Sunteți pe pagina 1din 76
rs Pe eee ecicMec omy Pera Men K RCo ic! ATM Meer om cMclm Cite N Keren mascot el céteva intrebs Pee orcut ened oc fiindin acelasitimp oct Corel Te OMe ie pel Vite eRe naa ie) cateva puncte de vedere inedite asupra unor chestiuni eats erelioirenieneton Autorii Fi PLLA a ad ? wi orn i ees eee od | (il) pee ory REL r ole 975 oS sen pentru ARHITECTura yd ogere de teme pfelate] Opincariu Serban TigGnas Oia DESEN PENTRU ARHITECTURA | CULEGERE DE TEME FELICIA OLARIU DANA OPINCARIU SERBAN TIGANAS Cr EDITURA U.L.PRESS CLUJ-NAPOCA, 2008 Es Editura U-L.PRESS : TT sir, Obsenvatoruui nr. 24 CP. 42, OP. 2, 00775 ClipNapoca Tel:/Fox: 0264 420408 ¢ — CUPRINS 3 e-mall utpress@biblioutclujs0 + INTRODUCERE 5 | © SFATURI PENTRU CITITORI 11 | Director: Prot.dring. Taian Onet |. STUDI GEOMETRICE | CConsiler sintiic:_Prof.deing, Vigil Maier 4 | Censilereattoriat Ing. Calin D. Cémpean PROIECTI §1 AXONOMETRIL7 | CCONFIGURATII GEOMETRICE - GHICTORI 27 | METODELE GEOMETRIEI DESCRIPTIVE 31 i tehnoredactare: andrea SZOND! (schimbari de plane, simetti) \ veronica LUCA INTERSECTI DE CORPURI GEOMETRICE 39 | maria MOLDOVAN REZOLVARI 47 | coperta Veronica LUCA }* compozi | andrea SOND! i COMPOZITI CU VOLUME GEOMETRICE ABSTRACTE 59 | | COMPO CU OBIECTE REALE 73 Descrierea CIP @ Biblotecii Nationale a Roméie! | SPAI $1 OBIECTE SUGERATE 85 po | ‘LAR, FELICIA + DESIGN Desen pentru athitecturd : leme selectate / Felicio COloriy Dane Opincaty, Serban Tigénas. - Cly;Napoca DESIGN DE OBIECTE UZUALE 89 Eoitura UT. Press, 2008 | DESIGN DE JUCARI 93 ISBN 978-973-662-309-7 MOBILER 97 MOBIUER URBAN 105 |. Opincariv, Dena 1. Tigénas, Serban | © SPATII ARHITECTURALE 744:72(075.8 | SPATI INTERIOARE 109 SPATI|EXTERIOARE 117 Copyright © 2008 Eaitura U.L.PRESS y Toate crepturie asupra versuni ih mba roméné apartin Ecitufi U.PRESS. AARHITECTURISTUDIATE 123 Reproducereo integrals sou pariolé c textului say iushatiior din aceasté | Carte este posbld rural cu acordul prealabil scrs al ectur UT. PRESS Siporut execvtat le Atelier de mutipicare ol UTCN. + MICROPROIECTE | i‘ ELEMENTE DE DETALI 127 ISBN 978-973-662-309-7 PROIECTE DIVERSE 131 ‘Bun de fipar: 26.05.2008 iro 80 exer To}: 800 exemple. J + LEXICON DE TERMENI UZUALI 137 + BIBLIOGRAFIE RECOMANDATA 149

S-ar putea să vă placă și