Sunteți pe pagina 1din 4

DREPTURILE DE AUTOR

La nivel national drepturile de autor si drepturile conexe sunt reglementate de Lege nr. 8/1996 din 14/03/1996. Ultima actualizare a acestei legi s-a realizat la data de 01.01.20121.Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. Prin aceasta lege, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor este autoritate unic de reglementare, eviden prin registre naionale, supraveghere, autorizare, arbitraj i constatare tehnicotiinific n domeniul proteciei drepturilor de autor i al celor conexe n Romnia. Pe plan extern, ORDA are responsabilitatea comunicrii ctre Comisia European a informaiilor privind orice dispoziii naionale adoptate n domeniul proteciei drepturilor de autor i al celor conexe.2 "Dreptul de autor" este o sintagma care defineste legislatia ce se refera la protectia operelor de creatie. Prin "oper de creatie" se ntelege orice creatie intelectuala, incluznd aici atat lucrarile stiintifice si tehnice, cat si cele datorate imaginatiei: literatura, pictura, muzica, arhitectura, coregrafie etc). Acest drept este legat de persoana autorului si comporta atribute de ordin moral si patrimonial. Opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata, independent de aducerea la cunostinta publica, prin simplul fapt al realizarii ei, chiar in forma nefinalizata. Obiect dreptului de autor este reprezentat de operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, cum sunt: scrierile literare si publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum si programele pentru calculator; operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicarile, studiile, cursurile universitare, manualele scolare, proiectele si documentatiile stiintifice; compozitiile muzicale cu sau fara text; operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice si pantomimele; operele cinematografice, precum si orice alte opere audiovizuale; operele fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei; operele de arta grafica sau plastica, cum ar fi: operele de sculptura, pictura, gravura, litografie, arta monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei si a metalului, desene, design, precum si alte opere de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice; 1

operele de arhitectura, inclusiv plansele, machetele si lucrarile grafice ce formeaza proiectele de arhitectura; lucrarile plastice, hartile si desenele din domeniul topografiei, geografiei si stiintei in general. Fara a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecand de la una sau mai multe opere preexistente, si anume: traducerile, adaptarile, adnotarile, lucrarile documentare, aranjamentele muzicale si orice alte transformari ale unei opere literare, artistice sau stiintifice care reprezinta o munca intelectuala de creatie; culegerile de opere literare, artistice sau stiintifice, cum ar fi: enciclopediile si antologiile, colectiile sau compilatiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creatii intelectuale. Exista si exceptii care nu pot beneficia de protectia legala a dreptului de autor, acestea sunt urmatoarele: ideile, teoriile, conceptele, descoperirile stiintifice, procedeele, metodele de functionare sau conceptele matematice ca atare si inventiile, continute intr-o opera, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare; textele oficiale de natura politica, legislativa, administrativa, judiciara si traducerile oficiale ale acestora; simbolurile oficiale ale statului, ale autoritatilor publice si ale organizatiilor, cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul si medalia; mijloacele de plata; stirile si informatiile de presa; Continutul dreptului de autor implica atat existenta unor drepturi morale, cat si existenta unui ansamblu de drepturi patrimniale de autor. Drepturile morale ale autorului unei opere constau in: a) dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi adusa opera la cunostinta publica; b) dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei; c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publica; d) dreptul de pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa; e) dreptul de a retracta opera, despagubind, daca este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare prejudiciati prin exercitarea retractarii. In ceea ce priveste drepturile patrimoniale,

autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide daca, in ce mod si cand va fi utilizata opera sa, inclusiv de a consimti utilizarea operei de catre altii. Utilizarea unei opere da nastere la drepturi patrimoniale, distincte si exclusive ale autorului de a autoriza sau de a interzice: a) reproducerea operei; b) distribuirea operei; c) importul in vederea comercializarii pe piata interna a copiilor, inclusiv prin punerea operei la dispozitia publicului astfel incat sa poata fi accesata in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public; d) inchirierea operei; e) imprumutul operei; f) comunicarea publica, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispozitia publicului, astfel incat sa poata fi accesata in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public; g) radiodifuziunea operei; h) retransmiterea prin cablu a operei; i) realizarea de opera derivate.1 Pe 4 Ianuarie 2012 ANAF a emis un comunicat de presa referitor la veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe, fiind facute mentiuni legate de sistemul de impozitare a acestora Veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe pot fi impozitate astfel: 1. Cu impozit final de 16% aplicat la venitul brut. Pentru aceste venituri se datoreaza si contributiile sociale (CAS de 10,5% si somaj 0,5%). Baza de calcul a contributiilor individuale o reprezinta venitul brut diminuat cu cota forfetara de cheltuieli (20% sau 40% prevazuta la art. 50 alin. 1 lit.a sau art. 50 alin. 2 lit.a din CF). Persoana fizica care realizeaza venitul nu are obligatia depunerii Declaratiei anuale de venit D200. 2. Cu impozit de 10%, plata anticipata. Cota de impozit de 10% se aplica la diferenta dintre venitul brut si contributiile obligatorii (CAS 10,5% si somaj 0,5%). Deducerea contributiilor se acorda incepand cu 1 ianuarie 2012. Optiunea pentru impozitarea venitului cu cota de 16% impozit final, sau 10% plata anticipata, va fi mentionata in contractul in baza caruia se realizeaza venitul. Persoanele care realizeaza astfel de venituri in mod ocazional, si care au calitatea de salariat nu datoreaza contributiile individuale. De asemenea, nu datoreaza contributii individuale, persoanele care au calitatea de pensionar.3 Referinte bibliografice: 1. 2. Lege nr. 8/1996 din 14/03/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe http://www.orda.ro/ Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor 3

3. http://www.anaf.ro/ Agentia Nationala de Administrare Fiscala