Sunteți pe pagina 1din 2

CONSILEREA si ORIENTAREA CARIEREIl(-cercetare aplicata studentilor din anii terminali

Bibliografia:
1)Ion Al. Dumitru(2008),Consiliere psihopedagogica Baze teoretice si sugestii practice,Bucuresti,Polirom 2)Lemeni Gabriela ,MIclea Mircea(2008),Consiliere si orientare-ghid de educatie pentru cariera,ClujNapoca,ASCR 3)Drevillon Jean(1973),Orientare scolara si profesionala,Bucuresti,E.D.P. 4)Jigau M.(2001),Consilierea carierei,Bucuresti,Sigma 5)Badan A.(2001),Consiliere educationala-ghid meteodologic pentru orele de dirigentie si consiliere,ClujNapoca,Imprimeria Ardealul 6)Luca Marcela Rodica(2002),Elemente teoretice si metodologice pentru consiliere carierei in scoala,Brasov,Ed. Universitatii din Transilvania 7)Tomsa Gheorghe(1999),Consiliere si orientare in scoala,Bucuresti,Casa de Editura si Presa VIATA ROMANEASCA 8)Utinca Schiopu,Paula Constantinescu(1971),Orientare scolara si profesionala.Probleme si metode psihologice-curs Bucuresti,Centrul de multiplicare al Universitatii Bucuresti 9)Ghica V.(1998),Ghid de consiliere si orientare scolara,Iasi,Polirom 10)Chircev A.,Salade D.(1976),Orientare scolara si preorientare profesionala-indumator pentru cadrele didactice,Bucuresti,Ed. Didactica si Pedagogica 11)Dragan Ion(1975),Interesul cognitive si orientarea profesionala, Bucuresti,Ed. Didactica si Pedagogica 12)Holban I.(1973),Orientarea scolara,Iasi,Ed. JUNIMEA 13)Todoran D.(1974),Individualitate si educatie, Bucuresti,Ed. Didactica si Pedagogica 14) Chircev A.,Salade D.(1971),Studii de orientare scolara si profesionala,Bucuresti,Ed. Didactica si Pedagogica 15)Ghiviriga M.,Dirigintele si orientarea elevilor,in REVISTA DE PEDAGOGIE nr. 6/1968 16)Jigau Mihai(2000),Consiliere si orientare-ghid,Bucuresti,AFIR

17)Jigau M.(2005),Consilierea carierei.Un model deschis si flexibil,Bucuresti,AFIR 18)Jigau M.(2003),Consilierea carierei adultilor,Bucuresti,AFIR 19)Jigau M.(2003),Consilierea carierei.Compendiu de metode si tehnici,Bucuresti,AFIR

SITE-URI:
http://www.jobsite.ro/cand/ http://www.edu.ro/pteh.htm#top http://www.acop.asso.fr/ http://mapn.ro/profesiemil/management res umane.html http://aptro.virtualave.net/Legea%20Invatamantului.html http://www.cimo.fi/dmas/Document.phx/~public/Julkasuit+je+tilastot/English/guidance-eng2003.pdf http://www.oecd.org/dataoecd/50/26/1961288.pdf http://www.oecd.org/dataoecd/5/17/2410278.pdf

Studenta :Dobrita Alexandra-Georgiana Profesor coordonator:Gheorghe Tomsa