Sunteți pe pagina 1din 114

2Lil]ii'hlbind4fu|c6:Mi 4 rdlfu 6 Fr():46a dsddd.

qxbqi oMnlonau s fteBk

3XgffiT:'bbeb s''0 Ruetu''


: m"* *;r., * c*h d... 19e* s*,*h,';l*, 4 @qdarpdlasedd'fr69'd.*mo
, rep,e.b6.
o'rql@]fu9i@@*;e{J@ ,,rEm@ ? bE pbJnh.dedntuud. r l:(jdinli.. ..

7.tueoz$ap'br.!e

orciliodd

3 r$k, ? r"6tu

a a

s q ; ; t i . ;;;;'- ....

...

13

3'0e5313dob|i|oldozid,ic

r cei6E qi!

.....

..

.....

rnep.,**,

"o*

I **

a,.arirro,.

i Fhunh de 6rraj . . . . . . . . . . .
7'pbnund6mfujdpEl'bEblol

1 Gen@Itrtr.. .. . .
2. lrab'jal lsnn6 robci b drh4'i

3. Imbb.i{ broslr Mehlclire drnI ra

dh hn

......

6.Rep@sra@ Frp.nra lem. umi d6 6iluf din i Femo sd.duti$u dulapi incui6
LPoddel6m.

5. RoPGzftEa unuidanFr o s'iD'

I i!lff.lf'l;;**"-"-*m"iri*;r;o' ;"r"i* q' *a 5iiilii""e*

i iffi*BH1*i1"ff[l]Hr"*;"
hD!!

-..b'"'r."

ErlT4qJlE
c.6re'istd ode

DSlil

r::.:t, llfffiffdiil"'-'''*' ;;;: ,iE d*ie"i9' ^--."i;m'

...

119

F:lEl8Eifi"* . ;; ""**"e,
r slulea 4. Cdalla

* '. "*o'. "'** ' ' !'ac

18 ;tffiw.-+a%l*iff',l e":b:Y ' ffiffi#i******

: . -'-i,

lf

rte

d rq.tud rntr6 ondb.

pddE

rr 5ed4.

reeEabEs edci. F{i3i. c.r*i ri6'er.ri a fti pis, ,E?ini, @tru{r*., (erEai.) dupi d6m3r. $.drv. h *sr hc:l a61a: s: pdc f .tet!|. eD* Eu p. I'd.E. rnldbnF dsnr'-i bhnic 6nuri rn sta .i t).hib 6ntu6,ihr i po-Efufb sE EDh. d ..r mi di d@nim.nr Fbr.ne esalc de ares@ $ru9rror@mtuldtre,tdodd Elbnar emda ri pEzen6rrs pfn d*8tu $ BliFad o aidnl sbndedeb. d. Bd - pE&uel $r. sbndddd de sr.t ru |ae de tes. 9t dmplrb

ex*ularuda.r.35 rr'tsrdqa dMurr.r ru vtrt'A .n rin. Fi*n!i. b


.

Fdru d e ptb.k6

sn * podi rnldosdinrr3i.i d er eE

ui @i dM 9i mpH htuie c ar& ibm pr*i, ffild lau bbnuki. 3i m!n. k* dimiuii pnrru juE Fp.e.nahq p'inctsiihs&ne$.tin d& rih ft,ro*!.i d!p.4 o p@h ri6b 3b EF.e6dtsEfic.. etiu, lle qffourdddiplte, peFpctver, Latudi@ unuid66s u tn .Ecutis, ldi6 9. tini $ama !r de umntub pdn.bt: ptu a Fmb @ 3r dlo,ind: bb 3rmsturq oLr. ri indiEliro m@ 3. r. dar ri dpciy pnh a pfta f d. cimI r4oles,d and*duard6 '{o. e 3e fre 3hph, s! 6n!h5 b.b srnsntsk Ele 6ri . f rncaEr d pmidi ere ru ads hM'b mi au d Fpti'i de d. b!ro nd4r ?rh [npd crnsi rd d F e6|Fa6 Hurr, h p.hur a'd, 3n 6p..1 mbdbloda anvind Flibil suGiund lrxBliihrin 8x-tu unuid.k.

doG.h.& lnts .r4 d. rcmpru, pdnrtm ft eE s rdn'4

p'tr slnutur torsu

.1. DuFd sid.tni d. pbb4e t to&| E 006 rn @b4j. obedaE .$ ob$nedsand pdi prd.bre eEftdt@ rdo tEldqie Tdb reqi. 6e tu nuhsrrtr p6r.4b Psleli modu4d"cri p6 p'nd6 I EaB6d rl p.6pedvi 3a per oblro ! d+s4re 6fti+r6 .b lrla h k un ungh .h 6rdd @o.bdo Fr6 'E'1b prrurd pbbc!i,, obln.nd*s peb4a p.deri su driid'r6 seE d ob|'.jidu.lrd'tliM&beEd.llc. pund fix o, numrt@nh d, pFia4ls ri ln @st dz p'de.!a $ nhetb ftlE $u dici fie a93zand drul ht{ porlo .'EGE tu!. d6 plaNr & pbia.1h,ez tn eE 6Dd 6t tupd .?-D!p6 nad.t da b .@'38:de 3'D!6.|aa.fucul'|idesmului: F schlia- * un d6e .xdH a

od|hdFlsnem+bsaumb9oec, i| .E34'd !No(i6 dimisiuiiror 3ar6 lrnibb edh4rd vlzuarei = r*4d.3hrdiu-srnIo@ott r.


, ra /' d6 3ied. - s hdftlk :q-div:@'indobabdl.l.ro.d s s'E !! p6 2, .

t!sd!

ddnsbiiid,

sntdlu-.d

ltumib 'l

p.nln leE d art&E aL Pdrcii; d 5a#r .3 da

)eatur. d@mqi*lt de b2;: dsar - Edide de tunbl saft d. turdsa ! :*5n61. i..udntslisi Da*mL dogfrfrlii - abh.ideFru&r9d' ;".; d ,E,mdu dxrhE: drme

d6 derdg

de aPecliri d.s d6 hdruclisi d**s din fs

)serd d. el.sE,'n & rcpEzrri o $ns!d P'$5

o.geq aol.utii, * *oa

Li* a.*" a" *.-r" ."

ti,. sd

-.

.o

da,.i as- B si ar'1dr @nienabi

D.sn I'duutial E dD'lide nrd ddm.niurind$riar. oin *a*E di@,i.

maEin'. *rnadrn. n** !n

@.m1. dlMbrsF

|.o tn dd!rere h dmtuqb

de

*"""r. + .*t'rl o"ra"u. al,.t '


o;;i;q;. *

ik.'"r d" cft dunre @ratu -i'!d En sdadn c'bs ffiaturu d'n dmd ri ;rndctid

o d! de.64 Is p'tu

^,p-"d. " 6mui]tr.! dltu!ffor PEor tr 5

lbnul

Dsnur d. s'b'ri (sd indhd Rsr*ur- d.sd &

d. glilabridl

uFiMt',lldr.t niq rudb o !d.r. sau o $dtuft o'inblE pfr(plan !ltu4., plontund4r.drn p.n( phn t j ); 6nsrn-li. d6 arndii*r F folo..idsnd. ffi64rondq 6 s.hfla dtlo unde6sn EnfiE.|lep.el6qElc..ue pd.m de mdnicn dadd, r.dtbn!..

@ o.s.mb * s*ra p. to'nEb e

Fb.1.1.

A1(5064oi FmRrr td! ru'rlrA4(?roff4r a3(rrtsro), ,12(4m,es!)! d6 p.aleobffi ci dine-uitoffiIA0 s. o!$hdou!rbmala1,dinrr' a0{341,113s}, se .rd. $ pd {ohrr rr rbmd eB 3. oblii dit

d tolGib linii E dup. t E|EIE d. @tuli f.iroa . dffilo. kr d & dni'ih {pu'i d sElitri. Pieip$ll d ptrvlB h rlur9l oEdm* d.hlh lhll*lbro$ rn ddsti d. 6n#u.S d. ddrui Qi rini6 eund (P) ri rinis

mnbr rnr4p!6 (0 d"d $ ftrog .n tpu,rd6lnnd.c!r 6r. .drar6rnreberur d n.6ar * indirnr{'n. *rnrnos!, bi

c! ihr. dabda a u l d.s $ 6nsid'i |tib 6nlnu6 sEa.t d. lElr {b) be6 s.re!. rqimb. GrslM ba nnielr' d * et:an 6tulp4lor rnh 0.2... nm h tuno!. , d..s h12 Fi'tu xnr.nrib.rt M padd m dqiE Inbb.ru 1.1. d!* end. dudre6 a dnrrbLr rhii. sunr

w"

I--r tll Ir--l

*-*,i,r:eii"ir

it__\re.

F+'+ +LPE-.rn -3T


9

",is'.-.-*

jT-IL

TFT

mnsr,urhIndili F en turoliq!6

sd

E delanurur.u o&ric8!ri.n*sq

@E

'] rncrmi. tr, 7fl ?n d4r.)

rtu &!pr. .drerc.brrndld s sd6E

s.r daiern turcdd(h disruie " rr", eB ek rnel'E flo.okrnad.s6 pBid md5'Er6 dm;nrunimmhare (2)i2,5; :

rdbbrurd.surli & 6ndn4 esbh b'b.te * iEisa: t @Ellin dEepb j*.{ h!n.tnr, {pi' d ee bad d. d1.g (i!. 1.2 1.3,i.4, 1.5,I 6).h &ed bdel
!del!{!|!|'||9itd.@{6'wl'b pdeadiu!'la|x|u|d.n*.fr.:lllbnj1*6 p3 b

(rb.1.2 !i tre.r.3)Fir! d6d6

mr.ltro1.ari ie .r.5 ) pnbr 4 rodro.'odr frltu rf'+! fdr l.brd. mod$.:'i (fq.1.6), dasnst6risftbl i rs tr;itudd h,r
de[ibllp**hu|de|i!:9iPdn!P5' 6bbfo|ffimicpcb6l!6rr p.nh a 3. dlne s 3paF dr rui ile rbelur de no<fficti E *. dub Ftu .6on 5u .!nd cad saE

csrur erdui w tr rrph rMidbl kr bbdur$ E @e de

nd

e F3 ft sus.roae

@.

Hfl,l*"lri*Tff f ff Hf'LL?:* - ;*Tt"iffi *:fl ''';,:*rY:J:s:!--!t !?s:ffi[.fl*.]*5"trHd*T#,.t ;;-#;G


t3l ) hdidarj (nuadt pddruj !i raz d6 D'lied

! ltdica@rui s . bhddu d ndi.!,i b s e*s or,E trqld* n.lmuF n j \ rmull: p@rcbcs eviird rubhiH4 sl*i4

,u';jTfl1ff",:o:*l]jyc4 - nLmirurrd d ddc&,:

ff;;ffi 'ffi;11!,'1.fr e* * " &. d. F*;d;:;ie;;::,::r"_,1 *miils,T1!jl:;*:*"1* h."brb


de Dnn slrsnnt' rh eE* Foeb,n

ryn?.,p@r f Me rutu* r, mshee

''i#Ti&rJHfffii"*

{l;113ff5**.'""*'"",* h(;utdehdi6Mdrsmdft@swk,fr
._.

-*' """ i;l:"trI!H$i*kffiS.P.1**35 ydtril",fr l;i::,tgff :?l:#,Ji",l#'.1"


fl.":ffif;r:":.d,f;,"*
(6)- @ pdsdu d da N dodh.dpJg'Ee||ncadru|prc|du|uiin@

Rr

o) - idienu r3)- i"dd-r

&r h mbd.E: ,6D.dr ;.i;.i

u $i,{s es6nuturE f r{ur b .i6t ,i sEfi!

@ s4

- ffi""i:ffi[::ffiltl,i

b|!'i:iumdriocfF.

{*bb!b'a,pffir.EUDdeb,iidefnberi

dmisoEE: lg (12,9:1:5;ris. Lfizea sEf* 12,5'i 1j ?so iu sa

fff -#"ff "Y1"ffitrg:#,.ffi "ii:tr :ffi.,srui

Nk45 ednciErab ae{e pFi.g. gir .fua

bi a q ;6m6GE63n

ln a.6r e. rh indieb s w fte h hdbr $ rcr r@ tn @nrdt srdd@ $;'iivedqi pinorpate. 3c6dt6 elo'ta[. pE@jr.
l']iddlft]ddiEj16,16|.|]bftbEddndrbE"('|31sub6gEad

si sb

Latu4r.E e vaEre.ft

ri sEfc .

d. altH di|l*ifitor d4.nutui. D6nnu l!l'!ihi|e4csplEnbaBabdl4t!|u|Fpdddu6uFrFitr4n|dl.iq'u

^ -

@ndtubedo 8dn oiica @ erc 3l $ iuoa . ortu *-d, sds 3cn lffi 96tu 6?rue I e6 sc@ E?i6 dhnriE (Fs.I.n !s .r4e "r!re ts 6b * b' bta oEdsti/.

E* pr9fotur ri p6nrya ru s r@ pE fruh. hirr erp4

ser6[ .i *

cu Et6

Fb1.r. Brab 4 tur r roorqor, nDdutu i rcmL! v @ s tnoft i 10pe! ,ro.

'r. divzuru d. h m$f 6,nd bdn m rdvEruni t:fltu n'*uDH submdq*b. m.h! De d8m$i : dH.rlF de rBsm, 16 g* 1:5o s v. tua pe de.4 .eari d slnentur.rft rtu dvrim t r's''di 8rd h . : dtvriuni @tur6 F

e h

sdE d3Fts (f'g.1.3) *o,{! r]A1d o dhpE As rdrur..rjiohienuib 9l s pe r 20004.0005 .drdFbnts tstu l00m* b cs F p.'r, p. oEpb s
i J ' su b o Ep b AE$ d h g a lo

"Effi:H

wp

b 10pe'tr$ un.c dtLiunira L' Dvpi frp.4@ .esredui cD .r 6nhd de dr,pre p*r.b rndhab. P6"ru a aia runsiia isufn, obs,n:nd4F o $d. sqmmruu A ,6b 6 r pqe' FEl6r.u lnfie otubb sp'ilhkn tuiGk b pan{.iid .nrcrntu $ s@PuE Pb un punda|dre9ldlqfu|ffi'Lungh*#fui&gmenl.bd.273h's4mmfur

Pnt! a @no!b trr u9e p6 deq. ri e*ihi, ma14j3b1 tu@ib dn ei e bb66e o srte de s|mboru'r. Lbr'.idii fc.1.s eE 6ia 5h;tori o ffitule In cc"d rn$clun. apr tuLr'rar. . crd r{dt3B Mhrtioneri ru 6ie datt in bb.r s pd tilF$uii!. .n 3]nbr"$ indid:idas sebmla *'lnr-o keend.. in sqfib Gizonl:ro(pran.)s b:*t nuru; odnr *cluin rt! . * indr Epl!.*E dwqtbrdi a *cluni nuEi dnd caid Fdn m.@e nabdddd ln ee b e pde rn 3..!mn. d?$ft k .d, ma6 l+|@

ln#t'eu'i61t'utDdMlaE p3ira tq,6a1'R sn4*.da 46r3tuthr d: p661<.i*,'I 'cdd* il d6d'iui ddiio d6 cinrdE Eu: Eid bild.irbd daedds; di'i8 da pid64nu*u; heb*iuerq 6ffii.na: 6r!i, =runu. fsr\6 m,6b,rr ars, sri-r4lsds 6di!{Erar h s@rdg*b kini5, o'ign.t!

Lg____@:s4&4_e8sEs!4sE
*sdr. ,!..* $ oblj dd pdpnd@r* p. pratu r le s sdi ?nie.b* I'obqb. ptu l@zflbca ffpHa s lnd rbial, alliel e 3a @116li l6:Ne sDnnhtll h{ffi * $zi mi.cli'r uru' od6(l tt dn o obrE p5r!6 F6vt a Lre' poli bta os e 4ui cub.s prcid@i oblnd 6'r'r pe oe{e r.* f!6arasab, oqjnaiEe rt* pdecli 6 s dsulE!. odDm sras 61476!d.r: ' F.t6.!adlndiFqiaasrumet l!d.E dlnratil B - pd4!. drndr609a s nun!9i. v!d$ d. sl , p'.r.clia dindiEqia c $ nun rb vedm dinsla's6; - pEis.la dindlKla D s nhsei v.ds dlndEpt; - pBiaciadhdiHla F e run b vo@ d.loq - pBifrlia dh diElia F s rum.3& vd& dh.pab.(fs,1.10),6q.1.1o.

\ \

j:ffi,tuTfrs5 rAtfff *Jffi fr,n at ,Hi,:r?trf i,*


Finl'11

tr
!
\

f 4

E
IA
\

Dkpo?jtiaPEtqii|d f mibca:

- vsd* dh faF, @ *L 6n6id.6 Nielia Firiplrn ats o Fdri. mlraGi h Jmr d. E6!.dnd belu{e de p'd4!. $ 6n6 ph.ar. d
ddea & *, eb vodd@ dri r.li: -v6d*adn{'ng',|'dHPl'v6dd[pdndpab; v.d@ad.drr',i,'la3l.n!avd&jip'indph; vdffi & los, &srsra v0d6'f prin.ipah: -vdd4dnry&'bdrcapbd{lldhdlis.

cends 6@ri Fi..!iib unuiD rn d*etur rehnr. .uburur, e' de,@e rumr pErsqll8bwndEe d pthdpsr.p* f o !d8Edinqn a ohidr'r rrin d6mur hhnro F@bq{a d nectji s.unE9b'8btd 3.u poi. { o s.qim r'!ddn. E $ d$ snd e he 3roatm.t murr. dmendd. oe 6ror.h. pd.qt Fol6 6r.n 6u sqkd ehd6*rh Eti:'G rr 'Menoa @ cupran.pffirare pr6urp0@ $ ra6 pd6qi. VsdEd s s. di run ?b ti vdm.dantr lau "$qime pbn6'*u ts d
V3d.adn3EJE6euv6do..ad|ndBapl.smjnfigrbgj'vdd.lg|fu|; {ang.3au1d6r|ak'aEdHpb.'' u.e mininum oe.EE n*eE & 6Eapd; d baio ddrnb d bnE ri bd dimn6lunits. prci.cijite Fdru e .*

',

d46 e6nq Eee6h6

'. df'ibl. edsqr mce3h cpEda'i' mr 6D edc.!'b. b d6dur d 6ne4i $ seur! F pllrF d're+, $u ca.d tn &utuhiari p5rr6 pDr6.!ih nu F i aFat6 dlbm dllF:iliai p.deo!b., 3ov! k6 m&r4 dsad.F.. tlo.!b.

ortu.tr'j wf

s?d.b astrerh..r

sfd

dspozrta

pDi..litb 3ubtumi de vd.F iu d ai

P'id e!ft.. h!.hs6 rre.nbe miohr.d dup; @ a rod cid h mdd h'dB d 6 prn ffinliond{ * rndeps'r.lprla6 s aie rnfo ptadi d. cib rr 6hkr obssloEtui lfia.1.14). Plan16 rE*, atrEl cind 6i6 res, porii dDaI ar pozitiid mnd'la de lhi3if.r|e|eoFlan6l.d3Fici.' $cliw4 .!'E plft- 6n.r!o!. $ nun d. $qiun6 pbnas ri nod cftnr, mr dmpr' .pbn' .t5o.t,r) DanudE de eq@ * bbrb ri emffir pdh $.liunib ce d eb bdh (sqi[jb r-1i 2.A +3, fo rs). - s.!Mi pop'isdF, pd6on $ Epwr'l! ih.i F $ dce$e ft pr4rur d.

- ..4!ni d lt@ - p. d6en * rcpern th vd.r. * .hrene 6ts $ ai. ln !p.lr6 prtnurur t!im, 6B 4j6 16 1nt!.!ft matbmi a o6i.etui (fs.1,r7), d o

Fig'1'5 P. scfhire d v&E * plr r.p@r . Fi dbri E $ ar'; d.a.uph *u rn raF plandl d. ci*. ade s d.*nar2n d lde hbup&. In ns.r.r5 h pran 6b pHdur nr daneur ptu seasulln pod. Efz*i sou F* Ftur pdn rbilru mr n'!ri deth. 4*Fb Fctj.n.c s 66r h ddntE turuEE

,L
I

,. J,

4
PrrF lEsu de6ds*

6s Fprdi.lbr. rreqi & !e.lh6E s h ala ilt hdi ej F cm a.d 'bse rk p'ln F34$r nG e 364&ne 41krl6 B5 $ti! d tui murb 3l.mn1 rgGe inlt.gsi @npl*

F ftkrseum prasrddLbE pepbnur rn*qie d.

e dr4!Ed!!!r, rn a31 t+{r ds *4iojrs 4b .!.F 9rpf6v}zd ta eqde d ds.! Fasnid4 6E indi,i dr}a de p,rviF.frdE Fcid 3e lbe d lih e dtu sciEaft] apqbEa 36es!i9i E s Fsass dsupl .ldAqit Ee.dvo (fis.1.1e rftsr 1-1;2.2).D{: !6c' d. KdhnaF s eFnbubr rfe iun$ e obie4}j * o4m o *$(6 (36cqn 2-2, tu6Eta F . :..tuld{rBe Fss 6Fblo L sgl ez tar'J d.6..FE !r. mpG din{ si! de mpkn'luid.dslElllhdFMda|a; ssnsd.. DiEc|iad. Dis 6!a n*aG $r; 64!i papend.utrB t3 (ts.ur 3-3, fr!.l.1e ri $qilnea d*tats 53 lr6clui de fon*

sedtuirre, pqrga dwE d6 edrurur *3rom6 fi: rol

. 3!r&!i!4!{.bina6nwtsurd.$qbn.Erco!116rh. Diroslia & pnvh * t'dbi prll sdlE pdrdld1db! p6 mttodr fi*;'ri 3.smnr {rsul 44, 6e.r.10). s..Fm d.siiluEc $ F ft@r d*daM r' o'*F 4ctihk lnun L@U'i6bns6g6b6de6-tdel5sschr6.|aun.l6nde. a@r run s v. ie rn pL*!r rr.d& ri e va nhtim rn 6.c!uno.Et: *qhfta

offim**sffi,ro
L

###iffiffi dry'ffi?#&qru:',lp':ffi
l"p-;cF*tr*-M-rffil;--Sg

,rs,jf H#ffi*ffiii#.d#:r*#tri1r;r,cTft r;
*rffi,T*5tr:;!;fff#
."r*au r *e * raljJ,t#.j:P-i:*jrs-t.q!"i ir. i. "+r* <r,u.ri

d{i.r,*,e b,.l=11 r:"*4 :.;#r#"u".:"#i'ffJ*n l.H*x"l*,:'ff 1 t-&;*:.15;ffe?m r"te,r *-r--ul.4;m",eni;'ffi fi"fl Uliitr; *.*"r:;d,t;i;;fi;fi

ll,x^xTltl:]:ry'F*"dd.nu!ron@

sdssrcpE mnuE

;;;

ffi

di"",h""e...

Prn @e

unui deH 3. hthlE sd

anumrio'dlnendurl hi' d;u is i*src aldb suoh.nt. tsntu d.iednrE c f t @f ui o b i d * E | | z a d p ' i n | n &fi.@ !ld 6 e n a @ u m - | o a r c| o i

*u ulhlrle

d $ 6twi

!i F B

lBi.vab*aEp6*Ea5li: fiib giur.il@ - w6c b n8limitaFalinrrb do d4 rinlb d. rsrdhia - {d liniit:ir 3 d.d d6r..b hiE rini{6 aldabaB d pe nioi t 6L tu roaL f 3did

, or. den!rer, i]dr.avar@ df.nFi d6nlv6l dhte o raFacll6.tulul E


Fl i du diEd d la rErshs didlui !4!!3i4i@! (15.1.24). d69rac rriih & cc6 d j 2 mh *6b Eb

- anbdurFtu or.rdod!r.

su d! |a o di+nl. de

Fq'124.F|4.123. Nu pd n id*1. e |ni * dn ah! lhfie 4urab 9r rinlb ie lfrr rint; & d; e hsazi paEr.h d f'ain6 obidrui

dc

.ezi 1f!.1.25). ' d|&@t' pdd

md'hn @ sb dun rinb d. ou s cad 1lilfi6aldek)dE d3 6ti s duo tEd'd p.ntld rc Eiturd6 p. dtba in 6l .h|u4iRE sbi 9 m.*a; (-) 'sin6

la Liirird3 ot $ r.min d pundeu rhrlstu r, 45' e md'gd; db4ia rd d hib ajdEeB *u d .es4 3l ..id varl s sulini F ridl. N BEgli Lfiire d. di als @rol hshiu'ihr $ dinsr.lor s u Enha 6 defilor d. almc a'Mri .hlmiLlor de iis.r.27).k cdaE ddtucllDnFklLe 91 h nn d 3Es.!. P. 3sd er.rE- t. E lbro3r

r?E
*ffi*',ffi
I

#:mlwi.rt{'"xe

o/e..

ffiffi

Hffi ,gffi f#f$hx$#;r$#x#;l

*ffip'"^*-;";,'*-".ffi .tr*"j9,*?ilH&?.l.#r* *@@m.:9Y.."*, "'*,'*; * dffi

dD-arumha *, .d pin pozrt lor p6 d6n * Fft' Fd'e 6nlr!ji, $ @ie un pund(6;1.; 66 r sj s; se.; ee...). Da.. +aliLr rn e3 hb!i. 3cn6 * e d"d!, 9ld &1' e 6!4, lli|,l d6lini: 6d! wa miq @r6re pd sia at mand ds E6de Gs.1.24). de6ri 3tu F o rri. ln ar ||nnb d6 oE bmtEb o sraelj eu spalurrupdruL, siFlr. s! rl!.'Eb ri ac4 id*6r, da* dh.ffi

+1Y ll/tu
t'l

tu

..{l$ e la d.9 nd mbi d! 6 ffi $ rrnrl6.d d sis.! dh qtcs r* ede ehftg'132'La66hrelof'v.be6b]vfiPeddnder'ER.{dpenlrd D{: htiun &en ml,{,ie! @b d|i'dij.n&.F|5idiaffi'fufeiEil@sd!,r@|nFfuFoei inb.Ubdadnh*s'd,d&ei@kl6ET<d' D.Mp|u:"tazeledaE6ds10frm'. su ftri8r.b $ eriiiied {ns.1.3s}. d !Edr. titbui E:irii k r{, hclbi d coiar' cs nu al fi iid6t frduma. &.i 6hd s sli 1r a{. $ trmh3au! Pr*,M 6E nic E4 }]idi

urllred. ..{n Fft! e{t . u'dcun

.v

(li3.1.s4. p3 d.gE ri sE Fa:e n dib a !e5'inF, dirandFi d .r.6t 1!r r!11Ldr lirrd6 d sau rne tfu'r d6 nirr, k Jn sln ha dre* w lnbrpe tt drortr ro.(fs.1.3s). iBl4im @r neiird 6$d6 b s:i

i*sid

$ G !*;n

db.tt irrlr.d d rhrd6@Gfri.,15 rar..{, * v3subrlda,

's sEr.mrt6r. srd.ticFt i EpB&trrt hroshreu n@rFane |. aa d!|ms. (tu.36). prrl' col!@ oldne'nebr dmefu E .mhb id.lEl s F.e be numar

dffiE

'Ee

panibffids.'nddwiclfunumiPani

la d..G.d.

nblor d zabci8 GtrEl, fme, 3i.rPD E. di eiliniisiullEF,d ep$o 6bkx kt le f*.db.crdd@ b.dq6r! nnld. d! 66msrch*:n h nEdohi@ir (tu.1.37).

lE i o pos |a lCrSrril de @&, bbhd liniid rrdili p. E e tu vd@.! @r.i pre..da6 & rh# !'(fis.1.3s). c.h. debibl @ d$mh d6dr@t) ra3e6 mba e p* tu6 F o ini. d.. d smnul ihmu$dl(x). r.rdnF, r. douedmmrunr d. s.qiunll find d.$t!l. linl! d F|i'iil. 0e.r.3E.

Ptu tu ftlrdEikEE

|'dhh.lamifl8 und & v'h.

h 3@!une30 w d.d dmbrib onv.nlbnak 4i 1fe.1.4o). iik,dbe6poladhdledhene,

Dl tf

F!

fL

tz

p_

Panbropd i !' d.fnir. rn d6d 4 rh is r f Drd[, de 6bdb 'nd4 hdndE @!d;4 snod;. m'rch.a.i Eifror'i. effir.ri d @el.

re

--;-F
%nb 6 h* ee4E a!b'

*P

.ie.! I' poe. rbG tn p@nb r.u 3ubbru abd aa ds dBruB. Pfr m, 'dra ''odt fi derin thqalld m brn4r dEllsEhi.6g*1@ tFrr4 pe thb p6fti c lcb Ptre.b d. ctuiale (r.1.4o* 4qi!:i tiniirdur, Maj d. Fii hffi F. FllsE s dd tn nEdoblctuir obt (|ontv.t.

FI
{

.T r

ij

d D. a. dpd@ htEni @cllsr6 ats uFi adqr lEli & h ohn !l!4 d.ld dd d. ryr s! d6 ds F .nfr; c@ d. qF @E d d.q) 3. i! Ftu kft rp d 6n!hf!o drnL /*l F'rru d.dh nhdurft @r s 6 h sffir niysrureledd inhi e h F@l sdx!..,a or'H F.fupda. oo b d d. Ep6c 6 nsos,n hdlirr. ds e d6r{E *{ p.zfu d l.ld { | I bnb. ie 6r' d. sb 3ud m!tu. oB*ce c.toi. d. ni6r F.tu rclh! bt d. c{ ti Ftrnurl* tileiu d.@up slimbolhk{ F 116. ihbolul tiunshiurarF rnno'r9b F itnie Da.a d! & flvr d re,dalsinbolu|dffiqddd.d. n@ dft ud eb & ffid pl.n s dsro* Fnrtu s*tuniricFc d

6r

o|ndici'i4Eb6@@16|*|nEdhHndEDtudtli'

lr.rlrrsF bE 3.!d @rl do ntv.lo P|xzda. srnbolut Hunshrk pfr uisHutd*d ts .upEbb . oaE d! d. ntul

L-eE844e@
fcre tn bm, 6rzeb dindltdlte mtdjlr d. Enttlqi !a *r6ra.. Ldl. or,t6 psum E pro*deria diEtonlr

b-! d*rn*o N h* esanin .i !ur' r'6gE o s' dr d'nui *"'dtua h; e o# 6n!dr k' p.r t danLn snrwJla ?' *."."-u" r a*u a.,i'u' -;"tr.dr rudi'lbd se4is d6@s'rc Eisbra & iEsblati,

;;G;i1ffiffi?
h;;;;:Edtr.
diu d6 b

Hd;ib

& dd;d

d *d

dm.r{Liir 6*sb't6' carr' w'!? o p" s


iai,.b@biais
o. maE (*

@m

Dh

Dn c5k<o'ia deMtor .16a'tnbrid 6c Patu qr ;d. m ij@i in @re s r'd. Np

h cs
d. d

s 6k
@4.)

tu*
ilb F cd

n6er

co*hcme
-ntu4b

is

E{. &

"d"i Atl6.p@meap|.nu|afudubi''hp6''' in rp.fib e ciDr!'!. ,ffi) s;' *s E--a dktt'a" tuiFrd ti als t*',. l* @F ffi d{E\ I'EiEe * dadr-. ddr,G "|;'h '",a, qdl@ ,id',ld rr'qru*d h Dh e lEaD4b. e'

'!ffi ditBh b, sori,n'b t;; ilti @r"'{.

e d!d. I' i erte@bb:r

h de

6r

podt; d*r@

eln*ra ds Prarud

ar*i*'di
;t;;

'Ar -,.6*6 ror .rs bFe ti d4.6r * d, vd:{. b @d d!tu 'rdr Inb' r*Fa r-d. * n or* -..* F ;ureir q:aa potma e 4ui 6hb[. &ui 3unltuirG rftG tudi sdnen 3r ' ;,;c,;;d d" der, *btu&t* '4 de 6d.!r6 dt*c.bift ofliF e * |B:'6' Ed6.n' d.i|g -"h sn6d,lffi'

; *

r a*a

oil p*J

e t'etm

ab ;nddctd

hc.pnb scs'mm era'?.6bi s.trF qa


6{d 3i ucdt

pL#r

+ ;a.m

a*t

erc psd,aa

nbd', d. d.ituh

d66i*rdn. P4nd Inbnia Lr s rdG:

'

de*i,

6 liaiFdffiiFEl-;;i6Hndnd
r,)$timidib c) vd, 6.cjeri 'atad, odbb

pbud d6 amE FrEcE, phui *

praid de ffi d mryru 'na d ei

*l!

*.:

mn!i-.;E
csdq

: pr6nu/ie iisbralii,defneo.&.u do EkrB 6 iBbtatitor.r6!e unot d. didid. o|Pi @uridrE!.i s d.@o6d prmu,. ds: in:rarsii de ar|tltu d api. iisH4i d. emriaF, indd.ti d. ricsuE, In,lar.si 3kd* d. dr.!i rl orlta.gid. ller?o'ir c aari.r ri ardribh. b *: }br, prodn el ..trsmte & dscr4r.a rsi'ihtr, hph$u df'ld( m.6nbm ptu frdjEa halelrtrar,
olDliffmbladdsdmgodlsjb

k @dbca |drlibr dbiei$, ransbb. de wErd& h dah * ru a!&nd15kz& o Ftsa d. m chErlat, oEb4h din& ilr exq dlil tn v6e irriaE @t,{qror p,n'rbr.EiM ebnsLhr pruGl'icia,6 ta un muirDr! d d4 un6i d. mneura Dea nmir id d. tutu ;jEdda de bolE t 6b hndi rnerrlirr. tr dd.b *d nurjpliits, a. ncduld !i li d *rti.mb mur!r{; jft*eli ri sf6trui d. Pnlj! h.kt. indrdheb dirb& h Di,n rn? &it 'dr. 6iffidr6r.. de $!EF e ku .sab 4 3 n su muripru 3 rar6 ab saEe d6 'srodirb-renm Es.dntr * d,sbF
Yaig'liuEoii}Gi6h,I'Folfud6D1jd da"za eisft,F d;|'l'sn.s 4 cm ' ?bhqf ua1 ' 2 ' ' ' d . | a 6 ! h L r E q Db ' d * b h @ ifu d @ Ed 3 de ari!t'iLr k$i, a. B, c..., nrc:pGni d. jc tn G. ,@r mlji p h.1! rn 'b a reE do&s mm, tundi pE@ in P.h,eod.diErch6sla6'rfrg'2,1'

_T-

++

Tlil

A
27

6d466d6 6

I'o 6 in is 2.2.dsbnF tu doi *atei de {4ffib 3s b@Min'r nun.lls tu .h.dror d6 $3!n. o 6.4t're vadabiti* ffind Fnru hat.t. firn e selkr6 d s.qiuni|L u!.tut pado$tii

'is eustie * dTk ra 'r,ct rce $eenddE . 6r ds ru@

{,L" a FmuD id

I r!l-F1taE-?i
'

p;tiiiiEi,G-

k @ nhi de qcl@ podutui dd (fq.2.3 b d d

Gi
Et*clunti

b c
J nedLl

a .,t-ts{-t*\t
I
F|92]' 4 euqrle

e?

-*:\\
tiJ und * dEd? o ue

..LaE.Fnsbb

*nr dteFs t6 dlE

rmparc d Moltftbdin

3r&w rr,s.r4.).
radd. ac,ih.de F,(ltu rilmE!

r l=Sr-r,r ..Lt+,++++E tdr6l [l El El tr _tt


P.ft Mtuclib *amh*
{ 6 M @ r e d g s m d ' ' d id * d d e

3 @rii,6@5Mp84@t GE#6rrotib*dhnft9a

pEsd

reutb. bsb

e@rii $

'dan

|. pBti'l eE n.fnisri (*ncurg 9i n.fra@'D.

V
@ pd a dac, dra nMb, f. D'in6bE P.z4at dbnenekl{a h surelor eF d*nFroi ddE d. ri dE rd douidinansiuni $qimii taEreFdo (rs.2,7) sb ie lin 4H h rir & d 5 dremiunrortuode o .Etprorrr dr.t3ntsltr l|rE (fis.23). &rasrcrpikr ],{d rp d@E $ nmarredH dinudd etsorutd.

,l
+$l
DLB'{lnir 3eluii rEnffir, po{ i 3d;.

c.frra d tur p .5dds F$rat pd f rrE h Fs.F r. jdin. r 1/2 ci,iFdq 137.5dr. 6eqre

fre2's'

.c

DnHsihir. E*!hi r6Be* e n*ea pe o thranr hdiati subftmi e. prcd6'Airodinlcim|ngifi droale, pe'rfl soru'rr cibraE $ slaazi dimdsirE dmehrur pre@daE d

!ia'
F4.2.1o. subrtrra indieti. s sci' rni$nE r. E $ w risa scrd 69rr', d nh su & EEtird de vnr!8! d. nrvlrurp!'{o..fi .qrui E@fv, find Fddn da lldr t'. EtajulF eF I esru.9b soli cFn s mro*! lanc .qiuns 'al. !.i.t rri @lftt a drE En.ns, i Enum: P*!! a Fala rn sviddtE dchulE g..e

e Fnh llbt

r, P-parr*,r-r.jur [nla!.r [ ...

sor,i F p.t dlb

din Mb drn

'.A

E A j'

oooE

A#;: 'i2 :_::-

r,"*"i:::m;:;r b,{#H"ffi "T.ffi #.r**

*-** *" .."rg: ff{lrr"r.r ..* ,* ##,* .,","",

q
c ee g | u f u ' 1 g | J n ! r t e cE' i' d a ' $ u i' ' d F e 6 a ' q E& , rErnhide,ib (ie2 13)

h,ac@.du
".rys 6sM pF Effi

in Fet6
6oN"

Mn ud neu.ee,sia;nrs,tu.2
l s*, r saE rdb. !Ai@

i,) Fs6.*
*

,r, r! $fi

ibrEdirE @ cFdnta r.E#

prl'roze

(riq.r.15,.

Fh sL e

h *r.* c{..,.m

.fl 9'2| 1

d. 064r rnbm,r. b s66 r.5o ,, d m; B,b. dup rpLr ,0. $ das'lmd 6ntun rdic!fldrdtn dhrur 2 1. rn c.d ber i Gejtu, qq s rc

Er3 p8E@ri mk a .blurd c!f..w

l r # i l , s" *" *n e't6blnbd'e*bur!dgsmdsrohvd.E r f9turu d. 4oo!. Lr6 s dem,, 6mnrd _--l1t:,yn::.bsi.


. .* ddmire,z. :upEt !6 6b hbu,e r*au

Y
-'6\* -Ji\-n9.L

yo*
ld,

td\

-9.

1r= trff
h l-?.-

11

-ii-

-r.Y'* 1u*

JE *Nr *
Fn-]\'hEFY?L

,rt*\

3 MPi o Pare d n @md Aix* 'od4a orJlb b|ja P.tu 6F ;u @b h dra'a eclt pd'd {o,a'aE ft*i#' sbada'3iz,re iiar tJnr ded'nh 6'F Jljdi'ilor d. l4d d ri Fft IDd6en6r. ds srd; hum b s 'not trm hE!'lor dn 6ul 2 z ffil'tond .r 3s vor ll*i6

- ft--t *-

+-

I
@Il!'e bbuF ris4 h 0.6' adilr. dsup.. 4.i s rEd6 Fddi E sr!6 h r.rr r.Ed. ta 6F 6t dfaii souri ,a FEh Fruh'i.rnirtmp'Eperxrur zidd,i., rcbe. si rtuid qedd h 'attrE .p,. p@dai detira.a b6ti rnElin.s dddsn & h kF fr.r . dpbr sdutur fu|4i6etrlu@t|apiMd.ih mfrbG'dfubl*nad2:o|in[ht.fuF.' iar sb

ditu de c.rur raE s rmft inb'fur

DacIel 6.ari,s bob

?g

DtMuni. da bdi ars solu'ih d khi petu ud !i |.E rE s Et ri r. hsr,,r rn6E 6 mnto.z! rr@E i5 ftli 2 t6.r.

lnEllnE,sorudbr * @n!ik'E & r. raF ftIc, p.rdo,.tiioE ,.f, tstu , '4. h,rh.a @ffi h d bg,con dndddi d b bF fri,! . edd, &
hdFq '+r. d dd pc!n26 d Fl(r d ta hF fn'6 r pa!utui(fs.2. r3).

61@rh t p.d6bb 0d e dl rE nm L. hpbi * nesd lnb dl. oiiErFb rt !l lsb d d+nt d,t tud'rr..' dd/6 r+o ae9{a DitunF h ar. rndtlu on0rEpbi,i; i1Mh rft EFb @r. douer,&. a6E &br# s rumii. rrEryjE bebi. * @B'dE 6rn gE h ralnd L 3r dLr,ca nirarh. 2h r L+-62...54 X*rtM h tsrei tu.E 15.?2.5o. n 'i

-G;E;u{. d5**,$e ,cr'irss d.r@. b sE. sc.n * ddrieoair inr..un wfurdt44 Nnir 6s *ad s..n# @Fo* ,tc m *ni snr hprd6.

B{t ild 6 3ur'idsse rbdre, sc!.ir. ed f: pde4 douidu4douieuElntlGEafd!b,d ii aesl z t4ldle d rrrmEdrptunsltuad.

Fiur're

hrF nF

rfl 2 d)i

F 2.2o.
Ei f'!2.2ti 1i 3!a1r F.!{ rjarrisr rn 4cb s to bna bLe'ia d roma

d epGb au d tu?rn ''! d3 ltrrcs a Frpdor {trs.222}, fr .e 'd hi c.kkri. rljuri 6J

Fts.?.21.

ln pbn hpbb e r*a!


*Flit69E@jnp'iiiiiiifupb'

a irc 6,ninui $bliE ir drdabre

rw nuchi

Pb.ur und dadd 3e obtb *.:nd o sqiuB d h er'n od:ffi d l,e e'in soM qiror !j r.|6t*. a.d ere. ..qbE d 3eE. Pmh a Bdmarb hli d pr' i,.d|lE prinsgn, &g& e ueudnlih flenuond pnnno |ini. '@di

ffii (ns:.23) d edb


dlsaEi

Gp@.nll p'imb ior{. e&i k rhia iMibmE h l.tut elG s pd &F ?' pEtjid 63er.subdrF. s.!;, '

de

.Fla'2'4F@224 h dmd qlr s{aj (6e22a), !@ s d! ni 6 r. rrErurGjuki F.recrv lr es. r@le nir,.Dhb -er&

F|.'225' r s pld hied p Frir. ba$ E rtdrr n+.d e 6 cle o Eildi d 4 N riE 6 e.loreb ri F gyre d &.iE b p.ddi 6eturu: rye.e. LiriE @u & 6b .r' d:rflts prn; r. p (tro.2 25) r'nr! B.!de E lih 6{'is * 6'!.ctvbiDl&|n]'pa*dfhilful't. tk2.23]. otuncunr. blebrs r. rnsiu ts &r' p*urui. ri ff. dlelr. r4IE herd. bi. {b h{h* r.pbi. LiFE n4bts !. mi*d F tirE lisurui srAtFm dF d Etrfe f.9b, mp. drr a rr $|l!E, c fi psner E:,ira u hl. tunt! hsh h p,ana b4i.b4 rar..rr. d me dleb .tun.i .*d rifrne n {.s p6b Nn. d l4u'inti ts M. ?r 4 dnh b Mut,E d6 .di, .e poed h o rnp..f6 sEf.. qpdirri (fe.2.2, h Er66uqr

92.!Ee$lOA&E phudt
d. .'EIi. &n en@E

sdurir& 66ng @ ohtBr.b

d c*iEb r. dsm,ze t $b u |rk .t(en!,

b s,5. $u

E
drc.pbl'hig'22*E!{e!fui,

ttr m
Pdi141nb!.c pransrbl d. .ridi5 $ va fs u d id* m!!.]lr. ,i eEm rclF:tu h a6dFm otunbE. rnn.Fndu* &yaf.lE d rfis 2 30,. In .@r e s @b.zi numr dtlrEnFr. dir e.b de bea ei srenrEr de d. q*4ti rh. b dtu !. E@jd F eio, h sqimod4bE. hn!rtdE soet iiFr.2j, h zidaiq 6sro

F pnh nnb s tola

atd. soffi;

-el

T
d6bidd - ris 'z'a o ' ,ft .r. PlEln f ds paneb m'rdnih dmd ah ctidinl F r doik 3tr * 6c dabnFio ftrG eb de 0!.ft r, d'e4* pa,!, b naginh ddi F rird;l D. b 6tu.ta&o prra tJ pnm,rg,rdsd ,e tocBrqarr * $ !@ * fi@a

i inbrro.lt dadin' pe 6r dou! d,F.+ pnEb.t

:I-1]aJ l"@,." u-4llwstr.d.dd4


spuu 6r sr @pd coir. c. i'd.$d

sort4s dh p.!r rnMi * I g*"ti! b "epd. dr Dralr sdutuipdre t,4Jrg@ @F !rs


In Frand dh gd6t. pdru u? rrbrft -o.oo ,4u ?|l0G|!l@ lnir. ra d* r4, d. nirut Fpq p.dosi

* (lt flm ds d po,!,

rh d,ca dh$t6ror rdE dsmnrh F rofei atcr{dh D6vddn -r"id.nhrlrrddi4ryrbsli ._Ac E,- Ardft*d6ne69 rhFs@Fr6runF&!roa.d-inune

br_i !n d wm d @!a ar i. ds !ropM stunb. tn drts @ (is 2 ]5r e enF@ @Gre. utrb, FMrs ts " n dtu .r.e. s hsa ftunkf 34bnde. s 6.qjuni hnsv'!t mLnb tuend d,rnl.re F oiddA dn c;nul

lld uFn :5:-,':!.4 scmdrbf,',' l*b-Dtu r o"ur",.* 1 dffizi prans6.b, hi$D;

a;";;li-i-ijl

,r F,e5du:

1i

l{

kEbb c@ apar ft $cgunsi s d6eEd _8i doinr&6dr3e4unr rffisEb sunr @nilEE o

liii s@$ a 2ldurllor soldrb,

_1
3

l
el
I

-.f
-l

@66

l --*-l
l!Tla

,!'.l I

ql r_lf
;t;; -*l -rt

it:!!4l|

il F+

t*t\

Fig'2'35'

Pdftu broldE h ddu ffid. s'is dr 6idEii': d rF !i 6Blc.E e 3fl! ft wnds,!. ei 6ntjo'E!

de iuR d dtun ddnF su'n pe'zft d.6ldtlceb d.rxllrrc d hardc@i

cu o

; &k , i""br'tr s bh*r o s. d smm s64b*b s lna s.tru 15ffiule e c| hbb -;;."h; ;|fu r do cib odiu.ir, hsEli dft'b qd lnii & dagr pd i BP*ro a:;.;k '6rL5rc;..fu ffibd ** '@d @nvsiid*t nl ;u|ffi ff'{imd.
* hl'bst hkmd

m-n,,j-t *t*t, .t'm an * 3! rturb hnE eidim.nMb bm'nFb ;;-"*b.r. d*drur. p* '' hb-i!'b @tunEr.@drdLetud'',trr' 6:;i,;.tu F.,tu d'h sd nd'' .nuft & M.i h *, -.; ,&* da 6;a i ;'*ia. 'dd
E tumid r,n ;. ,ite p. ;d4. p.d ; " "b*" aru"a-'d * ai.+ i nd* li'n* optr!': ''nEd)eb dt,r: eni.b. pdtu pbur, $cfunr 116r. i E -'

Pnn rntMt.

Ekv.uu

[F

ddili

u heblil

pe EEpadrv' rdla: @rerdr

,{

frG;iE ulr ndffilri

id66 mab,nl.bi 3bEa pi4jrddin 6ndruclj3, . , 1 IMTOCMRA$H|IEI PEMRU PWI]RI P.nt! lnbdnica !6nel pranu'ib ln lihul nEnd6. va rcab u ds'lia j6tu li ds. s. v. pio4 l. diEnbut' kitsnb ffi J $ d;Eb ffiroa ;is 6Dded F 4r @{bi GFtunrs dd d'ffi'un'ra tunpsb. ..p. &hili e 6r t6a Iniira do dln ne6s Paft irca @rs:idrtr4 sldb ar @n*!qd t s va b @i h mtuuEEa dimndu b p'idlui sdIE ft.236) P.tu dt mrn,6a unshiudd * I & rdEa @d.E De dftlr.riBi F w f&!E dsbil.h d3 de r'iunshiu'iffi faazr podlk !e.h. lalurl il pki. !l n&lJjs ss w a sril, 3i % lnthdi bL oM 6 d nu 6e tucE .i0.i

$ F

Fisr.37. Fio.2.36. $ k MidilE F.4'mih. d!;d&is I Eo&,i:dre adrerdsr4d bkli demidnd 1616Fnhb !r vcifcend l,lra sa b. 6ss'd q * m*uu$. se va inkrFi .!b o 3c'llteFitx fidE ri!l ii it'16. P*t! fr.e indFE s va m.ua ,i * E 6!a pe 6di!E lu4!M i.c.rd 0t&, sEh@ olna ...(fs.?.37). .rof de @isbnlEa: sL'lpl, :iMbL diB:frir..hmr g 2.INT@MI@ Sd|rEI PENTRU SECTUM FATAD 5I helimib ns.F.ribr (i.2.$), It ptu s. w rn.o. ln s..!udle tuab me3uE ht{ired H hf6 do'. sord dh rF enb 3{pbe h edi#1FeL pfus@'ioa*.ft'el|fudBh,' 33 fid.mb pd; dtrprbt d 3d46 inlcmft6 p6ntu hle cobb nle ptinslur . r6r6itl*. udri d'd cft au s.{unr * 3e6inca din dii 'F

9.3 INT(dIRB l#d miu6E oraia si*i miffi

$HI]EI PEIiTRUDETAI Eri$ (p|db, mlrqi, aE d6Mls) 5t. br s w *.dira .di{s @h io6r6 ettrnt E w fi djE.6 rutrd dbenFro It dou, thi d. w4 uia tunbts el a[.

gI. E}FCWNS D6FlFI OR DUPASC$ E P6 bea .asiFrd e ft1!]6eo cr$nab !a sdE. Pctedile exeq{!( rbris sa qj dimEiuni|e d?cluU .l .5rui f In ,un$ su{i:bn 3n ade 6't6 6l*.it.{' urui d#n bt,xic d6 6sddt.

ra@a nudir.d 4 ninic d. ri&tite


| *nndro @M4imr pBam tbd

r. ffia{Jr4n
Pdl rdi'i3 s ht hs o irE dl!E sksillb din dtu '4E eau ?mrE o. itr3 vadrb I h 4 prln htumdqssonen 'd8b atb{. ztdlrifl s d*:&ec pL F!, 4rb s p,in .h! 'd mMad*roh3ib:i3e#d.riatibf,ji'd6'nnFicn... "4* cFr6n,r' 3!d Fi.e @nc'3b-.bbr@ din oifeda ntu6b d*ssc .. .odl* e h l*q! t# ntura 'i

z @r{zaFrE{ ae{FEr
_ h zisE einr. dr dhi& dde!. s! b,s, ic sL:nq 9siE c 9i pr{ u Jrl!.mtidb '6* enWEruqggEpe'nffilqu|i' t@4.aM . usnh '-@ a 1r,rc., !ouF b d. Lr '*,

$ud.crniiffi, a*addms; h pddl d.a' rAtr{tror Ii zdi'is s*a) nu 3. 'ndi.i acldi dma*; bhnEn ro*diF uu!l'ln-ufrb6I'jBhdid'pr.h.rhdsld'udu|d.a!*F'd6m',q ln ro.3 I rr 3? 3ud dft dmd. da lgec 3 zid*lol

, pnh @l!u'l9rhcru.,lar de tdu'i d.


d. @hiii

trll-.A'

Erq.

E/,y--

r pEss{E Fffiirmoi

osz04*
fs3r i.6Bri dl3llL

In bbnud. d. ffii dd dedF p+! dh dEbrQo. tufi.'r mnrdb su* Fd 'ln tu3! de @Ez.d dlsrldn *! tu.3.5,d.L.d nind4i.i lnui eeit }'fu d! 12,5m.

'ffi'ffis,#
M{"::"

adt t &,'qhat!o,/dwh

Wk os

ln rs.33 s m deDi cr6 d.r'16 ,r pds.lii fti F&!., |* r' n03.7un detu da.@tre ardueomolrrde 3.! l' h fE.3.3 .da und.rdiudeq.dli3 al lEdlor9la pdd@elii ?m'r de e

12+

t@Et

i.oh/r

A7P/.y/tt

rn is.3.0 s dsriu d. rd!. 'hE rd bdrhtq ig.rn6e.3.10 d durur de

d but ndq'lui & :rdi,i. h rerddEb

i
-.--1--t!

Fi3.ro ln Fs.3.11 dn dd.tu ds sraa .i o!,im:?ior, 3.

e E s

a'

rn{0.3.i,*".r.d61,'d.-Xl;;'iim-e-aorm.

Fig.3'12'

fi..3.r3.(a;b) ln rs.3.13$ aE d.briirede doq!. v*iE d tui mrb Eridr h @mbau6i

d phnF! dinrann:d - v.'t niadjshJb. In f! 3 11rd .E &rriur d .'&iF d 3ftatnn ? d p,ibndu b o roLuinli

hfutt4tsntwe

tu.t'

a*t\

l-@Ars,{fl
br.nur stu 'Ed.me - hrcd scrbie dh b*n ars. (.r6d h 3*n rasuc.6dak & '.r. umf del.cl@*id9fum'9|bzu'1'9cdui.h@|6hldd3hnb'''l:
a dd:
I lhre

ln dnrhr4iirs

4 * &hde, (|bbf,em. (dE

rnEhir t shndiH unei tr3h.lri tundi', dzn51 st tri s'inz lFun d'rd cdr, rac, tu'adqi, ic!n,
dh ded Gh.n= @c'F'

", Dh od d; cnm d moduru, an J|l. rnsrh d b# n,.p.r i iI@ Nnd" p" Fid.r ih Frai.. 331F , nie hekbdopFfubrebdgb6b' ' ft'nr;ri3!@ndq(d6iebsudbraftdad .d.-mhcld b repHnb@ ituq|b. d. bLn8md @har* ptanuri oft,4i dsktr d3 @ ddE; pbnui de rs,lrj ar e.dab.cbtq rr dnstudita 3h:!ln5 dii 56mer1'

l:lldqiitr, G tule unere@ft

s rccci FF diF roblr 4 o& s inc!' sD?

s ue!'iiF 3 .bn#io.

dh b.to
dh*iudtor $<!un,

Fund4iih !s nd.rr

u rh

nde rinano snr

derpdrs id.di. d'r em.i drd. s o.re setFtu ar 4...i' tur.fi 3. rbcL dbdoi.'r erei.c'iai 014&16 a ftindalsi,h ae|lpie6

F um ecla ciE 6 a% rrda!,

Fudslil ru, d I

srapiis. nobazad Inq. s rmaln de s hb. A@h po.r. f, .irn @l e.lor d3 llle k ieE cli' c,@ *t preFr fuldalirror, bmar drn lddiv.l. D' ,$en*, .crpr pd f ne!, 6 !i ln @urtund6liroi liaidk *m d. rjpu'ih id.di din pscl d. rd6E ar *n.nrudh sqiunr rrsllMEde oat tr al
dubidaliftc ln.dzbbr.*ntrib

2.?. NOTAREA STATPIOR

@3

,1/tu|t/-

a ytrxi,Jssj,]#r efl*':a'i:!)'
@
slxpi nai pd fi nor4 p,in nmhrM

^-

h $ t & E srs.s. b drdpla, lnepand d elnFur 3Gns. 16 d prdrrur dh $a$ dop*gn voiroar. ddru4d r* w palh $r.t iide pebab . rvd.ls Eceia. LdieE. 6r.rFbr! indici9rdmonruno 3..tur,{ rah.v.t. NDha $ tu6 ps o rid. d. indicslqMrn.'E d pundp. ep.arats.tlreurui,h .b bdur,rarb iudh4 c.,i' dolE drreiaruni *!hii hB!d. *a,d tr .r. smni lnmurtrir. d@ ot||pib rn pbn, & pad.ri ||nbd. hddlr6.

Fb 4,i rft,un ,ien hiE ri .rdor!I. IndiI. h numolr eF $ fr6 d6 olr@t, d. io3

qturq B&dd, tur'{e

6eqtu

p.rhpboa,ft

$ n'c*4 edur

ti tu

6eb'Es'il.e$qnnibsn$la ddFulnpadn s'iPildo,re. P. ad! sctjuni s br tu &16 & i'r nBim ei minin dr ri d,fEEFde rivd, )e *le na' m'[e on 16! pt pEftrd. Fiuj ar obnFurr, ,e Fdid + 4:@' ds am'E a FE(i tonrlrn LnprF de dd Plsnd 6l'!j tFrtr 6a t d. d' ddd unuiDbnFuardtuirdii eb d.ui Fdls t dndlehdnd a ftdreE5 'apr s:rii. tu
hPls. orddJrb Met @un i6iun!!epoddql.bf'|inii|6d9fueF9l br cE&*q lrc:b" h;, * n s itrd

mr4!i'! pdbu rEE Es4 a.*te 3eqLni s 6b?: asr6l e 5 sdG daf mJd * Fr4ft d ori.ii rieiirk d pre rodg.rlhi. D. ?w s d4 h'fudanjhillu]p.d'x3lg' -u. Dei pranlrd5 orsj 3sa qlfr ts o

r rdsbk* liard:.i.rrn ri4.

I td

r0!. ecnn tulur..8 . *;ri

rb"pc,i

llhF

*aik

i:ro;r t

.bn!i .b affi

3 prEcii Fe

n rfdmir *eaEr d6 pb t ds slai E+scrir. Dd


ln d .ei' l, :e 1;5o' D31 lil5 i

e,[!nd{ dance
n{u'i!

c afr9E E lJi.td $ de*e?n -n4

d asrB 3 at.di{nr3,{)

$ 6E F o dEda. D6Mr9h rn6s,4.4 "Ptu rrwrlor amE.

h aar6!p=i'Fr-;.+@

bE tu

ru4idjr' mrsa a:. amak

d3 rb.n del'hhab c.

h 1i.q4.1r.6b epEabli o $qi5s bnovd.p{ft*3bpd,l'hl eupE. tspkatu ffift-fica a p{icti

&nalld d3 ?isnlE * a9eaz,p. dEi. la,ui' nkr r p.noi4d r1,7snr?' :o orrdd dh bs d!ft O blF ddr* l', i.lriEi i3. ,ii) Eeb d,!9b 6r !5ur. h paJte suri' s-raF h ry @are drd' dridisro 'nts@E '

ffi

drdrtuai ldub mt.! x tbE maB tndifftd B drm*silE 6eaE ii ebbqr:i 'cand dpri h 36qima & tom6 .pciah, dfft d. p:ftr, orc sr drcpulgh hdieca dirumiunibrn xtuE sratFitdnu *ta odis.b6 rr er. hbui 3i E;rt din dFa *qrunlor dnonbte 9l a slsEliird Reoofv.

sde clpdivi Ne@ daEdor c ta6 ds i6 h'ndu d A *s d@i di*ja,, .u3r (ntrc @uha c tFr6 daiJ ..Ind'ele ', ebta sirir .31umdi de 6s mud d'-*dr' srss.djdnshEyaua'e d*pa4# Fi,i6mullnmrldr Fqm o'mncdn. sb r!lm6' b; a ds oof h,itn; eiti c6rd pb6 s ,oas5 o dAi .u otd6, r4elm4 sDnz,s r.6sde p6r ,,

rhr 'Fina' ennm4uuh, tuoM

@a s L

pinr.ur c!ru,, i ,ea4i

*R

db s6

& nru., rs rh d! (fs 4 3l h @r smr tr ia3. nftla 't 'nd'!e @moui16<dr dLrhilre s4un EF e 6 din4mDdr E sa f-<n mbts Ex.mh!de@li. c! 6nrs4r.h In era
drf *iunih

mu i {,9r1ru p

b.!a enz' (i6.44,

srhzis tn !h'tr
$qM! h'lffide

s t6
rh

a d rh d no,tr. 5r h d
},.E n6a b!tr4 . trjttn*

gFd' pd ri

cd'ibsmi.azi{tihcum6 9i 6r6rd rn EdeE olmmiunr. sqtunfi fsm@

n 3 6dad, hE!i#.b h odhs iFn;. hdtrM. xmE dnhl s Ge m pji.q ovoturi, , zouturpdd perb F $s4u6 enhn 6Fdv6 su h E,aii tsrarsl d pdeq, zrdui, ps o Ined. mEIa. In 4' etub dad6 nu 35b oblosr.nb 6i $ .1sN d,rdr4h 6*!unn tdnlller6 Prree6 nriE rcmprudd bhE: q475i{. r* p. tud rdsfB ner q (&.4.4) 'a

d, i drodut aftE.

oupi

B.AN &teAJ $! |A$|APE:RA.A 0t ES'E

t"gl,9-t

NoraE etur, h .reti. s h6 ri *rar r.d { n b@ slruitoi un d.nlru d. tFr. e.b d.r rntu.4.5. 3ura.dlol roa!ibfuit a ds6 su 4ntn * tui cu fiB B 3.u G, de''g d dhprs'rn , mas d6un[nh. num'ic dr drirdi$m: riMlor rn dsn avardrn wdd! d'E'un n F@dA runst@ burddds'rurt nbdutd. 3mF. Dupa hdtur bliandtusulul lnsiu dimsiuni. qie!u'il. hnsEc. s h dniE: rB!@ x inirtrn@.Notd! I' prs a bur.ndrusiror ft6 F Fixla s E@pb do noraB:ar - 37!35, iar p. hrrardng id.'nid h n id .rrui Ei

I
@

#ffiffiffirr,ffiftiffi,snff
3i 6 p. u*.ri *r""U rgi br pi!r! *tt

*##Tffi f#"ff.,ffi:$3t,',ffi1"trHf ir;jtff*irt,*


$ ndb4E tu n4c@b umb d. d ind6 lmarc & drnnr|e|s rex]ll;r. . 4AN aaNrai pEA4t tueftp

Indi6 F klab nrd.le

tnp*unr.ag m.'ajGffiiilE#di

El- r

Et--

i'@

pa!,r, bndtudtnd!, bnffi

ar;6ft:&-F6EGEndei6

dt E d

a;i

F - p.F9 d'iqi

tr ii#T*

su 4 totad{ D - @[

rr.-t614_Iffi

p8Er.r a6i4 fEn hi. a@i. mr.$ a 3dluh d,E ontururur ornnrurur, 4
& @i d P. prB.id pr.n'8e F - f{iid. prn|e. sren.debl & pEE* ft.471 s. ta6 dGupra rhrer- Dud e Ndrah, mard'6aipo:if.5joli, prcfab.it 'r. ta$w 1 PuNteE

ao
FE4.r,
rnabnris .rh6nrdord6 blon Mat In6 bbnut?tqrglur b.bn pr!iF.r. E 6iti eoF 4. P. ln nd ob[s.lodu nstib blg Fii.. Erpdtu d 9r,hurir otsrdrn@ s w 6it qrrE amdlE. D* Fnh bd6 do *mftb Eplan* F o pr'nta $ htos a6t d nnd d btoi tr !t.9i iF'tde qd, mmtd.e b$Eile &a'l! IndrErdurur.

l{s4!UB 3!.!SI4EEAUAGS!4!A8

.m c qcm4 b, @orel ., ,! f9"t9:..,1"r "e"-"1: s6 ci4Ei!i,st r5cliun. r *qun. brs@cb supdta b' r6nrv.eE nu;e 9r
ft4Tra 4u6q b .4 tn Bqtui! oir diBb bb ; GpEinle pnr{ id sd ,*h 3 .4 14'. r-e

csrd 6mAnE # rb*nsri T F!' r erft a

dn.tore ra 6hFn F d.$1 1u E .id.d dn poz4r

arFrom4b

Fisls

F|9.4'10

** ::19v.!I 3.u epb lemcubE


rroe,

dund dd

Mr 3d o@:ds

., ;b@n

h Nqb 4 eru, dit?d Lu

*s+E

r.ci.ui rp e bsEaratr3t;6no;gaac d;-m 4 df t s s dt uhodt uFds . iEr t r n


d rni. dnrrua &b!E $ rq F nuDB

&neru bmi !i [4im6 r.bta. In odinus !e sdtu Mirut h,ojdd ere itr6 $ d.m6! dkmrd b@i, dd n' m, pEdat de *mut o i bnsh@ tdsE, rn d,

qfE-\@,m,.'*,'._slt
61t-f

- 84]++

d-

Fig'4'11' D, e$neru Fnd M msOFb!6 tGm tua btr e-lhF tutu. n-E b'! etu e4h* d. srod s. dj.Fa d @ mdt<9b6 F.b hhe o .E!n did4 rarD6s'. naM@ b erl|b'ih th prai' h ftE d0_l3e Ex@'u re(Drb.E rd h pt&. ctr 6nlEr dH dEpb b pdE inrffi orEdrft!.44&m dd F unmeEu ,,iar 'ds pt.c!, fG placs s k* F po'glr trid x,rLi, tn @E s c6 c pdrru alnl4s fidd BrFe. e rp d b'A Ebetui. h ,t*r omjutu, D.

8sr. & rldifs pd i d*@

indd @rnstioEt Fd{ fni. bnhd! al 6r& d 34.8c.6|i diEqE d.!aA! r b4k'. DBIuF ||nr, de Dtul s s,r1dt ii hd + mtub. cu$nnl R6F dF"rb s! !r!s 3tu p'lsl:6 "re" (rs 4 r I ti F!.4.4). r'nbe !* ne b*i, numadr biE a;@E sub ' d e d.4 su nunEd er p6o anumG ts$h. 'i

.,;',*hed;;i;.;!i;;i..r"'.

N;'Etub,ei*e.-pImidd

'n D@rya nti Ma F rEd6 h DErunorH.srirbrur h' 4Ed!d's. &i.dq*ddi l-to (aa..s.ctb: Eb!3m, '*sb ds &nm dbme b ,0 d dsbnri, LngrnE *6 ihd 30fl M@ (9mb
suFi6l5 dehid lri.End D u4hi d .ft 3e F!tra odrii oidur! rtud ft! 3&rdrh r@F ffib bad; d; a ra l*an ri d di * dd dkb{. ic tu @rsd Potla erersrhi i dc b trar4

'dEti E ;d;

F..h

& mk

ru 3egq' vdddsaa_

d;"i' me'h D r

nbl. diner in* a

:"{s,
cffi arnft@ e; @E F mei h c" b *6'.ih r.Ldd:'e"d"t1 6

$ 6r1r,s 1tu.4.11) md Fd$unt da

i.ndu|1'o)lndlk].R,.d2"'"RAnd3'''. p6 6ndl & s. torl'ma dh l*ib bs6 7 lonuFa dh sra@ * va 'E*11 ! d6as N dtiur 2 e. 6]bm mtli5i dn fio rEr lri 'a.. p.n h' * d*"' b;*rek d;." b.'d. r lsiDi F*i *.. k-r tu r6fta "d*il' a o*t i, L @E cs .afu p6tu i* baFh0 3rdiffi.hbr iof. ln d srisdroi

a Elms!,[

DErtr,fma

Pfu tr:B pr,ieE anliis ddr d. amE se hh'E$ to m.d .blisab'l'r *. d. *;b,i: a6b a"b "ft" brrohr ase@, luaim. " nuhArr ai D. ba aedr de e .d.e* sGdica olgluhiF dl'm6t ei !pui, rese ari:d bmnrdf repEal@ t'u" d 6cdi d. amitua 6erb d.s* F ph$ re 6i!B d.bliib de ns.ialJed& ai-ed d sxid d. me!'n bm.e o daFea ad; ps caqs & edsur @ r. 33m ss $dfr,i p da[?. d d*tils ds 'mE pr'Ei @ ad;re c ae..6 hdrid

l" n .ara * ,-a o-tat"Ju * u*' -".-nbi*

&

& b'Ehi p.tu bac ?l ffi6ii6d6na (rip b*bi {drolh o3s: Pc52:Pcfti t@)

" tAt't'fff

Fig'4'14'

e,n'c e 6nj dsgt d n*bru B E obln *.au.du$ $.{qi 'd sh d tu o'lEfth !ivddeh (loiCtrdrEl. tl ilnivgeb) Fh ffitlcfir. alll'rE @nehr4.l. A.* tu{r.j.roi P'inonF s lntl6s.61. hm,3ub dfeit) iom,lr' ffi h.bnurnnc.ro 6 s ttrirnb !kn.'rr.hfreF.rlv

r.bd. i @n

porlr. ?rdrn{3!

da'si &'n toi'3rL p6 ?dier d6 dulsh.rt p4't!

ftft (ouro*.l@ F tatu4 h d ced dh s ffi2.i milft L nB'!n.E !l6B ffi c.ftFbn .{b,.f.r 6nib<{oai'lea F.!ird. !Eh, bt, !n trrynda d diffiiunib & b.h rdi*ln d3.lr':i. ol,p. rncdEa brlnului Dlanu'ih

s t f t E d m f f i p E d u 5 i a d i n 6 6 i6 AF - - n h n lr r c' tr q .h e .ffi0foni!&!, d. obr6l, dtn nard. Pnh rudlib sEtu nu $ dau d*.ns p.ivi'n ndurde aloalltB. 6@!u

su a rte'jurui

tuurib d. 6f.5j, nnd phiurl d. !H r.so.ln Fts @d. rn tunc!. 4 ffib ln spn.rd, 3. r|lhe

P.ibu tusi'i rp.dq b mdrd. .r.tlt6 arrddutu'


ri olptairlb

d.ffitul

b e.r I

d{o d. ofti .!nd tf,Erc, *

dc,t.!la fi hrodtu 6bis a ri @! 6m i

cind .ran.eb d b.ion nd ituin rl oldur Maiifti.i 'a!6r,imFtunb fhd .l.nHli' 3rnde e $ lnranse b nit pqin drhn!ir.]. br cz{n ruiddd. d.

stcftuut feaNsvEPSALl

---

,tr
{*

ld h dan pd4li 9i Pbrurrind.{|o, rn s4e6r, Ba[i dn EpEsb@ dme dere dn f6F ei !!dm ltuari, su rd. dh tuli ri o sli@ tubra. on@Ia tundalillor planrn .cr d in dbbnh ri!6 ddo de !'5.a8 (rs!.i5). nbroa tund4iits 6s .rdn o sqiuned d un ph di,ftr ra niver,i 3upqia ar Edtre de 6G, r6d. plin ntu9. in !@d. pk uri,dnhn!3laprror b den.r d rhrede s6,tn. !, !qE@ ,bni ds eqao l,re 3lrtj.l. crrddb ra @{a* aet r pranuri !ro.*.i s d.a d|m*d(ti|8 t'r pki ar. srdrpih4 *lo qdj 6d6 fun{4b, ztu'rro4ourioIbi *r4tro.l Grprlor tundaiiF. anl,v d. D. s w & de4de rnh rirpie de nfl4j. c* 4 61de ssshre Por$n. h erai .r s# damft s. dauftF d. sl d6 t?sB db dtuclii. P6h ie6E brp6 d. tuGtie s 1ndia * aipioirb 6b dafre. D..n loa(s turd.sb .u aera?r616 pdltr 3rp$Ie, aer !$! $ p*to m4im mai tn mc. ptinukr & d'inF !n.0. Pephud!3 d. tudaF pn mc w p6da: nNarur nF'rdin r,ryisubtsl?m (da.ndid:)i@iurc FGH. Eanrr!. d. tundaiir Min sutu *r de Fg't{ *6ra!a .u 6iq6rd. R6 *'n -'rnqb & s._!unr ve'rbtr, 61dq @ $qjqr r,ri. .b l3 mi nurb di, * tuud! ri siM 3betulr FrFdjv. c! &e* aE lidi.. am@ r.rcilrd,i rlc.atu din ddd* 'e.6...!ur 'abs* 5.2.PLAI.{ OOFRA' DE FEMTRU @ffiCT]ESIADEE O Pe'Itu o..n r*c96 in ed, pran.!d, F Furc dii $4uirwiis|3 ei die,{e 6taie, i)ro*d rn srari t@ t -rrd 6bE trrcnloidi a d@irrotr d
Mfla'mloindi@*i'nibi

sectaro vde.b o:i i er6 didra r{6l.d]d, *t r ersnsn@*qbda6

q'5d d e69(@clMn

j6). (ns.4.

avaik4, mri'ji dFnlqate s 8hffilor FI|G idrs! deae d:l: drhctj' 6b EpEadi imdh6i 3e4um fads*a 1tu.415,. prin sb p6'pd'di@l.E po pr.dr dolflrur

dlseru,ad6Furuis riq.ed6aom,&i.15)

{.fft!:

drnffiiuM

p4Dnddhtrd ts Ftatul

.s

@3a. 3a .. 3x.d ei o 3octiu-

53PLAi{oEcoFR,JPENnUPul{6EU pla3u $ obtiE q4tnaid o v.dm & s 6 olnsftrof Fr$ur d frj 3runut orponmr. ftiddndule ameNrit. nmfld. ?t bful ierroL in irur.612 rdrci e4Eed $ n6'cd. Lnel_ !i se BeEnir .4siiiond sgur tur tur d rinie eGiru b ri {eEbF haruEa d h pratuira de 6nq idEis p*n,i !. eid.ddn bnlMhda t*3L rsdEbdF ogdc etumae im s Fji p.$Eos.i.pr .u tr

D asreFa

Fliol

bb.

ffia

Pau'ie de 6r6j s *ea

asrr s6 euh6 4{s dmen.rde ii p,En ara


rodmb, dz o,i bbF bl. d ,!ibw. pqs @ii6.nh{onar. e

drturla d c.rrq Fbr ., 'rb r6q|lE s Fdm6. ridi es, tud. 33 d:d

.rG ma cr6 * i.E'' :6pru h,=s' (& 4 13J

F riJs*ar. adpErb \

ft'

o.!,r.d6s

\ 6.

o.: pb6 el*,3tll ft p?md drj.fr !p-60 il!si.!r. D,.6 4.h'i@' nlu,is au esar s,e,

ds +,6 *

d.npJ ri {lisur onrruqb si hB$Et, *qu a, b 6b p5c 6Ln! pranuton:*, ar ftFuii E e6? $qi,,. E '. bddr Fd@nbEJ ffinlm.ta a amd $ v' !tu sm, d6 sa dplfuq s.qnnib pin Drrnt* dbEbE d f oRnaio od;nuu su p. pdlud In d4err,

.. lar,u 6 N:. h 1d3rs F.!re Der * w ..oufl v*,b pin

ffi

olEEll Ir part a {Pdrrri

a Plidl.

Fb.4.1e Po Pl.r, & altle a Pra.sse d 6naid6 d,trG h daj oft:iuhr 6E aal 61.2MNMe&ratu& fi purDlndl* *. @r^a F t*i
flUnfujhhih4Emd|h

zidm F $puilF

kr ab rn Ditd

drcdi. ln-[..1-1 @d/ dn densa F. de 5.65.0on lm'ni(d6@ drir El.c ,bb.E rb Edmhr.r * F doui dfsqd 'rd LsDlncib.mrbDgeediGci'-| Nhha * lae F tu; N EdioubE hdlclnd d.!ih annrtutlr.' ameb; apd her F dndd 1 bch ftEoflOd * w d! ;d F;;;i idi &ll'a F llndur 2 b'* msE{ rH J pisnurd i.nb@ .m,toE $ ho h s;di6E dndudla F @-; 'laB vgkbirSFnt! baie Fndrii dtcn * 3I. PLANARl,e$ARA -sffi.-nd.obi-i*ilb*"gb 4 d. ai;B rnE 2o).oin i{38 h.@ ; d..roaz! o.b o bi

EbAds h Dbnrl d.

;-au*eto'.rcmcletsbdcibtEdhbEdEpbmac<ar@ Pdt! m'E b rd.b ffiG'O dedh h EmpE.r! 3r'lr' ffi.bE

@
rnfs35. baEb da didoF dn Empere 3.trr rod 6pBz*b drod

o EBGse 6redi I ftl .rtr. (fi!j.4.2t s. obtrc *..!iad o reorz:fu a tujctilrbn) rn E iidici ffiaH !od4leb. t 3e4anjb' e'in s.s'ii '"rpeb GkFnle 11 er2-2)ln * s hidicim
h sta6 6eqjuiibr.

Derib ds 8'mre eult

pdr fSoand d*mr.r6

Espsdiyei..!uii

ri vdsd,

li 6vrd.nii.mEk

d*|aeo3e.lrrmRo@re. da,s: e riiii 6r,!'i, ad ru ra 36 iasi denaG d I're 6ndiu6 sE6A (cie 1m penr! d6*ts

b i dria d3 d,aramr 3Fctu,i,. r m'ilinire de@rrfu!i@!'ie E$im 6i: p6r mba 918tun.iffin1imr!ft ?mnb,ii$ h6i 1m dsh.!4, e63. peli v6d* ln nod c.l8l *3r etErp6 ds$n. P6ntuf6d s&ljune a vd66,3u i aebe p'in tamr4o asfi.r mibE ffiaed ii .taE 6r6m. !k'i sa t r. k!6b'n d5 eFictb a smauE dh 6r.tud. Am6Mb rlb!s5ru6Ln*0.1.as:Hubdal ha rd. i dbtsle $ttd .. s peri sj ft' md vtbr *b p'!.r6 dr F;

Grc,FE*e|uid.'69eddbd**Fda(*.bf*d2:25b1

r,0ea.,,d. d., dsc,.& "-;'i;*!" -

p*":- Jt,*

*,."r,

**i:,i"x,:tfl
@ dsu

h #,$H]"ffsH:,,noi 6sr2h e' d."*


* lnle io.ri ,i dur d. d.tr d. d4 Ftu .l.ned

tu"ft T9r* e" - lPtTf p.dnplrb Fbhni6 ri viqoffi. nF 4


o de b pdr rFm:l} . siEnd, eF diBlc bli d ruErns. Bzm@ Oq.4.26I m @ s.93Er @ b m'sE '@'d

wffi#*t!tr

E E.

@!!:,F

-A
.6

"tri.g

;I
Hw
ag'iEI!

' e

16 siiui s d.u sre, B s5drtEgd

F4iuirs 13 s er qjiditih.l aieu

qftdii (tu3.2ar - ia.rir.ri,&r6dsh rae! $ pun i e eE d defnoaenpo4b rmldfi babhl 3js ru'simiide p.bek, 6noa&i ni!lu'i@brede 0s.4.251. tunb 3610leflle d. anlft pd n inbmir. subbr unuir.r,r(fis4.2t, h dts !. d6*t pd0r! faE ni!l, dlald t a|:n 314!iiln s.ljum tffiB6r6 *.!un c e-h 6pdiv. BaEra hnsirldnara$ de*@{ d,Frudcmland 6161s

tai.b d. mrrq rdf.nGltr FEb'i* (fE3.6 !i rs47) s tibmsc i. s* j:5q rr00; r:m 'ieau r:2s, eioln qa*iraba dn]sdd DEe3b'ieb rffi,F @ilie, rmrrt de rtrdirE . . (,;t & {Jrfa; %pecry?. c.nlr.. ce dl qr ln Fcdas hr$ie a Edpd3&l3
6nd.Ir. *! ad F,:q

h eende d. i|*i .r FElkr dd'r4d. dinb :onja 003.6). is 4.7.rei 6r, b#


pft@'dnp.d&!.|.166|diffi

,.ftbekr rb!heerui.

ta d. es

h Fran$ deu !rcsidl. FeBtrklrFrsn

ri

dst3 sn B'EJ mi p'4s e Fror, 6cr lduHr bb s*Eh ,o 6u rn nn. avcr; Dl d6;

In prndtd. ftnbhe e Ft&Ji6r .il ri pEci:iu d @ {rdrr6 sa tu me. i:. hcl] h ebry6h d. d.rEriu, ce * Indtoidodt d asbraB el ds s.ld 6 h

''

.s^E?lt,',4',
d. hn * thtc. HF ondqc sr dnrc * d6hfj,

Eriffiffi;xs.:t,* fi:ffi'ffiji$dl5T#*l,*y4;:#i
omnrF h. ffihqi ddl. !i idu*i.h ,ouan b_aci, ridr., #,tr. 6nndp iffiio d:hdi, I e.dJ. E t rr u d a o i $ * ! ! d h h m @ i F &r llld d a 6 d u ' b h a Ba D!| m). p6h,

,_-,Pnn-d:,@.!'

ffi)ffi1:''*l*

d|p'' p.e{'9@nbFief;

_ ru

I ab,.ge dn rhn .s Nn c.rsdij: E+iEa.

w4{ @tr,

rru,. turd

'rs, 'ls,

t b'dd ca"e.,ra h""$ .rii.. *|d;n. .b," nrl rt Dloo. "a,,"d. sbiad * d mt rd.sr i,h t6sts.lomH n[ raw@h bnrr 6hlr Li dBtuli eplt

b,oir nEr*iaL, itu & .IhFc d-F .upins h r.@e isas ss?{o). &E !G ;derf F

ffi'mi,ffili1ffiFiffi*ffiH

<400](d v
L6 uB d.rwlii d t tu 'n, ih esls d .d od '',@.nr'E ln Elum t!F@d! 3i sedE su @l.d'.falnfig'5,1, pr.tscti.i rioli4 tsmul (6d.8). c.E!. pei

/*

"-z-__

F|0'5'1' P' o lnh G * rnuu d4 eE d4*nna emffi'b& dffii. or 2 'dc6!e 1.60 .drd a *i3 sin$ori Firu sqijF dEda4 ,2 Fp@h6 diaDEfurmBdiu In .m iar L-3 60, irEms denntuhr a!'imd li n, umat @ " 9sd.@hd cand@rurd .Eub b o r, {:so p @!hs hmhd5 * w tos d hb @Grr. snuh rcpnb o|lriidTb E 4ilnFra cd 'i!F e. 6b sloEln), B h ah.t * 6 bs hn .roliri @br d ms,s,r,. orwnto b ce 6en$d b,tut .. d* 6i' Nrda). Gid d.snu, @ <=1:50seclund tffiia d"drbr la.*6 @ w h.9@ i$ d!6va!iE fi ElEzg@ nurut adns|lr(f!. 5.1.1. untk d6 nrForiipdou rqmnur bbnd s e@E @firtrn i&to!th. dii ETAS. cd pr d*n ru $ f* trtd o rrrscass pe6 |a @bir, l|4st.46 ca d d {& *6!.c lem dh o.&!qi. 9tah8 hnn dc bEd.clnd pra d dh '4i@ ts d*s 0is.5.2.). d rud hblte mnld '{d8gt

16

Fis.5.3. .6!ne drn d*pi6E . Eq!q--gl!4J4$ h|10|lldina|!'R.'r*nhEFifu|u|*la..rnfc'5'3'

a s {,i. fE<i6 ra.a indi.af?u ca pe 6G o imilab pr.$ (oar or.rrror c.n! tn.r6v!$3. pdeiod. {pEp@ douasffi iNinr.a snwii
rumiF !i llb%) ffi!1,ie

rcfrr*b

tu

pr$ rd'd6 6b e &pEp6. u. rn r.ts biNtur mrrd

dln r*n 3.mr.tui i gni'dln

ohE s r.6 @ ln iAdD s.4. cn! iidcE ft?br d rn ffisir PEi.c!.

bRurur rllJnd p 9.'{iF p?in ciopsar'.i h l!16 d?i ei r!d. eaEtot.. LEmni sdill .b!tu e Nrmrr. hhi btund4 doli f.F prare caruiEp@b 9t6t4!

lkiiba .mnurui 6tu, dlr eB $ ohoberei6a s isi. Esnd ory'trgcxl Eproum bm d dorr. i3ts prr:, is h=r7, r.di.n 1nErynEed @ rr.|' si o aibi ei.E dupadodrE. 5s @Erddr 'dund cr cbprLEa ft4 rnm.d 6rErdFo p* Ir d Eatahi s8i pisi. e ' k todnd p.4 r*, dou. db douapEbrehb de, dmanhd ra otbri rliui dlb'R.FsbEa?i6b@s1@entfluE5'6'

pbctsaza rhnur tu c.

F!.5.6. o20, s eri. snur @r.nfonat . c@ h i oiptir 6t 4 f.F, denF hb &ui rq6 op& F pr{ras,Eunar rin rak

trc# . *n ohoft.ba $ lnt'k6. dB4b bnrt"'dhrE, *a'd sctiunsdredunhiur'r. s

h{bia'ch*emd'f!!e4iab.bni|dF'bfi4d|Esbb'*'

DuP. dimBiunib *qrdirL hNGds ggndu|dulapi,qiFi'dgb3auginzi'

tu,a'

s rumsc Fisard .eqLu

D,Japi numas pissle s@lun6dplu@hiura*eE au sFsrmide minin $ dd ssmmsi IHim 100hh, lar nt|midt carc 9,pc,$ numd& pr*elo o *c!,m pikalA sau drcpbnshiurara au sodmi de er pl4jn12mmri e mur ?3mmiar 6!hi de m*,m $ m. R@, nmssc d6da a s@!un6parrEs dapbnshll.E care3u s'odimi s ,laGl puln3s m E irtm dce mut I t0 mm. pq n lm mm iar Elimilsqda s ma: mrr mai &di s6dm ls o m.ndunire me9i
t A ' d ' p o b r o lL J d ' d s 6 3 f i| d e c |

colab'eflebd6ed.6@s1 linr' exdlbBise ra FA,rd d rd[,' b b onstuclie.ln3ac{unrpe de 'sam dm{siudb 'e2 x tnarlima', in cm,umaGde ruisiffi Pr6ai dara inditi. $ 'red iniq. 5.7.$d dassialo s'ia de tes de .nersls indlrdu{o 9i erd br

tu"'r-

ffi

flTT"f#S#,#,:ffi :nft*'*";5 1r4q;14s"p;"-1*" *r*t*;ltlUms;**;;;* H i;"fttih

ms:@\rd.u@,ndrrddds
@cFehwi.6FE 5.3).

-:g;g*?frnff:"Yd*Jt"i

ffi

#ffijiil$#?#ffiffixtr.#,T

"*fl.xil'gi'g"g*"

4-.@&!tgt-@ee
tr pElunsiE pi*.Lr d. hm d $qrF .rui.ii (tu. 5. 10.)su cu s$un6 piH. (rs.5. 11)* blos.mt*i16.! ch*E. L b ftnbinAn t no6.r p d63n. diarurrrl eu *dtu@ hsr6b4 dbtdla pe E s d s m{dEz t inbrE@ t mtu' E:sudh h 6Fb.

drir d o g|id6(fs. 5. i2) *b n61er 3a 3. idice dimmitnrs pi$hrnr el pihun& Nr carri rni{ru 6eukr.

w Y
L

La hbhr!. d p.6s (fs.5. 13 ) s w i'die ad$dn6 pEsd eihdina@ rcu|ui'/3&$FalgEa|E8|r dpd bbtu. 6!n d3 .r d @ada, ahiuri *id (fro. ls lhbileE shal.ti'hr d popul s. 14)36 v' irdl6 .dandma p'rstiui qi pl.gur. diEcliadwi dE e t r. .e 6lez La lmbha@ orirrln srEpus p|in FE (fis.5. 1s) .d n6.r ''. drmErunll.pndd,he3p.!'ddtr s'in, ri di6b"F lhlE Fm.

& aEpeeE{T4REn {rej{rjtrsirsEilcd cd7re


un Fr'n'u o !'in:i d. r.nn s

r4t

fth&'rn Dk tl o *4une bnsvmdE 'q4inc Hd $ ftfu'llL h E f'd la dB 1:5o9l d'!re 6nhr tdle !i sdMb prai,9.urE pc{ fi FBEen@ rn d.d obiruil p'ln ta*a .x6ld rl a 3$!n (hrb dn &pbl .dr rKhrrd do dui 6. dndmd rtmr pr6 i@'* pnnlnffiur mr jusu'i. rn dm s w da 6sior Esd.@ra p slrzil lffi s. d;mial dii.dr in6 eb sdnild .!l ?i dl. sd.rd.. P3djasokk ffii (si'd 10xr5), bt Indich mnrd 9rMtur rdre ${m'tur bmll'li s.cliun.a tu.weE s rdoano9i. odnzmd dpinn d csl.l* dmnL MpdEnb tb prrntdu. eden I * *dn denF hb s'ini ri $ nokza b& l.mnuru'.In .duma hnwra hmntele ffpds'l. lndc&'dpnt! fi*B n dmmiunf. $o!mn |EttrEab.

Rlr.unbb prait utuiootu fi .mpbbra cu d6hti d. thhie a j4utui cu ghdqde|id.ffi'Eaginzn*p.zidu'i' R.u h,E lusuu p. s,ind $ F* r.e pdnrbrotba $6n! m.iaticsu pdn urui rmhimd khba n ui*. Fetu n,i m',i da.rhG dd ru6ii. EeE.nri'. i enmilbl ds rol.dd hlrc @Gflfle6h'didin|.m'r,*n.|.6!3dic reer

Fb.5.17
!d ortere d tuut d ntuid t4n6 dhaegddpft*9loisbd|bds|ir|ra6E su sFofE!. 'l@icEli re5ffi

In rs*'5.13 s.ia $!tl pl$ul un'r Drantd & lnn e6rk! 6E spa'd p.dul & dimur ej armr dadi't,iarh fs. In fisuE s20 3unt d.t:li|3 d. d6d4. p4fd e.l.ti prdTeu xr '!t}4nlt6 wknt *d!.idt in Etr'd.

;1.,5'16

ltuuB5 r!.e4|!abdor6'Dsdid.ramhd'ie'sFmtffib ce1{lrur aoop'i#ui, @!DWz!.'d riniirr4ini s ropcinra p'in {r,i. di a sdad hH rt69hn s rcpr.ei a pdnir{. @n{nui ar'tE. c,,ti,ji$fguE!:APdn&6|.|ofd6ni.p!nd'pm6|erefxezinc|agdp'iD mnohib de Mh'r. r'd,Lr. .r EziEcr4. * 3uD.' s6r,ra ftddib*i ph iikrEdtur eFdbi .rpddh rr p3!* rd ea'p.Didi.. Ereeorf .e d p. rilm rFnld. F sgs unr ar.:!uir. dh F, derij, rali !i 6na'@. e m EpBr'i! h d d? rn t. 3da su sdnr{. p4intin: '' ftfqupre s. ddr rh nEd .brrsab4lu drsbAFb dill a8r. rffibtr n bt6 die EE. pgfu . &bi, Ftl{ra rn pbn de poploi o ri.c!. inFd; a un.illF3tu 6b 5.4un* hna!*arA Gce r:50 su pnid d ralrnla 1:4. dr&.{6q 66 rcpBri* raF 3updloada pbnr4rd Fd.rui 'Irntid *m d.6c {,.ariniieE Jn Eqiuir. d .died rid.l,'dindu *p.irdui $ pd d3saT ..p'io'i er,6n.r6, dsr{r d. pnh trME rba pe o nnb d rMielo * r'ldje ne. ddunrE qr dih*iunir ai. rn naiqil:t a @u'or pod i e.n'G rurui p6nAb .6r*r9ul *l srm.sic li sliuru hnsErd jln.ht (!6ni b * *. Erm.ff.).

L*n*
=e;)

pw-

3**sdiu*a-a

affi,iif,* o&gs4sseegrt*

Ur4izEg.szszPe

.ii

gi.$

ii

5$

;iti
s3$ :t{B
$;s.j

$ .$

TEh{i. d sta b rundi d3 ker r und. 6c Gc q seq!un6, 3t s 4zhl3 a rini. g@. pr@b e * vd er d hr rturupb ters 66edib. pmhr w ffij haruEb c6bqd. 4iddle @tuaf!.r pgnrf e poaiad.!* 9r o 3.oljuneronsrludri.r. p!t' tata d#i6r. !a 6c&i mai m*i1r0 su 1:s) fiffiB d*ru 6nd mkl d o lib'n maG, Mrb e hddd w rc.pab dp'ffrnd ior.lr dh s!!n6 bE!14. inid1n$bgpib|'i5'3'dssi]ffisw liguE,ipi's|8mbli6dss.lida'im. und hbnai m'i trpreb, din piee d* h pbF d'|ttu(o'!'i osme, &rii) 6 damului $ pd EpB5ft lbl6indFs prc;aqiie Ffr m.i m'ltA daie li fs. s22. *!. EpBanb'. hbrnae e ddi paneIn6ed!,h (.) r! donm6tr6 h6rn'E dptudrs penh @&aE md &m o).

ssmbru rid.briir, dresNurkE).

Fniru o cildB.

r. dispo:4jE smdaE 3 rdr.r (fs. 5r5) * de! 6bre ce tudi p.dq, r!tuM .rM*idor MpdHra P.dfr dasod6rd..b irai. Fin taa@ ri *Ea der @ 3o l ah6c r. pi.t a d6 & . rirprrr,'c.roeb, Eepddv 16 * d. sc e Erti ea h6c6a pe nnrd6 Eb'in!_{drn*swite

(r:2o L. o *|' m,r mare su rroJ


dfrd | U i e ftfu9i a'* l di ago

dcbit d inplan& d

indieM cr4a ri oEde a po:itj.i dGrd, a d,mdlrur li $d barxEF hb v64ti ?reF p. patua

oplrt, pf.dn 9r bpiur d drero b E$died.b dift 4i. pd f indi+ P|drs F & 6b s pitu{ rrrEu'i d; d,6 pd. nm6rur d6 epap 9i ehrdsnt (n x D p. pdtiuM dft nod,i, 3p'!i1l

6b 6hneibl. bhibl * smprda

dn bc Lr

gxr4*,ffii"

",ffY!tr_r')"

4-Se{a!-pE!4!
ln *4un*
6mFn.tu:

p'itu sd'i dl*n (rs.s. 26)* vadt* bnsltudind;


hp13h, trd.lE!{d, vdioi qt'hda de pod6l.

dffibh

It h ltsr$me 1ndhtrr scid reahi din Eicir M ln * | 6ia EIIM pahFn h bituri al. wneuib' 'r,p{.| i. Fsl. su dr.tl]E tpr.r. decdiaE dh dulapr, d.2'3omm,{drchecftFil.ft.n.|.bDbld' cotuhspb. n@!nd dt &pdr.{.archr 6 dcel& dn icadrd 9r ]rdna d r@ph d ep li'ptu rffiamid rE6le delisdiffi. b pE/# itrt"ioa'i ri $p,iBd F qridr. plntd* d3 ts v4ur $ '*z6nG * Ptic d l{Atu,i n6blh. d! FEFtu al. $ipibl dd,'33h' dir cdnde d. p.d*r M6'; 'Esuse sdf!|E bEMind. 3 3ci'ii rEblb 3a 6E@dE pllnului, E pGl i do'im h plrul 6nElru4rr*u, c.

& !r oi6 dE ontu4. *{lkE dh rhh !i E !n podr'66ur.d.b 3ofi.r*b 6neti.i FEh&nuui. d6m de snMblu tl *l!rr pnt! (drzda ur 6tu p.<h'rur poan d*ifnr'i st dil@, undd di aurib .|.mtu dr kj3hqi 3b *31E intdnddiar 9lln imndatuE llpururdo r.d. E oind6 - srlnilarindpb Lnsibundi * srAeinds - s'indad3 l.m a'.ali 3ubsr'di, E 6p.rei .Bdn-pbed.hne'idn.?.:diFhfu3fufup.dfibldlmi'iets di 3.rlma9ndbpdnc&deed4r6 dh lo. h la,lhre doLngnd pdEip.le p6it!. ArtoLrt ]46uE hnrclA, ,!nsb src?rb dt ,isidLa:n*'{nr l ps'ttu . 16

.1

q :-P4

Fc lj6P ili d r e b d f . r e a | d s d P o d .

eE eBrtu E hpinsdre pA' 'rui bc Firarrtuui adimhaa de e suPetdts nuPa' bv * ir Lp|hf u|u| h i t d l d

ffiH""*."*"''"'.*".

ddn patu ds a re

- #;;;;.,-"-"-,,.,+'," e.b .n oaD n m a s b d F d s m n | b


Podulaft douAd$$rdi --i-L

-;sh4'1

qo

.a Lorei d"d" d" r'tr b'Ei"dr*ra. po&r'i - t n - s : . t *. p- " do*o

J,r"i-r*.'m. ,.;,-d;i-";".r ;;*".t1'p*rtl.*t.*la. *ii

modd Pdm d'1r.m '4 rnters 'au6 iiJ-" G.cJi;.r'* '' -i.a*-" n*"*p nre eo L Ee DE
r-.;* d&b Pdr

'i

** r"n''sr*i

%fiXif

dLdA, T;,.,, .'" ,*, ,id, e p,br,$ds.


b "pr. doaF: eD6

cil.j. i.i;j;--l;

ot em'--

idhnina|pdu|ui

;;;;;; ;.; .i;;.d' & ;nkb -"Iii,*"6uo,"

P.dG soise@ epa i tct" * a; F* -e' m * Ertur, ard'lld "* dd ud &strre & dddi dr a s Jha *;eot 'duu eo,i.i.iGr,i. tt" ptn oa"r;
F

e pLn. o dPt,5

{6ire 6dsr 6patu podurra

61 6 dt&d *'iii''ji, o'bib e '@a o ..o'rr4ri d. t.ar;Ecrh sib 9rE d si pGab "gsbrd o* i-*L *n";, +# *3tr*. *,b dr+iun6. F,+iF {,i6.Ede d? ",' -'* " h rsrE .ud cpr$" up@ d ",","* * .."-u* *"*.o "

'h6!a pran sscdu@ roneludliarAi 1!dbib d'F*su1 6 FZre ?itrbhai hr-d h. *-*; in'i. t. ,7 efra oobs ( {erd ln-un sm dp.sbb: ..i*. a*i"eii "*.; "-"iii." t'ii,a""e a:; a*Fdh&r r &da ss4'n' l*tth tu --i*
rsba|slhlalacdegi)'

-- -fi-lil-a..*"u
;.

'

* 66 . d d'l}E lrm oe htrn

E -iib*
3' **h

i'iiir. i., ;pi;;


d*;b

-,*. Ei'" i, sa;;6 l;iiil

r".!-,

-a"tr ;u". *a

drnc o@ r" n'' mub "* r ''qdii Lnt p..h * posurdca rearal

'
.*

'

;;*-h
d.

r"tu. *"rta*
b; i'tffi'

*"r. -

wd6!a',Enatuu
d.da'du

dupd ".

r.n*s :r rubk r.sr


s ro6'! -"'d

--sJnzAb. '

!x.
1. 6ffiLtfAf!

EfFrdE oe 6@t 9tF st8ttdnE nff,Af,,eE

hhc$rl fle6e Mpa { m' imdidx ln EdEd. ffi@ r.deno. in #sE 6E{db 4 nsh.Irint'L?nnb d Fdj. h,rs. cEd.r e *le $crp. e !ne!b adi.n i, pew 1ftJ6? !6'tu mib * bsrd. *lrisr F.."! o r'6 d. @.eio murts @ Ea6* ?r nglis dEq 3rtsnr Ftu 4)ms6 ?ruilb+r6 <D6E d ha6r.r q *k!ih spr.r. c.E s, ib3tu 4mb r.m. , i6 @ F ,16 bs* enn oiff, Li,u.dd Ernhde0.. Fr 5En4r n*i $d ar.arr 3s ddh & db- o5 I' diffdu n. e$ r f.6 ,.paE.. f6 rsls ,r} lrc

dr m murE pds

rmq,@tuar $ . *.!bm os&*8r.)

. d6 3lmr, d6 onM4 .ia6 e @,F4 rJminri * &Ee*25 d a4h \ doj pos<T, o v&:

sEdezd'lRdBlMT|dm.la'

Fl n@i| 1. E F f u o 6 | i n i s ' n '


6 Iniir d6 @ 36 h*!:i

s u$4E;, rn hoc epusEt, o,[i


6,ds.nun'Efl|d.oc3e3.sdi.9i

dmborur udrilr demiuE;

a nnb @ndnu.ebtB ri e iemin. rs epb d

lh la't ei inbNelul dinh liniib qLinbaE 6b p6a r]4 aiund s.s6lib * rll]duro$ p.rnputrd (f4. 6.,

da. itururdiih rinire,iurEb,re 6b urr 6b 6b di & rrc hodt nu sa - p6c ii3drb 6b, easr.3o va 3d6 raep;turunsi rnii& indieF 1fs.6.r). . D'in mha 6'Wrond3. rn orfo,iitgt Q 3knr.dr' 6p..iiE, hmlohsrd+s !i lur4ima h.. rn d6d, pbfibrs dr. obl orritu eiigu'nFi.qis 9i anum r. vede@ pdruu 3e ed6 pe o riie de ridrelb 4.ai6 F cAiFsbt hnstuniEE, br nee o'ibnlar, ie Eimborurln d. eo,rtb @i!a & nceE idid. rn sbnca'de,Jdtrt

pD4urur E,p6inv ondruqbs.r.i (fu.e.4. rn

u4
!2-A@

$ puno 2 inahrssnor.lii dft.a 'upEFe, morosaui rdd.0.q ar8* F d4i epE,r. dbbii. es'b, * ritddro?Lllrutd. d Fniah o o di @E dec d I

B&, 6ua pbaa E n{ :u P|!i.!ir.

4 jpdf t ioiuli p . n . I h u | u | d n F ] o i sl9 l,d itt..u b fd fiE

Mlnr dbbnFrd.ear. ri deds ditu s.u'i (ir. 6.0 ri mod obriclbflr s. w d unur hftdsb, d. qd.nnrA din

E.m'iEh mi ontucF md.rk .ud 3b6e dn pofre tamhe d. oFl d! dldrhm d drremrhrasbht rh oFbns hmr@ bb[6 au bm { dmn.lht 3:an&'diab. t@b d3Gr dr&rsbfdi'didrnt b3r.,fapr@pnnoer.d*m3istu06a6b d 6E Fd6re5 m{rin.a 3i srnborri t afuRt EiEALEsyr42+36 (*nb.rL) s @uE s ., oBMERcu - ''sliu. 6ma:L 6xe i s- L,und.m@n. *'rh dn tu.3,5.

.F | g' 3'5 ' DuB.6rnb.ld*qi5i. s i"dilEdnElM{e 3a4k , et arfr8 Brti* @tor dold lard ri sEh'* rFik*i, dsprlb rn{'r.r' Fin 8*rur .!", Da.a* i bnslneeb.d, dti! @punzabaB * va d*ptr{ pritrr{ 'lfu:E ri m. iii(i. col.rr iunt dab PDfiLro l4r {nr d.b h r!b.{d 6.1.

LLax b x s- L,e tu|atirrdin .5. rs.

vndn petu . s p6E. #r

portiaFlftututh dr#{ri.

F|9.6'4. .2. r p. ,n!frbui

s d,6

I ,F

Llngin|d.|i,ft:4-12d

.!", , 9E!lJ: - sras 56+36, dmbor'r seFbes uh- r- @h dar @i|ln*i, rn lff @lorano drm4runl da{e rabdM +aumr.r h- ftalhid pDrrutui eir rn 6.3, h
li!ffi Glpibi d . EEainei r - sEdhs nFdi. . l:rpk (is. 6.7).

L
v
c,2t

oEL 1 - srr 5656,dtrsou r" 6 rcbua oupamhti ftru 6 !' profru - iF**: lf{ ds 63.) hd. h - tcllinE doilurj rrnmr' b _|nllru l.rdld a d - e]sime hrdi! t - sdhd n'edre l.iFior' pFilrer.uual. otdula" ln lah.lul .4.6untdak

.l

- ll

. sIE! l--c!-A8le!!94q. sras

. F f u qd i.I3 ,' ,,1 6 d .| 3 &n | e lh - F n f u p r ctb lls' ' ' /4 0 &| .6 f,| a l5 m

mbEa rndrod .ndd btulb r.fr, ru fir. 6.e.)

Lhshi d. ib'ift-G biET;

q
Figje' . -nm E f f i.e d b @ 4 , 1

trTffi#ffi3H,s*z6hoBtu4b4d|olo|u|ri*c[.E

Hrllrffi toffi #ir}tr'lffirffi:#ffi -, "ffiiTf"ffi;"tri


" gIg]ll-eAIEAI . s.rs 3ra{o 3. noc&a-ldnimt .@ ddndr !j . ,ard

g;"*#:mtffif ffi ls,ifr " "," pdbb r""t* ,it b* pii idn;d ," pd" ns.fff"*

m .r F.n r&,nd

#ffi##ffi:lli'iffiu*sro"*

x 't'
li

'7

a.undFE tr iidr ddP d auh 'ru o m"- a r rl'&Jni ;u* &ui r 'h d'.r'bp-sre sdbb*. ;;r.; ;el;tt @*1: ;ffi;; '!n' dod sls t" pb 6rbm 4rrdd d' @rdr' * ;;;" ii,i'llil iii* 6r : ' *ili"i, m*-" *.a* mtrym F u0r@6. .crr rn*r** "* 13rIn*-@Ftucap 'u * (qo *ii"-ai'.rali;'"
c*,,wildesilu|ul'lbd'

*,[ i. n i**,. ".Jrlili,j ;, h'"BDdur dhrE 6b eui pi*

Pedd mntneE er s&r56r

"rdre rri@c pi.E d' nudbtorun

Pi.i!.'d

& ' dpidd. -,| rEn. e0&

r'4r h

d*i

b*

bdtu E r. r'EdE d. h!!!tt ut r&;;ha*; r*!*h*td.it56dnt -i;E;.i1. tu.* b had?ffi. a dooi pdb u EFc{v r. *ed.s ";' Fndlm ' douiMLJ .uPEPues mwo

tTgabL

ln o.d tuur s fdaz! c oFllal d bu. sE iL4 Ffrr'r "Ftr " (rs 6 1/) mbrre ddoid d. m.nE 6n!h'9.r el hd *ina, ;d'.'.rmffi G urud t m'lo/i*3 @dbr ' dh om .p*o *om u eo btrb '-* rEm.rei'ic. sl. d."ip@ oMF ;,;-tu &.r.d.t 'r'ni.n. @!dn* "ahd tner E*mpru dh ftrmb.r,m ;.hd6 @ir|c. da db dd, ffiim { i"in* e, f ;.;A; i;im oi.6 r"".;d - 'ai"iiMD* 'nrpir pr.n-d.. (is "i"15) 6 ml -fi. -";u

In esn.t,l *;.d turffi

F|6'|5' pldbdn! s ml.an E ddnsb iE 6 inim.tl d d. *.!u'n d dx'r d.d dii*n'wrs mnlwe

['Eha' "h- s

It

ilI

-1
-

t-

fl m --r
-f

Ds obii p{rfr6ra iamins s Fr rcfftu tu dnprifcd plhrrc shsu: pDi.q. derc bmii!'nab ln dr' Tnb o h,Etupb rum q .ur h cs . Efrio h oreitomr EDE{Eird,. F. rmn

Avend vd# rn
;v&nFFnt;scdm.

pmie.! ii ln diturito

ufofll.q|dnlpbffu|J|aPete'6.i'h f+ p6'edlrhh h b t 6. $ p*r !&a enina

Fmi. $otunr @flurui3s Faie rcpEztu rn fs.3.17.re p'itu $qis! s& Ensi v.ddE rdnsr!]dinaE prEeri e aFp6i Dssi. vd.b. tu d.gdi s.!.naB h ara@n luipEffutri. |!4'.i tn@rurde

F|9.6'17' lansa dffi lor{rMin'E 5a E?@iii 3upr<rc. sr d*nab seclunns rupdiv & .u. rn Fs hbtl4m li tFi.dire din #@ Eb6dli .oB dFapr!, F selioGE p ss61b trrk e4Eb c\B dtd. obt e pdrl! h sqi.ft b-EM'rab a $ codrft .majnad.JnfiB.'dlry'idpid .d .;*e; cbtuk dtslrdoua s.u mrl mnb os al8 .id 3urtetule hnss'ib s f, p.dc, iiPib :bia .ampudl6lhn4'tu als ll..3fr pbe va f *tsd d6 6r .l p 6d sGbe d ui 6paFl

Fig.6'19' d de dntufi naLll@ add dn P'bre nai lnlal o &bmi Fon tici (fs.6 1e ) : een'rl de P. b@ $h6d fltufliE arin 6rd'!. d !i h Pbi) s irbe$e pntu 6adbc @nt lol, .u bft diffiiunil6 dooulia E s okr! ai mnbr' $ m;,ltb 6i a 4*aa 8ftrttr sdrffibE, ln oneturih m.dre, Fir 6ituu b*br b rdr s @rz* 3.3'i]*|nd.!h.m9undhlBl

rsr.d,, ,.in xr 6 ritd rn nodur

#r

6 .5 6tw6

d s

sffitro!

I 3dld

h frs.3:0. *.dA 6dre

Fir.3-ls. hDdurd,r ftE.erg. 4d!n d s.filn{tui6. di Fir

s. .hgld .a h @d irslndar .ud.lo nus nh prne&'Eiias F{oihhr .ra dr s pm h 6ri rlbineirprh nrturri, Aelrb( @rhEh| dcibrls dn iD nib'ircru ohddo d &rtFI, b.6 s tun lRifidim b g! rini b @d drr'. e !i i tu de6 rinianib,iror, b d,rudtra ,se r' *|e'i x.Dr iff 6 fu brr s hct dlra rn|' lrlrtbi 'mib Pntu. Fb6 fi nld id.nr.f*, f.! Fi'ii drpdEns . aErelrli 'r!. lrinf{n tuni dr piFa h d6*mr {r. d.r!d p@niar t' ds, * mr.21 rEbrk, l|md3 & p.dtr s.*tu {b m{r.r ffir$mt! a hrn d mto.Fa o di! d. diH'iun. mrirs 6srL d d. d.{,5 dl n mE d.ar a..b. mu daa'tururt Ft .d.bln nEdo6fs&iu d.lih P oo32).

lmbinadhniruiLr.. pae din .,t tF.la ffi.nldu'or nedmnl6bre 9i & lnd o laEi utlts@ h tu*iul @kudbr trrb 6nb.nond dnt' iie cihdni;nbminat' d' mtli hE Mn @pInilialeu cEP atdaE ds p*h' e nbrn.r $ rdllEdi r Du'a idld@E h.nu;b @.,lEnbe L;E dh tuE;a nniur ai doihr @ nri 6p do tnn'd.E *u 6p bibr

''E?aaatw

msqawoa *ntn

oum d r um.'tr. nri,{6 6 otrnc@dE d 6Ftd. nit'h & d'r'tu bm. ;E *GmrE 4.?riE ro, Pnh dntuqrr. oh oFr' tudo hsds a 3d th tuni djr 6..ri 'r 3ls'icE. ' e nldi d Ei.Lnlt $ in @dne!ir. *lid, p lnlcat eu *ttu$r.6.2). srctd,

Fig'o'22
riturui. a.t r 6 &;c be 2m M mE d..rt dErEFliFi .bo.t r" de. d,a 3e dpb sgE L'l||e {led'rur tm mtnu! Era ffi tuk;E dbf,.tlrrid

b.. 15o nih, @rir. & nhii 4 b a@{r!idgiI''6&leElFflr,sbos'@r..|d,i'fuoh.3tmdd:ji) . wd'd & !i*E e dffibr dtu nibrl 6le c. dn fc.6.23

&tun e s.mdd FdegTbd. h tuclis d. sEi'E AEb 3. r.{lo;:E

r'lsrE.&db nEidi6 nu..lfun lssim bE . Fnl|ol d3 rmhhatpruB

!I.,BEE8EE!IASEAJ!!DESEN.A-II]]JBIIAE
$ r.dn'i rif- saqim. L prora.!
ln mod.bbnui, lr d.Eml. d dfir!

Ro'idfu|nd6.nan|i]'lld46e tu rn tutie ds inpo'llnla d.*rurur t & 6ffi r. * ,a f.Fr6'lj@, 'Ed 06iFm, n6simplrlc{ (pdndn$olu'i). ra FF@nb@ dnF{ncdi niri. rh $ryft b,EMrnari 6b rnbdr p'in rrnb & d! ih dFtx caEGs F dLm.t{l rr.rEd { hsitu, i' rn vedde & "iftdn duFinddE*qnd6ddHPl4FFndidbBlnB4q|.'*d|inh6'linui ubli li$lrL de dirnFhl tFi (li i *nbo$ 4) 9r& D shbl dBpuD;tortuand N in rs'c.24.d ddn rfieftE i4 {ir daiepnnslrs 7e7.s0, }' ie .2sEpE,*H o|latomE d*#ia.

@
fr!" I| t,?
In ss. 6.?6.d fi &. e,27. Cdt *

rfi-l

rF1

D-t LJ
br

d6b d.nFd3h unulnnd p tu6r, pin sAs 3i63q ct{Sr.!16 limpl6.dn 6 oui 6tt'r de io t 'rp!r*ba

-4
(frs.6.ra) dnt d'tum srrls
EfEzftd ohFrfit 9r@ stnprficdi d.6 t' 54.3.2e. d ep *n*!tr s obsl oa '{&l

. rn s. pri,6tt3 EF@nr* rmsbBra dmbrudi : un sresdet6m edir (fis.6.3o) un dasuhl duuu osld lFtrft dt r6b i

clt

dturE sa 6td16 -sr

)a rypr, #

B B

ry & f;"7
le (

A.

lmliG'ih nibit s lat.la6s@ dh u oueedsriiilr * sdpul hi, $ d6sb@ nibi rtu *nr.ie F 0i p6tu poe$, tdm d6 sa., @) $ iitui Fnt! di.ts4n 6,i'Ei dpar,?, 6srpr,6& ekI
- D w 6gi 4& api hl ge$l f f ir ' s d @ b . * n ih jiF in

4EE 4.?..tsEEEE<9qABEA!!SECEN.A,

oupi Pery6 r{dno. F pi.sb - F nai mulbleJdji tu ln ziqa, rs rhl. dndwi; c.* 6 rn@6'zn ft d@n ie FrrdairE dlda.

rbDharir @r* ?ro

ce ri 3r dbtrFh-ai siu'irorva bar !bui F s db ei dien!.r6 dinb "ib'i, 6re*rn6 p6dd'ib sras 76'30 llab.rur t!ui6 r! 6.0.
Unx.rDrld36t'dwinibi'id..I$6b|dinie'632

dabnF .!i m.i .pq* d c.b 'fii p..']gH tu v.H' trpdd Mnda

dbhnFBrme rarnrtur.dep'rnd h
tn d6s!' *

bubn b.

9rei sb po'ibrr6i sihddr puFrddi brti p.'{ob n pnb!.@h, nEdficnpdn dbi$bl tnt nltrlrt bddor

ol.lantsltu nbh

nih'ilor *u

h) ffi1r6, p: sffi rsEirb, cA.dft'dw htu.E !i rhEd d s'? & malcE, 13 c) cend 'gihE, 8ftli qrt* p riruib ht.tuE d. narstre i i

nud

DiEb{s & r @nLui{uur d

|un....................................................
br.!o{r]ti paoarr mardk

ah'rnrni,rn etubr....-.......-........-....-...-.,..... furud b)hhimi,tud*'turrr:


ndE'd*d|aftfu9.',ipsfuei9Ib!|ore I * scms tui m, $blir d8ft

dtDfficnln ib.6.33,ffia C'r.in* h zi.q h * pdw?ia p.r!6 nrb'llor 161trim. FEfi.r.r b'i@, &ras .eloE do!5d & hm4Erld6 ri a 44;hl da rsu. rn Eul 6rnrdor, ^lttua !nt! o ralim . arpr marmk! *u 6sda d 1o0m4 iftdb s .9..t r. 6 ra.ld, ft * bedn |a o dienF d.h..in.o rlata : r-./2 + 5nn fiE. 6), ia.

Dd rldmr m.i m'i ds lm mm !ffudls $ aldi p6 &ue 6du'i ii zrsr2's I dnasc. FB ds.n ps d.s nu d ira'617' red d. andas d tu rshd. o al* d.b1. rn turqi. dB st inbft ;sgb dumrb 6b. 6m stdud rrh bat potttor mn* .ucH.tde !ffii..3b

'n@en ' h n o d u | u i d i t r i o 6 s1 6 p d o 6 sM a | 4 n | lu b ' tsU6 d drd{i d B, d Fi .lrltu F 'lcj; .bm.nrah P2 9r14, h tunqb d. din6*e@ p4druM.

ih z+zs

P.

br.i o bnE dli.: b li rs.8.$ .* p'* '!@ft6 r. ,ri d.briu nodur raB rhbiwd Frntud * fida h d

.dr4.ri.! ohbru .

p|M

!rdm6 a @'ntt

n@ *

ddErnis.6.4o.. e o.b. n

dd*|k!nod'ju|Ai'b3iidE,.'l,M

sl

6 3e r#buin!4: h d ltrb:n.r {*nladl3 Iri6hidr6 d hbs 6hr4ii. m*ri abid c...d * lHs !n ffi,bj uroi rj rcFid,ptu rhFit dre &u $riciri'i me'iralitiad3a rniiji d pdtu imbrrid d EGh m'i d st8rt. Buh3d idnriilF obhitr[ 14l:re*1,!re raerc .uii romac dinho tri rddicneiurc6'hox.6oErspibd.FaFqrufuidinEpBriii*lplat l.rq.6r, sr ptril; n1ludbR lmi 2iulii.. cand e @4 3. ml trl@b precuB 6eF{[! d'crseE rr hbnaii F o scpEtuFmi mB d.:l . piurrlei ei p'ifr-un c'd3pinl*l sau$!sd. ieili!, 6rsuE hdnaE ..ft d:runb*r_ hLil6 dhn*ib d : !t4iM ljer Lruicbn pidi irer6r,di'seh! d. h tr!.8!r 9i 6.42mt 6'ibb dinffiiuiib edlis[e 'F;, di rculaled. cheblr p6nf! buroarela p h.'mr i ep p\irrd, i$ ln f0.6.439rtu3.e aE prriF d d EaFd],P.fuf4*diri66

EEEBEBIAEAISIPIAE4S!
a,aid dkFelJlrtu +Exri.w 1 m mar rE ddt d 6Fiburonurd. etu'i nar.d.
c;.d s rcrlil. 1!rde*n o inbine bulffic, piu4 * idhi iolda! #mn d. pi6b d. *mbht itr p.,i.a drnrja b onM dpita de ptuqi d& 4s). a @nt-! prdF ru s de$nea:E(6e.6
Pefu6itnbiiabFinb!|offi'p

JI
csd buldrrr d d orq. * FF!:jnd

d ;;i 6;;

lJiii.

"-i h@-;;"bt;-*'"

iii,*i-

d"6;;

a* qr t;eb is ppb'r dE d s p'''*r'di a o


* d d, d'n,tu .r"srcu d6'r*k!s

!i b vnd E 'bw!8 p'd'dF rnpd inr-a * i. psl.b d Prdr d' sb ]k:r b

ch'rr'

$m.nddiceNd3d|es1As137{0!ndi.:oBpz.dbsirp$rd; md d3 lenr fs 6r$ nmiiar d brMui * 6*uri en'lJi de6 |a s; 'Er clfut d I mied h *nd& $ bbr6eb in md a! b, isdr* F Gg ,*d; d*."F d di"**e

n E l.moru .n.5 47 $e r aqn urlrmlfu o bur.n p''ri16 borrs s ?r 'e@zsbE , ;inrud' m*t6 $ 6h* @d buloan. d 6p h?4od " ! ee nd'.e M2e7o. e'lmJ nunc
;*i.* $iLa Di"ftrd.h., hdiEro' daffied Msbb piurig; q d.lt. ri *d lhurubedl

* trd r 4

s.,

cubulde*aElnwe9iribl@ dbbnFh lilE bulo'E sunrb sbd*

ffiw
6. EEPR.aIrAR

,ft

-fti

ronrardede li GBA. hb p.dd d"sd I'd* i{-t n", dd. I9NIfuOR

rivld

rerbal'l:@

de

SDAE

o ld'ne'ib oh aiE6 .ud'nb'nan r.dftn'ab'b El eFir6 h dntuqr iin. rui sirpre ?i Fnd rd $ Erts* dh ; h * *, *-. d*B3 ioiro re) Arqb + mar "*b. p.d sa s dr.* ; .""* q b * ." *". d** bE 6'rsr ) E5r + d d{ai * o hbn* t.p * * aa.a *"" "r;*os dd6 un 3ii%r em+@E!i?eids

r*16 e ac F roF, *- h oBN. d8a{E ni.; e biri trw!.rrs Di.!.b ? * * *ir n -*dnrr" t"", "*r-ibrft"rbh, aJE "ab., u' h mr 6 a d*s s a66c r -.-'; LG J"r-. ' pduro' d"! dn. ! bI. bset* P; hb** *L:'^"d" -"t-. 'd*s
auo. $ Pd telzE c i .lare ;;,;*"...r;b"E{vi*dcar r"*me

i'"'a*
;""i'ih;

;;t-**'-.a..;*
d *.* *

I64unio"-

*d."

*tu ' u p o li? p e | Pb

rb B -d'aca *d"ir 6nho* b h ffid' -drur'a} hF "r ddnetu @mDor" a:k rtr Dad' dn.l ,Eeei -'b.4q darudt eFsq pr.* o,si,. in dnshqd h ts 6 4 is 6 tl e *"'s;;'E ;;;;"" h Ni4a H @ r d @o h e\!' - ffimd6 -,un fe.6 so rd e/.trdi4 $ F lh ,h L d e b tp u r d ' s| in ckd ia p (rs 6 5r).d o8r d' #rmbb 3ud ar4* $du'a eP ftrb/nad.dft ma h16 6realte;$dud in 6l! (fs.6 52!.edd pbsh $nl .te* sa rn pd@'e d d rb 3ubun u@hi,de obbi6.d rr 3udu'n n.fqinisupEP@ p. o anlm

!J-!!49!EI9AE!A5!p!EL9e

'dteeadnd3neifilibii FFndiclra F druc$a std!{id (is.6.53.a),.nD d!;nbd pse'r e dFe{E (trs6.53b), s p,inpftb (hs.6 5a). .r.turiror

Dupndiruite

6ddl!

Fig'6'9, gluib Pd f : d3 sLdr*,

L1 *" d.sts * fi oe+ols 'ccz". (.dEretc) ,erri : d&lial lobhnur)eisDbdic


tu.d i@ b r6a3ti ffitu :duie6

s-r.-BEe@MA8EA.U!ESES45!9!Elpe
EBFri

do dnsdt

t' 6rum t &;

p'in e'dul. s hesre*

P sisiri.aF' bmi ri dimidhsi duru ii' h vlds'ta d. s3 .* khE a dd'uruide 3uds: (cu ddb siudd !n bl* a [ni. @nbu: eqiE ndiceddn NEre) * re@idi pi^ l$r .e onuluicr3@; ifie 6 55) ss robs.tb I m s omdomE nd'ca &h.d R;ffi@ odd i! rEi dss shr.i dnd sda d6 foma sdiunii itaNve@la a qds! ! ddd; 5 adu,ilo..r, a@aebEDffiB, sk rdndhrodir.i ptiiir4n sjmbolti a6lfu4 r6ur sldud Ddnb{ *n& ds hdicdecrnrnaG pitu 3iqrd, i4ln vedde 6dd .b sudu'n s MinA 4dnt'- rinibdinuA s@6

K ^K N g*tr-g3$$trsmm*+
))JD)DD)

K *,n

iH:"" #":"n:m"t''ruff "ffi fr..##ff"ffi ?]#ruTf'3u:1f"ffi'*Fle'ilPsAr*Mgaff4Pj+5


*'llfn*iyffitff'*fatsffir.g.6nj:FdiFoJ*

;]lT,5nfiiffisffrffi#,r"
1l L- 'I

Tu
I

li
"lff "iH

6g;,9ffi9[;qspr"m *[f 'j:H:,::f"#*xfftrf ff [: *.:]l._,ft

ft@

Nll

a rFl ',ti\l((1(l *Nl:f { fi1l 1u1(( J 2 rE-1

'K F]
Nrl

-w-t!
Jw.arqt
,, +R{.+t", 1
H '| +
4 A l-M-l 9N L: ]

4,F= "ffi|'-ii

1A

MT:

f l''L)

ENrJl d E-:

fupacurgob*idix.hpl3j6oFiehbe['r6.6'simb|ud|sdeb3 tulnB &ar. u dnssus rmi shb|Ufhd.bazipolffcomp|.tabosimbldsp|]MlaB.e3sci,lib

;'if-" '"' '" ** "''

tnbiiaEa h odr*b inldrtr*g :tbnsc,

Fig'65s. 9an!4 0a reur ds monct, a@Eb * v idrla pd6s .b$bt fldad rainr6a.lia rinbL& hdal 6 a ca *i4 h madilib d. @nsrtu4rrebri hre hi 6FE }trprd* h f0 6 6. d 6s6.61 h^g332gunlFzanbbca@cds sdudrcpzadnsh6mdicnlfig'e33'

..fl..|4-./UlJ

T i

ffi
*irinr emte -*

i*:*"*ffi9**ru+mxx - "rr:##r*S"ffi"#ffiH*1*.n,* *-**"' " *-*, Cgr;"*"*"Ti:ffi#''EH;-"


3@!E): ci{:gz a!r-'oGsD '@to llm4@i!6M6rn'i b tud@Eii

q"ff : Htr3ffi:; s:HHp*;*-*- .*,.,

H#ffi""-*. .*-ffi,n;"Tmxffif,:H":ffii
* d pc4tu rclmi r6!s @ 'murn

ftrtr5;ffil;ll"*,"

'*-"s?"ffi$Hrffitr5 g.'*rge on

6rdu4bsffi:

H .*'u nd'mr.6nb. e@ m
l

S-ar putea să vă placă și