Sunteți pe pagina 1din 68
ICS_91.080.40; 01,040.91 SR EN 1504-10 STANDARD ROMAN Decembrie 2004 Indice de clasificare G 47 Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton controlul si evaluarea calitatii Partea 10: Aplicarea pe santier a produselor si sistemelor si controlul calitatii lucrarilor Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Definitions. Requirements. Quality control and evaluation of conformity. Part 10: Site application of products and systems and quality control of the works Produits et systémes pour la protection et la réparation des structures en béton. Définitions, prescriptions, maitrise de la qualité et évaluation de la conformité. Partie 10: Application sur site des produits et systémes et contréle de la qualité des travaux APROBARE Aprobat de Directorul General al ASRO la 15 decembrie 2004 Standardul european EN 1504-10:2003 are statutul unui standard roman CORESPONDENTA | Acest standard este identic cu standardul european EN 1504-10:2003 This standard is identical with the European Standard EN 1504-10:2003 La presente norme est identique a la Norme europeénne EN 1504-10:2003 "ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO) ‘Adresa postala: str. Mendeleev 21-25, 010362, Bucuresti Directia generald: Tel. +40 21 211 32 96, Fax +40 21 210 08 33 Diecfa StandarizareTel 64021 3104308 +4021 31043 09sau-+4021 31247 44Faxt4021 3155870 Directia Publicafi- Serv. VanzdrvAbonamente: Tel. +40 21 212 77 25, +40 21 212 79 20, +40 21 312 94 88, +40 21 312 94 89, Fax +4021 210 25 14, +40 21 212 76 20 tel: +4021 310 43 08; + 40 21 310 43 09: +4021 31247 44 Reproducrea sau ulizareairtagraé sau paral a prezenul standard in orice publi prin orice procedeu @asRo (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzis4 daca nu exist acordul scris al ASRO- Ref.: SR EN 1504-10:2004 Editia 1 Preambul national 7 Acest standard reprezinta traducerea versiunii engleze a standardului european EN 1504-10:2003. Corespondenta dintre standardele europene si/sau intemationale la care se face referre si standardele romane, conform anexei nationale NA. STANDARD EUROPEAN EN 1504-10 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM Decembrie 2003 ICS 91, 080.40 ; 01.040.91 Versiunea romana Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton Definifii, conditii, controlul si evaluarea calitati Partea 10: Aplicarea pe santier a produselor $i sistemelor si controlul calitatii lucrarilor Products and systems for the Produits et systémes pour la Produkte und Systeme fir den protection and repair of concrete protection et la réparation des Schultz und die Instandsetzung von structures. Definitions. structures en béton. Définitions, Betontragwerken — Definitionen, Requirements. Quality control and —_ prescriptions, maitrise de la qualité Anforderungen, evaluation of conformity. Part 10: et évaluation de la conformité. Qualitatsiiberwachung und Site application of products and Partie 10: Application sur ste des Beuteilung der Konformitat - Teil 10: ‘systems and quality control of the —_ produits et systémes et contrdle de Anwendung von Produkten und works fa qualité des travaux ‘Systemen auf der Baustelle, Qualitatsiberwachung der Ausfihrung Acest standard reprezinta versiunea romana a standardului european EN 1504-10 :2003. Standardul a {ost tradus de ASRO, are acelasi statut ca si versiunile oficiale sia fost publicat cu permisiunea CEN. Acest standard european a fost adoptat de CEN la 28 februarie 2003. Membrii CEN sunt obligati s& respecte Regulamentul Intem CEN/CENELEC care stipuleaza conditile ‘in care prezentului standard i se atribuie statutul de standard national fara nici o modificare. Listele actualizate si referintele bibliografice referitoare la aceste standarde nationale pot fi obtinute pe baz de cerere catre Secretariatul Central sau orice membru CEN. Acest standard european exista in trei versiuni oficiale (engleza, franceza, germana). © versiune in oricare alté limba, realizata prin traducere sub responsabilitatea unui membru CEN, in limba sa national si notificata Secretariatului Central, are acelasi statut ca si versiunile oficiale. Membrii CEN sunt organisme nationale de standardizare din: Austria, Belgia, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franja, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Republica Cea, Slovacia, Spania, Suedia si Ungaria CEN COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE European Committee for Standardization ‘Comité Européen de Normalisation Europaisches Komitee fir Normung Secretariat Central: rue de Stassart, 36 B - 1050 Bruxelles ——_—_—_——— (© 2003 CEN — Toate drepturile de exploatare sub orice forma gi tn orice mod ‘sunt rezervate membrilor CEN. Ref. : EN 1504.10 :2003R0