Parinte Siluane,


cand staretul-duhovnic Avraam ti-a aratat chipul Sau stralucind de nedescris si astfel, prin minunata schimbare te-a invatat curat a cinsti Taina Pocaintei; iar noi, vazandu-te pe tine ca ti-ai incredintat voia duhovnicescului parinte ca Domnul Insusi, taindu-ti prin smerenie si pocainta voirile cele rele, invatam a ne incredinta voii lui Dumnezeu celei descoperite prin slujitorii Bisericii lui Hristos si prin aceasta, inainte de iesirea noastra din trup, de mania lui
229

Dumnezeu si de Judecata ce va sa vina ferindu -ne, cantam lui Dumnezeu intreit: Aliluia! ICOSUL AL 8-LEA Din toata inima si cu tot sufletul cerand, smerenia lui Hristos ai dobandit, preaminunate si bineplacut lui Dumnezeu Parin te, si cu Cel iubit pentru lume impreuna te rastigneai, cu lacrimi rugandu -te: O, Preadulce Iisuse! Tu ai facut ca sufletul meu sa Te iubeasca pe Tine si sa-l iubesc pe aproapele meu. Daruieste-mi sa vars lacrimi pentru lumea intreaga, pentru ca toti oamenii sa te cunoasca pe Tine si sa mosteneasca pacea ta si sa vada lumina Fetei Tale. Iar noi, cei ce in pacate ne -am cheltuit viata, dobandind mantuire cu rugaciunile tale, te fericim cu graiuri ca acestea: Bucura-te, ca nevoindu-te neobosit in rugaciunea pentru oameni pe Preaputernica Maica Ocrotitoare ai urmat; Bucura-te, ca precum odinioara Ieremia plangea pentru popor, si tu in Sfantul Munte in lacrimi l-ai inrourat; Bucura-te, preaminunate nevoitor al Athosului, care pentru intreaga lume ai cerut mantuire ca pentru sufletul tau; Bucura-te, parinte iubitor de fii, care cu lacrimi pentru toti cei ce pier in pacate mijlocesti inaintea lui Dumnezeu; Bucura-te, bucuria si minunarea ingerilor, care esti iubit si bineplacut lui Dumnezeu; Bucura-te, stralucire luminoasa in pustiul athonit si oglindire curata a sfinteniei neamului tau; Bucura-te, ca prin smerenie si ascultare ai aratat lumii chipul frumusetii ingeresti in trupul tau pamantesc; Bucura-te, ca prin caldura rugaciunii tale vrei sa ne faci pe noi cama ra a Duhului Dumnezeiesc; Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire in rugaciunea pentru lume! CONDACUL AL 9-LEA cetele ingeresti si multimea nevoitorilor s-au minunat de smerenia si de iubirea ta de oameni, Parinte Siluane, ca savarsindu -ti ascultarea ca econom, preasmeritului Iosif in Egipt te -ai asemuit cand nu numai de ceata sfintilor impreuna vietuitori, dar si de ostenitorii din lume care
230

Toate

lucrau in manastire, ca de niste copii a lui Dumnezeu te -ai ingrijit. Pentru aceasta lui Dumnezeu Celui ce iubeste intreaga zidire, ai strigat: Doamne, trimite Duhul Tau cel Sfant si mangaie sufletele intristate ale acestor oameni necajiti. Si in orice fiind ai aratat frumusetea smeritei cugetari cantand neincetat lui Dumnezeu: Aliluia! ICOSUL AL 9-LEA cei mult graitori nu pot descrie puterea dragostei tale, preaminunate Parinte Siluane, ca tu cu lacrimi ai insetat a stinge orice vrajmasie si neoranduiala intre oameni i -ai impacat pe toti cu Dumnezeu, strigand Stapanului lumii: Doamne, cu T ine insetez sa fiu si Tie pentru intreaga omenire ma rog, ca toti sa fie mantuiti! si pe oameni invatandu -i : Fiilor, rugati-va pentru vrajmasi, ca ei sunt fratii vostri si viata voastra, iar dusmanul lumii acesteia numai diavolul este. Si prin acestea fiind si noi calauziti la iubirea de Dumnezeu, de frati si de vrajmasi, iti cantam: Bucura-te, ca prin iubirea pentru vrajmasi lui Hristos pe Golgota te-ai asemanat; Bucura-te, ca ridicandu-ti mainile la rugaciune pentru vrajmasii tai, cu sufletul si cu inima pe Cel ce S-a rastingnit pentru noi L-ai urmat; Bucura-te, ca de cei apropiati te-ai ingrijit si de frumusetea isihiei harice nu te-ai lipsit; Bucura-te, ca iubindu-i pe cei de aproape ai tai, puterea neincetata a rugaciunii ai dobandit; Bucura-te, ca prin post si rugaciune sageata celui viclean ai frant pana in sfarsit; Bucura-te, ca rautatile si maiestriile diavolului sa le biruim ne -ai invatat; Bucura-te, ca la moara lui Hristos trupul prin munca ti -ai istovit si inimii spre desfatare rugaciunea ca pe o paine sfintita i-ai dat; Bucura-te, ca pe lucratorii gradinii Imparatesei Ceresti i-ai hranit din belsug cu painea Preasfantului Nume; Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire in rugaciunea pentru lume! CONDACUL AL 10-LEA sufletului cautand si dorind alipirea de Hristos, din pamantul parintilor tai ai plecat smerit la Sfantul Munte, unde petrecand in
231

Ritorii

Mantuirea

infranare si isihie ai dobandit frumusetea cea intocmai cu a ingerilor, prin sarguinta si iubire de oameni. Si astfel intr-o binecuvantata dimineata, cand ceilalti vietuitori athoniti inaltau Ziditorului cantari, bun sfarsit ai dobandit si sufletul cel hranit cu datatorul-de-viata Trup si Sange al Domnului I-ai incredintat in mainile Lui cele dumnezeiesti, ca impreuna cu toti sfintii pururea sa-I canti Cuvantului celui fara de inceput si Dumnezeu, al Carui Nume in tine s-a sfintit: Aliluia! ICOSUL AL 10-LEA Ceresc, pe Care Il preamaresc heruvimii si serafimii si cetele sfintilor, I-ai slujit fara odihna prin viata, credinta si dragostea ta, Preacuvioase; iar acum ca un crin binemirositor stai inaintea scaunului Preasfintei Treimi impreuna cu toti alesii Preacuratei Nascatoare de Dumnezeu. Fii, asadar, Preacuvioase, mijlocitor plin de osardie inaintea lui Dumnezeu pentru pacea si buna starea lumii, iar pentru Sfanta Biserica solie de necurmata rugaciune si cald ocrotitor, ca izbavindu -ne din nevoi, cu multumire sa-ti cantam:Bucura-te, inger in trup din pamantul rusesc, care in chip preaales in Sfantul Munte te -ai nevoit;

Imparatului

Bucura-te, ca pentru pamantul parintilor tai Tronul lui Dumnezeu ai fost solitor neobosit; Bucura-te, indraznite iubitoare si fierbinte rugator pentru toti cei ce -L cauta pe Dumnezeu cu bunacredinta; Bucura-te, grabnic ocrotitor al monahilor din gradina athonit a si a celor ce te urmeaza in nevointa; Bucura-te, ca fara cartire incercarile vietii de obste si durerile trupului tau le ai purtat; Bucura-te, ca sufletul tau curatit cu lacrimi de pocainta Celui Curat l -ai incredintat; Bucura-te, lucrator credincios al viei lui Hristos, in Muntele Sionului de Domnul ai fost chemat; Bucura-te, ca acolo impreuna praznuind cu sfintii si ingerii, cu slava si cinste te-ai incununat; Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire in rugaciunea pentru lume! CONDACUL AL 11-LEA
232

de lauda aducem tie, celui ce bine ai placut lui Dumnezeu, Parinte Siluane, ca arzand de dragoste catre Domnul - care de mantuirea lumii a insetat si cu smerenia Sa pe diavol l-a biruit - L-ai urmat cu credinta, si pustia Athosului cu rugaciune curata bine o ai inmiresmat, aratandu -ne si noua chipul vietii ingeresti impodobit cu darurile cele mult -roditoare ale Sfantului Duh. Si asa, in Sfantul Munte ca in Rai vietuind, pe vrajmas l-ai rusinat si sufletul tau Imparatia Cereasca a agonisit, iar pe noi ne-ai povatuit prin dragoste sa ne alipim de Dumnezeu, cantandu -I: Aliluia! ICOSUL AL 11-LEA vremurile noastre Domnul te-a aratat lumii intregi, Preacuvioase Parinte, purtator al Duhului Sfant si al Luminii celei datatoare de lumina, atat in viata cat si dupa moartea ta, privind la tine, cel luminat cu frumusetea nevointelor pamantesti si ca un heruvim impreuna rugator cu cetele ceresti, de nadejdea mantuirii sa ne incredintam, vietii celei drepte cu toata osardia sa urmam, voia noastra s-o lepadam si cu bucurie iubirii lui Dumnezeu sa ne supunem, ca sa se intareasca si in trupurile si sufletele noastre proslavirea Iubitorului de oameni Dumnezeu si cu dragoste sa -ti cantam unele ca acestea:Bucura-te, ca ne-ai intarit pe noi in dragoste de Dumnezeu prin pilda vietii tale celei curate si nevoitoare;

Cantare

In

Bucura-te, ca plin de ardoare ai dat in vileag pe cei fara de lege si ne -ai invatat sa pastram tainele si predaniile credintei dreptmaritoare; Bucura-te, ca prin vietuirea ta cea pustniceasca, lui Petru Athonitul te-ai sarguit sa-i semeni in post si isihie; Bucura-te, ca Avvei Atanasie cu credinta i-ai urmat prin grija pentru vietuirea monahilor in curatie; Bucura-te, nou luminator al credintei, ca in zilele noastre calea cea adevarata catre Domnul ai aratat; Bucura-te, ca de neimputinarea harului Sfantului Duh in Biserica Ortodoxa tuturor le dai marturie in chip minunat; Bucura-te, ca inaintea Scaunului Slavei stai ca un rob credincios al Mantuitorului; Bucura-te, ca acolo ceri pentru noi sfarsit crestine sc si raspuns bun la Infricosata Judecata a Lui; Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire in rugaciunea pentru lume!
233

CONDACUL AL 12-LEA

Inca fiind tu pe pamant, Preacuvioase, ca in ceruri, unde totul viaza si


se misca intru bucuria Sfantului Duh, Hristos, Dumnezeul nostru, a revarsat peste tine puterea negraita a harului, ca astfel luminat sa inalti rugaciuni pentru intreaga lume impreuna cu ceata nevoitorilor athoniti si cu toti sfintii. Iar noi cunoscand acestea, te rugam: indreapta, Preacuvi oase Parinte, fierbinte rugaciune catre Domnul ca sa se milostiveasca si Sfanta Sa Biserica s -o intareasca in veci spre mantuirea noastra, pe iubitorii de isihie sa -i apere si sa le dea tarie ca pururea sa preamareasca Numele lui Dumnezeu, ca impreuna cu cetele ingeresti sa cantam si noi: Aliluia! ICOSUL AL 12-LEA

Cantand slavita pomenirea ta, iubitorule de Dumnezeu Parinte Siluane,


dupa vrednicie fericim durerile si ostenelile tale, ca in priveghere si post impreuna cu toti alesii Maicii Domnului, cu osardie te-ai nevoit. Cine oare va numara ostenelile voastre si suspinarile din rugaciunile cu lacrimi inaltate pentru lume? Ca prin ele pururea intoarceti mania Domnului cea din pricina pacatelor noastre intru milostivire, ca prin iubirea Sa de oameni sa pazeasca Sfanta Biserica de pustiire pana la sfarsitul veacului dupa cuvantul fagaduit. Iar noi cunoscand acestea si multimindu -ti pentru mijlocire si ocrotire cu umilinta iti cantam: Bucura-te, ca povatuirea cea prin Duhul Sfant plin de sarguinta ai urmat; Bucura-te, ca Hristos - Puterea si Intelepciunea lui Dumnezeu - ochilor tai trupesti S-a aratat; Bucura-te, smerit nevoitor a lui Hristos, bucuria si lauda Maicii Domnului in fata tuturor celor ceresti si pamantesti; Bucura-te, neadormitule rugator pentru lume, ca mangaiere si nadejde pentru mantuire ne esti; Bucura-te, mostenitor al Imparatiei lui Hristos, care prin nevointa ta Muntele Athos ai impodobit; Bucura-te, impreuna lucrator al nadejdii noastre de mantuire, ca ne -ai luminat calea catre Dumnezeu si pe cale ne-ai intarit; Bucura-te, trambita aurita, ca impreuna cu toti sfintii si ingerii slava lui Dumnezeu o vestesti; Bucura-te, ca primind de la Domnul cununa biruintei nu ne uiti in rugaciunile
234

tale pe noi, cei pamantesti; Bucura-te, Parinte Siluane, ardere nestinsa de iubire in rugaciunea pentru lume! CONDACUL AL 13-LEA

O, preaminunate nevoitor al lui Hristos, Siluane, odrasla binecuvantata


a pamantului rusesc, slava si podoaba iubitorilor de isihie din Sfantul Munte, primeste si de la noi aceasta nevrednica rugaciune si cere de la Hristos, Dumnezeul nostru, Cel ce S-a rastignit pentru intreaga lume, sa ne miluiasca pe toti fii Sai, prin harul Sfantului Duh in unirea dragostei Sale sa ne adune laolalta si cu judecatile pe care le stie sa ne aduca la Sine; iar prin rugaciunile tale sa nu ne rusineze pe noi in ziua Judecatii inaintea Fetei slavei Sale, ci sa ne invredniceasca a-I canta impreuna cu toti sfintii si ingerii cantarea de biruinta: Aliluia! Acest condac se zice de 3 ori. Dupa aceea se zice Icosul intai: Facatorul ingerilor si Domnul Puterilor si Condacul intai: Tie alesule nevoitor al Domnului Dupa aceea se citeste aceasta rugaciune:

RUGACIUNE

O, Sfinte Siluane, cu lacrimile tale ai dobandit smerenia lui Hristos in


Duhul Sfant si dascal al iubirii de vrajmasi ai devenit in acest veac plin de ura si de tulburare! O, dulce psaltire a pocaintei si alauta binecantatoare a Duhului sfant! Noi, cei insufletiti de vietuirea ta cea aleasa, ne plecam genunchii in fata sfinteniei tale care rusineaza pe cei ce nu mai cred ca Dumnezeu lucreaza in Biserica Sa si iti marturisim ca inimile noastre suspina dupa linistea ta, dupa dragostea ta de Dumnezeu, de oameni si de vrajmasi. Marturisim ca avem nevoie de mijlocirea ta pentru noi la Dumnezeu, Sfinte Siluane, ca mult suntem tulburati in aceasta lume care ne invata sa fim
235

rai, iubitori de slava desarta si orbi ai pacatului. Roaga -L, Parinte sfinte, sa ne daruiasca si noua blandetea Sa, indelunga - rabdare, tacerea, infranarea si iubirea Lui cea dumnezeiasca pentru toate faptura.

Sfinte Siluane, tu care ai trecut prin atatea incercari duhovnicesti intarit de Sfantul Duh, nu ne lasa sa fim inghititi de marea lumii acesteia. Fii calauza noastra, fii povatuitorul nostru, mijloceste pururea pentru noi ca sa stingem vapaia patimilor, sa biruim raul din inimile noastre si astfel sa ne mantuim sufletele. Asa, Cuvioase Parinte Siluane, podoaba calugarilor din Sfantul Munte al Athosului, cel care te-ai facut pe tine lacas Sfintei Treimi, izbaveste pe cei ce cu credinta savarsesc prea cinstita pomenirea ta si pe cei ce saruta cu evlavie moastele tale, spre slava Celui ce S -a proslavit in tine si daruieste prin tine tamaduire tuturor celor ce alearga la ajutorul tau. Vazand rautatea si nimicnicia noastra, Doamne, Dumne zeul nostru, Cel ce l-ai numarat pe Sfantul Siluan in ceata alesilor Tai, trimite -l noua ca pe un adevarat Parinte, spre a ne povatui cum sa traim o viata cuviincioasa, o viata de nevointa si de rugaciune, ca sa Te aflam milostiv in ceasul mortii si la Inf ricosatoarea Judecata, Amin. Si se face otpustul.

Paraclisul
PARACLISUL CUVIOSULUI I DE DUMNEZEU PURT TORULUI

236

P RINTELE NOSTRU Siluan Athonitul


Facere a lui Athanasie Simonopetritul Ieromonahul Dupre obi nuitul nceput, zicem troparele acestea, Glas 4. Mintea inndu- i n cele mai de jos ale iadului i prin smerenie ntru n l ime cu vedeniile Harului ridicndu -te, cinstite Siluane, priime te pre cei ce alearg c tre tine n p rinte tile tale rug ciuni; d n Duh tr ire gndului de poc in , ca prin cunoa terea lui Dumnezeu s ne nvrednicim, P rinte, mpreun st rii celei de Sus.
Slav i acum

Nu vom t cea, de Dumnezeu N sc toare, pururea a spune puterile tale, noi nevrednicii, c de nu ai fi st tut tu nainte rugndu -te, cine ne-ar fi izb vit dintru attea primejdii, cine ne-ar fi p strat pn acum slobozi? Nu ne vom dep rta de tine St pn , c pururea mntuie ti pre robii t i din toat n pasta.
Cntarea 1, glas 8: Irmos:

Apa trecnd ca pre uscat i din r utatea Eghiptenilor sc pnd Israilteanul, striga: Izbavitorului i Dumnezeului nostru s cnt m.
Stih: Cuvioase P rinte Siluane, roag -te pentru noi.

nsetnd dupre Harul lui Iisus, cu credin alerg m c tre tine, P rinte Siluane; cu rug ciunile tale cele sfinte d ruieste i nou darurile Dumnezeiescului Duh. Milostiv f , p rinte, pre Stapnul Cel Bun, i d a p cii nnoire inimilor ce caut lini tirea pre carea Duhul Sfnt o d ruieste.
Slav

Sufletele noastre de patimi cur e te, de trei ori fericite P rinte, i l ca luminat str lucind, Mngietorului le arat , precum i sufletul t u des vr it ai cur it.
237

i acum A N sc toarei.

Smerenia cea adev rat , carea o ai avut, Fecioar , ntru cele dinl untru d ruie te celor ce te roag , spre a se face to i prin har Preadulcelui t i Fiu l ca uri.
Cntarea a 3-a Irmos:

F c torul celor mai presus de crugul ceresc, Doamne, i Ziditorul Bisericii, Tu m nt re te n dragostea Ta, Cela ce e ti marginea doririlor, a credincio ilor nt rire, Unule Iubitorule de oameni. Cea mult a ta iubire c tre Dumneze u o ai ar tat, fericite, prin poc in a dreapta nfrnndu-te spre a nu mai mhni pre Acesta prin gre ale sau p cate cu voia. Cea vie chemare a lui Iisus mntuitu-te-a, cnd cinele cel turbat de tine, P rinte, sa apropiat; pentru aceasta, de cinele-diavolul m izb ve te, rug ciunea nencetat nva ndu -m .
Slav

Pre cel zdrobit, P rinte, de viclene fapte, iar i m ridic i m ndrepteaz cu mijlocirea ta, c ci tu n dar ai ndur rile iubitoare de oameni, pre cari mi arat , ca s te prosl vesc.
Si acum A Nascatoarei.

Precum pre arpele cel viclean, Fecioara, de la Simion, n vis, ai gonit, pururea gone te de la inima mea gndurile cele necurate, vas preacurat ar tndu-m .
***

Izb ve te, Siluane, cu rug ciunile tale pre ai t i rug tori di n toate n v lirile celor vicleni i n Harul Domnului p streaz pre dnsii. Caut cu bun voire, ntrutot cntat de Dumnezeu N sc toare, asupra necazului cel cumplit al trupului meu i t m duie te durerea sufletului meu.
238

Preotul zice ectenia, si ndata Sedealna, Glas 2:

Cu rug ciunile tale mboga indu-ne, ntrutot fericite, de primejdii pururea ne izb vim, noi robii tai; i pre Dumnezeu prin Har cunoscnd, ie din suflet cntare n l m, Siluane preacuvioase.
Cntarea a 4-a Irmos:

Auzit-am, Doamne, cea a rnduielii Tale tain , n eles-am lucrurile Tale i am prosl vit dumnezeirea Ta. Precum statornic ai ar tat, p rinte, dorirea d ruirii tale, a a pururea pre robul t u lui Dumnezeu a vie ui nvrednice te -l. nconjurat-au fl c rile iadului, p rinte, inima t a ce se poc ia, de a c ror n pasta ma izb ve te, nrourarea Harului d ruindu -mi.
Slav

Str in lumii f cutu-te-ai, Cuvioase, crucea dumnezeie tii schime ridicnd, pre Hristos nrudit avnd, cu Carele cu ndr zneala ta m nrude te.
i acum A N sc toarei.

Ca pre un prinos sfin it ai ar tat, Fecioara, n dumnezeiescul Athos pre robul t u, precum o maic cu acoper mntul t u acoperindu -l, cu carele i pre mine acoper .
Cntarea a 5-a Irmos:

Lumineaz -ne cu poruncile tale, Doamne, i cu bra ul T u cel nalt; a Ta pace d ruie te nou , Iubitorule de oameni. Ar tatu-S-au ie Hristos, r zboiul mblnzind i sufletul de t rie umplndu- i, pre Carele nduplecnd, sprijinitor i mie l arat . Trupul i sufletul dumnezeiasca vedenie priimind, nnoitu - i-sau ndat , P rinte; i eu strig c tre tine, nnoiasc -mi-se omul cel l untric.
Slav
239

Ochiul cel n eleg tor precum un nger treaz p zitu -l-ai, n privegheri topindu-te, p rinte; pentru aceasta, trezviei m nvrednice te.
i acum A N sc toarei.

Mintea i inima mi nnoie te, dumnezeiasc Mireas , sem nndu -mi nl untru s mnta rug ciunii, precum i Cuviosului, cnd se ruga, n chip str in ai sem nat.
Cntarea a 6-a Irmos:

Rug ciunea mea voi v rsa c tre Domnul, i Aceluia voiu vesti scrbele mele; c de rele sufletul meu s-a umplut, i via a mea de iad s-a apropiat; i m rog precum Iona: Din stric ciune, Dumnezeule, m scoate. Ca pre a ta via pre fra i socotind, prin cari ai aflat pre Dumnezeu pre Tat l, Siluane, slujit-ai lor din toat inima, Harul Duhului priimind; pentru aceea, i pre mine, rogu-te, spre to i asemenea ie a c uta m nvrednice te. Def imat-ai firea cea stric cioasa i lupte preste m sura ai s vr it, frica n minte avnd, nu cndva s cazi din a lui Hristos iubire, Cuvioase, c reia pururea, prin rug ciunile tale, sufletului meu p rta a fi d ruie te.
Slav

Cugetul p strndu- i n cele mai de jos ale iadului, preafericite p rinte, de cea bun a Mntuitorului n dejde a nu te dep rta te -ai nvrednicit, Cuvioase, pentru aceea strig ie din suflet: lucr rii acesteia lucr tor pre mine m arat .
i acum A N sc toarei.

De mila ta de maic desf tatu-sa slujitorul t u, Fecioar Doamn ; ci nimenea cu dorire c znd ie nainte, gol de Har nu se ntoarce; de carele, rogu-m eu negrijilivul s m desf tez n toat via a mea.
Condacul:

Pre p mnt fiind, slujit-ai lui Hristos, pre urmele Aceluia umblnd; acuma n ceruri pre Carele ai dorit prive ti, mpreuna cu Dnsul petrecnd,
240

precum au f g duit. Pentru aceasta, P rinte Siluane, calea m nva , carea ai urmat. Izb ve te, Siluane, cu rug ciunile tale pre ai t i rug tori din toate n v lirile celor vicleni i n Harul Domnului p streaz pre dn ii. Nentinat , carea prin cuvnt, pre Cuvntul n zilele cele de pre urm netlcuit ai n scut: nduplec -L, ca ceea ce ai a maicii ndr znire.
Sedealna, glas 2:

Prin cercare dumnezeie tile taine nva ndu -te, dragostea frumos c tre to i o ai ar tat, pre carea, Siluane, i acum celor ce au trebuin a, credincio ilor, i c tre a ta mijlocire alearg , o arat , patimile dela suflete i trupuri departe alungnd i a Duhului bucurie, cea din Har, d ruind.
Icos, glas 6:

Cu tot avntul c tre Dumnezeu tinznd, calea nevoin ei, P rinte preacuvioase, o ai str b tut; i m nunchiurile Harului cu a ta dorire secernd, mbog itu-te-ai acum cu adev rat nsutit, precum gr ie te Evanghelia. Pentru aceasta, i celor ce alearg la izvoarele graiurilor tale d ruie te nrourare inimii i chipuri nemincinoase de poc in , Siluane, n dumnezeiescul Duh ntemeietor i nv tor.
Cntarea a 7-a Irmos:

Cei din Iudeea tineri ce au ajuns n Vavilon oarecnd, cu credin a Treimii v paia cuptorului o au c lcat cntnd: al parin ilor no tri Dumnezeule, bine e ti cuvntat. Sfnta vie uire monahiceasc n multa umilin o ai str b tut, P rinte, pururea ar tarea Domnului naintea ochilor avnd, pre Carele i pre mine nvrednice te naintea mea a vedea. Mintea p zitu- i-ai str in de fapte i cugete lume ti, de Dumnezeu purt torule, n Duh pogorndu-te spre nv luirile lumii i rug ciuni f cnd; pentru carea i acum te roag .
241

Slav

A tnguirii lui Adam trecut-a vremea, Cuvioase, c ci acum de Carele ai dorit te ndulce ti; ci ca un verhovnic printre cei ce ndr znire au dobndit, preaiubitorule de suflete, pre ntreg poporul pomene te.
i acum A N sc toarei.

Lnga Cruce stnd, noian de ntristare, curat , ai r bdat; ci umplutu -teai de bucurie pre Fiul t u nviat v znd, de carea bucurie nvrednice te pre poporul ce te cnt .
Cntarea a 8-a Irmos:

Pre mparatul Cerurilor, pre Carele cnt o tile ngere ti, cn ta i-L i-L prean l a i ntru toti vecii. Din ceruri ceata tuturor sfin ilor pentru lume ruga i -v necontenit, acum mpreun rug tor avnd pre Siluan cel dumnezeiesc. Biruin a afl cela ce pn n sfr it smere te pornirea inimii spre a se n l a, carea biruin prin rug ciunile tale, p rinte, s afl m, cei ce pre tine cntam.
Binecuvnt m pre Tatal, i pre Fiul, i pre Sfntul Duh, Domnul.

O, cea negr ita iubire de oameni a St pnului, Carele d ruie te mngiere robilor Harul Mngietorului, pentru rug ci unile sfin ilor.
i acum A N sc toarei.

Iar i, Fecioara, m priime te pre cel ce cad cerndu - i nebiruita mijlocire, prin carea i n d jduiesc s aflu mntuirea. S l ud m, bine s cuvntam i s ne nchin m Domnului, cntndu -L i preanal nd pre Dnsul ntru to i vecii.
Cntarea a 9-a Irmos:
242

Cu adev rat de Dumnezeu N sc toare te m rturisim, cei prin tine mntui i, Fecioar curat , cu cetele celor f r de trup pre tine m rind. Comoara iubirii cer escu- i Siluane, ntru tot fericite, Cuvioase, ndoit pre aceasta d ruie te-mi prin mijlocirile tale. Ridicatu-te-ai mai presus de fire n Duhul Sfnt, i mai presus de fire ca nger vie uit-ai; astfel i ai t i cnt re i a vie ui, P rinte, te roag . Bucur -m , de trei ori fericite, la via a ta cugetnd i a Dom nului mare mil v znd, prin carea, Siluane, a m mntui i pre mine nvrednice te.
Slav

De graiuri nepricepndu-m , un glas de rug ciune mai nal , P rinte fericite, ca lumea ntreag s cunoasc , n Duhul, pre Domnul.
i acum A N sc toarei.

Cernd a ta lumin eu ntunecatul, N sc toare de Lumin , o raz trimite, i mp r iei Luminii p rta m arat .
Dupre Vrednic este cu adev rat, stihirile acestea:

Pre al poc in ei nv tor, i al luminii nezidite preanen elat t inuitor, al Duhului Sfnt l ca i pov uitor, pre Siluan ntru cnt ri s prosl vim.Sem nat-ai n lacrimi din bel ug, P rinte, de Dumnezeu purt torule; acum n dar m nunchiurile dumnezeie tilor vrtu i innd, mparte Siluane, n Dumnezeu n elepte, celor ce te roag , rodurile Harului. Pre Duhul cel Preasfnt cu rug ciunile tale nnoie te, P rinte, celor ce cu evlavie te cinstesc, i lumea ntreag nvrednice te a se umple de cuno tin a Domnului, preafericite. Pre cei ce la racla Moa telor tale ne nchin m, Siluane, de daruri de via f c toare ne umple, i de c ldura dragostei ne aprinde, ca to i cu mul mit s te prosl vim. Pre al Rusiei vl star minunat, i a Muntelui Athon binepriimit cuvnt toare jertf , pre a Duhului Sfnt cea de Dumnezeu purt toare gur , pre Siluan cel mare n cnt ri s cinstim.

243

Stih: Toate o tile ngere ti apoi Sedealna de dupre Cntarea a 6-a. Iar dupre Apolis, Glas 2:

D mie a Duhului bucurie, d -mi a iubirii o, P rinte, des vr irea, d mi dorirea preadulcelui Iisus, a vrtu ilor plin tatea, smerenia cea dumnezeiasc , pentru ca ntreg umplndu -m de Duh, pre tine s sl vesc, a Muntelui celui Sfnt slav , i a Bisericii gur , Siluane, n Dumnezeu fericite.
Troparul, glas 3.

Propoveduitor al iubirii lui Hristos, lumii ntregi ai fost dat, de trei ori fericite, ntre cuvnt torii de Dumnezeu cel prea duios, c ci pre Cel smerit i blnd ai v zut, i inima Aceluia o ai cunoscut; pentru aceasta, prin graiurile tale to i luminndu-ne, Siluane, de Dumnezeu nsuflate, prosl vim Duhul, Carele pre tine-au prosl vit.
Alt tropar, glas 4. Podobie: Dreptar al credin ei.

Pre Hristos, nv tor n calea smereniei, rugndu -te, ai aflat, Duhul m rturisind n inima ta mntuirea; pentru aceasta, neamurile toate, acum la n dejde chemate, se veselesc ntru pomenirea ta. Cuvioase P rinte Siluane, roag pre Hristos Dumnezeu, s se mntuiasc sufletele noastre. Iar n M n stiri se cnta: pentru aceasta, c l uza nevoin ei te -ai ar tat, plin fiind de lumina cea dumnezeiasc . Cuvioase P rinte Siluane, roag pre Hristos Dumnezeu, s se mntuiasc sufletele noastre.
Condacul, glas 8. Podobie: Cnd s-au pogort

Pre p mnt fiind, slujit-ai lui Hristos, pre urmele Aceluia umblnd; acuma, n ceruri, pre Carele ai dorit prive ti, mpreun cu Dnsul petrecnd, precum au f g duit. Pentru aceasta , P rinte Siluane, calea m nva , carea ai urmat.

244

245