Sunteți pe pagina 1din 32

BILANT CONTABIL

RON

Nr. rd.
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
1. Ch. de constituire (ct.201-2801)
2. Ch. de dezvoltare (ct.203-2803-2903)
3. Concesiuni ,brevete i alte imobilizri necorporale.
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075)
5. Avansuri si imobilizri necorporale n curs
TOTAL (rd. 01 la 05)
II. IMOBILIZRI CORPORALE
1. Terenuri i construcii
2. Instalaii tehnice i maini (ct.213-2813-2913)
3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct.214-2814-2914)
4. Avansuri i imobilizri corporale n curs

1
2
3
4
5
6

Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

5,065

3,628

4,872

5,065

3,628

4,872

7
8
9
10

10,183,164
512,470
194,800
15,422

9,933,183
256,750
189,974
15,422

9,862,123
62,957
162,642
15,422

TOTAL: (rd. 07 la 10)


III. IMOBILIZRI FINANCIARE

11

10,905,856

10,395,329

10,103,144

1. Aciuni deinute la entitile afiliate


2. mprumuturi acordate entitilor afiliate
3. Interese de participare
4. mprumuturi acordate entitilor cu interese de participare
5. Investiii deinute ca imobilizri
6. Alte mprumuturi
TOTAL: (rd. 12 la 17)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime i materiale consumabile
2. Producia n curs de execuie
3. Produse finite i mrfuri
4. Avansuri pentru cumprri de stocuri
TOTAL: (rd. 20 la 23)
II. CREANE
1. Creane comerciale
2. Sume de ncasat de la entitile afiliate
3. Sume de ncasat de la entiti cu interese de participare
4. Alte creane
5. Capital subscris i nevrsat
TOTAL: (rd. 25 la 29)
III. INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
1. Aciuni deinute la entitile afiliate
2. Alte investiii pe termen scurt
TOTAL: (rd. 31 +32)
IV. CASA I CONTURI LA BNCI
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 24+30+33+34)
C. CHELTUIELI N AVANS (ct.471)
D. DATORII PE TR SCURT
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni
2. Sume datorate instituiilor de credit
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor
4. Datorii comerciale
5. Efecte de comer de pltit
6. Sume datorate entitilor afiliate
7. Sume datorate entitilor cu interese de participare
8. Alte datorii, inclusiv fiscale i sociale
TOTAL: (rd. 37 la 44)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE (rd. 35+36-45-62)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)
G. DATORII MAI MARI DE UN AN
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni

12
13
14
15
16
17
18
19

3,332,060
0
3,332,060
14,242,981

2,875,023
56,178
2,931,201
13,330,158

2,587,058
0
2,587,058
12,695,074

34,284

48,492

54,509

774,720

722,129

676,102

809,004

770,621

730,611

401,473

360,655

250,420

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

947,055

40,771

138,168

1,348,528

401,426

388,588

31
32
33
34
35
36

12,781,758
14,939,290
22,064

14,106,540
15,278,587
18,136

16,424,764
17,543,963
59,916

22,017
376,680

14,686
319,957

8,508
361,622

636,748
1,035,445
13,445,828
27,688,809

845,558
1,180,201
13,703,467
27,033,625

839,763
1,209,893
15,786,165
28,481,239

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

2. Sume datorate instituiilor de credit


49
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor
50
4. Datorii comerciale
51
5. Efecte de comer de pltit
52
6. Sume datorate entitilor afiliate
53
7. Sume datorate entitilor cu interese de participare
54
8. Alte datorii, inclusiv fiscale i sociale
55
TOTAL: (rd. 48 la 55)
56
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii i alte obligaii similare
57
2. Provizioane pentru impozite
58
3. Alte provizioane
59
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57 la 59)
60
I. VENITURI N AVANS
Subvenii pentru investiii
61
Venituri nregistrate n avans
62
TOTAL (rd. 61+62)
63
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL
- capital subscris vrsat
64
- capital subscris nevrsat
65
- patrimoniul regiei
66
TOTAL (rd. 64 la 66)
67
II. PRIME DE CAPITAL
68
III. REZERVE DIN REEVALUARE
69
IV. REZERVE
1. Rezerve legale
70
2. Rezerve statutare sau contractuale
71
3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare
72
4. Alte rezerve
73
TOTAL (rd. 70 la 73)
74
Aciuni proprii
75
Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
76
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
77
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT ()
sold C
78
sold D
79
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR
sold C
80
sold D
81
Repartizarea profitului
82
CAPITALURI PROPRII TOTAL (rd. 67+68+69+74-75+7677+78-79+80-81-82)
83
Patrimoniul public
84
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83+84)
85

798,500
798,500

268,400
268,400

259,400
259,400

480,081
480,081

413,055
413,055

607,821
607,821

2,958,210

2,958,210

2,958,210

2,958,210

2,958,210

2,958,210

1,439,094

1,439,094

1,439,094

591,642

591,642

591,642

16,146,073
16,737,715

18,478,653
19,070,295

19,832,148
20,423,790

5,755,354

3,297,626

3,400,745

64

26,890,309

26,765,225

28,221,839

26,890,309

26,765,225

28,221,839

29204335
29204335
0

28626881
28626881
0

30298953
30298953
0

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

1. CA net (rd. 02 la 04)


Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708)
Venituri din vnzarea mrfurilor (ct.707)
Venituri din subvenii de exploatare aferente CA nete
2. Variaia stocurilor
sold C
sold D
3. Producia imobilizat (ct.721+722)
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)
VENITURI DIN EXPLOATARE (rd. 01+05-06+07+08)
5.a) Cheltuieli cu materiile prime i materiale consumabile
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)
b) Alte cheltuieli din afar (cu energie i ap)
Cheltuieli privind mrfurile (ct.607)
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)
a) Salarii (ct.641-7414)
b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social
7.a) Ajustarea valorii imob. corp. i necorp (rd. 18-19)
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)
a.2) Venituri (ct.7813+7815)
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)
b.2) Venituri (ct.754+7814)
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)
8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe
8.2. Ch. cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
8.3. Cheltuieli cu despgubiri, donaii i active cedate
Ajustri priv. proviz. pentru riscuri i cheltuieli (rd.28-29)
Cheltuieli (ct.6812)
Venituri (ct.7812)
CHELT. DE EXPLOATARE (rd. 10 la 14+17+20+23+27)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 09-30)
- Pierdere (rd. 30-09)
9. Venituri din interese de participare
- din care, n cadrul grupului
10. Ven. din alte invest. financ. ce fac parte din activ. Imob.
- din care, n cadrul grupului
11. Venituri din dobnzi (ct.766)
- din care, n cadrul grupului
Alte venituri financiare
VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 33+35+37+39)
12. Ajust valorii imob fin de ca active circulante (rd. 42-43)
Cheltuieli (ct.686)
Venituri (ct.786)
13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666-7418)
- din care, n cadrul grupului
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668+688)
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 41+44+46)
REZULTATUL FINANCIAR
- Profit (rd. 40-47)
- Pierdere (rd. 47-40)
14. REZULTATUL CURENT
- Profit (rd. 31+48)
- Pierdere (rd. 32+49)
15. Venituri extraordinare (ct.771)
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR

Nr. rd.
1
2
3
4

Anul 2009
14,656,601
10,925,723
3,730,878

Anul 2010
12,749,197
9,432,634
3,316,563

Anul 2011
12,425,447
9,687,119
2,738,328

172,140
14,828,741
267,367
72,756
1,719,078
2,341,576
3,387,120
2,513,242
873,878
607,566
607,566
0
52,140
52,140
0
2,082,926
1,787,666
205,138
90,122
796,86
798,50
1,640
11,327,389

112,593
12,861,790
242,682
21,174
1,565,936
2,068,735
3,872,986
3,103,795
769,191
545,408
545,408
0
46,313
49,146
2,833
1,631,568
1,390,854
214,752
25,962
-530,100
268,400
798,500
9,464,702

602,336
13,027,783
241,394
28,305
1,568,959
1,659,668
3,555,575
2,784,012
771,563
505,342
505,342
0
341,600
392,010
50,410
1,553,159
1,295,256
223,948
33,955
-9,000
259,400
268,400
9,445,002

3,501,352
0
114,912

3,397,088
0
49,639

3,582,781
0
58,967

2,008,804

1,017,850

1,025,543

1,239,540
3,363,256
-3,435,590

2,816
1,087,326
482,592
482,592

3,435,590

54,304
1,121,793
499,468
540,080
40,612

3,521,147
85,557

84,712
584,180

66
482,658

48
49

3,277,699
0

537,613
0

604,668
0

50
51
52
53

6,779,051
0
0
0

3,934,701
0
0
0

4,187,449
0
0
0

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

- Profit (rd. 52-53)


- Pierdere (rd. 53-52)
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)
REZULTAT BRUT:
- Profit (rd. 56-57)
- Pierdere (rd.57-56)
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691-791)
19. Alte chelt. cu impozitele (ct.698)
20. REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI FINANCIAR
- Profit
- Pierdere
21. REZULTATUL PE ACIUNE
- de baz
- diluat

54
55
56
57

0
0
18,191,997
11,412,946

0
0
13,983,583
10,048,882

0
0
14,115,109
9,927,660

58
59
60
61

6,779,051
***********
1,023,697

3,934,701
***********
637,075

4,187,449
************
786,704

62
63

5,755,354
***********

3,297,626
***********

3,400,745
************

64
65

SITUAIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - ANUL 2010


Sold
01.01.10

Valoare brut
Creteri
Anul 2010

Elemente de active
Alte imobilizri necorporale
0
Av. i imob. Necorp. n curs
39,535
Terenuri i construcii
12,357,038
Instalaii tehnice i maini
2,294,494
Mobilier, ap., birotic
431,125
Av. i imob. Corp. n curs
15,422
Total imob. Corporale
15,098,079
Titluri deinute ca imobilizri
0
Alte creane imobilizate
0
Total imob. Financiare
5,503,988
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 20,641,602

0
1,929
0
14,886
16,629
0
31,515
0
0
183,320
216,764

Reduceri
Anul 2010
0
596
0
9,708
0
0
9,708
0
0
84,711
95,015

Sold
31.12.10
0
40,868
12,357,038
2,299,672
447,754
15,422
15,119,886
0
0
5,602,597
20,763,351

Amortizri i provizioane
Amortizare
Sold 01.01.10
nregistrat Reduceri
34,470
0
2,173,874
1,782,024
236,325

3,366

4,192,223
0
0
0
4,226,693

542,042
0
0
0
545,408

0
249,981
270,606
21,455

596
0
0
9,708

9,708
0
0
0
10,304

SITUAIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - ANUL 2011


Valoare brut
Creteri
Reduceri
Anul 2011 Anul 2011
Elemente de active
Alte imobilizri necorporale
0
0
0
Av. i imob. Necorp. n curs
40,868
4,099
0
Terenuri i construcii
12,357,038
625,796
0
Instalaii tehnice i maini
2,299,672
21,097
626,387
Mobilier, ap., birotic
447,754
41,469
2,418
Av. i imob. Corp. n curs
15,422
0
0
Total imob. Corporale
15,119,886
688,362
628,805
Titluri deinute ca imobilizri
0
0
0
Alte creane imobilizate
0
0
0
Total imob. Financiare
5,602,597
194,627
56,178
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 20,763,351
887,088
684,983
Sold
01.01.11

Sold
31.12.11
0
44,967
12,982,834
1,694,382
486,805
15,422
15,179,443
0
0
5,741,046
20,965,456

Amortizri i provizioane
Amortizare
Sold 01.01.11
nregistrat Reduceri
37,240
2,855
0
0
0
2,423,855
696,856
2,042,922
-262,584
148,913
257,780
68,216
1,833
0
0
0
4,724,557
502,488
150,746
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,761,797
505,343
150,746

86.99

97.46

Sold
31.12.10
37,240
0
2,423,855
2,042,922
257,780
0
4,724,557
0
0
0
4,761,797

Sold
31.12.11
40,095
0
3,120,711
1,631,425
324,163
0
5,076,299
0
0
0
5,116,394

BILAN FINANCIAR
ELEMENTE DE ACTIV
ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizri necorporale
1. Concesiuni, brevete i alte imobilizri necorporale.
2. Fondul comercial
3. Avansuri si imobilizri necorporale n curs
Imobilizri corporale
1. Terenuri i construcii
2. Instalaii tehnice i maini
3. Alte instalaii, utilaje i mobilier
4. Imobilizri corporale n curs
Imobilizri financiare
1. Aciuni deinute la entitile afiliate
2. mprumuturi acordate entitilor afiliate
3. Interese de participare
4. mprumuturi acordate entitilor cu interese de participare
5. Investiii deinute ca imobilizri
6. Alte mprumuturi
7. Creane mai mari de un an
ACTIVE CIRCULANTE
Stocuri
1. Materii prime i materiale consumabile
2. Producia n curs de execuie
3. Produse finite i mrfuri
4. Avansuri pentru cumprri de stocuri
Creane
1. Creane comerciale
2. Sume de ncasat de la entitile afiliate
3. Sume de ncasat de la entiti cu interese de participare
4. Alte creane
5. Capital subscris i nevrsat
6. Imobilizri financiare mai mici de un an
Disponibiliti
1. Investiii financiare pe termen scurt
2. Casa i conturi la bnci
ACTIVE TOTALE

2009
14,242,981
5,065
5,065

2010
13,330,158
3,628
3,628

10,905,856
10,183,164
512,470
194,800
15,422
3,332,060
0
0
0
0
3,332,060
0
0
14,939,290
809,004
34,284
0
774,720
0
1,348,528
401,473
0
0
947,055
0
0
12,781,758
0
12,781,758
29,182,271

10,395,329
9,933,183
256,750
189,974
15,422
2,931,201
0
0
0
0
2,875,023
56,178
0
15,278,587
770,621
48,492
0
722,129
0
401,426
360,655
0
0
40,771
0
0
14,106,540
0
14,106,540
28,608,745

Fond de rulment
Necesar de fond de rulment
Trezoreria net

17,216,060
323,587
12,781,758

17,098,103
-276,554
14,106,540

ELEMENTE DE PASIV
CAPITAL PERMANENT
Capital propriu
1. Capital social
2. Prime de capital
3. Rezerve din reevaluare
4. Rezerve
5. Rezultatul reportat
6. Rezultatul exerciiului
7. Repartizarea profitului (se scade)
8. Aciuni proprii
9. Castiguri legate de instrum de capital propriu
10. Pierderi legate de instrum de capital propriu
11. Provizioane nejustificate
12. Venituri n avans
13. Active fictive (se scad)
Datorii pe termen mediu i lung
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni
2. Sume datorate instituiilor de credit
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor
4. Datorii comerciale
5. Efecte de comer de pltit
6. Sume datorate entitilor afiliate
7. Sume datorate entitilor cu interese de participare
8. Alte datorii, inclusiv fiscale i sociale
9. Provizioane mai mari de un an
DATORII PE TERMEN SCURT
Datorii de exploatare pe tr scurt
1. Avansuri ncasate n contul comenzilor
2. Datorii comerciale
3. Efecte de comer de pltit
4. Sume datorate societilor n cadrul grupului
5. Sume datorate priv interesele de participare
6. Alte datorii
7. Provizioane mai mici de un an
Datorii financiare curente
1. mprumuturi din emisiune de obligaiuni
2. Sume datorate instituiilor de credit
CAPITAL TOTAL
AT-KT
DINAMICA INDICATORILOR DE REZULTATE
Cifra de afaceri
Rezultatul din exploatare

2009
31459041
27392454
2958210
0
1439094
16737715
0
5755354
-64
0
0
0

2010
30428261
27196416
2958210
0
1439094
19070295
0
3297626
0
0
0
0

480081
22064
4066587
0
0
0
0
0
0
0
0

413055
18136
3231845
0
0
0
0
0
0
0
0

1833945
1833945
22017
376680
0
0
0
636748
798500
0
0
0
33292986
-4110715

1448601
1448601
14686
319957
0
0
0
845558
268400
0
0
0
31876862
-3268117

2009
14656601
3501352

2010
12749197
3397088

Rezultatul total

6779051

3934701

DINAMICA
Modificarea absolut
2011
D10/09
D11/10
12,695,074
-912,823
-635,084
4,872
-1,437
1,244
4,872
-1,437
1,244

10,103,144
9,862,123
62,957
162,642
15,422
2,587,058
0
0
0
0
2,587,058
0
0
17,543,963
730,611
54,509
0
676,102
0
388,588
250,420
0
0
138,168
0
0
16,424,764
0
16,424,764
30,239,037

-510,527
-249,981
-255,720
-4,826
0
-400,859
0
0
0
0
-457,037
56,178
0
339,297
-38,383
14,208
0
-52,591
0
-947,102
-40,818
0
0
-906,284
0
0
1,324,782
0
1,324,782
-573,526

-292,185
-71,060
-193,793
-27,332
0
-344,143
0
0
0
0
-287,965
-56,178
0
2,265,376
-40,010
6,017
0
-46,027
0
-12,838
-110,235
0
0
97,397
0
0
2,318,224
0
2,318,224
1,630,292

Indice
I10/9
93.59
71.63
71.63

I11/10
95.24
134.29
134.29

95.32
97.55
50.10
97.52
100.00
87.97
0.00
0.00
0.00
0.00
86.28
0.00
0.00
102.27
95.26
141.44
0.00
93.21
0.00
29.77
89.83
0.00
0.00
4.31
0.00
0.00
110.36
0.00
110.36
98.03

97.19
99.28
24.52
85.61
100.00
88.26
0.00
0.00
0.00
0.00
89.98
0.00
0.00
114.83
94.81
112.41
0.00
93.63
0.00
96.80
69.43
0.00
0.00
338.89
0.00
0.00
116.43
0.00
116.43
105.70

19,503,218
-350,094
16,424,764
Modificarea absolut

Indice

2011
32198292
28889576
2958210
0
1439094
20423790
0
3400745
0
0
0
0

D10/09
-1,030,780
-196,038
0
0
0
2,332,580
0
-2,457,728
64
0
0
0
0
-67,026
-3,928
-834742
0
0
0
0
0
0
0
0

D11/10
1,770,031
1,693,160
0
0
0
1,353,495
0
103,119
0
0
0
0
0
194,766
41,780
76,871
0
0
0
0
0
0
0
0

I10/9
96.72
99.28
100.00
0.00
100.00
113.94
0.00
57.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
86.04
82.20
79.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

I11/10
105.82
106.23
100.00
0.00
100.00
107.10
0.00
103.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
147.15
330.37
102.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1469293
1469293
8508
361622
0
0
0
839763
259400
0
0
0
33667585
-3428548

-385344
-385,344
-7,331
-56,723
0
0
0
208,810
-530,100
0
0
0
-1416124

20692
20,692
-6,178
41,665
0
0
0
-5,795
-9,000
0
0
0
1790723

79
78.99
66.70
84.94
0.00
0.00
0.00
132.79
33.61
0.00
0.00
0.00
95.75

101
101.43
57.93
113.02
0.00
0.00
0.00
99.31
96.65
0.00
0.00
0.00
105.62

2011
12425447
3582781

D10/09
-1,907,404
-104,264

D11/10
-323,750
185,693

I10/9
86.99
97.02

I11/10
97.46
105.47

607821
59916
3308716
0
0
0
0
0
0
0
0

4187449

-2,844,350

252,748

58.04

106.42

RATELE DE STRUCTUR ALE ELEMENTELOR DE ACTIV


Anul 1
1. Rata activelor imobilizate
1.1. Rata imobilizrilor necorporale
1.1.1. Rata concesiunilor, brevetelor i licenelor
1.1.2. Rata fondului comercial
1.1.3. Rata imobilizrilor necorporale n curs
1.2. Rata imobilizrilor corporale
1.2.1. Rata terenurilor i construciilor
1.2.2. Rata instalaiilor tehnice i mainilor
1.2.3. Rata altor imobilizri corporale
1.2.4. Rata imobilizrilor corporale n curs
1.3. Rata imobilizrilor financiare
2. Rata activelor circulante
2.1. Rata stocurilor
2.1.1. Rata materiilor prime
2.1.2. Rata produciei neterminate
2.1.3. Rata produselor finite i mrfurilor
2.1.3. Rata avansurilor pt cumparari de stocuri
2.2. Rata creanelor
2.2.1. Rata creanelor comerciale
2.2.2. Rata altor creane
2.3. Gradul net de asigurare cu disponibliti
- fata de activele circulante
- fata de activele totale
2.4. Gradul brut de asigurare cu disponibiliti
- fata de activele circulante
- fata de activele totale

48.81
0.04
100.00
0.00
0.00
76.57
93.37
4.70
1.79
0.14
23.39
51.19
5.42
4.24
0.00
95.76
0.00
9.03
29.77
70.23
*
85.56
43.80
*
85.56
43.80

Anul 2
46.59
0.03
100.00
0.00
0.00
77.98
95.55
2.47
1.83
0.15
21.99
53.41
5.04
6.29
0.00
93.71
0.00
2.63
89.84
10.16
*
92.33
49.31
*
92.33
49.31

RATELE DE STRUCTUR ALE ELEMENTELOR DE PASIV


STRUCTURA DUP CRITERIUL EXIGIBILITII
1. Rata stabilitii financiare (Kper/Kt)
2. Rata datoriilor pe termen scurt (Dts/Kt)
2.1. Rata datoriilor financiare (Dfc/Dts)
2.2. Rata datoriilor comerciale (Dcom/Dts)
2.3. Rata altor datorii nefinanciare (Ad/Dts)
3. Rata structurii finanrii (Dts/Kper)
STRUCTURA PE FORME DE PROPRIETATE
1. Rata autonomiei financiare globale (Kpr/Kt)
2. Rata autonomiei financiare la termen (Kpr/Kper)
3. Rata de ndatorare global (Dt/Kt)
4. Rata de ndatorare la termen (Dtml/Kper)
5. Rata de ndatorare la termen (Dtml/Kpr)
6. Levierul financiar
7. Rata creditelor bancare (CB/Dt)
8. Rata creditelor bancare (CB/Kt)
9. Rata datoriilor de exploatare (De/Dt)
10. Rata datoriilor de exploatare (De/Kt)
ANALIZA CAPITALULUI ANGAJAT
BAZA DE CALCUL
Capital propriu
mprumuturi pe termen mediu i lung
Capital angajat permanent
Datorii financiare curente
Capital mprumutat
Capital angajat
RATELE CAPITALULUI ANGAJAT
1. Rata capitalului angajat
2. Rata datoriilor de exploatare
ANALIZA PE BAZA ELEMENTELOR DE PASIV
1. Stabilitatea capitalului angajat (Kap/Ka)
2. Exigibilitatea capitalului angajat (Dfc/Ka)
3. Autonomia capitalului angajat (Kpr/Ka)
4. ndatorarea global a capitalului angajat (Km/Ka)
5. ndatorarea la termen a capitalului angajat (tml/Ka)
ANALIZA PE BAZA ELEMENTELOR DE ACTIV
1. Ponderea activelor imobilizate (AI/Ka)
2. Ponderea necesarului de fond de rulment (NFR/Ka)
3. Ponderea disponibilitilor i plasamentelor (Db/Ka)

Anul 1
*

82.28
87.07
17.72
12.93
14.85
0.000
0.00
0.00
31.08
5.51

Anul 2
*
85.32
4.54
0.00
22.09
58.37
4.76
*
85.32
89.38
14.68
10.62
11.88
0.000
0.00
0.00
30.95
4.54

Anul 1
27392454
0
1833945
0
1855962
1855962
*
0.00
5.51
*
98.81
0.00
1475.92
100.00
0.00
*
767.42
17.44
688.69

Anul 2
27196416
0
1448601
0
1463287
1463287
*
0.00
4.54
*
99.00
0.00
1858.58
100.00
0.00
*
910.97
-18.90
964.03

82.28
5.51
0.00
20.54
34.72
5.83
*

Anul 3
41.98
0.04
100.00
0.00
0.00
79.58
97.61
0.62
1.61
0.15
20.38
58.02
4.16
7.46
0.00
92.54
0.00
2.21
64.44
35.56
*
93.62
54.32
*
93.62
54.32

Structura AT anul 1

Structura AT anul 2

46.59

48.81
51.19

53.41

Structura AT anul 3

41.98

58.02

Structura AC anul 1

Structura AC anul 2

5.42

5.04

9.03
1
2
3

85.56

92.33

Structura AC anul 3

4.16
2.21
1
2

93.62

2.63

Anul 3
*
85.81
4.36
0.00
24.61
57.15
4.56
*
85.81
89.72
14.19
10.28
11.45
0.000
0.00
0.00
30.75
4.36

Anul 3
28889576
0
1469293
0
1477801
1477801
*
0.00
4.36
*
99.42
0.00
1954.90
100.00
0.00
*
859.05
-23.69
1111.43

Dinamica Ratei stabilitati financiare i a ratei AI


100.00

85.32
85.81

80.00
60.00

82.28
48.81

40.00

Rsf
41.98

46.59

20.00
0.00
1

RAI

1
2
3

RATELE DE LICHIDITATE I SOLVABILITATE


LICHIDITATEA
1. Lichiditatea
curent(LC=AC/Dat
curente*100)
2. Lichiditatea
imediat(LI=(ACStocuri)/Dat.curente*100)

Anul 1

SOLVABILITATEA
1. Solvabilitatea general(
Sg= AT/DT*100)

Anul 1

2. Solvabilitatea
patrimonial(Sp=Kp/Kt*100)

Anul 2

8.15

770.49

494.57

82.28

10.55

1001.52
Anul 2
611.24

85.32

Anul 3

Lichiditatea generala & Solvabilitatea patrimoniala

11.94

1144.32
Anul 3
632.88

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

85.81

Anul 1
Anul 2
Anul 3
401473
360655
250420
376680
319957
361622
14656601 12749197 12425447
9.9
10.2
7.3
9.3
9.0
10.5

85.81

82.28

Lg
Sp
10.55
11.94

8.15
1

CORELAIA CREANE - OBLIGAII


Indicator
Creane clieni
Datorii furnizori
Cifra de afaceri
Termen ncasare creane
Termen plat datorii

85.32

Corelatia creante-obligatii
12.0
10.0

10.2

9.9
9.3

9.0

8.0

10.5
7.3

Di

6.0

Df

4.0
2.0
0.0
1

Di
Df

ANALIZA FONDULUI DE RULMENT


Indicator
Capital permanent
Capital propriu
Active imobilizate
Fond de rulment (Kper-Ai)
- Fond de rulment propriu(Kpr-Ai)
- Fond de rulment strin(FR-Frprop)

Anul 1
Anul 2
Anul 3
31459041 30428261 32198292
27392454 27196416 28889576
14242981 13330158 12695074
17216060 17098103 19503218
13149473 13866258 16194502
4066587
3231845
3308716

RATELE FONDULUI DE RULMENT

Anul1

Anul 2

Anul 3

1. Finanarea imobilizrilor(Kper/Ai)*100
2. Finantarea imobilizarilor prin
Kpr(Kpr/Ai)*100
3. Acoperirea capitalurilor investite
Kper/(Ai+NFR)*100
4. Ponderea FR n Kper

220.87

228.27

253.63

192.32

204.02

227.57

215.97
0.55

233.10
0.56

260.82
0.61

5. Rata de finanare a AC (FR/Ac)*100


6. Rata de finanare a
stocurilor(FR/St)*100
7. Rata de acoperire a
NFR(FR/NFR)*100
8. Rata de finanare a cifrei de
afaceri(FR/CA)*360

115.24

111.91

111.17

2128.06

2218.74

2669.44

5320.38

-6182.55

-5570.85

422.87

482.80

565.06

ANALIZA NECESARULUI DE FOND DE RULMENT


Indicator
Anul 1
Anul 2
Anul 3
Stocuri
809004
770621
730611
Creane
1348528
401426
388588
Datorii de exploatare pe termen scurt
1833945
1448601
1469293
Necesarul de fond de rulment(St+Cr-Dets) 323587
-276554
-350094
RATELE NFR
1. Rata NFR(NFR/CA)*360
2. Rata de finanare a NFR prin T(Sold
trez/NFR)*100

Anul 1
Anul 2
Anul 3
7.95
-7.81
-10.14
39.50

-51.01

-46.92

ANALIZA TREZORERIEI NETE


Indicator
Disponibiliti bneti
Datorii financiare curente
Trezoreria net (Db-Dfc)

Anul 1
Anul 2
Anul 3
12781758 14106540 16424764
0
0
0
12781758 14106540 16424764

RATELE DE GESTIUNE (ROTAIE) A CAPITALURILOR


BAZA DE CALCUL
Indicator
Capital permanent
Capital propriu
Capital angajat
Datorii totale
Datorii pe termen mediu i lung
Datorii pe termen scurt
Furnizori
Furnizori (fr TVA)
Sold mediu furnizori (fara TVA)
Cifra de afaceri
Capacitatea de autofinanare
ANALIZA
Denumire
Rata de rotaie a capitalului permanent
(Rkper=CA/Kper)
Rata de rotaie a capitalului
propriu(Rkpr=CA/Kpr)
Rata de rotaie a capitalului angajat
(Rka=CA/Ka)
Rata de rotaie a datoriilor
totale(RDt=CA/DT)
Rata de rotaie a Dtml (RDtml=CA/Dtml)
Rata de acoperire a riscurilor
(RAR=Dtml/CAF)
Rata de rotaie a Dts (RDts=CA/Dts)
Rata de rotaie a furnizorilor
(Rfz=CA/Datorii furnizori)
Termenul mediu de plat a furnizorilor (
TFz=Datorii fz / Plai Datorii fz ( CA)*365)

Anul 1
Anul 2
Anul 3
31459041 30428261 32198292
2958210 2958210 2958210
1855962 1463287 1477801
5900532 4680446 4778009
4066587 3231845 3308716
1833945 1448601 1469293
376680
319957
361622
303774
258030
291631
*
280902
274830
14656601 12749197 12425447
#VALUE!
3359247 4238687

Anul 1

Anul 2

Anul 3

0.47

0.42

0.39

4.95

4.31

4.20

7.90

8.71

8.41

2.48
3.60

2.72
3.94

2.60
3.76

#VALUE!
7.99

0.96
8.80

0.78
8.46

45.39

45.21

8.04

8.07

RATELE DE ROTAIE A ACTIVELOR


BAZA DE CALCUL
Indicator
Active totale
Activele imobilizate
Imobilizri corporale (valori nete)
Imobilizri corporale (valori brute)
Active circulante
Soldul mediu al activelor circulante
Stocuri
Soldul mediu al stocurilor
Materii pime
Soldul mediu al materiilor prime
Producie neterminat
Soldul mediu al produciei neterminate
Produse finite
Soldul mediu al produselor finite
Creane totale
Sold mediu creante totale
Creane clieni
Creane clieni (fr TVA)
Sold mediu creane clieni fr TVA
Venituri totale
Cifra de afaceri
Amortizri cumulate
Amortizri anuale
Investiii n imobilizri corporale
Ieiri de imobilizri corporale
RATELE DE ROTAIE ALE AT I AI
Denumire
Rata de rotaie a activelor totale(RAT=Vt/At)
Rata de rotaie a activelor
imobilizate(RAI=CA/AI)
Rata de rotaie a imobilizrilor
corporale(RIC=CA/IC n)
Rata de uzur a imobilizrilor corporale(Ru=A
cum/IC b)
Termenul de recuperare a valorii IC(Tr=IC b/A
Anuale)
Rata de moderinizare a IC

Anul 1
Anul 2
Anul 3
29182271 28608745 30239037
14242981 13330158 12695074
10905856 10395329 10103144
15098079
31515
9708
14939290 15278587 17543963
*
15108939 16411275
809004
770621
730611
*
789813
750616
34284
48492
54509
*
41388
51501
0
0
0
*
0
0
774720
722129
676102
*
748425
699116
1348528
401426
388588
*
874977
395007
401473
360655
250420
323769
290851
201952
*
307310
246401
18191997
14656601
4192223
?
?
?

Anul 1

?
?

13983583
12749197
542042
542042
31515
9708

Anul 2

14115109
12425447
9708
9708
9708
15104464

Anul 3

0.62

0.49

0.47

1.03

0.96

0.98

1.34

1.23

1.23

0.28

17.20

1.00

0.06
1.0000

1.00
1.0000

Rata scoaterilor din funciune(Rs=Ieiri de


imob/IC b )

RATELE DE ROTAIE ALE ACTIVELOR CIRCULANTE


Denumire
Anul 1
Numrul mediu de rotaii ale AC
*
Durata medie n zile a unei rotaii
*
Numrul mediu de rotaii al stocurilor
*
Durata medie a unei rotaii a stocurilor
*
Durata unei rotaii a materiilor prime
*
Durata unei rotaii a produciei neterminate
*
Durata unei rotaii a produselor finite
*
Termenul mediu de ncasare a creanelor clieni
*
Termenul mediu de ncasare a creanelor
*
Ciclul de conversie al stocurilor
Ciclul de conversie al creanelor-clieni
Ciclul operaional
Ciclul de pli
Ciclul de conversie a numerarului

*
*
*
*
*

0.3080

Anul 2

1555.8780

Anul 3

0.84
432.56
16.54
22.06
1.18
0.00
21.43
8.80
25.05

0.76
482.08
17.01
21.46
1.51
0.00
20.54
7.24
11.60

22.06
8.80
30.86
8.04
22.82

21.46
7.24
28.70
8.07
20.63

Rotatia AC -anul 2
1.18 0.00
1
25.05

21.43

2
3
4

Rotatia AC - anul 3
1.51

0.00

11.60

1
2
3
4

20.54

Structura ciclului numerarului

8.07
28.70
Ciclul de plati
Ciclul operational

8.04
30.86

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00