Sunteți pe pagina 1din 136
INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE, PROIECTARE, SI DIRECTIVARE IN CONSTRUCTIL BULETINUL CONSTRUCTILOR Volume 12 1986, 1. emascmayit ENCE aicat de INSTITUTUL DE CERCETARE IN CONSTRUCTIL ‘SU ECONOMIA CONSTRUCTHLOR (INCERC; cures — Sos, Pantelimon ne. telefon 27088 { — wWeoxsrnucyn DECIZIA Net din 17 februari 1967 PRIVIND APROBARBA ,NORMATIVULU? PENeTReE EXECUTAREA LUCRARILOR DIN BBTON $1 BiTON ARMAT-, INDICATIV C 14086 Biroul exocutiv al Consilulylsinitic at Iustitutull cen. Weal de cercetare, proiectare st aitaetivare tn comin vind in vedere prevederie ait, Mere ae th, Dee qetul nr. 1701075, ‘it gi avin! CRELEC Pe, we BS {in 10 noismbrie 1906 4 temeiul Decretului nr. 1701976, maslificet prin Decre- } ae 813968, piivind oeganisarea at funetnneres tose Jui contzal de certetare,preclare yt dine we ltt Us, lf Tagen ne 11978 mite uments Decizie 1. Se proba «Normativul pentru execttarea Jue beton’ si beton arinat™ avind adieativul © fi ae 2 Nemativul de in et, Lint tn Sigosre data par bilcaril jp Buletinul:conserictlor Elec Se putea Pe colecia de normative insteucqn, 1a aceeasi doll tnceteaz’ vlabitatew ,Normotivuta pe tow execitares Iueréilo din beton 31 betod arpa a ea SMO—70, oprobat de LCCPD.C. cu Bec ng (neatly #1 decembtie 1978, ptecum si a stnsructuniios hin’! poe teu folsivea cmentinilor tn constructs indicate Goes, sprobate de LCCPD.C eu devaia nr 58 din 50 mace roe llor din PRESEDINTELE BIROU! DIRECTOR Gi Ing. VALERIU CRISTESCU NORMATIV PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DIN BETON $I BETON ARMAT INDICATIV C 140-86 Etaborat de INSTITUTUL DE CENGBTARI IN CONSTRUCTIE ‘St ECONOMIA CONSTRUCTILOR-INCERG As. ing: Romulus Constantinescu ing. Stefan Enescu ing. Stefan Eneseu ‘Responsabi dn partea TeerDe. [LUCHARILOR DIN DEON SH BETON AMAT | Tloeicge CLI. 1, PREVEDERI GENERALE 1.1. Prezental normativ se refers la exceutares clemen- felor sou structurlor din Beton simp aay belon arma, fu construct industsale, construc de loclnte, socal {urate sau constr agro-zotehnice 12. Pentru roomie cu caracter deosehit : centrale muclearo-e- lectrice, constructs harotehnice (batafe, elise, aden, fmsenagis! portuare, canale navigabile, pod, tunelany piste penir eeroportr, inbrachmiate ruler che: wa iemonte su stil din beton precamprimat = procedee tehnologlee speciale, doreretare, Narwum= ae ek hetome speciale; betoae foarte gree, semigrle, ujeare 51 foarie Grone, beloane refractae, beteane’ pe baed {: polimert,betoane cu armare disperse. Prevederie presentulul normatny se aplich “tn misura fn care ni conravin reglementirilor speciice caziilor mene Hlonate rin reglementit specific se tnfeleg: normative, instruc nin ete de satin 113 Respectarea presenta normally este obligatore pene tru sinter insttae sau organisalite care precast sat fxecuta Wert de construct tin etn sl Beton arma pre= ‘Sm pentru benefit cesar INSITUTOL DE cERCErARL IN coxsrnvcrt st ScoNOMIA Consrnvcrion ~ INCERE