Sunteți pe pagina 1din 1

Metoda globala de calculatie a costurilor Aceasta metoda de calculatie a costurilor se utilizeaza de catre intreprinderile care fabrica un singur produs

si care, in general, la sfarsitul perioadei de gestiune nu au semifabricate sau productie in curs de executie, iar daca aceasta din urma exista, ea se mentine cosntanta, in aceasta categorie se cuprind, de exemplu, in cazul productiei de baza intreprinderile din industia energetica, din industria cimentului, centralle termice, centralele de apa, centralele de frig etc., care sunt organizate in mod independent. Obiectul calculatiei costurilor il reprezinta produsul finit, lucracrea sau serviciul prestart. Pentru exemplificare, se presupune o societate comerciala cu activitate industrial care dispune de doua sectii de baza (S I si S II), doua sectii auxiliare-centrala electrica (CE) si central de apa (CA) si un sectir administrative si de conducere. In cadrul sectiilor de baza se fabrica un singur produs (productie omogena) care nu necesita cheltuieli de desfacere; iar unitatea lucreaza cu intreaga sa capacitate. Ur,arirea costurilor de productie se organizeaza prin contabilitate, astfel: cheltuielile de baza sau tehnologice se inregistreaza in contul 921 Cheltuielile activitatii de baza strucutrat pe articole de calculatie, iar cheltuielile indirect de productie (commune ale sectiei) si cele generale de administratie se inregistreaza separate in conturile cu acelasi numar, respective 923 Cheltuielile indirect de productie, 924 Cheltuieli generale de administratie pe feluri (articole) de cheltuieli specific, la sfarsitul perioadei de gestiune aceste cheltuieli se vireaza in contul de calculatie 921 Cheltuielile activitatii de baza, fara a efectua vreun calcul de repartizare. Costul unitar efectiv (ctue) se calculeaza apoi rpin diviziune simpla, folosind relatia:

unde: Che cheltuieli effective pe orticole de calculatie

alunecarilor de material si repere de la o comanda la alta. Toate documentele primare privind o comanda oarecare, si anume: bonurile de consum, fisele limita, bonurile de lucru, fisele de insotire (pentru manopera la operatii cumulate), notele de rebut, notele de remaniere, bonurile de predare materiale reziduale, bonurile de predare etc., trebuie sa cuprinda obligatoriu simbolul comenzii la care se refera.Aceasta asigura colectarea corecta a cheltuielilor si inregistrarea produselor pe comenzi. Metoda de calculatie a costurilor pe faze Calculul costurilor potrivit metodei pe faze se utilizeaza in intreprinderile cu productie de masa. Aceasta consta in fabricatia unor cantitati mari de produse cu stabilitate in ceea ce priveste nomenclatura produselor respective, care se obtin in cadrul unor etape successive de prelucrare a unuia sau mai multor material initiale. De exemplu: productia unitatilor de exploatare car bonifera si a diferitelor minereuri, productia shelelor de titei si gaze, produstia intreprinderilor siderurgice, produstia intreprinderilor petrochimice, produstia fabricilor de geamuri, productia intreprinderilor textile, productia fabricilor de zahar si uleiuri, productia fabricilor de bere s.a.

i articolele de calculatie; Qe volumul fizic al productiei fabricate.


Metoda de calculatie a costurilor pe comenzi Aceasta metoda de calculatie a costurilor se aplica de catre unitatile industriale cu productie individuala sau de serie, care, de regula, la sfarsitul perioadei de gestiune prezinta si productie in curs de executie, iar in anumite cazuri, si semifabricate ca elemente asamblabile (piese, aggregate si ansambluri) ale produselor, in aceasta categorie se cuprind, de exemplu, intreprinderile din industria constructoare de masini, cele din industria electrotehnica, cele din industria constructoare de masini, cele din industria electotehnica, cele pentru reparatii de masini si utilaje, fabricile de mobile etc. Obiectul calculatiei costurilor folosit in antecalcul este produsul, iar cel folosit in postcalcul este comanda in raport cu care se colecteaza cheltuielile directe si se repartizeaza cheltuielilor indirect de productie prin procedeele conventionale cunoscute. Costul unitary se calculeaza la terminarea comenzii, prin impartirea totalului cheltuielilor aferente fiecarei comenzi in parte la cantitatea de produs finite rezultate din comanda respective. O comanda reprezinta un anumit numar sau lot de bunuri, crae parcurg intreprinderea ca o unitate de prelucrare si decontare. Emiterea anticipate a documentelor privind consumurile de materi prime, material directe, semifabricate proprii si cumparate, manopera etc., asigura respectarea nivelului antecalculat, respective bugetat, planificat al cheltuielilor crae detin ponderea cea mai insemnata in structura costurilor si creeaza premisele sesizarii pe parcurs a depasirii lor, pe baza documentelor special emise pentru solicitarile peste norme, respective standard; aceasta, in conditiile evitarii

ctue=