Sunteți pe pagina 1din 8

Tactica Politieneasca privind interventia in gestionarea riscurilor. Curs universitar Ion Draghici Cuprins: 1.

Gestionarea riscului in domeniul oridinii si sigurantei publice 2. Prezentarea domeniilor de interes care pot afecta ordinea si siguranta publica 3. Genuri de criminalitate conexe tulburarilor oridinii si linistii publice. escrierea si analiza infractiunilor specifice 4. Organizarea si conducerea fortelor de politie pentru indeplinirea misiunilor in situatii de risc

MANAGEMENTUL ORDINII SI SIGURANTEI PUBLICE IN TRANSPORTURILE FEROVIARE, NAVALE SI AERIENE


Sorin Gifei 2009 Editura Universul Juridic CUPRINS NOTIUNI INTRODUCTIVE CAPITOLUL I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND TRANSPORTURILE FEROVIARE, NAVALE SI AERIENE LA NIVEL INTERNATIONAL I. 1. Importanta transporturilor feroviare, navale si aeriene la nivel international I.2. Evolutia transporturilor feroviare, navale si aeriene I.2.1. Evolutia transporturilor feroviare I.2.2. Evolutia transporturilor navale I.2.3. Evolutia transporturilor aeriene I.3. Contractul de transport I.4. Criza economica mondiala si consecintele acesteia in transporturile feroviare, navale si aeriene CAPITOLUL II. POLITICA U.E. IN TRANSPORTURILE FEROVIARE, AERIENE SI NAVALE SI IMPLEMENTAREA ACESTEIA IN ROMANIA II.1. Politica U.E. in transporturile feroviare, aeriene si navale II.1.1. Consideratii generale II.1.2. Politica U.E. intransporturile feroviare II.1.3. Politica U.E. intransporturile navale II.1.4. Politica U.E. in transporturile aeriene II.2. Transportul intermodal (combinat, comodal) II.3. Programe europene de dezvoltare in domeniul transporturilor II.3. 1. Programul TEN-T II.3.2. Programul multianual din domeniul retelelor transeuropene de transport pentru perioada 2007-2013 II.3.3. Programul anual din domeniul retelelor transeuropene de transport II.3.4. PC 7 - Al Saptelea Program Cadru de Cercetare si Dezvoltare Tehnologica II.4. Obiectivele politicii U.E. in domeniul transporturilor feroviare, aeriene si navale II.5. Dezvoltarea transporturilor in Romania si implementarea politicii U.E. in transportul feroviar, aerian si naval II.5.1. Programul Operational Sectorial "Transport" 2007-2013 II.5.2. Strategia post-aderare in domeniul transporturilor II.5.3. Implementarea politicii U.E. in transportul feroviar, naval si aerian din Romania II.5.3.1. Implementarea politicii U.E. in transportul feroviar din Romania II.5.3.2. Implementarea politicii U.E. in transportul naval din Romania II.5.3.3. Implementarea politicii U.E. in transportul aerian din Romania

CAPITOLUL III. Organisme cu atributii de mentinere a ordinii si sigurantei publice in transporturile feroviare, navale si aeriene. Elemente de drept comparat III.1. Ordinea publica si siguranta nationala III.1.1. Consideratii generale privind ordinea publica si siguranta nationala III.1.2. Ordinea publica si siguranta nationala in Romania III.2. Organisme cu atributii in domeniul ordinii si sigurantei publice in transporturile feroviare, navale si aeriene din Romania III.2.1. Scurt istoric al organismelor cu atributii in domeniul ordinii si sigurantei publice in transporturile feroviare, navale si aeriene din Romania III.2.2. Organisme cu atributii de mentinere a ordinii si sigurantei publice in transporturile feroviare, navale si aeriene din Romania III.3. Organisme cu atributii de mentinere a ordinii si sigurantei publice in transporturile feroviare, navale si aeriene la nivel international III.3.1. In Europa III.3.1.1. State membre U.E. III.3.1.1.1. Austria III.3.1.1.2. Belgia III.3.1.1.3. Bulgaria III.3.1.1.4. Cehia III.3.1.1.5. Cipru III.3.1.1.6. Danemarca III.3.1.1.7. Estonia III.3.1.1.8. Finlanda III.3.1.1.9. Franta III.3.1.1.10. Germania III.3.1.1.11. Grecia III.3.1.1.12. Irlanda III.3.1.1.13. Italia III.3.1.1.14. Letonia III.3.1.1.15. Lituania III.3.1.1.16. Luxemburg III.3.1.1.17. Malta III.3.1.1.18. Marea Britanie III.3.1.1.19. Olanda III.3.1.1.20. Polonia III.3.1.1.21. Portugalia III.3.1.1.22. Slovacia III.3.1.1.23. Slovenia III.3.1.1.24. Spania III.3.1.1.25. Suedia III.3.1.1.26. Ungaria III.3.1.2. State ne-membre U.E. III.3.1.2.1. Albania III.3.1.2.2. Bosnia si Hertegovina III.3.1.2.3. Croatia III.3.1.2.4. Elvetia

III.3.1.2.5. Moldova III.3.1.2.6. Muntenegru III.3.1.2.7. Norvegia III.3.1.2.8. Rusia III.3.1.2.9. Serbia III.3.1.2.10. Turcia III.3.1.2.11. Ucraina III.3.2. In America III.3.2.1. Argentina III.3.2.2. Brazilia III.3.2.3. Canada III.3.2.4. Columbia III.3.2.5. S.U.A. III.3.3. Asia III.3.3.1. China III.3.3.2. India III.3.3.3. Japonia III.3.4. Australia CAPITOLUL IV. Organizatii politienesti internationale de cooperare in domeniul transporturilor feroviare, navale si aeriene IV.1. Consideratii generale privind cooperarea politieneasca IV.2. Organizatii europene de cooperare politieneasca IV.2.1. Oficiul European de Politie - EUROPOL IV.2.2. Colegiul European de Politie - CEPOL IV.2.3. Rolul INTERPOL in cooperarea politieneasca europeana IV.2.4. Oficiul European de Lupta Impotriva Fraudei - O.L.A.F. IV.2.5. EUROJUST IV.2.6. Initiativa de Cooperare Sud - Est Europeana S.E.C.I. IV.3. Structuri nationale de cooperare politieneasca internationala IV.3.1. Centrul de cooperare politieneasca internationala IV.3.2. Biroul National Interpol IV.3.3. Punctul National Focal IV.4. Organizatii politienesti europene in transporturile feroviare, navale si aeriene IV.4.1. RAILPOL (Asociatia Politiilor Transporturi Feroviare sau cu atributii in transporturile feroviare din statele membre U.E.) IV.4.2. COLPOFER (Colaborarea Politiilor Transporturi Feroviare si Companiilor Feroviare) IV.4.3. AQUAPOL (Asociatia Europeana a Politiilor Transporturi Navale si a Companiilor de Transport Naval) IV.4.4. Asociatia Europeana a Porturilor Maritime si Aeroporturilor IV.4.5. Asociatia Internationala a Porturilor Maritime si Aeroporturilor IV.4.6. Comisia Dunarii IV.4.7. Comisia Rinului

CAPITOLUL V. Criminalitatea in transporturile feroviare, navale si aeriene din Romania. Elemente de drept comparat V.1. Specificul criminalitatii in transporturile feroviare, navale si aeriene V.1.1. Consideratii generale V.1.2. Criminalitatea in transportul feroviar, naval si aerian din Romania V.1.3. Criminalitatea in transporturile feroviare, navale si aeriene la nivel international V.2. Cooperarea interna si internationala cu institutiile de aplicare a legii din transporturile feroviare, navale si aeriene V.2.1. Cooperarea interna V.2.2. Cooperarea internationala V.2.2.1. Cooperarea cu structurile similare la nivel regional V.2.2.2. Activitati desfasurate in cadrul RAILPOL V.2.2.3. Activitati desfasurate in cadrul COLPOFER V.2.2.4. Activitati desfasurate in cadrul AQUAPOL V.3. Evolutii si tendinte ale criminalitatii in transporturile feroviare, navale si aeriene V.4. Unele consideratii privind prevenirea si combaterea criminalitatii in transporturile feroviare, navale si aeriene din Romania V.5. Riscuri si vulnerabilitati existente in sistemul transporturilor feroviare, navale si aeriene VI.1. Cooperarea la nivel national si international intre institutiile de aplicare a legii cu atributii in transporturile feroviare, navale si aeriene VI.2. Comunitatea Transporturilor Feroviare, Navale si Aeriene VI.2.1. Comunitatea Transporturilor Feroviare VI.2.2. Comunitatea Transporturilor Navale VI.2.3. Comunitatea Transporturilor Aeriene VI.3. Conceptul de actiune in sistem integrat al institutiilor cu atributii in transporturile feroviare, navale si aeriene VI.3.1. Conceptul de actiune in sistem integrat in transportul feroviar VI.3.2. Conceptul de actiune in sistem integrat in transportul naval VI.3.3. Conceptul de actiune in sistem integrat in transportul aerian VI.4. Patrula mixta de Politie Transporturi VI.4.1. Patrula mixta de Politie Transporturi Feroviare VI.4.2. Patrula mixta de Politie Transporturi Navale VI.5. Camerele de supraveghere video si importanta acestora in prevenirea si combaterea criminalitatii specifice din sistemul transporturilor VI.6. Cresterea vizibilitatii institutiilor de aplicare a legii in transporturile feroviare, navale si aeriene VI.7. Desfasurarea activitatilor in functie de informatiile obtinute (Intelligence Led Policing) VI.8. Modelul European de Informatii Operative (M.E.I.O.) VI.9. Noi tehnici utilizate pentru reducerea criminalitatii in transporturile europene: Sistemul Documentelor de Transport Naval, Rutier si Feroviar VI.10. Model European de Cooperare si Asistenta Transfrontaliera VI.11. Proiectul de securizare portuara VI.12. Proiect MATRA - Imbunatatirea functionala si modernizarea structurala a Politiei Transporturi Navale din Portul Constanta

CAPITOLUL VII. Infractiuni si contraventii specifice transporturilor feroviare, navale si aeriene din Romania. Elemente de drept comparat VII.1. Infractiuni specifice transporturilor feroviare, navale si aeriene din Romania VII.1.1. Infractiuni comune comise in sistemul transporturilor feroviare, navale si aeriene VII.1.2. Infractiuni specifice transporturilor feroviare VII.1.3. Infractiuni specifice transporturilor navale VII.1.4. Infractiuni specifice transporturilor aeriene VII.2. Aspecte de drept comparat privind infractiunile specifice transporturilor feroviare, navale si aeriene prevazute in unele coduri penale VII.3. Contraventii specifice transporturilor feroviare, navale si aeriene VII.3.1. Consideratii generale VII.3.2. Contraventii specifice transporturilor feroviare VII.3.3. Contraventii specifice transporturilor navale VII. 3.4. Contraventii specifice transporturilor aeriene VII. 4. Metode noi utilizate pentru eludarea prevederilor legale in domeniul transporturilor feroviare, navale si aeriene VII. 4.1. Sustragerea de la plata taxelor prin utilizarea companiilor offshore si a paradisurilor fiscale VII.4.2. Pavilioanele de complezenta si consecintele utilizarii acestora la nivel global VII.4.3. Verificarea legalitatii colectarii si valorificarii materialelor reciclabile IX.4.4. Verificarea legalitatii activitatii de taximetrie desfasurata in zona de competenta a Politiei Transporturi VII.5. Noi tactici si tehnici utilizate in activitatea de documentare a activitatii infractionale desfasurate de politie VII.5.1. Noi tactici utilizate in activitatea de cercetare penala: strategiile de intervievare prin analiza declaratiilor VII.5.2. Noi tehnici de identificare criminalistica descoperite de specialistii din S.U.A.: analiza amprentelor digitale prin utilizarea procesului de dezabsorbtie prin ionizare cu electrospray CAPITOLUL VIII. Terorismul si efectele acestuia in transporturile feroviare, navale si aeriene VIII.1. Vulnerabilitatea sistemelor de transport feroviar, naval si aerian la terorism VIII.2. Acte de terorism si efectele acestora in transporturile feroviare, navale si aeriene VIII.2.1. Consideratii generale VIII.2.2. In transporturile feroviare VIII.2.3. In transporturile navale VIII.2.4. In transporturile aeriene VIII.3. Cadrul juridic international in domeniul terorismului VIII.4. Cadrul juridic roman in domeniul terorismului VIII.5. Terorismul in Romania VIII.5.1. Actiuni teroriste VIII.5.2. Amenintari false cu bomba VIII.5.3. Contributia Romaniei la lupta impotriva terorismului VIII.6. Prevenirea si combaterea terorismului

VIII.6.1. La nivel international VIII.6.2. In Romania VIII.7. Masuri specifice de prevenire a terorismului in transporturile feroviare, navale si aeriene din Romania CAPITOLUL IX. Managementul ordinii si sigurantei publice in transporturile feroviare, navale si aeriene. Elemente de drept comparat IX.1. Managementul in politie IX.1.1. Consideratii generale privind activitatea de management IX.1.2. Managementul stresului in politie IX.1.3. Leadership IX.1.4. Managementul prin obiective (M.P.O.) IX.1.5. Managementul contemporan - abordare contextuala IX.1.6. Managementul conflictelor si al situatiilor de criza IX.1.7. Respectarea drepturilor minoritatilor nationale din Romania de catre reprezentantii institutiilor de aplicare a legii IX.2. Managementul activitatilor de prevenire a criminalitatii IX.2.1. Managementul activitatii politiei in functie de problemele aparute IX.2.2. Analiza criminalitatii IX.2.3. Punctele fierbinti IX.2.4. Hartile criminogene IX.2.5. Sedintele Compstat. Modelul Bratton IX.2.6. Analiza S.M.A.R.T. IX.2.7. Analiza diagnostic IX.2.8. Modelul S.A.R.A. IX.2.9. Victimizarea repetata IX.2.10. Realizarea unor parteneriate eficiente IX.2.11. Schimbari care apar in planul criminalitatii IX.3. Managementul ordinii si sigurantei publice in transporturile feroviare, navale si aeriene din Romania IX.3.1.1. Consideratii generale IX.3.1.2. Managementul activitatilor de ordine si siguranta publica in transporturile feroviare, navale si aeriene IX.3.1.3. Managementul activitatii de patrulare a trenurilor IX.3.1.4. Managementul activitatii de patrulare cu navele din dotarea Politiei Transporturi X.3.2. Programe manageriale anuale ale directorului Politiei Transporturi din Romania IX.3.3. Analiza S.W.O.T. a Politiei Transporturi IX.3.4. Programul partenerial pentru prevenirea si combaterea infractiunilor care afecteaza patrimoniul companiilor feroviare si persoanelor care beneficiaza de serviciile acestora IX.3.5. Managementul unitar al fortelor participante la interventia in cazul accidentelor pe calea ferata IX.3.6. Managementul integrat al structurilor Politiei de Ordine si Siguranta Publica in domeniul transporturilor IX.3.7. Managementul stresului in Politia Transporturi IX.3.8. Implicatiile pregatirii pentru aderarea la Spatiul Schengen in activitatea Politiei Transporturi

IX.3.9. Masurarea performantelor manageriale IX.3.10. Situatia operativa, evolutiile si tendintele de dezvoltare ale transporturilor feroviare, navale si aeriene Capitolul X. Propuneri de ,,Lege Ferenda" in domeniul transporturilor feroviare, navale si aeriene X.1. Codul penal X.2. Codul de procedura penala X.3. Codul Vamal (Legea nr. 86/2006) X.4. Legi speciale X.4.1. Legea 289/2005 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii in domeniul transporturilor pe calea ferata X.4.2. Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive X.4.3. Legea 191/2003 privind infractiunile la regimul transportului naval X.4.4. Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere X.4.5. Legea nr. 535/2005 privind prevenirea si combaterea terorismului X.5. Hotarari de Guvern X.5.1. H.G. 203/1994, republicata, pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind transporturile pe caile ferate romane X.5.2. H.G. 876/2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la regimul transporturilor navale X.5.3. Hotarare de Guvern pentru crearea Corpului Gardienilor Feroviari X.6. In materie fiscala X.6.1. Companiile offshore si paradisurile fiscale X.6.2. Pavilioanele de complezenta