Sunteți pe pagina 1din 6

Modele aplicatii grila

- FEI -

1.
In cati ani se va recupera investitia facuta pentru un proiect daca I=20.000 euro,
CF1=7000 euro, CF2=8000 euro, CF3=10.000, CF4=1000 euro, rata costului de
capital=12%, iar RIR=12%?
a) 2 ani
b)< 2 ani
c) 2,5 ani
d) 3 ani
Rezolvare:
An
0
1
2
3
4

Proiect
20.000
7000
8000
10.000
1000

Cumulat
(20.000)
(13.000)
(5000)
5000
6000

Tr= 2+ 5000/10.000 = 2,5 ani


2.
O firma investeste intr-un proiect 10.000 lei, iar cash-flowurile sunt egale cu
5000 lei, 3000 lei, 3000 lei, 1000 lei, 200 euro. Rata costului de capital este 10%,
RIR=16%, iar valoarea imobilizarilor corporale=200.000 euro. Care este valoarea
termenului de recuperare actualizat.
a) 5 ani
b) > 5 ani
c) 3 ani
d)< 3 ani
e) 4.045 ani
Rezolvare:
An

Proiect

Actualizat

Cumulat

0
1
2
3

10000
5000
3000
3000

10000
4545.455
2479.339
2253.944

(10000)
(5454.545)
(2975.207)
(721.262)

4
5

1000
850

683.013
527.783

(38.249)
489.534

Tr= 4 + 38.249/850 = 4 + 0.045 = 4.045 ani


3. O persoana depune in cont la banca urmatoarele sume: in 2005 depune suma de 100
lei, in urmatorii 4 ani depune cate 300 lei in fiecare an, iar in 2010 depune 50 euro.
Stiind ca d=7%, iar VAN=1000 lei, sa se determine valoarea prezenta a acestei serii de
cash-flowuri.
a) 1000 lei
b) <1000 lei
c) 5040.9675 euro
d) 1186.110 lei
Rezolvare:
2004

2005

2006

100

300

2007 2008 2009


300

300 300

2010
212.5

VP1=100/1.07=93.45
VP2= 300/1.144=262.238
VP3=300/1.224=245.098
VP4=300/1.309=229.183
VP5=300/1.400=214.286
VP6=212.5/1.498=141.865
VP= 1186.110
4. Un om de afaceri depune la banca in 2005 suma de 200 lei. Din 2006 pana in 2009
depune 250 euro in fiecare an, iar in 2010 depune suma de 1500 lei. Cunoscandu-se
d=5% , RIR= 12%, VAN= 2000 lei, ce suma va obtine omul de afaceri la sfarsitul
perioadei?
a) 4897.963 lei
b)< 2000 lei
c)> 2000 lei
d) 20816.34 euro
e) 3000 lei
Rezolvare

VV1

200

1.05

190.476

VV2

1062.5

1.103

963.719

VV3

1062.5

1.158

917.827

VV4

1062.5

1.216

874.121

VV5
VV6
VV

1062.5
1500

1.276
1.340

832.497
1119.323
4897.963

5. Depunem la banca o suma de bani in 5 depuneri de cate 300 euro fiecare la 1 ianuarie
2009, 1 ianuarie 2010, 1 ianuarie 2011, 1 ianuarie 2012, 1 ianuarie 2013. Ce suma vom
avea in cont la 1 ianuarie 2013 cu d=10%, iar RIR= 8%?
a)1
b)500
c)<600
d)1000
e) 2902.682 lei
f) 682.984 euro
Rezolvare:
S=300*( 1.228 1/0.1)= 682.984 euro
6. O firma are 2 proiecte de investitii. Investitia aferenta proiectului A este de 10000
euro, iar pentru proiectul B de 11000 euro. Cunoscandu-se intrarile pentru ambele
proiecte 3000 euro, 2000 euro, 1500 euro, 1500 euro, 2000 euro, 2000 euro, 3000 euro,
respectiv 2000 euro, 3000 euro, 2000 euro, 3000 euro, 5000 euro, 1000 euro, 1500 euro,
iar rata costului de capital=10% sa se determine ce proiect vom alege.
a) Proiectul B
b) Proiectul A
c) Ambele
d) Nici unul
Rezolvare:
An
0
1
2
3
4
5

Proiect A
10000
3000
2000
1500
1500
2000

Actualizat
10000
2727.273
1652.893
1126.972
1024.520
1241.843

Cumulat
(10000)
(7272.727)
(5619.835)
(4492.863)
(3468.342)
(2226.500)

Proiect B
11000
2000
3000
2000
3000
5000

Actualizat
11000
1818.182
2479.339
1502.63
2049.04
3104.607

Cumulat
(11000)
(9181.82)
(6702.48)
(5199.85)
(3150.81)
(46.2028)

6
7

2000
3000

1128.948
1539.474

(1097.552)
441.923

1000
1500

564.4739
769.7372

518.27
1288

Tr A= 6+1097.552/1539.47= 6.71 ani


Tr B=5+46.20276/564.47393=5.081 ani
7. O intreprindere a realizat un proiect de investitii a carui intrari au fost de 5000 lei, 3000 lei,

3000 lei, 1000 lei, 200 euro, iar investitia de 10000 lei. Costul capitalului este de 10%,
valoarea creantelor este de 10000 lei, imobilizarile necorporale = 300000 lei, RIR este
egal cu 15%. In aceste conditii care este valoarea actualizata neta a proiectului?
a)
b)
c)
d)

600 lei
2080.5195 euro
600 euro
489.534 lei

Rezolvare:
An

Proiect

Actualizat

Cumulat

0
1
2
3
4
5

10000
5000
3000
3000
1000
850

10000
4545.455
2479.339
2253.944
683.013
527.783

(10000)
(5454.545)
(2975.207)
(721.262)
(38.249)
489.534

8. O firma are 2 proiecte de investitii, independente. Investitia aferenta proiectului A


este de 11000 euro, iar pentru proiectul B de 12000 euro. Se stiu intrarile pentru ambele
proiecte 4000 euro, 2000 euro, 1500 euro, 1500 euro, 2000 euro, 2000 euro, 3000 euro,
respectiv 2000 euro, 3000 euro, 3000 euro, 3000 euro, 5000 euro, 1000 euro, 1500 euro,
iar rata costului de capital=10% . Valoarea RIR pentru proiectul B este de 16%, iar
pentru proiectul A de 14%. Care dintre aceste proiecte vor fi acceptate?
a)
b)
c)
d)

proiectul A
proiectul B
ambele proiecte
nici unul

9. Suntem la 1 ianuarie 2011. La 1 ianuarie 2012 depunem in cont 2000 euro cu o


dobanda de 10 %. Ce suma va fi in cont la 1 ianuarie 2015, daca banca plateste
dobanda trimestrial anual?
a) 3000 euro
b) 2900 lei

c) 2689.778 euro
d) 2700 lei
e) 2800 euro
Rezolvare: Se inmulteste suma depusa cu 1.025 la puterea 12
S=2000* 1.345= 2689.778 euro
10. Suntem la 1 ianuarie 2011. La 1 ianuarie 2016 avem nevoie de 1500 lei.
Sunteti sponsorizat cu o suma de 500 lei pe care o depuneti la banca la 1 ianuarie 2012.
Efectuati 8 plati suplimentare egale la cate 6 luni consecutive dupa aceasta data. Daca
totul se depune intr-un cont cu d=10% semestrial care este suma necesara a fi depusa in
cele 8 depuneri consecutive?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

70 lei
70 euro
80.497 lei
80 euro
100 lei
100 euro

Rezolvare: se compune suma de 500 lei, dupa care din suma de care avem nevoie in 2016 se
scade suma compusa.
VV=500* 1.331= 732.05
1500- 665.5= 767.95
767.95=A* [(1.477-1)/0.05]=>A=767.95/9.54=>A=80.497 lei

Raspunsuri
1c

2e
3cd
4ad
5ef
6a
7bd
8c
9c
10c