Sunteți pe pagina 1din 54

MINISTERUL EDUCA IEI I CERCETRII PROGRAMUL PHARE TVET RO 2002/000-586.05.01.02.01.

01

AUXILIAR CURRICULAR CLASA A X-A


DOMENIUL:Comer CALIFICAREA: Lucrtor n comer NIVELUL:1

MODULUL: ECONOMIA NTREPRINDERII COMERCIALE

2005

AUTOR: Prof. STAN ELENA- Colegiul Economic ION GHICA Trgovite CONSULTAN : STROIE DANA - expert CNDIPT TANISLAV CRISTINA MARIA expert local

CUPRINS

Pag. Introducere Lista competen elor vizate Obiectivele modulului Exemplu de fi pentru nregistrarea progresului colar Fia documentar nr.1- LOTUL COMERCIAL Fia documentar nr.2- DEPOZITAREA MRFURILOR Fia documentar nr.3- UTILAJE COMERCIALE Fia de documentar nr.4- DEZAMBALAREA MRFURILOR GlosarS Activitatea nr. 1- Fi de lucru Activitatea nr. 2- Fi de evaluare Activitatea nr. 3- Fi de lucru Activitatea nr. 4- Fi de evaluare Activitatea nr. 5- Fi de lucru Activitatea nr. 6- Fi de evaluare Activitatea nr. 7- Fi de lucru Activitatea nr.8- Fi de evaluare Solu ii i sugestii metodologice BIBLIOGRAFIE 2 4 5 6 7 10 12 17 20 22 27 28 33 34 39 40 43 44 53

INTRODUCERE
Auxiliarele curriculare sunt destinate elevilor colii de Arte i Meserii care se pregtesc s devin lucrtori n comer , calificare de nivel I, precum i profesorilor i maitrilor instructori implica i n pregtirea acestora. Acest material a fost elaborat pe baza unit ilor de competen e i a competen elor prevzute n S.P.P., programele colare. Materialele cuprind con inuturi ce vizeaz aceleai competen e, iar profesorii le pot adapta i dezvolta, n func ie de resursele de care dispun. Auxiliarele curriculare nu acoper n totalitate unit ile de competen , pentru ob inerea certificatului de competen e fiind necesar acoperirea integral a competen elor. Auxiliarul curricular are urmtoarea structur: 1. Materiale de referin care con ine modele de folii de prezentare a con inuturilor structurate sub forma unor fie documentare, fie de nregistrare a progresului colar, glosar de termeni, lista cuvintelor cheie relevante pentru con inuturi. Metodele didactice propuse au n vedere diferitele stiluri de nv are i respectarea principiilor educa iei centrate pe elevi. Metodele didactice propuse sunt interactive, bazate pe cunoaterea direct a realit ii: studiu de caz, observarea dirijat, exerci iul, jocul de rol. 2. Activit i pentru elevi-cuprinde fie de lucru i teste de evaluare. Exemplele din ghidul elevului se pot constitui n dovezi suplimentare pentru portofoliul elevului. Prin fiele de evaluare se urmrete mai ales demonstrarea competen elor practice, lucrul n echip, asumarea de responsabilit i, capacitatea de identificare i de completare a unor documente, furnizarea de informa ii privind diferite oferte (turistic, produse etc.). 3. Solu ii i sugestii metodologice- cuprinde solu iile exerci iilor propuse, dar i sugestii metodologice de rezolvare a exerci iilor. innd cont de con inuturile tematice din

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

MODULUL : ECONOMIA NTREPRINDERII

COMERCIALE

COMPETEN E VIZATE
MODULUL Unit i de competen UC. 1: Citete i utilizeaz documente simple U.C 17: Sortarea, depozitarea i pregtirea mrfurilor Competen e individuale C5: Realizeaz calcule simple C1: Execut opera ii de descrcare, transport i manipulare a mrfurilor n spa ii de depozitare C2: Dezambaleaz mrfurile primite de la furnizori C3: Formeaz lotul comercial n vederea expedierii ctre beneficiari C4: Aplic criteriile de depozitare i pstrare C1:Identific tipuri de ambalaje n vederea recuperrii C2:Pregtete mrfurile n vederea inventarierii C3:Administreaz stocurile de ambalaje

U.C 18: Administreaz ambalajele i mrfurile

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

OBIECTIVE:

Dup parcurgerea acestei unit i elevul va fi capabil s: Manipuleze corect mrfurile n func ie de mijloacele de munc, Utilizeze mijloacele de transport a mrfurilor n spa iile de depozitare, Formeze unit ile de ncrctur n func ie de natura mrfurilor, Recunoasc semnele de averizare de pe ambalaje, Utilizeze uneltele de lucru pentru dezambalarea mrfurilor n condi ii de siguran , Sorteze ambalajele pe tipuri n vederea recuperrii, Preia mrfurile din stelaje i rafturi, Formeze partizii n vederea livrrii, Transporte loturile la rampa de ncrcare-descrcare n condi ii de siguran , S respecte condi ile de pstrare i depozitare a mrfurilor, Efectueze opera ii de ntre inere a mrfurilor, Aplice criteriile de depozitare a mrfurilor, Recunoasc tipurile de ambalaje, Sorteze ambalajele, Gestioneze ambalajele recuperabile, Identifice tipurile de mrfuri, S examineze integritatea ambalajelor.

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

EXEMPLU DE FI DE NREGISTRARE A PROGRESULUI ELEVILOR

FIA DE NREGISTRARE A PROGRESULUI MODULUL: .. UNITATEA DE COMPETEN : ..

Competen e

Criterii de performan

Evaluare 1 Proba/data Practic/ scris Practic/ scris Practic/ scris Practic/ scris

Rezultatul evalurii Calificativul

Evaluare 2 Proba/data

Rezultatul evalurii Calificativul

Atingerea competen ei

Comentariile profesorului/ evaluatorului

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

FIA DE DOCUMENTARE NR.1 LOTUL COMERCIAL

CUVINTE CHEIE LOT COMERCIAL GRUPE SUBGRUPE ARTICOLE AMBALAJE INSTRUMENTE DE LUCRU PENTRU FORMAREA PARTIZILOR

TIPURI DE MRFURI

MRFURI ALIMENTARE MRFURI NEALIMENTARE

Procesul de sortare presupune: Procese de sortare la ncrcare Procese de sortare la descrcare Concentrare i asortare a lotului comercial

SORTAREA MRFURILOR

Sortarea se realizeaz dup urmtoarea ordonare: Sectorul (familia):produse alimentare, produse nealimentare Grupa: carne i produse din carne, mrfuri textile, etc. Subgrupa: conserve din carne, confec ii pentru brba i Articol: pateu, pantalon, etc Sortul: pateu de pasre, pantalon de ln

INTEGRITATEA AMBALAJELOR

Condi iile de admisibilitate ale ambalajelor: S nu fie rupte sau deformate; S nu fie deteriorate; S nu prezinte lovituri; S nu prezinte scurgeri sau alt defect care ar duce la deteriorarea calit ii

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

PRELUAREA MRFURILOR N VEDEREA EXPEDIERII CTRE BENEFICIARI se realizeaz prin:

Numrare Sortare Cntrire, msurare

CNTARUL

INSTRUMENTE DE LUCRU UTILIZATE PENTRU FORMAREA PARTIZILOR

BALAN A COMERCIAL

LECTORUL OPTIC

SCANNER

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

CRUCIOARE

TRANSPORTUL LOTURILOR LA RAMPA DE NCRCARE DESCRCARE se face cu ajutorul:

MOTOSTIVUITOARE

ELECTROSTIVUITOARE

Fia documentar poate fi folosit i ca folie pentru retroproiector, putndu-se fragmenta n func ie de succesiunea lec iilor din propria planificare calendaristic. Pentru rezolvarea exerci ilor i desfurarea activit ilor propuse, pute i folosi urmtoarele surse de informare: manuale, pliante, reviste de specialitate. Adrese INTERNET: www.satecgroup.ro www.stivuitoare.ro
DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT 9

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

FIA DOCUMENTAR NR.2 DEPOZITAREA MRFURILOR

CUVINTE CHEIE Depozitare Temperatur Umiditate Circula ia aerului Stivuire tergere Dezinfectare

TEMPERATURA UMIDITATEA

PSTRAREA MRFURILOR este influen at de:

CIRCULA IA AERULUI
- Stivuire - Verificarea termenului de valabilitate - tergerea de praf - Verificarea vecint ilor - Asigurarea condi iilor de igien n depozit - Asigurarea parametrilor de pstare:(umiditate, temperatura, circula ia aerului) - Ordonarea mrfurilor pe grupe, subgrupe, articole, sortimente - Depozitarea n stive, rafturi sau vrac, - Accesul uor la mrfuri, - Depozitarea mrfurilor n ordinea intrrii i a termenelor de valabilitate

NTRE INEREA MRFURILOR se realizeaz prin:

CRITERII DE DEPOZITARE

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

10

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Fia documentar poate fi folosit ca folie de retroproiector. Pentru rezolvarea exerci ilor i desfurarea activit ilor propuse, pute i folosi urmtoarele surse de informare: manuale, pliante, reviste de specialitate.

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

11

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

FIA DOCUMENTAR NR.3 UTILAJE COMERCIALE


CUVINTE CHEIE Utilaje comerciale Palete Recipien i Crucioare Motostivuitoate Electrostivuitoare

Utilajele comerciale - reprezint totalitatea uneltelor, aparatelor, instrumentelor, mainilor necesare pentru efectuarea opera iilor de depozitare

C R I T E R I I D E C L A S I F I C A R E

DUP NATURA LOR

RECIPIEN I

MIJLOACE TEHNICE

DUP FUNC IILE PE CARE LE NDEPLINESC

Mijloace pentru depozitare Mijloace pentru pstrarea i depozitarea mrfurilor Mijloace de transport i ambalare

Sta ionare DUP MOBILITATEA LOR

Mobile

DUP DIREC IA DE REALIZARE A TRANSPORTULUI

Utilaje pentru transportul pe orizontal Utilaje pentru transportul pe vertical Utilaje pentru transportul pe orizontal dar i pe verical
12

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

M I J L O A C E D E D E P O Z I T A R E

STA IONARE: rafturi , grtare MIJLOACE PRINCIPALE MOBILE: silozuri, tancuri, rafturi rotative

MIJLOACE AJUTTOARE

MIJLOACE DE PRELUARE A NCRCTURII: palete, recipien i, lzi; ALTE MIJLOACE: huse, chingi, frnghii.

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

13

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

MIJLOACE DE DEPOZITARE

PALETE

RAFTURI

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

14

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE N SPA IILE DE DEPOZITARE

LIZ

TRASPALET MANUAL

ELECTROTRANSPALET CU FURC

TRANSPALET MANUAL CU FURC

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

15

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

CRUCIOR

ELECTROCAR

ELECTROSTIVUITOR CU FURC

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

16

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

FIA DOCUMENTAR NR.4 DEZAMBALAREA MRFURILOR

CUVINTE CHEIE Ambalaje Recuperabile Semn de avertizare Dezambalare

Conform STAS 5845/1986, AMBALAJUL reprezint un mijloc (sau ansamblu de mijloace) destinat s cuprind sau s nveleasc un produs sau un ansamblu de produse, pentru a le asigura protec ia temporar din punct de vedere fizic, chimic, mecanic, biologic n scopul men inerii calit ii i integrit ii acestora n starea de livrare, n decursul manipulrii, transportului, depozitrii i desfacerii pn la consumator sau pn la expirarea termenului de garan ie. AMBALAREA mrfurilor este definit conform STAS 5845/1 1986 ca fiind opera ia, procedeul sau metoda prin care se asigur cu ajutorul ambalajului, protec ia temporar a produsului, n decursul manipulrii (transportului, depozitrii ), contribuind i la nlesnirea acestora pn la consumare sau pn la expirarea termenului de garan ie.

C L A S I F I C A R E A A M B A L A J E L O R

MATERIA PRIM

Ambalaje din hrtie-carton Ambalaje din sticl Ambalaje din metal Ambalaje din materiale plastice Ambalaje din materiale textil Ambalaje din materiale complexe

MODUL DE PLIERE

Ambalaje fixe Ambalaje demontabile Ambalaje pliabile

CARACTERUL RECUPERABIUL

Ambalaje refolosibile Ambalaje nerefolosibile

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

17

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

SEMNE DE AVERTIZARE IMPRIMATE PE AMBALAJE

Produse toxice Ambalajul trebuie pstrat ntr-un mediu uscat

Amplasarea cletilor de prindere pentru manipularea ambalajului

Produse fragile

Manipularea mrfurilor n pozi ia vertical

Amplasarea ambalajului de transport departe de sursele de cldur

Ambalaj reciclabil

Produse inflamabile

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

18

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

UNELTE DE LUCRU FOLOSITE LA DEZAMBALAREA MRFURILOR

FOARFEC

CUTTER

CIOCAN

CLETE

Adrese utile INTERNET : www.youngerarom.ro, www. inglass.com, www.sorretti.ro, www.ambalaje-carton.ro, www.dunapack.ro ,www.eurobacs.co

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

19

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

GLOSAR
Sortarea Integritatea ambalajelor Depozit Utilaje comerciale Ambalaj Lad
proces de grupare a mrfurilor dup diferite criterii. proprietatea ambalajelor de a fi intacte, nedeformate. spa iu folosit pentru pstrarea mrfurilor unelte i maini folosite la depozitarea mrfurilor mijloc folosit la protejarea mrfurilor cutie mare din lemn sau tabl n care se pstreaz sau se transport diferite obiecte. palete care au piese de sus inere vase care servesc la pstrarea sau transportul mrfurilor nvelitoare de pnz, de material plastic cu care se protejeaz mrfurile. piese de lemn, piele sau metal cu care se fixeaz pr ile componente ale unui obiect lad sau cutie folosit pentru transportul mrfurilor proprietatea unor mrfuri de a nu lsa s treac prin ele apa, vaporii i gazele. ambalaj colectat n vederea refolosirii sau reciclrii. mul ime de mrfuri de acelai fel (i cu aceleai dimensiuni) aezate ordonat unele peste altele pentru a forma o grmad simboluri grafice care ne informeaz care sunt condi ile de pstrare i manevrare ale mrfurilor. ambalaje folosite pentru transportul mrfurilor

Palete cu montan i Recipien i Huse Chingi Container Impermeabilitatea Ambalaj recuperabil Stiv

Semne de avertizare

Ambalaje de transport

Dup parcurgerea fiecrei unit i, elevii i pot constitui propriul glosar de termeni.
DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT 20

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

ACTIVITATEA NR. 1

FI DE LUCRU
Exercitiul nr. 1 LUCRU N ECHIP Grupa i-v n echipe i realiza i colaje cu imagini de produse alimentare i nealimentare (decupate din reviste sau ambalaje). Colajele vor fi expuse n fa a clasei. Exercitiul nr.2 LUCRU INDIVIDUAL n fia documetar nr.1 v sunt prezentate principiile de sortare a mrfurilor. Pe baza acestor principii completa i tabelul de mai jos. Primul rnd completat este un exemplu. Mrfuri Sectorul Grupa Subgrupa Pateu Articol Pateu de pasre Sort Produse alimentare

Carne i Conserve produse din din carne carne Bluz

Detergent

Pine

Rezolva i sarcina de lucru individual n caietul de noti e. Timp de lucru- 10 minute


DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT 21

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Exercitiul nr.3

LUCRU INDIVIDUAL

Aplicnd principiile de sortare a mrfurilor, completa i tabelul de mai jos, conform modelului.

SORT

Pantaloni ln

Ciocolata

Spun Flutura 100 gr.

Branz telemea

ARTICOL SUBGRUPA GRUPA SECTOR

Pantaloni Confec ii pentru brba i Mrfuri textile Mrfuri nealimentare

Rezolva i sarcina de lucru individual n caietul de noti e. Timp de lucru- 10 minute


.

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

22

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Exercitiul nr. 4

LUCRU INDIVIDUAL/ ECHIP

Profesorul v proiecteaz imaginile alturate. Privi i cu aten ie imaginile.

Sarcinile voastre de lucru sunt: a) identifica i denumirea instrumentele de lucru, b) descrie i rolul instrumentelor de lucru la formarea partizilor de mrfuri,

Rezolvarea acestui exerci iu presupune consultarea cu aten ie a materialului documentar pus la dispozi ia voastr de profesor. Lucra i individual i apoi discuta i n perechi solu iile gsite. Timp de lucru- 10 minute.

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

23

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Exerci iul nr.5

LUCRUL N ECHIP

Clasa va fi mpr it pe echipe. Fiecrei echipe i se va repartiza prin tragere la sor i, un produs la care va trebui s se analizeze integritatea ambalajului. Fiecare echip va prezenta n fa a celorlalte echipe la sfritul exerci iului concluziile. Exerci iul nr. 6 LUCRU INDIVIDUAL

Acest exerci iu este tema voastr pentru acas!


Completa i spa iile goale de pe vertical, astfel nct pe orizontal s se ob in sintagma: AMBALAJ. 1 2 3 4 5 6 7

Vertical 1. Instrument de lucru folosit pentru cntrirea produselor alimentare i calcularea pre ului. 2. Unitate de msur pentru lungimi. 3. Crucior cu pere i . 4. Sortarea se face dup:sector, grup, subgrup,, sort. 5. Bluza este un produs nealimentar. Oul este un produs. 6. Mijloc de transport intern folosit n depozite i magazine. 7. Mrfuri pentru sport, i turism.

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

24

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Exerci iul nr.7

(exerci iu suplimentar)

DEZBATERE

La depozitul Doi ursule i a fost primit comada pentru un lot comercial de 100 saci fin, 100 cutii detergent i 20 kg pete. Sarcinile voastre de lucru sunt: a)Forma i lotul.

Explica i ce etape trebuie s parcurge i, realiznd un plan de ac iune sub urmtoarea form:

ETAPE

CE TREBUIE FCUT?

CE AM FCUT?

b) Argumenta i ce utilaje ve i folosi pentru transportul lotului la rampa de ncrcare i care sunt avantajele utilizrii acestora.

Pentru rezolvarea exerci iul consulta i caietele de noti e, manualele sau alte surse de informare, lucrnd n echip. Timp de lucru 2O minute. La expirarea timpului de lucru, reprezentantul fiecrei echipe va prezenta n fa a clasei ( pe o plan) concluziile, argumentndu-le.

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

25

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

ACTIVITATEA NR.2 FIA DE EVALUARE

1p

I.ncercui i rspunsul corect! 1. Sortarea mrfurilor se realizeaz dup urmtoarele criterii: a) familie, grup, subgrup, articol, sort; b) familie, articol, sort; c) grupa, subgrupa, articol; d) familia, articol,sort. 2. Condi iile de admisibilitate ale ambalajelor prevd: a) s nu fie rupte sau deformate; b) s nu fie colorate; c) s nu miroas; d) s nu fie nsemnate pe ele data fabrica iei. 3. Instrumentele de lucru utilizate pentru formarea partizilor de mrfuri sunt: a) lopata i roaba; b) sacii; c) cntarul, lectorul optic, scanner-ul; d) motostivuitorul.

1p

1p

2p

II. Aeza i n ordinea logic etapele procesului de sortare. I) sortarea la ncrcare; II) sortarea la descrcare; III) concentrarea i asortarea lotului comercial. III. Nota i cu A dac afirma ia este corect i cu F dac afirma ia este fals! 1. Produsele cu ambalajele deformate sunt admise. 2. Procesul de sortare la ncrcare presupune cntrirea i numrarea mrfurilor. 3. Electrostivuitoarele sunt utile la transportul mrfurilor din rafturi la rampa de ncrcare. 4. Cruciorul este mijlocul de transport manual folosit n depozite. Timp de lucru 15 min. Se acord din oficiu 1 punct. Total 10 puncte.

4p

Pentru verificare confrunta i rspunsurile cu cele prezentate de profesor pe folie!


DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT 26

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

ACTIVITATEA NR.3

FI DE LUCRU

Exerci iul nr. 1 LUCRU INDIVIDUAL Identifica i factorii care influen eaz pstrarea mrfurilor!

______________ ______________ ______________

______________ ______________ ______________ _____________ ________________ ________________ ________________

PSTRAREA MRFURILOR

Rezolva i sarcina de lucru individual n caietul de noti e. Timp de lucru- 10 minute

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

27

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Exerci iul nr. 2

LUCRU N EHIP/INDIVIDUAL

Temperatura necorespunztoare i umiditatea excesiv, influen eaz negativ calit ile mrfurilor. Identifica i care sunt modificrile care apar la urmtoarelor mrfuri n cazul nerespectrii condi iilor de pstrare: fin, alcool, spun, fructe, folosind urmtorul tabel:

MRFURI

MODIFICRI PROVOCATE DE: TEMPERATUR UMIDITATE

FIN

ALCOOL

SPUN FRUCTE

Rezolva i acest exerci iu n caietul de noti e, lucrnd individual. Dup rezolvare, confrunta i-v rspunsurile cu cele puse la dispozi ia voastr de profesor. Timp de lucru 10 minute.
DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT 28

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Exerci iul nr.3 (exerci iu suplimentar)

LUCRU INDIVIDUAL/ ECHIP

n tabelul de mai jos, identifica i opera iile de ntre inere a mrfurilor i efectele nerespectrii acestora .

OPERA II DE NTRE INERE A MRFURILOR

CUM ?

DE CE ?

EFECTELE NERESPECTRII OPERA IILOR DE NTRE INERE

Rezolvarea acestui exerci iu presupune consultarea cu aten ie a materialului documentar pus la dispozi ia voastr de profesor. Lucra i individual i apoi discuta i n perechi solu iile gsite. Timp de lucru: 15 minute. Confrunta i-v rspunsurile cu cele prezentate de profesor pe folie. Corecta i cu rou eventualele greeli sau casete rmase necompletate .

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

29

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Exerci iul nr. 4

LUCRU INDIVIDUAL

Pe baza fiei de documentare nr. 2, preciza i care sunt criteriile de depozitare a mrfurilor.

Rezolva i sarcina de lucru individual n caietul de noti e. Timp de lucru- 5 minute

CRITERII DE DEPOZITARE

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

30

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Exerci iul nr.5 Completa i spa iile goale de pe orizontal,astfel nct pe vertical s se ob in sintagma: PSTRARE.

A P A S T R A R E B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Spa iu de pstrare a mrfurilor. Factor care influen eaz pstrarea mrfurilor. Mod de organizare amrfurilor n depozit. Efectele excesului de ap. Pe el se aeaz mrfurile. Termen de(pn cnd mrfurile pot fi comercializate). Se ndeprteaz cu ajutorul aspiratoarelor. ngrijirea mrfurilor.

1 2 3 4 5 6 7 8

Confrunta i-v rspunsurile cu cele prezentate de profesor pe folie. Corecta i cu rou eventualele greeli sau casete rmase necompletate .

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

31

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

ACTIVITATEA NR. 4 FIA DE EVALUARE

Nota i cu A dac afirma ia este adevrat i cu F dac afirma ia este fals! 1. Ordonarea mrfurilor se face pe grupe, subgrupe, articole i sortiment. 2. Pstrarea mrfurilor este influen at de: temperatur, umiditate, circula ia aerului. 3.Depozitarea mrfurilor se face n ordinea ieirii. 4. La depozitarea mrfurilor nu trebuie avut n vedere nici un criteriu de depozitare. 5. Verificarea termenului de valabilitate se realizeaz periodic. 5p I. 3p II. ncercui i rspunsul corect! 1. Pstrarea mrfurilor este influen at de urmtorii factori: a) temperatura, umiditatea, circula ia aerului; b) lumin, umiditate; c) curen ii de aer; d) spa iul de depozitare. 2. ntre a) b) c) d) inerea mrfurilor se realizeaz prin: verificarea termenului de valabilitate; aerisire; mutarea lor prin depozit; mrfurile nu necesit ntre inere,

3. Criteriile de depozitare a mrfurilor sunt: a) ordonarea mrfurilor pe grupe, subgrupe, articole i sortimente; b) asigurarea parametrilor de pstrare; c) n func ie de mrime; d) n func ie de greutate. 1p III.Enumera i criteriile de depozitare a mrfurilor.

Dup completarea individual a fiei de lucru, colegii de banc i vor schimba lucrrile ntre ei i vor corecta, conform punctajului i a fiei cu solu iile corecte pus la dispozi ie de profesor, lucrarea colegului, stabilind nota. Se va argumenta acordarea punctajului.
DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT 32

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

ACTIVITATEA NR. 5

FI DE LUCRU
Exerci iul nr.1 LUCRU INDIVIDUAL

Corela i mijloacele de transport din coloana A, cu tipurile de mijloace de transport din coloana B.

A a. crucioare b.transpalet manual c. electrocar d. electrostivuitor cu furc 1. cu instala ii de ridicare

2. cu instala ii de ridicare pe nl imi mici 3.mijloc de transport mecanizat 4. utilaje de transport manual

Exerci iul nr.2

(exerci iu suplimentar)

STUDIU DE CAZ

Realiza i un studiu comparativ ntre caracteristicile func ionale ale electrotranspaletei cu furc i cele ale transpaletei manuale cu furc, completnd tabelul de mai jos:

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

33

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Caracteristici func ionale

Electrotranspalet cu furc

Transpalet manual cu furc

Mod de deplasare Opera ii la care sunt folosite Greutatea pe care o poate ridica Viteza de deplasare

DAC AVE I NELMURIRI NU EZITA I S NTREBA I PROFESORUL!

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

34

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Exerci iul nr.3

LUCRU INDIVIDUAL

Corela i caracteristicile mijloacelor de transport din coloana A cu utilajele comerciale din coloana B.

A a. Este mecanizat n ntregime b. Este semimecanizat c. Este folosit intensiv pentru transportul pe distan e mari, pe orizontal d. Este folosit pentru transport pe distan e mici e. Este o main de ridicat pe nl imi mici f. Capacitate de transport mare (630kg) g. Viteza de deplasare 4 km/ or h. Are putere ridicat de remorcare i. nl imea de ridicare este de 3, 3 m j. Capacitate de manevrare n spa ii nguste k.,Mijloc ideal pentru activitatea de stivuire

B 1. electrocar 2. electrostivuitor cu furc 3. electrotranspalet cu furc

Rezolva i sarcina de lucru individual n caietul de noti e. Timp de lucru- 10 minute


,

Pentru c a i rezolvat corect exerci iile anterioare, primi i un BONUS!

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

35

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Exerci iul nr.4

BONUS

Completa i spa iile goale de pe orizontal astfel nct pe vertical s rezulte sintagma CRUCIOR. 1 2 3 4 5 6 7 8 t e r l a e n c s f u r l C A R U C I O R a d e t h v c t

a g i i a a

u l n r

l a g

i j i

s t p

t r o

1. Electrostivuitor cu. 2. Cutie mare de lemn n care se pstreaz mrfurile. 3. Trebuie respectate pentru transportul i depozitarea mrfurilor n condi ii de siguran i securitate. 4. Unelte, aparate i maini necesare pentru efectuarea opera iilor de depozitare. 5. Mijloace ajuttoare de prindere a mrfurilor. 6. Grmad ordonat de mrfuri. 7. Deplaseaz mrfurile dintr-un loc n altul. 8. Opera ia de deplasare a mrfurilor dintr-un loc n altul

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

36

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Exerci iul nr.5

LUCRU INDIVIDUAL

n diagrama de mai jos sunt ascunse 8 denumiri de mijloace de transport utilizate n depozite. Citi i pe orizontal i le ve i descoperi! E D E E S T U U L F R R D R O Z E G T T R A P W C H Z E T N C E T L D L Z S A R R I F E U P R C O Z A C I A U T S T O L C R R R D R E E I U A T R O L T O C N Z E S E R I S U C T C M P O P I I T A L R A O R V R N A L L O U U O U T A E A C I C A F D T D I T A L O A T O O R R I Z Z R R R M M L U W A J K

Exerci iul nr.6

LUCRU N ECHIP

Lucrnd n grupe de cte 3 elevi, consulta i SITE-uri de pe INTERNET , folosind un motor de cutare: GOOGLE SAU ALTAVISTA sau alte motoare de cutare i: Selecta i imagini cu utilaje comerciale, Selecta i imagini cu utilaje folosite la transportul mrfurilor n depozite.

Exerci iul nr. 7

LUCRU INDIVIDUAL/ ECHIP

Realiza i o list cu toate utilajele existente la locul unde efectua i practica.Aceast list o ve i prezenta colegilor la sfritul sptmnii. Confrunta i lista voastr cu listele colegilor i stabili i ce utilaje din cele prezentate la clas nu le-a i regsit la locul vostru de practic.

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

37

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

ACTIVITATEA NR. 6 FIA DE EVALUARE

I.Completa i spa iile libere: 1.Utilajele comerciale reprezint totalitatea ..., aparatelor, .., mainilor necesare pentru efectuarea opera iilor de.. 2p 2. Dup mobilitatea lor, mijloace.. i mijloace ... utilajele comerciale se clasific n:

3p

II.ncercui i rspunsul corect: 1.Utilizarea eficient a utilajelor comerciale permite: a) mecanizarea proceselor de conservare; b) automatizarea proceselor de sortare; c) mecanizarea i automatizarea proceselor de munc; d) paletizarea mrfurilor.

2. Din grupa mijloacelor de pstrare a mrfurilor fac parte: a) aparatele de aer condi ionat; b) rafturile; c) mainile de ambalat; d) maini de clcat.

3.Dup direc ia de realizare a transportului, utilajele se clasific n: a)utilaje pentru transport pe diagonal; b)utilaje pentru transport pe vertical; c)aparate de ridicat; d)mijloace sta ionare. 4p III.Clasifica i mijloacele de depozitare.

Timp de lucru 15 min. Se acord din oficiu 1 punct. Total 10 puncte.

Pentru verificare confrunta i rspunsurile cu cele prezentate de profesor pe folie!

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

38

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

ACTIVITATEA NR.7

FI DE LUCRU

Exerci iul nr.1

LUCRU INDIVIDUAL

Asocia i expresiile din prima coloan, cu expresiile din a doua, dac ntre ele exist o corela ie: 1. Dup natura ambalajului 2. Dup modul de pliere a) ambalaje fixe, ambalaje demontabile, ambalaje pliabile. b) ambalaje pentru produse alimentare, ambalaje pentru produse industriale, ambalaje pentru produse toxice. 3. Dup caracterul c) ambalaje refolosibile, ambalaje nerefolosibile. recuperabil d) carton, mase plastice, lemn, sticl

Rezolva i sarcina de lucru individual n caietul de noti e. Timp de lucru- 10 minute

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

39

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Exerci iul nr.2 Analiza i imaginile de mai sus i:

LUCRU N ECHIP

Identifica i tipul ambalajului dup domeniul de utilizare, Identifica i tipul de ambalaj dup natura materialului din care este confec ionat, Identifica i tipul de ambalaj dup caracterul reciclabil.

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

40

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Exerci iul nr.3

STUDIU DE CAZ

Pe baza fiei de documentare nr.4 (semne de averizare de pe ambalaje), analiza i mai multe ambalaje de produse alimenatare i nealimentare, realiznd un studiu n care s identifica i semnele specifice produselor alimenatare i cele specifice produselor nealimentare. Pute i realiza colaje cu semne decupate de pe ambalaje. Aceste colaje pot constitui fie de lucru individuale sau colective.

Timp de lucru 20 minute.

Exerci iul nr.4

JOC DE ROL

Imagina i-v urmtorul scenariu : V afla i ntr-un depozit de mrfuri nealimentare i primi i urmtoarele mrfuri : 10 ambalaje colective cu cutii detergent, 5 lzi cu farfurii de faian , 50 lzi cuie. Sarcinile tale de lucru sunt urmtoarele : Dezambaleaz mrfurile primite folosind n condi ii de siguran uneltele corespunztoare. Sorteaz ambalajele primite dup natura materialului din care sunt confec ionate; Returneaz ctre furnizori ambalajele recuperabile. Po i folosi urmtorul tabel, pentru a i monitoriza activitatea: Sarcina de lucru Cum trebuie fcut ? Cum am fcut ? Modalit i de remediere a greelilor

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

41

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Exerci iul nr.5

LUCRU N ECHIP

Lucrnd n grupe de cte 3 elevi, consulta i SITE-uri de pe INTERNET , folosind un motor de cutare : GOOGLE sau ALTAVISTA sau alte motoare de cutare i: Selecta i imagini cu ambalaje de mfuri, Grupa i imaginile cu ambalajele dup natura materiei prime din care sunt confec ionate ambalajele.

Exerci iul nr.6 (exerci iu suplimentar)

STUDIU INDIVIDUAL

Realiza i un eseu de 2 pagini, n care s eviden ia i multiplele utilizri ale ambalajelor din materiale complexe.

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

42

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

ACTIVITATEA NR. 8 FIA DE EVALUARE

I. Aprecia i cu A (adevrat) sau F (fals) urmtoarele enun uri: a) Ambalajele se depoziteaz n spa ii special amenajate n func ie de natur, tip, mod de circula ie, grad de rigiditate etc. b) Cletii sunt unelte utilizate la prelucrri prin lovire. Avnd forme, greut i i dimensiuni diferite, se utilizeaz pentru demontarea ambalajelor de transport. c) Primirea ambalajelor de la furnizori este urmat obligatoriu de recep ionarea acestora n scopul verificrii cantitative i calitative i a integrit ii lor. d) Dup caracterul recuperabil, ambalajele sunt recuperabile i nerecuperabile. e) Lzile sunt ambalaje fixe.

3,75p

2,25p

II.Clasifica i ambalajele dup natura materiei prime, modul de pliere i caracterul recuperabil.

3p

III.Completa i spa iile libere:

AMBALAJUL reprezint: .destinat s cuprind sau un produs sau un ansamblu de produse, pentru a le asigura .din punct de vedere fizic, chimic, mecanic, biologic n scopul men inerii i .. acestora .

AMBALAREA mrfurilor este , procedeul sau metoda prin care se asigur cu ajutorul ambalajului, . temporar a produsului, n decursul .(transportului, depozitrii )

Timp de lucru 15 min. Se acord din oficiu 1 punct. Total 10 puncte.

Pentru verificare confrunta i rspunsurile cu cele prezentate de profesor pe folie!

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

43

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

SOLU II I SUGESTII METODOLOGICE


ACTIVITATEA NR.1 FI DE LUCRU- LOTUL COMERCIAL Solutia exercitiului nr. 2 Mrfuri Pateu Sectorul Produse alimentare Produse nealimentare Grupa Carne i produse din carne Mrfuri textile Subgrupa Conserve din carne Confec ii femei Articol Pateu Sort Pateu de pasre Bluza INA, model 221,mrime 40, culoare roz Detergent VAX 150 gr., manual Pine alb 250 gr.

Bluza

Bluza

Detergent

Produse nealimentare Produse alimentare

Mrfuri chimice Mrfuri de morrit si panifica ie

Pine

Produse de splat si curatat Produse de panifica ie

Detergent

Pine

Solu ia exercitiului nr. 3

SORT ARTICOL SUBGRUPA GRUPA

Pantaloni ln Pantaloni Confec ii pentru brba i Mrfuri textile Mrfuri nealimentare

Ciocolat cu crem i alune Ciocolat Ciocolat Produse zaharoase Mrfuri alimentare

Sapun Flutura Spun Produse de igien Produse igienice Mrfuri nealimentare

Brnz telemea Brnz Brnzeturi Lapte i produse lactate Mrfuri alimentare

SECTOR

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

44

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Solu ia exerci iului nr.4 a)

cntar

balan comercial

lector optic

se utilizeaz la determinarea greut ii, pentru mrfurile sau comercializate n vrac.

b) Cntarul -

livrate

Balan a comercial este folosit pentru cntrirea produselor alimentare i calcularea pre ului Lectorul optic - se utilizeaz pentru citirea codurilor de bare n scopul identificrii sortimentului de mrfuri. Lectorul poate fi folosit i la inventarierea mrfurilor.

Sugestie metodologic exerci iul nr.5

Fiecare echip va avea un purttor de cuvnt care va prezenta concluziile n fa a celorlate echipe i un secretar care va nota concluziile. Sugestie de produse al cror ambalaj ar putea fi analizat: ciocolat, sticle de rcoritoare, pungi de fin, cutii de rcoritoare, conserve etc. *** Se pot accepta i sugestii din partea elevilor.

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

45

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Solu ia exerci iului nr. 6 1 B A L A N T A 2 3 4 5 6 7 V O I A J

M E T R U

R A B A T A B I L I

A R T I C O L

A L I M E N T A R

C A R U C I O R

Sugestie metodologic exerci iul nr.7 *** Aceast aplica ie poate fi folosit i de maitrii instructori n cadrul orelor de instruire practic, urmrind dezvoltarea abilit ilor practice ale elevilor. ACTIVITATEA NR. 2 TEST DE EVALUARE Solu iile testului de evaluare I. 1 a, 2 a, 3 c II. 1 a, 2 b, 3 c III. 1 F, 2 A, 3A, 4 A

ACTIVITATEA NR. 3 FI DE LUCRU - DEPOZITAREA MRFURILOR Solu ia exerci iului nr.1 - circula ia aerului - temperatura - umiditatea

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

46

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Solu ia exerci iului nr.2 MRFURI FIN ALCOOL SPUN FRUCTE MODIFICRI PROVOCATE DE: TEMPERATUR UMIDITATE Aglomerarea, uscarea, Umectare, mucegire infestarea Evaporarea con inutului de -----------------------alcool, dilatarea lichidelor Clivaj, crpare Umectare i nmuiere Coacere excesiv, uscare, umectare, mucegire, nghe are Putrefac ia

Solu ia exerci iului nr. 3 OPERA II DE NTRE INERE A MRFURILOR CUM ? DE CE ? EFECTELE NERESPECTRII OPERA IILOR DE NTRE INERE Defecte caliatative ale mrfurilor Expirarea mrfurilor, pierderi cantitative Degradarea ambalajelor Mrfurile mprumut mirosuri strine, nemaifiind apte pentru consum

Stivuire

n stive, rafturi, vrac Citirea termenelor de valabilitate i a datelor de fabrica ie Aspiratoare, crpe de praf Verificarea locurilor unde sunt depozitate mrfurile

Verificarea termenului de valabilitate

Pentru pstrarea corespunztoare a mrfurilor Identificarea mrfurilor care expir sau au expirat Pstrarea i ntre inerea mrfurilor Mrfurile pot mprumuta mirosuri strine de la alte mrfuri (pete, detergent, sod)

Asigurarea condi iilor de igien Verificarea vecint ilor

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

47

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Asigurarea parametrilor de pstrare

Verificarea temperaturii i a umidit ii

Asigurarea condi iilor optime de pstrare

Degradarea mrfurilor

Solu ia exerci iului nr. 4 Ordonarea mrfurilor pe grupe, subgrupe, articole, sortimente Depozitarea n stive, rafturi sau vrac, Accesul uor la mrfuri, Depozitarea mrfurilor n ordinea intrrii i a termenelor de valabilitate

Solu ia exerci iului nr. 5 d u t e r a v p r P A S T R A R E o t e a l a t z i f a f i i v t b n t a 1 2 3 4 5 6 7 8

m p u

a d

t i

m i

i e

l r

i e

ACTIVITATEA NR. 4 FIA DE EVALUARE Solu iile testului de evaluare I.1A, 2A, 3 F, 4 F, 5 A II. 1 a, 2 a, 3 a III. - Ordonarea mrfurilor pe grupe, subgrupe, articole, sortimente - Depozitarea n stive, rafturi sau vrac, - Accesul uor la mrfuri, - Depozitarea mrfurilor n ordinea intrrii i a termenelor de valabilitate

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

48

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

ACTIVITATEA NR.5 FI DE LUCRU-UTILAJE COMERCIALE Solu ia exerci iului nr.1 a.4,b.2,c.c,d.1 Solu ia exerci iului nr.2 Caracteristici Electrotranspalet cu Transpalet manual cu furc func ionale furc

Mod de deplasare

Opera ii la care sunt folosite Greutatea pe care o poate ridica Viteza de deplasare

Mijloc semimecanizat, specializat pentru transportul pe distan e mici Ridicarea i deplasarea mrfurilor 1000 kg.

Mijloc manual de ridicare i transport pe distan e mici

Ridicarea i tranportul mrfurilor paletizate 250-1200 kg

5,5 m sau 4 km /or

---------

Clasa se va mpr i n echipe. Fiecare echip va avea un purttor de cuvnt care va prezenta concluziile n fa a celorlate echipe i un secretar care va nota concluziile.
Solu ia exerci iului nr.3 1.a,c,j 2.a,d,f,g,k 3.b,e,g, Solu ia exerci iului nr.4 1 f 2 3 4 5 6 7 8 t e r l a e n c s

r l

C A R U C I O R

a d e t h v c t

a g i i a a

u l n r

l a g

i j i

s t p

t r o

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

49

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

Solu ia exerci iului nr.5 E D E E S T U U L F R R D R O Z E G T T R A P W C H Z E T N C E T L D L Z S A R R I F E U P R C O Z A C I A U T S T O L C R R R D R E E I U A T R O L T O C N Z E S E R I S U C T C M P O P I I T A L R A O R V R N A L L O U U O U T A E A C I C A F D T D I T A L O A T O O R R I Z Z R R R M M L U W A J K

Sugestie metodologic exerci iul nr. 6 Din maginile selectate se vor realiza fie de lucru care vor fi ataate portofoliului personal. Aceste fie vor constitui dovezi suplimentare pentru evaluare. Din maginile selectate se vor realiza fie de lucru care vor fi ataate portofoliului personal. Aceste fie vor constitui dovezi suplimentare pentru evaluare. ACTIVITATEA NR. 6 TEST DE EVALUARE Solu ia testului de evaluare I.1.Utilajele comerciale - reprezint totalitatea uneltelor, aparatelor, instrumentelor, mainilor necesare pentru efectuarea opera iilor de depozitare 2.Dup mobilitatea lor, utilajele comerciale se clasific n mijloace fixe i mijloace mobile. II. III. 1.c, 2 b, 3.b Mijloace de depozitare principale: sta ionare; mobile.

Mijloace de depozitare ajuttoare: mijloace de preluare a ncrcturii; alte mijloace.

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

50

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

ACTIVITATEA NR.7 FI DE LUCRU -DEZAMBALAREA MRFURILOR Solu ia exerci iului 1 :1.d, 2.a, 3c Solu ie exerci iului nr. 2 Ambalaje pentru produse alimentare. Ambalaje din carton, metal, sticl, materiale complexe, plastic Ambalaje reciclabile Sugestie metodologic la exerci iul nr. 2 Clasa va fi mpr it n echipe. Fiecare echip va avea un purttor de cuvnt care va prezenta concluziile n fa a celorlate echipe i un secretar care va nota concluziile. Timp de lucru 15 minute. ***** Profesorul poate folosi alte exemple de ambalaje sau elevii pot aduce ambalaje sau imagini de ambalaje care vor fi analizate n clas ***** Se poate propune n coal o Sptmn a naturii, n care elevii vor colecta toate ambalajele reciclabile din coal (hrtie, carton, sticle de plastic etc). Sugestie metodologic la exerci iul nr. 3 Clasa va fi mpr it n echipe. Fiecare echip va avea un purttor de cuvnt care va prezenta concluziile n fa a celorlate echipe i un secretar care va nota concluziile studiului de caz . Purttorul de cuvnt va prezenta concluziile studiului de caz celorlalte echipe. Sugestie metodologic la exerci iul nr. 4 Clasa va fi mpr it n echipe. Fiecare echip va desemna un reporter, care va fi impar ial. Acest reporter, va observa modul n care rezolv sarcinile de lucru celelalte echipe. La sfritul exerci iului, va prezenta concluziile, argumentndu-le. Acest exerci iu este indicat i pentru orele de instruire practic, elevii dezvoltndu-i cunotin ele practice Sugestie metodologic la exerci iul nr. 5 Din imaginile selectate se vor realiza fie de lucru care vor fi ataate portofoliului personal. Aceste fie vor constitui dovezi suplimentare pentru evaluare.

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

51

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

ACTIVITATEA NR. 8 TEST DE EVALUARE Solu ia testului de evaluare I.a A, II. b F, c A , d A, c A MATERIA PRIM: Ambalaje din hrtie-carton Ambalaje din sticl Ambalaje din metal Ambalaje din materiale plastice Ambalaje din materiale textil Ambalaje din materiale complexe MODUL DE PLIERE : Ambalaje fixe Ambalaje demontabile Ambalaje pliabile CARACTERUL RECUPERABIL : Ambalaje recuperabile Ambalaje nerecuperabile

III. AMBALAJUL reprezint un mijloc destinat s cuprind sau s nveleasc un produs sau un ansamblu de produse, pentru a le asigura protec ia din punct de vedere fizic, chimic, mecanic, biologic n scopul men inerii calit ii i integrit ii acestora AMBALAREA mrfurilor este opera ia, procedeul sau metoda prin care se asigur cu ajutorul ambalajului, protec ia temporar a produsului, n decursul manipulrii (transportului, depozitrii ).

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

52

MODULUL: ECONOMIA INTREPRINDERII COMERCIALE

BIBLIOGRAFIE:

1. Standarde de pregtire profesional- Comer , nivel 1 2 A. L. Ristea, C Tudose, - A fi sau a nu fi comerciant, Editura Didactic i V. Ioan - Franc Pedagogic. R.A., Bucureti, 1996 3. Ana - Lucia Ristea, Constantin Tudose, Valeriu Ioan- Franc 4. AnaLucia Ristea, Constantin Tudose, Valeriu Ioan Franc 5. Dumitru Dima, Rodica Pamfilie, Roxana Procopie 6. Tehnologie Comercial, Bucureti, 1999 Tehnologie Comercial, Bucureti, 1995 Editura Expert,

Editura

Expert,

Mrfurile alimentare n comer ul interna ional, Editura Economic, Bucureti, 2001 Criterii cadru de etalare a mrfurilor i prezentare deosebit a magazinelor, Oficiul de informare documentar pentru comer interior, Bucureti1985

DOMENIUL: COMERT CALIFICAREA: LUCRATOR IN COMERT

53