Sunteți pe pagina 1din 29

Subiect nr. 400 CONTABILITATE 1. SC GAMA SA formata la 1 ianuarie 2004, cu un capital de 10.000 lei constituit din aport in bani.

Valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei, deci societatea dispune de 1.000 actiuni. Prin contractul de societate se specifica ca 1/5 din valoarea capitalului sa fie varsata la banca odata cu subscrierea (10.000/5 = 2.000 lei.). La finele exercitiului financiar se varsa restul. Raspuns: Cont debitor Cont creditor Constituire cap. social 456 1011 Decontari actionari Cap. Social nevarsat Incasare valoare cap. Social de la actionari 5121 456 Banca lei Decontari actionari Varsare cap. social 1011 1012 Cap. Social nevarsat Cap. Social varsat Incasare diferenta cap. social de la actionari 5121 456 Banca lei Decontari actionari Varsare cap. social 1012 1011 Cap. Social varsat Cap. Social nevarsat Suma 10000

2000

2000

8000

8000

2. SC FELIX SA rascumpara actiuni cu scopul reducerii capitalului social, cand pretul pietei este de 1.140 lei, iar valoarea nominala este de 1.200 lei. Raspuns: Cont debitor Rascumparare actiuni Cont creditor Suma

1091 5121 Actiuni proprii Banca lei Reducere cap. Social prin anulare actiuni 1012 1091 Capital varsat Actiuni proprii 1012 141 Capital varsat Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii Transfer de castig din anulare la rezerve 141 1068 Castiguri legate de vanzarea sau Alte rezerve anularea instrumentelor de capitaluri proprii

1140

1140 60

60

3. SC PREMAGRO SA primeste o comunicare pentru acordarea de subventii guvernamentale in suma de 8.000 lei, pentru achizitionarea unui utilaj. Utilajul achizitionat are o durata normata de serviciu de 4 ani. Raspuns: Cont debitor Cont creditor Suma Primire subventie 5121 131 8000 Banca lei Subventii pentru investitii Achizitie utilaj 2131 404 8000 Utilaje Furnizori Imobilizari Plata furnizor utilaj 404 5121 8000 Furnizori Imobilizari Banca lei Amortizare primul an 6811 2813 2000 Cheltuieli cu amortizarea Amortizare Trecere pe venit subventie aferenta primului an 131 7584 2000 Subventii pentru investitii Venituri din subv. pt investitii
2

4. SC OMEGA SA emite 10.000 obligatiuni, fara prima de rambursare, cu o valoare nominala de 1 leu. La scadenta obligatiunile se convertesc in actiuni, in conditiile in care valoarea nominala a actiunilor este de 9.000 lei. Dobanda pentru imprumutul obligatar este de 3.000 lei. Raspuns: Cont debitor Emitere obligatiuni 461 Debitori diversi Convertire obligatiuni in actiuni 161 Obligatiuni 161 Obligatiuni Dobanda imprumut obligatar 666 Cheltuieli cu dobanzi Cont creditor 161 Obligatiuni 1012 Capital social sub. varsat 1044 Prime conversie oblig in act 5121 Banca lei Suma 10000

9000 1000

3000

5. S.C. ARTEX S.A. preia in concesiune, pe baza de contract, imobilizari in valoare de 5000 lei, pentru o perioada de 10 ani. Redeventele se cifreaza la 1000 lei/luna. Dupa incheierea contractului imobilizarile concesionate se restituie. Raspuns: Cont debitor Preluare in concesiune 21X Imobilizari Plata redeventa 612 Cheltuieli cu redevente si chirii Cont creditor 167 Impr. si dat. asimilate 5121 Banca lei
3

Suma

Restituire concesiune 167 Impr. si dat. asimilate

21X Imobilizari

6. La SC STIMIN SA se scoate din folosinta o cladire in valoare de 14000 lei, amortizata in valoare de 3500 lei, care a fost distrusa de un cutremur. Raspuns: Cont debitor Cont creditor Scoatere din folosinta cladire datorata distrugerii 2812 212 Amortizare constructii Constructii 671 212 Cheltuieli cu calamitati Constructii Suma 3500 11500

7. SC COMINCA SA vinde o cladire prin licitatie publica cu strigare. Dupa prospectul de vanzare rezulta: - valoare de inregistrare a activului vandut 45000 lei - amortizarea calculate pana la data vanzarii 10000 lei - valoarea ramasa neamortizata a cladirii 35000 lei - taxa de participare la licitatie:10 persoane x 10 lei/pers = 100 lei - garantia de participare la licitatie : 10 pers x 1000 lei/pers= 10000lei - pretul de adjudecare a cladirii obtinut in urma licitatiei 57000 lei Inregistrari in contabilitatea vanzatorului, inclusiv restituirea garantiilor. Raspuns: Cont debitor Taxa licitatie 5311 Casa lei Garantie de participare la licitatie 5311 Casa lei Vanzare cladire licitatie 461 Debitori diversi Cont creditor 708 Venituri diverse 167 Impr. si dat. asimilate 7583 Venituri din cedare active Suma 100

10000

57000

Descarcare gestiune 6583 Ch. cedare active 2812 Amortizare constructii Restituire garantie 167 Impr. si dat. asimilate

212 Constructii 212 Constructii 5311 Casa lei

35000 10000

1000

8. SC ALFA SA are in stoc materii prime in valoare de 1.000 lei. Conform facturii nr.1100, se primesc materii prime la pretul standard de 2.800 lei, cheltuieli de transport incluse in factura 200 lei, TVA 19%. Se dau in consum materii prime la pretul standard de 3.300 lei, repartizanduse si cheltuielile de transport aferente. Se constata o lipsa de materii prime in stoc de 100 lei, inregistrandu-se si diferentele de pret aferente. Raspuns: Cont debitor Achizitie materii prime 301 308 4426 Consum materii prime 601 601 Lipsa materii prime 6588 601 Cont creditor 401 401 401 301 308 301 308 Suma 2600 200 532 3300 165 100 6

9. S.C. ALFA S.A. livreaza S.C. BETA S.A. produse finite pentru care primeste un bilet la ordin in valoare de 10.000 lei. Sa se efectueze inregistrarile necesare in contabilitatea tragatorului (beneficiarului) si a trasului (platitorului), in conditiile: - A- decontarea se face direct, fara interventia bancii in numerar;
5

- B- decontarea se face prin intermediul bancii, pentru care se percepe un comision de 5%. Raspuns: Cont debitor Cont creditor Beneficiar Achizitie, Bilet la ordin, Decontare Bilet la ordin 371 401 Marfuri Furnizori 401 403 Furnizori Efecte de plata 403 5121 Efecte de plata Banci lei Platitor Vanzare, Bilet la ordin, decontare bilet fara scontare 411 701 Clienti Venituri din vanzare pf 413 411 Efecte de primit de la clienti Clienti 5113 413 Efecte de incasat Efecte de primit de la clienti 5121 5113 Banci lei Efecte de incasat Decontare cu scontare 5114 413 Efecte remise spre secontare Efecte de primit de la clienti 667 5114 Comisioane bancare Efecte de primit de la clienti 5121 5114 Banci lei Efecte de incasat Suma

10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000

10000 500 9500

10. Se inregistreaza factura 8002 primita de la PROTV, pentru publicitatea efectuata in suma de de 100 lei, TVA 19%.

Cont debitor Inregistrare factura publicitate 623 Ch. protocol si publicitate 4426 TVA deductibil AUDIT STATUTAR

Cont creditor 401 Furnizori 401 Furnizori

Suma 100 19

11. Societatea Stirex SA, auditata de dumneavoastra, a achizitionat la 1 iulie N un ansamblu imobiliar spre renovare si a efectuat urmatoarele cheltuieli: pretul de cumparare al terenului ................................... 30.000 lei pretul de cumparare al constructiei ............................. 125.000 lei taxe de inregistrare ....................................................... 12.000 lei alte cheltuieli cu actele....................................................... 800 lei onorarii notar .................................................................. 1.500 lei (din care TVA 240 lei) comisioane ..................................................................... 1.800 lei (din care TVA 290 lei) cheltuieli arhitecti ........................................................... 3.600 lei (din care TVA 575 lei) cheltuieli renovare ........................................................ 85.000 lei (din care TVA 13.500 lei) Societatea a inregistrat in cheltuielile perioadei suma de 90.095 lei, la terenuri 30.000 lei si la constructii 125.000 lei. Care este suma corecta ce trebuia contabilizata in cheltuielile perioadei? Raspuns : Nu trebuie inregistrata nici o cheltuiala, deoarece toate cheltuielile ocazionate de achizitia si punerea in functiune a imobilizarilor corporale se inregistreaza in valoarea de intrare a imobilizarilor. 12. Exprimarea unei opinii motivate potrivit careia situatiile financiare au fost stabilite in toate aspectele lor semnificative, conform unei referinte contabile identificate, constituie: a) obiectul unei misiuni de auditare a situatiilor financiare; b) scopul fundamental al auditului bancar;
7

c) definitia auditului extern in general. Raspuns: a) obiectul unei misiuni de auditare a situatiilor financiare; 13. Care este relatia dintre controlul intern si auditul intern al unei banci? a) controlul intern se refera la existenta si aplicarea procedurilor, iar auditul intern se refera la controlul asupra procedurilor respective; b) ambele se refera la aceeasi structura organizatorica a bancii; c) controlul intern se face de personalul bancii, iar auditul intern se face de un auditor financiar (persoana fizica sau juridica). Raspuns: a) controlul intern se refera la existenta si aplicarea procedurilor, iar auditul intern se refera la controlul asupra procedurilor respective; 14. Care sunt prevederile de baza ale contractului de prestari de servicii de audit? Raspuns: partile contractante; obiectul contractului; durata prestarii serviciilor; descrierea auditului financiar si rapoarte; utilizarea raportului de audit financiar; tariful prestatorului si plata acestuia; obligatiile partilor; limitarea raspunderii prestatorului; raspunderea beneficiarului; limitari ale auditului financiar; drepturi de proprietate intelectuala; confidentialitatea; prelungirea contractului; modificarea contractului; incetarea contractului; forta majora; comunicarea pe suport electronic;

legea contractului; arbitrajul; dispozitii finale. 15. Explicati principiul integritatii si obiectivitatii in audit. Raspuns: Integritatea - profesionistul contabil trebuie sa fie drept si cinstit atunci cand efectueaza servicii profesionale. Obiectivitatea - profesionistul contabil trebuie sa fie impartial, fara prejudicii, sa nu se afle in situatii de incompatibilitate, de conflict de interese, care sa puna la indoiala obiectivitatea acestuia. 16. Obligatiile etice ale expertilor contabili si contabililor autorizati, salariati. Raspuns: - sa aiba o conduita morala si profesionala corespunzatoare functiei si postului care il detine; - sa respecte sistemul relational de subordonare impus prin ROI ( regulament de organizare interioara ) si ROF ( regulament de organizare si functionare ); - sa respecte programul de lucru; - sa-si indeplineasca sarcinile ce ii revin prin fisa postului; - sa vegheze asupra colegilor, ajutandu-i sa isi dezvolte si sa pastreze rationamentul profesional referitor la probleme contabile si de etica analizand in mod profesional diferentele de opinie cu acestia; - profesionistul contabil nu trebuie sa induca in eroare angajatorul sau despre gradul de pregatire sau experineta pe care le detine; - datoreaza loialitatea, atat angajatorului lor, cat si profesiei lor, si uneori pot aparea situatii conflictuale intre cei doi. Prioritatea fireasca a unui angajat trebuie sa fie aceea de a respecta atat obiectivele legitime si etice ale entitatii in care lucreaza, cat si regulile si procedurile redactate pentru sustinerea lor. - sa prezinte informatia financiar in intregime, cu onestitate, in mod profesionist astfel inacat sa fie inteleasa in contextul ei; - competenta profesionala - unui profesionist contabil angajat in industrie, comert, sectorul public sau invatamant i se poate cere sa
9

execute servicii semnificative pentru care insa nu are suficienta pregatire sau experienta. Cand executa asemenea lucrari, profesionistul contabil nu trebuie sa induca in eroare angajatorul sau despre gradul de pregatire sau experienta pe care le detine; daca este cazul, se va cere asistenta adecvata si parerea unui expert. - prezentarea informatiilor - se asteapta ca profesionistul contabil angajat sa prezinte informatia financiara in intregime, cu onestitate, in mod profesionist si astfel incat sa fie inteleasa in contextul ei. Informatia financiara si ne-financiara trebuie pastrate intr-o maniera care sa descrie clar natura adevarata a tranzactiilor comerciale, activelor si pasivelor, sa clasifice si sa inregistreze intrarile cronologic si de o maniera adecvata, iar profesionistii contabili trebuie sa faca tot ce le sta in putinta pentru respectarea acestei cerinte. 17. Structura dosarului permanent. Raspuns: - Dosarul permanent se organizeaza in sectiuni (parti) care usureaza clasarea documentelor si consultarea lor. Fiecare sectiune poate fi materializata printr-un despartitor comportand un sumar al continutului. Tinerea la zi se efectueaza pe sumar, indicand data introducerii documentului. - Dosarul permanent se subdivide in sapte sectiuni pentru a facilita lectura si controlul din partea organismului profesional, dupa cum urmeaza: PA (dosarul permanent, Sectiunea A) intitulataGeneralitati; PB (dosarul permanent, Sectiunea B) intitulataDocumente privind controlul intern; PC (dosarul permanent, Sectiunea C) intitulataSituatii financiare si rapoarte privind exercitiile precedente; PD (dosarul permanent, Sectiunea D) intitulataAnalize permanente; PE (dosarul permanent, Sectiunea E) intitulataFiscal si social; PF (dosarul permanent, Sectiunea F) intitulataJuridice; PG (dosarul permanent, Sectiunea G) intitulataInterventii externi; 18. Care sunt principiile fundamentale ale eticii in audit inscrise in Codul etic? Raspuns:

10

Integritatea si obiectivitatea; Competenta profesionala, grija si sarguinta; Confidentialitate; Profesionalism; Respectul fata de normele tehnice si profesionale.

19. Ce sunt testele de conformitate? Raspuns: Sunt testele pe care auditorul le face in etapa de confirmare a intelegerii sistemului contabil si de control intern. Auditorul selectioneaza un numar limitat de tranzactii carora le urmareste circuitul si retine daca controalele prevazute au fost efectuate. Testele de conformitate pot fi realizate dupa diferite modalitati: - observare directa; - confirmare verbala a celor ce utilizeaza procedura respectiva; - existenta mijloacelor utizate (stampile, vize, fisiere etc.); - observarea ulterioara, constand din reluarea in intregime a circuitului plecand de la origine, pentru a-l testa. Testele de conformitate au rolul de a stabili daca exista proceduri, pentru fiecare domeniu semnificativ al societatii, referitoare la culegerea informatiilor, intocmirea registrelor, prelucrarea datelor, inregistrarea operatiunilor in contabilitatea sintetica si analitica, in ordine cronologica si sistematica. 20. Ce este riscul legat de control? Raspuns Riscul legat de control reprezinta riscul ca o eroare aparuta in soldul unui cont sau intr-o categorie de tranzactii, si care poate fi semnificativa fie in cazul in care este izolata, fie daca este cumulata cu erori din alte solduri sau categorii sa nu fie prevenita, detectata sau corectata la timp prin intermediul sistemului contabil si de control intern.

11

Riscul legat de control consta in faptul ca o eroare semnificativa in cont sau intr-o categorie de operatiuni, izolata sau impreuna cu alte solduri de cont sau categorii de operatiuni, nu este nici prevenita, nici descoperita si corectata prin sistemul contabil si de control intern utilizate. Riscul legat de control nu poate fi in intregime eliminat, avand in vedere limitele inerente oricarui sistem contabil si de control intern. In general, auditorul fixeaza un nivel ridicat al riscului legat de control, atunci cand: - sistemele contabile si de control intern nu sunt aplicate corect; - sistemul contabil si de control intern al intreprinderii sunt considerate ca insuficiente; - evaluarea riscului legat de control se face la un nivel redus, auditorul va trebui sa documenteze elementele pe care se sprijina in concluziile sale. EXPERTIZA CONTABILA 21. Cum se mentine calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat? Raspuns: Prin inscrierea in Tabloul Corpului. Inscrierea se realizeaza in baza indeplinirii conditiilor privind acordarea calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat. Inscrierea in Tabloul Corpului confera dreptul exercitarii profesiunii pe intreg teritoriul tarii. Anual se obtine licenta de exercitare a profesiei. Lipsa licentei sau nelicentierea atrage radierea din Tablou sau suspendarea exercitatii profesiei, a dreptului de a exercita. Acordarea vizei anuale se da daca sunt indeplinite cumulativ conditiile: achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp; plata la buget, la termen si in cunatumul prevazut, a impozitelor cuvenite statului; asigurarea pentru riscul profesional; dovada ca nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale (cazier judiciar); nu a savarsit fapte care sa incalce regulamentul privind conduita profesionala, pentru care a fost sanctionat de Comisia de Disciplina;
12

depunerea fisei individuale; Trebuie respectate si prevederile referitoare la libera practica: expertii contabili si contabili autorizati nu pot sa isi exercite atributiunile conferite de aceasta calitate de durata in care desfasoara o activitate salarizata in afara Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati sau activitate comerciala, cu exceptia activitatilor didactice, literare, publicistice in domeniu si cea de parlamentar, consilier local sau judetean, pe durata mandatului. 22. Ce reprezinta notiunea de interes public? Raspuns: Profesia contabila se distinge prin acceptarea responsabilitatii sale fata de public, prin public intelegandu-se: clientii, guvernul, angajatorii, investitorii, oamenii de afaceri, comunitatile financiare, donatorii de fonduri, orice alta persoana, care dau incredere in obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru buna functionare a economiei. Aceasta incredere acordata de public impune profesiei contabile o responsabilitate in materie de interes general.Interesul general semnifica satisfactia colectiva a persoanelor si institutiilor pentru care lucreaza profesionistii contabili, in slujba carora se afla. Pastrarea acestui statut, privilegiat, al profesionistiilor contabili presupune oferirea de servicii potrivit unor criterii care sa justifice increderea publicului. Interesul public este bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite de contabilul profesionist. Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public: -auditorii independenti ajuta la mentinerea integritatii si a eficientei situatiilor financiare. - prezentate institutiilor financiare ca suport partial pentru imprumuturi si actionarilor pentru a obtine capital; -responsabilii financiari cu atributii in diverese domenii de management financiar contribuie la utilizarea eficienta a resurselor organizatiei; -auditorii interni furnizeaza asigurarea in legatura cu un sistem de control intern corect, care sporeste increderea in informatiile financiare externe ale patronului; -expertii in impozite ajuta la stabilirea increderii si eficientei, precum si la aplicarea corecta a sistemului de impozitare;
13

-consilierii de gestiune si consultantii manageriali au o responsabilitatea fata de interesul public in sustinerea luarii unor decizii manageriale corecte. Profesionistii contabili au un rol important in societate.Comunitatea,publicul conteaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si o raportare corecte, pentru un management financiar eficient si sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri si impozite. 23. Care sunt principiile fundamentale ce trebuie respectate pentru realizarea obiectivelor profesiei contabile? Raspuns: Principiile fundamentale sunt: - Integritatea : un profesionist contabil trebuie sa fie sincer si corect in realizarea serviciilor profesionale. - Obiectivitatea : profesionistul contabil trebuie sa fie impartial si nu trebuie sa admita prejudecati sau abateri, conflicte de interese sau influentarea sa de catre altii in privinta incalcarii obiectivitatii. - competenta profesionala si bunavointa: profesionistul contabil trebuie sa indeplineasca serviciile profesionale cu bunavointa, competenta, asiduitate si are datoria permanenta de a-si mentne cunostintele profesionale si aptitudinile la nivelul cerut pentru a se asigura ca un client sau un patron este beneficiarul unui serviciu profesional competent, bazat pe ultimele evolutii din domeniul practicii, legislaiei si tehnicii. - Confidentialitatea: profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor dobandite in timpul indeplinirii serviciilor profesionale si nu trebuie sa utilizeze sau sa divulge aceste informatii fara autorizare clara si expresa sau numai daca exista un drept legal sau profesional sau datoria de a face acest lucru. - Profesionalism / Comportamentul profesional: Profesionistul contabil trebuie sa actioneze intr-o maniera conforma cu buna reputatie a profesiei si sa se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Ob1igatia de a se abtine de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg. - Respectarea normelor tehnice si profesionale: un profesionist contabil trebuie sa-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in masura
14

in care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, in cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta . In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de IFAC, Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate, Ministerul Finantelor Publice, C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari, Legislatia relevanta. DOCTRINA SI DEONTOLOGIE 24. Cum se clasifica profesionistii contabili? Raspuns: Codul etic IFAC defineste profesionistul contabil ca fiind membrul unui organism profesional care a aderat la IFAC, fie ca e vorba de liberprofesionist (persoana fizica, asociat al unei societati civile de contabilitate sau actionar al unei societati comerciale de contabilitate) sau salariati in industrie, comert, sectorul public sau educatie. 25. Aspecte conceptuale privind etica. Raspuns: Etica este stiinta care se ocupa cu studiul teoretic al valorii si conditiilor umane din perspectiva principiilor morale si rolul lor in viata sociala; totalitatea normelor de conduita morala, corespunzatoare unui domeniu, unei activitatii sau unei colectivitati. Etica este straina dictaturii si centralismului; ea este specifica democratiei, deoarece democratia presupune dereglementare, locul legilor fiind luat de principii etice, asfel se poate aluneca spre anarhie si dezordine. 26. Marketingul si promovarea profesiei. Raspuns: Un profesionist contabil independent nu trebuie sa compromita profesia atunci cand promoveaza serviciile profesionale. Profesionistul contabil independent trebuie sa fie onest si loial si nu trebuie: - sa exagereze calitatea serviciilor oferite, a calificarilor detinute sau a experientei castigate;
15

sa faca referiri compromitatoare la comparatii nefundamentate cu activitatea altora. Daca profesionistul contabil independent are indoieli cu privire la caracterul adecvat al unei anumite forme de publicitate sau promovare, profesionistul contabil independent trebuie sa se consulte cu organismul profesional relevant. Atunci cand un profesionist contabil independent solicita noi misiuni prin publicitate sau alte tipuri de marketing, pot exista amenintari la adresa conformitatii cu principiile fundamentale. O amenintare de catre interesul propriu a conformitatii cu principiul comportamentului profesional este generata daca serviciile, realizarile sau produsele sunt promovate intr-un mod care este inconsecvent cu acest principiu. Profesionistii contabili pot face uz numai de titlurile sau diplomele eliberate de stat sau de scoli sau institutii de invatamant atestate legal. 27. Despre obiectivitate. Raspuns: Obiectivitatea : Profesionistul contabil trebuie sa fie impartial, fara prejudicii, sa nu se afle in situatii de incompatibilitate, de conflict de interese, care sa puna la indoiala obiectivitatea acestuia. Principiul obiectivitatii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili de a nu isi compromite profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influentei nedorite a unor alte persoane. Un profesionist contabil poate fi pus in situatii in care obiectivitatea ii este afectata. Este imposibil ca toate aceste situatii sa fie definite si descrise. Relatiile care aduc un plus de confuzii sau influenteaza in mod negativ rationamentele profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate. Profesionistii contabili isi desfasoara activitatea in multe domenii diferite si trebuie sa-si demonstreze obiectivitatea in imprejurari diferite. Liberprofesionistii contabili realizeaza rapoarte de certificare, presteaza servicii fiscale si alte servicii de consultanta manageriala. Alti profesionisti contabili angajati intocmesc situatii financiare fiind subordonati altora, executa serviciile de audit intern si servesc in diferite functii financiare de conducere din industrie, comert, sectorul public si educatie. De asemenea, unii profesionisti contabili pregatesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre in profesie. Indiferent de pozitie sau serviciul prestat, profesionistii contabili trebuie sa protejeze integritatea serviciilor profesionale si sa mentina obiectivitatea in rationamentul profesional. In selectionarea situatiilor si practicilor de care se vor ocupa in mod specific
16

potrivit cerintelor etice legate de obiectivitate, trebuie acordata atentia corespunzatoare urmatorilor factori: a) profesionistii contabili sunt expusi unor situatii in care asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot diminua obiectivitatea. b) este practic imposibil sa se defineasca si sa se descrie toate situatiile in care ar exista aceste posibile presiuni. In stabilirea standardelor pentru identificarea relatiilor care pot, ori par sa afecteze obiectivitatea profesionistului contabil, trebuie sa domine un caracter rezonabil. c) trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute partinirea ori influentele altora sa incalce obiectivitatea. d) profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat pentru serviciile profesionale contabile si-au insusit principiul obiectivitatii. Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii (la mese, spectacole) care pot fi considerate a avea o influenta importanta si daunatoare asupra rationamentului lor profesional sau asupra acelora cu care negociaza. EVALUAREA INTREPRINDERILOR 28. Atunci cand se determin fluxul de trezorerie, in vederea evalurii unei intreprinderi, profitul net se corecteaz cu: a) cheltuielile nedeductibile, necesarul de fond de rulment si investitia de mentinere; b) amortismentele, variatia necesarului de fond de rulment si investitia de mentinere; c) investitia de mentinere, amortismentele si necesarul de fond de rulment. Raspuns : b) amortismentele, variatia necesarului de fond de rulment si investitia de mentinere; 29. Definiti valoarea actual a unui bun. Raspuns: Valoarea actuala a unui bun este valoarea actualizata a viitoarelor intrari nete de numerar, care urmeaza a fi generate de derularea normala a activitatii intreprinderii. - Valoarea actuala = valoare de utilitate 30. Bilantul contabil serveste ca baz de date pentru stabilirea:
17

a) activului net contabil; b) rezultatului net contabil; c) conturilor de regularizare. Rapuns: a) activului net contabil; 31. Se dau urmtoarele elemente de bilant: total activ = 425.000 mii lei; cheltuieli constituire = 2.500 mii lei; cheltuieli de cercetare = 15.500 mii lei; brevete proprietate = 125.000 mii lei. Exist un cumprtor pentru o parte din brevete care ofer 75.000 mii lei. Stabilind bilantul economic al intreprinderii, bilantul contabil va fi ajustat (corijat) in minus cu: a) 93.000 mii lei; b) 143.000 mii lei; c) 118.000 mii lei. Rapuns: b) 143.000 mii lei; 32. Cresterea necesarului de fond de rulment (NFR) influenteaz valoarea intreprinderii in sensul: a) reducerii; b) cresterii; c) nu influenteaz. Raspuns: a) reducerii; ANALIZA DIAGNOSTIC A INTREPRINDERII 33.Sa se calculeze si sa se interpreteze soldurile intermediare de gestiune pentru intreprinderea ale carei informatii financiaresunt prezentate mai jos: Indicator Venituri din vanzarea marfurilor u.m. 4000
18

Productia vanduta Productia stocata Subventii de exploatare Cheltuieli cu materii prime Costul marfurilor vandute Cheltuieli salariale Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu chirii Impozite si taxe Venituri din dobanzi Cheltuieli cu dobanzi Impozit pe profit Raspuns:

24000 500 2300 10000 4200 5000 1000 200 300 100 500 1400

Marja comerciala = Venituri din vanzarea marfurilor Cheltuieli cu marfurile vandute = 4000-4200 = - 200 lei Productia exercitiului = Productia vanduta + Productia stocata + Productia imobilizata=24000+500=24500 lei Marja industriala = Productia exercitiului (Cheltuieli materiale totale + Cheltuieli cu prestatiile externe)=24500 lei (10.000 + 200)=24500 10200 = 14300lei Valoarea adaugata propriu zisa = Marja comerciala + Marja industriala = -200 lei+14300 lei= 14100 lei Valoarea adaugata globala = VA propriu zisa+Venituri financiare Cheltuieli financiare =14100 lei+100lei-500 lei=13.700 lei Excedent brut din exploatare = Valoare adaugata globala+Subventii de exploatare primite (cheltuieli cu personalul+impozite si taxe fara impozit pe profit )=13.700 lei +2300 lei (5000+300)=10.700 lei Capacitatea de autofinantare globala = Excedent brut din exploatare Impozit pe profit = 10700-1400=9300 lei Capacitatea de autofinantare neta = Capacitatea de autofinantare globala Provizioane amortizare = 9300-1000=8300 lei Excedent brut de exploatare = Profitul economic brut care provine din ciclul de exploatare Capacitatea de autofinantare = partea din excedentul brut din exploatare care ramane la dispozitia intreprinderii dup remunerarea capitalurilor imprumutate si plata impozitelor si taxelor directe sau indirecte.

19

34.Din contul de profit si pierderi al societatii din exercitiul precedent se cunosc urmatoarele informatii: Indicator Cheltuieli de exploatare platibile Amortizare Cheltuieli cu dobanzi Impozit pe profit u.m. 1500 100 200 60

Sa se calculeze si sa se interpreteze ratele de solvabilitate pentru intreprinde re Raspuns: Ratele de solvabilitate : Solvabilitatea generala = active totale / datorii totale = 43.500 / 13.500 = 3,22 ( normal > 2) Situatia este buna , valoarea indicatorului fiind > 2 Solvabilitatea patrimoniala ( autonomia financiara ) = capital propriu / capital total = 30.000/43.500= 0,69 ( este o valoare favorabila ) Ratele de rentabilitate : Impozit pe profit = 60 => profit inaintea impozitarii = 60 / 0,16 = 375 ( presupunem cota de impozit pe profit = 16%) Rata rentabilitatii economice ( rentabilitatea investotiei) = profit / active totale * 100 = 375 / 43500 *100 = 0,86% Rata rentabilitatii financiare = profit net / capital propriu * 100 = (375 -60 ) / 30.000 * 100 = 1,05 % Rata dobanzilor = dobanzi / datorii pe termen lung = 200 / 5.000 = 0,04 sau 4$ Rata de rentabilitate a cheltuielilor de exploatare = profit / cheltuieli de exploatare * 100 = 375 / 1500 * 100 = 25% Se mai pot constituii rate de rentabilitate in care : La numarator putem avea o forma de efect : - rezultat inaintea impozitarii ; - profit net ; - profit net + impozit pe profit + cheltuieli financiare ; - profit net + impozit pe profit + cheltuieli financiare + cheltuieli de amortizare La numitor ( masoara efortul ) putem avea :

20

- resurse consumate , avansate , ocupate sau elemente ale acestora cum sunt : active imobilizate active totale active de exploatare Profit inaintea impozitarii Profit net profit net + impozit pe profit + cheltuieli financiare profit net + impozit pe profit + cheltuieli financiare + cheltuieli de amortizare=375 375-60 = 315 315+60+200=575 315+60+200+100=675 Active imobilizate 40.000 (375/40.000)*100=0,937 (315/40.000)*100=0,787 (575/40.000)*100=1,437 (675/40.000)*100=1,687 Active totale 43.500 (375/43.500)*100=0,862 (315/43.500)*100=0,724 (575/43.500)*100=1,321 (675/43.500)*100=1,552 3.500 (375/3.500)*100= 10,71 (315/3.500)*100= 9 (575/3.500)*100= 16,428 (675/3.500)*100= 19,285 FISCALITATE 35. O societate comerciala a inregistrat venituri totale de 790.000 lei din care cifra de afaceri este de 750.000 lei. Cheltuielile totale efectuate sunt de 600.000 lei din care 10.000 lei reprezinta impozitul pe profit platit in cursul anului, 30.000 lei reprezinta cheltuieli cu sponsorizarea, 3.000 lei reprezinta majorari de intarziere rezultate in urma unui control fiscal, 5.000 lei reprezinta contravaloarea unor servicii de consultanta furnizate de un partener, pentru care nu exista contract incheiat si nu este justificata necesitatea lor. Sa se determine impozitul pe profit de virat statului. Raspuns: Rezultatul contabil =Venituri totale Cheltuieli totale=790.000 600.000=190.000 Rezultatul fiscal=Venituri totale cheltuieli totale venituri neimpozabile +cheltuieli nedeductibile +amortizare contabila-amortizare fiscala=790.000600.000+10.000+30.000+5.000=238.000lei Iprofit=(Ven.din orice sursa-Chelt.aferente ven-Ven. neimp.+Chelt. neded.)xK%
21

Venituri totale 790.000 lei Cheltuieli totale 600.000 lei Cheltuieli nedeductibile 10.000 lei+30.000+3.000+5.000=48.000 lei Impozit profit total=16%(790.000-552.000)=238.000*16%=38.0850 lei Total venit impozabil 238.000 leix 16%=38.080 lei Cheltuieli deductibile =CT-Cnedeductibile=600.000-48.000 lei=552.000 lei Cheltuieli sponsorizare deductibile =CA x 3%o= 750.000x3%o=2.250 lei =38.080x20%= 7.616 lei Calcul impozit profit de virat= 38.080 -2.250-10.000=25.830 lei 36. S.C. GAMA S.R.L. este stabilita si inregistrata in scop de TVA in Romania, fiind platitor lunar de TVA avand ca obiect de activitate farmacie si stomatologie. In cursul lunii martie 2009 ea realizeaza urmatoarele operatiuni (toate sumele sunt fara TVA): 1a) achizitioneaza de la Bayer, stabilita si inregistrata in scop de TVA in Germania, 12.000 folii aspirina in valoare de 3.000 euro; b) achizitioneaza de la S.C. Farmas S.A., stabilita si inregistrata in scop de TVA in Romania, 3.500 folii paracetamol in valoare de 2.500 lei; c) achizitioneaza de la S.C. Leasingul S.A. un automobil in leasing financiar pentru care achita avans de 4.300 lei in luna martie 2009, urmand sa achite apoi 36 de rate lunare a 500 lei/rata, incepand din luna aprilie 2009; d) primeste de la furnizori facturile pentru energie electrica si apa in suma de 1.200 lei; e) livreaza catre persoane fizice, in farmacia din Bucuresti, 16.000 folii aspirina in valoare de 20.000 lei; f) presteaza servicii consultatii stomatologice in suma de 8.500 lei; g) livreaza catre persoane fizice din Franta, pe baza de comanda postala, paracetamol in valoare de 3.000 euro. 1i) livreaza proteze dentare clientilor, persoane fizice, de la stomatologie in valoare de 5.000 lei; Se cunoaste ca S.C. GAMA S.R.L. achizitioneaza aspirina si paracetamolul numai in scopul revanzarii, iar celelate achizitii nu le poate evidentia separat pe tipuri de activitati. Curs de schimb 1 euro = 4 lei. Cerinte: 1a) TVA deductibil, TVA de dedus, TVA colectat si TVA de plata sau de recuperat pentru luna martie 2009; b) precizati scadenta de depunere a decontului de TVA;

22

Raspuns: a) Bayer 4426-4427 - 3000x4x9%=1080 Farmas 4426-401 - 2500x9%=225 Apa si energie 4426-401 1200x19%=228 Livr. pers fizice 411-4427 - 20000*9%=1800 Serv consultative 411-4427 - 8500x19%=1615 Livrare Franta Neimpozabil Livrare proteze 411-4427 - 5000x9%=450 TVA deductibil=2838 TVA colectat=4945 ->TVA de plata 4423=2107 b) 25 Aprilie 2009. 37. O societate comerciala platitoare de TVA inregistreaza intr-un an venituri in suma de 350.000 lei din care 1200 lei venituri din dividende de la o persoana juridica romana. Cheltuielile inregistrate sunt : - cheltuieli cu serviciile prestate de terti 11.000 lei (exista contracte incheiate, se justifica necesitatea lor si sunt documente care sa ateste prestarea lor efectiva); - cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 200.000 lei; - cheltuieli cu stocurile de materiale constatate lipsa din gestiune, neimputabile 2500 lei; - cheltuieli cu plata personalului 63.500 lei, din care 50.000 lei este fondul de salarii si diferenta contributii aferente fondului de salarii; - cheltuieli de protocol 2400 lei; - cheltuieli cu sponsorizarea in bani 1200 lei; - cheltuieli cu impozitul pe profit platit in cursul anului 4.000 lei. Sa se calculeze impozitul pe profit datorat pentru intregul an. Raspuns: Baza calcul ch. protocol = (350000-1200) -284600 + 2500 + 1200 + 4000 = 71900 Protocol deductibil =2%*71900=1438 962 protocol nedeductibil. Profit impozabil = 71900+962=72862 Impozit profit=72862*16%= 11657.92 Sponsorizare deductibila 3%xCA=348800*3%= 10464
23

Sponsorizare deductibila 20%xImpozit=20%*11657.92=2332 Credit fiscal sponsorizare=Min(3%xCA, 20%xImpozit)=2332 Impozit datorat=11628-1200=10428 Impozit de virat=10428-4000=6428. ORGANIZAREA AUDITULUI INTERN SI CONTROLULUI INTERN

38. Aprovizionarea presupune: a) Comenzile sa contina produse care indeplinesc specificatiile corespunzatoare; b) Sa se plateasca preturi corespunzatoare; c) Comanda sa contina cantitatile de produse si termene de aprovizionare corespunzatoare; d) Actualizarea informatiilor legate de furnizor astfel incit comanda sa contina date reale; e) Produsele comandate sa se obtina in timp util; f) Inregistrarea comenzilor aprobate complet si corect; g) Prevenirea lansarii comenzilor neaprobate. Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. Raspuns: RISCURI POSIBILE SI PROCEDURI DE CONTROL a. specificatiile sa fie necorespunzatoare - Revizuirea specificatiilor existente de catre personalul tehnic. - Monitorizarea problemelor de productie legate de specificatiile materialelor folosite. - Specificatiile trebuie sa cuprinda date ale perioadei curente ,comenzi rapide, stoc corespunzator,pretul materialului. - Comunicarea specificatiilor de productie departamentului de aprovizionare. Revizuirea corespunzatoare si aprobarea contractelor si comenzilor. b. informatii incomplete legate de pret

24

- Obtinerea de oferte competitive pentru fiecare aprovizionare periodica. - Volumul productiei aprovizionata sa fie determinata prin analiza indicatorului de utilizare a unor materiale similare. - Revizuirea corespunzatoare a comenzilor de aprovizionare. - Monitorizarea variantelor de pret , amanuntit. c. informatie indisponibila sau incorecta legata de nivelul stocului sau nivelul productiei - Mentinerea unor date corecte in evidenta stocurilor. - Corelarea programarii productiei cu informatiile legate de stoc si cerintele legate de termenele de livrare din comenzi - Revizuirea corespunzatoare a comenzilor de aprovizionare - Folosirea previziunii d. informatiile dintr-o comanda sunt neclare - Comenzile nu sunt introduse in sistem in timp util - Emiterea de copii ale comenzilor emise personalului corespunzator. - Prenumerotarea comenzilor - Verificarea periodica a intrarilor in sistem. - Investigarea intrarilor de date e. Informatie indisponibila sau incorecta a produselor comandate si neprimite - Specificarea modului de transport si a datei de livrare in comanda de aprovizionare - Prenumerotarea comenzilor de aprovizionare - Corelarea informatiei productiei receptionate si informatiile legate de comenzi date - Urmarirea comenzilor neonorate de furnizor f. Comenzile date pot fi pierdute - Prenumerotarea si inregistrarea corecta a comenzilor g. Proceduri inadecvate de prevenire a utilizarii neautorizate - Proceduri de aprobare a comenzilor - Desemnarea de personal autorizat care sa aprobe comenzile - Mentinerea unei securitati a comenzilor de aprovizionare

39. Activitatea de vinzare , la nivelul unei entitati, presupune: a) Implementarea strategiilor de marketing; b) Atingerea sau depasirea vinzarilor intr-o maniera eficienta;

25

c) Predarea in timp util a comenzilor de la clienti departamentului care se ocupa cu prelucrarea lor. Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. Raspuns: Vanzarea, ca activitate cu coninut problematic complex prin intermediul tehnicilor si modalitatilor specifice, are drept scop fructificarea cu maximum de eficienta a rezultatelor productiei, trecerea acesteia in consumul final in cel mai scurt timp posibil, contribuind astfel la valorificarea intregului potential tehnico-productiv de care dispune firma in permanenta misiune de a oferi cumparatorului marfa de calitate, la termenele si in conditiile solicitate si nu in ultimul rand asigura un castig real cel putin pe masura eforturilor. Vanzarea produselor se poate face: -pe baza de contract comercial incheiat anticipat la cererea clientului -pe baza de comanda anticipata ferma, urmata sau nu de onorarea imediata a acesteia -la cecere neprogramata, dar previzibila, din magazinelei depozitele proprii sau ale retelei comerciale publice. Calea prin care se vand produsele este in functie de natura produselor, sfera de utilitate, caracteristicile si potenialul de cumparare al clienilor, caile de distributie utilizate, modalitatile practicate de producator-furnizor pentru desfacerea produselor sale . Indiferent de calea prin care se asigura vanzarea produselor, un rol definitoriu in extinderea vanzarilor in economia de piata revine actiunii de promovare, a celei de informare a viitorilor utilizatori despre caracteristicile produselor, a conditiilor de executie si de desfacere etc. Livrarile catre diferii clienti se pot face fie din stocurile de produse finite, fie din productia curenta. Intreprinderea producatoare trebuie sa- i programeze un raport corespunzator intre volumul productiei de fabricat in timp si nivelul stocurilor de produse finite care urmeaza a fi asigurat pentru realizarea unei desfaceri continue si evitarea rupturilor de stoc.

26

RISCURI POSIBILE SI PROCEDURI DE CONTROL INTERN De a vinde bunuri clientilor indoielnici - Verificarea clientului prin cerere de referinte Client din partea bancii sau a colaboratorilor cunoscuti - Verificarea permanentaa soldului clientilor si stabilirea unui sold maxim b) De a vinde bunuri pentru preturi care nu sunt autorizate si a acorda reduceri care nu sunt in concordanta cu procedurile societatii. - Verificarea notei de comanda (daca are nr.de inregistrare si este facuta de persoana autorizata), a preturilor si a reducerilor (daca sunt acordate de persoana autorizata) c) De a trimite bunuri care nu sunt conforme cu comanda - Bunurile trimise trebuie sa aiba comenzi semnate de persoane autorizate d) De a trimite bunuri neconforme din punct de vedere cantitativ, calitativ si al comenzii - Examinarea bunurilor din punct de vedere cantitativ si calitativ al comenzii e) De a realiza vanzari fara a pune la zi situatia stocurilor - Completarea fisei de magazie f) De a accepta comenzi fara a avea stocuri disponibile - Verificarea nivelului stocurilor prin asigurarea unui stoc minim stabilit g) De a face livrari de bunuri care nu sunt recunoscute de catre clienti din punct de vedere calitativ, cantitativ si al comenzii - Verificarea semnaturii de primire de catre client a facturii sau a documentului care atesta livrarea (avizul de insotire a marfii). h) De a avea clienti indoielnici fara a inregistra un provizion - Verificarea scadentarului soldurilor clienti si urmarirea recuperarii debitelor restante de la clientii indoielnici i) Plati efectuate care nu sunt inregistrate - Verificarea inregistrarii platilor, respectiv a facturilor emise
a)

40. Activitatea Departamentului Resurse umane presupune: a) Respectarea legislatiei si reglementarilor in vigoare precum si a politicilor companiei;

27

b) Mentinerea de inregistrari care demonstreaza respectarea legilor si reglementarilor ; c) Asigurarea confidentialitatii din cadrul Departamentului Resurse umane; d) Asigurarea productivitatii muncii la un nivel acceptabil; e) Angajarea unui numar sufficient si adcvat calificat de personal; f) Asigurarea ca personalul este pregatit adecvat in scopul indeplinirii responsabilitatilor corespunzatoare; g) Asigurarea ca personalul primeste informatii cu privire la performantele lor si la dezvoltarea carierei. Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. Raspuns: Riscuri posibile: - neadaptarea sistemului informatic la cerintele utilizatorilor - neactualizarea carnetelor de munca - neconstituirea dosarului profesional in termen de 10 zile de la angajarea personalului, respectiv intrarea in corpul functionarilor publici. - inexistenta unui sistem privind evidenta prezentei si a justificarii nerespectarii planificarii concediilor de odihna ale personalului - inexistenta unui sistem privind evidenta orelor de munca prestate suplimentar de catre personal si a modului de compensare a acestora Recomandari pentru evitarea aparitiei riscurilor mentionate: - stabilirea unor persoane responsabile cu gestionarea carnetelor de munca si a atributiilor prin fisele de post; - constituirea unei comisii prin decizia conducerii pentru reverificarea stadiului actualizarii carnetelor de munca si informarea cu rezultatele acesteia a sefului compartimentului de audit intern; - elaborarea procedurilor scrise si formalizate pentru gestionarea carnetelor de munca in care sa fie inglobate activitatile de control si persoanele responsabile; - realizarea unui sistem de pregatire profesionala a personalului implicat in gestionarea carnetelor de munca; - testarea periodica a personalului si influentarea evaluarilor anuale cu rezultatele acestor testari - stabilirea unui responsabil cu actualizarea manualului de instructiuni;
28

actualizarea manualului de instructiuni de acces, achizitie, stocare, prelucrare, transmisie, raspandire si utilizare a datelor; - asigurarea unui numar corespunzator de manuale pentru toti utilizatorii; - stabilirea in responsabilitatea administratorului de sistem a inserarii unui subsistem de control pentru asigurarea prelucrarii doar a tranzactiilor corecte si autorizate; - asigurarea unui sistem de pregatire si evaluare sistematica a personalului responsabil in utilizarea sistemului informatic. - verificarea dosarelor profesionale de la ultima misiune de audit intern pana la zi, pentru completarea actelor administrative si documentelor care evidentiaza cariera profesionala a functionarilor publici; - implementarea unui nivel de control suplimentar pe lantul procedural; - elaborarea procedurilor scrise si formalizate pentru gestionarea dosarelor - desemnarea prin fisele de post a atributiilor persoanelor cu evidenta prezentei personalului; - implementarea unui nivel de control suplimentar pentru evidentierea prezentei personalului si justificarii nerespectarii planificarii concediilor de odihna, pe o perioada de 6 luni; - elaborarea procedurilor scrise si formalizate pentru organizarea sistemului de evidenta a personalului si stabilirea formularelor prevazute de cadrul normativ. efectuarea unei reverificari privind sistemul de evidenta a timpului suplimentar peste programul normal de lucru si modul de compensare al acestuia pentru depistarea tuturor situatiilor de nerespectare a cadrului normativ si informarea sefului compartimentului de audit intern asupra rezultatelor obtinute; elaborarea unei proceduri pentru gestionarea timpului efectuat peste programul normal de lucru in vederea compensarii in timp sau in bani si implementarea in cadrul acestuia a activitatilor de control si a responsabilitatilor adecvate; asigurarea unei pregatiri profesionale de specialitate a personalului si evaluarea sistematica a acestuia.
-

29