Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA BUCURESTI

FACULTATEA DE ECONOMIE A TURISMULUI INTERN SI INTERNATIONAL
ANALIZA SI PREVIZIUNEA
EVOLTIEI SERVICIILOR DE TRANSPORT

www.referat.ro
CUPRINS:
Capitolul 1
ANALIZA EVOLUTIEI SERVICIILOR DE TRANSPORT
IN PERIOADA 2005-2008
1.1. Analiza locului serviciilor de tansport, in perioada 2005-2008
1.1.1.Pondra volumului investitiilor in serviciile de transport in investitiile totale
1.1.2.Pondera populatiei in serviciile de transport din totalul populatiei ocupate
1.2. Corelarea evolutiei serviciilor de transport cu principalii indicatori ai dezvoltari
economico-sociala
1.2.1 Corelatia dintre PIB/locuitor si populatia civila ocupata in serviciile de tansport
1.2.2 Corelatia intre rata somasului si populatia ocupata in serviciile de transport
Capitalul 2
PREVIZIUNEA EVOLUTIEI SERVICILOR DE
TRANSPORT PE UN ORIZONT DE TIMP MEDIU (3-5 ANI)
2.1. Tensinte in evolutia serviciilor de transport
2.1.1 Algoritmul de calcul necesar ajustari I prin metoda sporului mediu
2.1.2 Algoritmul de calcul necesar ajustaraii prin metoda
indicelui mediu
2.2. Tendinte in evolutia structurii serviciilor de transport
2.2.1. Previziuni privind mijloacele de transport, in unitati cu proprietate majoritara de stat
3.BIBLIOGRAFIE
Capitolul 1

ANALIZA EVOLUTIEI SERVICIILOR DE TRANSPORT
IN PERIOADA 2005-2008
1.1. Analiza locului serviciilor de transport, in perioada 2005-2008
Pentru a evidential locul serviciilor de transport din Romania, vom urmarii evolutia
ponderii detinute de investitiile in serviciile de transport din totalul investitiilor facute in
economie si a populatiei ocupate in serviciile de transport din totalul populatiei ocupate.
1.1.1 Pondera volumului investitiilor in serviciile de
transport din investitiile totale
miliarde lei preturi curente

Investitii
Valori absolute
Anul
2005
Anul
2006
Anul
2007
Anul
2008
Investiti totale 91235,1 138643,8 234527,5 301473.2
Investitii in
transporturi
15683,4 25705,6 65378,8 40523,6

Valoarea investitiilor in serviciile de transport si a investitiilor totale
in perioada 2005-2008
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
anul 2005 anul2006 anul2007 anul 2008
Investiti totale
investiti intransporturi
%

Investitii
Pondera fata de total
Anul
2005
Anul
2006
Anul
2007
Anul
2008
Investiti totale 100 100 100 100
Investitii in
transporturi
18,87 19,90 26,34 15,12

Pondera detinuta de investitiile in transpurturi din totalul investitiilor facute in
economie,in perioada 2005-2008

0
20
40
60
80
100
120
anul 2005 anul 2006 anul 2007 anul 2008
Investitii totale
investitii intransporturi
Se observa ca in perioada 2005-2007 , ponderea investitiilor in tansporturi din totalul
investitiilor fcute in economie ,inregistreaza o crestere , pentru ca apoi, in anul 2008 , sa
inregistreze o scadere brusca.
In anul 2008 ,desi valoarea absoluta a investitiilor in transporturi a fost mai mare decat in
anul 2005 ,ponderea detinuta din investitiile facute la nivel economic ,a fost mai mica decat
in 2005.
1.1.2 Pondera populatiei in serviciile de transport din totalul populatiei ocupate
Populatia
ocupata
Valori absolute
Anul
2005
Anul
2006
Anul
2007
Anul
2008
Total pop.
ocupata
8430 8730 8663 8420
Pop.ocupata
intransporturi
410 420 403 403

Populatia ocupata in serviciile de transport si totalul populatiei ocupate, in
perioada 2005-2008
8430
410
8730
420
8663
403
8420
403
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
anul 2005 anul 2006 anul 2007 anul 2008
Investitii totale investitii intransporturi
Populatia
ocupata
Pondera fata de total
Anul
2005
Anul
2006
Anul
2007
Anul
2008
Total pop.
ocupata
100 100 100 100
Populataia
ocupata in
transporturti
5,10 5,18 5,05 5,10
Ponderea detinuta de populatai ocupata in transporturi din totalul populatiei ocupate , in
perioada 2005-2008
100 100 100 100
5,1 5,18 5,05 5,1
0
20
40
60
80
100
120
anul 2005 anul 2006 anul2007 anul 2008
Total populatie ocupata
Populatia ocupata in
transporturi
Se observa ca , in perioada 2005-2008 , atat numarul populatiei ocupate in transporturi,
cat si ponderea acesteia din totalul populatiei ocupate, inregistreaza oscilati.
1.2. Corelarea evolutiei serviciilor de transport cu principalii indicatori ai dezvoltari
economico-sociala
Analiza de corelatie are drept scop masurarea gradului in care doua variabile, notate cu
x si y , sunt dependente, respectiv stabilirea intensitatii dintre cele doua variabile.
Pentru a stabili intensitatea legaturi dintre variabilele x si y vom utiliza : corelatia
parametrica si corelatia neparametrica.
In continoare vom stabili cu metodele de mai sus intensitatea legaturi dintre
PIB/locuitor si populatia civila ocupata in transporturi in perioada 2005-2008, si dintre rata
somajului si populatia ocupata in transporturi in anul 2008.
1.2.1 Corelatia dintre PIB/locuitor si populatia civila ocupata in serviciile de tansport
Pentru stabilirea intensitatii legaturi dintre PIB/locuitor si populatia civila ocupata in
transporturi , vom folosi coeficientul de corelatie statistica. Coeficientul de corelataie
statistica se determina cu relatia:

1 1 1
2 2
2 2
1 1 1 1
( )
n n n
i i i i
i i i
n n n n
i i i i
i i i i
n x y X y
r
n X X n y y


1 1
_ _
1 1

, , 1 1
] ]


Anii PIB/locuitor
(lei)
Populatia civila
ocupata in
transporturi pers
2005 25,12 0,46 11,55 631,01 0,21
2006 36,56 0,48 17,54 1336,63 0,23
2007 54,55 0,44 24 2975,70 0,19
2008 71,1 0,44 31,28 5055,21 0,19
187,33 1,82 84,37 9998,55 0,82
2 2
4 84,37 187,33 1,82
4 9998,55 (187,33) 4 0,82 (1,82)
337,48 340,94
39994,2 35092,53 3,28 3,31
3,46
4901,67 ( 0,03)
3,46
0,97
147,
r
r
r
r

1
]

i i
x y
2
i
x
2
i
y

0
500
1000
1500
2000
2500
1 2 3 4
Anii
PIB/locuitor (lei)
Populatia civila ocupata in
transporturi pers
PIB a determinat o cresterea populatieei civile ocupate in transporturi.
1.2.2 Corelatia intre rata somasului si populatia ocupata in serviciile de transport
Analiza intensitati legaturi intre rata somajului si populatiei ocupate in serviciile de
transport se va realiza cu ajutorul coeficientilor corelatiei neparametrice .
Algoritmul de calul pentru coeficientul de corelatie Sparman.
Regiune Rata
somajlui
Populatia
civila
ocupata in
transporturi

X
R

Y
R

I
D

2
I
D
N-E 7,6 50 6 6 0 0
S-E 10,4 79 1 2 -1 1
S 9,8 53 2 4 -2 4
S-V 6,8 38 8 8 0 0
V 7,1 47 7 7 0 0
N-V 7,6 56 5 3 2 4
Centru 8,4 51 4 5 -1 1
Bucuresti 8,8 84 3 1 2 4

- - - - 0 14
( )
6 14
1
8 64 1
0, 83
p
p
S
S


Valoarea coeficientului Spearman evidentiaza o legatura directa si puternica intre rata
somajului si populataia civila ocupata in serviciile de transport.
A lgoritmul de calcul pentru coeficientul de corelatie Kendall.
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
B
u
c
u
r
e
s
t
i
Rata somajlui Populatia civila ocupata in transporturi

Regiune Rata
somajlui
Populatia civila
ocupata in
transporturi

X
R

Y
R

i
P

i
Q
i
S
S-E 10,4 79 1 2 6 1 5
S 9,8 53 2 4 4 2 2
Bucuresti 8,8 84 3 1 5 0 5
Centru 8,4 51 4 5 3 1 2
N-V 7,6 56 5 3 3 0 3
N-E 7,6 50 6 6 2 0 2
V 7,1 47 7 7 1 0 1
S-V 6,8 38 8 8 0 0 0

- - - - 24 4 20
Rezultatul indica o legatura direcata intre cei doi indicatori, ceea ce inseamna ca rata
somajului influienteaza direct si puternic numarul populataiei civile ocupate in serviciile de
transport.
Capitalul 2
PREVIZIUNEA EVOLUTIEI SERVICILOR DE
TRANSPORT PE UN ORIZONT DE TIMP
MEDIU (3-5 ANI)
10,4 9,8
8,8 8,4 7,6 7,6 7,1 6,8
79
53
84
51
56
50
47
38
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
S-E S Bucuresti Centru N-V N-E V S-V
Rata somajlui Populatia civila ocupata in transporturi
Previziunea implica o prognoza prealabila a operatiilor.
Ea asigura acoperirea programelor si influienteaza pozitiv derularea proceselor
organizariei.
In continoare vom folosi ca metode de previzionare:
- Metoda sporului mediu,Metoda indicelui mediu sis metoda trendului liniar pentru
previzionarea numarului intrreprenderilor de transport.
- Metoda lanturilor Markov pentru previzionarea mijloacelor de transport , in unitati
cu properietatemajoritatra de stat, si preevizionarea transportului de pasageri ,pe
forme de proprietate.
2.1. Tensinte in evolutia serviciilor de transport
Pentru a realiza previziunea investitiilor realizare in transsporturi in prerioada
2009 , vom aplica ajustarea seriilor de date cu metode simple metoda sporului mediu
si metoda indicelui mediu -, dar si cu metoda analitica metoda trendului liniar- si se
va verifica daca metodele folosite ajusteaza seria de darte si care dinte acestea o
ajusteaza cel mai bine.
2.1.1 Algoritmul de calcul necesar ajustari I prin metoda sporului mediu

Anii Investitii in
serviciile de
transport

i
t

y
V
%
2005 15057,3 0 15057,3
2006 25678,2 1 23449,77
2007 51467,0 2 31842,24
2008 40234,7 3 40234,71

132437,2 6 110584,02
2009 - 4 48627,18

40234, 7 15057,3
4 1
25177, 4
3
8392, 47
15057,3 8392, 47
i
y t

+
V
V
V
V
%
Grafic: previziunile privind investitiile in transport, in perioada 2005-2009, realizate pe
baza sporului mediu:
In urma previziunilor realizate cu algoritmul de calcul pentru ajustarea prin metoda
sporului mediu , sa constatat uramatoarea valoare in ceaea ce priveste investitile ce se vor
face in servicilele de transport in : anul 2009 48627 miliarde lei.
2.1.2.Algoritmul de calcul necesar ajustaraii prin metoda
indicelui mediu
Anii Investitii in
serviciile de
transport

i
t

y
V
%
2005 15057,3 0 15057,3
2006 25678,2 1 28458,30
2007 51467,0 2 53786,18
2008 40234,7 3 192129,618

132437,2 6 289431,407
2009 - 4 245154,33
3
40234, 7
1,89
15057, 3
I
Grafic - Previziunile privind investitiile in transport, in perioada 2009 realizata pe baza
indicelui mediu

0
2005 2006 2007 2008 2009
15057,3
23449,77
31842,24
40234,71
48627
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
1 2 3 4 5 6
Series1
Series2
0 2005 2006 2007 2008 2009
15057,3
28458,3
53786,18
192129,618
245154,33
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
1 2 3 4 5 6
Series1
Series2
La baza ajustarii cu metoda indicelui mediu, previziunea investitiilor in serviciile de
transport este: in anul 2009 245154,33 miliarde lei preturi curente.
2.2. Tendinte in evolutia structurii serviciilor de transport
In realizarea evolutiei mijloacelor de transport pentru anul 2009, vom utiliza metoda
lanturilor Markov. In teoria lanturilor Markov se considera ca rezultatul orcarei incercari
depinde de rezultatul incercarii care o precede direct.
2.2.1. Previziuni privind mijloacele de transport, in unitati cu proprietate majoritara
de stat
In anul 2008, in Romania, s-au iregistrat uramtoarele valori in cazul numarului
mijloacelor de transport, in unitati cu proprietate majorata de stat:
Anii Transport
feroviar
Transport rutier Transport aerian Total
2005 126484 2850 200 129534
2006 107946 2751 190 110887
2007 90763 2710 160 93633
2008 87352 2685 152 90189
Graficul Mijolace de transport in unitati cu proprietate majoritara de stat, in perioada
2005-2008
Determinarea previziunilor pe baza lanturilor Markov presupune parcurgerea
urmatorilor pasi:
Pasul 1 : transformarea valorilor absolute in marimi relative :
Anii Transport
feroviar
Transport rutier Transport aerian Total
2005 97,87 1,99 0,14 100
2006 97,56 2,28 0,16 100
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
126484
107946
90763
87352
2850 2751 2710 2685
200 190 160 152
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Anii
Transport f eroviar
Transport rutier
Transport aerian
2007 97,28 2,57 0,15 100
2008 97,10 2,74 0,16 100
Pasul 2 : determinarea matricilor de tranzitie de la un an la altul:
-Matricea pentru 2006 fata de 2005:
Transport
feroviar
Transport rutier Transport
aerian
2005
Transport
feroviar
97,56 0,29 0,02 97,87
Transport rutier 0 1,99 0 1,99
Transport
aerian
0 0 0,14 0,14
2006 97,56 2,28 0,16 100
In anul 2006 fata de 2005, se constata o scadere a ponderii mijloacelor de transport
feroviar cu 0,31% si o crestere a ponderii mijloacelor de transport rutier si aerian cu
0,29%, respectiv 0,02%, din totalul mijloacelor de transport.
-Matricea pentru 2007 fata de 2006:
Transport
feroviar
Transport rutier Transport aerian 2006
Transport
feroviar
97,28 0,28 0 97,56
Transport rutier 0 1,99 0 2,28
Transport
aerian
0 0 0,14 0,16
2007 97,28 2,57 0,15 100
In anul 2007 fata de 2006 , se inregistreaza o crestere a ponderii mijloacelor de
transport rutier cu 0,29%. In aselasi timp ,se reduce pondera mijloacelor de transport
feroviar cu 0,28% si pondera mijloacelor de transport aerian cu o,o1%.
-Matricea pentru 2008 fata de 2007
Transport
feroviar
Transport rutier Transport aerian 2007
Transport
feroviar
97,10 0,17 0,01 97,28
Transport rutier 0 2,57 0 2,57
Transport
aerian
0 0 0,15 0,15
2008 97,10 2,74 0,16 100
Fata de 2007, in anul 2008 a scazut pondera mijloacelor de transport feroviar cu
0,18%, crescand pondera mijloacelor de transport rutier si aerian cu 0,17%, respectiv
0,01%.
Pasul 3 : se determina matricea totala de tranzictie:
Anii Transport
feroviar
Transport rutier Transport aerian Total
Transport
feroviar
291,94 0,74 0,03 292,71
Transport rutier 0 6,84 0 6,84
Transport
aerian
0 0,01 0,44 0,45

Pasul 4 : se determina matricea probalitatilor de tranzictie:
0, 997 0, 0025 0, 001
0 1 0
0 0, 022 0, 978
Q
_,
Pasul 5: determinarea structurii previzionate:
2009
0, 997 0 0 97,10 96, 84
0, 0025 1 0, 022 2, 74 2, 99
0, 001 0 0, 978 0,16 0,17
T
an
_ _ _
, , ,
Fata de anul precedent, in anul 2009, din totalun numarului mijloacelor de
transport, trasportul feroviar va detine 96,84% ,transportul rutier va avea 2,99%, iar
transportul aeria 0,17%.
3. BIBLIOGRAFIE
- Economia serviciilor, Maria Zaharia, Roxana Stan , Cristina Vadineanu, Marian
Bucuioc
- Anuarul Statistic al Romaniei, INS
- Statistica, Isaic-Maniu Alexandru, Mitrut Constantin, Voineanu Vergil Ed.
Universitara, Bucuresti
- Managementul turistic sia l serviciilor turistice, Vasile Neagu
Powered by http://www.referat.ro/
cel mai tare site cu referate