Sunteți pe pagina 1din 32

MINISTERULEDUCAIEIICERCETRII UNIVERSITATEALUCIANBLAGASIBIU FACULTATEA DEDREPTSIMIONBRNUIU

TEZDEDOCTORAT Rezumat

PROFESORCOORDONATOR, Prof.Univ.Dr.IOANLE AUTOR, Lect.Univ.Drd. LauraCeteanVoiculescu

2007
0

MINISTERULEDUCAIEIICERCETRII UNIVERSITATEALUCIANBLAGASIBIU FACULTATEA DEDREPTSIMIONBRNUIU

PROCEDURADESOLUIONAREALITIGIILOR COMERCIALE

Rezumatul TEZEIDEDOCTORAT

PROFESORCOORDONATOR, Prof.Univ.Dr.IOANLE AUTOR, Lect.Univ.Drd. LauraCeteanVoiculescu

2007
1

Casetatehnicatezeidedoctorat Lucrareacuprinde 306 pagini, textul fiindcules ncaractere times new roman, mrimea 13, la un rnd, pe format standard A4. La nceputul lucrrii este prezentat structura acesteia, coninutul lucrrii fiind structurat n opt capitole,divizatensubcapitole,seciuniisubseciuni. ntextullucrriiestencorporatpracticajudiciar. Lasfritullucrriiestebibliografia,structuratndoupri:doctrin cursuri, tratate, monografii, dicionare, respectiv doctrin studii, articole i referatepublicatenrevistedespecialitate.

CONINUT CAPITOLUL I NOIUNI INTRODUCTIVE REFERITOARE LA CONTENCIOSUL COMERCIAL 1.1.Dreptulcomunidreptulspecialnmateriasoluionriilitigiilorcomerciale 1.1.1. Reglementriactuale 1.1.2. Semnificaiaexpresiilordreptcomuniprocedurdedreptcomun 1.1.3. Raportul juridic civil, comercial i de drept procesual civil. Particularitile raportului juridiccomercial 1.1.3.1.Delimitareaactelor,faptelorioperaiunilordecomerdecelecivile 1.1.3.2.Prileraportuluijuridiccomercialialeprocesuluidenaturcomercial 1.2. Aciuneacomercialilitigiulcomercial 1.2.1. Conceptuldeaciunecomercial 1.2.2. Aciuneaciviliaciuneacomercial 1.2.3. Cererinecontencioasenmateriecomercial 1.2.4. Asigurareaaciuniicomerciale 1.2.5. Prescripiadreptuluilaaciunenmateriecomercial 1.2.6. Noiuneadelitigiucomercial 1.3. Scurtistoricalcontenciosuluicomercial 1.4. Necesitateauneiprocedurispecialenmateriecomercial CAPITOLULIITIPURIDEACIUNINMATERIECOMERCIAL 2.1.Aciuniprivitoarelafonduldecomer 2.2.Aciuninuneleprocedurispeciale 2.2.1.Aciunipentruaplicareaunormsuriasigurtorii 2.2.2.Somaiadeplat 2.2.3.Aciuniderivatedinproceduraarbitrajuluicomercial 2.2.4.Aciuniprivitoarelaprocedurainsolvenei 2.2.5.Ordonanapreedinial 2.3.Aciuniprivitoarelasocietilecomerciale 2.3.1.Aciuniprivitoarelaconstituire 2.3.2.Aciuniprivitoarelamodificareaactelorconstitutive 2.3.3.Aciuniprivitoareladizolvareailichidareasocietiicomerciale 2.3.4.AciuniprivitoarelaactivitateaOficiuluiRegistruluiComerului 2.3.5.Aciuniprivitoarelaaportulasociailor 2.3.6.AciuniprivitoarelahotrrileAdunriiGeneraleaAsociailor 2.3.7.Aciunilesocietiimpotrivaadministratorilorialeacestorampotrivasocietii 2.3.8.Aciunilesocietiimpotrivaasociailorialeasociailormpotrivasocietii 2.3.9.Aciunialecreditorilorsocietii 2.4.Aciuninmateriaefectelordecomer 2.4.1.Reglementareanmaterie 2.4.2.Noiuneadeaciunecambial 2.4.3.Dispoziiiactualecureferirelaaciunilecambiale 2.4.4.Protestulcambial 2.4.5.Aciunileextracambialeiextracartolare
3

2.4.6.Prescripiandomeniulcambial 2.4.7.Competenanmateriaefectelordecomer 2.4.8.Categoriidecererinmateriaefectelordecomer 2.4.9.Excepiilecambiale 2.4.10.Executareacambial 2.5.Aciuninrspunderecontractualsaudelictual 2.6.Aciunirezultatedinfaptedeconcurenneloial 2.7.Aciunindomeniulbancar 2.8.Aciuniderivnddinraporturiledetransport 2.9.Aciuninmateriedeasigurare CAPITOLUL III COMPETENA DE SOLUIONARE A LITIGIILOR COMERCIALE 3.1.Normeledecompetennmateriecomercial 3.2.Formelecompetenei 3.3.Competenageneral 3.3.1.CompetenaorganelorCuriideConturinmateriecomercial 3.3.2.Competenaorganelorarbitralenmateriecomercial 3.3.3.CompetenaCuriiConstituionalenmateriecomercial 3.3.4. CompetenaConsiliuluiConcureneinmateriecomercial 3.4.Competenajurisdicionalainstanelorjudectoretinmateriecomercial 3.4.1.Instanelespecializatenmateriecomercial.Loculiimportanatribunaluluicomercial specializatnierarhiainstanelorjudectoreti 3.4.1.1.nfiinareatribunalelorspecializate 3.4.1.2. Actuala reglementare n domeniul tribunalelor specializate, n general i a tribunaluluicomercialspecializat,nspecial 3.4.1.3.Roluliimportanatribunaluluicomercialspecializat 3.4.1.4.Organizareaifuncionareatribunaluluicomercialspecializat 3.4.1.5.Anumiteinconvenientealereglementriilegalendomeniu 3.4.2.Compunereainstanelor 3.4.3.Competenamaterialsaudeatribuiuneainstanelorjudectoretinmateriecomercial 3.4.3.1.Competenamaterialajudectorieinmateriecomercial 3.4.3.2.Competenamaterialatribunaluluinmateriecomercial 3.4.3.3.CompetenamaterialaCuriideapelnmateriecomercial 3.4.3.4.CompetenamaterialanalteiCurideCasaieiJustiie 3.4.3.5. Unele concluzii i propuneri cu privire la competena material a instanelor judectoretinmateriecomercial 3.4.4.Competenateritorialainstanelorjudectoretinmateriecomercial 3.4.4.1.Competenateritorialgeneralnmateriecomercial 3.4.4.2.Competenateritorialalternativnmateriecomercial 3.4.4.3.Competenateritorialexclusivnmateriecomercial 3.4.4.4.Competenaconvenionalsauclauzeleatributivedecompeten 3.5.Dreptcomparat 3.5.1.Competenainstanelorenglezenmateriecomercial 3.5.2.Competenainstanelorfrancezenmateriecomercial
4

3.5.3.Competenainstanelorgermanenmateriecomercial 3.5.4.Competenainstaneloritalienenmateriecomercial 3.5.5.Competenainstanelorportughezenmateriecomercial 3.5.6.Competenainstanelorelveienenmateriecomercial 3.5.7.CompetenainstanelorSpanieinmateriecomercial 3.5.8.CompetenainstanelorSuedieinmateriecomercial 3.5.9.Competenainstanelorpolonezenmateriecomercial 3.5.10.Competenainstanelorungarenmateriecomercial CAPITOLULIVJUDECATANPRIMINSTAN 4.1.Consideraiiintroductive 4.2.Proceduraprealabiliobligatoriedeconciliere 4.2.1.Conceptireglementare 4.2.2.Caractereleproceduriiprealabileaconcilierii 4.2.3.Categorialitigiilorcarenecesitoprocedurprealabildeconciliere 4.2.4. Locul concilierii n cadrul sistemului modalitilor alternative de soluionare a conflicteloriconexiuneacualteproceduriprealabile 4.2.5.Convocareapentruconciliere 4.2.5.1.Modalitideconvocare 4.2.5.2.Dataconcilierii 4.2.5.3.Loculconcilierii 4.2.5.4.Prileconcilierii 4.2.6.Sanciuneaaplicabilncazulnendepliniriiproceduriiconcilierii 4.2.7.Dovadandepliniriiobligaieideconciliere 4.2.8. Importana concilierii n contenciosul comercial i unele propuneri privind aceast procedurprealabil 4.3.Etapascrispregtitoare 4.3.1.Cerereadechemarenjudecat 4.3.2.ntmpinarea 4.3.3.Cerereareconvenional 4.3.4.Citareaprilornlitigiilecomerciale 4.4.Dezbatereacauzeinedinpublic 4.5.Deliberareaipronunareahotrriijudectoreti 4.6.Alteaspectespecificejudeciinpriminstan,nmateriecomercial 4.6.1.Asigurareaaciuniicomerciale 4.6.2.Reprezentareaiasistarea 4.6.3.Asigurareaceleritii 4.6.4.Struinainstaneipentrusoluionarealitigiuluiprinnelegereaprilor 4.6.5.Inadmisibilitatearetractuluilitigios 4.6.6.Perimareajudeciinlitigiilecomerciale 4.6.7. Inadmisibilitatea acordrii termenului de graie de ctre instan n cazul obligaiilor comerciale

CAPITOLULVPROBELENMATERIECOMERCIAL 5.1.Reglementareaprobelornmateriecomercial 5.2.Raportuldintredreptulcomunidreptulcomercialnprivinaprobaiunii 5.3.nscrisurilecamijlocdeprobnmateriecomercial 5.3.1.nscrisulautentic 5.3.2.nscrisulsubsemnturprivat 5.3.3.nscrisurileimproprii 5.3.4.Titluriledecredit 5.4.Factura 5.4.1.Definireireglementare 5.4.2.Funciilefacturii 5.4.3.Condiiiledefondideformalefacturii 5.4.4.Foraprobatorieafacturii 5.4.5.Scadenafacturii 5.5.Corespondenacomercial 5.5.1.Raportulcudreptulcomun 5.5.2.Definire 5.5.3.Valoareaprobatorieacorespondenei 5.5.4.Drepturiderivatedincoresponden 5.5.5.Telegrama.Definireireglementare 5.5.6.Foraprobantatelegramei 5.5.7.Dataidovadatrimiteriitelegramei 5.5.8.Riscurileeroriidetransmitereaconinutuluitelegramei 5.5.9.ncheiereacontractelorprincoresponden 5.6.Registrelecomerciale 5.6.1.Definireireglementare 5.6.2.Categoriideregistrecomerciale 5.6.2.1.RegistrelecomercialereglementatedeCodulcomercial 5.6.2.2.RegistrelecomercialereglementatedeLegeasocietilorcomerciale 5.6.2.3.RegistrelecontabilereglementatedeLegeacontabilitii 5.6.3.Foraprobantaregistrelorcomerciale 5.6.4.Modalitidefolosirearegistrelorcomercialecamijloacedeprob 5.7.Probacumartori 5.8.Probaprinrapoarteledeexpertiz 5.9.Prezumiile 5.10.Mijloacelemodernedecomunicare 5.10.1.Aspectegeneraleprivindcomerulelectronic 5.10.2.Probaprinnscrisulsubformelectronic 5.10.2.1.Reglementare 5.10.2.2. Regimuljuridicivaloareaprobatorieanscrisuluisubformelectronic 5.10.2.3.Dispoziiiprocedurale 5.10.2.4.CertificatulcalificatiRegistrulfurnizorilordeserviciidecertificare 5.10.2.5.Contractelencheiateprinmijloaceelectronice 5.10.2.6.Uneleconsideraiiprivindsecuritateacomeruluielectronic 5.10.3.Probaprintransmisiidetelexifax
6

5.10.3.1.Telexul 5.10.3.2.Telefaxul 5.11. Aspecte specifice privind obiectul probei, sarcina probei, aprecierea i administrareaprobelornlitigiilecomerciale CAPITOLULVIJUDECATANCONTROLJUDICIAR 6.1.Ciledeatacnmateriecomercial 6.2.Apelul 6.3.Recursul,caledeatacextraordinarnmateriecomercial 6.4.Alteciextraordinaredeatacnmateriecomercial CAPITOLUL VII EXECUTAREASILIT AHOTRRILOR JUDECTORETI N MATERIECOMERCIAL CAPITOLULVIIIUNELECONCLUZII BIBLIOGRAFIE I. DOCTRIN:cursuri,tratate,monografii II. DOCTRIN:studii,articoleireferatepublicatenrevistedespecialitate

CAPITOLUL I NOIUNI INTRODUCTIVE REFERITOARE LA CONTENCIOSULCOMERCIAL 1.1. Dreptulcomunidreptulspecialnmateriasoluionriilitigiilorcomerciale 1.1.1.Reglementriactuale Ramuri ale dreptului privat sunt, prin excelen, dreptul civil i dreptul comercial. Legturadintreceledouramuridedreptrezultdindispoziiileart.1Codulcomercial,care prevede c n comer se aplic legea de fa. Unde ea nu dispune, se aplic Codul civil. Aadar,dreptulcivilestedreptulcomunnmateriecomercial. Orelaiesimilarexistintredreptulcomercialidreptulprocesualcivil. ToatenormeleprocesualecuprinsenCodulcomercialsaunlegilecomercialespeciale auuncaracterderogatoriufadenormeleCoduluideprocedurcivil,careconinnormecu caractergeneralnmateriecomercial. npofidanumeroaselorsimilitudini,susinemalturidealiautoriautonomiadreptului comercial. 1.1.2. Semnificaiaexpresiilordreptcomuniprocedurdedreptcomun Raporturile juridice de drept material sunt reglementate de Codul comercial, iar unde acesta nu prevede se recurge la prevederile Codului civil. Formularea art. 1 din Codul comercial las de dorit, deoarece numeroase aspecte ale activitii comerciale fac obiectul reglementriiunorlegicomercialespeciale.Rmnesconsidermcprinexpresialegeade falegiuitorulaneleslegilecomercialeinudoarCodulcomercial. DispoziiileCoduluideprocedurcivilalctuiescproceduradedreptcomunnmaterie comercial, potrivit art. 721 Codul de procedur civil. Prin urmare, raporturilor procesuale comerciale li seaplic reglementrileCodului comercial ialelegilorcomercialespeciale,n principal,idispoziiileCoduluideprocedurcivil,nsecundar. DispoziiileCriiaVIa,capitolulXIVsuntnormederogatoriidelaproceduradedrept comun, chiar dac sunt cuprinse n acelai cod, potrivit acestor norme sunt soluionate doar anumitelitigii,ianumecelecomerciale,iarnumrul,coninutulisistematizarealorsuntde natur s justifice o reglementare distinct, aplicabil doar lor. n concluzie, potrivit acestor considerente, procedura de soluionare a litigiilor comerciale este o procedur special, desemnatcaatarededispoziiileCoduluideprocedurcivil. 1.1.3. Raportul juridic civil, comercial i de drept procesual civil. Particularitile raportuluijuridiccomercial Raporturile juridicecomercialesuntacele raporturisociale,preponderentpatrimoniale, ncare conduita prilor este reglementatde normele dedrept comerciali a cror formare, modificaresaudesfiinareseproduceprininterveniauneifaptedecomer.Raporturilejuridice comerciale sunt raporturi de drept material, fiind considerate raporturi de substan, care vizeazdrepturiiobligaiicuconinutpreponderentpatrimonial,specificeprilorraportului juridiccomercialconcret,ntimpceraporturilecareaparnlegturcuformapecaretrebuie so mbrace activitateajudiciar nsoluionarealitigiilorcarearaprean legturcuaceste raporturi juridice sunt de drept procesual civil. Prile unui raport juridic comercial sunt calificate,ntructcelpuinunadineletrebuiesaibcalitateadecomerciant,ncazcontrar raportuljuridicfiindconsideratcivil.Maimult,unuiraportjuridicncaredoarunadinpriare calitateadecomerciant i sevaaplicalegeacomercial,nconformitatecudispoziiileart.56 Codulcomercialcareprevedecdacunactestecomercialnumaipentruunadinpri,toi contractaniisuntsupui,nctpriveteacestact,legiicomerciale.
8

Astfel,pentrudeterminareasfereiraporturilorjuridicecomerciale,trebuiesdelimitm ntrefaptelecivileifapteledecomer,pedeoparteintrecomercianiinecomerciani,pe dealtparte. Pentru determinarea raporturilor care formeaz obiectul dreptului comercial, Codul comercialenumerlaart.3uneleactejuridiceioperaiunipecarelecalificdreptfaptede comer, prin svrirea crora se nasc raporturi juridice reglementate de normele juridice comerciale. Discuii doctrinare sunt n legtur cu caracterul enumerrii faptelor de comer, cu privirelafonduldecomercarearencomponenasaun/unelebun/uriimobil/e,cuprivirela aciunea n revendicare imobiliar, cu privire la unele operaiuni avnd ca obiect fondul de comer care cuprinde i bunuri imobile, cu privire la operaiunile ageniilor imobiliare, cu privirelaaciuneanevacuaredintrunspaiucomercialaciunenepatrimonial,cuprivirela operaiuniledeleasingimobiliar.a. Specificulraportuluijuridiccomercialdinpunctuldevederealpriloresteacelac,de regul,celpuinunadinpriarecalitateadecomerciant.Astfel,raportuljuridiccomercial,n funciedeprofesiuneaprilor,poatefiraportbilateralcomercialsauunilateralcomercial. n modsimilar, litigiul comercialarecapridoi comercianisauuncomerciantiun necomerciant.Dacambeleprisuntnecomercianiiobiectullitigiuluiderivdintrofaptde comer, litigiul va fi comercial, iar dac obiectul litigiului nu deriv dintro astfel de fapt, litigiulvaficivilsaudealtnatur,nsnucomercial. Am afirmat c o persoan fizic, pentru a dobndi calitatea de comerciant, trebuie s ndeplineascurmtoarelecondiii,nmodcumulativ: ssvreascfaptedecomer fapteledecomersfiesvritecutitludeprofesiuneobinuit fapteledecomersfiesvritennumepropriu sfieobinutautorizaiaadministrativprealabil. Suntcomercianipersoanejuridice: societilecomerciale regiileautonome organizaiilecooperatiste. Cuprivirelacondiiiledeafipartenprocesulcivil,trebuiessefacodelimitareclar ntrecondiiiledeafipartentrunproces(corespunztoarecapacitiidefolosin),condiiile ce trebuie ndeplinite pentru a sta n judecat (corespunztoare capacitii procesuale de exerciiu)icondiiiledeaexercitaaciuneacivil.Pentruastanjudecatsecerecondiiacao persoan s aib capacitate procesual de exerciiu, iar pentru a exercita aciunea civil este necesarafindeplinitcondiiaafirmriiunuidrept. Condiiilor pentru a fi parte, care trebuie ndeplinite de prile unui raport juridic comerciallitigiossuntcapacitateaprocesualdefolosin,calitateaprocesual,interesuldeafi parteicomercialitatealitigiului. Pentru a sta n judecat este necesar, n plus fa de cele artate mai sus, existena capacitiiprocesualedeexerciiu. Pentru a exercita aciunea comercial, similar condiiei de exercitare a aciunii civile, estenecesarafindeplinitcondiiaafirmriiunuidreptsubiectivsauauneisituaiijuridicece sedoreteafiprotejatprinintermediulinstaneijudectoreti.
9

1.2.Aciuneacomercialilitigiulcomercial 1.2.1. Conceptuldeaciunecomercial Aciuneacomercialreprezintmijlocullegalprinintermediulcruiasepoateformulao cerere adresat instanelor judectoreti, cerere privitoare la fapte de comer ntre orice persoane,nprincipalavndcalitateadecomerciani. Doctrina occidental a promovat i ea definiii i explicaii privind natura juridic a aciuniicivile. 1.2.2. Aciuneaciviliaciuneacomercial Aciunea comercial este o varietate a aciunii civile, una din formele specifice de exprimare ale acesteia. Astfel, cele dou aciuni exprim raportul dintre ntreg i parte. Aciuneacomercialmprumutaceletrsturialeaciuniicivilecepotficonsiderateconstante ale acesteia, dar, pe de alt parte, aciunea comercial se particularizeaz i ntro anumit msursedetaeazdeaciuneacivil. 1.2.3.Cererinecontencioasenmateriecomercial Cum n materie civil pot fi formulate i cereri necontencioase, tot astfel, i n materie comercialpotfiformulatecereripentrudezlegareacroraestenevoiedemijlocireainstanei, frsseurmreascstabilireaunuidreptpotrivnicfadeoaltpersoan. 1.2.4.Asigurareaaciuniicomerciale Normele speciale de procedur aplicabile n materia soluionrii litigiilor comerciale, inclusiv cele privitoare la msurile asigurtorii care se soluioneaz odat cu aciunile comercialetrebuiecunoscutepentruaevitancrcareainutilainstanelordecontroljudiciar, maialesnperspectivacreteriinumruluidetribunalecomercialespecializatecarevortrebui ncadratecujudectorispecializainaceastmaterie. 1.2.5. Prescripiadreptuluilaaciunenmateriecomercial Prescripiadreptuluilaaciunenmateriecomercialcomportuneledistinciirelativla ceadindreptulcomun.Codulcomercialrezervunntregtitlu(TitlulIIDespreprescripieal Crii a IVa Despre exerciiul aciunilor comerciale i despre durata lor, art. 945956) prescripieidreptuluilaaciuneacomercial. 1.2.6. Noiuneadelitigiucomercial Proceselenmateriecomercialsuntaceleacarerezultdinnclcarea/nesocotireaunor drepturinscutecaurmareasvririiunorfaptedecomer(obiective,subiective,unilaterale saumixte).Litigiul va fi comercialdacprivetefaptedecomer,astfelcumsuntdefinitede 10 art.3Codulcomercial.Deasemenea,trebuieadugateilitigiileprevzutedeart.720 Codul deprocedurcivil. 1.3. Scurtistoricalcontenciosuluicomercial Aufostanalizateurmtoareleetape:izvoarelecomeruluiiprimelenormedeprocedur comercial, perioada Regulamentelor Organice i legile consecutive acestora (perioada dreptului comercial de origine francez, Codul comercial din 1887 de inspiraie italian, extindereaaplicriiCoduluicomercialromnnArdeal,nBasarabiainBucovina),perioada deinactivitateanormelorcomercialecuprinsenCodulcomercialiCoduldeprocedurcivil (19481989),perioadadedupdecembrie1989ipnnprezent. 1.4. Necesitateauneiprocedurispecialenmateriecomercial nconsiderareaspecificitiirelaiilorcomerciale,instituireauneiprocedurispecialeprin caresfiesoluionatelitigiiledintreceicareparticiplacircuituleconomicniseparejusti util. Exist numeroase caracteristici specifice ale acestor raporturi juridice, care impun o
10

procedurdistinct,proprie,raportatlaceadindreptulcomun:ncazulraportuluiobligaional comercial, spre deosebire de cel civil, nu este necesar punerea n ntrziere, codebitorii comerciali rspund solidar, n materie comercial dobnda curge de drept, anatocismul este admis nanumite condiii icumulul dobnzii cu despgubirile este permis, inadmisibilitatea acordrii termenului de graie de ctre instana de judecat, principiul libertii probaiunii, reguli specialeprivindpreulnobligaiile comerciale,retractul litigiosnuestepermis, reguli specialepentrudeterminarealoculuiexecutriiobligaiilorcomerciale. CAPITOLULIITIPURIDEACIUNINMATERIECOMERCIAL Clasificarea i ncadrarea aciunilor comerciale poate fi o sarcin dificil, avnd n vederefaptulcpnnprezentdoctrinanusapreocupatdeoastfeldesarcin.Fraavea preteniadeexhaustivitate,amncercatoenumerareioclasificareaaciunilorcomerciale,n funciededomeniulsauinstituiadedreptcomercialdincarefacparte: aciuniprivitoarelafonduldecomer aciuni n unele proceduri speciale (aciuni pentru aplicarea unor msuri asigurtorii, somaiadeplat,aciuniderivatedinproceduraarbitrajuluicomercial,aciuniprivitoare laprocedurareorganizriijudiciareiafalimentului,ordonanapreedinial) aciuni privitoare la societile comerciale (privitoare la constituire, privitoare la modificarea actelor constitutive, privitoare la dizolvarea i lichidarea societii comerciale, aciuni privitoare la aportul asociailor, privitoare la activitatea Oficiului Registrului Comerului, privitoare la hotrrile Adunrii Generale a Asociailor, aciunile societii mpotriva administratorilor i ale acestora mpotriva societii, aciunilesocietiimpotrivaasociailorialeasociailormpotrivasocietii,aciuniale creditorilorsocietii) aciuninmateriaefectelordecomer aciuninrspunderecontractualsaudelictual aciunirezultatedinfapteledeconcurenneloial aciunidindomeniulbancar aciuniderivnddinraporturiledetransport aciuninmateriedeasigurare. CAPITOLULIIICOMPETENADESOLUIONAREALITIGIILORCOMERCIALE 3.1. Normeledecompetennmateriecomercial Competena instanelor judectoreti n materie comercial este supus unor norme derogatoriifadeceledindreptulcomun,principaladistinciefiindaceeactribunalelesunt instane de drept comun n materie comercial, n competena lor intrnd nu numai litigiile avndunobiectevaluabilnbanidepesteoanumit valoare,ciicele caresuntcomerciale, darcarenupotfaceobiectuluneiaprecieripecuniare. 3.2. Formelecompetenei Reguliledecompetengeneralsuntceleprincaresestabiletedacunlitigiuestede competenainstanelorjudectoretisaudecompetenaaltorautoritistatale.Dacsastabilit coanumitcauz intr ncompetenaautoritii judectoreti,prin intermediulnormelorde competen jurisdicional se va stabili creia dintre instanele judectoreti din ierarhia instanelor (potrivit normelor de competen material sau de atribuiune) sau din cadrul
11

instanelor de acelai grad (prin intermediul normelor de competen teritorial) i revine sarcinadeasoluionaoanumitcauz. 3.3. Competenageneral nconsiderareafaptuluiclitigiile comerciale pot fisau trebuiesoluionatei dectre alte organe statale sau nestatale dect instanele judectoreti, am considerat oportun prezentarea unornorme decompeten general, n special a celorcarestabilesc competena organelor arbitrale, organelor Curii de Conturi, Consiliului Concurenei sau Curii Constituionalenmaterialitigiilorcomerciale. 3.4. Competenajurisdicionalainstanelorjudectoretinmateriecomercial 3.4.1. Instane specializate n materie comercial. Locul i importana tribunalului comercialspecializatnierarhiainstanelorjudectoreti 3.4.1.1.nfiinareaTribunalelorspecializate Legiuitorul romn a dispus printro lege special, legea privind organizarea judiciar, nfiinareauneinoicategoriidetribunale,tribunalelespecializate. Legea prevede, astfel, nfiinarea tribunalelor specializate, iniial pentru minori i familie, de munc i asigurri sociale, comerciale i administrativ fiscale, iar potrivit reglementrii actuale pentru cauze comerciale, cauze cu minori i de familie, cauze de contenciosadministrativifiscal,cauzeprivindconflictedemunciasigurrisociale,precum ipentrualtematerii. 3.4.1.2. Actuala reglementare n domeniul tribunalelor specializate, n general i a tribunaluluispecializatcomercial,nspecial n urma modificrilor, Legea privind organizarea judiciar a fost republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 827 din 13 septembrie 2005, dnduse textelor o nou numerotare. Aceste modificri referitoare la tribunalele specializate erau anticipate prin noua Constituie a Romniei, care la articolul referitor la instanele judectoreti a primit un nou aliniatprivindposibilitateadeasenfiina,prinlegeorganic,tribunalespecializatenanumite materii, cuposibilitatea participrii, dup caz, a unor persoanedin afara magistraturii (art. 126alin.5). 3.4.1.3.Roluliimportanatribunaluluicomercialspecializat Tribunalul comercial specializat este o noutate n sistemul judiciar romnesc care se impunea,avndnvederegradulnaltdespecificitatealacestorlitigii,datdenaturalitigiilor, de reglementrile diferite existente att n sistemul de drept substanial, dar mai ales cel procedural, de celeritatea care trebuie s caracterizeze judecata acestor procese (impus de 6 prevederileart.720 alin1Coduldeprocedurcivil,careprevedecproceseleicererilen materie comercial se judec cu precdere. Instana este datoare s asigure, potrivit legii, realizareadrepturiloriobligaiilorprocesualealeprilor,precumidesfurareacuceleritate aprocesului),dedomeniuldincencemaivastimaisolicitantdinpunctdevederecantitativ alraporturilorcomercialecepotnatelitigiicomerciale. Au fost detaliate aspecte legate de organizarea i funcionarea tribunalului comercial specializatianumiteinconvenientealereglementriiactualendomeniu. 3.4.2.Compunereainstanelor Compunereainstanelorcaresoluioneazlitigiilecomercialeestesimilarceleidedrept comun, n conformitate cu art. 54 Legea nr. 304/2004, republicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, care prevede c acele cauze date n
12

competenadepriminstanajudectoriei,tribunaluluiicuriideapelsejudecncomplet format dintrun judector, cu excepia cauzelor privind conflictele de munc i de asigurri sociale. Apelurile se judec n complet format din doi judectori iar recursurile n complet formatdintreijudectori,cuexcepiacazurilorncarelegeaprevedealtfel. ns avnd n vedere specificul litigiilor comerciale, considerm c i legislaia procesual civil va trebui s instituie judectori specializai, ceea ce sa i ncercat prin instituirea tribunalelor specializate. Cu privire la unele categorii de litigii comerciale exist astfeldejudectori(judectorulsindiciceldelegatlaOficiulRegistruluiComerului). 3.4.3 Competena material sau de atribuiune a instanelor judectoreti n materie comercial Prin intermediul normelor de competen material sau de atribuiunile a instanelor judectoretiserealizeazodepartajarepelinieverticalainstanelor,stabilindusecaredintre cele situate pe trepte ierarhice diferite este competent s soluioneze o anumit pricin, n funciedeobiectul,naturasauvaloarealitigiului. 3.4.3.1.Competenamaterialajudectorieinmateriecomercial nprezentjudectoriaestecompetentssoluionezelitigiilecomercialepatrimonialede o mai mic importan i anume cele al cror obiect are o valoare de pn la 100.000 lei, inclusiv, darnuilitigiileavndunobiectneevaluabilnbani. Criteriilededepartajareacompeteneijudectorieidecompetenatribunaluluinprim instannmateriecomercialsuntnaturaobiectuluiaciuniicomercialeivaloareaobiectului litigiului. nfunciedecriteriulnaturiiobiectuluilitigiului,aciunilecomercialepotficlasificaten aciunipatrimonialeinepatrimoniale. Prinfolosireacriteriuluivaloricserealizeazodelimitaredeatribuiintrejudectoriii tribunaleattnmateriecivil,ctinmateriecomercial. Considermc oride cte orieste vorba dedrepturisau obligaiiderivnd dinacelai raportjuridicsaulitigiiceauunobiectsauocauzcomun,ndeterminareacompeteneiseare nvederevaloareaglobalatuturorpreteniilor. Dacevorbaderaporturijuridicedistincte,careauoindividualitateproprie,deaciuni cuobiectedistincte,valoarealortrebuiestabilitseparat,iarndeterminareacompeteneiseva luanconsiderarepreteniacuvaloareaceamaimare. 3.4.3.2.Competenamaterialatribunaluluinmateriecomercial Problema competenei materiale a tribunalului, respectiv a tribunalului comercial specializat n materie comercial se pune, n principal, cu privire la soluionarea aciunilor comerciale n prim instan. Dup modificarea Codului de procedur civil prin Legea nr. 219/2005 tribunalul este i instan de apel, fiind competent s judece apelurile declarate 1 mpotrivahotrrilorpronunatedejudectoriinpriminstan,darpotrivitart.282 Codulde procedur civil, nu sunt supuse apelului litigiile al cror obiect are o valoare de pn la 100.000lei. Potrivit art. 2 pct. 1 lit. a Codul de procedur civil, tribunalele au competena de a soluiona procesele i cererile n materie comercial al cror obiect are o valoare de peste 100.000lei,precumiproceseleicererilenaceastmateriealcrorobiectesteneevaluabiln bani. Cererilenepatrimonialepotfidepartajatencerericontencioaseicererinecontencioase.
13

Litigiile comerciale neevaluabile n bani trebuie deosebite de procedurile necontencioase.Faptulcocererenuareunobiectevaluabilnbaninunseamncnuexist pri cu interese contrare ntrun litigiu concret. Astfel, procesele i cererile neevaluabile n banipotfisoluionatentroprocedurcontencioassaunecontencioas. Att litigiile contencioase nepatrimoniale ct i cererile contencioase nepatrimoniale suntdecompetenatribunalului,npriminstan. Multeproblementlnitenpracticainstanelorjudectoretinaceastmateriesuntcele referitoarelaaciunilenevacuaredintrunspaiucomercial(nchiriatsaunstrinat).Problema esteaceeadeastabiliinstanacompetentssoluionezeaceastaciune:judectorianvirtutea faptuluicestevorbadeoaciunecivilsautribunalulcainstancompetentssoluionezeo cererecomercialnepatrimonial. Considermcincazulncarelocatoruli/saulocatarularecalitateadecomercianti imobilulnchiriatfacepartedinfonduldecomer,aciuneanevacuareareuncaractercivili estedecompetenajudectorieiinuatribunalului. Cuprivirelacererilereferitoarela msuriasiguratorii(sechestrulasigurtor,sechestrul judiciar i poprirea asigurtoare), avnd n vedere c n raport cu aciunea principal toate acesteaauun caracteraccesoriu, instana competent va fi cea sesizat cu cerereaprincipal (art.592alin.1Coduldeprocedurcivil,art.598Coduldeprocedurcivil). n ceea ce privete sechestrul judiciar, n mod excepional aceast msur se poate ncuviina chiar fr existena unui proces, caz n care, potrivit art. 599 alin. 2 Codul de procedurcivil,competentvafiinstanancircumscripiacreiaseaflbunul. Avnd n vedere faptul c n Codul de procedur civil nu sunt cuprinse dispoziii derogatoriideladreptulcomun,cuprivirelacompetenadesoluionareaaciunilorposesorii, considerm c recursul la regulile dreptului comun n materie este singura soluie. Aadar, competenamaterialrevinetribunalului,deoareceaciuneaposesorieestenepatrimonial. 3.4.3.3.CompetenamaterialaCuriideapelnmateriecomercial AvndnvederenumeroaselemodificrialeCoduluideprocedurcivil,curteadeapel a fost competent s judece, n materie comercial, n prim instan (fiind competent s soluionezelitigiileavndunobiectcuovaloaredepeste10miliardelei,launmomentdat), instan de apel (att pentru sentinele pronunate n prim instan de ctre tribunale, ct i pentrucelepronunatedeacesteampreuncucelepronunatedejudectorii)dariinstande recurs(fiindcompetentssoluionezerecursurileintrodusempotrivasentinelorpronunaten materiecomercial,npriminstan,detribunale,ncazulncareacesteanuputeaufiatacate cuapel). nprezent,caurmareamodificriiCoduluideprocedurcivilprinLegeanr.219/2005 de aprobare i modificare a O.U.G. nr. 138/2000, curtea de apel este n materie comercial instandeapel,fiindcompetentsjudece,potrivitart.3pct.2,apeluriledeclaratempotriva hotrrilorpronunatedetribunalenpriminstan,dariinstanderecurs,potrivitart.3pct. 3,potrivitcruiacuriledeapeljudecrecursuriledeclaratempotrivahotrrilorpronunatede tribunale n apel sau mpotriva hotrrilor pronunate n prim instan de tribunale, care, potrivitlegii,nusuntsupuseapelului,precuminoricealtecazuriexpresprevzutedelege. 3.4.3.4. Competena material a naltei Curi de Casaie i Justiie n materie comercial n perioada dintre intrarea n vigoare a O.U.G. nr. 58/2003, astfel cum aceasta a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 195/2004, i pn la intrarea n vigoare a Legii nr.
14

219/2005 instana suprem a avut plenitudine de competen n recurs n materie civil, perioadncareart.299alin. 2prevedeac recursul sesoluioneazdectrenaltaCurtede Casaie i Justiie, dac prin lege nu se prevede altfel. n prezent textul a fost modificat, prevznd c recursul se soluioneaz de instana imediat superioar celei care a pronunat hotrrea n apel. Prin urmare, instana suprem este competent s soluioneze n materie comercialdoarrecursurilendreptatempotrivahotrrilorpronunatenapeldectrecurile deapelsau,nsituaiiledeexcepie,recursurilendreptatempotrivahotrrilorpronunatede ctrecuriledeapelnpriminstan,carenupotfiatacatecuapel. 3.4.3.5. Unele concluzii i propuneri cu privire la competena material a instanelor judectoretinmateriecomercial 1.Amafirmatctribunalulesteinstanadedreptcomunnmateriecomercial. 2. Cu privire la numrul gradelor de jurisdicie, considerm c prin reintroducerea apeluluinmateriecomercial,elenusauschimbat. Triplulgraddejurisdicie,nmateriecomercial,ntoatecauzele,aconstituitunuldin factorii cei mai negativi care au afectat grav celeritatea, calitatea i eficacitatea justiiei comercialenRomnia. 3.Reformajustiieicomercialeafostremarcabilnultimiiani,nprivinaceleritii,ca efect al suprimrii apelului i a recunoaterii caracterului executoriu a primei hotrri. De asemenea, procedura somaiei de plat sa dovedit deosebit de util, fiind foarte utilizat de comerciani. ns prin O.U.G. nr. 58/2003, nu numai c se reintroduce apelul, ci se i generalizeazntoatemateriilecivile,ceeacevaproduceotulburaresubstanialasistemului iceleritii. 4. Nouaopiune privind competena instanelor judectoreti n materie comercial va duce la eliminarea suprancrcrii tribunalului cu judecarea n prim instan a cauzelor comerciale, cele avnd un grad mai redus de complexitate urmnd a fi soluionate de judectorie. nfiinarea tribunalelor comerciale specializate va duce la specializarea judectorilorilasoluionareacuceleritateacauzelorcomerciale.Deasemenea,vansemna, cu siguran, degrevarea instanei supreme de toate recursurile care iau supraaglomerat activitatea. 5.nprezent,diversitateacompetenelormateriale nmateriecomercialestedenatur sbulversezeprocesulcomercial,isdeanatereunorsituaiineplcutenpracticainstanelor judectoreti. 3.4.4.Competenateritorialainstanelorjudectoretinmateriecomercial Prin normele de competen teritorial, n aceast materie, se stabilete care instan dintreceledeterminatedenormeledecompetenmaterial,situatepeaceeaitreaptierarhic, estecompetentssoluionezeunlitigiucomercialconcret. 3.4.4.1.Competenateritorialgeneralnmateriecomercial i n cazul litigiilor comerciale, competena teritorial general aparine instanei din circumscripia teritorial n care prtul i are domiciliul. Toate celelalte forme ale competeneiteritorialereprezintderogridelaprincipiulenunatdeart.5Coduldeprocedur civil, care prevede c cererea se face la instana domiciliului prtului. Specificitatea litigiilor comerciale sub acest aspect este dat, ns, de calitatea prilor, de regul persoane juridice, aplicnduse dispoziiile art. 7 alin. 1 care prevede c cererile ndreptate mpotriva persoanelorjuridicededreptprivatseintroduclainstanasediuluilorprincipal.
15

3.4.4.2.Competenateritorialalternativnmateriecomercial Competena teritorial alternativ reprezint acea form a competenei teritoriale care instituie dreptul reclamantului de a alege dintre mai multe instane, deopotriv competente. NormeledecompetenteritorialalternativleregsimnCoduldeprocedurcivil,art.911, art.12prevzndregulageneralpotrivitcreiareclamantulestecelcarearealegereantremai multeinstanedeopotrivcompetente. La art. 10 sunt enumerate opt cazuri de competen teritorial alternativ, dintre care unelesereferexpresla domeniul comercial,iaraltelesuntcomunecucel civil. Astfel, sunt cazuricaresereferexpreslamateriaanalizat: cererile care izvorsc din cambie, cec sau bilet la ordin, prevzute de pct. 3, caz n care reclamantulpoatealegentreinstanadomiciliului/sediuluiprtului(cutoateclegeaserefer expresdoarladomiciliulacestuia)iinstanaloculuideplatatitluluidecredit cererile privitoare la obligaii comerciale, prevzute de pct. 4, caz n care reclamantul are alegereantreinstanadeladomiciliul/sediulprtuluiiinstanaloculuiundeobligaiaaluat nateresauceaaloculuiplii cererileizvortedintruncontractdetransport,prevzutedepct.5,cazncarereclamantulare alegereantreinstanadeladomiciliul/sediulprtuluiiinstanaloculuideplecaresauacelui desosire. 3.4.4.3.Competenateritorialexclusivnmateriecomercial Din categoria dispoziiilor de competen teritorial excepional, cu implicaii n materie comercial, sunt cele ale art. 13 Codul de procedur civil, referitoare la bunuri imobile, cele ale art. 15, referitoare la cererile n materie de societate i cele ale art. 16, referitoarelareorganizarejudiciarifaliment. 3.4.4.4.Competenaconvenionalsauclauzeleatributivedecompeten(art.19Codul deprocedurcivil) Clauza atributiv de competen reprezint acea clauz convenit de comerciani sau intervenit ntre comerciani i necomerciani, prin care se determin o anumit instan judectoreasccevasoluionalitigiuldintreei.Cuprivirelaasigurri,art.11alin.3Codulde procedurcivil prevede expresc alegereacompetenei prin convenie este nul dac a fost fcutnaintedenatereadreptuluiladespgubire. 3.5.Dreptcomparat Au fost analizate aspecte legate de competena instanelor engleze n materie comercial,ainstanelorfranceze,germane,italiene,portugheze,elveiene,spaniole,suedeze, polonezeiungare. CAPITOLULIV JUDECATANPRIMINSTAN 4.1.Consideraiiintroductive Judecata n prim instan a litigiilor comerciale se realizeazconform principiilor de baz prevzute de Codul de procedur civil, pentru procedura de drept comun, ns, partea special aplicabil acestei materii sau norme cuprinse n legi comerciale speciale prevd i cteva reguli care sunt destinate, n principal, a asigurao judecat rapid i eficient. Exist astfel de norme speciale cu privire la procedura prealabil de conciliere, cu privire la etapa scris pregtitoare, n concret cu privire la cererea de chemare n judecat, cererea reconvenional i ntmpinare, cu privire la citarea prilor, pronunarea i comunicarea hotrrilorjudectoretiivaloarealorexecutorie,cuprivirelaasistareaprilor,cuprivirela
16

judecarea cu precdere a litigiilor comerciale, cu privire la soluionarea procesului prin nelegerea prilor, cu privire la asigurarea celeritii, inadmisibilitatea retractului litigios, perimarea judecii n litigiile comerciale, inadmisibilitatea acordrii termenului de graie de ctreinstanadejudecat,ncazulobligaiilorcomerciale.a. 4.2.Proceduraprealabiliobligatoriedeconciliere 4.2.1.Conceptireglementare Procedura prealabil a concilierii a fost introdus n urma modificrilor Codului de 1 procedurcivilprinO.U.G.nr.138/2000iestereglementatdeart.720 ,potrivitcruian proceseleicererilenmateriecomercialevaluabilenbani,naintedeintroducereacereriide chemare n judecat, reclamantul va ncerca soluionarea litigiului prin conciliere direct cu cealaltparte. 4.2.2.Caractereleproceduriiprealabileaconcilierii Procedura prealabil a concilierii este una obligatorie, direct i nemijlocit, contradictorie, formulat n scris iar obligaia de a concilia a reclamantului este una de diligen. 4.2.3.Categorialitigiilorcarenecesitoprocedurprealabildeconciliere n primul rnd, procedura concilierii a fost introdus ca obligatorie n materie comercial. n al doilea rnd, concilierea este obligatorie doar n privina litigiilor comerciale patrimoniale,adicaceleacareauunobiectevaluabilnbani. 4.2.4. Locul concilierii n cadrul sistemului modalitilor alternative de soluionare a conflicteloriconexiuneacualteproceduriprealabile Raportatlaprocesulninstan,conciliereanureprezintsinguramodalitatealternativ de soluionare a conflictelor, ci n aceast categorie pot fi incluse, alturi de conciliere, i medierea,arbitrajul,facilitarea,negocierea,toateprivitecaalternativelaprocesuljudiciar. Cuprivirelatextulart.109alin.2Coduldeprocedurcivil,ndoctrininpractica judiciar au aprut unele probleme de interpretare. Spre exemplu, cu privire la determinarea sferei de inciden a textului, n raport cu diversele proceduri prealabile. ntro interpretare extensivarfivorbadespretoatecazurilencarelegeareglementeazoprocedurprealabil, fr a se distinge ntre cele facultative i cele obligatorii. Aceast concepie ar contribui la accelerarea judecilor i la degrevarea instanelor judectoreti, dar i la armonizarea legislaieiinternecureglementrileprocesualealerilormembrealeUniuniiEuropene. 4.2.5.Convocareapentruconciliere 1 Convocarea la conciliere este o obligaie ce incumb reclamantului. Art. 720 alin. 2 prevedeexpresc reclamantul vaconvocaparteaadvers,comunicndui nscrispreteniile saleitemeiullorlegal,precumitoateacteledoveditoarepecaresesprijinacestea. Poate fi acceptat i opinia potrivit creia concilierea poate fi provocat i de ctre debitorinsuitdereclamantprinparticipare,ntructscopulavutnvederedelegiuitor,i anume desfurarea unei proceduri prealabile pentru prentmpinarea procesului, ar fi ndeplinit. Au fost analizate aspecte legate de modaliti de convocare, data concilierii, locul concilierii,prileconcilierii. 4.2.6.Sanciuneaaplicabilncazulnendepliniriiproceduriiconcilierii 1 Dispoziiileart.720 Coduldeprocedurcivilsuntimperative,prinurmarendeplinirea acestei proceduri este obligatorie pentru reclamant. De asemenea, art. 109 alin. 2 Codul de
17

procedur civil prevede c sesizarea instanei competente se poate face numai dup ndeplinirea procedurii prealabile, iar dovada ndeplinirii acesteia se anexeaz la cererea de chemare n judecat. n caz contrar, preedintele instanei, pe cale de rezoluie, va refuza nregistrareacereriidechemare n judecat il va ndrumas realizezeproceduraprealabil impusdelege. Daccerereadechemaren judecatafost nregistrat,instanavaadmiteexcepiade prematuritateaaciuniiivarespingecerereacainadmisibil. 4.2.7.Dovadandepliniriiobligaieideconciliere 1 Potrivit art. 720 alin. 4 Codul de procedur civil, rezultatul concilierii trebuie consemnat ntrun nscris n care se vor arta preteniile reciproce ale prilor la conciliere referitoarelaobiectullitigiuluiipunctuldevederealfiecreia. 4.2.8.Importanaconcilieriincontenciosulcomercialiunelepropuneriprivindaceast procedurprealabil Scopulproceduriiconcilieriiesteaceladeadegrevainstaneledecauzelencareprile, din lips de comunicare, ar putea trimite disputele lor n faa instanei, nainte de a avea o minimcomunicareprivindproblemelenlitigiu. 4.3.Etapascrispregtitoare Etapa scrispregtitoare reprezintprimaetap a dezbaterilor judiciare, n faaprimei instane,etapncareseintroducecerereadechemarenjudecati,eventual,ntmpinareai cerereareconvenionalincareprilesuntlegalcitatenfaainstanei. 4.3.1.Cerereadechemarenjudecat Cererea de chemare n judecat reprezint actul procedural prin care reclamantul investete instana de judecat cu soluionarea preteniilor sale. Acest act procedural este obligatoriu, art. 109 alin. 1 prevznd c oricine pretinde un drept mpotriva altei persoane trebuiesfacocererenainteainstaneicompetente. Cerereadechemarenjudecattrebuiescuprindanumiteelemente,prevzutedeart. 3 112Coduldeprocedurcivilideart.720 pentrucererilenmateriecomercial.Cutoatec ntretextelecelordouarticoleexistsimilitudini,suntregsiteiunelediferenieri. 4.3.2.ntmpinarea Prtulesteobligatsdepunntmpinarecu5zilenaintedetermenuldejudecat,iar pentrucauzeleurgente,legiuitorulaprevzutuntermenmaiscurt,de3zile. 4 Potrivitart.720 alin.2parteaadouaatextului,cuprinsulntmpinriiestecelprevzut 3 deart.115Coduldeprocedurcivil,menionnduseidateleartatedeart.720 alin.1lit.a ib. 4.3.3.Cerereareconvenional Cu privire la cererea reconvenional, procedura special de soluionare a litigiilor 5 comerciale confer o reglementare destul de amnunit, cuprins n art. 720 Codul de procedur civil. Astfel, potrivit alin. 1, dac prtul are pretenii mpotriva reclamantului derivnddinacelairaportjuridic,poatefacecererereconvenional. 4.3.4.Citareaprilornlitigiilecomerciale Dacpreedinteleinstaneidejudecatconstatccerereadechemarenjudecateste complet, va fixa termenul de judecat, iar dac reclamantul sau reprezentantul su este prezent,vorfincunotinaisubluaredesemntur.Celelalteprivorficitatecuduplicatul depeaciune.Princitaie,prtuluiisevapunenvedereobligaiasadeadepunentmpinare
18

ntermende5zilenaintedetermenuldejudecat,iarnproceseleurgente,cucelpuin3zile, 4 potrivitart.720 alin.2Coduldeprocedurcivil. 4.4.Dezbatereacauzeinedinpublic 6 Potrivit art. 720 alin. 1 Codul de procedur civil, procesele i cererile n materie comercialsejudeccuprecdere,instanafiindobligatsasiguredesfurareacuceleritatea procesuluii realizareadrepturilor iobligaiilor procesualeale prilor.Larealizareaacestui scopcontribuieidispoziiileurmtoarecuprinsenacelaiarticol,potrivitalin.2,atuncicnd proceduradecitareestelegalndeplinit,judecata,chiariasuprafondului,poatecontinuan edinpublicsauncameradeconsiliu,nziuaurmtoaresaulatermenescurte,succesive, datencunotinaprilor.Laacestetermene,instanapoatestabili,pentrupartesaupentrucel careoreprezint,ndatoririnceeacepriveteprezentareadovezilorcunscrisuri,relaiiscrise, rspunsulscrislainterogatoriulcomunicatpotrivitart.222,asistareaiconcursullaefectuarea ntermenaexpertizelor,precumioricealtedemersurinecesaresoluionriicauzei.ncazuln carejudecatanupoatecontinuapotrivitalin.2iexistmotivetemeinice,sepotacordaialte termene.Dinacestedispoziiireiesefaptulcregulaesteacordareatermenuluidejudecatn ziuaurmtoaresaulatermenescurte,iarexcepiaesteacordareadetermenenormale,ncazul ncareproceduradecitarenuestendeplinit. 4.5.Deliberareaipronunareahotrriijudectoreti 8 Potrivit art. 720 Codul de procedur civil, hotrrile date n prim instan privind proceseleicererilenmateriecomercialsuntexecutorii,iarexercitareaapeluluinususpend dedreptexecutarea.Cuprivirelacaracterulexecutoriualhotrriijudectoretipronunaten 9 materie comercial, art. 720 Codul de procedur civil prevede c pentru hotrrea judectoreasc dat n materie comercial, care se aduce la ndeplinire prin executare silit, hotrrea, purtnd meniunea c este irevocabil, constituie titlu executoriu, fr efectuarea altorformaliti. 4.6.Alteaspectespecificejudeciinpriminstan,nmateriecomercial 4.6.1.Asigurareaaciuniicomerciale Dupcumammaiafirmat,ncazulsoluionriilitigiilorcomerciale,asigurareaaciunii prezint uneleaspectespecifice,Codulcomercial prevzndunele dispoziii, nc nvigoare, cu privire la msurileasigurtorii, contrare celorcuprinse n Codul deprocedur civil. Este vorba, n principal, despre darea de cauiune, despre momentul la care poate fi formulat cerereadesechestruasigurtorsaupoprireasiguratorie,despreridicareasechestruluiasigurtor saureferitoarelasechestrareanavelor. 4.6.2.Reprezentareaiasistarea Avndnvederefaptulcceimaimulicomercianisuntpersoanejuridice,ndomeniul litigiilor comerciale reprezentarea este mult utilizat. O alt caracteristic specific litigiilor 2 comercialeesteceacuprinsndispoziiileart.720 Coduldeprocedurcivil,careprevedec nproceselei cererile n materie comercial, prilesau reprezentanii lorpot fi asistai de experi ori de ali specialiti. Codul comercial nu se ocup n mod special de reprezentare, motiv pentru care se vor aplica dispoziiile Codului civil i cele ale Codului de procedur civil. Legea nr. 31/1990 conine unele dispoziii referitoare la administrarea societilor comerciale, sau la drepturile i ndatoririle administratorilor societii, ns nu prevede dispoziii care s reglementeze reprezentarea societilor comerciale n cadrul aciunilor n justiie.
19

4.6.3.Asigurareaceleritii Principiul celeritii care trebuie s caracterizeze orice proces civil, este imperativ cu precdere n domeniul litigiilor comerciale, avnd n vedere specificul relaiilor economice, frecvenaiceleritateatranzaciilorcomerciale.Comerciantulncheiefrecventactejuridice,iar rapiditatea ncheierii acestora este pentru el o condiie a succesului. Rolul tranzaciilor comercialenviaaeconomicipentrucomerciantulncauzimplicomaimarepunctualitate nexecutareaobligaiilorasumate,iarncazdelitigii,rezolvarearapidieficientaacestora. 4.6.4.Struinainstaneipentrusoluionarealitigiuluiprinnelegereaprilor Pelngdispoziiileprivindproceduradedreptcomun,cuprinsenart.131i271273 7 Codul de procedurcivil,art.720 Codul de procedur civilprevedecncursuljudecii asupra fondului procesului, instana va struipentrusoluionarea lui, n tot sau nparte, prin nelegerea prilor. nelegerea seconstat prin hotrre irevocabil i executorie. Observm faptul cncazul litigiilor civile judectorul are obligaiadea ncercampcarea prilor, pe cndncazullitigiilorcomerciale,acestaareobligaiadeastruipentrusoluionarea luiprin nelegereaprilor. 4.6.5.Inadmisibilitatearetractuluilitigios Drepturile litigioase care izvorsc din acte, fapte sau operaiuni comerciale pot face obiectului unui contract de vnzarecumprare, ns debitorul nu are posibilitatea exercitrii retractuluilitigios,ncondiiilestabilitedeart.14021404Codulcivil. 4.6.6.Perimareajudeciinlitigiilecomerciale nscopulasigurriiceleritiiproceselorcomerciale,legiuitorulamaiprevzutonorm distinct, referitoare la litigiile comerciale i n materia perimrii, de aceast dat n chiar cuprinsulseciuniidedicateperimriiprocesuluicivil,frsoaminteascncapitolulreferitor laproceduradesoluionarealitigiilorcomerciale. 4.6.7. Inadmisibilitatea acordrii termenului de graie de ctre instan n cazul obligaiilorcomerciale 6 Avndnvederedispoziiileart.720 Coduldeprocedurcivil,proceseleicererilen materie comercial se judec cu precdere. Dac procedura de citare este legal ndeplinit, judecata, chiar i asupra fondului, poate continua n ziua urmtoare sau la termene scurte, succesive, date n cunotina prilor. Alte termene se vor acorda numai n cazul n care judecatanupoatecontinua,pentrumotivetemeinice. CAPITOLULVPROBELENMATERIECOMERCIAL Sistemul probatoriu este, n materie comercial, oarecum diferit de cel din dreptul comun, iar n acest capitol am subliniat principalele aspecte distinctive i particularitile probaiuniinmateriecomercial. Gruparea mijloacelor de prob sa realizat ncepnd cu cele mai importante i mai frecventntlnitenpracticnscrisurile:nscrisulautenticicelsubsemnturprivat,dari cele specifice proceselor comerciale: titlurile de credit (n special cambia, biletul la ordin i cecul), factura, corespondena comercial, telegrama, registrele comerciale, continund cu proba testimonial, proba prin rapoartele de expertiz, prezumiile i ncheind cu mijloacele modernedecomunicare. 5.1. Reglementareaprobelornmateriecomercial Ca i n materie civil, nici n materie comercial nu exist o reglementare unitar a probelor. Sistemului probatoriu n materie comercial i se aplic n primul rnd Codul
20

comercial, care enumer cteva mijloace de prob i prevede unele dispoziii privitoare la acestea. Deasemenea,potrivitpunctului8al art.46Codulcomercial, careenumermijloacele deprobnlitigiilecomerciale,obligaiilecomercialeiliberaiunileseprobeazprinorice alte mijloace de prob admise de legea civil. Aadar se aplic, n subsidiar, i sistemul probatoriu de drept comun, care este reglementat att de Codul civil, ct i de Codul de procedurcivil. 5.2.Raportuldintredreptulcomunidreptulcomercialnprivinaprobaiunii Diferenadintreceledousistemeeste,dinacestpunctdevedere,numaicantitativ,n sensulclegeacomercialenumerialtemijloacedeprob: Telegrama Registrelecomerciale Factura Corespondenacomercial i, de asemenea, reglementri speciale se refer la comerul electronic i la semntura electronic. Regimul juridic al probelor specifice n aciunile de natur comercial este menionatdeart.4749(pentrutelegram),art.47alin.ultimiart.48tezafinal,iart.5057 (pentruregistrelecomerciale),coroboratecunormeleCoduluicivil,lacarefacreferireart.50 alin.2,art.51alin.2iart.5556mpreuncuart.57alin.3. n aldoilea rnd, Codul comercial nltur restriciile impuse de art.1191 Codul civil referitoare la proba cu martori i permite aceast prob fr limite, motiv pentru care judectorulareoputeredeaprecieremaimarenlitigiilecomerciale. naltreilearnd,dreptulcomunstabiletevaloareaprobatorieafiecruimijlocdeprob nparte,i maialesstabileteierarhia foreiprobanteamijloacelordeprobindicate. Exist mijloacedeprobcuovaloaremaimaresaumai mic,dupcumprecizeaznsilegea.n schimb,Codulcomercialenumermijloaceledeprobadmise,darnustabileteoierarhiealor. Dei niruirea mijloacelor de prob se face ntro anumit ordine, aceasta nu semnific ierarhizareamijloacelordeprobniruite. nalpatrulearnd,regulilecuprinsenart.46nuserefernumailaprobaobligaiunilor ciilaprobafaptelordincareiaunateredrepturireale,dinmomentcelegiuitorulnuseocup distinctdeaceastproblem,motivpentrucareconsidermcacesttextartrebuimodificat. nalcincilearnd,dispoziiileart.46seaplicoricruifeldeactcomercial,obiectivsau subiectiv,ichiaractelor,faptelorsauoperaiunilorunilateralesaumixte(cutoatectextulse referdoarlaobligaiuniiliberaiuni),indiferentdacsarcinaprobeirevinecomerciantului saunecomerciantului. Art. 56 Codul comercial prevedecdacunact estecomercial numai pentruunadinpri,toicontractaniisuntsupuinceeacepriveteacelact,legiicomerciale. ndoctrinsaafirmatcart.46seaplicchiarinfaainstanelorcivile,nproceselecivile, dactrebuiessedovedeascexistenasauntindereauneiobligaiicomerciale. 5.3.nscrisurilecamijloacedeprobnmateriecomercial 5.3.1.nscrisulautentic nscrisulautenticesteprevzutcamijlocdeprobdectreprimulpunctalart.46Codul comercial. nmateriecomercial,legiuitorulsadeprtat,cumammaispus,dereglementareadin Codul civil, i nu a dat preferin probei scrise. Aceasta se datoreaz numrului ridicat i frecveneioperaiunilorcomerciale,precumiceleritiicucaresencheieacestea,situaiicare
21

mpiedic prile s redacteze acte scrise. La toate acestea se adaug i necesitatea pstrrii confidenialitiioperaiilorcomerciale. Totui exist i n materie comercial situaii n care forma ad solemnitatema actelor esteobligatorie. 5.3.2.nscrisulsubsemnturprivat Art. 46 Codul comercial prevede la pct. 2 ca mijloc de prob n procesul comercial nscrisul sub semntur privat, iar la pct. 3 (facturi acceptate), 4 (corespondena), 5 (telegrama)i6(registreleprilor)altemijloacedeprobcareauvaloareaunornscrisurisub semnturprivat. nscrisulsubsemnturprivatreprezintacelnscriscareestesemnatdeceloridecei delacareprovine.Legeanuimpunecondiiideformnprivinanscrisurilorsubsemntur privat,singuracerinestecanscrisulsfiesemnatdetitularulsu. 5.3.3.nscrisurileimproprii Acestea sunt nscrisurile nepreconstituite, care nu poart semntura celui cruia i se opun. 5.3.4.Titluriledecredit Cuprivirelatitluriledecredit,doctrinarelevcntreobligaieinscrislegturaeste constitutivi permanent. Dreptul i obligaiacorelativnusenascdect prin consemnarea voinei subiecilor ntrun document, dreptul nu poate fi exercitat de ctre titulari dect prin posesiuneamaterialanscrisuluiiardebitorulnusepoateeliberadeobligaiedectobinnd restituirea nscrisului fr de care risc s mai plteasc o dat n minile celui ce se va prezentacaposesorlegitimalaceluinscris. Mai mult,dreptul cuprinsnnscrisare un caracter literal, ceeacesemnific faptul c att coninutul ct i ntinderea dreptului creditorului i a obligaiei debitorului, sunt determinatedecuprinsulnscrisuluiinumaideacesta. Aufostprezentateceletreititluridecredit:cambia,biletullaordinicecul. 5.4.Factura 5.4.1.Definireireglementare Dei Codul comercial prevede expres c sunt mijloace de prob facturile acceptate considermciceleneacceptateauoanumitvaloareprobatorie. Facturareprezintonotscrisprivitoarelamrfurilelivratebunurimobile,caresunt descrise amnunit, indicnduse natura, cantitatea, calitatea, preul i modalitile executrii contractului.Easeemite,deobicei,odatcuexecutareaunuicontractcepresupuneopredare de mrfurisau prestarede servicii. Aceastaeste forma tipicdefactur.nsnpracticsunt ntlniteiaanumitelefacturiproformacarenunsoescexecutareaunuicontractcipremerg acestuia,fiindnfaptoformdeinformareaclientuluicuprivirelapre. 5.4.2.Funciilefacturii nprincipal,ndoctrinsearatcfacturaareodublfuncie. n primul rnd, are o funcie economic, consemnnd fenomene economice, fiind temeiulevidenieriilorncontabilitate.Astfel,facturadevineprincipaluldocumentjustificativ cestlabazanregistrrilorncontabilitate,alturidechitan,bonfiscal.a. n al doilea rnd, factura are o funcie juridic, ntruct reprezint, cum am artat, un importantmijlocdeprobncontenciosulcomercial. n al treilea rnd, considerm c factura prezint i o important funcie fiscal, dei aceastfuncienuafostevideniatndoctrin.ntradevr,facturapurttoaredeT.V.A.arei
22

o funcie fiscal, deoarece pe baza tuturor facturilor emise i acceptate de o societate comercialsentocmetedecontuldeT.V.A.,cereprezintimpozitulindirectdatoratstatului. 5.4.3.Condiiidefondideformalefacturii Legeanuprevedeanumitecondiiidefond,iarnceeacepriveteredactareafacturii,n practicaufostutilizate,obunperioaddetimp,nscrisuritipizate. 5.4.4.Foraprobatorieafacturii Factura face dovad contra emitentului n tot ce se refer la cuprinsul su, fiind o manifestaredevoinaacestuia,indiferentdacdestinatarulmrfiioacceptsaunu. Facturaacceptatdevinepentrudestinatarunactsubsemnturprivat,deoarece,prin subscriereaei, nscrisulidevine opozabil. Explicaiadispoziieidin Codul comercialcare se refer expres doar la facturile acceptate rezid din aceea c nimeni nui poate preconstitui mijloace de dovad mpotriva unui ter. Pentru ca factura si fie opozabil, ca instrument probator, cumprtorulmrfurilortrebuiesrestituiefacturaacceptatvnztorului. 5.4.5.Scadenafacturii Cea mai frecvent utilizat este scadena la un anumit termen de la emitere. ns sunt acceptate i alte forme de scaden, de exemplu scadena la zi fix, scadena la vedere sau scadenalaunanumittermendelavedere. Destinatarul facturii afl data scadenei din factur, dar n primul rnd aceasta este prevzut n contract, caz n care este trecut n factur doar pentru a fi reamintit destinatarului. 5.5.Corespondenacomercial 5.5.1.Raportulcudreptulcomun ndreptulcomun,datoritcaracteruluiconfidenialalcorespondenei,scrisorilenupotfi folosite ca probe dect de ctre destinatarul acestora, care este proprietarul lor. Excepional, scrisorilepotfifolositecaprobenproceselededivor,naciunilentgadapaternitiisaun cele pentru stabilirea paternitii. ntradevr, art. 28 Constituia Romniei intitulat Secretul corespondenei, prevede c secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri potale, al convorbirilortelefoniceialcelorlaltemijloacelegaledecomunicareesteinviolabil.Aadar,n dreptul comun folosirea corespondenei n materie de probaiune este legat de problema proprietii asupra corespondenei i de problema confidenialitii sau a secretului corespondenei. ncontenciosulcomercial,scrisoareaesteconsideratomrturisireextrajudiciar,astfel nctfiecarescrisoaresemnat,destinatncheieriiuneioperaiijuridice,reprezintunnscris subsemnturprivat. Art.46Codulcomercialprevedeexpreslapct.4faptulcobligaiunilecomercialei liberaiunileseprobeaz...princoresponden. Considerm c prin coresponden comercial trebuie s se neleag ansamblul scrisoriloriacomunicrilorscrisealeprilor,subscrisedeexpeditor,princareacesteaemit ofertesauiexprimacceptareacuocaziancheieriisauexecutriicontractelorcomerciale. Scrisorile expediate i cele primite de ctre un comerciant fac parte din categoria nscrisurilor sub semntur privat. Pentru a avea aceast valoare probatorie, ele trebuie obligatoriusfiesemnatedectrecomerciantuldelacareeman. 5.5.5.Telegrama.Definireireglementare Telegrama reprezint unul dintre mijloacele de prob enumerate de art. 46 Codul comercial(punctul5).Deasemenea,art.4749reglementeazacelaimijlocdeprob.
23

Telegrama face parte din corespondena comercial, dar pentru faptul c destinatarul primetedoarunnscriscecuprindeconinutulcomunicriiinuoriginalulpredatdeexpeditor, legeastabileteregulispecialecuprivirelaforasaprobatorie. 5.5.6.Foraprobantatelegramei Art. 47 Codul comercial prevede c telegrama are fora probant a unui nscris sub semnturprivatcndoriginalulesubscrisdeexpeditorsauchiardeoaltpersoan,dacse dovedetecoriginaluldocumentuluiafostpredatoficiuluisauafosttrimisspreaisepredade nsipersoanaexpeditorului. 5.5.7.Dataidovadatrimiteriitelegramei Art. 47 alin. 3 Codul comercial prevedecdata telegramelor stabilete,pn la proba contrarie,ziuaiorancareeleaufostexpediatedeoficiiletelegrafice. 5.5.8.Riscurileeroriidetransmitereaconinutuluitelegramei Uneori telegramele cuprind erori de transmitere recepie, modificri sau alterri ale textului,datoritdefeciunilortehnicealeaparatuluitelegraficsaudatorateexpeditorului,care potproduceprejudiciiprilor.Legiuitorulastabiliticonsecineleacestorerori,art.48Codul comercial prevznd c n caz de eroare, schimbare sau ntrziere n transmiterea unei telegrame,seaplicprincipiilegeneraleasupraculpei. 5.5.9.ncheiereacontractelorprincoresponden n raporturile dintre comerciani, contractele se ncheie cel mai adesea prin coresponden,nsenslarg,carenucuprindedoarscrisorileciitelegramele,telexul,telefaxul saucorespondenaelectronic. ncazulncareprincorespondensencheieuncontract,Codulcomercial(art.3539) reglementeazanumiteregulispecialeceguverneazformareaacestuia. 5.6.Registrelecomerciale 5.6.1.Definireireglementare Unadintreceletreiobligaiiprofesionalealecomercianilorrecunoscutendoctrineste ce de a organiza i ine evidena contabil a activitii comerciale. Aceast eviden se ine, printrealtele,iprinregistrelecomercianilor. 5.6.2.Categoriideregistrecomerciale Registrelecomercialeobligatoriisuntregistruljurnal,registrulinventar,registrulcopier iregistrul carteamare. nlegislaianoastrnuexistoreglementareunitararegistrelorcomerciale,nicichiar oenumerarecorespunztoarealor. 5.6.2.1.RegistrelecomercialereglementatedeCodulcomercial Codulcomercialenumeranumiteregistregenerale, darianumiteregistrespeciale. Registrele generale enumerate de Codul comercial sunt registrul jurnal, registrul inventariregistrulcopier. 5.6.2.2.RegistrelecomercialereglementatedeLegeasocietilorcomerciale Legea nr. 31/1990 prevede, de asemenea, unele registre generale i unele speciale, obligatoriidoarpentruanumiteformedesocieticomerciale. 5.6.2.3.RegistrelecontabilereglementatedeLegeacontabilitii Legeanr.82/1991prevedecsuntobligatoriiurmtoareleregistre: 1. Registrul jurnal, care nregistreaz operaiunile economice cronologic, zilnic, n ordineancareacesteasaudesfurat,prelundinformaiidindocumentelejustificative.
24

2.Registrulinventar,carenregistreaztoateelementelepatrimonialedeactivprecumi datoriileinventariatecuocaziainventaruluigeneralalpatrimoniului.Elementelepatrimoniale suntaezatenordineancareseaflnbilan. 3. Registrul cartea mare nregistreaz modificrile suferite de fiecare element patrimonialnparte(creteriidescreteri)caurmareaoperaiunilorpatrimonialecareauloc nntreprindere. 5.6.3.Foraprobantaregistrelorcomerciale Privitorlaregistrelecomercialeesteaplicabildictonullatinnudarationonfacitaliquem debitorem (numai registrul de socoteli nu face pe cineva debitor) altfel spus o simpl nregistrarenregistrul(creditorului)nupoateconstituidovadaunuidebitdovadaacestuiase facepotrivitlegii. Registrelecomercialeregulatinutepotfaceprobnjustiieastfel: ntre comerciani registrele inute regulat fac prob deplin pentru fapte i chestiunidecomeripotfifolositecamijloacedeprobattmpotrivacelui careleinectinfavoareaacestuia,potrivitart.50Codulcomercial,fiindo derogaredelaprincipiuldreptuluicomunconformcruianimeninupoatesi constituiesingurunmijlocdeprobpentruaseservideelcontraunuiter registrelecomercialeneregulatinutefacdovadcontraceluiceleainut,dar nupotfacedovadnfavoareacomerciantuluiceleantocmit,potrivitart.51 i52Codulcomercial nlitigiilecomercialencaredoarunadintrepriarecalitateadecomerciant, registreledecomernufacdovadmpotrivanecomerciantului,darauvaloare probatorie mpotriva comerciantului, chiar dac nu au fost regulat inute, cu precizareacnuse poate scinda cuprinsul nregistrrii (art. 11831184 Codul civil), potrivit art. 50 Codul comercial, ntruct potrivit art. 1206 Codul civil mrturisirea este indivizibil. Unii autori consider c, totui, registrele comerciale n asemenea raporturi pot avea rol probator i n favoarea comerciantului,cazncareregistrulcomercialvaconstituiunnceputdeprob scriscetrebuiecompletatcualtedovezi. 5.6.4.Modalitidefolosirearegistrelorcomercialecamijloacedeprob Cuprivirelaproceduraspecialinstituitpentrufolosirearegistrelornjustiie,dinart. 3133 Codul comercial se desprinde ideea c legiuitorul a instituit dou mijloace de tehnic procedural: comunicarea i nfiarea. Ele pot fi ordonate de instan din oficiu, pot fi invocatedereclamantsaupotficerutedeprt. 5.7.Probacumartori Prin derogare de la norma prevzut de art. 1191 Codul civil, n materie comercial obligaiileiplilesepotprobacumartori,indiferentdevaloarealor. Deasemenea,dacprileauncheiatunactnformscris,sepoateprobacumartorii contrasaupesteconinutulacestuia. Totui,nusepoatefacedovadcumartorincazurilencarelegeacomercialprevede expresnecesitateaactuluiscris. Spre deosebire de dreptul comun n cazul cruia dac proba cu martori este admis, judectorultrebuiesoprimeasc,nlitigiulcomercialjudectorulestendreptitsresping aceastdovad,dacconsidernecesar,chiardacaceastaesteadmisibiliconcludent.
25

Considermcjudectorultrebuiesaiboatitudinerezervatfadeaadmiteprobacu martori peste coninutul unui nscris, pentru a nu trece peste voina prilor concretizat n nscris. 5.8.Probaprinrapoarteledeexpertiz Exist uneledispoziiispeciale careoblig instana de judecat s apeleze, nanumite situaii,laserviciileunuiexpert.Deexemplu,art.8Legeanr.455/2001prevedecncazuln careunadinpri nu recunoatenscrisul sausemntura,instanava dispune ntotdeaunaca verificareassefacprinexpertiztehnicdespecialitate.Alin.2alaceluiaiarticolprevede c expertul sau specialistul trebuie s solicite certificate calificate, precum i orice alte documentenecesare,potrivitlegii,pentruidentificareaautoruluinscrisului,asemnataruluiori atitularuluidecertificat. 5.9.Prezumiile nmateriecomercial,conformart.1Codulcomercial,prezumiilevortrebuiadmisen toate cazurile n care este admis proba cu martori, iar cele precizate n legtur cu administrareaprobeitestimonialesuntvalabileinceeacepriveteutilizareaprezumiilor. ntruct n materie comercial sfera de aplicare a probei cu martori este mai larg, nseamnciprobacuprezumiiadobnditoextinderecorespunztoare,fiindadmisastfeli ncontrasaupesteconinutulunuinscris. Dreptulcomercialneoferoseriedeprezumiilegale,dintrecareconsidermafimai importanteurmtoarele: prezumiadesolidaritateacodebitorilor, prezumia c lipsa de folosin a sumei de bani produce creditorului un prejudiciu constndncuantumuldobnziilegalecalculatpeduratantrzieriinexecutare, prezumia de mrturisire n cazul n care comerciantul refuz s prezinte registrele comerciale,cndinstanaadispusnfiareasaucomunicarealor, prezumia de comercialitate a actelor, faptelor i operaiunilor svrite de ctre o persoancarearecalitateadecomerciant,instituitdeart.4Codulcomercial, prezumiacdatacuprinsnanumitenscrisurisubsemnturprivatesteadevrat. 5.10.Mijloacelemodernedecomunicare ncheierea unor raporturi comerciale prin intermediul calculatorului sau prin alte mijloace moderne de comunicare sa impus, n ultimele decenii, i n ara noastr. Aceste mijloacedecomunicaresuntfoartediversificate:telexulifaxulprincaresepottransmitela distan i n scurt timp, cuvinte i imagini, i mijloace de stocare a informaiilor i actelor efectuate de comerciani benzi magnetice, microfilmele, compact discurile, care pot fi utilizatenoricemoment,ocupndunspaiuredus. 5.10.1.Aspectegeneraleprivindcomerulelectronic n sens larg, comerul electronic reprezint un schimb electronic de informaii ntre o afacereiclieniisi.Acestasepoaterealizaprinfax,telefon,voicemail,email,extranetsau internet. n sens restrns, comerul electronic este una din soluiile complexe pe care le ofer tehnologiaInternet. Aceasta nseamnc o multitudinede aplicaiiidefurnizorideservicii Internettrebuiesconlucrezentrosincronizareperfectpentrucaunsitedecomerelectronic spoatfunciona.

26

Au fost prezentate aspecte legate de definirea produsului n spaiul virtual, contul de comerciant,comandelectronic,modalitiledeplatelectronic,opiunidepublicitatepentru magazinulvirtual. 5.10.2.Probaprinnscrisulsubformelectronic 5.10.2.1.Reglementare Sediul materiei nscrisului sub form electronic este Legea nr. 455/2001 privind semnturaelectronic,dariLegeanr.365/2002privindcomerulelectronic. 5.10.2.2.Regimuljuridicivaloareaprobatorieanscrisuluisubformelectronic ntruct raporturile juridice comerciale pot fi dovedite cu orice mijloc de prob, majoritatea autorilor apreciau, anterior intrrii n vigoare a noii reglementri n materie, c nregistrrile electronice pot fi considerate doar un nceput de prob scris ce vor putea fi folositecamijloacedeprobdoarcoroboratecualtemijloacedeprob,ntructelenuconin semnturoriginalaemitentului. nprezent,nscrisulnformelectroniccruiaisancorporat,ataatsauasociatlogico semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat i generat cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnturii electronice este asimilat, n ceea ce privete condiiile i efectele sale, cu nscrisul sub semntur privat, potrivit art. 5 al Legii nr. 455/2001. Dreptcomparat Pe plan comunitar, diversitatea normelor ce reglementeaz semntura electronic, potrivitspecificuluifiecruisistemnaionaldedrept,aconduslainiiativaComisieiEuropene dearmonizareadispoziiilorincidenten legislaiastatelormembrepentrueliminareatuturor diferenelordeordinlegislativ,nluminaprincipiilorcestaulabazarealizriipieeiexterne un spaiu fr frontiere, caracterizat de existena celor patru liberti fundamentale: libera circulaie a mrfurilor, a serviciilor, a capitalurilor i a persoanelor. n acest context, ParlamentulEuropeaniConsiliuldeMinitriauadoptat,la13decembrie1999,Directivanr. 99/93/CE privind un cadru comunitar pentru semnturile electronice, iar la 8 iunie 2000, Directiva nr. 2000/31/CE referitoare la anumite aspecte juridice ale serviciilor societii informaionalei,nspecial,acomeruluielectronicnpiaaintern. 5.10.2.3.Dispoziiiprocedurale Art.9alLegiinr.455/2001prevedecparteacareinvocnainteainstaneiosemntur electronicextinstrebuiesprobezecaceastandeplinetecondiiileprevzutedeart.4pct. 4.Alin.2alaceluiaiarticolinstituie,ns,oprezumie:semnturaelectronicextins,bazat pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat este prezumatandepliniacestecondiii,decicelcareinvocninstanoasemeneasemnturnu maitrebuiesdovedeascndeplinireaacestorcondiii. 5.10.2.4.CertificatulcalificatiRegistrulfurnizorilordeserviciidecertificare Laeliberareafiecruicertificatcalificatdesemnturelectronic,furnizoriideservicii decertificareauobligaiadeaemitedoucopiidepeacesta,pesuportdehrtie,dintrecareun exemplar l vor pune la dispoziia titularului, iar cellalt este pstrat de ctre furnizori o perioadde10ani. 5.10.2.5.Contractelencheiateprinmijloaceelectronice Contractele ncheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoate contractelor, dac au fost ndeplinite cerinele legii pentru validitatea acestora.
27

Pentru ca un contract ncheiat prin mijloace electronice s fie valabil, nu este necesar un consimmntprealabilalprilorasuprautilizriimijloacelorelectronice. Proba ncheierii contractelor prin mijloace electronice i a obligaiilor ce rezult din acesteaestesupusdispoziiilordreptuluicomunnmaterieiprevederilorLegiinr.455/2001 privindsemnturaelectronic. Momentulncheieriicontractuluiprinmijloaceelectroniceesteacelancareacceptarea oferteide acontracta aajuns lacunotina ofertantului. Aadar legea comeruluielectronic a optatpentruteoriainformriicuprivirelamomentulformriicontractelor,lafelcadispoziia cuprins n art. 35 Codul comercial. Aceast dispoziie este supletiv ntruct prile pot conveni ca un alt moment s fie cel n care contractul este considerat ncheiat. n schimb, aceast norm difer de cea cuprins n art. 5 din Ordonana nr. 130/2000 care prevede c dac prile nu au convenit altfel, momentul ncheierii contractului la distan l constituie momentulprimiriicomenziidectrecomerciant. 5.10.2.6.Uneleconsideraiiprivindsecuritateacomeruluielectronic Este cunoscut faptul c, odat ce informaiile trimise n site au prsit calculatorul personaliincepcltoriapeInternet,eleaparindomeniuluipublic.Opersoanpriceput arputeasleinterceptezeislefoloseasc. Dinacestemotive,consumatorulavizatvafiinteresatdegaraniiledesecuritatepecare un comerciant ce dispune de un magazin virtual le ofer: cum vor fi transmise prin Internet informaiileasupraplii(decelemaimulteoriestevorbadespredatelecriisaledecredit), dacexistrisculcaacesteasfieinterceptate,undesuntstocateacesteinformaii. 5.10.3.Probaprintransmisiidetelexifax n materie comercial se folosesc de mult timp i pe scar larg teleimprimatoarele telexuriitelefaxuri,carereproducitransmitladistancuvinteiimaginiicarefacposibil ocomunicarerapididirectntreceiinteresai. La nceput, nici aceste mijloace tehnice nu se bucurau de o prea mare ncredere. n prezent,chiariCoduldeprocedurcivilfacereferirelatelexilafax,prevzndcaprim etapaprocesuluicomercialconvocareapentruconcilierecaresepoate realizaprinscrisoare recomandat cu dovad de primire, telegram, telex, fax sau orice alt mijloc de comunicare 1 care asigur transmiterea textului actului i confirmarea primirii acestuia, potrivit art. 720 Coduldeprocedurcivil. 5.10.3.1.Telexul Definire Telexul este definit n doctrin ca un sistem mixt de telefonie i telegrafie n teleimprimator, care folosete prin comutare acelai circuit de transmisie pentru transmiterea informaiilorladistan. 5.10.3.2.Telefaxul Noiuneicaracterizare.Foraprobatorie Foraprobantafaxuluiestetotceaatelegramei,adicforaprobantanscrisuluisub semntur privat, dac sunt ndeplinite condiiile impuse de art. 4749 Codul comercial. Documentul recepionat dedestinatarare valoare de original, fiindopera expeditoruluisaua mandataruluiacestuia,iaridentificareaprecisaemitentuluipoateechivalacuosemntur,de vremecelegeapermitesubscriereatelegrameidectreoaltpersoandectexpeditorul.

28

5.11. Aspecte specifice privind obiectul probei, sarcina probei i aprecierea i administrareaprobelornlitigiilecomerciale n materie comercial, obiectul probei const n actele, faptele i operaiunile generatoare de drepturi i obligaii, cu privire la care sa declanat conflictul ntre pri, cu specificaiacacesteasuntacte,faptesauoperaiunidecomer,nnelesuldatacestoradeart. 3Codulcomercial. Caindreptulcomun,sarcinaprobeinprocesulcomercialrevineaceluiacareafirmo pretenie n justiie, deci reclamantului, conform adagiului actor incubit probatio. Exist i dispoziiinlegispecialeprivindsarcinaprobeinlitigiilecomerciale. Avnd n vedere principiul libertii probaiunii n materie comercial i consecinele acestui principiu, putem afirma c judectorul are o putere de apreciere mai mare n acest domeniu. Proceduraasigurriidovezilor,datoritfaptuluicesteoprocedurrapid,idovedete utilitatea i n materie comercial, fiind admisibile cererile de asigurare a dovezilor, pentru cazurile n care o persoan fizicsau juridic are interesuldeaconstata deurgen mrturia unei persoane, prerea unui expert, starea unor lucruri mobile sau imobile sau de a dobndi recunoaterea unui nscris, a unui fapt sau a unui drept, cu condiia existenei pericolului ca acestea s dispar sau s fie greu de administrat n viitor, potrivit art. 235 alin. 2 Codul de procedurcivil. i n materie comercial se poate realiza cercetarea procesului prin administrarea probelor de ctre avocai, n privina litigiilor comerciale patrimoniale, n afara celor care privescdrepturiasupracroralegeanupermiteasefacetranzacie. CAPITOLULVIJUDECATANCONTROLJUDICIAR 6.1.Ciledeatacnmateriecomercial Cu privire la hotrrile pronunate n materie comercial, procedura special de soluionarestabiletedoureglementridistincteraportatlaceledindreptulcomun.nprimul 8 rnd, potrivit art. 720 Codul de procedur civil, hotrrile date n prim instan privind proceseleicererilenmateriecomercialsuntexecutorii,iarexercitareaapeluluinususpend 9 dedreptexecutarea,iarn aldoilearnd, potrivit art.720 Coduldeprocedurcivil,pentru hotrreajudectoreascdatnmateriecomercial,careseaducelandeplinireprinexecutare silit, hotrrea, purtnd meniunea c este irevocabil, constituie titlu executoriu, fr efectuareaaltorformaliti. 6.2.Apelul Apelul reprezint calea ordinar de atac prin care oricare dintre prile litigiului comercial poate solicita jurisdiciei imediat superioare reformarea hotrrii pronunate de instanade fond.Potrivit reglementriiactuale,hotrrilepronunate nmateriecomercialn priminstansuntsusceptibiledeapel,iarcelepronunatenapelsuntsusceptibilederecurs. Reintroducerea apelului n pricinile comerciale sa realizat prin eliminarea tezei finale a art. 8 720 Coduldeprocedurcivil. Avnd n vedere faptul c instana de fond este, de regul, n materie comercial, tribunalul,respectivtribunalulcomercialspecializat,rezultcinstanadeapelvaficurteade 1 apel.Avndnvederedispoziiileart.282 coroboratecucelealeart.1i2Coduldeprocedur civil, sentinele pronunate de judectorie n prim instan, n materie comercial, nu sunt
29

supuse apelului, deci ele vor putea fi recurate la tribunal, respectiv tribunalul comercial specializat. Exist numeroase dispoziii speciale care prevd c anumite hotrri judectoreti nu sunt supuse apelului, sau c pot fi atacate doar cu recurs. Astfel, n materia care formeaz 1 obiectulpreocuprilornoastre,art.282 Coduldeprocedurcivilprevedecnusuntsupuse apelului hotrrilejudectoretidate npriminstanncererile introduse pecaleprincipal privind litigii al cror obiect are o valoare de pn la 100.000 lei inclusiv, att n materie civil, ct i n materie comercial, aciunile posesorii, cele privind luarea msurilor asiguratorii,inaltecazuriprevzutedelege.Dininterpretareaacestordispoziii,rezultc hotrrile nesusceptibile de apel, n materie comercial, sunt cele pronunate n litigii patrimoniale,alcrorobiectnudepetevaloareade100.000lei.Prinurmarelitigiilecarenu auunobiectevaluabilnbanisuntsusceptibiledeapel. 6.3.Recursul,caleextraordinardeatacnmateriecomercial Recursul reprezint o cale extraordinar de atac prin intermediul cruia se poate cere desfiinareauneihotrrijudectoretipronunatenapelsaufrdreptdeapel,ncondiiilei pentrumotiveleexpresprevzutedelege.Avndnvederecrecursulsesoluioneazdectre instanaimediatsuperioarceleicareasoluionatapelul,rezultcinstanacuplenitudinede competen n materiederecurscomercialesteinstanasuprem. nspentrucazurilencare hotrreaprimeiinstanenuestesusceptibildeapel,recursulvafisoluionatdectrecurteade apeldacjudecatanfondafostdecompetenatribunaluluisaudectretribunal,dacjudecata nfondafostdecompetenajudectoriei. 6.4.Alteciextraordinaredeatacnmateriecomercial nurmarenunriidectrelegiuitorlacaleadeatacarecursuluinanulare,nafarde recurs, opereaz n materie comercial i contestaia n anulare, revizuirea sau recursul n interesullegii. CAPITOLUL VII EXECUTAREA SILIT A HOTRRILOR JUDECTORETI N MATERIECOMERCIAL Executareasilitn materie comercialurmeaz regulile dreptuluicomuncuprivirela executarea silit, i anume dispoziiile Crii a Va a Codului de procedur civil, intitulat Despre executarea silit, n cazul n care dispoziiile speciale ale procedurii speciale de soluionarealitigiilorcomercialesaucelecuprinsenlegicomercialespecialenuprevdaltfel. Coduldeprocedurcivilafostdinnoumodificat,decurnd,nspecialnprivinaexecutrii silite,prinLegeanr.459/2006. Douarticolecuprinse nproceduraspecialau relevannprivinaacestuicapitol,i 8 9 anumedispoziiileart.720 icelealeart.720 Coduldeprocedurcivil. 8 Art.720 prevededounormejuridicedistincte: Hotrriledatenpriminstanprivindproceseleicererilenmateriecomercialsunt executorii Exercitareaapeluluinususpenddedreptexecutarea 9 iar art. 720 prevede c pentru hotrrea judectoreasc dat n materie comercial, care se aduce la ndeplinire prin executare silit, hotrrea, purtnd meniunea c este irevocabil, constituie titlu executoriu, fr efectuarea altor formaliti. Aadar hotrrea pronunat n materie comercial reprezint titlu executoriu, fr a mai fi nevoie de nvestirea cu formul executorie a acesteia, n condiiile prevzute de art. 269 Codul de procedur civil, care
30

prevedelaalin.1chotrrilejudectoretivorfinvestitecuformulexecutorie,daclegea 1 nuprevedealtfel.Art.374 Coduldeprocedurcivil,astfelcumacestaafostintrodusprin Legea nr. 459/2006 prevede c nscrisurile crora legea le recunoate caracterul de titlu executoriusuntpusenexecutarefrnvestireacuformulexecutorie. Ultimulcapitol,capitoluloptsereferlauneleconcluziicuprivirelaproceduraspecial desoluionarealitigiilorcomerciale.

31