Sunteți pe pagina 1din 5

An scolar 2011/2012

Scoala Generala Maierus Strada Morii, nr.88 Tel/fax: 0268284778

PLAN DE MSURI REMEDIALE PRIVIND CRE TEREA CALIT II ACTIVIT II DE PREDARE-NV ARE-EVALUARE
AN COLAR 2011 - 2012
Nr crt

Obiective generale

Direcii de aciune

Orizontul de timp/ Durata/ Perioada

Coordonator/ Persoana respons abila Moraru Alina Potoschi I Raduc M

Parteneri

Rezultate ateptate

1.

Diminuarea absenteismului si abandonului scolar astfel incat elevii sa beneficieze de oferta educationala a scolii

. Aciuni concrete pentru mbuntirea frecvenei asigurarea de mijloc de transport pe ruta Maierus-Arini intensificarea legturii coal-familie; aplicarea mai ferm a regulamentelor colare; lectorate cu prinii copiilor-problem; popularizarea cazurilor de indisciplin prin: orele de dirigenie, careul colii; analiza periodic a frecvenei la cursuri a elevilor, cu stabilirea de msuri de mbuntire a situaiei n Consiliul de Administraie 2. Diversificare ofertei curriculare si extracurriculare n vederea satisfacerii unor nevoi tot mai diverse 3. Stimularea succesului colar al elevilor prin programe alternative : programe remediale , a doua sansa, programe de excelenta

permanent

Diriginii Responsabilul cu munca educativa diriginii , inv.

Diminuarea abandonului si eecului scolar

permanent

Moraru Alina Potoschi I Raduc M Moraru Alina Potoschi I Raduc M

Responsabilul cu munca educativa

Atragerea copiilor si a familiilor acestora catre coala Uurarea procesului de integrare colara si stimularea performantei

permanent

efii de arie curricular

An scolar 2011/2012
4. Asigurarea oportunitilor n vederea egalizrii anselor la educaie pentru elevii expui la marginalizare economic i social: - monitorizarea fiecrui caz i oferirea unei soluii concrete cazului: -programe speciale de ajutorare pentru cei cu probleme de nvare; - implicarea autoritilor locale n susinerea celor care ntmpin greuti n frecventarea colii; 5. Orientare colar i profesional : sondarea opiniilor elevilor din anul terminal de gimnaziu ; consilierea elevilor i a prinilor; formarea consilierilor din coal (dirigini); 6. Crearea unui mediu educaional prietenos si deschis permanent Moraru Alina Potoschi Ionela Dadu Ioan Consiliul de Administraie i Consilierul cu probleme educative, autoriti, instituii Diminuarea abandonului colar determinat de cauze sociale

An colar

Directorul Potoschi Ionela

Diriginii , Responsabilul cu munca educativa

Adecvarea ofertei educaionale la nevoile individuale de educaie.

permanent

Directorul Potoschi Ionela Directorul Potoschi Ionela Moraru Alina

Consiliul de Administraie i Responsabilul cu munca educ , ISJ Consilierul cu probleme educative, diriginii

Diminuarea abandonului scolar

7. Restructurarea locului si rolului Consiliului clasei in aciunea de evaluare a procesului instructiv educativ . 2. mbuntirea calitii procesului instructiv-educativ i a prestaiei cadrelor didactice la clasa 1 . Stagii de formare a cadrelor didactice

permanent

mbuntirea frecventei si diminuarea abandonului colar Creterea calitii proceselor de predare i nvare, Creterea profesionalismului actului didactic Sporirea gradului de implicare si asumare de responsabilitii Creterea profesionalismului actului didactic

permanent

Cadrele didactice

2. Atragerea i fixarea pe post de personal calificat

permanent

Moraru Alina

Autoritile locale , ISJ

3. Motivarea sub multiple aspecte a cadrelor didactice

permanent

Moraru Alina

Autoritile locale , ISJ

6. mbuntirea activitii de proiectare si planificare didactica , a coerentei unitilor de nvare, conceperea si utilizarea acestora ca instrumente utile de lucru

septembrie 2010

Responsabilul de curriculum

Director, efii de arii curricular

An scolar 2011/2012
7. Creterea calitii proceselor de predare i nvare, a serviciilor educative: - revizuirea i dezvoltarea curriculumului ; - mbuntirea evalurii i examinrii performantelor din perspectiva aplicrii standardelor si criteriilor de evaluare naionala; - asigurarea calitii serviciului de educaie prin dezvoltarea instituional 8. Exploatarea oportunitilor oferite de cabinete si laboratoare de bibliotecile colare,de tehnologiile informatizate in susinerea nvrii autonome 9. Monitorizarea si evaluarea interna a calitii activitii cadrelor didactice si evaluare a acalitatii 12. Constituirea mecanismelor interne de asigurare evaluare a calitii 13. Obligativitatea ntocmirii proiectelor de tehnologie didactic de ctre suplinitori i profesorii fr grade didactice; 14. Crearea unui mediu stimulativ 15. Diversificarea procedurilor de implicare a prinilor si a altor factori interesai in activitatea scolii 1. Identificarea copiilor cu dizabilitati/ dificultati de invatare si adaptare socio- scolara 2. Monitorizarea copiilor cu CES carora li s-au eliberat recomandari de sprijin educational si a celor cu certificate de expertiza pentru integrare in invatamantul de masa 3. elaborarea de programe de interventie personalizata pentru elevii integrati si realizarea de adaptari curriculare pentru cei cu recomandari 4.Intocmirea documentelor necesare dosarului de integrare si depunerea acestora la CPC 5. Colaborarea permanenta cadre didactice cadre itinerante- elev- familie An colar Directorul efii de arie curricular, cadrele didactice mbuntirea performantelor elevilor

permanent permanent Octombrie 2011 permanent

Responsabilul de curriculum Potoschi Ionela Moraru A. Potoschi Ionela Responsabilul de curriculum Directorul Directorul Potoschi Ionela (responsabil CES) Moraru Alina

efii de arie curricular, cadrele didactice efii de arie curricular Consiliul de administraie CEAC efii de arie curricular

mbuntirea performantelor elevilor mbuntirea performantelor profesorilor Sporirea gradului de evaluare a procesului instructiv educativ mbuntirea performantelor profesorilor mbuntirea performantelor Asumarea scolii de comunitate Integrarea in colective mixte a tuturor elevilor cu probleme de invatare si adaptare scolara Progresul scolar al elevilor cu CES

permanent permanent permanent

Consiliul de administraie Consiliul de administraie Cadre didactice Cadrele itinerante Scoala Speciala Brasov ISJ Brasov Comisia pentru protectia copilului (CPC)

3.

Integarea in invatamantul de masa a elevilor cu cerinte educative speciale sansa copiilor deficienti

An scolar 2011/2012
4. mbuntirea rezultatelor i stimularea elevilor capabili de performante . 1. Implementarea de programe speciale de pregtire: - susinerea elevilor dotai n efortul atingerii performanei colare printr-un program special - program special de ajutorare a elevilor care ntmpin dificulti de nvare mai ales n clasele nceptoare - organizarea de pregtire special la probele de evaluare nationala. 2. Centrarea activitilor de predare - nvare pe elevi 3. Promovarea experienei pozitive . 4. Transformarea Consiliului Clasei ntr-un organism cu rol funcional in procesul de evaluare a procesului colar . 5. Analize periodice ale rezultatelor la nvtur in Consiliul de administraie 6. Organizarea de concursuri n coal . 7. Recompensarea inclusiv materiala a rezultatelor 6. Instituionalizarea educaiei permanente i multiplicarea aciunilor de formare continu - achiziionarea de suport de formare in specialitate 7. Stabilirea relaiilor de parteneriat i schimb de experien cu coli din ar i strintate; 8.Consilierea cadrelor didactice suplinitoare sau nceptoare de catre cadre didactice cu experien metodic i tiinifica; 1. Creterea ponderii educative a activitilor extracurricular i extracoal . 2. Elaborarea planului activitatilor educative i a calendarului activitilor ce se vor desfura n anul colar 2011-2012 3. Elaborarea planului activitatilor educative la nivelul fiecrei clase. 4. Elaborarea unui plan de activiti extracoal (dou activiti la nivelul fiecrei clase anual; lunar o activitate n coal); 5. Prelucrarea regulamentelor la nivelul claselor permanent Moraru Alina efii de catedra Stimularea succesului colar .

permanent permanent permanent periodic Ocazional Ocazional An colar

Moraru Alina Moraru Alina Moraru Alina Moraru Alina

efii de arie curricular, cadrele didactice efii de arie curricular, cadrele didactice Director adjunct, diriginii, Consiliul profesorilor clasei, diriginii, efii de arie curricular, Consiliul de administraie Responsabilul cu resurse umane, contabilul sef

mbuntirea performantelor elevilor mbuntirea performantelor profesorilor Eficientizarea evaluarii Eficientizarea activitii de evaluare . Crearea climatului concurenial Promovarea concurentei mbuntirea performantelor

Potoschi Ionela
Directorul Directorul

An colar An colar

Directorul Directorul

Responsabilul cu munca educ , responsabilul cu resurse umane, Responsabilul cu resurse umane,

mbuntirea performantelor mbuntirea performantelor Multiplicarea factorilor educaionali Eficientizarea muncii educative Implementarea unei strategii educative Multiplicarea factorilor educaionali Cunoaterea ndatoririlor

5..

mbuntirea activitii educative

An colar Sept. 2011 Sept. 2011 Sept. 2011 sem. I

Responsabil cu munca educ. Potoschi Ionela. Responsabil cu munca educ. Potoschi Ionela Raduc Mihaela Raduc M

Diriginii, cadrele didactice Raduc Mihaela Diriginii, responsabilul cu activitatea extracurricular Diriginii, medicul Diriginii, Responsabil cu munca educ. Diriginii

An scolar 2011/2012
6. Redimensionarea locului i rolului bibliotecii n viata colara 7. Reorganizarea activitii cercurilor existente n coal i organizarea altora noi. 10. Elaborarea de criterii de evaluare a muncii educative 11. Realizarea de activiti comune cu celelalte instituii publice : Biserica, Biblioteca comunala, Dispensar,etc 1. Plan de munc sptmnal al directorului - edin operativ: luni cu responsabilii de compartimente; - grafic de asisten la ore -2 profesori sptmnal; 2. Analiza situaiei clasei i a cazurilor-problem 3. Monitorizarea activitii fiecrui angajat 4. Rezolvarea cu operativitate i obiectivitate a tuturor tensiunilor dintre angajaii colii sau dintre acetia i elevi sau comunitate. 5 . Completarea fiei de evaluare cu noi criterii de evaluare mai obiectiv a activitii angajailor 6. Analize i evaluri n Consiliul de Administraie pe diferite probleme 7. Aplicarea instrumentelor de evaluare de catre membrii CEAC 8. Realizarea unui plan de masuri care sa remedieze neajunsurile constatate si aplicarea acestora 3. Diversificarea i consolidarea resurselor de finanare existente An colar An colar Semestrul I ocazional permanent Iorga B. Potoschi i Responsabil cu munca educ Responsabil cu munca educativ Directorul Bibliotecarul efii de catedra Consiliul de administraie, Consiliul profesoral Diriginii efii de catedra Multiplicarea factorilor educaionali Eficientizarea muncii educative Eficientizarea muncii dirigintelui Participarea scolii la viata comunitii Eficientizarea activitii directorului

6.

Eficientizarea activitii de ndrumare i control

Lunar permanent permanent ncep. sem I Lunar Conform graficului semestrial

Potoschi Ionela Moraru a Directorul Directorul Directorul Directorul Potoschi Ionela Directorul

Responsabil cu munca educ ,diriginii efii de catedra Consiliul de administraie, efii de catedra Consiliul de administraie, liderul sindical, efii de catedra Consiliul de Administraie Membrii CEAC Cadrele didactice Membrii CEAC Cadrele didactice

Cunoaterea managementului clasei Eficientizarea activitii Crearea unui climat primitor de munca Evaluare mai obiectiv a activitii angajailor Soluii la problemele Evidentierea problemelor existente, gasirea de solutii ameliorative

Functionarea eficienta a Comisiei de evaluare si asigurarea a calitatii din scoala

permanent

Directorul

Consiliul de administraie, Contabilul sef, consiliul local

Implementarea programului de dezvoltare instituional

13.09.2011 DIRECTOR, Prof. Moraru Alina

S-ar putea să vă placă și