Sunteți pe pagina 1din 3

'

Pre Ta - tl pre Fi - i - ul i -
pre - Sf - n tu - ul Duh Tre i
mea cea de - o fi - - in i ne de -
es pr - - i - - - -
t - -
Mi la p - cii jert fa la - -
u - - - - dei - -
Si cu Du - hul - Tu A ve -
- em c tre Dom - nul
Raspunsuri Mari
Glas V

Compuse de mine, Mihail Buc,


protopsalt al Sf. Patriarhii, dup
Metodul Axionului de tefanache
Popescu'
Cu vred ni ci e i drep ta - - - te e
ste a ne -- chi - na - Ta t lui i
Fi u lui i Sfn - tu lui Duh Tre i mei cei de
o fi - - in i ne de - es p
- r i - - - - - t -
-
Sf - nt Sf - nt Sf - - nt Do
om nul Sa - va - ot plin e ce - rul
i p m n tul de sla - va - Ta O sa na
a n - tru ce - ei de - - sus Bi
ne es te cu vn tat cel ce vi -
i ne n tru nu - me le - Dom nu lui O
sa na - - - - - n tru ce - -
''

'

'

e - - ei de - - - - -
sus -
A mi - - - in. A - mi - -
- in a - - - - min -
-
Pre Ti - ne Te l - u - dm pre ti -
i ne Te bi ne cu - vn - t m; i e
i mu - u mim - Doam - ne i ne ru g -
- - - m i - e Dum ne ze - u -
lui - no - - - stru -
-