Sunteți pe pagina 1din 10

CALCULUL BILANULUI DE MATERIALE I ANALIZA

CONSUMURILOR SPECIFICE

1.Bilan de materiale pentru crnai superiori


Tabel 1. Reeta de fabricaie pentru 100 de kg. produs finit
Nr. crt.
1.
2.
3.

Materii prime
Carne porc lucru
Carne vit I
Slnin tare

U.M.
kg
kg
kg

Cantitate
30
30
40

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Condimente
Piper negru boabe
Piper negru mcinat
Boia dulce
Chimen
Usturoi
Ienibahar

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tab..3
U.M.
Cantitate
Sare
kg
2,500
Zahr
kg
1,300
Acid citric
kg
0,150
Citrat de sodiu
kg
0,100
Erisorbat de sodiu sau ascorbat de sodiu
kg
0,050
Nitrat de sodiu
kg
0,015
nveli: mae subiri de porc cu diametrul de 32-36 mm

Tab.2

Materii auxiliare

Pierderi n procesul tehnologic

Depozitare produs finit


Maturare-uscare
Etuvare
Umplere vacuumare
Cuterizare
Tocare wolf carne de vit
Refrigerare carne de vit
Tiere carne de vit

1,5%
15 %
8%
0,3 %
0,2%
0,2%
0,5%
0,2%

U.M.
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Cantitate
0,500
0,100
0,800
0,080
0,100
0,100

Tranare- alegere-sortare
carne vit
Depozitare carcas de vit
Zvntare carne de porc
Tiere carne de porc
Tranare- alegere-sortare
carne porc
Depozitare semicarcas
de porc
Congelare slnin
Tiere slnin
Depozitare slnin

0,45%
0,4%
1%
0,2%
0,45%
0,4%
0,6 %
0,2%
0,1%

1. Depozitare produs finit


Sd = Sl + Sd,

[kg]

n care:
Sl cantitatea de crnai superiori livrai, kg (se consider producia fabricat ca livrat n
ziua urmtoare)
Sd - cantitatea de crnai superiori depozitat, kg
pd pierderi depozitare, %
Sl = 2000 kg
pd = 1,5%
Sd = Sl + pd Sd
Sd = Sl /(1 pd)
Sd = 2000 /(1 1,5/100) = 2000 /(98,5/100) = 2030,5
Sd = 2030,5 kg
2. Maturare-uscare
Smu = Sd + Pmu, [kg]
n care:
Smu - cantitatea de crnai superiori maturai-uscai, kg
pmu pierderi maturare-uscare, %
pmu = 15%
Smu = Sd + pmu Smu
Smu = Sd /(1 pmu)
Smu = 2030,5 /(1 15/100) = 2030,5 /(85/100) = 2389

Smu = 2389 kg
3. Etuvare
Se = Sum + Pe, [kg]
n care:
Se - cantitatea de crnai superiori etuvai, kg
pe pierderi etuvare, %
pe = 8%
Se = Sum + pe Se
Se = Sum /(1 pe)
Se = 2389 /(1 8/100) = 2389 /(92/100) = 2596,5
Se = 2596,5kg
4. Umplere-vacuumare
Suv= Se + Puv, [kg]
n care:
Suv - cantitatea de crnai superiori umplui-vacuumai, kg
puv pierderi umplere-vacuumare, %
puv = 0,3%
Suv = Se + puv Suv
Suv = Se /(1 puv)
Suv = 2596,5 /(1 0,3/100) = 2596,5 /(99,7/100) = 2604,5
Suv = 2604,5 kg
5. Cuterizare
Ac = Suv + Pc, [kg]
n care:
Acc - cantitatea de amestec carne + condimente, kg
pc pierderi cuterizare, %
Pc = 0,2%
Acc = Suv + pc Acc
Acc = Suv /(1 pcc)
Acc = 2604,5/(1 0,2/100) = 2604,5 /(99,8/100) = 2610

Acc = 2610 kg
6. Compoziie crnai
Acc = Cpl + Sl + CvI + Cc + As, [kg]
n care:
Cpl - cantitatea de carne porc lucru, kg
CvI - cantitatea de carne vit I, kg
Sl cantitatea de slnin tare, kg
Cc - cantitatea de condimente, kg
As - cantitatea de amestec srare, kg
Conform reetelor prezentate mai sus vom avea:
Cpl = Acc csp = 2610 30/100 =

783 kg

CvI = Acc csp = 2610 30/100 =

783 kg

Sl = Acc csp = 2610 40/100 =

1044 kg

Cc = Acc csp = 2610 1,680/100 = 43,8 kg


As = Acc csp = 2610 4,115/100 = 107,4 kg
7. Tocare wolf carne vit
Cvto = CvI + Pto, unde:
Cvto cantitatea de carne vit calitatea I tocat, kg
pto pierderi tocare, %
pto = 0,2%
Cvto = CvI (1 - pto) = 783(1 - 0,2/100) =783 (99,8/100)
Cvto = 784,5 kg
8. Refrigerare carne vita
Cvr = Cvto + Pr, unde:
Cvr cantitatea de carne vit calitatea I refrigerat, kg
pr pierderi refrigerare, %
pr = 0,5%
Cvr = Cvto (1 - pr) = 784,5(1 - 0,5/100) =784,5 (99,5/100)
Cvr = 788,5 kg

9. Tiere carne vit


Cvta = Cvr + Pta, unde:
Cvta cantitatea de carne vit calitatea I tiat, kg
pta pierderi tiere, %
pta = 0,2%
Cvta = Cvr (1 - pr) = 788,5(1 - 0,2/100) =788,5 (99,8/100)
Cvta = 790 kg
10.Tranare- alegere-sortare carne vit
Ctas Ir = Cvta + Ptas, unde:
Ctas cantitatea de carne sferturi carcas vit supus tranrii, kg
Ir indice de recuperare carne vit calitatea I,
Ir = 24%
ptas pierderi tranare, alegere, sortare, %
ptas = 0,45%
Ctas Ir = Cvta + ptas Ctas
Ctas = Cvta /(Ir - ptas)
Ctas = 790 /(24/100 - 0,45/100) = 790/(23,55/100)
Ctas = 3355 kg

11. Depozitare carcas vit


Scv = Ctas + Pd, unde:
Scv cantitatea de carne sferturi carcas vit depozitat, kg
pd pierderi depozitare, %
pd = 0,4%
Scv = Ctas + pd Scv
Scv = Ctas /(1- pd) = 3355 /(1 0,4/100) = 3355 /(99,6/100)
Scv = 3368 kg
12. Zvntare carne porc
Cpc = Cpl + Pc, unde:
Cpc cantitatea de carne porc lucru tocat, kg
pc pierderi congelare, %
pc = 1 %
Cpc = Cpl (1 - pc) = 783(1- 1/100) =783 (99/100)
Cpc = 791 kg

13. Tiere carne porc


Cptz = Cpc + Ptz, unde:
Cptz cantitatea de carne porc lucru tiat, kg
ptz pierderi tiere, %
ptz = 0,2 %
Cptz = Cpc (1 - pc) = 791 (1- 0,2/100) =791 (99,8/100)
Cptz = 792,5 kg
14. Tranare- alegere-sortare carne porc
Ctas Ir = Cptz + Ptas, unde:
Ctas cantitatea de carne semicarcas porc supus tranrii, kg
Ir indice de recuperare carne porc lucru,
Ir = 27%
ptas pierderi tranare, alegere, sortare, %
ptas = 0,45%
Ctas Ir = Cptz + ptas Ctas
Ctas = Cptz /(Ir - ptas)
Ctas = 792,5 /(27/100 - 0,45/100) = 792,5/(26,55/100)
Ctas = 2985 kg
15. Depozitare carne porc
Scp = Ctas + Pd, unde:
Scp cantitatea de carne semicarcas porc depozitat, kg
pd pierderi depozitare, %
pd = 0,10%
Scp = Ctas + pd Scv
Scp = Ctas /(1- pd) = 2985/(1 0,10/100) = 2985/(99,9/100)
Scp = 2988 kg

16. Congelare slnin


Slc = Sl + Pt, unde:
Slc cantitatea de slnin congelat, kg
pc pierderi congelare, %
pc = 0,6%
Slc = Slt (1 - pt) = 1044(1- 0,6/100) = 1044 (99,4/100)
Slc = 1050 kg
17. Tiere slnin

Slt = Slc + Pt, unde:


Slt cantitatea de slnin tiat, kg
pt pierderi tiere, %
pt = 0,2 %
Slt = Slc (1 - pt) = 1050(1- 0,2/100) = 1050 (99,8/100)
Slt = 1056,5 kg
18. Depozitare slanina
Sld= Slt+ Pd, unde:
Sld cantitatea de slanina depozitat, kg
pt pierderi depozitare, %
pt = 0,1%
Sld = Slc (1 - pt) = 1065(1- 0,4/100) = 1065 (99,6/100)
Sld = 1058 kg
Pentru 2000 de kg.de crnai superiori se folosesc
Carne de vita I ...790 kg
Carne de porc lucru792,5 Kg
Slnina1058 kg
Total= 2651,5 Kg
Necesarul de condimente
Se calculeaz necesarul de piper negru boabe ce trebuie adugat la operaia de cuterizare prin
formula urmtoare:
100 kg produs...................................0,500 kg piper
2610 kg.................................................................x
x = 2610 * 0,500 /100 = 13,05 kg piper
Se calculeaz nececsarul de piper negru macinat ce trebuie adugat la operaia de cuterizare
prin formula urmtoare:
100 kg produs...................................0,100 kg piper
2610 kg.................................................................x
x = 2610 * 0,100 /100 = 2,61 kg piper

Se calculeaz nececsarul de boia dulce ce trebuie adugat la operaia de cuterizare prin


formula urmtoare:
100 kg produs...................................0,800 kg boia dulce
2610 kg.................................................................x
x = 2610 * 0,800 /100 = 20,88 kg boia dulce
Se calculeaz nececsarul de chimen ce trebuie adugat la operaia de cuterizare prin formula
urmtoare:
100 kg produs...................................0,080 kg chimen
2610 kg.................................................................x
x = 2610 * 0,080 /100 = 2,08 kg chimen

Se calculeaz nececsarul de usturoi ce trebuie adugat la operaia de cuterizare prin formula


urmtoare:
100 kg produs...................................0,100 kg usturoi
2610 kg.................................................................x
x = 2610 * 0,100 /100 = 2,61 kg usturoi
Necesarul de materii auxiliare
Se calculeaz necesarul de sare ce trebuie adugat la operaia de cuterizare prin formula
urmtoare:
100 kg produs...........................................2,5 kg sare
2610kg.................................................................x
x = 2610 * 2,5 /100 = 65,25 kg sare
Se calculeaz necesarul de zahr ce trebuie adugat la operaia de cuterizare prin formula
urmtoare:

100 kg produs......................................1,300kg zahr


2610 kg.................................................................x
x = 2610 * 1,3/100 = 33,93 kg zahar

Se calculeaz necesarul de acid citric ce trebuie adugat la operaia de cuterizare prin formula
urmtoare:
100 kg produs......................................0,150kg acid citric
2610 kg.................................................................x
x = 2610 * 0,150 /100 = 0,31 kg acid citric

Se calculeaz necesarul de citrat de sodiu ce trebuie adugat la operaia de cuterizare


prin formula urmtoare:
100 kg produs......................................0,100 kg citrat de sodiu
2610 kg.................................................................x
x = 2610 * 0,100 /100 = 2,61 kg citrat de sodiu
Se calculeaz necesarul de erisorbat de sodiu ce trebuie adugat la operaia de cuterizare prin
formula urmtoare:
100 kg produs......................................0,050 kg erisorbat de sodiu
2610 kg.................................................................x
x = 2610 * 0,050 /100= 1,30 kg erisorbat de sodiu
Se calculeaz necesarul de nitrat de sodiu ce trebuie adugat la operaia de cuterizare prin
formula urmtoare:
100 kg produs......................................0,015 kg nitrat de sodiu
2610 kg.................................................................x
x = 2610 * 0,015 /100 = 0,39 kg nitrat de sodiu

Consumul specific se definete ca fiind raportul dintre material prim i produsul finit.

Cs = 2640,5/2000 = 1,32
Centralizator necesar materii prime
Tab. 4.
Sortiment
Crnai superiori

Carne vit cal.I


790 kg.

Carne porc
792,5 kg.

Slnin
1069 kg.

Centralizator necesar carcas carne vit i porc


Tab.2.
Sortiment

Sferturi carcas carne

Semicarcas carne porc

Crnai superiori

vit
3368 kg.

2988 kg.

Necesar condimente i materii auxiliare pentru realizarea produciei


Tab. 5.
Sortimente
Piper boabe
Piper mcinat
Boia dulce
Chimion
Usturoi
Ienibahar
Sare
Zahr
Acid citric
Citrat de sodiu
Erisorbat de Na
Nitrat de sodiu
Polifosfat de Na

Crnai superiori
[kg]
13,05
2,61
20,88
2,08
2,61
65,25
33,93
0,31
2,61
1,30
0,39
-