Sunteți pe pagina 1din 7

Prima saptamana 1.

Studierea rolului agentiei de mediu ca organ de specialitate in teritoriu si a intelegerii importantei protectiei mediului in contextul aderarii la Uniunea Europeana Studierea legislatiei o HG 459 / 2005 de reorganizare a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului o Studierea organigramei si ROF ( Regulament de Organizare si Functionare ) o Legea 195/2005 Legea Protectiei Mediului Studierea angajamentelor pe care Romania si le-a asumat angajamentele specifice judetului Calarasi

2. Studierea rolului Serviciului Autorizare si Controlul Conformarii Modalitati de obtinere a autorizatiilor de catre APM Calarasi : - solutioneaza cererile de emitere a actelor de reglementare se face

parcurgind urmatorii pasi : informarea beneficiarilor cu privire la continutul solicitarilor prin acordarea de consultatii; inregistrarea documentatiilor intocmite conform prevederilor legale;verificare amplasament;intocmire indrumar si dupa caz : dezbatere publica si prezentare in Colectivul de Analiza Tehnica. Dupa parcurgerea acestor etape se ia decizia de emitere a autorizatiei . Toate solicitarile de emitere a autorizatiei ( acordului ) de mediu se aduc la cunostinta publicului interesat de catre beneficiar prin: publicare in presa si/sau la primaria locala si la sediul obiectivului pentru care a fost solicitata autorizarea. Pentru informarea publicului despre activitatile si instaltiile cu impact deosebit asupra mediului , ce urmeaza a fi autorizate se organizeaza Dezbatere publica Dezbaterea publica este anuntata in presa si/sau prin afisaj la sediul primariei pe raza careia se desfasoara activitatea respectiva s-au se promoveaza investitia,la sediul obiectivului/amplasamentului pentru care s-a solicitat emiterea actului de reglementare precum si pe site-ul Agentiei inainte de sedinta de dezbatere publica. APM Calarasi anunta in scris inainte de dezbaterea publica toti membrii CAT, organizatiile non guvernamentale si alte autoritati interesate. Daca se primesc sesizari in scris in ceea ce priveste desfasurarea activitatii supuse dezbaterii publice, atit de la societatile non guvernamentale cit si de la publicul interesat acestea sint trimise de catre APM Calarasi beneficiarului si,dupa caz, pentru Protectia Mediului, cu 30 zile

agentiei regionale.Daca cei care au trimis sesizari nu sunt prezenti in sedinta de dezbatere publica A.P.M.Calarasi prezinta aceste puncte de vedere in cadrul sedintelor. Solicitarile care sunt de competenta ARPM Pitesti sunt analizate in sedintele Colectivului de Analiza Tehnica organizate la APM Calarasi in prezenta reprezentantilor ARPM Pitesti. Atunci cind in CAT se discuta o solicitare din partea unei societati care intra sub inidenta Directivei IPPC, sunt invitati sa participe reprezentantii Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si Garzii Nationale de Mediu Comisariatul Regional Bucuresti.Anuntarea membrilor CAT se face cu cel putin 4 zile inainte de sedinta, anuntindu-se si ordinea de zi. 3. Studierea rolului Serviciului Implementare Politici de Mediu -Compartimentul gestiunea deseurilor In luna mai 2009 in cadrul Compartimentul Gestiunea deseurilor se realizeaza controale de conformare ale depozitelor de deseuri urbane la directivele UE si controale pentru verificarea stadiului depozitelor de deseuri rurale , in vederea inchiderii acestora in iulie 2009 A doua saptamana Studierea rolului Serviciului monitoring - activitati desfasurate Obiective generale in domeniul serviciului Monitoring 1. Transmiterea n termen a rapoartelor de sintez privind starea mediului 2. Raportarea n termen a stadiului ndeplinirii angajamentelor asumate de Romnia n domeniul proteciei mediului, la nivel judeean, prin planurile de implementare 3. Elaborarea Planului de Dezvoltare Instituional a ageniei 4. Rspunsul n termen la sesizrile venite din teritoriu i la solicitrile primite de la ageniile n subordinea/coordonarea n care se afl, cu privire la transmiterea de date i informaii 5. Alertarea imediat, n cazul producerii unor poluri accidentale, a autoritii publice centrale pentru protecia mediului, ANPM i a tuturor autoritilor centrale, regionale i locale nsrcinate cu gestionarea unor astfel de situaii

6. Organizarea i operarea reelelor locale de monitorizarea integrat a factorilor de mediu 7. Asigurarea funcionrii i organizrii laboratorului aparinnd ageniei Laboratoarele APM Calarasi : Laboratorul de fizica chimie si Laboratorul de Radioactivitate Incepand cu anul 2007 s-a demarat actiunea de acreditare a laboratoarelor Acreditarea laboratorului este o actiune complexa din punct de vedere al organizarii laboratorului, prin instituirea unui sistem de calitate propriu , dar in concordanta cu prevederile standardelor nationale si internationale de calitate si cu cerintele organismului national de acreditare. Ea presupune alocarea de fonduri suplimentare si o crestere a exigentelor privind desfasurarea activitatii in laboratoare. Acreditarea unui laborator semnifica recunoasterea oficiala a competentei acestuia in executia anumitor incercari sau tipuri de incercari. Procesul de acreditare cuprinde in general: Pregatirea pentru acreditare Acreditarea propriu-zisa Supravegherea

Pregatirea pentru acreditare se realizeaza de catre laboratorul insusi dar mai util si mai rapid se realizeaza impreuna cu un consultant instruit si recunoscut de organismul cu care se intentioneaza sa se faca acreditarea. Acesta stie de la inceput ce trebuie facut si interpreteaza corect prevederile standardului de referinta. Prin proiectul PHARE RO 2002/625-03 Dezvoltarea unui sistem de control pentru emisiile din trafic si surse stationare in regiunea de granita RO-BG APM Calarasi a primit finantare pentru amenajarea spatiilor dedicate laboratorului. Prin aceasta amenajare s-a realizat reabilitarea instalatiei electrice si compartimentarea spatiului in conformitate cu Normele specifice de securitate a muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice precum si cu normele de acreditare.Precizam ca banii nu au fost suficienti si nu s-au putut realiza urmatoarele lucrari : Amenajarea magaziei de reactivi Amenajarea vestiarului Securizarea laboratorului

Realizarea unei cai de acces separata de calea de acces in APM Realizarea sistemului de climatizare si exhaustare pentru laborator (spatiul destinat laboratorului se afla la etajul cladirii- in lunile de vara temperatura depaseste 27-30 grade iar temperatura de lucru trebuie mentinuta intre18-25 grade iar umiditatea stabilizata ).

Procesul de acreditare presupune existenta unui numar suficient de personal (responsabil cu calitatea, responsabil cu probleme de metrologie , responsabil cu gesti unea, pentru fiecare aparat trebuie sa fie o persoana responsabila, etc. trebuie mentinut faptul ca fiecare responsabil trebuie sa aiba si un inlocuitor ) precum si pregatire adecvata privind instruirea generala si tehnica de specialitate care trebuie realizata permanent.

A TREIA SAPTAMANA Practica la baza de date : Baza de date a Agentie de Protectia Mediului Calarasi creaza , gestioneaza si intocmeste bazele de date a activitatilor desfasurate . Pe baza datelor gestionate se intocmesc urmatoarele raportari : Rapoarte privind starea factorilor de mediu : Se realizeaza trimestrial , semestrial sau la cerere Inventarul emisiilor Se realizeaza conform Ordinului 524/2002 pe baza metodologiei CORINAIR si se realizeaza anual Intocmirea Registrului poluantilor emisi EPER . Se realizeaza conform Ordinului 1144/2002 . Raportare anuala Raportare ambalaje Raportare anuala conform programului transmis de ANPM in teritoriu Raportare ancheta statistica deseuri programului transmis de ANPM Raportari trimestriale privind activitatea desfasurata de APM Calarasi , avand la baza formatul transmis de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Raportari saptamanale privind activitatea desfasurata de agentie , rapoarte realizate in baza adresei nr. 367/2006 emisa de Institutia prefectului judetului Calarasi Raportare anuala conform anual ,

Raportari saptamanale referitoare la actiunile europene Prefectului Judetului Calarasi

in domeniul integrarii

in baza adresei nr. 3557 / 15.05.2006 emisa de Institutia referitoare la Programul orientativ de dezvoltare

Raportare trimestriala Judeteana Consultativa

economico sociala a judetului Calarasi , program aprobat de Comisia Agenda activitatii dezvoltata de APM Calarasi , raportare lunara pe baza formatului inaintat de ANPM Raportari lunare ANPM Raportare saptamanala catre ARPM Pitesti Prioritare si a Planului de implementare Raportarea saptamanala conferintelor de presa Raportarea lunara a Accesului publicului la informatia de mediu Raportare lunara a Planului de masuri prioritare Raportarea lunara a Planului de implementare Raportare trimestriala a Planului de implementare catre ANPM , MMGA si Institutia Prefectului Judetului Calarasi Raportari radioactivitate : zilnice pentru masuratori beta si gamma , raportare lunara insotita de date meteo si raportare anuala . Raportarile se fac conform programului transmis de LRM Bucuresti . Raportare ozon la ANPM Laboratorul National de Referinta conform modelului UE Relatii cu publicul Conform OM 1182 / 2003 privind gestiunea informatiei de mediu , AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI CALARASI prin Compartimentul publice asigura : continuitatea furnizarii informatiei privind mediul cu implicarea tuturor compartimentelor tehnice ; stabilirea si coordonarea fluxului corespunzator si a cantitatii informatiei dupa caz; Programe si Relatii catre ARPM Pitesti a comunicatelor si a Planului de masuri referitoare la actiunile si evenimentele in domeniul protectiei mediului , realizata conform adresei 1242/04.11.2004 emisa de

redirectionarea cererilor privind informatiile de mediu autoritati publice locale catre acestea ;

detinute de alte

gestionarea in functie de natura solicitarii si furnizarea publicului la cerere a informatiilor publice conform prevederilor anexei G ; tinerea evidentei solicitarilor de furnizare a informatiilor privind mediul intr-un registru alcatuit pe baza formularului din anexa D ; publicarea / difuzarea in mass-media locala a informatiilor de mediu ; Pentru o buna informare a publicului APM Calarasi a realizat pagina

web , care este utila tuturor celor interesati sa obtina informatii despre mediu din judetul Calarasi si despre activitatea agentiei si despre legislatia de mediu . Planul Local de Actiune pentru Protectia Mediului Realizarea PLAM pentru judetul Calarasi a inceput in anul 2003 2004 , prin Programul Phare Implementarea Aquis-ului de mediu in cadrul proiectului Phare RO0006.14.03 Asistenta tehnica pentru intarirea Inspectoratelor locale de protectia mediului si infiintarea inspectoratelor regionale de protectia mediului Implementarea proiectului a fost asigurata de catre firma de consultanta EPTISA PROIECTOS INTERNATIONALES SA Madrid Spania . In perioada 2004 2005 s-a realizat monitorizarea actiunilor cuprinse in PLAM . Incepand cu anul 2006 s-a initiat revizuirea PLAM prin proiectul de asistenta tehnica pentru Conventia de infratire franco romana RO-04/IB/EN/05 . In 2008- 2009 se monitorizeaza actiunile din PLAM Proiectele IMPLEMENTATE LA NIVEL DE AGENTIEI : Proiect PHARE CBC RO 9911.02.01 Sistem comun de monitorizare a calitatii aerului in orasele de la frontiera romano-bulbara, in bazinul Dunarii de jos - APM a primit doua statii de monitorizare automata a calitatii aerului, un display pentru informarea publicului aflat in centrul orasului si o statie de colectare a datelor.Proiectul a fost implementat.in anul 2003 Proiect PHARE 2002/625-03 Dezvoltarea unui sistem de control pentru emisiile din trafic si surse stationare in regiunea de granita RO-BG - APM a primit un autolaborator pentru monitorizare emisiilor din surse stationare

precum si aparatura de laborator pentru determinarea emisiilor din aer care constau in : spectrofotometru cu absorbtie atomica, gaz cromatograf, gaz cromatograf cu specrometru de masa precum si aparate necesare prelucrarii probelor de emisii. Proiectul a fost implementat in anul 2005 Proiect PHARE CBC 2003 Dezvoltarea unui program comun de gestionare a calitatii aerului inconjurator pentru regiunea de frontiera Bulgaria Romania de-a lungul cursului inferior al Dunarii Proiectul Life Nature Conservarea si managementul integrat al ostroavelor de pe Dunare Romania Proiect pilot Proiect Phare 2003/005-551.04.11.01 Implementarea unui sistem adecvat de monitorizare a radioactivitatii mediului Controlul Poluarii in Agricultura