Sunteți pe pagina 1din 134

Prof. univ. dr. SOARE MARIN Asist. univ. dr.

P NIf OVIDIU

PRODUCERE DE S MNf

MANUAL UNIVERSITAR PENTRU NV MNTUL LA DISTAN

C R A IO V A 2010

CUPRINS

TEMA 1 FORMAREA FRUCTELOR I A SEMIN ELOR ...................................................... 5 1.1. Moduri de reproducere i nmul ire a plantelor ............................................................ 5 1.2. Morfologia i biologia floral ...................................................................................... 7 1.3. Semin e i fructe ........................................................................................................... 10

TEMA 2 ELEMENTE GENERALE PRIVIND METODOLOGIA PRODUCERII MATERIALULUI SEMINCER............................................................ 14 2.1. Rolul i importan a semin elor de calitate .................................................................... 14 2.2. Obiectivele producerii de s mn i factorii care modific structura genetic a cultivarelor.................................................................... 16 2.3. Denumirii specifice utilizate n cadrul procesului de producere a materialului s ditor ..................................................................................... 19 2.4. Producerea semin elor i a materialului s ditor pentru principalele specii cultivate ...................................................................................... 22

TEMA 3 CONTROLUL PRELUCRAREA I CERTIFICAREA CULTURILOR SEMINCERE......................................................................................... 43 3.1. Controlul culturilor semincere ..................................................................................... 43 3.2. Prelucrarea semin elor i a materialului s ditor ........................................................... 47 3.3. Condi iile pe care trebuie s le ndeplineasc culturile semincere n vederea certific rii ........................................................................... 57

TEMA 4 CONTROLUL CALIT II SEMIN ELOR ................................................................. 71 4.1. Prelevarea probelor ...................................................................................................... 71 3

4.2. Stabilirea principalilor indici de calitatea ai semin elor (determinarea purit ii fizice, determinarea autenticit ii, determinarea germina iei, determinarea vigorii) ................................................................. 88

TEMA 5 COMERCIALIZAREA SEMIN ELOR ........................................................................ 118 5.1. Reglement ri comerciale interna ionale ....................................................................... 118 5.2. Pozi ia Romniei n comer ul european cu semin e ..................................................... 123 5.3. Condi ii pentru comercializarea semin ei necertificate final, ct i a celei certificate final ................................................................................................ 125

TEST RECAPITULATIV ................................................................................................ 130

BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................... 134

TEMA 1 FORMAREA FRUCTELOR I A SEMIN ELOR Unit i de nv are: Moduri de reproducere i nmul ire a plantelor Morfologia i biologia floral Semin e i fructe

Obiectivele temei:
- nv area principalelor tipuri de nmul ire a plantelor - nsuirea unor cunotin e temeinice despre morfologia i biologia floral - cunoaterea i clasificarea

Timpul alocat temei: 4 ore Bibliografie recomandat :


1. Blteanu, Ghe., Brnaure, V., 1989 Fitotehnie, Ed. Ceres, Bucureti; 2. Burris, J.S., 1976 Seed Seedling vigor and field performance, Journal of seed technology, 1, 2, 58-74. 3. Ceapoiu, N., 1984 Grul, Ed. Academiei Romne, Bucureti; 4. P curar, I., 2007 Producerea semin elor de cereale, leguminoase pentru boabe i plante tehnice. Ed. Phoenix Bra ov. 5. Parascan, D., 1996 - Botanica, Editura Ceres, Bucureti. 6. Soare, M., 2006 Producerea, controlul i circula ia semin elor, Editura Sitech, Craiova 1.1. MODURI DE REPRODUCERE I NMUL IRE A PLANTELOR La organismele vegetale, n func ie de existen a sau lipsa diferen ierii sexuale i a fenomenelor de reproducere i de fecundare, sistemele de nmul ire pot fi mp r ite n trei grupe principale (Murean, 1967): - nmul irea amictic este o form care se ntlnete la organismele inferioare, care nu prezint diferen ieri sexuale i la care nu are loc fenomenul de reproducere i fecundare. n acest caz noii indivizi apar prin sciziparitate (bacterii, alge albastre), nmugurire (unele ciuperci), fragmentarea talului (unele ciuperci sau licheni), sclero i, soredii, etc. - nmul irea apomictic este o form particular de nmul ire care se ntlnete la unele organisme care dei prezint diferen iere sexuat , nu are loc o fecundare propriu-zis . - nmul irea amphimictic este caracteristic organismelor superioare care prezint diferen iere sexuat , iar noii indivizi apar n urma unui proces de fuziune a doi game i de sexe diferite. Dintre aceste trei sisteme de nmul ire, n cadrul activit ii de producere a semin elor la plantele de cultur , intereseaz n primul rnd nmul irea amphimictic i ntr-o m sur mai mic nmul irea apomictic . nmul irea apomictic . Acest tip de nmul ire prezint caracteristicile interne ale reproducerii sexuate, dar la care nu are loc procesul de fecundare a game ilor. Prezint mai multe variante, dar una singur presupune existen a semin elor i anume agamospermia. Agamospermia este o variant de nmul ire realizat prin semin e care au fost produse f r a avea loc procesul de fecundare, de c tre indivizi cu diferen iere sexuat . Aceast variant se ntlnete destul de frecvent la unele plante superioare, fiind pus pe 5

seama a diferite cauze care mpiedic desf urarea normal a procesului sexual i fecundarea, cum ar fi: autosterilitatea, consangvinizarea, hibridarea ndep rtat , poliploidia, etc. n func ie de natura celulelor din care se formeaz embrionul semin elor ob inute f r fecundare, se deosebesc trei situa ii: - partenogeneza n acest caz semin ele iau natere din celula ou a sacului embrionar (oosfera) f r fecundare. La plantele superioare desf urarea partenogenezei poate lua aspecte foarte diferite, att de o specie la alta, ct i n cadrul florilor unei plante. - apogame ia n acest caz semin ele iau natere tot f r fecundare din alte celule ale sacului embrionar (antipode sau sinergide). - embrionia adventiv n aceast situa ie semin ele se formeaz din anumite celule somatice, situate n afara sacului embrionar (alaz , nucel sau integumente). Acest tip de nmul ire este destul de frecvent mai ales la specii cultivate ale genului Citrus (Murean, 1967). nmul irea amphimictic . Acest tip de nmul ire se ntlnete la organismele care prezint diferen iere sexuat i fenomen de reproducere i care se nmul esc prin semin e ob inute n urma fecund rii. Presupune existen a unui proces de fuziune a doi game i specializa i, de sexe diferite, care dau natere unui zigot din care se va dezvolta un nou organism. La toate plantele care prezint sexualitate, ciclul de evolu ie individual este mp r it n dou faze deosebite din punct de vedere fiziologic i citologic, una diploid i una haploid care alterneaz ntre ele. Re inem: La organismele vegetale, n func ie de existen a sau lipsa diferen ierii sexuale i a fenomenelor de reproducere i de fecundare, sistemele de nmul ire pot fi mp r ite n trei grupe principale (Murean, 1967): - nmul irea amictic - nmul irea apomictic . - nmul irea amphimictic . Dintre aceste trei sisteme de nmul ire, n cadrul activit ii de producere a semin elor la plantele de cultur , intereseaz n primul rnd nmul irea amphimictic i ntr-o m sur mai mic nmul irea apomictic . Observa ie: nmul irea este o nsuire fundamental a materiei vii care const n capacitatea organismelor de a da natere la urmai asem n tori lor i care de regul , conduce la sporirea num rului de indivizi de acelai fel. C ile de nmul ire a organismelor sunt extrem de variate i depind n mare m sur de condi iile de via . TEST DE EVALUARE 1. Care sunt principalele tipuri de nmul ire ntlnite la organismele vegetale? R spuns: La organismele vegetale, n func ie de existen a sau lipsa diferen ierii sexuale i a fenomenelor de reproducere i de fecundare, sistemele de nmul ire pot fi mp r ite n trei grupe principale: - nmul irea amictic - nmul irea apomictic . - nmul irea amphimictic . 2. Clasifica i i descrie i tipurile de formare a semi ei n func ie de natura celulelor din care se formeaz embrionul: R spuns:

Exerci ii: 6

a) b) c) d) R a) b) c) d)

Exemplu rezolvat: 1. Apogame ia reprezint : form care se ntlnete la organismele inferioare, care nu prezint diferen ieri sexuale i la care nu are loc fenomenul de reproducere i fecundare. form particular de nmul ire care se ntlnete la unele organisme care dei prezint diferen iere sexuat , nu are loc o fecundare propriu-zis . procesul biologic prin care semin ele iau natere tot f r fecundare din alte celule ale sacului embrionar (antipode sau sinergide). procesul biologic prin care semin ele se formeaz din anumite celule somatice, situate n afara sacului embrionar (alaz , nucel sau integumente). spuns corect c). De rezolvat: 2. nmul irea amphimictic se ntlne te: acolo unde semin ele iau natere din celula ou a sacului embrionar (oosfera) f r fecundare. n situa ia n care semin ele iau natere tot f r fecundare din alte celule ale sacului embrionar (antipode sau sinergide). atunci cnd semin ele se formeaz din anumite celule somatice, situate n afara sacului embrionar (alaz , nucel sau integumente). la organismele care prezint diferen iere sexuat i fenomen de reproducere i care se nmul esc prin semin e ob inute n urma fecund rii. Rezolvare:

1.2. MORFOLOGIA I BIOLOGIA FLORAL La Angiospermae, floarea este compus din: - pedicel sau peduncul care are rol de fixare a florii pe plant , de regul la subsoara unei frunze i are lungime variabil ; - receptacul sau sacul floral este partea terminal a pedunculului mai mult sau mai pu in umflat , pe care sunt inserate componentele florii. Din punct de vedere morfologic poate avea diferite forme i poate participa la formarea fructului, devenind c rnos. La unele specii receptaculul ajunge s nchid n interiorul s u, fructele la maturitate, iar la altele realizeaz o concretere cu ovarul; - periantul sau nveliul floral - este alc tuit din dou nveliuri: - nveliul extern sau caliciul format din sepale, de regul de culoare verde i nveliul intern sau corola, alc tuit din petale care n marea majoritate a cazurilor au alt culoare dect cea verde. La majoritatea angiospermelor, sepalele se deosebesc de petale prin form , m rime i culoare. n acest caz periantul florilor este dublu. Sunt ns i plante la care periantul este simplu i la care componentele nveliului floral nu se deosebesc prin forma, m rimea i culoarea lor. n aceast situa ie, componentele nveliului floral se numesc tepale, iar totalitatea lor formeaz perigonul (de la grecescul peri n jur i gone germen, smbure). Cnd tepalele sunt verzi, perigonul este sepaloid (la Urtica, Beta, Rumex, etc), iar cnd tepalele au o alt culoare dect verde, perigonul este petaloid (la Tulipa, Lilium, etc). La unele specii, perigonul particip la formarea fructului, fie concrescnd cu ovarul i devenind dur, avnd rol de protejare a fructului (Chenopidiaceae), fie devenind c rnos i formnd pulpa fructului, ca la dud. n cazul n care tepalele sunt concrescute total sau par ial prin marginile lor, perigonul este gamotepal (la Convalaria, Polygonatum), iar cnd tepalele sunt libere, perigonul este dialipetal (la Lilium, Tulipa, etc). Exist i flori la care periantul este redus la nite periori sau poate lipsi i atunci florile se numesc nude.

Dup durata men inerii pe floare, caliciul poate fi caduc, la care sepalele se scutur imediat dup nflorire (la mac) i caliciu persistent, la care sepalele r mn pn la fructificare (la in). Dac sepalele sunt libere, caliciul este denumit dialisepal (fam. Cruciferae, Umbeliferae, etc.), iar dac au marginile concrescute, este denumit gamosepal (Labiatae). Corola, dup durata men inerii, poate fi caduc , scuturndu-se dup fecundare i foarte rar, persistent . Dup raportul de concretere dintre petale, corola poate fi dialipetal cu petale libere (Rosaceae, Cruciferae, Umbeliferae) sau gamopetal cu petale concrescute par ial sau total ntre ele (Solanaceae, Labiatae). - Androceul este reprezentat de totalitatea staminelor dintr-o floare i constituie partea b rb teasc a florii. O stamin este format din filament conectiv i anter . Filamentul sau codi a este lung, sub ire, cilindric, de obicei filiform, neramificat. La unele plante filamentul poate fi bifurcat, cum este la alun, ceap sau ramificat de mai multe ori, cum este la ricin. La majoritatea plantelor, filamentele staminelor dintr-o floare sunt egale ca lungime. Exist ns i plante la care filamentele dintr-o floare nu au toate aceeai lungime. Filamentele sunt cel mai adesea libere ntre ele, dar pot fi i unite ca la unele specii de bumbac, maz re. Num rul staminelor variaz la diferitele grupe de plante, dar este un caracter constant al speciilor i poate fi de 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau mai multe. Cu ajutorul filamentelor, staminele se prind de receptacul, iar n unele cazuri filamentele staminelor concresc cu tubul corolei. Conectivul reprezint o prelungire a filamentului cu rol de sus inere a anterei i de separare a celor dou loji ale acesteia. Antera se compune, n general, din dou jum t i asem n toare (loji) care cuprind fiecare, de regul cte doi saci polinici. Antera prezint la exterior o epiderm alc tuit dintrun singur strat de celule cu rol protector. Sub epiderm se afl unul sau mai multe straturi de celule mecanice, cu pere i laterali i interni ngroa i, iar pere ii externi sub iri. Acest esut mecanic are un rol deosebit de important n deschiderea anterei. Sun esutul mecanic se afl stratul tranzitoriu i apoi stratul tapet ce c ptuete cele patru cavit i sau polinici, n interiorul c rora se g sesc gr unciorii de polen. Sacii polinici sunt compui din esuturi sporogene, n care fiecare celul mam a esutului sporogen, prin meioz , d natere la cte patru celule haploide, care nu sunt altceva dect o tetrad de microspori. Procesul form rii acestora poart denumirea de microsporogenez . nainte de deschiderea anterelor, microsporii uninuclea i din sacii polinici, prin mitoz devin binuclea i, transformndu-se n gr unciori de polen. Unul din nuclei, mpreun cu citoplasma microsporului, alc tuiete celula vegetativ a gr unciorului de polen, iar cel de-al doilea nucleu se deplaseaz spre periferie, se nconjoar de pu in citoplasm , alc tuind a doua celul a gr unciorului de polen, mai mic , lenticular , care este celula generativ sau spermatogen . Aceast celul se divide n procesul de fecunda ie i va forma doi game i masculi imobili, f r membran rigid , numi i spermatii. Dimensiunile medii ale gr unciorilor de polen sunt cuprinse ntre 15-25 , ns la unele plante (Cucurbitaceae, Malvaceae) diametrul lor poate ajunge pn la 200 . Gr unciorii de polen prezint un nveli dublu denumit sporodern , alc tuit dintr-o membran extern , numit exina, mai groas , cutinizat , cu diferite ornamenta ii i pori i o membran intern , denumit intin , mai sub ire, lipsit de ornamenta ii, format din celuloz i pectin . Cnd anterele ajung la maturitate, peretele ce separ sacii polinici, se resoarbe, apoi cele dou loji se deschid, punnd n libertate gr unciorii de polen. Deschiderea anterelor se produce diferit (longitudinal, transversal, poricid, prin c p cele, valve, etc.). - Gineceul este reprezentat de totalitatea pistilelor dintr-o floare i reprezint partea femel din floare. El este format din una sau mai multe macrosporofile sau carpele, care ocup extremitatea axului floral. Indiferent de num rul carpelelor din care este alc tuit, gineceul prezint trei p r i: ovarul, stilul i stigmatul. 8

Re inem: Majoritatea plantelor cu importan agricol apar in grupei Angiospermae i prezint aceeai morfologie floral . Floarea este un organ de reproducere n care au loc anumite procese biologice care duc n final la formarea noului germen de nmul ire s mn a care este protejat de fruct. Observa ie: Majoritatea plantelor posed flori cu periant, androceu i gineceu. Acestea poart numele de flori complete. Atunci cnd sunt lipsite de periant, androceu sau gineceu, ele se numesc flori incomplete. Cnd florile posed att androceu, ct i gineceu, sunt bisexuate sau hermafrodite, iar cele lipsite de androceu sau gineceu sunt unisexuate. Marea majoritate a plantelor agricole (cca 70%), prezint flori hermafrodite. n aceast grup intr cerealele, leguminoasele, cruciferele, solanaceele, etc. La florile hermafrodite, prezint o importan practic deosebit , pozi ia reciproc a staminelor, a stigmatului, a ovarului i a nveliului floral TEST DE EVALUARE 1. Defini i i caracteriza i receptaculul sau sacul florar la angiosperme. R spuns: Receptacul sau sacul floral este partea terminal a pedunculului mai mult sau mai pu in umflat , pe care sunt inserate componentele florii. Din punct de vedere morfologic poate avea diferite forme i poate participa la formarea fructului, devenind c rnos. La unele specii receptaculul ajunge s nchid n interiorul s u, fructele la maturitate, iar la altele realizeaz o concretere cu ovarul. 2. Defini i i caracteriza i gineceul. R spuns:

Exerci ii: Exemplu rezolvat: 1. Androceul este: a) de totalitatea pistilelor dintr-o floare i reprezint partea femel din floare b) totalitatea staminelor dintr-o floare i constituie partea b rb teasc a florii c) partea terminal a pedunculului mai mult sau mai pu in umflat , pe care sunt inserate componentele florii d) totalitatea sepalelor dintr-o floare Rezolvare: b De rezolvat: Cele dou membrane ale gr unciorilor de polen se numesc: a) androceu b) exin c) intin d) tepale Rezolvare:

1.3. SEMIN E I FRUCTE Semin ele nu sunt altceva dect ovule transformate ca atare, dup fecundare. Astfel, integumentele ovulului formeaz coaja sau tegumentul semin ei (testa), oosfera fecundat d natere embrionului, iar din celula secundar a sacului embrionar, de asemenea fecundat , se formeaz esutul nutritiv de rezerv al semin ei, numit endosperm. La unele specii, particip la alc tuirea esutului nutritiv i nucela, fie singur , fie mpreun cu endospermul. esutul nutritiv de rezerv al semin ei, provenit din transformarea nucelei, se numete perisperm. Tegumentul seminal Dup fecundare i pe m sura maturiz rii ovulului, integumentul sau integumentele acestuia sufer o serie de modific ri. Modific rile integumentelor pot consta fie n dezorganizarea lor par ial , soldat cu reducerea grosimii ini iale, fie dimpotriv , n formarea de noi straturi de celule, ceea ce duce la o ngroare. n final se produce desprinderea semin ei de funicul, n urma form rii unui strat de separare. Cicatricea r mas vizibil pe s mn se numete hil. Pe suprafa a hilului lipsete cuticula, care este pieli a caracteristic celulelor epidermice. n general, cuticula este pu in permeabil pentru ap i ca atare, hilul constituie principalul loc de p trundere a apei pentru germina ia semin ei. Hilul se diferen iaz de restul suprafe ei semin ei i prin aspectul s u mat, datorat tot lipsei cuticulei, precum i prin culoarea de regul mai deschis sau mai nchis . Forma hilului difer n func ie de specie, putnd fi rotund , oval , triunghiular sau linear . Se poate afla la nivelul suprafe ei tegumentului seminal, sau poate fi adncit sau ridicat. n cazul ovulelor anatrope, care sunt r sturnate cu 180, acestea, pe o anumit por iune, cresc alipite cu funiculului, astfel c apare pe s mn a matur o creast longitudinal , denumit raphe. Creasta reprezint acea por iune a funiculului care a fost aderent la ovul. Aceasta se poate diferen ia i prin culoarea deosebit fa de tegument i poate constitui la unele specii un caracter distinctiv. La unele specii, ndeosebi din familia Leguminoase, se poate observa pe suprafa a semin elor, n apropierea hilului, o mic adncitur punctiform , denumit micropil (Phaseolus, Vicia). Dintre forma iunile legate de integumentele ovulului, care persist la semin ele unor familii i pot prezenta importan pentru identificare, sunt de semnalat: arilul, carunculul i sarcotesta. Principala, dac nu singura func ie a acestor forma iuni, este aceea de a contribui la r spndirea semin elor respective i de aceea, ele sunt construite s fie atr g toare pentru p s ri i animale prin colorit, suculen sau substan e de rezerv . Aceste forma iuni nconjoar s mn a mai mult sau mai pu in complet, reprezentnd, n unele cazuri, ca un al treilea integument sau nveli extern. Embrionul Oosfera fecundat sufer n continuare o serie de diviziuni caracteristice, n urma c rora ia natere embrionul. Un embrion complet format este alc tuit din r d cini (radicul ), tulpini (caulicul) reprezentat de un ax scurt pe care sunt prinse cotiledoanele i care continu f r o delimitare strict cu radicula i din mugura (plumul ). La dicotiledonate, aceste se afl situat ntre cele dou cotiledoane, iar la monocotiledonate, lateral fa de cotiledon. La tulpini , se pot distinge n special n stadiu mai avansat, cnd embrionul evolueaz spre plantul , dou por iuni: hipocotilul cuprins ntre radicel i cotiledoane i epicotilul situat deasupra cotiledoanelor. n cadrul speciilor vegetale, embrionul prezint o mare variabilitate n privin a formei, m rimii i amplas rii n s mn , constituind un caracter de diferen iere important. 10

Este un esut de rezerv specific angiospermelor i provine din fecundarea celulei secundare a sacului embrionar de c tre al doilea nucleu spermatic. Produsul fecund rii, adic nucleul primar al viitorului endosperm, este de regul triploid, dar pot apare i cazuri cu alte grade de ploidie (Oenothera, Peperonia, Penaea, etc.). Transformarea ovarului n fruct Fructul provine, n principiu, din transformarea ovarului dup fecundare. La formarea fructului particip fie numai carpela sau carpelele care au alc tuit ovarul (fruct adev rat), fie i alte structuri, cum ar fi axul floral divers modificat sau chiar i pericarpul (fruct fals). n cazul prezen ei unei singure carpele, transformarea de dup fecundare const n concreterea marginilor acesteia, rezultnd o folicul sau o p staie. n cazul ovarelor formate din dou sau mai multe carpele, transformarea const n concreterea acestora, care se poate realiza fie numai n zona marginilor carpelare superioare, rezultnd un fruct nchis monolocular, fie pe toat lungimea carpelelor pn la axul floral, rezultnd un fruct plurilocular tip capsul . Num rul de compartimente dintr-un fruct mai poate fi ns determinat i de apari ia unor pere i fali desp r itori, n acest caz fructul fiind o silicv . Peretele fructului (pericarpul), rezult din transformarea pere ilor ovarului. Pericarpul este alc tuit din trei straturi ce se succed astfel, de la exterior spre interior: -exocarpul din punct de vedere anatomic corespunde cu epiderma fe ei inferioare a frunzelor i ca atare, prezint stomate i peri; -mezocarpul de obicei c rnos i zemos, alc tuit din celule mari cu pere i sub iri; -endocarpul care poate avea aceeai structur ca i primul strat, dar care poate fi transformat i ntr-o coaj dur , prin formarea de celule sclerenchimatice cu pere i groi. n func ie de grosimea i consisten a acestor trei straturi ale pericarpului, se deosebesc dou tipuri de fructe: 1. fructe uscate cu straturile sub iri i seci; 2. fructe c rnoase cu straturile (n special mezocarpul) c rnos i suculent. n func ie de comportarea n stadiul ajungerii la maturitate, se deosebesc dou tipuri de fructe: 1. fructe dehiscente, care se deschid la coacere, elibernd semin ele; 2. fructe indehiscente, care nu se deschid. n func ie de num rul de semin e con inut, fructele pot fi: monosperme sau polisperme. n func ie de raportul numeric floare-fruct: 1. fructe simple o floare formeaz un singur fruct; 2. fructe multiple din fiecare carpel liber a unei flori se formeaz cte un fructule , care se leag ntre ele formnd fructul; 3. fructe compuse se formeaz prin concreterea ovarelor mai multor flori nvecinate, care dau natere unei singure unit i de diseminare. Re inem: Termenul de s mn este utilizat pentru delimitarea mai multor no iuni i are mai multe n elesuri, dintre care unele inadecvate sau incorecte. Morfologic, termenul de s mn definete un ovul matur fecundat, care s-a dezvoltat normal, con innd: embrion, substan nutritiv de rezerv i unul sau mai multe nveliuri protectoare. n mod excep ional, substan a de rezerv poate s lipseasc . Aceast defini ie se recomand pentru cazurile n care avem de-a face cu o s mn adev rat i cu sensul de a delimita acest termen de alte n elesuri.

Endospermul

11

n sens mai larg, ca unitate de diseminare i nmul ire, termenul de s mn include, pe lng s mn adev rat i unele fructe uscate indehiscente, prin intermediul c rora sunt nmul ite anumite specii. S-a stabilit astfel, c din totalul speciilor cultivate n ara noastr , numai la 50% se utilizeaz semin e adev rate, n timp ce restul de 50% se nmul esc de fapt prin fructe uscate indehiscente, repartizate astfel: 17% cariopse, 15% achene, 12% nucule, 5% drupe i 1% p st i indehiscente. Pe parcursul prelegerilor s-a ar tat c termenul de s mn s-a utilizat att pentru s mn a adev rat morfologic, ct i pentru s mn a func ional , care, de fapt, este un fruct indehiscent. Observa ie: n afara acestor dou n elesuri, termenul de s mn mai cunoate i alte ntrebuin ri abuzive, care nu pot fi acceptate i nu pot fi utilizate n lucr rile de specialitate. Aa de exemplu, termenul de s mn este greit folosit n cazul unei nmul iri strict vegetative, la care nu particip nici m car o singur s mn adev rat : cartofi de s mn (tuberculi), arpagic de s mn (bulbi), etc. Asemenea expresii sunt total eronate i nu pot fi acceptate. TEST DE EVALUARE 1. Cum se clasific fructele n func ie de grosimea i consisten a celor trei straturi ale pericarpului? R spuns: n func ie de grosimea i consisten a acestor trei straturi ale pericarpului, se deosebesc dou tipuri de fructe: - fructe uscate cu straturile sub iri i seci; - fructe c rnoase cu straturile (n special mezocarpul) c rnos i suculent. 2. Cum se clasific fructele n func ie de num rul de semin e con inut? R spuns:

Exerci ii: Exemplu rezolvat: 1. Endospermul este: a) un embrion complet format b) un esut de rezerv specific angiospermelor i provine din fecundarea celulei secundare a sacului embrionar de c tre al doilea nucleu spermatic c) o mic adncitur punctiform d) osfera fecundat Rezolvare: b De rezolvat: 2. Perispermul reprezint : a) esutul nutritiv de rezerv al semin ei, provenit din transformarea nucelei b) cicatricea r mas vizibil pe s mn c) ovul matur fecundat, care s-a dezvoltat normal d) ax scurt pe care sunt prinse cotiledoanele i care continu f r o delimitare strict cu radicula Rezolvare: Rezumatul temei nmul irea este o nsuire fundamental a materiei vii care const n capacitatea organismelor de a da natere la urmai asem n tori lor i care de regul , conduce la sporirea

12

num rului de indivizi de acelai fel. C ile de nmul ire a organismelor sunt extrem de variate i depind n mare m sur de condi iile de via . La organismele vegetale, n func ie de existen a sau lipsa diferen ierii sexuale i a fenomenelor de reproducere i de fecundare, sistemele de nmul ire pot fi mp r ite n trei grupe principale (Murean, 1967): - nmul irea amictic - nmul irea - nmul irea amphimictic Morfologic, termenul de s mn definete un ovul matur fecundat, care s-a dezvoltat normal, con innd: embrion, substan nutritiv de rezerv i unul sau mai multe nveliuri protectoare. n mod excep ional, substan a de rezerv poate s lipseasc . Aceast defini ie se recomand pentru cazurile n care avem de-a face cu o s mn adev rat i cu sensul de a delimita acest termen de alte n elesuri. n sens mai larg, ca unitate de diseminare i nmul ire, termenul de s mn include, pe lng s mn adev rat i unele fructe uscate indehiscente, prin intermediul c rora sunt nmul ite anumite specii. La Angiospermae, floarea este compus din: - pedicel sau peduncul - receptacul sau sacul floral - periantul sau nveliul floral - androceul - gineceul Semin ele nu sunt altceva dect ovule transformate ca atare, dup fecundare. Astfel, integumentele ovulului formeaz coaja sau tegumentul semin ei (testa), oosfera fecundat d natere embrionului, iar din celula secundar a sacului embrionar, de asemenea fecundat , se formeaz esutul nutritiv de rezerv al semin ei, numit endosperm. Fructul provine, n principiu, din transformarea ovarului dup fecundare. La formarea fructului particip fie numai carpela sau carpelele care au alc tuit ovarul (fruct adev rat), fie i alte structuri, cum ar fi axul floral divers modificat sau chiar i pericarpul (fruct fals).

13

TEMA 2 ELEMENTE GENERALE PRIVIND METODOLOGIA PRODUCERII MATERIALULUI SEMINCER Unit i de nv are: Rolul i importan a semin elor de calitate Obiectivele producerii semin elor i factorii care modific structura genetic a cultivarelor Denumirii specifice utilizate n cadrul procesului de producere a materialului s ditor Producerea semin elor i a materialului s ditor pentru principalele specii cultivate

Obiectivele temei:
- stabilirea importan ei semin elor de calitate n cadrul agriculturii moderne. - identificarea principalelor obiective urm rite n cadrul procesului producerii semin elor. - nv area denumirilor specifice utilizate la produerea materialului s ditor - nsuirea metodicii de producere a materialului s ditor la principalele specii cultivate

Timpul alocat temei: 8 ore Bibliografie recomandat :


1. P curar, I., 2007 Producerea semin elor de cereale, leguminoase penru boabe i plante tehnice. Ed. Phoenix Bra ov. 2. P curar, I., 1988 Producerea de s mn la cerealele p ioase, Centrul de Material Didactic i Propagand Agricol , Bucureti; 3. P curar, I., Popescu, I., 1982 Cercet ri privind mbun t irea metodicii i tehnologiei de producere a semin elor la gru, Analele I.C.P.P.T. Fundulea; 4. Sarca, V., 1984 Tehnologii de producere a semin elor hibride porumb i sorg, Redac ia de propagand tehnic agricol , Bucureti; 5. Soare, M., 2006 Producerea, controlul i circula ia semin elor, Editura Sitech, Craiova 2.1. ROLUL I IMPORTAN A SEMIN ELOR DE CALITATE Pentru ca efectele amelior rii plantelor s fie vizibile n creterea produc iilor agricole, este necesar ca noile soiuri ob inute s fie puse la dispozi ia cultivatorilor, deci s se asigure cantit i suficiente de semin e de calitate. Orice program de sporire a recoltelor trebuie s aib la baz i s prevad asigurarea producerii continue a semin elor necesare. S mn a ocup o pozi ie cu totul aparte n cadrul tuturor m surilor ce pot fi luate pentru stimularea agriculturii. Dintre toate mijloacele utilizate pentru m rirea produc iei, s mn a este singura verig realizat de agricultur pentru agricultur , n timp ce toate celelalte mijloace (mecanizarea, fertilizarea, chimizarea, etc.), reprezint contribu ia industriei la sporirea produc iei agricole. n toate cazurile n care s-a produs i s-a utilizat s mn de calitate din soiuri ameliorate, corespunz toare condi iilor pedoclimatice respective i cu indici de valoare ridicat n privin a purit ii genetice i fizice precum i a germina iei i lipsei bolilor, s-au realizat sporuri de produc ie spectaculoase. Studiile efectuate la I.C.C.P.T. Fundulea, au scos n eviden sporurile nregistrate dea lungul anilor, ca urmare a introducerii n produc ie a unor soiuri noi, mai adaptate i mai 14

productive, precum i a folosirii unor semin e de calitate superioar . Astfel, la majoritatea culturilor de cmp sau horticole, au crescut produc iile ob inute n ultimii ani, fa de nivelul produc iilor anilor '70-'80. Re inem: Producerea semin elor este un program complex, care face leg tura ntre ameliorare i marea produc ie i trebuie s ndeplineasc cel pu in trei condi ii esen iale: s fie ritmic , s asigure cantit ile necesare pentru ntreaga suprafa cultivat i s furnizeze semin e care reprezint cel mai bun material genetic pentru condi iile date i care posed o puritate biologic ridicat i valoare cultural . Observa ie: De exemplu, la Fundulea, comparnd rezultatele din anii 1957-1960 cu cele din anii 1976-1980 i 1996-2000, se observ o evolu ie ascendent a nivelului acestora, de la 2298 kg/ha, la 5020 kg/ha 6314 kg/ha, la gru. Tabelul 2.1 Evolu ia produc iilor medii la ICDA Fundulea
Specia Gru Orz Porumb Floarea-soarelui 1957-1960 2300 2000 5600 1200 Perioada 1976-1980 5000 5000 7900 1700 1996-2000 6500 6300 11000 2800

La cultura grului de toamn , produc iile au crescut ca urmare a introducerii n cultur mai nti a soiului Bezostaia 1, iar din anul 1971, a soiurilor romneti Dacia, Ceres, Iulia i apoi, n etapa a treia (dup 1980), a soiurilor Fundulea 4, Fundulea 29, Flamura 85, Lovrin 34, iar n ultimii ani a soiurilor Dropia, Alex, Delia, Rapid, etc. La porumb au fost, de asemenea, mai multe etape, mai nti nlocuirea soiurilor locale i introducerea hibrizilor americani (1960), fapt ce a condus la sporuri de 30-40%, iar ulterior, nlocuirea hibrizilor str ini cu hibrizi i forme parentale romneti, care sunt mai adapta i condi iilor locale (dup 1980). TEST DE EVALUARE Care este singura verig produs de agricultur care duce la sporirea produc iei? R spuns: Dintre toate mijloacele utilizate pentru m rirea produc iei, s mn a este singura verig realizat de agricultur pentru agricultur , n timp ce toate celelalte mijloace (mecanizarea, fertilizarea, chimizarea, etc.), reprezint contribu ia industriei la sporirea produc iei agricole. 2. Care sunt cele trei condi ii care se urm resc a fi ndeplinite n procesul producerii de s mn ? R spuns:

Exerci ii: Exemplu rezolvat: 1. Cu ct a crescut produc ia de porumb odat cu introducerea n cultur a hibrizilor? a) 50% b) 30-40% c) 75-100% d) 100-120% Rezolvare: b 15

De rezolvat: 2. Care era produc ia medie n 1957 la ICDA Fundulea la gru i la ce valore s-a ajuns n prezent (kg/ha): a) 2300-6500 b) 1000-4500 c) 2800-7800 d) 3500-5500 Rezolvare: 2.2. OBIECTIVELE PRODUCERII DE SAMAN I FACTORII CARE MODIFIC STRUCTURA GENETIC A CULTIVARELOR Principalele obiective urm rite n cadrul producerii semin elor, sunt urm toarele: 1. Men inerea tipicit ii cultivarelor pe toat perioada de exploatare. Se realizeaz n cadrul unit ilor de cercetare agricol , pe baza unor studii complete privind nsuirile morfofiziologice, capacit ii de produc ie i adaptare a descenden elor tipice alese n cmpurile de men inere a purit ii biologice. 2. Producerea de semin e cu valoare biologic cultural i stare fitosanitar ridicate, se realizeaz prin aplicarea riguroas a complexului de m suri tehnologice specifice procesului de producere a semin elor. 3. Asigurarea necesarului anual de semin e conform programelor stabilite de Ministerul Agriculturii mpreun cu ASAS, privind cantit ile necesare de semin e pe specii, soiuri, hibrizi i categorii biologice. Institutele i sta iunile de cercet ri agricole au sarcina de a produce semin e din categoriile biologice superioare, iar unit ile agricole specializate n producerea semin elor, de a produce semin e din categoriile certificat I sau II. Factorii care modific structura genetic a cultivarelor n principiu, cauzele care duc la schimbarea constitu iei i echilibrului genetic al unui cultivar, pot fi mp r ite n dou grupe principale: a) Cauze de natur genetic b) Cauze datorate interac iunii ntre genotip i mediu. Dintre cauzele de natur genetic , pot fi citate urm toarele: - apari ia de segreg ri ndep rtate se ntlnete la soiurile ob inute prin selec ie dintr-o popula ie hibrid complex , mai ales dac genitorii utiliza i pentru ob inerea popula iei hibride au fost mai diferi i genetic; - apari ia de muta ii care conduc la modificarea structurii genetice a popula iei. Acest fenomen se produce ndeosebi n cazul muta iilor recurente, care se repet cu o frecven suficient de mare, cuprins ntre 10-4 i 10-6. Uneori, efectele muta iilor pot fi utile i pozitive, dar de cele mai multe ori au efecte nedorite, ca de exemplu, rusticizarea soiului sau reducerea capacit ii lui de produc ie; - infiltra ia de gene str ine se manifest n special la plantele alogame i se produce, de regul , atunci cnd unul sau mai mul i indivizi care nu apar in cultivarului respectiv, reuesc s participe la procesele de reproducere. P trunderea genelor str ine se poate realiza pe mai multe c i, ns mai frecvent se face prin contaminarea cu polen str in; prin impurificarea mecanic a materialului seminal; prin r s rirea unor semin e str ine r mase pe teren de la culturile anterioare sau aduse de p s ri, animale, etc. Infiltra ia de gene mai este citat sub termenul de migra iune de gene sau contaminare cu polen str in. Pericolul contamin rii cu polen str in, transportat de vnt sau insecte, impune asigurarea unui spa iu minim de izolare necesar parcelelor n care se cultiv liniile consangvinizate sau loturile de hibridare.

16

- abaterea de la modul normal de reproducere. Practic, toate speciile prezint un mod de reproducere predominant i nu absolut autogam sau alogam. Abaterea, orict de redus de la modul predominant, constituie una din cauzele care provoac n timp impurificarea biologic i deprecierea acestuia. La speciile cu reproducere autogam apare i o propor ie variabil de indivizi cu polenizare ncruciat , denumit alogamie rezidual . Aceasta difer de la o specie la alta, ct i de la un soi la altul, n limite destul de largi: la gru - 1%; orz 0,15%; ov z 0,19-0,62%; fasole 1,0-8,0%; in 0,1-2%. Foarte important pentru producerea de semin e este faptul c alogamia rezidual poate varia n cadrul aceluiai soi, n func ie de o serie de factori, cum sunt: tendin a de nflorire deschis , lipsa polenului n floarea respectiv , capacitatea redus de germinare a polenului, umiditatea atmosferic , temperatura aerului, etc. De asemenea, nici alogamia absolut deplin nu se realizeaz n natur dect n mod excep ional, n cazurile de autosterilitate. n rest, la toate plantele alogame survine i un procentaj oarecare de autopolenizare. n cadrul unei popula ii alogame alc tuit din N indivizi, ansele poleniz rii str ine sunt exprimate de formula N-1/N, iar cele ale autopoleniz rii, de formula 1/N. - ac iunea selec iei naturale. Efectul selec iei se manifest n mod concret prin num rul de descenden i transmii n genera ia urm toare de c tre fiecare din indivizii genera iei anterioare. Indivizii unui cultivar se diferen iaz genotipic ntre ei, cel pu in n privin a unor caractere ce nu pot fi direct observabile i n func ie de aceste deosebiri genetice, efectul selec iei naturale se manifest diferit asupra descenden ei. Astfel, unele biotipuri vor da un num r mai mare de urmai, iar altele mai pu ini i din aceast cauz se va modifica structura i compozi ia ini ial . Re inem: Principalele obiective urm rite n cadrul producerii semin elor, sunt urm toarele: Men inerea tipicit ii cultivarelor pe toat perioada de exploatare. Producerea de semin e cu valoare biologic cultural i stare fitosanitar ridicate. Asigurarea necesarului anual de semin e Principalele elemente cere determin valoarea semin elor, sunt urm toarele: Autenticitatea Valoarea cultural Starea fitosanitar Observa ie: Din categoria cazurilor de schimbare a unor nsuiri ale cultivarelor produse de interac iunea genotip mediu, pot fi amintite urm toarele: - apari ia de varia ii genetice (genetic shifts) atunci cnd unele cultivare alogame sunt cultivate pentru producerea semin elor n afara zonelor geografice n care ele au fost create; - provocarea de modific ri sub ac iunea valorilor extreme ale unor factori de mediu necontrolabili ce pot conduce la apari ia unor segreg ri ce afecteaz caracteristicile soiului. De exemplu, ac iunea unor temperaturi foarte sc zute n timpul iernii asupra cerealelor de toamn , pot provoca segreg ri la unele cultivare i astfel, se reduce omogenitatea acestora. Cazuri similare au fost semnalate i la culturile de prim var , ca de exemplu, la porumb, mai ales n prima parte a perioadei de vegeta ie. - apari ia de loturi diferen iate de semin e n cadrul aceluiai genotip, respectiv cultivar, n func ie de locul producerii lor. Asemenea loturi diferen iate de semin e n cadrul unui cultivar, pot rezulta datorit efectelor factorilor de mediu asupra dezvolt rii florale sau asupra susceptibilit ii la boli. Toate aceste situa ii prezentate care conduc la modificarea n timp a structurii ini iale a cultivarelor i a nivelului de manifestare a caracteristicilor acestora, scot n eviden faptul c 17

men inerea n timp a unui cultivar, respectiv a fondului s u seminal, la nivelul creat de ameliorator este o responsabilitate deosebit i o lucrare foarte important . P strarea de-a lungul anilor a tuturor caracteristicilor valoroase ale cultivarelor, reprezint o lucrare la fel de important ca i ob inerea de noi soiuri i din acest motiv, pentru buna desf urare a acestei activit i, este necesar asigurarea a cel pu in trei factori: - elaborarea pe baza rezultatelor din cercetare i produc ie a unei metodici adecvate de producere a semin elor pe specii; - colaborarea strns dintre amelioratori, produc torii de semin e i organele care execut recunoaterea i certificarea loturilor semincere; - existen a unor norme precise privind certificarea semin elor, norme care s fie elaborate n concordan cu caracteristicile genetice i modul de ob inere a fiec rui cultivar. Respectarea i ndeplinirea acestor trei factori este o condi ie esen ial pentru un sistem modern de producere a semin elor. TEST DE EVALUARE Cum se clasific factorii care duc la schimbarea constitu iei i echilibrului genetic al unui cultivar? R spuns: n principiu, cauzele care duc la schimbarea constitu iei i echilibrului genetic al unui cultivar, pot fi mp r ite n dou grupe principale: 1. Cauze de natur genetic 2. Cauze datorate interac iunii ntre genotip i mediu. 2. Care sunt cauzele de natur genetic duc la schimbarea constitu iei i echilibrului genetic al unui cultivar? R spuns:

Exerci ii: Exemplu rezolvat: 1. Care sunt cazurile care de schimbare a unor nsuiri ale cultivarelor produse de interac iunea genotip mediu: a) ac iunea selec iei naturale b) apari ia de loturi diferen iate de semin e c) provocarea de modific ri d) starea fitosanitar precar Rezolvare: b i c De rezolvat: 2. Care sunt obiectivele urm rite n cadrul producerii semin elor: a) autenticitatea b) valoarea cultural c) apari ia de loturi diferen iate de semin e d) colaborarea strns dintre amelioratori, produc torii de semin e i organele care execut recunoaterea i certificarea loturilor semincere Rezolvare:

18

2.3. DENUMIRII SPECIFICE UTILIZATE N CADRUL PROCESULUI DE PRODUCERE A MATERIALULUI S DITOR n procesul de men inere a purit ii varietale i a nmul irii liniilor consangvinizate se folosesc urm toarele submp r iri: a) s mn autopolenizat rezultat din cmpul de nmul ire sub izolator (ISI); b) s mn rezultat din cmpul de nmul ire a descenden elor izolate n spa iu (IDIS); c) s mn ob inut din cmpul de nmul ire izolat n spa iu (IIS). - S mn a hibrid s mn a ob inut n urma ncruci rii ntre linii, soiuri sau hibrizi, care n prima genera ie asigur produc ii mari datorit fenomenului heterozis. - Hibrid simplu prima genera ie a unei ncruci ri ntre dou linii consangvinizate. - Hibrid dublu prima genera ie a unei ncruci ri ntre doi hibrizi simpli. - Hibrid triliniar prima genera ie a unei ncruci ri ntre un hibrid simplu i o linie consangvinizat . - Hibrid top-cross prima genera ie a unei ncruci ri ntre o linie consangvinizat sau un hibrid simplu i un soi cu polenizare liber . - Hibrid intervarietal prima genera ie a unei ncruci ri ntre plante provenite din s mn a de baz a dou soiuri cu polenizare liber . Categoriile biologice n cuprinsul prezentelor reguli i norme, denumirile categoriilor biologice ncep cu liter mare. - S mn a Amelioratorului (S.A.), nseamn s mn a: - produs de sau sub directa responsabilitate a amelioratorului sau a men in torului, folosind selec ia conservativ sau alte metode tiin ifice specifice; - care este materialul ini ial de pornire pentru producerea semin elor de Prebaz ; - care are caracterele soiului aa cum au fost descrise n momentul nregistr rii n Registrul de stat i n Lista oficial ; - care satisface condi iile minime impuse de reglement rile n vigoare privind purietatea varietal pentru semin ele de Prebaz . - S mn a de Prebaz (P.B.), nseamn s mn a din toate descenden ele sau categoriile biologice dintre s mn a Amelioratorului i s mn a de Baz , care: - a fost produs de sau sub directa responsabilitate a men in torului; - a fost produs din s mn a Amelioratorului sau din s mn a de Prebaz n func ie de particularit ile speciei i a num rului de genera ii stabilit de creatorul soiului; - este destinat producerii de s mn de Prebaz sau Baz , n func ie de particularit ile speciei i a num rului de genera ii stabilit de creator; - satisface cerin ele impuse de reglement rile n vigoare privind puritatea varietal i de valoare cultural specificate n partea special pentru semin ele de Prebaz sau Baz . S mn a de Prebaz poate fi: -s mn de Prebaz I (P.B.I.) echivalentul uneia sau mai multor descenden e ale materialului ini ial S.A. pn la genera ia anterioar semin ei de Baz ; -s mn de Prebaz II (P.B.II.) n general, echivalentul categoriei superelit ; linii consangvinizate ce intr n componen a hibrizilor simpli forme parentale. - S mn a de Baz (B) nseamn s mn a: - produs de sau sub directa responsabilitate a men in torului; - care a fost produs din s mn a de Prebaz ; - care este destinat producerii de s mn Certificat ; - care satisface cerin ele impuse de reglement rile n vigoare privind puritatea varietal i de valoare cultural specificate pentru semin ele de Baz (echivalentul categoriei elit , linii consangvinizate, hibrizi simpli forme parentale pentru producerea de s mn Certificat (F1). - S mn a din categoria biologic Certificat (C), nseamn : 19

- n cazul soiurilor, s mn a produs direct din s mn a de Baz pentru renmul iri sau pentru consum i care satisface cerin ele impuse de reglement rile n vigoare privind puritatea varietal i valoarea cultural , specificate pentru semin ele din categoria Certificat ; - n cazul hibrizilor, s mn a produs n loturi de hibridare, din s mn a de baz i care este destinat producerii de recolt pentru consum (F1); - la cererea sau cu acordul creatorului sau men in torului, poate fi ob inut dintr-o s mn de Prebaz , dac aceasta a fost controlat oficial n postcontrol i a ntrunit condi iile de certificare; - produs de persoane fizice i juridice autorizate cu acordul sau pe baza unui contract de redeven ncheiat cu men in torul soiului. n cazul speciilor autogame este admis producerea semin elor Certificate din genera ia I i a II-a (C1 i C2). n cazul speciilor alogame sau din care se produce s mn hibrid este admis producerea de semin e Certificate o singur genera ie (F1). - S mn a din categoria Comercial este certificat (valoare cultural ) ca specie, dar care nu necesit s fie identificat ca soi, din popula ii locale stabilizate genetic produs n anumite zone delimitate i satisface cerin ele normelor particulare ale speciei. - S mn a standard (St) este s mn a care ntrunete urm toarele condi ii: - are suficient identitate i puritate a soiului; - este prev zut , de regul , pentru producerea culturilor destinate consumului; - este supus unui control oficial efectuat n postcontrol prin sondaj; - satisface cerin ele impuse de reglement rile n vigoare privind valoarea cultural i starea sanitar a materialului de nmul ire din categoria biologic Certificat . - Organisme d un toare orice form de via de origine vegetal sau animal , precum i orice agent patogen care d uneaz plantelor sau produselor vegetale. - Organisme d un toare de carantin organism d un tor pentru care trebuie oprit p trunderea lui n alte zone, iar dac a p truns i are o arie restrns , se caut limitarea lui, aceasta f cndu-se ntr-un cadru oficial. Declasare trecerea semin ei de la o categorie superioar la alta inferioar . Partida de s mn sau material s ditor reprezint o cantitate de s mn din acelai soi, categorie biologic i provenien , recoltat de pe o anumit suprafa de teren pe care sau aplicat lucr ri agrotehnice asem n toare. No iunea se folosete i pentru cantit i rezultate din amestecul unor partizi diferite cu aceleai caracteristici. Lotul reprezint o anumit cantitate de s mn sau material s ditor omogenizat i individualizat dintr-o partid , variabil ca m rime, n func ie de specie sau grupa de specii. Greutatea sau m rimea maxim a lotului este prev zut n partea special . Provenien a locul de cultur de pe care a fost ob inut o anumit partid de s mn sau material s ditor i loturile corespunz toare acesteia. Acreditare procedur prin care autoritatea na ional , ISCSMS, n urma supravegherii i monitoriz rii, recunoate c un organism sau o persoan este competent s efectueze activit i specifice. Furnizor autorizat persoana fizic sau juridic ce ndeplinete condi iile preliminare prev zute de Legea 75/1995 i Ordinul MAA nr. 79/1996, s desf oare n mod profesional cel pu in una din urm toarele activit i: producere i/sau prelucrare i/sau comercializare. Persoan acreditat persoan instruit , testat i recunoscut de c tre autoritatea de acreditare ca avnd competen s efectueze activit i specifice i ca urmare, s semneze documente, rapoarte n domeniul respectiv. Inspectorul acreditat (aprobator) persoana recunoscut de c tre autoritatea desemnat ca avnd competen a s ndeplineasc inspec ia n cmp n scopul certific rii. Inspectorul oficial (aprobator) func ionar al Autorit ii de certificare, care inspecteaz culturile destinate producerii de s mn pentru certificare. 20

Sondator oficial func ionar al Autorit ii de certificare care sondeaz semin ele nscrise pentru certificare. Inspec ia oficial inspec ia realizat de responsabilii oficiali. Declara ia furnizorului procedur prin care un furnizor d o asigurare c un produs, proces sau serviciu, este conform cu condi iile specificate n prezentele reguli i norme prin documente proprii (certificat de calitate sau eticheta furnizorului). Re inem: S mn i material s ditor nseamn orice material de reproducere (semin e, fructe, plante sau p r i de plant ), produs prin orice metod de nmul ire, destinat multiplic rii sau reproducerii unei plante. - Soiul (sinonim cultivar) nseamn o popula ie de plante creat sau identificat apar innd unui singur taxon botanic cunoscut, de rangul cel mai sc zut. - Popula ie local grup de indivizi nrudi i, dar diferi i din punct de vedere genotipic, apar innd unei specii i care ocup un anumit areal, se reproduc n acelai mod, au aceleai varia ii ereditare i au suferit aceleai ac iuni ale selec iei; la speciile autogame, reprezint un amestec de mai multe linii pure, homozigote; la speciile alogame, reprezint un amestec de heterozigo i n permanent schimbare, ca urmare a fecund rii str ine i a recombin rilor. - Soi sintetic soi cu polenizare liber ob inut din componente stabile. Nu este homozigot, dar prezint un anumit echilibru genetic. Num rul genera iilor semin ei certificate este strict limitat. - Soi compus prima genera ie produs prin fecundarea la ntmplare de la un num r mare de p rin i stabili. - Linie consangvinizat material biologic genotipic identic, omogen i stabil, rezultat din autofecundare artificial nso it de selec ie n mai multe genera ii succesive. Observa ie: Din punct de vedere botanic, soiul trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii: - se diferen iaz de cele deja cunoscute prin cel pu in un caracter important, precis i pu in fluctuant, ce poate fi clar definit i descris, sau prin mai multe caractere a c ror combina ie este de natur s dea caracterul de nou (distinctivitate); - este omogen pentru ansamblul caracterelor luate n considerare privind uniformitatea soiurilor, cu excep ia unui num r foarte redus de forme atipice, innd seama de particularit ile de reproducere (omogenitate); - este stabil n privin a caracterelor sale esen iale, adic n urma reproducerii i multiplic rii succesive, sau la sfritul fiec rui ciclu de reproducere definit de ameliorator, caracterele esen iale r mn aa cum au fost descrise ini ial (stabilitate); - la hibrizii F1, noutatea este dat de caracterele p rin ilor constituen i i de formula care asociaz formele parentale. TEST DE EVALUARE 1. Defini i termenul de s mn i identifica i utilitatea acesteia. R spuns: S mn i material s ditor nseamn orice material de reproducere (semin e, fructe, plante sau p r i de plant ), produs prin orice metod de nmul ire, destinat multiplic rii sau reproducerii unei plante. 2. Care sunt subcategoriile biologice ale semin ei Prebaz ? R spuns:

Exerci ii: Exemplu rezolvat: 21

1. Hibridul simplu reprezint : a) prima genera ie a unei ncruci ri ntre dou linii consangvinizate b) prima genera ie a unei ncruci ri ntre doi hibrizi simpli c) prima genera ie a unei ncruci ri ntre un hibrid simplu i o linie consangvinizat d) prima genera ie a unei ncruci ri ntre o linie consangvinizat sau un hibrid simplu i un soi cu polenizare liber Rezolvare: a) De rezolvat: 2. S mn a din categoria biologic Certificat (C), nu se refer la: a) n cazul hibrizilor, s mn a produs n loturi de hibridare, din s mn a de baz i care este destinat producerii de recolt pentru consum (F1) b) produs de persoane fizice i juridice autorizate cu acordul sau pe baza unui contract de redeven ncheiat cu men in torul soiului c) la cererea sau cu acordul creatorului sau men in torului, poate fi ob inut dintr-o s mn de Prebaz , dac aceasta a fost controlat oficial n postcontrol i a ntrunit condi iile de certificare d) echivalentul categoriei superelit ; linii consangvinizate ce intr n componen a hibrizilor simpli forme parentale Rezolvare: 2.4. PRODUCEREA SEMIN ELOR I A MATERIALULUI S DITOR PENTRU PRINCIPALELE SPECII CULTIVATE Metodica producerii de s mn la cerealele p ioase n procesul de nmul ire, semin ele de gru sunt supuse permanent influen ei factorilor genetici, ecologici, subiectivi i tehnologici. Pentru evitarea folosirii unor semin e depreciate, se impune rennoirea continu a acestora, cu acele categorii biologice care asigur produc iile cele mai mari. Prin verificarea men inerii valori biologice i a capacit ii de produc ie a diferitelor categorii de s mn , s-a constatat o uoar tendin de sc dere a acestora de la categoriile biologice superioare c tre nmul irile mai ndep rtate. Schema producerii de s mn la grul de toamn cuprinde urm toarele etape (cmpuri sau verigi) i se utilizeaz pentru toate cerealele p ioase (fig. 2.1.): x Cmpul de alegere a plantelor tipice soiului; x Cmpul de men inere a descenden elor tipice soiului; x Cmpul pentru producerea semin ei categoria Prebaz I (P.B.I) ; x Cmpul de producerea semin ei Prebaz II (P.B.II) x Cmpul de producere a categoria Baz (B); x Cmpul de producerea semin ei categoria Certificat (C). Cmpul de alegere a plantelor tipice soiului La nceput, cmpul de alegere se seam n cu s mn asigurat de amelioratori, apoi cu Prebaz i Baz . Sem natul se face n rnduri distan ate la 30 cm. Alegerea plantelor tipice se face n faza de maturitate n prg , dup o serie de criterii ca: tipicitate, productivitate, rezisten la iernare, secet , c dere, boli i d un tori, etc. La alegerea plantelor tipice trebuie s se cunoasc structura biotipurilor fiec rui soi, pentru ca acestea s fie alese corespunz tor gradului de participare a fiec ruia n componen a soiului respectiv.

22

Fig. 2.1. Schema de producere a semin elor de gru (dup P curar, 1988) Respectarea tipicit ii soiului este o condi ie necesar i obligatorie pentru produc torii de s mn . Dup recoltare i treieratul separat al fiec rui spic, se elimin boabele itave sau atacate de boli i d un tori. Eliminarea se face pe spice. Boabele rezultate de la fiecare spic se ambaleaz separat n pungi mici. Cmpul de men inere a descenden elor tipice soiului n toamn semin ele fiec rui spic re inut din cmpul de alegere se seam n n cmpul de men inere a descenden elor tipice soiului denumit i cmpul de selec ie. Sem natul se face individual dup metoda ,,o plant (spic) pe rnd, pe rnduri lungi de 10 m, distan ate la 30 cm. Descenden ele se grupeaz n straturi ntre care se las o distan de 80-100 cm, pentru efectuarea observa iilor. n timpul perioadei de vegeta ie se efectueaz urm toarele observa ii: - n cadrul soiurilor apar, uneori forme mai precoce sau mai tardive dect caracteristica acelui soi. Abaterile n plus sau n minus se elimin din procesul de producere de s mn : Asemenea forme pot fi folosite cu succes n lucr rile de ameliorare.; - talia plantelor poate varia mult, att n plus, ct i n minus; - intensitatea culorii plantelor la unele soiuri prezint mai multe nuan e. Aceste nuan e sunt corelate, uneori, i cu alte nsuiri, cum sunt: n l imea, maturitatea, eviden ierea indicilor de produc ie, etc.; - dezvoltarea spicului poate varia la descenden ele diferitelor spice, fiind necesar s se elimine cele cu num r redus de spicule e; 23

- rezisten a la c dere, la boli i d un tori. Eliminarea plantelor netipice se face prin smulgere sau t iere. n acest cmp se elimin circa 20-30 % din num rul descenden elor. De fapt, trebuie s se in seama la calculul necesarului de s mn i a volumului de lucr ri n diferitele verigi ale procesului de producere de s mn . Elimin rile din acest cmp se fac pe m sura naint rii n procesul de vegeta ie, atunci cnd se eviden iaz mai bine un caracter negativ. Lucrarea se termin nainte de nceperea recoltatului, descenden ele tipice recoltndu-se mpreun , ob innd astfel s mn a din cmpul de men inere. Cmpul pentru producerea semin ei categoria Prebaz I (P.B.I) S mn a provenit din cmpul de men inere se seam n n benzi late de 1,5 m ntre care se las spa ii de 30 cm. Sem natul n benzi este necesar execut rii, lucr rilor de purificare biologic , de fertilizare, erbicidare, irigare, combaterea bolilor i d un torilor n timpul vegeta iei grului. Pentru extinderea rapid n produc ie a unor soiuri, se va folosi acelai sistem de sem nat, dar cu norme mai reduse de s mn (200-300 boabe germinabile/m2). n timpul perioadei de vegeta ie, n cmpul categoriei Prebaz , se aplic ntregul complex de m suri tehnologice la nivel optim, pentru ob inerea unor produc ii maxime, cu o puritate biologic a semin ei de 100 %, iar indicii de calitate s corespund normelor STAS pentru clasa I. S mn a rezultat din acest cmp, condi ionat i tratat se p streaz , n saci plomba i i eticheta i, pn la sem nat. Cmpul de producerea semin ei Prebaz II (P.B.II) n acest cmp se seam n s mn a provenit din cmpul de Prebaz I. Modul de sem nat n acest cmp este asem n tor cu cel men ionat n cmpul de Prebaz I. n perioada de generalizare n produc ie a noilor soiuri, cmpul de producerea semin ei Prebaz II se poate sem na cu o norm la hectar redus cu 30-40 % fa de cantitatea normal pentru a m ri coeficientul de nmul ire al semin ei. n perioada de vegeta ie, vor fi aplicate la optim toate m surile recomandate n tehnologia producerii de s mn . Scopul urm rit este ob inerea unor cantit i mari de s mn de bun calitate, avnd puritatea biologic n lan 99,9 %, iar indicii de calitate s se ncadreze n normele STAS clasa I. Recoltarea se face la maturitatea deplin , apoi semin ele se condi ioneaz , se trateaz , se pun n saci, se plombeaz i se eticheteaz , evitndu-se impurificarea. Cmpul de producere a semin ei categoria Baz (B) n acest cmp se nmul ete s mn a categoriei Prebaz II produs n anul precedent. S mn a Baz la gru se produce pe suprafe e mari i se seam n cu maini obinuite, n ferme specializate pentru a ob ine produc ii superioare cantitativ i calitativ. De aceea, este necesar s se aplice ntregul complex de m suri prev zut n tehnologie, cu respectarea strict a indicilor de puritate biologic (99,8 %) STAS clasa I. S mn a se seam n n benzi late de l imea sem n torii, cu un interval de 30 cm ntre benzi. nainte de recoltare, se face purificarea biologic a lanului. Recoltarea se face cu combina, lundu-se m suri pentru evitarea impurific rilor mecanice, att n timpul recoltatului ct i n timpul condi ionatului. S mn a selec ionat i tratat se ambaleaz n saci care se plombeaz . Att pe sac ct i n interiorul sacului se pun etichete pe care se noteaz denumirea soiului, categoria semin ei, puritatea i germina ia acesteia. n anul IV se ncheie primul ciclul de producerea semin ei cu valoare biologic superioar . n Romnia aceste lucr ri se execut n cadrul Sta iunilor experimentale agricole. Cmpul de producere a semin elor categoria Certificat I i II (CI i CII) 24

n cazul soiurilor, este s mn a produs direct din s mn a de Baz pentru renmul ire sau pentru consum i care satisface cerin ele impuse de reglement rile n vigoare privind puritatea varietal i valoarea cultural , specificate pentru semin ele din categoria Certificat . Poate fi produs de persoane fizice i juridice autorizate cu acordul sau pe baza unui contract de redeven ncheiat cu acordul men in torului soiului. n cazul speciilor autogame este admis producerea semin elor certificate din genera ia I i II-a (C1 i C2). n cazul acestor nmul iri, lotul semincer se seam n dup metoda obinuit . S mn a certificat II este ultima categorie biologic din sistemul de producere a semin elor. i n acest caz se impune respectarea cu stricte e a tuturor m surilor indicate de tehnologie. S mn a certificat II se folosete pentru sem natul suprafe elor destinate produc iei de consum. Metodica de producere a semin elor la principalele plante leguminoase Schema producerii de s mn la principalele plante leguminoase pentru boabe cuprinde urm toarele etape (Fig. 2.2.): Cmpul de alegere a plantelor tipice soiului; Cmpul de studiu al descenden elor Cmpul de producere a semin elor Prebaz I (P.B.I). Cmpul de producere a semin elor Prebaz II (P.B.II). Cmpul de producere a semin elor Baz (B); Cmpul de producere a semin elor certificate C1; Cmpul de producere a semin elor certificate C2.

Fig 2.2. Schema de producere de s mn la maz re, soia, fasole, n ut, linte i lupin 25

Cmpul de alegere a plantelor tipice soiului. Acest cmp se organizeaz fie cu s mn a amelioratorului, n cazul soiurilor noi, fie cu s mn a provenit din cmpul de baza superelit . Din acest cmp urmeaz s se aleag plantele tipice soiului pentru care se face producerea de s mn . La calculul num rului de plante tipice soiului ce urmeaz a fi recoltate din cmpul de alegere se va ine seama de cantitatea de s mn necesar a se ob ine n ultimul cmp de producere a semin elor i de coeficientul de nmul ire a semin elor pentru fiecare specie n parte. Necesarul de plante tipice soiului astfel calculat se majoreaz cu 50 %, deoarece se elimin o parte din plante ca netipice sau bolnave, iar o alt parte se elimin n cmpurile de men inere a descenden elor tipice soiului. Alegerea plantelor ncepe la nflorirea fiec rei specii, moment n care majoritatea caracterelor morfo-fiziologice ale soiului sunt bine exprimate i se definitiveaz la maturitate cnd i celelalte nsuiri sunt foarte bine exteriorizate. La alegerea plantelor tipice soiului se ine seama de caracterele i nsuiri morfologice ale plantelor. La nflorit se urm rete: tipul de cretere, n l imea i pozi ia tulpinii, forma tufei, culoarea florilor, forma, m rimea i culoarea foliolelor, culoarea periorilor, absen a sau prezen a periorilor, perioada de vegeta ie r s rit-maturitate, rezisten a la c dere, rezisten a la scuturare, rezisten a la atacul bolilor i d un torilor. Deci, n perioada de la nflorit la maturitate se elimin toate plantele netipice soiului. Plantele tipice re inute se recolteaz , se treier (batozeaz ) individual, iar semin ele provenite de la fiecare descenden se p streaz n pungi separate. n laborator, pn la sem nat, se face o nou selec ie a plantelor re inute. n aceast etap , se elimin toate descenden ele care au semin ele necorespunz toare soiului i anume: cele cu s mn de form sau culoare diferit , cele cu hilul de alt culoare, cele neuniforme ca greutate a boabelor pe aceeai plant , precum i toate descenden ele care prezint boabele atacate de boli sau d un tori. Cmpul de studiu al descenden elor n acest cmp se seam n i se urm resc individual descenden ele re inute din cmpul de alegere, n anul precedent. Semin ele fiec rei plante se seam n individual pe cte un rnd de 2-4 m lungime (n func ie de specie), la o distan de 50 cm ntre rnduri. Distan a ce se las ntre boabe pe rnd se calculeaz n func ie de num rul mediu de boabe pe plant pentru fiecare specie n parte. Dup fiecare 10 rnduri de descenden e, se seam n un rnd cu s mn Baz din soiul martor la care se face producerea de s mn . Sem natul se execut n straturi de 2-4 m lungime, dup fiecare strat se las o c rare cu l imea de 0,5-1 m n vederea efectu rii observa iilor pe parcursul perioadei de vegeta ie. De la r s rit i pn la recoltare i n mod deosebit n perioada nfloritului i a matur rii n prg se fac observa ii riguroase, eliminndu-se toate descenden ele necorespunz toare soiului, prin lucr ri de purificare biologic , re inndu-se numai descenden ele tipice soiului la care se face nmul irea. Prin eliminarea descenden elor necorespunz toare se n elege eliminare ntregului rnd, la baz avnd aceleai criterii folosite la alegerea plantelor tipice n cmpul de alegere. Descenden ele re inute se treier i se amestec dup batozare, apoi se condi ioneaz , se trateaz d un torilor de magazie, se ns cuiesc i se eticheteaz , constituind fondul de s mn pentru cmpul de Prebaz . Cmpul de Prebaz I Acest cmp se seam n cu s mn a rezultat din amestecul celor mai valoroase descenden e ob inute n cmpurile de men inere. Sem natul se execut cu mijloace mecanice 26

obinuite SPC 6 (8) sau SUP 29 (31 M), la distan a ntre rnduri, adncimi i densit i normale, recomandate n tehnologia de cultur . Pentru executarea lucr rilor speciale de purificare biologic , culturile care se seam n n rnduri dese (maz rea, lintea) se vor ns mn a n benzi late de 2 m separate de intervale de trecere de 25-40 cm. Aceasta se poate realiza prin suspendarea unor tuburi ale sem n torii de cereale. Purificarea biologic este lucrarea de maxim importan pentru toate speciile de plante leguminoase, ea executndu-se, n special, la nflorire i la maturitatea n prg , momente n care se elimin toate plantele netipice. Puritatea biologic n acest cmp trebuie s fie de 100%. S mn a din acest cmp se recolteaz direct din lan cu combinele (soia, n ut. linte, bob, lupin) sau n dou faze (maz re, fasole), prin smulgerea sau t ierea plantelor cu cultivatorul (fasole) i apoi se batozeaz cu combinele C-12 sau C-14 echipate cu ridic toare. Dup recoltare s mn a se trateaz , se condi ioneaz i se depoziteaz n saci egaliza i pe loturi, specii, soiuri i categorii biologice, constituind fondul de s mn pentru cmpul de de Prebaz I la fasole i maz re sau Prebaz II la soia, n ut, linte, lupin. Cmpul de producere a semin elor Prebaz II Reprezint cmpul ns mn at cu s mn provenit din cmpul de Prebaza I. Acest cmp se organizeaz dect pentru maz re i fasole, culturi care au un coeficient mai mic de nmul ire a semin elor. Lucr rile de ns mn are, ntre inere, recoltare, condi ionare i p strare a semin elor sunt aceleai ca i n cmpul de Prebaz I Cmpul de producere a semin elor Baz (B) Este cmpul n care se seam n s mn a superelita produs n anul precedent, aplicndu-se aceleai lucr ri de ngrijire i ntre inerea ca la Prebaz . Sem natul culturii, epoca, distan a de sem nat dintre rnduri, adncimea, densitatea, precum i celelalte lucr ri sunt cele recomandate n tehnologia de cultur a fiec rei specii. i aici puritatea biologic admis fiind de 99,9 %. Cmpul de producere a semin elor certificate C1 Este cmpul n care se seam n s mn a produs n anul precedent, aplicndu-se aceleai lucr ri de ns mn are, ngrijire i ntre inere ca la semin ele baz . Se execut de asemenea lucr ri de purificare biologic , puritatea biologic admis fiind de 99,8%. Lucr rile de recoltare, tratarea semin elor, condi ionarea depozitarea i p strarea se vor efectua la fel cu cele prev zute n tehnologia de cultur a fiec rei specii. Cmpul de producere a semin elor certificate C2 Acest cmp se organizeaz n ferme specializate i se ns mn eaz cu s mn a C1 produs n sta iunile de cercetare agricol , precum i n unit ile agricole de specializate n acest sens. Lucr rile de sem nat, ntre inere i cele de ngrijire a culturii, cele de recoltare, condi ionare a semin elor, sunt aceleai ca n cmpurile de producere a semin elor C1. Puritatea biologic admis la aceast categorie este de 99%, semin ele ob inute n acest cmp fiind destinate pentru ns mn area culturilor de consum din ferme. Metodica producerii de s mn hibrid la porumb Producerea semin ei hibride de porumb pe baz de forme androfertile (forma mam se castreaz ). Aceast schem cuprinde urm toarele verigi sau etape (Fig. 1.3.): 1. Cmpul de men inere a purit ii biologice a liniilor consangvinizate androfertile; 2. Cmpul de nmul ire sub izolator; 3. Cmpul de nmul ire a descenden ilor; 4. Cmpul de nmul ire izolat n spa iu; 27

5. Lotul de hibridare simpl ; 6. Lotul de hibridare dubl .. Cmpul de men inere a purit ii biologice a liniilor consangvinizate androfertile Men inerea tipicit ii uniformit ii liniilor se face prin auto polenizare pentru p strarea homozigo iei acestora i prin polenizare SIB (plantele de pe rndul II se polenizeaz cu polen recoltat de la aceeai plant , deci prin autopolenizare, iar plantele de pe rndul al III se polenizeaz cu amestec de polen ob inut de la plantele de pe rndul I) n vederea men inerii unei oarecare vigori n cadrul liniei.

Fig. 2.3. Schema producerii de s mn la porumb pe baz de forme parentale androfertile n acest cmp se ns mn eaz s mn a provenit de la tiule ii autofecunda i n anul anterior, cei mai tipici i reprezentativi din fiecare linie. tiule ii autofecunda i n anii anteriori, individualiza i, n num r de 20, provin, pentru liniile parentale ale hibrizilor omologa i recent sau de perspectiv , de la laboratorul de ameliorarea porumbului, iar pentru liniile parentale ale hibrizilor afla i n produc ie de la laboratorul de producere a semin elor. S mn a fiec rui tiulete individualizat din fiecare linie se mparte n dou : o parte se seam n pe un rnd de 50 de cuiburi pentru autopolenizare, iar o parte se seam n pe dou rnduri de cte 50 de cuiburi pentru polenizare SIB (pe primul rnd se folosete s mn a provenit de la tiule ii 1-10 i pe al doilea rnd s mn a tiule ilor 11-20). n timpul vegeta iei, pn la nflorire, se urm rete uniformitatea plantelor, eliminndu-se descenden ele tiule ilor care sunt neuniforme i se abat de la tipul liniei. De 28

asemenea n scopul cunoaterii comport rii fiec rei linii, pe tot parcursul vegeta iei i la recoltare se fac observa ii privitoare la datele apari iei stigmatelor i deschiderii anterelor, culoarea acestora, tipul paniculului i bog ia de polen, forma i m rimea tiuletelui, culoarea rahisului, tipul i forma bobului. La recoltare, din fiecare categorie autopolenizat sau SIB la fiecare linie se aleg 10-15 tiule i tipici i s n toi, se eticheteaz individual i se p streaz n depozitul climatizat. Din aceast s mn de baz de la fiecare tiulete n anii urm tori se folosesc cca. 100 de boabe, astfel nct s satisfac necesarul pe o perioad de 3-5 ani, cnd se va organiza din nou cmpul de men inere a liniilor consangvinizate. n urm torii ani n cmpul de nmul ire a liniilor consangvinizate sub izolator, n func ie de reac ia fiec rei linii la efectul de men inere prin cele dou metode, de va folosi s mn a tiule ilor proveni i fie din autopolenizare, fie prin polenizare SIB.Cmpul de nmul ire sub izolator n acest cmp se seam n 5 plante dup metoda ,,un tiulete pe rnd, s mn a ob inut din tiule ii autopoleniza i sau poleniza i SIB n cmpul de men inere n anii preceden i. n func ie de necesarul de s mn pentru verigile urm toare i de poten ialul de produc ie al fiec rei linii, num rul rndurilor variaz ntre 10 i 100. Pe parcursul vegeta iei pn la nflorit se urm rete uniformitatea i tipicitatea plantelor, eliminndu-se prin purific ri biologice toate plantele netipice, ncepnd de la stadiul 4-5 frunze. Descenden ele la care propor ia plantelor netipice dep ete 10 % se elimin n ntregime. tiule ii plantelor tipice se izoleaz nainte de apari ia stigmatelor i se autopolenizeaz fiecare plant n parte n momentul n care paniculele sunt bine nflorite i stigmatele ap rute. La maturitate tiule ii autopoleniza i se recolteaz individual pe descenden e, eliminndu-se integral descenden- ele cu tiule i netipici, iar din cele re inute se elimin tiule ii itavi i cei care reprezint atac de boli. Pentru liniile parentale ale hibrizilor simpli comerciali i linii paterne ale hibrizilor triliniari, tiule ii re inu i de la fiecare descenden se batozeaz , iar s mn a se va folosi n cmpul de nmul ire a descenden elor. La liniile consangvinizate componente ale hibrizilor dublii, la recoltare tiule ii din cadrul unei linii se amestec iar s mn a se va folosi n cmpul de nmul ire izolat n spa iu. 3. Cmpul de nmul ire a descenden elor. Acest cmp se organizeaz n spa ii bine izolate, n poieni de p dure sau n cmp deschis n parcele izolate de alte culturi de porumb la cel pu in 700 m. Sem natul se face folosind s mn a obinuit n cmpul de nmul ire sub izolator pe descenden e n anii anteriori, dup metoda ,,o descenden pe rnd. Num rul rndurilor variaz n func ie de necesarul de s mn pentru veriga urm toare i de poten ialul de produc ie al fiec rei linii. n perioada de vegeta ie pn la nflorit se urm rete tipicitatea plantelor att n cadrul fiec rei descenden e, ct i ntre descenden e. Ob inerea unei purit i biologice de 100% la plante n lan, se realizeaz prin purific ri repetate ca i n cmpul anterior. La recoltare se verific tipicitatea tiule ilor i se elimin tiule ii nematuriza i, itavi i cei ataca i de boli i d un tori. S mn a rezultat din acest cmp este folosit pentru multiplicare n cmpul de nmul ire izolat n spa iu n anii anteriori. 4. Cmpul de nmul ire izolat n spa iu. nmul irea linilor consangvinizate pentru ob inerea unor cantit i mari de s mn necesar organiz rii loturilor de hibridare se face n spa ii izolate: n poieni de p duri sau n parcele n cmp deschis izolate de alte culturi de porumb la cel pu in 500 m pentru linii parentale ale hibrizilor simpli comerciali i forme parentale ale hibrizilor triliniari i 700 m pentru liniile componente ale hibrizilor simpli, forme parentale.

29

Suprafe ele parcelelor pentru nmul irea fiec rei linii se stabilesc n func ie de cantitatea de s mn necesar pentru organizarea loturilor de hibridare din anul urm tor, a rezervelor de s mn ce trebuie asigurat i de poten ialul de produc ie al liniei respective. n acest cmp se folosete s mn a provenit din cmpul de nmul ire sub izolator, sau din nmul irea descenden elor. n scopul asigur rii unei purit i biologice de 99,9%, n perioada de vegeta ie pn la nflorit, se fac purific ri biologice severe ca i n cmpurile anterioare. n timpul nfloritului se vor elimina eventualele plante netipice hetrozigote mai tardive nainte ca acestea s emit polen. La recoltare se sortarea tiule ilor pentru a elimina tiule ii incomplet matura i i cei ataca i de boli i d un tori. Pentru a se ob ine semin e cu facultate germinativ apropiat de 100%, tiule ii transporta i imediat la sta iile de prelucrare, unde se vor efectua uscarea, batozarea, condi ionarea, tratarea i ambalarea n saci. 5. Lotul de hibridare simpl . Se organizeaz n cadrul sectoarelor de produc ie ale I.C.D.A. Fundulea i ale sta iunilor de cercet ri agricole din re eaua ASAS pentru producerea hibrizilor simpli forme parentale i n unit ile specializate n producerea semin elor i sta iuni de cercet ri pentru producerea hibrizilor simpli comerciali. S mn a linilor consangvinizate parentale androfertile ce se folosete n aceste loturi provine din cmpul de nmul ire izolat n spa iu sau din nmul irile descenden ilor. n aceste loturi forma matern , reprezentat de o linie consangvinizat androfertil , se va castra nainte de deschiderea anterelor i apari ia stigmatelor. 6. Lotul de hibridare dubl . Se realizeaz n cadrul unit ilor de produc ie specializate n producerea semin elor, folosind s mn din hibrizii simpli, din cmpul precedent. Forma matern fiind androfertil se va castra nainte de deschiderea anterelor i apari ia stigmatelor. Producerea semin elor hibride de porumb n aceste loturi de hibridare este tratat n capitolul ,,Tehnologia producerii de s mn hibrid la porumb. b. Producerea semin ei hibride la porumb pe baz de androsterilitate (forma matern steril care nu se castreaz ) i forma patern restauratoare de fertilitate Aceast schem cuprinde urm toarele verigi (Fig. 2.4) 1. Cmpul de men inere i test ri a liniilor androsterile (cms), nerestauratoare (NR) i restauratoare de fertilitate (Rf); 1. Cmpul de control; 2. Cmpul de nmul ire sub izolator; 3. Cmpul de nmul ire a descenden elor; 4. Cmpul de nmul ire izolat n spa iu; 5. Lotul de hibridare simpl ; 6. Lotul de hibridare dubl Cmpul de men inere i test ri a liniilor androsterile (cms), nerestauratoare (NR) i restauratoare de fertilitate (Rf) n acest cmp fiecare linie se ns mn eaz pe cte un rnd de cte 50 plante. n cursul perioadei de vegeta ie se fac observa ii i se elimin plantele netipice. n timpul nfloritului se controleaz fiecare panicul n parte, eliminndu-se plantele fertile la liniile consagvinizate androsterile, iar la liniile nerestauratoare de fertilitate, cele sterile. De asemenea, n acest cmp se fac test ri (ncruci ri de prob ) cu linia androsteril (A-cms) pentru a verifica dac linia B nu restaureaz fertilitatea liniei A-cms i dac liniile C i D restaureaz complet fertilitatea liniei A-cms. Odat cu aceste opera ii, plantele apar innd liniilor B-NRf, C-Rf i D-Rf se autopolenizeaz , iar linia androsteril A-csm se polenizeaz cu analogul fertil (A-NRf) dup metoda ,,plant cu plant . Recoltarea are loc separat, iar tiule ii individualiza i vor fi folosi i n cmpul urm tor. 30

Fig. 2.4. Producerea de s mn hibrid la porumb pe baz de androsterilitatea Cmpul de control - n acest cmp se seam n , dup metoda un tiulete pe rnd, hibrizii ob inu i n urma test rilor cu linia A-cms, pentru a identifica formele corespunz toare scopurilor propuse, dup cum urmeaz : -la combina ia A-csm x B-NR, hibrizii ob inu i trebuie s fie complet androsterili. n cazul n care vor fi identifica i hibrizi androfertili se vor elimina tiule ii autopoleniza i n cmpul de test ri din anul precedent al liniei BNf; -la combina iile A-cms x CRf i A-cms x DRf, hibrizii ob inu i trebuie s fie complet androfertili. Se vor elimina hibrizii androsterili sau par ial fertili din cadrul liniilor CRf i DRf. Cmpul de nmul ire sub izolator - Acest cmp se organizeaz cu s mn a tiule ilor ob inu i n cmpul de men inere i re inu i n urma test rilor dup metoda ,,un tiulete pe rnd. n func ie de necesarul de s mn pentru verigile urm toare num rul rndurilor pentru fiecare linie variaz de la 10-100. Liniile androsterile se seam n alternativ cu liniile analog fertile pentru a uura polenizarea (descenden a tiuletelui 1 a liniei androsterile va fi 31

polenizat cu polenul descenden ei tiuletelui 1 a liniei analog-fertile); liniile NR i Rf se vor autopoleniza. Aici se fac purific ri biologice ca i n cmpul de nmul ire a liniilor normale. recoltarea se face pe fiecare rnd analizndu-se tipicitatea i uniformitatea tiule ilor. tiule ii re inu i pentru fiecare linie n parte se amestec , iar s mn a rezultat se va folosi n cmpul de nmul ire a descenden elor. Cmpul de nmul ire a descenden elor - Acest cmp se organizeaz pentru liniile parentale ale hibrizilor simpli comerciali i pentru liniile parentale ale hibrizilor simpli comerciali i pentru liniile paterne ale hibrizilor triliniali la care necesarul de s mn este mult mai mare. Amplasarea i spa iile de izolare se fac ca i la liniile consangvinizate normale. Sem natul se face cu s mn a ob inut n cmpul de men inere i test ri dup metod ,,o descenden pe rnd. Num rul descenden elor variaz n func ie de necesarul de s mn pentru cmpul de nmul ire izolat n spa iu pentru anii urm tori i de productivitatea liniei respective. Liniile androsterile se vor sem na alternativ cu liniile analog-fertile la paritatea de 4:2 sau 2:1, n func ie de bog ia n polen a liniei analog-fertil . n perioada de vegeta ie se fac purific ri biologice nl turndu-se plantele netipice i hetrozigote, iar dac propor ia plantelor netipice este mai mare de 5% se elimin ntreaga descenden mpreun cu descenden a analog-fertil perche. Recoltarea se ncepe cu forma analog-fertil i numai dup ce aceasta a fost scoas dup teren, se ncepe recoltarea formei androsterile. Dup triere, tiule ii descenden elor re inute se amestec , se usuc n saci, se batozeaz i se eticheteaz separat: forma cms (androsteril ,,S), forma NRf (nerestauratoare) ,,F. Cmpul de nmul ire izolat n spa iu - nmul irea linilor consangvinizate cms, NR, Rf se face n cmpuri izolate la distan e asem n toare cu a liniilor normale. nmul irea linilor androsterile se face cu analogul fertil prin ns mn area acestora la paritatea de 4:2 sau 6:2, n func ie de bog ia n polen a liniei analog- fertile. n acest cmp se efectueaz purific ri biologice repetate ncepnd cu faza de 4-5 frunze pn la nflorit, att pe rndurile androsterile ct i pe cele analog- fertile. Pe rndurile androsterile, n timpul nfloritului, se face un control al androsterilit ii, eliminndu-se eventualele plante androfertile. Recoltarea se face diferen iat pentru a evita orice posibilitate de impurificare. n primul rnd se recolteaz rndurile anglo-fertile, iar dup scoaterea complet a tiule ilor de pe teren se recolteaz rndurile androsterile; liniile NR i Rf se recolteaz ca i liniile consangvinizate normale. Dup sortarea tiule ilor, acetia vor fi transporta i imediat la sta iile de prelucrarea semin elor pentru sortate, batozare, condi ionare, tratare i ambalare n saci. Lotul de hibridare simpl - Producerea hibrizilor simpli pe baz de androsterilitate citoplasmatic se face n loturi de hibridare n care forma matern este androsteril (care nu se castreaz ) i forma patern fertil , dar care nu posed capacitatea de restaurare a fertilit ii polenului. n acest caz hibridul simplu ob inut va fi androsteril i se va folosi ca form matern n loturile de hibridare dubl sau triliniar . Producerea hibrizilor simpli cu capacitate de restaurare a fertilit ii polenului se face folosind dou linii consangvinizate androfertile: una n calitate de genitor matern, care se castreaz i una n calitate de genitor patern, linii ce trebuie s posede capacitatea de restaurare a fertilit ii polenului. Pentru organizarea acestor loturi se folosete s mn a din liniile consangvinizate provenite din cmpul de nmul ire izolat n spa iu.

32

Lotul de hibridare dubl - Se realizeaz prin folosirea ca form matern a unui hibrid simplu androsteril i ca form patern un hibrid simplu androfertil cu capacitate de restaurare a fertilit ii polenului. Metodica producerii de s mn hibrid la floarea-soarelui Schema producerii de s mn la floarea-soarelui cuprinde cinci verigi: 1. Cmpul de alegere a plantelor tipice; 2. Cmpul de studiu al descenden elor; 3. Cmpul de prebaz ; 4. Cmpul de baz ; 5. Cmpul de certificat I.

Fig. 2.5. Schema producerii de semin e hibride la floarea-soarelui Cmpul de alegere a plantelor tipice Acest cmp se ns mn eaz la o distan minim de 1500 m fa de alte culturi de floarea-soarelui, folosind s mn a cu valoarea biologic cea mai ridicat . Pentru evitarea impurific rii soiului, se va executa eliminarea plantelor netipice nainte de nflorit. Plantele atacate de man se elimin n perioada de la r s rire pn la formarea capitulului, iar cele atacate de Sclerotinia sau de lupoaie n a doua jum tatea a perioadei de vegeta ie, cnd simptomele sunt evidente. Din acest cmp se aleg 2000-2500 de plante tipice. S mn a recoltat de la fiecare plant se analizeaz n laborator re inndu-se numai cu cele cu un con inut ridicat de ulei i procent sc zut de coji. n urma acestor analize, se re in cca. 1500 de plante tipice. De la fiecare plant se p streaz s mn a n pungi numerotate. Din fiecare pung se va ns mn a n 33

anul urm tor cte 200 de semin e n cmpul de studiu al descenden elor cu scopul de a verifica valoarea fiec rei descenden e. Restul de s mn se p streaz ca rezerv . Cmpul de studiu al descenden elor Acest cmp nu are nevoie de izolare n spa iu. Fiecare plant tipic se ns mn eaz pe cte un rnd, n dou repeti ii martorul revenind dup fiecare 4 numere, ca martor folosinduse s mn a produs n anul precedent. n perioada de vegeta ie se urm rete comportarea fiec rei descenden e n parte, notndu-se n l imea i uniformitatea plantelor, perioada de vegeta ie, diametrul capitulelor, rezisten a la boli i d un tori. Se recolteaz fiecare rnd separat, se determin produc ia de s mn i se ridic probe pentru analiz . n laborator se ridic probe pentru con inutul de ulei, procentul de coji, prezen a stratului de carbonogen i MMB-ul. Se elimin toate descenden ele necorespunz toare, ajungndu-se uneori pn la 50 %. Rezerva de s mn a descenden elor re inute se amestec , ns mn ndu-se n anul urm tor n cmpul de prebaz II. Cmpul de prebaz Cmpul de prebaz se ns mn eaz izolat n spa iu, la o distan minim de 1500 m de alte culturi de floarea-soarelui, folosindu-se amestecul de semin e al rezervelor de la descenden ele selec ionate n anul precedent. Desimea plantelor se reduce cu 30 % fa de desimea optim recomandat la cultura mare, pentru a se ob ine semin e mari, pline, cu facultate germinativ apropiat de 100 %. Aici se fac aceleai purific ri biologice severe ca i n cmpul de alegere. La recoltare se face o selec ie negativ , eliminndu-se toate capitulele necorespunz toare ca form , compactitate i culoarea semin elor. Capitulele re inute se recolteaz manual i se treier cu batozele pentru cereale. S mn a prebaz II rezultat se condi ioneaz , p strndu-se n magazii uscate. Cmpul de baz Cmpul de baz se ns mn eaz izolat n spa iu la o distan minim de 1500 m de alte culturi de floarea-soarelui, folosindu-se s mn a prebaz II produs n anul precedent. Desimea plantelor se reduce cu 30 % fa de desimea plantelor din cultura mare. nainte de nflorit i de recoltare, se elimin plantele netipice soiului. n faza de r s rire i pn la formarea capitulelor, se elimin plantele atacate de man , iar n perioada care ncepe cu dou s pt mni nainte de nflorit i pn la maturitate, se elimin toate plantele atacate de putregaiul tulpinii sau capitulului, precum i cele parazitate de lupoaie. Pentru o bun polenizare, se recomand s se aduc 2-3 stupi de albine la hectar. S mn a baz se recolteaz direct din lan cu combina. Cmpul de s mn certificat Lotul semincer pentru certificat I trebuie izolat n spa iu de alte culturi de floareasoarelui la o distan de cel pu in 1000 m. Sem natul se face cu s mn baz produs de sta iunile experimentale cu o desime a plantelor redus cu 25 % fa de cultura mare. Purific rile biologice i celelalte lucr ri sunt asem n toare cu cele din cmpul de baz . Metodica producerii de s mn hibrid la floare-soarelui pe baz de androsterilitate citoplasmatic i restaurarea fertilit ii polenului a) Metodica producerii de s mn la hibrizii simpli comerciali Formula hibridului simplu comercial este urm toarea: LC A x LC B LC A x LC C HSC Pentru a ob ine s mn hibrid la floarea-soarelui, trebuie s ncruci m linia androsteril A cu linia androfertil tat C restauratoare a fertilit ii polenului. 34

Linia mam se g sete n dou forme: analog steril A i analog fertil nerestaurator de fertilitate B. Analogul B este, de fapt, linia normal , fertil ale aceleai linii, cu ajutorul c reia se nmul ete linia androsteril A. Linia tat C are capacitatea s restaureze fertilitatea polenului la plantele fertile F1 n propor ie de 100 %, fiind homozigot pentru una sau mai multe gene Rf. Schema producerii de s mn hibrid cuprinde urm toarele verigi: a. Producerea semin elor din linia mam androsteril citoplasmatic, men inerea purit ii genetice a acesteia - Cmpul de alegere a plantelor tipice; - Cmpul de control i de certificat a descenden elor-lucr ri de autofecundare; - Cmpul de polenizare SIB; - Cmpul de certificat sub izolator, prin polenizare pe grup ; - Cmpul de certificat prin polenizare liber izolat n spa iu. b. Producerea semin elor din linia tat - Cmpul de alegere a plantelor tipice; - Cmpul de control i certificat descenden elor, lucr ri de autofecundare; - Cmpul de polenizare SIB; - Cmpul de certificat sub izolator prin polenizare pe grup ; - Cmpul de certificat prin polenizare liber izolat n spa iu. a. Producerea semin elor din linia mam androsteril citoplasmatic Hibrizii de floarea-soarelui omologa i sunt crea i cu linii materne androsterile citoplasmatic de tip H. petiolaris. La baza lucr rilor st principiul alegerii repetate i a controlului sterilit ii formei androfertile, ntr-un ciclu de cinci ani, pentru ob inerea fertilit ii depline. Cmpul de alegere a plantelor tipice n cmpul de alegere a plantelor tipice, se seam n n dou parecele al turate 300-500 semin e din linia A i tot attea din linia B. n perioada de vegeta ie, se elimin eventualele plante netipice, iar nainte de nflorit se aleg cca. 150 plante tipice din fiecare linie i se introduc sub izolator. Plantele apar innd liniei A se izoleaz cu izolatoare de tifon, iar cele reprezentnd linia B se pun sub izolator de hrtie de pergament. La nceputul nfloritului, se controleaz plantele izolate i se elimin plantele fertile din linia A, precum i cele sterile din linia B. Plantele r mase se marcheaz individual cu o etichet , pe care se scriu: denumirea liniei, forma steril sau analog fertil i se numeroteaz . La 2-3 zile dup deschiderea florilor ligulate, plantele individuale din linia A se polenizeaz manual cu polen de pe plantele din linia B. Polenizarea se repet de 2-3 ori, totdeauna ntre aceeai parteneri. Linia analog fertil B folosit la recoltarea analogului steril A se autofecundeaz . La maturitatea deplin , semin ele de pe plantele izolate se recolteaz , se cur de impurit i i se pun individual n pungi, p strndu-i identitatea. La recoltare, se elimin acele plante care au prindere slab sau prezint sensibilitate la patogeni, eliminndu-se n acest caz, ambii parteneri. n final, se re in cca. 100 de plante tipice din forma steril A, ct i forma fertil B. Apoi, lucr rile se continu cu analizele de laborator, test rile n fitotron i n ser i se face o nou triere a materialului biologic. n laborator, se analizeaz produc ia pe plant , con inutul n ulei, MMB-ul, forma i culoarea semin elor, re inndu-se numai acele descenden e care ntrunesc parametrii liniei tipice. Dup analizele de laborator i test rile n fitotron i n ser , se re in cca. 50 de descenden e pentru fiecare linie, care se ns mn eaz n anul urm tor n cmpul de control i certificat a descenden elor i de autofecundare a liniei B. Cmpul de control, de certificat a descenden elor i de autofecundare a liniei B 35

n acest cmp se ns mn eaz cca. 50 de descenden e din fiecare linie A i B rezultate din trierea materialului, ca urmare a analizelor i test rilor din fitotron i ser . Din fiecare descenden , se ns mn eaz cca. 25 de plante, n parcele separate pentru linia A, respectiv linia B. n timpul vegeta iei, se elimin perechile de descenden e (A i B) netipice sau cu defecte. nainte de nflorit, se izoleaz 5-10 plante din fiecare descenden , cu izolatoare de tifon descenden ele liniei A i cu pungi de pergament cele ale liniei B. La nflorit, se controleaz plantele izolate i se elimin descenden ele perechii, dac pe linia A se g sesc plante fertile sau cu diferite anomalii sau dac pe linia B sunt descenden e cu plante sterile. Din descenden ele valoroase din linia A se polenizeaz manual 3-5 plante, cu polen din descenden ele liniei pereche B. Polenizarea manual se repet de 2-3 ori iar, fiecare plant polenizat va primi o numerotare suplimentar . De exemplu: LC-06 A7.2 x LC 06 B. 7.2. Prima cifr indic descenden a ini ial , iar a doua cifr num rul plantei polenizate n a doua verig de ntre inere. n verigile urm toare, pn la polenizarea pe grup , se va mai marca o nou cifr (LC-06 A7.2.5 x LC 06 B7.2.5) . Plantele liniei B utilizate la polenizarea plantelor de pe linia A vor fi autofecundate. La maturitate, se aleg 1-2 plante de pe fiecare descenden a liniei A i B, rezultnd cca. 25 de descenden e din fiecare linie. Aceste descenden e se analizeaz n laborator, se testeaz n fitotron i n ser pentru aceleai nsuiri ca i n prima verig , n plus pentru capacitatea de produc ie, m rimea i calitatea semin ei, eliminndu-se descenden ele nevaloroase, iar cele r mase se ns mn eaz n anul urm tor n cmpul de polenizare SIB. Cmpul de polenizare SIB S mn a provenit din descenden ele autofecundate, se ns mn eaz n cmpul de polenizare SIB. Din s mn a fiec rei plante autofecundate, se ns mn eaz pe un rnd cca. 25 de semin e, n total pentru fiecare linie cca. 20 de descenden e. n fiecare cmp din lina A se vor alege 5-10 plante tipice, pentru fiecare descenden i se vor izola nainte de nflorit cu izolatoare de tifon. La nflorit se controleaz plantele izolate i se elimin descenden ele netipice. Plantele tipice se vor poleniza cu polen de pe descenden a pereche a analogului B autofecundat. n cadrul liniei B, se aleg i se izoleaz , 510 plante de pe fiecare descenden . Pe un rnd plantele se izoleaz cu tifon, iar pe rndul vecin, cu hrtie de pergament. La apari ia florilor ligulate, se controleaz plantele izolate i se elimin descenden ele netipice. Plantele ob inute i izolate cu tifon, se castreaz i se polenizeaz individual de pe plantele izolate cu pungi cu hrtie de pergament, ntotdeauna cu polen de pe aceeai plant . Plantele liniei B, donatoare de polen, se vor autofecunda i n acelai timp, se va asigura polen pentru descenden ele pereche ale liniei A. La maturitate, se controleaz plantele izolate a fiec rei descenden e SIB, iar s mn a se analizeaz n laborator, se testeaz n fitotron i ser . SIB-urile re inute se ns mn eaz n anul urm tor n cmpul de certificat sub izolator prin polenizare pe grup . Cmpul de certificat sub izolator, prin polenizare pe grup S mn a ob inut prin certificat descenden elor prin polenizare SIB, se ns mn eaz individual, pe parcele cu 100-300 de plante, n func ie de cantitatea de s mn necesar i de capacitatea de produc ie sub izolator a liniei A, ct i a analogului B. La analogul B se folosesc la certificat sub izolator numai plante castrate i polenizate SIB. nainte de nflorit, plantele liniei A se aleg i se izoleaz cu tifon, iar plantele liniei B se izoleaz cu hrtie de pergament. La nflorit, se recolteaz polen de la un grup de plante apar innd liniei A. Tot cu polen recoltat de la acelai grup de plante B izolate, se polenizeaz i plantele liniei B. La maturitate, se recolteaz s mn a de pe plantele din fiecare parcel , respectiv descenden ele unui SIB. Se analizeaz n laborator i mai apoi se face controlul n ser . S mn a de la SIB-urile care prezint abateri de la tipicitatea liniei, se elimin .

36

Cantitatea de s mn care se produce n cmpul de certificat sub izolator trebuie s asigure necesarul pentru certificat izolat n spa iu a liniilor consangvinizate pentru o perioad de 2-3 ani, pentru a nu se relua procesul de men inere a fiec rei linii. Aceast s mn trebuie considerat , din punct de vedere biologic, ca prebaz II, respectiv ca s mn de baz . Din aceast s mn , se organizeaz la anul n re eaua de cercetare agricol loturi de certificat prin polenizare liber izolat n spa iu. S mn a rezultat n aceste loturi, se folosete la ns mn area loturilor de hibridare n vederea ob inerii semin ei hibride comerciale F1. b) Producerea semin elor din linia tat C Schema cuprinde cinci verigi i la baza ei st principiul evit rii unei consangviniz ri strict repetate i care se realizeaz prin alternarea autofecund rii cu certificat prin polenizare SIB, urmat de controlul i alegerea plantelor tipice. Cmpul de alegere a plantelor tipice n acest cmp se seam n 300-500 semin e din linia polenizatoare tat . n perioada de vegeta ie, se elimin plantele netipice, bolnave, iar nainte de nflorit se aleg cca. 150 de plante tipice, care se izoleaz cu tifon. La nceputul nfloritului, plantele se izoleaz se controleaz urmnd a fi eliminate cele netipice, bolnave sau cu alte defecte. Plantele r mase se autofecundeaz , iar pentru controlul restaur rii fertilit ii polenului, cu polen de pe fiecare plant autofecundat , se polenizeaz o linie androsteril A. Cu hibridul ob inut, se controleaz gradul de restaurare a polenului formei tat i capacitatea de combinarea a acestuia. Autofecund rile liniei C se recolteaz individual, se analizeaz n laborator i se testeaz n fitotron i ser . Se elimin descenden ele netipice slab productive. Descenden ele cele mai bune se seam n n cmpul de control i de studiu al descenden elor. Cmpul de control i certificat &&& descenden elor- lucr ri de autofecundare. n acest cmp se ns mn eaz cca. 50 de descenden e ale liniei tat . Din fiecare descenden se ns mn eaz 20-25 de semin e. Al turi, pe o parcel se ns mn eaz n dou repeti ii 50 de semin e, hibridul de control corespunz tor fiec rei descenden e din linia tat . n timpul perioadei de vegeta ie, se elimin descenden ele netipice, iar nainte de nflorit se aleg i se izoleaz 5-10 plante tipice din fiecare descenden , care se eticheteaz i se marcheaz . Descenden ele puse sub izolator se controleaz nainte de nflorit urmnd a fi eliminate cele netipice care nu restaureaz 100% polenul sau cele bolnave. Plantele din descenden ele r mase se autofecundeaz . nainte de recoltare, se controleaz i se elimin descenden ele nevaloroase, iar din cele r mase se recolteaz separat semin ele de la 1-2 plante. Descenden ele ob inute se analizeaz n laborator i se testeaz n fitotron i ser . Se elimin descenden ele netipice, dup con inutul n ulei, rezisten a la boli i cele cu slab capacitate de combinare. Descenden ele r mase se ns mn eaz n cmpul de certificat prin polenizare SIB. Cmpul de polenizare SIB S mn a provenit din descenden ele autofecundate, se seam n n cmpul n cmpul de certificat prin polenizare SIB. Fiecare plant autofecundat se ns mn eaz pe un rnd de cca. 25 de plante, men inndu-se identitatea descenden elor. Pentru fiecare linie se vor sem na cca. 20 descenden e. n cadrul fiec rei descenden e se izoleaz 5-10 plante tipice. Se fac 50-100 de poleniz ri SIB. Se izoleaz cu tifon plantele care se castreaz i cu pergament plantele polenizatoare. La maturitate se elimin descenden ele SIB-urilor netipice i se recolteaz individual s mn a de pe fiecare plant castrat . n urma analizelor i test rilor, se re in SIB-urile cele mai bune, care se vor ns mn a n anul urm tor n cmpul de certificat sub izolator prin polenizare pe grup . De la fiecare SIB se p streaz o rezerv de s mn necesar att pentru certificat sub

37

izolator n urm torii 2-3 ani, ct i pentru reluarea ciclului de men inere. S mn a se p streaz n depozite cu temperatur i umiditate controlat . Cmpul de certificat sub izolator prin polenizare pe grup Aici se ns mn eaz individual SIB-urile tipice n parcele de 100-300 de plante. Descenden ele netipice se elimin , iar nainte de nflorit se efectueaz polenizarea pe grup , folosind un tampon comun de polenizare. La maturitate se recolteaz plantele tipice de pe fiecare descenden , s mn a se analizeaz n laborator, se testeaz n fitotron i n ser i se elimin cea necorespunz toare. S mn a r mas se amestec i se folosete la certificat n parcele izolate n spa iu prin polenizare liber . S mn a ob inut n cmpul de certificat prin polenizare liber n spa iu, constituie forma patern din loturile de hibridare pentru s mn a comercial . Metodica producerii de s mn la hibrizii triliniari de floarea-soarelui Formula hibridului triliniar este urm toarea: Faza I LC A x LC B Faza II LC A x LC Bm Faza III HS+cm x LC C n faza I, se produce s mn a liniei androsterile A, mama hibridului simplu androsteril. n faza a II a, se ob ine s mn din hibridul simplu androsteril, mama hibridului trilinial. n faza III, se realizeaz s mn a hibrid trilinial .

Fig. 2.6. Schema producerii de semin e hibride la floarea-soarelui pe baz de androsterilitate citoplasmatic Schema producerii de s mn cuprinde urm toarele verigi: 38

1. Men inerea purit ii genetice i certificat liniei androsterile mam LC-A Lucr rile privind men inerea purit ii genetice i && certificat liniei androsterile A, se realizeaz n cinci verigi, ca i n cazul metodicii producerii de s mn la hibrizii simplii comerciali. 2. Producerea hibridului simplu androsteril, mama hibridului trilinial La ob inerea hibridului trilinial simplu mam , particip dou linii consangvinizate, linia androsteril A i linia androfertil nerestauratoare Bm. Linia Bm are o alt structur genetic fa de linia A i prin ncruciare cu aceasta, manifest fenomenul heterozis. Denumirea LC-Bm nseamn c este o linie consangvinizat androfertli nerestauratoare (B), mascul (m). Men inerea purit ii genetice i certificat liniei androfertile tat LC-B se fac n cadrul unei scheme cu cinci verigi. Re inem: Tehnologia culturii grului pentru s mn cuprinde un complex de m suri agrofitotehnice i lucr ri speciale, care au n vedere producerea unor cantit i nsemnate de semin e cu valoare biologic ridicat i cu indici de calitate superiori. Dei, n multe privin e, aceasta este asem n toare grului pentru consum prezint i unele particularit i evidente, legate n special de asigurarea purit ii biologice. Referitor la leguminoasele pentru boabe, men inerea structurii genetice a soiului omologat cu toate caracterele sale se poate realiza numai printr-o metodic special pentru producere a semin elor care are la baz mai multe verigi. Porumbul reprezint principala plant pr itoare, care are un rol important n agricultura rii noastre i n balan a economiei na ionale. Valorificarea eficient a resurselor naturale pentru cultura porumbului, n vederea ob inerii unor produc ii, rentabile economic, impune o zonare judicioas a hibrizilor cultiva i, n func ie de resursele zonelor i cerin elor biologice ale hibrizilor. Pentru realizarea unei concordan e ntre caracteristicile termice ale zonelor agricole i cerin ele biologice ale hibrizilor de porumb, s-au f cut att cartarea sumelor temperaturilor superioare pragului biologic (+100C), ct i determinarea cerin elor termice ale hibrizilor de porumb. Ob inerea produc iilor optime economice este influen at n mare m sur de alegerea judicioas a celor mai potrivi i hibrizi pentru fiecare areal de cultur . Legat de producerea de s mn hibrid la floarea-soarelui, fa de anul 1972, cnd primii hibrizi introdui n produc ie HS-52 i HS-53 au fost crea i cu linii consangvinizate materne cu androsterilitate monogenic cu marker antocianic i linii consangvinizate paterne normale, n prezent to i hibrizii sunt ob inu i din forme materne linii sau HS cu androsterilitate citoplasmatic i linii paterne homozigote pentru genele de fertilitate Rf. Men inerea purit ii biologice, a omogenit ii i stabilit ii nsuirilor morfofiziologice ale formelor paterne este esen ial . Unit ilor agricole specializate n producerea de s mn la revine sarcina de a realiza cantit i ct mai mari de s mn cu un grad de hibridare maxim . Observa ie: Pentru a ob ine s mn de calitate superioar pe lng aplicarea unor metode de selec ie conservativ , se impune i folosirea unor tehnologii specifice loturilor semincere. Acestea au n vedere realizarea urm toarelor obiective: x men inerea structurii genetice, a capacit ii de produc ie i a nsuirilor de adaptare ale cultivarului la nivelul ini ial; x men inerea st rii sanitare a semin elor; x nmul irea rapid a noilor soiuri n vederea extinderii n produc ie; 39

x asigurarea n fiecare an a cantit ii de s mn necesar realiz rii suprafe elor i structurilor prev zute. Tehnologia producerii de s mn la fiecare specie presupune un ir de verigi ntr-o ordine bine determinat dup cum urmeaz : - alegerea terenului - izolarea - rota ia - lucr rile solului - modul de sem nat - combaterea buruienilor, bolilor i d un torilor - fertilizarea - purificarea biologic recoltarea TEST DE EVALUARE 1. Care este formula hibridului simplu comercial la floarea-soarelui? R spuns: Formula hibridului simplu comercial la floarea-soarelui este urm toarea: LC A x LC B LC A x LC C HSC 2. Enumera i verigile cmpului de producere de s mn a la gru. R spuns:

Exerci ii: Exemplu rezolvat: 1. Care din verigi nu apar ine metodicii de producere a semin ei hibride la floarea-soarelui din linia mam androsteril citoplasmatic: a) Cmpul de alegere a plantelor tipice b) Cmpul de polenizare SIB c) Cmpul de producere a semin ei Prebaz I d) Cmpul de certificat sub izolator, prin polenizare pe grup Rezolvare: c Producerea semin elor, men inerea purit ii genetice a acesteia - Cmpul de alegere a plantelor tipice; - Cmpul de control i de certificat a descenden elor-lucr ri de autofecundare; - Cmpul de polenizare SIB; - Cmpul de certificat sub izolator, prin polenizare pe grup ; - Cmpul de certificat prin polenizare liber izolat n spa iu. De rezolvat: 2. Care din urm toarele verigi nu face parte din schema producerii de s mn hibrid la floarea-soarelui: a) Cmpul de alegere a plantelor tipice b) Cmpul de polenizare SIB c) Cmpul de prebaz d) Cmpul de baz Rezolvare:

40

Rezumatul temei Producerea semin elor este un program complex, care face leg tura ntre ameliorare i marea produc ie i trebuie s ndeplineasc cel pu in trei condi ii esen iale: s fie ritmic , s asigure cantit ile necesare pentru ntreaga suprafa cultivat i s furnizeze semin e care reprezint cel mai bun material genetic pentru condi iile date i care posed o puritate biologic ridicat i valoare cultural . Principalele obiective urm rite n cadrul producerii semin elor, sunt urm toarele: Men inerea tipicit ii cultivarelor pe toat perioada de exploatare. Producerea de semin e cu valoare biologic cultural i stare fitosanitar ridicate. Asigurarea necesarului anual de semin e Principalele elemente cere determin valoarea semin elor, sunt urm toarele: Autenticitatea Valoarea cultural Starea fitosanitar S mn i material s ditor nseamn orice material de reproducere (semin e, fructe, plante sau p r i de plant ), produs prin orice metod de nmul ire, destinat multiplic rii sau reproducerii unei plante. - Soiul (sinonim cultivar) nseamn o popula ie de plante creat sau identificat apar innd unui singur taxon botanic cunoscut, de rangul cel mai sc zut. - Popula ie local grup de indivizi nrudi i, dar diferi i din punct de vedere genotipic, apar innd unei specii i care ocup un anumit areal, se reproduc n acelai mod, au aceleai varia ii ereditare i au suferit aceleai ac iuni ale selec iei; la speciile autogame, reprezint un amestec de mai multe linii pure, homozigote; la speciile alogame, reprezint un amestec de heterozigo i n permanent schimbare, ca urmare a fecund rii str ine i a recombin rilor. - Soi sintetic soi cu polenizare liber ob inut din componente stabile. Nu este homozigot, dar prezint un anumit echilibru genetic. Num rul genera iilor semin ei certificate este strict limitat. - Soi compus prima genera ie produs prin fecundarea la ntmplare de la un num r mare de p rin i stabili. - Linie consangvinizat material biologic genotipic identic, omogen i stabil, rezultat din autofecundare artificial nso it de selec ie n mai multe genera ii succesive. Tehnologia culturii grului pentru s mn cuprinde un complex de m suri agrofitotehnice i lucr ri speciale, care au n vedere producerea unor cantit i nsemnate de semin e cu valoare biologic ridicat i cu indici de calitate superiori. Dei, n multe privin e, aceasta este asem n toare grului pentru consum prezint i unele particularit i evidente, legate n special de asigurarea purit ii biologice. Referitor la leguminoasele pentru boabe, men inerea structurii genetice a soiului omologat cu toate caracterele sale se poate realiza numai printr-o metodic special pentru producere a semin elor care are la baz mai multe verigi. Porumbul reprezint principala plant pr itoare, care are un rol important n agricultura rii noastre i n balan a economiei na ionale. Valorificarea eficient a resurselor naturale pentru cultura porumbului, n vederea ob inerii unor produc ii, rentabile economic, impune o zonare judicioas a hibrizilor cultiva i, n func ie de resursele zonelor i cerin elor biologice ale hibrizilor. Pentru realizarea unei concordan e ntre caracteristicile termice ale zonelor agricole i cerin ele biologice ale hibrizilor de porumb, s-au f cut att cartarea sumelor temperaturilor superioare pragului biologic (+100C), ct i determinarea cerin elor termice ale hibrizilor de porumb.

41

Ob inerea produc iilor optime economice este influen at n mare m sur de alegerea judicioas a celor mai potrivi i hibrizi pentru fiecare areal de cultur . Legat de producerea de s mn hibrid la floarea-soarelui, fa de anul 1972, cnd primii hibrizi introdui n produc ie HS-52 i HS-53 au fost crea i cu linii consangvinizate materne cu androsterilitate monogenic cu marker antocianic i linii consangvinizate paterne normale, n prezent to i hibrizii sunt ob inu i din forme materne linii sau HS cu androsterilitate citoplasmatic i linii paterne homozigote pentru genele de fertilitate Rf. Men inerea purit ii biologice, a omogenit ii i stabilit ii nsuirilor morfofiziologice ale formelor paterne este esen ial . Unit ilor agricole specializate n producerea de s mn la revine sarcina de a realiza cantit i ct mai mari de s mn cu un grad de hibridare maxim .

42

TEMA 3 CONTROLUL PRELUCRAREA I CERTIFICAREA CULTURILOR SEMINCERE Unit i de nv are Controlul culturilor semincere Prelucrarea semin elor i a materialului s ditor Condi iile pe care trebuie s le ndeplineasc certific rii

culturile semincere n vederea

Obiectivele temei:
- nsuirea metodologiei de control a culturilor semincere - stabilirea tehnologiei de prelucrare a semin elor ia materialului s ditor - stabilirea standardelor necesare certific rii materialului s ditor

Timpul alocat temei: 4 ore Bibliografie recomandat :


1. Cre u, A., 1990 - Ameliorarea plantelor i producerea de s mn . Lito., Universitatea Agronomic ,,Ion Ionescu de la Brad Iai. 2. Soare, M., 2006 Producerea, controlul i circula ia semin elor, Editura Sitech, Craiova 3. P curar, I., Dragomir G., Sarca V., Chiri N., Popesvu, I., Barbu, V., 1987 Contribu ii ale cercet rii n domeniul producerii semin elor de cereale i leguminoase pentru boabe. Analele ICCPT Fundulea vol LV: 195-211 4. Legea nr. 266/2002 privind producerea, controlul calit ii, comercializarea i folosirea semin elor i materialului s ditor, precum i nregistrarea soiurilor de plante agricole 5. xxx, 1988 Producerea semin elor de cereale, leguminoase, plante tehnice i furajere, I.C.P.P.T. Fundulea, Bucureti; 3.1. CONTROLUL CULTURILOR SEMINCERE Certificarea semin elor include urm toarele lucr ri: Stabilirea provenien ei semin elor pe baza urm toarelor documente: registrul de selec ie conservativ , n cazul semin elor de verigi superioare care se multiplic n sectorul de cercetare dac poart confirmarea inspectorul aprobator pentru concordan a faptic cu datele nscrise; act de garantare a autenticit ii pentru semin ele provenite din cmpul de selec ie, cmpul de baza superelitei, cmpul de nmul ire sub izolator precum i pentru categoriile biologice superioare (BSE, SE, E), constituite la data omolog rii din s mn a autorului; certificat de valoare biologic a semin elor pentru semin ele livrate de unit ile produc toare (elit , forme parentale, nmul iri); certificat de calitate n cazul semin elor livrate de unit ile de comercializare; certificat de puritate varietal eliberat de autorit ile na ionale desemnate pentru materialul importat destinat acoperirii unor necesit i sau renmul irii pe baz de contract cu partenerii str ini; n lipsa certificatului de puritate varietal , pot fi luate n considerare buletinele interna ionale Verificarea amplas rii culturilor, distan ei de izolare i a rota iei. Nerespectarea distan elor de izolare biologic prev zut pentru fiecare specie i categorie, constituie motiv pentru respingerea sau declasarea culturilor. Verificarea amplas rii 43

loturilor semincere se face pe baza schi elor din anul respectiv sau din ani anteriori, ntocmite de c tre produc tori i vizate de inspectorii aprobatori. Nerespectarea rota iei poate constitui motiv de respingere sau declasare n cazurile n care, inspectorii apreciaz c , prin aceasta s-a f cut impurificarea culturilor respective sau au fost transmise anumite boli care duc la deprecierea valorii biologice a materialului. Distan ele de izolare pot fi realizate astfel: la cerealele autogame, distan a de 4 m prev zut ntre parcele cu soiuri sau categorii biologice diferite, se poate realiza prin recoltarea i trecerea la consum a produc iei de pe o band marginal de pe l imea combinei; la culturile furajere, prin cosirea cu dou s pt mni nainte de nflorirea culturilor care pot deveni surse nedorite de polenizare; la loturile de hibridare de porumb, prin: ns mn area unui num r suplimentar de rnduri cu forma patern a hibridului respectiv pe latura corespunz toare a lotului de hibridare; n acest caz, pentru fiecare rnd patern suplimentar, distan a de izolare se poate reduce cu 5 m la hibrizii simplii pentru produc ie, hibrizii triliniari i hibrzii dublii; ns mn area loturilor de hibridare prin asigurarea unei izol ri n timp, de minimum 15 zile la sfritul nfloritului unui lot i nceputul nfloritului celuilalt. n cazurile de mai sus, distan a de izolare nu poate fi redus cu mai mult de 40% din distan ele normale prev zute pentru diferite categorii de hibrizi. Controlul aplic rii tehnologiei specifice producerii de s mn . n timpul controalelor privind respectarea tehnologiei specifice producerii de s mn , se va verifica: combaterea buruienilor de carantin i a celor cu s mn a greu separabil ; combaterea bolilor i d un torilor, n special a celor care se transmit prin s mn i care condi ioneaz respingerea sau declasarea culturilor; executarea lucr rilor specifice privind purificarea biologic : la culturile alogame, purificarea trebuie terminat nainte de emiterea nceperii polenului; efectuarea lucr rilor de castrare n termen i de calitate n loturile de hibridare; eliminarea plantelor bolnave nainte de recoltare la anumite culturi. Determinarea autenticit ii, categoriei i purit ii biologice. Autenticitatea soiului se stabilete pe baza actelor de provenien a semin elor i a observ rii caracterelor morfologice i a nsuirilor fiziologice ale plantelor n cmp. Caracterele morfologice i nsuirile fiziologice, care se au n vedere la efectuarea purific rilor i determin ri purit ii biologice, sunt cele descrise n normele tehnice oficiale privind determinarea purit ii biologice a semin elor de soi. Categoria biologic se stabilete n func ie de descenden i de ndeplinirea condi iilor minime de puritate biologic i de al i indici de calitate prev zu i pentru fiecare cultur . Pentru stabilirea purit ii biologice, se procedeaz astfel: nainte de a face determin rile, se inspecteaz ntregul lan pentru aprecierea uniformit ii culturii, n ceea ce privete dezvoltarea, starea de mburuienare, starea sanitar , etc. i n func ie de aceasta, aprobatorul stabilete modul i direc iile de efectuare a determin rilor (diagonale, randomizat); loturile prea mari sau neuniforme se mpart n unit i de control mai mici cu aspect uniform. Pentru determinarea componentelor: a) La culturile de gru, orz, secar , in i plante furajere se examineaz plantele folosind rama p trat cu latura de 0,71 m; b) La porumb, iarb de sudan leguminoase, floarea-soarelui hibrid , rapi , cnep , se examineaz n cmp plantele, de pe dou sau mai multe rnduri vecine, ntr-un anumit num r de puncte; 44

c) La maz re i fasole, se examineaz plantele n cmp i semin ele dup recoltare; la aceste culturi n actul de certificare, se va nscrie puritatea biologic stabilit n cmp, dac n depozit s mn a nu prezint boabe de alt culoare i form n propor ie mai mare, dect cea stabilit n cmp; n caz contrar, culturile se declaseaz corespunz tor, sau se resping. Componen a procentual a lanului se calculeaz astfel: - Puritatea biologic (%)=Tt X 100/ Tt +Tn; - Alte plante de cultur cu semin e greu separabile (%)= Cgs X 100/ Tt +Tn+ Cgs; - Buruieni cu semin e greu separabile (%)= Bgs X 100/ Tt +Tn+Ta; - Tulpini atacate (%)=Ta X 100/ Tt +Tn+Ta; n care: Tt tulpini tipice; Tn-tulpini netipice; Ta-tulpini atacate de un agent patogen; Bgs-tulpini de buruieni cu semin e greu separabile; Cgs-tulpini de alte plante de cultur cu semin e greu separabile. n calcul se iau numai tulpinile care fructific . Num rul punctelor sau al plantelor analizate este ar tat pentru fiecare grup la partea special . Pentru categoriile superelit i elit se analizeaz n toate cazurile cu circa 50% mai multe plante. Odat cu determinarea purit ii biologice sau nainte de recoltare, se face i o evaluare a produc iei. n actul de certificare se nscrie produc ia STAS ce va rezulta de pe lotul certificat. La culturile bienale, plantele mam se consider la categoria biologic pe care a avut-o s mn a din care provin, iar anul urm tor (seminceri), la categoria imediat urm toare. Stabilirea purit ii biologice se face n faz de plant mam . La culturile perene, categoria biologic a semin elor ob inute va fi aceeai pe toat perioada de existen a culturii semincere, pn la des elenire, dac indicii de puritate biologic , starea de s n tate i al ii, determina ii n cmp corespund categoriei. Semin ele ob inut n prima nmul ire a semin elor din import, se ncadreaz la categoria corespunz toare descenden ei, potrivit actelor de calitate nso itoare. Condi iile generale de declasare i respingere. Loturile semincere supuse certific rii care nu ndeplinesc condi iile tehnice prev zute pentru categoria biologic corespunz toare descenden ei, dar care ndeplinesc condi iile pentru o categorie inferioar , se declaseaz la aceast categorie. Se resping, f r a efectua determin ri de identitate, puritate biologic i stare sanitar , culturile care: - provin dintr-o s mn care nu are acte oficiale de provenien (excep ie soiurile importate care se vor certifica la I2); - nu are asigurat distan a de izolare biologic ; - sunt atacate de boli sau de d un tori supui m surilor de carantin ; - sunt grav afectate de calamit i i dau produc ii foarte mici, de calitate necorespunz toare; - au suferit intemperii de natur s modifice structura soiului sau a liniei; - sunt puternic impurificate, mburuienate sau atacate de boli i de d un tori, care afecteaz calitatea semin elor; n asemenea situa ii, se ntocmete proces-verbal cu produc torul f cnd o scurt caracterizare a culturii cu eviden ierea cauzelor care au determinat starea ei necorespunz toare. Se resping de la certificare culturile care nu ndeplinesc condi iile minime pentru ultima categorie biologic admis la ns mn ri pentru specia respectiv .

45

n cazul n care, starea unei culturi devine necorespunz toare, dup eliberarea actului de certificare, ca urmare a unei calamit i ulterioare sau a unui amestec mecanic la recoltare sau condi ionare, eful inspectorului va anula certificatul de puritate biologic . Cnd culturile nu ndeplinesc condi iile de certificare din cauza dep irii con inutului de alte plante cu semin e greu separabile, inclusiv buruieni de carantin , inspectorul ef poate accepta, n cazuri excep ionale, certificarea dup aducerea semin elor la condi iile STAS prin lucr ri de condi ionare. Re inem: n vederea certific rii, inspectorul aprobator va controla loturile semincere ori de cte ori crede necesar acest lucru. Controlul nu se anun n prealabil unit ilor produc toare i va fi f cut n prezen a efului fermei sau a delegatului conducerii respective. Constat rile f cute cu ocazia controlului se consemneaz n carnetul de teren la fa a locului i numai n cazuri justificate, numai la sediul unit ii. Acolo unde se constat unele abateri sau inspectorul socotete necesar s fac unele recomand ri, nscrierile n carnetul de teren vor fi contrasemnate de efii de ferm , de nlocuitorii acestora sau de c tre conducerile unit ilor. Observa ie: Constat rile i determin rile care duc la respingerea culturii de la certificare, se consemneaz detaliat ntr-un proces-verbal sau n carnetul aprobatorului. n cazul cnd, produc torul consider c datele nscrise aprobatorul de stat cu ocazia controlului nu reprezint starea real a culturii, este obligat s consemneze, n documentul ntocmit, n ce const dezacordul s u. Cazurile de litigiu se rezolv de inspectorul ef al inspectoratului jude ean pentru calitatea semin elor pe baza: -constat rilor i determin rilor f cute de inspectoratul aprobator mpreun cu delegatul unit ii contractante sau alt delegat de specialitate trimis de inspectorat la solicitare; -constat rilor i determin rilor f cute de inspectorul ef la fa a locului, mpreun cu aprobatorul titular. Unitatea reclamant va asigura n timp util, mijloc de transport pentru delegatul solicitat n vederea stingerii litigiului. n cazul netrimiterii mijlocului de transport n timp util, r mne valabil prima constatare. Dac unitatea produc toare de s mn contest decizia inspectorului ef, litigiul se rezolv de c tre Ministerul Agriculturii, pe baza documentelor ntocmite sau deplasarea la fa a locului. Decizia Ministerului Agriculturii este definitiv . TEST DE EVALUARE 1. Care sunt lucr rile necesare n vederea certific rii semin elor? R spuns: Lucr rile necesare n vederea certific rii semin elor sunt urm toarele: - stabilirea provenien ei semin elor pe baza urm toarelor documente: - verificarea amplas rii culturilor, distan ei de izolare i a rota iei. - controlul aplic rii tehnologiei specifice producerii de s mn . 2. Care sunt motivele pentru care sunt respinse loturile semincere f r a efectua determin ri de identitate, puritate biologic i stare sanitar ? R spuns:

Exerci ii: Exemplu rezolvat:

46

1. n timpul controalelor privind respectarea tehnologiei specifice producerii de s mn , nu se verific : a) combaterea buruienilor de carantin i a celor cu s mn a greu separabil ; combaterea bolilor i d un torilor, n special a celor care se transmit prin s mn i care condi ioneaz respingerea sau declasarea culturilor; b) efectuarea lucr rilor de castrare n termen i de calitate n loturile de hibridare; c) eliminarea plantelor bolnave nainte de recoltare la anumite culturi. d) ns mn area loturilor de hibridare prin asigurarea unei izol ri n timp, de minimum 15 zile la sfritul nfloritului unui lot i nceputul nfloritului celuilalt. n cazurile de mai sus, distan a de izolare nu poate fi redus cu mai mult de 40% din distan ele normale prev zute pentru diferite categorii de hibrizi. Rezolvare: d) De rezolvat: 2. Distan ele de izolare pot fi nu se pot realiza: a) la cerealele autogame, distan a de 4 m prev zut ntre parcele cu soiuri sau categorii biologice diferite, se poate realiza prin recoltarea i trecerea la consum a produc iei de pe o band marginal de pe l imea combinei; b) la culturile furajere, prin cosirea cu dou s pt mni nainte de nflorirea culturilor care pot deveni surse nedorite de polenizare; c) amplasarea unor paraz pezi de-a lungul culturilor vecine din aceea i specie; d) ns mn area loturilor de hibridare prin asigurarea unei izol ri n timp, de minimum 15 zile la sfritul nfloritului unui lot i nceputul nfloritului celuilalt. n cazurile de mai sus, distan a de izolare nu poate fi redus cu mai mult de 40% din distan ele normale prev zute pentru diferite categorii de hibrizi. Rezolvare: 3.2. PRELUCRAREA SEMIN ELOR I A MATERIALULUI S DITOR Prelucrarea, formarea loturilor de s mn , ambalarea, sigilarea i marcarea oficial Prelucrarea semin ei se efectueaz de c tre prelucr tori nregistra i n acest scop de c tre ITCSMS sau LCCSMS. Loturile se formeaz dup condi ionarea pe specii, soiuri, categorii biologice i, dac este cazul, pe provenien e. Loturile trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii: a) s fie omogene din punct de vedere al identit ii i al condi iilor tehnice de calitate; b) dintr-o partid care are un num r de identitate, se formeaz unul sau mai multe loturi; c) fiecare lot se identific printr-un num r de referin . Num rul de referin se atribuie oficial; d) loturile se marcheaz n depozit pentru identificare cu o etichet de lot, care cuprinde urm toarele men iuni: denumirea speciei, soiul, categoria biologic , num rul lotului, num rul de ambalaje, cantitatea i data form rii lotului sau, dup caz, data modific rii m rimii lotului; e) loturile de semin e din stoc se restivuiesc cu ocazia reeantion rii, sau de cte ori se consider necesar, dar nu mai trziu de 18 luni; f) loturile pot fi admise, respinse, blocate i/sau sigilate oficial de inspectorii autorit ii oficiale, dup caz; Ambalarea se efectueaz n ambalaje de diverse m rimi i confec ionate din materiale suficient de rezistente pentru a nu se deteriora n cursul manipul rii, depozit rii, transportului i care s nu afecteze calitatea semin elor. Ambalajele trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii:

47

a) pentru un lot se folosete un singur tip de ambalaj, iar greutatea sau num rul semin elor din fiecare ambalaj care formeaz un lot trebuie s fie aceeai, cu excep ia ultimei frac ii r mase; b) ambalajele din materiale ne esute, care sunt nchise prin coasere, trebuie s aib pe una din laturile deschiderii imprimate un ir de numere, litere sau un desen care s arate c ambalajul i-a men inut dimensiunile ini iale; c) ambalajele din hrtie sau plastic, cu condi ia ca ele s nu poat fi deschise dect prin partea sistemului de umplere, sunt nchise prin presiunea greut ii semin ei umplute care ac ioneaz asupra sistemului de nchidere i trebuie s nu fie mai mic de 22% din l imea ambalajului. Sigilarea ambalajelor. Ambalajele semin ei Baz , a semin ei Certificate din toate categoriile, se sigileaz oficial sau sub supraveghere oficial , n aa fel nct, acestea s nu poat fi deschise f r deteriorarea sistemului de sigilare sau f r ca eticheta oficial i ambalajul s nu prezinte urmele deterior rii acestora. n vederea asigur rii sigil rii, sistemul de sigilare trebuie s fie prev zut cu eticheta oficial sau prin aplicarea unui sigiliu oficial. M surile de aplicare a unui sigiliu oficial nu mai sunt necesare n cazul unui sistem de sigilare de unic folosin . n conformitate cu procedurile Comunit ii, se poate stabili dac un anumit sistem de sigilare corespunde prevederilor men ionate mai sus. Ambalajele care au fost sigilate oficial sau sub supraveghere oficial nu pot fi resigilate, o dat sau de mai multe ori, dect oficial. Dac ambalajele au fost resigilate, se men ioneaz , pe eticheta oficial , data ultimei resigil ri i autoritatea responsabil . Autoritatea oficial poate prevedea excep ii de la aplicarea sistemului de sigilare, n cazul ambalajelor mici, nchise pe teritoriul s u. Condi iile privind aceste excep ii pot fi stabilite n conformitate cu procedurile Comunit ii. Nu se poate proceda la una sau la mai multe sigil ri noi, dect oficial sau sub supraveghere oficial . Sistemul de sigilare utilizat este verificat de ITCSMS sau LCCSMS. Sigiliul folosit de autoritate este banda autoadeziv cu men iunea INCS, aceasta fiind folosit pentru sigilarea eantioanelor oficiale, pentru acoperirea sp rturilor n ambalajele de hrtie ca urmare a eantion rii, pentru sigilarea par ial sau total a ambalajelor cu semin e care au fost deschise de reprezentan ii ITCSMS, LCCSMS sau n alte situa ii de sigilare oficial . Autoritatea poate folosi i alt tip de sigiliu n alte situa ii. Marcarea oficial a fiec rui ambalaj se efectueaz cu eticheta oficial , care poate fi o etichet adeziv sau nu, fie o vignet oficial , stabilite de autoritate, avnd n vedere: a) eticheta oficial trebuie confec ionat dintr-un material suficient de rezistent la rupere i intemperii i fixat n aa fel nct, s fac imposibil nlocuirea ei cu o alt etichet sau s poat fi reutilizat . Culoarea etichetei oficiale este n func ie de categoria biologic a semin ei, excep ie f cnd mixtura. Culoarea etichetei oficiale este alb pentru s mn a Baz , albastr pentru s mn a Certificat i s mn a Certificat din prima genera ie i roie pentru s mn a Certificat din genera ia a doua. Culoarea etichetei n cazul mixturii este verde. b) toate informa iile vor fi imprimate, neadmi ndu-se ad ugiri prin manuscriere, iar m rimea literelor i cifrelor s fie uor lizibil . Imprimarea se face cu caractere negre pe una sau ambele p r i ale etichetei. n conformitate cu procedurile Comunit ii, poate fi autorizat imprimarea de neters, sub supraveghere oficial , a informa iilor prescrise pe ambalaj, n conformitate cu modelul de etichet . Autoritatea oficial autorizeaz ca imprimarea de neters a informa iilor prescrise pe ambalajele cu semin e de cereale din categoria s mn Baz i s mn Certificat din toate categoriile, s se efectueze sub supraveghere oficial i s respecte urm toarele condi ii: - informa ia prescris trebuie s fie tip rit sau marcat de neters pe ambalaj; 48

- macheta i culoarea de imprimare sau marcare trebuie s fie n conformitate cu modelul folosit pentru etichet ; - informa iile prescrise trebuie sigilate sau marcate cnd eantioanele sunt prelevate, imprimarea sau marcarea efectundu-se oficial sau sub supraveghere oficial ; - fiecare ambalaj va avea atribuit oficial un num r de serie individual care va fi imprimat sau marcat de neters de c tre firma de imprimare; aceast firm va informa autoritatea de certificare de cantit ile de ambalaje editate, inclusiv numerele lor de serie; - autoritatea de certificare va ine eviden a cantit ilor de semin e astfel marcate, incluznd num rul i con inutul ambalajelor fiec rui lot, ca i num rul inseriat al fiec rui ambalaj; - documentele furnizorilor sunt obiect de supraveghere al autorit ii de certificare. c) noti a oficial va avea aceeai culoare cu cea a etichetei, cuprinznd un minimum de informa ii; d) fiecare etichet sau document oficial sau neoficial, n cazul unui soi modificat genetic, va purta men iunea Soi modificat genetic i codul de identificare al organismului modificat genetic; e) orice tratament chimic la s mn a Baz , Certificat din toate categoriile, trebuie s fie men ionat pe fiecare etichet oficial sau a furnizorului, precum i pe ambalaj sau n interiorul acestuia; f) etichetele se prind la ambalajele de semin e prin coasere, lipire, n interiorul unui ambalaj transparent cu nscrisul vizibil din exterior, prin imprimare direct pe ambalaj; g) autoritatea oficial poate prevedea excep ii de la etichetarea de mai sus n cazul ambalajelor mici, sigilate pe teritoriul s u. Condi iile pentru aplicarea acestor excep ii sunt determinate n conformitate cu procedurile Comunit ii; h) ambalajele cu s mn a Baz , Certificat din toate categoriile sau Comercial pot s poarte o etichet a furnizorului, care poate fi o etichet separat de eticheta oficial sau poate lua forma unor informa ii ale furnizorului, imprimate direct pe ambalaj. Informa iile minime care pot figura pe eticheta furnizorului sunt: numele i adresa furnizorului, specia, soiul, categoria biologic , num rul lotului, greutatea brut sau net , perioada de valabilitate: nchis.(luna.anul) i data expir rii valabilit ii, tratamentul, indica ii pentru utilizator. n cazul unui soi modificat genetic, fiecare etichet a furnizorului trebuie s indice c soiul a fost modificat genetic, cu men iunea Soi modificat genetic i codul de identificare al organismului modificat genetic. Eantionarea, testarea i certificarea semin elor Prelevarea eantioanelor a) prelevarea eantioanelor n scopul test rii i certific rii oficiale este efectuat de personalul autorizat al ITCSMS sau LCCSMS sau de c tre persoane acreditate n acest scop, sub supraveghere oficial ; Eantionarea semin ei n vederea controlului la comercializare, trebuie efectuat oficial. Cnd eantionarea se efectueaz sub supraveghere oficial trebuie s ndeplineasc urm toarele cerin e: a) eantionarea semin elor trebuie efectuat prin eantionorii care au fost acredita i pentru acest scop de c tre autoritatea oficial ; b) eantionorul trebuie s aib calific ri tehnice necesare ob inute n cursuri de instruire organizate n condi iile celor pentru personalul oficial i trebuie confirmat prin examin ri oficiale. Aceast eantionare trebuie s se efectueze n conformitate cu metodele interna ionale n vigoare; c) eantionorii trebuie s fie: - persoane fizice independente;

49

- persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale c ror activit i nu implic produc ia de s mn , recolta de s mn , prelucrarea sau comercializarea; - persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale c ror activit i implic produc ia de s mn , recolta de s mn , prelucrarea sau comercializarea; - performan a eantionorilor acredita i va fi supravegheat de autoritatea oficial . Cnd se eantioneaz automat, trebuie strict respectat ca opera iunile s corespund procedurilor i s fie supravegheate oficial; - autoritatea oficial aplic regulile privind sanc iunile pentru nc lcarea prevederilor na ionale oficiale privind examinarea sub supraveghere oficial . Sanc iunile pot include retragerea acredit rii. Procedurile, condi iile i regulile privind acreditarea persoanelor pentru a eantiona semin e n vederea efectu rii testelor de laborator sub supraveghere oficial n Romnia sunt prev zute n Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimenta iei i P durilor, nr. 283/2002, din 8 iulie 2002. a) prelevarea eantioanelor se poate efectua mecanic (automat) de c tre prelucr torii care dispun de instala ii prev zute cu dispozitive automate, reglate corespunz tor, sub controlul i cu autorizarea autorit ii oficiale; b) prelevarea eantioanelor pentru analize efectuat de c tre persoane fizice sau juridice neautorizate, nu este oficial , n care caz analiza informativ reprezint numai eantionul analizat i nu e reprezentativ pentru ntreaga cantitate de semin e din care s-a prelevat. La cerere, se pot preleva eantioane de c tre personalul autorizat al ITCSMS sau LCCSMS sau de c tre persoane acreditate, din loturi sau partide de semin e pentru analize informative, n care caz analiza informativ reprezint lotul sau partida. Eantioanele pentru analize informative nu fac obiectul certific rii oficiale; c) eantioane pentru teste oficiale speciale (test ri virotice, prezen a organismelor de carantin , etc.) se preleveaz numai de personal oficial; d) pentru loturile de semin e destinate exportului, n sistem OCDE, eantioanele se preleveaz de personalul oficial din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, nputernicit de LCCSMS; e) sp rturile din ambalajele de hrtie rezultate n urma eantion rii semin elor, ct i dac pentru extragerea eantioanelor oficiale este nevoie s se desfac ambalajele, acestea se acoper sau se vor resigila cu band adeziv cu sigla INCS; f) dup efectuarea testelor oficiale de laborator, cantitatea de s mn r mas , se sigileaz i se p streaz ca eantion martor la autoritatea oficial , cel pu in un an de la data eliber rii documentelor; Testarea semin elor Testarea semin elor se efectueaz n laboratoare oficiale i n laboratoare acreditate. Testele efectuate la semin ele destinate comercializ rii se efectueaz dup metodele ISTA transpuse n standardele na ionale n vigoare. Testele pentru export se efectueaz conform regulilor ISTA n func ie de afilierea rii de destina ie la organiza iile interna ionale, sau prevederilor din contract. Testele oficiale se pot efectua la s mn a netratat sau tratat specificndu-se acest lucru pe documentul eliberat. n func ie de rezultatele test rii, loturile de semin e pot fi acceptate sau respinse de la certificare, recomandate a fi declasate sau pentru schimbarea destina iei. Stocurile de semin e trebuie reanalizate oficial anual, nainte de nceperea livr rilor pentru campaniile de ns mn ri din fiecare an de pia . Analiza componentelor mixturii n cazul stocului, se efectueaz pe fiecare specie n parte i pe buletinul de analiz se specific ca germina ie final media ponderat a germina iei componen ilor. Valoarea mediei trebuie s fie mai mare sau cel pu in egal cu germina ia normat a componentului cu germina ia cea mai mic . 50

Testele care se efectueaz n urma unor ac iuni de control, altele dect cele obligatorii sau la cerere, nu se pl tesc de c tre agen ii economici n cauz . Testarea semin elor se efectueaz n laboratoare de testarea semin elor oficiale sau n laboratoare de testarea semin elor care au fost acreditate n acest scop. Testarea semin elor n laboratoare de testarea semin elor care au fost acreditate trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii: a) testarea semin elor se efectueaz n laboratoare de testarea semin elor care au fost acreditate n acest scop de c tre INCS i LCCSMS; b) laboratorul de testarea semin elor trebuie s aib un analist-ef care este direct responsabil pentru opera iunile tehnice ale laboratorului i are calific ri necesare pentru managementul tehnic al laboratorului de testarea semin elor. Analitii de s mn trebuie s aib calific ri tehnice necesare ob inute n cursuri de instruire similare celor pentru analitii de s mn oficiali i confirma i prin examin ri oficiale. Testarea semin elor trebuie s se realizeze n conformitate cu metodele interna ionale n vigoare; c) laboratorul de testarea semin elor trebuie s fie: un laborator independent sau un laborator care apar ine companiei de semin e; d) activit ile de testare a laboratorului acreditat vor fi supuse supravegherii de c tre autoritatea oficial de certificare ce a eliberat certificatul de acreditare; e) n scopul realiz rii supravegherii, o propor ie din loturile de s mn intrate pentru certificare oficial vor fi supuse supravegherii de c tre autoritatea oficial , prin teste de control oficiale. Aceast propor ie va fi, n principiu, egal distribuit pentru persoanele fizice i juridice, posibil mai mare, cu s mn a intrat pentru certificare, dar poate fi orientat , de asemenea, astfel nct s fie eliminate dubiile specifice. Aceast propor ie trebuie s fie de minimum 5%; f) autoritatea oficial de certificare aplic regulile privind sanc iunile pentru nc lcarea prevederilor na ionale oficiale privind examinarea sub supraveghere oficial . Sanc iunile trebuie s fie efective, propor ionale i descurajatoare. Autoritatea oficial ia m suri ca orice certificare a semin ei examinate s fie anulat , cu excep ia cazului cnd pot demonstra c aceast s mn , totui, ntrunete toate cerin ele relevante. Procedurile condi iile i regulile privind acreditarea laboratoarelor pentru analiza calit ii semin elor sub supraveghere oficial n Romnia sunt stabilite prin Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimenta iei i P durilor nr. 506/2002, din 28 noiembrie 2002, f r a afecta prevederile din prezentul Ordin. Certificarea semin elor a) certificarea oficial final se efectueaz cnd s mn a ndeplinete toate condi iile prev zute n normative; b) certificarea oficial se efectueaz la cerere, de c tre proprietarul semin ei prin documentul Declara ie de certificare a loturilor de s mn ; c) pentru certificarea oficial a unui lot de s mn , autoritatea va elibera urm toarele documente: Documentul oficial de certificare a lotului de s mn , eticheta oficial adeziv sau dup caz, vigneta oficial ; d) prin excep ie, n cazul certific rii la cerere a necesarului propriu, n vrac, al agricultorilor-multiplicatori, se poate admite, cu respectarea celorlalte prevederi, eantionarea oficial a unor loturi distincte, n cazul n care condi iile tehnice de calitate din aceste reguli i norme corespund i nu sunt impuse alte restric ii de ambalare, sigilare i marcare prin alte prevederi n vigoare; e) n cazul inten iei de redeschidere, de c tre vnz tor, a ambalajelor cu semin e certificate oficial, n scopul trat rii nainte de vnzare, s mn a se recertific oficial sau sub

51

supraveghere oficial , aceasta notificndu-se autorit ii oficiale. Pe noile documente oficiale, ct i ale furnizorului, se va men iona substan a de tratare; f) n cazul redeschiderii, de c tre utilizatorul de s mn , n vederea trat rii prin prestare de servicii, dup vnzarea i recep ia de c tre beneficiar, recomandarea privind perioada de timp n care trebuie efectuat sem natul va fi dat de persoana autorizat care execut tratamentul i care va informa utilizatorul semin ei de acest lucru i substan a de tratare, pe un document propriu nso itor al semin ei; g) aplicarea etichetelor sau vignetelor oficiale se efectueaz de prelucr tor n momentul sigil rii ambalajelor, dup ob inerea documentului oficial; h) aplicarea etichetelor sau vignetelor oficiale se efectueaz i nainte de ob inerea documentului oficial, la cerere, pe propria r spundere a prelucr torului, pe baza documentelor informative, cu riscul ca, rezultatele analizei oficiale pentru certificare s indice necertificarea sau declasarea, cazuri n care se impune retragerea etichetelor sau vignetelor de c tre ITCSMS sau LCCSMS i nlocuirea lor; i) inspectorii oficiali verific lotul de s mn n vederea admiterii sau respingerii pe documentul Raport final de recep ie/control pentru certificare, document care st la baza admiterii i eliber rii Documentului oficial de certificare a lotului de s mn sau, dup caz, respingerii lotului de la comercializare sau pentru necesar propriu; k) semin ele care nu ntrunesc condi iile de calitate din aceste norme, se depoziteaz separat i i vor schimba destina ia, aceasta notificndu-se autorit ii. Derogarea calit ii semin elor, resondarea, frac ionarea, reambalarea, recondi ionarea i declasarea Derogarea calit ii semin elor ITCSMS sau LCCSMS pot, la solicitarea agentului economic, acorda derog ri pentru certificarea i comercializarea semin elor Prebaz i Baz care nu ndeplinesc condi iile de germina ie. Aceast derogare se poate acorda pn la 10% din procentul de germina ie normat al fiec rei specii, iar peste acest procent, derogarea poate fi acordat numai de ministrul Agriculturii, P durilor i Dezvolt rii rurale, la solicitarea agentului economic. Autoritatea va elibera Documentul oficial de certificare a lotului de s mn , eticheta oficial sau vigneta oficial , cu men iunea S mn cu derogare i indicele pentru care s-a dat derogarea. Furnizorul trebuie s garanteze germina ia pentru care s-a aprobat derogarea i s men ioneze pe o etichet proprie indicele efectiv al acesteia, numele i adresa, ct i indicele de lot; ITCSMS sau LCCSMS pot, la solicitarea agentului economic, acorda derog ri de la germina ie n vederea certific rii necesarului propriu. ITCSMS sau LCCSMS va elibera Buletin de analiz oficial a lotului de s mn , cu men iunea S mn cu derogare i indicele pentru care s-a dat derogarea. Aceast derogare se poate acorda pn la 10% din procentul de germina ie normat al fiec rei specii. Produc torul trebuie s ia toate m surile necesare pentru asigurarea realiz rii unei culturi corespunz toare scopului propus; Derogarea de la germina ia normat n scopul comercializ rii categoriilor Certificat , Certificat prima i a doua genera ie, poate fi acordat numai de ministrul Agriculturii, P durilor i Dezvolt rii rurale, n conformitate cu procedurile Comunit ii. Aceste prevederi nu se aplic semin ei importate din ri ter e, exceptnd ara ( rile) c reia i s-a acordat echivalen a n scopul multiplic rii din afara Comunit ii. Statele membre care utilizeaz derog rile i acord reciproc asisten administrativ privind inspec iile. Prin derogare, ministrul Agriculturii, P durilor i Dezvolt rii rurale, poate prevedea o simplificare a dispozi iilor referitoare la procedeul de nchidere i marcare a ambalajelor n cazul comercializ rii semin elor din categoria s mn Certificat n vrac, direct c tre consumatorul final. 52

Vnzarea semin elor n vrac c tre consumatorul final, f r s afecteze calitatea acestora, se efectueaz n conformitate cu Decizia Comisiei 94/650/CE din 28 septembrie 1994 i trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii: a) speciile la care se aplic aceast derogare sunt s mn a Certificat din toate categoriile de cereale, cu excep ia semin ei de porumb; b) ambalajele n care s mn a este stocat pentru comercializare c tre consumatorul final trebuie s con in semin e care au fost certificate final n conformitate cu prevederile acestui ordin; c) aceast s mn trebuie s se comercializeze direct consumatorului final; d) ambalajele cu semin e trebuie nchise dup umplere de c tre furnizor nainte de a fi utilizate de c tre consumatorul final; e) trebuie prelevate eantioane oficiale, cel pu in randomizat, n timpul umplerii ambalajelor; f) informa iile date pe eticheta oficial trebuie s apar i pe un document pe care furnizorul l transmite consumatorului final; g) cantitatea de semin e comercializat n vrac trebuie notificat de furnizor autorit ii oficiale la fiecare livrare i la sfritul fiec rui an calendaristic; h) autoritatea oficial va monitoriza aceast derogare. Resondarea semin elor Un prelucr tor poate cere o nou eantionare a unui lot f r o prelucrare ulterioar , cu men iunea resondare pe documentul Declara ia de certificare a loturilor de semin e; La s mn a stocurilor din anii preceden i sau n alte situa ii, precum i la cerere, se efectueaz test ri la semin e, n special pentru germina ie i se aplic o vigneta oficial pentru germina ie cu men iunea reanalizat(luna i anul) i ITCSMS sau LCCSMS emitent. Aceast vignet se aplic pe eticheta oficial . Furnizorul va stabili noul termen de valabilitate, dac aceasta se modific . Frac ionarea i ambalarea Frac ionarea loturilor i a con inutului ambalajelor cu semin e se efectueaz numai de prelucr tori sau ambalatori nregistra i, la cererea acestora i sub supravegherea autorit ii. nainte de a se recurge la frac ionare i ambalare, aceasta se notific autorit ii, iar ambalajele vor purta intacte etichetele i sistemul de sigilare de origine n momentul prezent rii reprezentan ilor autorit ii; Se consider frac ionarea lotului: - cnd p r i ale lotului sufer tratamente cu produse diferite, iar partea reambalat va avea un num r nou de lot i se efectueaz reetichetarea, resigilarea i recertificarea i se notific autorit ii prin documentul Declara ia de certificare a loturilor de s mn ; - cnd p r i dintr-un lot se reambaleaz i resondeaz , partea reambalat are un num r nou de lot i se reeticheteaz i resigileaz ; - cnd se reambaleaz ntreg lotul, cu acelai tip de ambalaj, iar masa i num rul semin elor din fiecare ambalaj este aceeai, se poate men ine acelai num r de lot pe noua etichet ; Fiecare lot de s mn va fi eantionat de inspectorii oficiali n timpul reambal rii i reetichet rii, iar eantionul se va stoca cel pu in un an n magazia de eantioane a autorit ii. Frac ionarea, reambalarea i reetichetarea unui lot de semin e din import n sistem OCDE, se notific autorit ii oficiale i trebuie s aib acordul autorit ii na ionale din ara de origine a semin elor, care va fi transmis autorit ii oficiale INCS. n cazul reambal rii i reetichet rii unui lot din import n sistem OCDE, etichetele i sistemul de sigilare vor fi scoase i toate opera iunile se fac n prezen a autorit ii oficiale care supravegheaz reambalarea i reetichetarea. Fiecare lot de s mn va fi eantionat de personalul autorizat al autorit ii n timpul reambal rii i reetichet rii. O parte din eantion 53

poate fi trimis la laboratorul de analiz pentru diverse analize, eventual postcontrol, iar o parte se va stoca cel pu in un an n magazia de eantioane a autorit ii. Noile etichete trebuie s aib un num r nou de referin , iar acestea reproduc toate informa iile date pe eticheta de origine, incluznd ara de provenien . Informa iile vor include i men iunea reambalat(luna i anul) i numele autorit ii responsabile de noua etichet . Num rul de referin original nu se mai folosete. O copie a informa iilor care au ap rut pe etichet poate fi pus n interiorul fiec rui ambalaj dar trebuie clar eviden iat de eticheta OCDE de pe exteriorul ambalajului. Eticheta este de tip OCDE, iar culoarea va fi cea a categoriei biologice, exceptnd mixtura; g) n cazul mixturii, autoritatea oficial va ine o list cu toate numerele de referin a loturilor care compun mixtura i propor ia fiec rui lot din amestec. Dac loturile componente ale amestecului au fost produse n diferite ri, toate rile de producere trebuie men ionate pe etichet ; h) ambalajele n care se face reambalarea pot fi de m rimi diferite fa de ambalajele originale; i) pe etichet se va men iona reambalat(luna i anul) i numele autorit ii responsabile de noua etichet . Recondi ionarea semin elor a) prelucr torul cere recertificarea unui lot dup recondi ionare pe o nou Declara ie de certificare a loturilor de s mn ; b) ambalajele vor purta intact eticheta i sistemul de sigilare de origine n momentul controlului reprezentan ilor autorit ii, iar etichetele ini iale vor fi retrase de autoritate i lotul va purta un num r nou de referin . Declasarea semin elor S mn a poate fi declasat la o alt categorie biologic (genera ie) inferioar , dac nu ndeplinete condi iile cerute de norme pentru aceasta, dup cum urmeaz : - s mn a Prebaz poate fi declasat n: Baz , Certificat , Certificat prima sau a doua genera ie (C1 sau C2), dup caz; - s mn a Baz poate fi declasat n: Certificat , Certificat prima sau a doua genera ie (C1 sau C2), dup caz; - s mn a Certificat prima genera ie (C1) poate fi declasat n: Certificat a doua genera ie (C2). b) declasarea se poate face la cerere, numai la men in tor sau cu acceptul acestuia i numai dac s-a efectuat pre sau postcontrolul categoriei supus declas rii. Documente oficiale i documente neoficiale eliberate n urma test rii semin elor Documente oficiale pentru semin ele certificate oficial: a) Documentul oficial de certificare a lotului de s mn , este destinat circula iei sau comercializ rii pentru ns mn are a semin elor certificate oficial. Se elibereaz de c tre autoritatea oficial prin ITCSMS sau LCCSMS sau de un laborator acreditat cu numere inseriate de autoritate, imprimat cu nscris negru pe hrtie roz. Documentul se elibereaz n cazul: - loturilor certificate n care s mn a ndeplinete toate condi iile prev zute n prezentele reguli i norme; - reambal rii loturilor sau a unor p r i de lot, sub supraveghere oficial i atunci cnd documentele emise anterior atest calitatea corespunz toare a acestora, cu men iunea Certificare sub supraveghere oficial , iar informa iile se preiau din documentele oficiale ce nso esc s mn a, dac acesta se afl n termen de valabilitate; - n cazul loturilor de s mn Certificat din toate categoriile, cu excep ia semin ei de porumb, certificate final n vrac, cu condi ia s fie containerizat i marcat oficial.

54

b) Buletinul de analiz oficial , document eliberat de c tre autoritatea oficial prin ITCSMS sau LCCSMS, sau de un laborator acreditat cu numere inseriate de autoritate, imprimat cu nscris negru pe hrtie galben . Documentul se elibereaz n cazul: - Buletin de analiz oficial , eliberat de autoritatea oficial sau de un laborator acreditat, cnd condi iile tehnice de calitate nu corespund, cu men iunea Interzis comercializarea pentru multiplicare; - Buletin de analiz oficial , eliberat de autoritatea oficial sau de un laborator acreditat pentru necesarul propriu n vrac, cnd condi iile tehnice de calitate corespund, cu men iunile Necesar propriu i Interzis comercializarea; - Buletin de analiz oficial , eliberat de autoritatea oficial sau de un laborator acreditat, cnd se reanalizeaz toate sau unele dintre condi iile tehnice de calitate a semin elor. Cnd acestea corespund, buletinul va purta men iunea S mn admis pentru ns mn are i este valabil numai mpreun cu Documentul oficial de certificare a lotului de s mn , emis anterior, sau cu documentul corespunz tor, dac s mn a provine din import. Cnd acestea nu corespund, Buletinul de analiz oficial va purta men iunea Interzis comercializarea pentru ns mn are. n ambele cazuri, se va men iona la denumirea buletinului reanaliza par ial sau total , dup caz. - Buletin de analiz oficial , eliberat de autoritatea oficial sau de un laborator acreditat, pentru reanaliza mixturii. Cnd condi iile tehnice de calitate nu corespund, Buletinul de analiz oficial va purta men iunea Interzis comercializarea pentru ns mn are. Cnd acestea corespund, buletinul va purta men iunea S mn admis pentru ns mn are. Documente neoficiale. Aceste documente sunt destinate testelor solicitate n scop informativ. Buletinul de analiz informativ este documentul destinat testelor solicitate n scop informativ. Acest document este imprimat cu nscris negru pe hrtie alb i cuprinde numai rezultatele testelor solicitate, precum i men iunile acest buletin este informativ i nu este valabil pentru comercializare. Buletinul nu con ine decizii sau concluzii i arat calitatea semin elor din eantionul sau lotul respectiv, dup caz, la data test rii. Postcontrolul semin elor certificate Verificarea identit ii i purit ii varietale se efectueaz n pre sau postcontrol, se organizeaz de c tre Inspec ia Na ional pentru Calitatea Semin elor (INCS) i se efectueaz de c tre Institutul de Stat pentru Testarea i nregistrarea Soiurilor (ISTIS). Eantioanele destinate pre sau postcontrolului la s mn a prelucrat se preleveaz de c tre persoanele oficiale din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, n conformitate cu standardele n vigoare aliniate la metodele interna ionale. Pe teritoriul Comunit ii se efectueaz teste i ncerc ri comparative pentru postcontrolul eantioanelor de s mn de cereale care se comercializeaz n conformitate cu prevederile Directivei 66/402/CEE, obligatoriu sau facultativ i luate n timpul eantion rii. Testele comparative i ncerc rile pot include urm toarele: a) s mn a recoltat n ter e ri b) s mn a corespunz toare pentru agricultura organic (ecologic ) c) s mn a comercializat n ceea ce privete conservarea in situ i sus inerea utiliz rii resurselor genetice. Testele i ncerc rile comparative contribuie la armonizarea metodelor tehnice de certificare i verific satisfacerea condi iilor pe care s mn a trebuie s le ndeplineasc .

55

Comisia, n conformitate cu procedurile Comunit ii, ia m surile necesare pentru efectuarea testelor i ncerc rilor comparative. Comisia va informa Comitetul despre m surile tehnice pentru efectuarea testelor i ncerc rilor i despre rezultatelor. Comunitatea poate contribui financiar la realizarea testelor i ncerc rilor comparative. Contribu ia financiar nu trebuie s dep easc valoarea alocat anual decis de c tre autoritatea bugetar . Testele i ncerc rile care pot beneficia de contribu ia financiar a Comunit ii i detaliile regulilor pentru prevederile contribu iei financiare, sunt stabilite n conformitate cu procedurile Comunit ii. Testele i ncerc rile comparative pot fi ndeplinite numai de autorit ile statului respectiv sau de persoane juridice care ac ioneaz sub responsabilitatea statului. Re inem: Agen ii economici multiplicatori proprietari de s mn pot cere eantionarea i certificarea oficial pe un document denumit Declara ie de certificare a loturilor de s mn , care se nainteaz de c tre acetia autorit ii de certificare ITCSMS sau LCCSMS pe raza teritorial unde se afl sta ia de prelucrare i ambalare. Proprietarii de s mn pot cere eantionarea i certificarea oficial prin documentul Declara ie de certificare a loturilor de s mn , dac de in sta ie de prelucrare i sunt autoriza i ca prelucr tori sau n baza unui contract ncheiat cu un prestator de servicii n vederea prelucr rii i ambal rii, f r transferul propriet ii asupra semin ei. Prelucrarea semin elor se finalizeaz prin ambalare, nchidere, sigilare i etichetare n conformitate cu normele n vigoare. Declara ia de certificare a loturilor de s mn va fi nso it de urm toarele documente: a) elemente de identificare i puritate varietal din Documentul de inspec ie n cmp cu decizia admis ; b) contractul de prestare de servicii, n cazul n care proprietarul semin ei nu de ine instala ii proprii de prelucrare a semin ei; c) documentul care atest acordul men in torului variet ii brevetate; d) notificarea la autoritate de inten ia sa de a amesteca unele partide sau loturi; e) elemente de identificare a loturilor care rezult . Cererea se consider admis , dac n urma verific rii documentelor de c tre autoritate i a pl ii contravalorii presta iilor, condi iile preliminare obligatorii sunt satisf cute. Observa ie: Controlul oficial se efectueaz de c tre inspectorii autoriza i, prin sondaj, pe fluxul de prelucrare pentru a se asigura c puritatea varietal s-a men inut pe tot parcursul opera iunilor de condi ionare, ambalare, sigilare i etichetare. Inspectorii urm resc i intervin n orice situa ie considerat a crea suspiciuni privind men inerea purit ii varietale i a condi iilor tehnice de calitate a semin elor i pot respinge sau bloca lotul de s mn . Lotul poate fi blocat pn la ob inerea rezultatelor din pre sau postcontrol. Loturile respinse sau blocate se sigileaz . Se pot cere sau efectua orice fel de investiga ii tehnice, tiin ifice sau de litigiu. TEST DE EVALUARE Care sunt documentele oficiale eliberate n urma test rii semin elor? R spuns: Documente oficiale eliberate n urma test rii semin elor sunt Documentul oficial de certificare i Buletinul de analiz oficial . 2. Care sunt documentul neoficial eliberat n urma test rii semin elor i ce rol are acesta? R spuns:

56

Exerci ii: Exemplu rezolvat: 1. Testele comparative i ncerc rile pentru postcontrolul eantioanelor de s mn de cereale care se comercializeaz n conformitate cu prevederile Directivei 66/402/CEE sunt: a) s mn a recoltat n ter e ri b) s mn a corespunz toare pentru agricultura organic (ecologic ) c) s mn a comercializat n ceea ce privete conservarea in situ i sus inerea utiliz rii resurselor genetice d) s mn declasat i respins din cauza nerespect rii unor verigi tehnologice Rezolvare: d) De rezolvat: 2. Documentele care nso esc Declara ia de certificare a loturilor de s mn sunt urm toarele: a) buletinul de analiz informativ b) contractul de prestare de servicii, n cazul n care proprietarul semin ei nu de ine instala ii proprii de prelucrare a semin ei; c) documentul care atest acordul men in torului variet ii brevetate; d) elemente de identificare i puritate varietal din Documentul de inspec ie n cmp cu decizia admis . Rezolvare: 3.3. CONDI IILE PE CARE TREBUIE S LE NDEPLINEASC CULTURILE SEMINCERE N VEDEREA CERTIFIC RII Cereale p ioase (gru, orz, orzoaic , ov z, secar , triticale) Documentele prin care inspectorul poate stabili provenien a sau originea i categoria biologic la nfiin area unei culturi semincere sunt: a) Documente emise n Romnia: - Registrul de selec ie conservativ , pentru men inerea semin elor din categoriile biologice samn a Amelioratorului, Prebaz , Baz ; - Act de garantarea autenticit ii, pentru s mn a Amelioratorului; - Documentul oficial de certificare a lotului de s mn , pentru s mn a certificat oficial; b) Documente emise n ri membre CE: - Eticheta oficial , tip CE ; - Certificat sau buletin de analiz , eliberate de un laborator oficial sau de un laborator acreditat i recunoscut de autoritatea din ara respectiv ; c) Documente de calitate nso itoare ale semin elor din import din ri ter e: - Certificat de puritate varietal , tip OCDE pentru rile afiliate la acest sistem sau Field inspection pentru celelalte ri; - Certificat (buletin) interna ional de analiz tip ISTA, eliberat de un laborator oficial sau de un laborator acreditat de Asocia ia Interna ional de Testare a Semin elor (ISTA) i recunoscut de autoritatea din ara respectiv ; - Eticheta tip OCDE. n cadrul inspec iei culturii semincere inspectorul verific urm toarele : x documentele de provenien i documentele de descriere a caracterelor genealogice a componen ilor sau descrierea caracterelor morfologice i nsuirilor fiziologice;

57

x distan ele de izolare, identificarea culturii semincere printr-o etichet la fiecare lot (parcel ); x determinarea purit ii varietale dup metodele cuprinse n Manualul OCDE privind certificarea purit ii varietale a semin elor culturilor semincere. Condi iile i stadiul de dezvoltare a culturii trebuie s permit o examinare adecvat . Num rul de inspec ii n cmp trebuie s fie minim dou . Obiectivele de control i principalele faze fenologice sunt urm toarele: Faza de burduf pn la nspicarea plantelor - actele de provenien a semin elor, rota ia, amplasarea, distan ele de izolare, lucr rile de ntre inere, combaterea buruienilor, bolilor i d un torilor; nceputul coacerii n prg - purificarea biologic i starea fitosanitar a culturii. Cu aceast ocazie, dac starea culturii este corespunz toare, se efectueaz determinarea purit ii biologice i a celorlal i indici calitativi ai lanului. n caz contrar, determinarea se amn pn cnd unitatea a efectuat purific rile biologice necesare. Determinarea purit ii biologice se face cu rama p trat n 15-20 de puncte, n func ie de m rimea lanului calculndu-se un punct pentru fiecare 10 hectare, ns minim 5 puncte. n fiecare punct se determin toate componentele lanului, mai pu in tulpinile tipice care se determin numai la jum tate din num rul punctelor alese. Num rul de plante examinate trebuie s fie ct mai mare, acesta depinznd i de dificultatea cu care pot fi determinate caracterele i uniformitatea lor. Examinarea se efectueaz prin determinarea caracterelor plantelor examinate comparativ cu descrierea oficial DUS a soiului respectiv, iar rezultatele se nscriu n Fia de control. Prezen a organismelor d un toare ce reduc valoarea de utilizare a semin elor, n special Ustilago, este tolerat la un nivel ct mai redus posibil. Condi iile de certificare sunt redate n tabelul 3.1. Se resping de la certificare culturile puternic c zute n momentul determin rii purit ii biologice; n cazul c derii unor por iuni din lan, acestea trebuiesc eliminate prin recoltarea separat pentru consum naintea recolt rii semin ei. La cerealele autogame, ntre diferitele loturi semincere, este necesar o distan de izolare de minimum 4 m, care se poate realiza i prin recoltarea marginilor pe o l ime de combin i prin trecerea produc iei la consum. Aceast distan poate s nu fie luat n seam dac exist sificient protec ie pentru toate sursele de impurificare sau polenizare str in nedorit . Culturile care prezint atac puternic de m lur pitic se resping. La s mn a destinat acoperirii necesarului propriu al unit ii, se poate tolera un atac de 0,1%, n cadrul soiurilor n curs de extindere. Pentru Triticum durum, se cere o distan de izolare de 100 m fa de alte soiuri, iar pentru Secale cereale o distan minim de 300 m. Tabelul 3.1 Condi iile de certificare la cerealele p ioase (Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum durum, Triticum aestivum, altele dect hibrizii)
Specificare-Categoria Unitatea de control (ha) max. Rota ie-aceeai specie sau alte p ioase (ani) min. Puritatea biologic (%) min. Plante de cultur greu separabile (%) max. Buruieni greu separabile (%) max. PB 50 99,9 0,04 0,04 B 100 2 99,9 99,7 0,1 0,1 99,0 0,2 0,2 C1 200 C2

Actul de certificare a purit ii biologice se elibereaz imediat dup determinarea componen ei lanului, dac lotul ndeplinete condi iile cerute, inspectorul elibernd un document Document de inspec ie n cmp cu decizia Admis . Num rul de inspec ie n cmp este num rul de identitate al partidei de semin e. Inspectorul va preleva un eantion 58

martor din fiecare partid recoltat , nainte de expedierea semin ei pentru prelucrare sau efectuare a amestecului. Porumbul (Zea mays L.) Linii consangvinzate Num rul minim de controale i obiectivele urm rite n fazele fenologice principale, sunt urm toarele: - La amplasare - distan ele de izolare, fia din registrul de selec ie conservativ i actul de garantare a autenticit ii pentru semin ele folosite; -nainte de nflorire - se execut trei controale spre a verifica eliminarea n totalitate a plantelor care nu corespund tipului descris i a abaterilor de la media tipului, la toate caracteristicile morfologice i fiziologice ale liniei; -n perioada nfloritului - n cazul liniilor consangvinizate androsterile, se fac trei controale, verificndu-se dac s-au eliminat n ntregime i la timp plantele de pe rndurile androsterile care nu au toate anterele sterile. Cnd se g sesc peste 1 % plante care elibereaz polen la toate cele trei controale, lotul se certific ca form fertil ; -La nceputul maturit ii depline se determin puritatea biologic a liniei prin analiza a 3000 de tiule i lua i la ntmplare din 10-20 de puncte ale lanului, pentru suprafe ele care nu dep esc 5 hectare. n cazul unor suprafe e mai mari, se vor analiza cte 10 tiule i n plus pentru fiecare hectar ce dep ete aceast suprafa . n cazul loturilor de linii consangvinizate androsterile, dac recoltarea analogului steril a nceput nainte de eliminarea complet a analogului fertil, lotul se certific ca androfertil. Pentru liniile consangvinizate care constituie forme parentale ale porumbului opac i zaharat, procentele maxime admise de tiule i cu boli i defecte se dubleaz . Tabelul 3.2 Condi ii de certificare la linii consangvinizate
Unitatea de control-(ha) max: Distan a de izolare linii consangvinizate care intr n componen a formelor parentale, minimum (m): Distan a de izolare pentru linii consangvinizate care intr n componen a HS de produc ie, min. (m): Distan a de izolare n vazul liniilor nmul ite n goluri de p dure minimum (m): Plante atacate de: H. maydis, H. carbonum, Diplodia zeae i Xanthomonas stewardi: tiule i netipici: tiule i ataca i de Fusarium sp. (%) max.: tiule i ataca i Nigrospora oryzae (%) max.: tiule i cu peste 5% boabe fisurate (%) max: 50 ha. 700 500 100 lips lips 1 1 5

Loturi de hibridare simpl pentru producerea de forme parentale Unitatea de control: 50 hectare. Nr. minim de controale i obiective urm rite n fazele fenologice principale, sunt: -n perioada dintre r s rire i naintea nfloritului se verific actele de provenien a semin elor, amplasarea, rota ia i starea de ntre inere a culturilor. ncepnd cu faza de patru frunze, se controleaz n trei etape purificarea biologic , adic eliminarea prin t iere a plantelor netipice liniei i cele hibride i eliminarea copililor la forma mam . -n perioada nfloririi se efectueaz minimum patru controale, din care primul la apari ia m t sii la primele plante, iar ultimul la sfritul apari iei paniculului. Cu ocazia acestor controale, se verific efectuarea corect a castr rii, notndu-se de fiecare dat num rul de plante mam necastrate sau castrate incorect i procentul de plante m t site. Plantele sau copilii acestora care au por iune de panicul, ax principal sau o ramifica ie mai lung de 5 cm, care emite sau a emis polen, se consider necastrate. Num rul de puncte n care se examineaz plantele i aezarea acestora se stabilete de c tre aprobator, calculndu-se minimum un punct la fiecare 5 hectare. 59

n fiecare punct se examineaz la rnd 100 plante mam , situate la 2-4-6 rnduri i minimum 100 plante tat , cte 50 pe dou rnduri: -La maturitate se determin tipicitatea tiule ilor, dup desfacerea p nuilor la un num r de plante dispuse n minimum 10 puncte, alese la ntmplare pentru a avea n total 1000 de plante tat i 200 plante mam . Numai dup consemnarea acestui control, se poate trece la recoltare. La loturile de hibridare simpl forme parentale, se certific dac : -s-a asigurat rota ia de minimum 2 ani; -s-a asigurat distan a de izolare de 500 m; -n timpul nfloritului, nu s-au g sit mai mult de 0.3% plante mam nflorite i necastrate la oricare din controale sau nu mai mult de 0,4% la toate controalele; -nu s-au g sit plante bolnave de Diplodia zeae sau Xanthomonas stewardi sau peste 1% cu atac de Helmithosporium maydis sau Helmithosporium carbonum; -la 1000 de plante tat analizate, nu s-au g sit tiule i netipici; n acest scop, la loturile de hibridare simpl , recoltarea rndurilor tat este permis numai dup determinarea tipicit ii tiule ilor; -dup sortarea tiule ilor la forma mam , nu s-au g sit mai mult de: -0,5% tiule i netipici; -5% tiule i cu peste 5% boabe fisurate; -1% tiule i cu atac de Nigrospora oryzae sau 5% tiule i cu atac de Fusarium sp.. Pentru porumbul opac i zaharat, procentele admise de tiule i bolnavi se dubleaz . Dac la nceputul emiterii polenului, lanul este g sit castrat incorect (peste 5% plante mam nflorite n teac i necastrate), inspectorul ef poate permite efectuarea lucr rilor, dac unitatea elimin n termen de maximum 24 de ore tiule ii care au avut m tase la data respectiv . Actul de certificare se elibereaz dup verificarea sort rii tiule ilor la produc tor. Loturi pentru ob inerea de s mn hibrid pentru produc ie (HS, HT, HD) Unitatea de control (ha) max.: 100 hectare i por iuni urm rite cu lungimea de maxim 700 m. Num rul minim de controale i obiective urm rite n fazele fenologice principale sunt: -nainte de nceperea nfloritului actele de provenien a semin elor, distan ele de izolare, starea de ntre inere a culturii; se face cel pu in un control al tipicit ii plantelor pe rndurile tat i al elimin rii copililor pe rndurile mam ; la HS i pe rndurile tat la hibrizii triliniari se verific n dou -trei etape eliminarea plantelor hibride i a celor netipice; -n perioada nfloritului se execut cel pu in patru controale din care primul, la apari ia m t sii pe primii tiule i, iar ultimul la apari ia paniculelor. Se va verifica efectuarea corect a castr rii, notndu-se num rul plantelor mam necastrate sau castrate incorect (care se raporteaz procentual la totalul plantelor num rate). Se noteaz , de asemenea, abaterile morfologice constatate pe rndurile formei tat (culoarea anterelor, culoarea m t sii cnd stigmatele au 2-4 cm, etc.). Num rul minim de puncte n care, se examineaz plantele i aezarea acestora, se stabilete de inspectorul aprobator, calculndu-se cte un punct la fiecare 5 hectare. n fiecare punct se examineaz la rnd 100 plante mam situate la 2-4-6 rnduri i 100 plante tat , cte 50 pe dou rnduri. -La maturitatea deplin se determin tipicitatea tiule ilor la plantele tat , dup desfacerea p nuilor la un num r de plante alese dup aceleai criterii de mai sus (cte 100 plante pentru fiecare 5 hectare lot de hibridare). n cazul cnd, rndurile tat urmeaz s se recolteze pentru siloz, determinarea se va face pe rndurile special nerecoltate la mijlocul i marginea lanului;

60

-Ultimul control se face naintea transportului tiule ilor la SUPC, verificndu-se m surile luate pentru prentmpinarea amestecurilor mecanice, depozitarea provizorie i sortarea tiule ilor. Cu aceast ocazie, se verific i gradul de atac cu Fusarium i Nigrospora. Actul de certificare la hibrizii pentru produc ie se elibereaz dup verificarea sort rii tiule ilor la produc tor dac : -s-a asigurat rota ia de minimum 2 ani; -s-a asigurat spa iul de izolare de minimum 200 m la HD, 300 m la HS pentru produc ie i HD opac i zaharat i 400 m HS opac i zaharat; -procentul paniculelor nflorite i nendep rtate de la planta mam sau copili a fost sub 1% la oricare din controalele efectuate i 2% pentru toate controalele; -forma patern la nceputul nspic rii a prezentat uniformitate de 100%; -lotul nu prezint atac de Diplodia sau Xanthomonas stewardi sau are maxim 2% atac de Helminthosporium maydis sau Helminthosporium carbonum; -s-au respectat indica iile inspectorului aprobator privind recoltarea separat a formelor parentale; -dup recoltare i sortare, n tiule ii forma mam se g sesc: -maximum 2% tiule i netipici; - maximum 2% tiule i cu atac de Nigrospora oryzae i maximum 5% tiule i ataca i de Fusarium; -maximum 5% tiule i prezint peste 5% boabe cu fisurare fiziologic ; -pentru porumbul opac i zaharat se admit procente duble de tiule i ataca i. n cazul atacului cu t ciune pr fos la peste 5% din plantele tat , trebuie eliminate imediat dup polenizare rndurile tat . n cazul cnd un asemenea atac se g sete pe rndurile mam , certificarea se face numai dac tiule ii se recolteaz manual cu p nui, iar dep nuarea se va face n afara lanului. Cnd la determinarea tipicit ii formei tat se g sesc tiule i netipici, lotul se admite pentru producerea de siloz. n cazul loturilor de hibridare care prezint neuniformit i datorate denivel rii terenului, la cel de al patrulea control plantele mam trebuie s fie castrate n totalitate. Leguminoasele alimentare Maz rea (Pisum sativum L.) Fasolea (Phaseolus vulgaris L.) Lintea (Lens esculenta M.) Soia (Glycine hispida Max) N ut (Cicer arietinum L.) Num rul minim de controale: 2 Obiectivele de control n principalele faze fenologice sunt: 3La nceputul apari iei primelor flori actele de provenien a semin elor, amplasarea culturilor, rota ia, efectuarea lucr rilor de ntre inere i de purificare a culturii, (plantele prea precoce sau cele tardive, cele netipice, alte plante de cultur ); 3La coacerea n prg se determin puritatea biologic , analizndu-se n cinci puncte cte 50 de plante situate pe dou rnduri vecine; Condi iile de certificare sunt redate n tabelul 4.3. Se consider plante atacate de bacterioz , cele care prezint pete specifice indiferent de intensitatea i organul afectat. Loturile de fasole la care atacul de bacterioz este de pn la 10% pot fi certificate, cu avizul inspec iei de stat pentru constituirea fondului de rezerv , urmnd s fie folosite numai dup doi ani tratate cu fungicide. Pentru antracnoz se ia n considerare numai atacul pe p st i atunci cnd o singur p staie este acoperit cu pete pe mai mult de 1/5 din suprafa . La fasole nu se admit boabe de alt culoare. 61

Actele de certificare se elibereaz nainte de recoltare cu excep ia celor pentru fasolea prebaz II i baz , care se elibereaz dup alegerea la mas . Tabelul 3.3 Condi ii de certificare la leguminoasele pentru boabe
Specificarea-categoria Unitatea de control (ha) max. Rota ia (ani) min. Distan a de izolare (m) min ntre: Puritatea biologic (%) min. Plante cu semin e greu separabile (%) max. Plante cu atac pe p st i (%) max. de: PB B 50 50 3 3 10 10 4 4 99,9 99,8 lips lips 1,0 1,5 1,0 1,0 C1 100 3 10 4 99,5 0,2 0,2 5 3 2,0 3,0 10 5 5,0 5,0 C2 100 3 10 4 99,0

soiuri Categorie biologic Maz re (Pisum arvense) Linte (Vicia platysperma) Antracnoz Bacterioz Perospora (soia) Soya virus

Floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) Soiuri Num r minim de controale: 4 Obiectivele de control n principalele faze fenologice sunt: 3De la r s rire la formarea capitului actele de calitate a semin elor, distan ele de izolare, aplicarea lucr rilor de ntre inere, eliminarea plantelor atacate de man , Sclerotinia i a plantelor netipice; 3n perioda nfloritului eliminarea plantelor netipice soiului (ramificate n partea superioar , abaterile extreme de talie, primele i ultimele plante nflorite), plante atacate de Botrytis, Sclerotinia i dac s-au distrus plantele de Orobanche nainte ca acestea s fi format semin e; 3n perioada form rii semin ei dac s-au eliminat plantele atacate de man , Botrytis i Sclerotinia. n aceast perioad se face determinarea purit ii biologice i a st rii sanitare. Se examineaz cte 100 de plante n 10-12 puncte, n func ie de m rimea lanului. 3La maturitatea deplin - dac mai sunt plante atacate de Botrytis i Sclerotinia care trebuie eliminate n totalitate nainte de nceperea recolt rii. Loturile la care atacul de Botrytis este de pn la 5%, pot fi certificate cu avizul inspec iei de stat n vederea constituirii fondului de rezerv , urmnd s fie folosite dup doi ani. Condi iile de certificare sunt prezentate n tabelul 3.4. Tabelul 3.4 Condi iile de certificare la loturile semincere la floarea-soarelui
Specificare- Categoria Unitatea de control (ha) max. Rota ia (ani)-min. Puritatea biologic (%) min Distan a de izolare (m) min. Plasmopara helianthi Sclerotinia sclerotiorum (%) Botrytis cinerea (%) max. Linii consangvinizate 30 HS, HD, HT 50 PB 30 Soiuri B 50 C 100

5 100 100 99,8 99,5 98 3000 1500 1500 1500 1000 Fa de terenurile cultivate anul anterior cu soia i fl.-soarelui min. 200 m Lips 0,1 0,5 0,1 1,0

Linii consangvinizate Controlul i certificarea liniilor paterne se execut conform celor prezentate pentru soiuri. Pentru controlul i certificarea liniilor consangvinizate materne se procedeaz astfel: 62

n cazul liniilor cu androsterilitate nuclear : n perioada nfloritului, se verific n 3-5 etape dac s-au eliminat plantele verzi androfertile de pe rndurile mam , plante cu nflorire prea timpurie, plante cu varia ii extreme de talie (peste 15% din media lanului). n acest scop, n 10-20 de puncte, n func ie de m rimea lanului, se num r cte 1000 de plante (cte 500 pe 2 rnduri vecine). La recoltare - dac s-au eliminat rndurile cu plante antocianice i plantele atacate de Sclerotinia i Botrytis. Se certific numai loturile care au tipicitate de 100% i la care s-au eliminat plantele cu nflorire prea timpurie sau prea trzie. 2. n cazul liniilor cu androsterilitate citoplasmatic : Dup r s rire respectarea alternan ei analogului steril (A) cu analogul fertil (B) n propor ie de 2/1 sau 3/1. Analogul fertil se marcheaz cu rui pentru a-l identifica la executarea lucr rilor specifice. nainte de nflorire dac s-au eliminat din rndurile ambilor parteneri plantele netipice i hibride, precum i plantele cu nflorire prea timpurie. n perioada nfloritului se controleaz n 2-3 etape dac s-au nl turat din rndurile analogului steril toate plantele care produc polen la apari ia anterelor la primul rnd marginal, precum i plantele cu nflorire ntrziat . La maturitatea deplin dac s-a transportat din lan produc ia analogului fertil naintea nceperii recolt rii analogului steril rndurile mam ) din care s-au eliminat plantele atacate de Sclerotinia i Botrytis. Certificatul de puritate biologic pentru liniile consangvinizate se elibereaz dup eliminarea partenerului polenizator i a plantelor bolnave din rndurile materne. Loturile de hibridare Din linii cu androsterilitate nuclear n faza 2-3 perechi de frunze adev rate, se controleaz dac pe rndurile mam s-au eliminat plantele verzi (androfertile). nainte de nflorire - cnd se repet controlul privind eliminarea plantelor verzi din linia mam i a plantelor netipice sau hibride din ambele linii. n timpul nfloritului, se controleaz n minimum 4-5 etape dac n linia mam mai exist plante antocianice i dac s-au eliminat plantele androfertile verzi, la apari ia primului rnd marginal cu antere dezvoltate (cu polen fertil). Din linii cu androsterilitate citoplasmatic La ns mn are, se verific actele de provenien a semin elor, respectarea rota iei i a distan elor de izolare. nainte de nflorire, se controleaz dac s-au scos att din linia mam ct i din linia tat plantele netipice hibride i bolnave, precum i plantele cu nflorire prea timpurie. n perioada nfloritului se controleaz n 4-5 etape dac n linia mam s-au eliminat toate plantele ale c ror flori produc polen, toate plantele bolnave. La maturitatea deplin , dac s-a recoltat i transportat din lan produc ia liniei tat iar din linia mam s-au eliminat toate plantele atacate de Sclerotinia i Botrytis. Imediat dup acest control se elibereaz actul de certificare. Controlul se efectueaz ntr-un num r de 10-20 de puncte, analizndu-se cte 100 de plante nflorite dintr-un punct situate cte 50 pe dou rnduri vecine. Se resping de la certificare loturile de hibridare dac : -puritatea biologic a linilor parentale nainte de nflorire n-a fost de 100%; -n perioada nfloritului la oricare din controalele n linia mam se g sesc peste 1,5% plante androfertile verzi cu antere ap rute pe mai mult de trei rnduri; -nainte de recoltare, se mai g sesc plante atacate de Sclerotina i Botrytis peste limitele din tabelul 6; 63

-nu s-au recoltat i transportat din lan capitulele din linia tat nainte de nceperea recolt rii la linia mam ; Cnepa (Cannabis sativa L.) Num r minim de controale: 2 Obiectivele de control n principalele faze fenologice sunt urm toarele: 3n perioada nfloririi actele de provenien , respectarea rota iei, distan a de izolare, eliminarea plantelor mascule precoce, a celor scunde i a celor cu internodii scurte. 3n perioada de formare pn la maturitatea semin elor eliminarea plantelor femele cu internodii scurte, cu tulpin groas , ramific i cu inflorescen r sfirat , plantele de cnep s lbatic , distrugerea lupoaiei nainte de formarea semin elor. Cu aceast ocazie, se determin componen a lanului, analiznd cte 100 plante n 5-15 puncte n func ie de m rimea lanului. Se admit la certificare culturile care se ncadreaz n limita indicilor din tabelul 3.5. n perimetrul de izolare trebuie distruse plantele de cnep s lbatic nainte de nflorire. Tabelul 3.5 Condi iile de certificare la cnep
Specificare-Categoria Unitatea de control (ha) max Rota ia (ani) min. Distan a de izolare (m) min. ntre: Puritatea biologic (%) min. Cnepa s lbatic (%) max. Soiuri Categorii biologice PB 20 4000 200 99,5 lips 99,0 lips 97,0 0,5 95,0 0,1 B 50 5 1000 500 C1 100 C2

Inul (Linum usitatissimum L.) Num r minim de controale: 2 Obiectivele de control n principalele faze fenologice sunt: 3n faza de br dior provenien a i calitatea semin ei, distan a de izolare, rota ia, efectuarea lucr rilor de erbicidare i starea sanitar . 3n perioada nfloritului - din primele ore ale dimine ii eliminarea plantelor netipice, a buruienilor cu semin e greu separabile, distrugerea vetrelor cu plante bolnave i a vetrelor cu cuscut . Determinarea componen ei lanului se face cu ajutorul ramei p trate n 10-20 de puncte. Se admit la certificare loturile care se ncadreaz n limitele din tabelul 3.6. Prezen a cuscutei nu prezint motiv de respingere a culturii, n actul de certificare se face men iunea privind obligativitatea decuscut rii semin ei. Tabelul 3.6 Condi iile de certificare la in
Specificare-Categoria Unitatea de control (ha) max. Rota ia (ani) min. Distan a de izolare (m) min. ntre Soiuri Categoria biologic Puritatea biologic (%) min. Pl. cu semin e greu separabile: Camelina linicola, Eruca sativa, L. remotum, Fusarium oxysporum forma lini Plante atacate (%) max. Colletotrichum lini Botrytis cinerea PB 25 B 50 C1 100 C2 3 100 4 99,8 99,5 98,0 95,0 0,1 0,2 0,5 2,0 0,5 2,0 0,5 2,0

Plante furajere Pentru soiuri, controalele n cmp n vederea certific rii, se efectueaz astfel: 64

La graminee i leguminoase anuale: 3La nspicat (graminee) sau nflorit (leguminoase) se verific provenien a semin elor, amplasarea culturii, rota ia, distan a de izolare, starea de ntre inere. Cu aceast ocazie, se determin i componen a lanului. La graminee i leguminoase perene: 3n primul an, se face un control de var -toamn , cnd se verific provenien a semin elor, amplasarea culturii, distan ele de izolare, rota ia i starea de ntre inere. 3n al doilea an se execut un control n perioada nspicatului (graminee) sau nfloritului (leguminoase), cnd se verific starea de ntre inere a culturii i efectuarea lucr rilor de purificare. Cu aceast ocazie se determin i componen a lanului. Alte specii de plante furajere Pentru speciile de plante furajere din alte familii, controalele se efectueaz astfel: 3Morcov, pepene, varz i gulii, ca la speciile comestibile; 3Rapi , ca la rapi a industrial ; 3Facelia, ca la leguminoasele furajere anuale. Pentru determinarea componen ei lanului, se folosesc urm toarele procedee: n cazul loturilor sem nate n rnduri dese, cu ajutorul ramei p trate, n 5-10 puncte, calculndu-se un punct pentru fiecare 10 hectare, ns minimum 5 puncte. n loturile sem nate n rnduri rare sau n cuiburi prin num rarea plantelor, n 5-10 puncte ns minim 5 puncte, n fiecare punct se vor analiza cte 50 de plante (tufe) pe dou rnduri al turate. La soiurile de iarb de sudan folosite ca forme parentale la producerea hibridului sorg X sudan, puritatea biologic trebuie s fie de 100%. Pentru iarba de sudan, se cere o distan de izolare fa de sorg i alte soiuri de 400 m; respectiv 1000 m n cazul soiurilor folosite ca forme parentale. ntre diferitele categorii ale aceluiai soi, distan a va fi de minim 100 m, respectiv 200 m. Condi iile de certificare sunt prezentate n tabelul 3.7. Tabelul 3.7 Condi iile de certificare la graminee
Condi iile de certificare la graminee perene Specia Specificare-Categorie Unitatea de control (ha) max. Soiuri Toate Distan a de izolare (m) min. ntre: Categorii biologice speciile cuprinse n Rota ia (ani) min. lista oficial Puritatea biologic (%) min. a soiurilor Alte graminee perene cultivate Graminee perene spontane: Rumex spp., Ranunculus repens Condi iile de certificare la graminee anuale Specia Specificare-Categoria Unitatea de control (ha) max. Iarb de Rota ia (ani) min. sudan Puritatea biologic (%) min. Mei Dughie Plante cu semin e greu separabile: alte specii de sorg, Echinochloa spp.(%) max. PB B 10 20 200 50 3 98 0,5 1,0 0,5 1,0 PB 20 98 0,1 B 40 2 C1 100 100 96 3,0 1,5 C1 100 96 0,5

Tabelul 3.8 Leguminoase furajere anuale 65

Specia M z riche (Vicia spp.) Maz re (P. arvense) Bob (Vicia faba) Lupin (Lupinus spp.) Toate speciile

Specificare-Categoria Puritate biologic (%) min. Vicia spp, Pisum spp., A. githago (%) max. Puritate biologic (%) min. Puritate biologic (%) min. Vicia spp., Lupinus spp., (%) max Unitatea de control (ha) max Rota ia (ani) min.

PB B 99 0,5 99 99,5 0,5 20 50 3

C1 C2 97 95 1 4 97 95 98 96 0,1 0,5 100

ntre diferitele categorii biologice ale aceluiai soi, distan a de izolare minim este de 100 m. Pentru speciile biologice bienale, puritatea biologic nscris n act este aceeai din faza de butai. Culturile de Phacelia i Daucus care, con in cuscut , nu se certific . Tabelul 3.8 Leguminoase furajere perene
Specia Lucern (Medicago sativa) Ghizdei (Lotus corniculatus) Sparceta (Onobrychis Spp.) Toate leg. furajere perene, dist. min. de izolare ntre loturi (m): Specificare-Categoria Unitatea de control (ha) max: Rota ia minim (ani): Puritatea biologic (%) min: Leguminoase perene cu bob mic (cultivate) (%) max: Trifoliene spontane, monocotiledonate, (%) max. Unitatea de control (ha) max. Puritatea biologic (%) min: Sanguisorba minor, Ranunculus spp. Adonis estivalis, Raphanus spp., Rapistrum, Bunias orientalis, (%) max: Soiuri Categorii biologice B C1 C 2 25 100 5 99 94 92 0,5 1 2 5 0,2 0,8 20 50 100 99 94 92 0,2 200 50 0,5 100 PB 10

ntre diferitele categorii biologice ale aceluiai soi, distan a de izolare minim este de 100 m. Pentru speciile biologice bienale, puritatea biologic nscris n act este aceeai din faza de butai. Culturile de Phacelia i Daucus care, con in cuscut , nu se certific . Sorgul hibrid (Sorghum vulgare L., Sorghum bicolor L. Moench) Pentru certificarea semin elor hibride de sorg att n loturile de nmul ire izolate n spa iu la formelor parentale, ct i n loturile de hibridare, se efectueaz urm toarele controale: - La ns mn are se verific alegerea terenului, rota ia, distan ele de izolare, actele de provenien a semin elor, alternan a rndurilor parentale. Condi ii de certificare: - nainte de nspicare - se fac minimum dou controale, cu care ocazie, se verific starea de ntre inere a culturii, combaterea costreiului, purificarea biologic i distan ele de izolare; - n perioada nfloritului se fac minimum dou controale verificndu-se androsterilitatea plantelor mam , prezen a plantelor heterozigote netipice i a abaterilor, starea de ntre inere i starea sanitar a lotului, combaterea costreiului; - nainte de recoltare - se face un control asupra purit ii biologice i prezen ei costreiului, urmat la cteva zile de un control privind eliminarea formei tat ; Determin rile privind androsterilitatea i puritatea biologic se fac n 2-3 rnduri, examinndu-se lotul n 15-20 de puncte, n func ie de m rimea lotului. Punctele se aleg la ntmplare, iar n fiecare punct se num r cte 100 de plante (cte 25-50 pe dou rnduri al turate). Condi iile pentru certificarea semin elor din liniile parentale i din lotul de hibridare sunt cele din tabelul 3.11. Abaterile de la tipul de baz se consider impurit i i nu se admit. 66

Se resping culturile la care a nceput recoltarea analogului steril nainte de recoltarea analogului fertil. n cazul cnd n jurul lotului de hibridare se g sesc culturi de porumb, floarea-soarelui sau alte pr itoare cu talie nalt , acestea trebuie verificate minu ios pentru prezen a lui Sorghum halepense, pe distan a de minimum 100 m. La sorg se resping loturile la care a nceput recoltarea formei mam nainte de eliminarea formei tat . Tabelul 3.10 Sorgul-linii parentale
Distan a de izolare fa de S. vulgare, S. sacharatum, S. sudanense, S. halepense (m) min. Puritatea biologic (%) min. Androsterilitatea n cadrul liniei analog sterile (%) min. Plante cu Sphacelotheca sorghi (%) max. 500 100 100 1

Loturi de hibridare
Specificare Sorgxsorg SorgxI. sudan Unitatea de control (ha) max. 50 50 Rota ia dup sorg i iarb de sudan (ani) min. 2 3 Dist. de izolare fa de sorgul pentru m turi, sorgul zaharat i I. de sudan, (m) min. 400 400 Distan a de izolare fa de alte specii de sorg (m) min. 400 200 Puritatea biologic nainte de nflorire (%) min. T=99,9 M=99,5 Plante fertile pe rndurile mam (%) max. 2 3

Tabelul 3.11 Alte plante furajere


Specia 1 Pentru toate sp. din tabel Facellia (Phacellia tenace tifolia B) Napi de mirite (Brassica rapifera ) Morcuvul (Daucus carota L.) Pepenele (Citrullus vulgaris) Varza i guliile (Brassica spp.) Dovlecelul (Cucurbita spp.) Rapi a (Brassica spp.) Ridichi furajere (Raphanus spp.) Specificare-Categoria 2 Unitatea de control (ha) max. Distan a de izolare (m) min. Puritate biologic (%) min. Distan a de izolare (m) min. Puritate biologic (%) min. Distan a de izolare (m) min. Puritate biologic (%) min. Distan a de izolare (m) min. Puritate biologic (%) min. Distan a de izolare (m) min. Puritate biologic (%) min. Distan a de izolare (m) min. Puritate biologic (%) min. Distan a de izolare (m) min. Puritate biologic (%) min. Distan a de izolare (m) min. Puritate biologic (%) min. PB+B 3 10 3000 98 98 1500 96 2000 98 2000 98 2000 98 1000 99,5 1500 96 C1 4 25 1000 96 1000 96 1500 92 2000 96 2000 96 2000 96 800 97 1500 93 C2 5 50 1000 92 92 1500 90 2000 92 2000 93 2000 93 500 95 1500 90

Re inem: La cerealele p ioase se supun inspec iei n cmp culturile semincere de cereale, admise la produc torii nregistra i. Culturile semincere se examineaz n cazul semin ei Baz , Certificat prima genera ie i Certificat a doua genera ie, prin inspec ii oficiale n cmp sau prin inspec ii sub supraveghere oficial . La certificarea semin elor de porumb, se procedeaz diferen iat pentru liniile consangvinizate din cmpul de nmul ire izolat n spa iu, loturile de hibridare simpl pentru producerea de forme parentale i loturile de hibridare dubl sau pentru producerea de hibrizi simpli comerciali. 67

Observa ie: Verificarea semin elor n pre i post-control urm rete: -interzicerea folosirii la nmul ire sau n produc ie a loturilor de semin e necorespunz toare ca valoare biologic ; -stabilirea elementelor privind r spunderea unit ilor produc toare sau contractante, dup caz, pentru recuperarea pagubelor provocate beneficiarilor, prin livrarea de s mn de calitate necorespunz toare; -verificarea func ion rii sistemului de certificare; -completarea unor elemente ale certific rii la unele categorii de semin e (sfecl , cartof); -luarea de m suri operative n teritoriu, n cazul cnd unele loturi s-au dovedit necorespunz toare n pre sau post-control. Se verific semin ele i materialul s ditor din categorii biologice superioare, precum i cele produse i certificate n unit i i ferme pe baz de contract. Verificarea se refer la stabilirea n microculturi a autenticit ii i purit ii biologice. Pentru cartof, verificarea se refer la testarea infec iei virotice, iar pentru sfecla de zah r, la verificarea n laborator a gradului de poliploidie. Lucr rile de verificare se execut pe baza metodologiei elaborate de Institutul de Stat pentru Testarea i nregistrarea Soiurilor, mpreun cu Inspec ia de Stat pentru Controlul i Calitatea Semin elor i numai prin compararea cu martorul de referin din s mn a autorului. Pentru soiurile autorizate martorul de referin va fi constituit din nmul irea izolat n spa iu a rezervei de s mn de din materialul ini ial importat sau din materialul cu care se ncepe procesul de producerii de s mn . Pentru s mn a hibrid (porumb, floarea-soarelui, etc.), martorul va fi constituit din linii i hibrizi proveni i din nmul irea (polenizarea) sub izolator. Ridicarea probelor de semin e i material s ditor pentru microculturi se face de c tre un specialist al inspectoratului n prezen a efului de ferm i a unit ii contractante. Probele se formeaz n conformitate cu prevederile STAS i n func ie de sistemul de certificare, vor avea m rimea men ionat n tabelul 4.12. Tabelul 3.12 Marimea probelor de analiz
Grupa sau specia Cereale p ioase Porumb i sorg hibrid Porumb i sorg linii Maz re de cmp, fasole de cmp i soia Floarea-soarelui In, cnep , ricin Sfecl , dovleac Graminee i leguminoase perene Leguminoase furajere cu semin e mari M rimea probei (g) 2000 500 250 2000 200 1000 250 200 2000

TEST DE EVALUARE Care sunt fazele biologice la care se efectueaz controale la floarea-soarelui? R spuns: La floarea-soarelui fazele biologice la care se efectueaz controale sunt urm toarele: 3de la r s rire la formarea capitului 3n perioda nfloritului 3n perioada form rii semin ei 3la maturitatea deplin 68

2. Care sunt fazele biologice la care se efectueaz controale la porumb? R spuns:

Exerci ii: Exemplu rezolvat: 1. n vederea certific rii loturilor semincere de floarea-soarelui, num rul minim de controale este de: a) 3 b) 2 c) 4 d) 5 Rezolvare: c) De rezolvat: 2. La sorgul hibrid la ns mn are se verific a) starea de ntre inere a culturii, combaterea costreiului, purificarea biologic i distan ele de izolare; b) alegerea terenului, rota ia, distan ele de izolare, actele de provenien a semin elor, alternan a rndurilor parentale c) androsterilitatea plantelor mam , prezen a plantelor heterozigote netipice i a abaterilor, starea de ntre inere i starea sanitar a lotului, combaterea costreiului; d) puritatea biologic i prezen a costreiului, urmat la cteva zile de un control privind eliminarea formei tat . Rezolvare: Rezumatul temei n vederea certific rii, inspectorul aprobator va controla loturile semincere ori de cte ori crede necesar acest lucru. Controlul nu se anun n prealabil unit ilor produc toare i va fi f cut n prezen a efului fermei sau a delegatului conducerii respective. Constat rile f cute cu ocazia controlului se consemneaz n carnetul de teren la fa a locului i numai n cazuri justificate, numai la sediul unit ii. Acolo unde se constat unele abateri sau inspectorul socotete necesar s fac unele recomand ri, nscrierile n carnetul de teren vor fi contrasemnate de efii de ferm , de nlocuitorii acestora sau de c tre conducerile unit ilor. Agen ii economici multiplicatori proprietari de s mn pot cere eantionarea i certificarea oficial pe un document denumit Declara ie de certificare a loturilor de s mn , care se nainteaz de c tre acetia autorit ii de certificare ITCSMS sau LCCSMS pe raza teritorial unde se afl sta ia de prelucrare i ambalare. Proprietarii de s mn pot cere eantionarea i certificarea oficial prin documentul Declara ie de certificare a loturilor de s mn , dac de in sta ie de prelucrare i sunt autoriza i ca prelucr tori sau n baza unui contract ncheiat cu un prestator de servicii n vederea prelucr rii i ambal rii, f r transferul propriet ii asupra semin ei. Prelucrarea semin elor se finalizeaz prin ambalare, nchidere, sigilare i etichetare n conformitate cu normele n vigoare. Declara ia de certificare a loturilor de s mn va fi nso it de urm toarele documente: a) elemente de identificare i puritate varietal din Documentul de inspec ie n cmp cu decizia admis ;

69

b) contractul de prestare de servicii, n cazul n care proprietarul semin ei nu de ine instala ii proprii de prelucrare a semin ei; c) documentul care atest acordul men in torului variet ii brevetate; d) notificarea la autoritate de inten ia sa de a amesteca unele partide sau loturi; e) elemente de identificare a loturilor care rezult . Cererea se consider admis , dac n urma verific rii documentelor de c tre autoritate i a pl ii contravalorii presta iilor, condi iile preliminare obligatorii sunt satisf cute. La cerealele p ioase se supun inspec iei n cmp culturile semincere de cereale, admise la produc torii nregistra i. Culturile semincere se examineaz n cazul semin ei Baz , Certificat prima genera ie i Certificat a doua genera ie, prin inspec ii oficiale n cmp sau prin inspec ii sub supraveghere oficial . La certificarea semin elor de porumb, se procedeaz diferen iat pentru liniile consangvinizate din cmpul de nmul ire izolat n spa iu, loturile de hibridare simpl pentru producerea de forme parentale i loturile de hibridare dubl sau pentru producerea de hibrizi simpli comerciali.

70

TEMA 4 CONTROLUL CALIT II SEMIN ELOR Unit i de nv are Prelevarea probelor Stabilirea principalilor indici de calitatea ai semin elor (determinarea purit ii fizice, determinarea autenticit ii, determinarea germina iei, determinarea vigorii)

Obiectivele temei:
- nsuirea metodologiei de prelevare a probelor de material semincer n vederea efectu rii analizelor; - cunoaterea modului de determinare a purit ii fizice; - cunoaterea modului de determinare a autenticit ii; - cunoaterea modului de determinare a germina iei; - cunoaterea modului de determinare a vigorii.

Timpul alocat temei: 8 ore Bibliografie recomandat :


1. P curar, I., 2007 Producerea semin elor de cereale, leguminoase penru boabe i plante tehnice. Ed. Phoenix Bra ov. 2. P curar, I., Dragomir G., Sarca V., Chiri N., Popesvu, I., Barbu, V., 1987 Contribu ii ale cercet rii n domeniul producerii semin elor de cereale i leguminoase pentru boabe. Analele ICCPT Fundulea vol LV: 195-211 3. Soare, M., 2006 Producerea, controlul i circula ia semin elor, Editura Sitech, Craiova. 4. xxx, 1988 Producerea semin elor de cereale, leguminoase, plante tehnice i furajere, I.C.P.P.T. Fundulea, Bucureti; 4.1. PRELEVAREA PROBELOR Loturi Lotul reprezint o anumit cantitate, precizat de semin e, uor identificabil i bine delimitat n spa iu care constituie obiectul sond rii, analiz rii i ob inerii unui certificat de calitate. Din punctul de vedere al tehnologiei controlului semin elor, loturile trebuie s ndeplineasc dou condi ii principale privind omogenitatea i m rimea. Omogenitatea se refer la obliga ia ca ntreaga mas de semin e care alc tuiete lotul s fie rezonabil de uniform n toate punctele ei, n privin a oric rei nsuiri ce poate fi m surat i determinat prin analize. n cazul loturilor aflate n vrac, omogenitatea privete oricare punct al acestuia, iar n cazul loturilor ambalate, oricare din sacii sau ambalajele lotului. Prin urmare, lotul ce urmeaz a fi sondat trebuie s fie astfel preg tit nct fiecare ambalaj individual sau oricare parte a lotului s fie uor accesibil sondatorului. n cazul n care lotul nu este suficient de preg tit sau nu este omogen, sondatorului are nu numai dreptul,dar chiar obliga ia de a refuza sondarea. M rimea loturilor supuse sond rii este legiferat n toate rile, ea neavnd dreptul s dep easc o anumit mas maxim prev zut n normative. n regulile stabilite de Asocia ia Interna ional pentru Testarea Calit ii Semin elor (I.S.T.A) i valabile pentru comer ul interna ional de semin e, se prev d, n aceast privin , 20 000 Kg pentru semin ele agricole i legumicole, de m rimea celor de Triticum sp. sau mai 71

mari i 10 000 Kg pentru semin ele mai mici. n ultima vreme sau admis i unele excep ii, mergnd pn la 42 000 kg pentru loturile de porumb. Probe Proba elementar sau proba primar reprezint cantitatea mic de semin e extras printr-o singur sondare, dintr-un punct oarecare al lotului. Att num rul de probe elementare ce trebuie extrase dintr-un lot, ct i masa medie a acestora, sunt precis reglementate n normative i standarde. Proba compus reprezint acea prob care se realizeaz prin amestecarea ntr-un recipient corespunz tor a tuturor probelor elementare extrase din acelai lot. Proba de laborator sau proba expediat reprezint proba special ambalat i etichetat , care se trimite laboratorului de controlul semin elor, pentru executarea analizelor n baza c rora se va elibera certificatul de calitate al lotului de semin e. Masa probei de laborator este precis reglementat n normative i standarde, n func ie de specia de semin e i de tipul probei. Tipul probei de laborator se refer la scopul pentru care ea este expediat laboratorului, diferen iindu-se n aceast privin , probe de laborator pentru analize curente, pentru determinarea umidit ii, pentru stabilirea autenticit ii, pentru determinarea cuscutei, pentru analizarea gradului de infestare cu d un tori, pentru stabilirea masei hectolitrice, etc. Indiferent de tipul probei, masa probei de laborator este ntotdeauna mai mic dect masa probei compuse, de regul de 5 8 ori, astfel c ea se ob ine prin reducerea masei probei compuse. Proba de analiz sau proba de lucru este cantitatea mic de semin e prelevate din proba de laborator i pe care se efectueaz efectiv una sau alta din analizele de calitate specifice controlului semin elor. Masa probei de analiz este precis reglementat n normative i standarde, n func ie de specia semin elor i de felul analizei. Calcularea maselor respective se face n func ie de masa specific a semin elor i de num rul i cantitatea de semin e necesare pentru fiecare fel de analiz . Pentru analiza de puritate fizic , de exemplu, masa probelor de lucru s-a stabilit pornind de la principiul c ea trebuie s con in : numeric, cel pu in 2 500 de semin e i gravimetric, minimum 0,5 g i maximum 1 000 g. Sondatori Importan . Sondarea semin elor n scopul analiz rii i certific rii calit ii lotului este o opera ie delicat , cu multe implica ii juridice i economice, care nu poate fi executat dect de personalul experimentat i calificat al Inspectoratelor jude ene pentru calitatea semin elor sau de persoane din afara acestora, care au fost ns instruite, examinate i autorizate individual, de c tre aceleai inspectorate. Fiecare sondator trebuie s posede un certificat care s -i ateste aptitudinea i dreptul de a extrage probe oficiale. n mod ideal, este de dorit ca fiecare sondator s fie verificat practic m car o dat pe an, de c tre un inspector i s urmeze un nou curs de instruire la fiecare 4 ani. Toate aceste m suri de prevedere i siguran nu sunt deloc exagerate, avnd n vedere faptul c sondatorului i revine ca sarcin nu numai sondarea, ci i marcarea i sigilarea, att a lotului, ct i a probelor de laborator. Datorit acestor dou aspecte, sondatorii sunt aceia care ndeplinesc rolul deosebit de important de a asigura singura conexiune sigur ntre lot prob certificat de calitate. n paralele cu cunoaterea perfect a tuturor normelor i standardelor care privesc sondarea, sondatorul trebuie s fie foarte atent n momentul efectu rii lucr rii i s utilizeze instrumentele i metodele adecvate speciei i condi iilor respective, cunoscnd, n acelai timp, avantajele i dezavantajele diferitelor instrumente i metode de sondare. Instrumente i procedee de sondare Extragerea de probe reprezentative din cadrul loturilor de semin e a ridicat ntotdeauna numeroase probleme, care au fost studiate nc de la nceputul nfiin rii controlului calit ii semin elor i care sunt discutate i n prezent. 72

Comun tuturor cercet rilor legate de aceast problem , este constatarea c sondarea reprezint o opera ie deosebit de important i c , numai n cazul execut rii ei corecte, devine posibil ob inerea de rezultate de analiz exacte, reproductibile i reprezentative pentru ntreg lotul. Pentru ca proba de laborator s fie cu adev rat reprezentativ , trebuie nu numai ca sondarea s fie corect executat , ci s fie efectuat cu un procedeu adecvat situa iei i, n acelai timp, de suficiente ori repetat pentru ca proba s reprezinte cu adev rat o sec iune n cruce, prin ntreaga mas de semin e a lotului. n afara factorilor obiectivi, dificultatea i exactitatea sond rii mai pot fi condi ionate i de cauze subiective. Aceasta, pentru motivul c prelevarea probelor primare se execut n afara laboratorului, n condi ii adesea dificile, care pot face ca la sondatorii mai pu in contiincioi comoditatea s prevaleze asupra preocup rii scrupuloase pentru exactitate. Instrumente de sondare Mna sondatorului f cut c u, este cel mai vechi i mai primitiv instrument de sondare. Cu toate acestea, sondarea cu mna este nc acceptat i chiar recomandat pentru unele situa ii, att de normele interna ionale, ct i de standardele n vigoare. De exemplu, normele interna ionale I.S.T.A. consider c sondarea cu mna este i ast zi procedeul cel mai indicat pentru semin ele mbr cate ale gramineelor furajere perene. Standardul romnesc pentru luarea probelor (STAS 1633-81) precizeaz i el c luarea probelor cu mna este procedeul cel mai corespunz tor n cazul semin elor care curg greu i n special a celor mbr cate. Cu toate acestea, luarea probelor cu mna este obiectiv corelat cu o serie de deficien e, care i limiteaz strict aplicabilitatea i care au f cut ca, n timp, ea s fie din ce n ce mai rar utilizat . Sonda Nobbe este unul din primele instrumente care a nlocuit sondarea cu mna i, n principiu, instrumentele de acest tip, utilizate n prezent, nu difer deloc cu sonda recomandat de profesorul Nobbe n manualul s u Samenkunde, publicat n anul 1876. Sonda Nobbe const dintr-un tub metalic ascu it la cap t i terminat cu un mner la cel lalt cap t. n apropierea cap tului ascu it, sonda este prev zut lateral cu un orificiu oval, pe unde p trund semin ele. Lungimea total a instrumentului trebuie s fie de circa 400 500 mm, n func ie de m rimea sacilor, fiind astfel calculat nct orificiul oval s ajung pn la centrul sacului. Diametrul interior al tubului variaz n func ie de m rimea semin elor ce urmeaz a fi sondate, diferen iindu-se sub acest aspect mai multe tipuri de sonde Nobbe. Pentru cereale i alte semin e, diametrul interior al tubului va fi de 14 mm, iar pentru trifoliene i alte semin e de m rime similar , de 10 mm. Indiferent de diametru, suprafa a interioar a tubului sondei Nobbe trebuie s prezinte luciu oglind , pentru a asigura curgerea perfect a semin elor. Sonda Nobbe este conceput pentru sondarea semin elor aflate n saci i n special cnd acetia sunt deja sigila i, deoarece nu reclam deschiderea lor. Acest lucru confer un avantaj practic i a contribuit mult la r spndirea ei. Cu toate acestea, aplicabilitatea sondei va fi strict limitat de speciile ale c ror semin e pot curge liber prin interiorul ei i nu se utilizeaz la sondarea semin elor necondi ionate i a celor depozitate n vrac (figura 4.1).

Fig. 4.1. Sonda Nobbe i Sonda Nobbe cu recipient de colectare 73

Sonda baston este instrumentul de sondare cel mai r spndit i cu cea mai mare aplicabilitate. Sonda const dintr-un tub metalic gol, de obicei din alam , care se g sete exact n interiorul unui cilindru manon, avnd un vrf ascu it la cap tul inferior i un mner la cel lalt cap t. Att manonul ct i tubul interior sunt prev zute cu orificii sau ferestre ovale, aliniate pe o ax longitudinal . Ferestrele sunt n aa fel dispuse nct, ntr-o anumit pozi ie, cele de pe tub se afl fa cu cele de pe manon, permi nd intrarea semin elor, iar dup r sucirea mnerului cu 180, ferestrele nu mai corespund, mpiedicnd astfel ieirea semin elor p trunse n tub. Dimensiunile manonului tubului interior i ale ferestrelor sunt variabile n func ie de felul semin elor i ambalajelor pentru a c ror sondare este destinat sonda baston. Se diferen iaz astfel urm toarele tipuri de sond baston: - sonda baston de 762 mm lungime, cu diametrul exterior de 12,7 mm i cu 9 ferestre pentru trifoliere i alte semin e mici care curg i alunec uor, aflate n saci; - sonda baston de 762 mm lungime, cu diametrul exterior de 25,4 mm i cu 6 ferestre, pentru cereale i alte semin e mari aflate n saci (figura 5.2.); - sonda baston cu lungimea de 1400 1600 mm, cu diametrul de 38 mm i 6 9 ferestre (figura 4.2), pentru sondarea semin elor aflate n vrac sau n containere.

Fig. 4.2. Sonda baston i sonda baston pentru semin e aflate n vrac sau n containere. Indiferent de tip, suprafa a interioar a sondei baston trebuie s posede luciu oglind , pentru a asigura curgerea perfect a semin elor. Domeniul de aplicabilitate al sondei este, deci, mult mai larg dect al sondei Nobbe. Sonda automat acest model a ap rut mai recent, fiind impus de necesitatea obiectiv a sond rii semin elor aflate ntr-un proces de curgere n cursul condi ion rii, usc rii, trat rii i ns cuirii. n linii generale, sondele automate pot fi mp r ite n dou tipuri principale, dup sistemul care dirijeaz declanarea extragerii de semin e. La primul tip, sondarea este declanat electric, la intervale egale de timp, reglabile dup dorin . La cel de-al doilea tip, sondarea este declanat mecanic, la intervale inegale de timp, corelat cu cantitatea i viteza de curgere a curentului de semin e. Procedee de sondare Sondarea cu mna este procedeul indicat pentru semin ele mbr cate care curg greu, precum i pentru semin ele aflate n miniambalaje (cutii, cartoane, plicuri, etc.). n cazul semin elor aflate n saci, se aleg la ntmplare sacii necesari, n num r corespunz tor intensit ii de sondare, iar sondarea cu mna se execut n aa fel nct semin ele s fie extrase alternativ, de la partea superioar , de la mijlocul i de la baza ambalajelor respective. n cazul semin elor aflate n vrac, se sondeaz n attea puncte dispuse la ntmplare, cte reclam intensitatea de sondare, iar semin ele se extrag cu mna de la o alt adncime din fiecare punct. Deoarece, dup cum se tie nu se poate sonda cu mna la adncimi mai mari de 40 cm, este necesar s fie luate m suri speciale pentru ca s devin posibil extragerea de semin e de la fundul sacilor sau de la mijlocul sau baza vracului. Astfel, 74

n cazul sacilor, trebuie ca unii din ei s fie goli i par ial sau total, pentru ca s se poat preleva semin e cu mna de la baza lor, iar n cazul vracului masa de semin e va trebui s fie ntins ntr-un strat uniform a c rui grosime s nu dep easc n nici un punct 40-50 cm. Deosebit de important la sondarea cu mna, este ca degetele s fie inute strns lipite n momentul prelev rii probei pentru ca semin ele s nu poat trece printre ele. n cazul semin elor aflate n mini-ambalaje, se desface manual un num r suficient de plicuri, cutii, etc., pentru realizarea probelor elementare necesare. Semin ele r mase dup ob inerea probei de laborator, se restituie pentru a fi reambalate, deoarece n mini-ambalaje se g sesc, de regul , semin e de valoare foarte ridicat . Sondarea cu instrumente manuale. n cazul semin elor aflate n saci sau alte ambalaje similare, se alege la ntmplare din cadrul lotului, num rul de saci ce urmeaz a fi sonda i, corespunz tor intensit ii de sondare stabilite, iar din acetia se preleveaz probele primare cu sonda, de la vrful, de la mijlocul sau de la baza ambalajului, ns nu neap rat mai mult dect de la un singur nivel per ambalaj. n cazul semin elor aflate n vrac sau n containere mari, se sondeaz n attea puncte dispuse la ntmplare, cte reclam intensitatea de sondare, iar din acestea se preleveaz probele primare cu sonda, alternativ, de la diverse adncimi. La sondarea sacilor cu sonda Nobbe, aceasta trebuie introdus lateral, oblic de jos n sus, pe o direc ie care s formeze cu orizontala un unghi de cca 300. Sonda se mpinge ncet, avnd grij ca tot timpul orificiul de la vrf s fie ndreptat n jos, pn se atinge centrul sacului, retragerea va fi f cut cu o vitez descrescnd , iar n cazul n care a p truns pn la peretele opus al ambalajului, cu o vitez relativ constant . Pe tot timpul retragerii, sonda trebuie agitat uor, urm rindu-se curgerea liber i nentrerupt a semin elor. Respectarea strict a vitezei de retragere a sondei Nobbe, descresc toare sau constant , dup caz, corespunz tor celor dou situa ii descrise, este deosebit de important pentru ob inerea de probe corecte i reprezentative, fiind fundamentat tiin ific. Dac se efectueaz o sec iune orizontal printr-un sac umplut cu semin e i aflat n pozi ie vertical , se ob ine o suprafa avnd aproximativ forma unui cerc. O raz oarecare a cercului ar reprezenta pozi ia unei sonde Nobbe al c rui vrf a p truns pn la centru. Diviznd raza respectiv n segmente de lungime egal i trasnd apoi prin cap tul segmentelor cercuri avnd acelai centru, se realizeaz mp r irea n cteva sectoare concentrice, a ntregii suprafe e a sec iunii orizontale efectuate prin sac. Simpla examinare arat evident c suprafa a diferitelor sectoare reprezint un procent cu att mai mare din suprafa a total a sec iunii orizontale a sacului, cu ct sectorul se afl mai departe de centru sacului. n acest sens, sectorul de la centrul sacului reprezint procentul de participare cel mai mic, n timp ce sectorul aflat la periferia sacului, procentul cel mai mare. Pentru ca proba extras cu sonda Nobbe s aib o alc tuire ct mai asem n toare cu compozi ia ntregului sac, este deci necesar ca ea s con in propor ional mai pu in material de la centru i mai mult de la periferia sacului i aceast condi ie se realizeaz prin extragerea sondei cu o vitez descrescnd . n leg tur cu eficien a diferitelor tipuri de sond Nobbe i cu corectitudinea procedeelor de utilizare a acestora, s-au ob inut foarte interesante rezultate experimentale, la Sta iunea pentru Controlul Calit ii semin elor din Queensland-Australia (Bean, 1970). Cercet rile s-au efectuat cu 5 tipuri de sond Nobbe, avnd lungimea cuprins ntre 165 i 444 mm i diametrul interior ntre 13 i 16 mm. Compararea sondelor s-a efectuat folosind n paralel 4 procedee de sondare i anume: 1. o singur introducere a sondei n sac; 2. trei introduceri n sac, cu obturarea cap tului exterior pe la care curg n mod obinuit semin ele, astfel ca s nu se extrag dect cantitatea de semin e p truns n sond ; 3. trei introduceri paralele n sac, cu curgerea liber a semin elor prin sond ; 4. la fel ca precedenta, ns fiecare introducere f cndu-se pe o alt direc ie.

75

Cercet rile s-au executat n 4 repeti ii, utiliznd metodele statistice i folosind 5 saci cu un amestec sintetic i omogen de semin e, alc tuit din 90% gru, 9% ov z i 1% rapi . Rezultatele cercet rilor au ar tat c masa probelor primare extrase depinde de procedeul de sondare folosit, crescnd n paralel cu m rirea dimensiunilor sondei. n aceast ultim privin , s-a constatat c rolul principal revine diametrului sondei i nu lungimii acesteia. n ceea ce privete efectul procedeului de sondare folosit, masa probelor primare extrase a crescut consecvent n aceast ordine a procedeelor: 3, 4, 2, 1. n cazul procedeelor cu trei introduceri ale sondei n saci, s-a remarcat o sc dere a masei probelor primare, mergnd de la gur c tre baza sacilor. Explica ia pentru aceast varia ie ar consta n compactizarea diferen iat a masei de semin e, la diversele niveluri ale sacului. Principalele rezultate ale cercet rilor descrise rezid ns , n faptul c , ele au demonstrat diferen e cantitative privind masa brut a probelor primare, ob inute cu diferite sonde i procedee de sondare, au cauzat doar deosebiri foarte mici i nesemnificative, n privin a extragerii selective, de c tre diversele combina ii sond -procedeu, a oric rui component al amestecului de semin e folosit. n schimb, s-a eviden iat tendin a clar a semin elor mici i rotunde de rapi de a se stabili n mijlocul sacilor. Acest efect de stratificare pozi ional , care s-a manifestat general i semnificativ, arat importan a deosebit a sond rii alternative a sacilor, la cele trei niveluri. Cu toate c rezultatele cercet rilor australiene, mai necesit nc s fie verificate, ele par totui s arate c sondarea la mai multe niveluri, corelat cu prelevarea dintr-un num r suficient de mare de saci, are un rol mult mai important dect dimensiunile sondei folosite. La sondarea cu sonda baston, care poate fi utilizat att la semin ele din saci, ct i la cele aflate n vrac, procedeul const n introducerea sondei avnd orificiile sau ferestrele nchise, dup care acestea se deschid prin r sucire, agitnd apoi sonda i rotind-o uor pentru a permite semin elor s p trund bine n interiorul ei i s o umple. n continuare, se nchid din nou ferestrele sondei, retr gnd-o cu grij i desc rcnd proba primar , astfel realizat , ntr-un recipient corespunz tor. Introducerea sondei baston n masa de semin e poate fi f cut fie vertical, fie orizontal. Cnd se utilizeaz n pozi ie vertical , sonda baston trebuie ns s fie de tipul prev zut cu pere i desp r itori, care mpart interiorul ei ntr-o serie de compartimente. n acest mod se asigur ca proba primar extras s con in material din toate straturile suprapuse ale masei de semin e. n caz contrar, n momentul deschiderii ferestrelor sondei, semin ele vor p trunde ncepnd din straturile superioare, ceea ce va face ca materialul acestora s fie reprezentat ntr-o propor ie mai mare n proba elementar , dect n realitate. Totui, n cazul utiliz rii n pozi ie vertical a sondei baston, r mne inevitabil o anumit antrenare a semin elor de sus n jos. Aceast antrenare va fi ns cu att mai redus , cu ct conturul ferestrelor este mai lustruit i mai lipsit de rugozit i. Cnd se utilizeaz n pozi ie orizontal i la sonda baston apare, din aceleai motive ar tate la sonda Nobbe, riscul ca materialul aflat la centrul sacului s fie reprezentat n exces, n cazul probei elementare, comparativ cu materialul aflat n zonele concentrice dinspre pere ii sacului. Pentru remedierea acestei situa ii, s-a propus i chiar s-a construit n trecut, la Sta iunea pentru Controlul Semin elor din Ottawa, o sond baston special conceput pentru sondarea orizontal a sacilor. Ferestrele acestei sonde aflate n por iunea dinspre pere ii sacului, erau construite propor ional mai largi dect cele situate n por iunea dinspre centrul sacului (Wold, 1968). n cazul sond rii semin elor aflate n saci deschii sau sigilat, sonda baston poate fi utilizat vertical sau orizontal. La utilizarea vertical , sonda va fi introdus pe diagonala sacului sau ambalajului, iar la utilizarea orizontal introducerea se va face pe o direc ie nclinat la cca. 30 - 40.

76

Aceast intro A oducere ncl linat n sac a sondelo de orice fel (baston sau Nobbe ci or n e), reprezint o condi ie obligatorie pentru ob in nerea de pro reprezen obe ntative, reale deoarece se e, produce o stratifica pronun a neuniform a semin elor n saci, n timpu umplerilor are at m n ul e. foarte elocve au fost o inute pe aceast prob ente ob a blem , n Norvegia, pentr ru automate Rezultate f semin ele de trifolien (Wold, 1957). Exper e ne rien ele au fo efectuate pe un lot d trifoi ro fost e de u, ambalat n saci text tili. Pentru d determinarea exact a modului n care se stratific sau se a az tul eni , curgerii aces steia n saci la repartizea con inut de buruie al masei de semin e, n timpul c ns cuire, s-au extras i s-au analizat probe di aceleai 9 puncte ale t in tuturor sacilor. Pe entru stabilir respectiv rea velor puncte s-au luat n considerar pe vertic 3 nivelu e, re: cal uri suprapuse (I, II, III), situate la 20 40 i respe e 0, ectiv 60 cm de la baza s sacului, iar p orizontal 3 pe zone conc centrice (A, B, C) situate la cca. 12, 6 i 2 cm de la peretele sacului (figu 4.3). e ura

Fig. 4.3. Am mplasarea n sac a punct n telor de sond dare. n scopul elim rii influ ei oric ro altor facto (transpor sacilor), extragerea i n min uen or ori rtul , analizarea semin elor din cele 9 puncte s-au executat i r u imediat dup terminarea opera iei d a de ns cuire. Rezultatele a R analizelor pr rezentate n tabelul 4.1 arat n m clar c se produce o mod stratificar sau o repartizare neu re uniform a b buruienilor, cursul um n mplerii sacilo cu semin e. or Con inutu de buruien este evide mai ridic n vecin tatea peretel sacului (zona C) dec ul ni ent cat lui ct n zonele centrale B i A, fiind, n acelai t e timp, cel ma redus la n ai nivelul medi al saculu ian ui. Rezultate similare au ob inut i al i autori i, desigur, fen e u a nomenul de stratificare n neuniform se petrece la fel la nume a eroase alte specii. Exact s titatea datelo din tabel a or arat necesit tatea strict c ca la utilizar vertical , sonda bas rea ston s fie in ntrodus pe diagonala s sacului i nu vertical pr u rin centrul sa pe lng p au peretele aces stuia. Tabelul 4 4.1 Con C inutul de buruieni ex e xistente n diferite puncte ale sacilor (valori medi n procent e ii te)
III II I Media pe zon a A 0,19 0,18 0,22 0,20 Zonele B 0,24 0,16 0,24 0,21 Media pe nivel M C 0,31 1 0,30 0 0,32 2 0,31 1 0,25 0,21 0,26 0,24

Pe entru verific carea practic a acestui aspect, sacii aceluiai lo de trifoi a fost efect c i ot au tiv sonda i cu sonda bas c ston n 3 var riante succesive i anum n diagonal , vertica prin centr me: al rul sacului i vertical pe lng perete sacului. S i ele Sonda baston utilizat a avut diamet de 12 m n trul mm 77 7

i 5 compartimente interioare. Semin ele din fiecare compartiment au fost colectate i analizate separat. Rezultatele de analiz privind con inutul procentual de buruieni sunt prezentate n tabelul 4.2. Buruienile cele mai frecvent g site au apar inut speciilor Chenopodium album i Rumex sp. Tabelul 4.2 Con inutul de semin e de buruieni (%) g sit ntr-un lot de trifoi, sondat n diferite moduri cu sonda baston
Compartimentul sondei 1 2 3 4 5 Media n diagonal 0,20 0,15 0,12 0,21 0,32 0,20 Saci sonda i vertical: prin centrul sacului 0,26 0,17 0,07 0,27 0,16 pe lng peretele sacului 0,21 0,19 0,19 0,41 0,34

Se remarc de la nceput coresponden a foarte bun dintre valorile g site la sondarea efectiv i valorile reale ale lotului. Sondarea efectiv a eviden iat c cel mai ridicat con inut de buruieni se afl de-a lungul peretelui sacului, iar cel mai sc zut n centrul lui, aa cum se prezint i situa ia real . ns i valorile de analiz au fost apropiate: 0,34% lng perete i 0,16% n centru, la sondarea efectiv fa de valorile reale de 0,31% i respectiv 0,20% pentru zonele C i A. Constatarea cea mai important este ns aceea c sondarea efectuat n diagonal a asigurat extragerea unei probe reprezentative, care a ar tat la analiz un con inut mediu de buruieni apropiat de valoarea real i anume: 0,20% fa de 0,24%. Acurate ea i necesitatea sond rii n diagonal sunt i mai bine demonstrate, dac compar m valoarea de analiz ob inut cu ajutorul ei (0,20%) cu rezultatele medii ale celor dou diagonale din tabelul 5.1 i anume 0,23% (0,31+0,16+0,22/3) i 0,22% (0,19+0,16+0,32/3). Dup sondarea sacilor sigila i, orificiul r mas n urma scoaterii sondei va fi obturat prin mpingerea i strngerea firelor es turii textile, cu ajutorul vrfului ascu it al sondei. n cazul sacilor de hrtie, orificiul va fi nchis prin aplicarea de buline adezive. Pentru semin ele aflate n vrac, cel mai practic este ca sonda baston s fie introdus n pozi ie vertical . Sondarea automat este considerat n prezent drept primul pas real f cut n direc ia sond rii exacte i reproductibile a semin elor, ntre altele i pentru motivul c este singurul procedeu care elimin subiectivismul operatorului. Toate acestea explic r spndirea tot mai larg , n ultimul timp, a aparatelor i procedeelor de sondare automat . Superioritatea sond rii automate a fost relevat nu numai de practic , ci i de rezultatele unor cercet ri experimentale riguroase. Asemenea cercet ri s-au executat n SUA, unde sondarea automat a fost verificat comparativ cu sondarea manual i cu sondele Nobbe i baston. Veificarea s-a f cut la semin e mici, mbr cate sau uor rostogolitoare, care sunt mai dificil de sondat, lucrndu-se cu 4 loturi sintetice, ca semin e de baz , speciile: Dactylis glomerata, Poa pratensis, Medicago sativa i Lolium sp. n fiecare lot n parte s-au introdus n cantit i precis cunoscute, semin e colorate i deci, uor identificabile, cte 10 specii diferite care impurific , de regul , loturile respective. Pentru sondarea automat , s-a utilizat o sond de tipul cu declanare electric , care extrage la intervale fixe o sec iune n cruce din curentul de semin e. Tipul de sond folosit permitea dou viteze reglabile de declanare, cea rapid extr gnd probe primare de cte 10 g, iar cea lent de cte 20 g. Cu fiecare vitez s-au extras cte 5 probe primare, iar opera ia de curgere a unui lot prin fa a sondei s-a repetat de 4 ori, astfel c , n final, s-au recoltat cte 20 de probe, pentru fiecare lot i vitez de declanare.

78

Sondarea cu sonda Nobbe s-a f cut n saci nchii, verticali. Sonda s-a introdus orizontal nclinat, n 4 regiuni diferite, opera ia de golire i reumplere a sacilor repetndu-se de 4 ori, astfel c s-a lucrat cu 4 repeti ii, ob inndu-se n final cte 20 probe de fiecare lot sintetic. Sondarea cu sonda baston s-a f cut n saci cusu i, ns afla i n pozi ie orizontal . Sonda s-a introdus tot orizontal, pe 5 direc ii diferite i anume: 2 n diagonal , de la un col al sacului la altul, iar 3 longitudinale. S-a lucrat la fel, n 4 repeti ii, recoltndu-se n final cte 20 de probe de fiecare lot sintetic. Sondarea cu mna s-a f cut din saci verticali, deschii, extr gndu-se din cte 5 puncte, alese n aa fel nct s reprezinte o sec iune n cruce prin jum tatea superioar a sacului, recoltndu-se n total 20 de probe din lotul sintetic. Cele cte 20 de probe, extrase pentru fiecare procedeu de sondare, din fiecare lot sintetic, au fost analizate separat, determinndu-se con inutul n fiecare din cele 10 specii impurificatoare, introduse n loturi sintetice. Pentru stabilirea semnifica iei diferen elor constatate fa de con inutul real al loturilor n cele 10 specii, s-a utilizat metoda analiza varian ei i testul "t". Rezultatele au demonstrat - cel pu in n cazul semin elor mici, mbr cate sau lucioase c cea mai mare propor ie de diferen e semnificative, fa de valorile reale ale con inuturilor de impurit i, se constat la probele extrase cu sonda baston. Considernd respectivele valori ca egale cu 100%, propor iile de diferen e semnificative, caracteristice celor 2 procedee se ealoneaz astfel: 31% n cazul sond rii cu mna, 23% n cazul sondei Nobbe i 4% n cazul sond rii automate. Cifrele anterioare arat n mod evident superioritatea sondelor automate. Heterogenitatea loturilor Sondatorul are obliga ia s examineze comparativ, n privin a omogenit ii lor, toate probele elementare extrase din cadrul aceluiai lot. Dac se constat c probele respective sunt ra ional de uniforme, nseamn c lotul este practic omogen i se trece la amestecarea probelor elementare i la realizarea probei de laborator. n cazul n care nu este ndeplinit condi ia de uniformitate a probelor elementare, se declar lotul ca fiind heterogen, se ntrerupe sondarea i se iau m surile necesare de ameliorare a situa iei. Omogenitatea lotului de semin e este o nsuire de prim importan , din mai multe puncte de vedere. Omogenitatea lotului de semin e este o nsuire de prim importan , din mai multe puncte de vedere. Omogenitatea lotului este la fel de necesar ca i existen a unui procent ridicat de puritate sau de germinare. Pentru comer ul de semin e, omogenitatea loturilor prezint mare importan deoarece lipsa ei, respectiv existen a de loturi heterogene, genereaz foarte adesea litigii costisitoare. Pentru activitatea de control al calit ii semin elor, omogenitatea lotului constituie condi ia de baz pentru ca rezultatele de analiz s fie corecte i reproductibile. n cazul unui lot heterogen, este practic imposibil s se ob in o prob reprezentativ , iar rezultatele analizelor efectuate pe o asemenea prob au toate ansele s fie divergente fa de rezultatele ob inute pe o alt prob independent extras din acelai lot. Se consider c , lipsa de omogenitate a loturilor de semin e, respectiv heterogenitatea lor, cauzeaz mai multe necazuri n controlul semin elor, dect oricare alt factor (Mullin, 1975). De altfel, aceasta este i cauza pentru care att regulile interna ionale I.S.T.A., ct i standardele na ionale, pretind ca loturile de semin e s fie rezonabil de omogene. Se utilizeaz termenul de omogenitate rezonabil , deoarece omogenitate absolut este practic imposibil s fie realizat pentru to i indicii calitativi, orict de mult i de atent s-ar amesteca semin ele loturilor. Aceasta, abstrac ie f cnd de heterogenitatea secundar , care se produce destul de frecvent n ambalaje, ca urmare a stratific rii ce are loc n timpul umplerii, manipul rii i transport rii sacilor. n imposibilitatea atingerii omogenit ii absolute, se urm rete practic realizarea omogenit ii rezonabile, care este de fapt, repartizarea randomizat n cadrul lotului, a tuturor componen ilor s i (Cooper, 1981). 79

Cauze i feluri de heterogenitate Apari ia de loturi lipsite de omogenitate, adic loturi heterogene, poate avea multiple cauze. Cnd cauzele respective ac ioneaz n perioada producerii recolt rii i condi ion rii semin elor, se vorbete de o heterogenitate primar . Cnd cauzele au ac ionat n timpul ambal rii, transport rii sau depozit rii lotului, avem de-a face cu o heterogenitate secundar . Cauzele de heterogenitate primar se manifest nc de la locul de producere a semin elor, unde diferite condi ii de sol, de clim , de tehnologie, de atac de boli, etc., se traduc prin deosebiri evidente n calitatea semin elor recoltate din diverse ferme sau chiar din diverse tarlale ale fermei. A doua etap de ac ionare a cauzelor ce genereaz heterogenitatea primar , se manifest n timpul recolt rii i usc rii semin elor. Nivelul ini ial de heterogenitate primar se reduce apoi, ntr-o oarecare m sur , n timpul opera iilor de cur are i condi ionare a semin elor. Utilajele moderne de condi ionare contribuie extrem de mult la reducerea diferen elor de calitatea semin elor, ns orict de performante ar fi ele, nu pot ac iona dect asupra acelor cauze de heterogenitate care s-au tradus practic prin diferen e de con inut de impurit i i prin diferen e de m rime a semin elor. n schimb, pn n prezent, nu exist un utilaj capabil s separeu semin ele viabile de cele moarte. A treia i ultim etap de producere a heterogenit ii primare survine n momentul constituirii loturilor. n general, loturile se constituie fie prin frac ionarea unor partizi mari de semin e, alc tuite din cantit i recep ionate succesiv n diferite zile, pe m sura recolt rii lor din tarlale i chiar ferme diferite i ca atare aprioric neuniforme, fie prin combinarea unor cantit i mici de semin e de cele mai multe ori neuniforme, cel pu in n privin a unui indice calitativ. Ca urmare a existen ei tuturor acestor cauze capabile s produc heterogenitate primar , apare neap rat necesar , executarea unei temeinice opera ii de amestecare intim a maselor de semin e, pn la realizarea unei repartiz ri randomizate a tuturor componen ilor, n cadrul lotului. Ca urmare a extinderii comer ului interna ional de semin e, se acord o importan din ce n ce mai mare opera iei de amestecare sau de mixare a masei loturilor. Deoarece s-a dovedit c , amestecarea clasic prin lop tare repetat sau prin alte mijloace simple, este inefectiv , s-au elaborat metode i utilaje de omogenizare mai sofisticate, ca de exemplu mixerele Nauta sau Spaan (Wold, 1968). Indiferent de cauzele ini iale directe, care au generat heterogenitatea primar , apari ia n final a unor loturi heterogene, se datoreaz , de cele mai multe ori, unei insuficiente sau incorecte amestec ri a masei de semin e din cadrul lotului. Aceast situa ie este, de regul , eviden iat de c tre varia ia calitativ , de la un sac la altul sau de la un punct al vracului la altul i poate fi m surat prin examinarea sau analizarea comparativ a probelor primare (Mullin, 1975). F r a nega rolul esen ial al amestec rii insuficiente a masei de semin e, al i autori au c utat s explice sau s coreleze cu al i factori, apari ia de loturi heterogene. Dintre aceti factori, pot fi men iona i: m rimea lotului i m rimea semin elor precum i calitatea lotului, sus inndu-se c un lot de slab calitate va fi mai heterogen (Hude, 1968). Pe lng heterogenitatea primar , cauzat de factori care ac ioneaz n timpul producerii recolt rii i condi ion rii semin elor, se distinge i o heterogenitate secundar , care se produce n timpul ambal rii, transport rii i depozit rii semin elor. n timp ce heterogenitatea primar se manifest prin diferen ele calitative existente ntre sacii sau punctele lotului, heterogenitatea secundar se manifest prin diferen e ce apar n interiorul aceluiai sac. Datorit acestei deosebiri, heterogenitatea primar poate fi constatat i eventual chiar m surat prin compararea probelor primare, n timp ce la heterogenitatea secundar acest lucru nu este realizabil dect dac s-ar extrage cel pu in cte 2 probe primare separate din fiecare sac, ceea ce nu se practic n mod obinuit. De altfel, acest lucru nici nu este necesar, deoarece consecin ele negative ale diferen elor existente n interiorul sacului pot fi eliminate, iar ob inerea unei probe reprezentative poate fi asigurat prin executarea corect a 80

sond rilor. Aceasta se realizeaz prin introducerea sondei pe diagonala sacului, la sondarea vertical i prin introducerea sondei alternativ la vrful, mijlocul i baza sacului, la sondarea orizontal . Din acest motiv nu se poate vorbi, practic, de preocup ri sau metode pentru constatarea i m surarea heterogenit ii din interiorul sacilor. n ceea ce privete cauzele care genereaz apari ia de neuniformit i n repartizarea componen ilor masei de semin e, n interiorul sacului, acestea rezid n principal n fenomenul de stratificare a componen ilor lotului, n interiorul ambalajului, n cursul umplerii acestuia. Masa de semin e care curge prin gurile de umplere sau care cade liber n saci, prezint ntotdeauna tendin a de segregare i de stratificare separat a componen ilor s i, n func ie de greutate, form i coeficient de alunecare (Mullin, 1968). n timpul umplerii sacului, semin ele care curg liber n el formeaz un con, care urc treptat de la baza c tre vrful sacului. Buruienile i al i componen i ai lotului, care beneficiaz de o greutate specific mai mare, de o suprafa mai alunecoas sau de o form mai apropiat de cea sferic , curg mai repede pe pantele conului i se acumuleaz la periferia bazei acestuia, adic lng pere ii sacului. Baza conului urcnd treptat, pe m sura umplerii sacului, se produce n final o acumulare de semin e de buruieni n stratul din vecin tatea pere ilor ambalajului. M surarea heterogenit ii loturilor semincere se face prin utilizarea testului de heterogenitate H, care se bazeaz pe principiul adopt rii ca m sur pentru heterogenitate a raportului dintre varian a g sit la probele de m rime standard (V) i varian a teoretic ateptat a probelor de aceeai m rime, provenind din loturi randomizate (W). H = V/W 1 Totui, de la introducerea sa n Regulile interna ionale, n anul 1966 i pn n prezent, testul de heterogenitate a fost destul de pu in utilizat efectiv n practica controlului semin elor. Principala cauz este volumul foarte mare de munc pe care-l reclam i faptul c lungete foarte mult timpul necesar pentru eliberarea certificatului de calitate al lotului. Ob inerea probei de lucru Proba de lucru reprezint cantitatea minim de semin e cu care se execut o analiz de laborator n domeniul controlului calit ii semin elor n scopul determin rii valorii unui indice calitativ. Proba de lucru mai este denumit i prob de analiz . n principiu, se extrag i se utilizeaz , pentru un lot de semin e oarecare, attea probe de lucru cte analize sunt de executat sau c i indici calitativi urmeaz s fie determina i pentru respectivul lot. Cu toat diversitatea i num rul mare de analize i de indici calitativi utiliza i n controlul semin elor, modalit ile de ob inere a probelor de lucru i dup sursa din care se extrag diversele probe de lucru sau de analiz , pot fi grupate n dou categorii. Din prima categorie fac parte probele de lucru ce se extrag din proba de laborator, i anume prin reducerea succesiv a acesteia, pn la realizarea unei anumite mase a c rei m rime minim admis este stabil pe specii i pe analize de c tre regulile interna ionale sau de c tre standardele na ionale. Acestei categorii i apar in, de exemplu, probele de lucru pentru determinarea purit ii fizice, pentru determinarea componen ei botanice, pentru stabilirea umidit ii, pentru determinarea prezen ei unor buruieni de carantin , etc. Din a doua categorie fac parte probele de lucru ce se extrag din proba de analiz pentru determinarea purit ii fizice, i anume prin prelevarea din s mn a pur a unui anumit num r de semin e, precizat prin regulile interna ionale sau prin standardele na ionale. Acestei categorii i apar in, de exemplu, proba de lucru pentru determinarea germina iei, pentru determinarea viabilit ii, pentru analiza coldtest, etc. n cele ce urmeaz , modalitatea de ob inere a probei de lucru va fi tratat separat, pentru cele dou categorii distincte de probe de analiz , lund ca model pentru prima categorie procedura de ob inere a probei de lucru pentru analiza de puritate, iar la a doua categorie, procedura de ob inere a probei de lucru pentru analiza de germina ie. Procedeul de ob inere a probei de lucru pentru analize de puritate 81

Succesiunea opera iilor. Proba anterior prelevat din lotul de semin e, este verificat ndat dup sosirea ei la laboratorul de controlul semin elor, n privin a masei totale i a felului n care este individualizat , ambalat i sigilat . n cazul n care ndeplinete toate condi iile respective, prev zute de standarde sau respectiv, n normele interna ionale I.S.T.A. (pentru loturile destinate exportului), proba este nregistrat n scriptele laboratorului i cap t un num r de ordine bine marcat, care o va individualiza pe parcursul efectu rii tuturor analizelor, pn la eliberarea certificatului de calitate. Odat nregistrat , se desface ambalajul probei de laborator i ntreg con inutul ei se descarc ntr-un recipient corespunz tor. Cu aceast ocazie, trebuie avut grij deosebit ca s nu se piard nimic din con inutul probei de laborator i nici s nu r mn semin e sau impurit i ascunse prin col urile sau cutele ambalajului. Imediat dup desc rcarea probei de laborator, con inutul ei trebuie s fie ct mai perfect i mai temeinic amestecat i omogenizat. Aceast opera ie este deosebit de important i necesar , deoarece n cursul transport rii i manipul rii probei de laborator se produc n mod inevitabil fenomene de separare i de stratificare ale componen ilor con inutului ei. n cazul nerealiz rii unei bune omogeniz ri, proba de lucru ce va fi extras din proba de laborator, nu va putea prezenta aceeai compozi ie, adic aceeai structur propor ional a diferi ilor componen i, ca i proba de laborator n ansamblul ei sau ca i lotul respectiv de semin e. Realizarea omogeniz rii perfecte se ob ine fie prin amestecarea manual a con inutului probei de laborator, turnat ntr-un recipient de m rime corespunz toare, fie prin amestecarea mecanic , cu ajutorul unor aparate speciale sau prin trecerea repetat a semin elor printr-un divizor, existent n orice laborator de controlul semin elor i care se utilizeaz n mod curent pentru reducerea masei probei de laborator. Odat omogenizarea terminat , urmeaz opera ia de extragere propriu-zis a probei de analiz , care const de fapt n reducerea succesiv a masei probei de laborator, pn la realizarea unei mase egale sau pu in mai mari dect masa minim pe care trebuie s o aib proba de analiz respectiv , aa cum prevede pentru fiecare specie n parte n regulile interna ionale sau n standardele na ionale. Masa minim a probei de lucru att pentru analiza de puritate, ct i pentru alte analize similare, este n prezent precis indicat pe specii de plante, n regulile interna ionale I.S.T.A. i n standardele na ionale. La baza stabilirii acestor mase minime necesare stau anumite principii statistico-matematice precise. Calcularea i stabilirea masei minime a probei de lucru, pentru analiza de puritate fizic , se bazeaz pe num rul de 2500 semin e i pe masa medie a 1000 de boabe (MMB) a fiec rei specii n parte. Din motive practice, legate n special de volumul mare de lucru, unele ri nu s-au conformat acestui principiu i au adoptat exclusiv n standardele lor na ionale, probe de lucru cu masa ceva mai mic . Aa de exemplu, unele ri nordice (Finlanda, Danemarca) au preferat s men in pentru analizele de uz intern, la speciile cele mai frecvent examinate, probe de lucru mai mici, cu masa corespunznd la circa 2000 de semin e (Jensen, 1974). Metode i aparate pentru extragerea probei Extragerea probei de lucru const de fapt, n reducerea masei relativ mari, a probei de laborator, pn la masa minim strict necesar pentru executarea analizei de calitate cerut . Reducerea se realizeaz , ns , cu respectarea obligatorie a dou condi ii, privind exactitatea i reproductibilitatea. Condi ia referitoare la exactitate este aceea ca opera ia de reducere a masei s nu modifice practic compozi ia probei, adic propor iile n care diverii componen i particip la alc tuirea ei. Condi ia referitoare la reproductibilitate pretinde la rndul ei ca, n cazul n care din aceeai prob de laborator se extrag mai multe probe sau subprobe de lucru, compozi ia acestora s fie practic aceeai.

82

Pentru extragerea probelor de lucru, n condi iile sus ar tate, au fost elaborate mai multe metode cu aparatura respectiv , care sunt n prezent cuprinse n normele interna ionale I.S.T.A. i n standardele na ionale. Aceleai metode de extragere i aceeai aparatur se utilizeaz n practic i pentru a reduce proba de laborator din masa probei compuse. n totalitate se deosebesc cinci metode de reducere a probelor: metoda divizorului mecanic, metoda godeurilor randomizate, metoda linguri ei, metoda celulelor cubice i metoda sferturilor. Metoda divizorului mecanic este aplicabil la toate speciile de semin e, exceptnd pe cele excesiv de mbr cate. Principiul metodei este extrem de simplu, aparatul respectiv (divizorul) mp r ind n dou p r i aproximativ egale, masa de semin e introduse n el. Una din cele dou jum t i se ndep rteaz , iar cealalt jum tate este trecut iar i prin aparat pentru o nou njum t ire, ndep rtndu-se la fel una din jum t i. Se continu efectuarea njum t irilor succesive, pn se ajunge la o mas egal sau ceva mai mare dect aceea necesar pentru proba de lucru. Teoretic, opera ia de njum t ire sau de reducere succesiv a masei poate fi efectuat nu numai cu ajutorul divizorului, ci pur i simplu manual. S-a constatat, ns , c n acest caz, cu greu pot fi respectate condi iile referitoare la exactitate i la reproductibilitate. Cercet rile ntreprinse de diveri cercet tori au ar tat pe de o parte c variabilitatea este mult mai mare n cazul reducerii manuale, dect n cazul folosirii unui divizor mecanic, iar pe de alt parte, c precizia reducerii mecanice este incomparabil mai pu in afectat de priceperea i subiectivismul operatorului, dect precizia reducerii manuale. nainte de a trece la descrierea principalelor tipuri de divizoare mecanice existente, trebuie amintit c ele se utilizeaz nu numai pentru reducerea probelor, ci i pentru omogenizarea con inutului acestora. Pentru aceasta, dup prima trecere a semin elor prin aparat, nu se ndep rteaz nimic, ci se reunesc cele dou jum t i, trecnd nc o dat sau chiar de mai multe ori prin divizor ntreaga mas de semin e. n urma acestor opera ii, care nu elimin nimic din cantitatea total de semin e, proba ini ial nu-i reduce masa, ci este doar foarte bine amestecat i uniformizat . Standardele n vigoare oblig chiar ca nainte de a trece la reducerea masei probelor, acestea s fie amestecate i uniformizate cu ajutorul divizoarelor mecanice.

Fig. 4.4. Tipuri de divizoare. n ansamblu, se deosebesc urm toarele trei tipuri de divizoare: Divizorul conic (Boerner) este alc tuit dintr-un rezervor n form de plnie, dintr-un corp conic i dintr-o serie de table separatoare, care mpart n dou masa de semin e ce curge prin aparat, dirijnd fiecare din cele dou jum t i spre o alt eav de scurgere. Tablele separatoare alc tuiesc canale ce alterneaz cu spa ii intermediare, avnd ns toate aceeai l ime. Ele sunt dispuse n cerc la cap tul lor superior, fiind apoi dirijate spre interior i n jos, astfel c la cap tul lor inferior toate canalele se deschid n una din cele dou evi de scurgere,

83

iar toate spa iile intermediare n cealalt eav de scurgere, situat fa n fa cu prima. Fiecare eav de scurgere se vars n cte o cutie sau recipient semicircular. La baza rezervorului plnie se afl o clapet amovibil . Cnd aceasta se deschide, semin ele din rezervor cad peste capul conic, care le mpr tie n mod uniform n canale i n spa iile intermediare, ajungnd prin cele dou evi de scurgere circa jum tate n primul recipient colector i circa jum tate n cel lalt. n practica curent exist dou modele de divizor Boerner: unul pentru semin ele de dimensiuni mici i care curg uor i altul, mai mare, folosit pentru semin ele greu curg toare sau de dimensiuni mai mari dect bobul de gru. Practicienii din domeniul controlului semin elor ridic , n general, trei obiec iuni mpotriva divizorului de tip Boerner. n primul rnd faptul c el produce erori i creeaz dificult i la divizarea probelor de semin e mbr cate de graminee furajere. n al doilea rnd, se reproeaz c divizorul este dificil de cur at dup fiecare prob , mai ales datorit faptului c diferite n puncte ale sale r mn frecvent ataate semin e, care impurific apoi probele urm toare. n al treilea rnd, se obiecteaz mpotriva dimensiunilor prea mari ale divizorului, care fac s fie greoi. Divizorul centrifugal (Gamet) este alc tuit dintr-un rezervor, dintr-un rotor, dintr-o carcas cilindric a rotorului, cuprinznd un perete exterior i unul interior, din dou evi de scurgere i dintr-un soclu metalic. Detaliind componentele de baz anterioare, se constat c rotorul este reprezentat fie de un godeu pu in adnc, uor concav, fie de o roat cu aripi. Rotorul se continu n partea de sus cu o roat cu palete, care p trunde n partea inferioar a rezervorului de semin e. Rotorul i roata cu palete sunt ac ionate de un motor electric, care le imprim o micare rotitoare. Semin ele se pun n rezervorul aparatului, turnndu-le ct mai n centrul acestuia. Din rezervor semin ele curg peste suprafa a rotorului, care se nvrtete, fiind proiectate de for a centrifug c tre exterior, unde sunt re inute de carcasa cilindric a rotorului. Suprafa a cilindric a carcasei este mp r it , de c tre peretele interior al acesteia, n dou jum t i egale, care comunic cu cte una din cele dou evi de scurgere. n urma trecerii prin divizor, circa jum tate din masa semin elor puse n rezervorul aparatului se scurge prin una din evi, iar cealalt jum tate prin cealalt eav , fiecare din ele fiind colectat n cte un recipient separat. nainte de a ncepe lucrul cu divizorul Gamet, este necesar ca aparatul s fie adus n pozi ie perfect orizontal , cu ajutorul picioruelor de calare, cu care este dotat (figura 5.5).

Fig. 4.5. Divizorul Gammet

84

n practica controlului semin elor, divizorul Gamet nu se bucur , n general, de prea mult popularitate. Mul i cercet tori au stabilit, de altfel experimental, c acest tip de divizor are tendin a s extrag probe mult mai variabile, dect celelalte tipuri de divizoare, mai ales atunci cnd nu este folosit cu grij i absolut corect sau cnd este utilizat pentru semin e de dimensiuni mici i uoare. Divizorul de sol este un tip de aparat mai recent ap rut n laboratoarele de controlul semin elor, dar care s-a r spndit foarte repede, nlocuind treptat celelalte tipuri de divizoare, datorit exactit ii i simplit ii lui. Principiul de func ionare al divizorului de sol este, n general, acelai ca i la divizorul Boerner, cu deosebirea c de data aceasta canalele separatoare nu mai sunt dispuse n cerc, ci alternativ, n dreapta i n stnga unei linii drepte. Aparatul este alc tuit dintr-un rezervor paralelipipedic, montat pe un asiu de sus inere, dintr-un corp de separare, format dintr-un par de canale i fixat sub fundul rezervorului i din trei recipiente sau jgheaburi, dintre care dou colectoare i unul pentru turnare. Canalele separatoare au toate aceleai dimensiuni i sunt montate oblic n jos i anume alternativ, jum tate din ele nclinate spre dreapta i jum tate spre stnga. Toate p r ile componente ale divizorului sunt confec ionate din tabl metalic , exceptnd placa bazal , care poate fi din material lemnos sau plastic. Semin ele din proba a c rei mas trebuie redus se repartizeaz ntr-un strat ct mai uniform posibil n recipientul de turnare, a c rei latur lung este egal cu lungimea rezervorului divizorului. Al turnd cele dou laturi egale, se toarn semin ele n divizor, concomitent pe toat lungimea rezervorului i cu o vitez ct mai egal pe toat durata opera iei. Semin ele curg prin canalele separatoare i aproximativ jum tate din ele sunt culese n recipientul aflat sun canalele din dreapta. Opera ia de njum t ire a masei se repet , de attea ori ct este necesar pentru a ajunge la o mas egal sau pu in mai mare dect aceea standardizat . Cercet rile i practica au demonstrat c divizorul de sol d rezultate foarte exacte i reproductibile pentru semin ele majorit ii speciilor, inclusiv cele cu semin e mari i cu semin e mbr cate, fiind ceva mai pu in potrivit pentru speciile cu semin e mici. Pentru remedierea acestui inconvenient s-au realizat i alte modele ale acestui tip de divizor, avnd alte dimensiuni constructive, corespunz toare i pentru semin ele mici i uor curg toare. n cele ce urmeaz se prezint modelul propus de Kopooshian (1965), de la Institutul de cercet ri agronomice din Liban. Modelul Kopooshian este alc tuit din aceleai componente constructive ca i la modelul clasic, cu diferen a c rezervorul s u este prev zut la baz cu un obturator fluture, amovibil. Aceast dispozi ie face inutil existen a celui de-al treilea recipient, zis de turnare, rolul acestuia fiind ndeplinit de ns i rezervorul aparatului. Noutatea esen ial a modelului Kopooshian rezid , ns , din faptul c el este prev zut cu dou corpuri de separare interschimbabile, unul folosit n cazul semin elor mari, iar cel lalt pentru semin ele mici. Indiferent de model, divizorul de sol este n prezent cel mai exact i mai sigur dintre toate tipurile de divizoare utilizate n controlul semin elor, fapt demonstrat att practic, ct i experimental. Metoda godeurilor randomizate const n esen n reducerea masei esen iale a probei de laborator, prin turnarea ei deasupra unei t vi, n care se afl dispuse la ntmplare 6 pn la 8 mici godeuri sau recipiente. Semin ele i materialele c zute n godeuri vor alc tui proba de lucru extras , n timp ce partea c zut ntre godeuri, n tav , reprezint masa r mas a probei ini iale. Din simpla reprezentare a metodei se observ c aplicabilitatea ei este foarte limitat i anume la speciile la care masa probei de lucru este mai mic de 10g i la care semin ele nu sunt excesiv de mbr cate sau nu se rostogolesc i nu sar. Metoda sferturilor este tot o metod bazat pe njum t irea succesiv i repetat a masei probei ini iale, care nu utilizeaz ns nici un aparat special. Teoretic, metoda poate fi folosit pentru semin ele oric rei specii, ns n literatura de specialitate ea este recomandat 85

n special pentru semin ele speciilor la care masa standardizat a probei de lucru este mic sau foarte mic . Metoda sferturilor se folosete astfel pentru semin ele gramineelor i leguminoaselor furajere perene, pentru o serie de semin e de legume i flori, precum i pentru semin ele foarte mici ale unor specii medicinale cum ar fi Matricaria chamomila sau Artemisia absinthium. Proba de laborator se omogenizeaz repetat i temeinic i apoi se ntinde pe o suprafa plan de pild pe o plac de sticl ntr-un strat regulat, de form p trat i de grosime uniform , mp r ind p tratul n 4 sferturi de form triunghiular . Dou sferturi opuse se elimin , iar celelalte dou se p streaz , realizndu-se astfel prima njum t ire a masei. S mn a din sferturile p strate se strnge, se omogenizeaz bine i se ntinde din nou pe placa de sticl , efectundu-se la fel a doua njum t ire. Opera ia se repet de cte ori este nevoie, pn se ajunge la 2 sferturi, care s aib mpreun o mas aproximativ egal cu pu in mai mare dect aceea prescris pentru proba de analiz (STASS). Metoda linguri ei. Spre deosebire de metodele descrise anterior, de data aceasta nu mai este vorba de njum t irea masei, ci de o metod bazat pe prelev ri succesive de mase mici din diferite puncte ale probei ini iale. P strnd propor iile se poate spune c metoda seam n cu sondarea unui lot de semin e, aflat n vrac. Metoda linguri ei este recomandat n special pentru speciile cu semin e mici, dei experien e comparative, fa de alte metode nu au fost ntreprinse n mod riguros. Proba de laborator se omogenizeaz minu ios i apoi se ntinde ntr-un strat regulat i uniform pe o suprafa plan , ca la metoda sferturilor sau se toarn tot uniform ntr-o tav ca la metoda godeurilor randomizate. Din stratul de semin e astfel ob inut, se preleveaz cantit i aproximativ egale, din cel pu in 5 puncte, folosind o linguri cu muchia dreapt i o spatul lucrnd cu ambele mini. Punctele de prelevare se aleg la ntmplare, iar din fiecare punct se ia materialul din toat grosimea stratului. Totalul materialului prelevat trebuie s fie suficient pentru a alc tui o prob de analiz avnd aproximativ masa minim prescris sau ceva mai mult. Re inem: Controlul semin elor a luat natere i s-a dezvoltat ca o necesitate impus de practic i are ca obiectiv furnizarea de informa ii sigure, referitoare la calitatea semin elor destinate ns mn rii, informa ii capabile nu numai s evite o serie de riscuri pentru agricultur i pentru comer ul cu semin e, dar i s contribuie la creterea produc iilor. Fiind vorba de un produs biologic, comportarea i calitatea semin elor pot fi determinate numai cu aceeai precizie ca i n cazul produselor nebiologice. Cu toate acestea, schimbul de semin e ntre diferite ri sau n cadrul aceleai ri, pretinde ca rezultatele analizelor efectuate ntr-un laborator s fie n concordan cu rezultatele ob inute n alt laborator, pentru acelai lot de semin e. Pentru a permite diferitelor laboratoare s ob in rezultate comparabile, a fost necesar s se elaboreze reguli i standarde, care s cuprind defini ii i no iuni precise i s pun la punct metode de analize i de lucru fundamentale, bazate pe cunoaterea detaliat a biologiei semin elor. Orict de perfecte ar fi metodele i procedeele de lucru i orict de mare ar fi precizia i acurate ea cu care ele sunt aplicate n laboratoare, rezultatele nu pot ar ta altceva dect nsuirile probei trimise pentru analiz . n consecin , trebuie depuse toate eforturile pentru ca proba extras din masa de semin e i trimis la un laborator de controlul semin elor, s reprezinte fidel compozi ia i nsuirile medii ale lotului de semin e din care a fost prelevat . Sondarea sau luarea probelor are deci, ca scop extragerea i constituirea unei probe reprezentative, care s aib o mas corespunz toare necesit ilor analizelor de laborator i care s con in aceleai componente i n aceleai propor ii existente i n lotul de semin e. Din motive obiective, cantitatea de semin e cuprins n proba ce se nainteaz laboratorului de controlul calit ii, este foarte mic n compara ie cu masa de semin e pe care-l 86

reprezint . Pentru plantele agricole, n conformitate cu STAS 1633-81 (luarea probelor), masa probei variaz n func ie de specie, de la 10 g (tutun) la 1000 g (gru), n timp ce masa lotului variaz ntre 1000-20 000 Kg. Observa ie: Fiecare lot de semin e trebuie s fie marcat i bine izolat n spa iu, n scopul identific rii lui uoare i sigure. De regul , loturile de semin e se p streaz n saci sau alt gen de ambalaje individualizate, care se pot eticheta i sigila uor. Marca sau num rul de identificare al unui lot de semin e trebuie s apar att pe fiecare din ambalajele lotului respectiv, ct i pe probele extrase din acesta, precum i pe certificatul care atest calitatea lui n baza analiz rii n laborator a probelor. Aceast procedur asigur nu numai identitatea i delimitarea exact a lotului, ci i coresponden a precis ntre lot i certificatul lui de calitate. Marca i num rul de identitate al loturilor se aprob de c tre laboratorul respectiv de controlul semin elor. n momentul sond rii toate ambalajele trebuie prev zute cu etichete, con innd referin ele necesare identific rii lotului respectiv, astfel nct sondatorul s le poat verifica. De asemenea, toate ambalajele vor fi sigilate, opera ia fiind supravegheat sau verificat de c tre sondator. Aceast opera ie nu poate fi considerat valabil sau sigur dect atunci cnd este evident imposibilitatea deschiderii ambalajelor f r a se distruge sigiliul. TEST DE EVALUARE Descrie i am nun it Divizorul centrifugal (Gamet). R spuns: Divizorul centrifugal (Gamet) este alc tuit dintr-un rezervor, dintr-un rotor, dintr-o carcas cilindric a rotorului, cuprinznd un perete exterior i unul interior, din dou evi de scurgere i dintr-un soclu metalic. Detaliind componentele de baz anterioare, se constat c rotorul este reprezentat fie de un godeu pu in adnc, uor concav, fie de o roat cu aripi. Rotorul se continu n partea de sus cu o roat cu palete, care p trunde n partea inferioar a rezervorului de semin e. Rotorul i roata cu palete sunt ac ionate de un motor electric, care le imprim o micare rotitoare. 2. Care este principiul metodei divizorului mecanic? R spuns:

Exerci ii: Exemplu rezolvat: 1. Care dintre procedee nu se aplic la compararea sondelor: a) o singur introducere a sondei n sac; b) trei introduceri n sac, cu obturarea cap tului exterior pe la care curg n mod obinuit semin ele, astfel ca s nu se extrag dect cantitatea de semin e p truns n sond ; c) patru introduceri ntmpl toare n sac; d) la fel ca precedenta, ns fiecare introducere f cndu-se pe o alt direc ie. Rezolvare: c) De rezolvat: 2. Con inutul de semin e de buruieni (%) g sit ntr-un lot de trifoi, sondat n diferite moduri cu sonda baston n diagonal este de: a) 0,41 b) 0,72 c) 0,20 d) 0,16 Rezolvare:

87

4.2. STABILIREA PRINCIPALILOR INDICI DE CALITATEA AI SEMIN ELOR (DETERMINAREA PURIT II FIZICE, DETERMINAREA AUTENTICIT II, DETERMINAREA GERMINA IEI, DETERMINAREA VIGORII) Determinarea purit ii fizice Terminologie. Analiza de puritate se execut pe proba de lucru definit , extras i cnt rit . n principiu, o analiz de puritate fizic , cuprinde urm toarea succesiune de opera ii: a) separarea con inutului probei de lucru n categoriile de componen i pe care-i prezint ; b) identificarea diferitelor semin e de alte plante i buruieni g site n prob , precum i a particulelor inerte; c) cnt rirea, cu precizia cerut , a diverselor categorii de componen i, iar n anumite cazuri chiar i a componen ilor deosebit de importan i ai anumitor categorii; d) calcularea i exprimarea rezultatelor de analiz n procente gravimetrice; e) stabilirea diferen elor ntre rezultate i toleran ele admise. Principalele categorii de componen i ai probei de lucru, la analiza de puritate sunt: S mn a pur . n aceast categorie sunt trecute semin ele tuturor variet ilor i cultivarelor apar innd speciei de baz de analizat, care de obicei, este cea declarat de expeditorul probei, afar de cazul cnd acesta a greit. n aceast din urm situa ie, specia de baz este aceea g sit ca predominant , la analiz . n leg tur cu s mn a pur , mai sunt necesare de f cut dou preciz ri. Prima este aceea c la analiza de puritate, nu orice s mn a speciei de baz este trecut automat la categoria s mn pur , ci numai acelea care ndeplinesc pe deplin anumite criterii generale i specifice, stabilite pe specii sau grupe de specii, n normele interna ionale i standardele na ionale. A doua precizare necesar , se refer la ns i termenul de s mn . n domeniul controlului semin elor (C.S.) nici no iunea de s mn i nici sfera ei, nu coincid cu cele existente n botanic . n domeniul controlului semin elor, termenul s mn , nu se utilizeaz n sensul s u strict botanic, ci are un n eles mult mai larg, incluznd toate structurile (semin e, fructe, spicule e, etc.) care ndeplinesc efectiv func ia de unit i seminale de nmul ire i care, n mod practic, se ns mn eaz . n cele ce urmeaz , termenul de semin e va fi utilizat n sensul folosit n controlul semin elor. Semin ele altor specii. n aceast categorie de componen i se includ, n principiu, semin ele restului speciilor g site n proba de analiz , adic acelea care nu apar in categoriei s mn pur . Ca i pentru categoria precedent , trebuie precizat c aceast categorie nu include dect acele structuri i unit i de nmul ire ale respectivelor specii. Materii inerte. n aceast categorie se includ restul componen ilor existen i n proba de analiz i care, n principiu, apar in uneia sau unora din urm toarele 3 grupe: - particule i resturi vegetale sau minerale; - insecte vii sau moarte, precum i forme de nmul ire i rezisten ale acestora sau ale ciupercilor patogene; - pseudosemin e. Prin pseudosemin e se n eleg acele structuri care nu ndeplinesc criteriile specifice pentru a fi incluse n categoriile s mn pur , semin ele altor plante de cultur sau semin e de buruieni. Criterii pentru evaluarea i separarea semin elor pure Criteriile utilizate n prezent pentru evaluarea i separarea semin ei pure, la analiza de puritate, reflect att posibilit ile ct i necesit ile actuale ale economiei n general i ale controlului semin elor n special. Din acest motiv este foarte normal existen a pe plan mondial a dou categorii de criterii i chiar de metode, fiecare cu domeniul de aplicare bine delimitat. Prima categorie de criterii corespunde i satisface necesit ile i exigen ele interne ale fiec rei ri i este 88

exprimat n diferitele standarde metodologice na ionale. A doua categorie corespunde i satisface necesit ile i exigen ele comer ului mondial de semin e i este exprimat n regulile interna ionale I.S.T.A. pentru controlul semin elor. A. Criteriile din regulile interna ionale (I.S.T.A. 1981, dup Cooper, 1981) Regulile I.S.T.A. recunosc n principiu drept semin e pure pe cele apar innd speciei indicate de c tre vnz torul lotului i/sau g site ca predominante n proba analizat . n categoria s mn pur , se includ obligatoriu toate variet ile botanice i toate cultivarele speciei respective. Se evalueaz i se separ ca s mn pur , urm torii componen i ai probei de analiz (chiar i atunci cnd sunt nematuri, de m rime inferioar celei normale, itavi, bolnavi sau germina i), cu condi ia doar ca ei s poat fi identifica i ca apar innd speciei respective i n afar de cazurile n care sunt transforma i n sclero i fungici, n aglomera ii sporifere sau n gale de nematozi: a) Semin e intacte b) Achenele i fructele similare, schizocarpele i mericarpele, cu sau f r periant, con innd sau nu o s mn adev rat , afar de situa ia cnd este evident c nu exist nici o s mn adev rat . - Din punctul de vedere al criteriilor de la acest punct, Regulile interna ionale consider drept achene fructele urm toarelor familii i genuri: Compositae, Polygonaceae, Cannabis, Spinacia, Tetragonia, Valerianella, Onobrychis, Lespedeza, Stylosanthes i Beta (la aceasta din urm , doar soiurile genetic monogerme). - Din acelai punct de vedere se consider diachene ce se separ n achene (mericarpe), fructele urm toarelor familii i genuri: Umbelliferae, Ocimum i Thymus. - La evaluarea criteriilor de la acest punct, se va examina doar suprafa a achenelor, diachenelor i mericarpelor, f r a folosi nici presiunea, nici m rirea optic i nici diafanoscopul sau alt utilaj special. Dac n urma unei asemenea examin ri este evident c acestea nu con in nici o s mn , ele trebuie considerate drept materie inert . c) Fragmentele de semin e, achene, mericarpe i cariopse, rezultate din sp rturi a c ror talie este superioar jum t ii m rimii ini iale a semin elor. Totui, semin ele de leguminoase i crucifere al c ror tegument a disp rut n ntregime, trebuie s fie clasate ca materii inerte. d) Glomerulele sau p r ile de glomerule de Beta vulgaris, con innd sau nu semin e adev rate, care sunt re inute pe o sit rectangular de 200 x 300 mm, cu ochiuri dreptunghiulare de 1,5 x 20 mm, n urma cernerii timp de 1 minut. Fac excep ie de la aceast prevedere, cultivarele genetic monogerme de Beta vulgaris, la care se aplic n schimb, criteriile prev zute la punctele b i c de mai sus. e) Semin ele, cariopsele i alte structuri seminale de la Gramineae care satisfac anumite criterii specifice de evaluare, dup cum urmeaz : 1. Semin ele i spicule ele uniflorale, con innd n mod evident o cariops cu endosperm. 2. Cariopsele nude. B. Criteriile din STAS 7713-81. Metodologia romneasc recunoate drept s mn pur ca i I.S.T.A toate semin ele variet ilor i cultivarelor apar innd speciei de baz de analizat, aa cum a fost ea declarat de expeditor sau aa cum a fost g sit ca predominant la analiz . Se evalueaz i se claseaz drept s mn pur urm toarele structuri, chiar dac sunt nemature, nedezvoltate i itave (cu unele excep ii ce vor fi ar tate mai jos), bolnave sau germinate, cu condi ia ca ele s fie identificate sigur ca apar innd speciei de baz , in afara cazurilor cnd sunt transformate n sclero i, glomerule de t ciune, m lur sau gale de nematozi: a)Semin ele intacte, indiferent dac sunt pline sau goale; 89

b) Achenele i fructele similare, schizocarpe i mericarpe, cu sau f r periant i indiferent dac con in s mn adev rat , afar de cazul cnd este evident - de la prima vedere i f r a presa s mn a sau f r a utiliza lupa, diafanoscopul, etc., - c lipsete o s mn adev rat . - Din punctul de vedere al criteriilor de la acest punct, standardul consider drept achene fructele urm toarelor familii i genuri: Compositae (excep ie Helianthus annuus), Polygonaceae, Cannabis, Spinacia, Tetragonia, Valerianella, Onobrychis i Beta. - Din acelai punct de vedere se consider drept schizocarpe, care se scindeaz n mericarpe, fructele urm toarelor familii i genuri: Umbelliferae, Ocimum i Thymus. - La Helianthus annuus i la Beta vulgaris, criteriile de evaluare i clasare a semin ei pure se aplic numai semin elor i miezurilor, respectiv glomerulelor i fragmentelor acestora, care au r mas pe sitele tip prev zute n tabelul 4.3 dup cernerea probei timp de un minut, cu 60 de mic ri alternative. Semin ele, glomerulele sau fragmentele c zute prin ochiurile sitei se claseaz automat ca materii inerte. c) Fragmentele de semin e, achene, mericarpe i cariopse rezultate din spargere, care reprezint mai mult de jum tate din m rimea ini ial . - La Helinathus annuus i la Beta vulgaris, acest criteriu se aplic numai fragmentelor de achene, miezuri i glomerule, care au r mas n urma cernerii, pe sitele prev zute n tabelul anterior. Fragmentele c zute prin ochiurile sitelor se claseaz automat ca materii inerte. d) Semin ele lipsite de tegument. Fac excep ie semin ele de Leguminosae i Cruciferae, care pentru a fi incluse la categoria s mn pur trebuie s -i fi p strat mai mult de jum tate din nveli. Semin ele, cariopsele nude i alte structuri de la Gramineae, care satisfac anumite criterii de evaluare, dup cum urmeaz : 1. Semin ele avnd evident o cariops con innd endosperm precum i fragmentele acestora mai mari dect jum tate din m rimea ini ial . - La Lolium i Festuca se va utiliza diafanoscopul pentru a se determina dac s mn a con ine evident o cariops cu endosperm. Tabelul 4.3 Dimensiunile ochiurilor sitelor pentru Helianthus annuus i Beta vulgaris
Specia i felul semin ei Helianthus annuus Normal din soiuri diploid - monogerm - plurigerm Normal din soiuri tetra- i poliploid - monogerm - plurigerm lefuit din soiuri di- i poliploide - monogerm - plurigerm lefuit baz - din soiuri diploide - din soiuri tetraploide Forma ochiurilor dreptunghiular rotund dreptunghiular rotund dreptunghiular rotund rotund rotund rotund M rimea ochiurilor (mm) 2,25 x 25 2,5 2,50 x 15 3,0 3,00 x 15 2,5 3,0 2,5 3,0

2. Cariopsele nude i fragmentele acestora, rezultate din spargere cu condi ia ca ultimele s reprezinte mai mult din m rimea ini ial . - Cariopsele de gru care i-au p strat plevele sau o parte din ele se trec ca atare la s mn a pur , f r a le dezbr ca. 3. Spicule ele monoflorale avnd evident o cariops con innd endosperm. - Floarea steril ataat , pe care o pot prezenta aceste structuri, se detaeaz i se trece la materii inerte, exceptnd cazul gramineelor, furajelor perene i anuale i al ov zului, la care nu se detaeaz , r mnnd la s mn pur . 4. Patru cincimi din masa spicule elor multiple, nedesf cute de graminee furajere, g site i separate din proba de analiz . 90

5. La Avena sativa, Hordeum distichum, Hordeum hexastichum, Secale cereale, Triticum aestivum i Triticum durum, proba sau subprobele pentru analiz se cern n prealabil, timp de un minut, cu 60 mic ri alternative. Semin ele i cariopsele speciei analizate i sp rturile acestora, c zute prin ochiurile sitei, dar care ndeplinesc criteriile prev zute la punctele 1, 2 i 3, pentru a fi clasate drept s mn pur , se separ i li se calculeaz propor ia lor gravimetric , n raport cu masa ini ial a probei. La probele la care aceast propor ie reprezint o cot de pn la maxim 3% (gru i secar ) sau pn la 5% (orz, orzoaic i ov z), cota respectiv se adaug la s mn a pur g sit n frac iunea r mas pe sit . La probele acestor specii, la care propor ia de s mn pur subdimensionat de sub sit dep ete cotele maxime de mai sus, diferen a respectiv se adaug la procentajul total de materii inerte. Defini ii de s mn pur Evaluarea, clasarea i separarea semin elor pure din proba de analizat se execut pe baza i cu ajutorul unor criterii specifice. Dei redactate foarte clar i continuu mbun t ite, criteriile respective au trebuit s fie n aa fel ntocmite, nct s cuprind i s poat fi utilizate pentru semin ele tuturor speciilor cultivate i pentru toate cazurile ce se pot ivi n practic . Din acest motiv, criteriile au un caracter destul de general. Drept urmare, n unele situa ii poate ap rea n activitatea de control a semin elor necesitatea unor preciz ri i chiar a unor criterii suplimentare pentru facilitarea separ rii semin ei pure, din probele de lucru ale unor specii. De asemenea, survin relativ frecvent diferen e de interpretare ntre laboratoare sau situa ii n care analizatorul se simte derutat sau nesigur n fa a semin elor unor specii noi sau mai rar ntlnite. Elaborarea de preciz ri i l muriri suplimentare nu reprezint ns nici ea o solu ie, deoarece nu numai c acestea vor avea un volum foarte mare i n-ar putea s cuprind toate problemele particulare, dar s-ar putea chiar ca ele s reclame, la rndul lor, alte preciz ri. Asocia ia Interna ional pentru Controlul Semin elor (I.S.T.A) a sesizat aceast situa ie i a nfiin at un grup de lucru ns rcinat s elaboreze defini ii de s mn pur (D.S.P.) pentru fiecare specie n parte. D.S.P ofer o flexibilitate foarte mare, o caracterizare foarte exact a structurilor care alc tuiesc s mn a pur i mai ales o formulare detaliat i precis , mergnd pn la particularit ile fiec rei specii. Toate aceste avantaje nu sunt posibile n cadrul sistemului bazat pe utilizarea criteriilor generale de clasare a semin ei pure. Introduse dup anul 1966, D.S.P. ctig ct mai mult teren, astfel c ajung s fac parte integrant din Regulile Interna ionale I.S.T.A din 1977, fiind apoi extinse la toate speciile cultivate, inclusiv la semin ele de flori. Date fiind avantajele i larga utilizare pe plan interna ional a D.S.P, s-a propus o prim formulare de s mn pur , conforme cu metodologia romneasc de analiz . Defini ii de s mn pur propuse (D.S.P) Urm toarele structuri, din proba de analizat, se claseaz ca s mn pur n cadrul fiec rei defini ii: D.S.P 1 - S mn a care i-a p strat mai mult de din nveli (testa). - Sp rtura de s mn mai mare dect din m rimea ini ial i avnd nveli. D.S.P 2 - S mn a cu sau f r coaja ei (testa) - Sp rtura de s mn cu sau f r coaj , mai mare dect din m rimea ini ial . D.S.P 3 - Cariopsa mbr cat n lemma i paleea cu sau f r o floare steril ataat . - Cariopsa nud . - Sp rtura de cariops , mbr cat sau nud , mai mare dect din m rimea ini ial . D.S.P 4 - Cariopsa mbr cat n lemma i paleea, cu sau f r un fragment de arist maximum ct lungimea bobului. - Cariopsa nud . 91

- Sp rtura de cariops , mbr cat sau nud , mai mare dect din m rimea ini ial . D.S.P 5 - Cariopsa cu sau f r palei. - Sp rtura de cariops mai mare dect din m rimea ini ial . D.S.P 6 - Cariopsa cu glume, lemma i paleea, plus floarea steril ataat , inclusiv pedicelul spicule ului steril i un fragment de rahis. - Cariopsa mbr cat n lemma i paleea. - Cariopsa nud . - Sp rtura de cariops mai mare dect din m rimea ini ial . D.S.P 7 - Patru cincimi (gravimetric) din masa spicule elor multiple nedesf cute. - Spicule ul, cu sau f r glume i cu lemma i paleea nchiznd o cariops , plus floarea steril ataat . - Cariopsa mbr cat n lemma i paleea. - Sp rtura de cariops , mbr cat sau nud , mai mare dect din m rimea ini ial . D.S.P 8 - Achena, afar de cazul cnd este evident c lipsete o s mn adev rat . - Fragmentul de achen , mai mare de din m rimea ini ial , afar de cazul cnd este evident c lipsete o s mn adev rat . - S mn a la care pericarpul lipsete, par ial sau total. - Sp rtura de s mn mai mare de din m rimea ini ial i la care pericarpul lipsete, par ial sau total. D.S.P 9 - Achena, afar de cazul cnd este evident c lipsete o s mn adev rat . - Fragmentul de achen , mai mare de din m rimea ini ial , afar de cazul cnd este evident c lipsete o s mn adev rat . - S mn a la care pericarpul sau testa lipsete, par ial sau total. - Sp rtura de s mn mai mare de din m rimea ini ial i la care pericarpul sau testa lipsete, par ial sau total. - S mn cu sau f r test . - Sp rtura de s mn mai mare de din m rimea ini ial cu sau f r testa. D.S.P 10 - Schizocarpul sau mericarpul, cu sau f r pedicel, afar de cazul cnd este evident c lipsete o s mn adev rat . - Fragmentul de mericarp mai mare de din m rimea ini ial , afar de cazul cnd este evident c lipsete o s mn adev rat . - S mn a la care pericarpul sau testa lipsete, par ial sau total. - Sp rtura de s mn mai mare de din m rimea ini ial i la care pericarpul sau testa lipsete, par ial sau total. D.S.P 11 - Mericarpul afar de cazul cnd este evident c lipsete o s mn adev rat . - Fragmentul de mericarp mai mare de din m rimea ini ial , afar de cazul cnd este evident c lipsete o s mn adev rat . - S mn a la care pericarpul sau testa lipsete, par ial sau total. - Sp rtura de s mn mai mare de din m rimea ini ial i la care pericarpul sau testa lipsete, par ial sau total. - S mn cu sau f r test . - Sp rtura de s mn mai mare de din m rimea ini ial cu sau f r testa. D.S.P 12 - Glomerula sau fragmentul de glomerul con innd sau nu o s mn adev rat . D.S.P 13 - P staia cu s mn . - S mn a care i-a p strat mai mult de din nveli. - Sp rtura de s mn mai mare de din m rimea ini ial i avnd nveli. D.S.P 14 - Fructul n form de nuc , cu caliciul nconjur tor, afar de cazul cnd este evident c lipsete o s mn adev rat .

92

- Fragmentul de fruct mai mare de din m rimea ini ial , afar de cazul cnd este evident c lipsete o s mn adev rat . - S mn cu sau f r test . - Fragmentul de s mn mai mare de din m rimea ini ial , cu sau f r pericarp. Criterii pentru evaluarea i separarea celorlalte categorii de componen i Criterii pentru evaluarea i separarea semin elor str ine Prin semin e str ine se n elege totalitatea semin elor altele dect cele apar innd speciei de baz de analizat existente n proba de analizat. Aceste semin e str ine s-au separat i s-au determinat n procente gravimetrice, fie n dou categorii distincte (semin e de plante cultivate i semin e de buruieni), fie ntr-o singur categorie (semin e de alte specii). La fel ca i pentru s mn a pur a speciei de baz i n cazul evalu rii i separ rii semin elor de plante cultivate i de buruieni, s-a pus aceeai problem a diferen ierii semin elor propriu-zise, care se claseaz ca semin e str ine, fa de pseudosemin ele acelorai specii str ine, care se declaseaz ca materii inerte. n Regulile Interna ionale din 1976 s-a introdus prevederea ca semin ele str ine din prob s nu mai fie mp r ite n dou categorii, ci s fie clasate ntr-o singur categorie, denumit "semin e de alte specii". Din acest moment, devenea un nonsens ca pentru diferen ierea structurilor seminale, n semin e adev rate i n pseudosemin e, s se foloseasc o metod n cazul plantelor de cultur i o alt metod n cazul buruienilor. Drept urmare, s-a trecut la unificarea respectivelor metode, hot rndu-se utilizarea i pentru semin ele de buruieni a acelorai metode i criterii de evaluare i clasare ca i pentru plantele cultivate. n standardul romnesc, referitor la metodologia analizelor de puritate (STAS 771381) ca i n cteva alte standarde na ionale, procedura mp r irii probei de lucru n doar trei categorii de componente n loc de patru, n-a fost nc introdus . Cu toate acestea standardul romnesc utilizeaz , att pentru semin ele de plante cultivate, ct i pentru cele de buruieni, aceleai criterii unice de diferen iere ntre semin e adev rate i pseudosemin e, ultimele fiind clasate ca materii inerte. Standardul 7713-81 consider drept specii cultivate toate speciile cultivate n anexa standardului i drept buruieni, pe toate cele ce nu figureaz n anexa respectiv . La aceast regul exist ns i excep ii: - sunt considerate i clasate drept buruieni semin ele oric reia dintre speciile cultivate, men ionate n anexa standardului, atunci cnd sunt g site n probele de semin e de flori sau n probele de semin e de plante medicinale i aromatice; - sunt considerate i clasate drept buruieni semin ele urm toarelor specii cultivate, atunci cnd apar n probele de semin e de cereale, leguminoase, plante industriale, plante furajere i legume: Atriplex hortensis, Cichorium endivia, Daucus carota i Rumex acetosa, precum i cele de crucifere, plante medicinale, aromatice i flori; - sunt considerate i clasate drept buruieni semin ele de graminee i leguminoase furajere anuale sau perene, atunci cnd sunt g site n probele de semin e de cereale, leguminoase, plante industriale, plante furajere i legume. Criterii pentru evaluarea i separarea materiilor inerte Materiile inerte separate din probe, la analiza de puritate, sunt constituie practic din dou grupe mari de particule: pe de o parte structuri seminale ale speciilor de plante cultivate sau buruieni care n-au corespuns criteriilor men ionate n subcapitolele anterioare i, ca atare, n-au putut fi evaluate ca semin e, ci au fost declasate ca pseudosemin e. Pe de alt parte, resturile vegetale, animale sau minerale, sc pate de la condi ionare i r mase n probe. n privin a resturilor vegetale ar mai fi de f cut o observa ie, n sensul c unele sunt primare, adic r mase de la condi ionare, iar altele secundare, adic desprinse ulterior din structurile seminale i anume n cursul ns cuirii, transportului sau sond rilor. Din punct de vedere al analizei de puritate, aceast diferen iere nu prezint ns nici o importan . 93

Criteriile folosite pentru evaluarea i separarea materiilor inerte din prima categorie sunt cele prezentate n subcapitolele anterioare, particulele respective fiind tocmai cele care nau corespuns respectivelor criterii. n acest sens, prevederile romneti includ n aceast grup de materii inerte urm toarele: - achenele i fructele similare, schizocarpe i mericarpe, la care este evident, la prima privire, c nu con in o s mn adev rat ; - achene i miezuri de Helianthus annuus, precum i glomerule de Beta vulgaris, care au trecut prin sitele tip prev zute n tabelul 5.1. - fragmente de semin e, achene, mericarpe i cariopse, care reprezint jum tate sau mai pu in din m rimea ini ial ; - semin e de Leguminoase i Cruciferae, care i-au pierdut mau mult de jum tate din nveli; - semin e i spicule e monoflorale de Gramineae, care nu con in nici o cariops cu endosperm; - o cincime din masa spicule elor multiple, nedesf cute, de graminee furajere, g site n proba de analiz ; - s mn a pur subdimensional , c zut prin sitele standardizate i care dep ete cotele maxime prev zute pentru gru, secar , orz, orzoaic i ov z; Materiile inerte din cea de-a doua categorie pot fi repartizate la rndul lor prin: - bractee, glume i glumele goale, care nu nchid o s mn ; - fragmente de tulpini, frunze, pedunculi, flori i alte organe vegetale; - insecte vii sau moarte, larve ale acestora, gale de nematozi, excremente; - sclero i, glomerule de m lur sau t ciune i orice alt forma iune fungic ; - p mnt, nisip, pietricele, etc. Efectuarea analizei de puritate Separarea i cnt rirea componen ilor Orice analiz de puritate ncepe cu o opera ie de cnt rire i anume cu stabilirea masei ini iale a probei sau a subprobelor de lucru. Aceast opera ie de cnt rire ini ial este prev zut n Regulile interna ionale, ct i n standardele na ionale i trebuie f cut cu respectarea anumitor reguli privind precizia. Regulile se refer la num rul de zecimale cu care trebuie f cute cnt ririle i la tipul de balan e ce se utilizeaz . Num rul minim de zecimale la cnt rirea unei probe (subprobe) de lucru: - masa sub 1 g = 4 zecimale; - masa de la 1 la 9,999 g = 3 zecimale; - masa de la 10 la 99,99 g = 2 zecimale; - masa de la 100 la 999,9 g = 1 zecimal ; - masa peste 1000 g = 0 zecimale. Acelai num r de zecimale poate fi utilizat i pentru cnt rirea categoriilor de componen i separate din proba de lucru. n ceea ce privete tipul de balan ce trebuie folosit, acesta este impus de num rul de zecimale cu care trebuie lucrat. Astfel, pentru cnt ririle cu peste 2 zecimale, nu se poate utiliza dect balan a analitic , n timp ce pentru cnt ririle cu mai pu in de 2 zecimale, este folosit balan a tehnic . n conformitate cu metodologia romneasc , masa ini ial a probei sau subprobei de lucru este ns i masa de referin a analizei de puritate i fa de ea se raporteaz i se calculeaz toate rezultatele. Regulile interna ionale (Cooper, 1981) difer ns esen ial, n aceast privin , deoarece pentru masa de referin a analizei de puritate reprezint suma final a meselor tuturor categoriilor de componen i g site n probe. Fiecare din aceste dou metode prezint att avantaje, ct i dezavantaje.

94

Dup stabilirea masei ini iale a probei sau subprobei de lucru, analiza de puritate comport parcurgerea urm toarelor opera ii: separarea componen ilor probei, identificarea speciei la toate semin ele g site i a fiec rui fel de materie inert , stabilirea masei fiec rei categorii de componen i, precum i aceea a unor componen i speciali. Toate aceste opera ii care se execut separat pentru fiecare prob sau subprob n parte, n conformitate cu metodologia romneasc , include, atunci cnd este cazul, diferen ele fa de regulile interna ionale. 1. Separarea componen ilor probei sau subprobei, n 4 categorii (STAS 7713-81) sau 3 categorii (Regulile I.S.T.A), se execut n baza examin rii individuale a fiec rei particule. Atunci cnd mprejur rile o cer sau cnd contractul comercial o impune, n afara celor 3 sau 4 categorii clasice, pot fi separa i i anumi i componen i individuali, specifici, cum ar fi: semin ele unei anumite specii de buruieni, s mn a pur reprezentat de sp rturi, sclero ii unei anumite ciuperci patogene, etc. n Regulile interna ionale este obligatorie separarea oric rui component (fel de materie inert sau s mn din alt specie) prezent n prob ntr-o propor ie gravimetric de 1% sau mai mult. Aceast obliga ie exist i n metodologia romneasc , cu deosebirea c propor ia prezen ei minime este de 5%. n schimb, standardul 7713-81 oblig la separarea oric rui component al c rui con inut n probe este limitat prin standardele de condi ii tehnice de calitate. Separarea propriu-zis a particulelor probei se execut pe o mas de analiz , pe o plac de sticl , cu spatula sau cu penseta i beneficiind de lumin puternic . n cazul probelor din anumite specii, este necesar ca pentru separarea componen ilor s se utilizeze instrumente optice ajut toare, lumin foarte puternic , instrumente i aparatur special i chiar procedee particulare. Pentru semin ele foarte mici ale unor specii medicinale sau de flori i chiar pentru anumite graminee i leguminoase furajere, este necesar folosirea de binoculare, de lupe speciale cu becuri fluorescente sau lumin puternic alb i avnd un anumit unghi de inciden . La o serie de specii furajere este necesar folosirea diafanoscopului pentru a putea stabili prezen a sau absen a cariopsei cu endosperm, n interiorul plevelor. Metodologia romneasc oblig la acest lucru n cazul probelor de Lolium i Festuca spp. n privin a instrumentelor i aparatelor speciale, utilizate pentru separarea componen ilor probei de analiz , standardul romnesc prevede, n primul rnd, folosirea sitelor. Procedeul cernerii prealabile, prin site tip, pentru probele de gru, secar , orz, ov z, orzoaic , floarea-soarelui i sfecl , precum i determinarea cuscutei, este prev zut n cadrul metodologiei romneti. n cazul separ rii componen ilor din cadrul probelor de semin e ale speciilor cultivate, men ionate anterior, procedeul cernerii prealabile este obligatoriu. n cazul determin rii cuscutei, cernerea prin site este admis ca un procedeu ajut tor. 2. Identificarea componen ilor nseamn stabilirea speciilor la care apar in toate semin ele separate din prob , inclusiv s mn a pur , precum i a naturii fiec rui fel de materie inert . Identificarea i separarea semin ei pure se realizeaz numai pe baz de caracteristici vizuale, clare i evidente, ale semin elor, f r a utiliza procedeele speciale de analiz a autenticit ii, care ar risca s afecteze capacitatea germinativ . Identificarea speciilor la care apar in semin ele altor plante cultivate i semin ele de buruieni g site n proba de analiz , se realizeaz la fel ca i n cazul semin ei pure, cu deosebirea c n cazurile n care identificarea este dificil , se pot utiliza i procedeele speciale ale analizei de autenticitate. n ceea ce privete identificarea fiec rui fel de materie inert , g sit n prob , aceasta nu pune practic probleme deosebite, astfel c nu este necesar s se insiste asupra ei. Aten ie special trebuie acordat , ns , acelor materii inerte a c ror prezen sau propor ie este limitat n standardele de calitate sau n contractele comerciale. n aceast categorie intr sclero ii.

95

3. Cnt rirea. Dup separarea i identificarea componen ilor din toate categoriile, urmeaz cnt rirea lor cu precizie. Pentru fiecare prob sau subprob de analiz n parte, se cnt resc individual toate categoriile de componen i separate, precum i acei componen i speciali prev zu i n contracte sau al c ror con inut este limitat prin standardele de condi ii tehnice de calitate sau dep ete propor ia minim de 5%, sau 1%. ntre metodologia romneasc a analizei de puritate i Regulile interna ionale, exist o deosebire de fond n privin a stabilirii masei semin ei pure. n conformitate cu standardul 7713-81, s mn a pur nu se mai cnt rete, masa ei determinndu-se prin diferen a fa de masa ini ial a probei sau subprobei de analiz . Calcularea i exprimarea rezultatelor Rezultatele oric rei analize de puritate fizic se calculeaz i se exprim n procente gravimetrice. Con inutul procentual (X) al fiec rei categorii de componen i sau al fiec rui component individual ce a fost urm rit, se calculeaz cu ajutorul urm toarei formule: X = m x 100/M (%), n care: m reprezint masa n grame a respectivei categorii de componen i separate din proba de analiz ; M reprezint masa ini ial n grame a probei de analiz (n cazul metodologiei romneti) sau suma maselor n grame ale tuturor componen ilor (n cazul Regulilor interna ionale). Pe parcursul calculelor, simbolurile X i m cap t cte un alt indice pentru fiecare din categoriile de componen i al c ror con inut se determin . De exemplu, X1 i m1 pentru calcularea con inutului de semin e de alte plante cultivate; X2 i m2 pentru calcularea con inutului de buruieni; X3 i m3 pentru calcularea con inutului de materii inerte. Toate rezultatele procentuale ale analizei de puritate se calculeaz cu 2 zecimale, ns se rotunjesc exprimndu-se cu o singur zecimal . Rotunjirile se efectueaz astfel: frac iunile mai mari de 0,04 % se m resc la 0,10 %, iar cele egale cu 0,04% sau mai mici se neglijeaz , astfel ca suma procentelor tuturor categoriilor de componen i g site s fie egal cu 100 %. Categoriile de componen i care reprezint 0,04 % sau mai pu in, se men ioneaz n buletinul de analiz ca urme i nu ca 0,0 %. Echipamente pentru analiza de puritate S-a putut constata c analiza de puritate fizic este dificil i mare consumatoare de timp i munc . Din aceste motive, nc de la nceputurile controlului semin elor, a existat i nc mai exist , o preocupare deosebit pentru g sirea de procedee, ustensile i aparate capabile s asigure fie uurarea ei, fie reducerea efortului sau a timpului necesar pentru executare. Cu toate eforturile depuse, analiza de puritate a r mas pn n prezent o opera ie preponderent manual i vizual , neputndu-se nc vorbi de realiz ri n direc ia mecaniz rii ei, ci doar de ustensile, aparate i echipamente capabile s uureze i accelereze efectuarea ei. Ustensile, aparate i echipamente obinuite n aceast grup sunt cuprinse cele mai simple i comune instrumente, existente n orice laborator de controlul semin elor i n lipsa c rora analiza de puritate nu poate fi efectuat sau, n orice caz, nu pentru semin ele tuturor speciilor. Bisturiele, acele, spatulele i pensetele, sunt instrumente de baz ale analizatorului de la puritate i cu ajutorul lor se execut trierea, examinarea, aprecierea i clasarea individual , a tuturor particulelor i structurilor ce compun proba de lucru. n func ie de specia de semin e ce se examineaz , este necesar ca aceste instrumente s fie de diferite tipuri i dimensiuni, corespunz tor formei i dimensiunii semin elor. Scafele, godeurile i t vile pentru turnat, p strat i separat semin e reprezint alte instrumente de baz . Godeurile i t vile sunt de nenlocuit pentru p strarea individualizat i separat , precum i pentru cnt rirea probelor i a diferitelor categorii de componen i ale 96

acestora. Godeurile sunt de regul rotunde, iar t vi ele, rectangulare i pot fi confec ionate din metal, plastic sau chiar carton presat. Cele mai pu in corespunz toare sunt cele de plastic, deoarece prin frecare se ncarc cu electricitate static , ceea ce face ca s se lipeasc de interiorul i chiar exteriorul lor semin ele uoare de graminee furajere perene. Acest fenomen cauzeaz erori de cnt rire sau separare, apreciabile. Fiecare laborator trebuie s dispun de un num r suficient de godeuri i t vi e, de diverse m rimi i capacit i, corespunz tor maselor diferite, pe specii, ale probelor de lucru (figura 4.6).

Fig. 4.6. Scafe i godeuri. Lupele, cu diferite puteri de m rire, sunt instrumente esen iale pentru analiza de puritate. Cu toate c , acuitatea vizual normal a ochiului uman are, teoretic, ca limit 0,05 mm, extrem de pu ini sunt analizatorii ce pot executa analize de puritate, la majoritatea speciilor, cu ochiul liber. De regul , la foarte multe specii nu se poate lucra f r lup . Lupele pentru analiza de puritate sunt de 3 feluri: de mn , cu picior i cu lumin proprie. Cele mai corespunz toare i mai frecvent folosite sunt lupele cu picior, care prezint avantajul c las operatorului minile libere. Piciorul lupei are la un cap t o talp metalic grea care i asigur stabilitatea, iar la cel lalt cap t, un mner inelar pentru manipulare i transport. Pe picior sunt prinse, prin bra e mobile n plan vertical i orizontal, 3 sau 2 lupe cu diferite puteri de m rire. De regul , prima lup m rete de 4,5 x, iar a doua, de 2 x. Se poate lucra cu fiecare lup separat sau cu ambele suprapuse, ob inndu-se astfel o a treia putere de m rire (fig. 4.7). Exist i lupe la care piciorul este telescopic, putnd fi micat n plan vertical i orizontal.

Fig. 4.7. Lupa cu picior

Fig. 4.8. Diafanoscop cilindric

Diafanoscopul este instrumentul cel mai util, n cazul analiz rii speciilor la care, pentru clasarea unei structuri, ca s mn pur sau ca materie inert , este necesar detectarea prezen ei sau lipsei unei cariopse. n cazul gramineelor la care cariopsa este mbr cat n pleve, aceast detectare nu poate fi practic efectuat dect prin transparen sau translucen cu ajutorul diafanoscopului. Metodologia romneasc prevede aceast procedur la probele de Lolium i Festuca spp. n principiu, diafanoscopul simplu este o cutie dreptunghiular din lemn sau alt material, avnd capacul din sticl mat . n interiorul cutiei se afl un bec electric, 97

care lumineaz capacul de sticl de jos n sus, astfel c la semin ele distribuite n strat sub ire pe suprafa a acestuia, se poate determina prezen a sau absen a cariopsei. La diafanoscoapele mai perfec ionate, sursa de lumin este concentrat doar asupra unei p r i a capacului de sticl , examinarea semin elor efectundu-se numai n acest loc. Restul capacului servete pentru depozitarea probei de lucru, semin ele fiind mpinse aici succesiv, pentru examinare. De asemenea, capacul diafanoscopului poate fi prev zut cu orificii care se vars , fiecare, n cte un godeu separat. n cursul examin rii probei, fiecare s mn pur , s mn str in sau materie inert , sunt mpinse n orificiul corespunz tor, astfel c , la finele analizei, ntreaga prob se g sete mp r it n 3 4 godeuri, n func ie de cte categorii de componen i au existat. Unele diafanoscoape moderne sunt confec ionate din tabl metalic i sunt de form cilindric (fig. 4.8). Ele sunt dotate cu lup proprie pentru examinarea semin elor, care sunt introduse n aparat, aezate pe o lam circular de sticl , printr-o deschiz tur orizontal situat la mijlocul n l imii diafanoscopului. Sitele i vibratoarele. Utilizarea sitelor reprezint primul pas n direc ia mecaniz rii analizelor de determinare a purit ii fizice a semin elor. Sitele utilizate pe plan mondial n controlul semin elor au form circular , mai rar rectangular , sunt confec ionate din tabl i srm de alam sau de o el i au de jur mprejur o ram rigid , din acelai material. Sitele circulare (fig. 4.9) au, n general, diametrul cuprins ntre 80 400 mm, iar n l imea ramei ntre 30 80 mm. Ochiurile sitelor pot fi rotunjite sau rectangulare i sunt confec ionate din tabl perforat sau srm mpletit , ntr-o gam larg de dimensiuni (fig. 4.10). Un set de site trebuie s mai cuprind un capac i o cutie bazal pentru acoperirea i colectarea semin elor. Aceste piese se fixeaz deasupra i respectiv dedesubtul sitei sau setului de site suprapuse.

Fig. 4.9. Site circulare

Fig. 4.10. Forme i ochiuri de site.

Cernerea semin elor se realizeaz imprimndu-se sitelor o micare oscilatorie alternativ , de obicei 60 mic ri timp de 1 minut, realizat manual sau cu ajutorul unui vibrator electric sau electromagnetic. Pentru separarea probei de lucru, se utilizeaz un set de cteva site (4.11), cu m rimea ochiurilor aleas n raport cu caracteristicile probei. Sitele se suprapun astfel ca m rimea ochiurilor s se afle n ordine descresc toare de sus n jos, deasupra montndu-se capacul iar la baz , cutia pentru colectarea semin elor. Bateria de site constituit n acest mod se fixeaz deasupra vibratorului dup ce s-a turnat proba de semin e pe sita superioar (fig.4.12). Vibratoarele sunt ac ionate electric i realizeaz o micare oscilatorie uniform , de amplitudine i frecven fix . Exist i vibratoare mai perfec ionate la care amplitudinea i frecven a oscila iilor pot fi reglate independent. Aceste vibratoare sunt dotate cu un ceas pentru fixarea timpului de cernere, iar capacul superior al bateriei de site este confec ionat din plexiglas transparent, care permite supravegherea opera iei. 98

Fig. 4.11. Set de site

Fig. 4.12. Baterie de site montat pe vibrator

Fig. 4.13. Vibrator.

Bateria de site cu vibrator, orict de perfec ionat , nu poate realiza dect o separare n mare a componen ilor probei de lucru, opera ia fiind apoi completat i definitivat manual. Cu toate acestea, se realizeaz o reducere a timpului de lucru necesar pentru efectuarea analizei de puritate i de aceea, n multe ri, utilizarea sitelor a fost adoptat i oficializat , cel pu in pentru semin ele anumitor specii. Balan ele sunt instrumentele cu ajutorul c rora se traduce n cifre, rezultatul analizelor de puritate i din aceast cauz , este absolut necesar ca laboratorul s dispun de balan e de nalt precizie i ca opera iile de cnt rire s se execute cu aten ie i corectitudine. Deoarece masele probelor de lucru difer n limite foarte largi (0,1.1000 g) de la o specie la alta i deoarece metodologia oblig ca n func ie de acestea cnt ririle s se execute diferen iat, cu 4 pn la 0 zecimale, rezult c orice laborator trebuie s dispun de 3 4 balan e, de tipuri i precizii diferite. n prezent, cele mai indicate i ra ionale pentru laboratoarele de controlul semin elor, sunt balan ele electrice. Aceste balan e sunt foarte exacte, realizeaz cnt riri rapide, nu reclam manipularea nici unui fel de greut i i multe din ele permit luarea automat n calcul a tarei recipientului n care se afl semin ele. Balan ele electrice automate prezint rezultatul final n form numeric , pe scale mobile iluminate i ajung foarte repede la echilibrare i stabilizare. Mesele de lucru pentru analiza de puritate sunt construite n diferite modele i dimensiuni, n func ie de concep ia i particularit ile fiec rui laborator. n ultimii ani, s-au propus, de c tre diverse laboratoare, mai multe tipuri de mese de lucru. Indiferent de tip, toate mesele de lucru trebuie s dispun de cel pu in o suprafa neted , suficient de mare, acoperit cu plastic, sticl sau alt material rezistent, capabil s asigure alunecarea i deplasarea uoar i f r re ineri a diferitelor semin e i materii inerte; un num r suficient de prize electrice de diferite voltaje i amperaje, pentru cuplarea direct a l mpilor, lupelor electrice, diafanoscoapelor i a altor utilaje specifice; sertare suficiente pentru p strarea probelor, godeurilor i diferitelor instrumente de lucru (figura 4.14).

99

Fig. 4.14. Model de mas Determinarea autenticit ii n domeniul controlului calit ii semin elor, determinarea autenticit ii urm rete i realizeaz dou obiective principale. Pe de o parte, identificarea genului, speciei i n unele cazuri, chiar a soiului din care apar ine proba de semin e analizat , iar pe de alt parte, diferen ierea i separarea ntre ele a semin elor foarte asem n toare ca form , aspect, dimensiune, etc., dar care fac parte din unit i taxonomice diferite. Atunci cnd acest ultim obiectiv este definitivat i prin m sur tori cantitative, analiza de autenticitate duce la aprecierea i exprimarea purit ii biologice. Pe baza identific rii se determin autenticitatea, care stabilete dac semin ele din prob apar in genului, speciei sau soiului declarat de expeditor. Pe baza diferen ierii i separ rii se determin puritatea biologic , care stabilete propor ia de semin e ce apar ine unit ii taxonomice declarate, precum i (atunci cnd este cazul) propor ia de semin e din alte unit i taxonomice, considerate impurit i biologice n proba de analiz . Determinarea autenticit ii i purit ii biologice poate fi realizat fie n laborator, fie n casa de vegeta ie sau n cmp. La determinarea n laborator, obiectul analiz rii l constituie semin ele, germenii i eventual, plantulele. La determinarea n casa de vegeta ie sau n cmp, obiectul analiz rii l constituie plantele aflate n diverse faze de vegeta ie n vase sau n parcele. Dintre toate aceste modalit i posibile, pentru domeniul de activitate al controlului calit ii semin elor, prezint interes doar determinarea n laborator. n ceea ce privete determin rile n casa de vegeta ie i n cmp, acestea apar in de domeniul postcontrolului i al altor sfere de activitate. Determinarea n laborator a autenticit ii probelor de semin e este o preocupare veche ce a re inut aten ia laboratoarelor i sta iunilor de semin e, nc de la nfiin area lor. Prin obiectivele i rezultatele sale, determinarea autenticit ii n laborator are contingen i raporturi pe de o parte, cu analiza de puritate fizic , iar pe de alta, cu lucr rile de recunoatere i certificare a culturilor n cmp. n leg tur cu primul aspect, trebuie men ionat c , unele din metodele de determinare a autenticit ii sunt utilizabile, n anumite condi ii i pentru analizarea purit ii fizice la probele constituite nu dintr-o singur specie de baz , ci dintr-un amestec de dou sau mai multe specii nrudite. n cazurile n care determinarea propor iei gravimetrice de participare la alc tuirea semin ei pure a fiec reia din respectivele specii ale amestecului, este foarte dificil de efectuat pe ntreaga prob de lucru a analizei de puritate, se nlocuiete aceast opera ie cu o determinare de autenticitate, efectuat pe un num r redus de semin e. n ceea ce privete raporturile cu lucr rile de certificare n cmp, trebuie precizat c rezultatele de autenticitate i de puritate biologic determinate n laborator nu pot anula sau infirma determin rile f cute prin certificarea culturilor semincere.

100

Analizele de laborator privind determinarea autenticit ii i a purit ii biologice se efectueaz , n conformitate cu metodele stabilite pe specii, prin examinarea de semin e, germeni sau plantule. Examinarea const fie n observarea apari iei acelor reac ii i manifest ri tipice, prev zute de metodologia specific , n cazul trat rii semin elor i germenilor cu agen i chimici sau fizici prescrii, fie n compararea semin elor io plantulelor analizate, cu eantioanele etalon autentice sau cu desenele, fotografiile i diapozitivele existente n colec ia, biblioteca i fototeca laboratorului. Pentru determinarea autenticit ii i a purit ii biologice, sunt necesare (ca i pentru celelalte analize) probe de laborator, extrase din loturile de semin e i expediate laboratorului n condi iile ar tate anterior. Masa minim a probelor de semin e trebuie s fie aceea ar tat pe grupe de specii, n grame (tabelul 4.4). Din proba de laborator se extrag probele de lucru necesare. M rimea probei de lucru va fi aleas astfel nct s con in cel pu in 400 de semin e (n cazul examin rii directe a acestora) sau s asigure ob inerea a minimum 400 germeni normali (n cazul examin rii de germeni sau plantule). Examin rile se efectueaz ntotdeauna pe repeti ii a cte 100 de semin e, germeni sau plantule. Tabelul 4.4 Masa minim a probei de laborator pentru analiza de autenticitate (Reguli interna ionale, 1976)
Genul din care apar in semin ele Zea, Pisum, Phaseolus, Vicia, Lupinus i altele avnd semin e de m rime similar Triticum, Secale, Hordeum, Avena i altele de aceeai m rime Beta i altele cu semin e de m rime similar Toate celelalte genuri nespecificate Masa (g) 1 000 500 250 100

Determin rile i observa iile necesare se execut n conformitate cu urm toarele recomand ri generale: n cazul n care se examineaz caractere morfologice, este indicat s se foloseasc aparate de m rire optic i surse de lumin aezate jos i lateral, fa de obiectele observate. Este bine ca acestea s fie plasate pe un fond de culoare contrastant , iar pentru examinarea culorilor este potrivit , n func ie de situa ie, lumina de zi, lumina ultraviolet sau lumina fluorescent ; n cazul n care se studiaz caracteristici chimice sau fizice, ce se manifest ca urmare a trat rii semin elor cu reactivi chimici sau fizici, se vor respecta toate prevederile metodei specifice referitoare att la felul i concentra ia reactivilor, ct i a modului i duratei de aplicare a acestora. Din cele prezentate, rezult c pentru ob inerea de rezultate exacte i reproductibile la determinarea autenticit ii, este necesar s fie ndeplinite cel pu in dou condi ii esen iale. Pe de o parte, trebuie ca metodele de determinare s fie perfect cunoscute i riguros aplicate, de c tre personal specializat i familiarizat cu acest gen de lucr ri. Pe de alt parte, trebuie ca laboratorul respectiv s dispun de toat documenta ia necesar pentru identificarea sigur a diferitelor specii i chiar soiuri de semin e. Cercet rile cele mai recente au ar tat c , datorit num rului foarte mare de soiuri noi, ce se creaz mereu prin hibridare complex , n prezent nu se mai poate identifica n mod cert un soi i nici controla puritatea lui biologic , dect recurgnd obligatoriu la analiza n cmp, n parcele experimentale. Documenta ia necesar pentru determinarea autenticit ii Pentru efectuarea n bune condi ii i la nivelul calitativ cerut a analizelor de autenticitate, laboratoarele trebuie s dispun de toat documenta ia necesar . Prin acest termen se n eleg, n principal, dou categorii distincte de materiale: bibliografice i seminale.

101

Materialul biologic utilizat pentru reuita analizelor de autenticitate cuprinde c r ile de referin , albumele i fototeca necesar pentru identificarea i determinarea semin elor de plante cultivate i de buruieni. Materialul seminal necesar pentru efectuarea analizelor de autenticitate este reprezentat de c tre eantioanele etalon de semin e autentice, pe care trebuie s le posede fiecare laborator de controlul calit ii semin elor i care alc tuiesc colec ia de semin e a laboratorului. Aranjarea colec iei de semin e se refer la modul i principiul de sistematizare a eantioanelor de semin e. Modul de aranjare i sistematizare ales, trebuie s ndeplineasc (indiferent de m rimea i scopul colec iei) trei condi ii esen iale: s asigure localizarea simpl i uoar a oric rui eantion urm rit; s se poat lucra cu ea, practic, comod i rapid, la identificarea de semin e necunoscute i s permit introducerea de noi eantioane, f r ca acest lucru s tulbure modul de aranjare existent. Modul de p strare a semin elor din colec ie. Semin ele unei colec ii se p streaz , de obicei, n tuburi individuale, din sticl sau plastic, etichetate i numerotate. Din motive de spa iu, dar i de manevrabilitate, este necesar ca att tuburile, ct i borc nelele s fie ct mai mici. Pentru ca recipientele de diferite m rimi i capacit i ale colec iei s poat fi totui p strate ordonat, sistematic i estetic, n sertare cu dimensiuni i rasteluri identice, se va avea grij ca toate recipientele (indiferent de m rimea lor) s prezinte exact aceeai n l ime, variabil fiind doar diametrul lor. Tuburile sau borc nelele etichetate sau numerotate i n care s-au introdus semin e autentice alc tuiesc eantioanele etalon ale colec iei. Determinarea germina iei Fazele procesului de germina ie Procesul germina iei are urm toarele faze: A. Imbibi ia sau umflarea semin elor este un proces fizico-chimic, care dureaz de la cteva minute pn la cteva ore. P trunderea apei se face de la exterior la interior, pe toat suprafa a nveliurilor. La semin ele de cereale, celulele aleuronice, iar la semin ele de fasole, celulele epidermice i vasculare sunt primele care i intensific respira ia datorit hidrat rii lor. La nivelul celulei, apa p trunde n spa iul de lng pere ii celulei i apoi ntre organitele de depozitare, care sunt primele ce se hidrateaz . Ritmul de absorb ie depinde pe de o parte de felul i nsuirile semin ei, iar pe de alt parte de condi iile de mediu. nsuirile semin ei care influen eaz ritmul absorb iei sunt: natura nveliurilor, compozi ia chimic , con inutul de umiditate, m rimea. Unele semin e avnd nveliuri care nu permit intrarea apei, nu se mbib i r mn tari; acest fenomen este caracteristic pentru semin ele din familiile Leguminoase, Malvaceae, Convolvulaceae i altele. Pentru a m sura permeabilitatea pentru ap a nveliurilor, s-a conceput un aparat cu care la semin ele de fasole s-a determinat faptul c permeabilitatea variaz ntre 0,78 i 1,82 mg/mm2/or , fiind mai mic la semin ele soiurilor cu nveliul colorat i mai mare la cele cu nveliul alb. Compozi ia chimic a semin elor influen eaz ritmul i cantitatea de ap absorbit , pentru c substan ele care o compun absorb cantit i de ap diferite: proteinele pn la 180%, amidonul 70%, celuloza 30%. Comparativ cu aceasta, cantitatea de ap necesar germin rii semin elor de graminee este n jur de 50%, iar la leguminoase de 100% din greutatea semin ei. La unele semin e, cantitatea de ap absorbit nu este n leg tur cu compozi ia chimic , deoarece intervin i al i factori. De exemplu, la semin ele de in se absoarbe o cantitate mare de ap , datorit substan elor mucilaginoase din nveli, iar la sfecl , din cauza esuturilor lemnoase ale glomerulei. La semin ele de soia i fasole cu con inut sc zut de umiditate, absorb ia are loc mai rapid, de aceea se produc v t m ri ale embrionului. Acestea pot fi evitate dac s mn a 102

nainte de a fi pus la germinat este adus la 16% umiditate. Absorb ia rapid a apei la semin ele de leguminoase submersate, produce v t marea membranelor celulare i blocheaz spa iile intercelulare, mpiedicnd apoi p trunderea oxigenului n celule. Ritmul de absorb ie al apei, este mai mare la semin ele mici, deoarece acestea prezint propor ional o suprafa de absorb ie mai mare. Aceast nsuire a semin elor mici, favorizeaz germina ia lor n cmp, n condi ii de instabilitate a apei n stratul superficial al solului. B. Hidratarea i activarea enzimelor, vitaminelor i regulatorilor de cretere au rolul de a mobiliza substan ele de rezerv prin hidroliz i transportul lor la punctul de cretere. Ching (1972) sistematizeaz astfel transform rile biochimice care au loc n aceast faz : absorb ia rapid a apei de c tre biocoloizii semin ei; reactivarea sistemului enzimatic existent i a organitelor; respira ia care furnizeaz energia necesar sintezei de enzime, de proteine structurale i de lipide, pentru cromozomi, nucleoli, membrane i pere i celulari, n procesul creterii i form rii de noi celule n embrion. Intensitatea respira iei arat ct de repede decurg procesele metabolice n aceast faz . La semin ele de porumb n curs de germina ie, primele celule reactivate sunt cele ale meristemului r d cinii primare i coleorizei, dup 50 de ore, urmnd apexul plumulei la 70 ore. C. Diviziunea i creterea celulelor au ca rezultat creterea embrionului. Creterea prezint 3 etape succesive: m rirea dimensiunii celulelor, creterea num rului lor i m rirea gradului lor de diferen iere. Alungirea celulelor se face pe baza creterii cantit ii de suc celular, prin l rgirea vacuolei centrale, dar crete i cantitatea de citoplasm . Diviziunea poate s aib loc simultan cu creterea celulelor, aa cum este men ionat la porumb i orz, iar la semin ele de salat , poat s fie precedat de creterea celulelor (Berlyn, 1972). Creterea celulelor este reglat de hormoni, n special de auxine i gibereline, pentru c tratarea semin elor cu aceti hormoni le stimuleaz germina ia, iar substan ele care inhib biosinteza giberelinei (CCC) mpiedic germina ia. D. ncol irea ieirea embrionului din s mn , este un moment crucial n procesul germina iei; el are loc nvingnd rezisten a nveliurilor seminale sau chiar ale fructului. La majoritatea semin elor, ncol irea este efectul creterii embrionului. Organul cel mai obinuit de str batere aste radicula, ns la unele plante porumb, acest rol l ndeplinete coleoriza, care la rndul ei este str b tut de radicul . Dup ncol ire sunt observate la scurt timp, primordiile r d cinilor secundare. Dup ieirea r d cinii urmeaz ieirea plumulei, care la gramineee este protejat , pn la ieirea la suprafa a solului, de c tre coleoptil, iar la semin ele altor plante, hipocotilul formeaz un crlig care str bate solul. nveliul seminal este str b tut mai greu la semin ele n repaus, din cauz c germenul nu are putere s -l str bat . Alt cauz este lipsa vigorii, care se datoreaz fie v t m rilor produse de temperaturile sc zute (la semin ele de porumb), fie con inutului de umiditate sc zut (la semin ele de fasole). E. Morfogeneza are ca rezultat apari ia structurilor esen iale bine dezvoltate. n practica de laborator, germina ia este definit ca apari ia i dezvoltarea din embrionul semin ei a acelor structuri esen iale, care pentru s mn a respectiv arat capacitatea acesteia de a produce o plant normal n condi ii favorabile de sol. Exist multe diferen e ntre modul de germinare al semin elor din diferite specii. Exemplu, apari ia coleoptilului naintea radiculei, la unele graminee sau creterea hipocotilului ca prim manifestare a germina iei. Cea mai important diferen privete ns , creterea cotiledoanelor: acestea fie ies din sol, devenind verzi i fotosintetice (germina ie epigeic ), fie r mn n sol (germina ie hipogeic ). La germina ia epigeic cotiledoanele sunt mpinse n sus prin creterea hipocotilului, n timp ce la germina ia hipogeic acest organ r mne scurt.

103

Un cotiledon modificat este reprezentat de scutelum (la cereale), care absoarbe substan ele dizolvate din endosperm i le transfer n axul embrionar, n timp ce la s mn a de ceap , o parte din cotiledon r mne ca organ de absorb ie n endosperm, iar restul devine verde. Condi iile de germina ie Factorii externi care influen eaz germina ia sunt: apa, temperatura, oxigenul, lumina, structura solului i micro-organismele. Dintre factorii interni, cea mai mare importan o prezint inhibitorii i starea de repaus. a) Apa are o foarte mare capacitate de dizolvare i aceast nsuire este important , deoarece metabolismul plantei are loc n faza lichid i coloidal . Apa din interiorul celulei furnizeaz oxigenul necesar respira iei, care se unete cu carbonul din substan ele de rezerv iar oxigenul molecular din aer servete ca primitor al hidrogenului rezultat n procesul respira iei, formndu-se apa, ca produs al respira iei. Apa reprezint mediul necesar pentru activarea enzimelor aflate n semin ele n stare de repaus i care sunt necesare la sinteza proteinelor. Cantitatea de ap care p trunde n s mn este de 67 150% din greutatea semin ei uscate, astfel c dup mbibare, s mn a ajunge la un con inut de umiditate de 40 60%. Factorii externi care influen eaz absorb ia apei de c tre semin e sunt: gradul de accesibilitate a apei i temperatura. Cea mai mare cantitate de ap este absorbit de c tre semin e n form lichid . Cercet rile au ar tat ns , c excesul de ap poate fi d un tor, probabil din cauz c mpiedic accesul oxigenului. Semin ele de soia cufundate n ap absorb, la temperatura de 25C, n decurs de 12 ore, o cantitate de ap de 234% din greutatea lor, n timp ce puse n condi ii optime de germina ie, absorb numai 173%, germina ia fiind de 19 i 83% (Tabelul 4.5). Tabelul 4.5 Influen a modului de aprovizionare cu ap i a temperaturii asupra ritmului de absorb ie i asupra germina iei semin elor de soia
Aprovizionarea cu ap
Imersie (strat) Imersie (strat de ap de 5 cm) Strat de ap (1/2 din grosimea semin ei) Rulouri umectate la capacitatea maxim de re inere Pliseuri din sugativ umectate la 95% din capacitatea max. de re inere Pliseuri din sugativ umectate la 57% din capacitatea max. de re inere Temp. (C) 25 5 25 25 25 25 Perioada de absorb ie (ore) 12 24 36 12 24 36 ap absorbit (%) germina ie (%) 234 248 246 19 18 8 249 250 246 5 7 3 233 248 245 23 26 19 203 228 235 58 54 59 189 217 224 70 72 62 173 213 218 83 84 71

n sol, absorb ia apei este determinat de con inutul n ap al solului nconjur tor (10 mm de la s mn ). Aceasta influen eaz att cantitatea de ap absorbit , ct i germina ia. n mediul de germinat format din nisip, accesibilitatea apei este determinat de for a de suc iune i de presiunea osmotic . n nisip fin, din cauza conductibilit ii hidraulice reduse de numai 2 atmosfere, germina ia semin elor scade, iar la 5 10 atmosfere, conductibilitatea devine 0 i germina ia nu mai are loc. O importan deosebit o prezint i suprafa a de contact dintre s mn i solul umed. Acest contact depinde de stratul mucilaginos care se formeaz la unele semin e (in, p tlagin ) i care extinde c ile de acces ale apei c tre s mn sau de adnciturile de pe s mn care reduc suprafa a de contact cu apa (neghina), ncetinind absorb ia. Suprafa a de contact a semin elor cu apa prezint mare importan la semin ele mari, care cufundate n nisip germineaz mai bine dect dac sunt puse pe suprafa a stratului de germina ie, din cauz c absorb ia apei timp de 2 ore este de 0,59 g/1g s mn pus n nisip i 0,26 g/1g s mn pus pe nisip, ca strat de germina ie. Germina ia n astfel de condi ii poate ajunge la 98% i respectiv 56%.

104

b) Temperatura influen eaz germina ia semin elor, mai ales n primul stadiu (imbibi ia). Pollock i Roos (1972), arat o sc dere a ritmului de absorb ie a apei, la semin ele de floarea-soarelui, prin sc derea temperaturii de la 30C, la 1C. Au constatat, de asemenea, c temperaturile sc zute din timpul imbibi iei produc v t m ri n semin ele de fasole, sensibilitatea acestora fiind n func ie de nivelul lor de vigoare. Semin ele mai pu in viguroase mor dac sunt mbibate timp de 6 ore la 5C, iar dac mbibarea se efectueaz la 25C timp de 6 ore, expunerea ulterioar la temperaturi sc zute r mne f r efect. La semin ele de soia, Phillips i Youngman (1971) au g sit c sensibilitatea fa de temperaturile sc zute este dependent de umiditatea ini ial a semin elor. La soia se ntlnete o sensibilitate fa de temperaturile sc zute din timpul primelor 12 ore de germina ie i exist o corela ie ntre absorb ia apei i varia ia diurn a temperaturii, la care sunt supuse semin ele mici de leguminoase. Absorb ia apei la temperaturi sc zute produce creterea exudatului, din cauz c n membranele celulare se produc schimb ri ireversibile. Creterea exudatului nseamn pierderea vigorii semin elor i n consecin , chiar sc derea germina iei. Temperatura afecteaz fiecare din fazele de germina ie, determinnd ritmul de cretere. Influen a negativ a temperaturii asupra germina iei, se manifest prin cretere lent , num r mic de germeni i anomalii ale acestora. Sensibilitatea semin elor la temperatur , n cursul germina iei, depinde de specie, condi iile n care s-a format s mn a i starea de dup recoltare. Repausul este starea n care limitele condi iilor n care o s mn poate s germineze sunt ngustate. c) Oxigenul este necesar n procesul respira iei, care are loc n orice celul vie. Respira ia este o succesiune de reac ii prin care se ob ine energie din energia depozitat n moleculele organice. Baza molecular a acestui proces este oxidarea treptat a carbonului organic i transferul hidrogenului la oxigen cu formarea unei molecule de ap . Energia astfel eliberat este utilizat la formarea de ATP (prin fosforilarea aerob ). ATP este un compus cu un mare con inut de energie necesar la sinteza proteinelor, care, la rndul lor, sunt necesare pentru formarea enzimelor i n procesul creterii (tabelul 4.6.). Aceste procese au loc n mitocondrii, care sunt organite relativ autonome, a c ror structur este format din 2 membrane, fiecare avnd un con inut enzimatic caracteristic. Fosforilarea aerob are loc n membrana interioar care, pentru a genera ATP trebuie s fie intact . Orice verig slab a acestui lan enzimatic limiteaz producerea energiei, sinteza substan elor necesare creterii i germina ia i vigoarea semin ei. Tabelul 4.6. Efectul nvechirii semin ei la diferite temperaturi asupra con inutului ATP n semin e mbibate (4 ore la 20C) i asupra germina iei i m rimii germenului la Trifolium incarnatum
Indice Temperatura de p strare Greutatea semin ei (mg) ATP (nmol/s mn ) Germina ia (%) Lungimea unui germen de 4 zile (cm) Vechimea semin ei 6 luni 15 ani 3C 22C 3C 22C 3,2 3,8 3,8 2,9 0,02 0,92 2,28 2,16 0 69 96 98 0 0,9 3,0 4,4

Accesibilitatea oxigenului pentru enzimele de respira ie depinde, n primul rnd, de prezen a oxigenului n spa iile din jurul semin ei. Aceast accesibilitate poate fi redus prin prezen a apei. Cele mai multe experien e prin care se dovedete eliminarea oxigenului prin prezen a apei se efectueaz umectnd semin ele. Excesul de ap absorbit n s mn blocheaz spa iile intercelulare, mpiedicnd p trunderea oxigenului n celule. P trunderea oxigenului n s mn are loc prin difuziune i n principal, odat cu apa n timpul absorb iei acesteia. 105

Al i factori care influen eaz procesul respira iei sunt: cantitatea de umiditate din s mn , microorganismele din pericarp, temperatura i concentra ia oxigenului i bioxidului de carbon n mediul de germinat. d) Lumina. Folosirea luminii pentru a stimula germina ia semin ei reprezint de mult timp un procedeu eficace n controlul semin elor. Ac iunea luminii asupra germin rii semin elor este fotochimic i depinde de lungimea de und . Zona stimulatoare a luminii este de 560 690nm, cu absorb ie maxim la 660nm, iar zona de inhibare se extinde de la 690 780nm, cu absorb ia maxim la 730nm. Num rul de semin e care germineaz depinde ns , nu numai de energia luminoas , dar i de starea de mbibare i temperatur . Influen a stimulatoare a luminii poate fi nlocuit n condi ii de ntuneric, prin alternarea diurn a temperaturii sau prin temperaturi sc zute. e) Solul are o importan foarte mare ca factor care influen eaz germina ia i mai ales r s rirea n cmp. Necesitatea sem natului de precizie a determinat multe cercet ri, care au avut scopul de a g si rela ia ntre r s rire i nsuirile solului. Specii diferite reac ioneaz diferit la tipul de sol i chiar n cadrul aceleai specii exist diferen e ntre loturi. R s rirea descrete odat cu gradul de compactare a solului, care e accentuat de evaporarea apei. Crusta care se formeaz este rupt de for a colectiv a germenilor i nu prin crearea de c i separate de c tre fiecare germen. La acelai grad de compactare a solului, r s rirea este mult redus la dicotiledonate, fa de monocotiledonate. f) Microorganismele constituie cel mai complex factor de germina ie, a c rei ac iune este mai puternic n condi ii de temperatur sc zut i umiditate ridicat . Pierderea substan elor nutritive din s mn n mediul de germina ie poate stimula dezvoltarea microorganismelor. Metode de determinare a germina iei Rezultatele determin rii germina iei se folosesc pentru a aprecia calitatea semin elor pentru sem nat i pentru a compara valoarea diferitelor loturi n scopul comercializ rii lor. Pentru primul scop este important ca rezultatele determin rilor s fac posibil o apreciere ct mai real a valorii de sem nat, iar pentru al doilea scop metodele de analiz trebuie s fie complet standardizate i s dea rezultate reproductibile, n limite destul de nguste, ori de cte ori este nevoie a fi repetate. Cele mai obinuite metode de germina ie demonstreaz capacitatea semin elor de a produce plante n cmp, punndu-le s germineze n condi ii optime de laborator. Capacitatea germenilor ob inu i n laborator de a se dezvolta n plante normale este apreciat pe baza unei examin ri atente a structurilor lor esen iale, r d cina i plumula. Acest principiu al metodelor actuale de determinare a germina iei st la baza normelor de descriere i apreciere a germenilor. Valoarea rezultatelor analizelor de germina ie care se efectueaz n laborator depinde de m sura n care condi iile standardizate de mediu (stratul, umectarea lui i temperatura) pot fi asigurate la nivelul optim necesar, pentru ca semin ele s se dezvolte pn la stadiul n care pot fi corect apreciate. Condi iile principale necesare pentru germinarea semin elor sunt: aprovizionarea adecvat cu ap , realizarea temperaturii necesare i asigurarea compozi iei corespunz toare a gazelor din atmosfera nconjur toare. Cerin ele fa de condi iile de germinare variaz cu specia semin ei i cu condi iile de mediu n care s mn a s-a format sau c rora a fost supus la recoltare i n timpul p str rii. Deci, modul n care se asigur condi iile optime pentru germina ie, respectiv metoda de germina ie, depinde numai de specia c reia i apar ine s mn a i de proba care se analizeaz . Totui, n practica controlului semin elor se caut s se stabileasc , n cadrul metodei de germina ie corespunz toare fiec rei specii, acele condi ii n care s se ob in

106

germina ia cea mai uniform , rapid i complet pentru majoritatea probelor din aceeai specie. Stratul de germina ie Solul natural variaz foarte mult ca structur i con inut chimic i biologic i nu poate fi standardizat i folosit ca strat de determinare a germina iei, pentru c ar produce mari varia ii ale rezultatelor. Din aceast cauz se folosesc medii artificiale ce pot fi mai uor standardizate. Hrtia este stratul cel mai larg folosit n controlul semin elor. Aceasta trebuie s ndeplineasc unele condi ii introduse n Normele de Controlul Semin elor. a) Condi ii de calitate. Hrtia pentru germina ie trebuie s fie liber de fungi sau bacterii, care pot s influen eze creterea sau aprecierea germenilor pe strat. Nu trebuie s fie tratat cu substan e chimice v t m toare pentru germeni. Aceast nsuire se controleaz punnd la germinat semin e cunoscute ca avnd radicula sensibil la toxicitatea hrtiei: Phleum pratense, Agrostis gigantea i Festuca rubra var. comutata. R d cinile germenilor prezint , n primul stadiu de cretere, simptome mai pronun ate de toxicitate i se analizeaz comparativ cu un martor la care aceleai semin e sunt puse la germinat pe o hrtie de calitate cunoscut . Hrtia poate s fie de culoare alb sau colorat cu substan e ce nu sunt toxice pentru germeni. Textura hrtiei trebuie s fie de aa natur nct s permit germenilor s creasc pe i nu n stratul de hrtie. Din acest punct de vedere hrtia creponat este corespunz toare. Grosimea hrtiei umectate nu trebuie s fie mai mic de 2mm. Specific ri am nun ite cu privire la calitatea hrtiei se g sesc n norme i ele privesc masa de baz a hrtiei, capilaritatea, aciditatea i altele. Analiza hrtiei folosit la noi n ar ca strat de germinare a ar tat c sugativa are masa de baz 125 sau 160 g/m2, hrtia creponat are 71 g/m2, iar hrtia de filtru are 80 g/m2. Toate aceste mase se afl sub limita recomandat n normele ISTA pentru hrtia uoar . b) Metodele de folosire a hrtiei sunt urm toarele: TP (top of paper deasupra hrtiei). Semin ele sunt puse la germinat pe straturi de hrtie (unul sau mai multe) sau pe t vi ce se introduc n germinatoare sau n camere de germina ie cu umiditatea relativ a aerului ridicat . n cazul punerii la germinat pe aparate Jacobsen, n scopul p str rii umidit ii, semin ele fiec rei repeti ii puse pe strat se acoper cu un clopot de sticl sau plastic, ce are o mic deschiz tur pentru aerisire. Pe hrtie se pun la germinat semin ele care necesit lumin pentru germina ie i semin ele mici ai c ror germeni sunt foarte slabi i n-ar putea suporta presiunea stratului de hrtie de deasupra, ce le-ar putea produce v t m ri (mue el, pelin, tutun, etc.). BP (between paper ntre straturi de hrtie). Semin ele sunt puse la germinat ntre straturi de hrtie, care sunt plasate pe t vi sau gr tare i introduse n aparate sau n camere de germina ie. Din hrtia sugativ se confec ioneaz plicuri care sunt formate din 4 straturi: dou deasupra i dou dedesubtul semin elor, cu marginile ndoite spre interior pentru a nu permite pierderea semin elor. Cele 4 plicuri de sugativ , fiecare cu cte 100 semin e, reprezentnd repeti iile aceleiai probe, se pot aeza unul peste altul, cu excep ia semin elor acelor specii care au germenii foarte fragili. Pentru acestea se recomand suprapunerea numai a 2 plicuri cu semin e puse la germinat (salat ). Plicurile se pot folosi pentru germinarea semin elor mijlocii i chiar mici, cum sunt cele de tomate, vinete, ardei, ceap , etc., avnd avantajul fa de metoda TP c s mn a este pus n contact cu apa pe o parte mai mare din suprafa a sa (tabelul 4.7).

107

Tabelul 4.7 Rezultate comparative ob inute la germina ia semin elor pe hrtie (TP) i plicuri (BP)
Specia Ceap Ardei Vinete Morcov Nr. probe 6 4 8 6 Germina ia (%) TP 87,2 59,0 58,5 51,3 BP 89,5 62,0 67,5 58,3

Aceast superioritate valoric a rezultatelor ob inute la germina ia semin elor prin metoda BP fa de TP se datoreaz i faptului c n laboratoare se folosete metoda TP nu pe aparatul Jacobsen, unde aprovizionarea cu ap este optim , ci n vase Petri, n care alimentarea semin elor cu ap nu poate fi controlat bine. Hrtia de sugativ se folosete i plisat . n aceast form semin ele puse la germinat sunt mai bine izolate ntre ele, vin n contact cu hrtia umed pe o mai mare suprafa , iar plumula poate s creasc vertical f r deforma ii deosebite. n modul cel mai avantajos se aplic aceast metod la semin ele plurigerme: sfecl , coriandru, dar i la semin ele mari de leguminoase: maz re, soia, fasole. Al treilea mod de utilizare a hrtiei l reprezint ruloul. Acesta se poate confec iona din hrtie de filtru industrial i prezint avantajul c germenii pot crete n pozi ie vertical , f r s sufere deform ri sau stnjeniri. Ca urmare, aprecierea i num rarea germenilor se pot amna i efectua o singur dat , la sfritul duratei de germina ie. Metoda rulourilor a dat rezultate bune la germina ia semin elor mai multor specii, dintre care gru, floarea-soarelui, porumb. Germina ia semin elor de gru, n special a acelor probe atacate de Fusarium spp. determinat prin metoda rulourilor a dep it cu 5,2% (diferen semnificativ ) pe cea ob inut la plicuri din sugativ , datorit izol rii mai bune a semin elor n timpul germin rii lor i reducerii r spndirii infec iei pe mediul de germinat. Nisipul este stratul cel mai corespunz tor din punct de vedere al condi iilor ce se asigur semin elor n curs de germina ie. n normele de controlul semin elor se arat c nisipul pentru germina ie trebuie s fie format din particule ntre 0,8 i 0,05 mm diametru, s aib valoarea pH ntre 6,0-7,5 i s nu con in substan e toxice care s cauzeze v t m ri germenilor. Nisipul trebuie sterilizat pentru a nu con ine bacterii, ciuperci i semin e str ine. Semin ele sunt puse pe suprafa a nisipului i uor presate (TS top of sand = deasupra nisipului) sau acoperite cu un strat de nisip de 1-2 cm (S sand = nisip). n acest fel semin ele sunt puse n contact cu apa din nisip, pe o suprafa cr mai mare, f r s se mpiedice aerarea, favoriznd astfel ritmul de absorb ie i de germina ie. n nisip, aprovizionarea mai bun cu ap i aer a semin elor mari de leguminoase, ricin i arahide determin ob inerea de valori mai ridicate ale germina iei, comparativ cu cele ob inute pe hrtie. Nisipul are un mare dezavantaj pentru c e greu de manipulat, iar vasele de germina ie ocupnd un spa iu mare, nu pot fi introduse n aparate i n acest fel nu se pot asigura condi ii controlate de umiditate i de temperatur a semin elor puse la germinat. Un alt dezavantaj al folosirii nisipului ca strat de germina ie, este acela c nu se poate uniformiza. n cadrul unor analize comparative cu semin e de soia, efectuate n cadrul mai multor laboratoare ISTA, varia ia ntre rezultatele germina iei au fost mai mari la nisip, dect pe hrtie. Aceasta s-a datorat faptului c hrtia a fost furnizat standardizat tuturor laboratoarelor, odat cu descrierea metodei de germina ie ce trebuia s fie aplicat , n timp ce nisipul a fost folosit din surse proprii fiec rui laborator. Pentru aceste motive, tendin a actual este s se foloseasc metode de germina ie care s foloseasc hrtia ca strat, ob inndu-se rezultate la fel de bune ca i la nisip. 108

Solul este recomandat pentru determinarea germina iei n laborator, ca metod etalon n aprecierea corect a germenilor. Urm toarele defecte ale germenilor anormali impun repetarea analizei de germina iei, folosind ca strat solul: forme de fitotoxicitate, nnegrirea hipocotilului la sfecl , deformarea cotiledoanelor la salat , v t marea mugurului principal la sfecl i fasole. Stratul este reprezentat de un amestec format din 2 p r i nisip, 3 p r i turb i 7 p r i lut sterilizat. La acesta se adaug substan e fertilizante, n urm torul amestec: 2 p r i de f in de coarne i copite (13% N), 2 p r i superfosfat (18% P2O3), o parte sulfat de potasiu (48% K2O). Umectarea se face pn la ob inerea acelei consisten e a amestecului la care acesta strns cu m na s formeze o sfer ce se desface uor, atunci cnd este presat cu degetele. Dimensiunile vaselor de germina ie depind de m rimea semin elor. Astfel, pentru semin ele de cereale se recomand vasele de aluminiu, cu diametre de 150 mm la partea de sus, 125 mm la baz i 40 mm adncime. n aceste vase se pun la germinat repeti ii formate din 50 semin e. La semin ele mai mari, se recomand vase cu diametre de 175 mm sus, 150 mm la baz i 55 mm adncime. n aceste vase se pun la germinat repeti ii formate din 25 semin e. Umectarea stratului de germina ie Rolul principal al stratului de germina ie este s aprovizioneze cu ap semin ele n curs de germina ie. Normele interna ionale prescriu modul de umectare al stratului de germinat n felul urm tor: la hrtie, aceasta s nu fie att de umed nct prin presare s se formeze o pelicul de ap n jurul degetului; la nisip, umectarea cu ap se face la 50% din capacitatea sa maxim de re inere a apei pentru semin ele de cereale (cu excep ia porumbului) i la 60% pentru semin ele mari de leguminoase i porumb. Prin asigurarea umidit ii relative corespunz toare n aerul nconjur tor, trebuie s se evite pierderea apei din stratul de germina ie, deoarece ad ugarea de ap n cursul germin rii poate s produc o mare varia ie a rezultatelor. P strarea apei n stratul de germina ie se face prin introducerea probelor n vase sau n pungi de plastic sau prin acoperirea nisipului cu pl ci de sticl . Circula ia aerului este necesar pentru a mpiedica condensarea excesiv a apei pe germeni. Temperatura Ca temperatur optim de germina ie este definit acea temperatur la care se ob ine cel mai mare procent de germeni normali, n timpul cel mai scurt. n analizele de laborator, temperatura trebuie s fie ct mai aproape de optim, admi ndu-se o varia ie de 10C. Valorile temperaturii optime sunt condi ionate genetic, dar depind i de starea fiziologic a plantei i de infec ia semin ei cu ciuperci. Temperatura optim pentru determinarea germina iei poate fi constant sau alternativ . Nivelul temperaturii optime variaz n func ie de specia semin elor de la 100 la 30 350C. Pentru semin ele celor mai multor specii din zona temperat , a fost stabilit temperatura optim de 200C. Aceast temperatur este convenabil i pentru simplificarea metodelor, se propune eliminarea de la un num r mare de specii a altor niveluri de temperaturi, care dau rezultate apropiate. Lumina Lumina este o condi ie necesar germin rii semin elor, n sensul c stimuleaz germina ia semin elor multor specii pentru care este considerat ca o condi ie obligatorie. Dintre acestea fac parte: salata, o serie de plante medicinale (menta, melisa, m tr guna, m selari a), diferite ierburi perene (golom ul, p iuul, firu a). Sunt ns i semin e a c ror germina ie este inhibat de lumin (facelia).

109

Semin ele celor mai multe specii sunt indiferente la lumin . Lumina se asigur semin elor n cursul germina iei fie din surs natural (lumina zilei), fie din surs artificial . Sursa de lumin trebuie s asigure iluminarea uniform a tuturor semin elor, f r s influen eze ns , temperatura prescris . Pentru unele semin e, lumina fluorescent stimuleaz mai bine germina ia dect lumina natural sau dect lumina produs de un filament incandescent, deoarece aceasta con ine radia ii infraroii ce pot inhiba germina ia. Intensitatea luminii trebuie s fie de aproximativ 750 1250 luci, pentru a satisface cerin ele semin elor i de aceea, semin ele respective, trebuie puse la germinat prin metoda TP. Repausul germinativ Termenul de repaus aplicat la s mn are dou sensuri: unul larg, care arat c s mn a nu se afl ntr-un proces de germina ie (s mn a uscat n timpul p str rii) i un sens mai restrns, n care repausul este definit ca o stare a semin elor viabile, care nu germineaz dei le sunt asigurate condi iile normale: ap , temperatur . Acest fenomen este larg r spndit, mai ales n zona temperat . Repausul este un avantaj biologic pentru adaptarea ciclului de cretere a plantelor la varia iile sezoniere ale condi iilor de mediu. Astfel, se asigur o supravie uire pentru cel pu in o parte din semin e, deoarece plantele n cretere sunt mai sensibile la ger i secet , dect esuturile semin elor n repaus. Pentru laboratoarele de controlul semin elor, starea de repaus constituie ns , o dificultate la determinarea germina iei. n acest caz, este necesar s se utilizeze metode speciale pentru determinarea capacit ii de germina ie real a semin elor. n ansamblu, se deosebesc 2 feluri de repaus germinativ: primar i secundar. Repausul primar apare imediat dup ce embrionul nceteaz creterea, atunci cnd nc mai este ataat de planta mam . Aceast stare mpiedic s mn a s germineze vivipar sau imediat dup recoltare. Semin ele majorit ii speciilor au perioad de repaus primar, dar exist diferen e ntre specii n ceea ce privete durata repausului germinativ. Chiar i ntre semin ele produse de aceeai plant , exist diferen e foarte mari, ele putndu-se separa n semin e care germineaz i care nu germineaz , fiind n repaus. Repausul secundar este starea de repaus ce se produce n semin ele care germineaz normal, dar care sunt inute n condi ii nefavorabile de mediu un anumit timp. Repausul for at este starea n care semin ele viabile, dei se afl ntr-un mediu convenabil, nu germineaz din cauza unor factori limitativi. n sol, semin ele ajunse la adncime prea mare nu germineaz pentru c germenii rezulta i nu ar putea s str bat stratul de sol. Factorul limitativ la aceste semin e, este lipsa luminii. Din contr , semin ele de pepene nu germineaz dac se afl deasupra solului, pentru c n stratul superficial de sol din zona arid i cald unde ele trebuiau s germineze, se termin repede rezerva de ap . n acest caz, factorul limitativ, este prezen a luminii. Durata analizei de germina ie Semin ele sunt puse la germinat pentru o perioad prescris , care depinde n primul rnd de specie i poate varia de la cel pu in 6 zile pentru ridichi, pn la cel mult 35 zile pentru semin ele de costrei sau chiar mai mult, n cazul semin elor de arbori (ISTA Rules, 1976; STAS 1634-82). Aceast durat este stabilit astfel nct s permit germina ia complet a majorit ii probelor din specia respectiv . Durata se poate prelungi cu pn la 7 zile, atunci cnd se constat c , la sfritul perioadei prescrise, unele semin e ncep s germineze. Germenii suficient de dezvolta i pentru a putea fi corect aprecia i sunt num ra i i ndep rta i de pe strat, la anumite intervale (prima apreciere, apreciere intermediar ), pentru a evita o supra-dezvoltare i r spndirea infec iilor. Valoarea ob inut la prima apreciere, energia germinativ , depinde foarte mult de calitatea lotului respectiv i a fost uneori folosit ca i criteriu de apreciere a comport rii semin elor n condi ii mai pu in favorabile de cmp.

110

Aceast idee a fost ns abandonat din cauz c energia germinativ este influen at foarte mult de condi iile de germina ie, deci nu este reproductibil . Re inem: Determinarea purit ii fizice constituie primul din cele dou obiective esen iale urm rite n controlul calit ii semin elor. Determinarea purit ii fizice se realizeaz n laborator prin analiza de puritate. Cel de-al doilea obiectiv esen ial este determinarea germina iei. n cadrul analizei de puritate se urm rete atingerea unui dublu scop: pe de o parte, stabilirea compozi iei gravimetrice a probei de lucru, iar pe de alt parte, determinarea identit ii diferitelor semin e i particule inerte g site n prob . Rezultatele analizei de puritate fizic prezint o importan i o utilizare multipl , att agricol , ct i comercial . Din punct de vedere agricol, analiza de puritate stabilete valoarea de ns mn are a loturilor, iar rezultatele ei sunt utilizate direct la calcularea normei de ns mn are. Din punct de vedere comercial, analiza de puritate contribuie n mod esen ial la stabilirea calit ii i valorii marf a loturilor, ar tnd n acelai timp, dac i cum pot fi ameliorate acestea. n prezent se consider c determinarea purit ii fizice a probelor i loturilor de semin e este prima i cea mai important analiz de laborator din domeniul controlului calit ii semin elor. Importan a i primordialitatea ei decurg i sunt eviden iate cel pu in de c tre dou aspecte. Aceste aspecte sunt, pe de o parte, exactitatea remarcabil a rezultatelor analizei de puritate, iar pe de alt parte, posibilitatea mbun t irii calit ii loturilor de semin e, n situa ia n care analiza de puritate eviden iaz existen a unor indici nesatisf c tori. n privin a exactit ii rezultatelor, este unanim recunoscut faptul c analiza de puritate fizic asigur , n prezent, ob inerea celor mai exacte i mai reproductibile valori dintre toate analizele ce se execut n controlul semin elor. n ceea ce privete cel de-al doilea aspect ce eviden iaz importan a analizei de puritate i anume, rolul ei n mbun t irea calit ii loturilor de semin e, trebuie remarcat aici c acesta i confer nu numai o pondere cu totul deosebit , dar i o valen dinamic special . Toate acestea pot fi mai bine n elese dac se face o compara ie ntre analiza de puritate i alte analize, cum ar fi germina ia sau viabilitatea. Acestea din urm au un rol evident statistic, limitndu-se doar la determinarea valorii indicilor calitativi respectivi, neexistnd nici o posibilitate de a ameliora calitatea unui lot, care i-a pierdut de pild , germina ia. n schimb, analiza de puritate fizic ndeplinete i un rol dinamic, n sensul c arat nu numai nivelul purit ii lotului respectiv, ci i elementele str ine care afecteaz eventual puritatea lui, de unde decurg m surile de recondi ionare sau alte m suri speciale ce trebuie s fie luate pentru aducerea lotului la un nivel de calitate cerut de STAS. Nivelul foarte ridicat de exactitate i de precizie, la care s-a ajuns n prezent n analizarea purit ii fizice, impune ns , att cunoaterea perfect a metodologiei de analiz , ct i interpretarea i aplicarea riguros corect a prevederilor acesteia. n acest sens, Landenmark (1979) afirma c executarea unor analize de puritate corecte, reclam din partea analizatorilor, n special, dou lucruri: exactitate n lucru i cunotin e de specialitate. Cunotin ele foarte speciale sunt necesare analizatorilor, n primul rnd pentru c trebuie s identifice genurile i speciile la care apar ine un num r mare de semin e diverse de plante cultivate i de buruieni. Cunotin ele speciale privind morfologia semin elor i identificarea lor sunt, cu att mai dificil de dobndit, cu ct ele nu constituie un subiect specific de studiu n nici una din colile obinuite, astfel c analizatorii nu le pot acumula dect printr-o practic de laborator destul de ndelungat i prin autoinstruire. Manualele simple, constituie materialul cel mai potrivit pentru aceast instruire. n al doilea rnd, cunotin ele speciale sunt necesare analizatorilor pentru a putea s execute corect identificarea, evaluarea i separarea din proba de lucru, a structurilor care alc tuiesc "s mn a pur " i a acelora care reprezint diversele "impurit i". 111

Germina ia este o succesiune de fenomene morfologice care au ca rezultat transformarea embrionului n germen. Formarea organelor germenului ca: frunze, tulpin i r d cin , are loc n urma diviziunii i creterii celulelor embrionului i are la baz o serie de transform ri chimice i fizice de un nivel superior de organizare i de integrare. Observa ie: Al turi de puritate i germina ie, mai este ntlnit i no iunea de vigoare. No iunea de vigoare este un indicator relativ nou pentru calitatea semin elor, care s-a dezvoltat din necesitatea de a explica faptul c mai multe loturi de semin e pot s aib aceeai germina ie n condi ii optime de laborator, dat pot fi destul de diferite ca rezultate n condi ii suboptime de laborator sau cmp. S-au f cut mai multe ncerc ri de a defini no iunea de vigoare a semin elor, dar cea mai cuprinz toare defini ie poate fi considerat cea care se bazeaz pe dou nsuiri: - rapiditatea creterii; - rezisten a fa de condi iile nefavorabile. Vigoarea reprezint suma tuturor nsuirilor semin elor care determin o bun comportare a acestora n condi ii suboptime de cmp, condi ii care includ pe lng factorii temperatur i umiditate i rela ia s mn microorganisme. Vigoarea mai poate fi definit ca nsuirea semin elor unui lot de a germina i produce plante n condi ii suboptime, avnd rezultate n cmp mai bune dect alte loturi, care n condi ii optime de laborator pot s dea rezultate la fel de bune. S mn a este considerat mai mult sau mai pu in viguroas , dup nsuirea de a produce plante normale n anumite condi ii suboptime de sol, temperatur i umiditate. Conceptul de vigoare se bazeaz pe nsuirea semin elor de a germina rapid ntr-o gam larg de condi ii de mediu, aceast nsuire fiind determinat de rezervele de hran din s mn , de rapiditatea cu care acestea sunt mobilizate i de eficien a metabolismului lor. Astfel, vigoarea semin elor este acea stare a unei bune s n t i i robuste i naturale a semin elor, care dup sem nat, le permite s germineze rapid i complet ntr-o larg gam de condi ii de mediu. Defini ia acceptat a vigorii este inclus n anexa de la Raportul Comitetului pentru vigoare i Manualul I.S.T.A pentru metode de vigoare ca suma acelor nsuiri ale semin elor ce nu se afl n repaus, care determin nivelul poten ial al activit ii i performan elor sau loturilor de semin e n timpul germina iei i dezvolt rii germenilor. Semin ele care dau rezultate bune sunt numite semin e cu vigoare ridicat , iar acelea cu rezultate slabe sunt numite semin e cu vigoare sc zut . O alt defini ie a vigorii, n versiune american , este cuprins n normele pentru determinarea vigorii (Association Official Seed Analysts, 1976): vigoarea este suma tuturor acelor nsuiri ale semin elor care dup sem nat, produc germeni care r sar repede i uniform n variate condi ii de mediu, att favorabile, ct i nefavorabile. Aspectele n care se manifest i pe baza c rora se pot observa diferen e n vigoarea semin elor sunt: - procesele biochimice din timpul germina iei, adic reac iile enzimatice i activitatea respiratorie; - ritmul i uniformitatea germina iei i ale creterii germenilor n condi ii optime i suboptime; - ritmul i uniformitatea r s ririi germenilor i ale creterii lor n condi ii nefavorabile de cmp. Efectul vigorii poate s persiste, influen nd creterea plantei mature, uniformitatea culturii i produc ia. Repausul germinativ poate afecta vigoarea semin elor i trebuie luat n considerare,dac aceast stare de repaus se men ine n condi iile sem natului n cmp, putnd astfel influen a rezultatele ateptate s se ob in n condi iile respective. 112

n concluzie, se poate aprecia c repausul germinativ, poate s ascund vigoarea real a semin elor n analizele de laborator, dar aceast stare nu trebuie privit ca o component a vigorii, dac r s rirea germenilor n cmp nu este afectat . Dac se prevede c repausul nu va afecta r s rirea n cmp, se pot aplica tratamente de ntrerupere a repausului naintea analizelor de vigoare. Factorii care afecteaz vigoarea semin elor Mul i factori produc varia ii ale nivelului vigorii semin elor, dar cei mai cunoscu i sunt (Perry, 1984): - constitu ia genetic ; - mediul i nutri ia plantei mam ; - stadiul de maturare la recoltare; - m rimea semin ei, masa a 1000 de boabe i masa specific ; - integritatea fizic ; - deteriorarea i mb trnirea; - agen ii patogeni. La acetia, mai pot fi ad uga i folosirea necorespunz toare a compuilor chimici pentru tratarea semin elor. Cercet ri intense au avut ca obiectiv influen a factorilor genetici asupra vigorii. Manifestarea acestei influen e se m soar prin ritmul de germina ie sau prin greutatea germenilor normali, ob inu i la ntuneric, n condi ii optime de temperatur i umiditate. Mc Donald i colaboratorii (1973), prin cercet rile lor, au g sit c cel mai important factor al vigorii germenilor hibrizilor este superioritatea func ional a mitocondriilor, m surat ca ritm de respira ie i eficien a fosforil rii oxidative, numit de autor heterozis mitocondrial. ntr-un studiu al particularit ilor de germina ie ale unor hibrizi i linii de porumb, Cseresnyes i colab., (1984) arat c vigoarea genetic mai sc zut a liniilor, se manifest prin sc derea valorilor unor indici calitativi ca: ritmul de cretere al germenilor (lungimea plumulei), germina ia n condi ii optime de laborator i n condi ii suboptime de cmp i coldtestul. ocurile, chiar de scurt durat , ale condi iilor de mediu (temperatur de 500C) asupra plantei mam n timpul matur rii semin elor, pot s explice diferen ele constatate n germina ia semin elor n diferi i ani, n aceeai localitate sau n acelai an, n diferite localit i. Maturizarea semin elor ca factor ce influen eaz vigoarea lor, a fost studiat la morcov, la semin ele de sparcet i lucern albastr ar tnd c semin ele nemature dau la natere plante mai pu in viguroase. Recoltarea semin elor de golom , la un con inut mare de umiditate i uscarea lor rapid , artificial , pot s reduc germina ia. Concluzia general privind maturarea semin ei, arat c , cu ct o s mn este mai matur la recoltare, cu att este mai ridicat vigoarea ei i mai rapid creterea germenilor ce vor proveni din aceasta. M rimea, masa i masa specific apar in factorilor genetici i fiziologici care determin vigoarea semin elor. Pe lng aspectul comercial pe care l asigur , m rimea semin elor influen eaz i r s rirea n cmp, plantele provenite din semin ele mici fiind uneori mai sensibile la condi iile diverse din sol i la concuren a cu cele provenite din semin e mari. La semin ele de morcov (Austin i Longden, 1967), r s rirea n cmp a crescut de la 24% la semin ele mici, la 46-53% la semin ele mici i mijlocii. Aceste diferen e n favoarea semin elor mijlocii i mari s-au manifestat i la produc ia de r d cini, ns numai pn la 18 s pt mni de la sem nat. S-a stabilit c exist o corela ie multipl ntre m rimea semin elor de gru i orz i vigoarea germenilor, m surat prin masa substan ei uscate a germenilor crescu i n condi ii suboptime. 113

Efectul semin elor mari asupra vigorii germenilor a fost constatat i la porumb, unde m rimea semin elor a influen at ritmul de r s rire, f r s afecteze r s rirea final sau produc ia. Mul i autori au ar tat c la semin ele cele mai mari nu se ob in i rezultatele cele mai bune, din cauz c acestea pot s fie mai v t mate dect cele mijlocii i mici. Acest lucru a fost dovedit la semin ele de orz, la semin ele de trifoi i la semin ele de floarea-soarelui, ar tndu-se c datorit v t m rilor, din aceste semin e se ob ine un procent mai mare de germeni anormali. Ca rezultat al constat rilor de mai sus, se folosete calea mbun t irii vigorii prin calibrarea semin elor. Prin folosirea la sem nat a semin elor uniforme ca m rime, se ob ine n cmp o r s rire uniform a plantelor. n cadrul mecaniz rii producerii semin elor, v t m rile mecanice au cel mai mare rol distructiv. Aceasta se datoreaz folosirii mainilor pe scar tot mai mare i de tipuri tot mai diferite, precum i introducerii de noi soiuri care pot fi mai sensibile la v t m ri. Unele v t m ri mecanice cauzeaz pierderea imediat a germina iei i vigorii semin elor. La semin ele de floarea-soarelui, gru, soia, se arat c sc derea germina iei depinde de localizarea i extinderea v t m rii nveliurilor, iar Moore (1975) eviden iaz c semin ele de soia cu nveliul rupt de la treierat prezint i fisuri interne. Aceste fisuri afecteaz vigoarea semin elor pentru c faciliteaz infectarea lor. Deterior rile datorate nghe ului au fost studiate mai ales la semin ele de porumb (Moore, 1972), explicndu-se influen a lez rii coleoptilului de c tre ger asupra r s ririi ulterioare n cmp, mai ales n condi ii de formare a crustei. Autorul sus ine c ac iunea temperaturii sc zute este mai intens asupra semin elor nemature, dect asupra celor mature i a constatat v t m ri la semin e imature ntr-un procent mai mare dect la cele mature, chiar dac ambele au fost supuse ac iunii acelorai factori de ger. Eficien a proceselor metabolice scade cu vrsta semin ei. Fenomenul a fost studiat cu ajutorul microscopului electronic determinnd activitatea mitocondrial la 2 probe de soia, n cursul germin rii. O prob avea vechimea de 3 luni, iar a doua prob de 3 ani i ambele fuseser p strate n condi ii de umiditate sc zut i la temperatura camerei. Germina ia ambelor probe era n jur de 80%, dar proba mai veche avea un ritm de cretere al germenilor mai lent. Se spune c semin ele viguroase sunt tinere fiziologic i c ele pot s mb trneasc datorit condi iilor de p strare necorespunz toare (prea umede i prea calde). Multe deterior ri fiziologice, ca rezultat al sensibilit ii semin elor la condi ii de p strare, se manifest prin sc derea vitezei de germina ie i de cretere a germenilor, nainte ca procentul de germeni s scad . Invazia semin elor de c tre ciuperci este cauza direct a pierderii capacit ii germinative n timpul p str rii. Ac iunea ciupercilor se manifest prin colorarea semin elor, de exemplu gru, n brun sau negru, prin producerea de micotoxine i prin muceg ire sau putrezire total . Ca mijloace de p strare a vigorii semin elor, se folosesc tratarea cu fungicide sau sc derea temperaturii i umidit ii de p strare n masa de semin e prin aerisire, n iernile reci sau prin p strarea semin elor n condi ii de temperatur i umiditate sc zute n mod artificial. Aprecierea i metode de analiz a vigorii Cele mai multe concepte despre vigoare con in 2 idei: rapiditatea germina iei i a creterii i rezisten a la condi iile vitrege de cretere. Aceste 2 idei, componente ale conceptului de vigoare, pot s fie privite ca 2 fe e ale aceluiai complex fiziologic, deoarece creterea lent a germenilor arat sensibilitatea la condi iile nefavorabile. De aceea, sunt abordate 2 c i de apreciere a vigorii, care clasific analizele de vigoare n analize directe i indirecte (Perry, 1984). 114

Prin m suri directe se ncearc s se determine poten ialul vigorii n condi ii de laborator, astfel realizate nct s se apropie de cele nefavorabile din cmp. Din aceast categorie de analize fac parte coldtestul i testul Hiltner. Aprecierile indirecte determin alte nsuiri ale semin elor ce se coreleaz ns , cu un aspect oarecare al rezultatelor din cmp, de exemplu: ritmul de respira ie, creterea germenilor n condi ii optime, conductibilitatea electric , testul topografic cu tetrazoliu. Astfel, se poate cerceta vigoarea ca un rezultat al interac iunii semin elor cu mediul sau ca o proprietate a semin elor. Abordarea indirect a m sur rii vigorii este apreciat pentru faptul c nu ia n considerare alte variabile biologice, dect s mn a ns i, ns abordarea indirect prin analize de cretere are dezavantajul c este complicat de repausul germinativ de dup recoltare i c nu poate detecta influen a v t m rilor mecanice, care apar cu pu in timp nainte de analizele respective de vigoare. Pe lng aceasta, abordarea indirect are ntr-o m sur mai mare dect cea direct , dezavantajul c nu poate evalua dect cte una din multele nsuiri ale semin elor care pot fi corelate cu unul sau altul din aspectele din cmp. O alt clasificare a analizelor de vigoare, dup aspectele sau reac iile care se m soar , le grupeaz n analize fiziologice i analize biochimice. Analizele fiziologice sunt acelea prin care se m soar unele aspecte ale germina iei sau creterea germenilor care are loc n condi ii favorabile sau nefavorabile. Dintre acestea fac parte aprecierea vitezei de germina ie (ritmul de germinare) i aprecierea greut ii germenilor. Analizele biochimice m soar anumite reac ii sau procese, cum sunt activitatea enzimatic sau de respira ie, care sunt legate de capacitatea de germina ie sau de indicii de vigoare. Acestea se pot clasifica la rndul lor, n: reac ii de colorare vital , de m surare a activit ii enzimatice, de determinare a activit ii frac iunilor subcelulare i a proceselor biosintetice i de m surare a integrit ii membranelor prin cercetarea exudatului. Nici o analiz de vigoare nu poate satisface singur toate cerin ele i trebuie aleas o combina ie de metode, pentru a caracteriza o s mn n raport cu mediul n care urmeaz s fie sem nat . Aceasta se face prin compararea rezultatelor metodelor de laborator cu cele ale controlului n cmp i n acest sens, coeficien ii de corela ie ntre r s rire i diferite analize de laborator sunt de cea mai mare valoare. Obiectivul analizelor de vigoare, oricare ar fi acestea, este s identifice loturile de semin e care sunt capabile de a produce germeni cu r s rire rapid i uniform n cmp i care posed o bun rezisten la condi iile nefavorabile de mediu. Rezultatele analizelor de vigoare completeaz rezultatele germina iei ob inute n condi ii optime de laborator. TEST DE EVALUARE 1. Care este durata analizei de germina ie i i cnd se poate prelungi acest interval? R spuns: Durata este stabilit astfel nct s permit germina ia complet a majorit ii probelor din specia respectiv . Durata se poate prelungi cu pn la 7 zile, atunci cnd se constat c , la sfritul perioadei prescrise, unele semin e ncep s germineze. Aceasta depinde n primul rnd de specie i poate varia de la cel pu in 6 zile pentru ridichi, pn la cel mult 35 zile pentru semin ele de costrei sau chiar mai mult, n cazul semin elor de arbori (ISTA Rules, 1976; STAS 1634-82). Ce poate influen a marimea semin elor? R spuns:

Exerci ii: Exemplu rezolvat: 115

1. Printre cei mai cunoscu i factori produc varia ii ale nivelului vigorii semin elor se enumer (Perry, 1984): a) constitu ia genetic ; b) mediul i nutri ia plantei mam ; c) gradul de impurit i; d) m rimea semin ei, masa a 1000 de boabe i masa specific . Rezolvare: c) De rezolvat: 2. Masa minim a probei de laborator pentru analiza de autenticitate pentru Zea, Pisum, Phaseolus, Vicia, Lupinus i altele avnd semin e de m rime similar este de: a) 250 b) 500 c) 1000 d) 100 Rezolvare: Rezumatul temei Controlul semin elor a luat natere i s-a dezvoltat ca o necesitate impus de practic i are ca obiectiv furnizarea de informa ii sigure, referitoare la calitatea semin elor destinate ns mn rii, informa ii capabile nu numai s evite o serie de riscuri pentru agricultur i pentru comer ul cu semin e, dar i s contribuie la creterea produc iilor. Fiind vorba de un produs biologic, comportarea i calitatea semin elor pot fi determinate numai cu aceeai precizie ca i n cazul produselor nebiologice. Cu toate acestea, schimbul de semin e ntre diferite ri sau n cadrul aceleai ri, pretinde ca rezultatele analizelor efectuate ntr-un laborator s fie n concordan cu rezultatele ob inute n alt laborator, pentru acelai lot de semin e. Pentru a permite diferitelor laboratoare s ob in rezultate comparabile, a fost necesar s se elaboreze reguli i standarde, care s cuprind defini ii i no iuni precise i s pun la punct metode de analize i de lucru fundamentale, bazate pe cunoaterea detaliat a biologiei semin elor. Lotul reprezint o anumit cantitate, precizat de semin e, uor identificabil i bine delimitat n spa iu care constituie obiectul sond rii, analiz rii i ob inerii unui certificat de calitate. Proba elementar sau proba primar reprezint cantitatea mic de semin e extras printr-o singur sondare, dintr-un punct oarecare al lotului. Att num rul de probe elementare ce trebuie extrase dintr-un lot, ct i masa medie a acestora, sunt precis reglementate n normative i standarde. Proba compus reprezint acea prob care se realizeaz prin amestecarea ntr-un recipient corespunz tor a tuturor probelor elementare extrase din acelai lot. Proba de laborator sau proba expediat reprezint proba special ambalat i etichetat , care se trimite laboratorului de controlul semin elor, pentru executarea analizelor n baza c rora se va elibera certificatul de calitate al lotului de semin e. Masa probei de laborator este precis reglementat n normative i standarde, n func ie de specia de semin e i de tipul probei. Proba de analiz sau proba de lucru este cantitatea mic de semin e prelevate din proba de laborator i pe care se efectueaz efectiv una sau alta din analizele de calitate specifice controlului semin elor. Sonda Nobbe este unul din primele instrumente care a nlocuit sondarea cu mna i, n principiu, instrumentele de acest tip, utilizate n prezent, nu difer deloc cu sonda recomandat de profesorul Nobbe n manualul s u Samenkunde, publicat n anul 1876. Sonda baston este instrumentul de sondare cel mai r spndit i cu cea mai mare aplicabilitate. Sonda const dintr-un tub metalic gol, de obicei din alam , care se g sete exact 116

n interiorul unui cilindru manon, avnd un vrf ascu it la cap tul inferior i un mner la cel lalt cap t. Sonda automat acest model a ap rut mai recent, fiind impus de necesitatea obiectiv a sond rii semin elor aflate ntr-un proces de curgere n cursul condi ion rii, usc rii, trat rii i ns cuirii. Sondatorul are obliga ia s examineze comparativ, n privin a omogenit ii lor, toate probele elementare extrase din cadrul aceluiai lot. Dac se constat c probele respective sunt ra ional de uniforme, nseamn c lotul este practic omogen i se trece la amestecarea probelor elementare i la realizarea probei de laborator. n cazul n care nu este ndeplinit condi ia de uniformitate a probelor elementare, se declar lotul ca fiind heterogen, se ntrerupe sondarea i se iau m surile necesare de ameliorare a situa iei. Proba de lucru reprezint cantitatea minim de semin e cu care se execut o analiz de laborator n domeniul controlului calit ii semin elor n scopul determin rii valorii unui indice calitativ. Analiza de puritate se execut pe proba de lucru definit , extras i cnt rit . n principiu, o analiz de puritate fizic , cuprinde urm toarea succesiune de opera ii: a) separarea con inutului probei de lucru n categoriile de componen i pe care-i prezint ; b) identificarea diferitelor semin e de alte plante i buruieni g site n prob , precum i a particulelor inerte; c) cnt rirea, cu precizia cerut , a diverselor categorii de componen i, iar n anumite cazuri chiar i a componen ilor deosebit de importan i ai anumitor categorii; d) calcularea i exprimarea rezultatelor de analiz n procente gravimetrice; e) stabilirea diferen elor ntre rezultate i toleran ele admise. S mn a pur . n aceast categorie sunt trecute semin ele tuturor variet ilor i cultivarelor apar innd speciei de baz de analizat, care de obicei, este cea declarat de expeditorul probei, afar de cazul cnd acesta a greit. n aceast din urm situa ie, specia de baz este aceea g sit ca predominant , la analiz . n domeniul controlului calit ii semin elor, determinarea autenticit ii urm rete i realizeaz dou obiective principale. Pe de o parte, identificarea genului, speciei i n unele cazuri, chiar a soiului din care apar ine proba de semin e analizat , iar pe de alt parte, diferen ierea i separarea ntre ele a semin elor foarte asem n toare ca form , aspect, dimensiune, etc., dar care fac parte din unit i taxonomice diferite. Atunci cnd acest ultim obiectiv este definitivat i prin m sur tori cantitative, analiza de autenticitate duce la aprecierea i exprimarea purit ii biologice. Germina ia este o succesiune de fenomene morfologice care au ca rezultat transformarea embrionului n germen. Formarea organelor germenului ca: frunze, tulpin i r d cin , are loc n urma diviziunii i creterii celulelor embrionului i are la baz o serie de transform ri chimice i fizice de un nivel superior de organizare i de integrare. Al turi de puritate i germina ie, mai este ntlnit i no iunea de vigoare. No iunea de vigoare este un indicator relativ nou pentru calitatea semin elor, care s-a dezvoltat din necesitatea de a explica faptul c mai multe loturi de semin e pot s aib aceeai germina ie n condi ii optime de laborator, dat pot fi destul de diferite ca rezultate n condi ii suboptime de laborator sau cmp.

117

TEMA 5 COMERCIALIZAREA SEMIN ELOR Unit i de nv are Reglement ri comerciale interna ionale Pozi ia Romniei n comer ul european cu semin e Condi ii pentru comercializarea semin ei necertificate final, ct i a celei certificate final

Obiectivele temei:
- nsu irea normelor i regulilor care trebuie respectate n vederea comercializ rii semin ei necertificate final - nsu irea normelor i regulilor care trebuie respectate n vederea comercializ rii semin ei certificate final

Timpul alocat temei: 4 ore Bibliografie recomandat :


1. Dragomir, Gh., 1988 Producerea de s mn la cerealele pr itoare. Producerea semin elor de cereale, leguminoase, plante tehnice i furajere, I.C.P.P.T. Fundulea, Bucureti; 2. Gumaniuc, N., 1976 Recoltarea loturilor de producerea semin elor de cereale p ioase, leguminoase pentru boabe i a loturilor de hibridare de porumb. Cereale i plante tehnice, vol. XXVIII. 3. Soare, M., 2006 Producerea, controlul i circula ia semin elor, Editura Sitech, Craiova. 4. Legea nr. 266/2002 privind producerea, controlul calit ii, comercializarea i folosirea semin elor i materialului s ditor, precum i nregistrarea soiurilor de plante agricole 5. Directiva 2007/72/CE a Comisiei din 13 decembrie 2007, (L 329 37 14.12.2007); 6. Directiva 2009/74/CE a Comisiei din 26 iunie 2009, (L 166 40 27.6.2009). 5.1. REGLEMENT RI COMERCIALE INTERNA IONALE Pentru mbun t irea eficien ei i perfectarea sistemelor de pia interna ionale, precum i pentru extinderea comer ului interna ional liber i contribu ia la dezvoltarea economic interna ional , a fost creat Organiza ia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic (OCDE), o asocia ie apolitic a rilor cel mai bine dezvoltate din punct de vedere economic avnd drept misiune construirea unei economii puternice n statele membre, care reprezint n acelai timp i forumul interna ional de dezbatere a politicilor economice i sociale la nivel global. Organiza ia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic (OCDE) s-a dezvoltat din Organiza ia European pentru Cooperare Economic (OECE), instituit pentru administrarea ajutorului american acordat de statele americane n cadrul Planului Marshall, pentru reconstruc ia Europei dup cel de-al II-lea R zboi Mondial n anul 1948. rile membre OCDE au o structur economic foarte solid , celor 20 de state care au fondat organiza ia n 1961 (Canada, Fran a, Germania, Italia, Marea Britanie, SUA etc.), al turndu-li-se ncepnd cu anul 1964 al i 10 parteneri importan i, cum ar fi: Australia, Japonia sau rile din Grupul de la Viegrad, n prezent, cele 33 de state membre OCDE de innd mpreun aproximativ 60 la sut din economia mondial , 70 la sut din comer ul mondial i 20 la sut din popula ia lumii, fapt pentru care Organiza ia a fost numit i clubul rilor bogate. 118

La momentul de fa , Organiza ia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic are urm toarea componen : AUSTRALIA (7 iunie 1971); AUSTRIA (29 septembrie 1961); BELGIA (13 septembrie 1961); CANADA (10 aprilie 1961); REPUBLICA CEH (21 decembrie 1995); CHILE (2010); DANEMARCA (30 mai 1961); ELVE IA; FINLANDA (28 ianuarie 1969); FRAN A (7 August 1961); GERMANIA (27 Septembrie 1961); GRECIA (27 Septembrie 1961); ISLANDA (5 iunie 1961); ISRAEL (2010); IRLANDA (17 August 1961); ITALIA (29 martie 1962); JAPONIA (28 Aprilie 1964); KOREA (12 Decembrie 1996), LUXEMBOURG (7 Decembrie 1961); MEXICO (18 Mai 1994); OLANDA (13 noiembrie 1961); NOUA ZEELAND (29 mai 1973); NORVEGIA (4 iulie 1961); POLONIA (22 noiembrie 1996); PORTUGALIA (4 August 1961); REPUBLICA SLOVAC (14 Decembrie 2000); SLOVENIA, (2010); SPANIA (3 August 1961); SUEDIA (28 Septembrie 1961); ELVETIA (28 Septembrie 1961),; TURCIA (2 August 1961); MAREA BRITANIE (2 Mai 1961); SUA (12 Aprilie 1961). Comisia Uniunii Europene particip la munca OCDE, al turi de statele membre ale UE, n mai 2007, Consiliul ministerial al OCDE ncepnd s analizeze i s discute oportunitatea includerii altor state n organiza ie (Estonia i Rusia) i de a nt ri cooperarea cu: Brazilia, China, India, Indonezia i Africa de Sud. Unul dintre obiectivele de politic extern al Romniei l reprezint dezvoltarea i intensificarea rela iilor cu Organiza ia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic n vederea ndeplinirii condi iilor de admitere a Romniei n grupurile i structurile de lucru ale organiza iei, astfel nct, la 28 aprilie 2004 Guvernul Romniei a transmis oficial candidatura Romniei de aderare la Organiza ia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic . n perioada ianuarie 2003 iulie 2004, Romnia a asigurat co-preedin ia Investment Compact (ini iativ a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud Est), al turi de Organiza ia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic i Austria, fiind prima ar din regiune care a avut aceast calitate.

119

Romnia are argumente puternice n sprijinul candidaturii sale din prisma ndeplinirii criteriilor de aderare (like-mindedness, significant player, mutual benefit i global considerations): particip activ la structurile de lucru ale OCDE, a cunoscut o dezvoltare economic accentuat , a devenit stat donator prin intermediul politicii de cooperare interna ional pentru dezvoltare i joac un rol important n regiunile adiacente (Marea Neagr , Balcanii de Vest). Pozi ia Romniei fa de Organiza ia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic este materializat i definit prin urm toarele coordonate esen iale: Romnia particip n cadrul urm toarelor structuri de lucru: Comitetul O elului, cu statut de membru; Centrul de Dezvoltare OCDE, cu statut de membru. Programul Investment Compact pentru Europa de Sud-est, cu statut de membru; Programul de Dezvoltare Economic Local (Program LEED) /Local Economic and Employment Development (LEED Program), cu statut de membru cu drepturi depline; Comitetul pentru Transporturi Maritime, n calitate de observator; Comitetul pentru Concuren , cu statut de observator; Grupul de lucru al Comitetul pentru Construc ii Navale, cu statut de membru; Comitetul pentru Dreptul Nuclear din cadrul Agen iei pentru Energia Nuclear , cu statut de observator; Schema II a Comitetului pentru Agricultur (Sistemele OCDE de certificare a semin elor furajere, a cerealelor, a sfeclei de zah r, a semin elor de legume destinate comer ului interna ional i Regimul OCDE de aplicare a normelor interna ionale pentru legume i fructe), cu statut de observator; Proiectul Libertatea Investi iilor desf urat de Comitetul pentru Investi ii, cu statut de membru de drepturi depline; Comitetul Turismului cu statut de observator; Grupul de Lucru pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii cu statut de observator; Grupul de lucru pentru Credite de Export - cu statut de observator ad-hoc. ncepnd cu anul 2005, la lucr rile Grupului de Lucru referitor la Declara ia pentru Investi ii Interna ionale i Companii Multina ionale (DIICM) din cadrul Comitetului pentru Investi ii; acest lucru este posibil datorit ader rii Romniei la DIICM; n prezent Declara ia num r 38 de state semnatare. n prezent, sunt n desf urare procedurile interne de ob inerea statutului de observator la Comitetul pentru Agricultur i Comitetul pentru Statistic . Romnia a semnat cu OCDE un num r de trei Acorduri Cadru: x Declara ia privind cooperarea n domeniul dezvolt rii durabile industriale; x Declara ia privind cooperarea n domeniul luptei mpotriva corup iei; x Declara ia privind nfiin area Centrului Romn de Informare i Documentare OCDE la Bucureti, inaugurat oficial n prim vara anului 2005 i care func ioneaz pe lng Academia Romn . Romnia a aderat n decursul lunii iunie 2009 la: x Declara ia privind Coeren a Politicilor pentru Dezvoltare; x Declara ia asupra Investi iilor Fondurilor Suverane i Politicilor rilor Recipiente; x Declara ia de la Seul pentru Viitorul Economiei Internetului. Sunt n curs de analiz la OCDE, solicit rile Romniei de participare prezentate n mod oficial conducerii organiza iei, n cadrul ntlnirii cu SG OCDE din mai 2009), dup cum urmeaz : x Aderarea la Conven ia pentru Lupta mpotriva Corup iei Func ionarilor Publici n Tranzac iile Comerciale Interna ionale; x Participarea, cu statut de observator, n cadrul Comitetului pentru Comer ; 120

x Participarea, cu statut de observator, n cadrul Comitetului pentru Educa ie i Comitetul pentru tiin , Tehnologie i Industrie; x Participarea, cu statut de observator, n Grupurile de Lucru ale Agen iei Nucleare. x n plus, anii 2004 2009 au reprezentat o perioad dens n dezvoltarea rela iilor cu OCDE, fapt demonstrat prin ncununarea cu succes a urm toarelor activit i i proiecte: x Participarea la programul Investment Compact for South East Europe (IC): x Aderarea la Centrul de Dezvoltare OCDE DEV (30 martie 2004), ca membru cu drepturi depline. La 23 iunie 2008, a avut loc, la Bucureti, evenimentul de lansare oficial a Studiului Economic asupra M rii Negre i Asiei Centrale (BSECAO 2008) cu tema Promovarea muncii i a bun st rii: Provoc ri ntr-un mediu global, n organizarea Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Muncii, Familiei, Familiei i Egalit ii de anse i Centrului de Dezvoltare al OCDE. Studiul Economic, elaborat de DEV, reprezint o evaluare a performan elor economice i a politicilor aferente n spa iul M rii Negre i al Asiei Centrale. Aderarea la Programul de Dezvoltare Economic Local (Program LEED) ca membru cu drepturi depline, la 16 decembrie 2004; g zduirea celei de-a 50-a sesiuni a Comitetului Director al Programului de Dezvoltare Economic Local (LEED), n iunie 2007. Aderarea la Declara ia OCDE privind Investi iile Str ine i Companiile Multinaionale (DIICM), unul din codurile strategice de liberalizare urm rite de Organiza ie ca etap obligatoriu de parcurs pentru examinarea oric rei ri candidate, viitoare membr a OCDE; deschiderea oficial , n mai 2005, n cadrul ARIS, a Punctului Na ional de Contact, element obligatoriu n func ionarea mecanismelor specifice legate de aplicarea Ghidului OCDE pentru ntreprinderi Multina ionale, n conformitate cu statutul Romniei de ar aderent la DIICM. Inaugurarea oficial n luna mai 2005 a Centrului Romn de Informare i Dezvoltare OCDE/CRID, ce func ioneaz n cadrul Academiei Romne. CRID i propune s asigure n timp real accesul la documentele i publica iile elaborate i s devin principala interfa ntre exper ii romni i organiza ie, fiind n acest sens singurul centru de profil din Europa de Sud Est. n perioada 24 26 septembrie 2007, a avut loc, la Bucureti, ntlnirea Regional a OCDE privind Reforma Politicii Agricole. S-a discutat inclusiv despre posibilitatea primirii Romniei ca observator la reuniunile Comitetului Agricol al OCDE. La 15 iulie 2008, la sediul Ministerului Muncii, Familiei i Egalit ii de anse a avut loc lansarea Raportului de ar asupra Ocup rii Informale n Romnia, elaborat de c tre Centrul de Dezvoltare (DEV) din cadrul OCDE, raport ce se nscrie n aria conceptului bun stare, ca parte a activit ii Policy Coherence din cadrul Programului de Lucru al DEV pentru perioada 2007-2008.Prin intermediul acestui studiu de caz s-a urm rit fenomenul de informalitate a pie ei muncii din ara noastr i analiza impactului acestui fenomen asupra pie ei muncii i protec iei sociale. La conferin au participat exper ii din cadrul Unit ii de Coeren a Politicilor pentru Dezvoltare i Securitate Uman , DEV Johannes Jutting i Theodora Xenogiani. n 2009, la Paris s-a discutat realizarea unui Program de ar pentru Romnia, similar celui destinat rilor Viegrad n anii 90 i s-a solicitat sprijinul SG pentru ob inerea de c tre Romnia a statutului de observator n ase comitete (Energie nuclear , Anticorup ie, Agricultur , Comer , Educa ie i Afaceri fiscale) i o implicare mai mare a Organiza iei n regiunea extins a M rii Negre. Romnia a dobndit statutul de donator interna ional odat cu aderarea la UE n 2007 i i-a opera ionalizat politica na ional de cooperarea interna ional pentru dezvoltare (ODA). Re inem: 121

ara noastr a contribuit financiar la finan area studiului BSECAO 2008 cu suma de 200.000 euro, al i 35.000 euro fiind aloca i pentru lansarea la Bucureti a respectivului studiu, n iunie 2008. Romnia a devenit n decembrie 2008 primul donator din Europa de Sud-est la programul Investment Compact for South-east Europe (IC/SEEIC), n acest sens fiind aloca i, 250.000 de euro. Prin participarea la proiectul de realizare a Studiului economic asupra zonei M rii Negre i a Asiei Centrale (BSECAO), Romnia i-a propus ca obiectiv promovarea unei monitoriz ri i evalu ri sistematice a performan elor economice n regiune, pentru a facilita transferul de informa ii i dialogul politic bazat pe date concrete, la nivel na ional i regional. ara noastr a ocupat din 2007 pozi ia de vice-preedinte al Comitetului Director al Centrului de Dezvoltare al OCDE, ca o recunoatere a implic rii active a rii noastre n derularea proiectelor regionale ale organiza iei. La 15 iulie 2008 a fost lansat, la Bucureti, n cadrul unei conferin e de pres , studiul "Informal Employment n Romania", realizat n 2007-2008 de c tre Centrului de Dezvoltare al OCDE (DEV). Observa ie: Participarea la programul Investment Compact for South East Europe (IC) a presupus din partea Romniei urm toarele ac iuni: x deschiderea Biroului OCDE Investment Compact la Bucureti (februarie 2004); x co-prezidarea celei de a treia Conferin e Ministeriale (Viena, 8 9 iulie 2004) a Investment Compact; x adoptarea, la Reuniunea Ministerial a Investment Compact de la Viena, 26 27 iunie 2006, a Declara iei Ministeriale referitoare la Cadrul Regional de Investi ii n Europa de Sud-est; x cooperarea n domeniul reformei investi ionale pe baza instrumentului de monitorizare al Investment Compact privind reforma politicilor investi ionale n rile din Europa de Sud-est, denumit Investment Reform Index; x sprijinirea lans rii Comitetului de Investi ii n Sud-estul Europei, inclusiv prin preluarea preedin iei Grupului de lucru regional anti-corup ie; misiunile desf urate de IC n Romnia (2628 octombrie 2005; 26-28 aprilie 2006; 25 ianuarie 2007). TEST DE EVALUARE 1. Care sunt conven iile la care Romnia este membru cu drepturi depline din anul 2009? R spuns: Romnia a aderat n decursul lunii iunie 2009 la: x Declara ia privind Coeren a Politicilor pentru Dezvoltare; x Declara ia asupra Investi iilor Fondurilor Suverane i Politicilor rilor Recipiente; x Declara ia de la Seul pentru Viitorul Economiei Internetului. Care sunt solicit rile Romniei n curs de analiz la OCDE, n cadrul ntlnirii cu SG OCDE din mai 2009: R spuns:

Exerci ii: Exemplu rezolvat: 1. Din Organiza ia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic nu face parte: a) AUSTRALIA b) AUSTRIA 122

c) BELGIA d) IRAN Rezolvare: c) De rezolvat: 2. Organiza ia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic a fost fondat n anul: a) 1980; b) 1961; c) 1972; d) 2000; Rezolvare: 5.2. POZI IA ROMNIEI N COMER UL EUROPEAN CU SEMIN E Primul pas n demersul de reorganizare i restructurare a ntregului sistem de producere, prelucrare i/sau comercializare a semin elor i materialului s ditor s-a realizat prin reglementarea cadrului legal general de organizare a activit ilor specifice din agricultur , care a fost posibil prin elaborarea i implementarea prevederilor Hot rrii de Guvern nr. 477 din 5 mai 1990 privind unele m suri pentru mbun t irea activit ii direc iilor generale pentru agricultur i industrie alimentar jude ene i a municipiului Bucureti precum i a altor unitatea agricole, care, ntre altele, a decis c : inspectoratele pentru calitatea semin elor i materialului s ditor se organizeaz ca unit i bugetare cu personalitate juridic i func ioneaz ca institu ii de stat autofinan ate potrivit Decretului nr. 151/1975, n subordinea direc iilor generale pentru agricultur i industrie alimentar , care: 9 au subordonare tehnica i la direc iile de profil din cadrul Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare; 9 i pot constitui laboratoare potrivit prevederilor legale; 9 desf oar , n continuare, activitatea n teritoriu, prin subunit i i forma ii de lucru organizate potrivit reglementarilor legale n vigoare. 9 au ca obiect de activitate: o controlul calit ii semin elor i materialului s ditor n toate fazele de producere, condi ionare i de folosire n procesul de produc ie; o verificarea n laborator a valorii culturale a semin elor; o eliberarea certificatelor de puritate biologic i a buletinelor de analiz a valorii culturale. se aprob nfiin area Laboratorului central pentru controlul calit ii semin elor cu sediul n municipiul Bucureti, n subordinea Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare, ca unitate autofinan at par ial, potrivit Art. 1 din Decretul nr. 151/1975, cu personalitate juridica, avnd urm torul obiect de activitate: verificarea prin controlul periodic a modului de executare a analizelor de valoare cultural , efectuate de laboratoarele de controlul semin elor din cadrul inspectoratelor jude ene; certificarea purit ii biologice la semin e din verigi superioare, produse de I.C.C.P.T. Fundulea i controlul acestora n toate fazele de condi ionare, p strarea calit ii i livrarea c tre beneficiari; implementarea perfec ion rii metodologice de analiza valorii culturale a semin elor n concordan cu recomand rile cercet rii i ale Asocia iei Interna ionale pentru Controlul Semin elor; 123

rezolvarea litigiilor i sesiz rilor prin analiza de expertiz , privind valoarea cultural a semin elor; instruirea i verificarea periodic a personalului din laboratoarele jude ene pentru controlul calit ii semin elor. n consecin , producerea i certificarea semin elor i materialului s ditor n Romnia au continuat tradi ia existent n domeniu, f r a se sc pa din vedere necesitatea studierii aprofundate a sistemelor europene de certificare a semin elor i materialului s ditor, n scopul identific rii posibilit ilor concrete de adaptare la realit ile istorice i economice ale mecanismelor de produc ie specifice perioadei de tranzi ie pe care o str b tea Romnia, de la economia socialist , supracentralizat , c tre economia de pia specific statelor europene, fapt ce a condus la necesitatea armoniz rii reglement rilor na ionale n domeniul semin elor cu prevederile Directivelor Consiliului Comunit ii Europene, care guverneaz cu succes pia a comun a semin elor, ncepnd cu anul 1966, ceea ce s-a materializat n elaborarea urm toarelor acte normative de baz : Legea nr. 75/1995 privind producerea, controlul calit ii, comercializarea i folosirea semin elor i materialului s ditor, precum i nregistrarea soiurilor de plante agricole; Legea nr. 131/1997 pentru modificarea i completarea Legii nr.75/1995 privind producerea, controlul calit ii, comercializarea i folosirea semin elor i materialului s ditor, precum i nregistrarea soiurilor de plante agricole; pentru ca n anul 2002 s fie elaborat Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul i certificarea calit ii, comercializarea semin elor i a materialului s ditor, precum i nregistrarea soiurilor de plante. n contextul aspectelor prezentate referitoare la reglementarea interna ional i european a structurilor caracteristice domeniului semin elor, precum i la pozi ia Romniei n cadrul acestora, se poate afirma faptul c , din punct de vedere al legisla iei semin elor i al modului de implementare a acesteia, la toate nivelurile, Romnia este recunoscut ca partener cu drepturi egale i este invitat s participe, prin exper ii Inspec iei Na ionale pentru Calitatea Semin elor, la toate reuniunile grupurilor de lucru ale Comisiei Europene referitoare la semin e, pentru toate speciile sau grupele de specii. Re inem: Reglement rile na ionale privind producerea, folosirea i controlul calit ii semin elor i materialului s ditor pentru produc ia agricol vegetal , care transpun prevederile reglement rilor interna ionale i schemelor OCDE n domeniul semin elor, au asigurat un cadru optim de reglementare a tuturor activit ilor specifice desf urate n Romnia, pe parcursul perioadei delimitate de organizarea socialist a economiei na ionale, motiv pentru care, Romnia s-a remarcat printr-o intens activitate de comer interna ional cu semin e i material s ditor, dezvoltnd rela ii de cooperare i colaborare cu toate rile apar innd sistemului socialist, dar i cu cele provenind din economia capitalist mondial . Muta iile produse n politica agricol na ional dup anul 1989, orientarea acesteia c tre politica agricol comun , au atras dup ele modific ri importante i n domeniul reglement rilor referitoare la domeniul semin elor, care s-au ndreptat c tre armonizarea cu Directivele Comisiei Europene existente, pentru fiecare specie sau grup de specii, materializate prin elaborarea de reglement ri na ionale care i-au propus modernizarea sistemului na ional de producere, prelucrare i/sau comercializare a semin elor, n relax rii pie ei na ionale a semin elor i al accederii, n condi ii de egalitate cu celelalte state europene, pe pia a comun a semin elor i materialului s ditor. Observa ie: n contextul celor prezentate, preciz m faptul c pn n anul 1995, producerea i certificarea semin elor i materialului s ditor n Romnia au fost n continuare reglementate 124

prin prima lege elaborat n acest sens, Legea nr. 13/1971 privind producerea, folosirea i controlul calit ii semin elor i materialului s ditor pentru produc ia agricol vegetal , care a transpus prevederile reglement rilor privind comer ul interna ional ale Organiza iei pentru Cooperare i Dezvoltare Economic (OCDE), precum i pe cele ale Sistemelor OCDE de certificare a semin elor furajere, a cerealelor, a sfeclei de zah r, a semin elor de legume ct i Regimul OCDE de aplicare a normelor interna ionale pentru legume i fructe i s-au realizat pe structura organizatoric conceput i implementat prin HG nr. 477/1990. TEST DE EVALUARE Enumera i obiectul de activitate al Inspectoratelor pentru calitatea semin elor i materialului s ditor. R spuns: Obiectul de activitate al Inspectoratelor pentru calitatea semin elor i materialului s ditor este urm torul: o controlul calit ii semin elor i materialului s ditor n toate fazele de producere, condi ionare i de folosire n procesul de produc ie; o verificarea n laborator a valorii culturale a semin elor; o eliberarea certificatelor de puritate biologic i a buletinelor de analiz a valorii culturale. 2. Care sunt legile care guverneaz producerea i comercializarea semin elor n conformitate cu legisla ia european ? R spuns:

Exerci ii: Exemplu rezolvat: 1. Inspectoratele pentru calitatea semin elor i materialului s ditor nu au urm toarele calit i: a) au subordonare tehnica i la direc iile de profil din cadrul Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare; b) i pot constitui laboratoare potrivit prevederilor legale; c) desf oar , n continuare, activitatea n teritoriu, prin subunit i i forma ii de lucru organizate potrivit reglementarilor legale n vigoare; d) comercializeaz semin e i material s ditor. R spuns corect: d) De rezolvat: 2. Legea nr. 266 privind producerea, prelucrarea, controlul i certificarea calit ii, comercializarea semin elor i a materialului s ditor, precum i nregistrarea soiurilor de plante a fost elaborat n anul: a) 1990; b) 1999; c) 2002; d) 2007. Rezolvare: 5.3. CONDI II PENTRU COMERCIALIZAREA SEMIN EI NECERTIFICATE FINAL, CT I A CELEI CERTIFICATE FINAL S mn a necertificat final poate fi: a) s mn a brut , ambalat sau vrac n containere sau mijloace de transport curate, nchise, sigilate i nso it de eticheta oficial i documentul oficial;

125

b) s mn a condi ionat , neambalat dar n containere sau ambalat i etichetat oficial, care nu a fost eantionat oficial sau dup eantionarea oficial dar nainte de ob inerea rezultatelor certific rii finale i nso it de eticheta oficial . S mn a necertificat final, produs pe raza teritorial a unui ITCSMS sau LCCSMS i care se prelucreaz pe raza teritorial a altui ITCSMS sau LCCSMS, trebuie s fie nso it de eticheta i documentul oficial pentru s mn necertificat final, ct i de Documentul de inspec ie n cmp, iar multiplicatorul va depune Declara ia de certificare a loturilor de s mn la autoritatea pe raza c reia se prelucreaz s mn a. S mn a necertificat final, care s-a produs i se comercializeaz pentru prelucrare n aceeai zon , sub aceeai autoritate responsabil cu inspec ia n cmp i cu certificarea oficial , trebuie s fie nso it de documentul oficial i de Adeverin a de transport. S mn a poate fi plasat pe pia dac a fost certificat oficial ca s mn Prebaz , Baz , Certificat , Certificat prima i a doua genera ie, dup caz. S mn a certificat final se comercializeaz numai ambalat , sigilat , etichetat oficial i nso it de documente oficiale. Comercializarea semin ei Baz , a semin ei Certificate din toate categoriile, se efectueaz numai dac loturile sunt suficient de omogene i n ambalaje sigilate. Loturile de s mn care au f cut obiectul unui contract de export n sistemul OCDE i au r mas n ar , pot fi comercializate, dac soiul este admis pentru comercializare, pe baza Documentului oficial de certificare a lotului de s mn i a etichetei de tip OCDE, dac s mn a corespunde condi iilor din acest ordin, dac nu se recurge la deschiderea ambalajelor. S mn a de cereale poate fi comercializat i n ambalaje mici. Greutatea ambalajelor mici este de pn la 10,0 kg inclusiv. nchiderea i sigilarea se face oficial sau sub supraveghere oficial . S mn a se comercializeaz nso it de documentele de calitate, n termenul de valabilitate al acestora i anume: a) la livrarea en gros: Document de calitate i conformitate al furnizorului, cu num r de ordine atribuit oficial de autoritate, eliberat de furnizor, completat cu elemente preluate din Documentul oficial de certificare a lotului de s mn ; b) la livrarea cu am nuntul, eticheta oficial este obligatorie i poate ine loc de document de calitate i conformitate, iar la cererea cump r torului furnizorul poate emite Documentul de calitate i conformitate al furnizorului. n cazul comercializ rii semin elor din import din ri ter e, n sistem OCDE, trebuie respectate regulile i normele de echivalen ale Comunit ii, iar etichetele tip OCDE s con in men iunile: Reguli i norme CE i Testate prin metoda ISTA (sau alt metod echivalent ). n timpul depozit rii i comercializ rii, umiditatea semin elor de cereale nu va dep i 14%. S mn a r mas pe stoc dup fiecare campanie va fi declarat de agen ii economici la autoritatea oficial teritorial , conform nregistr rilor din Registrul de intr ri i ieiri, pn la 31 decembrie i 30 iunie. Re inem: Autoritatea na ional trebuie s ia m suri ca s mn a de cereale s fie controlat oficial n cursul comercializ rii, cel pu in randomizat, pentru a verifica conformitatea cu cerin ele din acest ordin. S mn a poate circula ca s mn necertificat final de pe raza teritorial a unui ITCSMS pe raza teritorial a altui ITCSMS sau LCCSMS sau n alt ar , nainte de a cunoate rezultatul certific rii finale, cu condi ia s fi fost admis n urma inspec iei n cmp i nso it de eticheta oficial de culoare gri i documentul oficial. Observa ie:

126

Autoritatea de certificare poate autoriza produc torii stabili i pe teritoriul Romniei pentru a comercializa: a) mici cantit i de semin e, n scopuri tiin ifice sau pentru lucr ri de selec ie; b) cantit i de semin e destinate pentru alte scopuri de testare i experimentare, cu condi ia s apar in unui soi pentru care s-a depus o cerere de nscriere n Catalogul na ional al soiurilor de specii de Plante agricole al unui stat membru n cauz . Statele membre pot s cear ca loturile de s mn care ndeplinesc condi iile speciale privind prezen a lui Avena fatua, stabilite n conformitate cu procedurile Comunit ii, s fie nso ite de un certificat oficial care atest conformitatea cu acele condi ii. Condi iile speciale privind prezen a lui Avena fatua sunt implementate prin Decizia Comisiei 74/268/CEE. Autoritatea oficial poate elibera, pentru loturile de s mn de cereale care se comercializeaz , un certificat oficial privind condi iile speciale pentru Avena fatua. Condi iile sunt urm toarele: - dac o cultur semincer este liber de Avena fatua n timpul inspec iilor oficiale n cmp efectuate n conformitate cu acest ordin i un eantion de cel pu in 1 kg prelevat i examinat oficial n laborator este liber de Avena fatua; - dac un eantion de cel pu in 3 kg kg prelevat i examinat oficial n laborator este liber de Avena fatua. Autoritatea oficial de certificare autorizeaz comercializarea semin ei de cereale sub form de mixturi de semin e din diferite specii, cu condi ia ca, diferitele componente ale mixturii s corespund regulilor de comercializare care sunt aplicabile fiec rei specii nainte de a se face amestecul. Condi iile specifice sub care mixturile pot fi comercializate trebuie s fie determinate n conformitate cu procedurile Comunit ii. TEST DE EVALUARE Este posibil comercializarea semin ei de cereale n ambalaje mici? R spuns: S mn a de cereale poate fi comercializat i n ambalaje mici. Greutatea ambalajelor mici este de pn la 10,0 kg inclusiv, nchiderea i sigilarea f cndu-se oficial sau sub supraveghere oficial . 2. Care sunt documentele de calitate care nso e te s mn a ambalat destinat comercializ rii? R spuns:

Exerci ii: Exemplu rezolvat: 1. S mn a necertificat final poate circula sub urm toarele forme: a) un eantion de cel pu in 3 kg kg prelevat i examinat oficial n laborator este liber de Avena fatua b) s mn a brut , ambalat sau vrac n containere sau mijloace de transport curate, nchise, sigilate i nso it de eticheta oficial i documentul oficial; c) mici cantit i de semin e, n scopuri tiin ifice sau pentru lucr ri de selec ie. d) s mn a condi ionat , neambalat dar n containere sau ambalat i etichetat oficial, care nu a fost eantionat oficial sau dup eantionarea oficial dar nainte de ob inerea rezultatelor certific rii finale i nso it de eticheta oficial . Rezolvare: b) i d) De rezolvat: 2. Autoritatea de certificare poate autoriza produc torii stabili i pe teritoriul Romniei pentru a comercializa: 127

a) mici cantit i de semin e, n scopuri tiin ifice sau pentru lucr ri de selec ie; b) cantit i de semin e destinate pentru alte scopuri de testare i experimentare, cu condi ia s apar in unui soi pentru care s-a depus o cerere de nscriere n Catalogul na ional al soiurilor de specii de Plante agricole al unui stat membru n cauz . c) numai cantit i de s mn de puritate 100%; d) numai cantit i de s mn a c ror germina ie stabilit este de minim 95%; Rezolvare: Rezumatul temei Reglement rile na ionale privind producerea, folosirea i controlul calit ii semin elor i materialului s ditor pentru produc ia agricol vegetal , care transpun prevederile reglement rilor interna ionale i schemelor OCDE n domeniul semin elor, au asigurat un cadru optim de reglementare a tuturor activit ilor specifice desf urate n Romnia, pe parcursul perioadei delimitate de organizarea socialist a economiei na ionale, motiv pentru care, Romnia s-a remarcat printr-o intens activitate de comer interna ional cu semin e i material s ditor, dezvoltnd rela ii de cooperare i colaborare cu toate rile apar innd sistemului socialist, dar i cu cele provenind din economia capitalist mondial . Muta iile produse n politica agricol na ional dup anul 1989, orientarea acesteia c tre politica agricol comun , au atras dup ele modific ri importante i n domeniul reglement rilor referitoare la domeniul semin elor, care s-au ndreptat c tre armonizarea cu Directivele Comisiei Europene existente, pentru fiecare specie sau grup de specii, materializate prin elaborarea de reglement ri na ionale care i-au propus modernizarea sistemului na ional de producere, prelucrare i/sau comercializare a semin elor, n relax rii pie ei na ionale a semin elor i al accederii, n condi ii de egalitate cu celelalte state europene, pe pia a comun a semin elor i materialului s ditor. Autoritatea na ional trebuie s ia m suri ca s mn a de cereale s fie controlat oficial n cursul comercializ rii, cel pu in randomizat, pentru a verifica conformitatea cu cerin ele din acest ordin. S mn a poate circula ca s mn necertificat final de pe raza teritorial a unui ITCSMS pe raza teritorial a altui ITCSMS sau LCCSMS sau n alt ar , nainte de a cunoate rezultatul certific rii finale, cu condi ia s fi fost admis n urma inspec iei n cmp i nso it de eticheta oficial de culoare gri i documentul oficial. Autoritatea na ional trebuie s ia m suri ca s mn a de cereale s fie controlat oficial n cursul comercializ rii, cel pu in randomizat, pentru a verifica conformitatea cu cerin ele din acest ordin. S mn a poate circula ca s mn necertificat final de pe raza teritorial a unui ITCSMS pe raza teritorial a altui ITCSMS sau LCCSMS sau n alt ar , nainte de a cunoate rezultatul certific rii finale, cu condi ia s fi fost admis n urma inspec iei n cmp i nso it de eticheta oficial de culoare gri i documentul oficial. S mn a necertificat final poate fi: a) s mn a brut , ambalat sau vrac n containere sau mijloace de transport curate, nchise, sigilate i nso it de eticheta oficial i documentul oficial; b) s mn a condi ionat , neambalat dar n containere sau ambalat i etichetat oficial, care nu a fost eantionat oficial sau dup eantionarea oficial dar nainte de ob inerea rezultatelor certific rii finale i nso it de eticheta oficial . S mn a certificat final se comercializeaz numai ambalat , sigilat , etichetat oficial i nso it de documente oficiale. Comercializarea semin ei Baz , a semin ei Certificate din toate categoriile, se efectueaz numai dac loturile sunt suficient de omogene i n ambalaje sigilate.

128

Loturile de s mn care au f cut obiectul unui contract de export n sistemul OCDE i au r mas n ar , pot fi comercializate, dac soiul este admis pentru comercializare, pe baza Documentului oficial de certificare a lotului de s mn i a etichetei de tip OCDE, dac s mn a corespunde condi iilor din acest ordin, dac nu se recurge la deschiderea ambalajelor. S mn a de cereale poate fi comercializat i n ambalaje mici. Greutatea ambalajelor mici este de pn la 10,0 kg inclusiv. nchiderea i sigilarea se face oficial sau sub supraveghere oficial . S mn a se comercializeaz nso it de documentele de calitate, n termenul de valabilitate al acestora i anume: a) la livrarea en gros: Document de calitate i conformitate al furnizorului, cu num r de ordine atribuit oficial de autoritate, eliberat de furnizor, completat cu elemente preluate din Documentul oficial de certificare a lotului de s mn ; b) la livrarea cu am nuntul, eticheta oficial este obligatorie i poate ine loc de document de calitate i conformitate, iar la cererea cump r torului furnizorul poate emite Documentul de calitate i conformitate al furnizorului. n cazul comercializ rii semin elor din import din ri ter e, n sistem OCDE, trebuie respectate regulile i normele de echivalen ale Comunit ii, iar etichetele tip OCDE s con in men iunile: Reguli i norme CE i Testate prin metoda ISTA (sau alt metod echivalent ). n timpul depozit rii i comercializ rii, umiditaea semin elor de cereale nu va dep i 14%. S mn a r mas pe stoc dup fiecare campanie va fi declarat de agen ii economici la autoritatea oficial teritorial , conform nregistr rilor din Registrul de intr ri i ieiri, pn la 31 decembrie i 30 iunie.

129

TEST RECAPITULATIV 1. Florile care prezint androceu i gineceu sunt: a.alogame b.autogame c.hermafrodite d.sterile e.polenizate 2. Prin polenizarea alogam se n elege c : a. floarea se polenizeaz cu polen propriu b. floarea se polenizeaz cu polen str in c. floarea se polenizeaz cu polen steril produs de floare d. polenul are germina ie sc zut iar ansele de reuit ale poleniz rii sunt minime e. floarea produce fructe f r semin e 3. Fenomenul de androsterilitate are loc atunci cnd: a.floare se polenizeaz prea trziu din cauza izol rii cu izolatori b.floarea nu produce polen c.floarea produce polen dar acesta este steril d.s mn a ob inut n urma poleniz rii este steril e.polenul se matureaz tardiv 4. S mn a nu con ine: a.embrionul b.fructul c.substan nutritiv de rezerv d.nveli protector e.pulp 5. Prima categorie biologic folosit la producerea de s mn este: a.prebaza b.baza c.certificat d.s mn a amelioratorului 6. Stabili i varianta corect n ordine descendent : a.prebaz I, prebaz II, certificat , baz , comercial , standard b.standard, prebaz I, prebaz II, certificat , baz , comercial c.certificat , baz , comercial , standard, prebaz I, prebaz II d.prebaz I, prebaz II, baz , certificat , comercial , standard e.certificat , prebaz I, comercial , prebaz II, baz , standard 7. Fenomenul de androsterilitate se folosete la producerea de s mn pentru: a.gru b.orz c.cereale p ioase d.floarea-soarelui e.soia 8. Care dintre specii nu prezint polenizare autogam : a.grul b.orzul c.secara d.ov zul e.orzoaic 9. Care dintre specii nu prezint polenizare alogam : a.porumbul 130

b.floarea-soarelui c.maz rea d.soia e.fasolea 10. Grul prezint floare: a.hermafrodit b.mascul c.femel d. steril e. unisexuat dioic 11. Porumbul este o plant unisexuat monoic pentru c : a.are numai inflorescen femel b.are numai inflorescen mascul c.are flori hermafrodite d.are att inflorescen mascul . ct i femel pe acelai individ e.porumbul are flori hermafrodite 12. La producerea de s mn la gru distan ele de izolare sunt mai mari dect: a.n cazul producerii de s mn la porumb b.n cazul producerii de s mn la floarea soarelui c.egale cu cele pentru producerea de s mn la porumb d.mai mici dect cele utilizate pentru producerea de s mn la porumb e.distan ele de izolare sunt facultative n func ie de elementele de tehnologie 13. Purificarea biologic este opera ia tehnologic care presupune: a.cur area sem n torilor la sem nat b.sortarea semin ei recoltate n vederea elimin rii semin ei de buruieni c.eliminarea n vegeta ie a plantelor care nu apar in cultivarului respectiv d.eliminarea tuturor d un torilor din recolt e.eliminarea tuturor plantelor atacate de patogeni 14. Androsterilitate are ca aplicabilitate practic : a.eliminarea opera iei de castrare b.eliminarea recolt rii manuale c.este un fenomen genetic care nu are nc aplicabilitate pentru producerea de s mn d.eliminarea plantelor sterile din vegeta ie e.are o aplicabilitate limitat la floarea-soarelui i una foarte ridicat la gru 15. Fenomenul de heterozis are aplicabilitate la: a.gru b.porumb c.maz re d.soia e.fasole 16. Opera ia de castrare la producerea de s mn la porumb presupune: a.eliminarea inflorescen elor mascule de la rndurile tat b.eliminarea inflorescen elor mascule de la rndurile mam c.eliminarea inflorescen elor femele de la rndurile mam i tat d.eliminarea inflorescen elor femele de la rndurile mam e.eliminarea plantelor tat din cultur 17. Folosirea erbicidelor n tehnologia producerii de s mn : a.este complet interzis b.este similar cu cea pentru tehnologia conven ional de cultur c.se folosesc erbicide speciale pentru producerea de s mn 131

d. ine cont de categoriile biologice din fiecare verig a producerii de s mn e.nu presupune restric ii n ceea ce privete producerea de s mn 18. Fermele particulare pot produce s mn din categoria biologic : a.prebaz I b.preb z II c.certificat d.nu pot produce nici un fel de material semincer e.pot produce s mn de porumb al turi de cultura mare 19. n vederea stop rii impurific rii biologice la producerea de s mn la porumb: a.se poate sem na al turat fa de lotul vecin b.se poate sem na la distan e de c iva zeci de metri c.se poate sem na al turat fa de lotul vecin cu acordul inspectorului aprobator d.loturile se izoleaz la distan e de minim 500 m n func ie de veriga tehnologic e.se impune izolare pe altitudine a lotului la cel pu in 500 m deasupra nivelului m rii 20. Distan ele de izolare pentru producerea de s mn la speciile alogame comparativ cu cele autogame sunt: a.egale b.mai mici c.mai mari d.se ine cont de decizia inspectorului aprobator e.nu au nicio relevan pentru acest proces 21. n comer pentru cultura florii-soarelui se g sete: a.s mn certificat b.s mn standard c.s mn a hibrid d.s mn a amelioratorului e.soiuri 22. n prezent la porumb n cultura mare se cultiv : a.soiuri b.hibrizi c.linii consangvinizate d.s mn a amelioratorului e.att soiuri ct i linii consangvinizate 23. Puritatea biologic pentru s mn a prebaz I la gru este de: a.100% b.99% c.95% d.90% e.50% 24. n prezent la gru n cultura mare se cultiv : a.hibrizi b.soiuri c.linii consangvinizate d.s mn a amelioratorului e.popula ii locale 25. Puritatea biologic pentru s mn a baz la gru este de: a.100% b.99,8% c. 95% d.90% 132

e. procentul variaz de la an la an 26. Purificarea biologic este o lucrare tehnologic care se efectueaz : a. manual b. mecanic c. chimic prin aplicarea erbicidelor d. nu este obligatorie f. n func ie de nzestrarea tehnologic 27. Castrarea se efectueaz : a. nainte de polenizare b. obligatoriu dup polenizare c. nainte de recoltare n vederea prevenirii impurific rii semin ii d. la maturitatea fiziologic a organelor florale e. la recoltarea 28. Nerespectarea rota iei culturilor: a. poate constitui motiv de declasare a loturilor semincere b. nu este un motiv pentru declasarea loturilor semincere c. nu are importan la tehnologia producerii de s mn d. rota ia culturilor se aplic numai la cultura mare f. rota ia culturilor se aplic numai la producerea de s mn acolo unde suprafa a permite 29. La germina ie de 95% i puritate biologic de 90%, valoarea cultural a probei este de: a. 90,5% b. 95,5% c. 85,5% d. 97,5% e. 85% 30. La sem nat impurificarea biologic a loturilor semincere de gru se poate face: a. prin sp rturi b. prin s mn a aceleai specii dar care nu apar ine soiului c. prin s mn a de buruieni d. prin s mn a apar innd altor specii provenit din s mulastr e. din cauza sem n torii.

133

BIBLIOGRAFIE 1. Baicu, T., S vescu. A., 1986 Sisteme de combatere integrat a bolilor i d un torilor, Ed. Ceres, Bucureti; 2. Blteanu, Ghe., Brnaure, V., 1989 Fitotehnie, Ed. Ceres, Bucureti; 3. Borlan, Z., Hera, Cr., 1984 Optimizarea agrochimic a sistemului sol-plant , Ed. Ceres, Bucureti; 4. Burris, J.S., 1976 Seed Seedling vigor and field performance, Journal of seed technology, 1, 2, 58-74. 5. Ceapoiu, N., 1984 Grul, Ed. Academiei Romne, Bucureti; 6. Ceapoiu, N., 1977 Direc iile cercet rii tiin ifice n domeniul amelior rii i producerii de s mn la plantele agricole n perioada 1978-2000 n Romnia. Probleme de genetic teoretic i aplicat , vol. IX, 3, I.C.C.P.T. Fundulea. 7. Comes, I. i colab., 1982 Fitopatologie, Ed. Didactic i Pedagogic , Bucureti; 8. Cosmin, O. i colab., 1987 Evolu ia progresului genetic n ameliorarea porumbului, Analele I.C.P.P.T. Fundulea, vol. IX; 9. Cristea, M., 1985 Conservarea genetic a plantelor n agricultur , Ed. Academiei Romne, Bucureti; 10. Cseresnys, Zoia, 1975 Studiul unor indici calitativi ai semin elor de floareasoarelui cu con inut ridicat de ulei, Tez de doctorat, Bucureti. 11. Cseresnys, Zoia, Maria B leanu, 1978 Perfec ionarea metodelor de determinarea a germina iei semin elor de sun toare (Hypericum perforatum L.), m tr gun (Atropa belladonna L.), m gheran (Majorana hortensis Moench.), Jales (Salvia Sclarea L.) i zrna australian (Solanum laciniatum L.), Analele I.C.C.P.T., vol. XLIII, p. 111-116. 12. Cseresnys, Zoia, 1979 Results concerning the study of germination of Helianthus annuus Seeds under optimum laboratory conditions, Seed Sci. and Technol., 7, 319328. 13. Cseresnys, Zoia, Pan , N., 1979 Cauze care influen eaz germina ia semin elor de floarea-soarelui. Analele I.C.C.P.T., vol. XLIV, p. 75-83. 14. Cseresnys, Zoia, Pan , N., 1980 Clasificarea tipurilor de germeni la porumb i influen a unor factori asupra apari iei diverselor tipuri de germeni anormali, Analele I.C.C.P.T.., vol. XLIV, p. 138-146. 15. Cseresnys, Zoia, Olimpia Vorovenci, Otilia Murean, A. Csdr, Aranka Ers, Angela Georgescu, Ana Olteanu i Ecaterina Saiti, 1982 Cercet ri privind durata repausului germinativ i precizarea metodei de determinare a germina iei semin elor de gru, orz i orzoaic , Probleme de genetic Teoretic i Aplicat I.C.C.P.T. Fundulea, vol. XIV, 401-417. 16. Cseresnys, Z., Maria B leanu, Vasilichia Sarca i Elita Ilea, 1984 Studiul particularit ilor de germina ie n condi ii oprime i suboptime a semin elor unor hibrizi i linii parentale de porumb, Probleme de Genetic Teoretic i Aplicat , vol. XVI, 2, 141-151. 17. Cseresnys, Zoia, Gh. Sin, I. Lascu, Ioana Prodan, Cornelia Boanc i Elena Motoc, 1984 a Rela ia dintre germina ia n condi ii de laborator i de cmp la gru, porumb i soia, Analele I.C.C.P.T., vol. LI, 133-142. 18. Cseresnys, Z., Vasile Becus i Olimpia Verovenci, 1985 Cauze i efecte ale v t m rilor mecanice asupra calit ii semin elor de porumb i soia, Produc ia Vegetal , 1, 7-17. 19. Davidescu, D., 1987 Agrochimia n sprijinul produc iei, Ed. Ceres, Bucureti;

134

20. Delouche, J.C., 1976 Standardization of vigor tests, Journal of Seed Techology, 1, 2, 75-85. 21. Dragomir, Gh., 1988 Producerea de s mn la cerealele pr itoare. Producerea semin elor de cereale, leguminoase, plante tehnice i furajere, I.C.P.P.T. Fundulea, Bucureti; 22. Gumaniuc, N., 1976 Recoltarea loturilor de producerea semin elor de cereale p ioase, leguminoase pentru boabe i a loturilor de hibridare de porumb. Cereale i plante tehnice, vol. XXVIII. 23. Harty, R.L., 1978 Report of the germination Comittee working group on Cucurbitacea 1974-1977, Seed Sci. and Technol., 6, 187-92. 24. Ha, I., 1983 Particularit i tehnologice n producerea semin elor la unii hibrizi de porumb omologa i. Produc ia vegetal . Cereale i plante tehnice, nr. 3; 25. Hulea, A. i colab, 1975 Bolile i d un torii cerealelor, Ed. Ceres, Bucureti; 26. Mc Donald, M.B., Jr. Chairman, K:L. Tao, C.C. Baskin, D.F. Grabe and J.F. Harrington, 1978 The 1978 Vigor test Referee, Program, News Letter of the Assoc. Of Official Seed Analzsts, 52, 4, 31-35. 27. Mih il , V., Popescu, V., 1984 Fertilizarea culturilor agricole, I.C.P.P.T. Fundulea, Bucureti; 28. Moore, R.P., 1972 Effects of Mechanical Injuries on Viability. In Seed Viability edited by Roberts, Syracuse University Press., 94-114. 29. Moore, R.P., 1975 TZ insight of seed maturity and freeze injury in seed corn, News Letter of the Assoc. Official Seed Anal., 49, 1, 20-21. 30. Pan , N.P., 1977 Efectele fisur rii semin elor de porumb asupra indicilor seminali ai acestora. Analele I.C.C.P.T. Fundulea, vol. XLII, 89-95. 31. Pan , N.P., 1984 a Diferen ierea semin elor de orz, fa de cele de orzoaic la soiurile cultivate n Romnia. Analele I.C.C.P.T. Fundulea, vol. LI, p. 123-132. 32. Perry, D.A., 1981 Handbook of Vigour Test Committee, 1980-83, Seed Science and Tehnol., 12, 287-299. 33. P curar, I. i colab. 1982 Cercet ri privind mbun t irea metodicii i tehnologiei de producere a semin elor de gru, vol. XXXIV, 7, Bucureti; 34. P curar, I., Popescu, I., 1982 Cercet ri privind mbun t irea metodicii i tehnologiei de producere a semin elor la gru, Analele I.C.P.P.T. Fundulea; 35. P curar, I., 1988 Producerea de s mn la cerealele p ioase, Centrul de Material Didactic i Propagand Agricol , Bucureti; 36. Sarca, V., 1984 Tehnologii de producere a semin elor hibride porumb i sorg, Redac ia de propagand tehnic agricol , Bucureti; 37. Skinner, J.L. and E.M. Schroeder, 1978 Comparisons of paper towel and Sand as substrata for Soybean (Glycine max) seeds, Seed Sci. and Technol., 6, 225-231. 38. Soare, M., 2006 Producerea, controlul i circula ia semin elor, Editura Sitech, Craiova. 39. arpe, N., 1988 Combaterea integral a buruienilor din culturile agricole, Ed. Ceres, Bucureti; 40. Voica, N., 1987 Genetica, Reprografia Universit ii din Craiova; 41. xxx, 1976 Regles Internationales pour les essais de semences, 1976. Seed Science and Techonology, vol. 4, p. 557-751. 42. xxx, 1988 Producerea semin elor de cereale, leguminoase, plante tehnice i furajere, I.C.P.P.T. Fundulea, Bucureti; 43. xxx, 1995 ndrum ri tehnice pentru fermierii din agricultur , I.C.P.P.T. Fundulea, Bucureti;

135