Sunteți pe pagina 1din 13

DREPT CIVIL. SUCCESIUNI ANUL IV - SEM. II DREPT - 2012 1. Cine nu contribuie la plata datoriilor si sarcinilor? a.legatarul cu titlu particular.

r. b.legatarul cu titlu secundar c.lagatarul tertiar 2. Sunt incapabili absolut de a primi legate: a.persoanele condamnate b.minorii sub 12 ani c.persoanele neconcepute. 3. Sotul supravietuitor: a. inlatura de la mostenire toate rudele b.nu poate nltura de la mostenire rudele defunctului, indiferent din ce clas fac parte. c.inlatura de la mostenire doar rudele de gradul II 4. Testamentul olograf este valabil dac: a.este semnat de testator b.este scris de testator c.este scris, semnat si datat de mna testatorului. 5. Sunt mostenitori legali, clasa a-IV-a: a.colateralii ordinari b.parintii c.colateralii privilegiati. 6. Ce fel de act este optiunea succesoral? a. act testamentar b.act de dispozitie c.act notarial 7. n cazurile n care mprtirea succesoral se face pe tulpini, loturile se formeaz: a.dup numrul tulpinilor b.cum decide instanta c.dupa testament 8. Legatul este caduc dac, la data deschiderii succesiunii: a.legatarul este in viata si este demn b.legatarul este in viata c.legatarul nu mai este n viat ori este nedemn 9. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor se stinge: a.la partaj, numai dac a trecut cel putin 1 an de la data deschiderii mostenirii b. la partaj, numai dac a trecut cel putin 2 an de la data deschiderii mostenirii c. inainte de divort 10. Data deschiderii succesiunii este: a.data rmnerii definitive a hotrrii declarative de moarte b.data mortii persoanei c.data depunerii succesiunii 11. Restrngerea dreptului de abitatie al sotului supravietuitor poate fi cerut de? a. instanta de judecata b.mostenitori, dac locuinta nu este necesar n ntregime sotului supravietuitor c.oricine

12. Reductiunea donatiei excesive : a. poate fi cerut de succesorii mostenitorului rezervatar, chiar dac donatia nu s-a fcut cu scutire de raport b.poate fi cerut de succesorii mostenitorului rezervatar, chiar dac donatia s-a fcut cu scutire de raport c.poate fi ceruta in orice situatie 13. Cnd intra n concurs sotul supravietuitor cu doua clase de mostenitori legali? a.n caz de exheredare a unor mostenitori legali rezervatari b.oricand c. in caz de nerespectare a testamentului 14. Rudele colaterale au vocatie succesoral? a.dac nu vin n concurs cu descendentii de gradul III al defunctului b.oricand c.daca nu vin in concurs cu descendentii de gradul IV 15. Pot cere reductiunea liberalittilor: a.mostenitorii rezervatari b.toti mostenitorii c.mostenitorii alesi 16. Nedemnitatea de drept priveste: a. persoana condamnat penal pentru svrsirea unei infractiuni cu intentia de a-l ucide pe cel care las mostenire b.persoana condamnat penal pentru svrsirea unei infractiuni fara intentie c. persoana condamnat penal pentru svrsirea unei infractiuni fara intentia de a-l ucide pe cel care las mostenire 17. Orasul de ultim domiciliu al defunctului poate avea o vocatie concret la succesiunea defunctului: a. cnd nu exist mostenitori legali, dar exist legatari cu titlu universal, n cazurile n care aceste legate nu epuizeaz ntreaga mas succesoral. b.cand exista mostenitori legali c. cand nu exista legatari cu titlu universal 18. Prin mostenire legal se ntelege: a.transmiterea patrimoniului succesoral n temeiul legii ctre persoanele, n ordinea si cotele determinate de lege. b.transmiterea patrimoniului succesoral catre persoane oricum c.transmiterea patrimoniului succesoral conditionat 19. Validitatea cauzei testamentului se verific n raport de data: a.redactrii testamentului. b.anularii testamentului c.semnarii testamentului 20. Regula dup care se reduc legatele este: a.legatele se reduc toate deodat si proportional, afar numai dac testatorul nu a dispus altfel. b.legatele se reduc pe rand c. legatele se reduc pe rand si disproportional 21. Colateralii ordinari sunt: a.toate rudele defunctului b.rudele defunctului pana la gradul II c.rudele colaterale ale defunctului, pn la gradul 4 inclusiv, cu exceptia fratilor lui.

23. Nedemnitatea opereaz: a.de fapt b.de drept c.cand se cere 24. Fac parte din clasa a II-a de mostenitori legali: a.nepotii defunctului b.printii defunctului c.unchii defunctului 26. Descendentii nltur de la mostenire: a.ascendentii privilegiati, colateralii privilegiati, ascendentii ordinari si colateralii ordinari b.ascendentii privilegiati si ordinari c.colateralii ordinari 27. Fratii si surorile defunctului: a.nu sunt tinuti de raportul donatilor b. sunt mostenitori rezervatari c.nu pot mosteni 28. Dispozitia testamentar prin care testatorul nltur de la mostenire pe unul sau mai multi dintre mostenitorii legali se numeste: a.act de anulare b. act de revocare c.dezmostenire 29. Au capacitate succesoral: a. disparutii b.ambele variante c.persoanele juridice 30. Revocarea voluntar expres se face: a. prin scrisoare recomandata adresata legatarilor b.printr-un testament ulterior celui a crei revocare se decide, dac testamentul ulterior contine dispozitii contrare sau incompatibile c. prin sentinta judecatoreasca 31. Cine constat nedemnitatea? a.instanta de judecat b.avocatii c.ambele 32. Concubinajul: a.creeaza vocatie succesorala legala b.nu creeaza vocatie succesoral legal c.creeaza vocatie succesorala ilegala 33. Cnd descendentii de gradul II vin la mostenire: a.mprtirea se face pe tulpini b.impartirea se face dupa varsta c.impartirea se face dupa testament 34. Locul deschiderii succesiunii este: a.ultimul domiciliu al defunctului b.la notar c.la avocat

35. Nedemnitatea poate fi invocat si constatat de instant: a.inaintea deschiderii mostenirii b.atat inainte cat si dupa deschiderea mostenirii c.numai dup deschiderea mostenirii 36. Termenul de prescriptie pentru actiunea n revocare a legatului pentru nendeplinirea sarcinilor ncepe s curg: a.de la data la care s-a cunoscut sau ar fi trebuit s fie cunoscut nendeplinirea b.de la data constatarii neindeplinirii sarcinilor c.de la data desciderii succesiunii 37. Ascendentii privilegiati nltur de la mostenire: a.ascendentii ordinari si colateralii ordinari b.descendentii ordinari c.ascendentii ordinari 38. Capacitatea succesoral reprezint: a.aptitudinea unei persoane de a fi subiect de drepturi si obligatii succesorale b.capacitatea de a mosteni c.o persoana majora 39. Conform teoriei mostenitorului aparent, actul ncheiat de ctre un tert cu mostenitorul nedemn se menine dac sunt ndeplinite condiiile: a.este cu titlu particular b.este cu titlu secundar c.se anuleaza 40. Reprezentarea: a.este la cerere b.este impusa c.opereaz de drept si imperativ 41. Mostenirea se poate transmite: a.prin devolutiune legal sau prin testament legal. b. pe calea mostenirii legale si testamentare, in egala masura, dar numai daca testamentul a fost incheiata in forma autentica c. pe calea mostenirii legale si testamentare 42. Sotul supravietuitor vine la mostenire: a.in concurs cu clasa I b.in concurs cu toate clasele de mostenitori c. n concurs doar cu clasa I si clasa a-II-a 43. Actiunea n reductiunea liberalittilor excesive este:
a) prescriptibil n termen de 1 ani de la data deschiderii succesiunii sau la care mostenitorii rezervatari au pierdut posesia bunurilor ce formeaz obiectul liberalittilor b) prescriptibil n termen de 5 ani de la data deschiderii succesiunii sau la care mostenitorii rezervatari au pierdut posesia bunurilor ce formeaz obiectul liberalittilor c) prescriptibil n termen de 3 ani de la data deschiderii succesiunii sau la care mostenitorii rezervatari au pierdut posesia bunurilor ce formeaz obiectul liberalittilor

44. Sunt mostenitori legali, clasa a-III-a: a.ascendentii ordinari b.descendentii ordinari c.ascendentii si descendentii ordinari

45. Sezina este: a. stapanirea de fapt asupra patrimoniului si dreptul de a administra acest patrimoniu i de a exercita drepturile i aciunile defunctului. b. stpnirea indirect asupra patrimoniului succesoral c. stapanirea de drept a patrimoniului 46. Prin rezerv succesoral se ntelege: a. o parte din mostenire cuvenit mostenitorilor rezervatari, chiar mpotriva vointei defunctului b.o parte din mostenire cuvenita mostenitorilor rezervatari, daca defunctul nu a dispus integral de masa succesorala prin legate c.toata mostenirea 47. Dovada ultimului domiciliu al defunctului se poate face:
a) cu cartea de identitate b) prin hotararea judecatoreasca declarativa de moarte c)cu pasaportul

48. Mostenitorii legali rspund pentru datoriile si sarcinile mostenirii: a.numai cu bunurile mostenirii b.cu bunurile personale c. cu toate bunurile prezente si viitoare ale mostenitorilor, n limita ndestulrii creantelor creditorilor 49. Sunt obligati la raportul donatiilor: a.ascendentii b.descendentii c.ambii 50. Sunt principii ale devolutiunii legale: a. principiul chemarii la mostenirii a rudelor in ordinea claselor de mostenitori legali b. principiul proximitatii la mostenirii a rudelor in ordinea claselor de mostenitori legali c. ambele variante 51. Termenul de optiune succesoral se exercit n termen de: a.1 an de la data deschiderii succesiunii b.6 luni de la data deschiderii succesiunii c. 30 de zile de la data deschiderii succesiunii 52. Rudele defunctului chemate la motenire n temeiul legii: ............. 53. Acceptarea mostenirii: a. este expresa ori de cte ori certificatul de mostenitor se elibereaza acceptantului n cel mult 30 de zile de la data deschiderii succesiunii b.este expresa ori de cte ori certificatul de mostenitor se elibereaza acceptantului n cel mult 6 luni de la data deschiderii succesiunii c. este expresa ori de cte ori certificatul de mostenitor se elibereaza acceptantului n cel mult 1 an de la data deschiderii succesiunii 54. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor este: a) la partaj, numai dac a trecut cel putin 1 an de la data deschiderii mostenirii b) la data iesirii din indiviziune, odat cu ncetarea dreptului special al sotului supravietuitor asupra bunurilor mobile c)niciodata

55. Nu constituie acceptare tacit a succesiunii: a. cererea de inventariere a bunurilor succesorale b.cererea de recunoastere a copiilor c.cererea admisibila 56. Testamentul privilegiat devine caduc n termen de: a.15 zile de la data la care dispuntorul ar fi putut s ntocmeasc un testament ordinar b.30 de zile c.10 zile 57. Sunt mostenitori rezervatari, potrivit dispozitiilor art.1126 Cod civil: a. mostenitorii care fac parte din clasa II si clasa a-III-a, mpreuna b.sotul supravietuitor c. mostenitorii care fac parte din clasa II 58. Testamentele nu sunt conjunctive dac: a. 2 persoane dispun prin acelasi testament n favoarea unui tert b.contin dispozitii irevocabile c.contin dispozitii reciproce si interdependente 59. Mostenirea este testamentar: a.transmiterea patrimoniului se face prin sentinta civila b.cand transmiterea patrimoniului se face de verbal c.cnd transmiterea patrimoniului defunctului are loc n temeiul vointei testatorului 60. Este posibil acoperirea nulittii testamentului pentru vicii de form prin confirmare, ratificare sau executare voluntar, dup moartea testatorului, dac: a. dac a trecut cel putin 1 an de la data redactrii testamentului b.nu este posibila c. este fcut de ctre mostenitorii legali n cunostint de cauz 61. Fac parte din categoria colateralilor privilegiati: a.parintii b.fratii buni c.fratii uterini 62. ntre ascendentii privilegiati mostenirea se mparte: a.cum decide instanta b.n mod egal c.cum se inteleg 63. n temeiul legii sunt chemati la mostenire: a.comuna sau orasul n care si-a avut ultimul domiciliu defunctul b.comuna sau orasul in care a decedat defunctul c.orice comuna sau oras care au un drept 64. Testamentul prin care 2 sau mai multe persoane dispun, prin acelasi testament, una n favoarea celeilalte sau n favoarea unui tert este: a. nul b.de la data la care s-a cunoscut sau ar fi trebuit s fie cunoscut nendeplinirea c. valabil 65. Au capacitate de a moteni:
a) b) persoanele fizice n viat la data deschiderii succesiunii, numai dac au cettenia sau nationalitatea romn c) persoana conceput, dar nenscut la data deschiderii succesiunii, numai dac se naste viabil

66. Sunt mostenitori sezinari: a. descendentii b.ascendentii c. parintii 67. nstrinarea de ctre testator a bunului ce constituie obiectul unui legat cu titlu particular semnific, n materie succesoral: a.revocarea involuntara a legatului b.revocarea voluntar a legatului c.declansarea actiunii in revendicare 68. Ca efect a nedemnittii succesorale: a.nedemnul va fi inlaturat atat de la mostenirea legala cat si de la cea testamentara b.posesia exercitat asupra bunurilor mostenirii va fi considerat de buna credint c.posesia va fi de buna credinta

69. Legatul universal confer vocatie succesoral: a. la sezina b.la intreaga mostenire c.la un sfert din mostenire 70. Legatul bunului altuia este valabil: a.DA, fiind prezumat a fi ntocmit cu bun credint b.Nu c.Nu fiind lovit de nulitate absoluta 71. Capacitatea succesoral reprezint: a.nici unul dintre rspunsurile acestea b.capacitatea de a mosteni c. majoratul 72. Pentru a putea mosteni o persoan trebuie s aib: a. 18 ani impliniti b.vocatie succesoral c. discernamant 73. Au vocatie general nelimitat n grad: a.ascendentii b.descendentii c.fratii 74. Sunt principii ale devolutiunii legale: a.principiul chemrii la mostenirii a rudelor n ordinea claselor de mostenitori legali b principiul egalitatii intre rudele din aceeasi clasa fara a avea acelasi grad chemate la mostenire
c) principiul proximitatii gradului de rudenie intre mostenitorii din aceeasi clasa

75. Cotitatea disponibil este: a. partea de care defunctul nu poate dispune n mod liber prin acte de liberalitate, fiind destinat mostenitorilor legali b.partea de care defunctul poate dispune n mod liber prin acte de liberalitate. c. partea de care defunctul nu poate dispune n mod liber prin acte de liberalitate, fiind destinat mostenitorilor ilegali

76. Testamentul este un act: a.irevocabil b. unilateral, personal si revocabil c.unilateral si irevocabil 77. Nedemnitatea succesoral poate fi invocat: a.de orice persoana b. din oficiu c.ambele variante 78. ntinderea rezervei succesorale, pentru fiecare mostenitor rezervatar este: a. 1/3 din cota care i s-ar fi cuvenit ca mostenitor legal, dac defunctul nu ar fi fcut liberalitti sau nu l-ar fi dezmostenit b. 1/4 din cota care i s-ar fi cuvenit ca mostenitor legal, dac defunctul nu ar fi fcut liberalitti sau nu l-ar fi dezmostenit c. 1/2 din cota care i s-ar fi cuvenit ca mostenitor legal, dac defunctul nu ar fi fcut liberalitti sau nu l-ar fi dezmostenit 79. Cnd sotul supravietuitor si exercit dreptul de abitatie asupra casei n care a locuit: a) sotul supravietuitor este obligat s depun o cautiune b) el poate nchiria partea de cas pe care nu o locuieste c) comostenitorii pot procura sotului supravietuitor o locuint n alt parte 80. Cine poate beneficia de reprezentarea succesoral? a.descendentul fratelui defunctului b.ascendentul fratelui defunctului c.ascendentul surorii defunctului 81. Atunci cnd vin la mostenire prin reprezentare, mostenirea se mparte ntre descendenti: a.pe tulpin b.crescator c.descrescator 82. Pentru a beneficia de o mostenire legal o persoan trebuie s: a. sa fie majora b.s aib vocatie succesoral legal c.sa nu fi fost condamnata 83. Ascendentii ordinari: a.sunt mostenitori sezinari b.mostenitori ordinari c.mostenitori tertiali 84. Au capacitate succesoral: a.persoanele juridice b.statul c.organizatii neguvernamentale 85. Testamentul olograf este valabil dac, nainte de a fi executat: a.va fi prezentat unui notar public pentru a fi vizat spre neschimbare b.este semnat si datat c. este semnat

86. Au capacitate succesoral: a.nenascutii b.decedatii c.disparutii 87. Au vocatie succesoral general la deschiderea unei succesiuni: a.fratii si surorile bunicilor b.unchii bunicilor c. parintii bunicilor 88. Rspunderea ultra vires hereditatis se aplic a.mostenitorilor b.nu se aplica c. succesibilului care, cu rea-credint, a sustras bunuri din patrimoniul succesoral 89. Mostenirea legala: a.nu poate exista b.poate exista in orice caz c.poate exista si in cazul in care s-a intocmit un testament care cuprinde o exheredare 90. Cota succesoral a sotului supravietuitor, atunci cnd vine n concurs cu att cu ascendentii ordinari, ct si cu colateralii ordinari ai defunctului, n conformitate cu dispozitiile art.972 Cod civil este: a.3/4 din mostenire b.1/2 din mostenire c.1/4 din mostenire 91. Nu contribuie la plata datoriilor si sarcinilor: a.legatarul cu titlu particular b.legatarul cu titlu secundar c.legatarul cu titlu tertiat 92. Forma testamentului este: a. prevazute de lege ad probationem b.prevazute de lege ad carpe c.prevzute de lege ad solemnitatem 93. Fac parte din clasa I de mostenitori legali: a.ascedentii din casatorie b.descendentii din cstorie c.bunicii 94. In ce conditii poate fi acoperita nulitatea testamentului conjunctiv? a. b. prin recunoasterea testamentului in cadrul procedurii succesorale notariale de catre mostenitorii ambilor testatori c. 95. Mostenirea legal si cea testamentar: ................ 96. Nu are capacitate succesorala: ................... 97. Validitatea cauzei testamentului se verifica in raport de data: a.deschiderii testamentului b.redactarii testamentului

c.anuntarii testamentului 98. Revocarea voluntar expres se face: a.printr-un testament ulterior celui a carei revocare se doreste, daca testamentul ulterior contine dispozitii contrare sau incompatibile b.prin acordul partilor c.in instanta de judecata 99.Sunt principii ale devoluiunii legale: a. principiul chemarii in ordinea claselor de mostenitori nelegali b. principiul chemarii la mostenirii a rudelor in ordinea claselor de mostenitori legali c. principiul proportionalitatii 100. O persoana : a. poate s culeag o parte din mostenire n calitate de legatar si o alt parte in calitatea de mostenitor legal b. poate s culeag o parte din mostenire doar n calitate de legatar c. poate s culeag o parte din mostenire doar in calitatea de mostenitor legal 101. Sunt supuse reductiunii, n msura n care ncalc rezerva succesoral: a.doar legatele b. att legatele ct si donatiile c.donatiile 102.Minorul care a implinit varsta de 16 ani? a. poate dispune prin testament n limita de din ct ar putea dispune dac ar fi major b. poate dispune prin testament n limita de din ct ar putea dispune dac ar fi major c. poate dispune prin testament la fel cat ar dipune dac ar fi major 103. Ca efect a nedemnitatii succesorale a. posesia exercitata de nedemn asupra bunurilor mostenirii va fi considerata de buna credinta b. posesia exercitata de nedemn asupra bunurilor mostenirii va fi considerata de rea credinta c. posesia exercitata de demn asupra bunurilor mostenirii va fi considerata de buna credinta 104. Cota succesoral a sotului supravietuitor, atunci cnd vine n concurs cu descendentii defunctului, n conformitate cu dispozitiile art.972 Cod civil este: a.1/3 din mostenire b.1/2 din mostenire c.1/4 din mostenire 105. Dezmostenirea este, n acceptiunea art.1074 Cod civil: a.dispozitia testamentar prin care sunt nlturati de la mostenire unul sau mai multi mostenitori legali b.anularea actului de mostenire in instanta c. anularea actului de mostenire la avocat 106 Au vocatie generala nelimitata in grad a. b.ambele variante c.

107. Este irevocabila atunci cand este facuta prin testament a. recunoasterea copiilor b.nerecunoasterea minorilor c. nimic nu este irevocabil 108.Acceptarea succesiunii poate fi fcut de creditorii succesibilului: a. pe cale oblic, n limita ndestulrii creantei lor b. pe cale naturala c.impusa

109. Legatul sub conditie suspensiv, cu caracter pur personal: a. nu se transmite mostenitorilor legatarului b. se transmite sotului supravietuitor c.este nul 110. Ca efect a nedemnittii succesorale: a.demnul va fi inlaturat atat de la mostenirea legala b.posesia exercitat de nedemn asupra bunurilor mostenirii va fi considerat de rea credint c.posesia va fi de buna credinta 111. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor este: a) numai dac a trecut cel putin 20 ani de la data deschiderii mostenirii b) gratuit, inalienabil si insesizabil c)niciodata 112. Cota succesoral a sotului supravietuitor, atunci cnd vine n concurs att cu ascendentii privilegiati, ct si cu colateralii privilegiati ai defunctului, n conformitate cu dispozitiile art.972 Cod civil este: a. 1/3 din mostenire b. 1/8 din mostenire c. din mostenire 113. Dreptul special al sotului supravietuitor asupra bunurilor mobile: a. exist si va fi cules de sotul supravietuitor peste cota sa succesoral b.nu exista c.exista si va fi cules in baza unei sentinte 114. Cum se stabileste partea din mostenire ce se cuvine sotului supravietuitor a. in toate cazurile, mai intai trebuie sa se atribuie sotului supravietuitor cota ce se cuvine b.prin sentinta judecatoreasca c.de comun acord 115. Mostenirea se deschide, potrivit art.954 C.civ a.la ultimul domiciliu al defunctului b.la judecatorie c.la notar 116. Nedemnitatea judiciara se poate declara impotriva a. b.ambele variante c.

117. Cota succesoral a sotului supravietuitor, atunci cnd vine n concurs cu numai cu ascendentii privilegiati ai defunctului, n conformitate cu dispozitiile art.972 Cod civil este: a.1/2 din mostenire b.1/3 din mostenire c.1/6 din mostenire

118.nregistrarea testamentului autentic se face: a. n Registrul national notarial, ndat dup autentificare b.la avocat c. nu se inregistreaza 119. Are capacitate succesorala a. copilul conceput nascut viu dar neviabil b.oricine c.copii 120. Nu sunt mostenitori sezinari: a.colateralii privilegiati b.disparutii c.nenascutii 121. Sotul supravietuitor poate veni la mostenirea defunctului: a.dac decesul defunctului a intervenit in timpul judecarii procesului de divort b.nu are dreptul c.dupa divort 122. Este posibil acoperirea nulittii testamentului pentru vicii de form prin confirmare, ratificare sau executare voluntar, dup moartea testatorului, dac: a. este fcut de ctre mostenitorii legali n cunostint de cauz b.nu este posibila c.este facuta de instanta 123. Poate fi reprezentat la culegerea unei mosteniri: a. b. persoana disprut la data deschiderii succesiunii c. 124. Ascendentii ordinari sunt: a.parintii b. rudele n linie dreapt, ascendent, ale defunctului, cu exceptia printilor lui c.bunicii 125. Colateralii ordinari sunt: a.parintii b. rudele colaterale ale defunctului, pn la gradul 4 inclusiv, cu exceptia fratilor lui c.fratii 126. Sunt mostenitori legali, clasa a-II-a: a.ascedentii ordinari b. ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati c.colateralii ordinari

127. Duc la revocarea tacit a legatului a.nu exista asa ceva b. antecontractul de vnzare-cumprare c.nu se poate 128. Sotul supravietuitor al defunctului: a.vine in concurs cu clasa 1 b. vine n concurs cu fiecare clas de mostenitori c.nu vine in concurs cu nimeni 129. Sunt mostenitoril legali din clasa I a.ascendentii b.ascendentii ordinari c.descendentii 130. Nedemnitatea priveste: a. atat mostenirea legala cat si mostenirea testamentara b. mostenirea legala c. mostenirea testamentara