Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Aurel Vlaicu Arad

Facultatea de Inginerie alimentara, Turism si Protectia mediului Specializare: I.M.A.P.A. Anul de studiu: II

Referat la Arhitectura peisagera - Principii generale de proictare a peisajelor-

Coordonator: Prof. Univer. Doctor Ingin. Student: Economist Lucian Halmagean Flavius Octavian Ienci

Principii generale de proictare a peisajelor

Scopul fundamental al arhitecturii peisagere est crearea de spatii organizate ale ambiantei fizice naturale, care sa permita, o integrare armonioasa a activitatilor umane. Cerintele multiple fata de amenajarile peisagistice impun proiectarea acestora prin abordarea concomitenta a unor principii functionale, estetilecompozitionale, ecologice, tehnice, economice si cultural istorice. Principii Functionale Atat proiectele de ansamblu cat si cele pe obiective au ca scop, in primul rand, crearea unor peisaje care sa raspunda bine functiunilor atribuite. O conditie necesara este stabilirea folosintelor adecvate, compatibilitatea functiunior proiectate cu trasaturile sitului. Sistematizarea fiecarui spatiu verde trebuie sa satisfaca dezideratele functionale ale programului si sa asigure concordanta organizarii cu functiile prin aranjamentul rational al partilor componente, alegrea si dispunerea logica a componentelor. Acestor functii, care deriva mai ales, din aspectele constructive ale strazi li se adauga cele revenind direct vegetatiei: functii ecologice, dar si functia estetica, de armonizare a arhitecturii diferite a cladirilor, de crearea unor efecte arhitecturale prin volumetria plantatiilor.
~
2

O buna abordare a programului de proiectare este conceperea ansamblului strazii - cladiri, circulatie, mobilier stradal, corpuri de iluminat, plantatii, peluze - ca un peisaj urban unitar.

Principii estetice Compozitionale Crearea amenajarilor peisagistice se bazeaza pe o serie de pincipii estetice compozitionale, care de la inceputul rpoiectarii se coreleaza strans cu cele functionale. Aspectele vizuale, de altfel, sunt cele care retin mai intai atentia si a caror peceptie, se imbina cu fofosintele directe, si indirecte ale fiecarui spatiu amenajat. Atat in cadrul urban, dominat de constructii, cat si in programele specifice de arhitectura a peisajului, proiectare peisagistica are in vedere crearea unor ambiante care sa exprine frumusete, ordine, caracteristici fizice placute. Principii Ecologice Proiectarea ambiantei naturale a omului este in mod firesc o proiectare ecologica: se adreseaza vietii si opereaza cu elementele naturale, dintre care, cele mai importante poseda viata plantele. In amenjarea zonelor cu potential peisagistic mare, proiectarea are in vedere pastrarea trasaturilor naturale importante, mentinerea zonelor de interes si de valoarea peisajului existent nu numai in scopul valorificarii copozitionale ci si pentru importanta ecologica a acestora. Astfel, in padurile parc fondul vegetal existent constituie elementul peisagistin de baza, care se pastraza pe cat posibil nealterat si caruia prin organizare si

dotari, i se adaoga functiile dorite, respectandu-se rolul sau principal ecologic. Trasaturile naturale, in functie de caz(prezenta unui la, a unor depresiuni, coline, a unei zone puternic arborizate), conditioneaza organizarea interioare, modelarea reliefului terenului, pozitionare plantatiilor, alegerea sortimentului vegetal. Principii Tehnice Proiectare peisagistica ridica o serie de probleme tehnice specifice, ale caror rezolvari trebuei sa fie adecvate compozitiei si in acelasi timp sa fie corecte din punct de vedere ecologic. Acest principiu se are in vedere atat in aspectele majore ale conceptiei peisajului cat si in cele de detaliu. Astfel, modelarea reliefului, crearea lacurilor, bararea sau devierea unui curs de apa reclama solutii tehnice compatibile cu caracterul peisajului si cu conditiile naturale. Intrun parc nu este indicata consolidarea pantelor prin benzi betonate; este de dorit realizarea unor pante stabile cu strat feritl de pamant, care sa permita imracarea cu vegetatie. In proiectarea componentelor circulatie din parcuri( alei, drumuri, scari, poduri) se adopta solutii tehnice care satisfac din punct de vedere al sigurantei si confortului deplasarii, dar care in acelasi timp, sunt estetice si se armonizeaza cu celelalte elemente ale peisajului. Un alt exemplu il constituie instalatiile tehnice; ele se realizeaza astfel incat sa nu deranjeze vizual, sa nu incomodeze fizic, sa nu fie sursa de zgomot in zone dorite mai calme. O implicatie ecologica a instalatiilor ecologice este influenta asupra sistemului radicular al arborilor si arbustilor, cu precadere prin limitarea volumului edafic, dar si prin prejudiciile cauzate de unele defectiuni;

radacinile, la randul lor, pot deteriora canalizarea apelor pluviale si a celor uzate. De aceea, pozitia si adancimea conductelor se stabileste in corelatie cu planul de plantare sau invers, in situatii obligate, alegerea si amplasarea vegetatie se adapteaza in functie de retelele subterane.

Principii Economice Aspectele funcionale, estetice, ecologice, tehnice ale unui program se imbina cu cele economice. Chiar de la inceput, prin modul de abordare a poriectari peisagistice are in vedere valorificare maxima a posibilitatilor oferite de teren si adaptare funciunilor si stabilirea dotarilor in raport cu acestea, aspecte care se intrepatrund cu organizarea compozitionala si cu rezolvarile tehnice. O compozitie arhitecturala chiar daca raspunde bine anumiort functii, este adesea costisitoare, necesitand o modelare riguroasa a terenului, constructii ornamentale mai numeroase, realizate din materiale adecvate si cu finisaje superioare, vegetatie condusa in foarme geometrice etc. Solutiile peisagistice, in foarte multe cazuri, sunt alese in functie de posibilitatile financiare ale beneficiarului; limitarea fondurilor determina alegerea de variante mai putin costisitoare pentru diferitele aspecte ale proiectarii. Principii Cultural-Istorice In siturile cu importanta istorica, fie ca sunt demult recunoscute, fie sunt recent descoperite si introdu-se in patrimoniul national de cultura si

civilizatie, realizare ambiantei peisagistice trebuie sa respecte si sa conserve aceste valori. Acest deziderat implica atat abordarea compozitionala cat si solutii tehnice adecvate. Astfel, in priectarea plantatiilor se va avea in vedere nu numai incadrarea armonioasa a constructiilor, realizarea de accente volumetrice, deschiderea de perspective si vederi catre anumite elemente arhitecturaele, dar si evolutia in timp a arborilor, in deosebi si a efectelor fizice ale acestora. Bibliografie: Prof. Universitar dr. Ana- Felicia Iliescu, Arhitectura peisagera, Editura Cerest Bucuresti 2003