Sunteți pe pagina 1din 18

ROMNIA MINISTERUL ADMINISTRATIEI I INTERNELOR ACADEMIA DE POLITIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLIC CATEDRA

FORMARE INI IAL I CONTINU

NESECRET BUCURESTI Nr.______ din Ex. nr.___

CUNOASTEREA PISTOLULUI CALIBRUL 7,65 mm., MODEL 1974 PROBLEME: - Locul, rolul i importanta instruc iei tragerii - Clasificarea armamentului - Fenomenul tragerii - Caracteristicile tehnico - tactice ale pistolului calibru 7,65 mm, model 1974 .. OBIECTIVE OPERATIONALE , Cursan ii vor fi n msur: , - s cunoasc locul, rolul i importanta instruc iei tragerii; - s defineasc fenomenul tragerii i organizarea de foc a armamentului; - s precizeze principalele pr i componente ale pistolului; - s identifice piesele pr ilor componente; - s cunoasc mecanismul de dare a focului i etapele premergtoare.

BIBLIOGRAFIE Indica ii tehnice pentru cunoaterea, ntrebuin area i ntre inerea pistolului calibrul 7,65 mm., md. 1974; I.P.R.P.A.I., Edi ia M.Ap.N. Bucureti 1967; Instruc iuni nr. 363 din 18. 12. 2003 privind pregtirea continu a personalului M.A.I.; ORDIN nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poli itilor i cadrelor militare din Ministerul Administra iei si Internelor; Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor i muni iilor; Ordinul m.a.i. nr. 485 din 19.05.2008 privind aprobarea Regulamentului general pentru trageri al Ministerului Administra iei i Internelor. 1. Locul, rolul i importanta instruc iei tragerii 1.1 Perfec ionarea continu a pregtirii personalului din unit ile Ministerului Internelor i Reformei Administrative, denumit n continuare M.A.I., desvrirea competen ei lor profesionale i a spiritului de rspundere n munc, reprezint condi ii esen iale ale creterii calit ii i eficien ei ntregii lor activit i, pentru ndeplinirea cu randament a sarcinilor i misiunilor ncredin ate. n procesul de pregtire a personalului, instruc ia tragerii constituie o disciplina de baza, care vizeaz formarea ca foarte buni trgtori cu armamentul din dotare, folosirea cu pricepere i iscusin a a acestuia n situa ii operative complexe, n orice condi ii de teren i stare a vremii, formarea unor calit i morale i combative, constituirea, men inerea i dezvoltarea deprinderilor intelectuale i motrice pentru ndeplinirea eficace i eficient a misiunilor. Iscusin a n folosirea armamentului din dotare pe timpul ndeplinirii misiunilor se realizeaz n cadrul edin elor de cunoatere i practice de pregtire, pe timpul crora se formeaz i perfec ioneaz deprinderile necesare trgtorilor. Scopul instruirii pentru trageri l reprezint cunoaterea de ctre personalul M.A.I. a caracteristicilor tehnico-tactice ale armamentului din dotare, a regulilor de mnuire, siguran i ntre inere, a situa iilor legale n care se poate face uz de arm, precum i a modului de utilizare n serviciu a acestuia. Statutul poli istului, prin lege, confer acestuia ndatoriri i riscuri deosebite, portul armei i de alte diferen ieri fiind func ionar public civil, cu statut special, narmat, ce poarta, de regula, uniforma i exercita atribu iile stabilite pentru Poli ia Romn ca institu ie specializat a statului. Exercitarea acestei profesii implic, prin natura sa, ndatoriri i riscuri deosebite. Tragerile cu armamentul individual, potrivit Instruc iunii privind pregtirea continu a personalului M.A.I., se execut de ctre poli iti / cadre militare pentru men inerea i dezvoltarea abilit ilor de trgtori. edin ele de tragere cu armamentul individual sau cu alte categorii de armament din dotarea unit ilor, stabilite de ctre inspectoratele generale / comandamentele de arm (similare), se prevd n planurile de pregtire continu ale unit ilor. Personalul efectueaz trageri, astfel: - 4 trageri, anual unit ile aparatului central al ministerului; - 6 trageri, anual structurile centrale neoperative ale inspectoratelor generale /comandamentelor de arm (similare), institu iile de nv mnt i

personalul din unit i operative care nu execut misiuni cu armamentul din dotare; - cel pu in o tragere, lunar personalul operativ care execut misiuni cu armamentul din dotare; - cel pu in 2 trageri, lunar unit ile/subunit ile mobile de interven ie rapid; Organizarea i desfurarea tragerilor se realizeaz, dup caz, pe unit i/subunit i, potrivit cadrului organizatoric stabilit de efii / comandan ii acestora, conform regulamentului general pentru trageri al M.A.I., care stabilete dispozi iile comune privind: - organizarea, pregtirea i desfurarea edin elor de tragere cu armamentul din dotare i a celor de aruncare a grenadelor de mn de rzboi, de exerci iu i a altor tipuri de grenade aflate n dotare - normele referitoare la ordinea n poligon i msurile de siguran pe timpul executrii tragerilor. Normele acestui regulament se aplic numai personalului M.A.I., care are prevzut n dotare armament. Instruirea personalului se asigura prin exerci ii pregtitoare, n perioada ce precede executarea edin elor de tragere n poligon, folosindu-se cu eficienta maxima baza didactico materiala i timpul destinat acestor activit i. n toate situa iile, eficacitatea tragerii cu armamentul din dotare este subordonata activit ilor (opera iunilor) tactice de interven ie i se ob ine prin: - evitarea surprinderii de ctre infractor (inamic) i surprinderea acestuia; - alegerea obiectivelor ce prezint pericolul cel mai mare; - rapiditate i precizie n execu ie; - consum redus de muni ie; - conducerea unitar i ferm a focului. Pentru creterea calit ii activit ilor de instruire, tragerile se execut n condi ii ct mai apropiate de cele reale n care focul armamentului poate fi utilizat, potrivit particularit ilor misiunilor i atribu iilor, urmrindu-se: a) identificarea rapid i diferen ierea corect a obiectivelor; b) antrenarea trgtorului pentru riposta n timp scurt; c) executarea precis a focului; d) evitarea folosirii accidentale a armamentului i a incidentelor cauzate de utilizarea nelegal a focului acestuia. efii/Comandan ii unit ilor rspund de realizarea condi iilor organizatorice pentru efectuarea tragerilor i asigur instruirea personalului n perioada ce precede executarea edin elor de tragere n poligon, fiecare poli ist sau cadru militar fiind obligat s participe la activit ile din cadrul instruirii. Instruirea pentru tragerile cu armamentul din dotare se execut prin: a) instruire de baz pentru trageri; b) exerci ii pregtitoare; c) edin e de tragere pregtitoare; d) edin e individuale de tragere curente; e) edin e de tragere specifice; f) edin e de tragere de verificare.

Instruirea de baz pentru trageri se desfoar la sal sau n poligoane de antrenament, folosindu-se dispozitive, instala ii i simulatoare, n scopul nsuirii de ctre personal a: a) no iunilor generale de balistic interioar i exterioar; b) pr ilor componente ale armamentului i muni iei din nzestrare, demontriimontrii, func ionrii, modului de remediere a incidentelor de tragere, regulilor de ntre inere; c) regulilor i opera iunilor de tragere cu armamentul i pentru aruncarea grenadelor de mn; d) regulilor i msurilor de siguran pe timpul executrii edin elor de tragere i de aruncare a grenadelor de mn; e) aspectelor legale privind uzul de arm. Instruirea de baz are caracter unitar i se desfoar cu elevii/studen ii institu iilor de nv mnt ale M.A.I., precum i cu personalul ncadrat din surs extern, pe timpul cursurilor de formare ini ial, sau n unit i, pe baza manualelor comune utilizate n ntreaga institu ie. Potrivit Ghidului carierei, examenul de absolvire a cursului pentru ini ierea n carier cuprinde ca prob practic la pregtirea militar/poli ieneasc specific inspectoratului general/similar sau/i structurii n care au fost ncadra i cursan ii, n mod obligatoriu tragerea cu armamentul; Exerci iile pregtitoare au ca scop nsuirea condi iilor edin ei de tragere ce urmeaz a fi executat, formarea deprinderilor pentru efectuarea corect a opera iunilor pentru tragere, de mnuire i utilizare legal a armamentului, rezolvarea incidentelor de tragere, precum i asigurarea cunoaterii i respectrii regulilor de siguran . Personalul este admis la edin ele de tragere, numai dac a parcurs, n ordine, toate etapele de pregtire. 1.2 Tragerile cu armamentul Tragerile cu armamentul din dotare se executa n cadrul: a)edin elor individuale de tragere pregtitoare; b)edin elor individuale de tragere curente; c)edin elor de tragere specifice; d)edin elor de tragere de verificare. edin ele de tragere pregtitoare au ca scop ini ierea i obinuirea personalului pentru tragerea cu muni ie real, efectuarea corec iei tragerii i executarea focului din diferite pozi ii de tragere asupra unor inte variate. edin ele individuale de tragere curente au ca scop antrenamentul i dezvoltarea deprinderilor personalului pentru utilizarea armamentului din dotare. edin ele de tragere specifice, executate individual sau de ctre structuri constituite n grupe, echipe sau alte asemenea forma ii, au ca scop antrenarea personalului pentru utilizarea armamentului n condi iile particulare ale misiunilor pe care acesta le ndeplinete, inclusiv n cadrul ac iunilor desfurate n comun de componentele diferite ale M.A.I.. edin ele de tragere de verificare au ca scop evaluarea personalului asupra nivelului de instruire la aceast disciplin. Verificarea se poate realiza prin executarea edin elor individuale de tragere curente sau a unor edin e de tragere prevzute special n instruc iunile de tragere.

n cazul aruncrii grenadelor de mn se execut acelai tip de edin e edin ele pregtitoare i edin ele de tragere de instruc ie sunt comune tuturor personalului, indiferent de arma i specialitatea din care acestea fac parte, iar edin ele de riposta numai personalului din forma iunile de interven ii i ac iuni speciale sau celor din forma iunile destinate luptei mpotriva crimei organizate. Muni ia necesara pentru executarea tragerilor se calculeaz pe numrul trgtorilor, n func ie de cantitatea de cartue prevzuta pentru edin a respectiva, plus o rezerva de 10% din aceasta cantitate, ce se va folosi n scopul remedierii incidentelor de tragere i defec iunilor produse ca urmare a nefunc ionrii poligonului. La exerci iile pregtitoare, precum i la edin ele de tragere va participa, n mod obligatoriu, efectivul prezent n unitate. Personalul care nu a participat la exerci iile pregtitoare nu va fi admis la edin ele de tragere. n cadrul exerci iilor pregtitoare personalului i revine obliga ia de a-i nsui: - condi iile edin ei de tragere ce urmeaz a fi executata; - executarea corecta a opera iunilor de tragere i formarea deprinderilor n mnuirea cu iscusin a a armamentului; - rezolvarea incidentelor de tragere de ctre fiecare trgtor. Repetarea unei edin e de tragere n scopul ob inerii unui calificativ superior este interzis. n scopul dezvoltrii interesului personalului pentru instruc ia tragerii, precum i pentru generalizarea experien ei celor mai buni trgtori, n inspectoratele jude ene, direc iile generale i unit ile centrale se organizeaz i se desfoar, periodic, concursuri de tragere. Muni ia necesara pentru desfurarea concursurilor se asigur n conformitate cu prevederile ordinelor de specialitate, n vigoare. 2. Clasificarea armamentului 2.1. Organizarea armamentului de foc n conformitate cu prevederile I.P.R.T.A.I. Armamentul la care energia gazelor rezultate din arderea pulberii este folosita pentru aruncarea gloan elor (proiectilelor)se numete armament de foc. Armamentul care folosete pentru tragere cartue de rzboi se numete armament de infanterie, iar armamentul care folosete pentru tragere proiectile ( grenade) reactive ( autopropulsate ) se numete armament reactiv. Armamentul de infanterie poate fi : - armament cu repeti ie, la care rencrcarea se face de trgtor dup fiecare cartu tras; - armament automat la care rencrcarea se face fie pe principiul folosirii gazelor, fie pe principiul folosirii energiei de recul. La rndul sau armamentul automat se mparte n: - armament cu tragere automata, cu care se poate executa focul n serii i continuu; - armament cu tragere semiautomata, cu care se poate executa numai foc lovitura cu lovitura, rencrcarea fcndu-se automat. Armamentul reactiv poate fi: - cu eav ( arunctorul de grenade antitanc);

- fr eav ( afet special sau ghidaj n forma de in). n general, armamentul de foc se compune din urmtoarele pr i principale: eava, mecanisme de nchidere ( nchiztoare), mecanisme de percu ie, mecanisme de alimentare cu muni ie, aparate de ochire i unele dispozitive care uureaz mnuirea sau dau armamentului o stabilitate mai mare pe timpul tragerii (pat, crcane, afet.. .etc.). 2.2 Defini iile, categoriile i clasificarea armelor i muni iilor n conformitate cu prevederile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor i muni iilor la articolul 2, defini iile, categoriile i clasificarea armelor i muni iilor sunt, dup cum urmeaz: I. Defini ii generale 1. arma - orice obiect sau dispozitiv a crui func ionare determin aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substan e explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori mprtierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare; 2. arma de foc - arma al crei principiu de func ionare are la baza for a de expansiune dirijata a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei ncrcturi sunt asimilate armelor de foc i ansamblurile, subansamblurile i dispozitivele care se pot constitui i pot func iona ca arme de foc; 2^1. arma alb - acel obiect sau dispozitiv ce poate pune n pericol sntatea ori integritatea corporala a persoanelor prin lovire, taiere, mpungere, cum ar fi: baionete, sbii, spade, florete, pumnale, cu ite, iuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bate, mciuci i bastoane telescopice; 3. muni ie - ansamblu format din proiectil i, dup caz, ncrctura de azvrlire, capsa de aprindere, precum i celelalte elemente de asamblare care ii asigura func ionarea i realizarea scopului urmrit; 4. opera iuni cu arme i muni ii - producerea, confec ionarea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vnzarea, cumprarea, nchirierea, schimbul, dona ia, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea i distrugerea armelor de foc i muni iilor; 5. uz de arma - executarea tragerii cu o arma. II. Categorii de arme i muni ii 1. arme i muni ii interzise - armele i muni iile prevzute n categoria A din anex, a cror procurare, de inere, port i folosire sunt interzise persoanelor fizice i juridice, cu excep ia institu iilor publice care au competen e n domeniul aprrii, ordinii publice i securit ii na ionale, a unit ilor aflate n subordonarea sau coordonarea acestora, nfiin ate prin acte normative, precum i a companiilor na ionale i societ ilor comerciale constituite prin acte normative n vederea producerii acestui tip de armament i muni ie; 2. arme i muni ii letale - arme i muni ii prin a cror utilizare se poate cauza moartea ori rnirea grava a persoanelor; 3. arme i muni ii neletale - armele i muni iile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori autoaprare, confec ionate astfel nct, prin utilizarea lor, s nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii i armele vechi. III. Clasificarea armelor din punct de vedere al destina iei 1. arme militare - arme destinate uzului militar;

2. arme de aprare i paz - arme de foc scurte, omologate sau recunoscute n condi iile prevzute de lege, destinate s asigure aprarea vie ii, integrit ii i libert ii persoanelor fizice, precum i bunurilor apar innd persoanelor fizice sau juridice; 3. arme de autoaprare - arme neletale scurte, special confec ionate pentru a mprtia gaze nocive, iritante, de neutralizare i proiectile din cauciuc, n scop de autoaprare; 4. arme de tir - arme destinate practicrii tirului sportiv, omologate sau recunoscute n condi iile prevzute de lege; 5. arme de vntoare - arme destinate practicrii vntorii, cu una sau mai multe evi, care folosesc muni ie cu glon sau/i cu alice, omologate sau recunoscute n condi iile prevzute de lege; 6. arme utilitare - arme destinate s asigure desfurarea corespunztoare a unor activit i din domeniile industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protec iei mediului i protec iei mpotriva duntorilor, precum i desfurarea de ctre societ ile specializate de paza a activit ilor de paza a obiectivelor, bunurilor i valorilor sau a transporturilor unor valori importante; 7. arme de asomare - arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un soc mecanic, n scopul sacrificrii ulterioare; 8. arme cu destina ie industriala - arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil i care au aparenta unei arme de foc automate; 9. arme cu tranchilizante - arme utilitare destinate imobilizrii animalelor prin injectarea de substan e tranchilizante; 10. arme de panoplie - arme de foc devenite nefunc ionale ca urmare a transformrii lor de ctre un armurier autorizat; 11. arme de colec ie - armele destinate a fi piese de muzeu, precum i armele aflate sau nu n stare de func ionare, care constituie rarit i sau care au valoare istorica, artistica, tiin ifica, documentara sau sentimentala deosebita; 12. arme vechi - arme letale produse nainte de anul 1877 sau reproduceri ale acestora, destinate s fie pstrate n colec ii; 13. arme de recuzita - arme special confec ionate, fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificrii lor de ctre un armurier autorizat, necesare activit ii institu iilor specializate n domeniul artistic. IV. Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv 1. arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune - arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc for a de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate intr-o butelie recipient; 2. arme de foc scurte - arme de foc a cror eava nu depete 30 cm sau a cror lungime totala nu depete 60 cm; 3. arme de foc lungi - arme de foc a cror lungime a evii sau lungime totala depesc dimensiunile armelor de foc scurte; 4. arme de foc automate - arme de foc care, dup fiecare cartu tras, se rencarc automat i trag o serie de mai multe cartue prin apsarea continua pe trgaci; 5. arme de foc semiautomate - arme de foc care, dup fiecare cartu tras, se rencarc automat, dar nu pot trage o serie de mai multe cartue prin apsarea continua pe trgaci;

6. arme de foc cu repeti ie - arme de foc care, dup fiecare foc tras, se rencarc manual, prin introducerea pe eava a unui cartu preluat din ncrctor prin intermediul unui mecanism; 7. arme de foc cu o singura lovitura - arma de foc fr ncrctor, care este ncrcata dup fiecare tragere prin introducerea manuala a cartuului n camera de ncrcare sau intr-un lca special prevzut la intrarea n eava. 8. arme albe cu lama - arma care ndeplinete urmtoarele criterii: a) lama este fie solidara cu mnerul, fie echipata cu un sistem ce ii permite s fac corp comun cu mnerul sau; b) are ti dublu pe toata lungimea sa; c) lungimea este mai mare de 15 cm; d) l imea este mai mare sau egala cu 0,4 cm; e) are un mner prevzut cu garda. 3. FENOMENUL TRAGERII (TRAGEREA LOVITURII) 3.1. Fenomenul tragerii Azvrlirea glon ului (proiectilului) din canalul evii, ca urmare a ac iunii presiunii gazelor provenite din arderea pulberii, se numete fenomenul tragerii( tragerea loviturii). Prin lovirea capsei cartuului de ctre vrful percutorului se aprinde compozi ia percutanta a capsei i se formeaz o flacra care ptrunde, prin orificiile aflate n fundul tubului, spre ncrctura de azvrlire i o aprinde. Datorita arderii ncrcturii de azvrlire se produce o mare cantitate de gaze, puternic nclzite, care creeaz n canalul evii o presiune mare ce ac ioneaz n toate pr ile cu aceeai putere. Ca rezultat al presiunii gazelor asupra fundului glon ului (proiectilului), acesta ncepe s se mite intrnd for at cu cmaa n ghinturi i nvrtindu-se n ele, nainteaz n canalul evii cu o viteza din ce n ce mai mare, dup care este aruncat afara pe direc ia axului evii. Modificarea presiunii gazelor i mrirea vitezei glon ului pe msura micrii lui n canalul evii se arata n fig. 1.

3000 2500 2000 1500 1000

M Curba vitezei glon ului


Curba presiunii gazelor

1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350

Perioadele fenomenului tragerii, curba presiunii gazelor asupra pr ii dinapoi a glon ului i curba vitezei glon ului : a) perioada ini ial (preliminar); b) perioada nti (principal); c) perioada a doua (a dilatrii calorice);

Presiunea gazelor necesara ptrunderii complete a glon ului n ghinturi se numete presiunea for rii. Cea mai nalta presiune ob inuta de gaze n canalul evii se numete presiune maxima. Presiunea gazelor n momentul ieirii glon ului (proiectilului) din eava se numete presiunea de la gura evii. Datorita presiunii exercitate de gaze asupra pere ilor tubului-cartu i asupra evii are loc dilatarea acestora (deformarea elastica). Ca rezultat al acestui fapt tubulcartu se lipete etan de camera cartuului (camera de ncrcare), mpiedicnd ptrunderea gazelor n direc ia nchiztorului. , Presiunea gazelor exercitata asupra nchiztorului prin intermediul tubuluicartu provoac ac iunea de miscare ctre napoi a armei (reculul armei). Reculul se percepe sub forma de soc n podul palmei(umr). Ac iunea reculului se caracterizeaz prin viteza i energia pe care le are acesta pe timpul micrii spre napoi a armei. Viteza reculului unei arme este aproximativ de attea ori mai mica dect viteza ini iala a glon ului, de cte ori glon ul este mai uor dect arma. La tragerea cu armamentul automat, a crui construc ie se bazeaz pe principiul folosirii for ei de recul, o parte din puterea acestuia se consuma pentru punerea micare a par ilor mobile i pentru efectuarea rencrcrii. Din aceasta cauza, for a reculului pe timpul tragerii cu acest armament este mult mai mica dect la armamentul neautomat sau dect la armamentul automat a crui construc ie se bazeaz pe principiul folosirii for ei gazelor. For a de recul imprima armei o micare napoi i n acelai timp o abatere n sus a pr ii dinainte, schimbnd prin aceasta pozi ia evii. Abaterea evii n sus pe timpul reculului are loc datorita faptului ca for a reculului i for a egala cu aceasta care se opune reculului (reazemul mnerului) nu ac ioneaz pe aceeai direc ie. Valoarea abaterii par ii dinainte a evii n sus este cu att mai mare, cu ct este mai mare distanta ntre axul evii i locul unde se aplica reazemu1.Petimpul tragerii partea dinainte a evii poate s se abat n sus, n jos, la dreapta sau la stnga fata de pozi ia ini iala din cauza vibratiei evii. Valoarea acestor abateri se mrete atunci cnd nu se folosete corect reazemul sau cnd armamentul nu este bine ntre inut. nsumarea influentei vibra iei evii i a micrii evii produse de recul da natere unghiului de zvcnire format ntre pozi ia pe care o are axul evii dup ce ochirea a fost terminata i pozi ia pe care o capt acesta n momentul plecrii glon ului din canalul evii. Unghiul de zvcnire se considera pozitiv atunci cnd axul evii se deplaseaz n sus fata de pozi ia ini iala, i negativ atunci cnd el se deplaseaz n jos fata de aceasta pozi ie. Influenta unghiului de zvcnire asupra tragerii se elimina prin aducerea corecta a armamentului la btaia normala, cnd glon ul pleac din canalul evii, cu o oarecare ntrziere dup dezarmarea percutorului, din cauza desfurrii lente a procesului ele ardere sau de inflamare a ncrcturii de azvrlire, fenomenul se numete foc ntrziat. n aceste cazuri nu trebuie deschis imediat nchiztorul armei pentru extragerea cartuului (daca ncrctura de azvrlire se aprinde pe timpul deschiderii nchiztorului, se pot produce accidentarea trgtorului i deteriorarea armei). Intervalul de timp (de la 0,002 la 0,06 s) n care se produce fenomenul tragerii adic inflamarea capsei, arderea ncrcturii de azvrlire i micarea glon ului n canalul evii, se mparte n urmtoarele perioade: Perioada ini ial (preliminar) a arderii pulberii ntr-un volum constant.

Aceasta dureaz din momentul aprinderii ncrcturii de azvrlire i pn la nceperea micrii glon ului. Presiunea gazelor n aceasta situa ie atinge o valoare suficienta pentru ca glon ul s se mite din loc i s se nurubeze n ghinturile evii pe toata lungimea lui. Aceasta presiune se numete presiune de for are, care atinge valori n jurul a 250-500 kg f/cm2. Odat cu ob inerea acestei presiuni de for are se termina perioada ini iala. Perioada nti sau principala a arderii pulberii ntr-un volum care se modifica n timp scurt. Aceasta dureaz din momentul nceperii mascarii glontului pna la arderea completa a ncrcturii de azvrlire, care se termina cu pu in nainte ca glontul s fie azvrlit din canalul tevii. La nceputul acestei perioade presiunea gazelor crete repede, atingnd valoarea de 2 500- 3 000 kgf/cm2, realiznd astfel presiunea maxim. Apoi, ca urmare a creterii vitezei de micare a glon ului n eav, se mrete volumul spa iului rmas n urma acestuia iar presiunea ncepe s scad. Perioada a doua a destinderii (dilatarii calorice) a aceleiasi cantitati de gaze puternic comprimate i ncalzite. Aceasta perioada dureaza de la terminarea arderii ncarcaturii de azvrlire i pna la iesirea glontului din teava. Presiunea gazelor la sfrsitul acestei perioade este de 600-200 kgf/cm2. Caracteristic este faptul ca n aceasta perioada, desi presiunea gazelor continua s scada, viteza glontului continua s creasca datorita dilatarii calorice a gazelor i faptului c s-au format pe camasa glontului urmele ghinturilor. La unele categorii de armament, n special la armamentul cu teava scurta (pistoletul) perioada a doua poate s lipseasca, deoarece arderea pulberii se termina o data cu iesirea glontului din canalul tevii. Perioada a treia sau perioada actiunii posterioare corespunde actiunii gazelor asupra glontului dupa plecarea acestuia din canalul tevii. Aceasta dureaza din momentul n care glontul paraseste canalul tevii i pna n momentul ncetarii actiunii gazelor asupra glontului. Gazele, care ies din canalul tevii cu o viteza mai mare dect viteza glontului, continua s exercite o mare presiune asupra glontului (pe o distanta de ctiva centimetri sau metri), marind viteza acestuia pna cnd presiunea gazelor devine egala cu rezistenta aerului. Sfrsitul acestei perioade marcheaza i momentul cnd glontul atinge viteza maxima n contact cu atmosfera, gazele se destind brusc producnd un efect sonor sub forma de bubuitura i un efect luminos sub forma de flacara. 3.2 Viteza ini iala a glon ului Viteza pe care o are glontul n momentul iesirii din canalul tevii se numeste "viteza initiala". Viteza initiala a glontului se noteaza cu "Vo" i se masoara n metri pe secunda (m/s). Ea reprezinta una din caracteristicile de baza ale fiecarei categorii de armament. Viteza initiala influenteaza asupra: bataii (distanta la care ajunge glontul), duratei de traiect a glontului pna la obiectiv, curburii traiectoriei i puterii de patrundere a glontului. Valoarea vitezei initiale a glontului depinde de : lungimea tevii; cantitatea ncrcturii de azvrlire ; greutatea glontului; temperaturancarcaturii de azvrlire. Cu ct teava este mai lunga (pna la anumite limite), cu att mai mult timp presiunea gazelor va actiona asupra glontului (proiectilului) i, prin urmare, cu att mai mare va fi i viteza initiala.

Modificarea greutatii ncarcaturii de azvrlire determina modificarea cantitatii de gaze i, prin urmare, modificarea presiunii maximen canalul tevii, precum i modificarea vitezei ini iale. La aceeai lungime a tevii i aceeasi greutate a ncarcaturii de azvrlire, viteza ini iala este cu att mai mare cu ct greutatea glontului este mai mica. Cnd temperatura ncarcaturii de azvrlire creste, se mareste viteza de ardere a pulberii, ceea ce duce att la cresterea presiunii, ct i la cresterea vitezei ini iale iar la scdere, viteza ini iala se micsoreaza. n medie, la o varia ie de 10C a temperaturii ncarcaturii de azvrlire fata de cea normala (+15C), viteza ini iala a proiectilului se modifica cu 1%. Prin sporirea vitezei initiale se maresc bataia, puterea de patrundere i efectul omortor al glontului i se reduce influenta conditiilor exterioare asupra traiectoriei. Efectul omortor al glontului este caracterizat de energia cinetica a glontului. Pentru a provoca lovirea mortala a unui om este suficienta o energie cinetica de 8 kg/m, iar pentru lovirea mortala a unui animal de tractiune, 20 kg/m. Pentru a perfora rezervoarele de combustibil sau conductele de benzina i ulei ale unui avion, glontul trebuie s posede o energie cinetica de 20 kg/m, iar pentru a perfora un blindaj de 8-10 mm. grosime i diferite piese ale motorului unui avion, 75100 kg/m. Energia pe care o are glontul la retezatura dinainte a tevii se numeste energie cinetica initiala, iar cea din momentul ntlnirii glontului cu tinta - energie cinetica ramasa. Glontul, de regula, si pastreaza efectul omortor pn la btaia maxima de tragere. n detaliu, puterile de ptrundere a gloan elor n diferite materiale sunt prezentate n instructiunile de cunoatere, ntre inere i folosire a fiecarei categorii de armament. 3.3 Densitatea de ncarcare Densitatea de ncarcare este raportul dintre greutatea ncarcaturii i volumul tubului (camerei de ncarcare) cu glont n el. Prin introducerea mai adnca a glontului n tub se mrete excesiv densitatea de ncarcare, ceea ce poate determina creterea brusc a presiunii i, ca urmare, producerea exploziei tevii; din aceasta cauza nu este permisa folosirea la tragere a cartuselor ale caror gloante sunt introduse n tub mai mult dect trebuie. 4. Caracteristicile tehnico - tactice ale pistolului calibru 7,65 mm model 1974

4.1. Destinatia, partile componente i functionarea pistolului : Pistolul 7,65 mm Md. 1974 (fig. 1) servete pentru atac i aprare la distan e scurte (pn la 50 m) precum i n lupta corp la corp.

Pistolul este simplu n ceea ce privete construc ia i mnuirea. Formatul i gabaritul redus al pistolului permit purtarea lui neobservabil.

Fig. 2. Cartue 7,65 m

4.2. Caracteristicile tehnico-tactice ale pistolului i muni iei aferente sunt artate n anexa nr. 2. Reperele i subansamblele ce intr n compunerea ansamblului general al pistolului sunt artate n fig. 3 i 4, iar denumirile acestora n anexa nr. 3

Fig. 3. Corp pistol complet 1 arcul recuperator; 2 ax trgaci; 3 arc trgaci; 4 trgaci; 5 prghia trgaciului; 6 ag tor; 7, 8 cepii ag torului ; 9 opritorul nchiztorului ; 10 arc opritor nchiztor; 11 opritorul ag torului ; 12 arcul opritorului ag torului; 13 tift opritor ag tor; 14 declanator; 15 cocoul cu clichet, tift i arc; 16 axul cocoului; 17 garda trgaciului; 18 fixatorul grzii; 19 arcul grzii trgaciului; 20 tift fixare gard; 21 corpul pistol cu eav i tiftul de fixare a evii; 22 prghia cocoului; 23 arcul prghiei; 24 zvorul ncrctorului; 25 tiftul zvorului ncrctorului; 26 arc fixare zvor ncrctor; 27 plseaua dreapt; 28 urub fixare plasele; 29 plseaua stng. Fig. 4. Manonul-nchiztor 1 nchiztor ; 2 el ; 3 piedica de siguran ; 4 arcul percutorului ; 5 percutorul ; 6 gheara extractoare ; 7 tift de pozi ionare ; 8 arcul ghearei extractoare ; 9 tiftul ghearei extractoare

Unit ile i subunit ile, vor folosi denumirile i specifica iile tehnice din anexa respectiv pentru cereri de piese de schimb, identificri, etc. 4.3. No iuni privind construc ia i func ionarea pistolului Pistolul este o arm cu ncrcare automat, deoarece energia produs de gazele rezultate din arderea pulberii este utilizat att pentru a imprima glon ului micarea

de rota ie i transla ie cu viteza necesar, ct i pentru a imprima manonului nchiztor micarea spre napoi. Prin micarea sa spre napoi, n recul i revenirea din recul manonul nchiztor execut dou opera ii, i anume: - armarea cocoului; - introducerea cartuului din ncrctor n canalul evii. Func ionarea pistolului "se bazeaz pe principiul utilizrii energiei de recul a manonului nchiztor eliberat. Pistolul dispune de un mecanism de darea focului cu autoarmare, fapt ce permite deschiderea focului cu rapiditate, apsnd n mod direct pe trgaci, fr o armare prealabil a cocoului. Securitatea mnuirii pistolului mpotriva unei func ionri premature este asigurat de piedica de siguran , care n timpul nefunc ionrii trebuie s se gseasc n pozi ia sigur", blocnd declanatorul. Alimentarea pistolului cu cartue se face dintr-un ncrctor cu o capacitate de 7 cartue, aezate succesiv. 4.4. Pistolul se compune din urmtoarele mecanisme principale: corpul ; eava ; manonul nchiztor, pe care este montat percutorul, piedica de siguran i gheara extractoare ; arcul recuperator; cocoul pe care este montat un clichet; prghia cocoului; opritorul nchiztorului; ag torul; prghia trgaciului; trgaciul; ncrctorul (pentru 7 cartue). n completul individual al pistolului intr : 1 ncrctor ; 1 vergea ; 1 toc piele pentru pistol. 4.5. Func ionarea pistolului n timpul tragerii. La apsarea pe trgaci, cocoul eliberat de pragul de armare al ag torului lovete, sub ac iunea arcului de armare al cocoului, percutorul. Acesta lovete cu vrful su capsa de aprindere a cartuului, ini iaz ncrctura pe baz de fulmnat de mercur i ulterior aprinde ncrctura de pulbere din tubul cartuului. Concomitent cu arderea ncrcturii de pulbere, n eav se formeaz gaze care exercit o presiune n toate direc iile. Sub ac iunea exercitat de presiunea gazelor rezultate din arderea ncrcturii de pulbere, glon ul este mpins prin canalul evii, fiind angajat ntre plinurile ghinturilor dup care se deplaseaz n traiectorie. Ghinturile din interiorul evii permit s se imprime glon ului viteza de rota ie necesar asigurrii stabilit ii pe traiectorie. Dup aceasta, manonul nchiztor, sub presiunea gazelor ce se transmit prin fundul tubului cartu se deplaseaz napoi, comprimnd arcul recuperator. n acest timp gheara extractoare, extrage tubul cartu rmas din camera cartuului. ntlnindu-se cu dintele opritorului manonului

nchiztor, tubul cartu este aruncat afar prin fereastra prevzut la manonul nchiztor n acest scop. n cursa sa pn n pozi ia extrem dinapoi, manonul nchiztor deplaseaz cocoul trecndu-l pe pragul de armare al ag torului, efectundu-se n acest fel i opera ia de armare a cocoului. Dup efectuarea cursei sale spre napoi pn la refuz, manonul nchiztor sub ac iunea arcului recuperator revine n pozi ia dinainte. n cursa spre nainte nchiztorul angreneaz cartuul urmtor de pe ridictorul de cartue al ncrctorului i l introduce n camera cartuului. Canalul evii este nchis de nchiztorul aflat n pozi ia dinainte, pistolul fiind din nou gata pentru tragere. Pentru a trage focul urmtor este necesar s se elibereze trgaciul, revenind astfel n pozi ia ini ial i apoi s se apese din nou pe el. In acest fel se va efectua tragerea pn la consumarea complet a cartuelor din ncrctor. Dup consumarea cartuelor din ncrctor, manonul nchiztor trebuie s fie re inut n pozi ia extrem dinapoi de ctre opritorul su. n completul individual al pistolului intra: - 1ncarcator (de rezerva); - 1vergea; - 1 toc de piele pentru pistol. Functionarea pistolului md. 1974, cal. 7.65 mm. se bazeaza pe principiul utilizarii energiei de recul a mansonului nchizator eliberat. Pistolul dispune de un mecanism de dare a focului cu autoarmare, fapt ce permite deschiderea focului cu rapiditate, apasnd n mod direct pe tragaci, fara o armareprealabila a cocosului. Pistolul este o arma cu ncarcare automata, deoarece energia produsa de gazele rezultate din arderea pulberii este utilizata att pentru a imprima glontului miscarea de rotatie i translatie cu viteza necesara, ct i pentru a imprima mansonului nchizator miscarea spre napoi. Prin miscarea sa spre napoi, n recul i revenirea din recul, mansonul nchizator executa doua operatii: - armarea cocosului; - introducerea cartusului din ncarcator n canalul tevii. Securitatea mnuirii pistolului mpotriva unei functionari premature este asigurata de piedica de siguranta, care n timpul nefunctionarii trebuie s se gaseasca n pozi ia "SIGUR", blocnd declansatorul. 4.6. Caracteristici tehnico-tactice: Calibru.7,65mm. Lungimea pistolului...167,5mm. Lungimea liniei de mir....118mm. Lungimea evii.90,5mm. Distan a de tragere ochit..25m. Greutatea pistolului cu ncrctor gol ..0,520 kgf. Greutatea pistolului cu ncrctor plin .0,580 kgf. Capacitatea ncrctorului .7 cartue. Greutatea unui ncrctor gol 0,050 kgf. Greutatea pistolului fr ncrctor .0,470 kgf. Viteza ini ial a glon ului....305 10 m/s. Presiunea medie admis ......1 350 kgf/cm.p. Btaia maxim a glon ului ..1 500 m.

Caden a de tragere ..cca. 24lov./min. Lungimea cartuului .25.mm. Greutatea cartuului 7,7 gf.. Lungimea glon ului.....12 mm. Greutatea glon ului .4,75 gf. Greutatea ncrcturii de pulbere ...0,22 gf. Numrul de cartue n cutia de carton .24 buc. Greutatea cutiei de carton cu 24 de cartue.192 grf. Capacitatea pentru ambalat a unei lzi pistoale..60 buc. Greutatea brut a lzii..63 kgf. 4.7. Reguli privind executarea tragerii i modul de pastrare: Tragerea cu pistolul se execut din urmtoarele pozi ii : din picioare, din genunchi, culcat, rezemat sau nerezemat precum i de pe mijloace mobile. Tragerea cu pistolul comport executarea urmtoarelor opera ii: a) Pregtirea pentru tragere: introducerea ncrctorului, ncrcat cu cartue, n mnerul pistolului ; luarea pozi iei pentru tragere. b) Executarea tragerii : aezarea piedicii de siguran n pozi ia foc"; introducerea cartuului pe eava i armarea cocoului prin manevrarea manonului nchiztor: ochirea; mnuirea trgaciului. c) ncetarea tragerii: d) Reluarea tragerii. n vederea tragerii, trgtorul introduce ncrctorul n mnerul pistolului. Pentru aceasta scoate cu mna dreapt pistolul din toc, inndu-1 cu eava pe direc ia de tragere, iar cu mna stng prinde ncrctorul de talpa lui i l introduce n mnerul pistolului i apas pe el pn la auzul unui clic. Piedica de siguran se ridic n pozi ia foc" apoi printr-o manevrare a manonului nchiztor se armeaz cocoul i se introduce cartuul pe eava. Cnd ncrctoarele sunt ncrcate i unul este introdus n mnerul pistolului, iar piedica de siguran se afl n pozi ia sigur", trgtorul scoate cu mna dreapt pistolul din toc, inndu-1 cu eava pe direc ia de tragere, iar cu degetul mare ridic piedica de siguran n pozi ia foc" i se manevreaz manonul nchiztor. Cnd ncrctoarele nu sunt ncrcate i unul din ncrctoare se afl n mnerul pistolului, trgtorul scoate cu mna dreapt pistolul din toc, inndu-1 cu eava pe direc ia de tragere, iar cu mna stng prinde ncrctorul de partea de jos, apas zvorul ncrctorului i-1 scoate din mnerul pistolului, iar cu mna dreapt pune pistolul n toc. innd ncrctorul n mna stng l ncarc cu 7 cartue, apoi cu mna dreapt scoate pistolul din toc i inndu-1 cu eava pe direc ia de tragere, cu mna stng introduce ncrctorul n mnerul pistolului pn cnd se aude o cnitur. Se duce piedica de siguran n pozi ia foc" i se manevreaz manonul nchiztor.

4.8.Reguli privind modul de pastrare a pistolului md. 1974, cal. 7,65 mm.: Pistolul trebuie s se gseasc ntotdeauna curat i n stare de func ionare. Aceasta se ob ine printr-o cur ire i ungere efectuat la timp, prin mnuirea i pstrarea corect a pistolului. Cur irea pistolului. Pentru cur ire pistolul se demonteaz par ial. Se demonteaz complet numai dac pistolul este foarte murdar i necesit o cur ire i o revizuire general. Canalul evii se cur cu ajutorul vergelei, cu cl i sau crpe unse cu un strat sub ire de ulei. Se cur pn cnd nu mai rmne pete de zgur provenit din arderea pulberii. Dup cur ire, canalul evii se terge cu o crp uscat, dn-du-se o aten ie deosebit camerei cartuului i golurilor ghinturilor. Corectitudinea cur irii se verific vizual aeznd eava cu un capt spre o surs de lumin i prin cellalt capt se uit cu ochiul liber. Mecanismul de dare a focului i manonul nchiztor se cur cu crpe mbibate n ulei AU. Se va acorda o aten ie deosebit cur irii lighianului nchiztorului, frontalului care face alimentarea cu cartue i a ghidajelor din interiorul manonului nchiztor care alunec pe canalele corpului pistolului. Dup cur ire se terge cu o crp uscat. Corpul pistolului se va cura i cu o crp mbibat n ulei pe por iunea canalelor pentru ghidarea manonului nchiztor, pe panta de alimentare cu cartue i pe celelalte pr i. Dup cur ire se terge cu o crp uscat. Ungerea pistolului. Uleiurile i unsorile folosite la ungerea pistolului se ntrebuin eaz pentru : - protec ia suprafe elor pieselor componente ale pistolului mpotriva coroziunii din cauza agen ilor atmosferici; - ungerea n scopul micorrii frecrii i protejrii mpotriva unei uzuri premature a pieselor i mecanismelor care vin. n contact, n timpul func ionrii. Pentru ungerea, ntre inerea i conservarea pistoalelor pe o perioad mai ndelungat se folosesc urmtoarele uleiuri i unsori. a) Unsoarea pentru arm (vaselin tehnic artificial) se folosete pentru : - diluarea i ndeprtarea reziduurilor depuse pe canalul evii i pe piesele supuse ac iunii gazelor; - ungerea pentru protec ia de scurt durat a pieselor metalice; asigur o func ionare normal i protec ia acestora mpotriva coroziunii numai la temperaturi mai ridicate de 5 C. ; - ungerea pentru protec ia de lung durat a pieselor i ansamblelor metalice (conservare pentru depozitare ndelungat), n amestec cu unsoarea de tun n propor ie de 1/1. Unsoarea pentru arm este un produs uleios, semifluid, cu vscozitate mare, avnd o culoare brun deschis pn la brun nchis. b) Unsoare pentru tun (aprovizionat sub denumirea devaselin tehnic artificial tip C". Este o unsoare consistent, care are n compozi ia sa ulei mineral rafinat, rezidiuri de parafinare i cerezin. Are o culoare brun deschis pn la brun nchis. n amestec cu unsoarea de arm, n propor ie de 1/1, unsoarea pentru tun se folosete pentru conservarea pistolului n scopul pstrrii lui n depozite pe o perioad ndelungat de timp.

c) Ulei de func ionare AU (se aprovizioneaz sub denumirea de ulei de frn). Este un ulei lichid, sub ire, rezultat din amestecul a dou uleiuri minerale rafinate i are o culoare galben deschis. Acest ulei se folosete pentru ungerea pieselor i mecanismelor pistolului n orice anotimp. Se recomand folosirea acestui ulei la pistoalele date n dotare, care dup cur ire se ung cu un strat sub ire de ulei i apoi se introduc n tocul de piele. d) Whitespirt, este un produs lichid ob inut prin distilarea primar a i eiului i are o culoare roiatic cu propriet i asemntoare cu ale benzinei. Este folosit pentru ndeprtarea unsorii de pe piesele i ansamblele pistolului (de conservare), atunci cnd pistoalele sunt scoase din depozit i trebuiesc date n dotare. Whitespirtul se folosete n orice anotimp. Indica ii privind ungerea pistolului. Unsoarea se ntinde numai pe suprafe ele cur ate bine ale pistolului, imediat dup cur ire, pentru a nu permite umezelii din aer s ac ioneze asupra metalului cur at. n caz contrar unsoarea nu protejeaz metalul de rugin. Suprafe ele exterioare ale pistolului se ung cu ajutorul crpelor mbibate n unsoare sau ulei. Degajrile i orificiile se ung cu crpe sau cl i mbiba i n ulei sau unsoare, cu ajutorul unor be ioare din lemn. Se recomand ca arcurile de la pistol s fie unse numai cu unsoare de arm, aplicndu-se un strat foarte sub ire (n special la pistoalele date n dotare care trebuie s fie tot timpul pregtite pentru tragere). Pentru ungerea canalului evii se introduce n degajarea de la captul inferior al vergelei, cl i sau crpe mbibate n ulei sau unsoare i se trece de cteva ori n lungul canalului evii pentru a se acoperi cu un strat sub ire i uniform att. camera cartuului ct i por iunea ghintuit. Celelalte piese metalice se acoper cu un strat sub ire i uniform de ulei sau unsoare n aa fel nct s nu mpiedice buna func ionare a pistolului n timpul tragerii. Pistoalele pstrate n depozitare, se ung din abunden cu. un amestec de 50% unsoare de tun i 50% unsoare de arm, sau se consemneaz cu hrtie anticorosiv.

NTOCMIT TITULARUL DISCIPLINEI Cms.ef STOICA MARIAN