Sunteți pe pagina 1din 3

Raspunsurile Mari

Pre Ta tl pre Fi ul i pre Sfn tul DuhTre i mea cea de o fi in i ne des pr i

i t


Mi la p cii jert fa la u dei.


i cu du hul tu.


A vem c tre Dom nul.

_
Cu vred ni ci e i cu drep ta te e ste a ne

n chi na Ta t lui i Fi u lui
Rspunsuri mari gl.5 M Hagiatanasios C.T.
_
i Sfn tu lui Duh Tre i mii cei de o fi in
_
i ne des pr i te.


Sfnt Sfnt Sfnt Dom nul Sa va ot

pli in e ste ce rul i p mn tul de m

ri rea Ta O sa na n tru cei de sus

bi ne e ste cu vn tat cel ce vi ne n tru nu

me le Dom nu lui O sa na n tru cei de

sus.


A min.


A min.Rspunsuri mari gl.5 M Hagiatanasios C.T.
_
Pre Ti ne Te l u
_ _
dm Pre Ti ne bi ne te cu vn tm i e i mul u
_
mim Doam ne i ne + i ne ru gm

i e Dum ne ze Dum ne ze u lui

no stru.
Adaptate de Mihail Buc,
dup cele ale lui Mihail Hagiatanasios.
28 iunie 2009

Rspunsuri mari gl.5 M Hagiatanasios C.T.

S-ar putea să vă placă și