Sunteți pe pagina 1din 7

1. Realizati o misiune de audit intern cu privire la ciclul Venituri cheltuieli inclusiv intocmirea matricei riscurilor si a raportului intermediar.

. Procedurile folosite de obicei de auditori pentru a determina daca in situatiile financiare conturile de venituri si cheltuieli sunt prezentate fidel, in conformitate cu principiile contabile general acceptate. Auditorul trebuie sa se convinga de faptul ca fiecare total pe categorii de venituri si cheltuieli din contul de profit si pierdere si suma profitului net nu sunt semnificativ eronate. In cursul aplicarii testelor de audit asupra situatiilor financiare, auditorul trebuie sa tina in permanenta cont de importanta contului de profit si pierdere pentru utilizatorii acestor situatii. Este evident ca in procesul decisional numerosi sunt utilizatorii care se bazeaza intr-o mai mare masura pe contul de profit si pierdere decat pe bilantul contabil. Investitorii de capital, creditorii pe termen lung, reprezentantii sindicali si, deseori, chiar si creditorii pe termen scurt sunt mult mai preocupati de capacitatea unei intreprinderi de a genera profit decat de costul istoric sau de valoarea contabila a elementelor individuale de activ. Prin prisma scopului intocmirii unui cont de profit si pierdere, urmatoarele doua concepte sunt esentiale in auditul conturilor de venituri si cheltuieli: 1. Corelarea veniturilor si cheltuielilor apartinand unui exercitiu este necesara pentru o determinare corecta a rezultatelor activitatii. 2. Aplicarea consecventa a principiilor contabile in exercitii diferite este necesara pentru comparabilitate. Aceste concepte trebuie aplicate inregistrarii operatiunilor individuale si combinarii conturilor din cartea mare in scopul prezentarii lor in situatiilr fianciare. Auditul conturilor de venituri si cheltuieli nu poate fi tratat separate de procesul de audit pe ansamblu. O eroare dintr-un cont de rezultate va afecta aproape intotdeauna si un cont bilantier si viceversa. Auditul conturilor de venituri si cheltuieli este atat de strans legat de celelalte portiuni ale auditului incat este necesara o corelare a diferitelor aspecte ale testarii acestor conturi cu diferite tipuri de teste. Portiunile auditului care afecteaza aceste conturi sunt: a) proceduri analitice b) testele mecanismelor de control si testele substantiale ale operatiunilor c) testele detaliilor soldurilor conturilor. Procedurile analitice ar trebui considerate ca facand parte din testarea prezenatrii fidele a conturilor bilantiere si a conturilor de rezultate. Cateva proceduri analitice si erorile posibile pe care le-ar putea scoate ele la iveala in cadrul auditului conturilor de venituri si cheltuieli sunt prezentate in tabelul de mai jos. Atat testele mecanismelor de control, cat si testele substantiale ale operatiunilor au drept rezulatat verificarea concomitente a conturilor de rezulatate si a conturilor bilantiere. De exemplu, cand un auditor ajunge la concluzia ca mecanismele de control intern sunt suficient de adecvate pentru a oferi o asigurare rezonabila privind faptul ca operatiunile din jurnalul cumpararilor exista, sunt correct inregistrate , correct clasificate si inregistrate in timp util, vor exista probe privind corectitudinea unor conturi bilantiere individuale, cum ar fi datoriile-furnizori si mijloacele fixe, dar si privind corectitudinea unor conturi de rezultate, precum cheltuielile privind publicitatea si reparatiile. In caz contrar, existenta unor mecanisme de control inadecvate si descoperirea de erori prin efectuarea testelor mecanismelor de control si a testelor substantiale ale operatiunilor sunt indicii ale

probabilitatii existentei de erori atat in contul de profit si pierdere, cat si in bilantul contabil. Inteleferea controlului intern si efectuarea unor teste ale mecanismelor de control si a unor teste substantiale ale operatiunilor corespunzatoare in scopul de a determina nivelul adecvat al riscului de control estimate sunt cele mai importante mijloace prin care se poate verifica o mare parte din conturile de rezultate implicate in fiecare ciclu de operatiuni. De exemplu, daca auditorul ajunge, dupa efectuarea testelor adecvate, la concluzia ca riscul de control estimate poate fi redus pana la un nivel mai mic, singura verificare suplimentara a unor conturi de rezultate precum serviciile utilitare, publicitatea si cumpararile ar trebui facuta prin proceduri analitice si teste ale cezurii. Totusi anumite conturi de venituri si cheltuieli nu sunt deloc verificate prin testele mecanismelor de control sau prin testele substantiale ale operatiunilor, iar alte conturi ar trebui testate mai aprofundat si prin alte modalitati suplimentare. Tabel. Proceduri analitice privind conturile de venituri si cheltuieli Procedura analitica Eroare posibila Comparati posturile individuale de Supraevaluare sau subevaluare a soldului cheltuieli cu anii precedenti. unui cont de cheltuieli. Comparati soldurile individuale de active si Supraevaluare sau subevaluare a unui cont datorii cu anii precedenti. bilantier, care va afecta si un cont de rezultate (de exemplu, o eroare din stocuri afecteaza costul bunurilor vandute). Comparati posturile individuale de Prezentare eronata a conturilor de cheltuieli cheltuieli cu bugetele. si a conturilor bilantiere conexe. Comparati marja bruta procentuala cu anii Prezentare eronata a costului bunurilor precedenti. vandute si a stocurilor. Comparati viteza de rotatie a stocurilor cu Prezentare eronata a costului bunurilor anii precedenti. vandute si a stocurilor. Comparati cheltuielile privind asigurarile Prezentare eronata a cheltuielilor de platite in avans cu anii precedenti. asigurare si a asigurarilor platite in avans. Comparati cu anii precedenti raportul dintre Prezentare eronata a cheltuielilor privind cheltuielile privind comisioanele si vanzari. comisioanele si a comisioanelor acumulate. Comparati cu anii precedenti raportul dintre Prezentare eronata a posturilor individuale posturile individuale de cheltuieli de de cheltuieli privind productia si a conturilor productie si totalul cheltuielilor de bilantiere conexe. productie. Misiune De Audit Cu Privire La Ciclul Vanzari-Cheltuieli la SC PREST COM SRL PREZENTAREA SOCIETATII SC PREST COM SRL este o companie romaneasca cu capital privat ce activeaza pe piata romaneasca, fiind structurata pe doua mari departamente: departamentul industrial (productie industriala, prestatii in constructii nuclearo-electrice) si departamentul hidrotehnic (servicii navale, constructii hidrotehnice).

SC PREST COM SRL ofera o gama larga de servicii si lucrari: in domeniul industrial o constructii nave fluviale o confectii metalice si piese de schimb o reparatii nave o reparatii masini si utilaje in domeniul constructiilor civile si industriale o lucrari de constructii si reparatii pentru centrale nuclearo-electrice o constructii si reparatii cladiri o executia si repararea retelelor de distributie utilitati (apa, electricitate si energie termica) o lucrari de curatenie si intretinere spatii de cazare in domeniul constructiilor hidrotehnice o constructii hidrotehnice o lucrari de imbunatatiri funciare o productia agregatelor de balastiera sortate in domeniul serviciilor navale o productie de agregate minerale brute o transport fluvial de marfuri o descarcari/incarcari de marfuri in porturi si in afara porturilor o dragaje/decolmatari acvatorii portuare, senale navigabile, prize de aspiratie etc. o remorcaje, inchirieri de nave. SC PREST COM SRL este amplasata pe malul drept al Dunarii, la Km 298, langa extremitatea dunareana a Canalului Dunare-Marea Neagra si este prima societate din Romania care a executat lucrari de hidromecanizare, in tara si in strainatate. Societatea comerciala SC PREST COM SRL este unitate cu personalitate juridica, fiintand din 1991 ca societate comerciala pe actiuni, cu capital integral privat si a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului, jud Constanta sub nr. 13/ 0000 / 1991. Foaia de lucru de planificare a probelor
Concordanta detaliilor Existenta Exhaustivitate Exactitate Clasificare Cezura Valoare realizabila Drepturi

Prezen si dezval

Risc de audit acceptabil Risc inerent Risc de controlvanzari Risc de control incasari Risc de control mecanisme de control suplimentare Teste substantiale ale operatiunilor vanzari Teste substantiale ale operatiunilor incasari Proceduri analitice Risc de detectare planificat pentru testarea detaliilor soldurilor Probe de audit planificate pentru testarea detaliilor soldurilor

Mare Mic Mic Mediu Nici unul

Mare Mic Mediu Mare Nici unul

Mare Mic Mic Mic Nici unul

Mare Mic Mare Mic Nici unul

Mare Mic Mic Mare Nici unul

Mare Mic Mare Mare Nici unul

Mare Mediu Mare

Mare Mic Nu se aplica Nu se aplica Mic

Mare

Nici unul

Mic Nu se aplica Nu se aplica Mic

Rezultate bune Rezultate bune Rezultate bune Mare

Rezultate bune Rezultate bune Rezultate bune Mediu

Rezultate bune Rezultate bune Rezultate bune Mare

Rezultate bune Rezultate bune Rezultate bune Mare

Rezultate bune Rezultate bune Rezultate bune Mare

Rezultate bune Rezultate bune Rezultate bune Mic

Nu se aplica Nu se aplica Rezultate inacceptabil e Mic

Nu se aplica Nu se aplica Nu se aplica Mare

Nu se aplica

Nu se aplica

Nu se aplica Mare

Putine

Medii

Putine

Putine

Putine

Multe

Multe

Putine

Putine

In vederea realizarii auditului ciclului venituri cheltuieli se vor analiza dupa natura acestora asa cum sunt prezentate in contul de profit si pierdere :
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE incheiat la 31.12.99

Denumirea indicatorului 0 A Cifra de afaceri neta Productia vanduta


(ct.707)

Nr. Rd B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sold Sold

Exercitiul financiar precedent incheiat 1 328.809.073 327.850.205 958.868 2 463.547.065 460.264.664 3.282.401 0 40.287.617 1.999.011 27.115.630 398.211.33 1 86.650.388 641.104 5.618.091 556.456.64 8

(rd. 02 la 04)

(ct.701+702+703+704 +705+ 706 +708)

Venituri din vanzarea marfurilor 1 2 3 4 Venituri din subventii de exploatare


(ct.7411)

Variatia stocurilor
C D

(ct.711)

Productia imobilizata (ct 721+722) Alte venituri din exploatare


(ct.758+7417) (rd. 1+5+6+7+8)

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+6027412)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

145.261.963 11.987.275 56.517.028 589.540 191.969.16 5 144.581.282 47.387.883 17.219.19 4 33.226.613 16.007.419 22.649.270 23.128.762 479.492 184.470.09 3 68.650.131 8.499.997 107.319.965 (13.199.38 2) 4.103.172 17.302.554 617.464.14 6

179.466.438 17.297.251 81.927.092 598.103 227.743.18 4 172.491.918 55.251.266 44.692.48 2 44.702.685 10.204 -16.021.388 0 16.021.388 344.985.30 7 70.937.528 11.110.358 262.937.422 (2.160.59 6) 0 2.160.596 878.527.87 3

Alte cheltuieli materiale


606+ 608)

(ct.603+604+

Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct.605-7413) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 6 Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16) Salarii (ct.641-7414) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415) Ajustare valoare imobilizari (rd. 18-19) a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813) a.2) Venituri (ct.7813+7815) Ajustarea valorii activelor circulante
(rd. 21-22)

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) b.2) Venituri (ct.754+7814) Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la
26)

Cheltuieli privind prestatiile externe


(ct.611+ 612+ 613+614+621+622+623+624 +625 +626+627+628-7416)

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658) Ajustari pt provizioane pentru risc si cheltuieli (rd. 28-29) Cheltuieli (ct. 6812) Venituri (ct.7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10 la 14+ 17+ 20+ 23+27) REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 09-30) - Pierdere (rd. 30-09) Venituri din interese de participare
(ct.7613+7614+7615+7616)

31 32 33 34 17.099 35 36 37 38 39 40 8 0 165.030 0 1.765.014 1.947.14 3 219.252.81 5 322.071.22 5

10 11

- din care, in cadrul grupului Venituri din alte imobilizari financiare si creante ce fac parte din active imob (ct.7611+7612) - din care, in cadrul grupului Venituri din dobanzi (ct.766) - din care, in cadrul grupului Alte venituri financiare
(ct.7617+762+763+764+765+767+768+788)

586.554

VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 33+35+37+39)

2.583.534 3.170.08

12

Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.4243)

0 41 42 43 44 45 46 47 1) 11.746.12 -12.452.227 12.452.227 1.415.992 2.460.194 (8.576.04 0 0 1.979.874 0 1.729.961 3.709.83 5

13

Cheltuieli (ct.686) Venituri (ct.786) Cheltuieli privind dobanzile (ct.6667418)

- din care, in cadrul grupului Alte cheltuieli financiare


(ct.663+664+665+667 +668+688)

CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 41+44+46) REZULTATUL FINANCIAR: - Profit (rd. 40-47) - Pierdere (rd. 47-40) 14. REZULTATUL CURENT: - Profit (rd. 31+48) - Pierdere (rd. 32+49) Venituri extraordinare (ct.771) Cheltuieli extraordinare (ct.671)

48 49 50 51 52 53

1.762.69 2

207.506.68 6

323.833.91 7

15 16 17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:

- Profit (rd. 52-53) - Pierdere (rd. 53-52) VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) REZULTATUL BRUT: - Profit (rd. 56-57) - Pierdere (rd. 57-56) 18. IMPOZITUL PE PROFIT
(ct. 691-791)

54 55 56 57 58 59
(ct.698)

401.381.41 9 608.888.10 5

558.403.79 1 882.237.70 8

207.506.68 6

323.833.91 7

19 20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:

Alte cheltuieli cu impozite

60 61

- Profit - Pierdere Rezultatul pe actiune - de baza - diluat

62 63 64 65 207.506.68 6 323.833.91 7

21