Sunteți pe pagina 1din 14

PROCEDEE DE CALCULAIE A COSTURILOR

Desfasurarea activitatii dintr-o ntreprindere, de la aprovizionare si pna la desfacere, este influentata de o serie de factori (procesul tehnologic aplicat, tehnica de care dispune, modul de organizare a productiei, tipologia produselor obtinute, durata ciclului de fabricatie etc.). De aceea, si calculatia costurilor este diferentiata de la o activitate la alta si procedeele utilizate sunt diferite. Dar, indiferent de natura influenta a factorilor, determinarea costului unitar are la baza raportul dintre cheltuielile ntreprinderii si volumul produselor obtinute, al lucrarilor executate si al serviciilor prestate. Metodele de calculatie a costurilor folosesc procedee: cu caracter general: observatia, rationamentul, comparatia, inductia, deductia etc.; cu caracter specific calculatiei costurilor, care sunt subordonate n final calculului matematic si care au forme diferite, de la calcule aritmetice simple, la cele algebrice etc. Se utilizeaza, astfel, diferite procedee de calculatie cum ar fi: 525b15f procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte; procedee de delimitare a cheltuielilor de productie n variabile si fixe; procedee de calcul al costurilor privind productia de fabricatie interdependenta; procedee de calcul al costului pe unitatea de produs. Procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte Repartizarea cheltuielilor indirecte pe activitati, pe locuri de cheltuieli, pe purtatori de costuri, se realizeaza prin intermediul procedeului suplimentarii care mbraca doua forme: procedeul suplimentarii n forma clasica; procedeul suplimentarii sub forma cifrelor relative de structura. Procedeul suplimentarii - varianta clasica Acest procedeu se utilizeaza pentru repartizarea si delimitarea cheltuielilor indirecte, pe zone sau sectoare de cheltuieli. Zonele sau sectoarele de cheltuieli sunt considerate subdiviziunile organizatorice ale unei ntreprinderi (fie productive sau administrative), n raport de care se realizeaza bugetarea, analiza si controlul activitatii.

Utilizarea acestui procedeu presupune urmatoarele etape de lucru: stabilirea bazei de repartizare (bj); aceasta creeaza legatura dintre cheltuielile ce urmeaza a fi repartizate si purtatorii de cheltuieli; calculul coeficientului de suplimentare (Ks), prin respectarea cheltuielilor de repartizat (Chr) asupra bazei de repartizare.

calculul cotei-parti din cheltuielile indirecte (Cj) ce trebuie repartizate pe obiecte de calculatie, dupa relatia:

Exemplul 1 ntr-o ntreprindere, n sectia de productie se fabrica patru produse, cheltuielile directe nregistrate fiind: produsul A produsul B produsul C produsul D - 120.000.000 lei; - 150.000.000 lei; - 75.000.000 lei; - 135.000.000 lei.

Cheltuielile indirecte ale sectiei, nregistrate n contul 923 "Cheltuieli indirecte de productie", sunt de 50.000.000 lei. Sa se repartizeze cheltuielile indirecte ale sectiei asupra produselor principale, criteriul de repartizare fiindsalariile directe. Rezolvare: criteriul de repartizare l constituie "salariile directe" (redate n tabelul urmator);

; cota de cheltuieli indirecte repartizate pe produse:

_______________________________________

Tabel Nr. Produsele Cheltuieli directe crt. 0 1 1 A 2 B 3 C 4 D TOTAL 2 120.000.000 150.000.000 75.000.000 135.000.000 480.000.000 din care: Salarii directe 3 24.000.000 30.000.000 20.000.000 26.000.000 100.000.000 Cheltuieli indirecte de productie 4 x x x x 50.000.000 Cheltuieli repartizate

5 12.000.000 15.000.000 10.000.000 13.000.000 50.000.000

Procedee de delimitare a cheltuielilor n variabile si fixe Din aceasta categorie fac parte: procedeul celor mai mici patrate; procedeul punctelor de maxim si de minim; procedeul analitic.

Procedeul celor mai mici patrate Presupune o relatie de tip liniar ntre cheltuielile de productie si volumul productiei, presupunnd parcurgerea urmatoarelor etape: determinarea volumului mediu de productie aferent perioadei de calcul, dupa formula:

, n care: - volumul mediu al productiei; Q - volumul productiei dintr-o perioada de gestiune; t - perioada de gestiune (luna, trimestru, an); n - numarul perioadelor de gestiune luate n calcul. determinarea cheltuielilor medii aferente perioadei de gestiune luata n calcul:

, n care: - cheltuielile medii aferente perioadei de gestiune luata n calcul; Ch - cheltuielile dintr-o perioada de gestiune ce trebuie repartizate n variabile si fixe. determinarea abaterii volumului activitatii din fiecare perioada de gestiune luata n calcul, fata de volumul mediu al acesteia: , n care: X - abaterea volumului productiei fata de volumul mediu al acesteia. (celelalte simboluri sunt explicate n etapele anterioare). calculul abaterii cheltuielilor de productie aferente unei perioade de gestiune fata de cheltuielile medii: , n care:

Y - abaterea cheltuielilor de productie, fata de cheltuielile medii. determinarea cheltuielilor variabile unitare (chv), dupa relatia matematica:

, n care: chv - cheltuieli variabile; t - perioada de gestiune luata n calcul; xy - produsul abaterilor de productie si cheltuieli; x2 - abaterea la patrat a volumului productiei. determinarea cheltuielilor variabile totale aferente unei perioade de gestiune: , n care: chv - cheltuieli variabile totale. determinarea cheltuielilor fixe: , n care: Chf - cheltuieli fixe; Cht - cheltuieli de productie. determinarea cheltuielilor de productie prestabilite (standard) pentru o perioada de gestiune viitoare: , n care: Chs- cheltuieli standard;

Qs - productie prestabilita (standard). Spre exemplificare, se ia n consideratie o sectie dintr-o ntreprindere n care se cunosc cheltuielile indirecte de productie si volumul productiei aferent trimestrului I al anului curent. Se cere sa se determine volumul cheltuielilor pentru cea de-a patra luna a anului, productia perioadei de gestiune fiind de 60.000 ore. Datele sunt prezentate n tabelul urmator. Tabel Nr. Luna crt. Volumul productiei (ore) 1 2 Ianuarie 20.000 Februarie 16.000 Martie 30.000 Cheltuieli indirecte de productie (lei) 3 4.600.000 4.100.000 5.200.000

0 1 2 3

Respectnd etapele amintite, se va proceda la efectuarea calculelor: determinarea volumului mediu al productiei:

determinarea cheltuielilor medii aferente perioadei de gestiune luata n calcul:

determinarea abaterii volumului activitatii fata de volumul mediu: 01 02 03 20.000 - 22.000 = -2.000 ore; 16.000 - 22.000 = -6.000 ore; 30.000 - 22.000 = +8.000 ore.

determinarea abaterii cheltuielilor de productie aferente unei perioade fata de cheltuielile medii:

01 02 03 -

4.600.000 - 4.633.333 = -33.333 lei; 4.100.000 - 4.633.333 = -533.333 lei; 5.200.000 - 4.633.333 = +566.666 lei.

Datele se regasesc n tabelul urmator.


se determina cheltuielile variabile unitare:

; se determina cheltuielile variabile totale:

se determina cheltuielile fixe n luna a treia:

se determina cheltuielile variabile pentru luna a patra:

se determina cheltuielile totale indirecte:

se determina cheltuielile indirecte, prestabilite:

Tabel

Nr. crt.

Perioada de gestiune (t)

Volumul productiei (Q)

Cheltuieli indirecte (Ch)

Abaterea volumului productiei fata de productia medie (X) 4 -2.000 -6.000 +8.000 0

Abaterea cheltuielilor fata de cheltuielile medii (Y) 5 -33.333 -533.333 +566.666 0

Produsul abaterilor (XY)

Abaterea la patrat a volumului productiei (X )


2

2 20.000 16.000 30.000 66.000

3 4.600.000 4.100.000 5.200.000 13.900.000

1 Ianuarie 2 Februarie 3 Martie TOTAL x

6=4 5 66.666.000 3.199.998.000 4.533.328.000 7.799.992.000

7 4.000.000 36.000.000 64.000.000 104.000.000

Procedee de calcul al costurilor privind productia de fabricatie interdependenta

Procedeul de calculatie a costurilor privind productia de fabricatie interdependenta se aplica n ntreprinderile industriale unde are loc deservirea reciproca de produse, lucrari, servicii, fie ntre sectii sau ateliere de productie. Rezultatele activitatii de productie obtinute n acest mod sunt denumite "produse de fabricatie interdependenta". Calculatia costului productiei de fabricatie interdependenta presupune utilizarea mai multor procedee: Procedeul elaborarii calculatiilor privind costul fiecarui produs, fara a se tine seama de prestatiile reciproce (utilizat n faza antecalculatiilor). Procedeul calculatiilor iterative care presupune:

determinarea marimii rapoartelor dintre cantitatile de produse livrate altor sectii ( sectia furnizoare (Q):

) si totalul productiei fabricate de

, unde: K - raportul dintre cantitatea de productie livrata altor sectii si totalul productiei fabricate; j - sectia primitoare; q - cantitatea de produse livrate; Q - cantitatea de productie fabricata. se determina costul prestatiei:

, unde: C - costul prestatiei primite;

- cheltuielile initiale ale sectiei furnizoare;

cheltuielile sectiei furnizoare se scad si ale sectiei primitoare se aduna;


cotele de cheltuieli preluate se repeta pna cnd rezultatele obtinute vor fi neglijabile:

, unde: C - costul prestatiei altor sectii; j - produsul; SFD - soldul final debitor al contului de cheltuieli;

- cantitatea productiei livrate altor sectii.

Utilizarea procedeului amintit se face destul de rar deoarece implica un volum foarte mare de calcule.

Procedee de calcul al costului pe unitatea de produs

Determinarea costului efectiv unitar presupune masurarea cheltuielilor aferente productiei n corelatie cu nivelul productiei fabricate, dar si modalitatea de calcul, astfel: nivelul cheltuielilor aferente productiei presupune detalierea cheltuielilor cu productia neterminata fata de cheltuielile aferente productiei neterminate; modalitatea de calcul presupune, pe de o parte, stabilirea unitatii de calculatie, dar si a procedeelor utilizate n functie de particularitatile procesului de productie si cheltuielile de productie efectuate, cum sunt: procedeul diviziunii simple; procedeul cifrelor de echivalenta; procedeul restului (al valorii ramase).

Procedeul diviziunii simple

Procedeul diviziunii simple se aplica n cadrul unitatilor patrimoniale, fie independent (acolo unde exista productia omogena), fie n combinatii cu alte procedee, dupa relatia:

, unde: - costul pe unitatea de produs "i"; - cheltuieli totale (directe + indirecte); - cantitatea de produs, lucrare, serviciu. Calculatia costurilor se poate face: fie lund n consideratie elementele primare de cheltuieli, dupa relatia:

(elemente primare de cheltuieli) Exemplu Sa se determine costul efectiv unitar n cazul unei unitati patrimoniale ce are ca obiect de activitate principal prestarile de servicii (transport persoane), cunoscndu-se: existenta n structura organizatorica a doua autobaze; volumul Km parcursi n perioada de gestiune, 120.000 Km n autobaza "unu"; cheltuielile de productie nregistrate pe elemente primare de cheltuieli sunt prezentate n tabelul 1; Sa se determine costul efectiv unitar n cazul aceleiasi unitati patrimoniale, lundu-se n consideratie cheltuielile de productie structurate pe articole de calculatie (tabelul 2).
TABELUL 1

Elemente de cheltuieli primare: Materii, Combustibil, Amortiz materiale energie, apa imobilizari 0 1 2 3

Lucrari, serv prest la terti 4

Salarii personal 5

Asigurari si protectie sociala 6

Alte cheltuieli 7

TOTAL cheltuieli 8

Chelt directe ale activitatii de baza Cheltuieli indirecte ale activitatii de baza Cheltuieli generale de administratie TOTAL chelt pe elemente primare

50.000.000 180.200.000

7.500.000

150.000.000

55.995000

3.200.000

446.895.000

25.000.000 55.000.000

18.000.000

15.200.000

22.000.000

8.212.000

7.300.000

150.712.000

15.000.000 18.000.000 90.000.000 253.200.000


TABELUL 2

9.500.000 27.500.000

6.800.000 29.500.000

18.000.000 190.000.000

6.720.000 70.927.000

4.650.000

78.670.000

15.150.000 676.277.000

Cheltuieli pe articole de calculatie: Materii, materiale Salarii directe Asigurari protectie sociala Alte cheltuieli directe Chelt cu ntretinerea si repararea mijl. de transp. 5 Chelt indirecte ale autobazei 6 Chel generale TOTAL cheltuieli

0 Chelt directe ale activ de baza Chelt indirecte ale activ de baza Chelt gen admin de

1 168.000.000

2 133.000.000

3 49.650.000

4 4.700.000

7 -

8 355.350.000

170.000.000

32.000.000

202.000.000

168.000.000

133.000.000

49.650.000

4.700.000

170.000.000

32.000.000

118.927.000 118.927.000

118.927.000 676.277.000

TOTALchelt pe articole de calculatie


Rezolvare 1:

Determinarea costului efectiv:

Determinarea costului efectiv n structura pe elemente primare de cheltuieli:

Rezolvare 2:
Determinarea costului efectiv:

Determinarea costului efectiv n structura pe articole de calculatie:

Procedeul cifrelor de echivalenta Acest tip de procedeu se utilizeaza pentru determinarea costului unitar n cazul n care din procesul de productie rezulta mai multe produse principale, fara productie secundara (cazul productiei simultane, productiei sortotipodimensionale). Aplicarea acestui procedeu presupune parcurgerea urmatoarelor etape: stabilirea produsului etalon; alegerea unui parametru tehnico-economic de tipodimensiunilor ce urmeaza a se echivala); echivalare (caracteristica tehnico-economica comuna

determinarea coeficientilor de echivalenta (Ei) prin raportarea parametrului de echivalenta al produsului (G1.Gn) la marimea criteriului produsului etalon (Gi) dupa relatia:

Parametrii tehnici : cantitatea de materie prima n corp; greutatea, lungimea, volumul produselor; timp de prelucrare n ore-masina. exprimarea productiei obtinute n unitati de echivalenta:

, unde:

- productie n unitati echivalente; Q - cantitatea obtinuta pe produs, sort, tip, dimensiune; E - coeficient de echivalenta.

calcularea costului pe unitatea de produs echivalent ( la cantitatea de produse echivalente ( ):

) prin raportarea cheltuielilor totale (directe + indirecte)

calcularea costului unitar al fiecarei unitati naturale de produs, sort etc. ( de produs echivalent (

) prin nmultirea costului pe unitatea

) cu coeficientul de echivalenta calculat (E), dupa relatia:

Coeficientii de echivalenta sunt diferentiati n functie de numarul parametrilor care stau la baza determinarii lor: simpli, complecsi si agregati.

Varianta coeficientilor de echivalenta simpli

Aceasta varianta are la baza alegerea unui singur parametru care este comun tuturor produselor si alegerea unui produs etalon (de baza). Exemplu: ntr-o ntreprindere, din procesul de productie, rezulta patru produse principale (A, B, C, D), care se diferentiaza prin caracteristici tehnico-economice. Parametrul de echivalare este considerat consumul normat de manopera (tabelul3). Produsul etalon este "C", iar cheltuielile totale de productie sunt de 45.250.000 lei.

Dupa determinarea coeficientului de echivalenta (E) si a productiei exprimate n unitati echivalente ( determina :

), se

Se determina apoi costul unei unitati fizice de produse (tabelul 4). TABEL 3

Nr. crt. 0 1

Produsele

Cantit n unitati fizice (buc) 2

Consum normat de manopera 3 1.800.000

Coeficient de echivalenta 4

Cantitatea de produse n unitati echivalente ( 5=2 4.800 4 )

1 A

15.000

13.400 2 B 20.000 3.800.000 18.000 3 C 18.000 5.600.000 44.100 4 D 30.000 x 8.250.000 x x 80.300

TOTAL

TABEL 4 Nr. Produsele

Cost uc lei 2 563,51 563,51 563,51 563,51 x

Coeficient de Cost/unitatea Cantitatea expr Cost TOTAL echivalenta fizica n unitati fizice 3 0,32 0,67 1,00 1,47 x 4 =2 180 378 564 828 x 3 5 15.000 20.000 18.000 30.000 x 6=4 5

crt. 0 1 2 3 4

1 A B C D

2.700.000 7.560.000 10.152.000 24.838.000 45.250.000

TOTAL:

S-ar putea să vă placă și