Sunteți pe pagina 1din 10

ANALIZA SCORING A UNUI DEBITOR Determinarea ratingului de credit

Ratingul de credit rezprezinta un calificativ numeric determinat de banca pe baza unor criterii calitative si cantitative si are urmatoarele utilitati: 1. Stabileste performanta financiara a debitorului ( cele 5 categorii A, B, C, D si E). 2. Stabilirea marjei de risc de credit care se adauga la o rata de dobanda interbancara sau la rata de referinta a bancii. 3. Stabilirea de catre banca a gradului de indatorare a persoanelor fizice debitoare. 4. Evaluarea istorica a calitatii portofoliului de credite in functie de rating. 5. Determinarea performantei financiare prin rating este ulitizata pentru construirea provizioanelor specifice riscului de credit. 6. Clasificarea creditelor ( standard, in observatie, substandard, indoielnic si pierdere).

RC= Gsi*Pci RC= rating credit; Gsi= ponderea (greutatea specifica a criteriului i); Pci= punctajul in cadrul criteriului i.

Scoringul la o persoana fizica: Criterii de apreciere: 1. Locuinta clientului: a) vila/casa proprietate personala; (5 pct.) b) apartament proprietate personala; (4 pct.)

c) casa/apartament proprietatea parintilor; (2 pct.) d) locuinta cu chirie. ( 0 pct.)

2. Durata rezidentei la aceeasi adresa: a) > 5 ani; (3 pct.) b) 1-5 ani; (2 pct.) c) < 1 an. (1 pct.) 3. Situatia familiala: a) casatorit; (2 pct.) b) celibatar/vaduv/divortat. (1 pct.) 4. Numarul de persoane aflate in intretinere: a) 0 persoane; (2 pct.) b) 1-3 persoane; (1 pct.) c) > 3 persoane. (0 pct.)

5. Durata lucrata la acelasi loc de munca: a) < 1 an; ( 0 pct.)

b) 1-3 ani; (1 pct.) c) 3-5 ani; d) > 5 ani. (2 pct.) (3 pct.)

6.Aportul propriu al clientului: a) < 25% din valoarea investitiei; (0 pct.) b) > 25% din valoarea investitiei. (2 pct.)

7. Referinte financiare bancare la banca unde s-a solicitat creditul: a) nicio referinta; (0 pct.) (1 pct.)

b) cont curent/card debit;

c) cont curent+depozit. (2 pct.) 8. Venitul net lunar al solicitantului + codebitori: a) >5000 RON; (5 pct.) b) (3000; 5000]; (4 pct.) c) (1500; 3000]; (2 pct.) d) ( < 1500 RON]. (0 pct.)

9. Garantii aduse: a) depozit colateral/titluri de stat emise de autoritate; (3 pct.) b) garantii personale la care persoanele care garanteaza sunt banci comerciale (scrisori de garantie); (2 pct.) c) garantii reale; (1 pct.) d) alte garantii. Aplicatie: 1. Credit valoare nominala=20.000 RON; destinatie= satisfacerea nevoilor personale; scadenta= 5 ani; garantie= o garantie reala mobiliara ( depozit colateral la aceasta banca). Solicitantul locuieste cu parintii, de 25 ani la aceeasi adresa, necasatorit si nu are persoane in intretinere. Nu a avut intarzieri de plata in ultimii 5 ani. Locul de munca este cu norma intreaga si este angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Vechimea in munca = 5 ani; din care 2 ani la actualul angajator. Nu are functie de conducere, dar are studii superioare. Venitul net al debitorului din ultimele 3 luni= 1496.78 RON; 1581 RON; 1593 RON. RC [26-27] [21-25] [14-20] [11-13] (0-10] Performanta financiara A B C D E Marja de risc de credit 2 p.p 3 p.p 4 p.p Grad de indatorare 70% 60% 50% (0 pct.)

Banca acorda credite doar pentru A, B si C. Punctajul minim pentru acordare = 14 pct. Precizati RC, performanta financiara si marja de risc de credit. Gi= Gi= grad de indatorare; RTLP = rata totala lunara de plata = dobanda lunara + principal + comisioane VD= Venit disponibil = Venit net chelt de subzistenta stabilite de banca alte rate. Determinati rata de rambursare daca creditul va fi rambursat in rate de rambursare lunare egale, stiind ca rata dobanzii de referinta a bancii respective este de 10.5%.

STABILIREA DECIZIEI DE CREDITARE A AGENTILOR ECONOMICI UTILIZAND ANALIZA SCORING

Punctajul scoring in cazul unui debitor agent economic se determina de catre banca pe baza a doua categorii de indicatori: cantitativi si calitativi. 1. Indicatorii cantitativi sunt determinati pe baza situatiei financiare ( bilant + CPP + balanta de verificare + notele la bilant ) si pe baza fluxului de lichiditati previzionate. Acesti indicatori sunt reprezentati de: Lichiditatea patrimoniala; Solvabilitatea patrimoniala; Profitabilitatea; Gradul de indatorare; Sursa de rambursare a creditului.

2. Indicatorii calitativi cu un grad de subiectivism ridicat se refera la: - conducere; management; - puterea financiara a actionariatului; - piata pe care-si desfasoara activitatea; - garantiile aduse. Utilitatea raitingului de credit pentru banca este reprezentata de stabilirea deciziei de credit; stabilirea performantei financiare a debitorului ( 5 categorii: A-E, A cea mai buna); un management mai bun, stabilirea unei marje procentuale fixe de risc ce se adauga la rata de dobanda de baza. Studiu de caz: 1. Trendul CA (cifrei de afaceri) 2. Lichiditatea patrimoniala 3. Solvabilitatea patrimoniala (10%) (6%) (7%)

4. Rata de rentabilitate a CPR 5. Gradul de indatorare 6. Ponderea exportului in CA 7. Sursa de rambursare 8. Calitatea actionariatului 9. Management 10. Conditii de eligibilitate 11. Strategia

(8%) (6%) (2%) (10%) (8%) (10%) (9%) (8%)

CPR= Capital propriu

12. Conditiile de piata in care-si desfasoara activitatea 13. Realitatea raportarilor contabile 14. Colaterale sau garantii primite (4%). (3%)

(9%)

Lichiditatea patrimoniala = Solvabilitate= Gradul de indatorare= Profitabilitate ( ROE return on equity) = RC= Gsi*Pci Pci {1, 2, 3, 4, 5} 1- cel mai bun; 5- cel mai slab.

1. Trendul CA: P1=1 P1=2 trend crescator al CA pe ultimii 3 ani; trend crescator al CA pe ultimii 2 ani;

P1=3 trend crescator al CA fata de anul precedent; P1=4 P1=5 trend descrescator al CA fata de anul precedent; diminuarea semnificativa a CA cu mai mult de 30%.

2. Lichiditatea patrimoniala: P2=1 lichiditate ridicata peste 110%; P2=2 lichiditate buna [90%; 110%); P2=3 lichiditate acceptate [ 80%; 90%); P2=4 lichiditate slaba [60%; 80%); P2=5 lichiditate necorespunzatoare < 60%. 3. Solvabilitatea patrimoniala: P3=1 ridicata > 150%; P3=2 buna *120%; 150); P3=3 acceptabila *105%; 120%); P3=4 slaba *100%; 105%); P3=5 insolvabilitate < 100% sau CPR negativ. 4. Rata de rentabilitate a CPR: P4=1 inalta > 10%; P4=2 medie *8%; 10%); P4=3 acceptabila *5%; 8%);

P4=4 scazuta *0%; 5%); P4=5 negativa < 0. 5. Gradul de indatorare: P5=1 foarte bun < 200%; P5=2 bun *200%; 250%); P5=3 satisfacator [250%; 300%); P5=4 slab [300%; 350%); P5=5 necorespunzator > 350%. 6. Ponderea exportului in CA: P6=1 > 50% din CA merge la export; P6=2 *30%; 50%); P6=3 *20%; 30%); P6=4 *10%; 20%); P6=5 < 10%. 7. Sursa de rambursare ( pe baza CF, se calculeaza CF de exploatare, investitii si finantare): P7=1 capacitate incontestabila de rambursare; P7=2 capacitate buna de rambursare; P7=3 capacitate partiala; P7=4 capacitate insuficienta ( sunt necesare garantii de la actionari); P7=5 capacitate neexistenta, se presupune lichidarea activelor. 8. Calitatea actionariatului: P8=1 prestigiu deosebit in comunitatea de afaceri nationala si internationala;

P8=2 prestigiu deosebit in mediul de afaceri regional; P8=3 recunoastere in mediul local; P8=4 slaba recunoastere in mediul de afaceri; P8=5 calitate derutabila a actionariatului. 9. Managementul: P9=1 experienta si stabilitate excelente la nivelul conducerii; P9=2 echipa de conducere capabila si abila; P9=3 echipa de conducere cu abilitate si experienta medii; P9=4 echipa de conducere cu abilitate si experienta; P9=5 echipa de conducere slaba cu dese schimbari. 10. Conditii de eligibilitate : P10=1 eligibil la toate conditiile si orice categorie de credite; P10=2 eligibil la majoritatea conditiilor; P10=3 eligibil numai la anumite categorii; P10=4 eligibil pentru foarte putine categorii; P10=5 neeligibil. 11. Strategia: P11=1 obiective strategice bine definite, realizabile; P11=2 obiective strategice definite; P11=3 obiective strategice pe TS; P11=4 obiective strategice care se schimba des; P11=5 fara obiective clare.

12. Conditii de piata: P12=1 piata stabila si in crestere; P12=2 piata stabila; P12=3 piata sezoniera; P12=4 piata supusa fluctuatiilor; P12=5 piata emergenta sau la inceput; fara posibilitate de dezvoltare. 13. Realitatea raportarilor contabile: P13=1 rapoarte financiare auditate de firme de talie nationala si internationala; P13=2 rapoarte financiare auditate de experti contabili; P13=3 rapoarte financiare auditate de un singur cenzor; P13=4 rapoarte financiare neauditate; P13=5 rapoarte financiare neauditate, dar sunt disponibile. 14. Colaterale sau garantii primite: P14=1 garantii primite de la companii nationale si internationale; P14=1 garantii non cash cu lichiditate buna si valoare de piata; P14=1 garantii non cash cu lichiditate buna si valoare de piata acceptabila; P14=1 garantii non cash care-si deterioreaza valoarea de piata in timp; P14=1 garantii cu valoare de piata sezoniera.

Aplicatie: Se considera o societate comerciala avand ca obiectiv comercializarea materialelor de constructii. Societatea doreste un credit de investitii la aceasta banca in valoare nominala = 140.000 RON pe 4 ani cu o rata de dobanda = 20%. Garantia = un imobil in valoare de 400.000 RON. Banca crede de cuvinta ca aceasta garantie isi poate deterioara in timp valaorea de piata. De asemenea se considera ca piata este supusa fluctuatiilor. Raportarile financiare nu sunt auditate, iar obiectivele societatii comerciale sunt considerate ca fiind pe TS. Societatea este considerate eligibila la majoritatea conditiilor si categoriilor de credite. Echipa de conducere este capabila si abila. Actionariatul este slab recunoscut in mediul de afaceri. Capacitatea de rambursare este buna in urmatorii 4 ani. CA urmeaza un trend crescator. Datele financiare recente releva: Active = 501.000 RON; Stocuri = 180.000 RON; Creante (< 1 an) = 45.000 RON; Disponibil in cont current = 12.000 RON; Datorii financiare (< 1 an) = 217.000 RON; PN ( profit net )= 56.800 RON. Determinati ratingul de credit si performanta financiara a societatii daca banca are urmatoarea schema: Rating credit 1 1,8 1,81 2,6 2,61 3,4 3,41 4,2 4,21 5 Performanta financiara A B C D E