Sunteți pe pagina 1din 5

250. Care sunt singurii asociati care pot ataca hotararile adunarii generale ? a.

Asociatii reprezentati in cadrul adunarii generale b. Asociatii care s-au abtinut de la vot. c. Asociatii care au luat parte la adunarea generala, au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal al adunarii, sau asociatii care nu au fost prezenti in adunarea generala.; ANS: C 251. Care este cvorumul necesar al adunarii generale in societatile cu raspundere limitata? a. majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale b. unanimitatea tuturor asociatilor c. majoritatatea absoluta a asociatilor si administratorilor ANS: A 252. In ce conditii de cvorum decide adunarea generala la societatile cu raspundere limitata, cu privire la modificarea actului constitutiv ? a. Prin votul majoritatii absolute a asociatilor si administratorilor b. Prin votul unanim al asociatilor, afara numai daca in actul constitutiv nu se prevede altfel c. Prin votul majoritatii absolute a asociatilor si a partilor sociale. ANS: B 253. Cum este orice conventie privind exercitarea intr-un anumit fel a dreptului de vot ? a. anulabila b. valabila c. nula ANS: C 254. In ce conditii se va trimite convocarea in cazul societatii cu raspundere limitata ? a. Prin scrisoare recomandata, cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea acesteia, cu aratarea ordinii de zi; b. Prin scrisoare simpla, cu cel putin 5 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea acesteia, cu aratarea ordinii de zi; c. Prin fax, cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea acesteia, cu aratarea locului si a datei fixate pentru adunare ANS: A 255. Ce drepturi specifice confera actiunile preferentiale titularilor acestora in cazul societatilor pe actiuni? a. dreptul la mai multe voturi pentru o actiune b. dreptul la dividend prioritar si fara drept de vot c. dreptul de a fi membru in Consilul de Administratie al Societatii ANS: B 256. Ce fel de atributii are adunarea generala a unei societati comercial ? a. de conducere zilnica a societatii b. de reprezentare a societatii c. de decizie depline in ceea ce priveste societatea ANS: C 257. Ce are ca obiect aportul in industrie ?

a. munca asociatilor b. munca familiei asociatilor c. servicii prestate de catre societate ANS: A 258. Ce are ca obiect aportul in creante ? a. creante ale societatii fata de terti b. creante pe care le are un asociat impotriva Societatii c. creante ale tertilor impotriva societatii ANS: B 259. La ce forme de societate aportul in creante nu este admis ? a. Societatile in nume colectiv b. Societatile in comandita simpla. c. Societatile raspundere limitata ANS: C 260. In cazul in care plata creantei constituita ca aport la capitalul social nu s-a putut obtine prin urmarirea debitorului cedat, asociatul raspunde pentruce anume? a. pentru daune si suma datorata, cu dobanda legala din ziua scadentei creantelor b. pentru dobanzile la capitalul nevarsat; c. pentru prejudiciile de imagine aduse societatii ANS: A 261. In cazul in care in actul constitutiv nu se prevede cu ce titlu sunt aduse bunurile ca aport la capitalul social atunci cum se vor considera ca suntaduse ? a. se va considera ca bunurile sunt aduse cu titlu de uz; b. se va considera ca bunurile sunt aduse cu titlu de uzufruct c. se va considera ca bunurile sunt aduse cu titlu de proprietate ANS: C 262. Ce are ca obiect aportul in natura ? a. numai bunuri imobile b. orice fel de bunuri c. numai bunuri corporale ANS: B 263. Cum pot fi cazurile de dizolvare a societatilor comerciale ? a. Dizolvare de drept, dizolvare voluntara b. Dizolvare de drept, divolvare voluntara, dizolvare judiciara c. Dizolvare voluntara, dizolvare judiciara ANS: B 264. Care dintre urmatoarele reprezinta cauza general valabila ce determina dizolvarea unei societati comerciale? a. trecerea timpului stabilit pentru durata societatii b. Posibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia c. Nedeclararea nulitatii societatii ANS: A 265. Care dintre urmatoarele reprezinta cauza general valabila ce determina dizolvarea unei societati comerciale? a. cand nu a trecut durata pentru care a fost infiintata societatea

b. Imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia c. Nedeclararea nulitatii societatii ANS: B 266. Ce operatiuni pot efectua lichidatorii ? a. Sa stea in judecata si sa fie actionati in interesul lichidarii; sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare; sa vanda, prin licitatie publica, imobilele si orice avere mobiliara a societatii; vanzarea bunurilor nu se va putea face in bloc; sa faca tranzactii; sa lichideze si sa incaseze creantele societatii, chiar in caz de faliment al debitorilor, dand chitanta; sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice alte acte necesare; b. Sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare; sa vanda, prin licitatie publica, imobilele si orice avere mobiliara a societatii; vanzarea bunurilor nu se va putea face in bloc; sa faca tranzactii; sa lichideze si sa incaseze creantele societatii, chiar in caz de faliment al debitorilor, dand chitanta; sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice alte acte necesare; c. Sa stea in judecata si sa fie actionati in interesul lichidarii; sa vanda, prin licitatie publica, imobilele si orice avere mobiliara a societatii; vanzarea bunurilor nu se va putea face in bloc; sa faca tranzactii; sa lichideze si sa incaseze creantele societatii, chiar in caz de faliment al debitorilor, dand chitanta; sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice alte acte necesare. ANS: A 267. Care dintre urmatoarele este cauza speciala care determina dizolvarea? a. Activul net al societatii s-a diminuat la mai putin de jumatate de valoarea capitalului social subscris b. Cazul in care capitalul social nu se reduce sub minimul legal c. Cazul in care numarul actionarilor nu scade sub minimul legal ANS: A 268. Care dintre urmatoarele este cauza speciala care determina dizolvarea? a. cazul in care numarul actionarilor scade sub minimul legal b. cazul in care capitalul social se reduce sub minimul legal; c. Toate ANS: C 269. Care dintre urmatoarele sunt consecinte ale lichidarii unei societati comerciale ? a. Activitatea va fi subordonata exigentelor lichidarii - se modifica scopul (nu mai este realizarea de beneficii ci realizarea lichidarii) si obiectul (limitarea acestuia la realizarea operatiunilor aflate in desfasurare la momentul dizolvarii), administratorii sunt inlocuiti cu lichidatori; b. Activitatea va fi subordonata exigentelor lichidarii - se modifica scopul (nu mai este realizarea de beneficii ci realizarea lichidarii) si obiectul (limitarea acestuia la realizarea operatiunilor aflate in desfasurare la momentul dizolvarii), administratorii sunt inlocuiti cu lichidatori, adunarea generala a asociatilor isi inceteaza existenta c. Administratorii sunt inlocuiti cu lichidatori si adunarea generala a asociatilor

isi inceteaza existenta ANS: B 270. Cum se clasifica cazurile de dizolvare a societatilor comerciale ? a. dizolvare de drept (ex: art.227 alin. (1) lit.a); b. dizolvare involuntara (ex: art.227 alin. (1) lit.d); c. dizolvare simpla (ex: art.227 alin. (1) lit.e). ANS: A 271. Care dintre urmatoarele reprezinta caz de dizolvare a societatii comerciale ? a. Societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni; b. Societatea si-a completat capitalul social, in conditiile legii; c. Societatea nu si-a incetat activitatea, are sediul social cunoscut ori indeplineste conditiile referitoare la sediul social sau asociatii nu au disparut ori nu au domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscuta; ANS: A 272. Care dintre urmatoarele reprezinta caz de dizolvare a societatii comerciale ? a. Societatea mai are organe statutare sau acestea se mai pot intruni; b. Societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului; c. Societatea si-a completat capitalul social, in conditiile legii. ANS: B 273. Cand produce efect dizolvarea intervenita pentru o alta cauza decat expirarea duratei societatii, conform art. 232 din Legea nr. 31/1990? a. dupa trecerea unui termen de 10 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial; b. dupa trecerea unui termen de 3 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial; c. dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. ANS: C 274. Care dintre cele de mai jos reprezinta definitia corecta a fuziunii? a. Fuziunea se realizeaza prin impartirea intregului patrimoniu al unei societati care isi inceteaza existenta intre doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta b. Fuziunea este procedeul prin care doua sau mai multe societati comerciale se reunesc pentru a forma o singura societate, realizandu-se o concentrare a societatilor c. Fuziunea este procedeul prin care doua sau mai multe societati comerciale se impart pentru a forma o singura societate ANS: B 275. Care sunt cele doua modalitati pe care le poate cunoaste fuziunea? a. Absorbtia si contopirea b. de drept si judiciara; c. Voluntara si de drept ANS: A 276. Cum se poate defini fuziunea prin absorbtie ? a. Presupune crearea unei societati comerciale noi, prin reunirea patrimoniilor a doua sau mai multe societati existente, care astfel isi vor inceta existenta; b. Presupune ca o societate comerciala sa absoarba una sau mai multe societati care, prin transferul patrimoniului catre societatea absorbanta, isi inceteaza

existenta c. Presupune ca o societate comerciala sa absoarba una sau mai multe societati care, prin transferul patrimoniului catre societatea absorbanta, nu isi inceteaza existenta ANS: B 277. Cum se defineste fuziunea prin contopire ? a. presupune crearea unei societati comerciale noi, prin reunirea patrimoniilor a doua sau mai multe societati existente, care astfel nu isi vor inceta existenta b. presupune ca o societate comerciala sa absoarba una sau mai multe societati care, prin transferul patrimoniului catre societatea absorbanta, isi inceteaza existenta c. presupune crearea unei societati comerciale noi, prin reunirea patrimoniilor a doua sau mai multe societati existente, care astfel isi vor inceta existenta ANS: C