Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECIE

I. Date generale:
Data: 23.03.2012 Clasa: a-VI-a A Domeniul / Disciplina: Matematica (Geometrie) Titlul lectiei: Unghiuri formate de dou drepte paralele tiate de o secant. Criterii de paralelism. Evaluare Unitatea de nvare: Paralelism Tipul lectiei: Lectie de verificare si evaluare a cunostintelor Scopul lectiei: Verificarea si evaluarea cunostintelor Profesor : Diaconu Ana -Gabriela Institutia de invatamant: coala cu clasele I-VIII Vutcani Durata lectiei: 50 minute Locul de desfasurare: Sala de clasa

II.1. Competene specifice


Pe parcursul leciei, elevii vor fi capabili: A) Cognitive:: CC1 Sa recunoasca, sa defineasca si sa reprezinte dreptele paralele; CC2 - S identifice tipurile de unghiuri formate de dou drepte paralele tiate de o secant; CC3 S utilizeze corect teorema dreptelor paralele tiate de o secant criteriile de paralelism, teorema unghiurilor alterne-interne i reciproca acesteia n rezolvarea problemelor; CC4 Sa prezinte intr-o maniera clara, corecta si concisa, in scris, ipoteza, concluzia si succesiunea operatiilor din rezolvarea unei probleme;

B) Psihomotorii
CP1 S aeze corect n pagin ; CP2 S scrie lizibil pe caiete i pe tabl;

C) Afective
CA1 S fie ateni; CA2 S participe afectiv la lecie; CA3 S-i dezvolte interesul pentru studiul matematicii;

II.2. Metode si procedee de instruire :


M1: Rezolvare de problema
M2: Conversatia M3: Expunerea M4: Explicatia M5: Exercitiul M6: Problematizarea

-1-

M6 : Algoritmizarea M7 : Jocul didactic

II.3. Mijloace de invatamant :


- catalog, creta, tabla, manual, caiet

- fise de munca indepedenta

II.4. Bibliografie :
Artur BalaucaAritmetica,algebra si geometrie,pentru clasa a-VI-a,Editura Taida , 2009
George Turcitu Matematica pentru clasa a- VI-a, Editura Radical, 2009 Gabriela Sascau- Matematica fise de lucru Radauti 2008 Rusu ,Opreanu Metodica predarii matematicii, EDP Bucuresti 1965

-2-

-3-

S-ar putea să vă placă și