Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECTARE, ASISTEN TEHNIC I CONSULTAN PENTRU INDUSTRIA GAZELOR NATURALE

CS CONSTRUC II

ARMTURI
1. GENERALIT I Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuie respectate la lucrri de montarea armturilor pentru elemente din beton armat confec ionate cu agregate grele, turnate monolit pe antier n elemente de construc ii curente de orice fel, la lucrri de construc ii industriale, agrozootehnice, locuin e i social culturale. Prescrip ii pentru montarea armturilor ce trebuie respectate la executarea lucrrilor speciale cum sunt: elemente de beton armat cu armtur precomprimat, pnze sub iri, construc ii masive, hidrotehnice, precum i elemente aflate n zone cu agresivitate natural sau chimic, elemente supuse la temperaturi ridicate sau executate din agregate uoare, se vor indica separat. 2. STANDARDE I NORMATIVE DE REFERINT La lucrrile de montare a armturilor pentru elemente din beton armat se vor avea n vedere urmtoarele standarde i normative de referin : STAS 438 / 1 89 - Produse de o el pentru armarea betonului, o el beton laminat la cald. Mrci i condi ii de calitate STAS 438 / 2 91 - Srm tras pentru beton armat SR 438 / 3 98 - Produse de o el pentru armarea betonului. Plase sudate STAS 10107 / 0 90 - Calculul i alctuirea elementelor structurale din beton, beton armat i beton precomprimat STAS 1799 88 - Construc ii din beton armat i beton comprimat. Tipul i frecven a ncrcrilor pentru verificarea calit ii materialelor i betoanelor NE 012 99 - Cod de practic pentru executarea lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat C 28 83 - Instruc iuni tehnice pentru sudarea armturilor de o el beton C 56 85 - Normativ pentru verificarea calit ii i recep ia lucrrilor de construc ii i instala ii aferente C 150 84 - Normativ privind calitatea mbinrilor sudate din o el ale construc iilor civile, industriale i agricole P 59 - 86 - Instruc iuni tehnice pentru proiectarea i folosirea armturii cu plase sudate a elementelor de beton P 85 97 - Cod de proiectare pentru structuri cu pere i structurali P 83 81 - Instruc iuni tehnice pentru calculul i alctuirea constructiv a structurilor compuse o el beton P 100 92 - Normativ pentru proiectarea antiseismic a construc iilor de locuin e, social culturale, agrozootehnice i industriale P 10 86 - Normativ privind proiectarea i executarea lucrrilor de funda ii directe la construc ii 3. MATERIALE Sortimentele uzuale de o eluri pentru armturi, caracteristicile de form i dimensiuni sunt precizate n punctul 10.1 din NE 012 99. Controlul calit ii o elurilor se va executa conform STAS 438 / 1 89, capitolul 3,
________________________________________________________________________________________________ PT 906 / 282 CS Construc ii. Armturi Pag. 1 din 1

PROIECTARE, ASISTEN TEHNIC I CONSULTAN PENTRU INDUSTRIA GAZELOR NATURALE

STAS 438 / 2 91, capitolul 3, SR 438 / 3 98, capitolul 3. 4. PREVEDERI CONSTRUCTIVE La fasonarea i montarea armturilor se vor respecta prevederile constructive din capitolele corespunztoare din standardele i normativele n vigoare aa cum urmeaz: STAS 10107 / 0 90 - Capitolul 6 - Prevederi pentru alctuirea elementelor din beton armat NE 012 99 - Punctele 10.5 10.11 C 28 83 - Capitolul 5 - Sudarea manual prin arcul electric prin suprapunere i eclise - Capitolul 6 - Sudarea n cochilie n baie de zgur P10 86 - Punctul 6.4 Funda ii izolate armare - Punctul 6.9 - Armarea cuzinetului - Punctul 6.18.2 - Armarea paharului - Punctul 7.15 - Funda ii continue - Armare; - Punctele 7.16 i 7.17 Construc ii cu subsol - Armare - Punctul 7.27 Funda ii pentru structuri cu diafragme - Punctul 8.3 Funda ii pe grinzi i radiere din b. a. P 85 96 - Punctul 7.3 - Armarea pere ilor structurali. Prevederi generale - Punctul 7.4 - Armarea n cmp a pere ilor structurali - Punctul 7.5 - Armri locale ale elementelor verticale - Punctul 7.6 - Armarea riglelor de cuplare - Punctul 8.3 mbinrile structurilor cu pere i prefabrica i din beton armat - Punctul 9.4 Probleme speciale de alctuire a elementelor infrastructurii P 59 86 - Folosirea armturii din plase sudate - Capitolul 3 - Prevederi generale de alctuire - Capitolul 4 - Prevederi speciale de alctuire, pe tipuri de elemente - Capitolul 5 - Prevederi privind punerea n oper a plaselor sudate. 5. CONTROLUL CALIT II Controlul calit ii lucrrilor de montare a armturilor pentru elemente din beton armat se face conform punctului 17.2.1.1 din NE 012 99. n normativul C 56 85, Caietul V, capitolul 2.4 sunt prevzute toate verificrile i modul de stipulare a observa iilor fcute asupra armturilor montate n cofraje, pregtite pentru betonare. Documenta ia pregtit pentru recep ia structurii de rezistent trebuie s con in actele i datele prevzute la punctul 2.11 din normativ. La folosirea armturilor se va trece numai dup ce o elurile pentru elementele din beton armat au fost verificate conform prevederilor STAS 1799 88 Construc ii de beton armat i precomprimat . Tipul i frecven a ncercrilor, numai dac materialul corespunde calitativ. ntocmit Dipl. ing. Angela Hricanu
________________________________________________________________________________________________ PT 906 / 282 CS Construc ii. Armturi Pag. 2 din 2