Sunteți pe pagina 1din 2

Genul liric:opera e scrisa in versuri;autorul isi exprima direct starile sufletesti,caracter subiectiv,prezneta eului liric;limbaj metaforic(prezenta fig.

de stil);marci gramaticale ale eului liric:pronume personale,posesive,for mle personale ale verbului.sensibilitate in redarea trairilor eului liric. Specii literare ale genului liric elegia specie literara a liricii intime(cantec de doliu);are ca sentiment dominant tristetea,prezentata intr-o gama varianta: melancolie, regret,nostalgie,duiosie, jale, durere;elementele cuprinse in elegii depind de aspectele de viata care determina sentimental fundamental: moartea unei personae apropiate,despartirea de iubita,trecerea ireversibila a timpului, soarta schimbatoare, asuprirea nationala, nerealizarea unui ideal, renuntarea la creatie;in functie de aspect de viata ce determina sentimentul,elegiile sunt:filozofice,erotice,s ociale, religioase,patriotice.AU TORI: V.ALECSANDRI,M.EMIN ESCU, L.BLAGA,V.VOICULESCU , N.STANESCU,L.LARI,A.S UCEVEANU meditatia poezie in care poetul isi exprima sentimentele cugetand asupra problemelor fundamentale de natura filozofica,erotica,morala , patriotica ale existentei umane; accentual cade asupra sentimentelor exprimate.AUTORI: T.ARGHEZI,L.BLAGA,N.S TANESCU, M.SORESCU,M.EMINES CU, A. MACEDONSKI. GR. ALEXANDRESCU. oda specie in care autorul isi exprima sentimentul de admiratie, de veneratie fata de divinitate,de o persoana,de patrie,de o fapta eroica, de un eveniment, de un ideal;odele pot fi:sacre,eroice, patriotice,triumfale,erot ice, ocazionale.AUTORI:A.VL AHUTA, A.MATEEVICI,V.ALECSA NDRI,M. EMINESCU. doina opera lirica in versuri specifica folclorului romanesc,in

care se exprima o diversitate de sentimente deosebit de puternice si care se interpreteaza pe o melodie tipica;masura,ritmul,rim a doinei sunt potrivite intensitatii sentimentelor exprimate;sub ascpectul formei,doina are o structura cat de poate de simpla,iar sub aspect lexical,textul este un model de limba curat romaneasca; textul doinei e o imbinare armonioasa,unitara,de motive folclorice care dau consistenta lirismul; in functie de sentimente exprimate,doinle pot fi de dor,jale, dragoste,catanie,instrai nare, de haiducie, pastorest.AUTORI:COSB UC,BLAGA, ALECSANDRI,EMINESCU ,GR.VIERU. pastelul specie a genului liric,in care se prezinta un aspect de natura,precum si sentimentele poetului fata de acesta.AUTORI: BLAGA,BACOVIA,PILLAT, EMINESCU, I.HELIADERADULESCU.ALCSANDRI . sonetul specie lirica cu forma fixa, alcatuita din 14 vers. Cu aceeasi masura dispuse in 2 catrene u rima imbratisata(abab,abab); piciorul de ritm al sonnet e iambic;primul catren al sonnet e o teza,care e dezvoltata in catrenul al 2,tertinele(mai ales ultimul vers)sintetizeaza ideile. AUTORI: EMINESCU,PILLAT, VOICULESCU,l.DIMOV. rondelul specie lirica cu forma fixa alcatuita din 13 sau 14 vers repartizate in 3 strofe;vers 1 e identic cu vers 7si 13,iar vers 2 cu vers8;e compus din 2 rime. AUTORI: MACEDONSKI,B.FUNDO IANU. raportarea operei la gen.liric(nu-mi presimti?L.blagaopera respective e scrisa in versuri fara rima,distribuite in 3 strofe;e present eului liric,scos in evidenta de pronumele personale la persoana I, nr.singular (imi, mi) si de forma verbelor la persoana I,nr.singular (privesc,zic);eul liric traieste starea de extaz/euforie,sinonima cu nebunia,determinta de sentimentul iubirii.starea respective e sugerata de

comparatia murmura viata in mine ca un izvor navalnic,de metafora :vapaia;character subiectiv al poeziei reiese din sentimentul iubirii trait de eul liric) genul epic-prezenta unui eu epic,care nareaza o istorie constituita dintr-o succesiune de evenimente,obiectivita tea in comunicare,narare homodiegetica-la persoana I, narare heterodiegetica-la persoana a III-a;se relateaza cu o mica relevare a emotivitatii,prezenta mai multor personaje,prin care naratorulse exprima,o actiune in evolutie spre final,inventive epica. specii literare ale gen epic nuvela specie a gen epic cu 1 singur fir narativ;ca dimensiuni se situeaza intre schita si roman;intamplacrile relatate sunt inedite,surprinzatoare;r elatarea intamplarilor e obiectiva si se caracaterizeaza printr-o mare verosimilate;are un singur conflict; actiunea se concentreaza in jurul personaj principal,accentual fiind pus mai mult pe definirea complexa a lui (elemente biografie,ambianta, motivarea reactiilor psihologice);are o puternica legatura cu realitatea;nu se dezvoltaexclusiv prin dialog,ci, preponderent,prin naratiune si descriere.AUTORI:CARA GIALE, PREDA,DRUTA,ELIADE,S LAVICI, EMINESCU, NEGRUZZI. povestirea specie a gen epic de dimensiunireduse,care presupune un povestitor fie implicat, fie martor la cele povestite;se limiteaza la nararea unui singur fapt epic;interesul narrator se manifesta nu atat fata de personaj,cat mai ales fata de situatia narata;constructia subiectului e mai putin riguroasa decat in cazul nuvelei si al schitei;desfasurarea actiunii e mai putin tensionata decat in nuvela;relatia dintre narator si cititor e mai directa si mai stransa, realizandu-se prin oralitatea stilului;timpul faptelor e situate in trecut si da posibilitatea

de a folosi evocarea.AUTORI:CREA NGA, SADOVEANU,CARAGIAL E,DRUTA. schita specie a gen epic de dimensiuni reduse,avand actiunea limitata la un singur episode din viata unor personaje;nr.personajel or e mic;cadrul desfasurarii intamplarilor e restrains,ritmul actiunii e viu,dynamic,iar amanuntele mentionate in text sunt putine,dar semnificative. AUTORI:CARAGIALE,DR UTA. basmul specie a epicii populare si culte,in proza,in care personaje imaginare traverseaza intamplari fantastice;fortele Binelui le inving pe cele ale Raului;intamplarile se petrec p 2 taramuri diferite:de aici si de dincolo;fabulosul,supr anaturalul,ca mod de reflectare a lumii,intervine in actiunile eroului;e construit dupa o schema asemanatoare; are formule specific;personajele reprezinta modele morale opuse;personajele sunt atat oameni,cat si finite imaginare grupate in 2 seriii opuse secundate de donator care le sprijina in actiunile lor;oralitatea e trasatura fundamental,se realizeaza prin dialog,exclamatii, interogatii,interjectii,im precatii,adresari,diminu tive,proverb,zicatori, cuvinte si expresii populare.AUTORI: EMINESCU,CREANGA. romanul specie a gen epic de proportii mari,cu actiune desfasurata pe mai multe planuri;are conflicte multiple, sustinute de un nr.mare de personaje;foloseste variate formule narative; din puctul de vedere al sistemului de povestire,roman poate fi de aventuri,istoric,psiholog ic,satiric,parodic,fantast ic,publicistic,mitic,fresc a-sociala,romanjurnal,romanparabola,romaneseu;din punct de vedere al formulei estetice e classicist,romantic,natu ralist,realist,baroc. roman-fresca sociala(ion,rascoalal.rebreanu;morometii -m.preda;povara bunatatii noastre-

druta;descultz.stancu)- realizeaza o imagine asupra societatii dintr-o anumita perioada istorica;urmareste schimbarile din constiinta sociala si individuala;contine scene de mase in miscare; stabileste un raport dintre om si viata sociala;are o constructive epica ampla. roman de analiza psihologica-(ultima noapte de dragoste,intaia noapte de razboi,patul lui Procustc.petrescu;padurea spanzuratilorl.rebreanu)- isi propune sa absoarba lumea din interiorul constiintei;descopera limitele conditiei umane;sunt alese evenimente din planul constiintei,iar din exterior sunt preferate faptele banale,lipsite de semnificatii majore;persinaj-narator isi investigheaza interioritatea aflata in centrul atentie;sunt folosite diverse mijloace de investigatie psihologica:introspectia ,retrospectia,monologul interior. roman istoricdoc.istoric e sursa principal de inspiratie;fictiunea e mereu intre limitele verosimilitatii;verosimil ul sugereaza ambiante locale,vestimentatie de eopca,comportamente si gesture tipice epocii;limbajul operei are savoare si reagionala. genul dramatic-opera e destinata reprezentarii scenice,e alcatuita din acte,scene,tablouri,are la baza dialogul/monologul ca moduri de expunere,lipseste naratorul;sunt atestate didascaliile,actiunea se concentreaza in jurul unui conflict,conditia spatiului si a timpului. Specii literare ale genului dramatic: Comedia:specie a gen. dramatic,in proza sau in versuri,care evoca personaje,intimplari, moravuri intr-un mod care stirneste risul,avind un sfirsit fericit;actiunea e complexa,avind la baza un conflict comic,acesta adesea fiind apparent,iar valorile pentru care se infrunta personajele sunt frecvent false valori;comical ilustreazacontrastul

dintre aparenta si esenta, dintre frumos si urit,valoare si nonvaloare, scop si mijloace,efort si rezultat;personajele reprezinta diferite tipuri umane(snobul, incornoratul,demagogul ,fatarnicul);comical provine din urmatoarele surse:comical de situatie,comical de limbaj,comical de character,comical de nume,comical de intentie;comical se manifesta prin umor,ironie, satira,sarcasm,grotesc;c omedia poate fi de situatii,de moravuri,de character,de intriga, eroica,groteasca.Autori: V.Alecsandri,I.L. Caragiale,B.P.Hasdeu, M.Sebastian,Al. KititescuI. Druta s.a Drama:specie a genului dramatic reprezentind o actiune violenta sau dureroasa in care comical se poate alatura tragicului;exprima intreaga complexitate a vietii reale;contine diferite tipuri de personaje,sentimente, tonalitati;partea ei component esentiala o constituie conflictul;nu totdeuna se sfirseste cu moartea personajului principal;moartea protagonistului ne totdeuna gaseste rasunet in sufletul/inima spectatorului/cititorului ;drama poate fi de idei,istorica,politica,teat rul absurdului,estetica.Aut ori:B.PetriceicuHasdeu,V. Alecsandri,L.Blaga,M.S orescu, I.Druta. curente literare Clasicismul. Caractersitici: primuatul reatiunii; echilibru,masura,armon ie;regula celor 3 unitati (timp, loc, actiune);separarea neta a genurilor. Personajul clasicist:provine din aristocratie; demonstreaza echilibru si consecventa caracterului cu sine;e dominat de sentimental onoarei si al datoriei. Romantismul.Caracteri stici:primatul sentimentului asupra ratiunii;evadarea in trecut,istorie,vis;person aje si intimplari exceptionale;folclorul sursa de inspiratie, predilectie pentru obscuritate,mit,simbol; realitatea e zugravita asa cum si-o doreste

scriitorul. Personajul romantic: este exceptional, evolueaza intre extreme;provine din toate mediile sociale;aparee in ipostaza genului,a titaului,a demonului,a inadaptatului pasiv/ activ,a visatorului. Realismul.Caracteristici :reflectarea verdict,obiectiva a realitatii;intentia critica la adresa societatii;verdicitatea detaliilor; imprejurarile sunt tipice;oralitatea stilului. Personajul romantic:este tipic(reprezinta o categorie de oameni);provine din toate mediile sociale;psihologica lui se desprinde din comportament,din felul de a vorbi,din mediul in care traieste;ca tipologie umana,reprezinta parvenitul,zgircitul,para zitul,muncitorul,lenesul etc. Simbolismul.Caracterist ici:tematica citadina;atmosfera sumbra,de doliu;starile dominante desolarea,singuratatea, moartea; obsesia culorilor,a unor instrumente musicale; corespondente dintre senzatii(vizuale,auditive , tactile);valori noi ale simbolului,intemeitate pe fantezia poetica. Expresionismul.Caracte ristici:confirmarea libertatii absolute a spiritului;lumea existentei o lume a culorilor;explozia sentimentului,starea de euforie;revolta impotriva conditiei umane;strigatul fara ecou in totul cosmic;risul absurd.