Sunteți pe pagina 1din 18

5U

-?
{

=
t-

{v,
rla

v,
o*r
c

{0

Bao
0\ \_,

,|

.1.14
at
alal/1

a,

a.

a"l

a'
I
I
I
I
I

,t1

.ttt

,'1

\\

z--\

z--\

a a a a /a ,
/_ _ _ _ _

---\

/_____

---\

/_____

z_-\

a_____

z-*\

/_____

z--\

a_____

a____-

oo
o

q)

ffi
/--\
-< \
\--/

/--\

\ \ 1 \\l\\
t t tttttt

--/ \
\\\\\\\\

/--\
--1 \

/--\
--/-'\

/--\
--1-\

/--\
__/

/--\
\

_a/

/--\
\

__/

t ltlltlt
\--/

\_-a

\__/

\_-/

\__/

___/

\_-a

/l

,"I

!__l__
r
I

/l

,"I

!__L_
|
I

/l

,"I

!__L_
|
I

,,,,,
/l

/l

!__L_
|
I

,"i

!__L_
|
I

/l

,"I

!__t__
a
I

/l

,"I

!__L_
---|I

OQ

ss
U

s0
J

ss

s*

\*/

tttttttl
l --_

l- - _

l- - _

\\\
,tl
///

l- - _

l - __

l-_

\\
tl
//

l _- _

l - __

rrz

Y.,
z- -.
tttt//tl

lr--.
V'
1 11

z-

lr
y '- - .

-,

z-

-.

\ . !y.'- - , \
lt lt lr t lt it i

z-

!yz' - - ,

z-

-.

!y.''-

z-

-.

,
y '- - -

z-

-.

I
y -- - :

z-

-.

1 /\/1 /1 ,/\/1 /1' f1/


\-a

\-/

\_ /
--/

--/

--/

--/

-,

I z '- .
\
y'
1_/

'utotp \

'+ifw

Ss!

N,

'fr:#

L-tr
tp'';
)Y

c#.

\*/.

$f ir

$o

3*J
r'$ &
\--- EF,
t tttttt
t t ttttt
l t t tttl
t t t t ttl
ltttttl
ttttttl

r,

----a

It

'o

r c * oo

o* n-no
,:
I
oo"."l

\ " a o(l

'o o
oo

Gso$a
o o o oo

$c

rt

o o o. uo

Q00

;o0"tr

tofio*

o'o

:;

::,:" ,^i
n o oo ^ o j

oo:
:l
'o

oo o o';
8o

i.: ::t

$ s

'o

o o o ga
so o a o

o
0 0

r$S

'o o
oo

c o* o

j
I

i
z--t

fltl/lt\t\tlr \

_/

,rt---r,
i---r'

z- - t

\
,r'---r.
\---r'

/- - t

Z- - t

./

,rt---r.
i---r'

\
,rt*--ri---r'

z--t

z--:

,r=---r_
i---r'

\
,r=---,
i---r'

/- - t

\
,l=*a,
i---r'

a '\
/\/\l
111

a' \

.--11
'- -/

tl

'lr

.-_ 1 1 \
'-

-/

- t.

Ir

--11
tttt/l
__/

/'

- \.

rr

,'

-a.

,'-

r;
!r '.--,1

.--,'l .--,1
,_ - /

,_-/

-t-

.__/

,'-

-t

ri

,,

-,

I
'.--11 .-_11
.__2

._-/

r{1;

$L,,
,,

10

.1

I
I
I

/--.

/,

\
I
I

--a,

/t-t

I
I
t

I
I
I

I
t

\
I
I

.arl

1l

,r--a,

I
t

\
I
I
I

cdtejucdrii din fiecaref el sunt prezenteoici?


rncercuiegte
fiecaregrupdde jucdriigi veziopoi
cdreicifre corespu
nde.
jucdriilecu cufooreacifrei lor.
Coloreozd

Caliiepurigi cdte meresuntoici?

,<E
UE

Numdrdrdfugtelegi ?ncercuiegte
cif ro carecorespu
ndenumdrului
for.

$Fr

re
LY

45679

45678

de Pe
Numdrdlumdndrile
fiecaretort.
Cetort este pentruziuo
to de nagtere?

9ss

9ss
9so
9so

9ss

Coloreazd
iepuragu
I urmdrind
cufoorea cifrelor.

ffi
ffi
W

ffi
ffi

Cdteoqseo sd mdndncecainele?
Numdrdgi opoiscriecif ro ?ncerculde jos.

Cdtepegtigorio sd mdndnce
motsnullo miculdejun?
gi scrieopoicifro ?ncerculde jos.
Numdrd

)r

l\){\
@Editura)7'\ t ;
1233Sofia,
c. p,102,
Tel.:+359897910340
E-mail:ina_magazine@abv.bg

@StoyanKorakov

fa