Sunteți pe pagina 1din 31

STUDIU DE FEZABILITATE

Beneficiar: SC AUTO EMA SERV S.R.L. Elaborator: SC 3E PROJECT MANAGEMENT SRL


-Octombrie 2009 -

CONTINUTUL STUDIULUI DE FEZABILITATE CAPITOLUL 1. Date generale


1.0 Foaie de capat 1.1 Denumirea firmei si datele de identificare 1.2 Scurt istoric al solicitantului 1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului

CAPITOLUL 2. Descrierea proiectului


2.1 Denumirea investitiei 2.2 Elaborator 2.3 Obiectivele investitiei/prioritati 2.4 Descrierea activitatii propuse prin proiect 2.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei 2.6 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru

valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului

CAPITOLUL 3. Date tehnice ale investitiei


3.1 Date generale 3.2 Caracteristicile principale ale constructiilor 3.3 Structura constructiva 3.4 Principalele utilaje de dotare ale constructiilor 3.5 Instalatii aferente constructiilor 3.6 Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora 3.7 Avize si acorduri

3.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile

CAPITOLUL 4. Durata de realizare si etapele principale CAPITOLUL 5. Costul estimative al investitiei CAPITOLUL 6. Finantarea investitiei CAPITOLUL 7. Date privind forta de munca si managementul proiectului
7.1 Total personal

7.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei


7.3 Responsabil legal

CAPITOLUL 8. Parti desenate 8.1 Planul de amplasare in zona 8.2 Plan general 8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a retelelor de utilitati, surse de ape si receptori de
ape uzate 8.4 Planuri de arhitectura 8.5 Planul de amplasare a utilajelor in fluxul tehnologic

CAPITOLUL 9. Anexe si alte documente

Foaie de semnaturi

DIRECTOR GENERAL
XXXXXXXXXXXXXX

...........................................

RESPONSABIL PROIECT
XXXXXXXXXXXXXXX

...........................................

PROIECTANT
XXXXXXXXXXXXXX

...........................................

I. Partile scrise 1. Date generale

1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare


Denumirea firmei: SC AUTO EMA SERV SRL Capital social: XXXX RON Sediul social: Sat Vinatori- Neamt , Comuna Vinatori- Neamt, jud. Neamt Numarul de ordine in Registrul Comertului: J27/738/16.10.2009 Activitatea principala: 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor Datele bancii Cont IBAN pentru proiect FEADR Specimen semnatura: Telefon: Fax: E-mail:

1.2 Scurt istoric al solicitantului S.C. AUTO EMA SERV este persoana juridica romana cu capital integral privat, infiintata ca societate cu raspundere limitata la data de 20.10.2009 si functioneaza conform Lg. Nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, avand o durata de functionare nelimitata.

Domeniul in care firma S.C. AUTO EMA SERV doreste sa intre este Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si motocicletelor. Potrivit CAEN, aceasta clasa a intretinerii si repararii autovehiculelor are codul 4520. ACTIONARIAT

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului Obiectul principal de activitate este 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor Obiecte de activitate secundare sunt :

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului


Denumire mijloc fix Data achizitiei Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant -RONBucati

1.CLADIRI TOTAL

2.UTILAJE TOTAL

3.ANIMALE Nu este cazul 4.ALTELE 4.1. Autoturisme/ masini specializate

4.2. Mobilier TOTAL 3003123,32

Nr. crt

Amplasare Judet/Localitate

TERENURI Suprafata totala Valoarea contabila (mp) / Categoria - RONde folosinta

Regim juridic

2. Descrierea proiectului

2.1

Denumirea investitiei

<< Achizitie echipamente pentru service auto S.C. AUTO EMA SERV S.R.L.>>

2.2 Elaborator
In vederea intocmirii dosarului de finantare si in conformitate cu Ghidul solicitantului aferent Masurii 312 Sprijin pentru crearae si dezvoltarea de micro-intreprinderi, SC AUTO EMA SERV SRL a desemnat firma 3E Project Management SRL pentru consultanta in vederea elaborarii dosarului de finantare compus din: Cerere de finantare, Studiu de fezabilitate si Anexe. Membra a retelei internationale 3E Services cu o experienta de peste 20 de ani in domeniul finantarii investitiilor, SC 3E Project Management a fost infiintata in 2008 si prezinta urmatoarele coordonate de identificare:

Cod Caen: 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management Adresa: Bd. Ferdinand Nr.8, Constanta, jud. Constanta Cod Fiscal : RO 24779456 Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J13/4164/2008 Telefon/ Fax: 0241/616808 E-mail: office@pms.ro

La elaborarea prezentului studiu de fezabilitate, consultantul isi asuma respectarea urmatoarelor principii de lucru:

Consultantul isi asuma obligatia pastrarii confidentialitatii asupra datelor si informatiilor din Studiul de Fezabilitate, precum si neutilizarea acestora in schimbul unor avantaje neetice sau ilegale, fie personal, fie prin intermediul unei terte persoane;

Previziunile, proiectiile sau estimarile continute in Studiul de Fezabiliate se bazeaza pe conditiile curente de piata, pe factorii cererii si ofertei anticipate pe termen scurt si sunt influentate de inexistenta unor conditii stabile. Aceste previziuni sunt , prin urmare, supuse schimbarii conditiilor viitore;

Datele si informatiile folosite in prezentul Studiu de Fezabilitate au fost selectate si preluate de la S.C. AUTO EMA SERV S.R.L.. S-au utilizat informatii culese cu ocazia deplasarii pe teren, informatii care au fost sistematizate si analizate. Date statistice, coeficienti, indici , alte recomandari referitoare la metoda de analiza si evaluare utilizate au fost studiate si adaptate din publicatii de specialitate, cataloage , buletine informative etc.

Sursa de preturi pentru bunurile si serviciile prevazute a fi achizitionate prin prezentul proiect de investitii este constituita din ofertele primite de la furnizori.

Structura lucrarii s-a bazat pe informatiile furnizate si solicitate de Ghidul solicitantului aferent Masurii PNDR 312 Sprijin pentru crearae si dezvoltarea de micro-intreprinderi.

2.3. Descrierea activitatii propuse prin proiect


In baza contractului de inchiriere nr.xxx/ data incheiat cu societatea LUMITEX S.R.L. pe o perioada de x ani , S.C. AUTO EMA SERV doreste amenajarea unui atelier de intretinere si reparare autovehicule Suprafata inchiriata prezinta toate utilitatile si amenajarile necesare derularii activitatii propuse prin proiect, ea avand ca destinatie, anterior semnarii contractului, tot cea de service auto. Spatiul de lucru destinat realizarii investitiei are o suprafata construita de 702,68 mp si prezinta urmatoarea compartimentare: Spatiu comercial: 146,55 mp Atelier mecanic: 155,36 mp Tinichigerie:104,31 mp Vestiar: 4,02 mp Vestiar: 3,85 mp Magazie:40,20 mp Vopsitorie Tinichigerie: 33,75 mp Vopsitorie Tinichigerie: 34,20 mp Grup sanitar: 18,69 mp Vopsitorie Tinichigerie: 5,40 mp Centrala termica: 17,21 mp Casa scarii: 17,21 mp Magazie: 15, 55 mp

Situatie propusa Societatea AUTO EMA SERV doreste sa deschida un service auto amplasat in zona mediana a intravilanului Vinatori Neamt, comuna Vinatori-Neamt, jud. Neamt. Service-ul va presta servicii precum: diagnosticare, reparatii la partea mecanica si electrica, reparatii motoare si componentele acestora, reparatii la sistemul de rulare auto si sitemul de franare, reparatii instalatia de alimentare si componentele acesteia, reparatii la instalatia electrica si de semnalizare, echilibrat roti, tinichigerie auto,vopsitorie si spalatorie auto. Strategia de dezvoltare a firmei are in vedere respectarea mediului inconjurator si intentioneaza sa investeasca in echipamente tehnologice cat mai performante si care sa respecte normele ecologice.

Proiectul Achizitie echipamente pentru service auto S.C. AUTO EMA SERV S.R.L. presupune achizitionarea urmatoarelor utilaje si echipamente: Nr. bucati 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Nr. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Denumire echipament Elevator cu doua coloane de suprafta - 4 tone Aparat de reglat faruri Masina de spalat cu jet sub presiune si apa calda Aspirator auto Compresor cu surub Aparat de sudura cu sirma Aparat de tras tabla si sudura in puncte Cabina de vopsit Scule si dispozitive speciale Dulap cu scule de mana Cal pentru redresat caroserii Sistem de masura mecanic Masina de echilibrat roti Masina de jantat/ dejantat roti

2.4. Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.


Obiectivul general al proiectului Achizitie echipamente pentru service auto S.C. AUTO EMA SERV S.R.L. este acela de a crea o societatea de intretinere si reparatii auto competitiva din punct de vedere economic prin asigurarea unui proces tehnologic modern si eficient.

Obiective specifice. In vederea asigurarii conditiilor propice de performanta a intreprinderii si mentinerea conformitatii cu obiectivele Masurii 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi, proiectul urmareste realizarea urmatoarelor obiective specifice de ordin tehnic, economico-financiar si de mediu:

Nivel crescut al randamentului de procesare prin asigurarea unui flux de operare optim in urma achizitiei de echipamente tehnologice cat mai performante Grad crescut de eficienta a utilizarii resurselor de lucru Nivel crescut de viabilitate economice demonstrat prin rezultatul operational pozitiv si indicatorii economico-financiari pastrati in parametrii de eficienta conform sectiunii economice a Cererii de Finantare.

Crearea x locuri de munca Asigurarea unui nivel ridicat de siguranta la locul de munca si a conditiilor de igiena

Situatia pietei In ultimii 8 ani, industria de automobile romana a inregistrat o crestere considerabila fiind vandute aproximativ 1, 7 milioane de autovehicule noi, ceea ce reprezinta 35% din parcul auto national. Contextul generat de actuala criza economica a facut insa ca in ultimul an vanzarile de automobile noi sa scada, ceea ce a determinat ca cererea de servicii de asistenta tehnica auto sa cresca. In plus, spre deosebire de multe tari, industria auto romana este unica, in sensul ca odata ce masina intra in circulatie, este de asteptat ca ea sa ruleze pe o perioada nedeterminata, perioada in care necesita reparatii majore si servicii de intretinere pe tot parcursul vietii sale operationale. Mai mult, exista o considerabila cerere pentru servicii de aliniere si echilibrare a rotilor care sunt cerute de aprope fiecare masina, indiferent daca este noua sau veche. Rugozitatea drumurilor si frecare provoaca o perturbare continua a sistemului de aliniere si echilibrare a rotilor, care necesita ajustari cel putin o data la patru saptamani pentru o intretinerea corespunzatoare. Factori relevanti pentru afacere Principalii factori care au stat la baza adoptarii deciziei de a investi intr-un atelier auto sunt: ( mai specific)

Experienta in domeniu. Accesul la aceasta piata este puternic conditionata de o buna cunoastere
a detaliilor tehnice, o experienta in munca relevanta fiind o importanta pre-conditie intrucat are un impact direct asupra succesului afacerii. xxxxx

Forta de munca calificata. Cunostintele si experienta antreprenorului nu sunt suficiente pentru a


derula afacerea fara probleme. Furnizarea de reparatii si servicii de calitate necesita muncitori calificati si cu exprienta, acestia fiind o componenta de baza a acestei afaceri. In plus, personalul angajat trebuie sa aiba pe langa competentele tehnice specifice si abilitatea de a dezvolta relatiile cu clientii. Acest lucru este foarte important in acest domeniu de activitate intrucat asigura mentinerea unei coerente a fluxului de venituri, ajutand la asigurarea sustenabilitatii pe termen lung a firmei.

Abilitatile de marketing ale antreprenorului permit sa initieze activitati de dezvoltare a afacerii, de


a identifica potentiali clienti si de a mentine clientela existenta.Cultivarea si mentinerea unei retele referentiale de clienti se realizeaza printr-o strategie orientata spre client si mai putin concentrata pe volum.

Inventarul pieselor auto. Accesul rapid la piese de schimb noi sau folosite permite furnizarea de
servicii rapide si previne neplacerile cauzate clientului. Oportunitatea investitiei

10

Dezvoltarea societatii SC AUTO EMA SERV depinde de achizitia de noi echipamente care sa permita adaptarea serviciilor la cerintele pietei. Noua investitie urmareste crearea cadrului de incepere a noii afaceri in parametrii de performanta prin oferirea de servicii de calitate in conditiile asigurarii unui nivel ridicat al securitatii si protectiei consumatorilor si mediului. In vederea realizarii acestor deziderate de performanta, proiectul trebuie sa asigure un grad ridicat de eficiena pentru parametrii de ordin tehnico-economici, economico- financiari si de mediu. Astfel: Din punct de vedere tehnic

Noile echipamente achizitionate optimizeaza procesul de lucru ducand la cresterea randamentului de operare. Se asigura astfel cresterea eficientei utilizarii resurselor prin reducerea posibilitatii de a genera pierderi aferente unor echipamentele si instalatiile uzate fizic.

Din punct de vedere economico-financiar

Toate echipamentele aferente noii investitii vor permite la practicarea unui cost scazut pe unitate de produs/serviciu si minimizarea pierderilor ce ar putea fi datorate unor echipamente uzate. Per ansablu societatea va fi rentabila, fapt ce se va reflecta in pretul scazut la produsul finit , facand-o mai competitiva pe acelasi segment de piata si care are ca rezultat imediat chiar dezvoltarea viitoare a societatii. Nivelul crescut de viabilitate economica a societatii AUTO EMA SERV se reflecta in rezultatul operational pozitiv precum si in indicatorii economico-financiari mentinuti in parametrii de eficienta: Rata rezultatului din exploatare > 10% Durata de recuperare a investitiei < 12 ani Rata rentabilitatii capitalului investit > 5% Rata acoperirii prin fluxul de numerar = 1,2 Rata indatorarii <60 % Valoarea actualizata neta ( VAN) = pozitiva Disponibil de numerar curent = pozitiv

Din punctul de vedere al obiectivelor de mediu

Se vor respecta cerintele de mediu, se va asigura un grad ridicat de utilizare a resurselor, reciclarea materailelor care dauneaza mediului inconjurator si utilizarea de tehnologii performante economice.

Concluzii Achizitionarea de echipamente moderne si eficiente pentru activitatea de intretinere si reparatii auto va oferi societatii AUTO EMA SERV si clientilor sai urmatoarele avantaje:

11

un nivel crescut de eficienta economice prin asigurarea unui grad redus al consumurilor si prin eliminarea surselor intermediare de eroare; un nivel redus al costului pe unitatea de produs/serviciu pentru a face serviciile accesibile unui public cat mai larg, un nivel crescut al productivitatii prin scaderea duratei ciclului de lucru si eliminarea pierderilor de timp de pe fluxul de operare; o gama diversicata de servicii de calitate pentru a raspunde cererilor din ce in ce mai pretentioase ale clientilor.

Implementarea prezentului proiect va contribui la crearea premizelor dezvoltarii durabile a societatii si a zonei; utilizarea eficienta a resurselor materiale, financiare si umane ; cresterea productivitatii si calitatii serviciilor SC AUTO EMA SERV. Aceste progrese se vor reflecta in cresterea veniturilor firmei, prin cresterea volumului productiei ; in cresterea veniturilor la bugetul local si central, prin contributia cu taxe si impozite suplimentare si in reducerea decalajului de tehnica si productivitate fata de tarile dezvoltate ale Uniunii Europene prin accesul la tehnica performanta de nivel european.

2.5. Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru


valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului Sistemul de aprovizionare Prin programul de aprovizionare SC AUTO EMA SERV nominalizeaza cererile de resurse materiale pentru perioada derularii ciclului de productie, pe categorii de resurse si pe surse de acoperire ale acestor cereri .

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/servici i Adresa Produs furnizat si cantitate aproximativa Valoare aproximativa -RON% din total achizitii

Clienti potentiali

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI Nr.crt Client (Denumire si adresa) Valoare -RON % din vanzari

12

Concurenta SC AUTO EMA SERV are drept concurenti in special microintreprinderi si intreprinderi mici din zona judetului Neamt. Pentru a fi o societate competitiva, se considera albsolut necesara crearea unor conditii de operare cat mai bune care sa conduca spre un cost de fabricatie scazut si implicit la un pret de vanzare avantajos.Sunt necesare mijloace de lucru performante, care sa ii permita acesteia sa faca fata concurentei si sa detina avantaje competitive importante. Concurenta vine insa si din partea unui numar tot mai mare de service-uri agreate de importatorii si de producatorii auto. Preturile practicate in unitatile de service ale reprezentantelor sunt considerabil mai mari decat in celelalte service. Iar acest aspect este generat de lipsa concurentei intre acest tip de unitati, dar si de faptul ca, in cazul in care autoturismul a fost avariat in perioada de garantie, aceste trebuie reparat la reprezentanta. In caz contrar, posesorul risca sa isi piarda garantia. Faptul ca fiecare dealer auto are o un singur service genereaza o piata neconcurentiala, in care, cel putin pe perioada garantiei autoturismului, fiecare unitate are monopol. In aceste conditii, fiecare reprezentanta poate stabili preturi peste cele ale celorlalte service-uri. Cativa dintre cei mai importanti concurenti directi ai AUTO EMA SERV sunt: Nume si adresa Cota de piata -estimata

Strategia de marketing Obiective generale: Protejarea si cresterea cotei de piata si imbunatatirea mixului de marketing Cresterea vanzarilor pe internet Promovarea imaginii firmei

Masuri specifice:

In vederea cresterii cotei de piata se va actiona pentru imbunatatirea raportului calitate/pret. In vederea consolidarii, cresterii si extinderii pozitiei pe piata se va actiona pentru atragerea de noi clienti si intensificarea promovarii produselor

13

Intensificarea reclamei se va realiza prin realizarea de cataloage proprii, continuarea promovarii firmei pe internet pentru posibilitatea comandarii produselor online. Managementul firmei isi propune sa ofere clientilor o calitate cat mai buna a produselor la preturi accesibile.

Pana in prezent, principala metoda de promovare a firmei a fost cea directa. SC BIAMI PROD si-a inceput activitatea in 1991, cu un portofoliu redus de clienti provenind in exclusivitate din randul cunostintelor patronilor. Odata cu satisfacerea primelor comenzi, firma a inceput sa fie cunoscuta prin intermediul clientilor sai, sporindu-si incetul cu incetul numarul de comenzi, pe masura satisfacerii nevoilor acestora. Aceasta metoda a permis firmei sa lucreze in mod constant fara a-si depasi posibilitatile (trebuie tinut cont de constrangerile de efectiv, utilaj tehnologic si spatiu de cestere a porcinelor pe care firma le-a avut la infiintarea sa). Ea a permis de asemenea obtinerea de economii importante din activitatea de promovare, bani ce au fost ulterior folositi la tehnologizarea firmei. Pe masura cresterii volumului de activitate si depasirii constrangerilor referitoare la capacitatea de productie si la personal, SC BIAMI PROD a inceput si practicarea unei promovari active, inchiriind spatiu publicitar in diverse reviste de specialitate. Consecinta acestui fapt a fost cresterea neintrerupta a numarului de comenzi. Odata cu implementarea acestui proiect, oportunitatile care se deschid in fata societatii (cresterea cotei de piata prin atragerea de noi clienti si intrarea pe pietele altor regiuni) fac necesare diversificarea mijloacelor de promovare a vanzarilor. Prin urmare, firma a realizat: un site Internet propriu, pentru promovarea activitatilor sale in tara. Urmeaza prin acest proiect sa-si modernizeze capacitatile de productie existente, investitie ce va duce la comercializarea la un nivel superior a produselor sale precum si pe termen mediu si lung sa realizeze cataloage de prezentare detaliata a produselor si serviciilor oferite, si sa participe le expozitii locale si nationale din industria specifica. Aceste noi activitati promotionale, alaturi de cele mai vechi, vor contribui la cresterea cifrei de afaceri. Amintim de asemenea ca prin toate mijloacele de promovare enumerate, firma se angajeaza sa promoveze imaginea si numele Finantatorului acestui proiect.

In stabilirea pretului noilor produse, BIAMI PROD vizeaza costurilor de productie reduse (prin cresterea productivitatii), in paralel cu cresterea calitatii produselor, astfel incat pretul de vanzare sa reflecte un raport convenabil si realist intre pret si calitatea produsului. Aceasta optiune legata de pret va fi practicata in mai multe variante. Astfel, pentru mentinerea clientilor fideli si pentru o atragere de noi clienti firma va apela la o serie de masuri cum ar fi: reduceri pentru plati imediate reduceri pentru anumite zone

14

reduceri pentru un anumit numar de comenzi reduceri pentru incheierea de contracte pe termen mai lung practicarea unor preturi promotionale, care pot lua forma vanzarilor in pierdere, a practicilor unor preturi speciale, a rabaturilor pentru plata imediata a produselor cumparate, a achizitionarii pe credite cu dobanda redusa si a reducerilor de natura psihologica;

practicarea unor preturi diferentiate, pe care firma le stabileste pentru anumite categorii de consumatori, produse, marci, locuri si momente de achizitionare a marfurilor;

o alta strategie ar fi corelarea pretului cu mixul de produs, firma stabilind preturi diferite pentru o serie de produse care fac parte dintr-o linie de produs, pentru caracteristicile suplimentare.

Pretul unui produs sau serviciu poate contine si elemente suplimentare, de crestere a pretului de baza, generate de oferirea unor garantii suplimentare sau a unor optiuni si servicii preferentiale.

Introducerea noilor produse se va face pe canalele de distributie existente aferente vechii afaceri, acest lucru ducand la costuri suplimentare minime, deoarece nu implica elemente de logistica si personal aferent suplimentar.

3. Date tehnice ale investitiei

3.1 Date generale


3.1.1

Zona si amplasamentul investitiei, suprafata si situatia juridica ale terenului Centru Jud. Sibiu, loc. Marsa,Str. Uzinei nr.1 4900 mp Terenul este situat in intravilanul comunei Marsa, in proprietatea lui Cotora Constantin si a sotiei Cotora Rodica. SC BIAMI PROD SRL detine drept de proprietate asupra constructiilor

Regiunea de dezvoltare Amplasament Suprafata teren

Situatia juridica a terenului

conform Contractului de Donatie din 21 ian 2002 si drept de superficie asupra terenului pe durata existentei constructiilor. Asupra terenului si constructiilor exista o interdictie de instrainare si grevare in favoarea B.R.D.- GSG- Sucursala Jud. Sibiu.

15

3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament Nu este cazul 3.2 Caracteristicile principale ale constructiilor 3.2.1 Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri si inaltimea acestora, volumul construit Cladirile ce fac obiectul prezentului proiect nu se afla in perimetrul rezervatiei istorice a Localitatii Marsa si se compun din fabrica de productie si imbuteliere bauturi alcoolice si nealcoolice, depozite de materii prime, magazie produse finite, service auto, vestiar si anexa, hala de productie in extinderea fabricii. Situatia actuala

S-a dispus realizarea unei evaluari tehnice care sa prezinte starea tehnica a spatiului de productie cu scopul de a se stabili masurile necesare de asigurare a sigurantei structurale impuse de modernizarea cladirii existente, lucrari ce consta in repararea stratului suport existent cu mortar epoxidic si montarea stratului de uzura ( pardoseala epoxidica) in vederea adaptarii la cerintele igienico-sanitare. Constructiile existe prezinta urmatoarele caracteristici: xxxxxxxxxxxxx 3.2.2 Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc. Sistemele de utilitati nu vor suferi modificari, existand capacitati suficiente pentru acoperirea nevoilor de utilitati. 3.2.3. Pentru cladirile care se modernizeaza se va prezenta ca parte componenta din studiul de fezabilitate expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente, intocmita, datata, semnata si stampilata de un expert tehnic atestat pentru proiectele care prevad modernizarea/consolidarea/ extinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii, precum si finalizarea constructiilor a caror executie a fost intrerupta inainte de finalizarea completa a acestora. 3.3 Structura constructiva Pentru cladiri si retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute in vedere, cu recomandari privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiect.

3.4 Principalele utilaje de dotare ale constructiilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.) 3.5 Instalatii aferente constructiilor ?????/
Energia Electrica - societatea are contract de furnizare a energiei electrice cu Electrica SA. Societatea se alimenteaza cu energie electrica din reteaua de medie tensiune exitenta in zona.

16

Apa utilizata in scop industrial si igienico sanitar, circa 12.000 mc/an, este preluata din reteaua oraseneasca deservita de SC Gospodarire oraseneasca Avrig SA.

Gaze naturale societatea este racordata la reteaua de gaze naturale ale localitatii Marsa. Canalizare apele uzate industriale sunt evacuate in reteaua de canalizare orasenesca , dupa pre-epurarea in cele doua decantoare de cate 8 mc aflate in proprietatea SC BIAMI PROD.

Salubritate- Deseurile din ambalaje ( metalice, hartie/carton, materiale plastice, lemn, sticla) sunt colectate selectiv in containere metalice, amplasate pe suprafete betonate si sunt preluate de o firma autorizata.Deseurile menajere sunt colectate in doua containere de cate 5,5 mc, amplasate pe suprafata betonta si sunt preluate de firma de salubritate.

3.6 Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora


Se vor descrie modul de asigurare a acestora si solutiile tehnice adoptate.

3.7 Avize si acorduri


Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, privind: - certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii; - alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale.

3.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de


transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor care vor fi achizitionate, cu fundamentarea necesitatii acestora (utilizati formatul tabelar prezentat mai jos). Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele)
Nr.crt Denumire/Tip utilaj/echipament Numar bucati Valoare fara TVA -RONTVA -RONTotal cu TVA -RON-

1. 2. 3. 4. 5.

4.

Durata de realizare (luni) si etape principale- DE REFACUT

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati. Proiectul este planificat sa inceapa in luna xxx 2010 cu formarea echipei ce va participa si asigura realizarea investitiei. Activitatile necesare finalizarii proiectului acopera o perioada estimata de x luni. Ultima etapa se refera la intocmirea unui raport de evaluare a proiectului, etapa in care se va analiza si evalua intregul proces de implementare a proiectului. Proiectul incepe in luna xxx 2010.

17

Se estimeaza a se termina in xxxx 2010.

18

Activitate 01 A1. Formarea echipei de implementare A2. Intocmirea documentatiei in vederea licitatiei A3. Desfasurarea licitatiei A4. Semnarea contractelor A5. Inlocuirea pardoselii A6. Achizitia utilajelor A7. Realizarea materialelor publicitare A8. Receptia si punerea in functiune a utilajelor A9. Raportul final de audit A10. Redactarea raportului final 02 03 04

Anul 1 (Luna) 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Anul 2(Luna) 17 18 19 20 21 22 23 24

Autoritatea care implementeaza SC BIAMI PROD SRL SC BIAMI PROD SRL SC BIAMI PROD SRL SC BIAMI PROD SRL SC BIAMI PROD SRL SC BIAMI PROD SRL SC BIAMI PROD SRL SC BIAMI PROD SRL SC BIAMI PROD SRL SC BIAMI PROD SRL

19

Etapele principale ale proiectului sunt: A1. Formarea echipei de proiect In aceasta faza se are in vedere numirea coordonatorului de proiect si a responsabilului tehnic de proiect. Se vor desemna persoanele cheie ale proiectului si vor fi mandatati prin hotararea Adunarii Generale a actionarilor. coordonator proiect ; responsabil tehnic al proiectului .

Cele doua persoane mandatate vor alcatui planul proiectului, vor pune bazele echipei de colaboratori, vor desemna fazele efective de derulare a proiectului si pe toata desfasurarea acestuia vor asigura implementarea. Aceasta etapa va dura 10 de zile si se va desfasura in prima luna a proiectului. Rezultatul final al acestei etape a proiectului va fi infiintarea echipei de proiect . A2. Intocmirea documentatiei in vederea licitatiei de bunuri si servicii Conform obiectivelor proiectului si pentru atingerea scopurilor in aceasta faza se trece la elaborarea documentatilor necesare. Aceasta documentatie consta in elaborarea caietelor de sarcini specifice activitatilor vizate astfel:

inlocuirea pardoselii in hala de preparare, zona de baxare bauturi, hala imbuteliere bauturi, depozit ambalaje, magazie, atelier, depozit produse finite, depozit materiale ;

achizitionare linie imbuteliere si ambalare cidru, bauturi fermentate nedistilate si vin achizitionare filtru presa cu placi pentru separarea drojdiilor si substantelor de limpezire achizitionare filtru presa cu placi pentru filtrarea sterila a produselor finite achizitionare instalatie de imbogatire a mustului prin osmoza inversa achizitionare semiremorca cisterna pentru transportul produselor alimentare.

Se vor urma toate procedurile descrise in OUG nr.34/2006 . Se vor stabili membrii comisiei de licitatie si atributiile lor conform legii. Se vor stabili criteriile de evaluare a ofertelor. Aceasta etapa va dura 20 de zile si se va desfasura in prima luna a proiectului. Rezultate directe ale acestei etape de proiect sunt elaborarea caietelor de sarcini pentru achizitiile dorite. A3. Desfasurarea licitatiei Licitatia se va desfasura conform prevederilor OUG 34/2006. In urma desfasurarii licitatiei si aplicarii criteriilor de evaluare a ofertelor vor fi desemnati castigatorii.

20

In termen de 5 zile calendaristice de la primirea raportului comisiei de evaluare, SC BIAMI PROD procedeaza la informarea ofertantului castigator despre alegerea sa, precum si la anularea celorlalti ofertanti despre respingerea ofertelor lor. Durata de intocmire a documentatie si desfasurarea licitatiei este de 80 zile. Aceasta se desfasoara intre luna a II-a a proiectului si luna a IV-a. Rezultate directe ale acestei etape a proiectului sunt desemnarea ofertantilor castigatori. A4. Semnarea contractelor Dupa terminarea licitatiei si desemnarea castigatorilor se vor intocmi contractele de prestari servicii si achizitii intre SC BIAMI PROD si furnizorii castigatori. Prin aceste contracte, furnizorii castigatori (Vanzatorii) se obliga sa transmita cumparatorului, SC BIAMI PROD , proprietatea asupra sistemelor achizitionate si avand caracteristicile tehnice listate in caietele de sarcini, in schimbul pretului. Caracteristicile tehnice si preturile vor fi cele din oferta furnizorilor declarati castigatori iar termenul de realizare a contractului va fi de maxim 20 de luni de la semnarea contractelor de prestari servicii/achiziii. Semnarea contractului se va face la finalul lunii a IV-a proiectului si este estimata a se efectua in 5 zile. Rezultate imediate ale acestei etape a proiectului sunt semnarea contractelor cu furnizorii de servicii/ utilaje. A5. Inlocuirea pardoselii In aceasta etapa va fi dus la indeplinire contractul de inlocuire pardoselii la spatiile de productie si depozitare, astfel: hala preparare =308,33 mp hol/zona baxare bauturi = 56,34 mp hala imbuteliere bauturi = 206,53 mp anexa/depozit ambalaje =46,65 mp magazie= 20,19 mp atelier = 29,94 mp depozit produse finite = 236,29 mp depozit material = 309,91 mp

Aceasta etapa este estimata a se desfasura in lunile V si VI de proiect. Rezultul imediat ale etapei este suprafata de 1214,18 mp de pardoseala montata in spatiile de productie si depozitare. A6. Achizitionarea de utilaje

21

In cadrul acestei etape se are in vedere achizitionarea utilajelor incluse in cadrul investitiei, si anume:

linie imbuteliere si ambalare cidru, bauturi fermentate nedistilate si vin achizitionare filtru presa cu placi pentru separarea drojdiilor si substantelor de limpezire filtru presa cu placi pentru filtrarea sterila a produselor finite instalatie de imbogatire a mustului prin osmoza inversa semiremorca cisterna pentru transportul produselor alimentare.

A7. Realizarea de materiale publicitare In aceasta etapa se va realiza urmatoarele elemente de promovare:

un panou amplasat la intrarea in obiectiv prin care vor fi identificate: numele proiectului; autoritatea contractanta; finantatorul proiectului; data proiectului.

se va confectiona un banner cu acelasi elemente care se va instala pe latura cea mai vizibila a societatii BIAMI PROD. se va face publicitate in presa scrisa locala si revistele de specialitate. se vor face anunturi publicitare la radiourile locale. se vor tipari 1.000 pliante care se vor distribui local.

Aceasta etapa se va desfasura incepand cu luna a II-a a proiectului pana in luna a X -a inclusiv. Rezultate imediate ale acestei etape sunt realizarea publicitatii propuse la radio si posturile Tv locale, banner-ul si pliantele A8. Receptia si punerea in functiune a utilajelor Aceasta activitate va fi realizata prin semnarea de catre partenerii contractuali, SC BIAMI PROD si furnizorii de bunuri si servicii a protocoalelor de predare-primire si a punere in functiune a utilajelor achizitionate. Aceste documente trebuie sa reflecte predarea la termen si in bune conditii de functionare a utilajelor. Receptia si punerea in functiune se va efectua in prezenta tuturor partenerilor contractuali. Documentele incheiate intre parti vor servi ca:

documente de inregistrare in evidenta operativa si in contabilitate; documente de consemnare a stadiului in care se afla obiectivul de investitii; documente de apreciere a calitatii lucrarilor privind obiectivul de investitii;

22

documente de aprobare a receptiei; documente de constatare a indeplinirii conditiilor de receptie provizorie a obiectivului de

investitii; document de aprobare a receptiei provizorii a obiectivului de investitii; document de punere in functiune a obiectivului de investitii.

Aceasta etapa va dura 10 de zile si se va desfasura in luna a IX -a a proiectului. Rezultate imediate ale acestei etape sunt receptia cladirilor si a sistemelor, realizarea de probe tehnologice si punera in functiune a investitiei. A9. Raportul final de audit Raportul final de audit va contine o descriere detaliata a conditiilor in care s-a desfasurat proiectul, informatii cu privire la pasii facuti pentru a asigura vizibilitatea finantarii UE. Aceste informatii permit evaluarea impactului proiectului. Raportul final de audit va reflecta si situatia completa a costurilor eligibile ale proiectului, plus o situatie completa a surselor de venituri, a cheltuielilor si a transelor de finantare primite. Aceasta etapa a proiectului este estimata ca va dura 10 zile si se va desfasura in ultima luna a proiectului (luna a X -a).Rezultat imediat al etapei este intocmirea auditului. A10. Redactarea raportului final Este ultima etapa a proiectului prin care partile contractante constata indeplinirea tuturor conditiilor contractuale si se redacteaza si semneaza raportul final. In raport se vor prezenta evaluarile finale si metodologia de lucru, se analizeaza atingerea obiectivelor urmarindu-se obiectivele proiectului. Aceasta etapa va dura 10 zile si se va desfasura in luna a X -a a proiectului. Rezultat imediat al etapei este redactarea raportului final al proiectului.

5. Costul estimativ al investitiei


Valoarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). In cazul in care apar cheltuieli eligibile si neeligibile, se vor prezenta devize pe obiect separate, (pe categorii de ch eligibile si neeligibile). Nu sunt permise atat cheltuieli eligibile cat si neeligibile in cadrul cap. 4.1. Constructii si instalatii fara a se detalia pe devize pe obiect lucrarile corespunzatoare spatiilor/instalatiilor ce se vor executa. Pentru restul subcapitolelor aferente cap. 4 se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele/montajul care sunt neeligibile.

23

In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect, identificate in baza. In situatia in care valorile bunurilor/servciilor nu se incadreaza in limitele din Baza de date de preturi, se vor atasa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de 50.000 EUR si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii care se incadreaza intre 10.000 EUR si 50.000 EUR. La ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele orare. Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici: - sa fie datate, personalizate si semnate; - sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale - sa contina pretul de achizitie pentru bunuri/servicii Atentie: la dosarul cererii de finantare vor fi atasate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate la punctul 3.8 de mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta). Pentru lucrari, proiectantul va declara sursa de preturi folosita, printr-o declaratie semnata si stampilata care va fi atasata la studiul de fezabilitate.

6. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de ....RON, ajutorul public nerambursabil este de ..RON. Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii Studiului de Fezabilitate.
Curs Euro / leu ..din data de.... Procent finantare publica = .% Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total

- RONEuro -RONEuro - RON- Euro Ajutor public nerambursabil Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care: - autofinantare - imprumuturi TOTAL PROIECT Procentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa tehnica a masurii aferente proiectului intocmit de solicitant. Pentru proiectele cu finantare publica mai mare de 50% din valoarea eligibila, se va motiva solicitarea procentului.

7. Date privind forta de munca :


7.1 Total personal existent

.. din care personal de executie .. 7. 2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei Locuri de munca nou-create .. 7.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) , relevante pentru proiect

24

II. Partile desenate


- Plan de amplasare in zona (1:25.000-1:5.000) - Plan general (1:5.000-1:500) - Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (1:1.000-1:500) - Planuri de arhitectura - planurile nivelurilor,. - Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic

Daca solicitantul isi propune ca obiectiv specific Imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole, va completa Anexele B ( numai sheeturile Prognoza veniturilor, Prognoza cheltuielilor si Proiectia contului de profit si pierdere, pentru persoane juridice) sau Anexele C (numai sheet-ul Incasari_plati Anii1-5 prognoza, pentru persoane fizice autorizate si asociatii familiale). Pentru persoane juridice Formula pentru calculul VAB este urmatoarea: VAB = [(Cifra de afaceri + Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) + Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata) (Cheltuieli materiale total + Alte cheltuieli de exploatare)]. Solicitantul va calcula VAB conform formulei de mai sus, utilizand datele din proiectia contului de profit si pierdere, calculul se face pe total an analizat (pentru anul 0 anterior depunerii proiectului si pentru anii 1-5 de functionare pe fiecare an in parte). Obiectivul specific este indeplinit in situatia in care valoarea VAB este pozitiva si a crescut fata de anul anterior depunerii proiectului si pastreaza o evolutie cel putin liniara pe perioda celor cinci ani de funtionare, iar pentru proiectele de investitii noi este indeplinit si in situatia in care VAB-ul este pozitiv si are o evolutie cel putin liniara pe perioada de prognoza analizata. Pentru persoane fizice si asociatii familiale Formula pentru calculul VAB este urmatoarea: VAB = (Incasari din activitatea agricola+Incasari din activitati productive, prestari servicii Plati pentru desfasurarea activitatilor productive) Solicitantul va calcula VAB conform formulei de mai sus, utilizand datele din anexa C, sheet-ul Incasari_plati Anii1-5 prognoza si se calculeaza pe total an analizat pentru anii 1-5 de functionare pe fiecare an in parte. Obiectivul specific este indeplinit in situatia in care valoarea VAB este pozitiva si pastreaza o evolutie cel putin liniara pe perioda celor cinci ani de funtionare. Daca solicitantul isi propune prin realizarea investitiei cresterea viabiliatii economice ca obiectiv pentru imbunatatirea perfomantei generale a intreprinderii, va completa Anexele B (pentru persoane juridice ) sau Anexele C (pentru persoane fizice autorizate si asociatii familiale).

25

III. Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru persoanele juridice si


Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice Proiectii financiare persoane juridice (Anexe B)
1.1. Prognoza veniturilor 1.2. Prognoza cheltuielilor 1.3. Proiectia contului de profit si pierdere 1.4. Bilant sintetic previzionat 1.5. Flux de numerar 1.6. Indicatori financiari

ATENTIE: Sheeturile Prognoza veniturilor- Anexa B1, Prognoza cheltuielilor Anexa B2, CPP- Anexa B3 , Bilant - Anexa B4, FN An 1-5 - Anexa B8, Indicatori- Anexa B9, cuprind prognoze pe o perioada de cinci ani de la darea in explotare a investitiei din proiect, respectiv de la finalizarea investitiei . Sheeturile FN An 1I- Anexa B5, FN An 2I - Anexa B6, FN An 3I - Anexa B7 se refera la perioada de implementare a proiectului (de maxim trei ani).

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale (Anexe C)


2.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare 2.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune 2.3 Indicatori financiari

PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII PROIECTIILOR FINANCIARE PRECIZARILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR B Atentie: prognozele vor fi intocmite pornind de la situatiile financiare din anul anterior depunerii proiectului!
1.1 Prognoza veniturilor
Se va completa Anexa B1 Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie cu vanzarile cantitative si valorice previzionate trimestrial in primii doi ani de activitate dupa care anual. In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii : gradul de utilizare a capacitatii de productie si modul cum evolueaza acesta in timp; se va preciza productia fizica existenta si productia fizica estimata in urma realizarii investitiei corelarea dintre vanzarile previzionate, gradul de utilizarea a capacitatii de productie si precontracte/contracte de vanzare incheiate/in curs de a fi incheiate; modul in care au fost previzionate celelalte venituri prognozate Se vor detalia veniturile obtinute din alte tipuri de activitati decat cea la care se refera proiectul. (in cazul in care solicitantul obtine venituri si din alte activitati decat cea descrisa prin proiect)

26

1.2

Prognoza cheltuielilor
Se va completa Anexa B2 Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie cu valorile previzionate pe categorii de cheltuieli trimestrial in primii doi ani de activitate dupa care anual. In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii : - urmariti corelarea informatiilor furnizate aici cu cele mentionate in celelalte sectiuni ale studiului ; - corelarea dintre cheltuielile previzionate, gradul de utilizarea a capacitatii de productie si precontracte/contracte de cumparare incheiate/in curs de a fi incheiate ; - modul in care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala ; - orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea cheltuielilor si au influenta relevanta ; Se vor vor detalia cheltuielile aferente altor tipuri de activitati decat cea la care se refera proiectul. (in cazul in care solicitantul obtine venituri si suporta cheltuieli din alte activitati decat cea descrisa prin proiect)

1.3

Proiectia contului de profit si pierdere


In coloana An 0 se vor completa cu valorile existente in ultimul cont de profit si pierdere incheiat de societate anexat la cererea de finantare (in cazul in care solicitantul este infiintat in anul in curs aceasta coloana nu se completeaza) Se va completa anexa B3 randurile aferente : 12 Venituri Financiare , 13 Cheltuieli privind dobanzile (atat pentru creditul ce urmeaza a fi contractat pentru co-finantarea investitiei din proiect (daca este cazul), cat si pentru soldul creditelor/leasingurilor/altor datorii financiare angajate), 14 Alte cheltuieli financiare , 18 Impozit pe profit/cifra de afaceri , restul randurilor fiind preluate automat din anexele B1 si B2. Se vor face mentiuni privind valorile previzionate si se vor corela cu alte informatii (exemplu : cheltuielile privind dobanzile).

1.4

Bilant sintetic previzionat


Se vor face precizari privind ipotezele luate in considerare in procesul de previzionare a posturilor din bilant. Se va completa Anexa B4 cu valorile prognozate ale posturilor din bilant avand in vedere urmatoarele: - in coloana An 0 se vor completa cu valorile existente in ultimul bilant incheiat de societate anexat la cererea de finantare (in cazul in care solicitantul este infiintat in anul in curs aceasta coloana nu se completeaza); - valorile activelor imobilizate noi achizitionate se vor adauga la cele existente (daca este cazul), din acestea se scad valorile activelor imobilizate vandute in perioada respectiva; - valoarea amortizarii cumulate aferenta activelor imobilizate existente, la care se adauga amortizarea calculata pentru activele imobilizate noi achizitionate (se va corela cu valoarea cheltuielilor cu amortizarile prevazute in contul de profit si pierdere); - valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse finite,etc.) va fi corelata cu specificul activitatii desfasurate (durata procesului de fabricatie, etc.) si alte elemente considerate relevante. - casa si conturi la banci se preia valoarea rezultata in Fluxul de numerar aferent aceleiasi perioade din linia S; - datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an se previzioneaza in functie de termenele de plata ale furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar, valoarea datoriilor fiscale si la asigurarile sociale afernete activitatii. - datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an se previzioneaza in functie de soldul si graficul de rambursare a creditelor pe termen mediu si lung primite (daca este cazul), de soldul si graficul de plata a datoriilor reesalonate(daca este cazul); se vor evidentia de asemenea datoriile catre actionari/asociati, leasingurile, datoriile catre alte institutii financiare. - subventii pentru investitii - se inscriu soldul existent /previzionat (daca este cazul) si incasarile primite prin programul FEADR;

27

capitalurile proprii se inscriu sumele rezultate ca urmare a majorarilor de capital social prevazute, rezultatul exercitiului (acesta se repartizeaza ca dividende si rezerve la alegere, cota repartizata la rezerve urmand sa faca parte din rezerve in anul urmator), rezervele deja constituite si alocarile suplimentare din rezultatul exercitiului financiar precedent; se va urmari corelarea datelor introduse cu cele existente in contul de profit si pierdere si fluxul de numerar;

1.5

Flux de numerar
Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementarii (anexele B5, B6 si B7(vezi atentionarea de mai jos) desfasurate lunar) si pentru o perioada de 5 ani (anexa B8) dupa implementarea proiectului. In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii : - se va urmari corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrari si iesiri cu celelalte sectiuni; - atentie la randul Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare si nici in anii de previziune ! - orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea elementelor fluxului de numerar si au influenta relevanta ;

Atentie: Durata maxima de executie a investitiei cofinantata din FEADR este de 3 ani de la data incheierii contractului de finantare si prin exceptie, pentru investitiile in achizitiile simple fara leasing financiar de utilaje, instalatii, echipamente si dotari noi, de mijloace de transport specializate, precum si a altor mijloace de transport stabilite prin fisa masurii durata maxima de executie este de 2 ani. 1.6 Indicatori financiari
Pe baza datelor obtinute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva sustenabilitatea si viabilitatea investitiei ce urmeaza a fi promovata. Toate prognozele vor fi calculate pentru o perioada de 5 ani, dupa finalizarea investitiei, in preturi constante.

Incadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A.P.D.R.P. (mentionate atat in aceasta sectiune a Studiului de fezabilitate, cat si in Anexa B9 din cererea de finantare) se va evalua pentru anii 2, 3, 4 si 5 de la data finalizarii investitiei si respectiv pentru anii 1-5 pentru proiectele aferente masurii 121. (in cazul investitiilor privind infiintarea de plantatii, proiectiile se vor face din anul in care se obtine productie/venituri conform tehnologiilor de productie si a specificului proiectului).

Modul de calcul si baremurile limita care trebuie respectate sunt urmatoarele:


1.

Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul poiectului. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului. Se calculeaza pornind de la fizic (cantitati de produse, volumul productiei, servicii) tinand cont de preturi/tarife pe unitatea de masura diferentiat pentru fiecare obiect de activitate. Se preiau valorile din Anexa B1 Prognoza Veniturilor randul Total venituri din exploatare aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5). Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitatii curente.

2.

3.

28

Sunt cheltuielile aferente veniturilor din exploatare si se calculeaza in functie de domeniul de activitate si de consumurile specifice. Se preiau valorile din Anexa B2 Prognoza Cheltuielilor randul Cheltuieli pentru exploatare - total aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5).

4.

Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 10% din Ve. Rezultatul din activitatea curenta (Re) se calculeaza: Re = Ve Ce trebuie sa fie pozitiv, iar rata rezultatului din exploatare trebuie sa fie minim 10% din veniturile din exploatare pentru anii evaluati Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaza dupa formula :
rRe = Re 100 Ve

5.

Durata de recuperare a investitiei (Dr) trebuie sa fie maxim 12 ani ; Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat in ani). Se calculeaza astfel :

Dr =

VI ( Flux _ net _ actualizat + Flux _ exp loatare _ actualizat ) / 12


5 12 1 6

Unde: Se considera ca in anii 6-12 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu cash-flow-ul din exploatare din anul 5.
6.

Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie sa fie minim 5% pentru anii evaluati; Se calculeaza astfel :

rRc =

Flux _ exp loatare 100 VI

7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie sa fie 1,2, pentru anii evaluati ;
RAFN = Flux de numerar din exploatare / (dobanzi + plati leasing + rambursarea datoriilor); Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa B8 randul P Flux de numerar din activitatea de exploatare care se imparte la randul C Total iesiri de lichiditati prin finantare .
8.

Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - trebuie sa fie maximum 60% pentru anii evaluati ; Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active.

rI =

TDi 100 TAi

unde : TDi= total datorii pe termen mediu si lung in anul i ;

29

TAi= total active in anul i ;

9. Rata de actualizare este de 8%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare.
unde: r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobanzii de refinantare BCE (4%) + marja de risc pe tara (4%) evaluata de catre Agentie ca valoare medie si care va fi reevaluata pe masura ce condiiile pietei monetare europene se schimba, se impune introducerea unei aproximari unitare)

10. Valoarea actualizata neta(VAN) trebuie sa fie pozitiva;


Este calculata astfel:

VAN =
i =1

(1 + r )

FN i

+
i =6

12

FN i exp lt VI (1 + r ) i

FNi = flux de lichiditati net din anul i; FNi explt = flux de lichiditati din exploatare din anul i VI = valoarea investitiei ;
11.

Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul S , din anexa B8 Flux de numerar trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluati Se preiau valorile din randul S din Anexa B8 aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5).

In aceasta parte a studiului de fezabilitate se vor atasa sheet-urile din sectiunea economica Anexa B1 la Anexa B9 - a cererii de finantare intocmite pentru intreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta si activitatea viitoare, inclusiv proiectul).

PRECIZARILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR C


2.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare Se vor completa anexele C1, C2 si C3(vezi atentionarea de mai jos) cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii de investitii si finantare. Detalierea se face pe luni de implementare. Atentie la randul Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare!

Atentie: Durata maxima de executie a investitiei cofinantata din FEADR este de 3 ani de la data incheierii contractului de finantare si prin exceptie, pentru investitiile in achizitiile simple fara leasing financiar de utilaje, instalatii, echipamente si dotari noi, de mijloace de transport specializate, precum si a altor mijloace de transport stabilite prin fisa masurii durata maxima de executie este de 2 ani.
2.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii de investitii si finantare. Detalierea se face pe fiecare an de previziune. Atentie la randul Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei acesta nu poate fi negativ in nici unul din anii de previziune!

30

2.3 Indicatori financiari

ATENTIE: Incadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A.P.D.R.P. (mentionate atat in aceasta sectiune a Studiului de fezabilitate, cat si in Anexa C5 din cererea de finantare) se va evalua pentru anii 2, 3, 4 si 5 de la data finalizarii investitiei si respectiv pentru anii 1-5 pentru proiectele aferente masurii 121. (in cazul investitiilor privind infiintarea de plantatii, proiectiile se vor face din anul in care se obtine productie/venituri conform tehnologiilor de productie si a specificului proiectului).
Indicatorii se calculeaza in mod automat, cu exceptia Valorii investitiei care se preia din Bugetul Indicativ.

Limitele indicatorilor care trebuie respectate sunt urmatoarele:


1. 2.

Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul poiectului. Durata de recuperare a investitiei (Dr) trebuie sa fie maxim 12 ani ; Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat in ani). Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie sa fie 1,2, pentru anii evaluati Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul 60 din anexa C4 Flux de numerar trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluati.

3.

4. Valoarea actualizata neta(VAN) trebuie sa fie pozitiva


5.

In aceasta parte a studiului de fezabilitate se vor atasa sheet-urile din sectiunea economica Anexa C1 la Anexa C5 - a cererii de finantare intocmite pentru intreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta si activitatea viitoare, inclusiv proiectul).

31

S-ar putea să vă placă și