Sunteți pe pagina 1din 3

BREVIAR DE CALCUL

Marimea calculata Simbol / UM Valoare Reglementari tehnice Formule de calcul

Puterea instalata

Pi/Si(kW/kVA)

Conform chestionar energetic si schema tabloul general puse la dispozitie de proiectantul instalatiilor 50 kW /57,47 kVA interioare

Conform chestionar energetic si schema tabloul general puse la dispozitie de proiectantul instalatiilor Pmaxs/Smaxs(kW/kVA) 38 kW /43,67 kVA interioare Conform 3.RE-Ip 51/2-93 Instructiuni tehnice pentru Dimensionarea stabilirea puterilor nominale si economice a puterii nominale a transformatoarelor din posturi de transformare transformatorului Tsm=2500 h/an Se alege Sn trafo=63kVA Sntrafo(kVA) 63 kVA Dimensionare LEA 20 kV Curentul maxim de calcul Conform NTE 401/03/02 Imax(A) 1,26A Imax = Pmaxs/3*U*cos Puterea maxim simultan absorbita Densitatea economica a curentului Jec(A/mmp) Sectiunea economica Sectiunea aleasa Dimensionare LES Curentul maxim de calcul Sec(mmp) S(mmp) 1 kV Imax(A) Conform NTE 401/03/02 Metodologie privind Din tabelul 1- NTE 401/2500 pentru LEA 20 kV, Al, cu determinarea sectiunii economice a conductoarelor conductoare neizolate, la o durata de functionare in instalatiile electrice de distributie de 1-110 kV Tsmax=3000 ore/an Conform NTE 401/03/02 Sec = Imax / jec se alege LEA 20 kV Ol-Al 3x50 mmp

1,1 A/mmp 8 mmp 50 mmp

63,12 A

Conform NTE 401/03/02

Densitatea economica a curentului Jec(A/mmp) Sectiunea economica Sec(mmp)

0,9 A/mmp 70,13 mmp

Conform NTE 401/03/02 Conform NTE 401/03/02

Imax = Pmaxs/3*U*cos Din tabelul 1- NTE 401/2000 pentru cablu 1 kV, Al, cu izolatie din polietilena, la o durata de functionare Tsmax=2500 ore/an Sec = Imax / jec Se alege LES 1 kV Al 3x50+25 mmp-pentru situatia in care LES se executa prin grija beneficiarului si 3x70+35 mmp daca LES se executa pe tarif de racordare INTOCMIT,Culita Danila

Sectiunea aleasa

S(mmp)

50 sau 70 mmp VERIFICAT, Maria Ciobanu

41.52 0.16608

PTA 1 ARDEOANI GENERAL I (A)- DREAPTA I(A) R S T U R-S 389 55 36 50 36 U S-T 387 60 U T-R 387 32 GENERAL Sn= 250 S=1,73xUxI 40.38 P=Sxcosj 37.15 Incarcare= 16.2 DREAPTA P= STANGA P= BLOCURI P= ORG SANTIER P=
TOTAL= S=

I (A)-STANGA I (A)-BLOCURI I (A)-CABLU ORG. SANTIER I (A)-FERMA I (A)-FABRICA DE LADITE R S T R S T R S T R S T R S T 23 44 27 0.2 0.4 0.2 35 0.2 0 0 0 0 0 0 0

kVA kVA kVA %

32.30

37.1

30.24 kW

30.24

25662

26.61 kW

0.25 kW

22.28 kW 79.39 67 72.8 0.29 83.8 0.34

86.3 0.3