Sunteți pe pagina 1din 1

TEST INIIAL LA DISCIPLINA ASIGURRI CLASA A XI-A OBIECTIVE VIZATE : Oo1 : s defineasc corect termenii elementelor asigurarilor Oo2:

s precizeze care este clasificarea asigurarilor Oo3: s identifice clasificarea asigurarilor Oo2: s precizeze care sunt elementele asiguratii O04: sa aplice elementele asigurariloe in rezolvarea de probleme Oo3: s identifice elementele asigurarilor Numele si prenumele elevului: Data susinerii testului: Pentru rezolvarea corect a tuturor cerinelor se acord 9 de puncte. Din oficiu se acord 1 puncte. 1. Folosind cat mai multe elemente ale asigurarilor formulati o definitie proprie a notiuni de asigurare 1 punct

2. Enumerati toate elementele asigurarilor invatate pana in prezent

1 punct

3. Enumerati conditiile care trebuiesc indeplinite pentru ca un fenomen sa fie un risc asigurat 1 punct

4. Asiguratorul din prima de asigurare constituie ................................................................ si anume: 1 punct 5. SC MARICOM SRL incheie o asigurare pentru cladirea sediului, pentru incendii si alte calamitati. Contractul se incheie pe 1 an. Cladirea este asigurata pentru suma de ............................ Cota de prima anuala practicata de societatea de asigurare este de 1%. La 8 luni de la incheierea asigurarii are loc un incendiu dauna fiind evaluata la .............................. In contract se prevede o fransiza deductibila de 10% din suma asigurata. Se cere: a) Prima de asigurare platita de asigurat b) Despagubirea cuvenita asiguratului c) Suma asigurata pentru care continua asigurarea 2 puncte 6. Durata de asigurare reprezinta: a) Perioada de timp in care raman valabile raporturile de asigurare stabilite prin contractul de asigurare b) Durata este un element specific asigurarilor obligatorii c) Durata este un element specific asigurarilor facultative d) Este importanta pentru ca determina suma de cota prima de asigurare 1 punct 7. Enumerati caracteristicile contractului de asigurare si explicati o caracteristica la alegere 8. De ce a aparut nevoia de asigurare 1 punct 1 punct