Sunteți pe pagina 1din 19

APLICATII FISCALITATE

Impozitul pe profit
Aplicatia nr.1 O societate comerciala inregistreaza la sfarsitul anului 2011 venituri totale in suma de 892.000 ron iar cheltuielile totale sunt in suma de 915.000 ron, din care cheltuieli cu dobanzi 41.400 ron si cheltuieli cu impozitul pe profit inregistrate in primele trei trimestre de 3.500 ron . Gradul de indatorarea a capitalului este de 3,2 . Sa se calculeze impozitul pe profit aferent anului 2011 si diferenta de impozit pe profit de plata/de recuperatin ipoteza ca impozitul pe profit constituit in cursul anului a fost achitat la termenele legale. Rezolvare: Rezultatul contabil=Venituri totale Cheltuieli totale = 892.000-915.000= - 23.000 (pierdere) Rezultatul impozabil=Venituri impozabile Cheltuieli deductibile= 892.000 (915.000 41.400 3.500)=21.900 (profit impozabil) Impozitul pe profit=21.900*16%=3.504 Diferenta de impozit pe profit (de plata)=3.504-3.500=4 ron Aplicatia nr.2 O societate comerciala platitoare de impozit pe profit prezinta in decursul anului 2011 urmatoarea situatie: Venituri cumulat e de la inceputu l anului 7.000 8.500 9.800 10.000 11.000 11.500 11.800 12.000 12.200 17.000 19.000 23.500 Cheltuie li cumulat e de la inceputu l anului 2.000 3.000 4.000 4.500 5.000 7.000 10.500 14.000 14.500 14.800 15.000 17.800 Venituri neimpozabile cumulate de la inceputul anului 0 10 20 20 20 30 35 35 40 45 50 50 Cheltuieli nedeductibil e cumulate de la Impozit pe inceputul Rezultat Impozit profit de anului fiscal pe profit inregistrat 0 5.000 800 800 10 5.500 880 80 10 5.790 926 46 10 5.490 878 -48 15 5.995 959 81 20 4.490 718 -241 30 1.295 207 -511 30 -2.005 0 -207 35 -2.305 0 0 35 2.190 350 350 35 3.985 638 287 40 5.690 910 273

Luna ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec

Cheltuiala cu impozitul pe profit este considerata nedeductibila din punct de vedere fiscal. In cazul in care gradul de indatorare al capitalului este mai mare decat 3, cheltuielile cu dobanzile sunt nedeductibile din punct de vedere fiscal

Aplicatia nr.3 O societate comerciala platitoare de impozit pe profit isi desfasoara activitatea prin intermediul a doua puncte de lucru: 1 magazin alimentar si 1 bar de noapte. Veniturile totale ale societatii comerciale au fost de 100.000 din care 80.000 din activitatea barului. Cheltuielile directe legate de activitatea barului sunt de 50.000 si cheltuielile directe legate de magazinul alimentar sunt de 8.000. Cheltuielile generale ale societatii sunt de 20.000 si vor fi repartizate pe cele doua activitati in functie de ponderea veniturilor in total venituri. Determinare rezultat pentru activitatea magazinului alimentar: Cheltuieli directe: 8.000 Cheltuieli indirecte: 20.000 * 20% = 4.000 Venituri: 20.000 Profit/pierdere: 20.000 (8.000+4.000)= 8.000 Impozit pe profit: 16% * 8.000 = 1.280 Determinare rezultat pentru activitatea barului de noapte: Cheltuieli directe: 50.000 Cheltuieli indirecte: 20.000 * 80% = 16.000 Venituri: 80.000 Porfit/pierdere: 80.000 (50.000+16.000) = 14.000 Impozit pe profit: 14.000 * 16% = 2.240 5% din veniturile obtinute: 80.000 * 5%= 4.000 Impozit pe profit datorat: 4.000 (deoarece 4.000 > 2.240) TOTAL IMPOZIT PE PROFIT DATORAT: 1.280 + 4.000 = 5.280 Aplicatia nr.4 S.C. X S.A. inregistreaza in cursul exercitiului financiar N cheltuieli totale de 2.500.000 lei si venituri totale de 4.500.000 lei. Cifra de afaceri a intreprinderii in cadrul exercitiului financiar curebt este de 4.000.000 lei. In categoria cheltuielilor au fost realizate urmatoarele cheltuieli particulare: - cheltuieli cu protocolul 55.000 lei, valoare fara TVA; - cheltuielile cu amenzile si penalitatile catre autoritatile statului 2.500 lei; - cheltuieli privind penalitatile contractuale conform contractelor comerciale inchiate 8.000 lei; - cheltuieli cu sponsorizarile 10.000 lei; - cheltuieli privind provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor 3.500 lei; - cheltuieli cu scaderea din gestiune a unui stoc de marfa distrus, stocul de marfa nefiind asigurat 3.600 lei. Capitalul social al intreprinderii este de 1.000.000 lei, iar pana la 31.12.N intreprinderea a constituit rezerva legala in valoare de 160.000 lei. In categoria veniturilor s-au inregistrat urmatoarele categorii particulare: - venituri din participatii (dividende) 50.000 lei;

venituri din reluarea unui provizion privind clientii incerti conform hotararii judecatoresti definitive si irevocabile 2.000 lei; venituri din penalitati incasate conform contractelor comerciale 20.000 lei.

Din exercitiile precedente intreprinderea a contabilizat o pierdere in valoare de 270.000 lei, din care 70.000 fiscala si 200.000 lei contabila. Fluxul informational contabil privind impozitul pe profit este urmatorul: a. contabilizarea inchiderii conturilor de cheltuieli: Cont debitor Cont creditor 121 ./. 6 - cheltuieli b. contabilizarea inchiderii conturilor de venituri: Cont debitor Cont creditor ./. 121 7 - venituri c. determinarea rezultatului contabil al exercitiului: Rezultatul contabil = Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul contabil = 4.500.000 2.500.000 = 2.000.000 lei. d. calculul si contabilizarea rezervei legale: Rezerva legale = Rezultatul contabil * 5% Rezerva legala = 2.000.000 * 5% = 100.000 lei Intreprinderea nu poate sa constituie aceasta valoare, deoarece aceasta are deja constituita din exercitiile financiare anterioare valoarea de 160.000 lei. Valoarea maxima deductibila a rezervei legale este de 20% din capitalul social subscris si varsat, adica 200.000 lei. Diferenta deductibila pe care o poate constitui intreprinderea este de 40.000 lei. Cont debitor Cont creditor Valoare 121 1061 40.000 e. determinarea rezultatului fiscal al exercitiului: Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil + cheltuieli nedeductibile venituri neimpozbile Cheltuielile nedeductibile sunt urmatoarele: - Cheltuielile cu protocolul care depasesc limitele legale: 14.000 lei; - TVA aferenta depasirii cheltuielilor cu protocolul: 3.360 lei; - Cheltuielile cu amenzile si penalitatile catre autoritatile statului: 2.500 lei; - Cheltuieli cu sponsorizarea: 10.000 lei; - Cheltuieli privind stocul de marfa distrus: 3.600 lei; - Pierderea contabila din exercitiului precedent: 200.000 lei; Total cheltuieli nedeductibile: 233.460 lei Observatie: determinarea cheltuielilor de protocol deductibile se determina prin aplicarea cotei de 2% asupra bazei de impozitare formata din rezultatul contabil plus cheltuielile de protocol realizate in cursul exercitiului si eventualele cheltuieli cu impozitul pe profit
3

Valoare 2.500.000 2.500.000 Valoare 4.500.000 4.500.000

contabilizate in cursul exercitiului financiar curent pana la momentul determinarii indicatorilor anteriori. Procedura este urmatoarea: - determinarea bazei de impozitare si a cheltuielilor cu protocolul: (2.000.000 + 55.000) * 2% = 41.000 lei; - determinarea cheltuielilor de protocol nedeductibile: 55.000 41.000 = 14.000 lei; - TVA aferenta cheltuielilor de protocol nedeductibile: 14.000 * 24% = 3.360 lei. Veniturile neimpozabile si alte reduceri ale bazei de impozitare a impozitului pe profit sunt: - veniturile din participatii: 50.000 lei; - pierderea fiscala din exercitiile financiare anterioare: 70.000 lei; - rezerva legala constituita in exercitiului financiar curent: 40.000 lei; Total venituri neimpozabile si alte reduceri din baza de impozitare: 160.000 lei Rezultatul fiscal = 2.000.000 + 233.460 160.000 Rezultatul fiscal = 2.073.460 lei f. calculul si contabilizarea impozitului pe profit: Impozit pe profit = Profit impozabil * 16% Impozit pe profit = 2.073.460 * 16% = 331.754 lei. Cheltuielile cu sponsorizarile sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil, dar facilitatea fiscala acordata intreprinderilor consta in faptul ca valoarea acestor cheltuieli se scad din impozitul pe profit cu conditia ca ele sa nu depaseasca minim 20% din valoarea impozitului pe profit sau 3 din cifra de afaceri. Calcule financiare : valoarea financiara 1: impozit pe profit * 20% = 331.754 * 20% = 66.351 lei; valoarea financiara 2: cifra de afaceri * 3 = 4.000.000 * 3 = 12.000 lei. Valarea cu care impozitul pe profit va fi redusa este de 10.000 lei, deoarece sponsorizarile realizate de catre intreprindere nu depasesc limitele impuse de acesti indicatori. Daca valoarea sponsorizarilor ar fi fost de 25.000 lei, reducerea impozitului era de 12.000 lei, limita minima rezultata din calculele financiare anterioare. Contabilizarea impozitului pe profit este: Cont debitor 691 Concomitent Cont debitor 121

Cont creditor 441 Cont creditor 691

Valoare 321.754 Valoare 321.754

g. determinarea profitului net: Rezultat net = Rezultat contabil Impozit pe profit Rezerva legala Rezultat net = 2.000.000 321.754 40.000 = 1.638.246 lei Aceasta valoare a rezultatului net este contabilizata la 31.12.N si evidentiata in situatiile financiare ale acestui exercitiu financiare astfel:
4

Cont debitor 129

Cont creditor 117

Valoare 1.638.246

In cursul exercitiului financiar urmator fluxul informational contabil este urmatorul: a. inchiderea contului 121 pentru a reflecta corect veniturilor si cheltuielile exercitiului financiar respectiv: Cont debitor Cont creditor Valoare 121 129 1.638.246 b. contabilizarea repartitiilor din profitul net, tinand cont ca intreprinderea are de finantat o pierdere din exercitiile anterioare in valoare de 270.000 lei. In acest sens din valoarea profitului net se va finanta in primul rand aceasta valoare, iar ceea ce ramane va fi supusa altor repartitii: dividende, alte rezerve, etc. Valoarea care trebuie suspusa repartitiilor este de 1.638.246 270.000 = 1.368.246 lei. Cont debitor Cont creditor Valoare 117 ./. 1.368.246 457 1.000.000 1068 368.246 Dupa realizarea acestei inregistrari contabile contul 117 este soldat (sold zero) prin acest aspect finantandu-se si pierderea din exercitiile anterioare. Aplicatia nr.5 Un agent economic care are ca obiect de activitate cazino inregistreaza in cursul exercitului financiar urmatorii indicatori economico-financiari: - venituri totale 90.000 lei, - cheltuieli totale 45.000 lei. Pierdere fiscala din anii anteriori 25.000 lei. In masa cheltuielilor totale sunt incluse urmatoarele categorii particulare: - cheltuieli de sponsorizare: 500 lei; - cheltuieli de protocol: 1.200 lei; - cheltuieli privind amenzile catre autoritatile romane: 800 lei; - cheltuieli privind ajustari de depreciere a activelor imobilizate (nedeductibil): 400 lei; - cheltuieli privind provizioanele pentru garantii de buna executie: 700 lei. In masa veniturilor sunt incluse urmatoarele categorii particulare: - venituri din participatii: 1.400 lei; - venituri din relarea unei ajustari pentru deprecierea stocurilor (neimpozabil): 200 lei; - venituri din reluarea unui provizion pentru litigii cu clientii(deductibil): 500 lei. Capitalul social este de 10.000 lei. Rezerva legala constituita este de 800 lei. Fluxul informational fiscal pentru determinarea impozitului pe profit este: a. profitul brut este de 90.000 45.000 = 45.000 lei; b. rezerva legala este de 45.000 * 5% = 2.250 lei ; c. profit impozabil : - profit brut: 45.000 lei ; - (+) cheltuieli de sponsorizare: 500 lei ; - (+) cheltuieli de protocol nedeductibile : 276 lei ;
5

- (+) TVA aferenta cheltuielilor de protocol nedeductibile: 66 lei - (+) cheltuieli cu amenzile: 800 lei ; - (+) cheltuieli pentru deprecierea activelor imobilizate : 400 lei ; - (-) venituri din participatii : 1.400 lei ; - (-) rezerva legala deductibila : 1.200 lei ; - (-) venuturi din ajustari privind stocurile : 200 lei; - (-) pierderea fiscala din exercitiile anterioare: 25.000 lei. Profit impozabil: 19.242 lei Impozit pe profit: 19.242 *16% = 3.079 lei Reducerea impozitului pe profit = 300 lei Impozit pe profit: 3079 300 = 2.779 lei Valoarea procentului aplicat asupra veniturilor din activitatea de cazino: 90.000 * 5% = 4.500 lei Cheltuieli de protocol deductibile : (45.000 + 1.200)*2% = 924 lei ; Cheltuieli de protocol nedeductibile: 1.200 924 lei = 276 lei; TVA aferenta cheltuielilor de protocol nedeductibile: 276*24% = 66 lei. Cifra de afaceri este de 90.000 lei. Reducerea de impozit privind cheltuielile de sponsorizare se aplica la nivelul minimului dintre 3%0 din cifra de afaceri si 20% din valoarea impzitului pe profit: - limita din cifra de afaceri: 90.000 * 3%0 = 300 lei; - limita din valoarea impozitului pe profit: 3.079 * 20% = 616 lei. Valoarea impozitului pe profit care trebuie platit este de 4.500 lei minus 300 lei cheltuieli de sponsorizare = 4.200 lei. Aplicatia nr.6 O organizatie nonprofit inregistreaza in cursul unui exercitiu financiar urmatorii indicatori economico-financiari: a. venituri neimpozabile(cotizatii ale membrilor si donatii): 500.000 lei; b. venituri din activitati economice: 40.000 lei; c. cheltuielile totale inregistrate in cursul exercitului financiar sunt de 35.000 lei, din care pentru activitatile economice 25.000 lei. La sfarsitul anului trebuie sa se calculeze indicatorii aferenti impozitului pe profit. Cursul valutar este de 3,2 lei/euro. Limita in lei a celor 15.000 euro este de 48.000 lei. Conditiile sunt urmatoarele: - plafonul in lei al veniturilor realizate se situeazan sub nivelul maxim admis de lege, si anume ele sunt pana la echivalentul de 15.000 euro si mai putin de 10% din valoarea veniturilor neimpozabile; - in acesta situatie pentru activitatea economica realizata de catre organizatia nonprofit nu va plati impozit pe profit. Chiar daca organizatia nonprofit realizeaza profit din activitatea economica, acesta trebuie sa fie utilizat tot pentru finantarea cheltuielilor aferente activitatii nonprofit in vederea realizarii obiectului principal de activitate.

Aplicatia nr.7 O organizatie nonprofit inregistreaza in cursul unui exercitiu financiar urmatorii indicatori economico-financiari: a. venituri neimpozabile(cotizatii ale membrilor si donatii): 500.000 lei; b. venituri din activitati economice: 50.000 lei; c. cheltuielile totale inregistrate in cursul exercitului financiar sunt de 35.000 lei, din care pentru activitatile economice 25.000 lei. Pentru impozitarea activitatii economice trebuie analizat nivelurile realizate. Cursul valutar este de 3,2 lei/euro. Limita in lei a celor 15.000 euro este de 48.000 lei. Conditiile sunt urmatoarele: - veniturile din activitatile impozabile sunt de 10% din valoarea veniturilor neimpozabile; - veniturile din activitatile impozabile depasesc plafonul de 15.000 euro, ceea pentru diferenta de 2.000 lei se va calcula impozit pe profit. Valoarea cheltuielilor aferente depasirii plafonului de venituri impozabile se determina prin ponderea depasirii in total venituri. Ponderea veniturilor impozabila care au depasit limita celor 15.000 euro este de 2.000 lei / 50.000 lei * 100 = 4%. Valoarea cheltuielilor aferente depasirii plafonului de 15.000 euro este de 25.000 lei * 4% = 1.000 lei. Profitul impozabile este de 2.000 lei 1.000 lei = 1.000 lei. Impozitul pe profit = 1.000 lei * 16% = 160 lei. Aplicatia nr.8 O organizatie nonprofit inregistreaza in cursul unui exercitiu financiar urmatorii indicatori economico-financiari: a. venituri neimpozabile(cotizatii ale membrilor si donatii): 500.000 lei; b. venituri din activitati economice: 90.000 lei; c. cheltuielile totale inregistrate in cursul exercitului financiar sunt de 35.000 lei, din care pentru activitatile economice 25.000 lei. Pentru impozitarea activitatii economice trebuie analizat nivelurile realizate. Cursul valutar este de 3,2 lei/euro. Limita in lei a celor 15.000 euro este de 48.000 lei. Conditiile sunt urmatoarele: depasirea plafonului de venituri din activitatile economice este inregistrat atat la nivelul minimului de 10% din valoarea venuturilor neimpozabile, cat si la valoarea echivalenta de 15.000 euro; - diferenta de impozitare se calculeaza in functie de nivelul minim al celor doi indicatori de comparabilitate: procentul din valoarea veniturilor neimpozabile si nivelul echivalent al celor 15.000 euro; - diferenta de impozitare este de 90.000 lei 48.000 lei = 42.000 lei; - ponderea acestor venituri in total venituri este de 42.000/90.000 * 100 = 47%; Valoarea cheltuielilor aferente depasirii veniturilor impozabile este de 25.000 * 47% = 11.750 Profitul impozabil este de 42.000 11.250 = 30.250 lei. Impozitul pe profit = 30.250 * 16% = 4.840 lei. -

Aplicatia nr.9 O organizatie nonprofit inregistreaza in cursul unui exercitiu financiar urmatorii indicatori economico-financiari: a. venituri neimpozabile(cotizatii ale membrilor si donatii): 22.000 lei; b. venituri din activitati economice: 50.000 lei; c. cheltuielile totale inregistrate in cursul exercitului financiar sunt de 35.000 lei, din care pentru activitatile economice 25.000 lei. Pentru impozitarea activitatii economice trebuie analizat nivelurile realizate. Cursul valutar este de 3,2 lei/euro. Limita in lei a celor 15.000 euro este de 48.000 lei. Conditiile sunt urmatoarele: - valoarea maxima a veniturilor economice care pot fi inregistrate de catre organizatia nonprofit este de 2.200 lei, adica 10% din valoarea veniturilor neimpozabile; - depasirea inregistrata de organizatia nonprofit este calculata in functie de valoarea cea mai mare a indicatorilor de comparabilitate, adica 50.000 2.200 = 47.800 lei. Ponderea veniturilor impozabile in total venituri din activitatile economice este de 47.800 / 50.000 = 95,6%. Valoarea cheltuielilor aferente veniturilor impozabile este de 25.000 * 95,6% = 23.900 lei. Profitul impozabil = 47.800 23.900 = 23.900 lei. Impozitul pe profit = 23.900 * 16% = 3.824 lei.

Impozite si taxe locale


IMPOZITUL PE CLADIRI Aplicatia nr.1 O persoana fizica detine in proprietate un aparatament cu o suprafata de 90 mp, aflat in zona B a unei localitati de rang I. Valoarea impozabila corespunzatoare este de 806 lei/mp. Anul construirii cladirii este 1974. Sa se calculeze impozitul pe cladire datorat de persoana fizica. Valoarea impozabila = 90 mp * 806 * 2.4 = 174.096 lei Deoarece imobilul are vechimea intre 30 si 50 ani, valoarea impozabila a acestuia va fi redusa cu 10%. Astfel valoarea ramasa se va calcula astfel: 174.096 * 90% = 156.686 lei Impozitul pe cladiri = 156.686 * 0.1% = 156.68 lei Aplicatia nr.2 O cladire cu suprafata de 1.200 mp, aflata in proprietatea unei institutii publice, este utilizata astfel: 900 mp de catre institutia publica, din care 250 mp reprezinta suprafata incaperilor utilizate pentru activitati economice; restul de 300 mp reprezinta suprafata incaperilor inchiriate unei societati comerciale. Valoarea contabila a cladirii este de 2 mil de lei. Cota de impozit stabilita prin hotarare de consiliu local este de 1,2%. Sa se determine valoarea impozitului pe cladiri datorat de catre institutia publica. Suprafata totala a cladirii de 1.200 mp va fi impartita in urmatoarele categorii in functie de prevederile fiscale: 650 mp care sunt folositi de institutia publica pentru desfasurarea activitatilor curente nu sunt purtatori de impozit pe cladiri; 8

250 mp care sunt folositi de catre institutia publica pentru desfasurarea unor activitati economice sunt purtatori de impozit pe cladiri: valoarea impozabila = 250/1200 * 2mil lei = 416.667 lei; impozitul pe cladiri = 416.667 *1.2% = 5.000 lei 300 mp care au fost inchiriati unei persoane juridice sunt purtatori de taxa pe cladire, care se va calcula de aceeasi maniera si va fi in sarcina persoanei juridice care a inchiriat spatiul.

Aplicatia nr.3 O persoana fizica are in proprietate 3 apartamente: un apartament cu suprafata construita de 92 mp in localitate de rang 0, zona B, cladire de domiciliu. un apartament cu suprafta de 75 mp localitate rang 0, in zona A, dobandit prin succesiune legala. un apartament cu 68 mp in localitate de rang II, zona B Care este impozitul ce trebuie platit pentru fiecare din cele 3 apartamente. Apartamentul 1: Valoarea de impozitare = 92*806*2.5 = 185.380 lei Impozit pe cladiri=185.380*0.1% = 185 lei Apartamentul 2: Valoare de impozitare:75*806*2.6 = 157.170 lei Impozitul pe cladiri = 157.170*0.1% = 157 lei In cazul acestui apartament nu se aplica prevederea legala cu privire la majorarea impozitului deoarece acesta este obtinut prin succesiune legala. Desi nu se calculeaza impozit majorat, acest imobil va luat in calcul ca ordine a dobandirii. Apartamentul 3: Valoare de impozitare = 68*806*2.3 = 126.058 lei Impozit pe cladiri = 126.058*0.1%=126 lei Majorare de impozit= 126 * 1.5 = 189 lei Total impozit de platit = 126+189 = 315 lei IMPOZITUL PE TEREN Aplicatia n.1 O societate comerciala care desfasoara activitate in domeniul agriculturii detine si exploateaza un teren cu livada, in suprafata totala de 4,6 hectare, amplasat in intravilan. Impozitul unitar corespunzator zonei in care se afla teren este de 46 lei/ha (zona A), iar coeficientul de corectie stabilit in functie de rangul localitatii este 3 (localitate de rang III). Ce impozit datoreaza contribuabilul pentru terenul respective si ce impozit ar datora in conditiile in care nu ar mai utiliza terenul pentru agricultura? In cazul in care societatea comerciala are ca obiect de activitate agricultura si inregistreaza venituri si cheltuieli din activitati agricole, impozitul pe teren se va calcula astfel: Impozitul pe teren = 4.6 ha * 46 lei/ha * 3 = 634.8 lei In cazul in care societatea comerciala nu are ca obiect de activitate agricultura respectiva suprafata de teren va fi tratata din punct de vedere fiscal ca o suprafata de terenuri pentru constructii si va fi impozitata ca atare: Impozitul pe teren = 4.6 * 5640 = 25.944 lei IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT Aplicatia nr.1 O persoana fizica are in proprietate doua autoturisme: un autoturism cu capacitate cilindrica de 1500 cmc; un autoturism cu capacitate cilindrica de 4500 cmc. Care este impozitul pentru fiecare din cele doua mijloacele de transport detinute de persoana fizica.

Autoturismul 1: 1500/200 = 8 (rotunjirea se face in favoarea unitatii administrativ teritoriale) 8*8=64 lei Autoturismul 2: 4500/200=23 23*290=6.670 lei

Taxa pe valoarea adaugata


Aplicatia nr.1 O societate comerciala platitoare de TVA efectueaza urmatoarele operatiuni: livrari de produse finite la intern, pe baza de facturi, in valoare de 50.000 lei, TVA 24%; prestari de servicii in valoare de 30.000 lei, TVA 24%; achizitii de bunuri si servicii in valoare de 65.540, inclusiv TVA 24%. Sa se calculeze TVA deductibila, TVA colectata si TVA de plata sau de recuperat pentru perioada considerata. Rezolvare: TVA colectata = (50.000+30.000)*24%=19.200 TVA deductibila = 65.540 *24%/124%=12.685 TVA de plata=TVA colectata TVA deductibila = 6515 Aplicatia nr.2 O societate comerciala platitoare de TVA realizeaza in luna februarie urmatoarele operatiuni: livrari de produse finite pe baza de factura in valoare de 160.000 lei, din care 75% la export; livrari de marfuri la intern in valoare de 60.000 lei; prestari de servicii la intern, scutite, fara drept de deducere de 18.000 lei; achizitii de bunuri si servicii de 190.000 lei. Cota de TVA este de 24% si nu este inclusa in sumele de mai sus. Sa se calculeze TVA de plata/recuperat pentru luna februarie. Rezolvare: TVA colectata = (25%*160.000+60.000)*24%=24.000 lei TVA deductibila = 190.000*19% = 36.100 lei Prorata TVA = (160.000+60.000)*100/(160.000+60.000+18.000) = 92,44% TVA de dedus = 92,44% *36.100 = 33.370 lei TVA de recuperat = 33.370 19.000 = 14.370 lei Aplicatia nr.3 Un contribuabil inregistrat ca platitor de TVA cu regim mixt realizeaza in cursul anului 2007 livrari de marfuri la export in valoare de 320.000 lei si livrari de marfuri pe piata interna, scutite fara drept de deducere, in valoare de 90.000 lei. Achizitiile de bunuri si servicii aferente acestor operatiuni au fost in valoare de 330.000 lei, TVA 24%. Sa se determine TVA de plata/de recuperat pentru anul 2007. Rezolvare: TVA colectata = 0 TVA deductibila = 330.000 *24% = 79.200 lei Prorata TVA = 320.000 *100/(320.000+90.000) = 78% TVA de dedus = 79.200*78% = 61.776 lei TVA de recuperat = 61.776 lei 10

Aplicatia nr.4 O societate comerciala importa 5.000 buc. produse la un pret de cumparare de 100 eur/produs. Factura externa mai cuprinde cheltuieli de transport in valoare de 1.500 eur si cheltuieli de ambalare de 700 eur. Taxa vamala este de 10%, comisionul vamal este de 0,5%, iar cota de TVA este 24%. Cursul de schimb la data intocmirii declaratiei vamale este de 3,65 lei/eur. Sa se calculeze taxa pe valoarea adaugata ce trebuie platita in vama. Rezolvare: Valoarea bunurilor = 5.000 *100 * 3,65 = 1.825.000 lei Cheltuieli de transport = 1.500 * 3,65 = 5.475 lei Cheltuieli de ambalare = 700 * 3,65 = 2.555 lei VALOAREA IN VAMA = 1.833.030 TAXA VAMALA = 1.833.030 * 10% = 183.303 lei COMISION VAMAL = 9.165 lei Baza de impozitare TVA = 1.833.030 +183.303 +9.165 = 2.025.498 lei TVA platita in vama = 24% * 2.025.498 = 486.120 lei Aplicatia nr.5 In luna ianuarie, o societate comerciala platitoare de TVA vinde cu plata in rate bunuri la un pret de vanzare de 30.000 lei, la care se adauga taxa de 24%. Avansul incasat este de 20%, iar diferenta se va incasa in 6 rate lunare, percepandu-se o dobanda de 4% lunar aplicata la sold. Sa se determine valoarea TVA pentru fiecare luna din intervalul ianuarie iulie. Rezolvare: In prima luna se va calcula TVA pentru avansul incasat 6.000 * 24% = 1440 lei In urmatoarele luni calculele vor fi urmatoarele:
Rest de incasat la inceputul lunii Luna feb. mar. apr. mai iun iul TOTAL Rata 4000 4000 4000 4000 4000 4000 24000 24000 20000 16000 12000 8000 4000 Dobanda 960 800 640 480 320 160 3360 TVA 960 960 960 960 960 960 5760

Total rata lunara 5920 5760 5600 5440 5280 5120 33120

Aplicatie nr.6 O societate comerciala achizitioneaza in luna martie, pe baza de factura, marfuri in valoare de 400.000 lei, TVA 24%, pe care le achita in proportie de 60% in luna martie si 40% in luna aprilie. In luna martie factureaza catre clienti marfuri in valoare de 500.000 lei, TVA 24%, suma pe care o incaseaza in aprilie. Sa se calculeze TVA de plata/de recuperat in cele doua luni. Rezolvare: Faptul generator al taxei intervine si taxa devine exigibila, la data livrarii de bunuri sau la data prestarii sericiului (sau la data facturarii, in cazul in care se intocmeste factura anticipat), si nu la data incasarii contrapartidei corespunzatoare acestora. Luna martie: TVA colectata = 500.000 *24% = 120.000 lei TVA deductibila = 400.000 *24% = 96.000 lei TVA de plata = 120.000 96.000 = 24.000 lei 11

Aplicatia nr.7 Un agent economic livreaza unui client marfuri in valoare de 100.000 lei, valoare fara TVA, acordandu-i o reducere de pret de 2% din valoarea bunurilor. Sa se determine taxa pe valoarea adaugata si valoarea totala a facturii. Rezolvare: Reducerile de pret acordate de furnizori direct clientilor nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata. Reducerea de pret acordata clientului = 100.000 *2% = 2.000 lei Baza de calcul a TVA = 100.000 2.000 = 98.000 lei TVA inscrisa pe factura = 98.000 *24% = 23.520 lei Valoarea totala a facturii = 98.000 +23.520 = 121.520 lei Aplicatia nr.8 Un agent economic care are ca obiect de activitate vanzarea in regim de consignatie primeste de la o persoana juridica platitoare de TVA un obiect in valoare de 100.000 lei fara TVA. De asemenea, primeste de la o persoana fizica un bun in valoare de 3.000 lei. Cota de comision perceputa de consignatie este de 20%. Sa se determina TVA colectata aferenta vanzarii celor doua produse si preturile de vanzare pentru acestea. Rezolvare: Pentru persoana juridica platitoare de TVA baza de calcul va fi: 100.000 + 20%*100.000 = 120.000 TVA colectata = 120.000 * 24% = 28.800 Pret de vanzare = 120.000 + 28.800 = 148.800 lei Pentru persoana fizica baza de calcul va fi: 3.000 *20% = 600 TVA colectata = 600 *24% = 144 lei Pret de vanzare = 3.000+600+144=3.744 lei Aplicatia nr.9 Baza de impozitare a taxei pe valoarea adugat nu include reducerile de pre acordate de furnizor direct clientului, inclusiv cele acordate dup facturarea bunurilor sau serviciilor, cu condiia de a fi efective i n sume exacte n beneficiul clientului. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adugat nu include reducerile de pre acordate de furnizor direct clientului, inclusiv cele acordate dup facturarea bunurilor sau serviciilor, cu condiia de a fi efective i n sume exacte n beneficiul clientului. Presupunem ca ntre furnizorul A i clientul B s-a ncheiat un contract, care prezint urmtoarele clauze: scont de 2% pentru plata n termen de 15 zile, precum i o reducere comercial la sfritul exerciiului de 3% pentru o cifr anual de peste 600 milioane lei. Pe data de 01.09.2009, A livreaz lui B mrfuri n valoare de 100 milioane, TVA 24%, cost de achiziie de 70 milioane lei. La recepie pe data de 03.09.2009 B constat ca mrfurile nu ndeplinesc n totalitate condiiile prevzute n contract i cere furnizorului o reducere comercial de 10%. n urma negocierii, furnizorul este de acord cu o reducere de 8%, acceptat de client. Acordul este realizat pe data de 08.09.2009, data la care clientul nregistreaz n gestiune intrarea mrfurilor. Pe data de 09.09.2009, furnizorul emite factura n rou pentru diferena de 8% i o trimite clientului. Plata intervine pe data de 13.09.2009, clientul beneficiind astfel de reducerea financiar de 2%, conform contractului. Furnizorul primete banii pe data de 14.09.2009. La sfritul exerciiului, furnizorul mai acord clientului o reducere de 3% datorit faptului c cifra de afaceri anual realizat cu acesta este 610 milioane lei.

12

La furnizor A: 1. pe data de 01.09.2009, facturarea i descrcarea gestiunii: 411 = % Clieni 707 Venituri din vnzarea de mrfuri 4427 Tva colectat

124.000.000 lei 100.000.000 lei 24.000.000 lei

607 Cheltuieli privind mrfurile

371 Mrfuri

70.000.000 lei

2. pe data de 09.09.2009, factura n rou pentru diferena de 8%: 411 = % Clieni 707 Venituri din vnzarea de mrfuri 4427 Tva colectat

9.920.000 lei 8.000.000 lei 1.920.000 lei

3. Pe data de 14.09.2009, se primesc n contul la banc, banii pe mrfurile vndute, cu o nota de reducere, de data asta financiar, de 2%. Calculele fcute pentru nregistrarea n contabilitate sunt urmtoarele: Valoarea factur:124.000.000 9.920.000 = 114.080.000 lei Suma ncasat:98%*114.080.000 = 111.798.400 lei Reducere financiar brut: 2.281.600 lei din care TVA:2.281.600*24/124 = 441.600 lei cheltuiala cu scontul:1.840.000 lei % 5121 Conturi curente la bnci 667 Cheltuieli privind sconturile 4427 Tva colectat = 411 Clieni 114.080.000 lei 111.798.400 lei 1.840.000 lei 441.600 lei

4. La sfritul anului 2009, reducerea acordat n virtutea cifrei de afaceri realizat de clientul B se nregistreaz, prin emiterea unei facturi n rou. Reducerea brut este de 3% din 610.000.000 lei, adic 18.300.000 lei, din care taxa pe valoarea adugat colectat 18.300.000 * 24/124 = 3.541.935 lei. 411 = % 18.300.000 lei Clieni 707 14.758.065 lei Venituri din vnzarea mrfurilor 4427 3.541.935 lei Tva colectat

13

La client B: 1. Pe data de 03.09.2009, se recepioneaz bunurile i se constat neconcordana cu clauzele contractuale. Pn la clarificarea situaiei, clientul preia n custodie bunurile trimise de furnizor, la preul din factura acestuia, debitnd contul 8033 Valori materiale n pstrare sau custodie. Pe data de 08.09.2009, clientul primete rspunsul furnizorului la cererea s de reducere comercial, obinnd 8%. Calculele pentru nregistrarea n contabilitate se prezint astfel: Valoare factur iniial (fr TVA): 100.000.000 lei Reducere comercial 8%: 8.000.000 lei Valoare net comercial: 92.000.000 lei TVA: 92.000.000 * 24% = 22.080.000 lei Total datorie: 114.080.000 lei % 371 Mrfuri 4426 Tva deductibil = 401 Furnizori 114.080.000 lei 92.000.000 lei 22.080.000 lei

n acelai timp, se nchide contul 8033 Valori materiale n pstrare sau custodie 2. Consemnarea plii pe data de 13.09.2009 se face simetric cu nregistrarea de la furnizor: 401 = % 114.080.000 lei Furnizori 5121 111.798.400 lei Conturi curente la bnci 767 1.840.000 lei Venituri din sconturi obinute 4426 441.600 lei Tva deductibil

3. Pentru reducerea comercial acordat la sfritul anului, trebuie diminuat costul mrfurilor achiziionate de la furnizorul A. Cum este puin probabil ca mrfurile s se afle n stoc n ntregime, se vor diminua cheltuielile n care s-a regsit costul de achiziie al mrfurilor, adic contul 607 Cheltuieli privind mrfurile, factura n rou trimis de furnizori diminund i datoria fa de A i taxa deductibil: % 607 Cheltuieli privind mrfurile 4426 Tva deductibil = 401 Furnizori 18.300.000 lei 14.758.065 lei 3.541.935 lei

14

Aplicatia nr.10

Plata de avansuri ntre ntreprinderi reprezint o situaie tip n care exigibilitatea taxei pe valoarea adugat anticipeaz faptul generator. S presupunem urmtoarea situaie ipotetic: Pe data de 03.08.2009, ntreprinderea A primete de la B un avans, conform contractului de vnzare cumprare ncheiat intre pri. Valoarea total a contractului, inclusiv TVA, este de 152.500.000 lei, din care taxa 29.516.129 lei. Avansul este de 30%. Pe data de 05.08.2009 se emite factura pentru avansul ncasat. Pe data de 17.08.2004 are loc livrarea produselor finite conform contractului (costul de producie este de 100.000.000 lei), clientul le primete pe 19.08.2009 i le achita pe 25.08.2009. La furnizor A: 1. Pe 03.08.2009 se primete avansul n contul la banca 152.500.000 * 30% = 45.750.000 lei. 5121 = 419 45.750.000 lei Conturi curente la bnci Clieni creditori

2. Pe data de 05.08.2009, A emite factura pentru avansul primit i nregistreaz taxa colectata de 45.750.000 * 24/124 = 8.854.839 lei prin diminuarea datoriei din 419, concomitent cu creditarea lui 4427. n urma acestei nregistrri, soldul lui 419 nu mai reflect toat obligaia fa de client, pe care va trebui s o reconstituim la regularizarea avansului: 419 Clieni creditori = 4427 Tva colectat 8.854.839 lei

3. Pe 17.08.2009 se livreaz produsele, se descarc gestiunea i se regularizeaz avansul primit, astfel nct n contul 411 Clieni rmne doar suma nencasat, adic restul de 70% din valoarea contractului: 411 = % 152.500.000 lei Clieni 701 122.983.871 lei Venituri din vnzarea produselor finite 4427 29.516.129 lei Tva colectat

711 Variaia stocurilor

345 Produse finite

100.000.000 lei

419 Clieni creditori

% 411 Clieni 4427 Tva colectat

36.895.161 lei 45.750.000 lei 8.854.839 lei

La client B: 1. Pe 03.08.2009, plata avansului din contul la banca 45.750.000 lei. 409 = 5121 Furnizori debitori Conturi curente la bnci

45.750.000 lei

2. Pe 05.08.2009 se primete factura emisa de furnizor pentru avansul primit i se nregistreaz

taxa deductibil de 7.304.618 lei. 4426 = 15

409

8.854.839 lei

Tva deductibila

Furnizori debitori

3. Pe 19.08.2009 se primesc bunurile (materii prime) i se regularizeaz avansul achitat, astfel n contul 401 Furnizori rmne doar suma de plat, adic restul de 70% din valoarea contractului: % = 401 152.500.000 lei 301 Furnizori 122.983.871 lei Materii prime 4426 29.516.129 lei Tva deductibil % = 409 36.895.161 lei 401 45.750.000 lei Furnizori debitori Furnizori 4426 8.854.839 lei Tva deductibil

16