Sunteți pe pagina 1din 5

CARTEA FUNCIARA

Cartea funciara este un registru public, care cuprinde evidenta juridica integrala si exacta a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice si juridice din aceeasi localitate.Cartea funciara si lucrarile de cadastru pot fi realizate de expertiautorizati cadastru ANCPI. Cartea funciara dovedeste existenta dreptului real inscris, in folosul persoanei care a dobandit sau constituit cu buna-credinta un drept real imobiliar, cat timp nu se dovedeste contrariul.Publicitatea imobiliara se indeplineste pe tot teritoriul tarii prin carte funciara si are ca obiect inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale care se transmit, se constituie, se modifica sau care, dupa caz, se sting si se radiaza, ca urmare a actelor si faptelor juridice referitoare la un bun imobil.n cartea funciara se mai inscriu sau, dupa caz, se radiaza si alte raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil Cum se face ? Cartea funciara se deschide la cerere, pe baza documentatiei cadastrale si a actului juridic privind constituirea sau transmiterea dreptului de proprietate. Ce acte sunt necesare Cerere de inscriere - dovada platii tarifului de inscriere - documentatia cadastrala intocmita de o persoana autorizata - actul autentic prin care s-a constituit ori s-a transmis dreptul de proprietate Care sunt pasii? a). In cazul in care nu exista carte funciara: I. trebuie contactata o persoana autorizata, care sa intocmeasca documentatia cadastrala II. documentatia cadastrala impreuna cu cererea de inscriere si actul autentic de dobandire a dreptului de proprietate vor sta la baza deschiderii cartii funciare III. dupa efectuarea inscrierilor in cartea funciara, se va elibera incheierea si extrasul de carte funciara. b). In cazul in care exista carte funciara deschisa: I. pentru efectuarea unei tranzactii imobiliare, partile se vor adresa unui notar public care va incheia actul autentic, apt pentru inscrierea dreptului de proprietate. II. pentru eliberarea unui document ca dovada a proprietatii, titularul se poate adresa direct biroului de carte funciara din cadrul OCPI, prin posta sau prin intermediul unui delegat sau autorizat.

c)Unde se face inscrierea? Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) va aviza documentatia cadastrala intocmite de catre un autorizat si va efectua inscrierea in cartea funciara a imobilelor. Important! - ANCPI coordoneaza, controleaza inregistrarea cadastral-juridica a imobilelor. - Pentru realizarea oricarui tip de tranzactie imobiliara trebuie sa aveti in vedere timpul necesar pregatirii documentatiilor etapelor descrise. Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate 1. Cerere tip 2. Documentatie cadastrala receptionata- in situatia in care nu a fost deschisa o carte funciara pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea acestuia 3. Acte de proprietate* (in copie legalizata, cu exceptia hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile si a actelor autentificate de notarii publici) 4. Copia extrasului de carte funciara pentru autentificare, dupa caz 5. Dovada achitarii integrale a tarifului. Acte necesare pentru notarea contractelor de inchiriere 1. Cerere tip 2. Contract de inchiriere incheiat pe o perioada mai mare de 3 ani, care sa cuprinda si identificarea imobilului 3. Dovada achitarii integrale a tarifului. Acte necesare intabularii dreptului de concesiune 1. Cerere tip 2. Contract de concesiune 3. Dovada achitarii integrale a tarifului. Acte necesare radierii ipotecii si a interdictiei de instrainare si grevare 1. Cerere tip 2. Declaratia creditorului/adresa bancii creditoare din care sa rezulte in mod explicit consimtamantul acestuia la radierea ipotecii si a interdictiei de instrainare si grevare, cu identificarea imobilului 3. Dovada achitarii integrale a tarifului. Acte necesare eliberarii extrasului de carte funciara pentru informare 1. Cerere tip 2. Dovada achitarii integrale a tarifului. Acte necesare pentru schimbarea denumirii societatii, fuziune/absorbtie 1. Cerere tip 2. Actul aditional incheiat cu respectarea formelor prescrise de lege, cu dovada inregistrarii la oficiul registrului comertului sau incheierea judecatorului delegat la oficiul registrului comertului

3. Certificatul de inmatriculare - copie legalizata 4. Dovada achitarii integrale a tarifului. Actele necesare pentru notarea litigiilor in cartea funciara 1. Cerere tip 2. Copie dupa actiunea inregistrata la instanta judecatoreasca cu indicarea numarului de dosar sau certificat de grefa care sa identifice imobilul cu numarul cadastral, numarul de cartefunciara si localitate 3. Dovada achitarii integrale a tarifului. Acte necesare pentru reconstituirea cartilor funciare 1. Cerere tip 2. Declaratie notariala din partea proprietarilor din care sa rezulte ca situatia juridica a imobilului prezentata in vederea reconstituirii este cea reala 3. Un extras de carte funciara eliberat anterior cu ultima situatie cunoscuta a proprietatii sau actul de dobandire 4. Certificat fiscal de la primaria locala.

Extras de carte funciara


Dintr-un motiv foarte simplu: pentru a putea vinde imobilul aveti nevoie de un Extras de Carte Funciara in forma autentica.Acesta se poate obtine de un notar doar in baza dovezii de intabulare. Dovada de intabulare -se obtine in urma intocmirii documentatiei de cadastru- realiazata de un autorizat cadastru pentru dumneavoastra, care va va prezenta in urma acestui proces incheierea de intabulare si un extras de carte funciara pentru informare. Poate parea complicat, insa exista si o cale simpla: daca aveti nevoie de cadastru, apelati la un inginer cadastral. Dupa aceea, tot acesta va va obtine si dovada intabularii. Cu aceasta va duceti la notar si notarul va solicita la biroul de carte funciara Extrasul de Carte Funciara in forma Autentica. Extrasul de carte funciara certifica toate datele de identificare si situatia juridica actuala a imobilului: 1. Descrierea imobilului 2. Numele si prenumele proprietarilor 3. Actele in baza carora acestia au dobandit proprietatea 4. Sarcinile bunului: ipoteci, comandamente, interdictii de instrainare, privilegii etc. Extrasul de carte funciara in forma autentica se elibereaza catre de Biroul de Carte Funciara in baza actelor de proprietate care au fost intabulate in Cartea Funciara a imobilului. Pentru eliberarea acestuia trebuie sa va adresati biroului notarial unde se va semna contractul de vanzare-cumparare si unde trebuie sa depuneti : dovada intabularii imobilului-incheierea de intabulare- inginerul cadastral va poate ajuta sa o obtineti copie act de proprietate

copie acte de identitate proprietar cerere tip - aceasta va va fi pusa la dispozitie de catre cabinetul notarial Acest extras de carte funciara se elibereaza numai delegatilor notariali, la cererea clientilor si are un termen de valabilitate de 5 zile de la data depunerii, timp in care nu se poate elibera un alt extras de carte funciara pentru acelasi imobil. Astfel, este exclusa vanzarea imobilului de doua ori. Dupa depunerea cererii mai dureaza 1-2 zile obtinerea lui. Se mai pot obtine si extrase de carte funciara pentru informare,direct de la sediul biroului de carte funciara personal sau printr-un delegat.Documentatia necesara este aceasi iar extrasul are rol doar consultativ. Puteti consulta astfel extrase a altor imobile la care nu sunteti proprietar cu scop informativ. Daca nu va simtiti stapan pe situatie va sfatuim sa solicitati consiliere din partea unui specialist.

Inscriere in cartea funciara


Actul de proprietate al imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Proces verbal de Predare-Primire in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor, Act de donatie,etc.) - in doua copii din care una legalizata la notariat; Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare obtinut de la Administratia Financiara a sectorului/ localitatii de care apartine imobilul; Actul de indentitate al proprietarului (2 copii); Cerere tip completata si semnata de proprietar pusa la dispozitie de catre expertul autorizat; Declaratie tip privind identificarea limitelor proprietatii pentru care se executa masuratorile pusa la dispozitie de catre expertul autorizat; Cerere tip de inregistrare in Cartea Funciara - pusa la dispozitie de catre expertul autorizat; NOTA: Pentru obtinerea Extrasului de carte funciara este necesar sa va adresati unui birou notarial sau aici. Pentru intabulare este necesar sa aveti Cadastru efectuat, in cazul in care nu aveti dosarul cadastral efectuat este obligatoriu sa apelati la un expert cadastral,apoi acesta va efectua si intabularea. Daca aveti dosarul cadastral dar imobilul nu este inca intabulat, puteti merge la Biroul de Carte Funciara in raza sectorului de care apartine imobilul in cauza. Cuprinsul unei documentatii cadastrale :
Prima inregistrare apartament Prima inregistrare imobil Protocol ANCPI si notariate

UNIVERSITATEA Ovidius , CONSTANT FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE

SPECIALIZAREA: ADMINISTRATIE PUBLICA

CARTEA FUNCIARA

Student: Bratu Irina Anul II , Sem. II, Grupa I

Constanta, 2011